back linkTillbaka

Svensk-grekisk johanneisk ordlista

Förekomst av grekiska ord i de johanneiska skrifterna

Hänvisningarna under respektive ord i kommentaren avser att vara fullständiga vad gäller Joh, 1-3 Joh och Upp, nästan fullständiga vad gäller Apokryferna och Synoptikerna. Vad gäller resten av GT och NT måste hänvisningarna ofta ses som exempel på respektive ords förekomst. Några ord har inte något särskilt studium, vanligen därför att vi ofta finner dessa ord i Bibeln.

Att ett grekiskt ord bara skulle motsvara ett svenskt ord är naturligtvis en förenkling men kan kanske rättfärdigas av en önskan att kunna skilja olika grekiska ord från varandra. De valda svenska orden är inte med nödvändighet de bästa, eftersom det ofta är mycket svårt, och på sätt och vis omöjligt, att välja ett ord eller uttryck bland flera möjliga alternativ. Men jag menar att betydelsen av att kunna åtskilja ord och bokstäver i Johannes´ böcker är så stor, att detta bör ha företräde framför betydelsen av att finna det bästa svenska ordet i varje särskilt sammanhang.

Ord på svenska Bibelställe i kommentaren

Abaddon (hebreiskt ord: Abaddôn) Upp 9:11

Abraham (Abraam) Joh 8:33-34

Ainon (Ainôn) Joh 3:22-24

aldrig: Se ’ej någonsin’; ’inte heller någonsin’

alfa (alfa) Upp 1:8a

alla: Se varje

allaredan (êdê) Joh 3:16-18

allesammans/alltsammans (hapas) Joh 4:25-26

allmän (koinos) Upp 21:27

allsmäktig (pantokratôr) Upp 1:8b

alltigenom (dia-, ofta i sammansatta verb) Inget särskilt studium.

alltsammans: Se allesammans

alltid (pantote) Joh 6:34-36

aln (pêchys) Joh 21:8-9

aloe (aloê) Joh 19:39

altare, offer- (thysiastêrion) Upp 6:9

amen (amên) Joh 1:51a

ametist (amethystos) Upp 21:19-20

amomum (amômon) Upp 18:13a

anblick (opsis) Joh 7:24

andas: Se pusta på

ande (pneuma) Inget särskilt studium.

andligt (pneumatikôs) Upp 11:8

andra sidan, på (peran) Joh 1:28

andre-andra gång (deuteros-deuteron) Joh 3:4

andre, den (heteros) Joh 19:33-37 Se också annan, en

Andreas (Andreas) Inget särskilt studium.

anföra ut (exêgeomai) Joh 1:18

angående Bibetydelse av ”kata” (enligt)

ankaremått (metrêtês) Joh 2:6-10

anklaga (katêgoreô) Joh 5:45-47

anklagare (katêgoros) Upp 12:10

anklagelse (katêgoria) Joh 18:29b

ankomst: Se vid sidan av, varande

anlänt, har (hêkô) Joh 2:3-5

annan, en (allos) Joh 4:37-38 Se också andre, den

annan plats, från (allachothen) Joh 10:1

anse: Se tänka

ansikte (prosôpon) Upp 4:7

anstöt: Se snava

antal (arithmos) Joh 6:8-13

antikrist (antichristos) 1 Joh 2:18

Antipas (Antipas) Upp 2:13bb

apostel (apostolos) Joh 13:16-17

arbeta (ergazomai) Joh 3:19-21

arg, vara: Se gallsjuk, vara; vred, vara

Arimataia (Arimathaia) Joh 19:38

ark: See kista

arm (brachiôn) Joh 12:37-38

armé (strateuma)  Upp 9:16

arvslott (klêros) Joh 19:23-24

Aser (Asêr) Upp 7:4-8

Asien (Asia) Upp 1:4a

att/eftersom (hina) Inget särskilt studium.

att, för: Se för att

att, så: Se så att

av (prep m gen: (h)ypo) Inget särskilt studium.

avbild (eikôn) Upp 13:14

avgrund (abyssos) Upp 9:1

avgud (eidôlon) Upp 9:20

avgudadyrkare (eidôlolatrês)Upp 21:8

avgudar, offrad till (eidôlothytos) Upp 2:14-15

avkomling: Se också härkomst

avkomling, enda (monogenês) Joh 1:14b-15

avla/föda (gennaô) Joh 1:12-13 Se också föda fram

avlida (thnêskô) Joh 14:43-44

avlägsen: Se långt bort

avlägsna Se ta av; ta tillsammans

avsedd för Bibetydelse av ”eis” (in i)

avsikt: Se syfte

avsky (bdelyssomai) Upp 21:8

avskyvärdhet (bdelygma) Upp 17:4b

avsluta (teleô) Joh 19:28

avslutning, föra till en (synteleô) Joh 2:3-5

avslöja (apokalyptô) Joh 12:37-38

avslöjande (apokalypsis) Upp 1:1a

avta: Se förminska

Babylon (Babylôn) Upp 14:8

bada (louô) Joh 13:9-10a

bagge, liten (arnion) Joh 21:15

bakifrån (opisthen) Upp 4:6b

bakom (opisô) Joh 1:14b-15

balsamera (entafiazô) Joh 19:40

balsamering (entafiasmos) Joh 12:7-8

Barabbas (Barabbas) Joh 18:39-40

barm (kolpos) Joh 1:18

barn (teknon) Joh 1:12-13 Se också pojke eller flicka  Joh 4:49-50

barn, litet (teknion) Joh 13:33 Se också pojke eller flicka, liten

basun (salpingx) Upp 1:10b

basun ljuda, låta (salpizô) Upp 8:6

be/bedja: Se fråga. Se också begära.

bedrövad, vara (pentheô) Upp 18:11 Se också sorg, orsaka

bedrövelse (penthos) Upp 18:7a Se också betryck; sorg

befalla: Se ålägga

befläcka (miainô) Joh 18:28-29a

befria: Se lösa upp från

begrepp att, stå i: Se stå …

begripa: Se förstå

begära (aiteô) Joh 4:9-10a

begäran (aitêma) 1 Joh 5:15

begärelse (epithymia) Joh 8:43-44

begärelse, ha (epithymeô) Upp 9:6

behaglig (arestos) Joh 8.29-30

behov (chreia) Joh 2:23-25

behållare: Se förvaringsplats

bekant: Se känd

beklädnad (himatismos) Joh 19:23-24 Se också klädesplagg; ytterklädnad.

bekänna (homologeô) Joh 1:20

behöva: Se måste, man

ben: Se benlem; ben, skelett-

ben, skelett- (ostoun/osteon) Joh 19:33-37

Benjamin (Beniamin) Upp 7:4-8

benlem/ben (skelos) Joh 19:31-32

berg (oros) Joh 4:19-22

bergkristall (krystallos) Upp 4:6a

bergkristall, vara genom- skinlig som (krystallizô) Upp 21:11b

beroende på Bibetydelse av ”apo” (från)

beryll (bêryllos) Upp 21:19-20

beräkna: Se rösta om

besatt: Se demon, vara besatt av

beskaffenhet, av vilken (potapos) 1 Joh 3:1

besegra: Se segra

besmörja (aleifô) Joh 11:1-2

bespisa: Se utfodra

bestraffande: Se tuktan

bestänka runt omkring (perirainô) Upp 19:13

besvär (kopos) Joh 4:37-38

besvär, ha/göra (kopiaô) Joh 4:6b-7

Betania (Bêthania) Joh 1:28

bete (nomê) Joh 10:7-9

bete, föra på: Se valla

Betlehem (Bêthleem) Joh 7.40-42

Betsaida (Bêthsaida) Joh 1:44

Betsata (Bêthzatha) Joh 5:1-3(4)

betselbett (chalinos) Upp 14:20

betrakta (theaomai) Joh 1:14b-15

betryck (thlipsis) Joh 16:21-22 Se också bedrövelse; sorg

Bileam (Balaam) Upp 2:14-15

binda (deô) Joh 11:43-44

binda runt-runt om (perideô) Joh 11:43-44

bindel (keiria) Joh 11:43-44

bita (sig i) (masaomai) Upp 16:10b

bitter, make (pikrainô) Upp 8:11

björn (arkos) Upp 13:2

bland (prep m dat: meta) Inget särskilt studium.

blanda (mignymi) Upp 8:7a Se också förena; outspädd

blandning (heligma) Joh 19:39

bli(va) (ginomai) Joh 1:3

bli(va) från/vid/till sidan av (paraginomai) Joh 3:22-24

blicken på, fästa: Se se i

blind (tyflos) Joh 5:1-3(4) Se också förblinda

blixt: Se ljusstråle

blod (haima) Joh 1:12-13

blomma (akmazô) Upp 14:18b-19

blygsel: Se skam

blåsa (pneô) Joh 3:8 Se också pusta på

bo (katoikeô) Upp 2:13a

bo i ett tält: Se tält, bo i ett

bok (biblos) Upp 3:5b Se också bokrulle, (liten)

bokrulle (biblion)  Joh 20:30-31 Se också bok

bokrulle, liten (biblaridion) Upp 10:2a

bokstav (gramma) Joh 5:45-47

boning (katoikêtêrion) Rev 18:2b

boplats (monê) Joh 14:1-3

bord (trapeza) Joh 2:15b-17

borra ut (ekkenteô) Joh 19:33-37

boskap: Se djur, hus-; kreatursbesättning

bostad (oikia) Joh 4:51-53

bota (iaomai) Joh 4:46-48 Se också vård, ge/få

brand, stor- (conflagration) Upp 18:18

bredd (platos) Upp 20:9a

brinna-ha brinnande (kaiô) Joh 5:33-35

broder: Se bror

brons: Se koppar

bror (adelfos) Inget särskilt studium.

brud (nymfê) Joh 3:27-30

brudgum (nymfios) Joh 2:6-10

bruk, vedertaget (synêtheia) Joh 18:39-40 Se också sed

brunn (frear) Joh 4:10b-12

brunn: Se också källa

bry sig om (melei) Joh 10:12-13

bryderi, vara i (aporeô) Joh 13:21-22

bryta ned (katagnymi) Joh 19:31-32

bryta sönder: Se krossa

bränna ner (katakaiô) Upp 8:7b

brännande: Se svidande hetta

brännugn (kaminos) Upp 1:15a

bröd (artos) Joh 6:5-7

brödsäd (sitos) Joh 12:24

bröllopsmåltid (gamos) Joh 2:1-2

bröst (stêthos) Joh 13:23-25

bröstharnesk (thôrax) Upp 9:9a

bröstvårta (mastos) Upp 1:13b

bud (entolê) Joh 10:17-18

budbärare (angelos) Joh 1:51b

budskap (angelia) 1 Joh 1:5

budskap, ge/’komma med’ ett gott litet (euangelizô) Upp 10:7

budskap, gott/gott litet (euangelion)  Upp 14:6

budskap, komma bort med ett (apangellô) Joh 16:25

budskap, komma med ett (angellô) Joh 4:51-53

budskap, ’komma ... med’ – föra fram ett (anangellô) Joh 4:25-26

buk: Se underliv

bulnad: Se varhärd

bulta (krouô) Upp 3:20

by (kômê) Joh 7:40-42

bygga (oikodomeô) Joh 2:19-20

byggnadsmaterial (endômêsis) Upp 21:18

både (te) Joh 2:13-15a

båge (toxon) Upp 6:2ba

båt (ploion) Joh 6:16-21

båt, liten (ploiarion) Joh 6:22-24

bädd: Se madrass; säng

bägare (potêrion) Joh 18.10-11

bära (bastazô) Joh 10:31-33 (om kläder): Se klädd i, ....

(böja-kyptô Joh 8:6b-8) Se också luta

(böja ner-katakyptô Joh 8:6b-8)

(böja upp-anakyptô Joh 8:6b-8)

böja vid sidan av (parakyptô) Joh 20:5a,7-10

böla (mykaomai) Upp 10:3

böld: Se varhärd

bön (proseuchê) Upp 5:8b

börda: Se tyngd

börja (archô) Joh 13:4b-5

början (archê) Joh 1:1-2

början, av (archaios) Upp 12:9

börjare: Se ledare

cederträd (kedros) Joh 18:1 

citronträd, av söt- (thyïnos)  Upp 18:12b

cittra (kithara) Upp 5:8a

cittra, spela (kitharizô) Upp 14:2

citterspelare (kitharôdos) Upp 14:2

dadelpalm/dadelkvist(foinix) Joh 12:12-13

dag (hêmera) Inget särskilt studium.

dag, på följande (epaurion) Joh 1:29

damm (kolymbêthra) Joh 5:1-3(4)

David (David) Joh 7.40-42

del (meros) Joh 13:8b

dela isär (diamerizô) Joh 19:23-24

dela: Se också splittra

delning: Se splittring

demon, liten (daimonion) Joh 7:20-21

demon, vara besatt av en (daimonizomai) Joh 10:19-21

den där (ekeinos) Inget särskilt studium.

den där, och (kakeinos) Joh 6:51b-59

den här (houtos) Inget särskilt studium.

denar (dênarion) Joh 6:5-7

detta är vad (hode) Upp 2:1

diadem (diadêma) Upp 12:3 Se också krona

dig själv (seautou) Inget särskilt studium.

din (sos) Inget särskilt studium.

djup (adj. bathys) Joh 4:10b-12

djup (subst. bathos) Upp 2:24 Se också avgrund

djur, litet vilt (thêrion) Upp 6:8

djur, hus- (ktênos) Upp 18:13b

djärv: Se tillit, visa

djävul: Se förtalare

doft (osmê) Joh 12:1-3

dold: Se gömd

dolk (machaira) Joh 18:10-11 Se också svärd, stort

dom (krisis) Joh 3:19-21

domsutslag (krima) Joh 9:39-41

doppa (baptô) Joh 13:26-27

dotter (thygatêr) Joh 12:14-15

dra (helkô) Joh 6:41-44

draga (helkyô) Joh 12:32-33

dra (sig) tillbaka (hypagô) Joh 3:8

drabba: Se slå till

drake (drakôn) Upp 12:3

dricka (pinô) Joh 4:6b-7

dricka, ge att (potizô) Upp 14:8

dricka ner (katapinô) Upp 12:15-16

drickande (posis) Joh 6:51b-59

driva (elaunô) Joh 6:16-21

drottning (basilissa) Upp 18:7b

drucken, göra (methyskô) Joh 2:6-10

drucken, vara (methyô) Upp 17:6

druvklase (botrys) Upp 14:18b-19

dräkt (stolê) Upp 6:11a

du (sy) Inget särskilt studium.

dubbel (diplous) Upp 18:6

dubblera: Se fördubbla

duk: Se ansiktsduk

dunder: Se åskdunder

dunkel (skotia) Joh 1:5 Se också mörker

duva (peristera) Joh 1:32-33

(tote) – adverb Joh 7:10-12

då – obetonat vid participialkonstruktion  Inget särskilt studium.

dålig (kakos) Joh 18:22-24

dåligt (kakôs) Joh 18.22-24

där (ekei) Inget särskilt studium. Se också ’och där’/varest

däremellan: Se mellan

därför att: Se eftersom

därifrån (ekeithen) Joh 4:43-45

därnäst (eita) Joh 2:3-5

därpå (epeita) Joh 11:6-10

(apothnêskô) Inget särskilt studium. Se också avlida

död (thanatos) Joh 5:22-24

död (kropp) (nekros) Upp 2:19-22

döda (apokteinô) Joh 5:15-18 Se också slå ihjäl

dölja: Se gömma

döma (krinô) Joh 3:16-18

döma ner (katakrinô) Upp 20:13

döpa (baptizô) Joh 1:22-25

dörr (thyra) Joh 10:1

dörrvakt (thyrôros) Joh 10:2-4

Efesos (Ephesos) Upp 1:11b

Efraim (Efraim) Joh 11:53-54

efter (prep m ack: meta) Inget särskilt studium.

eftersom/att (hoti) Inget särskilt studium.

egendom: Se tillvaro

egna, de (hoi idioi) Joh 1:11

egna /tingen/, de (ta idia) Joh 1:11

egna /tinget/, det (to idion) Joh 1:11

Egypten (Aigyptos) Upp 11:8

ej (mê) Inget särskilt studium.

ej, men: Se men ej

ej, och (mête) Upp 7:1 Se också inte, och

ej, väl (mêti) Joh 4:27-30

ej någon/ingen (mêdeis) Upp 2:10aa Se också inte någon

ej någonsin (mêpote) Joh 7:25-27

ekipage (redê) Upp 18:13b Se också vagn

eld (pyr) Joh 15:4-6

eld, färg av (pyrinos) Upp 9:17

eldfärgad (pyrros) Upp 6:4

eldröd: Se eldfärgad

elfenben, av (elefantinos) Upp 18:12b

elfte (eleventh) Upp 21:19-20

Elia (Elias) Joh 1:21a

eller (ê) Inget särskilt studium.

eländig (talaipôros) Upp 3:17bb

emedan (epei) Joh 13:28-30

emellertid (alla) Inget särskilt studium.

emot (prep m ack: epi) Inget särskilt studium.

en-ett (heis) Inget särskilt studium.

en gång (poté) Joh 9:10-15

endast (monon) Joh 5:15-18

ensam (monos) Joh 5:15-18

enligt (prep m ack: kata) Inget särskilt studium.

etthundra (hekaton) Joh 19:39

Eufrat (Eufratês) Upp 9:14

evangelium: Se budskap, gott litet

evig: Se tidsålderslång

evighet: Se tidsålder

exempel: Se förebild

fackla (lampas) Joh 18:2-3

fader (patêr) Joh 1:14b-15

faktiskt (men) Joh 7:10-12

fall (ptôma) Upp 11:8

falla (piptô) Joh 1:19

falla upp-lägga sig tillbaka (anapiptô) Joh 6:8-13

falla uppå/på/emot (epipiptô)Joh 13:23-25

fallande (ptôsis) Upp 18:9

falsk (pseudês) Upp 2:2bb

far: Se fader

farisé (Pharisaios) Inget särskilt studium.

fasa: Se avskyvärdhet

och ändå under alla förhållanden (kaitoige) Joh 4:1-4

fattig: Se utblottad

fattigdom: Se utblottelse

febereld (pyretos) Joh 4:51-53

feg (deilos) Upp 21:8

feg, vara (deiliaô) Joh 14:27

fem (pente) Joh 4:16-18

femte (pemptos) Upp 6:9

femtio (pentêkonta) Joh 8:57

femton (dekapente) Joh 11:17-20

fest: Se högtid

fet (liparos) Upp 18:14

fiende (echthros) Upp 11:5

fikon, sent (olynthos) Upp 6:13b

fikonträd (sykê) Joh 1:48

Filadelfia (Philadelpheia) Upp 1:11b

Filippos (Filippos) Joh 1:43-44

fin (kalos) Joh 2:6-10

finger (daktylos) Joh 20:24-25

fint (kalôs) Joh 4:16-18

finna (heuriskô) Joh 1:40-41

fisk (ichthys) Joh 21:4-7a

fiska (halieuô) Joh 21:1-3

fjärde (tetartos) Upp 4:7

fjärde dagen, på (tetartaios) Joh 11:38b-39

fjärran ifrån (makrothen)  Upp 18:10a

flamma: Se låga

fler: Se mer/fler

flicka: Se pojke eller flicka

flicka, liten: Se pojke eller småflicka, liten små-

flicka, ung (paidiskê) Joh 18:17-18

flod (potamos) Joh 7:37-38

flod, klädd i en (potamoforêtos) Upp 12:15

fly (feugô) Joh 6:14-15

flyga (petomai) Upp 4:7

flyta (reô) Joh 7:37-38

flå (derô) Joh 18:22-24

Se också skada; slå; slå till

fläcka: Se befläcka; smutsig, vara; solka

fläckfri (amômos) Upp 14:5

fläta (plekô) Joh 19:1-4

flöjtblåsare (aulêtês) Upp 18:22

folk (laos) Joh 11:49-50

folkförsamling (dêmos) Joh 3:1-2

folkskara (ochlos) Joh 5:9b-13 Se också mängd

forntida: Se början, av

forska/forska i (eraunaô/ereunaô) Joh 5:38-40 Se också utforska

fostra: Se uppfostra

fot (pous) Joh 11:1-2

framför (emprosthen) Joh 1:14b-15

fred/frid (eirênê) Joh 14:27

fresta: Se pröva

fri (eleutheros) Joh 8:33-34

fri, göra (eleutheroô) Joh 8.31-32

frid: Se fred

frisk (hygiês) Joh 5:5-9a

from (hosios) Upp 15:4 Se också helig

frukost, äta (aristaô) Joh 21:12-14

frukt (karpos) Joh 4:35-36

frukt, fullmogen (opôra) Upp 18:14

frukta (fobeomai) Joh 6:16-21

fruktan (fobos) Joh 7:13

fråga (erôtâo) Joh 1:21a Se också begära; förhöra sig; utfråga

från (apo) Inget särskilt studium. Se också från, i riktning; fjärran ifrån; ut ur

från, i riktning (prep m gen: pros) Inget särskilt studium.

frälsa: Se rädda

frälsare: Se räddare

frälsning: Se räddning

främmande (alien) Joh 10:5

fröjd (chara) Joh 3:27-30

fröjda sig (chairô) Joh 3:27-30

fröjdbringande (nåd) (charis)Joh 1:14b-15

full av, vara (gemô) Upp 4:6b Se också fylla; fylld med; fylld upp

fullborda (plêroô) Joh 3:27-30

fullbordan (plêrôma) Joh 1:16

fullkomlig (teleios) 1 Joh 4:18

fullkomlig, göra (teleioô) Joh 4:31-34

fylla (gemizô) Joh 2:6-10 Se också fylld med; fylld upp; full av, vara

fylld med (plêrês) Joh 1:14b-15 Se också fylla; fylld upp; full av, vara

fylld upp/uppfylld (mestos) Joh 19:29 Se också fylla; fylld med; full av, vara

fyra (tessares) Joh 11:17-20

fyra månader: Se månader, tidrymd av fyra

fyrhörnig (tetragônos) Upp 21:16

fyrtio (tesserakonta) Joh 2:19-22

(= fåtal) (oligos) Upp 2:14-15

fågel (orneon) Upp 18:2

(fångad i själva handlingen- autofôros Joh 8:3-6a)

fångenskap (aichmalôsia) Upp 13:10a

får (probaton) Joh 2:13-15a

får, förknippad med (probatikos) Joh 5:1-3(4)

fädernesland (patris) Joh 4:43-45

fängelse: Se vakt

färd med, vara i: Se stå i begrepp att

färdig: Se redo, göra

fästa sig vid (kollaomai) Upp 18:5

föda: Se avla/föda; föda fram; födslovånda, vara i

föda fram (tiktô) Joh 16:21-22

födsel (genetê) Joh 9:1-2

födslovånda, vara i (ôdinô) Upp 12:2

föl (pôlos) Joh 12:14-15

följa (akoloutheô) Joh 1:35-37

för: Se ty

för att (hina) Inget särskilt studium.

för ... skull Bibetydelse av ”epi” (på)

föra (ferô) Joh 2:6-10 Se också leda

föra bort (apoferô) Upp 17:3a

föra ’in i’/in (eisferô) Joh 18:15-16

föra till (prosferô) Joh 16:1-2

föra tillsammans (symferô) Joh 11:49-50

förbereda: Se redo, göra

förberedelse (paraskeuê) Joh 19.12-14a

förblinda (tyfloô) Joh 12:39-41

förbund (diathêkê)  Upp 11:19a

fördel, vara till Se föra tillsammans

fördela: Se dela isär

fördold: Se gömd

fördubbla (diploô) Upp 18:6 Se också dubbel

fördunkla (skotizô) Upp 8:12 Se också förmörka

fördärv (apôleia) Joh 17:12

fördärva (apollymi) Joh 3:16-18 Se också ödelägga

Fördärvare (Apollyôn) Upp 9:11

fördöma: Se döma ner

fördömelse (katathema) Upp 22:3

fördömlig (eparatos) Joh 7:47-49

före (prep m gen: pro) Inget särskilt studium. 

förebild (hypodeigma) Joh 13:14-15

förebud (teras) Joh 4:46-48

förena (kerannymi) Upp 14:9-10a Se också blanda

förevändning (profasis) Joh 15:22-23

förfinad (kompsos) Joh 4:51-53

förfölja (diôkô) Joh 5:15-18

förgylla (chrysoô) Upp 17:4a

förgöra: Se slå till

förhållanden, under alla: Se och ändå under …

förhärliga (doxazô) Joh 7:39

förhöra sig (pynthanomai) Joh 4:51-53

förkasta: Se uppta, icke

förlåta: Se låta vara

förklara: Se anföra ut

förkunna: Se kungöra

förminska (elattoô/elassoô) Joh 3:27-30

förmå (dynamai) Inget särskilt studium.

förmåga (dynamis) Upp 1:16b

förmån (dôrea) Joh 4:9-10 Se också gåva

förmån, som en (dôrean) Joh 15:24-25

förmån för, till (hyper m gen) Inget särskilt studium

förmånlig (ofelon) Upp 3:15b-17a

förmörka (skotoô) Upp 16:10a Se också fördunkla

förneka (arneomai) Joh 1:20

förneka bort (aparneomai) Joh 13:37b-38

förnyade ting-förnyade tings högtid (engkainia) Joh 10:22-23

förr (proteron) Joh 6:60-65

förråda: Se ’ge till sidan av’ 

församling: Se utkallade, (församling) av

försegla (sfragizô) Joh 3:33 Se också sigill

försegla, helt och hållet (katasfragizô) Upp 5:1bb

förskingring: Se kringspridning

försoning (hilasmos) 1 Joh 2:2

först (prôtos) Joh 1:14b-15 Se också tidigt

förstfödd (prôtotokos) Upp 1:5a

förstå (noeô) Joh 12:39-41

förstånd (nous) Upp 13:18a Se också sinne

förstöra (ftheirô) Upp 19:2a Se också fördärva

förstöra alltigenom (diaftheirô) Upp 8:9

försälja (pipraskô) Joh 12:4-5 Se också sälja

försörja: Se livnära

försörjning: Se tillvaro

förtalare (diabolos) Joh 6:70-71

förtära (bibrôskô) Joh 6:8-13 Se också äta ner

förtäring (brôsis) John 4:31-34 Se också mat, ytterligare; näring:

förunderlig (thaumastos) Joh 9:28-30

förundra sig (thaumazô) Joh 3:6-7

förundran (thauma) Upp 17:6

förvaringskärl (glôssokomon) Joh 12:6

förvaringsplats (thêkê) Joh 18:10-11

förvisso (ontôs) Joh 8:35-36

förvånad, vara: Se förundra sig

förälder (goneus) Joh 9:1-2

föräldralös, lämnad (orfanos)Joh 14:18

fötterna, klädnad som når till (podêrês) Upp 1:13b

Gabbata (Gabbatha) Joh 19:12-14a

Gad (Gad) Upp 7:4-8

gadd (kentron) Upp 9:10

galilé (Galilaios) Joh 4:43-45

Galileen (Galilaia) Joh 1:43-44

gallsjuk, vara (cholaô) Joh 7.22-23

gammal (palaios) 1 Joh 2:7

gammal person (gerôn) Joh 3:4-5

gammal, bli: Se åldras

gata (plateia) Upp 11:8

ge (didômi) Joh 1:12-13

ge på (epididômi) Joh 13:26-27

ge till sidan av (paradidômi) Joh 6:60-65

ge tillbaka (apodidômi) Upp 18:6

gemensamt tillsammans med, ha något (syngkoinôneô) Upp 18:4

gemenskap (koinônia) 1 Joh 1:3

gemenskap tillsammans med, en i (syngkoinônos) Upp 1:9aa

genomskinlig (diaugês) Upp 21:21

genast (eutheôs) Joh 6:16-21 Se också strax

genom (prep m gen: dia) Inget särskilt studium.

genomborra: Se borra ut

gestalt (eidos) Joh 5:37 Se också kroppstorlek

gift (farmakon) Upp 9:21

giftblandare (farmakos) Upp 21:8

giftblandning (farmakeia) Upp 18:23b

gissel (scourge) Joh 2:13-15a

gissla: Se piska

giva: Se ge

glas: Se kristallglas

glad, göra/göra sig glad (eufrainô, -omai) Upp 11:10a

glans: Se härlighetsglans

glädja: Se fröjda

glädje: Se fröjd

glädjebud: Se budskap, gott litet

glöda, få att (pyroô) Upp 1:15a

god (agathos) Joh 1:45-46

Gog (Gôg) Upp 20:8

Golgota (Golgotha) Joh 19:16b-17

granne (plêsios) Joh 4:5-6a Se också: närboende

grav (mnêma) Upp 11:9 Se också minnesgrav

grek/grekiska (Hellên/Hellênis) Joh 7:35-36

grekiska (Hellênikos) Upp 9:11

grekiska, på (Hellênisti) Joh 19:19-22

gren: Se kvist

gripa (piazô) Joh 7:30-31 Se också makt (över), få

groda (batrachos) Upp 16:13

grotta: Se håla

grund av, på (prep m ack: dia) Inget särskilt studium.

grundlag (dikaiôma) Upp 15:4b

grundläggning (katabolê) Joh 17:24

grundval (themelios, -on) Upp 21:14

grus (chous) Upp 18:19a

gryning: Se morgon, tidig

gråta (klaiô) Joh 11:28-31 Se också tårar, fälla

gräshoppa (akris) Upp 9:3a

grön: Se ljusgrön

Gud (theos) Inget särskilt studium.

gudfruktig (theosebês) Joh 9:31-33

guld (chrysos) Upp 9:7b Se också guldmetall

guld, av (chrysous) Upp 1:12

guldmetall (chrysion) Upp 3:18a

gyllene: Se guld, av

gyllene, göra: Se förgylla

(poreuomai) Joh 4:49-50 Se också komma 

gå bort (aperchomai) Joh 4:1-4

gå förbi: Se komma vid sidan av

gå före: Se leda (vid sidan av)

gå ut (ekporeuomai) Joh 5:28-29

gård (aulê) Joh 10:1

gåva (dôron) Upp 11:10b Se också förmån

gärning (ergon) Joh 3:19-21

gömd (kryptos) Joh 7:3-5

gömma (kryptô) Joh 8:59

göra (poieô) Inget särskilt studium.

göra: Se också arbeta

gördel (zônê) Upp 1:13b

ha/hava (echô) Inget särskilt studium.

Hades (hadês) Upp 1:18b

hagel (chalaza) Upp 8:7a

halleluja (hallelouïa) Upp 19:1

halshugga med en yxa (pelekizô) Upp 20:4b

halv (hêmisys) Upp 11:9

hand (cheir) Joh 3:35

handelsplats (emporion) Joh 2:15b-17

handlare, parti- (emporos) Upp 18:3

Hannas (Hannas) Joh 18:12-14

Harmagedon (Harmagedôn)  Upp 16:16

harnesk: Se bröstharnesk

harpa: Se cittra

harpa, spela: Se cittra, spela

harpist: Se citterspelare

hata (misêo) Joh 3:19-21

hav (thalassa) Joh 6:1-4

hava: Se ha

hebreiska, på (Hebraïsti) Joh 5:1-3(4)

heder (timê) Joh 4:43-45

hedra (timaô) Joh 5:22-24

hedrad, mycket (polytimos) Joh 12:1-3

hel (holos) Inget särskilt studium.

hela: Se bota

helga (hagiazô) Joh 10:34-36

helgedom (hieron) Joh 2:13-15a

helgedom: Se också tempel

helig (hagios) Joh 1:32-33 Se också from

hellre (mallon) Joh 3:19-21

helt och hållet (kata-, ofta i sammansatta verb) Inget särskilt studium.

hemlig: Se gömd

hemlighet, i (lathra) Joh 11:28-31

herde (poimên) Joh 10:2-4

herde, vara en (poimainô) Joh 21:16 Se också valla

herre (kyrios) Inget särskilt studium.

Herren, tillhörande (kyriakos) Upp 1:10a

hetta: Se svidande hetta

himmel (ouranos) Inget särskilt studium.

himmelsk (epouranios) Joh 3:9-12

hit: Se här

hit, kom (deute) Joh 4:27-30 (deuro) Joh 11:43-44

hitåt (enthade) Joh 4:13-15

hjord (poimnê) Joh 10:16

hjälp av, med: Se i

hjälpa (ôfeleô) Joh 6:60-65 Se också undsätta

hjärta (kardia) Joh 12:39-41

honung (meli) Upp 10:9

hopp (elpis) 1 Joh 3:3

hoppa (hallomai) Joh 4:13-15

hoppas (elpizô) Joh 5:45-47

hora: Se sköka

horn (keras) Upp 5:6b

hosianna (hôsanna) Joh 12:12-13

hugga av: Se skära av

hund (kyôn) Upp 22:15

hundra: Se etthundra

hungersnöd: Se svält 

hungrig, vara (peinaô) Joh 6:34-36

hur (pôs) Joh 3:4-5

huruvida (poteron) Joh 7:16-17

hus (oikos) Inget särskilt studium. Se också bostad

husdjur: Se djur, hus-

husmoder: Se matmoder

hustru: Se kvinna

huvud (kefalê) Joh 13:9-10a

huvudduk (soudarion) Joh 11:43-44

huvudmåltid (deipnon) Joh 12:1-3

huvudmåltid, inta (deipneô) Upp 3:20

hyacint (hyakinthos) Upp 21:19-20

hyacint, av (hyakinthinos) Upp 9:17

håla (spêlaion) Joh 11:38b-39

hålla-hålla fast/kvar (têreô) Joh 2:6-10 Se också vakta

hår (thrix) Joh 11:1-2

hår, av (trichinos) Upp 6:12b-13a

hård (sklêros) Joh 6:60-65

häda (blasfêmeô) Joh 10:34-36

hädelse (blasfêmia) Joh 10:31-33

häl (pterna) Joh 13:18

hälla ut (ekcheô) Joh 2:15b-17

hämnas: Se rättvisa, utverka

hämta: Se ösa upp

här (hôde) Joh 6:8-13

härifrån (enteuthen) Joh 2:15b-17

härkomst/avkomling (genos) Upp 22:16

härlighetsglans (doxa) Joh 1:14b-15

härskare: Se mästare

häst (hippos) Upp 6:2a

häst, av en (hippikos) Upp 9:16

hög (hypselos) Upp 21:10-11b

höger: Se rätt

högtid (heortê) Joh 2:23-25

höja (hypsoô) Joh 3:14-15

höjd (hypsos) Upp 21:16

hölja i (periballô) Joh 19:1-4 Se också kasta

höra (akouô) Inget särskilt studium. Se också hörsägen

hörn (gônia) Upp 7:1 Se också fyrhörnig

hörsägen (akoê) Joh 12:37-38

i (en) Inget särskilt studium.

i alla fall: Se likväl

i fråga om Bibetydelse av ”pros” (i riktning mot)

i går (echthes) Joh 4:51-53

i förhållande till Bibetydelse av ”peri” (runt omkring)

i jämförelse med Bibetydelse av ”para” (till sidan av)

i kraft av Bibetydelse av ”hypo” (inunder)

i samband med Bibetydelse av ”syn” (tillsammans med)

i stället för: Se ”stället för, i”

ifrån, fjärran: Se fjärran ifrån

igen: Se återigen

in i (prep m ack: eis) Inget särskilt studium.

informera (mênyô) Joh 11:55-57

inför: Se också före; ögon, inför (någons)

ingen: Se ej någon; inte någon

inifrån (esôthen) Upp 4:8a

innan (prin) Joh 4:49-50 Se också före

innanför (esô) Joh 20:26-29

inre ädel del (splangchnon) 1 Joh 3:17

inringa (kykloô) Joh 10:24

inte (ou) Inget särskilt studium.

inte: Se också ej

inte, men: Se men ej

inte, och (oute) Inget särskilt studium. Se också ej, och

inte desto mindre (mentoi) Joh 4:27-30

inte heller (oude) Inget särskilt studium.

inte heller någonsin (oudepote) Joh 7:45-46

inte någon/ingen (oudeis) Inget särskilt studium. Se också ej någon

inte så (oukoun) Joh 18:37-38

inte, visst (ouchi) Joh 7:40-42

intill (dess att) (achri/achris) Upp 2:10b Se också till, ända

inunder (prep m ack: (h)ypo) Inget särskilt studium. Se också under

inuti: Se inifrån

iordninggöra: Se ordning, göra i

iris (iris) Upp 10:1ba

Isaskar (Issachar) Upp 7:4-8

Isebel (Iezabel) Upp 2:20

Iskariot (Iskariôth/Iskariotês) Joh 12:4-5

isop (hyssôpos) Joh 19:29

Israel (Israêl) Inget särskilt studium.

israelit (Israêlitês) Joh 1:47

iver (zêlos) Joh 2:15b-17

ivrig, vara (zêloô) Upp 3:19b

ja (nai) Joh 11:25-27

jag (egô) Inget särskilt studium.

jag, och: Se och jag

Jakob (Iakôb) Joh 4:5-6a

jaspis (iaspis) Upp 4:3

Jerosolyma, (ett vanärat) (Hierosolyma) Joh 1:19 Se också Jerusalem

Jerosolyma, invånare i (ett vanärat) (Hierosolymitês) Joh 7:25-27 

Jerusalem (Hierousalêm) Inget särskilt studium. Se också Jerosolyma, (ett vanärat)

Jesaja (Hsaias) Joh 1:22-25

Jesus (Jesus) Inget särskilt studium.

Johannes (Iôannês) Inget särskilt studium.

jord (gê) Inget särskilt studium. Se också marken, på; stoft

Jordan (Iordanês) Joh 1:28

jordbrukare (geôrgos) Joh 15:1

jordbävning: Se skakning

jordisk (epigeios) Joh 3:9-12

Josef (Iösêf) Joh 1:45-46

jubla (agalliaomai) Joh 5:33-35

Judas (Ioudas) Joh 6:70-71

jude: Se judisk

Judeen (Ioudaia) Joh 4:1-4

judisk/jude (Ioudaios) Joh 1:19

jungfru (parthenos) Upp 14:4a

jämställd (isos) Joh 5:15-18

järn (sidêros) Upp 18:12b

järn, av (sidêrous) Upp 2:27(27-28a)

Kafarnaum (Kapharnaoum) Joh 2:11-12

Kain (Kain) 1 Joh 3:12

Kajafas (Kaiaphas) Joh 11:49-50

kalcedon (chalkêdôn) Upp 21:19-20

kall (psychros) Upp 3:15b-17a

kalla (kaleô) Joh 1:42

kallad (klêtos) Upp 17:14b

kallad till sidan av (någon), en som är (paraklêtos) Joh 14:15-17

kalv: Se tjur, ung-

Kana (Kana) Joh 2:1-2

kanel (kinnamômon) Upp 18:13a

karneol (sardion) Upp 4:3

kasta (ballô) Joh 3:22-24

kasta omkring: Se hölja i (periballô)

kasta sig ner (proskyneô) Joh 4:19-22

kasta uppå-på-emot (epiballô) Joh 7:30-31

kasta ut (ekballô) Joh 2:13-15a

Kefas (Kêfas) Joh 1:42

kejsare (Kaisar) Joh 19:12-14a

Keriot (Kariôt) Joh 6:70-71

kista (kibôtos) Upp 11:19a

klaga (thrêneô) Joh 16:20

klarspråk (parrêsia) Joh 7:3-5

klippa (petra) Upp 6:15b

klippblock (Petros) (Joh 1:42)

klokhet: Se vishet

Klopas (Klôpas) Joh 19:25-27

kläda i: Se sjunka i; klädd i, vara

klädd i, vara (foreô) Joh 19:5 Se också flod, klädd i en; sjunka i

klädesplagg/kläder (himation) Joh 13:4b-5 Se också beklädnad; ytterklädnad.

knacka: Se bulta

knot (gongysmos) Joh 7:10-12

knota (gongyzô) Joh 6:41-44

ko: Se oxe

kohort (speira) Joh 18:2-3

kokande (zestos) Upp 3:15b-17a

koleld: Se träkolshög

kom hit: Se hit, kom

komma (erchomai) Inget särskilt studium. Se också gå

komma bort: Se gå bort

komma igenom (dierchomai)Joh 4:1-4

komma ihåg (mimnêskô, -omai) Joh 2:15b-17 Se också minnes, dra sig till

komma in/in i (eiserchomai)  Joh 3:4-5

komma in i tillsammans (syneiserchomai) Joh 6:22-24

komma samman: Se föra samman

komma tillsammans (synerchomai) Joh 11:33-38a

komma upp (anerchomai) Joh 6:1-4

komma uppå-på-emot (eperchomai) Joh 6:22-24

komma ut/ut ur (exerchomai)Joh 1:43-44

komma vid sidan av (parerchomai) Upp 11:14

komma över: Se komma emot

kommit, har: Se också anlänt, har

konstnär (technitês) Upp 18:22

koppar (chalkos) Upp 18:12b

koppar, av (chalkous) Upp 9:20

koppar ’från Libanon’/ ’som liknar olibanum’ (chalkolibanon) Joh 1:15b

korg, stor (kofinos) Joh 6:8-13

korn (krithê) Upp 6:6ba

korn, av (krithinos) Joh 6:8-13

korn, scharlakansrött (kokkos) Joh 12:24

kors (stauros) Joh 19:16b-17

korsfästa (stauroô) Joh 19:6

korsfästa tillsammans med (systauroô) Joh 19:32

kort (brachys) Joh 6:5-7

kraft: Se styrka

kraft av, i: Se inunder

kreatur: Se djur, hus-; kreatursbesättning

kreatursbesättning (thremma) Joh 4:10b-12 Se också nötkreatur

krig (polemos) Upp 9:7a

krig, föra (polemeô) Upp 2:16

kringspridning: Se sådd, isärspridd

kristallglas (hyalos) Upp 21:18

kristallglas, av (hyalinos) Upp 4:6a

kristall, berg-: Se bergkristall

Kristus-Smord (Christos) Joh 1:17

krona (stefanos) Joh 19:1-4

kropp (sôma) Joh 2:19-22

krossa (syntribô) Joh 19:33-37

krukmakare, av en (keramikos) Upp 2:27(27-28a) Se också lera

krydda (arôma) Joh 19:40

krysolit (chrysolite) Upp 21:19-20

krysopras (chrysoprasos) Upp 21:19-20

kulle (bounos) Upp 6:14b

kung (basileus) Inget särskilt studium.

kung, vara (basileuô) Upp 5:10

kunglig (basilikos) Joh 4:46-48

kungöra (kêryssô) Upp 5:2a

kunna: Se förmå

kunskap om, få/ha (ginôskô) Joh 1:10

kunskap om, ge (gnôrizô) Joh 15:14-15

kvist (klêma) Joh 15:2-3

kväll (opsia) Joh 6:18-21

kvinna (gynê) Inget särskilt studium.

källa (pêgê) Joh 4:5-6a

källa: Se också brunn

kämpa (agônizomai) Joh 18:33-36

känd (gnôstos) Joh 18:15-16

känna-känna till-veta (oida) Inget särskilt studium.

käpp (rabdos) Upp 2:27(27-28a)

kärl (skeuos) Joh 19:29

kärlek: Se välkomnande

köld (psychos) Joh 18:17-18

köpa (agorazô) Joh 4:8

köpman: Se handlare, parti-

kött (sarx) Joh 1:12-13

lag (nomos) Joh 1:17

laglöshet (anomia) 1 Joh 3:4

lam (chôlos) Joh 5:1-3(4)

lamm (amnos) Joh 1:29 Se också bagge

lampa (lychnos) Joh 5:33-35

lampställ (lychnia) Upp 1:12

lans: Se lansspets

lansspets (longchê) Joh 19:33-37

Laodikeia (Laodikeia) Upp 1:11b

Lasaros (Lazaros) Joh 11:1-2

last (gomos) Upp 18:11

latin, på (Rômaisti) Joh 19:19-22 Se också romare

leda (agô) Joh 1:42 Se också börja

leda bort (apagô) Joh 19:16b-17

leda tillsammans (synagô) Joh 4:35-36

leda ut (exagô) Joh 10:2-4

leda vid sidan av (paragô) Joh 9:1-2

ledare (archôn) Joh 3:1-2

ledare för tusen (man) (chiliarchos) Joh 18:12

ledare av ’tre sängar’: Se tresängsledare

lejon (leôn) Upp 4:7

lemlästa (pêroô) Joh 12:39-41

leopard: Se panter

lera (pêlos) Joh 9:6-7 Se också krukmakare, av en

leva (zaô) Joh 4:10b-12

levande, göra (zôopoieô) Joh 5:19-21

levande varelse (zôon) Upp 4:6b

Levi (Leui) Upp 7:4-8

levit (Leuitês) Joh 1:19

Libanon: Se koppar från ...

lida (paschô) Upp 2:10aa

lidelse (passion) Upp 12:12b Se också vrede

ligga (keimai) Joh 19:29

ligga ner (katakeimai) Joh 5:1-3(4)

ligga på (epikeimai) Joh 11:38b-39

ligga upp/ligga till bords (anakeimai) Joh 6:8-13

lik-liksom (homoios) Joh 8:55-56

lik: Se också jämställd

likaså (homoiôs) Joh 5:19-21

likhet (homoiôma) Upp 9:14a

liknelse: Se ordspråk

likväl (homôs) Joh 12:42-43

lin: Se linne

linne, av (linous) Upp 15:6

linne, av fint (byssinos) Upp 18:12a

linnekläde (lention) Joh 13:4b-5

linneplagg, litet (othonion) Joh 19:40

liv (zôê) Joh 1:4 Se också tillvaro

liv, ge: Se levande, göra

livnära (trefô) Upp 12:6

livsstil: Se levnadssätt

ljud: Se röst

ljuga (pseudomai) Upp 3:9a

ljummen (chlieros) Upp 3:15b-17a

ljus (fôs) Joh 1:4

ljus, föra till (fainô) Joh 1:5

ljus, ge (fôtizô) Joh 1:9

ljusgrön (chlôros) Upp 6:8aa

ljusstråle (astrapê) Upp 4:5a

ljuvlig: Se söt

lott: Se arvslott

lottning, erhålla genom (langchanô) Joh 19:23-24

lova (= prisa) (aineô) Upp 19:5

lova (= ge löfte) (epangellomai) 1 Joh 2:25

luft (aêr) Upp 9:2

lukta (ozô) Joh 11:38b-39

luta (klinô) Joh 19:30

luttra (hagnizô) Joh 11:55-57 Se också ren, göra; rena

luttrad (hagnos) 1 Joh 3:3 Se också ren

lycklig (makarios) Joh 13:16-17

lyda, icke (apeitheô) Joh 3:36

lyfta (airô) Joh 1:29 Se också ta tillsammans

lyfta uppå/på/emot (epairô) Joh 4:35-36

lykta (fanos) Joh 18:2-3

lyra: Se cittra

lysande (lampros) Upp 15:6

lysande himlakropp (fôstêr) Upp 21:11b

lyssnande: Se hörsägen

låga (flox) Upp 1:14b

lång/länge som, lika/så: Se mycket som, lika/så

långskjorta: Se tunika

långt bort (makran) Joh 21:8-9

lår (mêros) Upp 19:16

låta vara (afiêmi) Joh 4:1-4

läckerbit, liten (opsarion) Joh 6:8-13

läger, (skyddsvallsomgärdat) (parembolê) Upp 20:9a

lägga: Se sätta

lägga på: Se sätta uppå

lägga sig tillbaka: Se falla upp

lämna/lämna i fred: Se låta vara

(lämna helt och hållet- kataleipô Joh 8:9)

längd (mêkos) Upp 21:16

länge: Se mycket som, lika/så

längre: Se ännu (längre)

lära (verb: didaskô) Joh 6:51b-59

lära (subst: didachê) Joh 7:16-17

lära sig (manthanô) Joh 6:45-51a

lärare (didaskalos) Joh 1:38-39

lärd (didaktos) Joh 6:45-51a

lärjunge (mathêtês) Joh 1:35-37 Se också medlärjunge

läsa (anaginôskô) Joh 19:19-22

löfte (epangelia) 1 Joh 2:25

lögn (pseudos) Joh 8:43-44

lögnare (pseustês) Joh 8:43-44

lön (misthos) Joh 4:35-36

löntagare (misthôtos) Joh 10:12-13

lösa upp/upplösa (lyô) Joh 1:26-27

lösa upp från (apolyô) Joh 18:39-40

löv (fyllon) Upp 22:2b

madrass (krabattos) Joh 5:5-9a

Magdala, från (Magdalênê) Joh 19:25-27

Magdalena: Se Magdala, från

mage: Se underliv

Magog (Magôg) Upp 20:8

makt (kratos) Upp 1:6b Se också förmåga

makt (över), få (krateô) Joh 20:21-23

malört, liten (apsinthion) Upp 8:11

man (anêr) Joh 1:12-13

Manasse (Manassês) Upp 7:4-8

manlig (arsên) Upp 12:5a

manna (manna/manna) Joh 6:30-33

Maria (Maria) Joh 11:1-2 Se också Mariam

Mariam (Mariam) Joh 19:25-27

marken, på (chamai) Joh 9:6-7

Marta (Martha) Joh 11:1-2

mat (brôma) Joh 4:31-34 Se också förtäring; mat, ytterligare; näring

mat, ytterligare (prosfagion) Joh 21:4-7a

matmoder (kyria) 2 Joh v 1

med, tillsammans (syn) Inget särskilt studium. Se också sällskap med, i

med anledning av (prep m gen: peri) Inget särskilt studium.

med avseende på Bibetydelse av ”epi” (uppå)

med hjälp av Bibetydelse av ”en” (i)

med syfte på Bibetydelse av ”eis” (in i)

med utgångspunkt från Bibetydelse av ”ek” (ut ur)

medlärjunge (symmathêtês) Joh 11:14-16

medslav (syndoulos) Upp 6:11bb

mellan (between) Joh 4:31-34

men (de) Inget särskilt studium. Se också emellertid

men ej (mêde) Joh 4:13-15

mena: Se tänka

mer/fler (pleiön/pleon) Joh 4:1-4; 21:15

mer: Se också hellre

mer än (plên) Upp 2:25

mer än Bibetydelse av ”hyper” (över)

Messias (Messias) Joh 1:40-41

middag: Se huvudmåltid

mig själv (emautou) Joh 5:30-32

Mikael (Michaêl) Upp 12:7-8

min (emos) Inget särskilt studium.

mindre (elassôn/elattôn) Joh 2:6-10

minnes, dra sig till (mnêmoneuô) Joh 15:20a Se också komma ihåg

minnesgrav (mnêmeion) Joh 5:28-29

minska: Se förminska

miss (av Guds mål) (hamartia) Joh 1:29

missa (Guds mål) (hamartanô) Joh 5:14

(missar, utan-anamartêtos Joh 8:6b-8)

missare (av Guds mål), (varande)  (hamartôlos) Joh 9:16-17

mitt (mesos) Joh 1:26-27

mitt, himlens (mesouranêma) Upp 8:13a

mitten, vara i (mesoô) Joh 7:14

mjöl: Se vetemjöl, finaste

mod till sig, ta (tolmaô) Joh 21:12-14

moder (mêtêr) Inget särskilt studium.

moderliv (gastêr) Upp 12:2 Se också underliv

modig: Se tillit, visa

moln (nefelê) Upp 1:7a

mor: Se moder

mord (fonos) Upp 9:21

morgon (prôïnos) Upp 2:28-29(28b-29) Se också tidig

(morgon, tidig-orthros)  Joh 7:53-8:2)

Mose (Môysês) Inget särskilt studium.

mot: Se emot

mot, i riktning (prep m acc: pros) Inget särskilt studium.

motståndare (satanas) Joh 13:26-27

motsäga (antilegô) Joh 19:12-14a

mottaga: Se ta emot

mun (stoma) Joh 19:29

munsbit, liten (psômion) Joh 13:26-27

mur (teichos) Upp 21:12

musikant (mousikos) Upp 18:22

mycket-många (polys) Inget särskilt studium.

mycket/många, så (tosoutos) Joh 6:8-13

mycket-lång-länge-många som, lika/så (hosos) Inget särskilt studium.

myndighet, rättslig (exousia) Joh 1:12-13

mynt: Se småmynt

myrra (smyrna) Joh 19:39

mysterium (mystêrion) Upp 1:20

måltid: Se huvudmåltid

månad (mên) Upp 9:5a

månader, tidrymd av fyra (tetramênos) Joh 4:35-36

måne (selênê) Upp 6:12b-13a

många: Se mycket

många, så: Se mycket/många, så

många gånger (pollakis) Joh 18:2-3

många gånger som, så (hosakis) Upp 11:6b

måste, man (dei) Joh 3:6-7

mått (metron) Joh 3:34 Se också ankaremått; sädesmått

mängd (plêthos) Joh 5:1-3(4) Se också folkskara

människa (anthrôpos) Inget särskilt studium.

människodråpare (anthrôpoktonos) Joh 8:43-44

märka: Se förstå

märke (charagma) Upp 13:16

mästare (despotês) Upp 6:10ba

mäta (metreô) Upp 11:1b

mätta: Se uppfylla med

mördare (foneus) Upp 21:8 Se också människodråpare

mörker (skotos) Joh 3:19-21 Se också dunkel

möta, ett gående för att (hypantêsis) Joh 12:12-13

möta, (gå för att) (hypantaô) Joh 4:51-53

naken (gymnos) Joh 21:7b

nakenhet (gymnotês) Upp 3:18ba

namn (onoma) Joh 1:6-8

namn, med gott (euônymos) Upp 10:2b

nardus (nardos) Joh 12:1-3

Nasaret (Nazaret) Joh 1:45-46

nasaré: Se nasoré

nasoré (Nazôraios) Joh 18:4-5

Natanael (Nathanael) Joh 1:45-46

nation (ethnos) Joh 11:47-48

natt (nyx) Joh 3:1-2

ned/ner (kata-, ofta i sammansatta verb) Inget särskilt studium.

nedanför (hypokatô) Joh 1:49-50

nedifrån (prep m gen: kata) Inget särskilt studium.

nedåt (kata-, ibland i sammansatta verb) Inget särskilt studium.

Neftalim (Nephthalim) Upp 7:4-8

ner (katô) Joh 8:23-24 Se också ned

”nerkastare” (prostrator) Joh 4:23-24

nicka (neuô) Joh 5:9b-13

Nikodemos (Nikodêmos) Joh 3:1-2

Nikodemos: Se också seger och folkförsamling

nikolait (Nikolaitês) Upp 2:6

nionde (enatos) Upp 21:20

njure (nefros) Upp 2:23ba

nog, vara (arkeô) Joh 6:5-7

nordvind-norr (borras) Upp 21:13

nu (nyn) Inget särskilt studium.

nu, just (arti) Joh 2:6-10

ny (kainos) Joh 13:34-35 

nyckel (kleis) Upp 1:18b

nåd: Se fröjdbringande (nåd)

någon (tìs) Inget särskilt studium.

någonsin (pôpote) Joh 1:18 Se också ’inte heller någonsin’

några: Se få

när (hote) Inget särskilt studium.

när? (póte) Joh 6:25-29

när alltefter omständligheterna (hotan) Joh 2:6-10

nära (engys) Joh 2:13-15a

närboende (geitôn) Joh 9:8-9 Se också: granne

näring (trofê) Joh 4:8

nästa: Se granne

nät (diktyon) Joh 21:4-7a

nödvändig: Se måste

nötkreatur (bous) Joh 2:13-15a

  Se också kreatursbesättning

o (ô) Upp 1:8a

oblandad: Se outspädd

och (kai) Inget särskilt studium.

och  I komb. med verb i participform.

och där (kakei) Joh 11:53-54

och jag (kagô) Joh 1:30-31

och (om) alltefter omständigheterna (kan) Joh 8:13-14

och mig (kame): Se och jag

och till mig (kamoi): Se och jag

oduglig, göra: Se lemlästa

oerhört (sfodra) Upp 16:21

offeraltare: Se altare, offer-

offra (thyô) Joh 10:10 Se också: avgudar, offrad ...

ofta: Se many times

ok (zygos) Upp 6:5b

oklanderlig: Se fläckfri

olibanum (libanos) Upp 18:13a Se också rökelse

olivolja (elaion) Upp 6:6bb

olivträd (elaia) Upp 11:4

olja: Se också olivolja

olja, smörjelse- (myron) Joh 11:1-2

olycklig: Se eländig

olydig: Se lyda, icke

om (ei) Inget särskilt studium. Se också huruvida

om alltefter/’med hänsyn till’ omständigheterna (ean) Inget särskilt studium.

omedelbart efter  Bibetydelse av ”epi” (på)

omega: Se o

omgjorda (sig) (zônnymi) Joh 21:18-19

omgjorda alltigenom (diazônnymi) Joh 13:4b-5

omgjorda runt omkring (perizônnymi) Upp 1:13b

omkring (prep m dat: peri) Inget särskilt studium. Se också med anledning av

omkring, runt: Se runt omkring

omringa: Se inringa

område (chôra) Joh 4:35-36

område, litet (chôrion) Joh 4:5-6a

omskära (peritemnô) Joh 7:22-23

omskärelse (peritomê) Joh 7:22-23

omständigheterna, alltefter (an) Joh 1:32-33 Se också om alltefter …: och (om) alltefter ...

ond (ponêros) Joh 3:19-21 Se också dålig

ondska (ponêria) Upp 9:21

ord (rêma) Joh 3:34 Se också utsaga

ordspråk (paroimia) Joh 10:6

oren (akathartos) Upp 16:13

orena: Se befläcka

orm (ofis) Joh 3:14-15

oroa (tarassô) Joh 5:5-9a

orsak (aitia) Joh 18:37-38

orubblig: Se stabil

orättfärdig gärning (adikêma) Upp 18:5

orättfärdighet (adikia) Joh 7:18

orättfärdigt, handla/behandlas (adikeô) Upp 2:11

osydd (arafos) Joh 19:23-24

otillbörlighet (aschêmosynê) Upp 16:15 Se också skam

otukt (porneia) Joh 8:41-42

otukt, bedriva (porneuô) Upp 2:14-15

otuktig person (pornos) Upp 21:8 Se också sköka

outspädd (akratos) Upp 14:9-10a

ovanpå (epanô) Joh 3:31-32

oväder (cheimôn) Joh 10:22-23

oxe: Se nötkreatur

palmkvist (baion) Joh 12:12-13

panna (metôpon) Upp 7:3

pannband: Se diadem

panter (pardalis) Upp 13:2

paradis: Se rädsla, plats vid sidan av

park: Se rädsla, plats vid sidan av

passera: Se komma igenom

passera över: Se stiga över

Patmos (Patmos) Upp 1:9b

pelare (stylos) Upp 3:12a

pelargång (stoa) Joh 5:1-3(4) 

penningskrin: Se förvaringskärl

penningväxlare (kollybistês) Joh 2:15b-17 Se också småmyntväxlare

Pergamos (Pergamos) Upp 1:11b

Petrus (Petros) Inget särskilt studium.

piska (mastigoô) Joh 19:1-4

Pilatus (Pilatos) Joh 18:28-29a

plats (topos) Joh 5:9b-13

plats: Se också område, litet

plåga (verb: basanizô) Upp 9:5a

plågande (subst: basanismos)Upp 9:5b

pojke eller flicka (pais) Joh 4:51-53 Se också barn

pojke eller flicka, liten (paidion) Joh 4:49-50 Se också barn, litet

pojke eller småflicka, liten små- (paidarion) Joh 6:8-13

portgång (pylôn) Upp 21:12

praktisera (prassô) Joh 3:19-21

prata: Se samtala

predika: Se kungöra

pretorium (praitôrion) Joh 18:28-29a

prisa: Se lova

profet (profêtês) Joh 1:21b

profet, falsk (pseudoprofêtês) Upp 16:13

profetera (profêteuô) Joh 11:51-52

profetia (profêteia) Upp 1:3

profetissa (profêtis) Upp 2:20

prov, utsätta för (dokimazô) 1 Joh 4:1 Se också pröva

prygla: Se flå

präst (hiereus) Joh 1:19

prästledare (archiereus) Joh 7:32-34

prästämbete (hierateia) Upp 5:10

pröva (peirazô) Joh 6:5-7 Se också prov, utsätta för

prövning (peirasmos) Upp 3:10b

pund (litra) Joh 12:1-3

purpurröd (porfyrous) Joh 19:1-4

purpurtyg (porfyra) Upp 18:12a 

pusta på (emfysaô) Joh 20:21-23

(prep m dat: epi) Inget särskilt studium.

på grund av: Se grund av, på

på jakt efter Bibetydelse av ”epi” (emot)

påk: Se slag med en påk

påminna (hypmimnêskô) Joh 14:25-26

påsk: Se påskalamm

påskalamm (pascha) Joh 2:13-15a

pärla (margaritês) Upp 17:4a

rabbi – ett arameiskt ord Joh 1:38-39

rabbuni (rabbouni) Joh 20:16-17a

rak (adj. euthys) Joh 13:28-30

raseri: Se lidelse

redan: Se allaredan

redo (hetoimos) Joh 7:6-9

redo, göra (hetoimazô) Joh 14:1-3

regn (hyetos) Upp 11:6a

regnbåge: Se iris

rem (himas) Joh 1:26-27

ren (katharos) Joh 13:9-10a Se också luttrad

ren, göra (katharizô) 1 Joh 1:7 Se också luttra; rena

rena (kathairô) Joh 15:2-3 Se också luttra; ren, göra

rengöra (plynô) Upp 7:14b

rening (katharismos) Joh 2:6-10

rep, litet (schoinion) Joh 2:13-15a

resa: Se resväg

resa (sig) upp (egeirô) Joh 2:19-22

resten (loipoi, hoi) Upp 2:24

resväg (odoiporia) Joh 4:6b-7

revben (pleura) Joh 19:33-37

rik (plousios) Upp 2:9a

rik, vara (plouteô) Upp 3:17ba

rike (basileia) Inget särskilt studium.

rikedom (ploutos) Upp 5:12ba

ring (kyklos) Upp 4:6b

ring från, i en (kyklothen) Upp 4:3

roddare (hypêretês) Joh 7:32-34 Se också rorsman

romare (Rômaios) Joh 11:47-48 Se också latin, på

ropa (boaô) Joh 1:22-25 Se också skria; utropa

rorsman (kybernêtês) Upp 18:17 Se också roddare

rot (riza) Upp 5:5b

Ruben (Reubên) Upp 7:4-8

rulla: Se vira

rum (för), ha (chôreô) Joh 2:6

runt omkring (prep m ack: peri) Inget särskilt studium. Se också med anledning av; omkring; ring från, i en

rycka till sig: Se röva bort

råd, ge (symboleuô) Joh 18:12-14

rådgöra (bouleuomai) Joh 11:53-54

rådgöra tillsammans med (symbouleuomai) Joh 18:12-14

rådsförsamling (synedrion) Joh 11:47-48

rådvill, vara: Se bryderi, vara i

rånare (lêstês) Joh 10:1

räcka Se "ge på" 

rädd för, vara: Se frukta

rädda (sôzô) Joh 3:16-18

räddare (sôtêr) Joh 4:39-42

räddning (sôtêria) Joh 4:19-22

rädsla: Se också fruktan

rädsla, plats vid sidan av (paradeisos) Upp 2:7

räkna (med) (logizomai) Joh 11:49-50

räkna antalet av (arithmeô) Upp 7:9a

räta ut (euthynô) Joh 1:22-25

(räta på sig: Se böja upp)

rätt (dexios) Joh 18:10-11

rättfärdig (dikaios) Joh 5:30-32

rättfärdighet (dikaiosynê) Joh 16:8-9

rättvisa, utverka (ekdikeô) Upp 6:10bb

rök (kapnos) Upp 8:4

rökelse (thymiama) Upp 5:8b Se också koppar från ...; olibanum

rökelsekar med olibanum (libanôtos) Upp 8:3a

rör: Se vassrör

röra/röra vid (haptomai) Joh 20:16-17a

rörelse, sätta i (kineô) Upp 2:5 Se också skaka

röst (fônê) Joh 1:22-25

röst, höja sin (fôneô) Joh 1:48

rösta om (psêfizô) Upp 13:18a

röstningssten (psêfos) Upp 2:17b

röva bort (harpazô) Joh 6:14-15

rövare: Se rånare

sabbat (sabbaton) Joh 5:9b-13

Sabulon (Zaboulôn) Upp 7:4-8

safir (sappfiros) Upp 21:19-20

salig: Se lycklig

Salim (Salim) Joh 3:22-24

Salomo (Solomôn) Joh 10:22-23

salva: Se smörjelse

Samarien (Samareia) Joh 4:1-4

samarit (Samaritês) Joh 4:39-42

samaritiska (Samaritis) Joh 4:9-10a

samla in (trygaô) Upp 14:18b-19

samtala (laleô) Inget särskilt studium.

samtala, sätt att (lalia) Joh 8:43-44

sand (ammos) Upp 12:18(13:1)

sandal (hypodêma) Joh 1:26-27

sann (alêthinos) Joh 1:9

sannerligen (alêthôs) Joh 1:47

sanning (alêtheia) Joh 1:14b-15

sanning, i: Se förvisso

sanningsenlig (alêthês) Joh 3:33

Sardes (Sardeis) Upp 3:1a

sardonyx (sardonyx) Upp 21:19-20

satan: Se motståndare

scharlakansröd (kokkinos) Upp 17:3b Se också korn, scharlakansrött

se (blepô) Joh 1:29

se: Se också skåda titta på

se i (emblepô) Joh 1:35-37

se upp (anablepô) Joh 9:10-15

Sebedaios (Zebedaios) Joh 21:1-3

sed (ethos) Joh 19:40 Se också bruk, vedertaget

sedan: Se emedan

sedermera (hysteron) Joh 13:36-37a

seger (nikos-nikê) Joh 3:1-2

segla: Se sjöss, fara till

segra (nikaô) Joh 16:33

sex (hex) Joh 2:6-10

sextio (hexêkonta) Upp 11:3

sida: Se revben

sidan av, från (prep m gen: para) Inget särskilt studium.

sidan av, till (prep m ack: para) Inget särskilt studium.

sidan av, vid (prep m dat: para) Inget särskilt studium.

sidentyg (sirikos) Upp 18:12a

sig själv, av: Se själv, av sig

sigill (sfragis) Upp 5:1bb Se också försegla

silke: Se sidentyg

Siloam (Silôam) Joh 9:6-7

silver (argyros) Upp 18:12a

silver, av (argyrous) Upp 9:20

Simon (Simôn) Joh 1:40-41

sinne (dianoia) 1 Joh 5:20 Se också ändra sinne

sinsemellan: Se varandra

Sion (Siôn) Joh 12:14-15

sist (eschatos) Joh 6:37-40

sitta (kathêmai)  Joh 2:13-15a

sitta ner, (låta) (kathizô) Joh 12:14-15

sitta stilla (kathezomai) Joh 4:6b-7

sju (hepta) Upp 1:4a

sjuk: Se svag, vara

sjukdom: Se svaghet

sjunde (hebdomos) Joh 4:51-53

sjunga (adô) Upp 5:9a

sjunka i (endyô) Upp 1:13b

sjunkande-väst (dysmê) Upp 21:13

själ (psychê) Joh 10:11

själv, av sig (heautou) Inget särskilt studium.

själv, mig: Se mig själv

sjätte (hektos) Joh 4:6b-7

sjö (limnê) Upp 19:20

sjöman: Se skeppsman

sjöss, fara till (pleô) Rev 18:17

skada (paiô) Joh 18:10-11 Se också flå; slå; slå till

skaka (seiô) Upp 6:13b Se också rörelse, sätta i

skakning (seismos) Upp 6:12a

skalle (kranion) Joh 19:16b-17

skam (aischynê) Upp 3:18ba Se också otillbörlighet

skam över, dra (aischynô) 1 Joh 2:28

skapa (ktizô) Upp 4:11bb

skapad varelse (ktisma) Upp 5:13a

skarp (oxys) Upp 1:16ab

skattkammare (gazofylakion) Joh 8:19-20

skelettben: Se ben, skelett-

skeppsman (nautês) Upp 18:17

skicka bort (apostellô) Joh 1:6-8 Se också sända

skida, vapen-: Se förvaringsplats

skild från (chôris) Joh 1:3

skilja bort från (apochôrizô) Upp 6:14a

skingra (skorpizô) Joh 10:12-13

skingra isär (diaskorpizô) Joh 11:51-52

skorpion (scorpios) Upp 9:3b

skri (kraugê) Upp 21:4

skria (kraugazô) Joh 11:43-44

skrift (grafê) Joh 2:19-22

(skriftlärd-grammateus Joh 8:3-6a)

skriftrulle: Se bokrulle

skrika: Se utropa

skriva (grafô) Joh 1:45-46

(skriva ned-katagrafô Joh 8:6b-8)

skryt: Se skrävel

skrävel (alazonia) 1 Joh 2:16

skuld: Se orsak

skuld, stå i (ofeilô) Joh 13:14-15

sky: Se moln

skydda: Se vakta

skyldig, vara: Se skuld, stå i 

skymfa (loidoreô) Joh 9:28-30

skåda (horaô/eidon/ide/idou) Joh 1:18

skådande (horasis) Upp 4:3

skål (fialê) Upp 5:8b

skära (noun: drepanon) Upp 14:14b

skära (verb: koptô) Upp 1:7b

skära av (apokoptô) Joh 18:10-11

skära i riktning mot (proskoptô) Joh 11:9-10

sköka (pornê) Upp 17:1b Se också otuktig person

skörd (therismos) Joh 4:35-36

skörda (therizô) Joh 4:35-36

sköte: Se barm

slag (plêgê) Upp 9:18

slag, av sådant (toioutos) Joh 4:23-24

slag med en påk (rapisma) Joh 18:22-24

slakta (sfazô) Upp 5:6a

slav (doulos) Joh 4:51-53 Se också medslav

slav, vara (douleuô) Joh 8:33-34

slut (telos) Joh 13:1 Se också avslutning

slut, komma till ett (teleutaô) Joh 11:38b-39

sluta: Se avsluta; upphöra, få att

slå (plêssô) Upp 11:6b Se också flå; skada; slå till

slå ihjäl (apoktennô) Upp 6:11bb Se också döda

slå till (patassô) Upp 8:12 Se också flå; skada; slå

slå ut: Se hälla ut

släkt: Se härkomst

släkting (syngenês) Joh 18:25-27

släpa (syrô) Joh 21:8-9

smaka (geuomai) Joh 2:6-10

smaragd (smaragdos) Upp 21:19-20

Smord: Se Kristus

smutsig (ryparos) Upp 22:11

smutsig, vara (rypainô) Upp 22:11 Se också befläcka; solka

smycka (kosmeô) Upp 21:2

små- (mikros) Joh 7:32-34

småmynt (kerma) Joh 2:15b-17

småmyntväxlare (kermatistês) Joh 2:13-15a Se också penningväxlare

smörja: Se besmörja

smörja in (engchriô) Upp 3:18bb

smörja på (epichriô) Joh 9:6-7

smörjelse (chrisma) 1 Joh 2:20

smörjelseolja: Se olja, smörjelse-

snabb-snabbt (tachys) Joh 11:28-31

snabbhet (tachos) Upp 1:1a

snabbt (tacheôs) Joh 11:28-31

snarare: Se mer

snart: Se snabb; snabbt

snava: Se också skära i riktning mot; stötesten

snava, få att (skandalizô) Joh 6:60-65

snö (chiôn) Upp 1:14a

Sodom (Sodoma) Upp 11:8

sol (hêlios) Upp 1:16b

soldat (stratiôtês) Joh 19:1-4  Se också armé

solka (molynô) Upp 3:4a Se också befläcka; smutsig, vara

som (hôs) Inget särskilt studium.

som, helt och hållet (kathôs) Joh 1:22-25

som, just: Se som, precis

som, precis (hôsper) Joh 5:19-21

som, sådan (hoios) Upp 16:18a

som just (hosper) Upp 16:6

som om (hôsei) Upp 16:13

somna (koimaomai) Joh 11:11-13

son (hyios) Inget särskilt studium.

sorg (lypê) Joh 16:4b-6 Se också bedrövelse; betryck

sorg, orsaka/vara sorgsen (lypeô) Joh 16:20 Se också bedrövad, vara

sorgsen, vara: Se sorg, orsaka

sovande (koimêsis) Joh 11:11-13

spik (hêlos) Joh 20:24-25

splittra (schizô) Joh 19:23-24

splittring (schisma) Joh 7:43-44

spott (ptysma) Joh 9:6-7

spotta (ptyô) Joh 9:6-7

springa (trechô) Joh 20:1-2

springa före (protrechô) Joh 20:3-4

språk: Se tunga

stabil (ischyros) Upp 5:2a

stabil, vara (ischyô) Joh 21:4-7a

stabilitet (ischys) Upp 5:12bb

stad (polis) Inget särskilt studium.

stadion (stadion) Joh 6:16-21

stam (fylê) Upp 1:7b

stanna (menô) Joh 1:32-33 Se också vistas

  (stanna på /platsen/-epimenôJoh 8:6b-8)

stark: Se stabil, (vara)

stav: Se käpp

sten (lithos) Joh 8:6b-8 Se också röstningssten

sten, av (lithinos) Joh 2:6-10

stena (lithazô) Joh 10:31-33

stenbeläggning: Se stenutbredning

stenutbredning (lithostrôton) Joh 19:12-14a

sticka in: Se ålägga

stiga av (apobainô) Joh 21:8-9

stiga i (embainô) Joh 6:16-21

stiga ned (katabainô) Joh 1:32-33

stiga upp (anabainô) Joh 1:51b

stiga över (metabainô) Joh 5:22-24

stjäla (kleptô) Joh 10:10

stjärna (astêr) Upp 1:16aa

stjärt (oura) Upp 9:10

stoft: Se grus

stor (megas) Inget särskilt studium. Se också större

stor, så (têlikoutos) Upp 16:18a

storlek: Se växt, kroppslig

storman (megistan) Upp 6:15aa

stormning (ormêma) Upp 18:21

strand (aigialos) Joh 21:4-7a

strax (adv. euthys) Joh 13:28-30

strida (machomai) Joh 6:51b-59 Se också kämpa; tvista

stryka ut: Se torka ur

sträcka ut (ekteinô) Joh 21:18-19

ström (cheimarros,-ous) Joh 18:1

stulen ägodel-stöldgods (klemma) Joh 9:21 

stund (hôra) Joh 1:38-39

stund, halv liten (hêmiôrion) Upp 8:1

stycke, brutet (klasma) Joh 6:8-13

styrka: Se stabilitet

stå, få att-stå (histêmi) Joh 1:26-27

stå i begrepp att (mellô) Joh 4:46-48

stå runt omkring (periistêmi) Joh 11:41-42

stå upp, (få att)/stå upp- uppstå (anistêmi) Joh 6:37-40

stå vid sidan av (paristêmi, -anô) Joh 18:22-24

ställa: Se stå, få att-stå

stället för, i (anti) Joh 1:16

stänga (kleiô) Joh 20:19

stärka: Se sätta fast

stöldgods: Se stulen ägodel

större (meizôn) Joh 1:49-50

stöta till (nyssô) Joh 19:33-37

stötesten (skandalon) Upp 2:14-15 Se också snava, få att

svag, vara (astheneô) Joh 4:46-48

svaghet (astheneia) Joh 5:5-9a

svamp (spongos) Joh 19:29

svans: Se stjärt

svar (apokrisis) Joh 1:22-25

svara (apokrinomai) Inget särskilt studium.

svart (melas) Upp 6:5b

svavel (theion) Upp 9:17

svavelaktig (theiôdês) Upp 9:17

sveda (kaumatizô) Upp 16:8-9a

svek (dolos) Joh 1:47

svepa in (entylisso) Joh 20:5a,7-10 Se också hölja i

svidande hetta (kauma) Upp 7:16b

svälja ner: Se dricka ner

svält (limos) Upp 6:8bb

svära (omnyô) Upp 10:6

svärd, stort (romfaia) Upp 1:16ab Se också dolk

svärfar (pentheros) Joh 18:12-14

sydvind-söder (notos) Upp 21:13

sydvästvind: Se sydvind

syfte (gnômê) Upp 17:13-14a

Sykar (Sychar) Joh 4:5-6a

syn: Se skådande

synagoga (synagôgê) Joh 6:51b-59

synagogan, bortledd från (aposynagogês) Joh 9:18-23

synd: Se miss (av Guds mål)

synda: Se missa (Guds mål)

syndare: Se missare (av Guds mål)

syndfri: Se missar, utan

syndig: Se missare (av Guds mål), vara

synlig (faneros) 1 Joh 3:10

synlig, göra (faneroô) Joh 1:30-31 Se också tydlig, göra

synligt (fanerôs) Joh 7.10-12

synnerligen: Se oerhört

syster (adelfê) Joh 11:1-2

(verb: speirô) Joh 4:35-36

(partikel: oun) Inget särskilt studium. Se också inte så; sättet, på det här

så att (hôste) Joh 3:16-18

så stor: Se stor, så

sådan som: Se som, sådan

sådant slag, av: Se slag, av sådant

sådd, isärspridd (diaspora) Joh 7:35-36 

sång: Se visa

sår: Se varhärd

säck (sakkos) Upp 6:12b-13a

säd (sperma) Joh 7:40-42

sädesmått (choinix) Upp 6:6ba

säga (legô) Inget särskilt studium.

säga: Se också samtala, tala, yttra

säga emot: Se motsäga

sälja (pôleô) Joh 2:13-15a Se också försälja

sällskap med, i (prep m gen: meta) Inget särskilt studium. Se också med, tillsammans

sämre (cheirôn)  Joh 5:14

sända (pempô) Joh 1:22-25 Se också skicka bort

säng (klinê) Upp 2:22-23a Se också madrass

sätt, på vilket/så (hopôs) Joh 11:55-57

sätta (tithêmi) Joh 2:6-10

sätta fast (stêrizô) Upp 3:2

sätta runt omkring (peritithemi) Joh 19:29

sätta uppå/på/emot (epitithêmi) Joh 9:10-15

sätta tillsammans (syntithêmi)Joh 9:18-23

sätta sig emot: Se motsäga

sättet, på det här (houtôs) Inget särskilt studium.

söder: Se sydvind

söka/söka efter (zêteô) Joh 1:38-39

sökande efter Bibetydelse av ”epi” (emot)

söm, utan: Se osydd

sömn (hypnos) Joh 11:11-13

sömn: Se också sovande; väcka ut ur sömn

sönder, skära: Se splittra

sönderbryta: Se krossa

sörja: Se skära

söt (glykys) Upp 10:9

sötcitronträd, av: Se citronträd, av söt-

ta (lambanô) Joh 1:12

ta av (afaireô) Upp 22:18-19

ta emot (dechomai) Joh 4:43-45

ta från/vid/till sidan av (paralambanô) Joh 1:11

ta med sig: Se leda

”ta ner” (katalambanô) Joh 1:5

ta tillsammans (syllambanô) Joh 18:12-14 Se också lyfta; ta av

tacksam, vara (eucharisteô) Joh 6:8-13

tacksamhet (eucharistia) Upp 4:9a

tal: Se antal

tala (agoreuô/eipon) Inget särskilt studium.

talarstol: Se tribun

talent, vägande en (talantiaios) Upp 16:21

tand (odous) Upp 9:8b

tecken (sêmeion) Joh 2:11-12

tecken, ge ett (sêmainô) Joh 12:32-33

tempel (naos) Joh 2:19-22

tempel: Se också helgedom

Thyatira (Thyateira) Upp 1:11b

Tiberias (Tiberias) Joh 6:1-4

tid/tidrymd (chronos) Joh 5:5-9a

tid, läglig (kairos) Joh 7:6-9

tidsperiod (eniautos) Joh 11:49-50

tidig (prôïos/prôïa) Joh 21:4-7a Se också morgon-

tidigt på dagen (prôï) Joh 18:28-29a

tidsålder (aiôn) Joh 4:13-15

tidsålderslång (aiônios) Joh 3:14-15

tigga (prosaiteô) Joh 9:8-9

tiggare (prosaitês) Joh 9:8-9

till: Se in i

till, ända (heôs) Joh 2:6-10 Se också intill (dess att)

till följd av  Bibetydelse av ”ek” (ut ur)

till försvar för  Bibetydelse av ”hyper” (till förmån för)

tillintetgöra: Se förstöra

tillit, visa (tharseô) Joh 16:33

tillkommelse: Se vid sidan av, varande

tillräcklig: Se nog, vara

tillrättavisa: Se överbevisa

tillsammans (homou) Joh 4:35-36 Se också med, tillsammans

tillvaro (bios) 1 Joh 2:16 Se också liv

tillåtelse, ge (epitrepô) Joh 19:38

tillåtet, det är (exesti/exestin) Joh 5:9b-13

timme: Se stund

tio (deka) Upp 2:10ab

tiotusen, antalet av (myrias) Upp 5:11b

tionde (dekatos) Joh 1:38-39

titta på (theôreô) Joh 2:23-25

tjugo (eikosi) Joh 6:16-21

tjur, ung- (moschos) Upp 4:7

tjuv (kleptês) Joh 10:1

tjuvgods: Se stulen ägodel

tjäna (latreuô) Upp 7:15a Se också tjänst, göra

tjänare (diakonos) Joh 2:3-5 Se också roddare; slav

tjänst, guds- (latreia) Joh 16:1-2

tjänst, göra (diakoneô) Joh 12:1-3 Se också tjäna

tolfte (dôdekatos) Upp 21:19-20

tolv (dôdeka) Joh 6:8-13

Tomas (Thômas) Joh 11:14-16

topas (topazion) Upp 21:19-20

torka (xêrainô) Joh 15:4-6 Se också uttorkad

torka av (ekmassô) Joh 11:1-2

torka ur (exaleifô) Upp 3:5b

trampa (pateô) Upp 11:2b Se också vandra omkring (peripateô)

tre (treis) Joh 2:6-10

tresängsledare (architriklinos) Joh 2:6-10

tre gånger (tris) Joh 13:37b-38

tre tusen (trischilioi) Joh 6:8-13

tredje-tredje gång (tritos-triton) Joh 2:1-2

trehundra (triakosioi) Joh 12:4-5

trettio (triakonta) Joh 5:5-9a

tribun (bêma) Joh 19:12-14a

tro (verb: pisteuô) Joh 1:6-8 Se också tänka

tro (subst: pistis) Upp 2:13ba

tro, förknippad med (pistikos) Joh 12:1-3

trofast (pistos) Joh 20:26-29

trogen: Se trofast

trolös (apistos) Joh 20:26-29

tron (thronos) Upp 1:4b

trovärdig: Se sanningsenlig

trä(slag) (xylon) Upp 2:7b

trä, av (xylinos) Upp 9:20

träd (dendron) Upp 7:1

trädgård (kêpos) Joh 18:1

trädgårdsmästare: Se trädgårdsvaktare

trädgårdsvaktare (kêpouros)Joh 20:14-15 

träffa: Se slå till

träkolshög (anthrakia) Joh 18:17-18

trött: Se besvära

tugga (trôgô) Joh 6:51b-59

tuktan (kolasis) 1 Joh 4:18

tung (barys) 1 Joh 5:3

tunga (glôssa) Upp 5:9bb

tunika (chitôn) Joh 19:23-24

tupp (alektôr) Joh 13:37b-38

tusen (chilioi) Upp 11:3

tusen, antalet av (chilias) Upp 5:11b

tvilling: Se Tomas; Tvåfaldig

tvista: Se strida

två (dyo) Inget särskilt studium.

tvåeggad: Se tvåmunnad

Tvåfaldig (didymos) Joh 11:14-16

tvåmunnad (distomos) Upp 1:16ab

tvåhundra (diakosioi) Joh 6:5-7

tvätta/tvätta sig (niptô) Joh 9:6-7

tvättfat (niptêr) Joh 13:4b-5

ty (gar) Inget särskilt studium.

tyckas: Se tänka

tydlig, göra (emfanizô) Se också synlig, göra

tyngd (baros) Upp 2:24

typ (typos) Joh 20:24-25

tystnad (sigê) Upp 8:1

tår (dakryon) Upp 7:17b

tårar, fälla (dakryô) Joh 11:33-38a

tält (skênê) Upp 13:6

tält, bo i ett tält (skênoô) Joh 1:12-13

tältuppsättande (skênopêgia)Joh 7:1-2

tänka/tyckas (dokeô) Joh 5:38-40

törne (akantha) Joh 19:1-4

törnig (akanthinos) Joh 19:5

törsta (dipsaô) Joh 4:13-15

ugn: Se brännugn

ull (erion) Upp 1:14a

under (prep m dat: (h)ypo) Inget särskilt studium. Se också inunder

under alla förhållanden: Se och ändå under …

under herraväldet av Bibetydelse av ”epi” (på)

undergång: Se fördärv

underjorden: Se Hades

underliv (koilia) Joh 3:4-5 Se också moderliv

undersökning (zêtêsis) Joh 3:25-26

undervisa m fl: Se lära m fl

undsätta (boêtheô) Upp 12:15-16

ung (neos) Joh 21:18-19

ungtjur: Se tjur, ung-

upp (anô) Joh 2:6-10

uppbragt, vara Joh 11:33-38a

uppenbar: Se synlig

uppenbara: Se avslöja

uppenbarelse: Se avslöjande

uppfostra (paideuô) Upp 3:19a

uppfylla: Se fullborda

uppfylla med (empimplêmi) Joh 6:8-13

uppgång: Se uppstickande

upphöja: Se höja

upphöra, få att (pauô) Upp 3:15b-17a

uppifrån (anôthen) Joh 3:3

upplösa: Se lösa upp

uppmuntra (paramytheomai) Joh 11:17-20

uppstickande-öster (anatolê) Upp 7:2

uppstå: Se stå upp

uppståndelse (anastasis) Joh 5:28-29

uppta, icke (atheteô) Joh 12:47-48

uppväcka (diegeirô) Joh 6:16-21 Se också resa (sig) upp

uppå (prep m gen: epi) Inget särskilt studium.

uppåt (ana) Joh 2:6-10

ur, ut: Se ut ur

ut ur (prep m gen: ek) Inget särskilt studium. Se också från

utan: Se emellertid

utanför (exô) Joh 9:34-37

utblottad (ptôchos) Joh 12:4-5

utblottelse (ptôcheia) Upp 2:9a

utfodra/bespisa (chortadsô) Joh 6:25-29

utforska (exetazô) Joh 21:12-14 Se också forska-forska i

utfråga (eperôtaô) Joh 9:18-23

uthållighet (hypomonê) Upp 1:9ab

utkallade, (församling) av (ekklêsia) Upp 1:4a

utlägga: Se uttyda

utropa (krazô) Joh 1:14b-15 Se också ropa; skria

utsaga (logos) Inget särskilt studium. Se också ord

utseende: Se gestalt

utsmyckning (kosmos) Joh 1:9

utstå: Se lida

uttorkad (xêros) Joh 5:1-3(4) Se också torka

uttyda (hermêneuô) Joh 1:38-39

utvald (eklektos) Joh 1:34

utvälja (eklegô) Joh 6:70

utöver (perissos) Joh 10:10

utöver, vara (perisseuô) Joh 6:8-13

vacker: Se fin

vad (ti) Inget särskilt studium.

vad slag(s), (av) (poios) Joh 10:31-33

vagn (harma) Upp 9:9b Se också ekipage

vaken, vara (grêgoreô) Upp 3:2

vakt (fylakê) Joh 3:22-24

vakta (fylassô) Joh 12:25 Se också vaken, vara

valla (boskô) Joh 21:15 Se också herde, vara en

vandra: Se trampa på

vandra omkring (peripateô) Joh 1:36 Se också trampa

vanhedra (atimazô) Joh 8:49-50

vansinnig, vara (mainomai) Joh 10:19-21

vapen (hoplon) Joh 18:2-3

var? (pou) Inget särskilt studium.

var (hou) Upp 17:15

var och en (hekastos) Joh 5:6-7

vara (eimi) Inget särskilt studium.

vara vid sidan av (pareimi) Joh 7:6-9

varandra (allêlôn) Joh 4:33

varest (hopou) Joh 1:28

varg (lykos) Joh 10:12-13

varhärd (helkos) Upp 16:2

varifrån? (pothen) Joh 1:48

varifrån (othen) 1 Joh 2:18

varje-alla (pas) Inget särskilt studium.

varm: Se kokande

vassrör (kalamos) Upp 11:1

vatten (hydôr) Joh 1:26-27

vattenkruka (hydria) Joh 2:6-10

ve (ouai) Upp 8:13b

vedermöda (ponos) Upp 16:10b

vem (tís) Inget särskilt studium.

vem som än (hostis) Joh 8:53-54

verka: Se arbeta

verkligen: Se förvisso

veta: Se känna (till)-veta

vete: Se brödsäd

vetemjöl, finaste (semidalis) Upp 18:13a

vi (hêmeis) Inget särskilt studium.

vid (prep m dat: pros) Inget särskilt studium.

vid sidan av, varande (parousia) 1 Joh 2:28

vila (anapausis) Upp 4:8b

vila, föra till (anapauô) Upp 6:11ba

vilddjur: Se djur, litet vilt

vilja (verb: thelô) Joh 1:43-44 Se också önska

vilja (subst: thelêma) Joh 1:12-13

vilket just: Se som just

vilse, leda (planaô) Joh 7:10-12

vin (oinos) Joh 2:3-5

vin, surt (oxos) Joh 19:29

vind (anemos) Joh 6:16-21

vindruvsklase: Se druvklase

vindruva (stafylê) Upp 14:18b-19

vinpress (lênos) Upp 14:18b-19

vinge (pteryx) Upp 4:8a

vinranka (ampelos) Joh 15:1

vinstock: Se vinranka

vinter: Se oväder

vinträd: Se vinranka

vira (helissô) Upp 6:14a

visa (noun: ôdê) Upp 5:9a

visa (verb: deiknymi) Joh 2:18

visa upp (anadeiknymi) Joh 6:14-15

vishet (sofia) Upp 5:12ba

viss, en (tìs) Inget särskilt studium.

visst inte: Se inte, visst

vistas (diatribô) Joh 3:22-24

vistas: Se också stanna (kvar)

vit (leukos) Joh 4:35-36

vitna (göra vit) (leukaino) Joh 7:14b

vittne (martys) Upp 1:5a

vittne, vara (martyreô) Joh 1:6-8

vittnesbörd (testimony) Upp 15:5

vittnesmål (martyria) Joh 1:6-8

vred, vara (orgizomai) Upp 11:18a

vrede (orgê) Joh 3:36 Se också lidelse

våg: Se ok

våga: Se mod till sig, ta

våldsamt: Se oerhört

vår (pron: hêmeteros) 1 Joh 1:3

vård (therapeia) Upp 22:2b

vård, ge/få (therapeuô) Joh 5:9b-13

väcka ut ur sömn (exypnizô) Joh 11:11-13

väcka: Se också uppväcka

väg (hodos) Joh 1:22-25

väg: Se också resväg

vägen, visa (hodêgeô) Joh 16:12-13a

välkomna (agapaô) Joh 3:16-18

välkomnad (agapêtos) 1 Joh 2:7

välkomnande (agapê) Joh 5:41-44

vällust (strênos) Upp 18:3b

vällustig, vara (strêniaô) Upp 18:7a

välsigna (eulogeô) Joh 12:12-13

välsignelse (eulogia) Upp 5:12bb

vän (filos) Joh 3:27-30

vän med, vara (fileô) Joh 5:19-21

vända (strefô) Joh 1:38-39

vända (sig) intill (epistrefô) Joh 21:20-23

vända ner (katastrefô) Joh 2:15b-17

vända upp och ner: Se vända ner

värde (timiotês) Upp 18:19b

värdefull (timios) Upp 17:4a

värdelös (faulos) Joh 3:19-21

värdig (axios) Joh 1:26-27

värld, (bebodd) (oikoumenê)Upp 3:10b Se också utsmyckning

värma sig (thermainomai) Joh 18:17-18

värme: Se hetta

väst: Se sjunkande

väta, ge (brechô) Upp 11:6a

vävd (hyfantos) Joh 19:23-24

växa: Se öka

växt, kroppslig (hêlika) Joh 9:18-23

yngling (neaniskos) 1 Joh 2:13

yngre (neôteros): Se ung

ytterklädnad (ependytês) Joh 21:7b Se också beklädnad; klädesplagg.

yttra (fêmi) Joh 1:22-25

yxa, halshugga med: Se halshugga

åldras (gêraskô) Joh 21:18-19

ålägga (entellô, -omai) Joh 14:30-31

år (etos) Joh 2:19-22

åskdunder (brontê) Joh 12:28-30

åsna (onos) Joh 12:14-15

åsna, liten (onarion) Joh 12:14-15

åsyn: Se anblick

åter (palin) Joh 1:21a

åtskilja: Se skilja bort från

åtta (oktô) Joh 5:5-9a

åttonde (ogdoos) Upp 17:9b-11

ägodelar: Se tillvaro

äktenskapsbrott (moicheia) (Joh 8:6b-8)

äktenskapsbrott, begå (moicheuô) Upp 2:22-23a

äldste (presbyteros) Upp 4:4a

älska: Se välkomna; vän med, vara

älskad: Se välkomnad

ända till: Se till, ända

ändra sinne (metanoeô) Upp 2:5

ändå: Se inte desto mindre

ändå under alla förhållanden, och: Se och ändå under alla förhållanden

ängel: Se budbärare

änka (chêra) Upp 18:7

ännu (längre) (eti) Joh 4:35-36 Se också längre

ännu inte (oupô) Joh 2:3-5

ännu inte heller (oudepô) Joh 19:41-42

ärva (klêronomeô) Upp 21:7

äta (esthiô) Joh 4:31-34 Se också frukost, äta; för- tära; förtäring; mat; näring

äta ner (katesthiô) Joh 2:15b-17

ättika: Se vin, surt

ö (nêsos) Upp 1:9b

ödelagd (erêmos) Joh 1:22-25

ödelägga (erêmoô) Upp 17:16a Se också fördärva

öga (ofthalmos) Joh 4:35-36

ögon, inför (någons) enôpion) Joh 20:30

ögonsalva (kollyrion) Upp 3:18bb

öka (auxanô) Joh 3:27-30

ömklig (eleeinos) Upp 3:17bb

önska (boulomai) Joh 18:39-40 Se också vilja

öppet: Se klarspråk

öppna (anoigô) Joh 1:51b

öra (ous) Upp 2:7a

öra, litet (ôtarion) Joh 18:10-11

örn (aetos) Upp 4:7

örsnibb (ôtion) Joh 18:25-27

ösa upp (antleô) Joh 2:6-10

öskärl (antlêma) Joh 4:10b-12

öster: Se uppstickande

över (hyper m ack) Inget särskilt studium.

överbevisa (elengchô) Joh 3:19-21

överflöd: Se utöver, vara

överskrift (titlos) Joh 19:19-22

överstepräst: Se prästledare

översätta (methermêneuô)  Joh 1:40-41

övertyga (peithô) 1 Joh 3:19

övriga: Se resten