back linkTillbaka/back linkBack


Johannine Bible index/Johanneiskt bibelindex

Allusions and points in common

(Anspelningar och beröringspunkter)

Index for points of resemblance and contrast in words and thoughts

(Index för likheter och kontraster i ord och tankar)Genesis (Första Moseboken)
Gen 1:1John 1:1-2; 6:64; Rev 1:9; 3:14; 5:3; 10:6; 14:7; 17:17
Gen 1:2John 1:32-33; 3:31; 6:63; Rev 9:1
Gen 1:3John 1:1-4,10; 8:12; 9:5; 12:46; Rev 1:2,9; 17:17
Gen 1:4John 3:19-21; 12:35-36
Gen 1:6John 1:3
Gen 1:7Rev 4:6
Gen 1:8John 4:54
Gen 1:9John 1:3
Gen 1:10Rev 14:7
Gen 1:11John 1:3
Gen 1:14-17Rev 8:12
Gen 1:14-15John 1:3
Gen 1:14John 1:4; Rev 9:15; 21:11
Gen 1:15John 3:16
Gen 1:16-17John 11:39,43-44; 20:20
Gen 1:16John 2:10; Rev 1:16; 2:1; 21:11
Gen 1:20John 1:3-4; Rev 4:7; 8:9
Gen 1:24-25Rev 6:8
Gen 1:24 John 1:3-4
Gen 1:26-27John 14:23; 19:33-34; Rev 13:14
Gen 1:26John 14:15-17
Gen 1:27John 1:13; Rev 12:4
Gen 1:28Rev 5:12
Gen 1:29Rev 2:7
Gen 1:30John 1:3; Rev 6:8; 8:7
Gen 1:31-2:1John 1:9
Gen 2:1-2John 19:30
Gen 2:2-3John 5:17
Gen 2:2John 2:1-3
Gen 2:3John 4:52
Gen 2:4Rev 3:5; 14:7
Gen 2:5Rev 9:4; 11:6
Gen 2:6-7John 4:14; 7:37-38; 9:6
Gen 2:7John 3:31; 5:26; 20:22; Rev 11:11; 16:3,18
Gen 2:8John 15:1; 20:14-15
Gen 2:9-10Rev 22:2
Gen 2:9John 1:26; Rev 2:7
Gen 2:10John 4:43; 7:38
Gen 2:11John 10:24
Gen 2:14Rev 9:14
Gen 2:15-17John 15:1
Gen 2:15John 12:25; 20:14-15
Gen 2:16-17John 14:31
Gen 2:17John 1:10,48,50; 12:16; Rev 2:7,23
Gen 2:18-22John 11:11-13
Gen 2:18John 12:24
Gen 2:19John 1:42
Gen 2:21John 1:16
Gen 2:22-23John 19:34,36
Gen 2:22John 2:20; 20:20
Gen 2:23John 1:30-31
Gen 2:25John 2:15; 20:6-7; 21:7
Gen 3:1-5Rev 12:9
Gen 3:1-3Rev 2:7
Gen 3:1John 6:44; Rev 12:15-16; 13:11
Gen 3:3-4John 8:43-44; 15:1; 17:3
Gen 3:3John 17:21-23; 20:17
Gen 3:4-5John 1:10; 12:16
Gen 3:5-6John 5:18
Gen 3:5Rev 2:24
Gen 3:6-8John 1:48,50; 15:1
Gen 3:6-7John 9:39-41; 20:29
Gen 3:6John 1:12; Rev 2:7
Gen 3:7-10John 21:7
Gen 3:7-8John 3:19-21
Gen 3:7Rev 3:17-18; 6:13; 22:2
Gen 3:8John 8:59; 12:36; 20:14-15; Rev 2:1; 6:15-16
Gen 3:13John 17:15
Gen 3:14-15Rev 12:9
Gen 3:14John 13:25; 18:6
Gen 3:15John 1:5; 13:18; 16:21; Rev 9:19; 12:4,17
Gen 3:16John 1:12; 4:27-30; 16:6; Rev 12:2
Gen 3:17-18John 19:2; Rev 22:3
Gen 3:17John 1:40-41
Gen 3:19Rev 21:1
Gen 3:20John 19:34; 20:20
Gen 3:21John 19:23
Gen 3:22-24Rev 2:7
Gen 3:22John 6:51,58; 7:26
Gen 3:23-24John 1:40-41; 6:8-9; Rev 11:2
Gen 3:23John 6:9-11; 19:41-42
Gen 3:24John 10:2-4; 20:14-15; Rev 1:16; 2:12; 21:12
Gen 4:1-31 John 3:12
Gen 4:4John 1:7-8
Gen 4:5-61 John 3:12
Gen 4:7John 8:34
Gen 4:8-11John 19:34
Gen 4:8-10John 1:23; Rev 6:10; 16:3
Gen 4:8-91 John 3:12
Gen 4:10-11Rev 16:6
Gen 4:10Rev 16:7
Gen 4:11Rev 12:15-16
Gen 4:12John 4:37-38
Gen 4:13,15-171 John 3:12
Gen 4:15Rev 6:10; 7:3; 8:6; 13:17; 16:1
Gen 4:18John 1:13
Gen 4:21Rev 5:8
Gen 4:23-24Rev 13:3,12
Gen 4:24-251 John 3:12
Gen 4:24Rev 13:18; 19:2
Gen 4:25John 19:37
Gen 5:24John 4:16-18; 16:10; Rev 11:12
Gen 6:2-4John 1:12-13; 3:16; 6:39-40,47-58
Gen 6:2John 13:18
Gen 6:5-7John 13:21
Gen 6:8John 1:16; 21:1-2
Gen 6:11-13Rev 11:18
Gen 6:11John 7:18; Rev 19:2
Gen 6:13John 7:6-8
Gen 6:14-15Rev 21:16
Gen 6:15Rev 20:9
Gen 6:16John 10:1
Gen 6:17John 11:39; Rev 11:11
Gen 6:18Rev 11:19
Gen 6:19Rev 12:6
Gen 6:20Rev 18:2
Gen 7:4Rev 3:5
Gen 7:6Rev 13:18
Gen 7:11John 3:3
Gen 7:13John 21:1-2
Gen 7:15Rev 11:11
Gen 7:16John 20:19; Rev 3:7-8,20
Gen 7:17John 3:14-15; 12:32,34
Gen 7:20John 3:31
Gen 7:21-23John 3:16; 21:1
Gen 7:21John 3:3
Gen 7:22Rev 11:11
Gen 7:23Rev 3:5
Gen 7:24Rev 9:5
Gen 8:5John 1:15
Gen 8:7John 16:12
Gen 8:8-12John 1:32
Gen 8:8John 1:15
Gen 8:20-21John 4:35-36; 12:3; 13:34-35; 15:2-3; Rev 8:4
Gen 8:21John 1:23
Gen 9:2John 21:1-3
Gen 9:4John 10:11
Gen 9:6John 1:16; Rev 13:10
Gen 9:11-17Rev 10:1
Gen 9:13Rev 6:2
Gen 9:15John 3:16
Gen 9:16-17Rev 16:3
Gen 9:20-25John 2:11
Gen 9:20-22Rev 16:15
Gen 9:20John 15:1
Gen 9:21Rev 17:6
Gen 9:25John 4:51-53
Gen 10:2Rev 20:8
Gen 10:5Rev 5:9; 16:20
Gen 10:12Rev 16:19
Gen 10:141 John 2:18; Rev 1:9
Gen 11:3-4John 4:29
Gen 11:4John 11:52; 17:21-23; 19:19-22; Rev 14:8; 18:5
Gen 11:7-8John 19:19-22
Gen 11:8John 11:52; 17:21-23; Rev 16:19
Gen 11:28John 20:30
Gen 12:1Rev 18:4
Gen 12:2-3Rev 5:12
Gen 12:2John 8:33; Rev 7:9
Gen 12:3Rev 1:7; 5:9
Gen 12:8John 1:14; Rev 13:6
Gen 13:10-11John 12:24
Gen 13:10John 2:15; 12:3,42-43; Rev 2:7; 11:8
Gen 13:12John 1:14; Rev 13:6
Gen 13:16Rev 7:9; 12:18(13:1)
Gen 14:10John 6:15
Gen 14:12Rev 13:12
Gen 14:14John 1:11
Gen 14:18John 3:23; 6:51-56; 13:26
Gen 14:19Rev 4:11; 5:3; 10:6; 14:7
Gen 14:20Rev 11:13
Gen 14:22Rev 5:3; 10:5-6; 14:7
Gen 15:1John 1:1-2; 6:19-20; 8:56; Rev 1:2,9; 2:10; 11:18
Gen 15:4John 13:30
Gen 15:5-6John 1:9; 8:31; 10:4; 12:24
Gen 15:5John 8:33; 9:34-35; Rev 7:9
Gen 15:6John 1:7; 3:16; 16:8-10; Rev 2:13,19
Gen 15:8Rev 6:10
Gen 15:9John 1:32
Gen 15:12Rev 11:11
Gen 15:13-14John 8:33-34; Rev 16:5
Gen 15:14John 6:9; Rev 21:26
Gen 15:16John 2:4
Gen 15:17-18Rev 1:14; 2:18
Gen 15:17John 1:5; 8:12; 13:29; 18:26; Rev 4:5
Gen 15:18Rev 9:14
Gen 16:5John 1:18
Gen 16:8John 1:48; 2:9; 4:11; 6:5-6; 8:14; 14:5; Rev 7:13
Gen 16:10Rev 7:9
Gen 16:13John 1:48; Rev 5:6
Gen 17:1John 7:23
Gen 17:3Rev 1:17
Gen 17:5John 1:42; 15:16; Rev 2:17
Gen 17:7John 8:54; Rev 21:7
Gen 17:10John 7:22-23
Gen 17:12John 4:49
Gen 17:13John 7:22-23
Gen 17:15Rev 2:17
Gen 17:16-17John 8:56
Gen 17:16John 8:33
Gen 17:18-20John 3:30; Rev 16:7
Gen 17:18-19John 11:25-27
Gen 18:1-4John 8:39-40; 13:6-8
Gen 18:1John 2:14
Gen 18:5John 2:12; Rev 7:1
Gen 18:6Rev 18:13
Gen 18:10Rev 9:15
Gen 18:15John 1:20; 7:42; 18:27
Gen 18:18Rev 7:4-9
Gen 18:20Rev 18:4-5; 21:4
Gen 18:23-32John 9:31
Gen 18:32John 3:16
Gen 19:1-2John 13:6-8
Gen 19:2John 7:42
Gen 19:4-11John 9:1
Gen 19:6John 1:15
Gen 19:8Rev 2:10
Gen 19:9John 6:15
Gen 19:11John 7:33; Rev 11:18
Gen 19:12John 4:37-38; Rev 18:4
Gen 19:16John 20:23; Rev 18:4
Gen 19:17-20John 6:15; 12:25
Gen 19:17John 1:15; 10:3; 12:42-43; 20:14; Rev 7:3; 11:2
Gen 19:19John 1:5; 6:17; 12:35; Rev 16:2
Gen 19:20John 11:18; 19:20
Gen 19:22Rev 18:4
Gen 19:23-24Rev 16:8-9
Gen 19:24-25John 3:3; 4:39-42; Rev 19:20
Gen 19:24Rev 6:4; 8:5; 9:17-18; 11:6; 14:10; 18:8,18; 19:20
Gen 19:26John 1:15; 6:66; 11:44; 12:25,42-43; 15:6; 18:6; 20:16; Rev 3:12; 14:20
Gen 19:28Rev 4:1; 9:2,17-18; 15:8; 18:18
Gen 19:29Rev 16:19
Gen 19:30John 11:38,54; Rev 6:15
Gen 19:32John 11:43; Rev 17:1
Gen 19:34John 1:29
Gen 19:36John 11:54
Gen 20:6John 1:12; 3:16; 16:9
Gen 21:2Rev 9:15
Gen 21:4John 7:22-23; 20:26
Gen 21:6John 8:56
Gen 21:9-10John 8:35-36
Gen 21:10-14John 19:25-27
Gen 21:11John 6:60
Gen 21:14-19John 4:10-12; Rev 12:6
Gen 21:17-18John 12:28-30
Gen 21:17John 6:19-20; Rev 2:10
Gen 21:22-25Rev 3:19
Gen 21:28,30John 4.16-18
Gen 22:1John 6:6; Rev 2:2
Gen 22:2-3John 20:25-28; Rev 19:16
Gen 22:2John 1:14,18; 3:16,35; 5:20; 15:9; 17:19,26; 18:39-40
Gen 22:3-6John 19:16-17
Gen 22:3John 1:11
Gen 22:6John 10:17-18; 18:10-11
Gen 22:8John 10:17-18
Gen 22:8,10John 16:32
Gen 22:10Rev 5:6
Gen 22:11John 12:28-30
Gen 22:12John 3:16; 6:9; 7:30; 17:7-8; 18:10-11,39-40
Gen 22:13Rev 5:6
Gen 22:15John 3:4; Rev 2:11
Gen 22:16-18John 8:39-40; 18:37
Gen 22:17John 8:33; Rev 5:12; 12:18(13:1)
Gen 23:2Rev 1:7
Gen 23:6-9John 19:41-42
Gen 24:1John 8:57
Gen 24:2-3John 20:27-28; Rev 19:16
Gen 24:3-4John 2:11
Gen 24:3Rev 11:13
Gen 24:4-17John 4:6-7
Gen 24:5John 1:15
Gen 24:7John 1:15; Rev 11:13
Gen 24:13John 2:8-9
Gen 24:14John 2:6-7
Gen 24:15-16John 4:28
Gen 24:22John 2:6
Gen 24:23John 9:19
Gen 24:29John 9:34-35
Gen 24:31John 9:34-35; 11:43; Rev 17:1
Gen 24:47John 1:23; 19:29
Gen 24:48John 14:4-6
Gen 24:55Rev 2:10
Gen 24:60Rev 5:11; 9:16
Gen 24:65John 11:44; Rev 7:14
Gen 25:7-8John 8:57
Gen 25:8John 1:14; 8:52; Rev 4:4
Gen 25:9-10John 11:38
Gen 25:22John 9:2
Gen 25:24John 11:16; 20:24; Rev 2:1
Gen 25:26John 13:18
Gen 25:30Rev 6:4
Gen 26:5John 8:39-40; Rev 15:4
Gen 26:12John 6:8-13; Rev 6:6
Gen 26:18-19John 4:10-12
Gen 26:20John 6:52
Gen 26:24John 3:2
Gen 26:25John 1:14; Rev 13:6
Gen 26:29Rev 21:8
Gen 26:32John 4:11-12
Gen 27:121 John 1:1
Gen 27:15Rev 6:11
Gen 27:35-36John 1:47; 13:18
Gen 27:42-43John 6:15
Gen 28:12John 1:51; 20:12; Rev 7:2; 10:2
Gen 28:14Rev 1:7; 5:9
Gen 28:15John 3:2
Gen 28:16-17 Rev 4:1
Gen 28:17John 10:9
Gen 29:1-2John 4:6-7; Rev 6:11
Gen 29:4John 1:48; Rev 7:13
Gen 29:7John 4:6-7; 21:15
Gen 29:8John 4:36
Gen 29:9-10John 4:10
Gen 29:9John 4:6-7
Gen 29:10-13John 4:28-30
Gen 29:10-14John 4:39-42
Gen 29:10John 5:2-3
Gen 29:11John 11:3,35
Gen 29:15John 15:25
Gen 29:16-18John 20:5-10
Gen 29:21-22Rev 19:17
Gen 29:21John 7:8; 8:20
Gen 29:22John 4:36
Gen 29:31-35Rev 7:4-8
Gen 29:31,33John 12:25
Gen 30:5-13,18-24Rev 7:4-8
Gen 30:25John 1:6
Gen 30:30John 7:33
Gen 30:33John 4:36; 10:10
Gen 30:35John 4:35
Gen 30:43Rev 3:17
Gen 31:3John 3:2
Gen 31:4John 1:6
Gen 31:15John 2:17
Gen 31:21John 6:15
Gen 31:27Rev 18:22
Gen 31:33John 5:39
Gen 31:36John 5:16; 15:20; Rev 18:5
Gen 31:39Rev 9:21
Gen 31:40Rev 3:15-16; 7:16
Gen 31:42Rev 2:2
Gen 31:44John 11:43; Rev 17:1
Gen 31:46John 1:7-8
Gen 31:47John 1:6
Gen 32:3John 1:15
Gen 32:6-7(7-8)John 13:22
Gen 32:10John 1:14
Gen 32:12Rev 7:9; 20:8
Gen 32:17John 10:16; 14:5
Gen 32:22-24John 18:1
Gen 32:24-30John 5:37
Gen 32:27-30John 20:28-29
Gen 32:27-28John 1:37,42; 7:46; 11:47; 19:5; Rev 2:17; 3:12
Gen 32:27Rev 13:17
Gen 32:30Rev 22:4
Gen 33:18-19John 4:5
Gen 33:19Rev 13:6
Gen 33:20John 4:22
Gen 34:2John 4:10-12; 18:10-11
Gen 34:25-26John 4:39-42
Gen 34:26John 4:11-14; 18:10-11
Gen 34:30John 4:36
Gen 35:2John 11:55; 18:28
Gen 35:3Rev 1:9; 2:3,9-10
Gen 35:13John 3:13; 4:27; Rev 10:8
Gen 35:17,19John 16:33
Gen 35:21John 1:14; Rev 13:6
Gen 35:22-26Rev 7:4-8
Gen 36:6Rev 18:13
Gen 37:3John 13:25; 20:2; 21:7
Gen 37:8John 5:18; 7:3-5; Rev 5:10
Gen 37:9Rev 12:1
Gen 37:10-11John 13:19; 14:29; 16:4
Gen 37:13John 1:11; 8:40,42; 11:43; Rev 17:1
Gen 37:14-17John 1:45-46
Gen 37:14-16John 1:38-39
Gen 37:14John 11:34; Rev 6:1
Gen 37:15-16John 7:46
Gen 37:15John 7:12; 19:5
Gen 37:17John 2:16
Gen 37:18John 5:18; 7:1,19; 8:37; 11:53
Gen 37:20John 1:11; 2:17; 8:40,42
Gen 37:25Rev 4:6
Gen 37:27John 4:29
Gen 37:28Rev 18:3
Gen 37:29John 20:11
Gen 37:30John 6:9
Gen 37:31Rev 3:4
Gen 37:33John 2:17; 6:15; 10:12,28-29; Rev 5:6; 11:7; 13:1
Gen 37:34Rev 6:12; 11:3; 18:11
Gen 38:23John 7:26
Gen 38:24John 8:41; Rev 14:8; 17:16
Gen 38:27John 11:16; 20:24; Rev 2:1
Gen 38:28John 11:44; 12:24; Rev 17:3
Gen 39:6John 19:38
Gen 39:11John 20:26
Gen 39:20Rev 2:10
Gen 40:8John 7:42
Gen 40:9-10John 4:35-36; 15:1,5; Rev 14:18
Gen 40:19John 6:51-58; Rev 17:16; 19:18
Gen 41:7John 1:14
Gen 41:8,14John 1:6
Gen 41:19Rev 16:18
Gen 41:22,24John 1:14
Gen 41:31Rev 5:2
Gen 41:32John 1:16,51; Rev 2:16
Gen 41:38-39John 21:24
Gen 41:42John 19:29
Gen 41:49Rev 12:18(13:1)
Gen 41:55John 1:15; 2:5
Gen 42:3-4John 20:24-26
Gen 42:7John 1:48; 6:60
Gen 42:8John 21:4,7
Gen 42:12John 7:42
Gen 42:20John 1:7
Gen 42:21-22Rev 14:18-19
Gen 42:27John 1:27
Gen 42:36Rev 12:4
Gen 43:4-5Rev 13:17
Gen 43:16John 20:26
Gen 43:19-24John 13:13
Gen 43:19Rev 21:12
Gen 43:24John 13:6-8
Gen 43:25John 21:12
Gen 43:28John (8:6)
Gen 43:32Rev 17:4
Gen 44:15Rev 16:18
Gen 44:25-26Rev 13:17
Gen 45:1John 17:26; 20:19-20,26-28
Gen 45:3John 17:26; 20:20,26-28; 21:12
Gen 45:5John 1:6,15
Gen 45:7John 1:6
Gen 45:16Rev 22:2
Gen 45:17John 2:7; 6:12-13; Rev 8:5
Gen 46:28John 1:6
Gen 47:2John 1:11
Gen 47:3-4John 10:9
Gen 47:9John 7:33
Gen 47:27John 10:9
Gen 47:29John 3:21
Gen 47:30John 11:11-13
Gen 48:5Rev 7:6-8
Gen 48:15John 10:11
Gen 48:17-20Rev 1:17
Gen 48:18Rev 1:5
Gen 48:20John 1:15; 11:54
Gen 48:22John 4:5
Gen 49:5-7John 1:42
Gen 49:5-6John 13:8
Gen 49:5John 18:10
Gen 49:8Rev 19:5
Gen 49:9-10Rev 5:5
Gen 49:9John 6:10; Rev 4:7
Gen 49:10John 4:43-45; 9:7,11
Gen 49:11John 2:6-9; 19:2; Rev 6:11; 7:14; 14:18,20; 17:6
Gen 49:12Rev 9:8
Gen 49:17John 1:15; Rev 7:4-8
Gen 49:20John 2:1
Gen 49:25John 3:3; 13:23-25; Rev 1:13; 5:12
Gen 49:26John 20:4
Gen 49:27Rev 2:28
Gen 49:28John 17:1; Rev 7:4
Gen 49:33John 19:30
Gen 50:1John 13:25
Gen 50:2John 12:7; 19:40
Gen 50:10-11John 1:28; 10:40
Gen 50:15John 11:44
Gen 50:20John 11:51-53; 12:10
Exodus (Andra Moseboken)
Ex 1:1-4Rev 7:4-8
Ex 1:12John 6:9
Ex 2:3aJohn 8:59
Ex 2:14John 1:11; 4:52; 7:3-5; 19:14-15
Ex 2:15-16John 4:6-7,16-18
Ex 2:15John 5:18; Rev 6:16; 12:13-14
Ex 2:17,22John 4:10
Ex 2:17John 5:2-3
Ex 2:21John 4:16-18
Ex 3:2John 1:6-8; 5:35; Rev 1:14; 2:18; 4:5; 19:20
Ex 3:5John 1:27
Ex 3:6John 4:26; 6:35,48
Ex 3:7-8John 18:20
Ex 3:7Rev 5:9; 21:4
Ex 3:8John 3:13,31; 6:41; 7:38; 10:28-29,39; 16:28; Rev 19:2
Ex 3:10John 1:50; 7:28-29; 11:43; 17:25; Rev 17:1
Ex 3:12John 3:2; 4:20
Ex 3:13-14John 1:6-8; 4:25-26; 6:35,48; 9:9; 12:46; 15:1; 17:6; 18:5; Rev 3:12; 13:17
Ex 3:14John 8:12,23-24,28,58; 10:9,11,14; 11:25; 12:28; 13:19; 14:4-6; 18:5; Rev 1:4,8,17; 2:23; 4:8; 17:8
Ex 3:16John 4:36
Ex 3:20Rev 11:6
Ex 3:22Joh 9:8
Ex 4:1John 1:7; 13:20; Rev 2:13
Ex 4:5John 1:7; Rev 2:13
Ex 4:6-7John 1:18
Ex 4:8John 2:11; 4:54
Ex 4:9Rev 8:8; 11:6
Ex 4:11John 1:29; 10:21
Ex 4:15-16John 1:29; 10:21
Ex 4:15John 13:20
Ex 4:16John 18:15-18; 20:3-10; 21:4-7,16
Ex 4:21John 4:48
Ex 4:22John 1:14,18,50; 11:27; 20:31; Rev 2:18
Ex 4:24-26Rev 19:13
Ex 4:25Rev 2:17
Ex 4:28John 4:25-26; 13:20
Ex 4:29-30John 18:20
Ex 4:30-31John 1:7; 2:11,18; 4:54; 11:48; 12:17-18; 13:35; Rev 2:13; 16:14
Ex 4:31Rev 2:3,9-10
Ex 5:6John (8:3)
Ex 5:8John 1:15
Ex 5:14John 19:1
Ex 6:1John 12:31,38; Rev 11:2
Ex 6:6Rev 16:1
Ex 6:7Rev 21:3
Ex 6:8Rev 10:5-6
Ex 7:1John 10:35; 21:16
Ex 7:3-5John 4:48
Ex 7:3John 11:47; 12:37
Ex 7:4Rev 16:1
Ex 7:7John 8:57
Ex 7:9-10John 4:48; Rev 12:3
Ex 7:9John 2:18
Ex 7:11John 9:16; Rev 9:21; 21:8
Ex 7:12Rev 12:3
Ex 7:13John 12:19; Rev 16:9
Ex 7:17-21Rev 8:8; 16:3
Ex 7:17-20John 4:48; Rev 11:6
Ex 7:19-21Rev 8:11
Ex 7:19John 2:6; Rev 8:10
Ex 7:21John 12:3; 21:6,8-9
Ex 7:22Rev 9:21
Ex 8:2-14(3-6)Rev 16:13
Ex 8:10John 4:37-38
Ex 8:14John 11:39; 12:3
Ex 8:16Rev 11:6
Ex 8:17,19John (8:6)
Ex 8:17John 13:5
Ex 8:22-23Rev 7:14
Ex 8:23-24John 4:52-53
Ex 8:28-31John 17:9
Ex 9:2-3John 1:43-44; 12:14-15
Ex 9:3John 2:14-15; 19:38
Ex 9:6John 1:29
Ex 9:9-11Rev 16:2
Ex 9:11Rev 9:21; 21:8
Ex 9:15Rev 11:6
Ex 9:16John 9:3
Ex 9:18Rev 11:19
Ex 9:19,23John 3:3
Ex 9:23-24Rev 8:5,7
Ex 9:24Rev 11:19; 16:18
Ex 9:26Rev 7:14
Ex 9:27John 1:6
Ex 9:28John 17:9
Ex 9:30John 19:41
Ex 9:31-32John 12:24; Rev 8:12
Ex 9:31John 6:9-13; 13:4-5; 19:40
Ex 9:33John 17:9
Ex 9:34-35John 9:6-7
Ex 10:1John 12:40
Ex 10:4Rev 9:3
Ex 10:5John 10:10
Ex 10:6John 7:46
Ex 10:12-15Rev 9:3
Ex 10:13John 3:8
Ex 10:15John 4:35; 6:10; Rev 8:7
Ex 10:16-18John 17:9
Ex 10:19John 3:5,8; Rev 9:3
Ex 10:20John 9:6-7
Ex 10:22-23John 11:39,44; 20:20
Ex 10:22Rev 8:12; 9:2; 16:10
Ex 10:27Rev 16:9
Ex 11:1Rev 9:18; 15:1
Ex 11:5John 1:14; 2:14; 3:16-18; Rev 4:10
Ex 11:6Rev 21:4
Ex 11:7John 1:14; 2:14; 3:16-18; Rev 22:15
Ex 11:8John 3:22; 5:1; 6:1; 7:1; 19:38; 21:1; Rev 1:19; 4:1; 7:9
Ex 12:3-13Rev 5:9
Ex 12:4John 9:8
Ex 12:5John 21:15; Rev 5:6
Ex 12:7-13John 10:7,9
Ex 12:8John 6:53-56
Ex 12:10John 19:33
Ex 12:11John 2:13
Ex 12:13John 18:10-11; Rev 1:5; 9:5,18
Ex 12:15-23John 13:26; 19:29-30
Ex 12:16John 19:31; Rev 17:14
Ex 12:18John 6:4
Ex 12:20Rev 18:2
Ex 12:21-27Rev 5:9
Ex 12:21John 2:13; 18:28
Ex 12:22-23John 12:15; 19:29; Rev 7:3
Ex 12:23Rev 11:6
Ex 12:29John 7:14
Ex 12:30John 12:13; 18:40; Rev 21:4
Ex 12:31Rev 12:13
Ex 12:38John 2:14-15; 12:20-21
Ex 12:39John (8:7)
Ex 12:42John 18:39-40
Ex 12:45John 10:12-13
Ex 12:46John 19:33
Ex 13:2John 17:19; Rev 4:8
Ex 13:3Rev 2:5
Ex 13:9Rev 13:16
Ex 13:13John 12:14-15
Ex 13:15-16Rev 13:16
Ex 13:21John 8:12; 9:5; 11:9-10; 12:46; Rev 10:1
Ex 14:4-9John 15:20
Ex 14:11Rev 11:9; 16:7
Ex 14:13John 8:40; 11:40; 16:33; 20:29
Ex 14:14Rev 2:16; 6:11; 17:14
Ex 14:17John 2:11; 11:4; Rev 9:9
Ex 14:21-22John 3:8; 6:16-21; 12:11; Rev 10:8; 16:12; 21:1
Ex 14:21John 3:5
Ex 14:23John 15:20
Ex 14:24Rev 10:1
Ex 14:27-28John 6:22-24
Ex 14:28-30Rev 13:1
Ex 14:30-31John 14:1
Ex 14:31-15:1Rev 15:3
Ex 14:31John 11:45; 12:11,17
Ex 15:1John 3:5; Rev 5:9; 15:4
Ex 15:4Rev 12:15-16
Ex 15:5Rev 18:21
Ex 15:6Rev 10:5
Ex 15:10John 1:6; 3:5; 20:22
Ex 15:11Rev 13:4
Ex 15:13John 16:13
Ex 15:14Rev 11:18
Ex 15:17John 14:2
Ex 15:18Rev 15:3
Ex 15:20-21John 19:25
Ex 15:20John 1:15; Rev 2:20
Ex 15:21John 1:43-44
Ex 15:22-25John 11:32; Rev 8:11
Ex 15:27John 3:23; 4:6; Rev 7:17; 8:10
Ex 16:2-3John 6:41-44,61; 7:32
Ex 16:3John 10:3; Rev 3:15
Ex 16:4-5John 6:31-33; Rev 2:17
Ex 16:4Rev 10:1; 11:11
Ex 16:5Rev 18:6
Ex 16:7John 1:14; 6:41-44; 7:12
Ex 16:8John 6:41-43,51-58,61
Ex 16:10John 1:14
Ex 16:13-14Rev 4:6
Ex 16:14John 4:35
Ex 16:15-16John 6:12-13
Ex 16:15John 6:31-33,51; Rev 12:6
Ex 16:18Rev 11:1
Ex 16:19John 6:49
Ex 16:20Rev 8:11; 10:9
Ex 16:21John 6:31-33
Ex 16:31John 4:35; Rev 4:6; 10:9
Ex 16:32-34Rev 2:17
Ex 16:35John 6:31-33
Ex 17:2John 4:7; (8:6)
Ex 17:3-4John 5:18
Ex 17:3John 6:41-44; 10:3-4; 19:28
Ex 17:4John 7:1,19,33; 8:37,59; 10:31-33; 11:53; 14:19; 16:16-19
Ex 17:5-6Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 17:6John 4:6; 19:34
Ex 17:7Rev 3:10
Ex 17:10-14John (8:6-8)
Ex 17:10John 1:17
Ex 17:13John (8:10-11)
Ex 17:17-21Rev 16:3-4
Ex 18:10John 3:35
Ex 18:12Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 18:13John 1:29
Ex 18:14John 2:14
Ex 18:18-25John 11:50; 18:12-14; Rev 6:15
Ex 18:20John 6:28-30; 12:33
Ex 18:21John 9:31; 15:16
Ex 18:22John 9:39
Ex 19:1-3John 4:20
Ex 19:3Rev 4:1
Ex 19:4Rev 4:7; 8:13; 12:13-14
Ex 19:5John 1:11; 3:16; Rev 5:9
Ex 19:6Rev 1:6; 4:3; 5:10
Ex 19:7Rev 4:10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 19:9John 5:37
Ex 19:10-11John 11:55
Ex 19:10Rev 7:14
Ex 19:11John 2:1; 5:37
Ex 19:13Rev 1:10
Ex 19:14Rev 7:14
Ex 19:15-16John 2:1; Rev 8:6
Ex 19:16John 5:37; 12:28-30; Rev 1:10; 4:1,5; 6:10; 8:2,8
Ex 19:17John 10:3
Ex 19:18Rev 9:2; 11:7; 15:8; 18:9
Ex 19:19John 12:28-30; Rev 1:10; 4:1; 5:2; 18:2
Ex 19:20John 3:13,31
Ex 19:23-24John 3:13,31
Ex 19:24Rev 3:12; 4:1; 16:21
Ex 20:1-17John 1:17
Ex 20:1John 7:19; 14:23-24
Ex 20:2John 4:26; 6:35,48
Ex 20:4-5Rev 13:14
Ex 20:4John 2:7; Rev 5:3
Ex 20:5John 9:2; Rev 2:23
Ex 20:8John 5:9-13; 9:16
Ex 20:9John 9:4
Ex 20:10John 5:9-13
Ex 20:11Rev 5:13
Ex 20:12John 3:12; 8:49; 14:28; 19:25-27
Ex 20:13Rev 9:21
Ex 20:14Rev 2:22
Ex 20:15John 12:6; Rev 9:21
Ex 20:18Rev 1:10; 4:1; 4:5
Ex 20:20John 7:13; 14:16; 16:33; Rev 3:10
Ex 20:23Rev 9:20
Ex 20:26Rev 16:15
Ex 21:2John 8:33; Rev 6:15
Ex 21:6John 18:26
Ex 21:11John 15:25
Ex 21:23-25John 1:16
Ex 22:1John 10:10
Ex 22:3-4Rev 9:21
Ex 22:4,7,9Rev 18:6
Ex 22:21(22)John 14:18
Ex 22:28John 18:23; Rev 16:11
Ex 22:29Rev 1:5
Ex 23:1John 7:51
Ex 23:5Rev 18:11
Ex 23:8John 1:29
Ex 23:10John 4:36
Ex 23:16John 7:2
Ex 23:20John 1:6; 14:4-6; Rev 1:1,7; 12:6
Ex 23:31Rev 9:14
Ex 24:1-2John 13:36-37
Ex 24:1Rev 4:1,4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 24:2John 1:1-2; 3:13; 7:34; 8:21-22; 13:33
Ex 24:3John 7:19
Ex 24:4Rev 1:11
Ex 24:7John 20:30; Rev 1:3,11; 5:1
Ex 24:8Rev 7:14
Ex 24:9-11John 1:14; 6:3; 14:7-9,22
Ex 24:9-10John 1:18; 5:37; 13:33,36-37; 20:24-25; Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 24:10Rev 4:6; 21:19
Ex 24:13-15John 13:36-37; 14:15-17; 20:17
Ex 24:14-15John 13:33
Ex 24:14Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ex 24:25-26John 7:22-23
Ex 24:32John (8:1-2)
Ex 25:5Rev 9:17
Ex 25:7John 18:11; Rev 1:13; 4:3
Ex 25:8John 1:14,38-39; 14:23; Rev 2:1; 13:6
Ex 25:9Rev 15:5
Ex 25:10-16Rev 11:19
Ex 25:11Rev 17:4; 21:18
Ex 25:20Rev 4:8
Ex 25:31-37Rev 1:12,20; 2:1; 4:5
Ex 25:31Rev 21:18
Ex 25:37John 5:35
Ex 25:39Rev 16:21
Ex 25:40John 1:25; 10:32; 13:15; 20:25; Rev 15:5
Ex 26:4Rev 9:17
Ex 26:7Rev 6:12
Ex 26:23Rev 7:1
Ex 26:24John 5:18
Ex 26:28John 2:6
Ex 26:31-37:21John 19:23
Ex 26:31-32Rev 17:4
Ex 26:33John 19:34
Ex 27:1-2Rev 21:16
Ex 27:3Rev 5:8
Ex 27:9John 10:1; 18:15-16
Ex 27:20John 5:35
Ex 27:21Rev 15:5
Ex 28:1John 11:11-13
Ex 28:2Rev 6:11
Ex 28:4John 19:23; Rev 1:13
Ex 28:9Rev 21:12,19
Ex 28:11Rev 21:12
Ex 28:14John 19:2
Ex 28:16Rev 21:16
Ex 28:17-20Rev 4:3; 21:19-20
Ex 28:21Rev 5:1; 21:12
Ex 28:30John 11:51
Ex 28:31Rev 9:17
Ex 28:32John 19:23-24
Ex 28:33-34Rev 4:6
Ex 28:36-38Rev 13:16
Ex 28:36Rev 3:12; 5:1
Ex 28:38Rev 7:3; 17:5
Ex 28:41John 17:17-19
Ex 28:42-43John 21:7
Ex 28:42Rev 15:6
Ex 29:4Rev 15:5
Ex 29:5Rev 1:13
Ex 29:6Rev 2:10; 3:11
Ex 29:71 John 2:20
Ex 29:9John 21:7,18; Rev 5:10
Ex 29:12Rev 6:9
Ex 29:13Rev 2:23
Ex 29:14John 9:34-35; Rev 17:16; 20:9
Ex 29:18John 12:3
Ex 29:20Rev 13:16
Ex 29:27John 10:36; 17:17-19
Ex 29:37John 10:36
Ex 29:38John 1:29
Ex 29:44 John 10:36; 17:17-19
Ex 29:45John 1:26-27; 14:23; Rev 1:13
Ex 29:46John 1:14
Ex 30:1-10Rev 5:8
Ex 30:1-7Rev 8:3
Ex 30:2Rev 21:16
Ex 30:6Rev 11:19
Ex 30:10John 11:49
Ex 30:12Rev 7:4
Ex 30:19John 13:9-10
Ex 30:22-25Rev 2:8
Ex 30:23-26John 19:39
Ex 30:23Rev 11:1; 18:13
Ex 30:24-26Rev 10:1
Ex 30:25-29John 1:12; 11:2; 20:17; 1 John 2:20
Ex 30:34Rev 18:13
Ex 31:7Rev 11:19
Ex 31:10John 19:23
Ex 31:14John 5:16-18; 15:2
Ex 31:15John 7:20
Ex 31:18John 1:17; (8:6); Rev 1:2,9; 11:7; 12:11
Ex 32:1-5John 18:17
Ex 32:1-4Rev 9:20
Ex 32:1John 6:14-15; 10:3
Ex 32:5John 13:38; 18:25-27; 21:15
Ex 32:6John 1:29; 6:10; Rev 14:18-19
Ex 32:7-11John 10:3
Ex 32:7-8Rev 1:1
Ex 32:7John 2:16; 14:31
Ex 32:11-13John 17:12
Ex 32:11John 12:38
Ex 32:12Rev 14:9-10; 19:15
Ex 32:13John 15:14-15
Ex 32:15Rev 5:1
Ex 32:16John 2:22
Ex 32:19John 6:10; Rev 14:18-19
Ex 32:20Rev 8:11
Ex 32:21John 1:10; 21:17
Ex 32:27-28Rev 14:18-19
Ex 32:28John 6:10
Ex 32:30-31John 1:10; 21:17
Ex 32:32-33John 20:23; Rev 3:5
Ex 32:32Rev 17:8; 19:12
Ex 33:7Rev 15:5
Ex 33:11John 3:29; 5:37; 9:29; 15:14-15
Ex 33:13John 14:21; 16:26-27; 17:21-23
Ex 33:14John 14:1
Ex 33:17-18John 14:21; 16:26-27; 17:21-24
Ex 33:17John 9:31; 10:3; 11:22; 18:15-16; Rev 2:13; 3:1,4-5; 7:9
Ex 33:18John 1:14,17; 14:7-9
Ex 33:19Rev 14:1
Ex 33:20John 1:18; 5:37
Ex 33:22-23John 1:14
Ex 33:23 John 1:18; 5:37; Rev 22:4
Ex 34:5Rev 10:1
Ex 34:6John 1:9,14,17; 3:33; 7:28-29; 8:32; 17:3,26; 18:37; 19:5; Rev 3:7,14; 14:1
Ex 34:7John 1:29; 9:2; Rev 2:23
Ex 34:22John 7:14
Ex 34:28John 1:17
Ex 34:29-30John 9:9
Ex 34:29John 5:41,44
Ex 34:32John (8:1-2)
Ex 35:23Rev 9:17
Ex 35:35John 19:23
Ex 36:1Rev 13:18
Ex 36:18Rev 4:3
Ex 36:19-20Rev 21:20
Ex 36:37Rev 9:17
Ex 37:9Rev 4:8
Ex 37:15-16John 1:38
Ex 37:17-24Rev 1:12,20
Ex 37:17John 1:9
Ex 37:24Rev 16:21
Ex 37:25-29Rev 8:3
Ex 38:13John 1:9
Ex 38:21Rev 15:5
Ex 39:9Rev 21:16
Ex 39:10-13Rev 4:3
Ex 39:10-11Rev 21:19-20
Ex 39:14Rev 21:12
Ex 39:27John 19:23
Ex 39:30Rev 2:10; 3:11
Ex 39:34Rev 11:19
Ex 40:13John 17:19
Ex 40:151 John 2:20; Rev 5:10
Ex 40:33John 19:28,30; Rev 11:7
Ex 40:34-35Rev 15:8
Ex 40:34Rev 7:15; 15:5; 21:11
Ex 40:35John 1:14
Leviticus (Tredje Moseboken)
Lev 1:1Rev 15:5
Lev 1:2John 2:14-15
Lev 1:9,13John 12:3
Lev 1:14John 1:32-33; 2:14
Lev 2:6John 6:12-13
Lev 4:3John 1:17,41
Lev 4:5John 1:17
Lev 4:7Rev 6:9
Lev 4:11-12Rev 16:1
Lev 4:12John 9:34-35; Rev 20:9
Lev 4:15Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Lev 4:21Rev 20:9
Lev 5:7,11John 2:14
Lev 5:151 John 1:3
Lev 6:10Rev 15:6
Lev 8:7John 21:7
Lev 8:9Rev 2:10; 3:11
Lev 8:23-24Rev 13:16
Lev 8:30John 17:17
Lev 8:35John 2:14
Lev 9:1,4John 20:26
Lev 9:11Rev 17:16
Lev 9:17John 1:3
Lev 10:1-2John 11:11-13
Lev 10:1John 20:24-25; Rev 8:5
Lev 10:2John 20:26-29
Lev 10:3Rev 1:1
Lev 10:11John 6:45; 14:26
Lev 11:1-47Rev 16:13
Lev 11:11Rev 21:8
Lev 11:13-19Rev 18:2
Lev 11:13Rev 21:8
Lev 11:21John 19:31-32
Lev 11:32John 2:6
Lev 11:40John 2:6
Lev 11:44John 17:11; Rev 3:7; 4:8
Lev 12:3John 7:22-23
Lev 12:6John 2:14
Lev 12:7John 4:6,12; Rev 16:4
Lev 12:8John 2:14
Lev 13-14Rev 14:5
Lev 13:2Rev 14:5
Lev 13:3-4John 4:35
Lev 13:27Rev 6:5
Lev 14:4Rev 13:16
Lev 14:4-7John 19:29
Lev 14:7Rev 19:13
Lev 14:8John 3:22-23; 13:9-10
Lev 14:17Rev 13:16
Lev 14:22John 2:14
Lev 14:25,28Rev 13:16
Lev 14:30John 2:14
Lev 14:40John 9:34-35; Rev 11:2; 22:15
Lev 14:49,51-52John 19:29
Lev 14:51Rev 19:13
Lev 14:57John 1:18
Lev 15:11John 13:9-10
Lev 15:13John 3:25-26; 13:9-10
Lev 15:14,29John 2:14
Lev 16:2Rev 15:8
Lev 16:4John 13:4-5,10; 19:23,40; 20:7; Rev 15:6
Lev 16:12Rev 8:5
Lev 16:21John 20:23
Lev 17:4Rev 1:5
Lev 17:10John 6:51-58; 15:2
Lev 17:11John 19:34; Rev 5:9; 6:9
Lev 18:3Rev 13:12
Lev 18:5John 13:17; Rev 1:3; 3:10
Lev 18:30Rev 21:8
Lev 19:2John 17:11; Rev 4:8
Lev 19:15John 7:24,51
Lev 19:17-18Rev 3:19
Lev 19:18John 13:34; 15:12,17; Rev 2:19; 3:7
Lev 19:28Rev 13:16
Lev 19:32John 8:9,57; 13:33
Lev 20:10John (8:3-5)
Lev 20:14Rev 17:16
Lev 20:18John 4:10-12
Lev 20:19Rev 17:3
Lev 21:5Rev 13:16
Lev 21:9Rev 17:16
Lev 21:10John 19:23-24
Lev 21:18John 5:3
Lev 22:26-27John 18:28
Lev 23:1-2John 5:1
Lev 23:4-5John 6:4
Lev 23:7John 19:31
Lev 23:10-14John 6:9
Lev 23:16John 8:57
Lev 23:19John 1:29
Lev 23:24Rev 1:10; 8:2
Lev 23:34John 7:2
Lev 23:36John 7:37
Lev 23:37-38John 19:29,31
Lev 23:40John 12:13; Rev 7:9
Lev 24:1-4Rev 1:12
Lev 24:2,4John 5:35
Lev 24:3John 1:5
Lev 24:10-11John 10:31-33; Rev 2:9; 7:4-9; 11:6
Lev 24:15Rev 16:11
Lev 24:16John 8:59; 10:31-33; 19:7; Rev 2:9; 7:4-9; 13:6; 16:9
Lev 25:3John 4:36
Lev 25:8-10John 2:20; 8:57
Lev 25:91 John 2:2; Rev 1:10; 8:2
Lev 25:10John 2:23; 4:44; 7:31; 8:32; 12:37; 19:25-27
Lev 25:11Rev 14:18-19
Lev 25:20-22John 4:35-36; Rev 17:9-11
Lev 25:21Rev 5:12
Lev 25:25-26Rev 1:5
Lev 25:38John 2:1
Lev 25:44John 4:51
Lev 25:47-55Rev 1:5
Lev 25:47-48John 9:1-2
Lev 25:54John 19:25-27
Lev 26:6John 14:27; Rev 1:4
Lev 26:11-12John 14:23
Lev 26:12John 1:26-27; Rev 1:13; 21:3,7
Lev 26:14-43Rev 2:23
Lev 26:15-16John 4:37-38
Lev 26:18Rev 3:19; 15:1
Lev 26:19Rev 2:27
Lev 26:21Rev 8:2; 15:1
Lev 26:24Rev 15:1
Lev 26:27-33Rev 19:18
Lev 26:27-28Rev 15:1
Lev 26:31Rev 16:19
Lev 26:33Rev 2:16; 16:19
Lev 27:7John 3:31
Lev 27:27Rev 18:19
Lev 27:32Rev 11:1
Lev 27:34John 20:30-31
Numbers (Fjärde Moseboken)
Num 1:1Rev 9:5; 15:5
Num 1:2Rev 7:4
Num 1:5,8John 1:45-47
Num 1:18John 11:54; Rev 3:4; 7:4
Num 1:21-49Rev 7:4-8
Num 1:27John 4:43-45; 18:33-36; 19:15
Num 1:33-37John 11:54
Num 1:50,53Rev 15:5
Num 2:18-24John 11:54
Num 3:10Rev 5:10
Num 3:39-43John 21:11
Num 4:3John 8:57
Num 4:6,11-12Rev 9:17
Num 4:11Rev 8:3
Num 4:15John 20:17
Num 4:23,30,35,39John 8:57
Num 4:43,47John 8:57
Num 5:3John 1:26-27; Rev 1:13
Num 5:81 John 2:2
Num 5:12-31John (8:3-5)
Num 5:15John 6:9
Num 5:18John 12:3
Num 5:22John 1:51
Num 6:3John 19:29
Num 6:14Rev 14:5
Num 6:25John 8:12; Rev 10:1
Num 6:26John 14:27; 16:33; 20:19,21,26
Num 7:1John 10:36
Num 7:11John 10:22
Num 7:14,20Rev 5:8
Num 7:26John 1:14; 5:8
Num 7:32,38,44,50,56Rev 5:8
Num 7:62,68,74,80Rev 5:8
Num 7:84-86Rev 5:8
Num 8:2Rev 1:12
Num 8:7Rev 19:13
Num 8:25John 8:57
Num 9:6-12John 11:55
Num 9:9-11John 18:28
Num 9:12John 19:33
Num 9:15Rev 10:1; 15:5
Num 10:3,9Rev 8:6
Num 10:11Rev 15:5
Num 10:29John 11:43
Num 10:33John 14:2-3
Num 11:1John 5:1-3,5-9; 6:41-44; Rev 11:5; 16:19; 19:15
Num 11:4John 6:51-58; 12:20-21; 13:26-27
Num 11:7-8John 6:31-33
Num 11:7Rev 4:6
Num 11:10-11John 11:33-35
Num 11:12John 1:18; 13:23
Num 11:13-14John 5:30; 6:5
Num 11:13John 1:48; 6:51-58
Num 11:14-16John 8:9
Num 11:16Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Num 11:18-21John 6:51-58
Num 11:20John 1:14
Num 11:22John 6:7,9-11; 21:9
Num 11:24-25Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Num 11:25Rev 10:1
Num 11:31-33John 6:9-11; 21:9
Num 11:33-34John 6:51-58
Num 11:33John 13:18; Rev 16:21
Num 11:34John 1:14
Num 12:1-8John 20:18
Num 12:1-2John 13:38; 18:25; 21:16
Num 12:1John 19:25
Num 12:2John 7:3-5; 9:28-29
Num 12:4-5John 19:25
Num 12:6-8John 1:14; 5:37; 15:15; 16:25,29
Num 12:7Rev 2:10; 3:14; 15:3
Num 12:8John 9:28-29
Num 12:9-15John 20:14-17
Num 12:10John 19:25
Num 12:14John 9:6
Num 12:15John 19:25
Num 13:17-20(18-21)John 1:12; 4:35-36; 17:21-23; 20:17,24-25
Num 13:23-28(24-29)John 15:2
Num 13:25-30(26-31)John 20:24-25
Num 13:30(31)John 11:16
Num 13:31(32)John 20:19-22; Rev 6:15
Num 14:2-4John 6:66
Num 14:2John 6:41-44; Rev 3:15
Num 14:9John 11:16; 20:24-25
Num 14:10John 8:59
Num 14:11John 11:47; 12:37; 20:30-31
Num 14:14John 8:12; 9:5; 12:46; Rev 10:1
Num 14:18John 1:9,29; 9:2; Rev 2:23
Num 14:22John 2:11
Num 14:23John 6:49
Num 14:27John 6:41-44
Num 14:30Rev 10:6
Num 14:35John 11:50; 18:14
Num 14:36John 6:41-44
Num 14:37John 20:21-22
Num 14:38John 11:50; 18:14; 20:26-29
Num 15:30John 19:7
Num 15:32-33,35-36John (8:3-5,10-11)
Num 15:32,35John 5:9-13
Num 15:38Rev 9:17
Num 16:1-2John 13:26
Num 16:2John 7:43; 10:19; 13:2
Num 16:3Rev 2:9
Num 16:5John 10:14-15
Num 16:18-19John 18:2-3
Num 16:21Rev 18:4
Num 16:25Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Num 16:26Rev 18:4
Num 16:27Rev 11:18
Num 16:28John 4:34; 5:19,30; 7:17; 8:28; 12:49-50; 13:12; 14:10-11; 15:26; 16:13; 17:4,7-8
Num 16:29-35Rev 11:5; 19:20
Num 16:30-32Rev 12:15-16
Num 16:31-35John 18:6
Num 16:31-34Rev 12:6
Num 16:31-33John 17:12
Num 16:31-32Rev 3:16
Num 16:32-34Rev 12:16
Num 16:41John 1:29
Num 16:49John 18:6,12
Num 17:7-8Rev 15:5
Num 17:8John 1:29
Num 17:13John 20:17
Num 18:2Rev 15:5
Num 18:7Rev 5:10
Num 18:14Rev 22:3
Num 18:15Rev 1:5
Num 18:20John 1:26-27; 13:8
Num 18:30Rev 14:19
Num 19:2Rev 14:5
Num 19:6John 19:29
Num 19:13Rev 19:13
Num 19:16John 18:28
Num 19:18-21Rev 19:13
Num 19:18John 19:29
Num 19:21-22John 18:28
Num 20:1John 19:25
Num 20:2-5John 6:59; 18:20; Rev 2:9; 3:9
Num 20:3Rev 3:15
Num 20:7-12John 13:38; 18:22-23,26-27; 21:17
Num 20:11John 19:34
Num 20:12John 1:7
Num 20:14-21John 4:4
Num 20:20Rev 17:15
Num 20:24-26John 21:18-19
Num 20:28John 11:11-13; 21:7
Num 21:1Rev 13:10
Num 21:2-3Rev 22:3
Num 21:2Rev 16:19
Num 21:3John 2:11; 3:35; 13:3
Num 21:4-6John 6:41-44
Num 21:8-9John 3:14-15
Num 21:8John 4:50; 19:37
Num 21:9John 4:20-22; 8:28; 12:32-34; 18:32; 20:30-31; Rev 1:1; 9:19
Num 21:12-13John 4:43
Num 21:16-18John 4:10
Num 21:16John 4:43
Num 21:17-18John 4:6,11-12
Num 21:24John 18:10-11,26; Rev 13:12
Num 21:29Rev 8:13
Num 21:33-35John 18:26
Num 22-24Rev 2:14
Num 22:13Rev 2:20
Num 22:15Rev 2:19
Num 22:18John 19:10-11
Num 22:23-24John 19:18
Num 22:24John 2:16
Num 22:28-29John 19:37
Num 22:32-34John 13:37-38; 19:19-22; Rev 9:18
Num 22:37John 8:36
Num 22:38John 19:10-11
Num 23:7-12John 18:37-38; 19:6; Rev 2:6
Num 23:9Rev 6:14
Num 23:10Rev 6:9
Num 23:18-26John 19:6
Num 23:20-21,(25-26)John 19:4; Rev 2:6
Num 23:20John 19:22
Num 23:(20-21),25-26John 19:4
Num 23:27John 1:11; 4:43 Num 24:3-10John 19:6
Num 24:4Rev 2:20
Num 24:5-6John 18:1; Rev 13:6
Num 24:7John 19:13-15,19-22; Rev 20:8
Num 24:9-10Rev 2:6
Num 24:12-13John 19:10-11
Num 24:14John 12:48
Num 24:15-19John 19:6
Num 24:15-16Rev 2:20
Num 24:17John 1:5,9-10,50; 2:25; 3:16-17; 7:46; 8:12; 9:16; 16:21; 18:17,29; 19:5,14-15,19-22; 20:12-13; Rev 2:28; 5:5
Num 24:18John 4:4
Num 24:25John 20:10
Num 25:1-15John 4:16-18
Num 25:1-2Rev 2:6,14,20; 14:9-10
Num 25:2-3Rev 15:1; 17:17
Num 25:3John 19:28
Num 25:4John 11:50; 12:34; 19:13; Rev 7:16; 19:15,17
Num 25:6-8John 7:38
Num 25:13John 16:2; Rev 5:10
Num 25:14John 1:42
Num 25:18John 11:1; 19:25-27
Num 26:2John 11:54; Rev 7:4
Num 26:7-51Rev 7:4-8
Num 26:10John 2:17; 20:9
Num 26:22 John 4:43-45; 18:33-36; 19:15
Num 26:34-37John 11:54
Num 26:54John 1:23
Num 26:59John 19:25; 20:1-2,11-13
Num 26:65Rev 2:23
Num 27:3John 9:2
Num 27:15-18John 10:2-4,9
Num 27:15-17John 21:17
Num 27:15-16John 3:6; Rev 22:6
Num 27:17Rev 2:9
Num 27:18John 1:17; 3:6
Num 27:21John 11:51
Num 28:3-31John 1:29
Num 28:3John 1:29,36
Num 28:16John 6:4
Num 29:6-38John 1:29
Num 29:35John 7:37
Num 31:2Rev 6:10
Num 31:7-8John 4:16-18; 9:18-23; 11:39; Rev 17:10
Num 31:7John 14:18
Num 31:8Rev 2:16
Num 31:10John 4:39-42; Rev 16:19
Num 31:13John 9:34-35
Num 31:16John 10:5; 19:10-11; Rev 2:6,14
Num 31:17-18John 11:39; 14:18
Num 31:17John 6:9; 9:18-23
Num 31:19John 18:28
Num 31:23John 1:26,33; 3:22-23; 13:10; Rev 3:18
Num 32:14John 9:16
Num 32:23John 1:5; (8:3-4)
Num 33:9John 3:23
Num 35:5,27John 9:34-35
Num 35:30John 5:31; 8:13,16-18; Rev 11:7
Num 36:13John 9:39; 20:30-31; Rev 15:4
Deuteronomy (Femte Moseboken)
Deut 1:7Rev 9:14
Deut 1:10Rev 7:9
Deut 1:16-17John 7:24,51
Deut 1:17John 5:22; 7:13
Deut 1:21John 14:27; 16:33
Deut 1:28Rev 18:10
Deut 1:33John 8:12,14; 9:5; 12:35,46; 14:4-6; Rev 10:1
Deut 1:35John 6:49
Deut 1:38John 1:17,28; 10:40
Deut 2:1,3John 10:24
Deut 2:14John 5:1-3,5-9
Deut 2:25John 7:13; Rev 18:10
Deut 2:26-28John 4:8
Deut 2:26-27John 4:4
Deut 3:8John 18:26
Deut 3:11Rev 21:17
Deut 3:24John 12:38; 14:12; Rev 13:4
Deut 3:25-26John 1:28; 10:40
Deut 4:1John 13:17; Rev 15:4
Deut 4:2Rev 22:18-19
Deut 4:6Rev 13:18
Deut 4:7John 4:23-24
Deut 4:10John 7:13; Rev 1:4,11
Deut 4:11John 5:35; Rev 8:8
Deut 4:12John 1:18; 5:37
Deut 4:13John 2:6-10
Deut 4:15John 5:37
Deut 4:17-18Rev 5:3
Deut 4:17Rev 4:7
Deut 4:19Rev 12:1
Deut 4:28Rev 9:20
Deut 4:29Rev 2:3,9-10
Deut 4:34-35John 20:30-31
Deut 4:34John 1:26; 4:48
Deut 4:37John 10:3; 11:3,5; 15:12-13,16; Rev 3:9
Deut 4:39John 2:7; 3:13,31; 8:23
Deut 4:40Rev 15:4
Deut 4:45Rev 1:2,9; 6:9; 11:7; 12:11
Deut 5:5John 14:23-24
Deut 5:8John 2:7; Rev 5:3
Deut 5:9John 9:2; Rev 2:23
Deut 5:12-14John 5:9-13
Deut 5:15John 12:16,38
Deut 5:16John 3:12
Deut 5:17Rev 2:22
Deut 5:22John 14:23; Rev 22:18
Deut 5:23-27John 5:37
Deut 5:23John 5:35
Deut 5:24John 2:11; 11:4,40; 13:31-32
Deut 5:26John 6:51-58; Rev 7:2
Deut 5:27Rev 8:8
Deut 5:29John 7:13
Deut 6:1Rev 15:4
Deut 6:4John 10:30; 17:11
Deut 6:5John 8:42; 21:15,17; Rev 3:15-16
Deut 6:8Rev 13:16
Deut 6:10-11John 4:37-38
Deut 6:13John 16:2; Rev 7:13,15
Deut 6:14-15John 1:37
Deut 6:22-24John 17:15
Deut 6:22John 4:48; Rev 12:1
Deut 6:24John 7:13
Deut 7:6John 1:11; Rev 5:9
Deut 7:7-8John 13:33; Rev 3:9
Deut 7:7John 1:47; 15:18-19; Rev 3:8
Deut 7:8John 11:3,5; 13:1
Deut 7:9John 14:15; Rev 1:5; 3:14
Deut 7:11Rev 15:4
Deut 7:12-13John 14:21,23-24; 16:27; Rev 2:26; 3:10
Deut 7:19John 4:48
Deut 8:2-5John 14:4-6
Deut 8:2John 6:6; Rev 2:2; 3:10; 12:17
Deut 8:3John 4:32-34; 5:47; 6:26-27,34-35; Rev 7:16; 18:8
Deut 8:7Rev 9:1
Deut 8:8Rev 11:4
Deut 8:15Rev 9:3,19
Deut 8:16John 6:6
Deut 9:1Rev 18:10
Deut 9:7-8John 5:14
Deut 9:10John (8:6-8)
Deut 9:12John 10:3; 11:29
Deut 9:15John 5:35
Deut 9:23John 10:3; 12:37-38; 18:37
Deut 9:26John 17:12
Deut 10:8John 1:19
Deut 10:12-13John 14:21
Deut 10:15John 11:3,5; 13:1,18; 15:16; 16:27; 17:20; Rev 3:9,19
Deut 10:17Rev 5:2,12; 17:14
Deut 10:20John 7:13
Deut 10:21Rev 13:5
Deut 10:22Rev 7:9
Deut 11:1John 14:15; 15:10; 17:6; Rev 3:3; 12:17
Deut 11:2-3John 4:48; 14:10-11
Deut 11:8John 12:50
Deut 11:101 John 2:18
Deut 11:14Rev 6:6
Deut 11:15Rev 9:4
Deut 11:16Rev 12:15-16
Deut 11:17Rev 1:1; 2:16
Deut 11:18Rev 13:16
Deut 11:24Rev 9:14; 11:2; 14:20
Deut 11:25John 7:13
Deut 11:28John 7:12
Deut 11:29John 4:20-22
Deut 12:5John 4:20-22
Deut 12:11John 1:26-27; 4:20
Deut 12:12John 13:8
Deut 12:31John 15:18-19
Deut 12:32Rev 22:18-19
Deut 13:1-5Rev 13:14
Deut 13:1-3John 9:16; Rev 13:13
Deut 13:1Rev 19:20
Deut 13:4John 7:13
Deut 13:5John 9:22
Deut 13:6-8John 11:28-29
Deut 13:6John 1:18
Deut 13:9John (8:6-8)
Deut 13:16Rev 22:3
Deut 14:1John 1:12-13
Deut 14:2John 1:34; 15:16; Rev 5:9
Deut 14:3-21Rev 16:13
Deut 14:11-12Rev 18:2
Deut 14:12John 13:18
Deut 14:13-20Rev 18:2
Deut 14:23Rev 14:3
Deut 15:9John 13:2
Deut 15:11John 12:5,8
Deut 15:17John 18:26
Deut 15:19John 17:19
Deut 16:1John 6:4
Deut 16:2John 2:13-15
Deut 16:6John 2:13
Deut 16:9John 16:9; Rev 14:14
Deut 16:13John 7:37; 16:2
Deut 16:13-14John 4:36
Deut 16:15John 15:11; 16:23-24; 17:13
Deut 16:16John 4:20-21; 7:2
Deut 16:18John 7:24
Deut 17:3Rev 12:1
Deut 17:4John 7:51
Deut 17:6John 5:31; 8:14,16-18; Rev 11:3
Deut 17:7John 8:3,5,7,9; 9:22; 19:15
Deut 17:8John 7:51
Deut 17:16John 1:43-44
Deut 18:10Rev 18:23
Deut 18:15-18John 1:21-25; 4:19; 6:14; 7:40; 18:37
Deut 18:18-19John 5:46; 12:47-48
Deut 18:18John 4:25-26; 12:49-50; 17:7-8
Deut 19:15John 5:31; 7:51; (8:3-4),16-18; Rev 11:3
Deut 19:18John 7:51; 8:16-18
Deut 19:19John 9:22; 19:15
Deut 20:6John 4:37-38
Deut 20:17Rev 22:3
Deut 21:5John 1:19; 15:16
Deut 21:14John 8:33
Deut 21:15John 12:25
Deut 21:21John 9:22; 19:15
Deut 21:22-23John 12:34; 18:32; 19:31-32; Rev 18:12
Deut 22:2John 4:36
Deut 22:8Rev 21:18
Deut 22:12John 19:2
Deut 22:21John 9:22; 19:15
Deut 22:22-24John (8:3-5)
Deut 22:24John 9:22; 19:15
Deut 23:4-5Rev 2:14
Deut 23:5John 11:3,5; 13:1; Rev 3:9
Deut 23:14Rev 16:15; 20:9
Deut 23:17Rev 2:14
Deut 23:18Rev 22:15
Deut 24:7John 9:22; 19:15
Deut 24:9John 19:25; 20:16-17
Deut 24:11John 9:34-35
Deut 24:16John 8:21,24; 9:2
Deut 25:2Rev 16:6
Deut 26:8John 10:32
Deut 26:18-19John 12:26; Rev 2:23,26; 3:10; 12:17; 18:20
Deut 26:18Rev 5:9
Deut 26:42,45John 12:16
Deut 27:4John 4:20-21
Deut 27:12John 4:20-21
Deut 27:15-26John 1:51; Rev 1:6-7
Deut 27:26John 7:49
Deut 28:1Rev 2:23; 12:17
Deut 28:9John 17:17-19; Rev 3:20
Deut 28:13Rev 2:23; 9:10
Deut 28:15John 1:5; 7:49; Rev 1:1; 2:23; 12:17; 16:2
Deut 28:20Rev 1:1; 2:16; 3:11
Deut 28:22John 4:52; Rev 7:16; 16:8-9
Deut 28:24John 13:5
Deut 28:25John 7:35
Deut 28:27Rev 16:2
Deut 28:29John 3:19-21; 9:41; 1 John 1:1; Rev 3:17
Deut 28:30John 4:37-38
Deut 28:35Rev 16:2
Deut 28:36Rev 9:20
Deut 28:44Rev 9:10
Deut 28:45,47John 3:29
Deut 28:48Rev 3:18
Deut 28:49Rev 8:13
Deut 28:51Rev 6:6
Deut 28:53Rev 19:18
Deut 28:54,56John 1:18
Deut 28:64Rev 9:20
Deut 29:2-4John 1:29; 4:48; 9:26-27,39-41; 10:6; 12:37-38; 16:25; Rev 2:7; 3:17
Deut 29:3Rev 12:1
Deut 29:13-14(14-15)John 17:20
Deut 29:17-18Rev 8:11
Deut 29:17John 2:7; Rev 9:20; 17:4
Deut 29:18John (8:7)
Deut 29:20John 3:36; Rev 3:5; 22:19
Deut 29:22-23Rev 6:8; 8:7; 9:4
Deut 29:23Rev 9:17
Deut 29:24-26John 3:36; Rev 13:15
Deut 29:26Rev 9:20
Deut 30:4John 7:35
Deut 30:6John 20:26-28
Deut 30:11-12John 1:12; 3:9-13,31
Deut 30:19-20John 20:17
Deut 31:2John 10:9
Deut 31:9John 21:24; Rev 1:19; 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 10:4; 11:16; 14:3; 19:4
Deut 31:10John 7:2
Deut 31:12-13John 7:13
Deut 31:15John 3:19-21
Deut 31:16John 11:11-13
Deut 31:19John 5:45
Deut 31:21John 2:24-25; 6:61; 13:11; 16:19; 18:4; Rev 10:6
Deut 31:22John 5:45
Deut 31:24-26John 21:24
Deut 31:26John 5:45
Deut 31:28Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Deut 31:30John 13:1; Rev 1:4,11; 2:7-8; 3:14; 5:9; 15:3
Deut 32:3-4Rev 15:3-4
Deut 32:3Rev 14:7
Deut 32:4John 14:4-6; 17:25; 1 John 1:9; Rev 1:5; 16:5
Deut 32:5John 1:12
Deut 32:6John 8:42
Deut 32:7Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Deut 32:8John 11:52; Rev 1:20; 5:11; 7:4; 11:2; 12:7
Deut 32:10John 17:15
Deut 32:11Rev 4:8; 8:13; 12:13-14
Deut 32:14John 2:6-10; Rev 14:20
Deut 32:15John 4:42
Deut 32:17John 8:49; Rev 9:20
Deut 32:18John 14:26; Rev 12:6
Deut 32:24John 21:8; Rev 9:8; 12:4
Deut 32:32-35Rev 5:1; 18:19
Deut 32:32Rev 8:11
Deut 32:33Rev 12:3
Deut 32:34John 3:33
Deut 32:35Rev 1:1; 2:16
Deut 32:36Rev 18:20
Deut 32:39John Frequent; 1:32; 4:26; 5:21,28-29; 6:35,48; 8:23-24; 10:28-29; 11:23-24; 15:2-3
Deut 32:40Rev 1:18; 4:9-10; 10:5-6
Deut 32:41Rev 19:15
Deut 32:43Rev 6:10; 16:6; 18:20; 19:2
Deut 32:47John 1:3; 12:50
Deut 33John 6:70-71; 17:12
Deut 33:1John 7:46; 17:9
Deut 33:2-3Rev 5:11
Deut 33:2Rev 4:5; 7:11; 9:16
Deut 33:3John 10:28-29; 13:1; Rev 1:20
Deut 33:4John 7:19
Deut 33:5John 4:36; 6:12-13,15; 15:6; 17:21-23
Deut 33:9John 2:4; Rev 1:6
Deut 33:11John 19:31-33
Deut 33:17Rev 5:6
Deut 33:19John 2:16
Deut 33:24John 13:23; 18:15-16
Deut 33:26-29Rev 14:6
Deut 34:1Rev 21:10
Deut 34:3John 12:13
Deut 34:4Rev 21:10
Deut 34:5John 14:15,26; 16:5-7; Rev 15:3
Deut 34:6John 3:13; 20:5-9; 21:20-23
Deut 34:8John 16:6,21-22; 19:28
Deut 34:9John 1:17; 3:6; 14:1,16-17,26; 16:7; 20:22; 21:24
Deut 34:10-11John 4:48; 5:36; 7:31; 10:25,38; 11:47; 15:24; 20:30-31; Rev 16:14
Deut 34:10,12John 10:32
Joshua (Josua)
Josh 1:1-2Rev 15:3
Josh 1:4Rev 9:14
Josh 1:7Rev 15:3
Josh 1:8Rev 4:8
Josh 1:13,15Rev 15:3
Josh 1:16John 9:11
Josh 2:1Rev 17:1
Josh 2:9Rev 11:11
Josh 2:11John 8:23
Josh 2:18Rev 17:3
Josh 2:19John 9:34-35
Josh 2:24John 2:4
Josh 3:14-17Rev 16:12
Josh 3:17John 1:28; 10:40
Josh 4:4-8Rev 7:4
Josh 4:6John 19:29
Josh 4:24John 7:13
Josh 5:12John 6:31; Rev 2:17
Josh 5:14Rev 19:10
Josh 5:15John 1:27
Josh 6:1-20Rev 1:10
Josh 6:3John 11:42
Josh 6:4-13Rev 8:2
Josh 6:5Rev 18:3
Josh 6:16Rev 11:15
Josh 6:17-25Rev 17:1
Josh 6:21John 2:14-15; Rev 1:16; 22:3
Josh 6:24Rev 16:19
Josh 7:6Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 18:19; 19:4
Josh 7:15Rev 17:16
Josh 7:19-20John 9:24
Josh 8:1John 6:19-20; Rev 2:10
Josh 8:10Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Josh 8:16-17John 5:16
Josh 8:19-20Rev 8:9
Josh 8:20-21Rev 9:2
Josh 8:29John 11:16; 19:31-32
Josh 8:31Rev 15:3
Josh 8:32John 21:24
Josh 8:33John 4:20-21; Rev 15:3
Josh 8:34Rev 1:11
Josh 9:8John 1:48; Rev 7:13
Josh 9:11Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Josh 9:24Rev 15:3
Josh 10:2Rev 16:19
Josh 10:4John 4:29
Josh 10:6John 4:36; Rev 16:14
Josh 10:8John 6:19-20; Rev 2:10
Josh 10:11Rev 8:7; 16:21
Josh 10:12-13John 18:28
Josh 10:13Rev 8:13
Josh 10:14John 3:16
Josh 10:26-27John 19:31-32; Rev 18:12
Josh 10:26John 19:1,16
Josh 10:27John 19:38; 20:1
Josh 11:4Rev 12:18(13:1)
Josh 11:6John 6:19-20; Rev 2:10
Josh 11:10Rev 17:18
Josh 11:12,15Rev 15:3
Josh 12:6Rev 15:3
Josh 12:21Rev 16:16
Josh 13:8Rev 15:3
Josh 13:21John 4:16-18
Josh 13:22Rev 2:14
Josh 14:7Rev 15:3
Josh 14:12Rev 18:10
Josh 15:19John 4:13-15
Josh 15:25John 6:71
Josh 16:9John 2:6; Rev 7:4-8,17
Josh 17:11Rev 16:16
Josh 18:7Rev 15:3
Josh 19:1John 2:6; Rev 7:4-8,17
Josh 19:9John 1:42; Rev 7:4-8
Josh 19:28John 2:1
Josh 20:7John 1:43
Josh 21:32John 1:43
Josh 22:2-5Rev 15:3
Josh 22:16Rev 2:9
Josh 23:2Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Josh 23:13John 20:25
Josh 23:15-16Rev 2:23
Josh 24:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Josh 24:9Rev 2:14
Josh 24:14John 16:8-10
Josh 24:15Rev 3:15-16
Josh 24:26Rev 18:21
Josh 24:32John 4:5
Judges (Domarboken)
Judg 1:6John 18:10
Judg 1:27Rev 16:16
Judg 2:3Rev 22:11
Judg 2:7Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Judg 2:22Rev 3:10
Judg 3:24John 7:26
Judg 3:25Rev 1:18; 9:1; 20:1
Judg 3:27Rev 1:10
Judg 3:29Rev 18:14
Judg 4:4Rev 2:20
Judg 4:6John 7:42
Judg 5:4-5Rev 6:14
Judg 5:8John 19:34
Judg 5:13Rev 5:2
Judg 5:17John 21:4
Judg 5:19-20Rev 16:16; 20:9
Judg 5:20Rev 8:10
Judg 5:28John 20:5
Judg 5:31Rev 1:16; 7:2; 12:1
Judg 6:11Rev 14:18-19
Judg 6:14-16John 13:33; 21:15
Judg 6:19John 3:24; 6:13
Judg 6:23-24John 20:19; Rev 1:4
Judg 6:23John 6:19-20; 14:27; 16:33; 20:19,21,26; Rev 2:10
Judg 6:27John 3:1
Judg 6:36-40John 4:54
Judg 7:12Rev 12:18(13:1)
Judg 7:13John 1:18; 6:9
Judg 7:22Rev 6:4
Judg 8:23John 19:14-15
Judg 8:26Rev 17:4
Judg 9:8-15Rev 8:7
Judg 9:8-9Rev 11:4
Judg 9:8John 6:15; 7:30; 18:37
Judg 9:18John 4:36
Judg 9:22Rev 3:20
Judg 9:51Rev 5:2
Judg 9:53John 19:17
Judg 11:12John 2:4
Judg 11:16-20John 4:4
Judg 11:31-34John 12:13
Judg 11:33Rev 2:10
Judg 11:34John 1:14
Judg 13:5John 18:5,7; 19:19
Judg 13:6John 1:48; 7:25-27; Rev 7:13-14
Judg 13:7John 18:5,7; 19:19
Judg 13:20Rev 1:17; 19:10
Judg 14:5Rev 10:3
Judg 14:6John 4:14
Judg 14:13John 19:40
Judg 14:17Rev 18:9
Judg 14:18Rev 10:9
Judg 15:19Rev 11:11
Judg 16:5,7-8John 11:44
Judg 16:14John 11:11
Judg 16:17John 18:5
Judg 16:20-21John 11:44
Judg 16:20John 11:11
Judg 16:261 John 1:3
Judg 17:9John 1:48
Judg 18:1Rev 7:4-8
Judg 18:16-17Rev 21:12
Judg 18:19John 11:43
Judg 19:2John 4:35
Judg 19:5,8Rev 3:2
Judg 19:17John 1:48
Judg 19:20John 20:19
Judg 19:21John 13:6-8
Judg 19:25John 9:34-35
Judg 19:26Rev 21:12
Judg 20:28John 20:30
Judg 20:47John 4:35
Judg 21:4John 1:29
Judg 24:32John 4:5
Ruth (Rut)
Ruth 1:16John 20:17; Rev 21:3
Ruth 2:5John 6:9
Ruth 2:12John 1:14; Rev 4:8; 12:14
Ruth 2:14John 13:26; 19:29
Ruth 4:2-11Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ruth 4:16-17John 1:18
1 Samuel (Första Samuelsboken)
1 Sam 1:1John 19:38
1 Sam 1:1-2John 11:1
1 Sam 1:17John 14:27
1 Sam 1:27-281 John 5:15
1 Sam 2:3John 21:17
1 Sam 2:6-7John 5:21
1 Sam 2:6Rev 1:18; 3:1
1 Sam 2:7Rev 13:16
1 Sam 2:12John 7:28
1 Sam 2:30John 8:49-50; 12:26; 14:21; 17:4-5; Rev 4:9; 14:10
1 Sam 2:35-36Rev 6:6
1 Sam 3:2John 1:29
1 Sam 4:3Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Sam 4:4Rev 4:6
1 Sam 4:8Rev 11:6
1 Sam 4:191 John 1:5
1 Sam 5:2John 21:16
1 Sam 5:3Rev 9:5
1 Sam 5:9Rev 11:18
1 Sam 5:11John 4:36; 11:48
1 Sam 6:5John 9:24
1 Sam 6:14-15Rev 18:21
1 Sam 7:6John 20:30
1 Sam 7:10Rev 10:3; 14:2
1 Sam 8:7John 19:14-15
1 Sam 8:11John 20:4
1 Sam 8:19-20John 6:15
1 Sam 9:13John 6:11
1 Sam 9:26John 9:34-35
1 Sam 10:1John 1:20
1 Sam 10:5Rev 5:8
1 Sam 10:6John 3:4-5
1 Sam 10:10John 4:14
1 Sam 12:2John 20:30
1 Sam 12:14John 7:13
1 Sam 12:18John 12:28-30
1 Sam 12:22John 15:21
1 Sam 12:24John 7:13
1 Sam 13:5Rev 12:18(13:1)
1 Sam 13:6Rev 6:15
1 Sam 13:20-21Rev 14:14
1 Sam 14:4John 4:37-38
1 Sam 14:7Rev 14:4
1 Sam 14:24John 21:12
1 Sam 14:33Rev 18:21
1 Sam 14:47John 19:24
1 Sam 15:3Rev 22:3
1 Sam 15:11John 14:23-24
1 Sam 15:25John 1:29
1 Sam 15:30John 5:44
1 Sam 16:1John 7:42
1 Sam 16:6-11Rev 1:11; 3:1; 17:11
1 Sam 16:6John 1:41
1 Sam 16:7John 1:36; 2:24-25; 7:24; 8:15; Rev 2:23
1 Sam 16:12Rev 4:3
1 Sam 16:13John 1:32-33; 4:14,16-18; Rev 1:13; 17:11
1 Sam 17:5Rev 9:9
1 Sam 17:6-7John 19:31-37
1 Sam 17:12John 7:42; Rev 17:11
1 Sam 17:34-36John 10:11-15
1 Sam 17:34Rev 13:2
1 Sam 17:36-37Rev 13:2
1 Sam 17:37Rev 19:2
1 Sam 17:43John 5:14
1 Sam 17:44John 6:51-58; 11:43; Rev 19:18
1 Sam 17:45John 13:33; Rev 1:16; 3:8
1 Sam 17:49Rev 7:3
1 Sam 18:4John 21:7
1 Sam 19:2John 8:59
1 Sam 19:5John 15:25
1 Sam 19:20John 7:45-46
1 Sam 20:1John 20:30
1 Sam 20:6John 7:42
1 Sam 20:30Rev 1:1
1 Sam 20:42John 14:27
1 Sam 21:13(14)John 9:6
1 Sam 22:14Rev 17:14
1 Sam 23:9John 11:51
1 Sam 24:1John 4:43
1 Sam 24:13Rev 6:10
1 Sam 25:1Rev 1:7
1 Sam 25:5-10John 20:19
1 Sam 25:5-6Rev 1:4
1 Sam 25:11John 1:48
1 Sam 25:23John 20:30; Rev 7:11
1 Sam 25:28John 1:18
1 Sam 25:41John 13:6-8,14
1 Sam 27:12John 1:7
1 Sam 29:3John 4:51
1 Sam 29:7John 14:27
1 Sam 30:2Rev 11:18
1 Sam 30:6John 8:59; 10:31-33
1 Sam 30:7John 11:51
1 Sam 30:13John 1:48
1 Sam 30:26Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Sam 31:9Rev 10:7; 14:6
2 Samuel (Andra Samuelsboken)
2 Sam 1:3,13John 1:48
2 Sam 1:24John 12:24; Rev 17:3
2 Sam 2:26Rev 6:10
2 Sam 3:16John 1:15
2 Sam 3:17Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Sam 3:31Rev 11:3
2 Sam 3:36John 20:30
2 Sam 4:6-11John 10:10
2 Sam 4:6John 10:2; 15:2; 18:16
2 Sam 4:10Rev 14:6
2 Sam 5:2John 21:16; Rev 7:17
2 Sam 5:3Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Sam 6:2Rev 4:6
2 Sam 6:5Rev 5:8
2 Sam 6:6John 20:23
2 Sam 6:18John 12:13
2 Sam 7:2John 1:14
2 Sam 7:5John 14:23
2 Sam 7:8-10John 10:7-11
2 Sam 7:10Rev 12:6
2 Sam 7:12John 7:42
2 Sam 7:13-14John 1:50
2 Sam 7:13John 12:34; 14:23
2 Sam 7:14John 5:17-18; Rev 21:7
2 Sam 7:16Rev 3:21
2 Sam 7:24Rev 19:7
2 Sam 7:28John 1:9; 17:17; Rev 19:9
2 Sam 8:2Rev 8:7
2 Sam 8:3Rev 9:14
2 Sam 8:15John 9:39; 16:8-10; Rev 19:11
2 Sam 8:16John 14:26
2 Sam 11:5John 1:6
2 Sam 11:13John 20:30
2 Sam 11:27John 4:36
2 Sam 12:1-7Rev 3:17
2 Sam 12:3John 1:18
2 Sam 12:5John 17:12
2 Sam 12:6Rev 15:1
2 Sam 12:14Rev 2:23
2 Sam 12:15-19John 4:46-53
2 Sam 12:17Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Sam 12:24John 3:35; 15:12-13
2 Sam 12:30John 19:2,5; Rev 4:4; 16:21; 17:4; 18:12,16
2 Sam 13:11John 11:43; Rev 17:1
2 Sam 13:18John 21:7
2 Sam 13:23Rev 19:9
2 Sam 13:31John 11:42
2 Sam 14:4John 12:13
2 Sam 14:24John 1:29
2 Sam 14:32John 7:19
2 Sam 15:4Rev 20:4
2 Sam 15:13John 4:51
2 Sam 15:23John 18:1
2 Sam 15:30Rev 11:4
2 Sam 16:6John 10:33
2 Sam 16:10John 2:4
2 Sam 16:13John 10:33
2 Sam 17:4Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Sam 17:8Rev 13:2
2 Sam 17:11Rev 12:18(13:1)
2 Sam 17:15Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Sam 17:20Rev 9:6
2 Sam 17:29John 4:33
2 Sam 18:8John 2:17
2 Sam 18:11John 4:51
2 Sam 18:19-20Rev 10:7
2 Sam 18:20-27Rev 14:6
2 Sam 18:28Rev 13:4
2 Sam 18:31Rev 10:7
2 Sam 19:1Rev 18:11
2 Sam 19:2Rev 18:7
2 Sam 19:22John 2:4
2 Sam 19:29John 1:15
2 Sam 20:1John 13:8
2 Sam 20:8Rev 18:21
2 Sam 20:10Rev 16:1
2 Sam 20:21-22John 11:50
2 Sam 21:12-15John 19:31-32
2 Sam 21:17John 5:35
2 Sam 22:3Rev 5:6
2 Sam 22:8Rev 6:13
2 Sam 22:9Rev 11:5
2 Sam 22:12Rev 9:2
2 Sam 22:19-20John 16:21-22; Rev 2:3,9-10
2 Sam 22:19John 16:33; Rev 1:9
2 Sam 22:24Rev 14:5
2 Sam 22:31Rev 3:18
2 Sam 22:42John 9:31
2 Sam 23:2Rev 1:10; 14:13
2 Sam 23:4John 21:4
2 Sam 23:5John 1:13
2 Sam 24:2-9Rev 20:12
2 Sam 24:14John 10:28-29
2 Sam 24:20-21Rev 13:4
1 Kings (Första Kungaboken)
1 Kings 1:2Rev 3:15-16
1 Kings 1:6John 1:15
1 Kings 1:12Rev 3:18
1 Kings 1:13John 11:43; Rev 17:1
1 Kings 1:16Rev 13:4
1 Kings 1:25John 20:30
1 Kings 1:33-35John 12:14-15
1 Kings 1:41John 14:16; Rev 17:14
1 Kings 1:49John 14:16; Rev 17:14
1 Kings 1:53John 11:43; Rev 13:4
1 Kings 2:37John 18:1
1 Kings 2:45Rev 3:21
1 Kings 2:46John 3:35
1 Kings 3:3John 14:31; 15:12-13
1 Kings 3:5-13John 14:13-14; 15:7,16; 16:23-24
1 Kings 3:8-9Rev 13:18
1 Kings 3:8Jonn 1:26; Rev 7:9; 13:18
1 Kings 3:9Rev 20:4
1 Kings 3:12John 1:15
1 Kings 3:14John 15:10
1 Kings 3:15John 11:11; Rev 11:19
1 Kings 3:26Rev 7:1
1 Kings 3:28Rev 15:4
1 Kings 4:3John 14:26
1 Kings 4:12Rev 16:16
1 Kings 4:20Rev 12:18(13:1)
1 Kings 4:25John 1:48,50
1 Kings 4:29Rev 12:18(13:1)
1 Kings 4:33John 19:29
1 Kings 6:7Rev 20:4
1 Kings 6:13John 1:14; Rev 21:3
1 Kings 6:19-20Rev 21:16
1 Kings 6:19Rev 11:2,19
1 Kings 6:27Rev 4:8
1 Kings 6:33John 5:2; 10:23; Rev 21:12
1 Kings 7:2-4Rev 12:6
1 Kings 7:3Rev 3:12
1 Kings 7:17John 21:6
1 Kings 7:21Rev 3:12
1 Kings 7:23-26Rev 4:6
1 Kings 7:26John 2:6
1 Kings 7:34Rev 21:16
1 Kings 7:49Rev 1:12; 2:1
1 Kings 8:1-6Rev 11:19
1 Kings 8:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Kings 8:6-7Rev 4:8
1 Kings 8:10-11Rev 7:15; 15:8; 21:11
1 Kings 8:23John 8:23
1 Kings 8:27John 4:23-24; 14:23; Rev 21:3
1 Kings 8:39John 2:24-25; Rev 2:23
1 Kings 8:41-43 John 6:37; 12:20; 14:1-3,13-14; 15:7; 17:3; Rev 21:3
1 Kings 8:43John 7:13
1 Kings 8:53,56Rev 15:3
1 Kings 8:61John 15:10
1 Kings 8:62-63John 10:22
1 Kings 9:1-2John 20:19,26; 21:14
1 Kings 9:3John 4:20
1 Kings 9:11John 1:43
1 Kings 9:15Rev 16:16
1 Kings 9:20-21John 18:10-11,26
1 Kings 9:27Rev 18:17
1 Kings 9:28Rev 21:21
1 Kings 10:1Rev 18:7
1 Kings 10:2Rev 17:4
1 Kings 10:6John 1:9
1 Kings 10:7John 1:7; 20:28-29
1 Kings 10:9John 11:3,5; 13:1; Rev 3:9
1 Kings 10:10-11Rev 17:4
1 Kings 10:11Rev 21:21
1 Kings 10:18Rev 18:12; 20:11
1 Kings 10:22Rev 18:12
1 Kings 11:14John 13:27
1 Kings 11:34John 15:10,16
1 Kings 11:38John 15:10
1 Kings 11:43John 1:16; 11:11-13
1 Kings 12:6John 20:30
1 Kings 12:11,14Rev 9:3
1 Kings 12:16John 13:8; 21:15,17
1 Kings 12:24h-iRev 3:18
1 Kings 12:29-30Rev 7:4-8
1 Kings 13:2Rev 16:7
1 Kings 13:7John 21:12
1 Kings 13:10John 4:37-38
1 Kings 13:12John 6:3
1 Kings 13:22Rev 11:9
1 Kings 13:29-30John 19:38
1 Kings 14:2-3John 9:6-7; Rev 3:18
1 Kings 14:6John 13:16
1 Kings 14:8John 1:37; 15:10
1 Kings 14:10Rev 11:18
1 Kings 14:11John 2:17; Rev 11:9; 22:15
1 Kings 14:15Rev 11:1
1 Kings 14:161 John 3:12
1 Kings 14:27Rev 21:12
1 Kings 15:13John 18:1
1 Kings 16:4John 2:17; Rev 22:15
1 Kings 16:24John 4:4
1 Kings 16:25John 1:15
1 Kings 16:28John 4:4
1 Kings 16:31John 1:12; Rev 2:20
1 Kings 16:33John 1:15
1 Kings 17:1Rev 11:6
1 Kings 17:2-4Rev 12:6
1 Kings 17:12-18John 2:3-4
1 Kings 17:12-14Rev 6:6
1 Kings 17:19John 1:18
1 Kings 17:22John 5:21
1 Kings 17:23-24John 3:2
1 Kings 17:23John 4:50; 19:25-27
1 Kings 18:2John 4:8
1 Kings 18:13John 2:6
1 Kings 18:21John 1:37
1 Kings 18:26-29Rev 9:20
1 Kings 18:31-32Rev 21:14
1 Kings 18:32John 2:6
1 Kings 18:34John 2:6-7
1 Kings 18:37John 1:15
1 Kings 18:38John 1:32-33; Rev 13:13
1 Kings 18:46John 20:4
1 Kings 19:4-7Rev 12:6
1 Kings 19:18Rev 11:13
1 Kings 19:19-20John 1:40-41; 2:14-15; 6:19; Rev 4:4
1 Kings 19:20Rev 19:14
1 Kings 19:21John 12:26
1 Kings 20:7-8Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Kings 20:15Rev 11:13
1 Kings 20:39Rev 16:21
1 Kings 21:8Rev 4:4,10; 5:1,5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Kings 21:19Rev 22:15
1 Kings 21:21Rev 11:18
1 Kings 21:24Rev 22:15
1 Kings 21:25Rev 2:20
1 Kings 21:27Rev 11:3
1 Kings 22:16Rev 11:6
1 Kings 22:17John 10:12-13
1 Kings 22:19Rev 4:2; 5:1
1 Kings 22:21-23Rev 16:13-14
1 Kings 22:49Rev 21:21
1 Kings 25:13Rev 3:12
2 Kings (Andra Kungaboken)
2 Kings 1:8Rev 1:13; 6:12
2 Kings 1:10-12Rev 6:4; 11:5; 13:13; 20:9
2 Kings 2:5John 16:10
2 Kings 2:9-10John 14:12; 15:7,16; 16:7,23-24
2 Kings 2:11-12John 16:10: Rev 11:12-13
2 Kings 2:24Rev 13:2
2 Kings 3:11John 13:5-8
2 Kings 3:13John 2:4
2 Kings 4:3John 9:8
2 Kings 4:6John 1:3
2 Kings 4:29Rev 11:1
2 Kings 4:34-35John 5:21; Rev 3:15-16
2 Kings 4:36-37John 1:12; 19:25-27
2 Kings 4:38,41John 6:9
2 Kings 4:42-44John 6:9-13
2 Kings 5:1John 20:30
2 Kings 5:3John 9:22
2 Kings 5:6-7John 9:22
2 Kings 5:6John 4:51
2 Kings 5:7John 5:21
2 Kings 5:10-15John 9:7; 13:10
2 Kings 5:11John 9:22
2 Kings 5:14John 1:25; 3:22-24; 5:1-3,5-9
2 Kings 5:17-18Rev 13:8
2 Kings 5:17Rev 18:11
2 Kings 5:19-27John 12:6
2 Kings 5:20John 6:9
2 Kings 5:22Rev 16:21
2 Kings 5:25John 1:48
2 Kings 6:5Rev 18:12
2 Kings 6:13John 1:39,45-46; 4:29; 11:34; Rev 6:1
2 Kings 6:19John 4:29
2 Kings 6:27John 1:48
2 Kings 6:28-29Rev 19:18
2 Kings 6:32Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Kings 7:1Rev 6:6
2 Kings 7:9Rev 14:6
2 Kings 7:10John 11:44
2 Kings 7:15John 1:14
2 Kings 8:9-10John 4:49-50
2 Kings 9:7Rev 2:20; 6:10; 10:7; 16:6; 19:2; 22:9
2 Kings 9:8Rev 11:18
2 Kings 9:13Rev 11:17
2 Kings 9:19John 1:15
2 Kings 9:22Rev 2:14,20; 9:21
2 Kings 9:27Rev 16:16
2 Kings 9:30Rev 2:20
2 Kings 9:32John (8:8)
2 Kings 9:33Rev 12:4; 14:20
2 Kings 9:35John 19:17
2 Kings 9:36John 6:51-58; Rev 19:18
2 Kings 10:1,5Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Kings 10:7Rev 5:6
2 Kings 10:16John 11:43
2 Kings 10:23,31John 7:52
2 Kings 13:21John 19:36; 20:17; Rev 2:8; 11:11
2 Kings 14:6John 8:21; 9:2
2 Kings 14:8John 11:43; Rev 17:1
2 Kings 14:9Rev 14:20
2 Kings 14:19John 1:6
2 Kings 14:25John 7:52
2 Kings 15:29John 1:43
2 Kings 17:4John 11:44
2 Kings 17:24-26John 4:4
2 Kings 17:24John 4:9
2 Kings 17:25John 1:6
2 Kings 17:27-28John 1:9
2 Kings 17:28-41John 4:20-21
2 Kings 17:28John 1:9,19
2 Kings 17:29John 4:39-40
2 Kings 17:39John 7:13
2 Kings 18:4John 3:14
2 Kings 18:5John 1:15
2 Kings 18:6John 15:10
2 Kings 18:12John 4:51; Rev 15:3
2 Kings 18:14-16John 12:5-6
2 Kings 18:14John 19:17; Rev 2:2; 17:8
2 Kings 18:17John 5:2
2 Kings 18:32Rev 11:4
2 Kings 19:1-2Rev 11:3
2 Kings 19:2Rev 3:5; 4:4,10; 5:5-14; 6:12; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Kings 19:3-4Rev 2:3,9
2 Kings 19:4John 6:57
2 Kings 19:6Rev 16:11
2 Kings 19:15-19John 5:44
2 Kings 19:16John 6:57
2 Kings 19:18Rev 9:20
2 Kings 19:21Rev 14:4
2 Kings 19:22Rev 16:11
2 Kings 19:26Rev 8:7
2 Kings 19:28Rev 14:20; 18:3
2 Kings 20:5Rev 7:17
2 Kings 20:10John 1:15
2 Kings 20:13John 1:12; 19:40
2 Kings 20:14John 1:48
2 Kings 20:20John 9:7
2 Kings 21:8John 7:19; Rev 15:3
2 Kings 22:14Rev 2:20
2 Kings 23:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Kings 23:2Rev 11:18
2 Kings 23:3John 1:37; Rev 1:11
2 Kings 23:4,6John 18:1
2 Kings 23:11John 8:20
2 Kings 23:12John 18:1
2 Kings 23:13Rev 17:4
2 Kings 23:24Rev 1:11
2 Kings 23:29Rev 16:16
2 Kings 24:7Rev 9:14
2 Kings 24:15Rev 5:2; 6:15; 19:18
2 Kings 25:7Rev 20:2
2 Kings 25:8Rev 21:22
1 Chronicles (Första Krönikeboken)
1 Chron 1:5Rev 20:8
1 Chron 1:12Rev 1:9
1 Chron 1:15John 1:14
1 Chron 2:13-15John 4:16-18; Rev 1:11; 3:1; 13:18; 17:11
1 Chron 4:1-7:40Rev 7:4-8
1 Chron 4:39-41John 10:9
1 Chron 5:4Rev 20:8
1 Chron 5:9Rev 9:14
1 Chron 5:21Rev 18:13
1 Chron 6:49Rev 15:3
1 Chron 6:76John 1:43
1 Chron 7:29Rev 16:16
1 Chron 9:24Rev 4:6; 7:1; 21:13
1 Chron 9:27Rev 3:7
1 Chron 9:29Rev 8:3; 18:13
1 Chron 9:33Rev 4:8; 9:15
1 Chron 11:1John 1:14
1 Chron 11:2John 21:16; Rev 7:17
1 Chron 11:3Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Chron 13:8Rev 5:8
1 Chron 14:17John 7:13; Rev 3:4
1 Chron 15:1John 1:14; 14:2-3; Rev 12:6; 13:6
1 Chron 15:3,12Rev 12:6
1 Chron 15:16John 1:48
1 Chron 15:24Rev 8:2
1 Chron 15:25Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Chron 15:26John 2:6
1 Chron 15:27John 13:4; 19:40; Rev 5:9; 6:11
1 Chron 15:28Rev 5:8
1 Chron 16:4Rev 19:1,5
1 Chron 16:13Rev 17:14
1 Chron 16:23-36Rev 14:6-7
1 Chron 16:22John 20:17
1 Chron 16:25 Rev 19:1,5
1 Chron 16:28,31Rev 19:6-7
1 Chron 16:32John 1:16
1 Chron 16:36John 1:51; Rev 19:1,4-5
1 Chron 16:37Rev 11:19
1 Chron 17:9Rev 12:6
1 Chron 17:12,14Rev 3:21
1 Chron 18:3Rev 9:14
1 Chron 19:9Rev 21:12
1 Chron 20:2John 19:2,5; Rev 4:4; 16:21; 17:4; 21:11
1 Chron 20:23Rev 6:4
1 Chron 21:1John 6:70
1 Chron 21:16Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
1 Chron 21:24Rev 5:9
1 Chron 22:3John 20:25
1 Chron 22:10John 5:17-18
1 Chron 22:18Rev 4:3; 6:11
1 Chron 22:19Rev 11:19
1 Chron 23:30Rev 19:1,5
1 Chron 24:1-19Rev 4:4
1 Chron 24:2John 11:11-13
1 Chron 25:1-6Rev 5:8
1 Chron 25:8John 3:24
1 Chron 27:1Rev 7:4
1 Chron 28:2Rev 11:19
1 Chron 28:9John 2:24-25; 6:61; 13:11; 16:19; 18:4; Rev 2:23; 7:15
1 Chron 29:4Rev 21:21
1 Chron 29:11-12Rev 4:11; 5:12
1 Chron 29:11John 5:30; 10:29; 16:33; Rev 3:21; 5:5; 5:13; 6:2,10; 10:6
1 Chron 29:13Rev 19:1,5
2 Chronicles (Andra Krönikeboken)
2 Chron 1:3Rev 15:3
2 Chron 1:10-12Rev 13:18
2 Chron 1:10John 20:30
2 Chron 1:12Rev 5:12
2 Chron 2:11John 11:3,5; Rev 3:9
2 Chron 2:12Rev 13:18
2 Chron 2:15Rev 6:6
2 Chron 3:1Rev 12:6
2 Chron 3:4-8Rev 21:18
2 Chron 3:4Rev 11:2
2 Chron 3:6Rev 21:2,19
2 Chron 3:9John 20:25
2 Chron 3:8-10Rev 17:4
2 Chron 3:17Rev 10:2
2 Chron 4:2-5Rev 4:6
2 Chron 4:5-6John 2:6
2 Chron 4:8Rev 5:8
2 Chron 4:22Rev 5:8
2 Chron 5:2-4Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Chron 5:7-8Rev 4:8
2 Chron 5:7Rev 11:19
2 Chron 5:12Rev 5:8
2 Chron 5:13-14Rev 15:8
2 Chron 5:13Rev 19:1,5
2 Chron 6:6John 4:20-21
2 Chron 6:23John 4:51; Rev 7:3
2 Chron 6:30John 2:25
2 Chron 6:32-33John 12:20; 14:2-3,13-14; 15:20-21
2 Chron 6:33John 7:13
2 Chron 7:1-2Rev 15:8
2 Chron 7:3John 19:13
2 Chron 7:12John 4:20
2 Chron 7:13John 1:6
2 Chron 8:16John 17:4
2 Chron 8:18Rev 21:21
2 Chron 9:1Rev 17:4; 18:7
2 Chron 9:5John 1:9
2 Chron 9:6John 1:7
2 Chron 9:8John 11:3,5; Rev 3:9
2 Chron 9:9-10Rev 17:4
2 Chron 9:10Rev 21:21
2 Chron 9:17,21Rev 18:12
2 Chron 9:22Rev 5:12
2 Chron 10:11,14Rev 9:3,5,10
2 Chron 10:16John 1:29
2 Chron 12:10Rev 21:12
2 Chron 13:12Rev 6:8
2 Chron 13:14John 1:15; Rev 4:6
2 Chron 15:3John 17:3; Rev 3:7,14
2 Chron 15:8Rev 1:3
2 Chron 15:16John 16:1
2 Chron 15:17John 1:14
2 Chron 16:9Rev 5:6,12
2 Chron 16:12-13John 5:5-6
2 Chron 16:14John 12:3; 19:39-40
2 Chron 18:9Rev 6:11
2 Chron 18:15Rev 11:6
2 Chron 18:18Rev 3:21; 4:2
2 Chron 20:15-17John 6:19-20; Rev 2:10
2 Chron 20:19,21Rev 19:1,5
2 Chron 20:27-28Rev 5:8
2 Chron 20:35Rev 18:4
2 Chron 20:37Rev 8:9
2 Chron 22:6John 1:14
2 Chron 23:4-6John 1:19
2 Chron 23:6Rev 1:6
2 Chron 23:19John 10:3; 18:16
2 Chron 24:6Rev 15:3,5
2 Chron 24:8-11John 12:6
2 Chron 24:9Rev 15:3
2 Chron 25:4John 1:17; 8:21
2 Chron 25:18Rev 14:20
2 Chron 26:8John 2:7
2 Chron 26:19-20Rev 7:3
2 Chron 26:19Rev 17:5
2 Chron 28:9Rev 18:5
2 Chron 28:22-23Rev 16:11
2 Chron 28:24John 20:19; Rev 21:16
2 Chron 29:16John 6:37; 9:34-35; 18:1; Rev 11:2
2 Chron 29:25-26Rev 5:8
2 Chron 29:30Rev 19:1,5
2 Chron 29:32John 18:23
2 Chron 29:33John 6:10
2 Chon 29:34John 18:23
2 Chron 30:14John 18:1
2 Chron 30:17John 11:55; 18:28
2 Chron 30:18John 2:13
2 Chron 31:10John 6:12-13
2 Chron 32:15John 1:7
2 Chron 33:6Rev 9:21
2 Chron 33:7Rev 13:14
2 Chron 33:12-13John 9:31
2 Chron 34:22Rev 2:20
2 Chron 34:29Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
2 Chron 34:30Rev 11:18
2 Chron 34:31John 15:10; Rev 1:11
2 Chron 35:3John 1:19
2 Chron 35:12John 1:17
2 Chron 35:21John 2:4
2 Chron 35:22Rev 16:16
2 Chron 35:24Rev 18:11
2 Chron 36:16John 7:32-34; 15:20; 19:2-3
2 Chron 36:18Rev 6:15; 21:24
2 Chron 36:23Rev 11:13
Ezra (Esra)
Ezra 1:2Rev 11:13
Ezra 1:10Rev 17:4
Ezra 2:2Rev 7:4; 13:18
Ezra 2:11-14Rev 13:18
Ezra 2:62Rev 20:12
Ezra 2:63John 11:51
Ezra 3:10Rev 19:1,5
Ezra 3:12-13John 11:43
Ezra 3:13Rev 18:10
Ezra 4:3John 2:4; 4:9; 8:48
Ezra 4:7John 1:38; Rev 6:11
Ezra 4:9Rev 6:11
Ezra 4:13-14John 18:30-31
Ezra 4:14John 5:10
Ezra 4:17Rev 6:11
Ezra 4:22John 7:26
Ezra 4:23Rev 6:11
Ezra 5:3,6Rev 6:11
Ezra 5:12Rev 11:13
Ezra 5:16John 2:20; 19:28
Ezra 6:6John 4:43; Rev 6:11
Ezra 6:9-10Rev 11:13
Ezra 6:13Rev 6:11
Ezra 6:16-17John 10:22
Ezra 6:20-21John 2:13
Ezra 6:20John 18:28
Ezra 7:12Rev 11:13
Ezra 7:17John 19:29
Ezra 7:21,23Rev 11:13
Ezra 7:27John 13:2
Ezra 8:27Rev 17:4
Ezra 9:6Rev 18:5
Ezra 9:8John 1:9
Ezra 9:13-14John 5:14
Ezra 10:11John 9:24
Ezra 10:14Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ezra 10:44John 1:13
Nehemiah (Nehemja)
Neh 1:4-5Rev 11:13
Neh 1:5John 14:15; 15:10
Neh 1:6Rev 4:8
Neh 1:7-8Rev 15:3
Neh 1:11Rev 11:18
Neh 2:3Rev 18:19
Neh 2:4Rev 11:13
Neh 2:12John 13:2
Neh 2:20Rev 11:13
Neh 3:1John 5:2
Neh 3:15-16John 5:2-9; 9:7
Neh 3:32John 5:2
Neh 4:9Rev 4:8
Neh 5:6John 1:23
Neh 5:13John 1:51; Rev 1:6-7; 19:1,5
Neh 6:15John 19:28
Neh 6:16John 6:46; 17:4
Neh 7:3Rev 3:2; 16:15
Neh 7:5Rev 17:17
Neh 7:7Rev 7:4; 13:18
Neh 7:16-19Rev 13:18
Neh 8:4-5John 19:13
Neh 8:4John 19:18
Neh 8:9Rev 18:11
Neh 8:10,12Rev 11:10
Neh 8:14John 10:34
Neh 8:15John 12:13; Rev 7:9; 11:4
Neh 8:18John 6:39-40; 7:37
Neh 9:1Rev 11:3
Neh 9:6John 5:21
Neh 9:11Rev 18:21
Neh 9:12John 1:9; Rev 10:1
Neh 9:14John 4:51; Rev 15:3
Neh 9:15John 6:31-33
Neh 9:19John 1:9
Neh 9:20John 6:31-33; 14:26
Neh 9:35Rev 18:14
Neh 9:38Rev 5:1
Neh 10:1Rev 5:1
Neh 10:14-16Rev 13:18
Neh 10:29Rev 15:3
Neh 11:1Rev 11:2
Neh 11:6John 2:14
Neh 11:18Rev 11:2
Neh 12:24Rev 19:1,5
Neh 12:27John 10:22; Rev 5:8
Neh 12:39John 5:2
Neh 12:41Rev 8:2
Neh 12:44John 8:20
Neh 13:7John 8:20
Neh 13:15John 5:9-13; Rev 14:19
Neh 13:19Rev 14:19
Neh 13:20Rev 18:3
Esther (Ester)
Esther 1:1John 4:35; 19:39
Esther 1:1a(A1)John 2:20; Rev 1:7; 5:10; 7:8
Esther 1:1b(A2)John 5:10; 10:1
Esther 1:1c(A3)Rev 13:10; 14:8
Esther 1:1d-f(A4-6)John 1:23
Esther 1:1d(A4)John 12:29; Rev 4:5; 6:12; 8:5; 11:19; 16:18
Esther 1:1e-f(A5-6)Rev 13:11; 19:19
Esther 1:1e(A5)John 7:6; Rev 12:3
Esther 1:1f(A6)John 5:30; 14:2-3; Rev 2:16; 9:7
Esther 1:1g(A7)John 3:19; 16:21; Rev 7:14; 20:9
Esther 1:1h(A8)John 5:30; 6:19-20; 14:2-3
Esther 1:1i-k(A9-10)John 7:38
Esther 1:1i(A9)John 1:26; 4:6; 7:33; Rev 12:15-16
Esther 1:1k(A10)John 1:4; 3:14; Rev 1:16; 20:5-6; 22:5
Esther 1:1l(A11)John 3:2; 6:18; 11:53; 12:40
Esther 1:1m-n(A12-13)John 19:13
Esther 1:1m(A12)John 10:1; 12:25
Esther 1:1n(A13)John 14:2-3
Esther 1:1o(A14)John 1:20; 19:16; 21:12
Esther 1:1p(A15)John 1:45
Esther 1:1q(A16)John 1:12; 5:10; 10:1
Esther 1:1r(A17)John 1:38
Esther 1:1s(1:1a)John 1:3
Esther 1:1John 20:23
Esther 1:3John 2:1-3; 3:1,29; Rev 2:24
Esther 1:4John 2:18; 19:39; Rev 5:12
Esther 1:5John 2:1-3,6-10; 10:1; Rev 11:18
Esther 1:6-7Rev 1:12; 9:20
Esther 1:6John 2:15; 19:2,13; Rev 2:22; 3:12; 18:12; 21:2
Esther 1:7John 2:3; 4:7; 18:11; Rev 16:21; 17:4
Esther 1:8John 1:13,43
Esther 1:9Rev 18:7
Esther 1:10-12John 2:5; Rev 21:9
Esther 1:10John 4:52; Rev 1:4
Esther 1:11-12Rev 18:7
Esther 1:11John 2:10,18; 3:1; Rev 5:10; 12:3
Esther 1:12Rev 11:18a
Esther 1:13John 1:17; 3:29
Esther 1:14John 1:15; 3:1
Esther 1:15-17Rev 18:7
Esther 1:15John 1:17; 16:25
Esther 1:16John 3:1; Rev 2:11
Esther 1:17John 3:34; 19:12
Esther 1:18John 3:1; 5:19; 8:49
Esther 1:19John 1:17,45; 3:4; 5:39; Rev 18:7
Esther 1:20John 4:44; 12:5; 19:29; Rev 1:17; 2:9; 11:18
Esther 1:21John 3:1
Esther 1:22John 4:35,53; 7:13
Esther 2:1John 15:20; Rev 12:12; 18:5; 20:13
Esther 2:2-3John 2:10
Esther 2:2John 2:5
Esther 2:3John 1:12; 4:35
Esther 2:5John 1:6; Rev 1:7; 7:8
Esther 2:7John 1:6,14; 2:10; 9:2; 12:15
Esther 2:8John 1:42; 4:36
Esther 2:9John 1:12,14,41; 4:46
Esther 2:10John 4:44; Rev 22:16
Esther 2:11John 1:36; 6:7
Esther 2:12John 2:6; 3:4; 7:6,8; 19:39-40; Rev 9:5
Esther 2:13John 6:22,64
Esther 2:14John 1:42
Esther 2:15-16John 3:4
Esther 2:15John 1:29; 5:6; 12:15,48; 14:31
Esther 2:16John 2:20; 4:52; Rev 21:20
Esther 2:17John 1:14,41; 9:15; 19:2; Rev 12:3,15-16; 14:4
Esther 2:18John 2:1-2; 3:29; Rev 1:4,16
Esther 2:19John 5:10; 10:1
Esther 2:20John 4:44; 6:19-20; 14:31
Esther 2:21John 5:18; 11:53; 16:20
Esther 2:22John 14:21
Esther 3:1John 3:29; 7:39
Esther 3:2-3John 10:1
Esther 3:2John 4:20-22
Esther 3:4John 6:7
Esther 3:5John 4:20-22
Esther 3:6John 11:53; 12:10
Esther 3:7John 1:19; 2:20; 3:16; 19:24; Rev 9:5; 21:20; 22:16
Esther 3:8-9John 11:48,50,52
Esther 3:8John 1:17
Esther 3:9John 3:16; 5:39; 8:20; Rev 16:21
Esther 3:10John 1:12,45
Esther 3:11John 18:39
Esther 3:12-13Rev 9:5
Esther 3:12John 1:42,45; 3:1; (8:3); 19:39
Esther 3:13Rev 21:20; 22:16
Esther 3:13a(B1)John 3:1; 4:35; 19:39
Esther 3:13b(B2)John 4:35; 14:27; 18:39; 1 John 2:16; Rev 3:10
Esther 3:13c(B3)John 1:33; 2:5; 3:4; Rev 2:13
Esther 3:13d(B4)Rev 3:10
Esther 3:13e(B5)John 5:18; 18:23
Esther 3:13f(B6)John 1:14,45; 2:20; 3:16; 12:33; 18:10-11; Rev 9:5; 11:5; 13:10; 21:20
Esther 3:13g(B7)John 5:6; Rev 1:18
Esther 3:14John 4:35; 7:6
Esther 3:15John 5:7
Esther 4:1-4Rev 6:12
Esther 4:1John 1:23; 13:4; Rev 1:13; 2:11; 11:3,8
Esther 4:2John 10:1
Esther 4:3-4John 11:33
Esther 4:3John 4:35; 5:47; Rev 18:7; 21:4
Esther 4:4John 4:25; 5:7; Rev 18:7
Esther 4:5John 6:51
Esther 4:7-8John 3:16
Esther 4:7John 1:3; 1 John 2:25; Rev 16:21
Esther 4:8John 1:12; 2:17-18; 5:24
Esther 4:11John 1:10,42; 5:5; 10:1; 21:18; Rev 1:12; 2:27
Esther 4:12John 16:25
Esther 4:13John 4:50; 5:18
Esther 4:14John 1:14; 7:6,8
Esther 4:16John 1:17; 2:6; 3:2,4; 4:7,31-33; Rev 4:8
Esther 4:17a(C1)John 3:19-21; 15:20; 16:4
Esther 4:17b(C2)John 1:12,43; Rev 5:10
Esther 4:17c(C3)John 1:3; 3:7; Rev 14:7
Esther 4:17d-e(C5,7)John 4:20-22; Rev 13:8,12
Esther 4:17d(C5)John 1:10; 2:25; 4:22
Esther 4:17d(C6)John 5:20
Esther 4:17e(C7)John 1:14; 12:43
Esther 4:17f(C8)John 1:1-2; 8:33; Rev 9:6
Esther 4:17g(C9)John 8:31-32; Rev 11:8
Esther 4:17h(C10)John 1:6,38; 4:10-11; 16:22; 19:24,29; Rev 18:7
Esther 4:17i(C11)John 1:15; 5:24
Esther 4:17k(C12)John 5:24
Esther 4:17k(C13)John 1:16; 2:21; 11:2; 13:4,9; Rev 1:13; 9:8; 18:7
Esther 4:17l(C14)John 5:18; 17:3; Rev 12:16
Esther 4:17m-n(C16-17)John 9:1
Esther 4:17m(C16)John 1:14; 3:15; Rev 1:7
Esther 4:17n(C17)John 3:35; 5:14; 6:64; 7:39; Rev 11:5
Esther 4:17n(C18)John 5:30; 17:25
Esther 4:17o(C19)John 3:35; Rev 9:20
Esther 4:17o-p(C20)John 19:29
Esther 4:17o(C20)John 1:14; Rev 6:9; 19:5
Esther 4:17p(C21)John 3:7; 4:14; Rev 13:3; 17:8
Esther 4:17q(C22)John 1:38; 6:64; 13:5; Rev 18:9
Esther 4:17r(C23)John 1:1-2,10; 2:17; 7:6,8; 16:21
Esther 4:17s(C24)John 1:12; Rev 4:7
Esther 4:17t(C25)John 3:35; 5:18; 8:29; Rev 12:15-16
Esther 4:17u-w(C26-27)Rev 21:8
Esther 4:17u(C26)John 1:14; 3:20
Esther 4:17w(C27)John 13:9; 19:5; Rev 12:15-16
Esther 4:17x-y(C28-29)John 4:51
Esther 4:17x(C28)John 2:15; 4:7,31-33; 7:39
Esther 4:17y(C29)John 8:33; Rev 11:10
Esther 4:17z(C30)John 1:23; 3:35; 7:13
Esther 5:1(D1)John 1:14; 2:1,11; 13:4; Rev 3:16; 22:2
Esther 5:1a(D2)John 1:11; 4:42
Esther 5:1b(D5)John 7:13; 12:40; Rev 4:7
Esther 5:1c(D6)John 2:14; 3:4; 8:59; 10:1; Rev 1:4,12-13; 4:1-2,10
Esther 5:1d(D7)John 1:14,19,29; 13:9; Rev 4:7; 12:12; 18:7
Esther 5:1e(D8)Rev 1:4
Esther 5:1f(D9-10)John 16:33; Rev 21:27
Esther 5:1f(D11)John 12:21
Esther 5:2(D12)John 1:29; 9:15; Rev 1:12; 2:27
Esther 5:2a(D13-14)John 1:14
Esther 5:2a(D13)John 1:51; 7:13
Esther 5:2a(D14)John 19:29; Rev 4:7
Esther 5:2b(D15)John 1:19
Esther 5:2b(D16)John 5:7; Rev 22:2
Esther 5:3John 1:43; Rev 11:9
Esther 5:4John 5:39
Esther 5:5John 3:23
Esther 5:6Rev 18:7
Esther 5:71 John 5:15
Esther 5:8John 1:14
Esther 5:9John 1:43; 10:1
Esther 5:10John 1:11,42; 3:29
Esther 5:11John 1:14; Rev 5:12
Esther 5:12John 1:42; 2:2; Rev 18:7; 19:9
Esther 5:13John 10:1
Esther 5:14John 3:4,29,34; (8:2); 14:2-3; 21:8; Rev 1:7; 2:7; 11:10; 18:12
Esther 6:1-2John 1:38; 5:47
Esther 6:1 John 3:2; 7:15; 11:13; 19:20
Esther 6:2John 1:41; 7:30; 12:25; 16:25
Esther 6:3John 1:14; 2:5
Esther 6:4-5John 10:1
Esther 6:4John 4:52; 14:2-3; Rev 2:7; 18:12
Esther 6:5John 1:26,42; 2:5
Esther 6:6-7John 7:39
Esther 6:6John 1:43
Esther 6:7-8Rev 3:4-5; 6:11
Esther 6:8John 4:51
Esther 6:9John 1:12; 3:29; 7:39; Rev 5:2; 11:8
Esther 6:10John 5:10; 10:1
Esther 6:11John 1:12,43; 4:4; 7:39; Rev 5:2; 6:11; 11:8
Esther 6:12John 1:11; 10:1; 16:20; 21:20
Esther 6:13John 1:19; 3:29; 4:10-11; 13:5; Rev 22:16
Esther 6:14John 3:23; 14:2-3
Esther 7:1-2Rev 18:7
Esther 7:1John 3:4
Esther 7:2-31 John 5:15
Esther 7:2John 2:7,10; Rev 11:9
Esther 7:3John 1:12,14; 10:11
Esther 7:4John 1:27; 4:51; 6:70; 8:44; 10:1; 12:5; 17:12; 18:17
Esther 7:5John 21:12
Esther 7:6-8Rev 18:7
Esther 7:6John 3:19; 5:7; Rev 11:5
Esther 7:7-8John 18:1
Esther 7:7John 18:23
Esther 7:8John 4:53; 13:25; Rev 2:22
Esther 7:9-10John 19:6,10,15-16;18-20,23,41; Rev 2:7
Esther 7:9John 21:8; Rev 11:8
Esther 7:10John 11:50; 12:34; 18:39-40
Esther 8:1John 6:70
Esther 8:2John 1:12
Esther 8:3John 11:2
Esther 8:4John 18:22; 21:18; Rev 1:12; 2:27
Esther 8:5John 1:45; 3:16; 5:47; 7:15
Esther 8:7Rev 2:7
Esther 8:8-10John 1:45
Esther 8:8John 1:6; 3:33; 5:39
Esther 8:9John 1:42; 2:20; 3:1; 4:35; (8:3); 14:31; 19:39; Rev 9:5
Esther 8:10John 3:33; 5:47; 7:15
Esther 8:11John 1:17; 18:39; Rev 12:16
Esther 8:12Rev 9:5; 21:20
Esther 8:12b(E1)John 3:1,29; 19:39
Esther 8:12c(E2)John 1:50
Esther 8:12c(E3)John 1:38; 2:8; 5:23
Esther 8:12d(E4)John 5:18; Rev 4:9
Esther 8:12e(E5)John 1:7; 3:29; 18:2
Esther 8:12g(E7)John 5:10
Esther 8:12h(E8)John 14:27
Esther 8:12k(E10)John 1:13
Esther 8:12l-m(E11-12)Rev 13:8
Esther 8:12l(E11)John 1:14; 4:20-22,46; Rev 1:4
Esther 8:12m(E12)John 1:1-2
Esther 8:12n(E13)John 4:9-10,42; 17:12; Rev 1:9
Esther 8:12p(E15)John 1:17,41; 5:30; 6:64
Esther 8:12q(E16)John 4:10-11
Esther 8:12r(E17)John 5:47
Esther 8:12r(E18)John 3:19; 19:6; Rev 1:1; 3:11; 11:14; 22:6
Esther 8:12s(E20)John 7:6,8; 9:15; 16:21; Rev 9:5; 21:20
Esther 8:12t(E21)John 1:34; Rev 22:16
Esther 8:12u(E22)John 1:42
Esther 8:12u(E23)John 4:22; 17:12
Esther 8:12x(E24)John 3:36; 4:35; 5:6; 15:6; Rev 6:8
Esther 8:13John 7:6; Rev 2:16
Esther 8:14-15John 1:43
Esther 8:15John 3:29; 4:46; 19:2-3,5; Rev 1:12; 4:4; 6:11; 12:3; 14:14; 18:12; 19:8
Esther 8:16John 1:4
Esther 8:17John 3:29; 4:35; 7:13,22; 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19; Rev 2:9; 3:9; 11:11
Esther 9:1John 5:47; Rev 9:5; 21:20
Esther 9:2John 3:16; 6:19-20
Esther 9:3John 3:1; 5:23; 7:13; (8:3)
Esther 9:6John 5:22
Esther 9:10Rev 2:10; 11:5
Esther 9:11-12John 3:16
Esther 9:11John 6:10
Esther 9:13Rev 2:10
Esther 9:14John 1:3; 2:21; 19:31,38
Esther 9:15John 4:36; 5:22; 12:5
Esther 9:16-18John 11:6-10,17-20; Rev 6:11
Esther 9:16John 3:16; Rev 2:24
Esther 9:17-19John 1:42
Esther 9:17-18John 3:29
Esther 9:17Rev 4:8; 9:5
Esther 9:18John 4:36
Esther 9:19John 1:46; 4:5,35
Esther 9:20John 1:45; 2:13; 20:30; 21:8; Rev 1:11
Esther 9:21-22John 1:42,46
Esther 9:22John 1:38; 2:1-2; 3:29; 12:5; 16:20-22; Rev 6:11; 9:5; 11:5,10; 14:13; 18:7
Esther 9:23John 1:45
Esther 9:24John 19:24; Rev 2:16
Esther 9:25John 3:4; 18:23
Esther 9:26John 1:3,42; 19:24; Rev 2:10
Esther 9:27John 1:26; 7:42
Esther 9:27(28)John 4:35
Esther 9:28John 5:6
Esther 9:29John 1:45; 12:15; Rev 18:7
Esther 9:31John 1:26
Esther 9:31(32)John 4:14
Esther 10:1-2John 1:45
Esther 10:2John 1:14; 20:30; Rev 5:12
Esther 10:3John 5:20; 7:39; 11:36
Esther 10:3b(F2)John 2:17; Rev 11:14
Esther 10:3c-d(F3-4)Rev 12:14-15
Esther 10:3c(F3)John 1:4,26; 4:6; 7:33,38-39; Rev 1:16; 18:7; 20:5
Esther 10:3e-f(F5-6)John 3:16-17; 11:50
Esther 10:3f(F6)John 1:3,23; 2:11; 4:48; 18:23; Rev 12:1
Esther 10:3g-h(F7-8)John 5:25-27; 19:24; Rev 3:10; 14:7; 18:10
Esther 10:3g(F7)Rev 7:9; 21:14
Esther 10:3h(F8)John 1:39; 3:19; 7:6,8
Esther 10:3i(F9)John 2:17
Esther 10:3k(F10)John 3:29; 4:14; 6:59; Rev 9:5
Esther 10:3l(F11)John 1:19,38; 2:20; Rev 4:7; 5:10
Job (Job)
Job 1:1John 1:9; 9:31; 11:1
Job 1:3Rev 11:13
Job 1:5John 2:3; 7:26
Job 1:6-12Rev 12:9
Job 1:6John 6:70; Rev 12:7-8
Job 1:9John 15:25
Job 1:11Rev 12:10
Job 1:12Rev 12:13-14
Job 1:16-19John 3:3
Job 1:16Rev 11:13
Job 1:19Rev 18:3; 21:16
Job 1:20John 18:6
Job 1:21John 20:5-7; Rev 12:13-14
Job 2:1-7Rev 12:9
Job 2:1John 6:70
Job 2:2John 1:48
Job 2:5Rev 12:10
Job 2:7John 9:3; Rev 16:2
Job 2:8John 11:20
Job 2:11John 11:19
Job 2:12Rev 18:19
Job 2:13John 11:20
Job 3:2Rev 12:5
Job 3:9Rev 16:10
Job 3:11Rev 9:6
Job 3:17Rev 14:13
Job 3:19Rev 11:18
Job 3:20-22Rev 9:6
Job 3:24John 11:35
Job 4:6John 7:17
Job 4:8Rev 2:23
Job 4:10Rev 9:8
Job 4:13Rev 11:11
Job 5:1Rev 14:10
Job 5:2John 7:12
Job 5:3John 3:24
Job 5:8Rev 6:10
Job 5:14Rev 8:13
Job 5:17Rev 1:8; 3:19
Job 5:18John 18:10-11
Job 5:20John 1:27
Job 5:22Rev 6:8
Job 5:26John 2:4; 7:6-8,30; 8:20; 12:23-24,27; 13:1; 16:2,4; 17:1; Rev 1:3; 11:18; 14:15-16
Job 6:3Rev 12:18(13:1)
Job 6:5Rev 10:3
Job 6:12Rev 18:21
Job 6:16Rev 4:6
Job 6:17Rev 16:6
Job 6:21,23John 3:16
Job 7:7John 3:8
Job 7:12John 7:17
Job 7:15Rev 9:6
Job 8:7John 1:15
Job 9:2John 8:38; Rev 5:1
Job 9:4Rev 13:18
Job 9:7-9Rev 5:1
Job 9:8John 6:19
Job 9:9Rev 1:16
Job 9:16John 1:7
Job 9:30Rev 1:14
Job 10:9John 9:6
Job 10:12John 5:26
Job 10:15John (8:7,10)
Job 11:8John 4:11; Rev 2:24
Job 11:10John 2:15
Job 11:11Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15
Job 11:12John 5:18
Job 12:10John 1:4
Job 12:11John 2:9-10
Job 12:14Rev 1:18; 3:7
Job 12:16Rev 1:6; 5:12
Job 12:18John 11:44
Job 12:20Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Job 12:25Rev 17:6
Job 13:11Rev 11:11
Job 14:12John 11:11-13,18; Rev 21:1
Job 14:17John 3:33
Job 15:14John 9:34
Job 15:15-16Rev 21:8
Job 15:15Rev 21:1
Job 15:22John 1:7
Job 15:30Rev 7:16
Job 15:31John 1:7
Job 15:33Rev 14:18
Job 16:4Rev 9:19
Job 16:13Rev 2:23
Job 17:1Rev 17:6
Job 17:7John 12:40
Job 17:8Rev 17:6
Job 17:11Rev 18:14
Job 18:8Rev 6:14
Job 18:15Rev 9:17
Job 18:20Rev 17:6
Job 19:9Rev 4:4
Job 19:25Rev 1:18
Job 19:26-27John 1:14
Job 19:26John 19:30
Job 20:8Rev 17:6
Job 20:14John 7:23
Job 20:26John 2:17; Rev 20:9
Job 21:5Rev 17:6
Job 21:12Rev 5:8
Job 21:14John 14:4-6
Job 21:20Rev 14:9-10
Job 21:33John 12:19; Rev 13:3
Job 22:25Rev 3:18
Job 24:11Rev 6:6
Job 24:13-16John 3:19-21
Job 24:14Rev 3:3
Job 24:16John 3:33
Job 24:19Rev 7:16
Job 24:23Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15
Job 25:3Rev 7:9
Job 26:6Rev 9:11
Job 27:8-9John 9:31
Job 27:14John 9:2,8,34
Job 28:2-3John 1:5
Job 28:6Rev 21:19
Job 28:16Rev 21:19,21
Job 28:17Rev 4:6; 21:18
Job 28:18Rev 17:4
Job 28:19Rev 21:20
Job 28:20-21John 7:25-27
Job 28:20John 1:48; Rev 13:18
Job 28:22Rev 9:11
Job 28:25John 3:34
Job 28:28Rev 13:18
Job 29:22John (8:9)
Job 30:1John 1:27; Rev 3:4
Job 30:4Rev 16:10
Job 30:6John 1:42
Job 30:19John 5:18
Job 30:20,28John 1:15
Job 30:30Rev 7:16; 16:8-9
Job 30:31Rev 5:8
Job 31:4Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15
Job 31:7-8John 4:37-38
Job 31:12Rev 9:11
Job 31:31John 6:51-56
Job 32:4John 1:22
Job 32:8-9John 3:4-5
Job 32:8John 20:22
Job 32:11Rev 2:10
Job 32:19Rev 3:15-16
Job 33:5John 1:22
Job 33:30John 1:4; 8:12; 9:5; 12:46
Job 34:3John 2:9-10; 1 John 4:1
Job 34:11Rev 2:23
Job 34:20John 1:15
Job 34:21Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15
Job 34:29John 4:36
Job 35:4John 1:22
Job 35:7John 13:29
Job 35:13John 9:31
Job 36:2John 1:38-39; 7:33; 14:19; 16:16-19
Job 36:22John 11:28
Job 37:4-5John 12:28-30
Job 37:5Rev 4:5
Job 37:7Rev 5:1-3; 13:16
Job 38:4Rev 21:14
Job 38:6Rev 17:4
Job 38:7Rev 1:20; 2:1; 5:11
Job 38:10John 19:29
Job 38:17Rev 1:18; 6:8
Job 38:22-23Rev 8:7
Job 38:24John 3:8
Job 38:31Rev 1:16,20; 3:1
Job 38:33John 3:9-12,31-32
Job 39:1-2(4-5)Rev 9:14-15
Job 39:5(8)John 1:27; 11:44
Job 39:8(11)John 10:9
Job 39:10(13)John 1:27; 12:32
Job 39:12(15)John 1:7
Job 39:19-20(22-23)Rev 9:8
Job 39:19(22)Rev 19:14
Job 40:4(9)Rev 14:2
Job 40:9(14)Rev 10:5
Job 40:16(21)Rev 11:1
Job 41:10-12(19-21)Rev 9:17
Job 41:11(20)Rev 9:2
Job 41:24-25(33-34)Rev 13:4
Job 42:2Rev 1:8
Job 42:5John 11:40; 17:21-23
Job 42:10Rev 18:6
Psalms (Psaltaren)
Ps 1:2John 1:13; 3:2; Rev 4:8
Ps 1:3-5Rev 7:1; 10:3
Ps 1:3Rev 8:7; 22:2
Ps 1:5Rev 14:7
Ps 1:6John 10:14-15,27; 14:4-6
Ps 2:1-2Rev 18:20
Ps 2:2John 1:17,20,41; 4:36; 7:25-27; 11:53; 20:31; Rev 6:15; 11:15; 16:14; 19:19
Ps 2:6-7John 1:50
Ps 2:6Rev 1:5; 14:1
Ps 2:7John 5:17-18; 11:27; 20:31; Rev 2:18; 21:7
Ps 2:8John 15:7,26; Rev 2:26
Ps 2:9Rev 2:27; 6:15; 12:5
Ps 2:11Rev 11:13
Ps 2:12John 20:28-29; Rev 6:16-17
Ps 3:5(6)John 11:11-13
Ps 3:7(8)John 12:27
Ps 3:8(9)Rev 7:10
Ps 4:1(2)Rev 12:13-14
Ps 4:4John 1:15
Ps 5:6(7)Rev 21:8
Ps 6:1(2)Rev 3:19
Ps 6:3-4(4-5)John 6:33; 12:27; Rev 6:10
Ps 6:3(4)John 11:34
Ps 6:6-7(7-8)John 16:1-2
Ps 6:6(7)Rev 7:17; 11:6
Ps 6:8-10(9-11)Rev 5:4-5
Ps 7:1-2(2-3)John 6:15; 10:28-29
Ps 7:1(2)John 12:27; 20:28
Ps 7:3(4)John 20:28
Ps 7:5(6)Rev 14:20
Ps 7:9(10)John 2:24-25; Rev 2:23
Ps 7:11(12)John 17:25; Rev 19:2
Ps 7:12(13)Rev 6:2
Ps 8:1(2)John 9:30
Ps 8:4-6(5-7)John 5:27
Ps 8:5(6)Rev 4:9
Ps 8:6(7)Rev 6:9; 10:2
Ps 9:6(7)Rev 16:19
Ps 9:8(9)Rev 3:10; 16:5; 19:11
Ps 9:9(10)Rev 1:9; 2:2
Ps 9:10(11)John 1:12; 17:26
Ps 10:4John 7:17
Ps 10:6Rev 18:7
Ps 10:7Rev 4:6; 17:3
Ps 10:11John 1:29
Ps 10:14John 14:18
Ps 10:16Rev 11:15,17; 15:3
Ps 11:4Rev 4:2; 11:19
Ps 11:6Rev 9:17; 14:10
Ps 12:5(6)Rev 3:17
Ps 12:6(7)1 John 3:3; Rev 3:18
Ps 14:3Rev 4:6
Ps 14:4John 2:17
Ps 15:1-2Rev 14:5
Ps 15:2John 8:40; 16:8-10
Ps 16:5John 13:9
Ps 16:8John 20:30; 21:6
Ps 16:10John 2:19-21; 20:9; Rev 1:18; 15:4; 16:5
Ps 16:11John 14:4-6; 15:11,15; Rev 1:16; 22:4
Ps 17:7Rev 1:16; 2:1
Ps 17:15John 6:26; 17:24; Rev 22:4
Ps 18:2(3)Rev 5:6; 7:10
Ps 18:5(6)Rev 1:18
Ps 18:6(7)Rev 21:4
Ps 18:7(8)Rev 6:14
Ps 18:8(9)Rev 19:20
Ps 18:10(11)Rev 4:6
Ps 18:13(14)Rev 8:7
Ps 18:20(21)John 3:25; 13:9
Ps 18:21-23(22-24)Rev 14:5
Ps 18:23(24)Rev 18:3
Ps 18:28(29)John 1:9; Rev 21:23
Ps 18:45John 17:21-23; Rev 2:7
Ps 19:1(2)John 1:9
Ps 19:6(7)Rev 7:16
Ps 19:8-9(9-10)John 1:9
Ps 19:9-11(10-12)John 14:21
Ps 19:9(10)John 9:39; Rev 16:7; 19:2
Ps 19:10(11)Rev 10:9
Ps 19:13(14)1 John 1:7
Ps 20:6(7)Rev 10:5
Ps 20:7(8)John 1:43-44; Rev 9:9
Ps 21:3(4)Rev 4:4
Ps 21:9Rev 10:5
Ps 22:1(2)John 14:30-31
Ps 22:2(3)John 17:6; Rev 4:8
Ps 22:7(8)John 19:2-3; Rev 9:19
Ps 22:13(14)Rev 10:3
Ps 22:14(15)John 19:34
Ps 22:15(16)John 19:28
Ps 22:16(17)John 10:24; 19:18; Rev 2:9; 22:15
Ps 22:18(19)John 3:24; 19:23-24
Ps 22:20(21)Rev 1:16: 22:15
Ps 22:22(23)John 17:6,26; 20:17; Rev 1:9; 5:6
Ps 22:23(24),26(27)Rev 19:1,5
Ps 22:27(28)John 20:30; Rev 1:5; 3:9; 5:9; 11:1
Ps 22:28(29)Rev 11:15
Ps 22:29(30)John 20:30
Ps 23John 10:10
Ps 23:1-3Rev 7:17
Ps 23:1-2John 5:2-3; 6:10
Ps 23:1John 10:2-4,11,14; 21:16
Ps 23:2John 4:10
Ps 23:3John 16:13
Ps 23:4-5Rev 6:6
Ps 23:5Rev 3:20
Ps 24:1John 1:16; Rev 12:9; 13:12
Ps 24:2Rev 21:14
Ps 24:3-4John 13:9-10; Rev 14:18-19
Ps 24:4Rev 15:6
Ps 25:4John 14:26
Ps 25:5John 14:4-6; 16:13
Ps 25:7Rev 16:19
Ps 25:9John 7:17; 14:26
Ps 25:10John 1:14,17; 8:32; 14:6; 15:3
Ps 25:11John 14:14
Ps 25:14John 7:17
Ps 26:2Rev 2:23
Ps 26:4John 11:47
Ps 27:1John 1:5,9; 8:12; 9:5; 12:46; Rev 18:1
Ps 27:2John 6:53; 18:6
Ps 27:3Rev 20:9
Ps 27:4John 13:34-35; 14:14; 15:7
Ps 27:5John 8:59; 12:36
Ps 27:9John 4:51; Rev 7:3
Ps 28:4Rev 2:23; 20:12; 22:12
Ps 28:7John 1:13
Ps 28:9John 10:14-15
Ps 29:1John 1:49; Rev 4:9
Ps 29:2-3John 12:28-30
Ps 29:3-9Rev 4:5; 10:3
Ps 29:3John 6:16-21
Ps 29:4Rev 18:2
Ps 29:9John 7:16-17; 12:28-30
Ps 29:10Rev 15:3
Ps 29:11John 14:27; 16:33; 20:19,21,26; Rev 5:12
Ps 29:14John 7:16-17
Ps 30:2(3)John 20:28
Ps 30:5(6)John 16:20
Ps 30:11(12)John 16:20; 21:7
Ps 31:5(6)John 19:30
Ps 31:9(10)John 12:27
Ps 31:11(12)John 9:8
Ps 31:13(14)John 8:59
Ps 31:23(24)John 8:42
Ps 32:1-5John 8:35-36
Ps 32:2John 1:47; 13:10-11; Rev 14:5
Ps 32:3-5John 5:5-9
Ps 32:5John 1:29; 1 John 1:9
Ps 32:6Rev 12:15-16; 17:1
Ps 32:9John 1:43-44; Rev 14:20
Ps 32:10John 10:24
Ps 32:11John 20:20
Ps 33:2-3Rev 5:8-9
Ps 33:6John 1:1,3; 20:22; Rev 14:7
Ps 33:7Rev 9:1,3
Ps 33:9John 1:3
Ps 33:12John 13:18; 15:16
Ps 34:6(7)John 1:15
Ps 34:8(9)John 2:10; 6:8-13; 21:9; Rev 3:20
Ps 34:9(10)Rev 5:8; 11:18
Ps 34:11(12)John 1:12; 4:29; 13:33
Ps 34:13(14)Rev 3:16; 14:5
Ps 34:15-16(16-17)John 9:31
Ps 34:17(18)Rev 2:3
Ps 34:18-20(19-21)John 19:36
Ps 34:19(20)John 19:33; Rev 1:9; 2:10
Ps 34:22(23)John 4:51; Rev 7:3
Ps 35:4John 6:66; 18:6
Ps 35:7John 15:25
Ps 35:10Rev 13:4
Ps 35:12John 10:32
Ps 35:16-17Rev 9:8
Ps 35:18Rev 19:1,5
Ps 35:19John 5:13; 15:25
Ps 35:23John 20:28; Rev 4:11
Ps 36:8-9(9-10)John 4:13-15; 7:37-38; 14:15-17; Rev 21:6
Ps 36:8(9)John 4:10
Ps 36:9(10)John 1:4; 5:26; 11:40; Rev 22:5
Ps 37:2Rev 8:7
Ps 37:4John 15:7; Rev 14:4
Ps 37:10Rev 12:12; 17:10
Ps 37:18John 10:14-15
Ps 37:25John 21:18
Ps 37:35-36John 18:1; Rev 8:7
Ps 37:36Rev 11:14
Ps 37:39Rev 7:14
Ps 38:1(2)Rev 3:19
Ps 38:11(12)John 1:11; 19:25-27; Rev 18:10
Ps 38:19-20(20-21)John 10:32
Ps 39:12(13)Rev 7:17
Ps 40:2(3)John 1:42
Ps 40:3(4)Rev 5:9
Ps 40:5(6)Rev 15:3
Ps 40:7-8(8-9)John 5:39,46
Ps 40:7(8)John 1:45; 8:42
Ps 40:8(9)John 1:1-2; 4:34; 7:38; 8:29; 21:5-6; Rev 10:9
Ps 40:10-11(11-12)John 1:14,17
Ps 41:6(7)John 9:34-35
Ps 41:7-9(8-10)John 13:18
Ps 41:7(8)John 6:41-44
Ps 41:9(10)John 13:21; 17:12
Ps 42:2(3)John 4:13-15; 19:28; Rev 22:4
Ps 42:3(4)Rev 7:17
Ps 42:5-11(6-12)John 13:21
Ps 42:5-6(6-7)John 12:27; 14:1; 16:33
Ps 42:10(11)John 19:31-32
Ps 42:11-12(12-13)Rev 14:18-20
Ps 42:11(12)John 12:27
Ps 43:4Rev 5:8; 18:1
Ps 43:5John 12:27
Ps 44:4Rev 1:16; 10:5
Ps 44:14John 9:8
Ps 45:1(2)Rev 11:1
Ps 45:3(4)Rev 19:16
Ps 45:5(6)Rev 6:2
Ps 45:7-8(8-9)John 19:39; Rev 2:8
Ps 45:7(8)John 16:8-10
Ps 45:9(10)Rev 21:21
Ps 45:13-14(14-15)Rev 19:8
Ps 45:14(15)Rev 14:4
Ps 46:2-3(3-4)Rev 13:1
Ps 46:2(3)Rev 8:8
Ps 46:4-5(5-6)John 7:37-38; Rev 22:1
Ps 46:6(7)Rev 11:18
Ps 46:8(9)John 1:39,46; 11:34; Rev 6:1
Ps 46:10-11(11-12)Rev 8:1
Ps 47:8(9)Rev 1:4; 4:2,9-10
Ps 48:1(2)Rev 19:1,5
Ps 48:6(7)John 16:21
Ps 49:1-2(2-3)Rev 13:16
Ps 49:16-17(17-18)Rev 18:3
Ps 50:3Rev 19:20
Ps 50:17John 1:15
Ps 51:1(3)Rev 3:5
Ps 51:2(4)1 John 1:7; Rev 7:14
Ps 51:4(6)John 16:8-9,33; Rev 2:7; 3:21; 5:5; 6:2,10; 11:18; 12:11
Ps 51:5(7)John 9:34
Ps 51:6(8)Rev 5:12
Ps 51:7(9)John 19:29; Rev 1:14; 7:14
Ps 51:8-9(10-11)Rev 7:17
Ps 51:8(10)John 19:36
Ps 51:9(11)Rev 3:5
Ps 51:11(13)Rev 6:16
Ps 52:6b-7(8b-9)John 19:5
Ps 52:8(10)Rev 11:4
Ps 53:6(7)Rev 14:1
Ps 55:6(7)John 1:32
Ps 55:12-13(13-14)John 18:15-16
Ps 55:15(16)Rev 19:20
Ps 55:19(20)Rev 3:21
Ps 55:23(24)Rev 9:1
Ps 56:7(8)Rev 11:18
Ps 56:8(9)Rev 7:17
Ps 56:9(10)John 18:6
Ps 56:13(14)John 1:4; 8:12; 9:5; 12:46
Ps 57:4(5)Rev 1:16; 2:12
Ps 57:8-9(9-10)Rev 5:8
Ps 58:5(6)Rev 9:21
Ps 58:6(7)Rev 9:8
Ps 60:1John 7:16-17
Ps 60:3(5)Rev 14:8
Ps 60:5(7)Rev 1:17; 10:5
Ps 61:5(6)Rev 11:18
Ps 62:1-2(2-3)Rev 7:10
Ps 62:5(6)Rev 1:9; 3:10
Ps 62:6-7(7-8)Rev 7:10
Ps 62:12(13)John 1:51; Rev 1:6; 2:23; 22:12
Ps 63:1(2)John 4:13-15; 19:28
Ps 63:8(9)Rev 1:16-17; 2:1; 5:1
Ps 64:6-8Rev 2:23
Ps 66:3Rev 11:17; 13:2
Ps 66:5John 1:39,46; 11:34; Rev 6:1
Ps 66:6Rev 9:14
Ps 66:9John 5:26
Ps 66:10Rev 3:18
Ps 66:11-12(12)John 1:51; Rev 1:6
Ps 66:16John 4:29
Ps 66:18John 9:31
Ps 68:1-2(2-3)Rev 9:2; 16:20
Ps 68:5(6)John 14:18
Ps 68:11(12)Rev 10:7
Ps 68:14(15)John 3:12; Rev 1:6; 22:5
Ps 68:15-16(16-17)John 4:16-20; Rev 17:9
Ps 68:17(18)Rev 5:11; 9:9,16
Ps 68:18(19)John 3:13; 15:2; 20:17
Ps 68:20(21)Rev 1:18
Ps 68:22(23)Rev 21:1
Ps 68:29(30)Rev 21:24,26
Ps 69:2-3Rev 12:15-16
Ps 69:4(5)John 15:25
Ps 69:8-9a(9-10a)John 2:17
Ps 69:8(9)John 1:11; 7:3-5
Ps 69:9(10)Rev 3:19
Ps 69:11(12)Rev 11:3
Ps 69:14-15(15-16)Rev 12:15-16
Ps 69:21(22)John 19:29
Ps 69:23(24)John 1:29; Rev 8:12
Ps 69:24-28(25-29)Rev 1:11; 16:3
Ps 69:24(25)Rev 16:1,19; 18:2
Ps 69:27(28)Rev 22:11
Ps 69:28(29)Rev 3:5; 13:8; 20:15
Ps 69:30(31)Rev 19:1,5
Ps 69:33(34)Rev 2:9
Ps 69:34(35)Rev 19:1,5
Ps 69:36(37)John 1:39; 4:51; Rev 14:1
Ps 71:2-3John 16:8-10
Ps 71:19Rev 13:4
Ps 71:22Rev 5:8
Ps 72:1-2Rev 19:11
Ps 72:9Rev 3:9
Ps 72:10-11Rev 21:24,26
Ps 72:11Rev 1:5; 5:9
Ps 72:17John 1:1; 6:37-40; Rev 7:9
Ps 73:1-2Rev 3:8
Ps 73:2John 7:33
Ps 73:8-9Rev 13:6
Ps 73:23John 20:23; Rev 2:1
Ps 73:26John 13:8
Ps 74:1John 10:11,14; 13:1
Ps 74:2Rev 2:9; 5:9; 14:1
Ps 74:12Rev 15:3
Ps 74:13Rev 12:3
Ps 74:15Rev 14:7
Ps 74:18John 15:18-19
Ps 74:21Rev 19:1,5
Ps 75:8(9)John 18:11; Rev 14:8-10; 16:19
Ps 76:1-2(2-3)John 4:20-22
Ps 76:4(5)John 1:9
Ps 76:7(8)Rev 6:17
Ps 77:16(17)Rev 9:1
Ps 77:18(19)John 12:29; Rev 4:5; 8:5
Ps 77:19(20)John 6:19
Ps 77:20(21)John 10:11
Ps 78:11John 14:26
Ps 78:14Rev 10:1
Ps 78:16John 7:38
Ps 78:18-19John 6:5-7; Rev 12:14
Ps 78:22John 1:7
Ps 78:23-24Rev 4:1
Ps 78:23John 10:9
Ps 78:24John 6:31-33; Rev 2:17
Ps 78:44John 2:6; Rev 8:8; 11:6; 16:4
Ps 78:45Rev 16:13
Ps 78:47-48Rev 8:7; 11:9
Ps 78:63John 2:17; Rev 20:9
Ps 78:67-68John 11:53; 13:23
Ps 78:68John 4:43-45; 18:33-36; 19:15; Rev 14:1; 20:9
Ps 78:70-72John 10:11,14
Ps 78:71John 21:16
Ps 79:1John 20:15; Rev 11:2
Ps 79:2Rev 19:18
Ps 79:3Rev 11:9; 12:15-16; 14:20; 16:6; 19:2
Ps 79:4John 9:8
Ps 79:5Rev 6:10; 14:18
Ps 79:6Rev 14:9-10; 16:1
Ps 79:8Rev 12:9
Ps 79:9John 1:12; Rev 15:4
Ps 79:10Rev 6:10; 16:6; 19:2
Ps 79:12John 1:18; 9:8; Rev 8:2; 15:1
Ps 79:13John 10:9,11
Ps 80:1(2)John 10:2-4,11; Rev 3:14; 4:6; 7:17
Ps 80:5(6)Rev 7:17
Ps 80:6(7)John 9:8
Ps 80:8-16(9-17)Rev 14:18; 17:16
Ps 80:8-17(9-18)John 13:23-25; 15:1; Rev 3:19
Ps 81:2-3(3-4)Rev 5:8
Ps 81:6(7)John 6:13
Ps 81:7(8)John 6:6
Ps 81:12(13)Rev 22:11
Ps 82:6-7Rev 14:13
Ps 82:6John 1:49; 10:34
Ps 82:7Rev 18:3
Ps 83:2-5(3-6)Rev 11:18
Ps 83:18(19)Rev 11:15
Ps 84:3(4)John 20:28
Ps 84:4(5)Rev 19:1,5
Ps 84:10(11)John 10:3
Ps 84:11(12)John 1:14-15,17; Rev 4:3
Ps 85:3John 1:29
Ps 85:9-10(10-11)John 1:14,17
Ps 85:9(10)John 14:27; 16:33; 20:19,21,26
Ps 86:8Rev 13:4
Ps 86:9John 6:37; 12:28,32; 17:3; Rev 1:5; 3:9; 5:9; 11:1; 15:4
Ps 86:11John 14:6; 16:13
Ps 86:15John 1:14,17
Ps 87:2Rev 20:9; 21:12
Ps 87:6Rev 20:12
Ps 88:1(2)Rev 4:8
Ps 88:8(9)John 19:25-27
Ps 88:11(12)Rev 9:11
Ps 89:3-4(4-5)John 12:34
Ps 89:3(4)John 7:42; Rev 17:14
Ps 89:6(7)John 1:12
Ps 89:7(8)Rev 13:4
Ps 89:13(14)Rev 10:5
Ps 89:14(15)John 1:9,17; 5:33
Ps 89:15(16)John 1:15; 7:28; 8:12
Ps 89:25(26)Rev 10:5
Ps 89:26-27(27-28)Rev 21:7
Ps 89:26(27)John 5:17-18; 20:17; Rev 1:6
Ps 89:27(28)Rev 1:5; 3:14; 6:15; 17:14
Ps 89:29(30)John 12:34
Ps 89:31-32(32-33)John 9:2
Ps 89:36(37)John 12:34
Ps 89:37(38)Rev 1:2,5; 3:14
Ps 89:41(42)John 9:8
Ps 89:48(49)John 8:51-52
Ps 89:49(50)Rev 12:9
Ps 90:1-17Rev 15:3
Ps 90:2John 8:58; Rev 4:9
Ps 90:4Rev 1:3; 11:3; 20:2-3
Ps 90:10Rev 17:11
Ps 90:11Rev 1:6
Ps 90:13Rev 6:10
Ps 91:7-16Rev 7:3
Ps 91:12John 7:26; 11:9-10
Ps 91:13Rev 12:3; 14:20
Ps 91:15John 12:26; 17:22
Ps 92:1-3(2-4)Rev 5:8
Ps 92:5(6)Rev 15:3
Ps 92:7(8)Rev 8:7
Ps 92:14(15)John 15:2
Ps 92:15(16)John 7:18; 8:46
Ps 93:1Rev 1:13; 4:11; 11:17
Ps 93:3-4Rev 16:1
Ps 93:4Rev 1:15; 15:1
Ps 94:11John 2:25
Ps 94:12Rev 3:19
Ps 95:6John 4:29; Rev 7:11
Ps 95:7-8John 10:3-4; 18:37
Ps 95:7John 10:9,11; Rev 21:3
Ps 95:10John 7:12
Ps 95:11Rev 6:16-17
Ps 96:1Rev 5:9
Ps 96:2-3Rev 14:6; 15:3
Ps 96:4Rev 19:1,5
Ps 96:5Rev 9:20
Ps 96:7-8Rev 4:9
Ps 96:10Rev 11:17; 16:5
Ps 96:11Rev 12:12; 18:20
Ps 96:13John 16:8-10; Rev 19:11
Ps 97:1Rev 11:17
Ps 97:2John 1:18; Rev 1:7
Ps 97:3Rev 11:5; 19:20
Ps 97:7Rev 7:11; 11:1
Ps 97:10John 7:30,44; 10:28-29,39; Rev 19:2
Ps 98:1Rev 5:9; 10:5
Ps 98:2Rev 15:4
Ps 98:5Rev 5:8
Ps 98:9Rev 16:5; 19:11
Ps 99:1Rev 4:6; 11:17-18
Ps 100:3John 10:9,11,14
Ps 101:6John 1:38-39; 20:27
Ps 102:4(5)Rev 8:7,12
Ps 102:11(12)Rev 8:7
Ps 102:13(14)John 2:4; Rev 2:25; 3:3; 18:8
Ps 102:18(19)Rev 19:1,5
Ps 102:22(23)Rev 5:9
Ps 102:25(26)Rev 21:14
Ps 102:26(27)Rev 6:14; 20:11; 21:1
Ps 103:19Rev 4:2; 11:15
Ps 103:20-22Rev 5:12-13
Ps 103:20Rev 16:5
Ps 103:21John 1:13
Ps 104:2John 8:12; 19:23; Rev 6:14; 12:1
Ps 104:3Rev 1:7; 4:6
Ps 104:4Rev 1:4; 4:5; 6:4; 14:18
Ps 104:7John 12:29,31; Rev 21:1
Ps 104:10Rev 14:7
Ps 104:13John 6:26; Rev 19:21
Ps 104:14Rev 9:4
Ps 104:21Rev 10:3
Ps 104:24-26Rev 8:9
Ps 104:24John 1:3
Ps 104:29Rev 16:4
Ps 104:30John 3:4-5
Ps 104:35Rev 19:1
Ps 105:6Rev 17:14
Ps 105:15John 1:41; 20:17
Ps 105:17John 4:51; 8:33-34
Ps 105:20John 1:6
Ps 105:22Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ps 105:26John 1:34; 4:51; Rev 1:1; 15:3
Ps 105:28Rev 8:12; 9:2; 16:10
Ps 105:29John 2:6-10; Rev 8:8,11; 11:6; 16:4
Ps 105:30Rev 16:13
Ps 105:32Rev 8:7
Ps 105:34Rev 9:3
Ps 105:38Rev 11:10-11; 18:20
Ps 105:39Rev 10:1
Ps 105:40John 6:31-33
Ps 105:43Rev 17:14
Ps 105:44John 4:37-38
Ps 105:45Rev 19:1
Ps 106:1Rev 19:1
Ps 106:3John 16:8-10
Ps 106:9-12John 11:45; 12:11; Rev 2:13
Ps 106:9Rev 16:12
Ps 106:12Rev 15:3
Ps 106:13John 14:26
Ps 106:16John 6:69
Ps 106:17Rev 12:15-16
Ps 106:24John 1:7
Ps 106:31John 16:8-10
Ps 106:36-37Rev 9:20
Ps 106:48John 1:51; Rev 19:1,4
Ps 107:3John 19:23
Ps 107:4Rev 18:2
Ps 107:5-6Rev 7:16
Ps 107:5John 4:13-15
Ps 107:10John 2:14
Ps 107:20John 1:11
Ps 107:23-30John 6:16-21
Ps 107:26Rev 9:1
Ps 107:27Rev 12:15-16
Ps 107:32Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:1,4-5
Ps 107:33Rev 12:15-16
Ps 108:2-3(3-4)Rev 5:8
Ps 108:6(7)Rev 10:5
Ps 109:5John 1:16; 7:7; 10:32
Ps 109:7John 9:31
Ps 109:8-10Rev 1:11; 16:3
Ps 109:8John 17:12
Ps 109:14Rev 3:5
Ps 109:30Rev 19:1,5
Ps 109:31John 21:6; Rev 2:9
Ps 110:1John 2:14; 17:5,7-8; Rev 2:27(28); 3:21; 5:13; 10:2; 12:1; 14:14; 22:16
Ps 110:2Rev 1:5; 14:1
Ps 110:3-4John 1:1
Ps 110:4John 7:27; 12:34; Rev 1:6
Ps 110:5Rev 6:15
Ps 110:7John 4:7
Ps 111:1Rev 19:1
Ps 111:2,7Rev 15:3
Ps 112:1Rev 19:1
Ps 112:4John 1:5
Ps 112:9John 16:8-10; Rev 5:6
Ps 113:1Rev 19:1,5
Ps 113:5Rev 11:4
Ps 113:9Rev 19:1
Ps 114:2-7Rev 20:11
Ps 114:2John 1:12
Ps 114:3John 1:15
Ps 114:4John 21:15
Ps 114:5Rev 16:20
Ps 114:6John 21:15
Ps 114:8John 19:34; Rev 8:10; 11:6
Ps 115:3Rev 1:8
Ps 115:4-7Rev 9:20
Ps 115:13Rev 11:18: 19:5
Ps 115:18Rev 19:1
Ps 116:5John 17:25
Ps 116:10John 1:7
Ps 116:11John 8:44
Ps 116:19Rev 19:1
Ps 116:22Rev 7:1
Ps 117:1-2John 1:14; Rev 19:1
Ps 117:1Rev 19:5
Ps 118:1John 1:46
Ps 118:10-11John 10:24; Rev 20:9
Ps 118:15-16Rev 10:5
Ps 118:18John 15:2-3; Rev 3:19
Ps 118:19-20Rev 22:14
Ps 118:19John 16:8-10
Ps 118:20-21John 10:7,9
Ps 118:21John 11:41
Ps 118:22-23John 9:30; Rev 15:1; 17:4
Ps 118:24Rev 19:7
Ps 118:25-26John 12:13
Ps 119:2-168John 1:7-8
Ps 119:11John 8:51-52
Ps 119:18Rev 3:18
Ps 119:21John 7:49
Ps 119:31Rev 18:5
Ps 119:43Rev 14:5; 19:9
Ps 119:57John 13:8; 17:6
Ps 119:62John 3:2
Ps 119:72Rev 3:18
Ps 119:75John 9:39
Ps 119:84Rev 6:10
Ps 119:86John 1:17; 8:59; 15:20; 18:38; Rev 19:9
Ps 119:89John 1:1-2
Ps 119:103Rev 10:9
Ps 119:105John 8:12; 9:5; 12:46; Rev 18:23
Ps 119:127Rev 3:18; 12:17; 21:20
Ps 119:129-130John 1:7-9
Ps 119:130John 1:4; Rev 3:18
Ps 119:137John 17:25; Rev 16:5,7; 19:2
Ps 119:142John 14:4-6; 17:17; Rev 19:9
Ps 119:151Rev 19:9
Ps 119:160John 1:17; 17:17; Rev 19:9; 22:18-19
Ps 119:161John 3:1; 14:27; 15:25
Ps 119:164,175Rev 19:1,5
Ps 119:176John 7:12; Rev 2:20; 12:9
Ps 121:1John 1:48; 11:41; 17:1
Ps 121:6Rev 7:16
Ps 121:7John 17:15
Ps 121:8John 10:3,9
Ps 122John 4:20-21
Ps 123:1John 6:5; 11:41; 17:1
Ps 124:1,4John 18:1
Ps 124:8Rev 14:7
Ps 126:3-6John 15:11
Ps 126:5-6John 4:36; 16:20
Ps 126:5Rev 7:17
Ps 128:1-3John 15:1
Ps 129:6Rev 8:7
Ps 130:4John 1:39; 4:40; Rev 5:9; 1 John 2:2
Ps 130:8Rev 1:5
Ps 132:11John 7:42
Ps 132:12John 17:20; Rev 3:21
Ps 132:15John 6:26
Ps 132:16-17John 5:35
Ps 132:18Rev 4:4
Ps 133:1-3John 12:3; 13:34; 15:12-13,17; Rev 3:7
Ps 133:1-2Rev 18:13
Ps 133:1Rev 2:19
Ps 135:1,3Rev 19:1,5
Ps 135:4Rev 5:9
Ps 135:7John 3:8
Ps 135:15-17Rev 9:20
Ps 135:16-17Rev 13:15
Ps 135:21Rev 19:1
Ps 136:2-3Rev 17:14
Ps 136:8-9John 1:12
Ps 136:26Rev 11:13
Ps 137:1-2Rev 5:8
Ps 137:1John 13:33; Rev 8:10; 18:19
Ps 137:8-9John 13:33; Rev 8:10
Ps 137:8Rev 18:6
Ps 137:9John 20:23
Ps 138:5Rev 15:3
Ps 138:6Rev 18:10
Ps 138:7Rev 1:16; 10:5
Ps 139:1Rev 2:23
Ps 139:4Rev 12:9
Ps 139:5John 10:28-29
Ps 139:7Rev 6:16-17
Ps 139:10Rev 1:16
Ps 139:14Rev 15:3
Ps 139:16Rev 5:1
Ps 139:20Rev 16:19
Ps 139:21-22Rev 2:6
Ps 139:23-24John 3:19-21; 14:4-6; 16:13
Ps 140:8-10(9-11)Rev 21:8
Ps 141:1John 1:15
Ps 141:2Rev 5:8; 8:3-4
Ps 141:4John 15:22-23
Ps 141:5Rev 3:19
Ps 142:6John 13:8
Ps 142:7(8)John 10:3-4
Ps 143:1,5John 5:36; 10:25,38; 14:10-11
Ps 143:10John 16:13
Ps 144:7-8Rev 14:5
Ps 144:8Rev 13:16
Ps 144:9Rev 5:9
Ps 144:11Rev 13:16; 14:5
Ps 145:11-13Rev 11:15
Ps 145:17John 17:25; Rev 15:3-4; 16:5
Ps 145:18John 4:23-24; 14:14; 15:7,16
Ps 145:19John 9:31
Ps 146:1-2Rev 19:1,5
Ps 146:6Rev 5:13; 14:7
Ps 146:7John 11:44; Rev 9:14
Ps 146:8John 9:32,39-41; 10:21
Ps 146:10Rev 15:3
Ps 147:1Rev 19:1
Ps 147:2John 7:35
Ps 147:7Rev 5:8
Ps 147:8Rev 9:4
Ps 147:10John 1:43-44
Ps 147:12Rev 19:1,5
Ps 147:16Rev 1:14
Ps 147:18John 1:6; 3:8
Ps 148:1-13Rev 5:13
Ps 148:1-5Rev 19:1,5
Ps 148:1Rev 19:1
Ps 148:3Rev 12:1
Ps 148:5John 1:3
Ps 148:7Rev 19:1,5
Ps 148:8Rev 6:13; 8:7
Ps 148:13Rev 19:1,5
Ps 148:14Rev 5:6
Ps 149:1Rev 5:9; 19:1
Ps 149:3Rev 19:1,5
Ps 149:6Rev 1:16; 2:12,16
Ps 149:8-9Rev 20:2
Ps 150:1-6Rev 19:1,5
Ps 150:3-5Rev 5:8
Ps 150:6Rev 5:13; 19:1
Ps 151:1 (Greek OT)John 13:33; 21:16
Ps 151:5 (Greek OT)John 10:11
Proverbs (Ordspråksboken)
Prov 1:1John 1:49; 10:6; 16:25
Prov 1:14Rev 21:27
Prov 1:20John 7:4
Prov 1:23John 7:39
Prov 1:28John 7:34; Rev 9:6
Prov 1:31Rev 2:23; 22:11
Prov 2:12-14John 3:19-21; Rev 11:10
Prov 3:3Rev 20:9
Prov 3:4John 20:30
Prov 3:6John 17:3
Prov 3:9John 16:8-10
Prov 3:11-12Rev 3:19
Prov 3:15Rev 17:4
Prov 3:18John 20:17; Rev 2:7; 22:2
Prov 3:19Rev 21:14
Prov 3:23John 11:9-10
Prov 3:32John 7:17
Prov 3:34John 1:14
Prov 4:13John 6:63
Prov 4:19John 11:10; 12:35
Prov 4:25John 5:13
Prov 5:4John 4:27; 12:42-43; 13:36; Rev 1:16; 8:11
Prov 5:5Rev 6:8
Prov 5:15,18John 4:10-12
Prov 5:21Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15
Prov 6:9John 5:3
Prov 6:23John 8:12; 9:5; 12:46; Rev 3:18-19
Prov 6:34John 19:29
Prov 7:2John 15:10
Prov 7:3Rev 20:9
Prov 7:16John 11:44
Prov 7:17John 19:39; Rev 2:8; 18:13
Prov 7:18John 5:42
Prov 8:2-3John 18:20
Prov 8:3Rev 3:20
Prov 8:7John 8:13-14; Rev 19:9; 21:8
Prov 8:11Rev 17:4
Prov 8:14John 8:14
Prov 8:17John 3:16; 7:34; 14:21,23-24; 16:27
Prov 8:22-23John 1:1-2; 6:64; Rev 1:8; 3:14
Prov 8:23John 17:5
Prov 8:29-31John 3:16
Prov 8:29-30John 1:1-2,14; 3:16; 6:64; 7:29; 10:18; 16:27; 17:5,7-8; Rev 3:14
Prov 8:34Rev 3:20
Prov 8:35John 17:3
Prov 8:36Rev 9:6
Prov 9:1-4John 1:38-39
Prov 9:3John 18:20
Prov 9:5John 6:31-33
Prov 9:9John 15:2
Prov 10:13Rev 13:18
Prov 10:20Rev 3:18
Prov 10:23John 14:13-14
Prov 10:24Rev 18:14
Prov 11:1Rev 17:4
Prov 11:9John 17:3
Prov 11:28Rev 2:5; 6:15; 18:17; 22:2
Prov 11:30John 16:8-10; Rev 2:7
Prov 11:31Rev 14:18-19
Prov 12:4Rev 2:10; 3:11
Prov 12:14Rev 2:23
Prov 12:251 John 1:5
Prov 13:2John 16:8-10
Prov 13:7Rev 2:9; 3:17
Prov 13:9John 7:12
Prov 13:12Rev 2:7
Prov 13:13John 12:48; 15:22
Prov 13:14John 4:10-11
Prov 14:15John 1:7
Prov 14:18John 20:23
Prov 14:25Rev 2:10; 3:14
Prov 14:33Rev 13:18
Prov 14:35John 7:32
Prov 15:3Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15; 5:6
Prov 15:4Rev 2:7
Prov 15:11Rev 9:11
Prov 15:251 John 1:5
Prov 15:29John 9:31; 11:22; Rev 5:8
Prov 16:25John 1:29
Prov 16:31Rev 4:10
Prov 17:6John 14:28; 20:27
Prov 17:13John 1:16
Prov 17:15Rev 17:4
Prov 17:24Rev 13:18
Prov 18:3Rev 2:24
Prov 18:4John 7:38; Rev 12:15-16
Prov 18:10John 17:11-12; 20:1-4
Prov 18:13John 7:51
Prov 18:17Rev 12:10
Prov 18:21Rev 1:16; 2:12
Prov 18:24John 13:34; Rev 3:7
Prov 19:12Rev 10:3
Prov 19:16John 15:10
Prov 19:22John 8:44
Prov 20:2Rev 10:3
Prov 20:91 John 1:8
Prov 20:15Rev 17:4
Prov 20:27John 3:4-5; 7:38; Rev 10:9
Prov 21:1John 5:13,19; 13:24
Prov 21:81 John 3:3
Prov 21:9Rev 21:27
Prov 21:16John 14:4-6
Prov 21:31John 1:6; 9:33; 14:16,26; 15:26; 16:7; Rev 2:27(28); 3:18; 9:7
Prov 22:7Rev 13:16
Prov 22:8Rev 2:23; 14:15-16
Prov 22:20Rev 20:9
Prov 23:1Rev 3:20; 19:9
Prov 23:23Rev 13:18
Prov 23:34John 5:3
Prov 24:8-9John 8:21,24; 11:47-50
Prov 24:12Rev 2:23; 18:6; 22:12
Prov 24:13Rev 10:9
Prov 24:16Rev 2:5
Prov 24:22John 6:70-71; 17:12; Rev 13:18
Prov 24:23John 7:24
Prov 25:20John 19:29
Prov 25:21John 4:13-15
Prov 25:251 John 1:5; Rev 3:15-16
Prov 25:27Rev 10:9
Prov 26:3Rev 9:10
Prov 26:7John 19:31-32
Prov 26:11Rev 22:15
Prov 26:12John 9:40-41
Prov 26:25Rev 17:11
Prov 26:27Rev 13:10
Prov 27:2John 8:54; Rev 3:17
Prov 27:11Rev 9:11
Prov 27:21Rev 18:18
Prov 28:1John 3:20
Prov 28:5John 7:17; 14:26
Prov 28:9John 9:31
Prov 28:131 John 1:9
Prov 28:15Rev 10:3; 13:2
Prov 28:25John 20:27-29
Prov 28:27John 12:5
Prov 29:3Rev 22:15
Prov 29:14Rev 3:21
Prov 29:15John 9:2
Prov 29:18John 13:17; 14:21,23-24; 16:27; Rev 1:3; 2:26; 3:10
Prov 29:25John 7:13; 12:42-43
Prov 29:27John 15:18-19; 17:14
Prov 30:4John 1:12-13; 3:13,31; 16:28
Prov 30:6Rev 22:18
Prov 30:16John 5:42; Rev 12:15-16
Prov 30:17Rev 8:13
Prov 30:27Rev 9:11
Prov 30:30Rev 5:5
Prov 30:31John 13:38
Prov 31:9Rev 16:5
Prov 31:10Rev 17:4; 18:10,12
Prov 31:14Rev 18:10,12
Prov 31:21John 12:24
Prov 31:22Rev 18:10,12
Ecclesiastes (Predikaren)
Eccles 1:6John 3:8
Eccles 1:9-10Rev 1:8
Eccles 1:16John 1:15
Eccles 2:7,9John 1:15
Eccles 3:1John 12:23; 16:20
Eccles 3:4John 16:20
Eccles 3:19John 19:34
Eccles 4:2Rev 9:6
Eccles 4:6John 1:16
Eccles 4:9John 12:24
Eccles 4:11Rev 3:15-16
Eccles 4:13Rev 2:9
Eccles 5:1(2)John 5:18
Eccles 5:3(4)John 1:13
Eccles 9:7-8Rev 3:4-5,18; 4:4; 6:6,11; 7:9
Eccles 9:8John 4:35
Eccles 9:10John 9:4
Eccles 10:12John 1:14
Eccles 10:14John 1:15
Eccles 10:16Rev 8:13
Eccles 11:2Rev 17:11
Eccles 11:4-5John 3:8
Eccles 11:9John 12:35; Rev 3:4
Eccles 12:1-2Rev 8:12
Eccles 12:1John 1:13
Eccles 12:2Rev 12:1
Eccles 12:11John 20:25
Eccles 12:13-14Rev 14:7
Song of Solomon (Höga Visan)
Song 1:3-4John 12:3
Song 1:4John 6:44; 12:32; 20:4-4
Song 1:5Rev 6:5
Song 1:7John 7:26
Song 1:12John 12:3
Song 2:3Rev 8:7
Song 2:9John 1:15
Song 2:11-13Rev 6:13
Song 2:11John 10:22; Rev 11:14
Song 2:14John 1:32
Song 2:15John 7:30; 21:3; Rev 14:18-19
Song 3:1-2Rev 9:6
Song 3:2Rev 18:14
Song 3:4John 20:23; Rev 2:25; 3:11; 7:1; 12:11
Song 3:6John 19:39; Rev 2:8
Song 3:10John 19:13
Song 3:11-4:1Rev 19:7
Song 3:11John 19:2,5; Rev 2:10; 3:11; 4:4
Song 4:1-2Rev 9:8
Song 4:3John 8:43
Song 4:5John 11:16
Song 4:8Rev 9:8; 13:2
Song 4:10Rev 2:4
Song 4:11-15John 19:39
Song 4:11Rev 1:15
Song 4:12-14John 12:3
Song 4:14Rev 2:8; 18:13
Song 4:15John 4:10-14; 7:38
Song 5:1Rev 2:8
Song 5:2-6Rev 3:20
Song 5:5Rev 2:8
Song 5:6Rev 9:6; 18:14
Song 5:10-11Rev 6:5
Song 5:10Rev 6:2,4; 7:14
Song 5:13Rev 2:8
Song 5:14Rev 21:19
Song 5:15Rev 1:15
Song 6:4-5Rev 9:8
Song 6:10Rev 12:1
Song 7:3(4)John 11:16
Song 7:4Rev 18:12
Song 7:11Rev 22:17
Song 8:2John 1:11; 19:27
Isaiah (Jesaja)
Is 1:3John 7:28
Is 1:4John 1:14; 6:66; Rev 3:7; 8:13
Is 1:7Rev 16:19
Is 1:9-10Rev 11:8
Is 1:11John 1:14
Is 1:12Rev 11:2
Is 1:15John 1:14; 9:31
Is 1:16John 13:10; Rev 2:2,9,19; 3:1-2,9; 7:14
Is 1:18John 4:29,35; 12:24; 13:10; Rev 1:14; 7:14; 17:3
Is 1:19Rev 3:20
Is 1:20John 2:17
Is 1:21Rev 14:4; 17:1
Is 1:22John 2:6-10
Is 1:24Rev 8:13
Is 1:26Rev 3:12
Is 1:28-30John 15:6
Is 1:30Rev 21:6
Is 2:1John 1:1,3
Is 2:2-3John 11:52; Rev 21:24
Is 2:2John 11:24; Rev 15:4
Is 2:3John 4:20-21
Is 2:4Rev 14:3
Is 2:5John 3:19-21
Is 2:8Rev 9:20; 13:8,15
Is 2:9Rev 1:5
Is 2:10-12Rev 6:15-16
Is 2:12Rev 8:9; 18:19
Is 2:13Rev 18:12
Is 2:16Rev 8:9; 18:19
Is 2:19-21Rev 5:12
Is 2:19Rev 9:6; 6:15-16
Is 2:20Rev 9:20
Is 3:2Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Is 3:9John 11:53; 12:10; Rev 8:13; 11:8,53
Is 3:10-11Rev 2:23
Is 3:10John 11:44; 18:12
Is 3:11Rev 20:12
Is 3:13-14Rev 1:7
Is 3:14Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 18:20; 19:4
Is 3:23Rev 18:12
Is 3:25-26John 16:20; 18:10-11
Is 4:3Rev 20:12; 21:27
Is 4:4John 13:5
Is 4:5Rev 10:1
Is 4:6Rev 7:16
Is 5:1-2John 15:1; Rev 14:18-19
Is 5:2John 19:29
Is 5:7John 15:1
Is 5:8Rev 8:13
Is 5:16Rev 16:5
Is 5:24John 5:35
Is 5:25Rev 6:14; 11:8
Is 5:27John 1:27
Is 5:29-30Rev 10:3
Is 6:1John 3:14; 8:28; 12:32-34,39-41; 14:8; 18:32; 19:13,15; 20:25; Rev 4:1-2,9-10; 5:1; 20:11
Is 6:2Rev 4:6,8; 5:11
Is 6:3John 1:14-15; 17:11; Rev 3:7; 4:8; 6:10; 19:17
Is 6:4John 12:3; Rev 8:4; 15:8
Is 6:5John 1:18; Rev 16:13
Is 6:8John 1:6
Is 6:9-10John 9:26-27,39-41; 10:6; 12:39-41; 16:1,25; Rev 2:7; 3:17
Is 6:9John 1:29
Is 6:10John 7:26
Is 6:11Rev 17:16; 18:19
Is 6:13John 18:11; Rev 11:13
Is 7:2Rev 8:7
Is 7:3John 5:2
Is 7:4John 6:19-20; Rev 2:10
Is 7:9John 1:7; 11:40; 20:29
Is 7:14John 8:29; 16:32; Rev 12:1-2,5; 21:3
Is 7:20Rev 9:14
Is 8:3Rev 2:20
Is 8:6-7John 9:7; Rev 9:14; 17:1
Is 8:7-8Rev 14:20
Is 8:7Rev 12:15-16
Is 8:8-10John 8:29; 16:32
Is 8:8Rev 20:9; 21:3
Is 8:9Rev 18:3
Is 8:14-15John 16:1; 18:6
Is 8:14John 2:21; 6:61; 10:19; 11:10,38
Is 8:16Rev 5:1; 10:4
Is 8:18Rev 14:1
Is 8:20John 5:39
Is 8:21-22Rev 16:9
Is 8:22Rev 16:10
Is 8:23(9:1)John 1:28,43; 2:11; 4:43-45; 6:71; 10:40; 12:21
Is 9:2 John 1:9; 4:36; 8:12; 9:5; 12:46
Is 9:3John 4:35-36
Is 9:6-7John 5:22; 14:27; 16:33; 20:19,21,26
Is 9:6John 3:16; 5:36; 16:21
Is 9:8John 2:14
Is 9:12John 2:17; Rev 12:4
Is 9:14-15Rev 9:10
Is 9:14Rev 18:8
Is 9:15Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 9:19; 11:16; 14:3; 19:4
Is 10:5Rev 8:13; 11:18; 18:6
Is 10:7Rev 18:6
Is 10:11Rev 9:20
Is 10:12Rev 14:1
Is 10:14Rev 21:24
Is 10:16-18John 15:6
Is 10:22-23John 13:34-35
Is 10:22John 16:8-10; Rev 12:18(13:1)
Is 10:24John 6:19-20; Rev 2:10; 11:8
Is 10:25John 14:19; Rev 11:18
Is 11:1-2John 3:34
Is 11:1John 7:42; Rev 5:5
Is 11:2John 1:32-33; Rev 1:4; 3:1; 4:5; 5:6,12; 13:18; 19:10
Is 11:3-4John 5:22-23; 7:24; 8:16; 16:8-9
Is 11:4Rev 1:16; 2:12,16; 16:5; 19:11
Is 11:6Rev 13:2
Is 11:7Rev 10:3; 13:2
Is 11:10John 3:14-15; 12:32; Rev 1:1; 5:5; 14:11
Is 11:11Rev 1:9
Is 11:12John 7:35; 19:15; Rev 7:1; 16:14
Is 11:15-16Rev 16:12
Is 12:2John 4:42
Is 12:3-4,6John 12:16
Is 12:3John 2:8-10; 4:10; 7:37-38; Rev 21:6
Is 12:6Rev 3:7
Is 13:6-9Rev 1:10
Is 13:8John 16:21-22
Is 13:9-10Rev 6:12-13; 8:12
Is 13:9Rev 6:16-17
Is 13:13Rev 6:14
Is 13:19Rev 16:10; 17:18
Is 13:21Rev 18:2
Is 14:4John 3:13; 12:31; 16:11; Rev 2:13,28; 8:10
Is 14:8Rev 1:15; 18:12
Is 14:11Rev 1:18
Is 14:12-13John 3:13; Rev 2:13
Is 14:12John 12:31; 16:11; Rev 2:28; 8:10; 9:1
Is 14:13Rev 13:2; 16:16; 18:7
Is 14:14John 5:18
Is 14:15Rev 1:18
Is 14:17Rev 16:19
Is 14:19Rev 11:9
Is 14:29Rev 12:3
Is 15:4John 1:15
Is 15:9Rev 8:8
Is 16:2-3John 11:7-9; Rev 8:13
Is 16:3John 1:5
Is 16:6John 8:50
Is 17:7John 1:36; 6:69
Is 17:8Rev 9:20
Is 17:10-11Rev 14:18
Is 17:10John 20:27; Rev 21:8
Is 17:12-13John 6:16-21; Rev 13:1
Is 17:13Rev 16:20
Is 18:5-6Rev 14:18
Is 18:5John 15:2
Is 18:7Rev 14:1
Is 19:1Rev 1:7
Is 19:8John 3:24
Is 19:14Rev 14:9-10
Is 19:15Rev 9:10
Is 20:2Rev 11:3
Is 21:1Rev 17:3
Is 21:3John 16:21-22; Rev 12:2
Is 21:4John 1:25; 12:27
Is 21:8Rev 10:3
Is 21:9Rev 14:8; 16:19; 18:10
Is 22:9John 5:2
Is 22:16-20John 19:41-42
Is 22:22-25John 20:25
Is 22:22John 19:12; 20:19,23,26; Rev 1:18; 3:7,20; 4:1
Is 22:23Rev 1:5
Is 23:2-3Rev 18:3
Is 23:8Rev 18:3,23
Is 23:12Rev 14:4
Is 23:14Rev 18:19
Is 23:15-17Rev 17:1-2
Is 23:16Rev 5:8; 14:2
Is 23:17John 2:16; Rev 12:9; 17:4; 18:3
Is 24:1-2Rev 13:17
Is 24:6Rev 7:16; 16:8-9
Is 24:8Rev 5:8; 18:22
Is 24:10John 20:19
Is 24:14John 5:7; 6:19
Is 24:17Rev 8:13
Is 24:21-22Rev 20:3
Is 24:21Rev 6:15; 18:3
Is 24:23Rev 4:4,9,11; 14:1; 21:23
Is 25:2Rev 16:19
Is 25:4-5Rev 7:16
Is 25:6John 2:10; 12:3; Rev 19:7,9
Is 25:8-9John 8:56; Rev 7:10,17; 12:16; 19:7; 21:4
Is 26:1-2Rev 21:12
Is 26:1Rev 18:10
Is 26:2John 10:7-9
Is 26:5-6Rev 18:10
Is 26:6Rev 14:20
Is 26:10John 3:19-21
Is 26:12John 6:65; 15:4-5
Is 26:14Rev 20:4
Is 26:17-19John 16:21-22
Is 26:17Rev 12:2
Is 26:19John 5:28-29; 6:40,44; 11:23-24; Rev 20:13
Is 26:20-21Rev 3:10; 6:15
Is 26:20John 7:33; 14:19; 16:16-19; 20:19; Rev 7:3; 11:14
Is 26:21Rev 2:23; 8:13
Is 27:1-3John 15:2; Rev 4:8
Is 27:1Rev 2:16; 12:3,9; 19:20
Is 27:2-3John 15:1
Is 27:6John 4:36; Rev 22:2
Is 27:8Rev 6:13
Is 27:13Rev 1:10
Is 28:1-3Rev 14:18
Is 28:1Rev 8:13
Is 28:2Rev 8:7; 16:21
Is 28:3Rev 14:20
Is 28:4Rev 6:13
Is 28:5John 19:2,5; Rev 2:10; 3:11; 4:4; 6:2
Is 28:6John 5:30
Is 28:11-12John 4:9
Is 28:13John 18:6
Is 28:15Rev 6:8
Is 28:16John 1:34; Rev 3:18; 14:1; 17:4; 21:14
Is 28:17Rev 16:21
Is 28:27John 15:2
Is 29:1Rev 8:13
Is 29:5Rev 1:1; 2:16
Is 29:6-7Rev 6:12
Is 29:6Rev 6:4; 8:5; 14:2
Is 29:10John 12:40
Is 29:11-12Rev 5:1-3
Is 29:11Rev 10:4
Is 29:13John 8:49
Is 29:15John 13:30
Is 29:17John 4:36; 14:19; 16:16-19
Is 29:18John 2:23; 9:39
Is 30:8Rev 1:11
Is 30:14Rev 2:27
Is 30:15John 5:40
Is 30:16Rev 9:9
Is 30:19Rev 5:4-5
Is 30:22Rev 9:20
Is 30:23Rev 18:14
Is 30:25Rev 16:19; 19:18
Is 30:26Rev 1:16; 13:3
Is 30:27Rev 14:10
Is 30:28Rev 14:20
Is 30:30Rev 16:21
Is 30:33John 5:35; Rev 9:17; 14:10; 19:20; 21:8
Is 31:1John 1:43-44
Is 31:3John 3:6
Is 31:4Rev 5:5; 10:3; 14:1
Is 31:7John 13:38; Rev 9:20
Is 32:5John 7:32
Is 32:16John 16:8-10
Is 33:1Rev 8:13; 13:10; 18:6,10,19
Is 33:2Rev 2:3,9; 7:14
Is 33:3Rev 16:20
Is 33:16John 1:42; 11:38; Rev 6:15
Is 33:20Rev 2:5; 6:14; 21:3
Is 33:24Rev 1:5
Is 34:2-4Rev 6:12-14
Is 34:2Rev 19:18
Is 34:3Rev 8:8
Is 34:7Rev 17:6
Is 34:8-10Rev 14:11
Is 34:8Rev 14:7
Is 34:9-10Rev 14:10
Is 34:9Rev 9:17
Is 34:10Rev 9:2; 18:18
Is 34:11Rev 18:2
Is 34:12Rev 6:15
Is 34:13John 19:2,5
Is 34:14Rev 18:2
Is 34:16John 5:39
Is 35:2John 1:14
Is 35:4-5John 9:10-11; 11:37
Is 35:4John 12:15; 14:1; Rev 18:20
Is 35:5-6John 2:23
Is 35:5John 9:39
Is 35:6-10John 14:4-6
Is 35:6-9Rev 21:27
Is 35:10John 15:11; 17:21-23; Rev 2:10; 3:11; 14:1; 21:4
Is 36:2John 5:2
Is 37:1-2Rev 11:3
Is 37:2Rev 4:4,10; 5:5-14; 6:12; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Is 37:3-4Rev 2:3,9
Is 37:6John 6:19-20; Rev 2:10; 16:11
Is 37:15-16Rev 4:6
Is 37:19Rev 9:20
Is 37:20John 5:44; 17:3
Is 37:22Rev 9:19; 14:4
Is 37:23Rev 16:11
Is 37:24Rev 18:12
Is 37:26Rev 12:9
Is 37:27Rev 8:7
Is 37:29Rev 14:20
Is 38:3John 1:9; 8:29
Is 38:5Rev 7:17
Is 38:10Rev 1:18
Is 38:13Rev 10:3
Is 38:14John 1:48
Is 38:16John 1:3
Is 39:3John 1:48
Is 39:8John 16:8-10
Is 40:2Rev 1:5; 18:6
Is 40:3-4John 1:23; 3:29
Is 40:3John 1:42; Rev 16:12
Is 40:4John 9:39; Rev 6:14
Is 40:5John 1:14; 12:20-21; 28-30
Is 40:6-8John 6:63; Rev 14:15-16
Is 40:6Rev 8:7
Is 40:8John 10:35
Is 40:9John 12:13,15
Is 40:10Rev 1:4; 10:7; 22:12
Is 40:11John 10:2-4,11; 21:16; Rev 7:17
Is 40:12John 3:34; Rev 11:1
Is 40:13Rev 13:18
Is 40:15John 9:6
Is 40:18-19Rev 13:14
Is 40:19-20Rev 9:20
Is 40:19Rev 17:4
Is 40:22Rev 6:14; 9:3
Is 40:25John 5:18; Rev 3:7; 13:4
Is 40:26John 1:10; 10:3; Rev 1:6
Is 40:31Rev 12:13-14
Is 41:2Rev 7:2; 16:12
Is 41:4John 8:23-24; Rev 1:4,8,17; 2:8,23; 4:8
Is 41:7John 20:25; Rev 9:20
Is 41:8-9John 1:34; 3:16-18; 15:16
Is 41:8John 14:31; 15:14-15
Is 41:10John 6:19-20; Rev 1:16; 2:10
Is 41:13-14John 6:19-20; Rev 2:10
Is 41:19Rev 11:4
Is 41:22-23John 16:13
Is 41:23-24Rev 9:20
Is 41:23John 13:19; 14:29
Is 41:25Rev 7:2; 16:12
Is 41:29Rev 9:20
Is 42:1John 1:32-34; 3:34; 5:32; Rev 14:7
Is 42:3Rev 11:1
Is 42:5Rev 14:7
Is 42:6John 1:9; 8:12; 9:5; 12:46; 20:23
Is 42:7John 9:39; 10:3; 11:44
Is 42:9John 4:35; 20:29; Rev 1:1
Is 42:10Rev 5:9; 18:17
Is 42:18-19John 9:39
Is 42:19John 12:39-41
Is 42:25Rev 2:16; 16:19
Is 43:1-2John 6:19-20; Rev 2:10; 8:7; 12:15-16
Is 43:1John 1:6; 10:3; Rev 2:13; 3:1,4; 13:8
Is 43:4Rev 3:9
Is 43:5John 6:19-20; 11:52; Rev 2:10
Is 43:10-12Rev 17:6
Is 43:10John 8:18,23-24,28,58; 13:19; 15:26-27; 16:3; 18:5; Rev 1:4,17
Is 43:11Rev 7:10
Is 43:12-13John 4:26; 6:35,48,58
Is 43:13John 8:23-24; 10:28-29
Is 43:15Rev 3:7
Is 43:18-19Rev 21:5
Is 43:18Rev 12:9
Is 43:19-20John 7:37-38
Is 43:19John 16:13
Is 43:20John 4:14
Is 43:21Rev 5:9
Is 43:25Rev 16:19; 18:5
Is 44:2John 6:19-20; 12:15; Rev 2:10
Is 44:3John 1:12,33; 3:5; 4:14; 7:37-39; 14:16-17; 15:26; Rev 5:12
Is 44:5Rev 2:17; 13:16
Is 44:6John 1:15; Rev 1:8,17; 2:8
Is 44:7-8John 13:19; 14:29
Is 44:7John 16:13; Rev 13:4
Is 44:8John 6:19-20; Rev 2:10; 17:6
Is 44:9-20Rev 9:20
Is 44:16John 18:18
Is 44:18John 12:40
Is 44:23Rev 12:12; 18:20
Is 44:27Rev 12:15-16; 16:12
Is 44:28John 1:13
Is 45:1-2John 1:15,30
Is 45:1Rev 18:3
Is 45:3Rev 2:17
Is 45:8Rev 12:15-16
Is 45:12Rev 14:7
Is 45:14John 17:21-23; Rev 3:9; 21:24
Is 45:18Rev 14:7
Is 45:19John 4:26; 6:35,48; 7:25-27; 16:8-10,13; 18:20,23; Rev 19:9
Is 45:21John 4:37-38
Is 45:23John 5:22-23; Rev 3:9; 5:9
Is 46:1Rev 9:20
Is 46:4John 8:23-24
Is 46:5Rev 13:4
Is 46:6-7Rev 9:20
Is 46:9-10John 4:51-53; 13:19; 14:29; 18:4
Is 46:10John 16:13; Rev 13:5
Is 46:11Rev 16:12
Is 46:13John 16:8-10; Rev 14:1
Is 47:2-3Rev 3:18
Is 47:5-10Rev 18:7
Is 47:5,7Rev 17:18
Is 47:9Rev 1:1; 2:16; 9:21; 18:8,23
Is 47:12Rev 9:21; 18:23; 22:11
Is 47:14John 21:9; Rev 14:10; 18:8
Is 47:15Rev 18:11
Is 48:1John 16:8-10
Is 48:2Rev 11:2
Is 48:4Rev 7:3
Is 48:5John 13:19; 14:29
Is 48:6John 13:19; 14:7; Rev 1:19; 4:1; 14:13
Is 48:12John 1:15; 8:23-24; Rev 1:8,17
Is 48:13Rev 1:16; 2:1; 5:1; 10:5
Is 48:16-17John 14:26; 16:7
Is 48:16John 1:1-2,64; 7:25-27,39; 8:25,44; 11:21; 14:16-17; 15:27; 16:4,29; 18:20; Rev 14:4
Is 48:17Rev 3:7
Is 48:18John 3:23; 16:8-10
Is 48:20Rev 18:4
Is 48:21Rev 7:16
Is 49:2Rev 2:12,16; 6:2
Is 49:3John 2:11; 11:4,40; 13:31-32; 16:14; 17:1,5,10
Is 49:5John 11:52
Is 49:6John 1:9; 7:35; 8:12; 9:5; 12:46; Rev 7:4,9-10
Is 49:7Rev 1:5
Is 49:9John 10:9
Is 49:10John 4:13-15; 6:35; 7:37-38; Rev 7:16-17; 8:10
Is 49:13Rev 12:12; 18:20
Is 49:14-15John 14:18
Is 49:18John 4:35-36; 6:57; Rev 21:2
Is 49:21Rev 18:7
Is 49:23Rev 3:9; 7:11; 21:24
Is 49:26Rev 16:6; 17:6; 19:18
Is 50:2Rev 12:15-16
Is 50:3Rev 6:12
Is 50:5-6John 9:6
Is 50:5John 6:66; 8:29; 14:31; Rev 2:7
Is 50:6John 18:22; 19:1-3
Is 50:7John 1:42
Is 50:9John 2:17
Is 50:10John 12:35
Is 51:1-2John 1:35-37,42; 8:39-40 Is 51:2Rev 12:2
Is 51:3Rev 22:1
Is 51:5John 16:8-10
Is 51:6Rev 22:11
Is 51:7John 6:19-20; Rev 2:10
Is 51:9Rev 12:3
Is 51:10Rev 9:1,3; 16:12
Is 51:11Rev 21:4
Is 51:12John 1:51; 4:26; 6:35,48; 14:25-26; Rev 8:7
Is 51:16Rev 1:16
Is 51:17-19Rev 18:6
Is 51:17John 18:11; Rev 14:8-10; 16:6,19
Is 51:20-22Rev 14:9-10
Is 51:21Rev 17:6
Is 51:22-23Rev 17:4; 18:9
Is 51:22Rev 16:19
Is 52:1Rev 11:2; 17:4; 21:27; 22:14
Is 52:3Rev 5:9
Is 52:5Rev 16:9
Is 52:6John 4:26; 11:28; 14:6,20; 16:23; 17:6-8; Rev 2:27(28)
Is 52:7John 14:27; 16:33; 20:19,21,26; Rev 10:7
Is 52:11Rev 18:4
Is 52:12Rev 1:8
Is 52:13John 3:14-15; 12:23,32; 17:24; 18:32
Is 52:14John 19:5
Is 53:1John 12:38
Is 53:2John 4:13-15; Rev 5:5
Is 53:3-4Rev 9:18; 15:1; 16:10
Is 53:3John 8:49; 19:5-6
Is 53:5-8John 10:15
Is 53:6John 7:12; Rev 2:20; 12:9
Is 53:7John 1:29,36; 19:9; Rev 5:6
Is 53:9John 8:46; 14:30-31; 19:41; Rev 14:5
Is 53:10Rev 9:18
Is 53:11Rev 16:10
Is 53:12John 3:16; 10:11,15; 11:50-52; 18:14; 19:18,30
Is 54:1-5Rev 19:7
Is 54:1John 1:23; Rev 12:2
Is 54:3Rev 11:15
Is 54:4John 6:19-20; Rev 2:10
Is 54:5-6Rev 12:1
Is 54:5John 3:29
Is 54:7John 7:33; 13:33; 16:16-19
Is 54:8John 16:20
Is 54:9Rev 9:5; 10:6
Is 54:10Rev 6:14; 16:20
Is 54:11-12Rev 21:19
Is 54:12Rev 4:3,6; 21:11-12,18,21
Is 54:13John 6:45; 9:28; 14:26-27; 16:33; 20:19,21,26
Is 55:1-3John 6:35
Is 55:1John 4:13-15; 7:37; Rev 3:18; 21:6
Is 55:2-3John 6:26-27; Rev 3:20
Is 55:2John 6:9; 21:9-14
Is 55:3John 5:25
Is 55:4Rev 1:5
Is 55:6-7Rev 2:21
Is 55:8-9John 3:8; 7:8; 11:4; 13:8; 14:4-6
Is 55:11John 3:13
Is 55:12John 15:11
Is 56:1John 16:8-10
Is 56:3Rev 8:7
Is 56:4-5Rev 2:17; 3:11-12
Is 56:7John 2:16; 11:52; Rev 5:8-9
Is 56:8John 7:35; 10:16
Is 56:11Rev 22:15
Is 57:1-2Rev 14:13
Is 57:3-4John 8:41; 17:12
Is 57:16John 20:22
Is 57:19John 14:27; 16:33; 20:19,21,26
Is 57:20Rev 6:11
Is 58:2John 16:8-10
Is 58:4Rev 21:4
Is 58:5Rev 6:12
Is 58:6-7John 13:34-35
Is 58:6John 8:32
Is 58:8John 1:15; Rev 21:11
Is 58:9John 11:28; 14:16-17
Is 58:11John 7:38; Rev 8:10
Is 59:3Rev 17:6
Is 59:4John 1:9
Is 59:6Rev 3:18
Is 59:7Rev 17:6
Is 59:8John 14:4-6
Is 59:9Rev 16:10
Is 59:10Rev 8:13
Is 59:11Rev 13:2
Is 59:17John 16:8-10; Rev 9:9
Is 59:18Rev 2:23; 14:9-10; 22:12
Is 59:20Rev 14:1
Is 59:21John 14:16
Is 60:1-3John 8:12; 9:5; 12:46
Is 60:1-2John 1:5,9; Rev 21:11,23
Is 60:3Rev 21:24
Is 60:4John 4:35-36; 6:5
Is 60:5Rev 21:24,26
Is 60:6John 11:52; Rev 1:15; 2:18; 18:13
Is 60:11John 20:19; Rev 21:24-25
Is 60:13Rev 1:15; 2:18
Is 60:14Rev 3:9,12
Is 60:15Rev 17:16
Is 60:19-20Rev 21:23; 22:5
Is 60:19John 8:12
Is 60:20John 2:6; Rev 21:4,25
Is 60:22Rev 1:1; 2:16; 7:9
Is 61:1-2John 2:20; 8:32
Is 61:1John 1:32-33; Rev 2:9; 10:7; 13:10
Is 61:2-3John 16:20
Is 61:6Rev 1:6; 4:3; 5:10; 20:6; 21:24
Is 61:7Rev 18:6
Is 61:9Rev 5:12
Is 61:10-11John 19:41-42
Is 61:10Rev 3:5,18; 6:11; 19:8; 21:2
Is 62:2-3Rev 19:12
Is 62:2Rev 2:17; 3:12
Is 62:3Rev 4:4; 12:3
Is 62:5John 3:29
Is 62:6Rev 4:8
Is 62:8Rev 10:6
Is 62:9Rev 19:1,5
Is 62:11John 12:15; Rev 14:1; 22:12
Is 62:12Rev 3:12
Is 63:2-6Rev 19:15
Is 63:2-5Rev 14:18-20
Is 63:2-3Rev 19:13
Is 63:3-6Rev 14:9-10
Is 63:3John 16:32; Rev 11:18
Is 63:4Rev 6:16-17
Is 63:6Rev 11:18; 18:3
Is 63:8John 1:12
Is 63:9John 11:3,5; 13:1; Rev 3:9
Is 63:11John 10:11,14
Is 63:16John 8:42
Is 63:18Rev 11:2
Is 64:1-3Rev 6:14
Is 64:1John 1:51
Is 64:4John 9:32; 1 John 1:1
Is 64:6Rev 3:4
Is 64:8John 8:42
Is 64:11Rev 19:1,5
Is 65:1John 10:39-41
Is 65:2John 21:18
Is 65:6-7Rev 2:23
Is 65:6John 1:18
Is 65:9Rev 17:14
Is 65:14John 16:22
Is 65:15Rev 2:17; 3:12; 17:14
Is 65:16John 1:9; 15:1; Rev 3:7,14
Is 65:17-25Rev 20:4
Is 65:17Rev 21:1
Is 65:18John 15:11
Is 65:19Rev 5:4-5; 21:4
Is 65:22Rev 8:7
Is 65:24Rev 3:20
Is 65:25Rev 10:3
Is 66:1-2John 4:23-24
Is 66:1Rev 1:4
Is 66:2Rev 3:8
Is 66:5John 7:3-5; 15:18-19; 16:2
Is 66:6Rev 16:1,17
Is 66:7John 16:21-22; Rev 12:2,5-6
Is 66:9John 1:13
Is 66:12Rev 21:26
Is 66:13John 14:18
Is 66:14John 16:22
Is 66:15Rev 1:14; 2:18; 4:5; 7:16; 16:8-9
Is 66:18John 1:14; 4:36; 6:37; 11:52; Rev 5:9
Is 66:19-22Rev 20:4
Is 66:21Rev 20:6
Is 66:22Rev 21:1
Is 66:23Rev 15:4
Is 66:24Rev 14:10
Jeremiah (Jeremia)
Jer 1:2John 10:35
Jer 1:4-5John 10:35-36; 15:16; 17:17-19
Jer 1:7-9John 13:20
Jer 1:7John 21:18
Jer 1:8John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 1:9-10Rev 10:11
Jer 1:13John 1:1; 3:4; Rev 2:11
Jer 1:16Rev 9:20; 13:8,15
Jer 1:17John 21:18
Jer 1:18Rev 3:12
Jer 1:19John 3:2
Jer 2:2John 1:23; 3:29; Rev 2:4-5; 3:3
Jer 2:3John 1:1-2; Rev 3:14
Jer 2:8John 10:11,14-15
Jer 2:11John 12:19
Jer 2:13John 4:10-12; 7:38; Rev 21:6
Jer 2:15Rev 10:3; 16:19
Jer 2:20Rev 17:1
Jer 2:21John 2:10; 15:1; Rev 8:11
Jer 2:25John 10:5
Jer 2:27-28Rev 9:20
Jer 2:30John 2:17
Jer 3:1-2Rev 14:8
Jer 3:3Rev 17:1
Jer 3:6-10Rev 12:1
Jer 3:8-9Rev 14:8
Jer 3:10John 8:44; Rev 14:5; 21:27
Jer 3:16-17Rev 21:22
Jer 3:17Rev 3:12; 4:2; 21:24; 22:3
Jer 3:19John 12:27; 17:1; 20:17; Rev 1:8
Jer 3:20Rev 12:1
Jer 3:23John 8:36; Rev 7:10
Jer 4:3Rev 2:1
Jer 4:5Rev 8:6
Jer 4:7Rev 16:19
Jer 4:8Rev 11:3
Jer 4:12Rev 6:13
Jer 4:15John 4:51
Jer 4:22John 7:28-29; 14:7-9
Jer 4:24Rev 6:14
Jer 4:26Rev 16:19
Jer 4:28Rev 18:20
Jer 4:29John 1:42; Rev 6:15; 16:19; 18:4
Jer 4:30John 3:16-17; 12:24; Rev 3:18; 17:3-4
Jer 4:31Rev 12:2
Jer 5:1Rev 9:6
Jer 5:3John 3:16; 5:6
Jer 5:4-5John 7:47-51
Jer 5:6Rev 13:2
Jer 5:9Rev 6:10; 19:2
Jer 5:13Rev 11:18
Jer 5:14Rev 11:5
Jer 5:21John 12:40; Rev 2:7
Jer 5:24Rev 18:7
Jer 5:27John 1:14
Jer 5:29Rev 6:10; 19:2
Jer 5:31Rev 2:2
Jer 6:13Rev 16:13
Jer 6:23Rev 9:9
Jer 6:28-30Rev 21:18
Jer 6:30Rev 3:18
Jer 7:3Rev 2:1,5
Jer 7:11John 2:16; 11:38; 18:40
Jer 7:14John 11:48
Jer 7:20Rev 19:3
Jer 7:25Rev 10:7
Jer 7:28John 1:11
Jer 7:31Rev 19:20
Jer 7:33Rev 19:17
Jer 7:34Rev 18:23
Jer 8:3Rev 9:6
Jer 8:4-5Rev 2:5
Jer 8:6Rev 9:20-21; 16:9
Jer 8:7-8John 5:39-40
Jer 8:10Rev 11:18
Jer 8:16-17Rev 7:4-8; 9:19
Jer 8:16Rev 6:13
Jer 9:1Rev 18:9
Jer 9:9Rev 6:10; 19:2
Jer 9:10-11Rev 18:2
Jer 9:15Rev 8:11
Jer 9:18Rev 7:17
Jer 9:23-24Rev 2:9; 3:17; 6:15
Jer 9:24John 16:8-10
Jer 10:3-5Rev 9:20
Jer 10:4John 20:25
Jer 10:5John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 10:7Rev 15:4
Jer 10:8-9Rev 9:20
Jer 10:10John 3:33; 7:28-29; 18:37; Rev 3:7,14; 11:18; 15:3
Jer 10:14Rev 9:20
Jer 10:16John 1:3; Rev 14:7
Jer 10:20-21John 10:11,14-15
Jer 10:20Rev 12:4
Jer 10:22Rev 6:12
Jer 10:25Rev 14:9-10; 16:1
Jer 11:6John 13:17
Jer 11:15Rev 20:9
Jer 11:16John 7:22-23; 15:6; Rev 7:14; 11:4; 14:20
Jer 11:19John 21:15; Rev 5:6
Jer 11:20Rev 2:23; 15:4
Jer 11:23Rev 9:15
Jer 12:1John 17:25
Jer 12:6John 1:7,11
Jer 12:7Rev 20:9
Jer 12:9Rev 19:17
Jer 12:10John 10:11,14-15
Jer 12:12Rev 2:16
Jer 12:13John 19:2; Rev 14:15-16
Jer 12:14John 9:8; Rev 22:12
Jer 13:9Rev 19:2
Jer 13:12-13Rev 16:6; 17:6
Jer 13:16John 9:4,24; 11:10; 12:35-36; Rev 4:9; 11:13; 14:7
Jer 13:17Rev 7:17
Jer 13:18Rev 4:10
Jer 13:20-27Rev 17:2
Jer 13:21John 1:35; Rev 12:2
Jer 13:22Rev 18:7
Jer 13:23Rev 13:2
Jer 13:25John 8:44; Rev 14:5
Jer 13:26Rev 3:18
Jer 13:27John (8:3); Rev 8:13
Jer 14:3Rev 21:6
Jer 14:8Rev 7:14
Jer 14:10Rev 18:5
Jer 14:12Rev 2:23; 6:8; 13:10
Jer 14:16Rev 11:9
Jer 14:17Rev 7:17; 14:4; 16:2
Jer 14:21John 15:21
Jer 15:1-3Rev 13:10
Jer 15:1Rev 11:3
Jer 15:2Rev 6:8
Jer 15:8Rev 8:13; 12:18(13:1)
Jer 15:11Rev 7:14
Jer 15:14Rev 19:3
Jer 15:16John 6:63; Rev 10:9
Jer 15:18-19Rev 7:13
Jer 16:5Rev 1:4; 6:4
Jer 16:6Rev 11:18
Jer 16:9Rev 18:23
Jer 16:14-21John 21:3,5-6
Jer 16:16John 21:10-11
Jer 16:17Rev 2:2,9,19; 3:1,8,15; 5:6
Jer 16:18Rev 18:6
Jer 16:19Rev 15:4
Jer 16:21Rev 14:1
Jer 17:1Rev 20:12
Jer 17:4Rev 19:3
Jer 17:8Rev 7:16
Jer 17:10John 4:36; 15:2; Rev 2:10,23; 22:12
Jer 17:11John 1:48
Jer 17:13John 4:13-15; 7:38; (8:6-8)
Jer 17:18Rev 18:6
Jer 17:21-27John 5:9-13
Jer 18:1-6John 15:2-3
Jer 18:6John 9:6
Jer 18:13-15Rev 14:4
Jer 18:16Rev 9:19
Jer 18:20-22Rev 13:10
Jer 19:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Jer 19:4-6Rev 14:20
Jer 19:11Rev 2:27
Jer 19:13Rev 19:20
Jer 19:19Rev 19:18
Jer 20:11John 1:35; 8:28
Jer 20:12Rev 2:23
Jer 20:13Rev 19:1,5
Jer 20:15Rev 10:7; 12:5
Jer 21:5Rev 2:16
Jer 21:7-9Rev 6:8
Jer 21:8John 14:4-6; 21:17
Jer 21:10Rev 17:16; 20:9
Jer 21:14Rev 2:23
Jer 22:8Rev 11:8; 16:19; 18:18
Jer 22:13Rev 22:12
Jer 22:30Rev 20:12
Jer 23:1-4John 7:8-9
Jer 23:1,(3)John 10:10
Jer 23:2John 11:52; 21:16
Jer 23:(1),3John 10:10
Jer 23:4John 6:39; 10:14-15; 28-29; 17:12; 21:16
Jer 23:5John 7:42; 9:39
Jer 23:6John 1:12; Rev 3:12
Jer 23:11-13Rev 14:4
Jer 23:11Rev 3:4; 9:21
Jer 23:12Rev 9:15
Jer 23:14Rev 11:8
Jer 23:15Rev 8:11
Jer 23:16-32Rev 2:2
Jer 23:18Rev 4:1
Jer 24:1John 19:29
Jer 24:2Rev 6:13
Jer 24:10Rev 6:8
Jer 25:4John 4:51; Rev 2:8; 10:7
Jer 25:5-7Rev 1:5
Jer 25:10Rev 18:23
Jer 25:13-26Rev 10:11
Jer 25:15-17Rev 18:3
Jer 25:15-16Rev 17:2
Jer 25:15John 18:11; Rev 14:8-10; 16:19
Jer 25:17Rev 16:19
Jer 25:27John 1:6; Rev 14:9-10; 18:3
Jer 25:30Rev 10:3; 14:18
Jer 25:37Rev 19:15
Jer 26:17Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Jer 26:24John 18:31
Jer 27:17Rev 13:2
Jer 27:19-22Rev 3:12
Jer 29:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Jer 29:13John 7:34
Jer 29:17-18Rev 6:8
Jer 29:17Rev 6:13
Jer 29:22Rev 19:20
Jer 29:26John 10:20
Jer 30:2Rev 1:11
Jer 30:6Rev 12:2,5
Jer 30:7Rev 1:10; 6:16-17; 7:14
Jer 30:9Rev 3:7
Jer 30:10John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 30:18Rev 21:16
Jer 30:23-24Rev 14:9-10
Jer 30:23Rev 11:18
Jer 30:28Rev 1:11
Jer 30:30Rev 8:7
Jer 31:1Rev 21:3
Jer 31:2Rev 12:6
Jer 31:3John 6:41-44; 12:32; 13:1; Rev 3:9
Jer 31:3-4John 11:3,5
Jer 31:4Rev 14:4
Jer 31:8John 6:2; Rev 7:9
Jer 31:9Rev 7:17
Jer 31:10John 10:9,11,16; 11:52; 17:21-23
Jer 31:12-13Rev 14:1,4
Jer 31:12John 2:9-10; 7:38
Jer 31:13John 16:20
Jer 31:14John 6:12
Jer 31:15Rev 12:4; 18:9
Jer 31:16-17Rev 5:4-5
Jer 31:16Rev 7:17; 21:4
Jer 31:20John 11:54
Jer 31:21Rev 14:4
Jer 31:25John 6:12; 7:37
Jer 31:30John 8:21; 9:2
Jer 31:31John 13:34
Jer 31:32John 10:3
Jer 31:33John 4:14-15; 1 John 5:20; Rev 21:7
Jer 31:33-34John 6:45; 10:14-15; 14:26
Jer 31:34John 7:33; 16:13; 17:3; Rev 2:24; 11:18; 16:19
Jer 31:40John 18:1
Jer 32:10-11John 3:33; Rev 5:1
Jer 32:18John 1:18; Rev 4:4
Jer 32:19Rev 2:23
Jer 32:29Rev 20:9
Jer 32:31Rev 16:19
Jer 32:33John (8:2)
Jer 32:34Rev 3:12
Jer 32:37Rev 14:9-10
Jer 32:39John 11:52; 14:4-6; 17:20-23
Jer 33:1John 3:4
Jer 33:5Rev 16:19
Jer 33:6John 1:31; 2:11; 6:2; 9:3; 14:1; 20:26-29; 21:1; Rev 3:20; 15:4
Jer 33:10-11Rev 18:23
Jer 33:16Rev 3:12
Jer 33:22Rev 12:18(13:1)
Jer 34:1Rev 17:18; 20:8-9
Jer 34:2Rev 17:16
Jer 34:15Rev 3:12
Jer 34:17John 7:35
Jer 34:20Rev 19:18
Jer 34:22Rev 17:16
Jer 36:1-6Rev 1:11
Jer 36:7Rev 16:19
Jer 36:17-19John 9:10,15
Jer 36:26John 8:59
Jer 37:10Rev 20:9
Jer 37:18John 10:32
Jer 37:30Rev 3:15-16
Jer 38:4John 5:18; 7:1,19; 8:37; 11:53
Jer 38:18Rev 17:16
Jer 38:19John 12:42-43
Jer 38:23Rev 17:16
Jer 39:8Rev 17:16
Jer 40:4John 1:27; Rev 20:3
Jer 40:10,12Rev 18:14
Jer 42:1Rev 11:18
Jer 42:5Rev 1:5; 3:14; 22:19
Jer 42:8Rev 11:18
Jer 42:11John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 42:18Rev 16:1,19
Jer 43:2John 1:11
Jer 43:11Rev 1:16; 13:10
Jer 44:1Rev 1:9
Jer 44:4-5Rev 14:4
Jer 44:6Rev 16:19
Jer 44:12Rev 11:18
Jer 44:15-16Rev 1:9
Jer 44:16John 1:1-2,11; 5:24; 6:60; 8:37,43; 12:48; 14:24
Jer 46:6Rev 1:1
Jer 46:7-8Rev 12:15-16
Jer 46:10Rev 1:10; 9:14
Jer 46:23Rev 7:9
Jer 46:27-28John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 47:2Rev 12:15-16
Jer 47:3Rev 9:9
Jer 47:6John 18:10-11; Rev 2:16; 6:4
Jer 47:14John 1:7
Jer 48:9Rev 12:13-14; 16:19
Jer 48:10John 6:28-29
Jer 48:21,24John 6:71
Jer 48:27Rev 9:19
Jer 48:32Rev 18:14
Jer 48:33Rev 14:18-20
Jer 48:40Rev 8:13; 12:13-14
Jer 48:44Rev 9:15
Jer 49:9John 13:29-30; Rev 3:3
Jer 49:10John 9:8
Jer 49:12Rev 14:9-10
Jer 49:16Rev 18:5
Jer 49:18Rev 18:2
Jer 49:22Rev 8:13; 12:13-14
Jer 49:24Rev 12:2
Jer 49:36Rev 7:1
Jer 50:5John 6:37
Jer 50:8Rev 18:4
Jer 50:13Rev 18:15
Jer 50:15Rev 18:6
Jer 50:16John 4:36; Rev 14:14,18-19
Jer 50:27Rev 8:13
Jer 50:29Rev 18:6
Jer 50:31-34Rev 18:8
Jer 50:32Rev 16:19
Jer 50:34Rev 5:2
Jer 50:38Rev 16:12
Jer 50:40Rev 18:2
Jer 50:43Rev 12:2
Jer 50:45John 21:15
Jer 51:1 John 3:5
Jer 51:6Rev 18:4
Jer 51:7-8Rev 14:8
Jer 51:7Rev 17:2,4
Jer 51:8Rev 16:19; 18:9
Jer 51:9-10John 9:39; Rev 17:1
Jer 51:9Rev 18:4-5
Jer 51:12-13Rev 17:1
Jer 51:19John 1:3; Rev 14:7
Jer 51:25Rev 8:8; 11:18; 17:16; 19:2
Jer 51:26Rev 16:10; 21:14
Jer 51:30Rev 20:15
Jer 51:32Rev 16:12
Jer 51:33John 7:33; 12:35; 13:33; 14:19; 16:16-20; Rev 14:15-16,20
Jer 51:34-35Rev 10:9-10
Jer 51:34Rev 12:3-4
Jer 51:36Rev 16:12
Jer 51:38Rev 10:3
Jer 51:39John 11:11-13
Jer 51:43Rev 16:19
Jer 51:45Rev 18:4
Jer 51:46John 6:19-20; Rev 2:10
Jer 51:48Rev 18:20; 19:1,7
Jer 51:49Rev 18:24
Jer 51:53Rev 18:5
Jer 51:57John 11:11-13; Rev 17:6
Jer 51:63-64Rev 18:21
Jer 52:10Rev 5:6; 6:4,9
Jer 52:13Rev 17:16
Jer 52:17Rev 3:12
Jer 52:19Rev 1:12; 2:1
Lamentations (Klagovisorna)
Lam 1:1-2Rev 18:7
Lam 1:2-3Rev 5:4-5
Lam 1:2John 11:33; Rev 7:17
Lam 1:3Rev 4:8
Lam 1:6John 10:9
Lam 1:7Rev 12:9
Lam 1:9Rev 3:4
Lam 1:15Rev 14:4; 14:19
Lam 1:16Rev 5:4-5; 7:17
Lam 1:19Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Lam 2:3Rev 14:9-10; 19:15
Lam 2:4Rev 6:2
Lam 2:6John 11:33
Lam 2:10Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3-4; 18:19; 19:4
Lam 2:13Rev 14:4
Lam 2:15-17Rev 18:20
Lam 2:15Rev 9:19
Lam 2:17John 2:5; Rev 12:9
Lam 2:18Rev 7:17
Lam 2:19John 19:15
Lam 2:21Rev 11:8
Lam 3:10Rev 13:2
Lam 3:12Rev 6:2
Lam 3:13Rev 2:23
Lam 3:15Rev 8:11
Lam 3:17Rev 6:4
Lam 3:31-32John 21:17
Lam 3:42Rev 1:5
Lam 3:57John 6:19-20; Rev 2:10
Lam 4:1Rev 21:18
Lam 4:5John 6:9-11; 12:24; Rev 18:5
Lam 4:7Rev 21:19
Lam 4:12John 1:7
Lam 4:14-15John 20:17
Lam 4:14Rev 3:4
Lam 4:16Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Lam 4:18John 7:6-8
Lam 4:21Rev 14:9-10
Lam 5:3John 14:18
Lam 5:4Rev 21:6
Lam 5:8Rev 22:5
Lam 5:12Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Lam 5:16Rev 4:4,10
Ezekiel (Hesekiel)
Ezek 1:1John 1:51; Rev 4:1; 19:11
Ezek 1:3John 1:1; Rev 1:2,9; 6:9
Ezek 1:5Rev 4:3,6-7,8: 9:7
Ezek 1:7John 19:31-32; Rev 1:15; 2:18
Ezek 1:8Rev 4:7
Ezek 1:10Rev 4:7
Ezek 1:13-14Rev 4:5
Ezek 1:13Rev 10:1
Ezek 1:14Rev 4:6
Ezek 1:18Rev 4:6,8
Ezek 1:22Rev 4:6
Ezek 1:24Rev 1:15; 9:9
Ezek 1:26Rev 1:13; 4:2,6; 9:7; 14:14
Ezek 1:27-28Rev 10:1
Ezek 1:28Rev 1:17; 4:3; 6:1-2; 18:1
Ezek 2:5John 15:22-23
Ezek 2:6John 6:19-20; Rev 2:10; 9:3,10
Ezek 2:8-9John 4:34; Rev 10:9
Ezek 2:8Rev 10:10
Ezek 2:9-10Rev 5:1
Ezek 2:9Rev 10:2
Ezek 2:10John 1:15; Rev 4:6; 8:13
Ezek 3:1-3Rev 10:9
Ezek 3:3Rev 10:10
Ezek 3:9Rev 13:16
Ezek 3:12John 11:43; Rev 1:10; 4:2; 6:10; 11:13
Ezek 3:14John 13:21; Rev 17:3
Ezek 3:18 John 8:21; Rev 14:20
Ezek 3:23Rev 1:17; 7:11
Ezek 3:27Rev 2:7; 22:11
Ezek 3:30John 16:8-10
Ezek 4:1,3John 2:11
Ezek 4:11John 3:34
Ezek 4:16-17Rev 21:6
Ezek 4:16John 3:34
Ezek 5:1-2Rev 6:8; 8:7
Ezek 5:1Rev 1:16
Ezek 5:10John 11:52; Rev 19:18
Ezek 5:11John 6:57
Ezek 5:12Rev 6:8
Ezek 5:13-15John 14:25; 15:11; 16:1,4,25,33
Ezek 5:13Rev 14:9-10
Ezek 5:17Rev 1:16; 2:23; 6:8; 13:11
Ezek 6:6Rev 6:5; 16:19
Ezek 6:8Rev 12:1
Ezek 6:9Rev 9:20
Ezek 7:2Rev 7:1; 20:8
Ezek 7:8Rev 16:1
Ezek 7:14Rev 7:14
Ezek 7:19Rev 1:10; 2:17
Ezek 7:25-26Rev 8:13
Ezek 7:25Rev 9:6
Ezek 8:1-16Rev 4:4
Ezek 8:11Rev 5:8; 8:4
Ezek 8:12Rev 4:10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ezek 8:14John 11:20
Ezek 8:16Rev 4:10; 11:1
Ezek 9:2-6Rev 1:13; 17:9-11
Ezek 9:2-3Rev 15:6
Ezek 9:3Rev 4:6
Ezek 9:4-6Rev 7:3; 9:4
Ezek 9:6Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ezek 9:11Rev 1:13
Ezek 10:1-2Rev 4:6
Ezek 10:1Rev 4:2; 6:8
Ezek 10:2Rev 8:5,7
Ezek 10:3-4Rev 15:8
Ezek 10:4Rev 18:1
Ezek 10:6-7Rev 8:5
Ezek 10:12Rev 4:8
Ezek 10:14Rev 4:7
Ezek 11:1John 1:29
Ezek 11:6Rev 11:8
Ezek 11:19John 3:6
Ezek 11:20Rev 21:3,7
Ezek 12:1-2John 9:26-27,39-41; Rev 2:7,13
Ezek 12:20Rev 16:19
Ezek 13:1-23Rev 2:2
Ezek 13:3Rev 2:1; 14:5
Ezek 13:6Rev 14:5
Ezek 13:9Rev 12:8; 13:8
Ezek 13:10-12Rev 21:18
Ezek 13:11-13Rev 8:7; 16:21
Ezek 13:13-14Rev 2:17; 7:14; 11:19
Ezek 13:19John 6:8-13
Ezek 14:1Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ezek 14:17Rev 1:16; 19:21
Ezek 14:19Rev 16:1
Ezek 14:21Rev 1:16; 6:8; 13:11
Ezek 15:3,6John 15:6
Ezek 16:6Rev 14:20
Ezek 16:8John 3:29
Ezek 16:9John 13:14
Ezek 16:10Rev 19:8
Ezek 16:12Rev 4:4
Ezek 16:13Rev 10:9; 18:7
Ezek 16:19Rev 10:9
Ezek 16:23Rev 8:13
Ezek 16:25-29Rev 17:2
Ezek 16:25John 19:31-32
Ezek 16:37Rev 3:18; 17:16
Ezek 16:38-40John (8:3-5)
Ezek 16:39Rev 6:11; 17:16
Ezek 16:44-45Rev 17:5
Ezek 16:46John 4:4; Rev 11:8
Ezek 16:47John 7:33
Ezek 16:48-49Rev 11:8
Ezek 16:52,54Rev 17:7
Ezek 17:3Rev 12:13-14
Ezek 17:5-6John 15:1
Ezek 17:7Rev 12:13-14
Ezek 17:9Rev 22:2
Ezek 17:12Rev 12:13-14
Ezek 17:24John 14:14; 15:6; Rev 18:5
Ezek 18:3John 6:57
Ezek 18:18John 8:21
Ezek 18:20John 8:21; 9:2
Ezek 18:23Rev 16:9
Ezek 18:31John 3:6
Ezek 19:2-6Rev 5:5
Ezek 19:7Rev 16:19
Ezek 19:10-14John 15:4-6; Rev 11:5
Ezek 19:14Rev 22:2
Ezek 20:1,3Rev 4:4,10; 5:5-14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4
Ezek 20:5,15Rev 10:6
Ezek 20:27Rev 16:11
Ezek 20:28Rev 10:6
Ezek 20:35-36John 1:23
Ezek 20:37Rev 11:2
Ezek 21:5Rev 2:16
Ezek 21:9-10Rev 6:4
Ezek 21:14Rev 1:16; 6:4
Ezek 21:26-27Rev 11:15
Ezek 21:26Frequent; Rev 4:4,10-11
Ezek 21:28-30John 18:10-11
Ezek 21:28Rev 1:16; 6:4
Ezek 22:3-4Rev 16:1
Ezek 22:18-22Rev 18:8
Ezek 22:20-22Rev 1:15; 2:18
Ezek 22:22Rev 9:2
Ezek 22:25Rev 10:3
Ezek 22:27John 10:12-13
Ezek 23:3Rev 11:8
Ezek 23:6Rev 9:17; 19:19
Ezek 23:8Rev 11:8
Ezek 23:12Rev 19:19
Ezek 23:15John 13:4-5
Ezek 23:17Rev 2:22; 14:4
Ezek 23:19Rev 3:3; 11:8
Ezek 23:22-27Rev 17:2
Ezek 23:23Rev 19:19
Ezek 23:25Rev 2:7; 17:16
Ezek 23:27Rev 11:8
Ezek 23:28Rev 18:2
Ezek 23:29Rev 17:16
Ezek 23:30Rev 17:1,15
Ezek 23:31Rev 18:6
Ezek 23:32-34Rev 17:6
Ezek 23:33-34Rev 17:2
Ezek 23:37-47Rev 2:22-23
Ezek 23:40Rev 18:10
Ezek 24:7Rev 18:24
Ezek 24:16Rev 5:4-5
Ezek 24:23Rev 5:4-5
Ezek 24:25Rev 18:14
Ezek 24:27Rev 13:15
Ezek 25:9Rev 16:19
Ezek 25:14,17Rev 14:9-10
Ezek 26:10John 13:5
Ezek 26:12Rev 18:21
Ezek 26:13Rev 5:8; 18:22
Ezek 26:15Rev 16:20
Ezek 26:16-17Rev 18:9-10
Ezek 26:18Rev 16:20
Ezek 26:19Rev 17:16; 18:21
Ezek 26:20Rev 2:24
Ezek 26:21Rev 9:6; 18:21
Ezek 27:3-27Rev 18:3
Ezek 27:3John 2:16
Ezek 27:5-15Rev 18:12
Ezek 27:5Rev 1:15
Ezek 27:9-34Rev 18:11-12
Ezek 27:12Rev 18:17
Ezek 27:13-22Rev 18:13
Ezek 27:24John 11:44; Rev 7:17
Ezek 27:27-29Rev 18:17
Ezek 27:29-33Rev 18:18
Ezek 27:30-32Rev 18:9
Ezek 27:30-31Rev 18:19
Ezek 27:31Rev 8:11; 18:11
Ezek 27:32Rev 13:4
Ezek 27:33Rev 18:3
Ezek 27:35Rev 16:20; 18:9
Ezek 27:36Rev 18:11
Ezek 28:2John 4:26; 10:33; Rev 18:7
Ezek 28:4Rev 13:18
Ezek 28:6-9Rev 18:7
Ezek 28:9Rev 5:18
Ezek 28:13Rev 2:7; 4:3; 17:4; 21:19-20
Ezek 28:14,16Rev 9:17
Ezek 28:19Rev 17:6
Ezek 29:3Rev 12:3,15-16
Ezek 29:12Rev 16:19
Ezek 29:141 John 2:18; Rev 1:9
Ezek 30:1-3Rev 1:8,10; 10:11; 11:3
Ezek 30:7Rev 16:19
Ezek 30:14Rev 1:9
Ezek 30:15Rev 14:9-10
Ezek 31:2Rev 13:4
Ezek 31:3-18Rev 8:7
Ezek 31:8-9Rev 2:7
Ezek 31:10-11Rev 18:5
Ezek 31:14Rev 2:24
Ezek 31:15Rev 8:10
Ezek 31:18Rev 2:24
Ezek 32:2John 5:7; 6:19
Ezek 32:7-8John 1:51; Rev 8:12
Ezek 32:13John 5:7; 6:19
Ezek 32:18-24Rev 2:24
Ezek 32:24,30Rev 17:7
Ezek 33:11John 1:4
Ezek 33:13John 16:8-10
Ezek 33:14John 9:39
Ezek 33:22Rev 13:15
Ezek 33:27Rev 2:23; 6:8; 13:11
Ezek 33:29Rev 21:27
Ezek 34:2John 10:8-9,12-13; 21:15
Ezek 34:4Rev 3:2
Ezek 34:5John 10:12-13
Ezek 34:6John 10:16
Ezek 34:11John 10:11,14-15
Ezek 34:12-13John 10:2-4
Ezek 34:12John 10:16; 11:52
Ezek 34:14John 10:8-9
Ezek 34:16John 10:11,14-15
Ezek 34:23-24Rev 3:7
Ezek 34:23John 10:11,14-16; 21:16; Rev 7:17
Ezek 35:4Rev 16:19
Ezek 35:12Rev 2:9
Ezek 36:6Rev 14:9-10
Ezek 36:18Rev 18:24
Ezek 36:25-26John 3:5
Ezek 36:25John 1:25; 3:25; Rev 2:14; 15:6
Ezek 36:27John 3:6; 6:45; 14:15; Rev 15:4
Ezek 36:35Rev 22:1
Ezek 37:1-14John 6:63
Ezek 37:1John 19:29; 21:11
Ezek 37:3Rev 7:14
Ezek 37:4-5John 5:25; 19:34; 20:22; Rev 11:11
Ezek 37:4Rev 10:11
Ezek 37:9-10John 1:4; 3:8; Rev 11:11
Ezek 37:9John 20:22; Rev 7:1; 10:11
Ezek 37:10Rev 2:8; 20:4
Ezek 37:12John 5:28-29; 6:40,44; 11:23-24
Ezek 37:13John 5:21
Ezek 37:14Rev 11:11
Ezek 37:17-19John 10:28
Ezek 37:17John 11:44
Ezek 37:21John 1:26; 11:52; Rev 1:4
Esek 37:22-24John 10:16
Ezek 37:23John 1:25
Ezek 37:24-25Rev 3:7
Ezek 37:24John 10:11,14; Rev 1:5; 7:17
Ezek 37:25John 12:34
Ezek 37:26John 14:27; 16:33; 20:19,21,26
Ezek 37:27-28John 1:14
Ezek 37:27John 14:23; Rev 21:3
Ezek 38:1-23Rev 20:8
Ezek 38:9Rev 20:9
Ezek 38:16John 11:24; Rev 20:9
Ezek 38:18Rev 18:3
Ezek 38:19Rev 6:12
Ezek 38:20Rev 6:16; 16:16
Ezek 38:21Rev 6:4
Ezek 38:22Rev 8:7; 9:7; 14:10; 16:21; 19:20; 20:9
Ezek 39:1-16Rev 20:8
Ezek 39:4Rev 18:3; 19:17-18
Ezek 39:6Rev 16:20; 20:9
Ezek 39:17-18John 6:51-57; Rev 19:17-18
Ezek 39:19Rev 17:6
Ezek 39:20Rev 19:18
Ezek 39:21John 1:14
Ezek 40:2Rev 21:10
Ezek 40:3-42:20Rev 11:1; 15:5
Ezek 40:3Rev 1:15; 11:1; 21:15
Ezek 40:5-8Rev 11:1
Ezek 40:5-6Rev 21:15-16
Ezek 40:5Rev 21:12,17
Ezek 40:6John 1:29
Ezek 40:13Rev 21:18
Ezek 40:18John 5:2
Ezek 40:47Rev 11:2
Ezek 40:48Rev 21:15
Ezek 41:2Rev 21:12
Ezek 41:8Rev 11:1
Ezek 41:22Rev 8:3
Ezek 42:3,5John 5:2
Ezek 42:16-18,20Rev 11:1
Ezek 43:2-4Rev 7:2
Ezek 43:2John 3:23; Rev 1:15; 18:1; 21:11
Ezek 43:5Rev 21:11
Ezek 43:7Rev 21:3
Ezek 43:13Rev 11:1; 21:17
Ezek 43:16Rev 21:16
Ezek 43:21Rev 6:14
Ezek 44:4Rev 15:8
Ezek 44:9Rev 21:27
Ezek 44:17-18John 13:4-5
Ezek 44:17Rev 7:14
Ezek 44:24John 9:39; Rev 18:20
Ezek 44:271 John 2:2
Ezek 45:10-11Rev 6:6
Ezek 45:10Rev 6:5
Ezek 46:13John 1:29
Ezek 47:1-5Rev 22:1
Ezek 47:1John 7:38
Ezek 47:7Rev 22:2
Ezek 47:8-11Rev 22:1
Ezek 47:9John 4:10-11
Ezek 47:12John 7:38; 15:26; 19:18; 22:2
Ezek 47:13Rev 7:6-8
Ezek 47:21-22John 19:24
Ezek 48:1-7Rev 7:4-8
Ezek 48:16Rev 21:16
Ezek 48:23-27Rev 7:4-8
Ezek 48:31-34Rev 21:12-13
Ezek 48:35Rev 2:17; 3:12; 21:3; 22:2
Daniel (Daniel)
Dan 1:2John 3:35; 6:64,71; 12:4; 19:11
Dan 1:7Rev 2:17; 3:12
Dan 1:8John 12:2; 13:2
Dan 1:10John 6:55
Dan 1:12-15Rev 2:10
Dan 1:13,15-16John 12:2
Dan 1:20Rev 13:18
Dan 2:7-28John 16:13
Dan 2:18-19Rev 11:13
Dan 2:19John 3:2; Rev 1:20
Dan 2:21Rev 13:8
Dan 2:22Rev 16:10
Dan 2:28-30Rev 1:20
Dan 2:28-29Rev 1:1
Dan 2:28John 5:1; Rev 1:19; 4:1; 10:11; 11:5
Dan 2:33-35John 19:31-33
Dan 2:34-35Rev 18:21
Dan 2:35Rev 20:11
Dan 2:37Rev 1:5; 5:12; 11:13; 13:7; 17:14,18; 18:20
Dan 2:40-42Rev 2:27
Dan 2:40-41Rev 9:9
Dan 2:40Rev 9:4
Dan 2:41Rev 8:7
Dan 2:42Rev 12:8
Dan 2:44John 3:3-5; 12:34; Rev 1:9; 11:13,15; 18:21; 20:4
Dan 2:45-47Rev 1:1
Dan 2:45John 19:35; 21:24; Rev 22:6
Dan 2:46Rev 13:8; 22:8
Dan 2:47Rev 1:5,20; 17:14
Dan 3:1Rev 13:14,18
Dan 3:2John 10:22; Rev 6:15
Dan 3:4-6Rev 13:15
Dan 3:4-5Rev 4:10; 5:14; 10:11
Dan 3:4Rev 5:9; 7:9
Dan 3:6Rev 1:15; 8:7; 9:2; 16:8-9
Dan 3:7Rev 5:9; 7:9
Dan 3:11Rev 1:15; 9:2
Dan 3:15John 10:29
Dan 3:19-21Rev 19:20
Dan 3:19-20John 5:35
Dan 3:21John 3:24
Dan 3:25John 10:36; 11:27; 19:7; 20:31; Rev 1:15; 2:18; 8:7
Dan 3:29Rev 5:9; 7:9
Dan 3:30John 1:12; Rev 2:26
Dan 3:33(4:3)Rev 12:1
Dan 4:3(3:33)Rev 12:1
Dan 4:5(8)Rev 2:17; 3:12
Dan 4:7-23(10-26)Rev 8:7
Dan 4:9(12) John 6:19; Rev 22:2
Dan 4:10(13)John 1:6
Dan 4:14(17)John 1:12,42; 13:33; Rev 2:26; 5:8; 11:15
Dan 4:19(22)Rev 18:5
Dan 4:20(23)John 1:6
Dan 4:22(25)John 19:10-11; Rev 11:15; 17:17
Dan 4:27(30)Rev 14:8; 16:19
Dan 4:28(31)Rev 10:4
Dan 4:31(34)Rev 4:9-10
Dan 4:32(35)John 19:10-11
Dan 5:1John 12:2; Rev 19:9,17
Dan 5:4Rev 9:20
Dan 5:7,16-17Rev 17:4
Dan 5:18-19Rev 15:4
Dan 5:19Rev 5:9; 7:9; 13:5
Dan 5:21Rev 11:15
Dan 5:23Rev 9:20; 19:5
Dan 5:24John (8:6-8)
Dan 5:29John 19:2,5; Rev 17:4
Dan 6:1John 1:11
Dan 6:4-5John (8:5-6); 18:23,29-31,37-38; 19:4,6; Rev 2:13
Dan 6:4John 20:27; Rev 12:10
Dan 6:13John 1:9
Dan 6:14-16John 19:7,12-13
Dan 6:16-17Rev 20:3
Dan 6:17John 11:38; 20:1
Dan 6:22-23John 20:11-13
Dan 6:22Rev 3:16; 9:8
Dan 6:23-24John 18:39-40
Dan 6:24John 19:36
Dan 6:25Rev 5:9; 7:9
Dan 6:26John 6:57; Rev 4:9
Dan 6:27John 4:48; 11:47
Dan 6:28John 1:11
Dan 7:2-8Rev 13:1-2
Dan 7:2John 6:18; Rev 7:1
Dan 7:3-8Rev 4:7
Dan 7:3-7Rev 17:12
Dan 7:3Rev 6:8
Dan 7:4Rev 9:8; 12:13-14
Dan 7:5-7Rev 6:8
Dan 7:5John 2:17; Rev 12:4
Dan 7:6-7Rev 12:3
Dan 7:7Rev 11:2; 17:12
Dan 7:8Rev 13:5
Dan 7:9John 4:35; Rev 1:4,14; 2:18; 3:4-5,18,21; 4:2,4; 6:4,11; 20:4,11
Dan 7:10-14John 5:22-29; 6:40,44; 12:44-45
Dan 7:10Rev 3:5; 5:11; 7:9,11; 9:16; 10:2; 11:3,18; 20:12; 21:27; 22:1
Dan 7:11Rev 6:8; 13:5; 19:20
Dan 7:12Rev 17:12
Dan 7:13-14John 9:35-37
Dan 7:13John 1:51; 3:13-14; 5:27; 6:27,53,62; 8:28 Rev 1:1,7,13; 10:1; 14:14 9:35; 12:23,34; 13:31
Dan 7:14John 1:12; 3:35; 10:18; 12:23,34; 13:3,31-32; 16:14; 17:1-2,10; 19:10-11; Rev 1:6; 2:27(28); 4:9; 5:9; 7:2,9,15; 10:11; 11:15; 13:2; 20:4
Dan 7:15Rev 1:9
Dan 7:16Rev 7:13-14
Dan 7:17Rev 6:8; 13:11
Dan 7:18John 1:11; Rev 1:1,6,18; 4:9; 5:8,10; 20:4; 22:5
Dan 7:19Rev 6:8
Dan 7:20-24Rev 5:6; 12:3
Dan 7:20Rev 13:5; 17:12
Dan 7:21-22Rev 5:8; 12:7-8
Dan 7:21Rev 1:1; 11:7; 13:4,7
Dan 7:22Rev 20:4
Dan 7:23Rev 6:8; 11:2,18
Dan 7:24Rev 17:12
Dan 7:25Rev 5:8; 11:2-3,9; 12:6,14; 13:1,5
Dan 7:27John 1:12; 12:34; Rev 2:26; 5:10; 7:9; 11:15; 20:4; 21:24; 22:5
Dan 7:28Rev 1:9
Dan 8:1Rev 1:9
Dan 8:3-10Rev 17:11
Dan 8:3Rev 5:6; 13:11
Dan 8:8Rev 13:5
Dan 8:10-13Rev 11:2
Dan 8:10Rev 6:13; 8:10; 9:1; 12:4,9
Dan 8:11Rev 13:5
Dan 8:13Rev 5:8
Dan 8:15Rev 1:9
Dan 8:16-19Rev 5:2
Dan 8:16Rev 1:1
Dan 8:17-18Rev 1:17; 7:11
Dan 8:17Rev 19:10
Dan 8:24Rev 13:7
Dan 8:26Rev 10:4; 22:10
Dan 8:27Rev 1:9; 17:6
Dan 9:2Rev 1:9
Dan 9:4John 15:10; Rev 15:1
Dan 9:6Rev 10:7
Dan 9:91 John 2:2
Dan 9:10Rev 10:7
Dan 9:11Rev 2:23; 16:1
Dan 9:12Rev 16:18
Dan 9:16Rev 16:19
Dan 9:18John 16:8-10
Dan 9:21-23Rev 5:2
Dan 9:21-22Rev 1:1
Dan 9:22John 17:3; Rev 17:1
Dan 9:23Rev 3:17
Dan 9:24John 1:17; Rev 5:1; 10:4; 11:2
Dan 9:25-26John 1:20
Dan 9:27Rev 11:2; 17:4
Dan 10:2Rev 1:9
Dan 10:5John 13:4-5; 19:40; Rev 1:13; 4:1; 15:6; 18:12
Dan 10:6Rev 1:14-15; 2:18; 4:5; 8:10
Dan 10:7Rev 1:9
Dan 10:8-10Rev 1:17
Dan 10:9John 18:6
Dan 10:11Rev 3:17
Dan 10:12John 6:19-20; Rev 2:10
Dan 10:13Rev 1:20; 8:2; 12:7-8
Dan 10:15-16Rev 13:15
Dan 10:15Rev 1:17
Dan 10:16Rev 1:13
Dan 10:18-19John 20:21-22
Dan 10:19-21Rev 12:7-8
Dan 10:19John 6:19-20; 14:27; 16:33; 20:19,21,26; Rev 2:10; 3:17
Dan 10:20-21Rev 1:20
Dan 10:21Rev 19:9
Dan 11:1Rev 1:20
Dan 11:3John 1:12-13; Rev 11:3; 13:5
Dan 11:4Rev 7:1
Dan 11:8Rev 17:3
Dan 11:16John 1:12-13; Rev 13:5
Dan 11:27Rev 3:20
Dan 11:30John 11:33,38
Dan 11:31John 11:48; Rev 17:4
Dan 11:33Rev 1:16; 13:10
Dan 11:35John 13:5; 15:2-3; 16:1; 18:29; 19:5; Rev 7:14; 13:10
Dan 11:36-39Rev 13:6
Dan 11:36Rev 13:1,5; 16:17; 17:6
Dan 11:38Rev 17:4; 18:12,16
Dan 12:1Rev 1:9,11,20; 2:3,9,22; 3:5; 7:14; 12:7-8; 13:8; 16:18; 17:8; 20:12,15
Dan 12:2John 1:4; 3:14-16; 4:14; 5:28-29; 6:40,44,47-56; 11:11-13,23-24; 20:31; Rev 1:5; 3:18; 20:9,12
Dan 12:3John 5:35; Rev 2:28; 21:11
Dan 12:4Rev 5:1; 10:4; 22:10
Dan 12:5-7John 19:18; Rev 10:2,6
Dan 12:5John 2:16; Rev 1:9; 22:2
Dan 12:6-7Rev 10:1
Dan 12:6Rev 18:12
Dan 12:7John 6:19; Rev 3:18; 4:9-10; 6:11; 8:1; 10:5; 11:2-3; 12:14; 13:7; 19:2
Dan 12:9John 3:33; 6:27; Rev 5:1; 10:4; 22:10
Dan 12:10John 7:17; Rev 2:22; 22:11
Dan 12:11Rev 17:4
Dan 12:13Rev 6:11; 14:13
Hosea (Hosea)
Hos 1:1John 10:35
Hos 1:4John 7:33; 16:20
Hos 1:10John 1:12-13; 6:57; Rev 7:2,9; 12:18(13:1); 20:8
Hos 2:3Rev 17:16
Hos 2:4John 8:(3),41
Hos 2:5John 19:40; Rev 17:1
Hos 2:7Rev 9:6
Hos 2:8Rev 2:8; 6:6
Hos 2:9John 19:40; 20:5,7
Hos 2:14-16John 1:23
Hos 2:14Rev 12:6
Hos 2:15Rev 2:4
Hos 2:18Rev 6:2
Hos 2:19-20John 3:29; Rev 12:1
Hos 2:19Rev 19:7
Hos 3:1-2John 3:16; (8:10-11)
Hos 3:1Rev 3:9
Hos 3:2Rev 5:9
Hos 3:5John 11:24
Hos 4:1-2Rev 9:21
Hos 4:1John 1:10,14,17; Rev 8:9,13
Hos 4:2John (8:3)
Hos 4:3Rev 8:9
Hos 4:6John 17:3
Hos 4:7Rev 18:7
Hos 4:9Rev 2:23
Hos 4:12-13Rev 17:5
Hos 5:3-4John 11:54; 13:12; Rev 2:21
Hos 5:3Rev 7:15
Hos 5:10Rev 16:1
Hos 5:14Rev 5:5
Hos 6:1-2John 5:21
Hos 6:1Frequent
Hos 6:2John 2:1,19; 20:9
Hos 6:3John 1:10; 14:7-9; 20:3-4
Hos 6:10Rev 14:8
Hos 7:6Rev 3:15-16
Hos 7:7Rev 18:3
Hos 8:1Rev 8:13; 12:13-14
Hos 8:13Rev 2:23; 18:5
Hos 9:9Rev 2:23; 18:5
Hos 9:10John 1:48,50; Rev 6:13
Hos 9:12Rev 8:13
Hos 10:1John 15:1; Rev 12:18(13:1)
Hos 10:8Rev 6:14,16; 9:6
Hos 10:10John 4:36
Hos 10:12Rev 2:21
Hos 10:13Rev 2:23
Hos 11:1John 13:33
Hos 11:4John 6:44
Hos 11:10Rev 5:5; 10:3
Hos 12:6Rev 1:8
Hos 12:8Rev 3:17
Hos 12:9Rev 13:6
Hos 12:10John 16:25; Rev 10:7
Hos 13:7-8Rev 13:2
Hos 13:13John 16:21-22
Hos 13:14Rev 1:18; 6:8; 9:10
Hos 14:6(7)Rev 1:15; 11:4
Hos 14:7(8)John 2:4
Hos 14:9(10)Rev 15:3
Joel (Joel)
Joel 1:4Rev 7:9; 9:3
Joel 1:5John 16:20
Joel 1:6Rev 9:8
Joel 1:11-12John 15:6; Rev 14:15-16
Joel 1:13Rev 11:3
Joel 1:14John 13:34-35; Rev 22:2
Joel 1:15Rev 1:10; 6:16-17
Joel 1:17Rev 6:13
Joel 1:18John 10:9
Joel 2:1-2Rev 9:2
Joel 2:1Rev 1:10; 6:16-17; 8:2
Joel 2:2Rev 8:12
Joel 2:4-5Rev 9:9
Joel 2:9John 10:1; Rev 3:3; 16:15
Joel 2:10Rev 6:12; 8:12; 9:2
Joel 2:11Rev 1:10; 6:17
Joel 2:19John 6:12; Rev 6:6
Joel 2:21-22John 6:19-20; Rev 2:10
Joel 2:23-27John 20:20
Joel 2:23John 1:12
Joel 2:25Rev 9:3
Joel 2:26Rev 19:1,5
Joel 2:27-28John 1:26; 7:14,39; Rev 1:13; 2:1; 6:6
Joel 2:28-29John 1:33
Joel 2:28John 7:38; Rev 10:11
Joel 2:30-31Rev 6:12; 9:2
Joel 2:30Rev 8:4,7
Joel 2:31Rev 1:10; 6:16-17; 8:12
Joel 2:32Rev 10:7; 14:1
Joel 3:2Rev 14:20
Joel 3:4-5Rev 21:24
Joel 3:4Rev 1:1; 2:16; 3:1
Joel 3:13Rev 14:14-16,20
Joel 3:15Rev 6:12-13; 8:12; 9:2
Joel 3:16Rev 10:3; 21:1
Joel 3:17Rev 14:1; 21:27
Joel 3:18John 7:38; Rev 22:1
Joel 3:19Rev 11:8
Amos (Amos)
Amos 1:1John 1:18
Amos 1:2Rev 8:5; 10:3
Amos 1:6Rev 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Amos 1:9Rev 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Amos 1:11Rev 2:1,8,12,16,18; 3:1,7,14
Amos 1:13Rev 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Amos 2:1-2John 6:71
Amos 2:1Rev 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Amos 2:2John 17:12
Amos 2:4Rev 2:1,8-9,12,18,20; 3:1,7,14
Amos 2:5Rev 21:14
Amos 2:6-7Rev 2:9,12; 3:17
Amos 2:6Rev 2:1,18; 3:1,7,14
Amos 2:7Rev 2:3,20
Amos 2:10Rev 2:1,4
Amos 2:14-16Rev 6:15
Amos 2:14Rev 1:1
Amos 3:1-2Rev 2:1,8,12,18; 3:1,7,14
Amos 3:1John 1:1; 15:3
Amos 3:4Rev 10:3
Amos 3:7John 4:51; 15:15; Rev 1:1; 10:7; 22:9
Amos 3:8Rev 10:3
Amos 3:13Rev 1:8; 4:8
Amos 3:15John 3:16-17
Amos 4:9Rev 18:18
Amos 4:13John 16:25; Rev 1:8; 4:8
Amos 5:2Rev 14:4,8
Amos 5:3Rev 11:13
Amos 5:4John 17:3
Amos 5:8Rev 1:16; 14:1
Amos 5:14Rev 1:8
Amos 5:16Rev 8:13
Amos 5:18-20Rev 1:10; 16:10
Amos 5:18Rev 8:12-13
Amos 5:19Rev 13:2
Amos 5:26John 20:25
Amos 6:4John 6:4; Rev 18:12
Amos 6:12Rev 8:11
Amos 7:17Rev 17:4
Amos 8:9Rev 6:12; 8:12-13
Amos 8:11John 6:32-33
Amos 9:1Rev 8:3
Amos 9:2-3Rev 2:24
Amos 9:4Rev 1:16; 2:12
Amos 9:11-15Rev 20:4
Amos 9:11John 1:14; Rev 13:6
Amos 9:13John 4:35-38
Obadiah (Obadja)
Obad v 3Rev 18:7
Obad v 5John 10:1,8,10; 18:40; Rev 3:3; 16:15
Obad v 13Rev 2:3,9
Obad v 15Rev 1:10
Obad v 16Rev 14:10
Obad v 21Rev 11:5; 14:1
Jonah (Jona)
Jon 1:2Rev 16:19
Jon 1:3Rev 6:15
Jon 1:4John 3:5; 6:18-19; Rev 6:13
Jon 1:5Rev 18:17
Jon 1:8John 1:48
Jon 1:9Rev 11:13
Jon 1:10Rev 6:15; 11:11
Jon 1:15John 3:5; 6:18-19
Jon 1:17 (2:1)John 20:20
Jon 2:2(3)Rev 21:4
Jon 2:3(4)Rev 12:15-16
Jon 2:9(10)Rev 7:10
Jon 3:1John 3:4
Jon 3:2-3Rev 16:9
Jon 3:5-6Rev 11:3
Jon 3:5Rev 11:18
Jon 3:8Rev 3:5; 11:3
Jon 4:8Rev 7:16; 9:6; 16:8-9
Jon 4:11Rev 16:19
Micah (Mika)
Mic 1:3John 6:3,15; 15:26
Mic 1:11Rev 3:18
Mic 2:12-13John 10:3-4
Mic 2:12John 4:36; 11:52; 13:33; Rev 1:9
Mic 3:3Rev 17:16; 19:18
Mic 3:6John 1:5
Mic 4:1-4Rev 20:4
Mic 4:1-2Rev 21:24
Mic 4:1John 1:48,50; 11:24
Mic 4:2John 1:1-2; 4:20; 13:34-35; Rev 15:4
Mic 4:4John 1:48,50; 15:1
Mic 4:7Rev 14:1
Mic 4:9-10John 16:21-22; Rev 12:2
Mic 4:13Rev 11:4
Mic 5:1-4John 5:22
Mic 5:2John 1:1-2; 7:42; 15:27; Rev 1:5
Mic 5:4John 10:11,14
Mic 5:5Rev 17:11
Mic 5:11Rev 16:19
Mic 5:12Rev 9:21
Mic 5:13Rev 9:20
Mic 5:14Rev 16:19
Mic 6:4John 20:1-2
Mic 6:5Rev 2:14
Mic 6:8John 6:65
Mic 6:9Rev 11:18
Mic 6:12Rev 14:5
Mic 6:13,15John 4:37-38; 6:15; 18:37; Rev 6:6; 14:18-19
Mic 7:8John 1:5
Mic 7:10Rev 11:8
Mic 7:14Rev 11:1
Mic 7:18John 1:29; Rev 13:4
Mic 7:19Rev 2:24; 14:20
Nahum (Nahum)
Nahum 1:1Rev 1:11
Nahum 1:2-3John 3:36
Nahum 1:2Rev 6:10
Nahum 1:3Rev 5:12
Nahum 1:4Rev 12:15-16
Nahum 1:5Rev 6:14
Nahum 1:6Rev 6:17; 14:9-10
Nahum 1:7John 10:14-15,27; Rev 2:3,9
Nahum 1:10John 19:29
Nahum 2:3Rev 17:3-4
Nahum 2:4Rev 8:10
Nahum 2:8John 5:2
Nahum 3:1-2Rev 9:9
Nahum 3:1Rev 18:9
Nahum 3:4Rev 9:21; 17:1-2; 18:3,23
Nahum 3:5Rev 3:18
Nahum 3:12Rev 6:13
Nahum 3:13Rev 9:8
Nahum 3:17Rev 9:3
Habakkuk (Habackuk)
Hab 1:2-4Rev 6:10
Hab 1:5John 1:7
Hab 1:6Rev 20:9
Hab 1:8Rev 4:7; 13:2
Hab 1:14John 21:5-6,10-11
Hab 2:2Rev 1:11,19
Hab 2:3Rev 10:6
Hab 2:6Rev 8:13
Hab 2:12Rev 8:13
Hab 2:14John 17:3
Hab 2:15-16Rev 18:7
Hab 2:16Rev 16:19
Hab 2:18-19Rev 9:20; 13:15
Hab 2:19Rev 17:4
Hab 2:20-3:2Rev 8:1
Hab 3:2John 7:6-8
Hab 3:8-9Rev 6:2
Hab 3:8Rev 8:10
Hab 3:12Rev 11:18
Hab 3:17Rev 21:4
Zephania (Sefanja)
Zeph 1:3Rev 8:9
Zeph 1:7-8Rev 1:10
Zeph 1:7Rev 8:1
Zeph 1:14-18Rev 1:10
Zeph 1:14-15Rev 1:1,3; 6:17
Zeph 1:16Rev 8:6
Zeph 1:18Rev 6:18
Zeph 2:1-3Rev 1:10; 7:14
Zeph 2:3Rev 6:18; 7:3
Zeph 2:10Rev 1:8
Zeph 2:14John 1:48; Rev 18:2
Zeph 2:15Rev 18:7
Zeph 3:3Rev 10:3; 13:2
Zeph 3:4-5Rev 3:18
Zeph 3:8Rev 16:1,14
Zeph 3:9Rev 14:5
Zeph 3:10John 7:35
Zeph 3:12Rev 14:1
Zeph 3:13John 1:47,50; Rev 14:5
Zeph 3:14-16John 12:15
Zeph 3:14-15John 12:12-13
Zeph 3:14John 15:11; Rev 18:20; 19:7
Zeph 3:15-16John 16:33
Zeph 3:15 John 1:47,50; 5:28-29
Zeph 3:16John 14:1
Haggai (Haggaj)
Hag 1:1Rev 9:15
Hag 1:6Rev 3:15-16
Hag 1:13Rev 1:20
Hag 2:4-5,(5-6)John 14:1-3
Hag 2:5(6)John 6:19-20; Rev 2:10
Hag 2:6-7(7-8)Rev 21:1
Hag 2:7(8)John 12:3; Rev 21:24,26
Hag 2:9(10)John 14:1-3,27; 16:33; 20:19,21,26; Rev 1:4
Hag 2:21(22)Rev 21:1
Zechariah (Sakarja)
Zech 1:5-6aJohn 8:51-52
Zech 1:6John 4:23-24; Rev 1:1; 10:7
Zech 1:8-10Rev 6:4
Zech 1:8Rev 6:2,5,8
Zech 1:9Rev 1:1; 7:13
Zech 1:12Rev 6:10
Zech 1:19Rev 7:13
Zech 2:1-2Rev 11:1; 21:15-16
Zech 2:6Rev 7:1
Zech 2:8-9John 17:22-23
Zech 2:10-11Rev 21:3
Zech 2:10John 1:14,26-27,38-39; 14:23; 15:11; 17:13; Rev 1:13; 2:1; 13:6
Zech 2:13John 1:14; Rev 8:1
Zech 3:1-2John 6:70; Rev 12:7-10
Zech 3:3-5Rev 7:14
Zech 3:3-4Rev 22:11
Zech 3:3John 19:1-4; Rev 3:4; 7:9
Zech 3:4-5Rev 3:4-5,18; 6:11
Zech 3:9Rev 1:4; 2:17; 5:6; 18:8
Zech 3:10John 1:48,50; 15:1
Zech 4:2-3Rev 11:4
Zech 4:2Rev 1:12,20; 2:1; 4:5
Zech 4:7John 1:14,16; 18:15-16; Rev 1:4; 2:17; 8:8; 17:4
Zech 4:10Rev 1:4; 4:5; 5:6
Zech 4:11Rev 11:4
Zech 4:14Rev 11:4
Zech 5:1-3Rev 8:13; 14:6
Zech 5:1-2Rev 14:15-16
Zech 6:1-3Rev 6:2,4-5,8
Zech 6:4-5Rev 1:1
Zech 6:5Rev 7:1
Zech 6:6Rev 6:2,5
Zech 6:11Rev 4:4; 6:2
Zech 6:12John 1:30-31
Zech 6:14John 1:14; Rev 2:10
Zech 7:9John 7:24; 9:39; Rev 16:5; 18:20
Zech 7:13John 9:31
Zech 8:2Rev 14:9-10
Zech 8:8Rev 21:3,7
Zech 8:13-15John 6:19-20; Rev 2:10
Zech 8:16John 8:40; 9:39; Rev 16:5; 18:20; 19:9
Zech 8:17Rev 18:2
Zech 8:20-22Rev 21:24; 22:4
Zech 8:22Rev 15:4
Zech 9:9John 4:42; 12:12-13,15; Rev 14:1
Zech 9:12Rev 18:6
Zech 9:13John 1:12
Zech 9:14Rev 1:10; 8:2,6
Zech 9:15Rev 14:20
Zech 9:16John 10:11,14; Rev 21:4
Zech 10:2Rev 9:20
Zech 10:3Rev 19:14
Zech 10:4Rev 6:2
Zech 10:5Rev 14:20
Zech 10:10-12Rev 16:12
Zech 10:10Rev 12:8
Zech 11:3Rev 10:3; 13:2
Zech 11:4-9John 10:11,14-15
Zech 11:5Rev 3:17
Zech 11:17John 10:12
Zech 12:3Rev 11:2; 16:14; 18:21
Zech 12:6,9Rev 20:9
Zech 12:10-12Rev 1:7
Zech 12:10John 16:21; 19:37
Zech 12:11Rev 16:16
Zech 13:1John 1:25; 7:38; 19:34
Zech 13:2Rev 16:13; 17:4
Zech 13:4Rev 6:12
Zech 13:7John 10:15-16; 11:52; 16:1,32; Rev 1:16
Zech 13:9John 20:28; Rev 3:18; 8:7; 21:3
Zech 14:1Rev 1:10
Zech 14:4(John 8:1); Rev 16:19
Zech 14:5Rev 5:8; 8:5
Zech 14:7John 11:39; Rev 1:10; 21:23,25; 22:5
Zech 14:8John 4:10-11; 7:38; Rev 7:17; 21:6; 22:1
Zech 14:9Rev 11:15
Zech 14:10Rev 14:20
Zech 14:11Rev 22:3
Zech 14:12Rev 16:10
Zech 14:13Rev 6:4
Zech 14:16John 7:2; 11:52
Zech 14:18-19John 7:2
Zech 14:21John 2:11,15; Rev 21:27
Malachi (Malaki)
Mal 1:2John 11:3,5; 15:12-13
Mal 1:6John 3:15; 8:49-50; Rev 4:9,11; 15:4
Mal 1:10John 1:13
Mal 1:11John 4:21; Rev 15:4
Mal 2:6Rev 14:5
Mal 2:7Rev 1:20
Mal 2:10John 8:42
Mal 3:1John 1:6; 3:28; Rev 1:1; 3:11
Mal 3:2Rev 6:17
Mal 3:3Rev 3:18
Mal 3:5John 8:44; Rev 21:8
Mal 3:16Rev 3:5; 11:18; 13:8; 20:12
Mal 3:17Rev 5:9; 7:3
Mal 3:18Rev 21:8; 22:15
Mal 4:1John 15:6; Rev 20:15
Mal 4:2John 8:12; Rev 1:16
Mal 4:4Rev 15:3
Mal 4:5John 1:6,21; Rev 1:10; 6:16-17; 11:3