back linkTillbaka

Bengt-Göran Ask, 1942-2018

Bengt-Göran Ask ägnade stor del av livet åt att studera och tolka Bibelns texter i ljuset av de johanneiska skrifterna, därav namnet på denna hans samling, JohnBible.

B-G Ask, som var utbildad vid universiteten, eftersträvade inte någon akademisk karriär. På ett unikt sätt kompletteras den gedigna exegetiska analysen av bibeltexterna på grundspråk med en variation av litterära uttryck, ofta kopplade till den lokala kristna miljö i vilken B-G Ask levde och relaterade till. B-G Ask kände glädje över det växande antalet JohnBible besökare från hela världen, en tillströmning som fortsätter att förstärkas efter hans död. Enligt B-G Ask’s vilja kommer denna samling fortsätta vara precis som den var när han för allra sista gången uppdaterade den.

Välkommen att ta del av JohnBible - en källa till glädje och tjänst för Guds Rike!