back linkTillbaka

Litteratur och studier

Litteratur


(Uppgifter om författare är vanligen hämtade från Internet, ofta från Wikipedia. Viss reservation måste göras för eventuella felaktigheter. Avskrivningsfel kan tyvärr inte heller uteslutas.)a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä | ö |
Studier


Aalen, S.: Guds kungavälde eller Guds rike. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965). Sverre Aalen, född år 1909 i Rennesøy norr om Stavanger i sydvästra Norge. Död 1980. Professor i nytestamentlig teologi vid Menighetsfakultetet i Oslo 1955-1979.

Aarde, A.G. van: "The most high God does live in houses, but not in houses built by men . . ." The relativity of the metaphor "temple" in Luke-Acts. Se Neotestamentica (1991). Andries van Aarde född år 1951, "honorary professor" i teologi vid "University of Pretoria" i Sydafrika.

Aarde, A.G. van. Se också Oliver, W.H. - Aarde, A.G. van: The community of faith as dwelling-place of the Father: "basileia tou theou" as "household of God" in the Johannine farewell discourse(s).

Aas, Annar (pastor, Huskvarna): Att våga glädje! (Jönköpings-Posten 1976-10-29). Annar Aas, född 1948. Kyrkoherde i Höganäs 1991-2002. Första maj-talare i Mölndal för socialdemokraterna 2014.

Abba, R.: Priests and Levites in Ezekiel. Se Vetus Testamentum (1978). Rabbi Abba Arika, född år 175 e. Kr. i Kafri sydväst om Shiraz i sydvästra Iran. Död 247. Judisk talmudist som i Sura i den södra delen av det antika Babylonien upprättade det systematiska studiet av de rabbinska traditionerna.

Abel, Ulf: Ikonmålningen "Den gammaltestamentliga Treenigheten" (1500-talet). Se Nationalmuseum Stockholm. Ulf Abel, född 1931. Doktorsavhandling 1980 om Carl Milles medaljkonst.

Abel, Ulf: Ikonmålningen "Den helige Nikolaus" (1500-talet). Se Nationalmuseum Stockholm.

Aberbach, M. Se Smolar, L.-Aberbach M.: The Golden Calf Episode in Postbiblical Literature.

Abrahamian, Line: Otrohetens olika ansikten. Se Det Bästa mars 2004.

Abrahamson, Werner Hans: Norma morum (1790). Se All Nordens lyrik. Werner Hans Abrahamsson, född år 1744 i Schleswig stad söder om Flensburg i norra Tyskland. Död 1812. Dansk författare, ursprungligen tysktalande. En av de ledande i den kommission som redigerade Evangelisk-christelig Psalmebog 1793-1798.

Abrahamsson, Johan: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Abrahamsson, Johan: Tabergskretsen 1900-1935. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Abrahamsson, Sten: En sockenkrönika om missionspionjärerna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989. Sten Abrahamsson, född år 1917(?) i Vaggeryd. Död 1997. Missionär i Helgelseförbundets tjänst i Sydafrika 1947-1954. Pastor i Huskvarna 1957-1962.

Abrahamsson, Sten: Jul i de svartas värld (Jönköpings-Posten 1956-12-27)

Abrahamsson, Sten (pastor, Jönköping): Se, din konung kommer (Jönköpings-Posten 1960-11-26)

Abrahamsson, Sten: Söndag på missionsstationen (Jönköpings-Posten 1948-09-01)

Abrahamsson, Stig: De heligas samfund (Jönköpings-Posten 1951-06-20). Stig Abrahamsson, född år 1915 i Vaggeryd söder om Jönköping. Död 2007. Missionsföreståndare i Helgelseförbundet 1954-1979. Pastor i Smyrnaförsamlingen, Huskvarna 1957-1962.

Abrahamsson, Stig: Ellen Nyberg och Vaggeryds Privata Samskola. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1983.

Abrahamsson, Stig: Emil Gustafson – en Guds profet (1948)

Abrahamsson, Stig: En bra början ... (1991)

Abrahamsson, Stig: Midnattsmöte bland negrerna i Harlem (Jönköpings-Posten 1948-02-09)

Abrahamsson, Stig: Moody lever än (Jönköpings-Posten 1948-02-14)

Abrahamsson, Ulrika: Liv och leverne på Bratteborgs gård. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Abrahamsson-Bodén, Mona (diakoniassistent i Svenska kyrkan, Sandhems pastorat): Lyssna i tro (Jönköpings-Posten 2007-10-05). Mona Abrahamsson-Bodén, född år 1946.

Abramsson, K.: Fikonträdets predikan (Jönköpings-Posten 1939-12-29)

Abramsson, K.: Jesu imperialism (Jönköpings-Posten 1937-07-02)

Abramsson, K.: Människor som Jesus lyckönskar (Jönköpings-Posten 1931-11-28)

Abramsson, K.: Tag sikte på huvudsaken (Jönköpings-Posten 1937-12-17)

Abramsson, K.: Uppenbarelsen av Jesu härlighet (Jönköpings-Posten 1934-03-23)

Abramsson, K.: Utkorelsens hemlighet (Jönköpings-Posten 1935-07-05)

Abramsson, K.: Våra ärenden till Jesus, hans ärenden till oss (Jönköpings-Posten 1934-10-19)

Achebe, Chinua: Allt går sönder (1958,1967,2004). Chinua Achebe, född år 1930 i Ogidi öster om Onitscha i södra Nigeria. Död 2013. Författare och poet.

Ackerman, James S. : The Rabbinic Interpretation of Psalm 82 and the Gospel of John (John 10:34). Se Harvard Theological Review 59 (1966). James S. Ackerman, född år 1919. Död 2016. Konsthistoriker (arkitektur). Balzan Prize 2001 i kategorin i arkitekturens historia.

Adaktusson, Lars: Det gudomliga USA (1983). Lars Adaktusson, född år 1955 i Jönköping. Jornalist och politiker (kristdemokrat). Invald i Europaparlamentet 2014.

Adams, Geoff A.: The New Covenant of Jeremiah 31:31-37. Se Reformation and Revival (1997). Geoffrey A. Adams, rektor för Toronto Baptist Seminary 1959-1994.

Adell, Einar: Om Jönköpings kartor. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933. Einar Adell, född år 1882 i Broddetorp norr om centralorten Falköping. Död 1957. Stadsingenjör i Jönköping.

Adell, Yngva: Santessonska Flickskolan, fröken Anna Santessons livsverk. Se Gudmundsgillets Årsbok 1952. Yngva Adell, född år 1890. Död 1974. Gift med Einar Adell.

Adeney, Miriam: Nå fram till nya folk. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

A - der: Slottet och grindstugan och andra berättelser (1914). Bok nr 69 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

A - der. Se också Ölander, Anna.

Ader, Martin: Så var det 1888. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Adeyemo, Tokunboh: Blir alla frälsta? Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Tokunbo Adeyemo, född år 1944 i Ibadan nordost om Lagos i sydvästra Nigeria. Död 2010. Generalsekreterare i "the Association of Evangelicals in Africa" (AEA) (1978-2002).

Adlerbeth, Gudmund Jöran: Gravskrift över en bonde (troligen 1790-talet). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna. Gudmund Jöran Adlerbeth, född år 1751 i Jönköping. Död 1818. Författare och politiker. Ledamot av Svenska akademien vid dess stiftande 1786. Statsråd 1809-1815.

Adlerbeth, Gudmund Jöran: Skapare, att nalkas dig (1814). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen (1797). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare. Georg Adlersparre, född år 1760 i Hovermo i Myssjö norr om centralorten Svenstavik i Bergs kommun, Jämtland. Död år 1835. Författare. Statsråd 1809-1810. Landshövding i Skaraborgs län 1814-1824.

Adolfsson, Evert: Kring en klippa i havet. Se Miljö och människa i Småland. Evert Adolfsson, född år 1927 i Oskarshamn. Död 2005. Författare och läroverkslärare.

Adolfsson, Gunnar: Före livets lärosäten. Se Småländska skolminnen. Gunnar Adolfsson, född år 1906 i Almundsryd väster om centralorten Tingsryd. Död 1983. Författare. Journalist. Politiker ("starkt engagerad kommunist"). Riksdagsledamot 1945-1948, 1963-1966.

Adolfsson, Gunnar: Landskap kring Gonnar. Se Miljö och människa i Småland.

Adolfsson, Maria: Fäderneslandets känning. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Adolfsson, Mauritz: Så var det då. Se Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år.

Adolphson, Olle: Trettifyran. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken. Olle Adolphson, född år 1934 i Stockholm. Död 2004. Visdiktare.

Adrian, Lars Micael: Jag är döv, halvblind och helgalen - Personligt med Astrid Lindgren. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Lars Micael Adrian, född år 1954. Administrativ chef i Svenska Kyrkan i Malmö 2016.

Adrian, Lars Micael: Smålänningen med tio melodier i psalmboken - Personligt med Karl-Olof Robertson. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Afanasievna Burakova, Nadezjda: En monolog om ett monster som trots allt kommer att bli älskat. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Afton-Tidningen 1910-09-05; 1910-09-29; 1911-05-27; 1911-05-29; 1911-05-30; 1911-06-17; 1912-01-15; 1912-01-22; 1912-01-23; 1912-01-25. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Afzelius, Nils: Bellmanssången. Se Svenska folket genom tiderna 7. Nils Afzelius, född år 1894. Död 1970. Litteraturforskare och biblioteksman.

Agertz, Jan: "Datum in castro junakøpung" - om den äldsta borgen i Jönköpingsbygden. Se Liv och leverne i medeltidens Jönköping. Jan Agerts, född 1944(?). Död 2009. Anställdes som namnforskare och antikvarie vid Jönköpings läns museum 1989.

Aglert, Per-Arne: Tankar inför bönsöndagen (Jönköpings-Posten 1957-05-25). Per-Arne Aglert, född 1920 i Linköping, Sverige. Död 2002. Pastor i Jönköpings baptistförsamling (Svenska Baptistsamfundet) 1945-1957. Generalsekreterare för Sveriges Frikyrkoråd 1967-1981. Riksdagsledamot 1985-1988.

Agnon, Samuel Josef: Den bortdrivne (1966,1968). Samuel Agnon, född år 1888 i Buczacz i Österrike-Ungern, senare benämning Butjatj sydost om Lviv/Lemberg i västra Ukriana. Död 1970. Nobelpris i litteratur 1966.

Agourides, Savas: 'High Priestly Prayer' of Jesus. Se Texte und Untersuchungen (1968). Savas Agourides, född år 1921 i Aten, Grekland. Död 2009. Professor i Nya Testamentet "School of Theology" vid "University of Athens".

Ahlander, Björn: Maktspelet i USA (1961,1963). Björn Ahlander, född år 1920 i Göteborg. Död 1982. Jurist, journalist, författare.

Ahlander, Dag Sebastian: Birgitta – Flickan från Finsta som blev helgon i Rom (1998,1999). Dag Sebastian Ahlander, född år 1944 i Uppsala. Barnboksförfattare och diplomat. Generalkonsul i Leningrad 1989-1992 och i New York 1992-1999.

Ahlberg, Alf: Från antikens och medeltidens tankevärld (1966). Alf Ahlberg, född år 1892 i Laholm. Död 1979. Filosof och folkbildare. Rektor vid arbetarrörelsens folkhögskola i Bunnsvik 1932-1959.

Ahlberg, Alf: Från prästgård till arbetarhögskola (1973)

Ahlberg, Alf: Mina år på Brunnsvik (1974)

Ahlberg, Alf: Minnen och meditationer (1942)

Ahlberg, Alf: Människovärdet (Jönköpings-Posten 1955-03-07)

Ahlberg, Alf: Tysklands ödesväg - Varför segrade nationalsocialismen?" (1934)

Ahlberg, Lars: Barnarps kyrkas historia med några utblickar bakåt kring kristningsprocessen. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Ahlberg, Lars: Brittastugan på Hellstorp och sägnen om dess tillkomst. Se Tabergs Bergslag XIX.

Ahlberg, Lars: Handelsbodar som funnits i Barnarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Ahlberg, Lars: Kronheden. Se Tabergs Bergslag XIV.

Ahlberg, Yngve: Kristendomskritiken. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948. Yngve Ahlberg, född 1903 i Stenbrohult. Död 1983. Domprost i Lund 1959 - ?.

Ahlbert, Gustaf: Axplock ur min dagbok. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlbert, Gustaf: Missionskonferensen på Oljeberget - Muhammedanmissionens stora tillfälle. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlbom, Märta: Från slottsvall till parkstråk. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Ahlbäck, Algot: Fyra vardagsbilder. Se Ongman-minnen. Algot Ahlbäck, född år 1910 i Stora Tuna. Död 1949. Missionsföreståndare i Örebromissionen 1931-1949.

Ahlerup, Gunnar: Alla helgons salighet (Jönköpings-Posten 1955-11-04). Gunnar Ahlerup, född 1910 i Malmö. Död 2004. Pastor i Immanuelskyrkan i Jönköping (Svenska Missionsförbundet) 1955-1960.

Ahlerup, Gunnar: Kämpande församling (Jönköpings-Posten 1959-10-24)

Ahlerup, Gunnar: Kärlek och ansvar (Jönköpings-Posten 1958-02-22)

Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket (190?,1907). Bok nr 132 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Friedrich Ahlfeld, född år 1810 i Mehringen nordväst om Leipzig i Tyskland. Död 1884. Pastor i Nikolaikyrkan i Leipzig 1851-1881.

Ahlfeld, Friedrich: Huspresten Berend Sten. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlfeld, Friedrich: Spelarens lif och ändalykt eller Faren icke vilse; Gud låter icke gäcka sig. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlfeld, Friedrich: Undantagsmannen eller Huset med det svarta skiffertaket. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlgren, Ernst. Se Benedictsson, Victoria.

Ahlgren, Gunnar: En släktskildring från 1800-talet. Se Bottnaryd förr och nu.

Ahlgren, Sven: Framtidstro - förutsättning för positiv utveckling. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu VII.

Ahlgren, Werner: "Gamla Skillingaryd" och den Ahlgrenska industrin. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu VII.

Ahlin, Ingegerd: Med nya ögon (1975). Ingergerd Ahlin, född 1923 i Järpås sydväst om centralorten Lidköping. Död 2012. Poet.

Ahlin, M.: Från gångna dagar - Sala stads Missionsförening. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlmann, Hans W-son: Se W-son Ahlmann, Hans.

Ahlmark, Per: Det öppna såret – Om massmord och medlöperi (1997). Per Ahlmark, född år 1939 i Stockholm. Riksdagsledamot 1967-1979. Vice statsminister 1976-1978.

Ahlner, Karl D.: Dröm och verklighet. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo. Karl David Ahlner, född år 1881 i Östra Gerum väster om centralorten Tidaholm. Död 1974. Präst i Svenska Kyrkan.

Ahlnér, Ingalill (missionssekreterare i Svenska Alliansmissionen): Lycklig eller salig ... (Jönköpings-Posten 1999-11-05). Ingalill Ahlnér, född år 1948. Pastor. Handläggare vid Migrationsverket.

Ahlnér, Ragnwald: Ingemar Helmner: "Jag tror på väckelsemötet". Se Soluppgången 1979. Ragnwald Ahlnér, född 1944. Pastor. Politiker. Ombudsman inom kristdemokraterna (regionalt) 1986-2002.

Ahlqvist, Martin (pastorsadjunkt, Bankeryd): Upptecknad i det himmelska DNA-registret (Jönköpings-Posten 2003-10-03). Martin Ahlqvist, född år 1971. Präst.

Ahlriksson, Maria (pastor i Allianskyrkan i Bottnaryd/Ryds församlingskrets): Det ensamma örat!? (Jönköpings-Posten 2006-08-18)

Ahlrud, Sivar: Flygmysteriet (1951,1953)

Ahlrud, Sivar: Fäbodsmysteriet (1953)

Ahlrud, Sivar: Lördagsmysteriet (1957)

Ahlrud, Sivar: Travmysteriet (1954)

Ahlrud, Sivar: TT-mysteriet (1955)

Ahlrud, Sivar: TV-mysteriet (1956)

Ahlrud, Sivar: Tågmysteriet (1957)

Ahlstedt-Yrlid, Inger: Monumentalmåleriet - Medeltidens massmedium. Se Signums svenska kulturhistoria. Inger Ahlstedt-Yrlid, född år 1939.

Ahlsten, Johan: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet. Johan Ahlsten, född år 1893 i Alskogs socken på Gotland. Död 1981. Ordförande i Svenska Missionsförbundets styrelse 1950-1962.

Ahlström, G.: The House of Wisdom. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Ahnfelt, Oscar: Andeliga sånger (1877). Oscar Ahnfelt, född år 1813 i Gullarp nordväst om centralorten Eslöv. Död 1882. Tonsättare och lekmannapredikant.

Aikman, David: George W. Bush - en man och hans tro (2004,2005). David Aikman, född år 1944 i Surrey i sydöstra England. Författare och journalist.

Akrell, Thorsten: Television (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

A.L.O.E. Se Tucker, Charlotte Maria.

Alberius, Anders: Bibelsällskapets vardag. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Anders Alberius, född år 1947 i Jönköping. 1989-1992 stiftsadjunkt i Växjö stift, 1992-2003 generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet, 2003-2013 domprost i Skara stift.

Alberius, Anders: Kyrkans studiearbete i blickpunkten. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Alberius, Bertil (komminister, Jönköping): Den tacksamme samariten (Jönköpings-Posten 1973-09-21). Bertil Alberius, född i Jönköping 1918. Död 2007. Sjömanspräst i Antwerpen 1948-1949, Genua 1959, Hull 1963.

Alberius, Bertil (kyrkoherde): Kristet broderskap (Jönköpings-Posten 1963-01-19)

Alberius, Bertil (kontraktsprost emeritus, Jönköping): Var och en som ber ... (Jönköpings-Posten 1988-05-06)

Albertsson, Anita: Kindergarten - modell Hongkong. Se Soluppgången 1971. Anita Albertsson, född 1936. Gift med Eskil Albertsson.

Albertsson, Anita. Se också Uhr, Anita.

Albertsson, Eskil: 00-00-00 klockan 00.01 och sen (Jönköpings-Posten 1999-12-30). Eskil Albertsson, född år 1937. Missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen 1979-2001.

Albertsson, Eskil: 90-åriga metoder för 90-talets mission. Se Soluppgången 1990.

Albertsson, Eskil: Arbete att lyfta människor. Se Soluppgången 1967.

Albertsson, Eskil: Behövs det mission i moderna, kyrkorika Hongkong? Se Soluppgången 1973.

Albertsson, Eskil (missionär, Norrahammar): En fredlig revolution (Jönköpings-Posten 1973-06-29)

Albertsson, Eskil: En luthersk-roseniansk-baptistisk-pingstpåverkad Alliansmission. Se Soluppgången 2001.

Albertsson, Eskil: Församlingsbyggande (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Församlingsförnyelse. Se Soluppgången 1997.

Albertsson, Eskil: Glädjebud i vår tid. Se Soluppgången 1993.

Albertsson, Eskil: Gränslös gemenskap. Se Soluppgången 1991.

Albertsson, Eskil: Gudsordets kraft och begränsning. Se (Soluppgången) 1981.

Albertsson, Eskil: Hongkong och Macau - Växande församlingar (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Hur blir SAM:s morgondag? Se Soluppgången 1994

Albertsson, Eskil: Kina - levande, växande och bibeltroende församling. Se Soluppgången 1976.

Albertsson, Eskil: Kina - Mission under revolution (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Kina - öppet men inte fritt. Se Soluppgången 1989.

Albertsson, Eskil: Kristet hopp i atomåldern. Se Soluppgången 1983.

Albertsson, Eskil: Lär känna Gud genom att pröva honom. Se Soluppgången 1987.

Albertsson, Eskil: Många tårar – stor skörd. Om församlingstillväxten i Kina. (2006)

Albertsson, Eskil: SAM och ekumeniken. Se Soluppgången 1996.

Albertsson, Eskil: Så många! Se Soluppgången 1982.

Albertsson, Eskil: Tillkomme ditt rike. Se Soluppgången 1980.

Albertsson, Eskil: Tillsammans. Se Soluppgången 1988.

Albertsson, Eskil: Trohet under "torrperiod". Se Soluppgången 1999.

Albertsson, Eskil: Ungdomscentra i Hongkong - mötesplats för frigjord kinesisk ungdom. Se Soluppgången 1969.

Albertsson, Eskil: Ungdomscentrum - en inkörsport till Guds rike. Se Soluppgången 1974.

Albertsson, Eskil: Varför växer kyrkan i Kina? Se Soluppgången 1998.

Albertsson, Eskil: Väckelse - vår enda räddning. Se Soluppgången 1979.

Albertsson, Eskil: Väckelse och mission (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albrektson, Bertil: Är översättning också tolkning? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986). Bertil Albrektson, född år 1929 i Göteborg. 1967-1976 professor i exegetik, företrädesvis gammaltestamentlig exegetik, vid Åbo Akademi i Finland.

Albrektson, Bertil-Ringgren, Helmer: En bok om Gamla Testamentet (1979)

Albright, Madeleine: Madam Secretary - Fru utrikesminister (2003,2004). Madeleine Albright, född år 1937 i Prag i dåvarande Tjeckoslovakien. Utrikesminister i USA 1997-2001.

Alcock, Deborah: De spanska bröderna - En berättelse från det sextonde århundradet (1870,1905). Bok nr 109 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Deborah Alcock, född år 1835 i Kilkenny sydväst om Dublin på sydöstra Irland. Död 1913. Författare i "historical fiction on religious themes".

Aldén, Gustaf: I Getapulien - Vandringar och forskningar (1883). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Aldén, Gustaf: I Getapulien - Vandringar och forskningar (1883). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Gustaf Aldén, född år 1852 i Alseda öster om centralorten Vetlanda. Död 1927. Skolman och tidningsman. Föreståndare vid norra Kalmar läns folkhögskola i Södra Vi 1880-1889.

Alden, Isabella. Se Pansy. Isabella Alden, född år 1841 i Rochester, New York, USA. Död 1930. Författare som skrev om "love to God and love to her fellow-men".

Aleixandre, Vicente: Den som dansar förverkligar sig (1970). Se Aleixandre, Vicente: Paradisets skugga. Vicente Alexandre, född år 1898 i Sevilla, Spanien. Död 1984. Spansk poet som år 1977 fick Nobelpriset i litteratur.

Aleixandre, Vicente: Paradisets skugga (1974)

Aleksandrovitj Brovkin, Jergenij: En monolog om ett månlandskap. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Aleksandrovitj, Ljuba: Den hängde i repet som ett litet barn . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl (1997). Svetlana Aleksijevitj, född år 1948 i Stanislav, senare benämnd Ivano-Frankivsk, i sydvästra Ukraina. Författare. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 2015.

Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena (1986). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden (1993). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage (1998)

Aleksijevitj, Svetlana: Kriget har inget kvinnligt ansikte (1985). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Zinkpojkarna (1989). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj Borisevitj, Valentin: En monolog om fysiken som vi alla var förälskade i. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Alenius, Gottfrid: Bland kåtornas folk - Minnen och intryck från missionsresor i lappländska fjälltrakter (1946). Gottfid Alenius, född år 1896 i Blattniksele söder om centralorten Sorsele. Död 1960. Samemissionär och pastor i Pingströrelsen.

Alestig, Inger: Vänskap. Se Vardagsord. Inger Alestig, född år 1955. Reporter. Kulturredaktör på tidningen Dagen 2000-2015.

Alexander, David: Foto-guide till Nya testamentet (1972,1978)

Alexandersson, Eric S: Dalar och förklaringsberg (1990) Erik S. Alexanderssson, född år 1922 på Klamparegaran i Masthugget i Göteborg. Död 1999. Arbetarförfattare, journalist och sjöman.

Alexandersson, Eric S.: Heja Masthugget (1969,1980)

Alexandersson, Eric S.: Piruetter och vildrosor (1998)

Alexandersson, Eric S.: Revolt i Masthugget (1970,1980)

Alexandersson, Eric S.: Utblick från Masthugget (1971)

Alexandersson, Eric S.: Änglarna i Masthugget (1973)

Algesund, Jörgen: Glöm inte bibelskolan i Sydthailand! Se Soluppgången 1970. Jörgen Algesund, född år 1937. Missionär i Surat Thani i södra Thailand från 1960-talet fram till 1997.

Alin, Nils: (Landswägar som gå ut från Jönköping) (1791). Se Gudmundsgillets Årsbok 1952.

All Nordens lyrik (i urval av Anders Österling) (1962)

Allansson, Sivert: Vårdhemmet Fridhem - En historik om Omsorg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990. Sivert Allansson, född 1942. Arbetade på vårdhemmet Fridhem i Vaggeryd 1978-1990, de sista åren som biträdande föreståndare.

Allard, H.: Huru bör den trötte bäst tillbringa sin semester? (1916) Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916. Henrik Allard, född år 1868 i Åtvids socken sydost om Linköping. Död 1941. Läkare som visade stort engagemang för Göteborgs fattiga barn.

Allemark, Inga Britt: Praktiska realskolan i Jönköping. Utveckling - avveckling. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Allemark, Inga-Britt: Vättern i poesi och prosa. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Allen, John: Rättvisans rebell - Desmond Tutu - En biografi (2006,2007)

Allen, Leslie C.: Psalm 73: Pilgrimage from Doubt to Faith. Se Bulletin for Biblical Research (1997). Leslie C. Allen, född år 1935 i Bristol i sydvästra England. Professor i Gamla testamentet vid Fuller Theological Seminary's School of Theology i Pasadena, USA 1983-2004.

Allen, Ronald B.: The Bloody Bridegroom in Exodus 4:24-26. Se Bibliotheca Sacra (1996). Ronald B. Allen, född 1941 i Denver, Colorado. Teologie doktor i biblisk hebreiska vid Dallas Theological Seminary 1973.

Allen, Woody: Death. Se Allen, Woody: Without feathers. Woody Allen, född år 1936 i New York i USA. Filmregissör, manusförfattare, skådespelare.

Allen, Woody: Without feathers (1972,1975)

"Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland (1977). Smålands Författarsällskaps skriftserie VI.

Allgén, Carl: C. O. v. Porat - En småländsk naturforskare. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937. Carl Allgén, född år 1886 i Lund. Död 1960. Zoolog och läroverkslektor. Lektor i biologi i Jönköping 1920-1940.

Allgén, Carl: Från skinn till handske - Några ord om handskmakeriet, ett av ålder ansett hantverk. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Allgén, Carl: Herman Nyqvist - skaparen av Fågelmuseet i Jönköpings Stadspark. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Allgén, Carl: Robert Tolf. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Allgulin, Sigfrid (kyrkoadjunkt i Nässjö): Den heliga konsten att lyssna till Guds ord (Jönköpings-Posten 1950-02-10)

Alling Engstedt, Margaretha: Hembygdens år. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Alling-Engstedt, Margareta. Se också Väckelsens folk.

Allt i fickformat, Månadstidningen (juli 1944)

Allvin, J.: Strödda Anteckningar, angående Jönköpings Stad och dess omgifning (1839). Se Gudmundsgillets Årsbok 1959-1960. Jonas Allvin, född år 1777 i Västra Tollstad norr om centralorten Ödeshög. Död 1866. Lantmätare i Jönköpings län 1813-1849.

Allwood, Martin (S.): Bildande konst - Liberal arts (1975). Martin Samuel Allwood, född år 1916 i Jönköping. Död 1999. Studentexamen i Jönköping 1935. Studier vid Cambrige university i England 1935-1939 med dubbel Bachelor of Arts i psykologi och engelsk litteraturvetenskap. Lärare vid Rabindranath Tagores högskola utanför Calcutta i Indien 1939. Doktor i sociologi vid Technische Universität Darmstadt i Tyskland 1953. Internationella kurser vid utbildningscentret Marston Hill i Mullsjö under 1950- och 60-talen.

Allwood, Martin (S.): Den svåra vägen. Se Miljö och människa i Småland.

Allwood, Martin (S.): I början på trettitalet. Se Barndom i Småland.

Allwood, Martin (S.): Jag bar döden i min kropp (1976)

Allwood, Martin (S.): Jag minns det vackra Mullsjö - 230 konstnärer och en ort i deras liv (1975)

Allwood, Martin (S.): Josefin eller Drömmar och drömmar (1997)

Allwood, Martin S: Katedralernas kyrkogård (1945)

Allwood, Martin S: Läroverket (1948)

Allwood, Martin (S.): Ryska kulturmönster (1984)

Allwood, Martin S-Ranemark, Inga-Britt: Medelby (1943) (Medelby täcknamn för Mullsjö)

Allwood, Martin-Samuelsson, Arne: Ryfors - En kavalkad om ett bruk (1986)

Alm, Göran: Kyrkobyggande i Sverige 1865-1910. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Göran Alm, född år 1945 i Gävle. Disputerade 1974 vid Stockholms universitet på en avhandling om metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige.

Alm, Lisa: Då en bibelskoleelev fick hembud. Se Ongman-minnen.

Alm, Sigfrid: Missionen och hemlandskyrkan (Jönköpings-Posten 1918-07-13). Sigfrid Alm, född år 1887 i Vänersborg. Död 1960. Missionär i Sydindien för Svenska Kyrkans mission 1922-1931.

Al-Malik al-Nuri, Abd. Se El-Malik Nouri, Abd.

Almer, Andreas: Ung Pilgrim. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Andreas Almer, född år 1956 i Finja nordväst om centralorten Hässleholm. Diakon och präst.

Almer, Hans: Att vara Kristi tjänare (Jönköpings-Posten 1975-01-24). Hans Almer, född år 1952 i Finja nordväst om centralorten Hässleholm. Pasorsadjunkt i Huskvarna 1974-1975.

Almgren, Åke: Från ungdomsverksamheten i Indien. Se Soluppgången 1960.

Almgren, Åke: När Gud besökte "Grälbyn". Se Soluppgången 1956.

Almquist, Arvid: Det nya Kina (Jönköpings-Posten 1950-02-24). Arvid Almquist, missionssekreterare för Svenska Alliansmissionens inre mission.

Almquist, Arvid: Frid på jorden. Se Soluppgången - På konungens bud 1948.

Almquist, Arvid: Främre Orienten och missionen (Jönköpings-Posten 1954-01-29)

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Håller livsgrunden? (Jönköpings-Posten 1957-08-10)

Almquist, Arvid: Kampen om Kina. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Almquist, Arvid: Kinas kristna i dagens läge (Jönköpings-Posten 1956-07-11)

Almquist, Arvid (missionssekreterare): Kinesisk horisont (Jönköpings-Posten 1951-01-24)

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Kristi förbön (Jönköpings-Posten 1959-04-24)

Almquist, Arvid: Mau-Mau och kolonialpolitiken (Jönköpings-Posten 1953-03-19)

Almquist, Arvid: Missionens utsikter i Indien (Jönköpings-Posten 1955-02-25)

Almquist, Arvid: Missionsproblem och missionsstrategi (Jönköpings-Posten 1955-07-04)

Almquist, Arvid: Muhammedanismen och kristen mission. Se Soluppgången 1959.

Almquist, Arvid: Pensionär berättar. Se Soluppgången 1965.

Almquist, Arvid: På konungens bud. Se Soluppgången 1957.

Almquist, Arvid: Religionsfrihet i Sydamerika (Jönköpings-Posten 1956-04-20)

Almquist, Arvid: Revolution och mission (Jönköpings-Posten 1950-09-27)

Almquist, Arvid: Svensk missionsinsats. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Almquist, Arvid: Två faror. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Världsmissionen (Jönköpings-Posten 1958-07-11)

Almquist, Arvid: Världsnöd och världsmission (Jönköpings-Posten 1955-05-04)

Almquist, Arvid: Världsreligionernas förnyelse. Se Soluppgången 1961.

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Svenska Alliansmissionen): Öppna dörrar för missionen - SAM-önskan (Jönköpings-Posten 1959-12-31)

Almqvist, Carl Jonas Love: Du går icke ensam. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken. Carl Jonas Love Almqvist, född år 1793 i Stockholm. Död 1866 i Bremen, Tyskland. Författare, lärare, präst och tonsättare.

Almqvist, Carl Jonas Love: Kapellet (1838). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Almquist, Carl Jonas Love: Letter 1854-07-08 from Philadelphia to wife and daughter. Se Berg, R.G.: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866.

Almqvist, Carl Jonas Love: Sesemana. Se Håkanson, Björn.

Almqvist, Carl Jonas Love: Tre fruar i Småland (1842-43,1998)

Almqvist, Sten: Viktor Rydbergs död. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Almqvist, Stig: Patriarken Sjöström (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Almqvist, Sven Dan (kyrkoherde, Rydaholm): Tungor såsom eld (Jönköpings-Posten 1979-06-01). Sven Dan Almqvist, född år 1920 i Nottebäck i Uppvidinge kommun nordost om Växjö. Död 2017. Präst.

Almström, Roland: Wänskapsklubben Vaggeryd 1922-2002. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Al-Mudarris, Fatih. Se El-Mudarris, Fatih: Ett strå mynta.

Aloisi, John: The Paraclete's Ministry of Conviction: Another look at John 16:8-11. Se Journal of the Evangelical Theological Society (March 2004). John Aloisi. Lärare i kyrkohistoria vid Detroit Baptist Theoligical Seminary sedan 2010.

Alt-Eissfeldt-Kahle: Biblia Hebraica Stuttgartensia (1984)

Al-Tikerly, Fouad. Se Et-Tekerli, Fuad.

Altink, Willem: 1 Chronicles 16:8-36 as literary source for Revelation 14:6-7. Se Andrews University Seminary Studies (1984). Willem Altink. Mijnsheerenland i Binnenmaas söder om Rotterdam i Nederländerna (1986). Exeget.

Alverfors, Ann-Charlotte: Barn av samma ögonblick (2000). Ann-Charlotte Alverfors, folkbokförd som Ann-Charlotte Merker, född år 1947 i Eksjö och uppväxt i Reftele söder om centralorten Gislaved. Död 2018. Författare.

Alverfors, Ann-Charlotte: Hjärteblodet (1976)

Alverfors, Ann-Charlotte: Jönköping 6 (1975)

Alverfors, Ann-Charlotte: På väg. Se Miljö och människa i Småland.

Alverfors, Ann-Charlotte: Snabelros (1977)

Alverfors, Ann-Charlotte: Sparvöga (1975,1982,2000)

Alverfors, Ann-Charlotte: Stjärneklok (1986)

Alverfors, Ann-Charlotte: Vem ska trösta Gösta? (2007)

Alverlin, Sven: Det gåller de unga. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven (pastor, Bodafors baptistförsamling): Förmedlaren av himmelska gåvor (Jönköpings-Posten 1953-04-25)

Alverlin, Sven (pastor, Bodafors): Helgelsens väg (Jönköpings-Posten 1961-04-29)

Alverlin, Sven: Land att erövra. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Med frågor i marginalen. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Missionärer i fältmiljö. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Öppet land. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alving, Hjalmar-Hasselberg, Gudmar: Svensk litteraturhistoria (1957)

Alvtegen, Karin: Skam (2005). Karin Alvtegen, född år 1965 i Huskvarna. Författare. Dotterdotter till Gunnar Ericsson, bror till Astrid Lindgren.

Aman, Viktor: Svenskarna i Estland. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989. Viktor Aman, född år 1912 på Nuckö i Estland. Död 2009.

Ambjörnsson, Ronny: Mitt förnamn är Ronny (1996,2000). Ronny Ambjörnsson, född år 1936 i Göteborg. Idéhistoriker och författare. Professor i idéhistoria vid Umeå universitet 1981-2001.

Ammundsen, Valdemar: Den grekisk-ryska kyrkan. Se Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet. Valdemar Ammundsen, född år 1875 i Nørre Feldung söder om Holstebro i västra Jylland i Danmark. Död 1936. Professor i kyrkohistoria vid Köpenhamns universitet 1901-1923. Biskop i Haderlevs stift 1923-1936. "Hos honom stod det kristliga alltid före det nationella . . . bekämpade nationalsocialismen i sitt stift."

Ammundsen, Valdemar: Den protestantiska hednamissionens begynnelse. Se Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet.

Amnefors, Ewert: Möte med minnen (1986). Ewert Amnefors, född år 1913 i Sorunda nordväst om centralorten Nynäshamn. Död 1994. Pastor (Svenska Missionsförbundet), tidningsskribent, poet och psalmförfattare. "Ville predika genom sina dikter"

Amnefors, Ewert (pastor, Värnamo): Om tidernas tecken (Jönköpings-Posten 1965-11-05)

A-n, T.: I Jönköping den 6 nov. 1882. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Analecta Biblica (1974)

Anderberg, Ad. (Adolf): Düsseldorfskolan och Karl XV:s konstnärskrets. Se Svenska folket genom tiderna 9. Adolf Anderberg, född år 1885 i Ängelholm. Död 1968. Konstforskare.

Anderberg, Algot (kyrkoherde): Morgondagen (Jönköpings-Posten 1939-01-11). Algot Anderberg, född år 1893 i Södra Åby öster om centralorten Trelleborg. Gift 1929 med Yvonne Söderblom, dotter till ärkebiskop Nathan Söderblom, som förrättade vigseln. Utnämndes till hovpredikant 1937. Biskop i Visby stift 1951-1961.

Anderberg, Bengt: Rättvisa! Se Håkanson, Björn. Bengt Anderberg, född år 1920 i Lundby, Göteborg. Från 1970-talet bosatt på Bornholm. Död 2008. Författare och översättare. Medlem av 1973 års bibelkommission. "Var känd för sin lust att utmana."

Anderberg, Lars Erik (major i Frälsningsarmén, Jönköping): Jesus lät sig inte manipuleras (Jönköpings-Posten 2005-01-14). Lars Erik Anderberg, född år 1957. Äldreomsorgsofficer i Huskvarna (2016).

Anderbjörk, Jan Erik: Glimtar från landsantikvariens vardag (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968. Jan Erik Anderbjörk, född år 1910 i Stockholm. Död 1991. Museiintendent på Smålands museum i Växjö och landsantikvarie i Kronobergs län (1939).

Anderek, Eric H.: Kyrkogång och församlingsliv - Protokolls- och minnesanteckningar från Pjätteryd. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Andersen, H.C.: Sagor och berättelser I-II,IV-V (1835,1927). H.C. Andersen, född år 1805 i Odense på Fyn i Danmark. Död 1875. Författare. På 1830-talet besökte Andersen Sverige flera gånger men även senare. En sista gång kom han till Göteborg den 28 juli 1871.

Andersén, M.P. Se Gustafsson, Georg: M P Andersén - en föregångsman inom svensk trädgårdsodling.

Anderson, A.A.: Psalms 1-72 (1972,1985). Arnold Albert Anderson. "Honorary Fellow in the Faculty of Theology at the University of Manchester in England." (1989)

Anderson, Carl. Se Dala-Carl.

Anderson, Carl Johan. Se Engdahl, Erland-Leander, Gun.

Anderson, Ebba-Westerlund, Greta: Läsebok för de små - Första skolåret (1948)

Anderson, Ebba-Westerlund, Greta: Läsebok för de små - Andra skolåret (1948)

Anderson, Elin V.: Bhimibai - En Brahmankvinna. Se Soluppgången 1965.

Anderson, Elin V.: Eld - eller druvor. Se Soluppgången 1961.

Anderson, Elin V.: Farvöl till Indien. Se Soluppgången 1958.

Anderson, Elin V.: Något om Indiens ovidrörbara. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Anderson, Filip: Och det vart ljus. Se Soluppgången - På konungens bud 1935. Filip Anderson. Missionär i Indien. Filip Andersons böcker "Från ökenskepp till lejdbåtsfärd" och "Pioniärer i Saratsi" utgivna år 1945.

Anderson, Norman: Guds lagar. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. James Norman Dalrymple Anderson, född år 1908 i Aldeburgh nordost om Ipswich i sydöstra England. Död 1994. Missionär, jurist och författare. Professor i "Oriental Laws" vid "University of London" 1954-1975.

Anderson, J.N.D. (= Norman): The World's Religions (1965)

Anderson, Johan: Ångbåtsfärder kring Wettern - Pennteckningar på fri hand (1844). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1941.

Andersson, Anders: Den tacksamme. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Andersson, Anders: En backstuga med tre generationer boende. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Andersson, Anders: En skolstrid i Åker för 70 år sedan. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Andersson, Anders: Goda grannar och trogna vönner. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Andersson, Anders: Med eller utan. Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Andersson, Anders: Med plog och penna (1994). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Andersson, Ann-Marie (ungdomspastor, Gnosjö): Glöm det som varit! (Jönköpings-Posten 1981-01-02)

Andersson (I), Aron: Då Herren griper in (1944). Aron Andersson, född 1901 i Angelstad väster om centralorten Ljungby. Död 1985. Missionär, författare och evangelist, främst verksam i Kongo (Svenska Baptistsamfundet).

Andersson (II), Aron: Kyrksilver. Se Skara stift i ord och bild. Aron Andersson, född 1919 i Stockholm. Död 1984. Konsthistoriker. Avdelningsdirektör vid Statens historiska museum 1975-1983. "Han inriktade sig tidigt på den medeltida konsten, där hans särkilda specialiteteter kom att bli guldsmedskonst och skulptur."

Andersson, August: Frälsningens dop (1938) (brev till dottern Signe med familj i Högryd, Hökerum; August är morfar till BG Asks fru Kerstin)

Andersson, Axel: Präster och profeter (1929). Axel Andersson, född år 1879 i Matteröd sydväst om centralorten Hässleholm. Död 1959. Föreståndare för Svenska Missionsförbundet 1930-1944.

Andersson, Axel: Seminaristernas lånekassa. Se Missionsförbundet 1924.

Andersson, Bernt: Kettilstorp - Ett gammalt säteri. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten: Hovslättsaffärer som inte längre finns. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Bror-Jacobsson, Lars: Om Kallbäcken kunde tala . . . Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Carl: Ordspråk och uttryck från Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening 1964.

Andersson, Curt H. (kontraktsprost, Sandhem): Vishet eller dårskap (Jönköpings-Posten 1956-06-02). Curt Herman Andersson, född år 1903 i Borås. Tillträdde som kyrkoherde i Sandhem 1941.

Andersson, Curt H. (kontraktsprost, Sandhem): Vishet eller dårskap (Jönköpings-Posten 1959-06-05)

Andersson, Dan: Epilog. Se Lindell, Börje. Dan Andersson, född år 1888 i Skattlösberg väster om centralorten Ludvika. Död 1920. Författare och poet. "Bar alltid den indiska religionsurkunden Bhagavadgita i fickan. Då och då tog han fram den och antecknade i den."

Andersson, Dan: Gillet på vinden (1917). Se Lindell, Börje.

Andersson, Dan: Helgdagskväll i timmerkojan. Se Håkanson, Björn.

Andersson, Dan: Omkring tiggarn från Luossa. Se Lindell, Börje.

Andersson, Dan: Vårkänning. Se Lindell, Börje.

Andersson, Daniel (kyrkoherde, Anderstorp): Vår söndag (Jönköpings-Posten 1956-09-22). Daniel Andersson, född 1909 i Hälleberga nordväst om centralorten Nybro. Död 2005.

Andersson, David: Personalia eller åminnelse. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Andersson, Edvin: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Andersson, Evert. Se Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Andersson, Greger: Musikens miljöer. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Greger Andersson, född 1952 i Stehag nordost om centralorten Eslöv, död 2012. Professor i musikvetenskap i Lund 1996-2012.

Andersson, Gunnar. Se Johansson, Gerhard: Gjutarminnen.

Andersson, Gunnel. Se Eun-Hei Johansson, Emma Sofie: Gamla Jönköpingsyrken - vanliga förr men ovanliga i dag.

Andersson, Holger: Kyrkans och socknens historia. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse. Holger Andersson, född år 1911 i Sjötofta sydväst om centralorten Tranemo. Komminister i Ölsremma (1953).

Andersson, Holger: Kyrklig och kommunal samhällsverksamhet. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse.

Andersson, Ingvar: Sverige blir en stormakt. Gustav II Adolfs tid och Kristinas. Se Svenska folket genom tiderna 4. Ingvar Andersson, född år 1899 i Norra Sandby nordost om centralorten Hässleholm. Död 1974. Historiker. Riksantikvarie 1950-1965. Ledamot av Svenska Akademien från 1950.

Andersson, Ingvar: Sverige under riksbyggmästaren och hans söner. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Andersson, Ingvar: Sveriges historia (1943,1960)

Andersson, Janne E.: Björnarydet - ett gammalt Mölnatorp. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Andersson, Jean H.: "Jean i Harfall" berättar 1957 julminnen från 1880-talet. Se Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd, del III.

Andersson, Joel: Alexander Nysbeth - Från Joel Anderssons anteckningar 1974. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Andersson, Joel: Gustaf på Lyckås. Se Mellan Härån och Rasjön 1995.

Andersson, Joel: Handel och handlare förr i tiden. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Andersson, Joel: Sixtus på Gölstorp och hans bröder. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Andersson, Joel: Tofteryds första diverseaffär. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Andersson, Karl: Ett ödemarkens maratonlopp. Se Vinterhälsning 1971.

Andersson, Karl: Sakarja och Johannes uppenbarelser (1995)

Andersson, Karl: Siare i norr (1968)

Andersson, Karl-Erik (pastor, Jönköping): Angelägnaste omsorgen (Jönköpings-Posten 1965-09-25). Karl-Erik Andersson, född år 1922 i Ödestugu söder om centralorten Jönköping.

Andersson, Karl-Erik (huvudredaktör): Arvet från Kåperyd - En krönika om den fria andliga väckelserörelsen och dess utveckling i tabergsbygden (1991)

Andersson, Karl-Erik: Frikyrkoförsamlingarnas studieverksamhet. Se Månsarp - En ...

Andersson, Karl-Erik: Inför ett jubileum. Se Soluppgången 1957.

Andersson, Karl-Erik: SAU bygger. Se Soluppgången 1961.

Andersson, Karl-Erik: Väckelse. Se Soluppgången 1965.

Andersson, Kenneth: Profeten Hoseas väckelsebudskap i vår tid. Se Soluppgången 1979.

Andersson, Kent: Guldfingerringen från Ekeryd - inte vilken ring som helst. Se Byarums Hembygdsfärening Årsskrift 1995 samt Tabergs Bergslag XVII.

Andersson, Krister: Tillsammans mot framtiden. Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet. Krister Andersson, född år 1948. Missioär i Kongo-Brazzaville 1973-1985. Missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet 1993-2004. Generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet (2004).

Andersson, Larry (Mullsjö, distriktssekreterare, Svenska Missionsförbundets Jönköpingsdistrikt): Ett nytt liv för dig? Larry Andersson, född år 1935 i Lammhult. Pastor på Gotland, i Borgholm, Berga, Mullsjö (två omgångar), Östervåla och Sävsjö.(Jönköpings-Posten 1984-04-06)

Andersson, Larry: Församlingen (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-okt 1973)

Andersson, Larry (pastor i Missionskyrkan, Öreryd): Kampen mot ondskan (Jönköpings-Posten 2005-02-25)

Andersson, Larry: Solen (Programblad - Mullsjö Missionskyrka juni-aug 1977)

Andersson, Lennart: Bäckadal. Påminnelse om en nästan utplånad stadsdel. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Andersson, Lennart: Min mentala karta - Minnen från min barndom i Hovslätt. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Andersson, Lennart: Tornvakten i Kristine kyrka och hans flagga. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Andersson, Liselotte J. Se J Andersson, Liselotte.

Andersson, Marina (barnpastor i Pingstkyrkan, Jönköping): Vägen till Gud (Jönköpings-Posten 2004-04-30)

Andersson, Robert: Skillingarydsoriginal i början av seklet. Se Tofterrydsbygden (1949)

Andersson, Roger: Användningen av exempla i den svenska medeltidspredikan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Andersson, Roger: Undervisning och utbildning. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Andersson, Roland: Centre Medical - Gamboula, Centralafrikanska Republiken. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Andersson, Roy-Freij, Gösta: Svenska Kyrkan i Hovslätt. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Rune: Minnesbild över skillingarydskårens första fanjunkare, Anders Magnus Tolf, född 1847-06-04 - död 1916-08-10. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Andersson, Sig-Britt: Missionsvänner från Turkiet. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Andersson, Sofia: Tro eller inte - folket och Stora rådet. Se Bibeln idag - Guide för daglig bibelläsning.

Andersson, Stig (pastor i Allianskyrkan, Tenhult): Prov av våra liv (Jönköpings-Posten 2007-02-23). Stig Andersson, född 1943. Teologisk utbildning vid Moody Bibelinstitut, Chicago, USA. Missionär i Japan i 19 år (Svenska Alliansmissionen).

Andersson, Stig: Svenska skolan i Japan. Se Soluppgången 1974.

Andersson, Sven. Se Wickström, Allan-Andersson, Sven.

Andersson, Thali: Missionären hemma på vila. Se Soluppgången 1964.

Andersson, Åke: Draken i Stoarp. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Andersson, Åke: Herredagsmannen Jon i Bårestorp. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Andersson, Åke: I en gungstol. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Andersson, Åke: Julkärven - Äringsneken. Se Mellan Härån och Rasjön 2005.

Andersson, Åke: Kulturarv. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

A:son-Utas, Jan: Bebyggelsen på Dagö och i Gammalsvenskby. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989 (1989)

Anderzén, Sölve: Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Andhé, Stefan: Anlag för vemod (1998,1999). Stefan Andhé, född år 1944 i Linköping. Journalist och författare. "Skarpsinnigt och träfsäkert funderar han över stort och smått i livet."

Andhé, Stefan: Enkla nöjen (2005)

Andhé, Stefan: Oj vilka loja lejon (1999,2000)

Andhé, Stefan: Sök ljuset (1994)

Andhé, Stefan: Älska mig fort (1992,1993)

Andlig läsning - Från Augustinus till Stinissen (1990,1995)

Andrae, Eskil (hovpredikant, kyrkoherde i Kristina församling, Jönköping 1911-22): De heligas församling (1922, Jönköpings-Posten 1923-01-15). Eskil Andrae, född år 1877 i Linderås sydväst om centralorten Tranås. Död 1939. Inspektor för Jönköpings allmänna läroverk 1911-1923. "Utan gensägelse en av svenska kyrkans främsta förkunnare i vår generation."

Andrae, Eskil (hovpredikant, kyrkoherde i Jakobs församling i Stockholm från och med 1923): Den stora upptäckten (Jönköpings-Posten 1928-06-22)

Andrae, Tor. Se Lenhammar, Harry: Tor Andrae. Tor Andrae, född år 1885 i Vena öster om centralorten Hultsfred. Död 1947. Religionshistoriker och orientalist. Banbrytande insatser inom islamforskningen. Biskop i Linköping 1935-1947. Teologie hedersdoktor i Dorpat, Oslo, Halle och Strasbourg.

André, Erika: Bergslagskrönika 1991-1993. Se Tabergs Bergslag XVII.

André, Erika: Bergslagskrönika 1994-1996. Se Tabergs Bergslag XVIII.

André, Erika: Kyrkogården. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Andreasson, David (pastor i Hovslätts missionsförsamling): Så älskar Gud (Jönköpings-Posten 1952-06-28)

Andreasson, Ebbe (pastor i Habo missionsförsamling): Våga vara liten och betydelselös (Jönköpings-Posten 2007-09-28). Ebbe Andréasson, född år 1959. Uppvuxen på Donsö i Göteborgs södra skärgård.

Andreasson, Stig: Från Mariadyrkan till Kristustro (Jultidningen Soluppgång 1971). Stig Andréasson, född år 1930 i Borås. "Evangelisk pastor och kolportör i Frankrike."

Andrée, S.A.: Iakttagelser under en ballongfärd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978. Salomon August Andrée, född år 1854 i Gränna. Död 1897. Svensk patentingenjör, äventyrare och ballongfarare. Elev vid Jönköpings högre allmänna läroverk 1863-1870. Studieresa till England och Amerika 1876. Verkmästare vid Norrahammars bruk och Spånhults mekaniska verkstad 1877-1878. Överlärare i experimentalfysik vid Tekniska skolan i Stockholm 1886-1889. Misslyckades 1897 med att nå Nordpolen med vätgasballong.

Andrée, S.A. Se också Kullenbergh, Carl J.: S.A. Andrée.

Andrén, Anders: En stor dag i Tranquebar (Jönköpings-Posten 1956-02-04)

Andrén, Anders (kyrkoherde, Gränna): Gemenskap i Guds rike (Jönköpings-Posten 1972-01-08)

Andrén, Anders: Med Ansgar till Indien (Jönköpings-Posten 1946-07-23)

Andrén, Greta: Israelsmissionens välsignade nödvändighet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947. Greta Andrén, född år 1909 i Marstrand. Död 1971. Diakonissa och missionär. Greta Andrén, född år 1909 i Marstrand. Död 1971. Diakonissa och missionär. Deltog efter andra världskriget i uppbyggnaden av Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Andrén, Martin: Frälsningsarmén i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Andrén, Nils: Allmänna råd till uppsatsförfattare i statskunskap (1966). Nils Andrén, född år 1918 i Stockholm. Död 2004. Statsvetare.

Andrén, Nils: Svensk statskunskap (1963)

Andrén, Olof: Min samhörighet med Svenarum. Se Boken om Svenarum. Olof Andrén, född år 1891 i Svenarum öster om centralorten Vaggeryd. Död 1983. Läkare och hembygdsforskare.

Andrén, Åke: Den andliga domsrätten under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid. Åke Andrén, född år 1917 i Slättåkra norr om centralorten Halmstad. Död 2007. Professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet 1954-1983.

Andrén, Åke: Kyrka och skola (under Gustav Adolfs och Kristinas tid). Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4

Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid (1999)

Andrews University Seminary Studies (1972-1973,1984,1988,2000-2001)

Andric, Ivo: Berättelsen om vesirens elefant (1947,1961). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé. Ivo Andric, född år 1892 i Dolac, Travnik nordväst om Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, dåvarande Österrike-Ungern. Död 1975. Författare och orientalist. Nobelpriset i litteratur 1961. "Hans kulturella och nationella identitet är sammansatt och präglad av både bosniska, kroatiska och serbiska influenser samt av en idealistisk idé om sydslavisk enhet och broderskap som fick sitt förkroppsligande i och med Jugoslaviens bildande."

Andric, Ivo: Bron över Zepa (1925,1960). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Buffé "Titanik" (1954). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Ett brev året 1920 (1948). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Osaticanerna (1958). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé (1995)

Andric, Ivo: Tecken (1951). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andrum III (red. Liselotte J Andersson) (2005)

Anet, H.: Intet livskraftigt träd utan rot. Se Missionsförbundet 1924.

Angerd, Karl-Olof: Buss-grabb på 50-talet. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Angermannus, Abraham. Se Ohlsson, Ragnar: Abraham Angermannus. Abrahamus Andreae Angermannus, född cirka 1540 i Sidensjö väster om centralorten Örnsköldsvik. Död 1607. Magister vid Rostocks universitet på 1560-talet. Ärkebiskop 1593-1599. Fick i december 1595 fullmakt av hertig Karl att genomföra visitationer i Linköpings stift. Visitationerna kom att präglas av godtycklighet. Avsattes som ärkebiskop vid ett riksmöte i Jönköping i februari 1599.

Anglert, Mats: Från gårdskyrka till sockenkyrka - Bjäresjö i Skåne. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Angselius, Lennart: Stadens yttre miljö - parkutveckling i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Anjou, J.: En salig visshet. Se Det bästa jag vet om Jesus. John Anjou dog den 29 mars 1908 i en ålder av 63 år. "Studerat vid Augustanasynoden i Amerika, där han aflagdt prästexamen och varit lärare, har varit en av de mera bemärkta krafterna i Svenska Missionsförbundet." "Pastor of the Second Lutheran Church of Galesbury, Illinois."

Anjou, J.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Ankarberg, Curt: "Följa efter eller efterfölja?" (Jönköpings-Posten 2002-07-05). Curt Ankarberg, född 1936. Begravningsentreprenör, körledare, föreningssekreterare i KFUM i Jönköping samt under tre år KFUM's generalsekreterare. "Möjligheternas man som brinner för sin uppgift."

Annby, G. A:son: En hälsning till Tabergskretsen. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Annby, G. A:son: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Anneborg, Verner (pastor, Mullsjö missionsförsamling): Tag Gud på allvar (Jönköpings-Posten 1958-10-17). Verner Anneborg, född år 1900. Pastor i Svenska Missionsförbundet (Mullsjö och Habo 1958-).

Annenskij, Innokentij: Efter konserten (början av 1900-talet?). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Innokentij Annenskij, född år 1856 i Omsk i västra Sibirien i Ryssland. Död 1909. Författare och översättare.

Annmo, Nils (pastor i Eksjö missionsfärsamling): Släkt med Jesus (Jönköpings-Posten 1951-01-05). Nils Annmo, född år 1917 i Fengcheng söder om Nanchang i sydöstra Kina. Död 2016. Pastor i Svenska Missionsförbundet (bland annat i Norrahammar 1957-).

Anrick, Carl-Julius: Det svenska turistlivet. Se Svenska folket genom tiderna 12. Carl-Julius Anrick, född år 1895 i Stockholm. Död 1961. Kartograf. Tog 1932 initiativ till den i Svenska turistföeningens regi upplagda vandrarhemsrörelsen.

Ansell, Nicholas John: The call for Wisdom/The Voice of the Serpent: A Canonical Approach to the Tree of Knowledge. Se Christian Scholars Review (2001).

Anselm av Canterbury. Se Lane, Tony: Anselm. Anselm of Canterbury, född år 1033 i Aosta nordväst om Milano i nordvästra Italien. Död 1109. Benediktinermunk, filosof och teolog. En av skolastikens grundare. Vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan. Ärkebiskop i Canterbury, England 1093-1109.

Ansgarius - Illustrerad missionskalender 1913 (utgiven av Svenska Missionsförbundet)

Anthoni, Eric: Den svenska kulturen i Finland. Se Svenska folket genom tiderna 7. Eric Anthoni, född år 1893 i Helsingfors i Finland. Död 1978. Professor i historia vid Helsingfors universitet 1942-1962 samt i nordisk historia vid Åbo Akademi 1943-1949.

Anthoni, Eric: Svenskarna i Finland. Från Claes Christersson Horns tid till Per Brahes. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Anvill, Elis (missionär): Den vite som tiggare bland de gule (Jönköpings-Posten 1939-06-01). Elis Anvill, född år 1893. Död 1950. Missionär i Kina (Shansi i centrala Kina) 1922-1928, 1932-1941.

Appleyard, Richard (pater, t f kyrkoherde i S:t Franciskus katolska församling, Jönköping): Gud, jag vill tacka Dig (Jönköpings-Posten 1984-10-12)

Aquino, Thomas av. Se Chesterton, G.K. Chesterton, G.K.: Thomas av Aquino samt Lane, Tony: Thomas ab Aquino. Thomas av Aquino, född omkring 1225 i Roccasecca sydost om Rom i Italien. Död 1274. Dominikanbroder, katolsk präst, teolog och filosof.

Arbetaren (1925)

Arbman, Holger – Norborg, Lars-Arne: Jönköpings stads historia Del I – Från äldsta tid till stadens brand 1612 (1963). Holger Arbman, född år 1904 i Bettna söder om centralorten Flen. Död 1968. Arkeolog med särskild fokus på järnåldern.

Arbøl, Niels: Kristdemokraterna - en världsrörelse (1984,1986)

Archilochos. Se Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik. Archilochos, född ca 680 f.Kr. på Paros i Grekland. Död ca 645 f.Kr. Skald. Deltog i grundandet av en koloni på ön Thasos.

Ardenfors, Jack-Tommy: Dop i vatten! Varför döper vi? Se Grundt(r)on. Jack-Tommy Ardenfors, född år 1942 i Rydaholm sydost om centralorten Värnamo. Pastor och författare.

Ardenfors, Jack-Tommy (pastor, Jönköping): Situationernas Herre (Jönköpings-Posten 1970-03-07)

Areskog, Carl: Lundgrenska hemmet i Resmo. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem. Carl Areskog, född år 1867 i Kalmar. Död 1941. Präst, silhuettklippare och tecknare.

Arias, Mortimer: Den lidande kyrkan. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Mortimer Arias, född år 1924 i Durazno norr om Montevideo i Uruguay. Död 2016. Professor i evangelism vid Claremot (California) School of Theology 1981-1987 och vid Iliff School of Theology i Denver 1989-1991.

Arius. Se Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna. Arius, född år 256 i Ptolemais, Cyrenaica, Libyen. Död 336. Asket och presbyter i Alexandria. "Var av den fasta övertygelsen att Kristus var av Gud skapad, den första och högsta av alla skapade varelser, men trots att han var utan synd, underkastad Fadern och alltså inte Gud." Vid kyrkomötet i Nicaea år 325 fördömdes Arius och hans läror.

Arlebrand, Håkan (bördig från Jönköping, engagerad som lärare i bibelundervisningen hos Saronförsamlingen i Göteborg): Du behöver vända om! (Jönköpings-Posten 1978-05-19)

Armerding, Carl: The Marriage in Cana. Se Bibliotheca Sacra (1961). Carl Armerding, född år 1883 i Jersey City, New Jersey, USA. Död 1987. Professor i Gamla Testamentet vid Regent College i Vancouver i sydvästra Kanada 1970-1991.

Armésoldat - Soldatinstruktion för armén - allmän del (1961)

Armstrong, Karen: Historien om Gud (1993,1995). Karen Armstrong, född 1944 i Wildmoor sydväst om Birmingham i England. Nunna som 1969 lämnade klosterlivet för att studera modern litteratur vid universitetet i Oxford. Författare verksam i London vid Leo Baeck College for the Study of Judaism.

Arndt, Johann: Johann Arndts Andliga Skattkammare (1912). Johann Arndt, född år 1555 i Edderitz nära Ballenstedt i Anhalt nordväst om Leipzig i Tyskland. Död 1621. Teolog. "En av den evangelisk-lutherska kyrkans lärare, kallad 'reformationens reformator'." Arndts "Andeliga skattkammare" har sedan 1839 utkommit i mer än 20 upplagor i Sverige.

Arnér, Gotthard: Något om orglar och orgelbyggare i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild. Gotthard Arnér, född år 1913 i Arby sydväst om centralorten Kalmar. Död 2002. Domkyrkoorganist i Växjö domkyrka 1936-1953, därefter i Storkyrkan i Stockholm. Lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Arnér, Sivar: Järnvägslinjen. Se Miljö och människa i Småland. Sivar Arnér, född år 1909 i Arby sydväst om centralorten Kalmar. Död 1997. Författare och dramatiker. "Skildrar samvetets och viljans konflikter." Kom att omfatta pacifismen.

Arnold, Gottfried: Hurudana voro de första kristna? (1700,1956). G o t t f r i e d A r no l d, född år 1666 i Annaberg sydväst om Dresden i Tyskland. Död 1714. Luthersk teolog och historiker. Hans "opartiska historia" utövade ett stort inflytande på den tyska upplysningen och möttes av sympati av sådana tänkare som Fredrik den store, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder, Friedrich Schleiermacher, Johann Wolfgang Goethe och Leo Tolstoj. "Utvecklade (i sitt verk "Geheimniss der göttlichen Sophia") en slags mysticism som innefattade en kvinnlig bild av Visheten (sophia) som en slags gudomlighet." Goethe sade om Arnold: "Denne man är inte bara en reflekterande historiker utan tillika from och inkännande (fühlend)."

Arnoldson, Klas Pontus: Maria Magdalena (1903). Bok nr 163 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Klas Pontus Arnoldson, född år 1844 i Göteborg. Död 1916. Publicist, pacifist och politiker. Riksdagsledamot 1882-1887. Grundade Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1883. "Var en stark röst för Norges självständighet 1895 och 1905." Mottagare av Nobels fredspris 1908. "Obunden frisinnad utan att vara medlem i någon frikyrka."

Arnö-Berg, Inga: Handel på landet och i staden. Se Boken om Skansen.

Aronsson, Ester: Ett besök på en utstation. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Aronsson, Ester: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Aronsson, Ester: Något om Tabergskretsens yttre mission. Se Tabergskretsen av S.A.U 1900-1935.

Aronsson, Ester: Vägröjningsarbete. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Arsenjevna Roslova, Natalja: En monolog om offer och offerpräster. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Arvedson, T.: Jesus som narrkonung. Se Svensk Exegetisk Årsbok 12 (1947): 12:25-35.

Arvidson, Bernt: Sonetter af Thorsten Rosenquist vid bal på Stora Hotellet (1884). Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Arvidson, Stellan: DDR Grannland (1984). Stellan Arvidson, född 1902 i Vänersborg. Död 1997. "Socialdemokratisk politiker med starka kopplingar till flera frontorganisationer för regimerna i det kommunistiska Östeuropa." "Från 1969 till 1987 var Arvidson ordförande i det regimtrogna Förbundet Sverige-DDR. . . . Aktiv i det av Sovjetunionen styrda Världsfredsrådet. . . . Ansåg att DDR var den främsta statsbildning som mänskligheten någonsin skapat."

Arvidsson, Hans: Min dag med Gud. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Arvidsson, Hjalmar: Fritänkarens vedermödor. Se Soluppgången 1963.

Arvidsson, Hjalmar: Spegelbilder (1962)

Arvidsson, Zeth: Intressanta tjänstepliktsår. Se Soluppgången 1968. Seth Arvidsson, född år 1940. Arbetat med människor som har alkohol- och drogproblem. "Jag har mött människor som gråtit ut sin förtvivlan för att de hade räknat med att de skulle slippa alkoholen i en frikyrka och har frågat mig: Vad ska jag ta vägen nu för att slippa det här helvetet?" (2011)

Arvidsson, Zeth (pastor i Svenska Alliansmissionen och vice ordförande på RIA-center i Jönköping): Nu gäller det mig och dig (Jönköpings-Posten 1996-08-09)

Arvidsson, Zeth: Rivna gränser i Hok. Se Soluppgången 1991.

Arvidsson, Zeth (pastor, Jönköping): Stilla min törst . . . (Jönköpings-Posten 1971-01-16)

Aschan, Birgitta (komminister, Österängen och Sanna, Jönköping): Apostladagen (Jönköpings-Posten 1995-07-14). Birgitta Aschan, född 1943. Präst.

Ashton, John: The Transformation of Wisdom. A Study of the Prologue of John's Gospel. Se New Testament Studies (1986). John Ashton, född år 1931. Död 2016. "Lecturer in New Testament Studies at the University of Oxford (1984-1996)." Författare till böcker och artiklar, inte minst med avseende på Johannesevangeliet.

Ashton, T.S.: The Industrial Revolution 1760-1830 (1948,1962). T.S. Ashton, född år 1889 i Ashton-under-Lyne öster om Manchester. Död 1968. Hans publikationer handlar om 1700-talets ekonomi och omfattar järn-, stål- och kolindustrierna. Professor i ekonomisk historia vid "London School of Economics (vid) the University of London" 1944-1954.

Ask, BG: Missionsvännerna i trakterna av Bjurbäck och Mullsjö (“Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö“) (2005, manuskript). BG Ask, född år 1942 i Jönköping, uppvuxen i Hovslätt söder om Jönköping, norr om Norrahammar. Lärare, yrkesvägledare, handläggare och utbildare av handläggare vid Invandrarverkets aylförläggningar, lekmannaexeget.

Ask, Helena (diakon i Dalvikskyrkan, Jönköping): Du är min och jag är din, för evigt! (Jönköpings-Posten 2006-06-16). Helena Ask, född år 1965 i Örebro (Löve/Ekeby). Gift med Per-Johan Ask.

Ask, Helena (diakon i Dalvikskyrkan, Jönköping): Enade vi stå? (Jönköpings-Posten 2003-09-19)

Ask, Helena (församlingsassistent, Ekhagskyrkan): Förberedelse till bröllop (Jönköpings-Posten 1991-11-15)

Ask, Helena: Helhetssyn och respekt. Se Att gå dit ingen annan går.

Ask, Helena (diakon i Österängskyrkan, Jönköping): Herderöst (Jönköpings-Posten 1995-04-28)

Ask, Helena (diakon i Österängskyrkan och Sanna kyrka, Jönköping): Slutstenen (Jönköpings-Posten 2001-03-30)

Ask, Johanna: 1868-69 - Nödåren (1944). Johanna Ask, född år 1863 i Svenarum (backstugan Translätta under Torarp) och soldathustru i Ljungsarp (Mersebo). BG Asks farmor.

Ask, Johanna: Förtvivla ej mitt jerta (1926)

Ask, Johanna. Se också Johansson, Hanna.

Ask, Kerstin: Anteckningar (ej publicerade) (1959-1963). Kerstin Ask, född år 1941 i Ulricehamn, uppvuxen i Högryd i Södra Vings församling väster om Ulricehamn. Gift med BG Ask sedan 1965.

Ask, Per-Johan: Ask-et-ism (2006). Per-Johan Ask, född år 1966 i Örebro. Son till BG Ask.

Ask, Per-Johan: AskPlock (2005)

Ask, Per-Johan: Lite av varje (2003)

Ask, Per-Johan: “Utan titel“ (2004)

Asklund, Erik: Silverligan (1950). Erik Asklund, född år 1908 i Stockholm. Död 1980. Stockholmsskildrare. Arbetarförfattare. "Jag blev författare på grund av arbetslöshet. 1928 fick jag sparken från den firma där jag arbetat . . . därför att jag i Folkets Dagblad Politiken givit en intervju om mina levnadsförhållanden och bl.a. fällt yttrandet att jag som kontorist 'miste mitt människovärde'.

Aspelin, Gunnar: Lärobok i filosofiens historia (1943,1959). Gunnar Aspelin, född år 1898 i Södra Mellby norr om centrlalorten Simrishamn. Död 1977. Filosof i kretsen kring Hans Larsson. "Ett genomgående tema i Aspelins forskning är förhållandet mellan individen och kollektivet." Professor i filosofi i Göteborg 1936-1949 och i teoretisk filosofi i Lund 1949-1964.

Aspelin, Gunnar: Lärospån i Lund - Minnen från studentåren (1973)

Aspenström, Werner: Dikter under träden (1956). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997. Werner Aspenström, född år 1918 i Norrbärke i Smedjebackens kommun öster om Ludvika. Död 1997. Författare, poet och dramatiker. "Vardagliga iakttagelser och lågmäld humor ställs ofta mot de stora och eviga perspektiven i Aspenströms diktning." Lämnade efter hand förbund och kollektiva sammanslutningar han tillhört.

Aspenström, Werner: Hundarna (1954). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Inre (1969). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Israpport (1997). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Litania (1952). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Om dagen om natten (1961). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ordbok (1976). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997 (2000)

Aspenström, Werner: Skriket och tystnaden (1946). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Snölegend (1949). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Tidigt en morgon sent på jorden (1980). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Trappan (1964). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Under tiden (1972). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Det röda molnet (1986). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Dikter (1978). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Skäl (1970). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Varelser (1988). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Asplund, Nils (pastor, Betlehemskyrkan, Jönköping): Inom stängda dörrar (Jönköpings-Posten 1964-04-04)

Assarsson, Margit: Bara en kvinna (1945,1960). Margit Assarsson, född år 1904 i Nässjö. Författare. Folkskollärarexamen i Kalmar 1925. Gift med kyrkoherde Philip Assarsson 1927.

Assarsson, Margit: Den korta sommaren (1950)

Assarsson, Margit: Det nya året - Berättelser för gamla och unga (1944)

Assarsson, Margit: En mors kamp (1951)

Assarsson, Margit: Hell dig, julafton, härliga klara . . . (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Fröjda dig, det är advent (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Livet blommar (1942,195?)

Assarsson, Margit: Livet börjar (1941,1957)

Assarsson, Margit: Livet går vidare (1943)

Assarsson, Margit: När stunderna växla och skrida (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Osynliga bojor (1948,1962)

Assarsson, Margit: Se, vi gå upp till Jerusalem! (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Stjärnorna lyste i mörkret (1946)

Assarsson, Margit: Till mor (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Under tindrande stjärnor (1956)

Assarsson, Margit: Ungdomsåren, levnadsvåren (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Åter till livet - Berättelser för unga och gamla (1938)

Assarsson, Philip: Bidan (Jönköpings-Posten 1940-11-15) Philip Assarsson, född år 1897 i Sölvesborg. Kyrkoherde i Sandseryd 1929, i det nybildade Norrahammars köping 1943. Philip Assarsson var BG Asks konfirmationslärare.

Assarsson, Philip (kontraktsprost, Norrahammar): Den sanne Emmanuel (Jönköpings-Posten 1959-12-24)

Assarsson, Philip (kontraktsprost, Norrahammar): Den stora påsksegern (Jönköpings-Posten 1958-04-05)

Assarsson, Philip: Lidandets oundviklighet och uppgift (Jönköpings-Posten 1940-02-09)

Assarsson, Philip (kyrkoherde, Norrahammar): Missionsbudskapet (Jönköpings-Posten 1955-07-09)

Assarsson, Philip: Världens vän - Guds ovän (Jönköpings-Posten 1939-11-24)

Astour, M.C.: Ezekiel's Prophecy of Gog and the Cuthaean Legend of Naram-Sin. Se Journal of Biblical Literature (1976).

Asturias, Miguel Angel: Jordbrukarna. Se Asturias, Miguel Angel: Weekend i Guatemala. Miguel Angel Asturias, född år 1899 i Guatemala City i Guatemala. Död 1974. Författare och diplomat. Nobelpriset i litteratur 1967 (motivering: färgstark diktning med rötter i folklig egenart och indianska traditioner).

Asturias, Miguel Angel: Weekend i Guatemala (1956,1965)

Athanasius. Se Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna. Athanasius, född år 298 i Alexandria. Död 373. "Kämpade hela sitt liv för Faderns och Sonens gudomliga väsenslikhet gentemot arianismen." Biskop i Alexandria (326).

Atkinson, David: Förlåtelse. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. David Atkinson, född år 1943. Författare av böcker i Kristen etik och Pastoralteologi. Biskop av Thetford 2001-2009. "Assistant Bishop in the Diocese of Southwork" 2009.

Atkinson, David: Profetian. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, David: Äktenskap och skilsmässa. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, James: Martin Luther. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. James Atkinson, född år 1914 i Tynemouth öster om Newcastle-on-Tyne i England. Död 2011. Präst i Church of England. Akademisk specialisering på Martin Luther och den protestantiska reformationen. Professor i "Biblical Studies" vid "University of Sheffield" 1967-1979.

Atkinson, James: Omdaning (bearb.). Se De kristna.

Atkinson, James: Reformationen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, Patricia: Min franska vingård. Se Det Bästa augusti 2003.

Att gå dit ingen annan går (Publikation nr 11 från Växjö stift 2005)

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Ur Minnesrunor (1807-08,1812,1837). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I samt Atterbom, Per Daniel Amadeus: Samlade dikter. Per Daniel Amadeus Atterbom, född år 1790 i Åsbo nordost om centralorten Boxholm. Död 1855. Författare och kritiker. Professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1828 och i estetik och modern litteratur 1835. Ledamot av Svenska Akademien 1839. "Atterboms skönlitterära författarskap är synnerligen musikaliskt och känslosamt. Det behandlar ofta om fritt omarbetade sagor. . . . Hans konservativt kristna tro och lyriska romantik stod i skarp kontrast till den framväxande liberalismen och dess realism.".

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Samlade dikter (1837)

Attius Sohlman, Margareta: Slaviska världar (2005)

Attridge, Harold W.: Thematic Developement and Source Elaboration in John 7:1-36. Se Catholic Biblical Quarterly (1980). Harold W. Attridge, född år 1946 i New Bedford söder om Boston i nordöstra USA. "Served as the Dean of the Yale Divinity School between 2002 and 2012 before becoming a Sterling Professor of Divinity." Har inriktat sin forskning på Nya Testamentet, hellenistisk judendom och den tidiga kyrkans historia.

Aubin, Benoit: Havanna - Illusionernas huvudstad. Se Det Bästa juni 2004. Benoit Aubin, född år 1948 i Quebec i östra Kanada. Död 2017. Journalist. "Praised for the accuracy of his pen and his great journalistic integrity."

Augustinus: Bekännelser (ca 397,1971). Augustinus, född år 354 i Tagaste söder om Sicilien i Numidien i norra Afrika, Tagaste = Souk Ahras öster om Alger i östra Algeriet. Död 430. Biskop av Hippo Regius (= Annaba i Algeriet) (år 395). Gud är enligt Augustinus ett evigt nu. "Hans viktigaste verk är 'Guds stad' (De civitate Dei). . . . I boken skildrar Augustinus de två rikena, det gudomliga som utgörs av dem som älskar Gud, och det jordiska som bygger på självkärlek."

Augustinus. Se också Carey, George: Augustinus av Hippo.

Aulén, Gertrud: Johan och Maria Auléns hem. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem. Gertrud Aulén, född år 1881 i Ljungby. Död 1952. Lärare och vikarierande rektor vid Sigtuna folkhögskola.

Aune, David E.: St John's Portrait of the Church in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1966). David Edward Aune, född år 1939 i Minneapolis nordväst om Chicago i USA. Professor "of Saint Xavier University" (1968-1990) och "of New Testament at Loyola University Chicago (1990-1999). Därefter Professor "of New Testament and Christian Origins at the University of Notre Dame" nära South Bend norr om Indianapolis i USA.

Aune, David E.: The Form and Function of the Proclamations to the Seven Churches (Revelation 2-3). Se New Testament Studies (1990).

Aune, David E.: The Prophetic Circle of John of Patmos and the Exegesis of Revelation 22:16. Se Journal for the Study of the New Testament (1989).

Aune, David E.: The Social Matrix of the Apocalypse of John. See Biblical Research (1981).

Aurell, Tage: Berättelser (1976). Tage Aurell, född år 1895 i Kristiania i Norge. Från 5 års ålder uppväxt och skolgång i Karlstad. Lämnade Sverige 1919 och vistades, efter en kort tid i Berlin, närmare 10 år i Paris. Död 1976. Författare, journalist och översättare. "Ordknapp stilist och suverän berättare."

Aurell, Tage: Gamla landsvägen. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Grekiskt fragment. Se Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören.

Aurell, Tage: Grindstolpe. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Intill helgsmål. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Jeriko ros. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Martina (1937). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Pingstbrud. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören (1969). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Skillingtryck (1943). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Skomakaren i Carcassonne. Se Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören.

Aurell, Tage: Smärre berättelser (1946). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Till och från Högåsen (1934). Se Aurell, Tage: Beröttelser.

Aurell, Tage: Tybergs gård (1932). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Viktor (1955). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurén, Hilding (pastor, Mullsjö): Vårt behov av vilodagen (Jönköpings-Posten 1965-10-09). Hilding Aurén, född år 1920 i Ekshärad nordväst om centralorten Hagfors. Död 2013. Först pastor i Svenska Missionsförbundet, senare präst i Svenska kyrkan.

Austen, Jane: Emma (1816,1857,2003). Jane Austen, född år 1775 i Steventon sydväst om Reading, väster om London. Död 1817. Författare som "med sina kärleksromaner blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare".

Austen, Jane: Englands historia (1791). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Kärlek och vänskap (1790). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk (1790-93,1922,1933,2004)

Austen, Jane: Lesley Castle (1792). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Några brev (1790-93). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Australian Biblical Review (1983,1986-1987,1992,1997-2000)

Axel-Nilsson, Göran: Monumental stenhuggarkonst (I). Se Svenska folket genom tiderna 3. Göran Axel-Nilsson, född år 1907 i Lund. Död 1999. Museiman och konsthistoriker.

Axel-Nilsson, Göran: Monumental stenhuggarkonst (II). Se Svenska folket genom tiderna 4.

Axell, Åke (Mullsjö): "Gå ut i hela världen . . . " (Jönköpings-Posten 1975-06-27)

Axelson, Maximilian: Dikter (1863). Se Gudmundsgillets årsbok 1952.

Axelson, Maximilian: Jönköping. Se Axelson, Maximilian: Dikter.

Axelsson, Erik (= Eric): Benådad bygd (1952). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950. Eric Axelsson, missionsföreståndare i Svenska alliansmissionen 1970-1979.

Axelsson, Eric: En dag på SAM:s expedition. Se Soluppgången 1965.

Axelsson, Eric: 'Ett ljus, som ej slocknar i döden ...' Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Axelsson, Eric: Ett solvarv. Se Soluppgången 1973.

Axelsson, Eric: Ett solvarv. Se Soluppgången 1974.

Axelsson, Eric: Inom ett solvarv. Se Soluppgången 1971.

Axelsson, Eric: Kan vi få en evangelist? Se Soluppgången 1959.

Axelsson, Eric: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet (1978). Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Axelsson, Evert: Korset – kärlekens yttersta bevis (1966)

Axelsson, Göran (pastor i Smyrnaförsamlingen, Huskvarna): Enheten i Kristus (Jönköpings-Posten 1997-08-27)

Axelsson, Göran (pastor i Smyrnakyrkan, Huskvarna): Finns helvetet? (Jönköpings-Posten 2000-10-13)

Axelsson, Göran (pastor, Smyrnaförsamlingen, Kungsporten, Huskvarna): Gud eller världen (Jönköpings-Posten 2002-09-20)

Axelsson, Gösta (pastor, Smålandsstenar): Att leva i advent (Jönköpings-Posten 1975-12-05)

Axelsson, Lars Eric: Gudsbilder i vår tid. Se Soluppgången 1987.

Axelsson, Majgull: Långt borta från Nifelheim (1994). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Majgull Axelsson, född år 1947 i Landskrona. Växte upp i Nässjö. Journalist, dramatiker, romanförfattare.

Axelsson, Per-Arne: Läsarna i Närke lever vidare (1975). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1975. Per-Arne Axelsson, född år 1941. Pastor, TV-journalist.

Axelsson, Uno: Källan i öknen (1959). Uno Axelsson, född år 1909. Död 1986. Författare.

Ayoub, Dhunnoun: De små gudarna. Se Ayoub, Dhunnoun: Törstiga hjärtan.

Ayoub, Dhunnoun: Törstiga hjärtan (1950). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Baarda, Tjitze: John 8:57B. Se Novum Testamentum 38.4 (1996). Tjitze Baarda, född år 1932 i Vogelenzang väster om Amsterdam i Nederländerna. Död 2017. Professor i antik judendom och förklaring av Nya testamentet vid Utrecht universitet 1983-1990 samt i Nya testamentet vid Vrije Universiteit i Amsterdam 1990-1997. Specialiserade sig på Nya testamentets fyra evangelier. "Var en av de sällsynta forskare som kombinerar högsta nivå av vetenskaplig lärdom med ödmjukhet, generositet och en god portion humor."

Baazius, Johannes: Inventarium Ecclesiae Sveogothorum (1642,1946). Se Wilstadius, Paul: Kulturhistoria och kulturkuriosa från Jönköpings län i Johannis Baazii Inventarium Ecclesiae Sveogothorum. Johannes Baazius den äldre, född år 1583 i Gårdsby norr om centralorten Växjö. Död 1649. Kyrkopolitisk debattör. Filosofie magister i Wittenberg 1610. Senare teologie doktor. Kyrkoherde i Jönköping 1625-1647. Biskop i Växjö 1647-1649. "Enligt traditionen fick Johannes, tack vare sin stora lärdom, redan vid 19 års ålder förrätta gudstjänsten i Konga härad sedan åtskilliga präster dött i pesten 1602."

Bademas, Roberto D.: The meaning of "telos" in Romans 10:4. Se Andews University Seminary Studies (1984).

Badke; William B.: Baptised into Moses - Baptised into Christ: a Study in Doctrinal Developement. Se The Evangelical Quarterly (1988). William B. Badke, född 1949. Bibliotekarie vid Trinity Western University i Kanada.

Badley, Brenton Thoburn: India Beloved of Heaven (1918). Se Franklin, A.P.: Bränder ryckta ur elden, n:o 2. Brenton Thoburn Badley, född 1876 i Gonda öster om New Delhi i Indien. Död 1949. Biskop i Metodistkyrkan (Bombayområdet 1924-1936, Delhiområdet 1936-1944).

Baeck, Leo: Judendomens kärna (1948, 1973). Leo Baeck, född år 1873 i Lissa-Leszno sydväst om Poznan i västra Polen. Död 1956. Liberal rabbin och religionsvetenskaplig författare. "Skiljer mellan den judiska religionens kärna (profetismen) och de föränderliga yttre kulturformerna." 1933 ordförande i "Riksföreningen för de tyska judarna". "Inspärrades 1943 i Theresienstadt där han dock tillhörde äldsterådet och levde under relativt drägliga förhållanden." Professor i Cincinnati 1947-1953.

Baerendtz, Nils Erik. Se Boken om Skansen. Nils-Erik Baehrendtz, född år 1916 i Stockholm. Död 2002. Radio- och TV-man. Chef för stiftelsen Skansen 1969-1982.

Bailey, Kenneth E.: The Shepherd Poems of John 10. Their Culture and Style. Se Near East School of Theology Theological Review 14 (1993). Se också Irish Biblical Studies 15.1 (1993):2-17. Kenneth E. Bailey, född år 1930 i Bloomington sydväst om Chicago i Illinois i USA. Död 2016. Sedan 1974 professor i nytestamentliga studier vid Near East School of Theology i Beirut, där han grundade "Institute for Middle Eastern New Testament Studies". Undervisade vid "Ecumenical Institute for Theological Research" i Jerusalem 1985-1995.

Baker, Daniel: Föredrag för unge män (1850-talet,1893). Bok nr 91 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Baker, David L.: The Jubilee and the Millenium. Se Themelios (1998).

Balfour, Glenn: The Jewishness of John's Use of the Scriptures in John 6:31 and 7:37-38. Se Tyndale Bulletin 46:2 (1995).

Balmont, Konstantin: Av dyrbar färg (1917). Se Rysk dikt från Dersjavin till Brodsky. Konstantin Balmont, född år 1867 i Sjuja nordost om Moskva i Ryssland. Död 1942. Författare och översättare. "Efter bosjevikernas seger i Ryssland valde Balmot, vars far var godsägare, att gå i landsflykt och bosatte sig i Paris."

Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket (1831). Se L'Artiste 1831-07-31 och 1831-08-07. Honoré de Balzac, född år 1799 i Tours sydväst om Orléans i Frankrike. Död 1850. "Den moderna realistiska romanens grundläggare." "Moraliserade ej i sin framställning, varken klander eller ogillande fick föra honom ifrån sannfärdigheten."

Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser (1831-35,1978)

Balzac, Honoré de: Ett drama vid kusten (1835). Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Balzac, Honoré de: Louis Lambert (1832). Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Balzac, Honoré de: Pappa Goriot (1834, “senast 1981“)

Balzac, Honoré de: Rekryten (1831). Se La Revue de Paris 1831-02-27.

Balzac, Honoré de: Röda värdshuset (1831). Se La Revue de Paris 1831-08-21 och 1831-08-28.

Bammel, C.P.: The farewell discourse in patristic exegesis. Se Neotestamentica (1991). Caroline Penrose Bammel, född år 1940 i Falmouth väster om Plymouth i sydvästra England. Död 1995. Specialiserade sig på den tidiga kristendomens historia med särskilt intresse för Origenes.

Bammel, Ernst: The Farewell Discourse of the Evangelist John and ist Jewish Heritage. Se Tyndale Bulletin (1993)

Bampfylde, G.: John XIX:28: A case for a Different Translation. Se Novum Testamentum 11 (1969).

Bang Svensson, Karen: Att förstå eller inte förstå, det är frågan! Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Banks, Robert: Australien och Oceanien. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Robert J. Banks, född år 1939 i Sydney, Australien. I sina böcker har han bland annat behandlat tidens tyranni samt den tidiga kristna tanken med församlingen. "Adjunct professor" vid Fuller Theological Seminary i Los Angeles , USA.

Banks, Robert: En Gud som talar. Se Världens religioner.

Banks, Robert: Kyrkan hemma. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Banks, Robert: Tro och religion. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Baratynskij, Jevgenij: En bekännelse (1823). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Jevgenij Baratynskij, född år i Mara nära Tambov, sydost om Moskva i Ryssland. Död 1844. Hans mest berömda dikt är "Vid Goethes död" (1832).

Barclay, William: New Testament Words (1974). William Barclay, född år 1907 i Wick norr om Inverness i Skottland. Död 1978. Trodde på en universell frälsning, att alla människor till sist skall samlas i Guds kärlek. Harold Lindsell (som 1976 skrev boken "The Battle for the Bible") says: "I do not think that William Barclay was a Christian . . . in the New Testament sense of the term." Från år 1963 William Barclay was professor i "Divinity and Biblical Critisism" vid universitetet i Glasgow.

Barclay, William: The Acts of the Apostles (1953,1976)

Barclay, William: The Gospel of Luke (1953,1975)

Bardh, Emil (pastor i Tranås baptistförsamling): Varför dröjer bönesvaret? (Jönköpings-Posten 1952-03-07)

Bardh, Ulla-Lövestam, Christina: Gud, när du andas (1995)

Barkman, Johan. Se Esping, Ulla: Mästaren och tornuren - Om urmakare Johan Barkman i Jönköping 1811-1842. Johan Barkman, född år 1786. Död 1842. "En sällsynt begåvning i 1800-talets Sverige. Med skicklighet, kreativitet och självsäkerhet lyckades han - trots de hårda skråbestämmelserna - vinna burskap som urmakare utan att ha gått den vanliga lärlings- och gesällvägen."

Barkman, Olof. Se Dufberg, Alan: Olof Barkman - Urmakare i Jönköping 1774-1804.

Barnabas. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I.

Barndom i Småland (1967). Smålands Författarsällskaps kalender 1967.

Barndomslandet - De första stegen (1969)

Barnekow, Kjell: Reformation och bildning i de skånska provinserna. Se Svenska folket genom tiderna 3. Kjell Barnekow, född år 1910 i Stockholm. Död 1990. Ordförande i Svenska kyrkans centralråds socialetiska delegation 1961-1972. Kontraktsprost i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads kontrakt 1971-1975.

Barnes, Philip: Två små vandrare eller Kitty och John (1932). Bok nr 56 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Barratt, T.B.: Står Jesu gjenkomst for døra? (1935). Thomas Ball Barrett, född år 1862 i Albaston norr om Plymouth i sydvästra England. Död 1940. "Barretts föräldrar tillhörde Metodistkyrkan. Familjen kom 1867 till Norge, där fadern skulle anlägga och basa över en fältspatgruva. 1882 blev Barratt predikant, och år 1885 kom han till Oslo som pastor i metodistförsamlingen. . . . Med hjälp av vänner från Los Angeles gjorde Barratt (år 1906) en stark andlig upplevelse, det som pingstvännerna kallar andedop."

Barrett, C.K.: The Apostles in and after the New Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956). Charles Kingsley Barrett, född år 1917 i Salford väster om Manchester i England. Död 2011. "Has been described as standing alongside C.H. Dodd as 'the greatest New testament scholor of the 20th century' and 'as the greatest UK commentator of New Testament writings since J.B. Lightfoot'". Professor i "Divinity" vid universitetet i Durham i England 1958-1982.

Barrett, C.K.: The Gospel according to St John (1955,1978,1991)

Barrick, W.B.: What do we really know about "high-places"? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Barrs, Jerram: Kristendomen - en sann bild av verkligheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Jerram Barrs, född år 1945 i Bighton nordost om Southampton i södra England. Professor i "Christian Studies and Contemporary Culture" vid "Covenant Theological Seminary" i St. Louis, Missouri, USA. "Professsor Barrs har i sin undervisning en särskild känsla för dem som står utanför den kristna tron."

Barrs, Jerram: Predestination och fritt val. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Barsoum, Ignatius Aphram I: De spridda pärlorna - En historia om syriansk litteratur och vetenskap (1967,2003,2006). Ignatius Aphram I Barsoum, född i Mosul i norra Irak år 1887. Död 1957. Den 120:e syriske ortodoxe patriarken av Antiokia och ledare för den syrisk-ortodoxa kyrkan. "Skrev, översatte och publicerade många vetenskapliga verk, inklusive böcker om den syrisk-ortodoxa kyrkans tradition, liturgi, musik och historia."

Barter Snow, Laura A.: En solstråles irrfärder (1926). Bok nr 32 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Barth, Karl: Church Dogmatics III (1958). Karl Barth, född år 1886 i Basel väster om Zürich i nordvästra Schweiz. Död 1968. Professor i systematisk teologi (1925) i Münster norr om Dortmund i Tyskland samt senare också i Schweiz. "Påverkad av bland annat Martin Luther, Jean Calvin och Søren Kierkegaard och i motsättning till Schleiermacher och liberalteologin avvisade Barth tanken på en "naturlig" väg till Gud, vare sig genom religion, politik eller något annat mänskligt företag. Teologin och det kristna vittnesbördet överhuvud måste ta sin utgångspunkt i det goda budskapet om Guds Ord och självuppenbarelse, i Jesus Kristus."

Barth, Karl: Den evangeliska teologin (1965,1981)

Barth, Karl: Det kristna dopet (1943,1949)

Barth, Karl: Dogmatik i grunddrag (1964)

Barth, Karl. Se också Torrance, James B.: Karl Barth.

Bartholomew, Anita: Efter döden - Vetenskapliga bevis för att människan faktiskt kan ha en själ. Se Det Bästa februari 2004.

Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914 (1975,2012). H. Arnold Barton, född år 1929 i Los Angeles i USA. Död 2016. Professor i historia vid Southern Illinois University i Carbondale, USA 1975-1996. "Emigrationsforskningens, svenskamerikanske nestor."

Barton, Stephen: The Believer, the Historian and the Fourth Gospel. Se Theology (1993). Stephen Barton, född 1952 i Sydney i Australien. Verksam vid universitetet i Durham 1988-2010. Bartons forskning har handlat om samspelet mellan Nya testamentet i i sitt ursprungliga sammanhang och det nutida livet i kyrkan.

Basilius den store. Se Mc Donald, H. Dermot: Basilius den store. Basilius den store, född år 330 i Kayseri sydost om Ankara i Turkiet. Död 379. Biskop av Caesarea i Kappadokien. Har kallats det grekiska/östliga munkväsendets fader.

Bastås, Thor-Björn (pastor i Andreasförsamlingen, Jönköping): Finns det rum för Maria? (Jönköpings-Posten 2007-03-23)

Bauckham, Richard J.: God in the Book of Revelation. Se Proceedings of the Irish Biblical Association (1995). Richard Bauckham, född år 1946 i London i England. Forskare i teologi, historisk teologi och nytestamentliga studier. Har specialiserat sig på nytestamentlig kristologi och Johannesevangeliet. Har också bland annat skrivit The Theology of the Book of Revelation. Professor i nytestamentliga studier vid University of St Andrews i Fife norr om Edinburgh i Skottland 1992-2007.

Bauckham, Richard J.: Papias and Polycrates on the Origin of the Fourth Gospel. Se Journal of Theological Studies (1993).

Bauckham, Richard J.: Synoptic Parousia Parables and the Apocalypse. Se New Testament Studies (1976-1977).

Bauckham, Richard J.: The 153 Fish and the Unity of the Fourth Gospel. Se Neotestamentica 36 (2002).

Bauckham, Richard J.: The Beloved Disciple as Ideal Author. Se Journal for the Study of the New Testament (1993).

Bauckham, Richard J.: The Eschatological Earthquake in the Apocalypse of John. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1977).

Bauckham, Richard J.: The List of the Tribes in Revelation 7 Again. Se Journal for the Study of the New Testament (1991).

Bauckham, Richard J.: The Martyrdom of Enoch and Elijah: Jewish or Christian? Se Journal of Biblical Literature (1976).

Bauckham, Richard J.: The Role of the Spirit in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1980).

Bauckham, Richard J.: Var Jesus Gud? Den aktuella debatten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Baude, Marguerite: Blaise Pascal. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bauer, John. Se Bjurulf, Hjalmar: John Bauer, hemmet och hembygden. John Bauer, född år 1882 i Jönköping. Död 1918. Konstnär, målare och illustratör.

Bauer, Walter: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (1957,1979). Walter Bauer, född år 1877 i Königsberg, Tyskland, senare benämnt Kaliningrad i Ryssland. Död 1960. Forskade i utvecklingen av de tidiga kristna kyrkorna. "Utvecklade tesen att i den tidiga kristenheten ortodoxi och heresi inte står i relation till varandra som primär och sekundär utan att, i många regioner, heresi är den ursprungliga manifestationen av kristendom."

Baumann, Hans: Lejonport och labyrinth (1966,1967). Hans Baumann, född år 1914 i Amberg öster om Nürnberg i Tyskland. Död 1988. Poet, sångförfattare, översättare och författare av barnböcker. Tysk nationalist. "Efter (andra världs)kriget och efter en period som tillbringades som fånge i krigsläger distanserade han sig från den nationalsocialistiska regeringens politik och gjorde en anmärkningsvärd återkomst som en av de mest populara samtida författarna för barn och tonåringar."

Baur, Ferdinand Christian. Se Thiselton, Anthony C.: Bibelkritiken. Ferdinand Christian Baur, född år 1792 i Schmiden i Fellbach nordost om Stuttgart i Tyskland. Död 1860. Teolog och grundläggare av den kritiska Tübingenskolan. Baur hävdade "att den äldsta kristendomen (den som omfattades av församlingen i Jerusalem och dess apostlar) stod mycket nära judendomen. Det judekristna partiet med de tolv första apostlarna i spetsen uppträdde med större eller mindre fientlighet mot den paulinska uppfattningen av kristendomen." Ansåg vidare att "Johannes uppenbarelse, vars äkthet Baur erkände, är det tillförlitligaste minnesmärket av den äldsta palestinska kristendomen".

Baxter, M(ichael Payet): Seger eller nederlag - Praktiska lärdomar ur Davids och Salomos historia (1886). Bok nr 144 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beale, G.K.: The Daniel Background to Revelation 13-18 and 17:9. Se Tyndale Bulletin (1980). Gregory K. Beale, född år 1949 i Dallas norr om Houston i södra USA. Konservativ bibelforskare och professor i Nya testamentet och biblisk teologi vid Westminster Theological Seminary. "Har gjort ett antal bidrag till konservativ biblisk hermeneutik, särskilt i området för användningen av Gamla testamentet i Nya testamentet."

Beale, G.K.: The Descent of the Eschatological Temple in the Form of the Spirit at Pentecost: Part 1: The Clearest Evidence. Se Tyndale Bulletin (2005).

Beale, G.K.: The Descent of the Eschatological Temple in the Form of the Spirit at Pentecost: Part 2: Corrobating Evidence. Se Tyndale Bulletin (2005).

Beale, G.K.: The influence of Daniel upon the structure och theology of John's Apocalypse. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1984).

Beale, G.K.: The Old Testament Background of Paul's Reference to "the Fruit of the Spirit" in Galatians 5:22. Se Bulletin for Biblical Research (2005).

Beasley-Murray, G.R.: Hopp i förtvivlans värld. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. George Beasley-Murray, född år 1916 i London i England. Död 2000. Evangelikal Kristen, forskare och professor vid Southern Baptist Theological Seminary i Louisville 1973-1980. "Presenterar (i sin bok Baptism in the New Testament) ett kritiskt försvar för trosläran om de troendes dop utifrån det nytestamentliga vittnesbördet."

Beasley-Murray, G.R.: The second coming in the Book of Revelation. Se The Evangelical Quarterly (1951).

Beasley-Murray, Paul: Skall spädbarn döpas? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Beauvoir, Simone de: Det andra könet (1949,2002). Simone de Beauvoir, född år 1908 i Paris i Frankrike. Död 1986. Författare, filosof, existensialist och feminist. Hennes filosofi "handlar till stor del om etik och frågan hur man skall förhålla sig till sina medmänniskor".

Bebbington, David: Patterns in History (1979). David Bebbington, född år 1949. Professor i historia vid "University of Stirling" i Skottland (1999). Har definierat vad som kännetecknar evangelikala övertygelser och attityder med orden: biblicism, crucicentrism, conversionism och activism.

Bechtler, Steven Richard: Christ, the Telos of the Law. The Goal of Romans 10.4. Se Catholic Biblical Quarterly (1994).

Beck, John A.: Why did Moses Strike Out? The Narrative-Geographical Shaping of Moses' Disqualification in Numbers 20:1-13. Se Westminster Theological Journal (2003).

Beckett, Samuel: Murphy (1938,1963,1977,1998,2008,2009). Samuel Beckett, född år 1906 i Dublin, Irland. Död 1989. Författare och dramatiker. Känd som en av företrädarna för absurdismen. Belönades 1969 med Nobelpriset i litteratur.

Beckham, David: När David mötte Victoria. Se Det Bästa april 2004. David Beckham, född år 1975 i Leytonstone, London i England. En av världens rikaste fotbollsspelare.

Beckman, A.F.: Brev till Paul Waldenström 1873-11-17. Se Waldenström, P.: P.P. Waldenströms brev 1858-1882. Anders Fredrik Beckman, född år 1812 i Hjälstad sydväst om centralorten Töreboda. Död 1894. Teolog. Biskop i Härnösand 1865-1875 samt i Skara 1875-1894. "Medverkade 1870 till den grundlagsändring, varigenom utvidgade medborgerliga rättigheter bereddes för främmande trosbekännare."

Beckman, Leif: Humor från Småland (1958)

Bediako, Kwame: Arvet från missionen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Kwame Bediako, född år 1945 i Accra i Ghana. Död 2008. Teolog och rektor för Akrofi-Christaller Institute for Theology, Mission and Culture i Akropong i Ghana. Betonade frågor relaterade till mötet mellan kristendomen och ett inhemskt religiöst sammanhang, särskilt med avseende på Afrika.

Beeken, Jens Lorentz: Dagbok paa en Reise i Sverrig (1818,1820). Se Gudmundsgillets Årsbok 2000. Jens Lorentz Beeken, född år 1786 i Köpenhamn i Danmark. Död 1841. Startade boklåda i Köpenhamn 1806. Hovbokhandlare 1811. Utvecklade omfattande bokförlagsverksamhet. Företog resor till bland annat Sverige och Nordtyskland.

Beeken, Jens Lorentz: Jönköping 1818 - "anseelig og betydelig". Se Beeken, Jens Lorentz: Dagbok paa en Reise i Sverrig.

Beeth, Ida: Luftpost (1986). Ida Beeth, född år 1899 i Köpenhamn i Danmark. Död 1986. Har skrivit böcker om sin gudstro.

Beetham, F.G. och P.A.: A Note on John 19:29. Se Journal of Theological Studies (1993).

Begbie, Harold: Spillror (1910,1915). Bok nr 68 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Edward Harold Begbie, född år 1871 i Fornham, St. Martin öster om Cambridge i östra England. Död 1929. Journalist och författare. "Hade stark religiös böjelse: Var engagerad i Oxfordgruppen (som senare blev Moralisk Upprustning) och i Frälsningsarmén."

Beijbom, Ulf: På nyårsafton 1994. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96. Ulf Beijbom, född år 1935 i Härnösand. Historiker. Började 1966 bygga upp Svenska emigrantinstitutet i Växjö och var dess chef fram till sin pensionering 2002.

Beijer, Agne: Teaterlynnet. Se Svenska folket genom tiderna 7. Agne Beijer, född år 1888 i Stockholm. Död 1975. Litteratur- och teaterhistoriker. Pionjär inom svensk teatervetenskap. Utnämndes 1946 till Nordens förste professor i teatervetenskap vid dåvarande Stockholms högskola.

Beijer, Erik: Pauli värld och verk (1971,1975). Se också Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars.

Beijer, Staffan: Kyrkan i Gammalsvenskby. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

Beitzel, Barry J.: Exodus 3:14 And The Divine Name. A Case of Biblical Paronomasia. Se Trinity Journal (1980). Barry J. Beitzel, född år 1942 i Mechanicsburg sydväst om Harrisburg i USA. Professor i Gamla testamentet och semitiska språk vid Trinity Evangelical Divinity School i Deerfield, Illinois 1985-2016.

Belfrage, D.O.: Daniels profetior och Uppenbarelseboken (1964)

Belle, Gilbert van: The Faith of the Galileans: The Parenthesis in Jn 4:44. Se Epheminides Theological Lovansienses (1998). Gilbert van Belle, född år 1947. Emeritus Professor of New Testament vid Faculty of Theology and Religious Studies vid Katholieke Universiteit i Leuven i Belgien.

Belleville, Linda L.: "Born of Water and Spirit" John 3:5. Se Trinity Journal (1980). Linda L. Belleville, född år 1950. Författare. "Adjunct professor" i Nya Testamentet vid Grand Rapids Theological Seminary.

Bellingham, David: En introduktion till Grekisk mytologi ”Grekisk mytologi” (1989,1991)

Bellman, Carl Michael: Fredmans epistlar (1790). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare. Carl Michael Bellman, född år 1740 i Stockholm. Död 1795. Skald. Bellmans betydelse för svensk litteratur "har jämförts med William Shakespeares för den engelskspråkigas".

Bellman, Carl Michael. Se också Afzelius, Nils: Bellmanssången.

Bellnäs, Ulla: Min pappa Oskar. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Bellow, Saul: Augie Marchs äventyr (1953,1955,1975). Saul Bellow, född år 1915 i Montréal i sydöstra Kanada. Författare. "Hans tema är den moderna människans främlingskap." Belönades med nobelpriset i litteratur 1976.

Bellow, Saul: Herzog (1964,1965)

Belskij, Aljosja. Se En barnkör.

Beltzén, Nils-Pettersson, Olof: Religionshistoria för högre skolor (1958). Nils Beltzén, född år 1906 i Örebro. Död 1997.

Benamram, Brittmari (pastorsadjunkt i Sofia församling, Jönköping): Vem är min nästa? (Jönköpings-Posten 2000-09-15)

Benda, Vaclav: Det alternativa polis (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77. Vaclav Benda, född år 1946 i Prag, Tjeckien. Död 1999. Matematiker och politisk aktivist. "Hans akademiska karriär fick ett slut när han vägrade att förena sig med kommunistpartiet i det tidiga 1970-talet."

Benedictsson, Victoria: Fru Marianne (1887,2000). Victoria Benedictsson, född år 1850 i Fru Alstads socken nordost om centralorten Trelleborg. Död 1888. Författare och dramatiker. Skrev sina romaner under pseudonymen Ernst Ahlgren. "En av de främsta av 1880-talets realistiska författare." Dagboksanteckning: "Detta avskyvärda att icke få vara människa endast kvinna, kvinna, kvinna!"

Benedictus XVI. Se Ratzinger, Joseph.

Bengel, Johann Albrecht: Bönesuckar till Nya Testamentet (1700-talets förra del,1872,1896). Johann Albrecht Bengel, född år 1687 i Winnenden nordost om Stuttgart i sydvästra Tyskland. Död 1752. Luthersk pietistisk prästman och och forskare i grekiska språket, känd för sin utgåva år 1734 av det grekiska Nya testamentet med kommentarer.

Bengtsson, Anders: Utmanande, underbar uppgift - Undervisa ungdom. Se Soluppgången 1982.

Bengtsson, Anders (missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen): Våga tro (Jönköpings-Posten 2001-10-19)

Bengtsson, Bertil: Barndomsminnen. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Bengtsson, Bertil: Hagafors juniorförening 1928-1939. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Bengts(s)on, Bertil: Nygrens i Hagafors. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Bengtsson, Eric: Russinet i kakan. Se Miljö och människa i Småland.

Bengtsson, Frans G: Röde Orm (1941,1997). Frans G. Bengtsson, född år 1894 i Tåssjö nordost om centralorten Ängelholm. Död 1954. Författare, lyriker, översättare.

Bengtsson, Helena: Tron om hoppet - Kristushoppet som tro. Se Att gå dit ingen annan går.

Bengtsson, Håkan: Tro och liv inom judendomen. Se Mitternacht-Runesson.

Bengtsson, Håkan: "Undergångens man": Om utgestaltningen av Judas Iskariot i två moderna passionsspel. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2004).

Bengtsson, Inge (pastor, Mullsjö): Från död till liv (Jönköpings-Posten 1974-11-22)

Bengtsson, Ingvar: Slog följe med dem (1991)

Bengtsson, Judit: Något om Kongo. Se Jönköpings-Posten 1918-09-19.

Bengtsson, Ragnar: Vi hade några ögonblick. Se Lindell, Börje. Ragnar Bengtsson, född år 1910. Död 1961. Svenska Dagbladets litteraturpris 1948.

Bengtsson, Sixten: Solen är störst vid sin nedgång (1977). Sixten Bengtsson, Västgöta-Bengtsson, född år 1908 i Skövde. Författare och folklivsskildrare. Död 2000. "Nedtecknade från 1943 folklivshistoria i Västergötland genom intervjuer med gamla västgötar och dokumenterade landskapets dialekter."

Bengtsson, Sixten: Västgöta-Bengtsson bläddrar i sitt livs dagbok (1995)

Bengtsson, Sixten: Västgötar (1984)

Bengtsson, Sven: Hälsningstal vid frikyrkomötets öppnande. Se Missionsförbundet 1924. Sven Bengtsson, född år 1866 i Knislinge norr om Kristianstad. Död 1936. Lantbrukare och politiker. Ordförande i Svenska Missionsförbundets missionsstyrelse 1918-1938. Riksdagsledamot i andra kammaren 1912-1936. Ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp 1924-1932.

Bengtsson, Sven: Hälsningstal vid generalförsamlingens öppnande. Se Missionsförbundet 1924.

Bengtsson, Sven: Karl Palmberg som medlem av Svenska Missionsförbundets styrelse. Se Palmberg, Karl: Strödda minnen från hans levnad.

Benktson, Benkt-Erik: Varat och tiden - Introduktion till Martin Heideggers tänkande (1971,1985). Benkt-Erik Benktson, född år 1918 i Viby väster om centralorten Hallsberg. Död 1998. Religionsfilosof.

Bennema, Cornelis: Spirit-Baptism in the Fourth Gospel A Messianic Reading of John 1:33. Se Biblica (2003). Cornelis Bennema, född år 1964. "Senior lecturer" i Nya testamentet vid Wales Evangelical School of Theology i Bryntirion, Bridgend, South Wales.

Bennema, Cornelis: The Giving of the Spirit in John's Gospel - A New Proposal?. Se The Evangelical Quarterly (2002).

Bensow, E.: Folket under fanorna. Se Svenska folket genom tiderna 4. Einar Bensow, född år 1886 i Göteborg. Död 1977. Krigshistoriker. Kapten vid Kungl. Skaraborgs regemente.

Bentzen, A.: Övergången över havet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1937). Aage Bentzen, född år 1894 i Ordrup nordost om centralorten Gentofte norr om Köpenhamn i Danmark. Död 1953. Professor i Gamla testamentets exegetik i Köpenhamn 1929. "Aeresmedlem af British Society for Old Testment Society 1953."

Berg, August: Bref från Yuncheng (Jönköpings-Posten 1913-02-26). August Berg, född år 1861. Död 1940. Var apotekare från Jönköping. Missionär i Shansi i Kina från 1890.

Berg, August: En pil som träffade (1922). Se Soluppgången, Julkalender för 1922.

Berg, August: Ett missionsmöte i Kina (Jönköpings-Posten 1910-10-22)

Berg, August: Herrens lofsång (Jönköpings-Posten 1905-02-24)

Berg, August (missionär): Jesu testamente (Jönköpings-Posten 1929-03-21)

Berg, August: Kinabref från Pichiachuang, Shensi (Jönköpings-Posten 1916-10-18)

Berg, August: Kinabref från Tong-cheo-fu, Tongkwan, Peking, N. China (Jönköpings-Posten 1903-07-29)

Berg, August: Med masar och kullor i Dalom (Jönköpings-Posten 1911-09-09)

Berg, August: Minnen. Se Soluppgången-På konungens bud 1930.

Berg, August: På resor ofta (Jönköpings-Posten, A-uppl., 1905-12-16)

Berg, August. Se också Nilenius, Karl: En missionens pionjär och veteran.

Berg, August och Augusta: Religionsfriheten i Turkiet (Jönköpings-Posten 1911-04-01)

Berg, C.J.-Larsson, A.W.-Tiger, Frans: Svenska Skolkvartetten (1915). Bok nr 142 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Berg, Carl-Erik: Min väg hem från skolan år 1919. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Berg, Carl-Erik. Se också Bergh, Karl-Erik.

Berg, Fridtjuv: Lilla Rosa och Långa Leda. Se Svenska folksagor. Fridtjuv Berg, född år 1851 i Ödeshög, död 1916. Skolman och politiker. Riksdagsledamot 1891-1916. Ecklesiastikminister 1905-1906, 1911-1914. "En av de ledande inom sin tids svenska liberala utbildningspolitik och svensk skolpolitik.

Berg, Gösta: Allmogeliv under Vasatiden. Se Svenska folket genom tiderna 3. Gösta Berg, född år 1903 i Örebro. Död 1993. Etnolog. Styresman för Nordiska museet och Skansen 1956-1963. "En rese inom svensk kulturhistorisk forskning och museiverksamhet."

Berg, Gösta: Den stora jorddelningsreformen. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Berg, Gösta: Förbindelseleder inom landet och med utlandet. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Berg, Gösta: Societet och sällskapsliv. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 8

Berg, Henrik: Ett drag ur Pauli liv (Jönköpings-Posten 1920-08-26)

Berg, Henrik: Skisser från en studieresa i Tyskland, Belgien och Danmark (1897). Bok nr 112 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Berg, Johan Fredrik. Se Bergstrand, Karl: Johan Fredrik Berg.

Berg, John-Tham, Wilhelm: Från Eddan till Ekelöf (1945,1960)

Berg, K.A.: Nor jag skaffte me häst. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Berg, Lars: Släktband räddade bandfabrik - Nu utvidgar Smålands Band AB. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Berg, Märta: Gamla huskurer m.m. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Berg, Märta: Några glimtar från min hembygd. Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Berg, R.G.: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866. Se Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914.

Bergen, Eskil: Kina - den nya stormakten (1961). Eskil Bergen, född år 1904 i Stockholm. Författare.

Bergenblad, Harry: Kampastenen vid Varkullen. Se Tabergs Bergslag XIII.

Bergenblad, Harry: Varkullen - spaningsplats och fornborg. Se Tabergs Bergslag XI.

Bergenholtz, Folke (pastor i Horn): Jesus helgar hemmet (Jönköpings-Posten 1963-01-19)

Berger, Johan Vilhelm: Härliga land (1890). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Berggren, Ann-Marie (kyrkoherde, Lekeryd): Låt oss vandra i ljuset (Jönköpings-Posten 2002-03-01)

Bergh, Birger: Latinet i det medeltida Sverige. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden. Birger Bergh, född år 1935 i Luleå. Död 2008. Professor i latin vid universitetet i Lund 1975-2000.

Bergh, Karl-Erik: En intervju (med Gustav Jonsson). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Bergh, Karl-Erik: "Kojorna" - en utkantsbebyggelse vid västra Vätterstranden i Jönköping (1985). Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Bergh, Karl-Erik: Några julminnen från 1920-talets Kristineberg på Bymarken (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Bergh, Karl-Erik: Några minnesanteckningar från Dunkehallavägen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Bergh, Karl-Erik: När Järnvägstorget var Jönköpings salutorg. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Bergh, Karl-Erik. Se också Berg, Carl-Erik.

Berghagen, Greta: När vi blir gamla. Se Bohman, Pontus.

Bergholm, Ella: Stegen upp mot skyn (1944). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna.

Bergholmen, Greta: Farväl sommar (1955). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergholmen, Greta: Gryningen (1941). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergholmen, Greta: Under stjärnorna (1925). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergling, Gunnar: Ledarskapet, Förkunnelsen och Kvinnorna (1997). Gunnar Bergling, född år 1944 i Stockholm. Präst/pastor och författare.

Bergling, Morris: Missionsläget (Jönköpings-Posten 1953-01-24). Morris Bergling, född år 1898 i Hancheng, Shensi, Kina. Död 1982. Missionär, skolman, präst och författare. "Lärare vid Svenska realskolan för svenska barn i Kikung i Kina 1922-1923, vid folkskoleseminariet (för kineser) i Yuncheng 1924-1926 och var rektor där 1926-1927. Därefter följde ett år som föreläsare vid Peking Academy. . . . För missionsgärning prästvigd 1929 i Växjö reste han till Kina där han var missionssekreterare 1931-1934, seminarierektor 1932-1935 och lärare vid Lutheran Theologic Seminarium i Shekow 1935-1937. 1938 kom han till Johannelunds teologiska institut där han först var lärare och 1940-1945 var rektor. 1945 kom han till Hagshults församling i Växjö stift och fortsatte 1950 i Jönköpings Kristina församling varpå han från 1956 till pensioneringen 1960 var tillförordnad kyrkoherde i Åkers församling, Växjö stift."

Bergling, Morris: Om Jehovas vittnen (Jönköpings-Posten 1956-08-15)

Berglund, Anders (arkitekt, Värnamo): Att ge bud från Gud (Jönköpings-Posten 1971-07-03). Anders Berglund, född år 1925. Död 2012. "Småkyrkoapostel"

Berglund, Anders: Växjö Stift och Lutherhjälpen. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Berglund, Bengt: Limstenshandeln på Vättern. Se Tabergs Bergslag XIX.

Berglund, Björn: Hallonmänniskan (1975). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Björn Berglund, född år 1938 i Mölndal. Författare. "Lyrisk, litterär naturskildring av personligt slag."

Berglund, Georg: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1962. Georg Berglund, pastor i Svenska Alliansmissionen, bl a i Betelförsamlingen i Norrahammar.

Berglund, Lennart (pastor, Betelförsamlingen Vaggeryd): Herrens vägrödjare och himmelrikets medborgare (Jönköpings-Posten 1955-12-10). Lennart Berglund, född år 1920 i Näshult sydost om centralorten Vetlanda.. Död 2011. Pastor i Svenska Alliansmissionen.

Berglund, Lennart: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Berglund, UllaBritt: Kvinnan lät sin vattenkruka stå (1998)

Bergman, Björn (ungdomspastor, Tabergs Missionskyrka): Jesu makt att hjälpa (Jönköpings-Posten 1995-01-27)

Bergman, Bo: Kerstin. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15". Bo Bergman, född år 1869 i Stockholm. Död 1967. Författare och litteraturkritiker. "Bildar tillsammans med Hjalmar Söderberg och Henning Berger 'de borgerliga intimisterna', en grupp som utgör en förbindelselänk mellan åttiotalets realism och 1890-talets estetiska romantik."

Bergman, Bo: Melodi. Se Lindell, Börje.

Bergman, Bo: Stjärnöga. Se Lindell, Börje.

Bergman, Bo: Vid vattnet. Se Håkanson, Björn.

Bergman, Bo: Vår nästa. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Bo: Våren. Se Håkanson, Björn.

Bergman, Gösta: Svenska språket genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13. Gösta Bergman, född år 1894 i Tösse med Tydje sydväst om centralorten Åmål. Död 1984. Språkvetare. Chef för Institutet för svensk språkvård 1954-1961.

Bergman, Hjalmar: CLOWNEN JAC (1930,1982). Hjalmar Bergman, född år 1883 i Örebro. Död 1931. Författare. "Genomgående kan sägas att samtliga Bergmans verk kännetecknas av ett brokigt persongalleri och ett långt drivet fantasteri. Stilen är alltid medryckande, ibland burlesk och ironisk, men konsekvent genomsyrad av mänsklig medkänsla."

Bergman, Hjalmar: Crimen laese - - . Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Hjalmar: Farmor och Vår Herre (1921). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken (1920,2000)

Bergman, Hjalmar: Judith. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Hjalmar: Krigsvinster. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Hjalmar: Prästen i Oderljunga. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Hjalmar: Sot och bot. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Ingmar: En filmtrilogi (1963). Ingmar Bergman, född år 1918 i Uppsala. Död 2007. Film- och teaterregissör, manusförfattare, teaterchef, dramatiker och författare. "Mycket av Bergmans arbetsliv präglades av grubblerier rörande de kristna frågorna. . . . Under större delen av livet fram till 1960-talet drevs han ofta av en djup religiositet i sitt arbete och höll ibland närmast små predikningar för sin ensemble, till exempel under arbetet med 'Det sjunde inseglet'. Från 1960-talet skedde en förändring . . . till en humanistisk syn, att 'människan bär sin egen helighet'. . . . Mot slutet av sitt liv . . . sade (han) sig nu övertygad om ett liv efter döden."

Bergman, Ingmar: Fanny och Alexander (1982,2007)

Bergman, Ingmar: Nattvardsgästerna. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Ingmar: Ormskinnet (1965). Se Bergman, Ingmar: Persona.

Bergman, Ingmar: Persona (1966)

Bergman, Ingmar: Scener ur ett äktenskap (1973)

Bergman, Ingmar: Såsom i en spegel. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Ingmar: Tystnaden. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Magnus: Alla Helgons Dag. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Bergman, Magnus: Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Bergman, Magnus: En kyrka blir till. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1993.

Bergman, Magnus: Från husförhörslängd till församlingsbok. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Bergman, Magnus: Vaggeryds kyrkobrödrakår fyller 40 år. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Bergman, Maja: Prästfrurollen under förvandling. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Bergman, P.M.: Föd och vårda Guds hjord (Jönköpings-Posten 1920-04-23)

Bergman, P.M.: Jesus hjälper (Jönköpings-Posten 1922-10-20)

Bergman, P.M.: Lovsången vid glashavet (Jönköpings-Posten 1928-10-19)

Bergman, P.M.: Nya skott på den inre missionens träd. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Bergman, P.M.: Om du trodde, skulle du få se Guds härlighet (Jönköpings-Posten 1929-09-13)

Bergquist, Augustinus: Häckfåglar i sjöar och kärr vid Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Bergquist, C.J.: Kinas kristna inför julen (Jönköpings-Posten 1949-12-20)

Bergquist, Lars: Emanuel Swedenborg. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid. Lars Bergquist, född år 1930. Författare och diplomat. Har tolkat klassisk kinesisk poesi till svenska. Ambassadör i Peking 1882-1888 och vid den Heliga stolen 1988-1993.

Bergquist, Lars: "Nostalgia - Stenbrohult". Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Bergquist, Thorwald: Minnen från min hemförsamling. Se Växjö stift i ord och bild. Thorwald Bergquist, född år 1899 i Nävelsjö väster om centralorten Vetlanda. Död 1972. Jurist och politiker. Landshövding i Kronobergs län 1946-1964.

Bergsma, John Sietze: The Jubilee: A Post-Exilic Priestly attempt to Reclaim Lands? Se Biblica (2003).

Bergson, Henri: Tiden och den fria viljan (1889,1913,1992). Henri Bergson, född år 1859 i Paris i Frankrike. Död 1941. Filosof. "Kritiker av den filosofiska traditionen och dess största problem som han såg det: dess omvandling av kvalitativa skillnader till blott kvantitativa genom en felförståelse av tid och rum. Går jag en bestämd väg varje dag är det likväl inte samma sträcka som tillryggaläggs till följd av att en tid förflutit sedan förra gången jag gick sträckan. Tiden är en enhet (enhetlighet), tiden har varaktighet (durée); vi är en förtätning av den historia vi levt." Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1927.

Bergstam, Arvid: Säden är Guds ord. Se Soluppgången 1965. Arvid Bergstam, född år 1889 i Gunnarskog norr om centralorten Arvika. Pastor i Svenska Missionsförbundet.

Bergstam, Arvid: Inför ordet och evigheten. Studier i Uppenbarelseboken. (1967)

Bergstam, Arvid: Inför sanningens ord (1965)

Bergsten, Torsten: Baptistsamfundet och ekumeniken. Se Tro Frihet Gemenskap. Torsten Bergsten, född år 1921 i Kristianstad. Död 2012. Kyrkohistoriker. "Helst ser han att det bildas en enad svensk protestantisk frikyrka." "Samtidigt som han var en klar ekumen blev han alltmer övertygad om det baptistiska dopet."

Bergsten, Torsten: Frikyrkligt gudstjänstliv. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bergsten, Torsten: Kvinnor som förkunnare inom svensk frikyrklighet. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bergsten, Torsten: Svenska Baptistsamfundet. Se Svenska Trossamfund.

Bergstrand, Carl-Martin: Prästgården i bygden. Se Skara stift i ord och bild. Carl-Martin Bergstrand, född år 1899 i Värsås öster om centralorten Skövde. Död 1998. Arkivarie. Föreståndare för Västsvenska Folkminnesarkivet i Göteborg 1932-1964. "1942 utgav Bergstrand boken 'Tattarplågan', i vilken han gav en mörk bild av resandefolket, utan försök till förklaring och förståelse för denna folkgrupps levnadsmönster.".

Bergstrand, Karl: Johan Fredrik Berg. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Bergstrand, Mats: Framför lyckta dörrar - En bok om Anders Björck (2002). Mats Bergstrand, född år 1960. Journalist och redaktör. Redaktör för DN Debatt ca 1989-2009. Tidskriften DSM utsåg honom år 2003 till den tredje störste opinionsbildaren i Sverige.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Socknen sedd från centrum - Hemsocknen som jag minns den. Se Växjö stift i ord och bild.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Uppvaknandet. Se Kvinnor i Småland.

Bergström, Carin: Lantprästen. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Carin Bergström, född år 1942 i Karlstad. Historiker och museichef.

Bergström, E.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bergström, Lena: Mitt sanna namn. Se Andrum III.

Bergström, Lena: Tillsammans - innerst inne. Se Andrum III.

Berkouwer, G.C.: Man the Image of God (1975). Gerrit Cornelius Berkouwer, född år 1903 i Amsterdam, Nederländerna. Död 1996. Professor i systematisk teologi vid Free University of Amsterdam. "Då Berkouwer ville lägga fram verk i systematisk teologi som var grundade i noggrann exeges av de bibliska texterna för all undervisning i troslära, enligt reformert syn att tolka Bibeln, nämner han få filosofer och låter sig sparsamt påverkas endast av en samtida filosof, Dooyeweerd."

Berlin, Herved: En ny glanstid för naturvetenskapen. Se Svenska folket genom tiderna 8. Herved Berlin, född år 1890 i Lyngby sydost om centralorten Lund. Död 1954. Konservator vid zoologiska institutionen i Lund 1924.

Bernadotte, Folke: Pojkar och scouting (1940). Folke Bernadotte, född år 1895 i Stockholm. Död 1948. Arméofficer, rödakorsledare och diplomat. Ordförande i Svenska Röda Korset 1946. Under andra världskrigets slutskede ledde Folke Bernadotte flera räddningsaktioner för Röda Korset (krigsfångeutbyte och insatser i tyska koncentrtionsläger). Fick den 21 maj 1948 av FN's generalförsamling uppdrag att medla i Palestina. Mördades den 17 september samma år av den sionistiska paramilitära gruppen Sternligan, till vars styrgrupp och högsta ledare bland annat hörde Yitzhak Shamir, som blev Israels premiärminister 1983-1984 samt 1986-1992.

Bernadotte, Folke. Se också Hadenius, Stig: Vem var Folke Bernadotte?

Bernadotte, Oscar (prins): Den öppna och den stängda dörren (Jönköpings-Posten 1926-07-02). Oscar Bernadotte, född år 1859 på Drottningholms slott på Lovön väster om Stockholm. Död 1953. Viceamiral i flottan. Mycket aktiv inom religiösa och sociala organisationer, som KFUM och Lappska missionens vänner, i vilka han var ordförande. I sin sång "Långt hellre jag önskar mig Jesu fred" heter det i refrängen: "Vill hellre ha Jesus än världens krans/ och få bli ett himlens barn." Exempel på utländska utmärkelser: Brasilianska Södra korsets orden, Grekiska Frälsarens orden, Storkorset av Japanska Krysantemumorden, Portugisiska Torn- och svärdsorden, Ryska Sankt Andreasorden, Ryska Sankt Alexander Nevskijorden, Riddare av Ryska Vita örnens orden, Ryska Sankt Annas orden, Ryska Sankt Stanislausorden, Thailändska Chakriorden, Thailändska kronorden, Tunisiska Nischan al-Ahad Al-Aman, Osmanska rikets Osmanié-orden, Osmanska rikets Imtiazmedalj i guld och silver.

Bernadotte, Oscar: Med Jesus i stormen (Jönköpings-Posten 1945-09-14)

Bernadotte, Oscar: Olika frälsningsvägar (Jönköpings-Posten 1922-06-30)

Berndtson, Ingemar: Nepal och United Mission to Nepal. Se Soluppgången 1987.

Bernspång, Erik (pastor): Adventstidens glädjeämne (Jönköpings-Posten 1964-12-05). Erik Bernspång, född år 1921 i Finja väster om centralorten Hässleholm. Kom som ettåring till Verum norr om Hässleholm. Död 2012. Pastor och bibellärare. "I den karismatiska väckelsen på (19)70-talet var han en tongivande bibellärare, inte minst med sin undervisning om den helige Ande och de andliga nådegåvorna."

Bernspång, Erik: Apostlagärningarna (1979)

Bernspång, Erik: Jesus döper i helig Ande (1974)

Bernspång, Erik: Johannes (1983)

Bernspång, Erik: Tröst (1980)

Bernving, Thor (kyrkoadjunkt, Ödestugu): Förtroende och ansvar (Jönköpings-Posten 1969-10-18). Thor Bernving, född år 1904 i Vena nordost om centralorten Hultsfred. Död 1974 i Rogberga. Präst.

Berry, Robert James: Utvecklingsdebatten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Robert James "Sam" Berry, född år 1934 i Lancashire i nordvästra England. Genetiker. Professor i genetik vid University College London 1974-2000. "Har uttalat sig till förmån för en teistisk evolution."

Berthelson, Bertil: Kyrkobygge i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild. Bertil Berthelson, född år 1901 i Ludvika. Död 1985. Konsthistoriker. 1:e antikvarie och avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet (1946).

Berthold, H.: Syskonen (1904,1922). Bok nr 20 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Bertilsson, Lilli-Ann: Jordkällare - skafferi - kapell". Se Mellan Härån och Rasjön 2002. Lilli-Ann Bertilsson, född år 1939. "Lilli-Ann Bertilsson från Hagshult tog hem segern när ostkake-SM avgjordes på Stora Segerstads julmarknad i dag lördag (16 november 2013)."

Berättelser ur lifvet (införda i tidningen Pietisten) (1842-56,1897). Bok nr 119 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Abiskojaure (1911). Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland. Elisabeth Beskow, född år 1870 i Stockholm. Död 1928. Under början av 1900-talet var hon Sveriges näst mest lästa kvinnliga författare (efter Selma Lagerlöf). "Romanerna är färgade av en starkt religiös-idealistisk livsuppfattning, och ofta med en tydlig sensmoral och uppbygglig struktur." "Skrev omkring 50 böcker under pseudonymen Runa. Flera av hennes böcker översattes till danska, finska, franska, engelska, tyska och holländska. I sina böcker diskuterade hon lika rättigheter för män och kvinnor och talade emot djurförsök och för vegetarianism."

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Allt eller intet (1895,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Av jordens stoft (1910,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Birger Löwing (1918,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Bröllopet på Lönnvalla (1931,1960). Se Beskow, Elisabeth: Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Efterskörd (1934)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): En tonskapelse (1930). Se Beskow, Elisabeth: Vid skiljevägen - En tonskapelse.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Förnyelse (1928,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Förtröstan. Se Beskow, Elisabeth: Efterskörd.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Gamle prästen i Hornsjö och andra berättelser (1904,1905). Bok nr 82 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Han och hans hustru (1915,1961)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Hans moders Gud (1914,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa). Hans ögons ljus (1923,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): I vildmarken. Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): I vildmarken och andra berättelser från Lappland (1911,1926)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Ljudande malm (1900,1934)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Med blicken mot det osynliga (1906,1963)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Nina (1903,1904). Bok nr 161 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Nina finner sin väg (1903,1958). Ny titel på den bok som tidigare hette "Nina".

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Ols Barbro (1921,1937)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): På Elghyttan (1902,1904). Bok nr 152 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): På Älghyttan (1902,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Röster (1909,1937)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Sif 1 (1917,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Sif 2 (1917,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Skalunga 1 (1919,ca 1955)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Skalunga 2 (1920,1955)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Släktarvet (1929,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Testamentet (1927,1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Torneträsk. Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Tre människor (1932)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Trettonåringar (1926). Se Beskow, Elisabeth: Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla. (1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vardagsliv (1898,1963)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vid midnattssol (1911). Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa). Vid skiljevägen (1913). Se Beskow, Elisabeth: Vid skiljevägen - En tonskapelse.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vid skiljevägen - En tonskapelse (1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågel (1911). Se Beskow, Elisabeth: Vildfågel-Vildfågels fäste.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågel-Vildfågels fäste (1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågels fäste (1913). Se Beskow, Elisabeth: Vildfågel-Vildfågels fäste.

Beskow, Elsa: Barnen på Solbacka (1898). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Beskow, Elsa: Jungfru Blåklints Friare (1918). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918 (1988)

Beskow, Natanael: Den heliga striden (1943). Natanael Beskow, född år 1865 i Hallingeberg nordväst om centralorten Västervik. Död 1953. Predikant, författare, konstnär och rektor. Stockholms stadsmissions förste föreståndare. "Eftersom han inte helhjärtat kunde stämma in i kyrkans bekännelse, lät han aldrig prästviga sig, men kom dock att fortsätta som regelbunden predikant i Djursholms kapell." "På söndagarna vallfärdade nu stora skaror uppför de långa trapporna - järnvägen öppnade till och med en egen station för besökarna." Rektor för Birkagårdens folkhögskola 1916-1930. " Finns representerad i 1986 års psalmbok med originaltexter till sju verk. Anlitades mycket som förhandlingsledare - han var som sådan framstående. Han engagerade sig mycket i frågan om kvinnors rösträtt. Han var radikalpacifist. . . . Han skrev om det armeniska folkmordet under första världskriget."

Beskow, Natanael: Skärstads prästgård. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Beskow, Per: Gudstjänstliv i en medeltida kyrka. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid. Per Beskow, född år 1926 i Stockholm. Död 2016. Religions- och kyrkohistoriker. Prästvigdes för Svenska kyrkan 1952. Upptogs i den romersk-katolska kyrkan 1961. Undervisade i Nya testamentets exegetik i Uppsala 1963-1964.

Beskow, Per: Mission, Trade and Emigration in the Second Century. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970).

Beskow, Per (Janzon, P.): Nikolaiterna i Nya testamentet och i fornkyrkan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956).

Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik: Den kristna kyrkan – Från apostlarna till renässansen (1995)

Bettex, F.: Naturvetenskap och kristendom (1913,1920). Bok nr 6 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Frédéric Bettex, född år 1837 i Etoy väster om Lausanne i västra Schweiz. Död 1915. Apologet.

Betty. Se Janson, Betty.

Beutler, Johannes: Greeks Come to See Jesus (John 12:20f). Se Biblica (1990). Johannes Beutler, född år 1933 i Hamburg, Tyskland. Romersk-katolsk teolog med Johannesevangeliet och Johannesbreven som specialområde.

Beutler, Johannes: The Ways of Gathering: The Plot to Kill Jesus in John 11:47-50. Se New Testament Studies (1994).

Bexell, Bernhard: Josef och Maria Bexells hem. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem. Bernhard Bexell, född år 1857 i Lidhult väster om centralorten Ljungby. Död 1927.

Bexell, Bertil: Front mot jäktet (Jönköpings-Posten 1950-04-04). Bertil Bexell, född år 1906 i Dädesjö nordost om centralorten Växjö. Kyrkoherde i Ryssby (1946), Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd (1962).

Bexell, Oloph: Bo Giertz och Svenska kyrkan. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Oloph Bexell, född år 1947 i Kalmar. Professor vid Uppsala universitet i kyrkovetenskap 2000 och i kyrkohistoria 2006-2014.

Bexell, Oloph: De liturgiska färgerna. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bexell, Oloph: Kyrkans textilier. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (2003)

Bexell, Ruth: Gammalt och nytt från Indien. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Beyer, Johan: Att göra glas (1968). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1968. Johan Beyer, född år 1923 i Göteborg. Död 2005. "Ägare och vd för Orrefors glasbruk i unga år och han styrde det minutiöst. Han hade en helhetssyn på glasbruket och samhället, som var unik. . . . Tog initiativ till ett omfattande egnahemsbyggande. . . . Förespråkare för begreppet företagsdemokrati. . . . Han tog också en daglig cykelrunda i samhället och han såg allt! Kunskapen gav också möjlighet att stötta och hjälpa där det så behövdes."

Bezold, C.: Den österländska forntidens kulturvärld. Se Hildebrand m fl Världshistoria III. Carl Bezold, född år 1859 i Donauwörth nordväst om München i Tyskland. Död 1922. Orientalist och assyriolog. Professor vid universitetet i Heidelberg (1894). "Bezolds största gärning, som skaffat honom ett varaktigt namn inom den assyriologiska forskningen, var katalogiserandet av den stora assyriska kilskriftssamlingen i British museum i London."

Bibeln idag - Guide för daglig bibelläsning (nr 4 2002)

Bible Today (1981)

Biblica (1963,1975,1980,1984-1987,1990,1992-1994,1997-2000,2002,2003,2006)

Biblical Archaeologist (1975)

Biblical Research (1975,1981)

Biblical Theological Bulletin (1978,1982,1994-1996)

Biblicum - tidskrift för biblisk tro och forskning (2001,2004,2007)

Bibliotheca Sacra (1955,1959,1961,1972,1982,1990,1996-1997,1999,2000,2003)

Biblische Zeitschrift (1963)

Bilkevitj, Jevgenija: Han var rädd att se sig om . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Billing, Gottfrid: För de gamla (1919). Gottfrid Billing, född år 1841 i Önnestad nordväst om centralorten Kristianstad. Död 1925. Kyrkoman och statsman (konservativ). Billing var professor i praktisk teologi vid Lunds universitet från 1881, biskop i Västerås från 1884, överhovpredikant från 1885, biskop i Lunds stift från 1898, riksdagsledamot 1889-1906 och 1908-1912. "I riksdagsdebatterna motsatte han sig varje förslag som innebar utökad allmän rösträtt. . . . Teologiskt företrädde Billing en konservativ bibelsyn. I en debatt som pågick inom Svenska kyrkan 1908-1910 angående djävulens existens förfäktade Billing den åsikten att djävulen fanns därför att Frälsaren själv hade sagt så."

Bilskolornas lärobok (utg. Sveriges bilskolors riksförbund) (1964)

Bircherod, Jacob: Jönköping efter stora ofreden. Se Bircherod, Jacob: Rese-journal från Köpenhamn till Stockholm. Jacob Bircherod, född år 1693 i Odense i Danmark. Död 1737. Bircherod var sekreterare hos generalmajor Poul Lövenörn och följde honom "i denna egenskap på resan till Stockholm med anledning av fredsförhandlingarna vid det stora nordiska krigets slut".

Bircherod, Jacob: Rese-journal från Köpenhamn till Stockholm (1720,1924). Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916. Selim Birger, född år 1879 i Ystad. Död 1931. Läkare och botanist. Birger "företog botaniska resor i alla Sveriges landskap och flera gånger till Danmark, Nore och Finland och Ryssland, norra Tyskland 1898 och 1899, till Sydamerika och Falklandsöarna 1904, Italien 1907 och Iberiska halvön 1921. Han publicerade ett stort antal botaniska arbeten, huvudsakligen behandlande svensk floristik, växtgeografi och naturskydd."

Birgitta, Den heliga: Himmelska uppenbarelser, första bandet (bok 1-3) (1345 - 1373,1492,1957). Heliga Birgitta, född omkring 1303 i Uppland sannolikt på Finsta gård väster om centralorten Norrtälje. Död i Rom 1373. Katolsk predikant, författare, teolog samt ordens- och klostergrundare av Birgittinorden. Birgitta helgonförklarades 1391 av påven Bonifatius IX. 1999 upphöjdes heliga Birgitta tillsammans med Katarina av Siena och Edith Stein till skyddshelgon för Europa. "En tidig kritikerröst till Birgitta kom med Martin Luther, som kallade henne för 'Die tolle Birgit' (den galna Birgitta). Bland reformationsbiskoparna i Sverige fanns nedlåtande tonfall mot Birgitta. I Svensk krönika kallar Olaus Petri hennes uppenarelser för 'dagdrömmar'."

Birgittasystrarna i Vadstena: Var vid gott mod (1980)

Birkeland, H.: Oppstandelsetroen i Det Gamle Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1948). Harris Birkeland, född år 1904 i Vikebygd nordväst om centralorten Vikedal i Vindafjord kommun söder om Bergen i Norge. Död 1961. Teolog och semitolog. Professor i semitiska språk vid universitetet i Oslo 1948-1961. "Fra 1948 vendte han sitt hovedinteresse mot det arabiske." "Birkeland var sammen med Sverre Aalen och Ivar P. Seierstad de eneste som fikk godkjent i Det gamle testamente av Sigmund Mowinckel, som var Birkelands laerer vid universitetet.

Birkeli, Emil: Norges yttre mission. Se Nordisk Missionshistoria. Emil Birkeli, född år 1877 i Hurum sydväst om Oslo i Norge. Död 1952. Missionär på Madagaskar och senare lärare och föreståndare vid Misjonsskolen i Stavanger. "Som religionshistoriker ble han en viktig formidler av religions- och kulturkunnskap fra Afrika."

Birro, Marcus: Alla djävulska främlingar (1999). Marcus Birro, född år 1972 i Göteborg. Författare, poet och skribent. "I november 2014 blev Birro avskedad från (tidningen) Expressen efter att ha kritiserat islam på Twitter samt ha deltagit i en sverigedemokratisk podcast. Två månader senare blev han avskedad som skribent från fotbollssajten 'Solo Calcio', efter att ha ätit lunch med två ledande sverigedemokrater."

Birro, Marcus: Att föreställa sig undergången. Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: Hon mjölkar sitt tigerhjärta åt hanarna . . . . Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: . . . medan jag följer eldflugans väg. Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: Skjut dom som älskar (1997)

Birro, Marcus: Svarta Vykort - En bok om tröst (2007)

Bishop, Eric FF: The Door of the Sheep - John X:7-9". Se Expository Times (1960). Eric Francis Fox Bishop, född år 1891. Död ca 1980. "Senior Lecturer" i arabiska vid universitetet i Glasgow 1949-1956.

Biskop Thomas: Ur Friheten ur Visan om Engelbrekt (troligen 1439). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler. Thomas Simonsson, född ca 1380, död 1443. Svensk biskop av Strängnäs stift 1429-1443 och skald.

Bjarne, Ivar: Efter år ... Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bjerkander, Gustaf: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1957.

Bjerkander, Gustaf (soldathemsföreståndare, Eksjö): Pingstens gåva (Jönköpings-Posten 1963-06-01)

Bjurenstedt, Axel: Änglar finns dom? Se Småländsk Jul. Axel Bjurenstedt, född år 1913 i Örebro. Död 1986. Pastor, kolportör och bokhandlare. Grundade år 1954 Nya Musik- och Missionsbokhandeln i Jönköping.

Bjurman, Gunnar: Den nutida pressen. Se Svenska folket genom tiderna 11. Gunnar Bjurman, född år 1880. Död 1951. Tidningsman och författare.

Bjurulf, Hjalmar: John Bauer, hemmet och hembygden. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931. Hjalmar Bjurulf, född år 1892. Död 1955. Författare.

Bjurulf, Hjalmar: Mönsterträdgårdar i Jönköping I. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933.

Bjurulf, Hjalmar: Mönsterträdgårdar i Jönköping II. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Bjurulf, Hjalmar: Sandseryd - En smålandssockens krönika genom 200 år (1944)

Bjurulf, Hjalmar-Weiler, Gösta: Östra Jära-Bondberget-Österängen-Rosenlundsbankarna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Bjällmark, Stig: Bakom disken - Som springpojke och bodbiträde i två speceriaffärer i Jönköping 1928-1935. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Bjärkhed, Evert (pastor i Huskvarna Alliansförsamling): Domens dag - en glädjedag?! (Jönköpings-Posten 2007-11-23). Evert Bjärkhed, född år 1949. Död 2017.

Björck, Anders. Se Bergstrand, Mats: Framför lyckta dörrar - En bok om Anders Björck. Anders Björck, född år 1944 i Nässjö. Riksdagsledamot 1969-2002, försvarsminister 1991-1994. Ledamot av Europarådets parlamentariska församling 1976-1992, vice president där 1980-1981, 1984-1985, 1988-1989. Valdes 1989 som förste svensk till president i Europarådets parlamentariska församling. Landshövding i Uppsala län 2003-2009.

Björck, Sven: Evangeliet som kom bort (Jönköpings-Posten 1946-12-02)

Björk, Knut: Ulvtorpabrunnens hemlighet med flera berättelser (1921). Bok nr 53 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Knut Björk, född år 1890. Död 1970.

Björk, Martin (ungdomspastor, Betania, Nyhem): Bön - du står på Guds goda sida (Jönköpings-Posten 1993-05-14)

Björkborg, Gunnar: Absolutismen och dess motivering (Jönköpings-Posten 1955-04-07). Gunnar Björkborg, född år 1916 i Kumla. Död 1990. Juniorsekreterare i Jönköpings län och Hallands distrikt av Svenska Missionsförbundet 1941-1944, distriktsföreståndare 1957 - . Pastor i Värnamo 1952-1957.

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare i Svenska Missionsförbundet): Gå till Betlehem och se (Jönköpings-Posten 1959-12-04)

Björkborg, Gunnar: Inför 1964. Se Missionsvittnet 1964:1.

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare, Smålands Taberg): Kristus ger frihet (Jönköpings-Posten 1957-10-11)

Björkborg, Gunnar (pastor, Värnamo): Mer än bröd (Jönköpings-Posten 1956-03-09)

Björkborg, Gunnar: Skogshaga Träindustri. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare, Jönköping): Vad skall vi få? (Jönköpings-Posten 1959-01-23)

Björkborg, Gunnar (pastor): Vill du bli frälst? (Jönköpings-Posten 1956-11-10)

Björkborg, Gunnar (pastor, Värnamo missionsförsamling): Världens mörker -världens ljus (Jönköpings-Posten 1956-01-04)

Björkborg, Gunnar. Se också Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Björkdahl, Elisabeth: Jul- och nyårsfirandet i Wuchang. Se Missionsförbundet 1924. Elisabeth Björkdahl, född år 1985. Död 1957. Missionär i Kina. Gift 1915 med Richard S. Björndahl.

Björkdahl, R.S.: Missionär S.M. Fredén jubilerar på missionsfältet. Se Missionsförbundet 1924. Richard S. Björkdahl, född år 1888 i Norrköping. Död 1980. Missionär i Kina för Svenska Missionsförbundet 1913-1945, där han arbetade i Jianli, Wuchang, Yichang och Huangchou. "1921 arbetade han med nödhjälpsarbete i provinsen Henan och blev därför dekorerad av kinesiska staten med utmärkelsen "Sädesaxets orden", 6:e klass. Under perioden 1943-1945 bistod han också med nödhjälpsarbeten i landet." Han var då superintendent i de amerikanska kyrkornas nödhjälpstjänst i Kina.

Björkhagen, Im.: Engelsk läsebok för mellanstadiet (1938,1955). Immanuel Björkhagen,född år 1888 i Stockholm. Död 1994. Skolman och läroboksförfattare. "Lektor vid University College i London under totalt sju år på 1920-talet." "Språklärare i radio under och åren närmast efter andra världskriget."

Björklund, Lars-Gunnar: Minnesluckor - livsstycken och klacksparkar (2006). Lars-Gunnar Björklund, född år 1937 i Stockholm. Död 2012. Journalist i radio och TV. "Björklund refererade Vasaloppet i 30 år tills Sveriges Radio meddelade att företaget inte längre var intresserat av att låta honom fortsätta." "Sedan 2004 var Lars-Gunnar hedersmedlem nummer 0001 i Tottenham Hotspur Supporters Sweden."

Björklund, Rolf E.: Åsa Hulugårds Hammare - Norrefors Vapenfabrik - Hovslättsbössan. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Björkman, Margareta: Romanen - En konfliktfylld historia. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet (1968,1969)

Björkman, Rudolf: Det forna Jönköping. Från Medeltiden till det forna Jönköpings förstörande genom brand 1612. (”Björkman I” i Jönköpings historia. Första delen, 1917). Rudolf Björkman, född år 1950 i Jönköping. Död 1916. Tidningsman. "B:s insats som sin hemstads historiograf präglas framför allt av hans lika omfattande som omsorgsfulla forskning. Bearbetningen av det överväldigande rikliga material, han insamlat, är däremot ej långt driven, i det han väsentligen inskränkt sig till att sovra, gruppera och i en orienterande inramning framlägga de mångfaldiga uppgifter, som stått honom till buds. Av hans egna uttaladen framgår, att han ryggat tillbaka för historikerns konstruktiva uppgifter."

Björkman, Rudolf: Det nya Jönköping. Från stadens flyttning till slutet af sjuttonde seklet. (”Björkman II” i Jönköpings historia, Andra delen, 1918)

Björkman, Rudolf: Det nya Jönköping. Den nya stadens uppväxt under sjuttonde seklets senare del. (”Björkman III” i Jönköpings historia, Tredje delen, 1919)

Björkman, Sophie: Bymarken på 1820-talet. Se Björkman, Sophie: Från barnatid till åldrig dag. Sophie Björkman, född år 1819 i Jönköping. Död 1915.

Björkman, Sophie: Från barnatid till åldrig dag (1901-1908). Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Björkquist, Manfred: Från storstad och stift (1943). Manfred Björkquist, född år 1884 i Norrgissjö i Gideå nordost om centralorten Örnsköldsvik år 1884. Död 1985. Präst. Biskop i Stockholms stift 1942-1954. Björkquist deltog aktivt i Ungkyrkorörelsens "studentkorståg" 1909-1911 "och utformade dess slagord "Sveriges folk - ett Guds folk". Hans namn är därmed förknippat med folkkyrkotanken.

Björksell, Lars (präst och föreståndare för Stiftsgården Tallnäs): Med öppna ögon (Jönköpings-Posten 2001-01-19)

Björling, Gunnar: Nästa natt, nästa natt (1925?,1933). Se Håkanson, Björn. Gunnar Björling, född år 1887 i Helsingfors. Död 1960. Finlandssvensk poet. "Mer än någon annan av våra stora svenskspråkiga modernister är Gunnar Björling dagens och ljusets diktare."

Björn, Sven: Britas källa. Se Den första boken om Hovslätt.

Björnson, Björnstjerne: Synnöve Solbakken (1857,1971). Bjørnstjerne Bjørnson, född år 1832 i Kvikne söder om Trodheim i Norge. Död 1910. Författare, diktare och samhällsdebattör. Grundade Riksmålsförbundet och skrev texten till Norges nationalsång "Ja, vi elsker dette landet". Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1903. I socialdramat "En handske" 1883 "vände (han) sig mot den fria kärleken och förkunnade sexuell avhållsamhet både för kvinnor och män före äktenskapet. Det var ingen teaterdirektör som ville sätta upp dramat, bortsett från i en modifierad form. Hösten samma år gav Bjørnson ut ett mystiskt och symboliskt drama Over AEvne, där han gick till angrepp mot religiöst svärmeri. Detta drama sattes inte upp förrän 1899, men var då en framgång."

Björnstad, Arne: Talgljus och lysesticka. Se Boken om Skansen. Arne Björnstad, född år 1924 i Stockholm. Död 2012. Museiman. Förste intendent vid kulturhistoriska avdelningen för Stiftelsen Skansen 1964.

Björnägarens hämnd (1911,1919). Bok nr 47 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Black, David Alan: Paul and Christian Unity: A Formal Analysis of Philippians 2:1-4. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1985).

Black, David Alan: The text of John 3:13. Se Grace Theological Journal (1985). David Alan Black, född år 1952 i Honolulu, Hawaii, USA. Professor i Nya Testamentet och Grekiska vid Southeastern Baptist Theological Seminary i Wake Forest nordost om Raleigh i östra USA.

Blackham, H.J.: Humanism (1968). H.J. Blackham, född år 1903 i Birmingham i England. Död 2009. Filosof, författare och pedagog. "Har beskrivits som 'föregångaren till den moderna humanismen i Britannien'."

Blackham, H.J.: Objections to Humanism (1963)

Blaiklock, E.M.: Sorg. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Edward Musgrave Blaiklock, född år 1903 i Birmingham i England. Död 1983. "'Chair of classics' vid University of Auckland från 1947 till 1958 och den kristna apologetiska litteraturens förkämpe i Nya Zeeland från 1950-talet till sin död 1983."

Blaiklock, E.M.: The Acts of the Apostles (1959,1977)

Blanche, August: En skådespelares äventyr (1864). Se Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap. August Blanche, född år 1811 i Stockholm. Död 1868. Författare, dramatiker, journalist, politiker och publicist. "Sannolikt var han sin tids mest spelade dramatiker i Sverige." Riksdagsman under flera år under 1860-talet. Ivrig förespråkare för representationsreformen. "Mycket känd efter en omfattande och bitter polemik med Aftonbladet och dess medarbetare Carl Johan Love Almqvist i den så kallade 'Det-går-an-striden'. . . . Almqvist kontrade (på Blanches kritik av hans novell 'Det går an') med att i en insändare ta upp Blanches oäkta börd, det så kallade 'Almqvistska dådet'. Blanche utmanade då Almqvist på duell och när Almqvist inte lyssnade spottade Blanche honom i ansiktet på Strömparterren i Stockholm. Detta väckte en enorm skandal."

Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap (1984)

Blanche, August: Ett resande teatersällskap (1848). Se Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap.

Blanck, Anton: Vår svenska litteraturs historia - En första vägledning (1952). Anton Blanck, född år 1881 i Stockholm. Död 1951. Litteraturvetare och publicist. "Visar (i sin doktorsavhandling 'Den nordiska renässansen i 1700-talets litteratur') hur nordiska kulturelement uppkommer i det europeiska 1700-talet under påverkan av liberalismen och Montesquieu och Rousseau, och returnerar i och med den götiska romantiken." Professor i Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 1922-1946.

Blankenstein, Amanda M.: Den lilla husmodern (1910,1919). Bok nr 45 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek. Amanda M. Blankenstein, pseudonym för Juliet Halbach Bohlen, född år 1835 i Philadelphia, USA. Kom till Tyskland vid sex års ålder. Död 1919. Gjorde många resor till exempel genom Nordafrika, Mindre Asien, Grekland, Spanien, Italien. "Önskan att verka för ungdomen förde henne till författarskap."

Blankenstein, Amanda M.: Den lille konstberidaren (1910,1920). Bok nr 43 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blankenstein, Amanda M.: Den ofärdige Anton (1909,1919). Bok nr 38 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blankenstein, Amanda M.: Ginlio Guttobendrio eller Lydnadens välsignelse (1909,1922). Bok nr 37 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blansch, Gunnar: Skillingaryd när seklet var ungt - Personliga minnesbilder. Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Blaxhult, Malte (Eksjö): "Blod, svett och tårar" (Jönköpings-Posten 1996-04-04). Malte Blaxhult, född år 1927 i Blaxhult i Vena nordost om centralorten Hultsfred. Död 2012. Präst och författare. Kyrkoherde i Kristine församling, Jönköping, och radiopräst med programmet "Tankar inför helgen" i Radio Jönköping.

Blaxhult, Malte: Tankar inför helgen; advent - pingst (1993)

Blaxhult, Malte: Tankar inför helgen; trefaldighet - domsöndagen (1995)

Blocher, Henri: Teilhard de Chardin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Henri Blocher, född år 1937 i Nederländerna. Professor i systematisk teologi (fr. Faulté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine 1965-2003, Wheaton College Graduate School 2003-2008). Engagerad i Lausanne Committee on World Evangelisation från 1975 till 1980.

Blocher, Henri: The Fear of the Lord as the "Principle" of Wisdom. Se Tyndale Bulletin (1977).

Block, Daniel I.: Gog and the Pouring Out of the Spirit: Reflections on Ezekiel XXXIX:21-29. Se Vetus Testamentum (1987). Daniel I. Block, född år 1943 i Borden nordväst om Saskatoon i Kanada. Forskare i Gamla testamentet. Professor emeritus i Gamla testamentet vid Wheaton College.

Block, Daniel I.: How many is God? an investigation into the meaning of Deuteronomy 6:4-5. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2004).

Block, Per: Människosonens dom. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet. Per Block, exeget i Nya testamentet vid Uppsala universitet.

Blok, Aleksandr: Den som blev född i dvalans tider (1914). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Alexandr Blok, född år 1880 i Sankt Petersburg i Ryssland. Död 1921. Poet. Ledande representant för den ryska poesins silverålder och den litterära symbolismen i Ryssland. "Inspirerad av revolutionsåret 1917 skrev han symboliska dikter, som av bolsjevismens vägröjare tolkades som ett försvar för deras gärning. Blok var dock knappast någon bolsjevik, och ganska snart fick han känna av de maktägandes misstro. Han avled till följd av undernäring, sedan han förvägrats utresetillstånd för att förbättra sin hälsa."

Blom, Erik: "Västboandan" (Jönköpings-Posten 1938-03-21)

Blom, G. D:son: Ödmjukhet. Se Missionsförbundet 1924. Gustav D:son Bloom, född år 1890 i Grangärde nordväst om centralorten Ludvika. Pastor. Christian Bible College i Minnesota, USA 1913-1915. Chicago Theological Seminary 1915-1918. La Salle and Chicago University 1918-1921. Pastor i New York 1929-1938.

Blom, K. Arne: Matbesvär. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland. K. Arne Blom, född 1946 i Nässjö. Författare och översättare. Har engagerat sig starkt i Smålands nation i Lund och vänt sig emot dess politisering. "Medeltiden, hans specialitet, betyder mest för honom, framför allt då genom det stora antal kyrkor som uppfördes under perioden. 'Det finns en mångfald i dessa byggnader som speglar tiden de byggdes i', säger K. Arne Blom."

Blomberg, Anton: Mina arbetsår vid Skånska cementgjuteriet. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Blomberg, Craig L.: The Law in Luke-Acts. Se Journal for the Study of the New Testament (1984). Craig L. Blomberg, född år 1955 i USA. "Distinguished professor" i Nya testamentet vid Denver Seminary i Colorado (1986).

Blomberg, Erik: Det nakna trädet. Se Bohman, Pontus. Erik Blomberg, född år 1894 i Stockholm. Död 1965. Författare, kulturkritiker, översättare, konsthistoriker. "Förenade en religiöst färgad livsfilosofi med ett socialt och politiskt engagemang. . . . Var en marxistisk orienterad socialist och ansåg författarens uppgift var att ställa sig mitt i tidens kraftfält av sociala och politiska motsättningar och 'ge röst at den betryckta människans hunger, ofrihet, förkvävda livsbegär'."

Blomberg, Erik: Dödens ängel. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Blomberg, Erik: Falskspelare. Se Håkanson, Björn.

Blomberg, Harry: Allmänna nedbusningen (Jönköpings-Posten 1938-11-25). Harry Blomberg, född år 1893 i Strängnäs. Död 1950. Författare och översättare. "Tog som barn starka intryck av den frikyrkliga proletärmiljö i Stockholm, där han växte upp som son till en skräddare. . . . Han bröt som ung typograf (1907-1916) med frikyrkligheten (och) blev socialist. . . . Kom snart att glida in på en religiös, nationell linje, under 1930-talet som ivrig förespråkare för oxfordgrupprörelsen."

Blomberg, Harry: Casparis slutsats (Jönköpings-Posten 1943-04-17)

Blomberg, Harry: Den "hygglige" Pilatus (Jönköpings-Posten 1942-03-31)

Blomberg, Harry: Det brinner i snön (1935,1979)

Blomberg, Harry: En som trott på Ryssland (Jönköpings-Posten 1935-05-13)

Blomberg, Harry: Ett passionsdrama (Jönköpings-Posten 1943-03-17)

Blomberg, Harry: Har idédebatten förfallit? (Jönköpings-Posten 1947-05-21)

Blomberg, Harry: Hatets horisont (Jönköpings-Posten 1941-11-01)

Blomberg, Harry: Inför det stora provet (Jönköpings-Posten 1938-04-23)

Blomberg, Harry: Kristendom, kritik och dikt (Jönköpings-Posten 1943-07-17)

Blomberg, Harry: Ligorna och lagen (Jönköpings-Posten 1947-10-02)

Blomberg, Harry: Marxismens misstag (Jönköpings-Posten 1947-12-13)

Blomberg, Harry: Pionjärer (Jönköpings-Posten 1948-06-11)

Blomberg, Harry: Påvens fem punkter (Jönköpings-Posten 1943-06-25)

Blomberg, Harry: Svenskt livsprogram (Jönköpings-Posten 1942-01-02)

Blomberg, Harry: Till Adolf Hitler på 50-årsdagen (Jönköpings-Posten 1939-04-20)

Blomberg, Harry: Varför just en präst? (Jönköpings-Posten 1949-01-31)

Blomberg, Harry: Vi högre däggdjur (Jönköpings-Posten 1948-11-05)

Blomberg, Harry: Världserövrare (Jönköpings-Posten 1948-10-01)

Blomdahl, Jacob: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950. Jacob Blomdahl, född år 1874 i Barnarp söder om centralorten Jönköping. Död 1952. Verställande direktör vid Tabergs Yllefabrik A-B (1905). Ordförande i Månsarps kommunalfullmäktige 1917-1936. "Under olika tider tillhört samtliga kommunala och kyrkliga styrelser inom kommunen." Ordförande i Svenska Alliansmissionen 1937-1946.

Blomdahl, Jacob: Lekmannaverksamhet inom Månsarp 1860-1920. Se Minnesskrift över misssionsverksamheten i Månsarp 1841-1941.

Blomdahl, Jacob: Några minnen från Tabergskretsens uppkomst och verksamhet. Se Tabergskretsen av S.S.U. 1900-1935.

Blomdahl, Jacob: Ungdomsklassen - första årtiondet (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Blomdahl, Rune: Befolkningen i Byarum och Bondstorp 1571 och 1613. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Blomgren, Gunnar: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck. Gunnar Blomgren, född år 1936.

Blomgren, Gunnar (komminister, Mullsjö): Du kan välja Livet! (Jönköpings-Posten 1989-06-30)

Blomgren, Gunnar: Gåvan till världen (Julhälsning till hemmen i Sandhems pastorat 1989)

Blomgren, Gunnar (kyrkoherde, Bottnaryd): Yttersta domen i Bottnaryd (Jönköpings-Posten 1994-11-18)

Blomquist, Anders (kyrkoherde): Allvarsord (Jönköpings-Posten 1936-01-07). Anders Blomquist, född år 1886 i Jönköping. "Den tidigare kyrkoherden och prosten (i Jönköping) Anders Blomquist . . . markerade (år 1956) avstånd från katoliker men försvarade de högkyrkliga, därför att de ville ha en rikare gestaltning av gudstjänstlivet."

Blomquist, Anders (kontraktsprost emeritus, Jönköping): Den kristna friheten (Jönköpings-Posten 1970-09-19)

Blomquist, Anders (kontraktsprost, Jönköping): I själens riken Anden går fram med vårens bud (Jönköpings-Posten 1956-05-18)

Blomquist, Anders (f. kontraktsprost, Jönköping): Jesus hyllas (Jönköpings-Posten 1958-03-28)

Blomquist, Anders (kontraktsprost): Klippan i stormen (Jönköpings-Posten 1954-12-31)

Blomquist, Anders: Om en rätt väntan (predikan vid riksdagens högtidliga öppnande 1944-01-11; Jönköpings-Posten 1944-01-11)

Blomquist, Clarence: Livet, döden och läkaren - Om medicinsk dödshjälp (1964). Clarence Blomquist, född år 1925 i Grand Rapids, Michigan, USA. Död 1979. Psykiater. "Främst känd som pionjär inom den medicinska etiken i Sverige." "'Höll i pennan' vid utformandet av psykiatrins första etiska kod, Hawaiideklarationen (1977). . . . Den centrala punkten i Hawaiideklarationen är att psykiatrer inte får medverka i tvångsmässig vård av personer som inte är psykiskt sjuka."

Blomquist, Clarence: Medicinsk etik (1971)

Blomqvist, Axel: Våra barn (1934). Se Evangelisk Tidskrift.

Blomqvist, Göran. Se Salomon, Kim-Blomqvist, Göran (red.): Det röda Lund: Berättelser om 1968 och studentrevolten.

Blomqvist, John: Minnesglimtar (1949). John Blomqvist, född år 1883 i Kölaby norr om centralorten Ulricehamn. Pastor, författare och redaktör.

Blomqvist, Ragnar: Folkliv och folktro. Se Svenska folket genom tiderna 2. Ragnar Blomqvist, född år 1901 i Lund. Död 1983. Museiman. Antikvarie vid museet Kulturen i Lund 1938-1961. Stadsantikvarie i Lund 1961-1968.

Bloom, G. D:son. Se Blom, G. D:son.

Blümmer, Minna: På olika vägar - En berättelse för ungdomen och dess vänner (1900). Bok nr 153 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Mimma Blümmer, född år 1837 i Frankfurt/Main. Död 1892.

Blyton, Enid: Fem reser till havet (1953,1973,1978). Enid Blyton, född år 1897 i East Dulwich sydost om centrala London, England. Död 1968. Författare av ungdomslitteratur. "Skrev över 600 böcker med ungdoms- och barnberättelser, läroböcker, kristna berättelser, poesi med mera. . . . Böckerna är mycket präglade av sin tid, särskilt titlarna från 1950-talet, och har kritiserats för att återspegla negativa stereotyper om kön, ras och klass. . . . Hennes två sista böcker var återberättande av bibelböcker, 'The Man Who Stopped to Help' och 'The Boy Who Came Back'."

Blyton, Enid: Hemliga sjuan (1949,1955)

Blyton, Enid: Hemliga sjuan och cirkusmysteriet (1950,1956)

Blyton, Enid: Mysteriet i jägarvillan (1954,1955,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet i spökslottet (1961,1969)

Blyton, Enid: Mysteriet med de anonyma breven (1946,1949,1963)

Blyton, Enid: Mysteriet med den brunna stugan (1943,1948,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet med den försvunna katten (1944,1952,1962,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet med den försvunne prinsen (1951,1952,1966)

Blyton, Enid: Mysteriet med den osynlige tjuven (1950,1951,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med det gömda huset (1948,1950,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med det konstiga byltet (1952,1995)

Blyton, Enid: Mysteriet med det stulna halsbandet (1947,1950,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med rymmaren (1956,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med teaterkatten (1949,1951,1969)

Blyton, Enid: Mysteriet med tjuvgömman (1957,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet vid Ekallén (1953,1954,1995)

Blåberg, Anders (pastor, Huskvarna): Förberedd? (Jönköpings-Posten 1990-11-23). Anders Blåberg. Missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan 2006-2014. Generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet (2014).

Blåberg, Anders (pastor, Smyrnakyrkan, Huskvarna): Glöm inte bort att be (Jönköpings-Posten 1987-05-22)

Blänkaren (1885). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Boberg, Carl: Aftonskyar (1900). Bok nr 40 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Carl Boberg, född år 1859 i Mönsterås. Död 1940. Predikant, riksdagsman (1912-1931) och författare. Redaktör för tidningen Sanningsvittnet 1889-1916. Skrev flera religiösa sånger, varav "O store Gud" är den mest kända.

Boberg, Carl: Bilder och drömmar - Nya dikter och sånger (1895). Bok nr 120 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Fyrbåksstrålar (1896). Bok nr 95 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Hvad skall man bli? - Ungdomens viktigaste fråga (1899). Bok nr 79 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: I moll och dur (1892). Bok nr 77 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Karl Palmberg som predikant och författare. Se Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Boberg, Georg: Betania-Baptistkapellet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994. Georg Boberg, född år 1919. Död 2009. Kristen socialdemokrat och med i Broderskaparna."En snäll person som ställde upp för allt och alla. . . . På ett lågmält sätt berättade han om Vaggeryds historia och hade alltid glimten i ögat."

Boberg, Georg: Boarps Blåbandsförening - den första nykterhetsorganisationen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Boberg, Georg: De första församlingssystrarna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Boberg, Georg: En lärarinna värd att minnas. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Boberg, Georg: Furugården - ett led i Vaggeryds åldringsvård. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Boberg, Georg: Guldgruvan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Boberg, Georg: Musikkåren Göta - kulturskapare. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Boberg, Georg: Oxfordgrupprörelsen nådde också Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Boberg, Georg: Socialvård i Bondstorp för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Boberg, Georg: Sven Henrik Lindblom. Läkare. Trädgårdsarkitekt. Motorman. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Boberg, Georg: Väckelser i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1996.

Boberg, Kåre: Apropå ett 90-årsjubileum. Så föddes logen 519 Nordstjärnan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1982. Kåre Boberg, född år 1952. Vaggerydskännare. Journalist. Medlem i nykterhetslogen NTO.

Boberg, Kåre: Det hände i Byarums socken 1953. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Boberg, Kåre: Fotbollsfebern 1956. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Boberg, Kåre: För ett halvsekel sedan - Det hände i Byarums socken 1954. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Boberg, Kåre: Glimtar från H-söndagen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2007.

Boberg, Kåre: Ingenjör Lundberg och hans tid. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Boberg, Kåre: Med Yngve Wallin runt Hjortsjön. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Boberg, Kåre: Smålänningen och vår herre. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Boberg, Kåre: Tre veckor som skakade Vaggeryd - Ett reportage om salmonellaepidemin i juni 1962. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Boberg, Kåre-Palm, Leif: Busstillverkningen - en parentes i Vaggeryds industriella historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Boberg, N.: 1819 års brand. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979. Natanael Boberg, född år 1904 i Tofteryd på Boarp öster om centralorten Skillingaryd. Död 1983.

Boberg, N.: Amerikabrev. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Boberg, N.: Gärahovs tidigare historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Boberg, N.: Knektatorp i Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Boberg, N.: Posten i Byarum genom åren. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Boberg, N.: Skogsfors bruk. Se Byarums Hembygdsförening 1961.

Boberg, N.: Tattarna på Skogsberg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Boberg, Åke: Den svenska pingstväckelsen. Se Svenska Trossamfund. Åke Boberg, död 2017 som 78-åring. "Pingströrelsens driftige skolledare, missionsledare och Afrika-missionär och som allmänt inflytelserik pingstvän.

Boberg Oscarsson, Helena: Helenas Almanacka 2006 – Akvareller och vardagstankar. Helena Boberg Oscarsson, född år 1960 i Lekeryd öster om centralorten Jönköping. Konstnär, författare och pastor.

Bodström, Thomas: 700 dagar i Rosenbad (2003). Thomas Bodström, född år 1962 i Uppsala. Deckarförfattare, advokat och före detta socialdemokratisk politiker, justitieminister 2000-2006 och riksdagsledamot 2002-2010. Bodström "har blivit uppmärksammad genom sin kamp mot brottsligheten. . . . Förekommer i en värvningskampanj för Broderskapsrörelsen och bekänner sig som kristen."

Boeryd, Hans (kyrkoherde i Sofia/Järstorp): Död, liv och helighet (Jönköpings-Posten 2005-03-24). Hans Boeryd, född år 1962. "Efter 15 år som kyrkoherde . . . har Hans Boeryd (år 2016) beslutat sig för att avsluta sin tjänst som kyrkoherde. Att vara kyrkoherde i ett stort pastorat innefattar en hel del administration. När dessa tagit över på det prästerliga uppdragets bekostnad, då sa hjärtat och prästsjälen till sist stopp. . . . 'Jag ser fram emot att få arbeta i en tjänst som i större mån omfattas av gudstjänst, predikan, undervisning och själavård.'"

Boëthius, Carl Gustaf: Religionen i 1900-talets Sverige. Se Den svenska historien 10. Carl Gustaf Boëthius, född år 1915 i Stockholm. Död 2001. Redaktör för tidningen Vår kyrka (1960). Under många år ordförande för RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning).

Boëthius, Carl Gustaf: Ett samtal om vänstervridningen inom kyrkan (Konkret 2/1968)

Boëthius, Maria-Pia: Skalliga damen - En bok om cellgifter - och om livsglädje (1988,1992). Maria-Pia Boëthius, född år 1947 i Täby norr om Stockholm. Författare, journalist och feministisk debattör.

Bofeldt Rasmusson, Moniqua. Se Rasmusson, Arne-Bofeldt Rasmusson, Moniqua: I nöd och lust.

Bogusj, Anja. Se En barnkör.

Boheman, Ezaline: Jönköpings stadspark (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916. Ezaline Boheman, född år 1863 på Länna gård sydost om Stockholm. Död 1939. Författare och journalist. "Ivrig kvinnosakskvinna och var 1909-15 sekreterare i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och medlem av dess verkställande utskott 1909-16." "Redaktör i Svenska turistföreningen 1911-28."

Bohi, Janette: Ett korståg bland jämlikar. Se De kristna. Janette Bohi, född år 1927 i Bloomfield sydost om Des Moines i Iowa, USA. Död 2015. "Kom till University of Wisconsin-Whitewater i september 1959 och avgick med pension som professor i 'History Department' i maj 2004." "She taught ethical values to her students as well as teaching them history" (Richard C. Haney).

Bohlin, Torsten: Den fria människan (1943). Torsten Bohlin, född år 1889 i Uppsala. Död 1950. Professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi 1925. Professor i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet 1929-1934. Biskop i Härnösands stift 1935-1950. "En kristen humanist vars främsta inspiratör var Sören Kierkegaard."

Bohlin, Torsten: Fram för en kristen linje i sexualfrågan (Jönköpings-Posten 1944-11-14)

Bohlin, Torsten: Kyrkan och demokratien (Jönköpings-Posten 1941-08-16)

Bohman, Pontus (red): Dagens dikt (1957,1958)

Boismard, M-È: Moses or Jesus – An Essay in Johannine Christology (1993). Marie-Èmile Boismard, född år 1916 i Seiches-sur-le-Loir nordost om Nantes i nordvästra Frankrike. Död 2004. Bibelforskare. Professor i Nya testamentet vid universitetet i Fribourg (sydväst om Bern i Schweiz) (1950-1953) och vid l'Ècole Biblique i Jerusalem (sedan 1954). "Som en del av Ècole Biblique var han en av de översättare som tog fram Jerusalemsbibeln. Medlem av dominikanorden, och en av de mest betydelsefulla av de franska bibelforskarna."

Bok, Jörgen (kyrkoherde i Rogberga-Öggestorps församling i Jönköping): Jesus Kristus är verklighet (Jönköpings-Posten 2007-12-21)

Boken om Skansen (red. Nils Erik Baerendtz) (1980)

Boken om Svenarum, red. Albert Granmo (1949)

Bolander, Nils: En enda fast punkt (1943,1945). Bok nr 33 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Nils Bolander, född år 1902 i Västerås. Död 1959. Präst, poet och hymnolog. Biskop i Lund 1958-1959. Tillhörde den så kallade "Hedemoraparnassen" tillsammans med Martin Koch, Kerstin Hed och Paul Lundh. "Hans fokus var och förblev Jesus Kristus. Det enkla utmanande evangeliet om att leva helt överlåten åt honom." (Hedvigs bokhylla)

Bolander, Nils: Fackelmänniskor. Se Soluppgången 1968.

Bolander, Nils: Far. Se Soluppgången 1956.

Bolander, Nils: Herrens krig (1946)

Bolander, Nils: Kyrkstöt (1960)

Bolander, Nils: Stormen och trädet (1950)

Bolander, Nils: Undret. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Bolin, Gunnar: Städerna blomstra upp. Se Svenska folket genom tiderna 4. Gunnar Bolin, född år 1883. Död 1947. Studerade bland annat Petter Stenborgs teater på Kinstugatan 11 i Stockholm samt Carl Michael Bellmans bostäder.

Bolinder, Gustaf: Svenska forsknings- och upptäcksfärder - De sista årtiondenas upptäcksfärder från senare delen av 1890-talet till slutet av 1930-talet. Se Svenska folket genom tiderna 10. Gustaf Bolinder, född år 1888 i Göteborg. Död 1957. Författare och forskningsresande. Gjorde omfattande forskningsresor bland Sydamerikas indianstammar. Bland dessa gällde den första 1914-1916 norra Colombia . . . och den andra 1920-21 Goajirahalvön och intilliggande delar av Venezuela. Professor vid universitetet i Bogota i Colombia 1935-1936.

Bolinus, Andreas: Reseboken (1670). Se Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler. Andreas Bolinus, född år 1642 i Södra Unnaryd öster om centralorten Hyltebruk. Död 1698. Präst och dagbokförfattare. Studier vid universiteten i Rostock, Wittenberg och Uppsala 1666-1671. Regementspastor vid Kalmar regemente. Kyrkoherde i Forsheda, Bredaryd och Torskinge.

Bond, Michael. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka. Michael Bond, född år 1926 i Newbury söder om Oxford i England. Död 2017. Författare, mest känd för sina barnböcker om Paddington.

Bondeson, August: Skollärare John Chronschoughs memoarer (1897 - 1904,1957). August Bondeson, född år 1854 i Vessigebro nordost om centralorten Falkenberg. Död 1906. Författare, folklivsskildrare och läkare. "En av våra främsta litterära folklivskildrare i den meningen att hans berättelser byggde på ingående studier av folklivet i främst södra Sverige."

Bondeson, Nils: I skuggan av kriget - Ett småländskt emigrantöde. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Bonggren, Jakob: Vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död (1895). Se Almqvist, Sten: Viktor Rydbergs död. Jakob Bonggren, född år 1854 i Håbol nordost om centralorten Ed. Död 1940. Svensk-amerikansk publicist och författare. Anställd vid tidningen Svenska Amerikanaren, 1888-1908 som dess huvudredaktör. Publicerade i Sverige bland annat ett par mot läseriet riktade skrifter, till exempel Bibeln mot bibeln, oumbärlig handbok för alla hvilka komma i beröring med bibeldyrkare (1879).

Bonhoeffer, Dietrich: Liv i gemenskap - därför behöver kristna varandra (1939,2003). Dietrich Bonhoeffer, född år 1906 i Breslau/Wroclaw i sydvästra Polen. Avrättad 1945. Luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den så kallade Bekännelsekyrkan i Tyskland. "När all teologisk utbildning togs över av den tyska staten startade Bonhoeffer ett hemligt och illegalt prästseminarium i Finkenwalde, som lyckades vara verksamt under ett par år i slutet av 1930-talet innan det stängdes av staten. 'Gemeinsames Leben' (sv. övers. Liv i gemenskap) skrevs utifrån Bonhoeffers tid som rektor i Finkenwalde och beskriver Bonhoeffers idéer kring hur kristna bör arbeta, be, studera och leva tillsammans."

Bonhoeffer, Dietrich: Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche (1927). Se Busch Nielsen, Kirsten: Kirken, faellesskabet og teologien - Dietrich Bonhoeffers ekklesiologi.

Bonnier, Karl Otto. Se Gedin, Per I.: Litteraturens örtagårdsmästare - Karl Otto Bonnier och hans tid. Karl Otto Bonnier, född år 1856 i Stockholm. Död 1941. Bokförläggare.

Bonniers Månadshäften, häfte 1, januari 1909. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Borchsenius, Poul: Ben Gurion - Det moderna Israels skapare (1956). Poul Borchsenius, född år 1897 i Odense i Danmark. Död 1983. Präst och författare. "Motståndsman under den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget, där han verkade för evakueringen av de danska judarna."

Borchsenius, Poul: Den långa vandringen 2 (1973)

Borg, Ann-Christine (kyrkoherde/prost i Huskvarna församling): Vi minns våra nära och kära (Jönköpings-Posten 2007-11-02)

Borg, Raine: Drakar och kors på Sandseryds kyrkas dörr. Se Tabergs Bergslag XVI.

Borg, Raine: Lås för bondens bod. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Borg, Raine: Några medeltida dopfuntar i Tabergs omgivning. Se Tabergs Bergslag XIX.

Borg, Raine: Sandseryds kyrka (1993). Se Tabergs Bergslag XVII.

Borg, Raine: Silver, koppar och järn. Den inhemska malmen och vasadynastins nationsbyggande. Se Tabergs Bergslag XX.

Borgen, Peder: Logos var det sanne lys. Momenter till tolkning av Johannesprologen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970). Peder Borgen, född år 1928 i Lilleström öster om Oslo i Norge. Norsk metodistpräst. Professor vid Wesley Theological Seminary i Washington (1962) samt vid universitetet i Trondheim "med Det nye testament og religion i den gresk-romerske verden som spesiale (1973).

Borgen, Peder: The Use of Tradition in John 12:44-50. Se New Testament Studies (1979).

Borgenstierna, Gert-Rodhe, Sten: Kristen tros- och livsåskådning (1954,1958). Gert Borgenstierna, född år 1911 i Stockholm. Död 1989. Teolog. Biskop i Karlstads stift 1956-1976. "Tidvis lokalpolitiskt kontroversiell då han stödde företaget Uddeholms kampanj för att fortsätta bespruta skogarna med hormoslyr 1975." Sten Rodhe, född år 1915 i Uppsala. Död 2014. Lektor och teologisk författare. Ledamot i Svenska kyrkans diakonistyrelses skolutskott 1965.

Borglid, Lars-Ola: Auschwitz - den totala förnedringen. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan. Lars-Ola Borglid, född år 1939 i Huskvarna. Död 2014. Journalist inom press, radio och TV, författare, fotograf. Var med vid starten av SVT2 hösten 1969 som nyhetsreporter på Rapport.

Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan (1977)

Borglid, Lars-Ola: De arbetslösas ghetton. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Den vite mannens skugga. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Irlands tragiska väg (1975)

Borglid, Lars-Ola: Perspektiv på Polen (1972)

Borglid, Lars-Ola: Sepo M. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Verklighetens resa och bildens (1988)

Borglid, Lars-Ola - Landherr, Annty: Revolution i Allahs namn - En bok om Libyen (1978)

Borgström, Margit: Det kändes underbart. Se Hofgren, Allan. Margit Borgström, född år 1948. Växte upp i Söderåkra nordost om centralorten Torsås. TV-programledare. "Programledare 1973-1983 för 'Hela kyrkan sjunger', ett tv-program med kristen sång och musik som sändes från Filadelfiakyrkan i Umeå."

Borisovitj Nesterenko, Vasilij: En monolog om en människas gränslösa makt över en annan människa. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Bos, Robert: Kristna rörelser bland Australiens urinvånare. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Boström, Joel: Dopets betydelse (1949) (Bilaga till brevkursen Trons liv - Kallelsen och upplysningen vid Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut, en brevkurs som också användes av Örebro Missionsförenings Brevskola). Joel Boström, född i Ljusnarsberg år 1902. Död 1984. Missionslärare och missionsskolerektor (Örebromissionen).

Boström, Leif Christer: Marknadsför Jönköpings historia! Se Gudmundsgillets "Årsbok 1993.

Boström, Ragnhild: Guds hus - människors värn (1974). Se Svenska turistföreningens Årsskrift 1974. Ragnhild Boström, född år 1917 i Jönköping. Död 2016. Konst- och kulturhistoriker. Från 1976 var hon förste antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. "Hon var den främste kännaren av byggnads- och konsthistorien rörande Ölands kyrkor."

Botha, J.E.: Reader "entrapment" as literary device in John 4:1-42. Se Neotestamentica (1990).

Botha, P.J.J.: God, emperor worship and society: Contemporary experiences and the Book of Revelation. Se Neotestamentica (1988).

Bottnaryd förr och nu. En sockenbeskrivning av Bottnaryds hembygdsförening. (1987)

Boudjedra, Rachid: Förskjutningen (La répudiation) (1969). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Rachid Boudjedra, född år 1941 i Aïm Béïdra i nordöstra Algeriet. Författare. "Boudjedras verk handlar ofta om rasism, kvinnoförtyck och sexualitet. . . . På grund av att en fatma utfärdades mot honom, kände han sig tvingad att leva utanför Algeriet."

Boudjedra, Rachid: Offerfesten. Se Boudjedra, Rachid: Förskjutningen.

Bourne, Frederick William (F.V.): Konungens son - En minnesteckning öfver Billy Bray (1872,1909). Bok nr 78b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Frederick William Bourne, född år 1830 i Woodchurch väster om Liverpool i England. Död 1905. Predikant och författare. Redaktör för Bible Christian Magazine.

Bovet, Felix: Vie de Zinzendorf (1860). Se E-n: Grefve Zinzendorf.

Bovon, François: John's Self-Presentation in Revelation 1:9-10. Se Catholic Biblical Quarterly (2000). François Bovon, författare. Född år 1938 i Lausanne, Schweiz. Död 2013. Bibelforskare och historiker om den tidiga kristendomen. "Skrev flera böcker om evangelisten Lukas och Lukas' evangelium."

Bowles, Ralph G.: Does Revelation 14:11 Teach Eternal torment? Examining a Proof-text on Hell. Se The Evangelical Quarterly (2001).

Bowman, Ann L.: Women in Ministry: An Exegetical Study of 1 Timothy 2:11-15. Se Bibliotheca Sacra (1997).

Boye, Karin: För trädets skull (1935). Karin Boye, född år 1900 i Göteborg. Död 1941. Författare, poet och översättare.

Boye, Karin: Fördärvaren. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II samt Boye, Karin: Härdarna.

Boye, Karin: Härdarna (1927). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Boye, Karin: I rörelse. Se Boye, Karin: Härdarna.

Boye, Karin: Ingenstans. Se Håkanson, Björn samt Boye, Karin: För trädets skull..

Boye, Karin: Kallocain (1940,1981)

Boyer, James L.: Are the Seven Letters of Revelation 2-3 Prophetic? Se Grace Theological Journal (1985). James L. Boyer, född år 1911. Död 2003. Undervisade i grekiska och Nya testamentet vid Grace Theological Seminary i Winona Lake nordväst om Fort Wayne i Indiana, USA 1952-1976.

Boyle, John L.: The Last Discourse (Jn 13,31-16,33) and Prayer (Jn 17): Some Observations on Their Unity and Development. Se Biblica (1975). John L. Boyle, född år 1929 i Los Angeles, USA. Död 2007. "Professor of Scripture, first at Alma College, Los Gatos, and then at the Jesuit School of Theology at Berkely 1966-93."

Braconier, Fredrik (red.): Farväl till vänstern? (1984)

Bradford, Ernle: Paulus (1974,1977). Ernle Bradford, född år 1922 i Cole Green nordost om Peterborough i östra England. Död 1986. "Historiker som specialiserade sig på medelhavsvärlden och sjömilitära ämnen."

Brand, Tidskriften (1921-1922)

Brander, Bo: Näring för hoppet. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:2. Bo Brander, född år 1952 i Svenneby söder om centralorten Tanumshede. Präst och teolog. "Har verkat som teologisk forskare, med den kristna skapelsetanken och de kristnas miljöansvar som specialitet."

Brander, Bo. Se också Edman, Stefan-Brander, Bo samt Skytte, Göran-Brander, Bo.

Brander Jonsson, Hedvig: De nya gudstjänstrummens arkitektur och konstnärliga utsmyckning. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria -Romantikens och liberalismens tid. Hedvig Brander Jonsson, född år 1949. Konstvetare. "Min forskning har framför allt gällt 1800-talets bildkulturer i svenskt och allmäneuropeiskt perspektiv, bl.a. genom doktorsavhandlingen Bild och fromhetsliv i 1800-talets Sverige."

Brandes, Georg: Brev till August Strindberg (1888). Georg Brandes, född år 1842 i Köpenhamn i Danmark. Död 1927. Litteraturkritiker och litteraturforskare. "Hade ett enormt inflytande över skandinavisk litteratur från 1870-talet fram till sekelskiftet. Brandes var uppväxt i en judisk icke-ortodox familj. . . . Under 1880-talet kom Brandes under inflytande av Ernest Renans och Friedrich Nietsches idéer om en mänsklighetens aristokrati. Han avvisade nu den demokratiska riktningen. . . . Under sina sista år skrev Brandes tre synnerligen radikala bibelkritiska avhandlingar, där han förnekade Jesus historiska existens."

Brandi, K.: Renässansen. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV. Karl Brandi, född år 1868 i Meppen sydväst om Bemen i nordvästra Tyskland. Död 1946. Historiker. Professor i Marburg 1897, i Göttingen 1902. "En av samtidens främsta kännare av senmedeltidens och renässansen historia."

Brandt, E.G.C. (riksdagsman): Rashets (Jönköpings-Posten 1943-01-19). Erik Gottfried Christian Brandt, född år 1884 i Borrby sydväst om centralorten Simrishamn. Död 1955. Folkskoleinspektör och socialdemokratisk politiker. Ledamot av Sveriges riksdag 1938-1943. "Mest känd för att ha nominerat Adolf Hitler till Nobels fredspris 1939. Nomineringen var inte avsedd att övervägas på allvar utan skedde i protest mot nomineringen av Neville Chamberlain. Under andra världskriget tog Brandt bestämt avstånd från Nazitysklands politik."

Brandt, W(illy): Aktionen mot de norska judarna (Jönköpings-Posten 1942-12-05). Willy Brandt, född år 1913 i Lübeck i norra Tyskland. Död 1992. Västtysklands utrikesminister 1966-1969 och förbundskansler 1969-1974. "Brandt döptes i St. Lorenz-kyrkan i Lübeck, utomäktenskapliga barn tilläts inte döpas i församlingskyrkan. . . . Vid (Berlin)murens fall 1989 fick Brandt åter en plats i rampljuset som en av de personer som betytt mest för den positiva utvecklingen i det kalla kriget och mellan de två staterna."

Braun, Wilhelm von: Mitt konterfej (1844). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler. Wilhelm von Braun, född år 1813 på Brängesås gård i Kölingared nordost om centralorten Ulricehamn. Död 1860. Författare. "Hans diktning var ofta riktad mot samhällets toppar, mot kyrka, militarism, monarkin och gällande seder."

Braun, Wilhelm von. Se också Lidén, Oskar: Skalden Wilhelm von Braun som smålandstorpare.

Braw, Christian: 1968. Se Svensk Tidskift 1988. Christian Braw, född år 1948 i Härnösand. Präst, teolog och författare. "Braw växte upp i ett ateistiskt hem och hans omvändelse skedde vid en kväkargudstjänst. . . . Braw har ofta behandlat frågor som förlorarnas roll och villkor, moralisk resning under olika former av press, liksom rationalismens tendens att förkrympa tillvaron. Teologiskt har han, skenbart motsägelsefullt, en både pietistisk och högkyrklig inriktning. Politiskt representerar han kulturkonservatism."

Braw, Christian: Brev till min församling. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Brawley, Robert L.: An Absent Complement and Intertextuality in John 19:28-29. Se Journal of Biblical Literature (1993). Robert L. Brawley, född omkring 1931. Professor i Nya Testamentet vid McCormick Theological Seminary i Durham nordväst om Raleigh i North Carolina i USA.

Bray, Gerald: Irenaeus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Gerald Bray, född år 1948 i Montreal i sydöstra Kanada. Teolog, kyrkohistoriker och präst i Church of England.

Bray, Gerald: Origenes. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bray, Gerald: Tertullianus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Breck, John: John 21: Appendix, Epilogue or Conclusion? Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992). John Breck, född år 1939. Ärkepräst och teolog vid Orthodox Church i Amerika. "Efter att ha omvänt sig till ortodoxi från protestantism tjänade han som professor i Nya testamentet och patristik vid St. Hermans Orthodox Theological Seminary (Kodiak, Alaska) från 1975-1978, som professor i Nya testamentet och 'Director of Studies" vid St. Sergius Orthodox Theological Institute (Paris, Frankrike) från 1978-1984 och som professor i Nya Testamentet och Etik vid St. Vladimir's orthodox Theological Seminary (Crestwood, New York) från 1984-1996." Har författat flera böcker t. ex. "Spirit of Truth: The Holy Spirit in Johannine Tradition: The Origins of Johannine Pneumatology" (1990) and "Longing for God: Orthodox Reflections on Bible, Ethics, and Liturgy" (2006).

Bredberg, William: Svenska Missionsförbundet. Se Svenska Trossamfund. William Bredberg, född år 1896 i Norrköping. Död 1973. Rektor vid Svenska Missionsförbundets missionsskola på Lidingö 1949-1962.

Bredin; J.A.(Alfred): Han som tröstar oss i all nöd. Se Soluppgången, Julkalender för 1919. Johan Alfred Bredin, född år 1867 i Väckelsång norr om centralorten Tingsryd. Kyrkoherde i Byarum.

Bredin, Alfr(ed) (J.A.): Natten är framskriden och dagen är nära. Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bredin, Alfred (J.A.): Vi fälla icke modet. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Bredin, M.R.J.: The Influence of the Aqedah on Revelation 5:6-9. Se Irish Biblical Studies (1996).

Bredin, Yngve (kyrkoherde): Brinnande hjärtan (Jönköpings-Posten 1952-04-05). Yngve Bredin, född år 1907.

Bredin, Yngve (kyrkoherde i Kristina församling, Jönköping): Envis med Gud om allt (Jönköpings-Posten 1951-04-27)

Bredin, Yngve: Från barndomsbygd och prästgårdsfönster. Se Soluppgången 1966.

Bredin, Yngve: Kunskap om frälsningen (Jönköpings-Posten 1960-09-16)

Bredin, Yngve: Stat och kyrka (Jönköpings-Posten 1956-11-01)

Brehmer, Torgny: Hon var inte glömd. Se Vinterhälsning 1971. Torgny Brehmer, född år 1905 i Tranås. Död 1980. Författare, pastor, mångsysslare.

Bremer, Fredrika: Familjen H*** - Teckningar ur vardagslivet (1830-31,1999). Fredrika Bremer, född år 1801 i Pikis öster om Åbo i Finland. Död 1865. Författare, kvinnorättskämpe, djurrättsaktivist och välgörenhetsidkare. "Fredika Bremer anses vara den svenska kvinnorättsrörelsens främsta pionjär och som författare introducerade hon den realistiska romanen i Sverige."

Bridger, Gordon: Han som kom utifrån (1976). Gordon Bridger, född i London, England. "Principal of Oak Hill Theological College" i norra London. Har skrivit kommentarer till bibelböckerna Obadja, Nahum och Sefanja. Supporter till Arsenal Football Club.

Brieger, Th.: Reformationen. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV. Theodor Brieger född år 1842 i Greifswald öster om Rostock i norra Tyskland. Död 1915. Teolog. Professor i kyrkohistoria 1876 i Marburg och 1886 i Leipzig. "Han betraktade Reformationen inte bara som en del av den tyska historien utan tillika som världshistoria. Med Reformationen började för honom den nya tiden."

Briggs, John H.Y.: Enhetsrörelsen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. John Henry York Briggs, född år 1938 i London. Kyrkohistoriker. Professor vid University of Birmingham.

Briggs, John H.Y.: Frälsningsarmén (bearb.). Se De kristna.

Briggs, John H.Y.: Gör dem till lärjungar - döp dem. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Briggs, John H.Y.: Världen som en by. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Brilioth, Yngve: Den efterlängtade tacksägelsen (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift. Yngve Brilioth, född år 1891 i Västra Ed norr om centralorten Västervik. Död 1959. Historiker, teolog, kyrkoledare. Framstående ekumen. Konservativ i moraliska frågor. "Som forskare bidrog han till forskningen om den svenska medeltiden och 1800-talets engelska högkyrklighet där han också hämtade liturgiska ideal." Teologie hedersdoktor i Uppsala 1927, vid Åbo Akademi i Finland 1934, vid Oxford University 1933 och vid Glasgow University 1935. Biskop i Växjö stift 1938 och ärkebiskop i Uppsala 1950-1958.

Brilioth, Yngve: Den enskilde och samfundet (1939-1943). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve. Den himmelska staden (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den konungsliga sanningen (1934). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: Den kristnes ödmjukhet (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den levande skriften (1940). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den nya graven (1941). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: Det levande ordet (1943)

Brilioth, Yngve: Det medeltida värendsstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Brilioth, Yngve: I ordets tjänst (1939-1943). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift. Tal och predikningar. (1940)

Brilioth, Yngve: Kristen mognad (1938). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Kunskapen om Guds hemlighet (1938). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Medeltiden - Handbok i svensk kyrkohistoria 1 (1948)

Brilioth, Yngve: Mångahanda nådegåvor (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Till Österns kyrkor. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Brilioth, Yngve: Upptäckten av det heliga (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Bringéus, Nils-Arvid: Bibliska bilder för folket. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid. Nils Arvid Bringéus, född år 1926 i Malmö. Etnolog och präst. Professor i etnologi i Lund 1967-1991. Visiting professor i Berkeley 1976, Bergen 1978 och Edinburgh 1998. Har bl. a. författat "Kistebrev tryckta i Jönköping" (1999).

Bringéus, Nils-Arvid: Guds basuner - Klockorna och den nya tron. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Bringéus, Nils-Arvid: Sockenkyrkan som symbol, scen och sinnesupplevelse. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Brittiska bibelsällskapet. Se Missionsförbundet 1924.

Brjusov, Valerij: Den store Pan är död (1894). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Valerij Brjusov, född år 1873 i Moskva. Död 1924. Författare, dramatiker, översättare, kritiker och historiker. "Visade stort intresse för västeuropeisk litteratur, särskilt modern fransk och belgisk, men var även intresserad av Skandinavien. Bland annat skrev han naturpoemet 'Till Sverige'. I samband med revolutionen 1917 valde Brjusov att stödja bolsjevikerna."

Brjusov, Valerij: I trettio månader (1917). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Brjusov, Valerij: Muraren (1901). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Broadus, John: True Spiritual Worship: John 4:1-42. Se Southern Baptist Journal of Theology (1998). John Albert Broadus, född år 1827 i Culpeper County nordväst om Richmond i Virginia och sydväst om Washington i östra USA. Död 1895. Baptistpastor. Broadus blev 1859 professor i "New Testament interpretation and homiletics" vid det nya Southern Baptist Theological Seminary i Greenville, South Carolina. "Charles Spurgeon ansåg Broadus vara den "störste av levande predikanter". Kyrkohistorikern Albert Henry Newman sade senare "kanske den störste som baptisterna har fått fram".

Broberg, Gunnar: Människor och djur. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden. Gunnar Broberg, född år 1942 i Husby i nordvästra Stockholm söder om Sollentuna. Professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet sedan 1990.

Broberg, Uno: Patron på Odensjö (1980; boken skildrar Barnarp under tiden 1830-1870)

Brockelmann, C.: Islam från dess uppkomst till närvarande tid. Se Hildebrand m fl Världshistoria III. Carl Brockelmann, född år 1868 i Rostock i norra Tyskland. Död 1956. Orientalist. Professor i Breslau 1900, i Königsberg 1903, i Halle 1910, i Berlin 1922 och åter i Breslau 1923. "Mest känd för sin mångvolym Geschichte der arabischen Literatur (1898-1902) som (till sist) omfattade alla författare på arabiska till 1937 och fortfarande står sig som den grundläggande referensvolymen för all arabisk litteratur, bortsett från de kristna arabiska texterna."

Brodd, Sven-Erik: Kyrkans ämbete under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid. Sven-Erik Brodd, född år 1949 i Oskarshamn. Professor i kyrkoveenskap vid Uppsala universitet (1993).

Brodd, Sven-Erik: Nathan Söderblom - religionshistoriker; ärkebiskop och internationell ekumenisk ledare. Se Brohed, Ingmar: Svensk kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Brodsky, Joseph: Den stora elegin över John Donne (1963). Se Brodsky, Joseph: kommentarer från en ormbunke. Joseph Brodsky, född år 1940 i Leningrad, Sovjetunionen (Sankt Petersburg, Ryssland). Död 1996 i New York. Rysk poet och essäist av judisk härkomst. Utvisades ur Sovjetunionen 1972. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1987. "Ett återkommande tema i Brodskys författarskap är relationen mellan poeten och samhället. . . . Han lät förstå att den västerländska litterära traditionen var ansvarig för att världen fick bukt med 1900-talets katastrofer, sådana som nazismen, kommunismen och världskrigen."

Brodsky, Joseph: kommentarer från en ormbunke (1999)

Brohed, Ingmar: Pietism och herrnhutism. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Ingmar Brohed, född år 1940. Teolog. Professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet 1978-1997, därefter forskningschef vid Svenska kyrkans forskningsråd.

Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid (2005)

Brolund, Gunnar: Resan till Kuba (1951). Gunnar Brolund, född år 1915. Författare, radiotekniker.

Broman, Gunnar: Ur sällskapslivets krönika. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Broman, Sten: Sveriges tonkonst efter 1850. Se Svenska folket genom tiderna 12. Sten Broman, född år 1902 i Uppsala. Död 1983. Dirigent, föreläsare, musikpedagog, programledare och tonsättare. Han "ägnade sig åt den klassiska musiken och spelade själv altfiol".

Bronner, Kurt-Levi, Lennart: Stress i arbetslivet (1970)

Bronowski, Jacob: Science and Human Values (1964). Jacob Bronowski, född år 1908 i Lodz väaster om Warszawa i Polen. Kom till England 1920. Död 1974. Matematiker, vetenskapshistoriker, teaterförfattare, poet och uppfinnare.

Bronowski, Jacob: The Identity of Man (1965)

Broomé, Emilia. Se Lindqvist, Ingeborg: Emilia Broomé - Jönköpingsflickan som blev samhällsreformator. Emilia Broomé, född år 1866 i Jönköping. Död 1925. Politiker. Studerade vid Jönköpings elementarskola för flickor 1872-1881. Startade den första skollovskolonin i Jönköping. Tog studentexamen vid Wallinska skolan i Stockholm 1883. 1898 bildade hon Sveriges kvinnliga fredsförening. Deltog i den stora kvinnokonferensen för fred i Haag 1899, där hon samlade 227899 namnunderskrifter. Ordförande i den år 1902 bildade Stockholmsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1902-1906. Blev den första kvinna som satt med i en statlig lagstiftningskommitté som ledamot av lagberedningen från 1914 till 1918, och därmed den första svenska kvinna som deltog i lagstiftningsarbete.

Brosché, Anna-Stina och Fredrik: Kris i äktenskapet. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Brosché, Fredrik: Hälsosamma relationer. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom. Fredrik Brosché, född år 1945 i Uppsala. Präst, teolog, psykoterapeut. Docent i kristen idéhistoria vid Uppsala universitet 1979.

Brosché, Fredrik: Utbränd för Guds skull? (1988)

Brow, Robert: Religion, Origins and Ideas (1966). Robert Brow, född år 1924 i Karachi, då British India, senare Pakistan. Död 2008. Anglikansk (episkopal) präst, som tjänstgjort i församlingar i Indien, England, Kanada, Cypern och Abu Dhabi.

Brown, Carolina: Mode och skönhet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden. Carolina Brown Ahlund, född år 1964. Lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning mot konstens historia under den tidigmoderna tiden.

Brown, Colin: Kan man bevisa att Gud finns? Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Colin Brown, född år 19?? i Bradford väster om Leeds och nordost om Manchester i England. Professor i systematisk teologi vid Fuller Theological Seminary i Pasadena nordost om Los Angeles i USA.

Brown, Colin: Människans utveckling. Se De kristna.

Brown, Colin: Sambandet mellan filosofi och teologi. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Brown, Colin: Upplysningen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Brown, Raymond E.: The Gospel according to John 29-29A (1966-86,1970-86). Raymond E. Brown, född år 1928 i New York City, USA. Död 1998. 1971-1990 professor i Biblical Studies vid Union Theological Seminary i New York, USA. "En av de första katolska forskarna som kom att tillämpa historisk-kritisk analys på Bibeln." "Ansågs som specialist beträffande den hypotetiska 'johanneiska församlingen', som han tänkte sig bidrog till författarskapet av Johannes evangelium."

Brown, Raymond E.: The Epistles of John (1982,1985)

Bruce, Bertil: Välsignade, välsignade händer. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo. Bertil Bruce, född år 1904 i Göteborg. Död 1992. Domkyrkokomminister i Skara 1938-1962. Kyrkoherde i Särestads pastorat i Grästorp (1962).

Bruce, F.F.: 1 and 2 Corinthians (1971,1980). Frederick Fyvie Bruce, född år 1910 i Elgin i Moray nordost om Inverness i norra Skottland. Död 1990. "En av 1900-talets mest inflytelserika bibelforskare och en av grundarna av den moderna evangelikala bibelsynen. . . . Internationellt respekterad expert vad gäller aposteln Paulus. . . . Ansåg att Nya testamentet är historiskt trovärdigt och att kristendomens sanningsanspråk hänger på denna trovärdighet. Det innebar enligt Bruce inte att Bibeln alltid preciserade detaljerna och denna brist på precision kunde ibland leda till förvirring. Å andra sidan menade han, att bristerna i Nya testamentets uppgifter inte hade att göra med väsentliga punkter i kristen teologi och tro." Professor i biblisk historia och litteratur vid University of Sheffield (1947). 1959 professor i bibelkritik och exegetik vid University of Manchester.

Bruce, F.F.: Commentary on the Book of the Acts (1954,1976)

Bruce; F.F.: Luke's Presentation of the Spirit in Acts. Se Criswell Theological Review (1990).

Bruce, F.F.: Some notes on the Fourth Evangelist. Se The Evangelical Quarterly (1944).

Bruce, F.F.: St. John At Ephesus. Se Bulletin of the John Rylands Library Manchester (1978).

Bruce, F.F.: The Earliest Latin Commentary on the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1938).

Bruce, F.F.: The Epistle to the Galatians (1982,1983)

Bruce, F.F.: The Epistle to the Hebrews (1964,1981)

Bruce, F.F.: The Holy Spirit in the Acts. Se Interpretation (1973).

Bruchfeld, Stéphane-Levine, Paul A.: ... om detta må ni berätta ... - En bok om förintelsen i Europa 1933-1945 (1998). Stéphane Bruchfeld, född år 1955. Idéhistoriker.; Paul A. Levine, född år 1948 i Picture Rocks nordväst om Philadelphia i USA. Docent i historia vid Uppsala universitet.

Brun, L.: Ordet, lyset, livet Joh 1:1-5. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Brundin, Gunnar: Stiftskyrkan och missionen. Se Växjö stift i ord och bild. Gunnar Brundin, född år 1872 i Tuna Mörkö söder om centralorten Södertälje. Död 1958. Präst och författare. Domprost i Växjö 1927-1942.

Brunk Holmqvist, Karin: Villa Bonita (2006). Karin Brunk Holmqvist, född år 1944 i Simrishamn. Författare, socionom.

Brusewitz, Axel: Regeringsformens förutsättningar - Författningskompromissen (1917). Se Kring 1809. Axel Brusewitz, född år 1881 i Vichtis norr om centralorten Nummela i södra Finland. Död 1950. Statsvetare. Professor skytteanus vid Uppsala universitet 1923-1947. "Hans forskningsinsats gällde frågor om parlamentarismens villkor och utveckling."

Brusewitz, Gunnar: Storfåglar i Gammalsmåland (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968. Gunnar Brusewitz, född år 1924 i Ekerö väster om Stockholm. Död 2004. Författare, konstnär och tecknare. "Hans konst skildrar samspelet mellan natur och människa."

Brüssau, Oskar: Uppståndelse (Jönköpings-Posten 1906-04-21). Oskar Brüssau, född år 1865 i Berlin i Tyskland. Död 1922. Var föreståndare för diakonisshuset Frankenstein i Schlesien 1896-1900.

Bryan, Steven M.: Power in the Pool: the Healing of the Man at Bethesda and Jesus' violation of the Sabbath (Jn 5:1-18)". Se Tyndale Bulletin (2003).

Bryan, Steven M.: The Eschatological Temple in John 14. Se Bulletin for Biblical Research (2005).

Bryngel, Kristina: Dagarna före ... Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2005.

Bränneson, Lars-Gunnar: Det var för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Brännström, Olaus: Laestadianismen. Se Svenska Trossamfund. Olaus Brännström, född år 1919 i Drängsmark i Byske norr om centralorten Skellefteå. Död 2008. Biskop i Luleå 1980-1986.

Brännström, Olaus: Schartuanism, nyevangelism och laestadianism. Se De kristna.

Bränsvik, Gustav: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960. Gustav Bränsvik, född i Brännesvik norr om Rydaholm sydost om centralorten Värnamo. Död 2005. Pastor i Svenska Alliansmissionen.

Bröderna Grimms bästa sagor (1800-talets första hälft,1995,1998)

Buber, Martin: Människans väg enligt den chassidiska läran (1960,1964,1973). Martin Buber, född år 1878 i Wien, Österrike. Död 1965. Judisk professor i religionsvetenskap och socialfilosofi, först i Tyskland och sedan i Israel. "I centrum (för hans relationistiska filosofi) står hans uppfattning att människans värld har två grundläggande dimensioner, jag-du relationen och jag-det relationen. . . . Det är endast i mötet med den andre som jag kan uppleva grundordet jag i relation till Du. Då mötet ägt rum träder relationen in i bilden. Relationen förutsätter distans och vice versa. . . . Skulden och skuldkänslan existerar i tre sfärer: Juridisk sfär . . . Samvetets sfär . . . Trons sfär. Här får endast Gud finnas. . . . Den sfären rör ingen utom Gud allena."

Buch, Harald (kyrkoherde, Bottnaryd): Att göra Guds vilja (Jönköpings-Posten 1967-07-15). Harald Buch, född år 1925 i Jena sydväst om Leipzig i Tyskland. Död 2016.

Buch, Harald: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Buchanan, Colin: Kristen gudstjänst. Se Världens religioner. Colin Buchanan, född år 1934. Anglikansk biskop i Aston i norra Birmingham (1985-1989) och Woolwich i sydöstra London (1996-2004). Akademiker med liturgi som specialområde.

Buchanan, Colin: Thomas Cranmer. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Buchman, Frank: För alla människor överallt (Jönköpings-Posten 1954-06-10). Frank Buchman, född år 1878 i Pennsburg nordväst om Philadelphia i nordöstra USA. Död 1961. Präst och väckelseledare. Protestantisk evangelist och känd som grundare av Oxfordgrupprörelsen. "Efter andra världskriget gick rörelsen vanligen under namnet MRA (Moral Re-Armament) eller Moralisk upprustning. Samtidigt ändrades den under Buchmans ledning till en antikommunistisk rörelse. Han uttryckte också en förhoppning om att muslimska länder skulle bli 'ett bälte av förnuft att sammanföra öst och väst till moralisk pånyttfödelse'. . . . Buchman trodde att både fascismen och kommunismen hade sina rötter i materialism, som han kallade "mor till alla ismer" och som sådan var materialism demokratins största fiende."

Buck, Pearl S.: I believe (1965). Pearl S. Buck, (även känd under sitt kinesiska namn Sai Zhenzhu), född år 1892 i Hillsboro söder om Seattle i nordvästra USA. Död 1973. Amerikansk författare. Hennes föräldrar var missionärer i Kina och bodde större delen av sitt liv före 1934 där. Pearl S. Buck illdelades Nobelpriset i litteratur 1938 "för sina rika och verkligt episka skildringar ur kinesiskt bondeliv och för sina biografiska mästrverk". "Framträdande förkämpe för kvinnors och minoriteters rättigheter."

Buck, Pearl S.: Porträtt av ett äktenskap (1946)

Buddha. Se Rydberg, Viktor: Om Buddha återvände. Buddha Sakyamuni (också kallad Siddharta Gautama och Gautama Buddha), född omkring 560 f. Kr. i Lumbini väster om Katmandu i Nepal. Levde enligt en omtvistad tradion i 80 år och dog i Kushinagar i norra Indien sydväst om Katmandu. Buddha betyder "en upplyst", Sakyamuni "den vise av Sakyas ätt. "Alla viktiga händelser i (Buddha Sakyamunis) liv associeras med särskilda platser, som också blivit pilgrimsplatser för buddhister."

Budkavlen nr 7 (1912). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Bull, Jacob B.: Hans Nielsen Hauge (1915). Bok nr 22 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek. Jacob Breda Bull, född år 1853 i Rendalen nordost om Lillehammer i Norge. Död 1930. Författare. Under 1890-talet "offentliggjorde han en hel mängd folklivsskildringar från Österdalen, genom vilka han försäkrat sig om ett namn i litteraturen. . . . Dessa bilder från livet i Österdalen utmärks av en klangfull stil, djup sympati och en slående sanning, som ger dem ett högt kulturhistoriskt värde".

Bull, Robert J.: An Archaeological Context for Understanding John 4:20. Se Biblical Archaeologist (1975). Robert Jehu Bull, född år 1920. Död 2013. Arkeolog och kyrkohistoriker."Director of the Drew University Institute for Archaeological Research" i New Jersey 1968-1990. "Mest känd för sitt arkeologiska arbete vid Caesarea Maritima vid Israels medelhavskust omkring 35 miles norr om Tel Aviv."

Bulletin for Biblical Research (1991,1995-1998,2001,2002,2005)

Bulletin of the Evangelical Theological Society (1960-1961,1963,1966)

Bulletin of the John Rylands Library Manchester (1978)

Bultmann, Rudolf: The Gospel of John (1964,1971). Robert Bultmann, född år 1884 i Wiefelstede nordväst om Bremen i Tyskland. Död 1976. Luthersk radikalteolog som lanserade hermeneutisk avmytologisering. "I mitten av 1930-talet stod Bultmann nära Karl Barth, men senare blev avståndet större, delvis eftersom Barth såg avmytologiseringen som en fortsättning på 1800-talets liberalteologi, som enligt Barth var en återvändsgränd." För Bultmann "var teologins enda uppgift att visa vad den kristna tron är - om man tror eller inte är ett personligt ställningstagande. Målet är att avlägsna de mytologiska hinder som inte är kerygma (evangeliets innersta mening)".

Bultmann, Rudolf. Se också Schmid, Joh Heinrich: Rudolf Bultmann.

Bunin, Ivan: Byn (1910). Se Bunin, Ivan: Byn - Suchodol. Ivan Bunin, född år 1870 i Voronezj söder om Moskva och nordväst om Volgograd i Ryssland. Död 1953. Rysk författare. Bosatt i Frankrike från 1920. "Provade den sena ryska realismens metoder i en serie av melankoliska berättelser om den ryska landsbygdens förfall och om brutaliteten i det ryska bylivet. Hangick även in på den utdöende godsägarklassens förtvining. Allt detta skildrade han bland annat i romanerna Byn (1910) och Suchodol (1912)."

Bunin, Ivan: Byn - Suchodol (1933)

Bunin, Ivan: Plejaderna (1898). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Bunin, Ivan: Suchodol (1912). Se Bunin, Ivan: Byn - Suchodol.

Bunte, Rune-Jörberg, Lennart: Historia i siffror (1966). Rune Bunte, född i Helsingborg år 1925. Död 1993. Extra universitetslektor vid Lunds universitet, universitetslektor vid Umeå universitet (1966). Lennart Jörberg, född år 1927 i Varberg. Död 1997. Professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet 1972-1992.

Bunyan, John: En kristens resa genom werlden till den saliga ewigheten äfvensom hans hustru Kristinnas och deras barns efterföljande uppbrott från staden Förderf, äfwentyrliga wandring och lyckliga ankomst till det himmelska landet. (1678?,1892). Bok nr 99 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. John Bunyan, född år 1628 i Elstow söder om Bedford och norr om London i England. Död 1688. Kristen predikant och författare. "I sin teologi var Bunyan puritan. Viktigt inflytande hade Martin Luthers kommentar till Galaterbrevet."

Bunyan, John: Kristens och Kristinnas resa (1678?,1894). Bok nr 3 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bunyan, John: Kristens resa (1678?,1913)

Bunyan, John: Kristens resa (1678?,1922). Bok nr 39 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Bunyan, John: Kristinnas resa (1678?,1913)

Bunyan, John: Kristinnas resa (1678?,1922). Bok nr 40 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Burenhult, Göran: Speglingar av det förflutna (1986). Göran Burenhult, född år 1942 i Malmö. Arkeolog och fotograf. Professor i arkeologi vid Stockholms universitet.

Burgess, Joseph A.: Hur ser dagens lutheraner ut? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Joseph A. Burgess. Luthersk pastor och teolog. Direktor för teologiska studier, Lutheran Council, USA.

Burkett, Delbert: Two Accounts of Lazarus' Resurrection in John 11. Se Novum Testamentum (1994). Delbert Royce Burkett, född år 1949. Seynaeve Professor of Biblical Studies vid Louisiana State University i Baton Rouge i sydöstra USA. Specialiserar sig på den tidigaste kristendomens historia, religion och litteratur. Studerar särskilt det litterära förhållandet mellan de synoptiska evangelierna.

Burman, Atle: En källa av ljus (1999,2010). Atle Burman, född år 1930 i Roslagen i östra Uppland norr om Stockholm. Död 2012 i Huskvarna. Poet. "I november 2012 fick Atle Burman flytta hem till det 'bortanförland' som han beskrivit i så ljusa färger så många gånger." "Begåvad med en osedvanlig förmåga att enkelt skriva om existentiella frågor."

Bursell, Bernhard Salomon: En ladugårdspigas förvåning på Värnamo marknad (1858). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna. Bernhard Salomon Bursell, född år 1825 i Burseryd sydväst om centralorten Burseryd. Död 1878 i Jönköping. Läroverksadjunkt i latin vid Högre allmänna läroverket i Jönköping. "Även verksam som poet och skrev psalm- och vistexter."

Busch Nielsen, Kirsten: Kirken, faellesskabet og teologien - Dietrich Bonhoeffers ekklesiologi (1989). Kirsten Busch Nielsen, född år 1962 i Kvaerndrup sydost om Odense i Danmark. Professor vid Köpenhamns universitet i teologi med ansvar för forskning och undervisning i dogmatik.

Bush, George W.: Tron kan förändra liv (1999). Se Aikman, David: George W. Bush - en man och hans tro. George W. Bush, född år 1946 i New Haven nordost om New York City i USA. President i USA 2001-2009. "Efter att ha träffat evangelisten Billy Graham 1985 ökade Bushs intresse för kristen tro och trosbekännelse och han blev under denna tid allt mer religiös. Bush beslutade sig för att bli nykterist 1986, ett beslut för vilket han gett äran åt sin fru, som anses haft en stabiliserande effekt på hans privatliv."

Butler, D.E.: The Study of Political Behaviour (1958,1963). David Edgeworth Butler, född år 1924. Samhällsvetenskaplig forskare i Oxford, England. "Involverad i grundandet och organiserandet av 'Oxford University Australian Politics Lunch', som 'har en enda regel, att man inte tillåts tala om någonting annat än australisk politik'."

Buttz Clark, Felicia: Gigi - Trumslagargossen i Garibaldis armé (1909). Bok nr 27 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Felicia Buttz Clark, född år 1862 i New York City i USA. Död 1931. Författare. Metodist. Vittberest resenär. Bodde i Rom i Italien i 20 år. "Människor behöver växa i sin relation med Gud, vars kärlek ständigt manar till att förvandla människor."

Bühlund, Gustav: Livsmod, livsglädje, livskvalitet (1982). Gustav Bühlund, född år 1920. Pastor i Örebromission, själavårdare, lärare.

Bühlund, Gustav: Skövde Baptistförsamling 1874-1964 (1964)

Byarums Hembygdsförening (Årsskrift) 1950-1951,1961-1967,1969-2007

Byl, John: On the Capacity of Solomon's Molten Sea. Se Vetus Testamentum (1998). John Byl, född år 1949 i Haag i Nederländerna. Professor i matematik vid Trinity Western University i Langley sydost om Vancouver i sydvästra Kanada (1985).

Bylander, Anders: Ljusets barn (2005). Anders Bylander, född år 1977 i Norrahammar söder om centralorten Jönköping. Universitetsstudier i teoretisk filosofi, nordiska språk och idé- och lärdomshistoria. Debattör i press och TV.

Byrmo, Frank: Ekeryds Missionsförsamling 100 år. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Byrmo, Frank: Med folkhögskoleungdom på Italienresa 1969. Se Soluppgången 1969.

Byrmo, Ingrid: Kvinnor som jag mött i Syd-Afrika. Se Soluppgången 1979.

Byrmo, Margaretha: Jairos Jiri Centre. Se Soluppgången 1971. Margareta Byrmo, född år 1918 i Barberton söder om Nelspruit och öster om Johannesburg i nordöstra Sydafrika. Död 2008. Missionär i Sydafrika och Zimbabwe.

Byrmo, Margaretha: Med Boken i Rhodesia. Se Soluppgången 1964.

Byrmo, Martin: Evangelium går vidare. Se Soluppgången 1959.

Byrne, Brendan: The Faith of the Beloved Disciple and the Community in John 20. Se Journal for the Study of the New Testament (1985). Brendan Byrne, född år 1939. Professor i Nya testamentet vid Jesuit Theological College i Parkville i Melbourne i sydöstra Australien.

Byron, Brian Francis: Bethany Across the Jordan or Simply: Across the Jordan. Se Australian Biblical Review (1998).

Bysell, Lisa: Apoteket Lejonet. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Bysell, Lisa: Tegelindustri i Jönköping under århundraden. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Bysell, Lisa: Till julförberedelserna hörde att byka. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Byworth, Chris: Namn och beteckningar på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Christopher Byworth, född år 1939. Död 2017. Präst, liturg, teolog. Undervisade i Nya testamentet vid Oak Hill Theological College i London, England.

Bång, Gustaf: Jönköpings Allahanda. Ortens första tidning, 1797-1803. Se Gudmundsgillets Årsbok 1959-1960. Gustaf Bång, född i Jönköping 1888. Död 1961. Borgmästare i Stockholms stad 1950-1955.

Bång, O.: Allt i Jesus. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Bång, O.: Ett och annat från missionsfälten (Jönköpings-Posten 1907-05-30)

Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898

Bång, O. Se också Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bååth, Albert Ulrik: Ett socialistmöte (i Köpenhamn 1881). Se Håkanson, Björn samt Bååth, Albert Ulrik: Vid allfarväg. Albert Ulrik Bååth, född år 1853 i Malmö. Död 1912. Poet, museiman och docent i fornnordisk litteratur. "Bååth är jämte Ola Hansson och Ernst Ahlgren den förste som på ett realistiskt sätt diktar om skånska motiv (och dä särskilt det skånska slättlandskapet). . . . I sin livssyn står han däremot närmare den idealism som representerades av vännen Viktor Rydberg."

Bååth, Albert Ulrik: Vid allfarväg (1884)

Bååth-Holmberg, Cecilia: Charles G. Gordon - En lifsbild (1894). Bok nr 38 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Cecilia Bååth-Holmberg, född år 1857 i Malmö. Död 1920. Författare verksam vid Tärna folkhögskola utanför Sala. "Initiativtagare till att man i Sverige firade 'Mors dag' första gången 1919. . . . Deltog vid sin mans sida i folkbildningens och folkuppfostrans tjänst. När en kvinnlig avdelning inrättades 1881 vid Tärna folkhögskola, blev hon dess föreståndare."

Bäck, Abraham: Dagbok (1741). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1947. Abraham Bäck, född år 1713 i Söderhamn. Död 1795. "1749 kallades han till livmedicus hos Fredrik I och hade längre fram samma befattning hos Adolf Fredrik och Gustav III:s gemål, Sofia Magdalena." "Tack vare Bäcks insatser förbättrades den svenska sjukvården i Sverige rejält, både administrativt och kunskapsmässigt. Han såg till att Sverige fick ett fungerande system med provinsialläkare och införde kirurgi som ett studieämne i medicinarutbildningen."

Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år (1986)

Bäckman, J.E.: Vår helgelse. Se Missionsförbundet 1924.

Bäckman, Margaret: Livsmedelskrisen i Afrika och våra insatser. Se Soluppgången 1985. Margaret Bäckman, född i Melbourne sydväst om Nottingham i England. Död år 2001 72 år gammal. Missionär och biståndshandläggare.

Bäckström, Aug. N.: Från Lapplands fjäll och sjöar. Se Missionsförbundet 1924.

Bäckström, Edvard: Syrener (mitten av 1880-talet?). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler. Edvard Bäckström, född år 1841 i Stockholm. Död 1886. Tidningsredaktör, journalist, översättare, poet, dramatiker. "Till väsen och läggning var B. framför allt lyriker. Hans alstring som sådan blev under det senaste skedet av hans korta levnad allt sparsammare men nådde samtidigt en allt högre grad av fulländning och själfull innerlighet. . . . Under de sista levnadsåen, då svåra lidanden alldeles nedbröto hans kraft och levnadsmod, adlades alltmer hans resignation till kristlig ödmjukhet. Härom vittna skönt de två sista, av dödsaningar färgade diktrna av hans hand, 'Fördragsamhet' och 'Längtan' (Svensk kalender 1886), bägge besjungande eviga verkligheter, i vilka 'en, som snart på dödens upptäcktsfärd lagt ut', funnit sitt ankarfäste."

Bäckström, Edvard: Sången om Sten Sture. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Böhn-Jullander, Ingrid: Anders Magnus Petterssons minnesanteckningar 1848-1880. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Böhn-Jullander, Ingrid: Clara Hasselberg-Pauli berättar om sitt liv. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Böhn-Jullander, Ingrid: Glimtar från Hörle och Storckenfeldtska skolan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Böll, Heinrich: Tåget var punktligt (1949,1972). Heinrich Böll, född år 1917 i Köln i Tyskland. Död 1985. Författare. Tilldelades 1972 nobelpriset i litteratur. "Han kritiserade skarpt den katolska kyrkan och utträdde demonstrativt 1976 utan att för den skull ha tappat sin tro."

Böner från S:t Davidsgården (1988)

Börjeson, Hjalmar: Örlogsflotta och skeppsfart under 1800-talet. Se Svenska folket genom tiderna 10. Hjalmar Börjeson, född 1881 i Rävshult öster om centralorten Skövde. Död 1945. Marinhistoriker.

Börjeson, Hjalmar. Se också Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar

Börjesson, Bo: En vecka i Landerydskretsen, pastorns dagbok. Se Soluppgången 1978.

Börjesson, Bo (pastor, Broaryd): Trygghet på livsresan (Jönköpings-Posten 1976-01-30)

Börrisson, Elin: I gryningen. Se Missionsförbundet 1924. Elin Börrisson, död år 1945. Missionär i Svenska Missionsförbundet. "De få kvinnor som någon gång syns i protokollen (från missionärskonferenserna i Kongo) är ett fåtal starka personligheter. Första gången kvinnliga missionärer förekom i protokollen var på konferensen i januari 1899, då Ruth Walfridsson och Elin Börrisson deltog."

Böök, Fredrik: Bil till Belgien (1937). Fredrik Böök, född år 1883 i Kristianstad. Död 1961. Litteraturhistoriker, författare och kritiker. 1920 professor i litteraturhistoria vid Lunds universitet. "Fredrik Böök fick i likhet med många andra svenska kulturpersonligheter en fascination för övermänniskoidealet hos Friedrich Nietzsche, vilket ledde honom vidare till beundran för nazismen och Adolf Hitler."

Böök, Fredrik: Från Helgeåns stränder. Se Böök, Fredrik: Leksaker och reliker.

Cadbury, Henry Joel: The meaning of John 20:23, Matthew 16:19 and Matthew 18:18. Se Journal of Biblical Literature (1939). Henry Joel Cadbury, född år 1883 i Philadelphia i USA, död 1974. Forskare i Nya testamentet och historiker specialiserad på kväkarrörelsen. Doktoprerade på Harvard University på främmande språk med inriktning på biblisk och patristisk grekiska. Framstående forskare av Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Fredsaktivist och en av grundarna av American Friends Service Committé som år 1947 erhöll Nobels fredspris. "Förblev kväkare hela sitt liv trots att han intog en agnostisk hållning till frågorna om Guds existens och odödlighet."

Cadbury, Henry Joel: The odor of the spirit at Pentecost. Se Journal of Biblical Literature (1928).

Calvin. Se Wendel, François: Calvin. Se också De Kroon, Marijn: The honour of God and human salvation; Calvin's theology according to his Institutes samt Mützenberg, Gabriel: Calvin och de schweiziska reformatorerna. Jean Calvin, född år 1509 i Noyon nordost om Paris i Frankrike. Död 1564. "Den mest betydande 1500-talsreformatorn vid sidan av Martin Luther. Hans läror blev grunden till den kalvinistiska läran, som i sin tur gav upphov til den reformerta läran. Hans tankegångar utgör grunden i protestantiska rörelser i Schweiz, Frankrike, södra Tyskland, Holland och Skottland. Även i England och USA fick Calvins tankar större inflytande än Luthers. . . . I kyrkan skulle enligt Calvin finnas fyra ämbeten: pastorer, doktorer (för undervisning), äldste och diakoner (för fattigvård och sjukvård). . . . I centrum (för Calvins teologi) står Guds allmakt, majestät och ära. . . . Människan är uteslutande ett medel till Guds förhärligande. . . . I sin nattvardslära bestrider Calvin mot Luther, Kristi kroppsliga närvaro men hävdar mot Huldrych Zwingly att den troende genom nattvarden sätts i förbindelse med Kristi kropp i himmelen."

Cameron Wescott, Gail: Viljan att leva. Se Det Bästa maj 2004. Gail Cameron Wescott, född år 1938.

Campbell, Gordon: Antithetical Feminine-Urban Imagery and a Tale of Two Women-Cities in the Book of Revelation. Se Tyndale Bulletin (2004). Gordon Campbell. Professor i "New Testament Studies" i Union Theological College i Belfast i Nordirland. Särskilt inriktad på Uppenbarelseboken.

Campbell, Gordon: Findings, Seals, Trumpets and Bowls: Variations Upon the Theme of Covenant Rupture and Restoration in the Book of Revelation. Se Westminster Theological Journal (2004).

Campbell, K.M.: The New Jerusalem in Matthew 5:14. Se Scottish Journal of Theology (1978).

Campbell, R. Alistair: Baptism and Resurrection (1 Cor 15:29). Se Australian Biblical Review (1999). R. Alistair Campbell. "Lecturer in Biblical Studies at the United Theological College of the West Indies in Jamaica (2003-2006)."

Campbell, R.J.: Evidence for the Historicity of the Fourth Gospel in John 2:13-22. Se Livingstone, Elizabeth A., ed., Studia Evangelica, Vol. 7 (1982).

Campbell, Robert W.: Soviet Economic Power (1960). Robert Wellington Campbell, född år 1926 i Wichita sydväst om Kansas City i USA. Professor i ekonomi vid Indiana University 1961-1993.

Campbell, Åke: Det äldre svenska kulturlandskapet. Se Svenska folket genom tiderna 13. Åke Campbell, född år 1891 i Linköping. Död 1957. Etnolog och författare. Professor i nordisk etnologi vid Uppsala universitet (1952). "Vetenskaplig banbrytae bland annat då det gäller konflikten mellan samer och svenska nybyggare i övre Norrland."

Campenhausen, H. von: Prästbegreppets uppkomst i den gamla kyrkan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1939). Hans von Campenhausen, född år 1903 i Rozyn öster om Gdansk i norra Polen. Död 1989. "En av de viktigaste protestantiska kyrkohistoriikerna under 1900-talet. . . . Utnämndes 1945 till professor i kyrkohistoria vid universitetet i Heidelberg. . . . I Heidelberg var hans viktigaste arbeten 'Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten' (1953) och 'Die Entstehung der christlichen Bibel' (1968)."

Camus, Albert: Främlingen (1942,1946,1960,1989). Albert Camus, född år 1913 i Mondovi/Dréan nordöst om Constantine i (Franska) Algeriet. Död 1960. Nobelpristagare i litteratur 1957. "Camus visar på det absurda, slumpmässiga och till synes meningslösa i människans tillvaro; hans nihilism bär drag av Nietzsches filosofi."

Camus, Albert: The Revolt (1951,1967)

Canadian Journal of Theology (1970)

Caneday, A.B.: They exchanged the Glory of God for the Likeness of an image: Idolatrous Adam and Israel as Representatives in Paul's Letter to the Romans. Se Southern Baptist Journal of theology (2007). Ardel Bruce Caneday, född år 1950 Minneapolis i USA. Professor i "New Testament Studies and Biblical Theology" vid Northwestern College i Saint Paul i Minnesota, USA, där han har undervisat sedan 1992.

Canetti, Elias: Förbländningen (1936,1980). Elias Canetti, född år 1905 i Ruse vid Donau i norra Bulgarien. När han var sex år flyttade hans familj till England. Senare kom han att bo i Österrike och Frankrike. Räknade själv sitt verk till den österrikiska litteraturen. Död 1994. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1991. Boken Förbländningen "handlar om en språkforskare, vars personlighet präglas av extrem världsfrånvändhet och självtillräcklighet, snart övergående i fullskalig sinnessjukdom."

Cantwell, Laurence: Immortal Longings in Sermone Humuli: A Study of John 4:5-26. Se Scottish Journal of Theology (1983).

Caragounis, Chrys C.: Jesus, his Brothers and the Journey to the Feast (John 7:8-10). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1998). Chrys Caragounis, född år 1940 i Aten i Grekland. Professor i Nya testamentets Exegetik vid Lunds universitet (2003). "Man kan (då det gäller Bibelns syn på homosexualitet) skilja mellan tre ställningstaganden. Det första är att de bibliska författarna enbart kritiserar grov hednisk perversion men inte kände till något om den genuina typ av homosexualitet mellan två samtyckande vuxna som vi känner idag. Det andra är att det inte spelar någon roll vad de bibliska författarna visste eller inte visste, deras uppfattning har ingen relevans idag. Den tredje positionen är att de bibliska författarnas syn på problemet måste tas på allvar med tanke på Bibelns plats i den kristna församlingen."

Carelli, Peter: Den tidiga staden. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden. Peter Carelli, född år 1960. Docent i historisk arkeologi och 1:e antikvarie vid Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Carey, George: Augustinus av Hippo. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. George Carey, född år 1935 i East End i London, England. Ärkebiskop av Canterbury 1991-2002. "Careys teologiska rötter är i den evanglikala traditionen av Church of England. Han stödde starkt ordinationen av kvinnor men har också nära relationer med den romersk-katolska kyrkan. . . . Presiderade över Lambethkonfernsen (1998) och stödde aktivt konferensens resolution som kompromisslöst förkastade allt homosexuellt utövande som 'oförenligt med skriften'."

Carey, George: Det glada budskapet om frihet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Processteologin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Prästämbete och vigning. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Skapad till Guds avbild. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Talar Bibeln i dag? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Carey, George: Teologi i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Carlberg, F.O.: Jesu oföränderliga kärlek. Se Det bästa jag vet om Jesus. F.O. Carlberg, född år 1856. "Till kyrkoherde i Fryeleds och Hagshults församlingars pastorat af Wexiö stift har k. m:ts val fallit på komministern i Woxtorps församling, Johannes Northin. Detta val har ej kunnat annat än wäcka stort uppseende af ingalunda oblandadt angenämt slag, alldenstund vice pastorn på stället, F.O. Carlberg, , som kallats till fjerde profpredikant, efter blott tre fjerdedels års presterlig tjenstgöring erhållit samtliga de afgifna rösterna." (Tidningen Kalmar den 18 november 1892) Carlberg "tillhör (enligt Smålands Allehanda) de frireligiöses läger".

Carling, O.: Bibeln och nykterhetsfrågan (Jönköpings-Posten 1914-07-22). Oscar Carling, född år 1876 Rumskulla väster om centralorten Vimmerby. Död 1955. Kyrkoherde och kontraktsprost i Borgholm.

Carling, O.: Guds osynliga armar (Jönköpings-Posten 1927-08-12)

Carling, O.: Evighetsvinkar (Jönköpings-Posten 1928-07-20)

Carling, O.: Hednamissionen (Jönköpings-Posten 1912-07-11)

Carling, O.: Herrens trognas inbördes kärlek (Jönköpings-Posten 1911-05-20)

Carling, O.: Hvita kläder och palmkvistar (Jönköpings-Posten 1911-05-13)

Carling, O.: Jesu rättfärdighet (Jönköpings-Posten 1931-05-01)

Carling, O.: Nåd ger glädje och fröjd (Jönköpings-Posten 1911-02-04)

Carling, O.: Svärjandet i vardagslivet (Jönköpings-Posten 1930-09-05)

Carling, O.: Tacksägelsen och äran (Jönköpings-Posten 1921-10-07)

Carling, O.: Världens hat (Jönköpings-Posten 1911-05-26)

Carlsnäs, Folke: En flygfärd med poänger. Se Soluppgången 1956. Folke Carlsnäs. Pastor i Reftele-Bredaryds församlingskrets under 1940-talet. Senare missionär i Sydafrika under 52 år. "Vid ett möte i Holsbybrunn år 1933 talade missionsföreståndare Viktor Johansson. Han avslutade det mäktiga mötet med inbjudan till avgörelse. . . . 'En himmelsk hand har pekat ut en 20-årig man här som han vill ha till Afrikas folk.' . . . För Folke Carlsnäs fanns inget val - han sa ja till missionens Herre."

Carlsnäs, Folke: På vulkanhet mark. Se Soluppgången 1954.

Carlsnäs, Folke: Ungdom under plåttak i Sydafrika. Se Soluppgången 1972.

Carlson, Barthold: Efterskrift till "Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet". Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Carlson, Barthold: Minnen från Jönköping läroverk och stad på 1870- och 1880-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1948.

Carlson, Barthold: Tillägg till "Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet". Se Gudmundsgillets Årsbok 1954.

Carlson, Bo (= Bosse i Pinnahemmet): "Gråvä'r" (Jultidningen Snöflingan 2002). Bo Carlson, född år 1937. Uppvuxen i Pinnahemmet nära Gravsjö norr om centralorten Mullsjö.

Carlson, Chatrine (pastor i Pingstkyrkan i Jönköping): Guds rike är nära (Jönköpings-Posten 2007-12-07)

Carlson, Herman: Roteknektar. Se Boken om Svenarum.

Carlson, Magnus (pastor i Pingstkyrkan, Jönköping): (Jesu ord) håller i dag - även i morgon (Jönköpings-Posten 2005-05-27)

Carlson, Sune: Företagsledning och företagsledare (1945,1960). Sune Carlson, född år 1909 i Gryt nordväst om centalorten Gnesta. Död 1999. Företagsekonom. Professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1946-1955 och vid Uppsala universitet från år 1958. Från 1959 konsultuppdrag för Unesco och FN. Arbetade inom OECD 1964-1965.

Carlson, Sverker: Sofie Sager - en kvinnosakskämpe från Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Carlsson, Anethe: Våga vara förälder. Se Grundt(r)on.

Carlsson, Bengt (folkhögskollärare): Kris i ungdomsvärlden (Jönköpings-Posten 1956-11-24)

Carlsson, Bengt: Min Fader verkar alltjämt ... Se Soluppgången 1958.

Carlsson, Carl-Gustav: Lewi Pethrus och den svenska Pingströrelsen. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfriheten och ekumenikens tid.

Carlsson, Carl-Åke (pastor, Jönköping): Det avgörande ordet (Jönköpings-Posten 1971-01-30)

Carlsson, Carl-Åke: För att vi skulle få frid (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1977:2)

Carlsson, Carl-Åke: Omsorg (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1975:4)

Carlsson, Enok: Fattigvård. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Enok: Knektahållet. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Enok: Kyrkotukt och andlig verksamhet. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Erik: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Carlsson, Erland: Några råd och underrättelser för Utvandrare till Amerikas Förenta Stater (1854,1987). Erland Carlsson, född år 1822 i Älghult sydost om centralorten Åseda i Uppvidinge kommun. Död 1893 i Chicago, USA. Prästvigd i Växjö domkyrka 1849. Emigrerade till USA och Chicago 1853 på kallelse av Immanuelsförsamlingen i Chicago och S:t Charles. "Vad C. eftersträvade var att (i USA) skapa ett kristligt-luterskt samfund av den Sellergrenska väckelsens lågkyrkliga typ, och han gick därför målmedvetet en medelväg mellan det reformert-sekteriska helighetskravets exklusivitet och stats- eller folkkyrkans strävan att organisatoriskt fasthålla även oliktänkande, religiöst likgiltiga eller kyrkofientliga element." (B. Boëthius)

Carlsson, Gotthard: Två ödekyrkor i Värend. Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Carlsson, Gunnar: Ur en ombudsmans leverne. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Carlsson, Gustaf B.: Glimtar ur kyrkans liv i Svenarum. Se Boken om Svenarum. Gustaf B. Carlsson, född år 1907 i Sunnersberg nordväst om centralorten Lidköping. Studentexamen i Jönköping 1927. Teol. kand. i Lund 1933. Präst i Svenarum 1938-1951.

Carlsson, Gustaf B. (komminister i Svenarum): Jesus Kristus är Herre (Jönköpings-Posten 1950-07-07)

Carlsson, Göran (pastor, Allianskyrkan, Skärstad): Närma till varandra ... (Jönköpings-Posten 1991-08-30)

Carlsson, Jan (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Huskvarna): Tillsammans med Jesus (Jönköpings-Posten 1985-02-01)

Carlsson, Josef: Bönens väg (Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem april 1983)

Carlsson, Josef: Min själ längtar efter Dig o Gud (Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem mars 1979)

Carlsson, Josef: Skogens sång. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Carlsson, Lars-Olof (komminister i Gustav Adolf): Rättfärdig inför Gud? (Jönköpings-Posten 1988-07-08)

Carlsson, Leif: Församlingen som Kristi kropp. Se Soluppgången 1992. Leif Carlsson, född år 1950. Lärare, pastor och författare. Teologie doktor i religionsvetenskap och lektor vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Carlsson, Leif (lärare på Korteboskolan, Jönköping): Prövningens stund (Jönköpings-Posten 2006-03-03)

Carlsson, Leif: Round trips to heaven. Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity. (2004)

Carlsson, Leif: Tröst och trots – Uppenbarelseboken (2007)

Carlsson, Lennart: Henning på Lönneberg. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Carlsson, Magnus: Doktor Hjorton och hans pulver. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Carlsson, Majlis: Att vandra i spåren av Abrahams tro (temasång vid familjelägret vid kustgården Senoren 1974)

Carlsson, Majlis: Guds nåd (temasång vid familjelägret vid kustgården Senoren 1974)

Carlsson, Maj-Lis (= Majlis) (Jönköping): Pingstmeditation (Jönköpings-Posten 1973-06-09)

Carlsson, Olle: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Carlsson, Ruth (Svenarum): Guds lag - kärlekens lag (Jönköpings-Posten 1980-07-11)

Carlsson, Siewert: Dikt som liv, liv som dikt - Ulla söker de rätta orden. (Ulla = Ulla Olin) Se Kvinnor i Småland II.

Carlsson, Sten: Bönder och herrar. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 9. Sten Carlsson, född år 1917 i Uppsala. Död 1989. Historiker. Professor i historia vid Uppsala universitet 1956-1983. "(Konservativ) men samtidigt förnyare av forskningen och omdanare. För Sten Carlssons del handlade det om en satsning på socialhistoria av ett slag som i sin grundlighet och djup inte tidigare prövats."

Carlsson, Sten: Den stora folkvandringen västerut. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 9

Carlsson, Sten: Maktkoncentration och ståndsutjämning. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 7

Carlsson, Sten: Revolutionen och folkstämningen (1944). Se Kring 1809.

Carlsson, Sten: Svensk historia II - Tiden efter 1718 (1961)

Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1-10 (1966-1968)

Carlsson, Sven: Att vara lämnad till lagens ordning. Se Mellan Härån och Rasjön 1997. Sven Carlsson, 76 år (1999). Hembygdsforskare. "Sven har dragit ner något på arbetet (nu år 1999). Han guidar inte lika ofta som förr vid Ålaryds skola. Tidigare kunde det ske 3-4 gånger i veckan. Däremot forskar han oförtrutet vidare och det är inte omöjligt att det blir ytterligare någon kurs i släktforskning." (Torbjörn Åkerblad)

Carlsson, Sven: Bak' huggen knut och torvat tak (1972)

Carlsson, Sven: En Bondson från Åker blev Kyrkoherde i Pjätteryd. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Carlsson, Sven: En socken under missionstid, händelser och följder. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Carlsson, Sven: Jakt under gångna tider. Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Carlsson, Sven: Joel Andersson. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Carlsson, Sven: Jönköpings regemente och en indelt soldat vid Mo Härads kompani. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Carlsson, Sven: Skomakaren som lämnade sin läst och blev Postiljon. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Carlsson, Sven: Stamfäderna på Frälsehemmanet Galtås. Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Carlsson, Sven: Så minns jag denna tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Carlsson, Sven: Så minns jag krigsåren. Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Carlsson, Sven: Tankar kring ett gammalt kyrkohus i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Carlsson, Sven: Ur Åkers sockens forna historia - Lomsjö masugns historia. Se Mellan Härån och Rasjön 1978.

Carlsson, Sven: Utvandrarna från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Carlsson, Sven: Åkers sockens skolor och deras historia. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Carlsson, Sven-Olov: Skillingaryds Missionsförsamling har en lång intressant historia. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Carlsson, Thage: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Carlstedt, Gustaf (pastor, Nässjö metodistförsamling): Kejsaren och Gud (Jönköpings-Posten 1958-11-07)

Carlzon, Roland: Hagshultskonferensen. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Carran, Edward: Kyrkan och sovjetstaten (Jönköpings-Posten 1955-09-06)

Carroll, Lewis: Alice i Spegellandet (1871). Se Carroll, Lewis: Alice i Underlandet - Alice i Spegellandet. Lewis Carroll, eg. Charles Lutwidge Dodgson, född år 1832 i Daresbury öster om Liverpool i England. Död 1898. Författare, matematiker, logiker och amatörfotograf. "Hågkommen för sin litterära stil som baserades på nonsens. Hans böcker och poem är karakteriserade av ordlekar, fantastiska infall och logiska kullerbytor."

Carroll, Lewis: Alice i Underlandet - Alice i Spegellandet (2001)

Carshult, Gösta: Kyrka och folkrörelser. Se Skara stift i ord och bild. Gösta Carshult, född år 1903 i Fägre sydväst om centralorten Töreboda. Död 1982. Författare. Rektor i Undenäs. Studierektor i Blåbandsrörelsens studierförbund 1947-1957.

Carson, Donald A.: Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel. Se Tyndale Bulletin (1982). Donald Arthur Carson, född år 1946 i Montréal i sydöstra Kanada. "Research professor" i Nya testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School i Bannockburn norr om Chicago i USA.

Carson, Rachel: Tyst vår (1962,1979). Rachel Carson, född år 1907 i Springdale nordost om Pittsburgh i nordöstra USA. Författare och marinbiolog. Död 1964. "(Boken) 'Tyst vår' kritiserade kraftigt den allt ökade användningen av miljögifter (speciellt DDT) inom jordbruket, något som, menade Carson, hotade hela djurlivet. . . . Hon har blivit något av en ekologisk ikon. Hennes påståenden om att DDT orsakade cancer hos människor har dock inte kunnat bevisas."

Casselli, Stephen J.: Jesus as Eschatological Torah. Se Trinity Journal (1997).

Cassidy, Michael: Att överbrygga klyftor. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Michael Cassidy, född år 1936 i Johannesburg i Sydafrika. Kristen ledare och evangelist. "Spelade en viktig roll i att underlätta den dialog som ledde till de fredliga första demokratiska valen i Sydafrika 1994."

Cassirer, Ernst: An Essay on Man (1944,1963). Ernst Cassirer, född år 1874 i Breslau i dåvarande Tyskland, senare Wroclaw i sydvästra Polen. Död 1945. "Professor i filosofi vid universitetet i Hamburg 1919, där han verkade till 1933, då nazisterna kom till makten. Han tvingades då lämna Tyskland." Vistades därefter i olika länder, bland annat i Sverige, där 1935 utnämndes till professor vid Göteborgs Högskola. "I (sitt) sista stora arbete, The Myth of the State, som utkom posthumt 1946, diskuterar han den totalitära statens idéhistoriska grundval, som han menar sig finna hos bland andra Platon, Dante, Machiavelli och Hegel, och slår fast att fascismens grundval symboliseras av myten om framtiden, samt förespråkandet av irrationalitet."

Catherwood, Fred: I affärslivet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Fred Catherwood, född år 1925 i Castledawson nordväst om Belfast i Nordirland. Död 2014. Industriman, politiker och författare. Vicepresident i Europaparlamentet 1989-1992. "Beskrev (i sina böcker) kraven på ansvarigt ledarskap och goda industriella relationer."

Catholic Biblical Quarterly (1957,1960,1966-1969,1974,1981,1986,1989-1990,1993-1995,1997,1998,2000)

Cavalli-Björkman, Görel: Peter Oliver. Se Nationalmuseum Stockholm. Görel Cavalli-Björkman, född år 1941. Konsthistoriker och författare. Forskningschef vid Nationalmuseum i Stockholm 1987-2007. "Har skrivit en rad böcker och kataloger om konstnärer och konstriktningar, däribland en bok om Carl Larsson som porträttmålare."

Cavalli-Björkman, Görel: Rembrandt Harmensz. van Rijn. Se Nationalmuseum Stockholm.

Cavallin, H.C.: Jesus gör de döda levande. Jn 11:25 jämfört med sadukeerperikopen och paulinska texter om de dödas uppståndelse som bidrag till johanneisk kristologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Cederblad, Carl: Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Se Svenska folket genom tiderna 13. Carl Cederblad, född år 1886 i Överselö nordost om centralorten Strängnäs. Död 1954. Lärare och viktig gestalt inom svensk folkbildning. Redaktör för Studentföreningen Verdandis småskrifter 1928-1948.

Cedergren, Hugo: Innanför taggtråden. Se Soluppgången - På konungens bud 1942. Hugo Cedergren, född år 1891 i Gävle. Död 1971. "Hade poster inom KFUM och scoutrörelsen. Under andra världskriget spelade han en aktiv roll i kontakterna mellan de allierade och motståndsrörelsen i Tyskland (mot Hitler)."

Cederholm, Stig: Åsa-Nisses nya bravader (1950). Stig Cederholm, född år 1905 i Jönköping. Död 1980. Serieskapare och novellförfattare. Nazistsympatisör och SS-frivillig. Tjänstgjorde i Waffen-SS bland annat i Norge och Ukraina. "Utöver humoresker och böcker skrev Cederholm ett antal böcker om djur och natur, exempelvis 'I slagbjörnens spår: Berättelser från norrländska vildmarker och småländska storskogar' och 'Älg i markerna'."

Cederlund, Johan: En värld av under. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden. Johan Cederlund, född år 1963. Museidirektör för Zornsamlingarna i Mora. Adjungerad professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Cederschiöld, Anna Maria: Läsarne i Småland (1854). Anna Maria Cederschiöld, född år 1815 i Växjö. Död 1892. Sjuksköterska och diakonissa. "Var som föreståndare (1851-1862) för Sveriges första diakonissanstalt (belägen i Stockholm) en pionjär för diakonin i Sverige. . . . Cederschiöld grundade 'Fruntimmerssällskapet för fångars förbättring' tillsammans med Fredrika Bremer, Mathilda Foy, Betty Ehrenborg och Emilia Elmblad. Man höll från 1854 söndagsskola för undervisning och uppbyggnad av kvinnliga fångar."

Cela, Camilo José: Pascual Duartes familj (1942,1947,1985,1986). Camilo José Cela, född år 1916 i Iria Flavia, distriktet Padron, i nordvästra Spanien. Död 2002. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1989. Hans tidiga böcker (Pascual Duartes familj 1942 och La Comena 1951) "markerar inledningen till den samhällskritiska roman som växte fram i Spanien på 1950-talet." "1998 uttryckte han obehag mot närvaron av homosexuella grupper vid firandet hundraårsminnet av Frederico Garcia Lorca: 'För min del skulle jag föredra ett enklare och mindre anekdotiskt firande utan stöd av gaygrupper. (Sedan på engelska:) I have nothing against gays, I just do not take it up the ass.'"

Cervantes, Miguel de: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha (1605-15,2002). Miguel de Cervantes, född år 1547 i Alcala de Henares öster om Madrid i Spanien. Död 1616. "(Boken om) Don Quijote är en dråplig parodi på samtidens populära riddarromaner och stilbildande för den västerländska romankonsten."

Cetrez, Önver: Syrisk-ortodoxa kyrkan - en religiös och kulturell symbol (1998). Önver Cetrez, född år 1970. Universitetslektor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Chadwick; G.A.: Personlig och social religion (1899). Bok nr 156 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. George Alexander Chadwick, född år 1840. Död 1923. "Bishop of Derry and Raphoe" i nordvästra Nordirland 1896-1916.

Chagall, Marc. Se Harriss, Joseph A.: Marc Chagall - Med en ängel i huvudet. Mark Chagall (ursprungligen Mojshe Zacharovitj Sjagalov), född åt 1887 i Liozna sydost om Vitsebsk i dåvarande Ryssland, senare nordöstra Vitryssland. Död 1985. Judisk rysk-fransk expressionistisk konstnär. "I alla Chagalls verk, i alla skeden av hans liv, var det hans färger som attraherade och fångade åskadarens uppmärksamhet."(Cogniat)

Chandapilla, P.T.: Livsstil i dag. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Podimannil Thomas Chandapilla, född år 1926. Död 2010. "Vicar General of St. Thomas Evangelical Church of India". "En vältalig predikant som 1997 beskrevs med orden 'Han lever som Moder Theresa men tänker som Jean Calvin'."

Chandler, Raymond: Den stora sömnen (1939,1974). Raymond Chandler, född år 1888 i Chicago, USA. Död 1959. "Den amerikanska deckartraditionens verklige gigant."

Chang, Jung - Halliday, Jon: Mao - Den sanna historien (2005,2007). Jung Chang, född år 1952 i Yibin, Sichuanprovinsen, sydvästra Kina; Jon Halliday, född år 1939 i Dublin, Irland.

Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen (1981,1983). Colin Chapman, född i Indien och uppväxt i Skottland. Sedan 1999 "lecturer in Islamic Studies at the Near East School of Theology" i Beirut i Libanon.

Chapman, Colin: Var skall vi börja? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Chappel, Jenny: Den lille familjefadern (1889,1923). Bok nr 77 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Chardin, Teilhard de. Se Blocher, Henri: Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin, född år 1881 i Orcines väster om Lyon i Frankrike. Död 1955. Fransk präst och vetenskapsman. "Teilhard de Chardins bestående betydelse ligger inom den andliga och metafysiska reflektion av mycket originellt slag som han utvecklade beträffande utvecklingsläran och materiens relation till anden."

Charles, Elizabeth: Familjen Schönberg-Cotta - Skildringar ur Luthers och hans samtidas lif (1862,1880,1894). Bok nr 89 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Elizabeth Charles, född år 1828 i Tavistock norr om Plymouth i England. Död 1896. Författare.

Charles, J. Daryl: An Apocalyptic Tribute to the Lamb (Rev 5:1-14). Se Journal of the Evangelical Theological Society (1991). J. Daryl Charles. Associate professor of Christian Studies vid Union University i Jackson nordost om Memphis i USA.

Charles, J. Daryl: Imperial Pretensions and the Throne-Vision of the Lamb: Observations on the Function of Revelation 5. Se Criswell Theological Review (1993).

Charley, Julian: Kyrkans ledning. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Julian Charley. Död 2017 i en ålder av 87 år. Präst vid Great Malvern Priority Church sydväst om Birmingham i England 1987-1997.

Charlton, Elizabeth Emily. Se Thorne, Eglanton.

Chauke, Tsitsi-Petersson, Eva: Allianskyrkan i Zimbabwe (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Chave-Jones, Myra: Depression. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Chavel, Charles B.: The Releasing of a Prisoner on the Eve of Passover in Ancient Jerusalem. Se Journal of Biblical Literature (1941). Charles Ber Chavel, född år 1906 i Ciechanow norr om Warszawa i Polen. Död 1982. Rabbin och forskare som bland annat publicerade kritiska utgåvor av medeltida judiska kommentatorer.

Cheng, Marcus: Evangelium - Guds kraft (1920, Jönköpings-Posten 1921-07-15). Marcus Cheng, född år 1884 i Wuchang väster om Shanghai i östra Kina. Död 1963. Ledande kinesisk protestantisk evangelikal ledare och kinesisk nationalist, som uppmärksammades under 1920-talet. "Efter upprättandet av folkrepubliken i Kina 1949 förenade Cheng sig med andra protestantiska ledare för att bilda 'Three-Self Patriotic Movement', som lovade oberoende av utländsk finansiering och kontroll i utbyte mot religiöst självstyre. Han blev desillusionerad och kritiserade öppet regeringens religionspolitik år 1957. Fastän han inte arresterades, kritiserades han hårt och dog i obemärkthet."

Cheng, Marcus: Intryck från ett besök i den kristne generalen Fengs läger. Se Missionsförbundet 1924.

Chessman, Caryl: Dödscell 2455 (1954,1955). Caryl Chessman, född 1921 i St. Joseph nordost om Chicago i USA. Död 1960 i San Quentin-fängelset i Kalifornien, USA. Dömd rånare, kidnappare och våldtäktsman. "Blev i juli 1948 dömd mot sitt nekande för att ha varit 'Röda lyktan', en ökänd våldtäktsman och inbrottstjuv, som med en blinkande röd lampa kvällstid fick människor att stanna i tron att det var en röd polislykta."

Chesterton, G.K.: Thomas av Aquino (1948,1987). Gilbert Keith Chesterton, född år 1874 i London, England. Död 1936. Författare, lekmannateolog, journalist och poet. Konverterade från anglikanska kyrkan till katolska kyrkan 1922. "Hans stora intresse var de politiska och sociala orättvisorna. . . . Chesterton var en inflytelserik kristen apologet som gick i kritisk dialog med sin samtids intellektuella kultur. Hans försvar för traditionell kristen tro i en modern kontext har inspirerat många senare tänkare och författare, däribland C.S. Lewis och Dorothy L. Sayers.

Chi, Hyeong-Eun: Philipp Jakob Spener und seine Pia Desideria (1995). Hyeong-Eun Chi, född år 1959 i Seoul i Korea. Promoverades år 1995 vid Ruhruniversitet i Bochum i Tyskland.

Chin, Moses: A Heavenly Home for the Homeless: Aliens and strangers in 1 Peter. Se Tyndale Bulletin (1991).

Chodasevitj, Vladislav: I sädeskornens spår (1917). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Vladislav Chodasevitj, född år 1886 i Moskva, Ryssland. Död 1939. Författare. Emigrerade 1922 till Paris. "Skrev litteraturkritik och avhandlingar om bland annat Alexandr Pusjkin och Gavrila Derzjavin."

Choukri, Mohamed: Hungerns år (1973). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Se också Choukri, Mohamed: For bread alone (1973). Mohamed Choukri (eller Muhammed Shukri), född år 1935 i Beni Chikar nordväst om Ouida i nordöstra Marocko. Död 2003. Författare. "Vid hans död kallade Marockos kung Muhammed VI honom 'en av (våra) pionjärer inom romankonsten'."

Chraibi, Driss: En ramadankväll. Se Chraibi, Driss: Le passé simple. Driss Chraibi, född år 1926 i El Jadida sydväst om Casablanca i nordvästra Marocko. Död 2007. "Oftast handlar hans romaner om kluvenheten mellan två kulturer."

Chraibi, Driss: Le passé simple (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Christensen-Nugues, Charlotte: Äktenskap och familj. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden. Charlotte Christensen-Nugues, född år 1964. Docent, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds univesitet. "Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, "Och de skall vara ett hjärta". Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen."

Christensson, Jakob: Skvaller och rykten. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden. Jakob Christensson, född år 1965. Idéhistoriker. "1700-talsspecialist och inriktad på kulturhistoria. Sedan 2004 redaktör för Signums svenska kulturhistoria."

Christensson, Jakob: Studieresorna. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Christian Scholars Review (2001)

Christoffersen, Arne: Den ryska kyrkan (Jönköpings-Posten 1939-02-27)

Chrusjtjov, Nikita. Se Medvedev, Roy: Nikita Khrusjtjov. Nikita Chrusjtjov, född år 1894 i Kalinovka väster om Voronezj i västra Ryssland. Död 1971. Sovjetunionens ledare från 7 september 1953 till 14 oktober 1964. "Chrustjov tog avstånd från Stalins terror och sovjetinvånarna fick uppleva viss normalisering av vardagslivet. Trots detta fortsatte förföljelsen av oliktänkande och andra obekväma grupper med avrättningar och deporteringar till Gulag, även om det skedde i mycket mindre omfattning."

Chrysostomos. Se Schaff: The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol IX-XIV. Johannes Chrysostomos, född år 347 i Antiokia i norra Syrien. Död 407. Kyrkofader, kyrkolärare och helgon. I östortodoxa kyrkan vördas han som en av de tre heliga hierarkierna. "Han skrev Kata Ioudaion, som behandlar judarnas skuld till Jesu död. Hans position är att judarna är kollektivt ansvariga. Därutöver tar texten upp kristnas deltagande i judiska seder, där han menar att det är felaktigt. Han jämför bland annat judiska synagogor med hedniska tempel. Skriften är antijudaistisk."

Chua, Wee Hian: Ett liv i gemenskap. Se Världens religioner. Wee Hian Chua, född år 1939. Generalsekreterare för International Fellowship of Evangelical Students 1972-1991. Grundade Emmanuel Church, en internationell församling i Westminster, London och tjänade som dess Senior Pastor från 1991-2008.

Churchill, Winston: Min ungdom (1930,1948). Winston Churchill, född år 1874 på Blenheim Palce nordväst om London och Oxford i England. Död 1965. Politiker, författare och officer. Brittisk premiärminister 1940-1945 och 1951-1955. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1953. "Churchill varnade starkt för Sovjetunionens maktambitioner i östra Europa, och i det så kallade Fulton-talet 1946 var han den som myntade begreppet "järnridån", om kontinentens delning i ett kommunistiskt öst och demokratiskt väst. . . . Strax före Stalins död (1953) anförtrodde Churchill vännen och privatsekreteraren John Colville (som var född 1915 och dog 1987), att han trodde att det kommunistiska systemet skulle vara borta från Östeuropa inom loppet av dennes förväntade livslängd (Colville berättade detta 1985; Berlinmuren föll fyra år senare)."

Cipolla, Carlo: The Economic History of World Population (1962). Carlo M. Cipolla, född år 1922 i Pavia söder om Milano i norra Italien. Död 2000. Professsor i ekonomi vid University of California i Berkely 1959. Formulerade fem grundläggande lagar för mänsklig dumhet. "Det enda sättet för ett samhälle att undvika att krossas av bördan av sina idioter är om de icke-dumma arbetar ännu hårdare för att uppväga sina dumma bröders skador."

Claeson, Iwar: Adventets väckelsebudskap. Se Missionsförbundet 1924. Iwar Claeson, född år 1882 i Nydala nordost om centralorten Värnamo, död 1962. Pastor.

Claesson, Anna-Maria: Elisabet från Sammekulla – sänd av Gud till dödsskuggans land. Se Väckelsens folk. Anna-Maria Claesson. Museichef vid Västergötlands museum i Skara och vid Jönköpings länsmuseum.

Claesson, Anna-Maria: Kinesernas vänner (2001) Se också Jönköping 700 år.

Claesson, Claes: Jönköpings stadsområdes förhistoria. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Claesson, John. Se Gustavsson, Lennart: Något om Sandseryds ryttare.

Claesson, Märt(h)a. Se Klaesson, Märtha.

Claesson, Urban: Harald Hallén. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Urban Claesson. Professor i historia vid Högskolan i Dalarna.

Clairvaux, Bernhard af. Se Funcke, Otto: Bernhard af Clairvaux. Bernhard av Clairvaux, född cirka år 1090 i Fontaine-les-Dijon norr om Lyon och Dijon i Frankrike. Död 1153. Abbot och mystiker. "1115 blev han utsedd till ledare för en grupp munkar som skulle grunda ett nytt kloster i Clairvaux. . . . Vid Bernhards död hade klostret i Clairvaus sjuhundra munkar. . . . Bernhard har blivit ihågkommen för at han tillrättavisade och ruinerade Pierre Abaelard, en inflytelserik intellektuell vars predikningar ofta betraktades som kätterska. . . . Bernhard avskydde alla former av kätteri och kämpade länge och intensivt mot kättarna, i synnerhet mot albigenserna. . . . Bernhard fick rykte om sig att vara (kvinnohatare) . . . märkligt nog med tanke på hans kärlek till Jungfru Maria."

Clapham, J.H.: Economic Development of France and Germany 1815-1914 (1921,1961). John Harold Clapham, född år 1873 i Salford vaster om Manchester i England, död 1946. Ekonomisk historiker. Mellan 1928 och 1938 den förste professor i ekonomisk historia i Cambridgeuniversitetet. "Ett av Claphams mera anmärkningsvärda citat är: 'Ekonomiska framsteg är inte samma sak som mänskliga framsteg.'"

"Clarissa": Bibelns böcker (1962). Se Ask, Kerstin: Anteckningar.

Clark, Gordon Haddon: Wisdom in First Corinthians. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1972). Gordon Haddon Clark, född år 1902 i Philadelphia i USA. Död 1985. Filosof och kalvinistisk teolog. "Var expert på försokraisk och antik filosofi och uppmärksammades för sin stränghet i sitt försvar för propositionell uppenbarelse gentemot alla former av empirism och rationalism, då han argumenterade för att all sanning är propositionell och sålunda använder logikens lagar. Hans kunskapsteori kallas ibland scripturalism."

Clark, John M.: Kristna, judar och muslimer. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Clark Nelson, Marie: Läkekonst och sjukvård. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden. Marie Clark Nelson, född år 1944. Professor i socialhistoria vid Linköpings universitet. Hennes forskning har särskilt handlat om "samhällets bekämpning av epidemier och införandet av hälsovårdsstadgan i Sverige, dvs. relationen mellan politiken och dess tillämpning i hälsofrågor. Hon är redaktör för tidningen Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health."

Claussen, Sophus: I en frugthave (1888). Se All Nordens lyrik. Sophus Claussen, född år 1865 i Helletofte norr om Tranekaer på Langeland i Danmark. Död 1931. Författare. Mest ihågkommen för sina nyromantiska dikter.

Clemens. Se Klemens.

Clemens, Samuel Langhome. Se Twain, Mark.

Clowney, Paul: Konsten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Coakley, James F.: Jesus' Messianic Entry into Jerusalem (John 12:12-19 par.). Se Journal of Theological Studies (1995).

Coakley, James F.: The Anointing at Bethany and the Priority of John. Se Journal of Biblical Literature (1988).

Coats, G.W.: The Song of the Sea. Se Catholic Biblical Quarterly (1969).

Coetzee, J.C.: Christ and the prince of this world in the Gospel and the Epistles of St. John. Se Neotestamentica (1968).

Coetzee, J.C.: Life (eternal life) in St. John's Writings and the Qumran scrolls. Se Neotestamentica (1972).

Coetzee, J.C.: The Holy Spirit in 1 John. Se Neotestamentica (1979).

Coetzee, J.M.: I hjärtat av landet (1976,2004). John Maxwell Coetzee, född år 1940 i Kapstaden i Sydafrika. Författare, översättare, litteraturkritiker. Mottog Nobelpriset i litteratur 2003. Coetzee blev australisk medborgare 2006. "Ett motiv som återkommer i Coetzees skönlitterära böcker är hur det omänskliga sydafrikanska apartheidsystemet skapar och befäster sociala och mentala mönster hos människorna."

Coetzer, W.C.: The Holy Spirit and the Eschatological View in Romans 8. Se Neotestamentica (1981).

Coggan, Donald: Det anglikanska samfundet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Donald Coggan, född år 1909 i London i England. Död 2000. Professor i "New Testament Studies" vid Wycliffe College i Toronto i Kanada 1937-1944. Ärkebiskop av Canterbury 1974-1980. Dessförinnan biskop i Bradford (1956-1961) och ärkebiskop i York (1961-1974). Coggan har "ofta beskrivits som lekmännens ärkebiskop. Han fick vänner lika lätt bland ledare i affärsvärlden som bland arbetare. . . . Coggans installation som ärkebiskop i Canterbury 'var den mest ekumeniska som någonsin hållits. . . . Vatikanen var representerad . . . (vidare) deltagande av ortodoxa patriarker, ledare för metodister och andra fria kyrkor, kväkare . . . Under det tidiga 1960-talet uttryckte Coggan sitt stöd för invigning av kvinnliga präster.

Cohen, Elizabeth: Ord som berör. Se Det Bästa oktober 2003.

Cole, H.R.: The Sabbath and the Alien. Se Andrews University Seminary Studies (2000).

Collijn, Isak: Det svenska boktryckets historia under medeltiden och vasatiden. Se Svenska folket genom tiderna 3. Isak Collijn, född i Halmstad år 1875. Död 1949. Riksbibliotekarie. "Sin främsta ryktbarhet vann han genom sina undersökningar och kataloger över 1400-talstryck."

Collins, C. John: John 4:23-24 "In Spirit and Truth": An Idiomatic Proposal. Se Presbyterion (1995). C. John Collins, född år 1954 i USA. Professor i Gamla testamentet vid Covenant Theological Seminary i St Louis, USA. "Framhäver betydelsen för kristen teologi av att tro att människans fall var en historisk händelse och undersöker om en sådan tro kan vara förenlig med en darwinsistisk syn på 'human origins'."

Collins, Gary R.-Sundberg, Lars-Göran: Själavård - En bok om att ge vägledning utan att själv stå ivägen (1985,1994). Gary R. Collins, född år 1934. "Licensed clinical psychologist with a Ph. D. from Purdue University" i WestLafayette nordväst om Indianapolis i USA.

Collins, Nancy: Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar. Se Det Bästa juni 2004.

Collmar, Lars: Ett ensamt ljus i Villa Villekulla. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro. Lars Collmar, född år 1939. Präst i Svenska kyrkan. Författare. 1999 sändes serien 'Den stora berättelsen' i SVT, där Collmar ställde existentiella frågor till alla möjliga personer såsom biskopar och författare, folk på stan och på pubar."

Coloe, Mary: Raising the Johannine Temple (John 19:19-37). Se Australian Biblical Review (2000). Mary Coloe. "Associate Professor" vid Yarra Theological Union i Melbourne i Australien. Till Coloes viktigaste forskningsintressen hör Johannesevangeliet och det första århundradets judendom och kristendom.

Coloe, Mary: The structure of the Johannine Prologue and Genesis 1. Se Australian Biblical Review (1997).

Columbus, Samuel: En naturlig dödsbetraktelse (1674). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler. Samuel Jonae Columbus, född år 1642 i Husby norr om centralorten Hedemora. Död 1679. Författare, språkteoretiker och språkforskare. "Skrev dikter på latin, grekiska och från 1667 även på svenska." Omfattade "med hjärtat de läror, som satte förnöjsamhet och 'den gyllene medelvägen' i högsätet. Hans dikter äger också avgjort subjektiv ton, och i denna subjektivism är han, som man framhållit, en föregångare till senare sentimentalt stämda lyriker i vår litteratur."

Compton, R. Bruce: Water Baptism and the Forgiveness of Sins in Acts 2:38. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999). Robert Bruce Compton. "Professor of Biblical Languages and Literature at Detroit Baptist Theological Seminary since 1984."

Comstedt, Helmer: Folkmängdökning med 96 procent i Skillingaryd på 30 år (1960). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Comte, Auguste: Framställning öfver den positiva anden (1875). Se Rydberg, Viktor: Positivistisk litteratur. Auguste Comte, född år 1798 i Montpellier väster om Marseille i södra Frankrike. Död 1857. Filosof. "Anses vara grundare av positivismen och även betraktad som en av grundarna av sociologin. . . . Enligt positivismen är människans kunskap inskränkt till företeelserna och, strängt taget, till deras lagar eller konstanta förhållanden. . . . Comte förnekar inte möjligheten av en högre verklighet bakom företeelserna, men anser det omöjligt att finna visshet om detta. . . . Comte skapade en egen religion som han kallade Religion de l'Humanité (Mänsklighetens religion). Anhängarna av denna religion har bland annat byggt positivistiska kapell i Brasilien och Frankrike till mänsklighetens och ära."

Conrad, Joseph: Förord till "The Nigger of the 'Narcissus'" (1897). Se Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta. Joseph Conrad, född år 1874 i Berditjev/Berdytjivsöder om Zytomyr och väster om Kiev i Ryssland (senare Ukraina). Död 1924. Sjöman och författare. . . . Conrad blev en av dem som kämpade för (och så småningom lyckades) få Kongo ur (den begiske kungen) Leopold (II:s grymma och brutala) grepp (mot den infödda befolkningen). . . . Polacen Conrad (var inte antiimperialist utan) såg sitt adoptivland Storbritannien som en moralens och civilisationens väktare på jorden och skulle aldrig opponera sig mot det Brittiska imperiet.

Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta (1902,2006)

Conrad, Joseph: Pionjärerna (1898). Se Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta.

Conrady, A.: Kina. Se Hildebrand m fl Världshistoria III. August Conrady, född år 1864 i Wiesbaden norr om Mainz och väster om Frankfurt am Mainz. Död 1925. Sinolog. Professor vid Leipzig universitet.

Conwell, Joseph Alfred: I lifvets vår (1903,1905). Bok nr 165 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Conzelmann, H.: Jesu självmedvetande. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1963/64). Hans Conzelmann, född år 1915 i Teilfingen norr om Albstadt och söder om Stuttgardt i Tyskland. Teolog och forskare i Nya testamentet. Professor i Nya testamentet i Göttingen 1960-1978. "Conzelmann fokuserade på Kristi budskap som det Guds rike som bryter in i det närvarande. . . . (Han) ansåg att historien kunde indelas i tre tidsperioder: 1) Den gammaltestamentliga perioden (fram till och inkluderande Johannes Döparen), 2) Perioden rörande Jesu jordiska tjänst (en period som Conzelmann sade vara fri från Satans inblandning), 3) Kyrkans tidsålder."

Cook, Donald E.: A Gospel Portrait of the Pharisees. Se Review and Expositor (1987). Donald E. Cook. Professor i Nya testamentet vid Southeastern Baptist Theological Seminary nordost om Charlotte i östra USA.

Cook, W. Robert: Eschatology in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1988). William Robert Cook, född år 1928 i Portland söder om Seattle i nordvästra USA. Död 2015. Undervisade i Systematisk Teologi vid Western Conservative Baptist Seminary Portland, USA.

Cook, W. Robert: The "Glory" Motif in the Johannine Corpus. See Journal of the Evangelical Theological Society (1984).

Corell, A: Det historiska och det homiletiska nu. Till Joh 12:31. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1945). Alf Corell, född år 1910 i Kalmar. Död 2001. Präst och teolog. "Teologie doktor i Nya testamentets exegetik 1950 med avhandlingen Consummatum est. Eskatologi och kyrka i Johannesevangeliet. . . . Han utgav också studier om Uppenbarelsebokens eskatologi . . . och om dess tal om 'de 144000 utvalda'."

Cornell, Henrik: Den heliga Birgitta. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 2. Henrik Cornell, född år 1890 i Njurunda söder om centralorten Sundsvall. Död 1981. Konsthistoriker. Professor vid Stockholms högskola 1931-1957. "Som forskare ägnade sig Cornell främst åt medeltida konst och medverkade vid ett flertal kyrkliga konstutställningar."

Cory, Catherine: Wisdom's Rescue: A New Reading of the Tabernacles Discourse (John 7:1-8:59). Se Journal of Biblical Literature (1997).

Cotterell, F. Peter: The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal. Se Expository Times (1985). F. Peter Cotterell, född 1930. Var Associate Senior Lecturer i islamiska studier vid London School of Theology.

Cotterell, F. Peter: Världsmissionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Cousins, Peter E.: The Feeding of the Five Thousand. Se The Evangelical Quarterly (1967).

Covington, Richard: Rösten som inte får tystna. Se Det Bästa november 2003.

Cowley, Deborah: Hanas väska. Se Det Bästa februari 2004.

Cowley, Roger: De historiska kyrkorna i Afrika. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Cowling, Geoffrey: Berättelsen om ett folk. Se Världens religioner.

Cowman, Chas. E.: Källor i öknen (1939,1962). Mrs. Charles E. Cowman arbetade som pionjärmissionär med sin make i Japan och Kina 1901-1917.

Cox, Leo G.: John's witness to the historical Jesus. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1966).

Cramér, Harald: Sannolikhetskalkylen och några av dess användningar (1949,1961) Harald Cramér, född år 1893 i Stockholm. Död 1985. Matematisk statistiker och en av förgrundsfigurerna inom statistisk teori. Professor i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid Stockholms Högskola 1929-1959. Universitetskansler 1958-1961. Hedersdoktor vid Princeton University 1947 och vid Köpenhamns universitet 1950. Under åren från 1961 till 1963 reste Cramér över hela USA och Europa för att fortsätta sin forskning.

Cramnell, Kent: Pingstförsamlingarnas pensionsstiftelse. Se Grundt(r)on.

Cranmer, Thomas. Se Buchanan, Colin: Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, född år 1489 i Aslacton (senare Aslockton) öster om Nottingham och norr om London i England. Död 1556. Ärkebiskop i Canterbury under de engelska kungarna Henrik VIII och Edvard VI. "Anses vara Englands reformator. 1556 brändes han på bål av den romersk-katolska drottningen Maria I. . . . År 1538 fördömde han John Lamberts åsikter när denne förnekade transsubstantiationen (Kristi kroppsliga närvaro i nattvardens bröd och vin). Lambert brändes på bål, men Cranmer intog själv senare samma ståndpunkt. . . . (Innan Cranmer brändes på bål skall han ha sagt:) 'Vad gäller påven tillbakavisar jag honom, som Kristi fiende och Antikrist, med hela hans falska lära'."

Creutz, Birger: Min barndoms Liljeholmen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Creutz, Birger: Succé i vätterbygden för jazzens världsstjärnor. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Creutzberg, Amadeus: Gudliga betraktelser för hwarje dag af året (1732,1884; Creutzbergs verkliga namn var Balthasar Friedrich von Schütz). Amadeus Creutzberg, född omkring år 1664 i Regenwalde/Resko nordost om Stettin/Szczecin i nordvästra Polen. Död 1734. Officer, översättare och redaktör.

Criswell Theological Review (1986,1988,1990,1993-1994)

Crompton, Richmal: Bill alltjämt i farten (1923,1925,1953). Richmal Crompton, född år 1890 i Bury norr om Manchester i England. Död 1969. "Av de totalt 38 böckerna i serien (om den odygdige skolpojken William Brown) har 24 översatts till svenska - många av dem finns i två översättningar och en, den allra första i serien, har översatts tre gånger. "Crompton såg sitt verkliga arbete som att hon skrev 'adult fiction'. . . . Också 'William' skrevs ursprungligen för en vuxen publik."

Cronenberg, Arvid: Hästen är en "idrottsman" (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57. Arvid Cronenberg, född år 1921 i Bjursås nordväst om centralorten Falun. Militär och militärhistoriker. Major 1972 och överstelöjtnant 1973. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1991.

Cronqvist, Theodor: Ch.I. Heurlin - färgstark prelat, som blev Tegnérs efterträdare. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98. Theodor Cronqvist, född år 1911 i Växjö. Död 2004. Läroverksadjunkt.

Cronsioe Ihlar, Eva: Människan i vägskäl. Se Soluppgången 1989. Eva Cronsioe, född 1952. Journalist, författare och översättare. Präst i Svenska kyrkan sedan 2005.

Crusenstolpe, Magnus Jacob: Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverige, del I (1840,1928). Magnus Jacob Crusenstolpe, född år 1795 i Jönköping. Död 1865. Författare, historiker, publicist, riksdagsledamot och hovrättsassessor. "En fascinerande och motsägelsefull person, en av sin tids mest hyllade och beundrade män. Han förkroppsligade mycket av den demokratiska utveckling som skedde under decennierna efter författningsreformerna 1809 och var en viktig symbol för orädd politisk opposition. Alltid omstridd, stridbar, älskad och hatad." (Ur Nättidningen Svensk Historias presentation av boken "Den aristokratiske rebellen" av Bo Hammarlund)

Crusner, Lennart: Så känns det att bli amatör igen (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57. Lennart Crusner, död som 89-åring år 2014. Sportjournalist.

Cullberg, Johan: Kris och utveckling (1975,1980,1990). Johan Cullberg, född år 1934. Psykiater, psykoanalytiker och författare. "Det är viktigt att man inte tror att beteenden som vi hatar eller fruktar och just därför tycker är abnorma ska klassa som sjuka. Då insnävar vi vår syn på den psykiskt friska människans onda kapaciteter liksom vi otillåtligt vidgar sjukdomsbegreppet." (Kommentar av Cullberg i Dagens Nyheter 2011-12-07 i samband med terrordåden i Oslo och på Utøya)

Culpepper, R. Alan: The theology of the Johannine passion narrative: John 19:16b-30. Se Neotestamentica (1997). Richard Alan Culpepper, född år 1946 i Little Rock i Arkansas, USA. Professor i Nya testamentet vid 'The Southern Baptist Theological Seminary' i Louisville, i Religion vid Baylor University i Waco samt vid MacAFee School of Theology, Atlanta.

Cumming, J. Elder: Guds gåfva: en satans ängel. Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud. James Elder Cumming, född år 1830 i Greenock väster om Glasgow i västra Skottland. Död 1917. "Blev talare vid Keswick år 1883 och talade från dess plattform i 24 år i följd. Bristande hälsa hindrade hans återkomst 1908. . . . Hans inflytande i Skottland var mycket betydande, och på sin tid betraktades han som en av de dugligaste prästerna i sitt fosterland."

Cumming, J. Elder: Min själ törstar efter dig (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Currents in Theology and Missions (1979)

Curtis, K. Peter G.: Luke XXIV. 12 and John XX.3.10". Se Journal of Theological Studies 22 (1971): 512-515.

Dagens Krönika, andra häftet (1882). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Dagens Nyheter 1884. Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Dagens Nyheter 1905-12-24; 1912-03-18. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Dagens Nyheter 1934.

Dagens Nyheter 1944-05-21. Se Lindgren, Astrid: Krigsdagböcker 1939-1945.

Dagerman, Stig: Bedrövelsen som tröstegrund (1946). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1946-12-29. Stig Dagerman, född år 1923 i Älvkarleby i norra Uppland sydost om Gävle. Död 1954. Författare och journalist. "Den unge Stig fick tillbringa sina första nio år med farföräldrarna. . . . I novellen 'Ett barns memoarer' skriver Dagerman 1948: 'Farmor och farfar, på sitt sätt är det de finaste människor jag har träffat. De tillhörde inte dem som man blir skulpterad av, fint och noga och precist. De yxade till efter stora mått som man yxar till en stör eller en spiltplanka. De tyckte inte om människor som var lövsågningsarbeten eller bordsprydnader. De ville att man skulle tjäna ett förnuftigt ändamål, vore det också bara som stör.' . . . I november 1954, efter återkommande djupa depressioner, sjukhusvistelser och självmordsförsök, tog Stig Dagerman sitt liv."

Dagerman, Stig: Brev (1932-46,2002)

Dagerman, Stig: Bränt barn (1948,2004)

Dagerman, Stig: De minst fattiga i ruinstaden (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-07.

Dagerman, Stig: De ungas ansvar, dialog i Stuttgart (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-02-07.

Dagerman, Stig: Det hemlösa godståget (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-28.

Dagerman, Stig: Konsten att sjunka med öppna ögon (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-12.

Dagerman, Stig: Tragikomedi inför domstol (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-02-11.

Dagerman, Stig: Tysk höst (1947,2010)

Dagerman, Stig, Tysk ungdom under gubbvälde (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-28.

Dagerman, Stig: Vårt behov av tröst är omättligt. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Dagman, Harald: Försök till beskrivning över Nykyrka socken (1944). Se Allwood, Martin (S.): Jag minns det vackra Mullsjö - 230 konstnärer och en ort i deras liv. Harald Dagman, född år 1915 i Gustav Adolf norr om centralorten Habo. Död 1991.

Dahl, Else: Kyrkogårdar och begravningsplatser förr och nu. Se Skara stift i ord och bild.

Dahl, G.: Inför det nya året (Jönköpings-Posten 1943-01-02)

Dahl, N.A.: Trinitariske dåpsbekjennelser och nytestamentlig teologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983). Nils Alstrup Dahl, född år 1911 i Vestre Aker i nordvästra Oslo. Död 2001. Författare, teolog, universitetslärare, skribent. Professor i "Det Nye testamente" vid universitetet i Oslo, Norge 1942, professor vid universitetet i Yale, USA 1965.

Dahl, Sven-Nordenskjöld, Carl Erik: Jordbruket före storskiftet. Se Svenska folket genom tiderna 5. Sven Dahl, född år 1912 i Malmö. Död 1979. Professor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Göteborg 1960-1971 och från 1971 vid Göteborgs universitet. "Han var den idealiske institutionschefen, som verkade utan att påtagligt synas. Generös och stimulerande skapade han förutsättningar för en föredömlig arbetssituation." (Erling Andersson)

Dahlberg, Erik. Se Larsson, Sven: Erik Dahlberg - kungatjänaren som blev landshövding i Jönköping. Erik Dahlberg (Erik Jönsson fram till dess att han adlades 1660), född år 1625 i Stockholm, död 1703. Greve, militär, arkitekt och ämbetsman. Landshövding i Jönköping 1687-1693. Generalguvernör i Bremen och Verden 1693 och i Livland 1696-1702.

Dahlberg, Folke: Vättern (1949,1964). Se Gudmundsgillets Årsbok 1998. Folke Dahlberg, född år 1912 i Askersund. Död 1966. Författare och konstnär. "Hans centrala motiv i författarskapet och tecknandet är Tiveden och Vättern med omgivningar."

Dahlberg, Gunnar (I): Befolkningsfrågan i Sverige genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13. Gunnar Dahlberg, född år 1893 i Lofta norr om centralorten Västervik. Död 1956. Läkare och rasbiolog. "När (Herman) Lundberg skulle pensioneras från Statens rasbiologiska institur 1935, utsågs (Gunnar) Dahlberg till hans efterträdare som professor och chef där. Lundborg, som var pronazist, var emot utnämningen och tyckte att hans livsverk gick i stöpet; han blev så förbittrad att han drog sig tillbaka och vägrade att delta i det offentliga livet. Dahlberg hade en strikt socialmedicinsk infallsvinkel på rasbiologin och var öppet motståndare till nazismen. . . . (Dahlberg) blev juris hedersdoktor i Aberdeen 1938. . . . 1955 promoverades han till odontologie hedersdoktor vid Tandläkarehögskolan i Stockholm."

Dahlberg, Gunnar (II): Med blicken mot framtiden (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Dahlberg, Nils (missionsföreståndare): Dett allmänna missionsläget (Jönköpings-Posten 1941-01-29). Nils Dahlberg, född år 1894 i Landskrona. Död 1973. Missionsföreståndare för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 1933-1959. Svensk delegat vid Internationella missionskonferensen i Jerusalem 1928. Riddare av abessinska stjärnorden. Röda Korsets förtjänstmedalj i silver.

Dahlberg, Nils: Ett besök hos Abessiniens biskop. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Dahlberg, Nils: I intet annat namn. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Dahlberg, Nils: Inför framtiden. Se Soluppgången 1959.

Dahlberg, Nils: Min första missionsresa. Se Soluppgången 1962.

Dahlberg, Nils: Trons mål (Jönköpings-Posten 1946-03-29)

Dahlberg, Åke: Stiftets andliga geografi. Se Skara stift i ord och bild. Åke Dahlberg, född i Skövde 1908.

Dahlborg, Carl: Från "Östra härad" (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Dahlbäck, C.J.: Sokrates, en tidsbild (1875). Se Rydberg, Viktor: Sokrates. Carl Jonas Dahlbäck, född 1829 i Piteå. Död 1907. Filosofisk författare. Rektor vid högre allmänna läroverket i Falun. "En humanist av det gamla slaget, med stark förankring i de klassiska språken och den klassiska litteraturen. . . . En av de första förkämparna för en förbättrad ställning inom skolan åt modersmålet." (G. Jacobson)

Dahlbäck, Göran: Den senmedeltida staden. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden. Göran Dahlbäck, född år 1941. Död 2017. Professor vid den historiska institutionen vid Stockholms universitet, inriktad på Stockholms och Sveriges medeltidshistoria. "Uppland och (uppsala) domkyrka förblev ett huvudintresse i hans forskning och utåtriktade verksamhet. Det andra blev hemstaden Stockholm och dess medeltida historia."

Dahlbäck, Sigurd. Se Fahlman, Erik.

Dahle, Öyvind: Magistern, stavas Gud med stort G? Se Soluppgången 1963.

Dahlén, Rune W: Med Bibeln som bekännelse och bekymmer (1999), Rune Wilhelm Dahlén, född år 1954 i Åmål. Pastor och utbildningssekreterare inom Equmeniakyrkan.

Dahlén, Rune W: Paul Petter Waldenström - bibelteolog och väckelseledare. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Dahlgren, Thorild: Försäkringsverksamheten. Se Svenska folket genom tiderna 11. Thorild Dahlgren, född år 1888 i Bjuv i nordvästra Skåne. Död 1968. Försäkringsstatistiker. Konsulent för nykterhetsundervisningen hos Skolöverstyrelsen från 1919. Ledmot av Malmö stadsfullmäktige 1927-1958.

Dahlgren, Thorild: Nykterhetssträvandena. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Dahlgren, W: Se Wikner, Gustaf: Från en 40-årig tjänst vid posten. Efter 87-årige brevbäraren W. Dahlgrens anteckningar.

Dahlgren Nyberg, Ingalill (studentpastor vid Högskolan i Jönköping): Fri som en fågel (Jönköpings-Posten 2004-08-27)

Dahlhielm, Aug.: Hvad varslar tiden? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? (1906)

Dahlhielm, Aug. Se också Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898.

Dahllöf, Sigurd: Tusenden arbeta. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker. Sigurd Dahllöf, född år 1877 i Trollhättan. Död 1964. Författare. I hans författarskap kan nämnas Himmelrikets sagor (1947), Kristusdikter (1954), Den brinnande busken (1957) och Gudsfågeln (1961).

Dahlquist, Börje: Kan det bli bättre? - om Guds plan för sin församling. Se Grundt(r)on.

Dahlquist, Claes (präst i Dalvikskyrkan, Jönköping): Ja ... tack (Jönköpings-Posten 1997-10-10)

Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret: Väckarklockan ringer (1958). Se Kvinnor i Småland. Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, född år 1915 i Ulricehamn. Död 2002. Författare, bildkonstnär, grafiker och illustratör. Engagerad i kvinnorörelsen och miljörörelsen. I hennes författarskap ingår bland annat Trollen i Sanningsskogen (1944), Djävulsdans (1950), Tyngdlagen eller nedstörtad ängel (1988), Hjälplös Gud och lika hjälplös Satan (1995).

Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret. Se också Ljungberg, Sven: Ann Margret Dahlquist-Ljungberg - de stora mästarnas krets.

Dahlqvist, Gunnar: Jesusminnet. Se Soluppgången, Julkalender för 1926.

Dahlqvist, Lennart: Stickan och Refugen - Fribytare i Jönköpings tidningsvärld. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Dahlqvist, Lennart: Tändsticksäventyret som skakade Öster. Se Gudmundsgillet Årsbok 1995.

Dahlqvist, Lennart: Vem älskade Östra torget? Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Dahlstierna, Gunno Eurelius: Ur Kungaskald. Se Håkanson, Björn. Gunno Eurelius Dahlstierna, född år 1666 i Ör sydväst om centralorten Mellerud. Död 1709. Lantmätare och skald. "Genom hans försorg fick Pommern ordentliga och tydliga kartor. Som skald ägnade han sig åt patriotisk diktning, inspirerad av tyska och italienska förebilder. Han skildrar gärna sin hembygd i Dalsland . . . (och) man hittar då Dalslandsdialekt i texterna. Han räknas därigenom som sveriges förste skald med provinsiell präglad diktning, den förste hembygdsdiktaren och är kanske mest formfulländad i dessa dikter. Främst är han dock en politisk diktare som hyllade kung och fosterland. . . . (Dikten) 'Kunga-Skald' är (ett typiskt exempel på svensk barockdiktning och) en äredikt till den döde Karl XI, där riksdagen med adel, präster, borgare och bönder talar till kungen."

Dahlström, Annica: Könet sitter i hjärnan (2007). Annica Dahlström, född år 1941. Läkare samt professor emerita i histologi vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs universitet 1983-2008). "Ett kontroversiellt påstående i boken 'Könet sitter i hjärnan' var att män är mindre lämpade än kvinnor att sköta om småbarn, av biologiska orsaker. . . . En intervju med Annica Dahlström, som skulle ingått i Norrbottenteaterns bok om jämställdhet, stoppades av Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Britt Marie Lugnet-Häggberg med motiveringen att 'Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på att vi är lika och socialiseras in i olika roller. Annica Dahlström är sarartsfeministisk och utgår från att pojkar och flickor är helt olika. Länsstyrelsen kan inte ge ut ett material med den uppfattningen."

Dahlström, Göran: Villovägar - Några religionsbildningar i modern tid (1955)

Dahmén, Gunnar: Radions gudstjänster (Jönköpings-Posten 1955-04-06). Gunnar Dahmén, född år 1909. Död 2000. Teolog, präst, programtjänsteman, författare. Utbildade sig vid Lunds universitet och var under en tid på 1930-talet studentkårens ordförande. Sjömanspräst i London 1942-1951. Programtjänsteman vid Sveriges radio 1952 och SVT 1969. På båda posterna hade han hand om livsåskådningsprogram.

Dahr, Elisabet: Några minnesanteckningar om en gammal gård på 'Förstaden' i Jönköping och livet där fram till första världskriget. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975. Elisabeth Dahr, född år 1895 i Jönköping. Rektor vid Jönköpings västra elementarläroverk för flickor 1925-1935, vid kommunala flickskolan Jönköping 1935-1960.

Dala-Carl (Anderson, Carl): Att man inte skall hava mera tro. Se Ongman-minnen.

Dalestrand, Alb. E.: Benådade bygder. Se Missionsvittnet 1964:1. Albert Eugen Dalestrand, född år 1900 i Nydala nordost om centralorten Värnamo. Pastor i Tranås 1931-1937, i Lekeryd och Svarttorp 1937-1939, i Skärstad 1939-1944. Anställd i Jönköpings Ansgariiförening 1944.

Dalin, Olof von: Beskrifning om en runsten vid Drottningholm (1751). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare. Olof von Dalin, född 1708 i Vinberg nordost om centralorten Falkenberg. Död 1763. Skald, prosaskriftställare och hävdatecknare. "I och med tidskriften 'Then Swänska Argus' som han (1732) grundade anses den yngre nysvenska perioden ta sin början. . . . Dalin har en stor betydelse för Sveriges vitterhetshistoria, såsom den främste representanten för upplysningstidens äldsta skede (det som i utlandet representeras av män som Christian Thomasius, Ludvig Holberg och Joseph Addison). . . . På alla områden var han en nydanare och folkuppfostrare."

Dalin, Olof von: Brefväxling mellan Ragvald Pik och herr Silfverspatserklinga (1730?,1757). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Den Svenska Argus (1732-34). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Jordiska tings obeständighet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Klagan över kölden. Se Håkanson, Björn.

Dalin, Olof von: Sagan om hästen (1740). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Dalin, Olof von: Stilla levnads nöjen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Svea rikes historia (1746). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Tankar om ödet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Över Nils Keder (1735). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalrymple, William: Från det heliga berget - En resa i skuggan av det bysantinska riket (1997,2001). William Dalrymple, född år 1965 i Edinburgh i Skottland. Författare, historiker.

Damberg, Sten: "Ulrik i Torp" 50 år 1938 (1938). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Danell, G.A. (domprost, Växjö): Detta med talangerna (Jönköpings-Posten 1966-10-30). Gustaf Adolf Danell, född år 1908 i Skara. Död 2000. Domprost i Växjö stift från 1957 till 1973. Docent i Gamla testmentets exegetik vid Uppsala universitet. "Danell var på förslagsrum (dvs första till tredje plats) i biskopsval vid åtta tillfällen, men kom aldrig att utnämnas av regeringen. Danells med åren allt tydligare konfessionellt-ortodoxa bibel- och bekännelsesyn gjorde honom till en över hela landet uppmärksammad predikant. . . . I Växjö domkyrka fick man på hans tid ha två högmässor varje söndag för att alla skulle få plats. . . . Ordförande för stiftelsen Biblicum 1968-1973, men lämnade den därefter."

Danell, G.A. (domprost, Växjö): Ett barn blir oss fött (Jönköpings-Posten 1971-11-27)

Danell, Hjalmar (biskop): Tal vid kyrkoherdeinstallation i Bottnaryds kyrka fjärde böndagen 1928 (Jönköpings-Posten 1928-10-26). Hjalmar Danell, född år 1860 i Sund norr om centralorten Österbymo i Ydre kommun. Död 1938. Teolog. Biskop i Skara stift 1905-1935. "Danell disputerade 1892 i Uppsala med avhandlingen 'Albrecht Ritschls lära om synden'. Han gav först uttryck för en ortodox lutherdom, en ståndpunkt som han senare i livet något omprövade. . . . Bland hans fem söner märks biskopen Sven Danell (och) domprosten Gustaf Adolf Danell."

Danell, Sven: Dagpostilla (1981). Sven Danell, född år 1903 i Uppsala. Död 1981. Biskop i Skara stift 1955-1969. "Sven Danell var mycket engagerad i kontakterna med de baltiska staternas, främst Estlands, lutherska kyrkor under den tid Estland var under rysk ockupation. Han gjorde stora insatser för att bryta dessa kyrkors isolering och för att de skulle kunna upprätthålla kontakter med den svenska kyrkan och den västerländska demokratin."

Danell, Sven: Den 6 december 1903. Se Hofgren, Allan.

Danell, Sven: Herdar och lärare. Se Skara stift i ord och bild.

Danell, Sven: Kyrkoårets vardag (1964)

Danell, Sven: Sagt inför döden (1979)

Danfors, Kjell (präst i Sofiakyrkan i Jönköping): Att bygga på fast grund (Jönköpings-Posten 2007-07-27)

D'Angelo, Mary R.: A Critical Note. John 20:17 and Apocalypse of Moses 31. Se Journal of Theological Studies (1990).

Daniel-Rops, Henry: Dagligt liv i Palestina på Jesu tid (1961,1969). Henri Daniel-Rops (egentligen Henri Petiot), född år 1901 i Epinal söder om Nancy i östra Frankrike. Död 1965. Författare och historiker. "Daniel-Rops, som hade uppfostrats som romersk katolik, hade under 1920-talet blivit agnostiker. . . . (Då han såg) den uppenbara likgiltigheten hos kristna för dem som de kallade sina bröder, ifrågasatte han om kristendomen fortfarande var en levande kraft i världen. Alternativen föreföll emellertid inte vara bättre. Marxismen, till exempel, hävdade att man befattade sig med människors materiella välbefinnande men bortsåg helt från deras icke-materiella behov. . . . Under 1930-talet återvände han till den katolska kyrkan, sedan han kommit att känna, att det endast var genom kristendomen som den teknologiska åldern kunde försonas med mänsklighetens innersta behov. . . . 1955 invaldes han i 'Academie française'."

Danielson, Hjalmar: De oövervinneliga (Jönköpings-Posten 1939-11-11). Hjalmar Danielsson, född år 1881 i Gladhammar sydväst om centralorten Västervik. Död 1956. Pastor, författare, radiopionjär. Teol. dr vid Los Angeles baptistseminarium. Missionsföreståndare inom Svenska Baptistsamfundet 1932-1949.

Danielson, Hjalmar (f. missionsföreståndare): En svensk frikyrka (Jönköpings-Posten 1952-04-08)

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Ett dop i Kattegatt och dess konsekvenser (Jönköpings-Posten 1939-05-10)

Danielson, Hjalmar: Gripande minnen. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Missionen i Östern (Jönköpings-Posten 1942-03-27)

Danielson, Hjalmar: Skall den protestantiska missionen i Kina dö? (Jönköpings-Posten 1949-06-13)

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Åter från Amerikas västkust (Jönköpings-Posten 1939-08-11)

Danielson, Jan: Bondeboken (1998,2002). Jan Danielson, född år 1938 i Arvika. Död 2003. TV-programledare. Känd genom sin medverkan i TV-programmet 'Mitt i naturen', och som fältreporter i Sveriges Radios 'Naturmorgon'.

Danielsson, Aron: Konstförfarne Mästaren Sven Fogelberg. Se Den andra boken om Hovslätt.

Danielsson, J.M.: Visingsborgs grevskap - En stat i staten. Se Växjö stift i ord och bild. J.M. Danielsson, född år 1869. Död 1949. Prost.

Danielsson, N.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Danielsson, Tage: Bok (1963). Se Danielsson, Tage: Texter i urval. Tage Danielsson, född år 1928 i Linköping. Död 1985. Författare, poet, manusförfattare, filmregissör, skådespelare, komiker. "Danielssons text till 'Var blev ni av' till revyn 'Svea Hund' 1976 speglar hans syn på den förda politiken: 'Var blev ni av, ljuva drömmar om en rimligare jord, ett nytt sätt att leva? Var det bara tomma ord? Var är dom nu, dom som påstod att de hade alla svar, men svek alla oss och valde makten? Dom är kvar.' Danielsson förklarade sin syn på socialismen: 'Om man är socialist måste man göra klart för sig vilken form av socialism den svenska socialdemokratin bör vara på väg mot. Då tycker jag att den socialism som syndikalisterna förespråkar, med ett minimum med maktkoncentration och med bibehållna mänskliga fri- och rättigheter, är betydligt intressantare än de vanliga formerna av socialism.'"

Danielsson, Tage: Den akterseglade humanisten (1985). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: En soffliggares dagbok (1968). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Grallimatik (1966). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Mannen som slutade röka (1968). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Mordet på solidariteten (1984). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Om sannolikhet. Se Danielsson, Tage: Under Dubbelgöken.

Danielsson, Tage: Postilla (1965). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Radiopoeten (1960). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Sagan om Knut-Bertil Jonssons julafton. Se Danielsson, Tage: Sagor för barn över 18 år.

Danielsson, Tage: Sagor för barn över 18 år (1964). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Samlade dikter 1967-1967 (1967). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Tankar från roten (1974). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Tankar från roten ur "Arbetaren" (1975). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Texter i urval (av Hans Alfredson) (1987)

Danielsson, Tage: Typer (1970). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Under Dubbelgöken (1979). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Torgil: Ett lägerminne från Fryken (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952. Torgil Danielsson, född år 1934. Död 2016. "Torgil var en politiker som gick hem hos alla. Sympatisk, idérik och trevlig med humor fick han oftast med sig majoritet såväl som opposition. Jag känner att alla inom Liberalerna stämmer in i superlativen." (Rolf Johnson)

Danielsson-Carlsson, Marianne: Provex. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Danilovna Bruk, Zoja: En monolog om att det skrämmande i livet sker stilla och naturligt. Se Aleksijevitj, Svetlana: En bön för Tjernobyl.

Danna, Elizabeth: A Note on John 4:29. Se Révue Biblique (1999).

Darby, J.N.: Nya Testamentet (1867,1872,1884,1961). John Nelson Darby, född år 1800 i City of Westminster i London, England. Död 1882. Predikant verksam främst inom Plymouthbröderna som ibland har kallats darbyister efter honom. "Han deltog 1831-1833 i Powerscourt Conference . . . (där) han offentligt beskrev sina ecclesiologiska och eskatologiska synsätt, inklusive uppryckandet före bedrövelsen. . . . 1848 blev Darby involverad i en komplex dispyt (angående församlingstukt) . . . som resulterade i en splittring mellan 'Open Brethren' som höll fast vid en kongregationalistisk styrelseform och 'Exclusive Brethren'. Därefter erkändes (Darby) som dominerande gestalt bland de exklusiva, som också kom att bli kända som 'darbyitiska' bröder."

Darwin, Charles: Om arternas uppkomst (1859,1979,1980)

Darwin, Charles: Självbiografi (1876,1959). Charles Darwin, född år 1809 i Shrewsbury nordväst om Birmingham i England. Död 1882. Biolog, zoolog, geolog och teolog. "Hans bok 'Om arternas uppkomst' från 1859 etablerade evolutionär härstamning med modifiering som den dominerande vetenskapliga förklaringen av mångfalden i naturen. . . . Fastän han var tystlåten om sina religiösa åsikter, svarade han 1879 att han aldrig hade varit ateist i betydelsen att förneka existensen av en Gud, och att i allmänhet 'en agnostiker skulle vara den mer korrekta beskrivningen av mitt själstillstånd'."

Dass, Petter: Tanker om preste-tjenesten i Nordland (senare delen av 1600-talet,1739). Se All Nordens lyrik. Peter Dass, född troligen år 1647 på Nord-Herøj i Herøj sydväst om Mo i Rana i Norge. Död 1707. Poet. Kyrkoherde i Alstahaug i norra Norge. "Författare till den berömda diktsamlingen 'Nordlands Trompet', i vilket livet bland fiskarbefolkning och småbönder skildras initierat. . . . Han skrev även många psalmer."

Daumont, Alexander: Resa i Sverige År 1830 (1830,1834). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Davidson, Sara: Jennifer Lopez: Hetare än hetast. Se Det Bästa oktober 2003. Sara Davidson, född år 1943 i USA. Journalist, romanförfattare, filmförfattare.

Davidson, Sara: Möte med Barbra Streisand. Se Det Bästa december 2003.

Davidsson, Birger: Helgelseförbundet. Se Svenska Trossamfund.

Davidsson, Lennart: Backstugan Hägnalyckan. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Davidsson, Lennart: Bengt Bergenholtz - en omstridd prästman i Bondstorp på 1700-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Davidsson, Lennart: Bondstorpsprästens funderingar. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Davidsson, Lennart: Den glömda backstugan med det lyriska namnet. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Davidsson, Lennart: En familjetragedi i Palsbo. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Davidsson, Lennart: Ett äpples färd under andra världskriget. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Davidsson, Lennart: Fattigvård i Bondstorps socken under gången tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Davidsson, Lennart: Mormor på Herrestad. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Davidsson, Lennart: Några glimtar ur Bondstorps sockenliv under 1700-talets första kvartssekel. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Davidsson, Lennart: När korpral Schiärman på Grälebodal blev degraderad och fick stå i halsjärn och skämmas. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Davidsson, Lennart: Resor och transporter i gången tid. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Davidsson, Lennart: Rödsoten i Bondstorps socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Davidsson, Lennart: Soldattorpet Boaryd nr 45 Holabo. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Davidsson, Lennart: Soldattorpet Yabäcka. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Davidsson, Lennart: Torpet Broen (1738-1881). Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Davidsson, Lennart: Torpet Brännekullen. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Davidsson, Lennart: Åsen - ett tvåhundraårsminne. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Davidsson, Maj: Evangelium genom etern. Se Soluppgången 1969.

Davidsson, Uno: Jag tackar Gud för Huskvarna. Se Missionsvittnet 1964:1. Uno Davidsson, född år 1932. Evangelist i Svemska Missionsförbundet. Bildhuggare. "En djärv men samtidigt sympatisk agitator för Guds rike."

Davies, Douglas James: An Interpretation of Sacrifice in Leviticus. Se Zeitschrift für de alttestamentliche Wissenschaft (1977). Douglas James Davies, född år 1947 i Bedlinog norr om Cardiff i södra Wales. Antropolog och teolog. Professor i "Study of Religion" vid universitetet i Durham. Hedersdoktor vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Davies, Douglas James: Guru-religionen: Sikhernas tro. Se Världens religioner.

Davies, D.R.: On to Orthodoxy (1939). D.R. Davies, född år 1889 i Pontycymer öster om Swansea i Wales. Död 1958. Författare och pastor. Förklarade "att humanismen är en falsk tro och att kristen liberalism är en villfarelse och ett missfall. . . . Liksom C.S. Lewis betonade D.R. Davies också behovet av att understryka sanningen om Herrens återkomst i härlighet."

Davies, Ronald Edwin: Förkunna hans död. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Davis, Basil S.: The Identity of the Disciple whom Jesus Loved. Se Expository Times 113.7 (2002).

Davis, Dale Ralph: Relationship between the seals, trumpets and bowls in the Book of Revelation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1973). Dale Ralph Davis, född år 1944 i Mercer norr om Pittsburgh i nordöstra USA. Professor i Gamla testamentet vid "Reformed Theological Seminary" i Jacksonville, Mississippi.

Dawes, Gregory W.: The Danger of Idoltry: First Corinthians 8:7-13. Se Catholic Biblical Quarterly (1966). Gregory W. Dawes, född år 1957 i Dunedin sydväst om Christchurch, Nya Zeeland. "Associate Professor" i filosofi vid universitetet i Otago, Nya Zeeland.

Dawson, Christopher: Christianity and the New Age (1931). Christoper Dawson, född år 1889 i Budleigh Salterton sydost om Exeter i sydvästra England. Död 1970. Professor i romersk-katolska studier vid Harvard University 1958-1962. Skrev många böcker om kulturhistoria och kristendom. Har kallats "den störste engelsktalande katolske historikern under 1900-talet".

De Geer, Louis: Minnen (1892). Se Thermaenius, Edvard: Demokratiens genombrott. Se också Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938. Louis De Geer, född år 1818 i Risinge öster om centralorten Finspång. Död 1896. Liberal politiker och ämbetsman. Sveriges förste statsminister 1876-1880. "Hans främsta insats var att han lyckades få till ett avgörande i frågan om reformering av folkrepresentationen, vilket innebar att ståndsriksdagen avskaffades (1865-1866)."

De kristna: Se Dowley, Tim: De kristna.

De la Gardie, Magnus Gabriel. Se Magnusson, Gunda: Magnus Gabriel. Magnus Gabriel De la Gardie, född år 1622 i Reval (Talinn) i Estland. Död 1686. Riksmarskalk, riksdrots, riksmarsk, diktare. "Sin största insats gjorde De la Gardie som frikostig mecenat och främjare av konst och vetenskap. . . . 'O Jesu! När jag hädan skal' eller med titeln 'Kom, Jesus, du min Frälserman', nummer 621 i 1986 års psalmbok, . . . kan ses som ett exempel av de för tiden så vanliga 'dödsberedelsepsalmerna' för människor som kände att deras tid snart var tillända."

De Årlige Evangelier och Epistlar Med der til hörande Collecter och Böner, med de Förändringar och Tilägg Utur Nya Kyrko-Handboken, hwilka af Kongl. Maj:t blifwit särskilt anbefaldta (1813)

De äldre i samhället (1981)

Decock, Paul B.: The Scriptures in the Book of Revelation. Se Neotestamentica (1999). Paul Bernhard Decock. University of KwaZulu-Natal and St. Joseph's Theological Institute, Cedara nordväst om Durban i Sydafrika.

Defoe, Daniel: Robinson Kruse (1719,1974). Daniel Defoe (egentligen Daniel Foe), född omkring år 1660 i London, England. Död 1731. Författare. "Av intresse för svensk historia är den anonyma, men sannolikt av Defoe författade 'The history of the wars of Charles XII' (1715), utarbetad på grundval av samtida pamflettlitteratur."

Delblanc, Sven: Kanaans land (1984). Sven Delblanc, född år 1931 i Swan River nordväst om Winnipeg i Kanada. Död 1992. Författare och litteraturvetare. Docent i litteraturhistoria vid Uppsala universitet från 1965. Fick professors namn 1991. Gästprofessor vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, USA 1968-1969. "Sven Delblancs livssyn var mycket mörk - han talade själv om sin radikalpessimism. Det tema han behandlar kan kallas frihetens tragedi. . . . Hans heroiska projekt blev att försöka leva 'som om' mörkret inte existerade, att förena illusionslös klarsyn med handlingsförmåga och framtidstro." (Delblancsällskapets presentation av författaren)

Delblanc, Sven: Maria ensam (1985)

Delblanc, Sven: Samuels bok (1981)

Delblanc, Sven: Samuels döttrar (1982)

Deledda, Grazia: Elias Portolu - En berättelse från Sardinien (1903,1929). Grazia Deledda, född år 1871 i Nuoro söder om Olbia på Sardinien i Italien. Död 1936. Nobelpriset i litteratur 1926. "Hela Deleddas verk grundas på solida fakta om kärlek, lidande och död på vilka vilar känslan av synd och en oundviklig ödesbestämdhet."

Demarest, Bruce A.: Att tolka Bibeln. Se De kristna. Bruce A. Demarest, född år 1935 i New York City i USA. Senior Professor of Christian Theology and Spiritual Formation vid Denver Seminary i Littleton söder om Denver i USA.

Deminger, Sigfrid: Man och kvinna i NT (1980). Sigfrid Deminger, född 1938. Rektor vid Örebro Missionsskola.

Den andra boken om Hovslätt (1980)

Den femte boken om Hovslätt. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Den frikyrkliga verksamheten i Kolbäcksorten. Se Missionsförbundet 1924.

Den första boken om Hovslätt (1979)

Den gamla svenska bondepraktikan (1530,1662,1982)

Den hollandske Katekismus for Voksne (1970)

Den sjunde boken om Hovslätt (2005)

Den sjätte boken om Hovslätt (1999)

Den svenska historien: Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker.

Den Svenska Sångboken: Se Palm-Stenström.

Den tredje boken om Hovslätt (1982)

Derickson, Gary W.: Viticulture and John 15:1-6. Se Bibliotheca Sacra (1996).

Derrett, J. Duncan M.: Advocacy at John 16:8-11. Se Expository Times (1999). ). J. Duncan M. Derrett, född år 1922 i London, England. Död 2012. Professor i "Oriental Laws" vid University of London 1965-1982. Gjorde särskilt under senare år studier som jämförde kristendom med buddhism.

Derrett, J. Duncan M.: "Artos" and the Comma (Jn 21:9). Se Filoogia Neotestamentaria (1997).

Derrett, J. Duncan M.: Circumcision and Perfection: A Johannine Equation (John 7:22-23). Se The Evangelical Quarterly (1991).

Derrett, J. Duncan M.: "Dost Though Teach Us?" (John 9:34c). Se Downside Review (1998).

Derrett, J. Duncan M.: zônnymi. ferô. allos. The Fate of Peter (Jn 21:18-19). Se Filologia Neotestamentaria (1995).

Derrett, J. Duncan M.: John 9:6 read with Isaiah 6:10; 29:9. Se The Evangelical Quarterly (1994).

Derrett. J. Duncan M.: Not Seeing and Later Seeing (John 16:16). Se Expository Times (1998).

Derrett, J. Duncan M.: The Samatarian Woman's Purity (Jn. 4:4-42). Se The Evangelical Quarterly (1988).

Derrett, J. Duncan M.: Water into Wine. Se Biblische Zeitschrift (1963).

Derzjavin, Gavrila: Till härskare och domare (1780). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Gavrila Derzjavin, född år 1743 i Kazan norr om Uljanovsk i centrala europeiska Ryssland. Död 1816. Poet och politiker. "En av Derzjavins dikter inleds i en svensk tolkning med orden 'I tidevarvens snabba flöde . . .' och handlar om hur människor och allt som människan skapat, skall förgås. Ironiskt nog blev det också en av Derzjavins sista dikter, han skrev ner den på en griffeltavla inte långt före sin död."

Desai, Kiran: Bittert arv (2007). Kiran Desai, född år 1971 i New Delhi i Indien. Författare.

Descartes, René: Everyman Discourse (Discours de la Méthode) (1637). Se Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen. René Descartes, född år 1596 i La Haye en Touraine (senare Descartes, Indre-et-Loire) söder om Tours i Frankrike. Filosof, matematiker, vetenskapsman, präst och jurist. "Descartes ställer sig tvivlande till inte bara alla äldre filosofiska auktoriteter, vilka han finner varandra motsägande och föga tillfredsställande, utan även och framför allt mot den sinnliga erfarenheten. . . . Descartes utvann ur själva tvivlet en fast punkt, och i och med detta upptäckte han dessutom en substantiell verklighet som är av rent andlig natur."

Desilva, David A.: A Sociorethorical Interpretation of Revelation 14:6-13: A Call to Act Justly toward the Just and Judging God. Se Bulletin for Biblical Research (1999). David Arthur Desilva, född år 1967. Författare, översättare, "arranger", redaktör. "Trustees' Distinguished Professor" i Nya testamentet och grekiska.

Desilva, David A.: No Confidence in the Flesh: The Meaning and Function of Phil 3:2-21. Se Trinity Journal (1994).

Desilva, David A.: The Image of the Beast and the Christians in Asia Minor. Se Trinity Journal (1991).

Det antika Rom (Institutionen för antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet 1979)

Det Bästa (Reader's Digest) 2003-2004

Det bästa jag vet om Jesus, red. O. Bång (1900). Bok nr 110 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Det ska va' en smålänning (1986). Smålands Författarsällskaps skriftserie IX.

Detroit Baptist Seminary Journal (1999)

Detzler, Wayne A.: Bibelsällskapen. Se De kristna. Wayne Alan Detzler, född år 1936. "Distinguished Professor of Crosscultural Apologetics" vid Southern Evangelical Seminary i Matthews sydost om Charlotte i östra USA. Har arbetat som nyhetskommentator vid B.B.C.

Detzler, Wayne A.: Europa i omvandling. Se De kristna.

Detzler, Wayne A.: Påven Pius IX. Se De kristna.

Deursen, A. van: Seder och bruk i bibeln (1967,1970)

Dever, Mark: A Vision of God: Ezekiel 1:1-20. Se Southern Baptist Journal of Theology (1998).

Dewailly, L.M.: Varifrån är du? (Joh 19:9). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Dewailly, L.M.: Vilket bröd avses i Fader vår? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Dewey, Kim E.: Paroimiai in the Gospel of John. Se Semeia (1980).

Diankoumi, Simon: Församlingen och det hedniska tänkesättet. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Dib, Mohammed: Le talisman (1966). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Mohammed Dib, född år 1920 i Tlemcen sydväst om Oran i nordvästra Algeriet. Död 2003. Författare. "I sina verk försöker Dib beskriva och berätta för i huvudsak den franskspråkiga världen, om hur det verkliga algeriska livet ter sig. Den algeriska revolutionen (1954-1962) lade grunden för hans författande och gjorde honom angelägen att få omvärlden att fokusera på Algeriets kamp för självständighet.

Dib, Mohammed: Naema, uppehållsort okänd. Se Dib, Mohammed: Le talisman.

Dickens, Charles: Anhalten Mugby. Bibana Nr 1. Signalmannen. (1866). Se Dickens, Charles: Resor i två världar. Charles Dickens, född år 1812 i Landport söder om Portsmouth i södra England. Död 1870. "Den mest framträdande författaren under den viktorianska eran. . . . Han var en stark kritiker av fattigdomen och den sociala stratifieringen i det viktorianska samhället. Vid flera tillfällen uttalade han skarp kritik mot de sociala myndigheterna för den behandling fattiga barn utsattes för. Han lyckades få igenom en del förändringar i London, när det gällde barnhemmen."

Dickens, Charles: Att ligga vaken (1858). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: David Copperfield (1850,1966,1994,2007)

Dickens, Charles: Den svarta slöjan (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: En episod i Mr Watkins Tottles levnadslopp (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: En julsång på prosa (1843). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Ett besök i Newgatefängelset (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Gatorna på morgonen (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: I Amerika. Brev från andra resan (1880-82). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: I Amerika. Brev från första resan. (1842). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Intryck från Amerika (1842-68). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Julberättelser (1953)

Dickens, Charles: Klockorna (1844). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Lysande utsikter (1860-61,1950)

Dickens, Charles: Offentliga middagar (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Oliver Twist (1837-38,2007)

Dickens, Charles: Pickwickklubben I-II (1837,1982)

Dickens, Charles: Resor i två världar (1986)

Dickens, Charles: Syrsan vid härden (1845). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Två städer (1859,1969)

Dickerson, Patrick L.: The Sources of the Account of the Mission to Samaria in Acts 8:5-25. Se (tidskriften) Novum testamentum (1997).

Dienstbier, Jiri: Omfattningen och gränserna för våra möjligheter. Se Frihet och makt - Röster från Charta 77. Jiri Dienstbier, född år 1937 i Kladno nordväst om Prag i Tjeckien. Död 2011. Politiker och journalist. "Vid slutet av kommuniststyret år 1989, blev han landets första icke-kommunistiska utrikesminister på fyra decennier, en post som han innehade till 1992."

Dijkstra, Meindert: Is Balaam Also Among the Prophets? Se Journal of Biblical Literature (1995).

Diktonius, Elmer: I kolsvart hus. Se Håkanson, Björn och Diktonius, Elmer: Min dikt. Elmer Diktonius, född år 1896 i Helsingfors, Finland. Död 1961. Finlandssvensk författare, översättare, litteratur- och musikkritiker samt tonsättare. "Spelade en av huvudrollerna för modernismens genombrott i den svenskspråkiga litteraturen."

Diktonius, Elmer: Min dikt (1921)

Diktonius, Elmer: Orkester. Se Håkanson, Björn och Diktonius, Elmer: Stenkol.

Diktonius, Elmer: Ringar i stubben: dikter och småprosa 1918-1953 (1954).

Diktonius, Elmer: Snart solens rakkniv. Se Håkanson, Björn och Diktonius, Elmer: Ringar i stubben.

Diktonius, Elmer: Stenkol (1927)

Diktonius, Elmer: Till sist. Se Håkanson, Björn och Diktonius, Elmer: Varsel.

Diktonius, Elmer: Varsel (1942)

Dinnetz, Gunnar: Kellgren på Sanna, helbrägdagöraren och människovännen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953. Gunnar Dinnetz, född år 1897.

Dinnetz, Gunnar: Skalden Nils Lorents Sjöberg, förste innehavaren av stol nr 18 i Svenska Akademien. Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Dinzes, Deborah: A Guide to California's historic sites and museums (1993)

Diognetosbrevet. Se De kristna.

Dixon, Emma: Strid och seger - Berättelse från hugenottförföljelserna (1887,1896). Bok nr 143 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Djebar, Assia: De otåliga (Les impatients) (1958). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Assia Djebar, född år 1936 i Cherchell väster om Alger i norra Algeriet. Död 2015. Författare, översättare och filmskapare. Professor i franska språket och litteraturen. "De flesta av hennes skönlitterära verk handlar om de hinder som kvinnor möter, och hon var främst känd för sitt feministiska och postkoloniala ställningstagande. . . . Till skillnad från många västerländska feminister som tagit avstånd från religioner med förevändningen att de är patriarkala, stödde Djebar sin feminism med tolkningar av islam och Abrahams och Hagars tid, som i romanen Loin de Médine."

Djurfeldt, Olof: Pingst i Sverige 2002. Se Grundt(r)on. Olof Petrus Djurfeldt, född år 1931 i Madesjö väster om centralorten Nybro. Journalist, författare, pastor och missionär. Missionär i Zaire och Burundi 1959-1962. Djurfeldt efterträdde Lewi Petrus som chefredaktör för tidningen Dagen hösten 1974.

Djurström, E.W.: Ord vid Pro- och Epilogerne å Nya Theaterhuset i Jönköping, den 2 mars och 9 maj 1825 (1825). Se Ruuth, Gustaf: Spektakel i Jönköping - Vad man spelade på stadens teatrar 1645-1920. Erik Wilhelm Djurström, född år 1787 i Stockholm. Död 1841. Skådespelare, författare, översättare, teaterdirektör. "D:s favoritstad var Jönköping, där hans familj bodde, och där han hade många personliga förbindelser och en synnerligen uppskattande publik. Där tillbringade han också mycket av sin lediga tid under arbete på sina översättningar." (Svenskt Biografiskt Lexikon - Riksarkivet)

Dmitrijevna Poljanskaja, Ljudmila: En monolog om någonting bortom och utöver Kolyma, Auschwitz och Förintelsen. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Dobschiner, Johanna-Ruth: Utvald att leva (1969,1979). Johanna-Ruth Dobschiner, född år 1926 i Berlin, Tyskland. Död 2002.

Dockery, David S.: Reading John 4:1-45: Some Diverse Hermeneutical Perspectives. Se Criswell Theological Review (1988). David S. Dockery, född år 1952 i Tuscaloosa nordväst om Montgomery i sydöstra USA. President i Trinity International University i Deerfeld, Illinois, USA (2014).

Dodd, C.H.: The Founder of Christianity (1970,1986). Charles Harold Dodd, född år 1884 i Wrexham i nordöstra Wales, professor i "Divinity" 1935-1949 vid universitetet i Cambridge, England. Död 1973. "Han är känd för att stödja 'realized eschatology', tron att Jesu hänvisningar till Guds rike avsåg en närvarande realitet snarare än en framtida apokalyps."

Dodd, C.H.: The Interpretation of the Fourth Gospel (1953,1992)

Domeris, William R.: The Confession of Peter. According to John 6:69. Se Tyndale Bulletin (1993).

Domeris, William R.: The farewell discourse. An anthropological approach. Se Neotestamentica (1991).

Dominique, Doris: Jul vid seklets början. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990. Doris Dominique, född år 1910 i Villa Solhem i Jönköping. Död 2001.

Dominique, Stig: En sjustjärna i väckelsens historia. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Dominique, Stig: Ett kristet studieförbund. Se Soluppgången-På konungens bud 1950.

Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud – Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-1952 (1952)

Doolke, Gustaf: Hur firade man julen i Norra Småland vid sekelskiftet? Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Dooyeweerd, Herman: In the Twilight of Western Thought (1960). Herman Dooyeweerd, född år 1891 i Amsterdam, Nederländerna. Död 1977. Filosof. "Dooyeweerd riktar sin tanke mot tingens ursprung, som är Gud, och Guds syfte med att skapa tingen, ett syfte som finns i Kristus. . . . Dooyeweerd väckte tanken på att den kristnes grundläggande orientering i riktning mot världen borde härledas inte från mänskliga funderingar utan från Guds uppenbarade syften: Skapelsen, syndafallet och försoningen i Kristus."

Dorés bibelplanscher, Gustave (1865,1929). Gustave Doré, född år 1832 i Strasbourg i östra Frankrike. Död 1883. Tecknare, skulptör och grafiker.

Dostojevskij, Fjodor: Brott och straff (1866,1979,1982,2004). Fjodor Dostojevskij, född år 1824 i Moskva i Ryssland. Död 1881. "(De fyra åren i fångläger i Sibirien fram till år 1854) ska ha tjänat som underlag för det framtida författarskapet. De ska också ha lett till att Dostojevskij efter en omvändelseupplevelse blev varmt hängiven den rysk-ortodoxa kyrkan. . . . Huvudpersonen i (boken) Idioten (1869) är genomgod och uppfattas ofta som naiv. Vissa vill likna honom vid Jesus. Den arbetstitel som boken hade var 'Dåre i Kristus' efter det rysk-ortodoxa fenomenet med dårar i Kristus. . . . Dostojevskij nådde världsberömmelse som en av de största och mest framstående psykologiska skildrarna inom världslitterturen."

Dostojevskij, Fjodor: Bröderna Karamazov (1879-80,1986,2004)

Dostojevskij, Fjodor: Döda huset (1861-62,2007)

Dostojevskij, Fjodor: En författares dagbok (1873-81,1994)

Dostojevskij, Fjodor: Idioten (1869,1989,2014)

Dostojevskij, Fjodor. Se också Hollertz, Malte: Fjodor Dostojevskij.

Douglas, Kate. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka.

Dowley, Tim: De kristna – Illustrerad handbok i kyrkans historia “De kristna” (1977,1980). Tim Dowley, född år 1946 i London, England. Historiker, författare, redaktör.

Dowley, Tim: John Wycliffe. Se Dowley, Tim: De kristna.

Downside Review (1998)

Doyle, Arthur Conan: En studie i rött (1887,1891,2004). Arthur Ignatius Conan Doyle, född år 1859 i Edinburgh i Skottland. Död 1930. Läkare och författare. "Hans första betydande verk var 'En studie i rött', som publicerades . . . år 1887. Verket var det första där Sherlock Holmes förekom. . . . Doyle var under en tid vän med trollkonstnären Harry Houdini. Denne försökte övertyga Doyle om att ockultanternas och spiritisternas seanser och medier bara var trollkonster - som Houdini gjorde allt för att avslöja - men Doyle blev istället övertygad om att Houdini besatt övernaturliga krafter, en syn som Doyle gav uttryck för i 'På tröskeln till det okända'. De två skiljdes offentligt som bittra fiender."

Dozier, Thomas A.: If Spring Is Stormy, What of the Summer? (1968). Se Life Atlantic, The Magazine, 24 juni 1968.

Drabble, Margaret: Nyckeln till klangernas magi. Se Det Bästa november 2003. Margaret Drabble, född år 1939 i Sheffield i England. Författare. "Ett tema i hennes romaner är det inbördes förhållandet mellan det samtida engelska samhället och dess enskilda individer. . . . Hon gör läsaren medeten om de mörka platserna i ett till synes rikt land."

Drane, John: Friedrich Schleiermacher. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. John Drane, född år 1946 i Hartlepool sydost om Newcastle upon Tyne i England. "Hans doktorsstudier fokuserade på gnosticismens förhållande till tidig kristen tanke och praxis."

Drane, John: Gnostikerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Draper, Jonathan A.: Holy seed and the return of the Diaspora in John 12:24. Se Neotestamentica (2000). Jonathan Alfred Draper, född år 1949 i Pietermaritzburg nordväst om Durban i östra Sydafrika. Professor i Nya testamentet vid "the School of Religion and Theology, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa".

Draper, Jonathan A.: Temple, Tabernacle and Mystical Experience in John. Se Neotestamentica (1997).

Draper, Jonathan A.: The sociological function of the Spirit/Paraclete in the farewell discourses in the Fourth Gospel. Se Neotestamentica (1992).

Draumkvaedet (1400-talet?). Se All Nordens lyrik.

Dreier, Wilh.: Med flyg till Berlin. Se Soluppgången 1954. Wilhelm Dreier, född år 1893 i Braunlage sydost om Goslar i Tyskland. Död 1981. Svensk missionär, predikant, psalmförfattare och koralkompositör. "Kom 1908 med föräldrarna från Tyskland till Anderstorp i Småland och gick på Svenska Alliansmissionens bibelinstitut varefter han under tiden 1921 till 1930 var missionär i Kina. Från 1952 var han ledare för SAM:s efterkrigshjälp i Tyskland.

Drewitz, Thage: Väckelsescener i Zimbabwe. Se Soluppgången 1985. Drewitz, Thage, född år 1942. Missionär i Rhodesia/Zimbabwe (1966).

Duda, Eugeniusz: The Old Synagogue at Cracows's Kazimierz (2005). Eugeniusz Duda, född år 1909 i Grybow sydost om Krakow i södra Polen. Död 1940.

Dufberg, Alan: Olof Barkman - Urmakare i Jönköping 1774-1804. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988. Alan Dufberg, född år 1924.

Dulk, Matthijs den: The Promises to the Conquerors in the Book of Revelation. Se Biblica (2006).

Dumas d.y., Alexandre: Kameliadamen (1848,1980). Alexandre Dumas den yngre, född år 1824 i Paris i Frankrike. Död 1895. Författare, dramatiker. "Skickligt gjorda tendensromaner, burna av sträng moralism och ventuilerande aktuella sociala problem, blev (under senare delen av 1800-talet) hans specialitet. . . . (I) 'La femme de Claude' (1873) görs den franska kvinnan på grund av lyxbegär och lättfärdighet ansvarig för nationens olyckor. . . . Under hans senare år märks i pjäserna en mildring av hans rationalism och reformatoriska stränghet."

Dunkerley, Roderick: Lazarus. Se New Testament Studies (1959). Roderic Dunkerley, född år 1884 i London, England. Död 1966. Präst, författare.

Dunn, James D.G.: The Washing of the Disciples' Feet in John 13:1-20. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1970). James D.G. Dunn, född år 1939 i Birmingham, England. "Lightfoot Professor of Divinity in the Department of Theology" vid universitet i Durham. "Dunn har tagit upp (E.P.) Sanders projekt att omdefiniera palestinensisk judendom för att korrigera den kristna synen på judendomen som en gärningsrättfärdighetens religion. En av de viktigaste skillnaderna mot Sanders är att Dunn ser en grundläggande sammanhållning och konsekvens i Paulus tankegång."

Durling, Maria: För Gud, för hemmet, för vårt fosterland (1915). Se Vita Bandets sångbok. Maria Durling, född år 1867 i Östraby söder om centralorten Hörby. Död 1950 i Jönköping. Författare. Sekreterare i Vita Bandets lokalförening i Eksjö 1905-1916. Svenska Röda Korsets guldmedalj 1923. Utgiven litteratur bl a "Bibeln och vår tids forskning, studie i Gamla testamentet" (1912).

Dvorak, James D.: The Relationship between John and the Synoptic Gospels. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998). James D. Dvorak. Professor i Grekiska och Nya testamentet vid Oklahoma Christian University i USA. "Han älskar 'biblical Greek, systemic-functional linguistics, social-scientific criticism, biblical exegesis and hermeneutics'." (Amazon)

Dvoretskaja, Natasja. Se En barnkör.

Dükler, Peter: Den ockuperade familjen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm och tålig. Peter Dükler, född år 1949 och uppväxt i Karlstad. Lärare, journalist.

Düring, Elis: Kampen mot kristendomen i Sovjetunionen (Jönköpings-Posten 1941-02-06). Elis Düring, född år 1898. "Under Andra världskriget lyckas (Ryska Missionen) dela ut en halv miljon Nya testamenten och bibeldelar, inte minst bland ryska flyktingar på olika håll i Europa. Elis Düring blir missionsledare 1940 och 1948 byter man namn till Slaviska Missionen. . . . Ett dramatiskt ledarskifte hände 1964. Samma dag som Ingemar Martinsson efterträder Elis Düring dör Elis." (Ljus i Öster)

Düring, Elis: När Anja kom hem. Se Soluppgången 1956.

Dybeck, Richard: Du gamla, du fria (1844). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok. Richard Dybeck, född år 1811 i Odensvi norr om centralorten Köping. Död 1877. Jurist, fornforskare, folkminnesforskare, diktare. "1842 lämnade han juristbanan bakom sig och ägnade sig på heltid åt sitt stora intresse, fornforskning och folklivsforskning. . . . Han var tydligt påverkad av idéerna från Götiska förbundet."

Dylan, Bob: Ain't Gonna Grieve (1963). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001. Bob Dylan, född Robert Allen Zimmermann år 1941 i Duluth nordost om Minneapolis i USA. Författare, regissör, poet. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 2016. "Dylans musik bestod i början mest av politiska och sociala protestsånger. . . . Denna 'revolutionära period' följdes av en mer surrealistisk period i mitten av 1960-talet, då hans texter var kryptiska och ironiska. . . . Dylans musik blev senare mer inåtvänd, med delvis religiösa texter. Dylan har haft två framträdande religiösa perioder, först en kristen, sedan en judisk. . . . Han påbörjade sin kristna period 1979 med albumet 'Slow Train Coming' som fortfarande (år 2017) är en av de mest sålda kristna skivor någonsin. Skivan innehöll singelhiten 'Gotta Serve Somebody'. . . . Dylan växte upp i en judisk familj och blev Bar Mitzvah 1954. . . . Under de senaste 20 åren har Dylan varit anhängare av Chabad Lubavitch-rörelsen. Han har öven deltagit i privata judiska högtider.

Dylan, Bob: Al Aaraaf & Stormningsutskottet. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Another Side Of Bob Dylan (1964). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Are You Ready? (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Balladen Om Frankie Lee Och Judas Präst. Se Dylan, Bob: John Wesley Harding.

Dylan, Bob: Blonde On Blonde (1966). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Blood On The Tracks (1975). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Bob Dylan (1975,1976)

Dylan, Bob: Bringing It All Back Home (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: City Of Gold (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Desolation Row. Se Dylan, Bob: Highway 61 Revisited.

Dylan, Bob: Du Har Nått Ditt Slut, Baby Blue. Se Dylan, Bob: Bringing It All Back Home.

Dylan, Bob: Farväl Angelina (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Frihetens Klockspel. Se Dylan, Bob: Another Side Of Bob Dylan.

Dylan, Bob: Garanterat Söta Marie. Se Dylan, Bob: Blonde On Blonde.

Dylan, Bob: Gates Of Eden (1965). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Highway 61 Revisited (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Idiotins Vind. Se Dylan, Bob: Blood On The Tracks.

Dylan, Bob: John Wesley Harding (1968). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Long Ago, Far Away (1962). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Memoarer - Första delen (2004)

Dylan, Bob: Om Ljudvallens Språngande. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Planet Waves (1974). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Precious Angel (1979). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Preludium Till Plektrumet. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Själamässa. Se Dylan, Bob: Planet Waves.

Dylan, Bob: Som En Sten På Drift. Se Dylan, Bob: Highway 61 Revisited.

Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001 (2004)

Dylan, Bob: Tarantula (1965-66,1971,1981)

Dylan, Bob: To Be Alone With You (1969). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: What Can I Do For You? (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.Dylan, Bob: Whatcha Gonna Do (1963). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dymling, Carl Anders: Den svenska rundradion. Se Svenska folket genom tiderna 12. Carl Anders Dymling, född år 1898 i Göteborg. Död 1961. Radioman och direktör inom den svenska filmindustrin.

Dymling, Carl (Johan): Kristusbilden igenom seklerna. Se Missionsförbundet 1924. Carl Johan Dymling, född år 1880 i Göteborg. Död 1950. Präst, lärare, författare.

Dymling, Carl (Johan): Luthers gudsförtröstan. Se Missionsförbundet 1924.

Dymling, Carl (Johan): På livets s.k. middagshöjd (Jönköpings-Posten 1936-01-14)

Dymling, Carl (Johan): Religion och tänkande. Se Missionsförbundet 1924.

Dymling, Carl (Johan): Vår kultur, kritiskt belyst. Se Missionsförbundet 1924.

Dyson, John: AIDS: Lika lätt som ABC. Se Det Bästa februari 2004. John Dyson, född år 1943 på Nya Zeeland. Författare, journalist.

Dyson, John: Besegrad av berget. Se Det Bästa december 2003.

Dyson, John: Vargen på frammarsch. Se Det Bästa oktober 2003.

E.P.S.: Jennys gåfvor (1893). Se Lilla Svenska Barntidningen 1893:12.

E.S.K.: Teckningar ur lifvet (1894). Böckerna nr 135 och 136 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. E.S.K. (= En Svensk Kvinna)., egentligen Vendela Emanuelsson, född år 1848 i Hällestad nordväst om centralorten Finspång. Död 1922. Författare. Lärarinna vid Ateneum för flickor i Stockholm. "E.S.K:s berättelser genomfläktas alltid av en varm känsla och en lefvande tro. De uppbäras av en ren och kristlig åskådning och kunna därför anbefallas åt alla." ("Ur en annons från år 1900")

E-n: Grefve Zinzendorf (1860,1883; översättning gjord av Carl Abr. Bergman, Vinslöf efter originalet ”Vie de Zinzendorf par (Felix) Bovet”, lånat av Aurore Storckenfeldt i Jönköping. Bok nr 168 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.) Félix Bovet, född år 1824 i Neuchatel väster om Bern i nordvästra Schweiz, död 1903. Professor i fransk och hebreisk litteratur vid universitetet i Neuchatel 1848-1873.

Eads, Brian: Jakten på röd november. Se Det Bästa oktober 2003.

Eareckson, Joni: Fysiskt handikapp. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Joni Eareckson Tada, född år 1949 i Baltimore i nordöstra USA. Kristen författare, programledare, aktivist för funktionshindrade.

Eareckson, Joni-Estes, Steve: Ett steg vidare (1978,1979)

Eckehart, (Mäster): Predikningar I (1303 - 1325,1961,2007). Johannes Eckhart von Hochheim, kallad Mäster Eckhart, född år 1260 i Tambach-Dietharz sydväst om Leipzig i Tyskland. Död 1328. Filosot och teolog. Dominikanmunk och en av medeltidens mest betydande mystiker. "Han skilde mellan Gudomen - det fullkomligt annorlunda som man inte begreppsligt kan fatta - och Gud. Denna dynamik uttrycks i födelsemystik: Fadern föder Sonen och samtidigt föds den Helige Ande. Enligt Eckhardt finns i människans själsgrund en gnista som förbinder den med Gud. I detta innersta föder Gud sin son på nytt och förenar sig med själen. . . . Genom avskildhet och ro och att man avstår från att använda själens diskursiva och imaginativa, föreställande förmågor skall medvetandet tömmas på innehållet (ett slags meditativt tillstånd) och genom koncentration och gudshängivelse i människans själ aktiveras denna 'gnista'. . . . Mäster Eckhart tycktes ibland vilja utplåna skillnaden mellan Gud och skapelsen och därför (bland annat) blev han anklagad för kätteri av kyrkan. Hans tankar fördes vidare av Henrik Susp och Johannes Tauler."

Eckerberg, Aug.: Om kronorodden och paquetbåten mellan Visingsö och Brahe-Grenna. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944. August Eckerberg, född år 1884 i Huskvarna. Död 1955. Rektor. Föreståndare för Visingsö föreläsningsförening.

Eckerby, Roland (pastor i Pingstkyrkan, Habo): Andlig klarsyn (Jönköpings-Posten 2000-08-11). Roland Eckerby, född 1950. Pastor.

Eckerby, Roland (pastor i Pingstkyrkan, Habo): Har någon någonsin skapat något åt dig? (Jönköpings-Posten 2003-01-10)

Eckerby, Roland: Jesu andra tillkommelse. Se Grundt(r)on.

Eckerdal, Anders: Den oväntade glädjen - Tankar inför sekelskiftet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Eckerström, Sigvard: I handelsboden en dag före jul - en landsbygdsidyll som håller på att försvinna. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Eckerström, Sigvard: "Posthuset" i Långserum. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Eckhart. Se Eckehart.

Eddeland, Allan: Att sikta framåt. Se Soluppgången 1986.

Eddeland, Allan: Bär glädjebudet vidare. Se Soluppgången 1982.

Eddeland, Allan: En indiamissionär från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Eddeland, Allan: Gud gav växten. Se Soluppgången 1988.

Eddeland, Allan: Tillsammans i med- och motgång. Se Soluppgången 1987.

Edelbring, Göte (pastor, Filadelfia, Vaggeryd): Frälsningsvägen (Jönköpings-Posten 1962-07-28)

Edersheim, Alfred: Bible History. Old Testament. (1876-87, omtryckt 1982,1984). Alfred Edersheim, född år 1825 i Wien i Österrike. Död 1889. Judisk konvertit till kristendomen. "Grinfield Lecturer on the Septuagint 1886-88 and 1888-99."

Edersheim, Alfred: Sketches of Jewish Social Life in the days of Christ (1876, omtryckt 1985)

Edersheim, Alfred: The Life and Times of Jesus the Messiah Part I-II (1883, omtryckt 1971,1984)

Edersheim, Alfred: The Temple, its Ministry and Services as they were at the Time of Jesus Christ (1874, omtryckt 1985)

Edfelt, Johannes: Arkaisk bild. Se Håkanson, Björn och Edfelt, Johannes: Elden och klyftan. Johannes Edfelt, född år 1904 i Kyrkefalla sydost om centralorten Tibro. Död 1997. Författare, översättare, litteraturkritiker. "Ett markant stildrag hos Edfelt är otaliga allusioner på äldre litteratur, som sträcker sig från Bibeln och de antika tragöderna till psykoanalys och modernism."

Edfelt, Johannes: Bråddjupt eko (1947)

Edfelt, Johannes: Elden och klyftan (1943)

Edfelt, Johannes: Labyrint av dofter. Se Lindell, Börje och Edfelt, Johannes: Under Saturnus.

Edfelt, Johannes: Skuggor i augusti. Se Lindell, Börje och Edfelt, Johannes: Bråddjupt eko (1947).

Edfelt, Johannes: Under Saturnus (1956)

Edgar, Thomas R.: The meaning of "sleep" in First Thessalonians. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1979). Thomas R. Edgar. Professor i "New Testament Literature and Exegesis" vid Capital Bible Seminary i Lanham nordost om Washington, D.C. i nordöstra USA.

Edman, Gunnar: Det enda verkliga (Jönköpings-Posten 1950-01-02). Gunnar Edman, född år 1915 i Marstrand väster om centralorten Kungälv. Död 1995. Författare, folkhögskollärare. "I sina böcker av uppbyggligt slag försökte han förena naturvetenskap och kristen tro. Syftet med hans böcker var att ge människor djupa aha-upplevelser."

Edman, Gunnar: Meditationer (Jönköpings-Posten 1955-12-13)

Edman, Stefan: Jord att älska. Se Vardagsord. Stefan Edman, född år 1946 i Göteborg. Biolog, författare, debattör.

Edman, Stefan: Skaparen. Se Vardagsord.

Edman, Stefan-Brander, Bo: Den meningsfulla framtiden. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Edman, V. Raymond: Finney lever ännu (1953). Victor Raymond Edman, född år 1900 i Chicago, USA. Död 1967. Pastor och författare. Missionär bland Quichua-folket i Ecuador 1923-1928. President 1940-1965 och kansler 1965-1967 vid Wheaton College.

Edsmyr, Folke: Afton eller morgon i Mellersta Östern (1970). Folke Edsmyr, född år 1926 i Örebro. Död 1985. Läkare, författare. "'Blir man inte frisk, beror det på att man inte är helt fri från sina gamla synder. Har man tro, så blir man helad från alla sjukdomar.' Professor Folke Edsmyr går i boken (Dör människan frisk?, utgiven 1984) emot den förkunnelsen som han anser lättvindig, ogenomtänkt och ytterst plågsam för sjuka människor och appellerar till ett elittänkande. Detta är något av en självfrälsning, som är ett okänt begrepp inom väckelsekristendomen." (Gospelcenter)

Edsmyr, Folke: Utvecklingsläran och bibeln (1962)

Edvardsen, Egil: Får jag lov att vara viss om min frälsning? Se Biblicum 2001:2.

Edvardsson, Bertil: Stiftets insats i missionen. Se Skara stift i ord och bild. Bertil Edvardsson, född år 1908 i Borgunda nordost om centralorten Falköping. Död 1988.

Edvinsson, Magnus: Smålands ryttare från Hagshults socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Edwall, Pehr: Den kyrkliga sången i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild. Pehr Edwall, född år 1915 i Kalmar. Död 1996. Präst. Ledamot av Världskyrkorådets Comm on Faith and Order 1957-1963.

Edwall, Pehr. Se också Sandahl, Dag: Prästen som ville ringa i lillklockan - Pehr Edwall 1915-1996.

Edwards, M.J.: Not Yet Fifty Years Old: John 8:57. Se New Testament Studies (1994).

Eeg-Olofsson, Ansgar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet. Ansgar Eeg-Olofsson, född år 1900 i Kristinehamn. Död 1994. Skolchef i Sundbyberg 1952-1957, ordförande i Förbundet för kristet samhällsliv 1950-1970, i Svenska Missionsförbundet 1962-1970, i Samkristna skolnämnden 1963-1969.

Eftring, Esbjörn: Kemiens tidsålder. Se Svenska folket genom tiderna 12. Esbjörn Eftring, född år 1905. Död 1969.

Eggehorn, Ylva: Att byta riktning. Se Andrum III. Ylva Eggehorn, född Nilsson år 1950 i Stockholm. Författare, psalmförfattare, översättare. "Med sin man (Georg Eggehorn) köpte hon 1972 Hannagården i Sorunda på Södertörn, som blev ett centrum för Jesusrörelsen i Stockholmstrakten. Där leder hon numera (2018) skrivarhelger och anordnar kulturprogram och retreater. . . . Hennes böcker är översatta till tyska, finska, norska, danska, engelska och holländska. . . . 2003 var hon gästprofessor på Bethany College i Kansas och undervisade i creative writing."

Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom (1980)

Eggehorn, Ylva: De levandes ansikten (1979)

Eggehorn, Ylva: De självklara träden. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Det sköra livet. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: En lovsång till kärleken. Se Vardagsord.

Eggehorn, Ylva: En sång, ett folk (1976)

Eggehorn, Ylva: Ett folk ska inta landet? Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Förlossningen. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Leva av källan (1999)

Eggehorn, Ylva: Liljekonvaljekonungen (2000)

Eggehorn, Ylva: Middle Age love. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Eggehorn, Ylva (red): Orden som sökte mig. Dikter om tro och tvivel. (1998)

Eggehorn, Ylva: Rösten av en som talar för oss. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2007:2.

Eggehorn, Ylva: Språk för en vuxen tro (1986)

Eggehorn, Ylva: Språk för en vuxen tro? Se Andrum III.

Egilssagan: Egil Skallagrimsson hos bonden Årmod (1200-talet). Se Vikingahistorier.

Ehdin, Sanna: 12 veckor till ett självläkande liv (2005,2007). Sanna Ehdin, född år 1961 i Arlöv i Burlövs kommun mellan Malmö och Lund. Författare och hälsodebattör. "Har studerat självläkning samt alternativmedicin. . . . Är kritisk till skolmedicinen, eftersom hon anser att denna ignorerar kopplingen mellan individens mentala och fysiska tillstånd. . . . Har fått kritik för att ägna sig åt pseudovetenskap.

Ehnmark, Elof: Litterära strömningar under 1900-talet. Se Svenska folket genom tiderna 12. Elof Ehnmark, född år 1899 i Härnösand. Död 1978. Radiochef, litteraturhistoriker, skolman.

Ehrensvärd, Carl August: Brevet till Kickan (1798-99,1971). Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Carl August Ehrensvärd, född år 1745 i Stockholm. Död 1800. Sjömilitär, konstteoretiker, konstnär, arkitekt.

Ehrensvärd, Carl August: Resa till Italien (1780-82, 1786). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Ehricht, Christoph: Byggplats Europa - nya utmaningar för diakonins arbete (2005). Se Att gå dit ingen annan går. Christoph Ehricht, född år 1950 i Erfurt sydväst om Leipzig i Tyskland. Diakonipastor i Pommerska Evangeliska Kyrkan

Ehrnström, Harald (kyrkoadjunkt, Jönköping): Att söka livets Herre (Jönköpings-Posten 1968-02-10). Harald Ehrnström, född år 1936. Präst.

Eichrodt, Walther: The Holy One in Your Midst: The Theology of Hosea. Se Interpretation (1961). Walter Eichrodt, född år 1890 i Gernsbach väster om Stuttgart i sydvästra Tyskland. Död 1978. Professor i Gamla testament och Religionshistoria vid universitetet i Basel 1922-1960. "Eichrodt trodde att Första Mosebok var tillagd som en prolog till Gamla testamentet sedan Andra Mosebok hade fullbordats."

Eidering, Eivind: Hubbestad Säteri - ett stycke bygdehistoria. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Eidmark, Henry: Ingemar går längre än Harry och Olle! (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57. Henry Eidmark, född år 1897 i Lindesberg. Död 1973. Sportjournalist. "Hellre än att stryka grenar som fotboll och boxning, den breda massans idrotter, eller reducera antalet idrottare, borde man resolut sopa bort kvinnsen från den olympiska arenan. I varje fall när det gäller friidrott." (Morgon-Tidningen 1952)

Eikli, Gabriel: Lekmannen Tabuchi. Se Soluppgången 1956. Gabriel Eikli, född år 1910. Död 1988. Norsk missionär i Manchuriet (senare Dongbei) i Kina 1936-1946 och i Japan 1949-1959.

Eile, Axel: Tofteryds ortsnamn. Se Tofterydsbygden (1951). Axel Eile, född år 1887 i Bredaryd väster om centralorten Värnamo. Präst. Ortsnamnsforskare.

Eilert, Håkan: Från kyrkoteologi till religionsdialog. Se Modern svensk teologi.

Einhorn, Jerzy: Utvald att leva (1996,1998). Jerzy Einhorn, född år 1925 i Czestochowa nordväst om Krakow i södra Polen. Död 2000. Läkare, professor i radioterapi, politiker. "Einhorn har i sina memoarer 'Utvald att leva' beskrivit sin uppväxt och ungdomsåren i Polen och hur han som en av få polska judar överlevde Förintelsen."

Einhorn, Lena: Ninas resa - En överlevnadsberättelse (2005,2006). Lena Einhorn, född år 1954 i Spånga i Stockholm. Läkare, författare, regissör. "Nina har skrivit en bok om sin mor som överlevde Warszawas getto. Boken heter 'Ninas resa -en överlevnadsberättelse'. År 2006 väckte Einhorn uppmärksamhet med boken 'Vad hände på vägen till Damaskus?' där hon försöker jämföra Nya testamentet med samtida historiska källor. Detta leder fram till den djärva och unika hypotesen att Jesus och Paulus var samma person. Svenska Dagbladets rescensent kallade det för 'en problematisk hypotes som nog skapar fler svårigheter än den löser'."

Einhorn, Stefan: Den sjunde dagen (2003). Stefan Einhornz, född år 1955 i Stockholm. Läkare, professor i molekylär onkologi, författare.

Einstein, Albert: Den speciella och den allmänna relativitetsteorin (1917,1989). Albert Einstein, född år 1879 i Ulm sydost om Stuttgart i södra Tyskland. Död 1955. Tysk-judisk teoretisk fysiker. "Mest känd för att ha utvecklat relativitetsteorierna, vilka medförde en revolution inom fysiken. . . . När Adolf Hitler kom till makten 1933 lämnade Einstein Berlin och knöts till 'Institute for Advanced study' i Princeton. . . . Från att ha varit en pionjär inom kvantfysiken började Einstein från mitten av 1920-talet kritisera kvantmekaniken. Hans diskussioner med Niels Bohr är berömda. . . . Ett känt citat som rör hans motstånd mot kvantmekaniken är 'Gud kastar inte tärning'. Bohr svarade: 'Du ska inte tala om för Gud vad han ska göra.'"

Eirestål, Jan (pastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Folkhemmet och Guds rike (Jönköpings-Posten 2005-07-01). Jan Eirestål, född år 1947. "Oavsett hur paret ser ut vill vi kunna tillhandahålla en välsignelse och en förbönsakt", säger Jan Eirestål som tillsammans med Leif Nilsson som också är utbildad pastor öppnar upp för att de personligen gärna viger samkönade par." (Jönköpingsnytt 2010-01-13)

Ejmaes, Bodil: Den nye danske oversaettelse - dess modtagelse og anvendelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2001).

Ek, Bengt: Råttfällorna (1980). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Bengt Ek. Född år 1917. Död 1990. Litteraturvetare, författare, lektor med rötter i Ramkvilla söder om centralorten Vetlanda.

Ekblad, Hjalmar: Fåret, som kände sitt namn. Se Soluppgången - På konungens bud 1928. Hjalmar Ekblad, född år 1889 i Mariannelund öster om centralorten Eksjö. Död 1972 i Grantsburg norr om Minneapolis i norra USA. Missionär i norra Kina, pastor.

Ekblom, Helena Sofia. Se Odenvik, Nathan: "Vita jungfrun" - en svensk martyr under 1800-talet. Helena Ekblom, född år 1790 i Sankt Anna sydost om centralorten Söderköping. Död 1859. Predikant. Representant för den så kallade predikosjukan. "Känd som 'Predikare-Lena' eller 'Vita Jungfrun', därför att hon alltid var vitklädd då hon predikade." "År 1806, vid 16 års ålder, började hon vandra runt och predika. . . . 1808 spärrades hon in på Vadstena hospital. . . . 1828 frigavs hon och begav sig ut på nya predikovandringar."

Ekblom, O.: Jönköpings län (1943). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943. Olle (Olof) Ekblom, född år 1892 i Munktorp öster om centralorten Köping. Död 1978. Landshövding i Jönköpings län 1938-1957. "Under finska vinterkriget var han menig i Svenska brigaden."

Ekdahl, Kenneth (pastor, Smyrna, Habo): Får jag låna ditt öra? (Jönköpings-Posten 1991-07-12)

Ekedahl, Esaias: Prästhemmet i Gränna 1863-1880. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem. Esaias Ekedahl, född år 1856 i Almesåkra sydväst om centralorten Nässjö. Död 1926. Präst och skolman. Utnämndes 1910 till domprost i Växjö. Son till kontraktsprosten Jonas Gustaf Ekedahl.

Ekelund, Herman: Smålandsminnen från 1860- och 70-talen (Jönköpins-Posten 1931-11-13)

Ekelund, Maj-Lis: Jag vill ha en vit mor. Se Soluppgången 1966. Majlis Ekelund, född i Skepperstad sydost om centralorten Sävsjö. Död år 2003 "i sitt 82:a levnadsår". Missionär för Svenska Alliansmissionen i Sydafrika 1951-1986.

Ekelund, Vilhelm: Då voro bokarna ljusa. Se Lindell, Börje samt Ekelund, Vilhelm: Melodier i skymning. Vilhelm Ekelund, född år 1880 i Stehag nordost om centralorten Eslöv. Död 1949. Författare, poet, aforistiker. "Tillhörde en symbolistisk riktning inom lyriken. I Swedenborgs anda lät han själstillstånd och attityder speglas av växter. . . . Målet i hans litterära produktion blev att gestalta 'det mänskliga'. . . . Rent allmänt brukar man säga att hans poesi präglas av ett 'förtätat' språk.

Ekelund, Vilhelm: Melodier i skymning (1902)

Ekelöf, Gunnar: Dedikation (1934). Gunnar Ekelöf, född år 1907 i Stockholm. Död 1968. Författare, poet, översättare. "Trots eller därför att han kände ett avstånd till det samhälle och den tid som omgav honom och dess prydliga samförstånd, (har han) för många kommit att räknas som en av de viktigare kulturpersonligheterna i sin samtid. Han är översatt till flera språk och en levande svensk klassiker; hans förmåga att ompröva sig själv och sitt skrivande har varit en viktig förebild för många senare poeter."

Ekelöf, Gunnar: Eufori. Se Håkanson, Björn samt Ekelöf, Gunnar: Färjesång.

Ekelöf, Gunnar: Färjesång (1941)

Ekelöf, Gunnar: Höstsejd. Se Håkanson, Björn samt Ekelöf, Gunnar: Dedikation.

Ekenberg, A.: "Allmäktig" eller "Allhärskare"? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995). Anders Ekenberg. Professor i teologi vid Newmaninstitutet, katolsk högskola i Uppsala.

Ekenberg, A.: "Det var om honom han talade" Jes 53, Jes 6 och Joh 12. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1994).

Ekholm, Carl (kyrkoherde em.): Den gode herden (Jönköpings-Posten 1958-04-19)

Eklund, H.: Nytestamentlig och modern verklighetssyn. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1948).

Eklundh, Robert: Eklundhska prästhemmet i Nöbbeled och Ryssby. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Eklöv, Christel: Metriska försök. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Eklöv, Lage: Det kristna hemmet (1949,1957), Lage Eklöv, född år 1911 i Ålem söder om centralorten Mönsterås. Död 2010. Präst, författare, skolman. Rektor för Hållands folkhögskola i Jämtland 1938-1976. "Studerkammaren och klassrummet var inte Lages enda miljöer. Han var . . . en genuin fjäll- och friluftsmänniska, med bland annat imponerande ornitologiska och botaniska kunskaper. . . . Han fick också god ingång i den samiska kulturkretsen och var en omtyckt besökare i samebyar och samevisten." (Anders Andersson, Östersunds-Posten 2010-04-14)

Ekman, E.J.: Inre missionens historia (1921). Erik Jakob Ekman, född år 1842 i Strömsbro norr om Gävle centrum. Död 1915. Präst, frikyrkoledare, författare. En av grundarna av Svenska Missionsförbundet och riksdagsledamot i sammanlagt sju år. "Ekman ansåg om världens försoning att den inte blev fullbordad genom Kristi död, utan att då lades grunden till försoningen, och att Jesus fullkomnades till en frälsningshövding, som försonar människan, när hon tar till sig honom i tro. Ekman försökte först försvara . . . men blev senare en uttalad motståndare till barndopet. . . . Han anslöt sig till den reformerta kyrkans syn på nattvarden. Om eskatologin ansåg Ekman först att de som begått synd mot den helige ande är evigt fördömda. Men han övergav senare denna åsikt. Ekman förnekade bestämt . . . den så kallade verbalinspirationen."

Ekman, K.E.: De vänliga ormarna (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Ekman, Kerstin: Guds barmhärtighet (1999,2003) Kerstin Ekman, född år 1933 i Risinge öster om centralorten Finspång. Författare. "Hennes rika berättarkonst, som ofta tar avstamp i det vardagliga, har gjort henne till en av våra mest lästa svenska 1900-talsförfattare." (Albert Bonniers förlag)

Ekman, Sven: Ett och annat om Vätterns historia. Se Gudmundsgillets Årsbok (1931). Sven Ekman, född år 1876 i Uppsala. Död 1964. Zoolog, författare. Lektor i biologi och kemi i Jönköping 1909-1916. Utnämndes 1927 till professor i zoologi vid Uppsala universitet. Utgav bland annat boken "Die Bodenfauna des Vättern, qualitativ und quantitativ untersucht. (Leipzig 1915)

Ekman, Ulf: En helig kallelse (2007). Ulf Ekman, född år 1950 i Göteborg. Präst i Svenska kyrkan 1979-1983. Grundade den evangeliskt-karismatiskt inriktade församlingen Livets Ord i Uppsala 1983. 2014 lämnade han Livets Ord för att samma år upptas i den romersk-katolska kyrkan. Innehar två hedersdoktorat vid Indiana Christian University och vid Oral Roberts University. "Som anledning (till sin konvertering till katolska kyrkan) angav han i en debattartikel i Dagens Nyheter att han och hans hustru bland annat 'började inse att autenticiteten och fullheten av denna Kyrka och dess konkreta uttryck igenom historien finns i den katolska kyrkan. Denna insikt kom genom en djupare förståelse av Kyrkans sakramentala dimension och dess fasthållande av en autentisk auktoritet som kan avgöra och vägleda i både lärofrågor och moraliska frågor.'"

Ekman, Valdemar: Martinsgården. Se Tabergs Bergslag X. Valdemar Ekman, född år 1893 i Barnarp söder om centralorten Jönköping. Död 1988 i Norrahammar.

Ekstam, Josef: Då högtid hålles vid Kingoyi. Se Missionsförbundet 1924. Josef Ekstam, född år 1878 i Söderfors nordväst om centralorten Tierp norr om Uppsala. Missionär i Svenska Missionsförbundet, framför allt verksam på missionsstationen i Kingoyi, Zaire (Demokratiska republiken Kongo, Kongo Kinshasa). Han reste ut första gången 1904 och lämnade fältet sista gången 1925.

Ekstam, Josef: Från missionsfältet i Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Ekstedt, Anders (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Tenhult): Vägen till frälsningen (Jönköpings-Posten den 8 oktober 1982)

Ekström, Bo: Dopfunten i Bondstorp - En 700-åring. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970. Bo Ekström, född 1939. "2015 fick Inga och Bo Ekström Vaggeryds kommuns byggnadsvårdspris för att de vårdat huset Vicksbo i Byarum på ett fint sätt. . . . 'Kanske var huset med den inbyggda verandan lite Amerika-inspirerad. Hursomhelst är det nu, drygt hundra år senare (än när huset stod klart 1903), högsta mode att ha en "Amercan porch" på sitt drömhus.'" (Vaggeryds kommun)

Ekström, Bo: Värnamo lasarett - minnen från Gunnar Vidfelts tid. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Ekström, Carl-Olof (pastor, Ulricehamns missionsförsamling): Människopenningen (Jönköpings-Posten 1958-06-20). Carl-Olof Ekström, född år 1918 i Stockholm. Död 2006. Pastor i Ulricehamn (1955-).

Ekström, Hjalmar: Salomos Höga Visa (1936,2011). Hjalmar Ekström, född år 1885 i Stehag nordost om Eslöv. Död 1962. Diakon, skomakare och luthersk-pietistisk mystiker. "Två mystiska strömningar blev avgörande för Ekströms utveckling: radikalpietismen och kvietismen. . . . Ekström upplevde tidigt flera starka Gudsupplevelser och var dessutom mycket beläst, inte minst i teologiska ämnen. Enligt Ekström bör egenviljan och den syndiga naturen avdö så att Gud kan tas emot i stillhet. . . . Ekström läste och inspirerades av många mystiker genom historien, bland andra Mäster Eckehart, Thomas av Kempis, madame Guyon, persiska sufipoeter och Jacob Böhme."

Ekström, Per G.: Min barndoms eldar. Se Miljö och människa i Småland.

Ekström, Per G.: "Studentbetyget på kistbotten" eller några skolminnen. Se Småländska skolminnen.

Ekström, Per Olof: Vilddjurets märke (1967). Per-Olof Ekström, född år 1926 i Gestad nordost om centralorten Vänersborg. Död 1981. Författare, lantbrukare och journalist. "Han är mest känd för romanen 'Sommardansen', 1949, som sedan filmades och blev succéfilmen 'Hon dansade en sommar'. Han skrev även om jordbrukspolitik i 'Mordet på modernäringen', 1969. En tid var han bosatt i Östtyskland. Under sista delen av sitt liv bodde han i Rumänien och avled även där. Sammantaget gav han ut närmare 50 böcker. Några av dessa gav han ut under pseudonym (pornografiska böcker). . . . I sitt testamente förbjöd Ekström att hans böcker skulle återutges efter hans bortgång."

Elat, M.: Monarkin och handelsutvecklingen i det gamla Israel. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Eldebo, Runar: Det oskyldiga lidandet. Se Vardagsord. Runar Eldebo, född år 1950 i Västerås. Författare, lärare. "Doktorerade på Frank Mangs och hans förkunnelse vid Åbo akademi. Var lärare på Teologiska Seminariet på Lidingö och Teologiska Högskolan i Stockholm under sammanlagt 30 år. . . . Ungdomspastor i Huskvarna i mitten av 70-talet." (Hemmets Vän 2011-03-31)

Eldebo, Runar: En gång till (2001)

Eldebo, Runar: Guds helighet. Se Vardagsord.

Eldebo, Runar: Helighetslängtan. Se Vardagsord.

Eldebo, Runar: Kristen i landet lagom (1999)

Eldebo, Runar: Sexualitet är mer än sex. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Eldebo, Runar (pastor, Huskvarna): Var finns Guds rike? (Jönköpings-Posten 1974-12-07)

Eldebo, Runar: Ömtålighetens folk. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Elfving, Anders. Se Olsson, Bror. Anders Elfving, född år 1745 i Ålem söder om centralorten Mönsterås. Död 1772 i Stockholm. Präst. "En nitisk själasörjare och fängslande predikant, och drog under sina predikningar väldiga folkskaror. Elfving företrädde den äldre lagiska pietismen, närmast i Peter Murbecks anda.

Elg, Carl-Johan (pastor, Taberg): Att tjäna - ett livsideal (Jönköpings-Posten 1987-08-28). Carl-Johan Elg, född år 1950. "Arbetar på möbelindustri på Thorsvik, är pastor och gruvguide." (Månsarps kyrkoblad 2/2012)

Elg, Carl-Johan: Fattigvård och välgörenhet i Månsarps kommun 1913-1925. Se Tabergs Bergslag XXI.

Elg, Carl-Johan (pastor, Tabergs missionsförsamling): Lovsång ur djupa källor (Jönköpings-Posten 1986-10-10)

Elgeholm, Erling: ELD - Europamissionens Litteratur-Depå. Se Grundt(r)on.

Elgeskog, Justus: Från mina smålandshörn. Se Barndom i Småland. Justus Elgeskog, född år 1884 i Vittaryd norr om centralorten Ljungby. Död 1975. Skolman, folkbildare och rektor. "Gjorde betydande insatser för folkbildningen och nykterhetsrörelsen. Han var bland annat riksstudieledare för Nationaltemplarorden och redaktör för organisationens tidskrift Ariel 1922-1936. Utanför nykterhetsrörelsen var han bland annat styrelseledamot i Riksteatern och Svenska gymnastikförbundet."

Elgeskog, Justus: Under ungdomens tak. Se Småländska skolminnen.

Elgh, Magnus Nicolai: Småländska Åkerbrukets Skiötsel till dess Skillnad ifrån andre orters Åkerbruk (1749). Se Boken om Svenarum. Magnus Nicolai Elgh, född år 1719 i Harkeryd i Svenarum sydost om centralorten Vaggeryd.

El-Hamzawi, Muhammed: Tarnanno (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Eliaeson, Harald: Några Byarumsglimtar från början av seklet. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Eliasson, Sven "Gliet": Resa till Latinamerika med IFK Norrköping. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Eliot, T.S.: Mordet i katedralen (1935,1948). Thomas Stearns Eliot, född år 1888 i Saint Louis öster om Kansas City i Missouri i USA. Död 1965 i London, England. Författare, poet och litteraturkritiker. Nobelpristagare i litteratur 1948. "1927 gick Eliot med i den anglikanska kyrkan och blev brittisk medborgare. I de radikala konstnärskretsar som Eliot vistades var dessa konservativa uttryck en skandal. Han bildade därefter nya litterära kretsar med konservativa ideal, och bekände sig öppet, med de klassiska orden, vara 'classicist in literature, royalist in politics, and anglo-catholic in religion'."

El-Khouri, Touma: Valbussen (19??). El-Khouri är född omkring 1930. Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Ellenius, Allan: Kyrklig konst och miljö. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid. Allan Ellenius, född 1927 i Uppsala. Död 2008. Konsthistoriker och målare. Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet 1977-1993. "När han under 1950-talet sökte sig till London, godtog han reservationslöst den nya rollfördelning som kulturellt drabbat Europa efter andra världskriget. Tyskland var nu ett tudelat genomgångsland, inte längre ett självklart mål för en yngre generations kunskapssökande. Och det skall heller inte förnekas, att Allan Ellenius under hela sitt liv höll fast vid en långt gången beundran för anglosachisk kultur och livsstil - stundtals biotopiskt sublimerad, när han på skotska höglandet genom kikaren skådade alpkråka, snöripa eller korsnäbb." (Hans Henrik Brummer)

Ellenius, Allan: Miljö och mentalitet. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Ellingworth, Paul: Att översätta Bibeln. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Paul Ellingworth, född år 1931. Teolog och bibelöversättare. "Honorary Lecturer" i Nya testamentet vid "the School of Divinity, History and Philosophy" vid Aberdeen University i Skottland.

Elliott, Ruth: De båda systrarna (1916,1928). Bok nr 44b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ellis, E. Earle: Background and Christology of John's Gospel: Selected Motifs. Se Southwestern Journal of Theology (1988). E. Earle Ellis, född år 1926 i Fort Lauderdale norr om Miami i sydöstra USA. Död 2010. Bibelforskare. "Research Professor of Theology vid Southwestern Baptist Theological Seminary i Fort Worth väster om Dallas 1985-1998."

Ellis, E. Earle: The Gospel of Luke (1974,1981)

Ellis, Peter F.: The Authencity of John 21. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992). Peter F. Ellis, född 1921 i New York City, USA. Död 2009. Professor i Bibliska studier i det "the Graduate School of Religion and Religious Education" vid det katolska Fordham University i New York .

Ellis Nutt, Amy: Ung för evigt? Se Det Bästa januari 2004.

Ellul, Jaques: Modern avgudadyrkan. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Jaques Ellul, född år 1912 i Bordeaux i sydvästra Frankrike. Död 1994. Filosof, teolog, sociolog, kristen anarkist. Professor i "History and the Sociology of Institutions" vid University of Bordeaux. "Det dominerande temat i hans arbete visade sig vara det hot mot mänsklig frihet och religion som skapas av modern teknologi. . . . Trons närvaro i Jesus Kristus förändrar verkligheten. . . . Hoppet är ingalunda någon flykt in i framtiden, utan det är en aktiv kraft, nu. . . . Kärleken leder oss till en djupare förståelse av verkligheten. Kärleken är troligen den mest realistiska möjliga förståelsen av vår existens. Den är inte en illusion. Tvärtom är den verkligheten själv."

El-Malik Nouri, Abd: Jordens sång (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Abd al-Malik al-Nurik, född år 1921. Död 1998(?). Irakisk marxistisk inspirerad författare.

El-Malik Nouri, Abd: Sydvinden. Se El-Malik Nouri, Abd: Jordens sång.

Elmblad, Linnéa och Urban: "Jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren". Se Soluppgången 1968.

Elmgren, Henrik: Frida - berättelsen om en resepredikants hustru (1983). Henrik Elmgren, född år 1897. Död 1986. Lektor i kristendomskunskap och filosofi vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk 1957-1963. En av BG Asks lärare uner gymnasietiden 1958-1961.

Elmgren, Henrik: Skolmästaren som blev vräkt ur sin ämbetsgård. Se Gudmundsgillet Årsbok (1969-)1972.

Elmgren, Henrik: Visingsö skolegods - En donation och dess öden genom tiderna. Se Gudmundsgillets Årsbok (1966-)1968.

Elmgren, Klaes: Guds sändebud (Jönköpings-Posten 1924-12-24)

Elmgren, Kl(aes): I de hoofianska bygderna Kind och Mark (1917)

Elmgren, Klaes: Jönköpings Missionsförenings historia (1921)

El-Mudarris, Fatih: Ett strå mynta (19??). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare. Fatih al-Mudarris, född år 1922 i Aleppo, Syrien. Död 1999. Målare och poet.

Elofson, Sune: Pingströrelsen, den helige Ande och missionen - Att bygga Guds rike tillsammans. Se Grundt(r)on.

Elovson, Harald: August Strindberg och åttiotalet. Se Svenska folket genom tiderna 10. Harald Elovson, född år 1897. Död 1988. Litteraturhistoriker.

Elovson, Harald: Den skönlitterära förnyelsen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Elovson, Harald: Rydberg och hans inflytande på tänkesättet. Se Svenska folket genom tiderna 9.

El-Qadir es-Samihi, Abd: Mäster Bröd den Trulige (1965). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Elytis, Odysseus: Solen den förste (1943,1990). Odysseus Elytis, född år 1911 i Heraklion på Kreta i Grekland. Död 1996. Författare. Nobelpriset i litteratur 1979. "Som poet utgick han från surrealismen." "Hans huvudsakliga strävan var att befria människors samveten från orättfärdiga samvetskval, att uppnå högsta möjliga genomsynlighet i uttryckandet och slutligen att lyckas med att närma sig ljusets mysterium, solens metafysik, (en sol) som han enligt egen definition var en "tillbedjare"-"idolator" av."

Emants, Marcellus: Jönköping 1875. Se Emants; Marcellus: Ob reis door Zweden samt Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981. Marcellus Emants, född år 1848 i Voorburg öster om Haag i västra Nederländerna. Död 1923. Författare. "En av förelöparna till den nya litterära rörelsen på 1800-talet och stod under inflytande av den franska realismen."

Emants, Marcellus: Ob reis door Zweden (1877,1880)

Emanuelsson, D.: Predikantmöte i Falköping. Se Missionsförbundet 1924.

Emanuelsson, Vendela. Se E.S.K.

Emerton, John A.: Melchizadek and the Gods: Fresh Evidence for the Jewish background of John X:34-36. Se Journal of Theological Studies (1966). John Adney Emerton, född år 1928 i London, England. Död 2015. Präst, teolog och akademiker. "Regius Professor of Hebrew" vid University of Cambridge 1968-1995. Redaktör för Vetus Testamentum 1976-1997.

Emmrich, Martin: The Case Against Moses Reopened. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2003).

En barnkör. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Enander, Lennart Wilhelm. Se Järhult, Ragnar: Jag smyckar diktens kläder. Lennart Enander, född år 1916 i Jönköping. Död 1997. Bokbindarmästare. Hembygdsvän. "Lennart Enander, den svartklädde mannen i svart fluga, förr alltid cykelåkande, vågade i hela sitt liv vara sig själv. Han hävdade med bestämdhet sina åsikter och åtnjöt stor respekt hos stadsplanerare och tjänstemän. . . . En ovärderlig hjälp (för den) som ville veta något om gamla Jönköping eller andra ämnen som han var så kunnig i. (Jönköpings kommuns hemsida 2018 "Lennart Enanders plats")

Enarsson, Maj-Lis: Ringhetens mantel. Se Småländsk Jul.

Enckell, Rabbe: Att leva. Se Håkanson, Björn samt Enckell, Rabbe: Lutat över brunnen. Rabbe Enckell, född år 1903 i Tammela nordost om Åbo i sydvästra Finland. Död 1974. Finlandssvensk modernistisk essäist och poet. "Skrev en avskalad komprimerad poesi, ofta med naturen som motiv, med intellektuell klarsyn och klassiska referenser."

Enckell, Rabbe: Flyende spegel (1974)

Enckell, Rabbe: Lutat över brunnen (1942)

Enckell, Rabbe: När man blir gammal. Se Håkanson, Björn samt Enckell, Rabbe: Flyende spegel.

Engberg, Anna-Lisa: Luciafirande i Jönköping på 1920-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Engberg, Sigurd: Brev från Kina (1946). Se Tro Frihet Gemenskap.

Engblom, Lars-Åke: Hakarpsbladet 21 september 1958. Lars-Åke Engblom, född år 1943 i Jönköping. Uppvuxen i Hakarp. Direktör för kulturcentret Nordens hus i Reykjavik, Island 1989-1993. Professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping (2002). Klasskamrat med BG Ask vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk.

Engdahl, Erland: AB Hofslätts Mek. Snickerifabrik. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Det hände vid Dunkehalla ström. 1. En oxes död. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Engdahl, Erland: Då laxen gick i fällan. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Emigrationen - Viktor Hellqvist. Se Den första boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Hovslätt i historien. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Engdahl, Erland: Järnvägen Ulricehamn-Jönköping. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Gotmark, Ernst: Ängsfors Snickerifabrikers Aktiebolag - ett familjeföretags krönika. Se Den första boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Leander, Gun: Carl Johan Anderson och Hulans Qvarn. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Magnusson, Lotten: Per J Rösiö och Hagaberg. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, K.W.: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1904-03-21). K.W. Engdahl. Missionär i Svenska Missionsförbundet, verksam i Kina 1890 (Hupeh) - 1913.

Engdahl, K.W.: Ichangförsamlingens trettioårsjubileum. Se Missionsförbundet 1924.

Engdahl, K.W.: "Israeliten" i Keangheo (Jönköpings-Posten 1907-01-09)

Engelke, Fr(edrik): Herren är min starkhet. Se Det bästa jag vet om Jesus. Fredrik Engelke, född år 1848 i Halmstad. Död 1906. Teckningslärare. Diktare. "Hans 'Lovsånger och andeliga visor i nådene' av 1875 trycktes i nio upplagor. . . . Han skrev flera psalmer, och en av dem finns med i 1986 års psalmbok med nr 278 'Frälsare tag min hand . . .' I sina 'Minnen' berättar finansminister Ernst Wigforss från sin uppväxttid i Halmstad, att föräldrana tidigare hade gått till Missionshuset och att en av de kända människorna där var Fredrik Engelke. Han nämndes ofta i det Wigforsska hemmet som en gammal bekant."

Engelke, Fr(edrik): Mullsjö missionsförenings årsmöte (Jönköpings-Posten 1905-01-31)

E(ngelke), Fr(edrik): Smålandsfolk (Jönköpings-Posten 1900-11-17; bakom signaturen Fr. E. döljer sig med all sannolikhet Fredrik Engelke)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Hakarps församling): Gå ända fram! (Jönköpings-Posten 2003-01-03)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Huskvarna): Jesus i Nasarets synagoga (Jönköpings-Posten 1989-12-01)

Engkvist, Conny (kyrkoherde i Hakarp): Har pengarna blivit vår Gud? (Jönköpings-Posten 2007-11-30)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Hakarps församling): Prövningar vi möta få ... (Jönköpings-Posten 1996-02-23)

Engkvist, Conny (pastorsadjunkt, Huskvarna): Är det dags att göra bot? (Jönköpings-Posten 1982-03-12)

Engkvist, Sven - Ottosson, Börje: A 6 Försvarshistoriska Museum - Ett stadshistoriskt museum i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

England, Robert G.: Hans Küng. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

English, Donald: Kan vi vara fullkomliga? Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Donald English, född år 1930 i Consett nordväst om Durham i nordöstra England. Död 1998. Metodistpastor. "Ledde bibelstudier för parlamentsledamöter. Åt lunch med drottningen på Buckingham Palace." (Independent)

English, Donald: Metodismen och den evangeliska väckelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Englund, Karl-Gustav. Se Johansson, Gerhard: K.G. Englund.

Englund, Lars: Hand, fågel (1946). Lars Englund, född år 1917 i Stockholm. Död 1959. Poet, folkhögskollärare. "Hör till miniatyrdiktens mästare i svensk lyrik med bland annat impressionistiska naturdikter."

Englund, Lars: Snö i juni (1986)

Englund, Lars: Stockholmsdröm i juni. Se Håkanson, Björn samt Englund, Lars: Snö i juni.

Englund, Lars: Ögonen. Se Håkanson, Björn samt Englund, Lars: Hand, fågel.

Engman, Fredrik: Medeltida odling och äldre järnframställning inom fastigheten Källarp i Barnarps socken. Se Tabergs Bergslag XX.

Engnell, I.: Work in the Old Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1961). Ivan Engnell, född år 1906 i Linköping. Död 1964. Professor i exegetisk teologi vid Lunds universitet 1947 och i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala univesitet samma år. "Sökte sig utifrån sina detaljstudier av religionen fram till generella teorier om religiös utveckling, om myt och historia om text och traditionsförmedling om mönster i gudstron och mycket annat." (Anders Jeffner)

Engstrand, Carl Johan. Se Gustavsson, Lennart: Skräddaren i Månsarp 1906-1937.

Engström, Albert: Den sovande staden. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd. Albert Engström, född år 1869 i Lönneberga nordväst om centralorten Hultsfred. Död 1940. Konstnär och författare. "Det mot upplösning glidande ståndssamhället träder fram i (hans) karikerade men karakteristiska och levande schatteringar: bondgummorna på hemvägen från kafferepet, frikyrkopredikanten i talarstolen, de sävliga och enfaldiga beväringarna, snobbiga löjtnanter och rytande majorer, livsbejakande studenter och tankspridda professorer samt riksdagsgubbar i alla former." (Ingvar Holm)

Engström, Albert: En midsommardag. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: En skilsmässa. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Ett besök på Harön. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Frontförändring. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon (1911,1943)

Engström, Albert: Gotska Sandön (1926,1941)

Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd (1921,1939)

Engström, Albert: Inferno. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Julotta. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Jus patronatus. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Järnvägen och jag. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Kanot. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Kareten. Se Engström, Albert: Medan det jäser.

Engström, Albert: Kvinnor. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Med penna och tallpipa (1927,1939)

Engström, Albert: Medan det jäser (1918)

Engström, Albert: Memoarer (1927). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Engström, Albert: Monken och kongen. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Mormor. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Moskoviter (1924,1939)

Engström, Albert: Mot aftonglöden (1932). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Engström, Albert: Praktik. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Smålandsmystik. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Sockerängeln. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Strix. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Såssialpolitik. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Utter. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Vid en milstolpe (1929,1943)

Engström, Albert: Årsskifte. Se Engström, Albert: Medan det jäser.

Engström, Albert: Äventyr och hugskott (1908). Se Hjalmar Alving-Gudmar Hasselberg: Svensk litteraturhistoria.

Engström, Gustav: Som jag minns Hagafors. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Engström, Margareta. Se Franzén, Eva-Lotta: "Samtal" - Ett minnesmärke över väckelserörelserna i Jönköping. Margareta Engström, född år 1935 i Bankeryd norr om centralorten Jönköping. Skulptör, målare och tecknare. Utbildning vid Académie Libre i Paris och Konstakademien i Stockholm. Bland hennes skulpturer kan nämnas "Samtal" (mellan den religiösa 1800-talsväckelsens profiler Aurore Storckenfeldt och Lina Sandell) vid Gelbgjutargatan i Jönköping.

Engström, Olle: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet. Olle Engström, född år 1920. Död 2003. Rektor vid Teologiska Seminariet, Lidingö (Svenska Missionsförbundet) 1962-1985. Arbetade aktivt med ekumenik nationellt och internationellt.

Engström, Olle: SMF medlem i den nya alliansen? (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Enoksen, Lars Magnar: Fornnordisk mytologi enligt Eddans lärdomsdikter (”Fornnordisk mytologi”) (2000). Lars Magnar Enoksen, född år 1960 i Malmö. Serieskapare och författare med intresse för runor.

Enquist, Per Olov: Legionärerna - En roman om baltutlämningen (1968). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Per Olov Enquist, född år 1934 i Hjoggböle, Bureå söder om centralorten Skellefteå. Författare, regissör, dramatiker. "1975 berömde han de röda khmerernas deportering av Phnom Penhs befolkning för tvångsarbee på landsbygden, vilket kom att förfölja honom i den svenska debatten; i självbiografin 'Ett annat liv' (2008) ångrade han detta och kommenterade att han inte ens visste vem Pol Pot var. . . . Uppväxten i Västerbotten och i en djupt religiös miljö präglad av fromhet har lämnat många spår i flera av Enquists romaner. Dels språkligt . . . (med) lån från den fromt religiösa litteraturen, dels tematiskt med flera romaner . . . som berör väckelserörelsens historia."

Enquist, Per Olov: Lewis resa (2001)

Ensor, Peter W.: The Authenticity of John 4.35. Se The Evangelical Quarterly (2000).

Ensor, Peter W.: The Authencity of John 12:24. Se The Evangelical Quarterly (2002).

Enström, Per-Åke: En betydelsefull födelse (Jultidningen Snöflingan 2006)

Ephemerides Theologicae Lovanienses (1975,1982,1994,1998)

Eppstein, Victor: The Historicity of the Gospel Account of the Cleansing of the Temple. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1964).

Ericson, Gunnar (pastor, Eksjö baptistförsamling): Jesus - de lidandes vän (Jönköpings-Posten 1957-01-25)

Ericson, Hans-Olof: När målarna bestämde - ett exempel på facklig makt över arbetsmarknaden i Jönköping 1898-1909. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Ericson, Pernilla (diakon i Habo pastorat): Det himmelska brödet (Jönköpings-Posten 2007-03-16)

Ericson, Uno Myggan: En flygare på Statt. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland. Uno "Myggan" Ericson, född år 1926 i Nässjö. Död 2001. Journalist, författare, teaterman och nöjeshistoriker. "Var expert på svensk nöjeshistoria. . . . Ett särskilt intresse hyste också Ericson för dåvarande Jugoslavien och särskilt för staden Dubrovnik, och han föreläste och gav ut flera böcker om både landet (till exempel 'Jugoslavien' 1965) och staden (till exempel 'Gator i Dubrovnik' 1967)."

Ericson, Uno Myggan: En kvinna som älskade rörelse. Se Kvinnor i Småland.

Ericsson, Ann-Sofie: Om Eckersholm. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Ericsson, Gunnar: Barn i Bullerbyn. Se Barndom i Småland. Gunnar Ericsson, född år 1906 i Vimmerby. Död 1974. Politiker, lantbrukare, konstnär, författare. Bror till författarinnan Astrid Lindgren. "Under andra världskriget hjälpte Ericsson (som stor Finlandsvän) finskspråkiga krigsbarn i Sverige och arrangerade svensk hjälp till det finska jordbruket."

Ericsson, Gunnar: Också en skola (skolan = Smålands husarregemente i Eksjö). Se Småländska skolminnen.

Ericsson, Gunnar: Pissan och Salikon. Se Fyra syskon berättar.

Ericsson, Per: Bad och badhus i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981. Per Ericsson, född år 1936 i Jönköping. Död 2018. Chef för Folkrörelsearkivet i Jönköping 1985-2001. "Under många år arbetade han med en omfattande sammanställning om Jönköpingsbor under 1600- och 1700-talet." (Jkpg News 2018-05-02)

Ericsson, Per: Bryggerihistoria. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Ericsson, Per: Den apostoliske krukmakaren. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Ericsson, Per: Folkets Hus i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Ericsson, Per: I Linnés anda - Anders Wåhlin, upplysningens man i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Ericsson, Per: Jönköpings jordegummor (1999)

Ericsson, Per: Konterfejaren Daniel von Röhlen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Ericsson, Per: Lögevattnets kraft - Folktro om barnafödandets magi". Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Ericsson, Per: "Mången sätter därpå värde . . . " - ett bidrag till tobakens historia i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Ericsson, Per: När fru Thalia fick ett tempel - om Jönköpings första fasta teaterscen. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Ericsson, Per: Om Hovrättstorgets "publika byggnader" på 1600-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Ericsson, Per: Simsportens uppkomst i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Ericsson, Per: Stora Trädgård - Ett bidrag till Jönköpings bebyggelsehistoria. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Eriksson, Alberth: Nu gå vi vidare. Se Ongman-minnen.

Eriksson, Arne (missionssekreterare, Svenska Alliansmissionen): Jesus är adventskonungen (Jönköpings-Posten 1994-11-25)

Eriksson, Arne: Samlingarna Forum Förnyelse. Se Soluppgången 1996.

Eriksson, Arne. Se också Jonsson, Karin-Eriksson, Arne: Hemkontakt i Skarpnäck.

Eriksson, Arthur: Det glömmer jag aldrig. Se Soluppgången 1962.

Eriksson, Artur: En sommartorpare i Bondstorp. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Eriksson, Gunnar: Den lärda kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden. Gunnar Eriksson, född år 1931 i Ludvika. Vetenskapshistoriker och professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1962-1996. "1969 publicerade han ett stort arbete om botanikens historia i Sverige. Han har publicerat flera större arbeten om Olof Rudbeck d.ä."

Eriksson, Gunvor: Gilleskrönika 1991. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992. Gunvor Eriksson, född år 1928. Död 2014. Länsbibliotekarie i Jönköpings län.

Eriksson, Gunvor: Gilleskrönika 1992. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Eriksson, Gunvor: Hur dags beräknas talet skola gå av stapeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Eriksson, Gunvor: Jönköpings stadsbibliotek 1916-1976. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Eriksson, Gunvor. Se också Ydrefelt, Agne: Stadsbiblioteket 75 år. Gunvor Eriksson - tidigare bibliotekschef - minns.

Eriksson, Gustaf: Brodershälsning från Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Eriksson, Jan-Erik (pastor, Hjelmserydsstiftelsen): Sanningen ger frihet (Jönköpings-Posten 1978-09-15)

Eriksson, Joel: Under den Allsmäktiges beskydd. Se Soluppgången-På konungens bud 1943

Eriksson, Joel: Välsignelse dold i olyckan. Se Soluppgången 1957.

Eriksson, Karin: Kyrkstäder (2000). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 2001. Karin Eriksson, född år 1937 i Stockholm. Uppvuxen i Vaxholm. Död 2014. Folkbildare, föreläsare, debattör. Länsantikvarie i Västerbotten 1976-2002.

Eriksson, Karin: Tankar kring en tavla. Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Eriksson, Kerstin: LP-verksamhetens Ideella Riksförening. Se Grundt(r)on.

Eriksson, LarsOlov: För att ni skall tro. Johannesevangeliet (2007). LarsOlov Eriksson, född år 1950 i Skellefteå, gästprofessor i bibelvetenskap vid Lutheran Bible Institute i Irvine i Kalifornien, USA vårterminen 1999; gästforskare i Gamla testamentet vid Fuller Theological Seminary i Pasadena i Kalifornien, USA vårterminen 2007.

Eriksson, Lasse: Jag har kokat tvåhundratusen potatisar - men kan inte erinra mig en enda av dessa (2002,2005). Lasse Eriksson, född 1949 i Piteå. Död 2011. Artist och författare.

Eriksson, Linné: Bland missionärer. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg. Linné Eriksson, född år 1906 i Kolsva nordväst om centralorten Köping. Örebromissionens missionsföreståndare 1960-1973.

Eriksson, Linné: Bland pingstvänner och andra vänner. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: De båda "Sveorna". Se Vinterhälsning 1971.

Eriksson, Linné: Det började i Guarany. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Det heliga lortvattnets stad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: En dag i atombombad stad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Farväl till kontrasternas land. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Framme i Afrika. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Från Nippons öar till Himalayas berg. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Intervju med reskamraten. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Konferens på vulkanisk mark. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Kontakt med Kongokyrkan. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Kristna symboler och blommande vallmon. Se Soluppgången 1959.

Eriksson, Linné: Lösryckta dagboksblad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Minnen från Minneskyrkan. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Nordväst mot öster. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Novemberkväll i indiandalen. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Reflexioner i ett missionärsrum. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Resa mot advent i ökenstad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Röster från och om Indien. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Samtal med några medarbetare. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Samtal med presidenten för Baptistunionen i Centralafrikanska republiken. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Samtal om sagoland och u-land. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Särpräglade huvudstäder. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Tankar i luften. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Titanen i Tegnérlunden (Jultidningen Soluppgång 1971)

Eriksson, Linné: Ur min brasilianska dagbok. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien (1968)

Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg (1963)

Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg (1965)

Eriksson, Magdalena: Sawadii kha! (Kontakt - en tidning från Pingstkyrkan Mullsjö dec 2002)

Eriksson, Manne: Jordbruket under medeltiden. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Eriksson, Olle: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Anna: Träkyrkan i Bjurbäck.

Eriksson, Per-Gustaf: Att mogna som människa. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig. Per-Gustaf Eriksson, född år 1942. Samtalsterapeut, föreläsare, handledare. "Det profana (terapeutiska) samtalet(s syfte) är att hjälpa människor att komma tillrätta med psykologiska och sociala livsbehov, den egna livssituationen. Själavården vill dessutom hjälpa oss att hitta ett rätt förhållande till Gud." (Dagen 2014-03-28)

Eriksson, Per-Gustaf: Själavård – kristen omsorg uttryckt i handling (ej daterad, omkr 2000)

Eriksson, Peter: Libris Media AB. Se Grundt(r)on.

Eriksson, Sara (ungdomsledare i Korskyrkan, Jönköping): Världen behöver äkta kärlek (Jönköpings-Posten 2006-05-12)

Erixon, Björne: Rymma eller rymmas? en bok om dig och församlingen (2002). Björne Erixon, född år 1940 i Uppsala. Pastor, bibellärare, författare. "Kristen tro behöver bearbetas intellektuellt med trovärdiga hållbara argument. En relevant apologetik kan röja undan onödiga tankehinder samt skapa nyfikenhet för en genomtänkt världsbild." (Dagen 2017-04-13)

Erixon, Jan: Ropet från urkyrkan (1999)

Erlandsson, Seth: Kampen om Babels tron - den assyriske världsfursten som Babels kung. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989). Seth Erlandsson, född år 1941. Luthersk bibelforskare och författare.

Erlandsson, Seth: Vem är Jesus? Se Biblicum 2004:3.

Erlandsson, Seth. Se också Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D.: Det står skrivet.

Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D.: Det står skrivet (1971)

Ernestam, Bernhard J:son: "De skola förintas" (Jönköpings-Posten 1940-07-27). Bernhard J:son Ernestam, född år 1887 i Asker sydost om centralorten Örebro. Död 1976. Rektor och journalist. Aktiv inom baptistsamfundet och nykterhetsrörelsen. Rektor vid Osby samskola 1925-1955. "Eleverna kom från hela Sverige. Skådespelaren Ernst-Hugo Järegård och Ikeas grundare Ingvar Kamprad är några av eleverna. . . . Ernestam var tidigt kritisk mot nazismen i Tyskland. Han började skriva artiklar där han varnade för rörelsen. . . . Regelbunden medarbetare i Svenska Morgonbladet."

Ernestam, Bernhard J:son: Hålla vi på att bli "känsloidioter"? (Jönköpings-Posten 1938-02-01)

Ernestam, Bernhard J:son: Mörkret faller stort och tungt (Jönköpings-Posten 1943-06-28)

Ernestam, Bernhard J:son: Om skålseden (Jönköpings-Posten 1947-05-10)

Ernestam, Bernhard J:son: Permission för kyrkobesök (Jönköpings-Posten 1937-07-02)

Escobar, Samuel: Arbete. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Samuel Escobar, född år 1934 i Arequipa sydost om Lima i Peru. Teolog, författare, baptistpastor. Professor i missiologi vid Palmer Theological Seminary i Wayne nordväst om Philadelphia i nordöstra USA.

Escobar, Samuel: Befrielseteologin. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Esh-Shaib, Fuad: Ett sårs historia (1944). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Esh-Shaib, Fuad: Motorns begravning. Se Esh-Shaib, Fuad: Ett sårs historia.

Esh-Sharouni, Yousuf: Trängsel (1963). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättelser.

Eskdal, Britta: Så var det då. Se Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år.

Eskilsson, Sören (ungdomspastor, Pingstkyrkan, Habo): Känn inte någon oro! (Jönköpings-Posten 1985-05-31). Sören Eskilsson, född år 1960. Ordförande för Pingst - Fria församlingar i samverkan (Dagen 2010-05-07).

Esking, E.: Johannesevangeliet och historien. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1945). Erik Esking, född år 1905 i Eskilstuna. Präst.

Espelund, James: Släktenas rad räcker oss handen. Se Boken om Svenarum. James Espelund, född år 1882 i Stockholm. Vice komminister i Svenarum.

Esping, Olof: När kriget kom till Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999. Olof Esping, död år 2014 i en ålder av 95 år.

Esping, Ulla: Mästaren och tornuren - Om urmakare Johan Barkman i Jönköping 1811-1842. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996. Ulla Törnqvist-Esping, född år 1924.

Espinosa, Robin: Cool news from Notting Hill. Se Life Atlantic, The Magazine 10 juni 1968.

Espmark, Kjell: Ordens försynta makt. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig. Kjell Espmark, född år 1930 i Strömsund. Författare. Litteraturvetare. Professor vid Stockholms universitet 1978-1995. "Romansviten Glömskans tid 1987-1997 . . . har beskrivits som 'En romansvit tecknad i mörkast tänkbara färger och utan motsvarighet i vår tid'."

Es-Salam el-Ujeili, Abd: Kärleken och själen (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Abdul-Salam Ojeili, född år 1918 i Al-Raqqah öster om Aleppo i i nordcentrala Syrien. Död 2006. Romanförfattare.

Es-Salam el-Ujeili, Abd: Mordet på Muhammed ibn Ah med Hinti. Se Es-Salam el-Ujeili, Abd: Kärleken och själen.

Essén, Rütger: Sverige under världskriget och kristiden. Se Svenska folket genom tiderna 11. Rütger Essén, född år 1890 i Nyköping. Död 1972. Diplomat och pronazistisk skriftställare. Aktiv i Sveriges Nationella Förbund. "Stannade som förste vice ordförande i Sveriges Nationella Förbund efter brytningen med Per Engdahl och Nysvenska Rörelsen 1941."

Estborn, David: Från stiftsrådets verksamhet. Se Växjö stift i ord och bild. David Estborn, född år 1894 i Gällaryd sydost om centralorten Värnamo. Död 1971. Överlärare, folkskoleinspektör, rektor. "Till de ledande (i Oxfordgrupprörelsen) i Småland hörde Yngve Hamrin. Dit hörde också rektorerna Hjalmar Bjurulf och David Estborn samt missionärs- och läkarparet Lars och Lydia Vitus." (Jönköpings-Posten 2015-06-12)

Estborn, Sigfrid: Blick på Indien (Jönköpings-Posten 1942-11-21). Sigfrid Estborn, född år 1892 i Gällaryd sydost om centralorten Värnamo.. Död 1985. Komminister i Sofia församling i Jönköping (1925). Tillsammans med hustrun Edith verksam som Svenska Kyrkans missionär i Sydindien 1933-1961. Föreståndare för Teologiska högskolan i Madras.

Estborn, Sigfrid: Blick på Indien av i dag. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Estborn, Sigfrid: Dröm blir verklighet. Se Steiner, John: Skapande paus ...

Estborn, Sigfrid: Härska eller tjäna (Jönköpings-Posten 1942-12-14)

Estes, Steve. Se Eareckson, Joni-Estes, Steve: Ett steg vidare.

Estham, Inger: 1700-talets textilier. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid. Inger Estham, född år 1928 i Stockholm. Död 2016. "Avdelningschef och enhetschef för textilenheten vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Specialist på kyrkliga textilier från medeltid till 1900-tal." (Bukowskis)

Estham, Inger: Den kyrkliga textilkonstens förnyelse. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Etchells, Ruth: Människans dilemma i modern litteratur. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Ruth Etchells, född år 1931 i London, England. Död 2012. Poet och college rektor som tillbringade det mesta av sitt yrkesverksamma liv vid universitet i Durham. "Utnämndes 1979 till rektor för St. John's College i Durham, en anmärkningsvärd utnämning eftersom detta gjorde henne både till den första lekmannaperson och den första kvinna som var rektor vid ett 'Church of England' college."

Ett lyckligt hem och dess grundläggning (översättning: L.G. Berglund) (1899,1906). Bok nr 96 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ett solvarv (- Födelsedagsalbum med pärlor ur diktens värld) (1944). (Gåva från farmor till BG Ask på dennes 8-årsdag)

Et-Tekerli, Fuad: Den slocknande lyktan (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Fouad al-Tikerly, född år 1927 i Bagdad, Irak. Död 2008. Romanförfattare. "Al-Tikerlys roman ('Den långa vägen tillbaka' - 1970-talet) var en av de få som öppet kritiserade den irakiska regeringen utan att bestraffas."

Eun-Hei Johansson, Emma Sofie: Gamla Jönköpingsyrken - vanliga förr men ovanliga i dag. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

European Journal of Theology (1996)

Eusebius: Ecclesiastical History (ca 325 och ett antal år dessförinnan). Eusebios av Caesarea född år 263, sannolikt i Caesarea. Död 339. Kyrklig författare i traditionen från Origenes. Biskop av Caesarea i Palestina från ca 313. "Eusebios stod kejsar Konstantin nära och uppfattade hans styre som uppfyllelsen av Guds rike på jorden. Eusebios var den främste lärde inom kyrkan på sin tid. Bland annat författade han den första kyrkohistorien och kallas kyrkohistoriens fader."

Evangelisk Tidskrift (1934-1935)

Evans, Craig A.: Jesus' Action in the Temple: Cleansing or Portent of Destruction. Se Catholic Biblical Quarterly (1989). Craig A. Evans, född år 1952. Författare och evangelisk forskare i Nya testamentet. Professior i Nya testamentet vid Acadia Divinity College i Wolfville, Nova Scotia i östra Kanada och i bibliska studier vid Trinity Western University i Langley i sydvästra Kanada. "Evans forskning har lett till konferenser över ämnen som innefattar Dödahavsrullarna och Bibelns arkeologi."

Evans, Craig A.: Peter Warming Himself: The Problem of an Editorial "Seam". Se Journal of Biblical Literature (1982).

Evans, Craig A.: The Voice From Heaven: A Note on John 12:28. Se Catholic Biblical Quarterly (1981).

Evers, Artur: Lanthushållning och brännvinsbränning under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 7. Artur Evers, född år 1884.

Evers, Ernst: Berättelser för folket - Femte bandet (1892). Bok nr 122 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Evers, Ernst: Berättelser för folket - Tredje bandet (1891). Böckerna nr 123 och nr 124 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Evers, Ernst: Hemåt (1896,1901). Bok nr 81 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ewalds, Erik: Du behövs i församlingen (1987). Erik Ewalds, född år 1918. Författare och själavårdare. "Stod för en helhetssyn på människan som öppnar revolutionerande perspektiv inom själavården." (Fred's Konsult)

Ewalds, Erik: Helande själavård (1981)

Ewing, Horatia: Lingburgs lycka ("före 1886",1917). Bok nr 62 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek. Horatia Ewing, född år 1841 i Ecclesfield norr om Sheffield i England. Död 1885. Barnboksförfattare. "Hennes böcker visar prov på en sympatisk insikt i barns levnadsförhållanden, en beundran av militära ting och en stark religiös tro."

Exman, Eugene: Albert Schweitzers värld (1955). Eugene Exman, född år 1900 i Blanchester nordost om Cincinnati i USA. Död 1975. Författare.

Expository Times (1953,1960,1981,1983,1985,1996-1999,2001,2002,2006)

Expressen (1946,1947,2005)

Extra-Posten 1794. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Ey, August: Harzmärchenbuch, oder Sagen und Märchen aus dem Oberharze (1862). Se Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod (1987,1988). August Ey, född år 1810 i Clausthal sydost om Hannover i Tyskland. Död 1870. Pedagog, bokutgivare.

Eyrbyggjasagan: Spökerierna på Frodö gård (1200-talets början). Se Vikingahistorier.

Fackre, Gabriel: Försvar för tron i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Gabriel Fackre, född år 1926 i Jersey City väster om New York City i nordöstra USA. Död 2018. Teolog och "Abbot Professor" vid Andover Newton Theological School i Newton väster om Boston i nordöstra USA. "Fackre skrev . . . bland annat fem böcker om kristen troslära "The Christian Story". Var president i American Theological Society."

Fag, Lennart: Botanisten i Packebo. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Fag, Lennart: Gamla anteckningar från Starkeryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Fagerberg, Chr.: Gästvänlighet. Se Missionsförbundet 1924.

Fagerberg, Hilding: Bakom järnridån till Orienten (1958). Hilding Fagerberg, född år 1913 i Grönahög sydost om centralorten Ulricehamn.. Död 2006 i Norrahammar. Evangelist inom Svenska Alliansmissionen och författare. "Känd för sina dråpliga och otroliga berättelser talade från hjärtat."

Fagerberg, Hilding: Budskap i tält och kyrka (1972)

Fagerberg, Hilding: Fikonträdet knoppas. Se Soluppgången 1976.

Fagerberg, Hilding: Från Grönahög ut i vida världen (1996)

Fagerberg, Hilding: Londonkryssning i SAU:s regi. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Med Volvo till Kanaan (1954)

Fagerberg, Hilding: Möte med Amerika. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Något om svenskarna i Amerika. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Fagerberg, Hilding: På andra sidan Bottenhavet. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i tvä världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar (1956)

Fagerberg, Hilding: Sommar i Portugal (1968)

Fagerberg, Hilding: Strövtäg i Hitlers skugga. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i tvä världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Säckpipa och herdelur (1963)

Fagerberg, Hilding: Två tidiga evangelistminnen. Se Soluppgången 1968.

Fagerberg, Hilding: Under Spaniens sol. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Oscar: En forntida Vätterfärd - Sagan om Blåkåre. Se Gudmundsgillets Årsbok 1951. Oscar Fagerberg, född år 1878. Författare.

Fagerberg, Oscar: Storådalen (1930). Se Mellan Härån och Rasjön 1987.

Fagerlund, Erik: Historier, uttryck och sägner. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Fagerlund, Erik: Ur Västra Härads dombok. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Fagerlund, Sven: Marknadsminnen från Oxabacken. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Fahlander, Leonard. Se Topelius, Zacharias: Leonard Fahlander.

Fahlman, Erik: Den springande punkten. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16". Erik Fahlman (pseudonym för Sigurd Dahlbäck), född år 1866 i Falun. Död 1932. Författare, advokat och etnolog. "Blev folklivsforskare i Överkalix. Han verkade även som försvarsadvokat inom arbetarrörelsen."

Fahrni, Dieter: An Outline History of Switzerland (1997)

Falk, Stig (pastor, Habo missionsförsamling): I gemenskap med Kristus (Jönköpings-Posten den 26 maj 1956). Stig Falk, född år 1924 i Tjärstad norr om centralorten Kisa i Kinda kommun. Pastor i Mullsjö och Bjurbäck 1953-1957.

Falk Nilsson, Elisabeth (komminister i Huskvarna församling): "Du är på väg - en dag blir natten vit" (Jönköpings-Posten 2004-01-02) Elisabeth Falk Nilsson, född år 1952. "Skara stift, som Mullsjö-Sandhems församling är en del av, har satt en vision för hela stiftet. Visionen är: 'Tillsammans skall vi tala tydligt om Jesus' i ord och handling. Hur, var och när är ofta frågan? Budskapet är detsamma, men vägarna förändras. Må vi finna dem! Det får vara vår gemensamma bön." (Kyrktuppen - En hälsning från Svenska kyrkan Mullsjö-Sandhems församling 2014:2 "Herdekrönikan" Elisabeth Falk Nilsson

Falk Nilsson, Elisabeth: Håll "ögonen" öppna inte bara i juletid (Jultidningen Snöflingan 2007)

Falk Nilsson; Elisabeth (kyrkoherde i Sandhems pastorat): Med blicken vänd mot öster (Jönköpings-Posten 2006-11-17)

Falk Nilsson, Elisabeth: Taizé - Här kan alla mötas. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Falkenland, Christine: Den skygga. Se Andrum III. Christine Falkenland, född år 1967 i Göteborg. Författare. "Hennes språk är ålderdomligt och präglat av Bibeln. Dikterna uttrycker ångest, nedstämdhet och längtan efter Gud."

Falkenland, Christine: Hur ska vi börja, Gud? Se Andrum III.

Falkenland, Christine: Kvinnorna framför mig. Se Andrum III.

Falkenland, Christine: Själens begär (2000,2001)

Familjärt. Se Stora skrattboken.

Farmer, William R.: The Palm Branches in John 12:13. Se Journal of Theological Studies (1952). William Reuben Farmer, född år 1921 i USA. Död 2000. Nytestamentlig teolog. Professor vid Southern Methodist University i Dallas och forskade vid University of Dallas. "Farmers specialområde var det synoptiska problemet."

Fast, Olle: Sydafrika - så växte en stark kyrka fram (2000). Se Vi är inte färdiga ... Olle Fast, född år 1925 i Nydala nordost om centralorten Värnamo. Död 2009. Missionär i Sydafrika. "Under åren i Sydafrika (1950-2003) arbetade Olle med församlingsarbete på ett flertal missionsstationer i norra Transvaal. . . . Många församlingar har fått del av hans undervisning om administrativa rutiner." (Dagen 2009-09-29, Gerd Pettersson, missionssekretare i Svenska Alliansmissionen)

Fast, Olle: Överlämna. Se Soluppgången 1960.

Fasth, Tore: Liten historik om Månsarps kyrka. Se Tabergs Bergslag XII.

Fasth, Tore: Om torp och torpare, backstugor och backstugusittare. Se Tabergs Bergslag XI.

Faulkner, Willliam: Absalom, Absalom! (1936,2007). Willliam Faulkner, född år 1897 i New Albany sydost om Memphis i USA. Död 1962. Författare. Erhöll Nobelpriset i litteratur år 1949. "Faulkner brukar anses tillhöra den modernistiska traditionen. Han använder sig av inre monologer och hans romaner berättas ofta ur romanförfattarnas olika perspektiv. Med sina långa och komplexa meningar var han en motpol till den samtida författarikonen Ernest Hemingway. Faulkner behandlar ofta den amerikanska söderns problem i sina romaner: förfallet, rasproblemen och arvet från det amerikanska inbördeskriget. De flesta av hans romaner är starkt pessimistiska."

Fee, Gordon D.: On the Inauthenticity of John 5:3b-4. Se The Evangelical Quarterly (1982). Gordon Fee, född år 1934 i Ashland norr om San Francisco i västra USA. Professor i New Testament Studies vid Regent College i Vancouver, Canada. "Upptäckte att Codex Sinaiticus i Johannesevangeliet 1:1-8:38 och i några andra delar av detta evangelium inte representerar den alexandrinska textformen utan den västra textformen. . . . Har ifrågasatt den klassiska pingstförståelsen av dopet i den helige Ande som något som följer på och som är skiljt från den kristna omvändelsen. . . . Är stark motståndare till 'prosperity gospel'."

Feilitzen, Carl von. Se Åkerberg, Erik: Till ett hundraårsminne (av Carl von Feilitzen). Carl von Feilitzen, född år 1840 i Skeda sydväst om centralorten Linköping. Död 1901. Lantbrukskemist, känd som främjare av Sveriges myrodling. "Öppnade 1877 i Jönköping en enskild kemisk station för jordbruket och näringarna, vilken 1885 ersattes av en statens anstalt för samma ändamål och med honom som föreståndare. . . . Blev snart den drivande kraften i tidens starkt framträdande arbete för (mossars och andra torvmarkers) uppodling. Som den egentlige stiftaren av Svenska Mosskulturföreningen och intill sin död föreståndare för dess arbeten räknas han som den svenska mosskulturens fader. . . . Carl Eldh har gjort en porträttbyst i brons av Carl von Feilitzen, som finns på Vedtorget i Jönköping."

Feinberg, Charles Lee: The Image of God. Se Bibliotheca Sacra (1972). Charles L. Feinberg, född år 1909 i Pittsburgh i nordöstra USA. Död 1995. Bibelforskare och professor i semitik och Gamla testamentet (Dallas Theological Seminary 1934). Auktoritet i judisk historia, språk och seder i Gamla testementet och bibliska profetior. "Hörde till det team som ursprungligen översatte 'New American Standard Bible'."

Felix: Ödets stjärnor (1904). Bok nr 127 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek (sambindning med boken Wahlborg, John: Hans händers verk). Felix, pseudonym för Johan Nygren.

Fénelon, François: Kristliga råd och betraktelser (ca 1700,1877,1930,1978). Franois Fénelon, född år 1651 i Sainte-Mondane norr om Toulouse i sydvästra Frankrike. Död 1715. Kyrkoman, teolog och andlig författae. "Framstår i sina skrifter som huvudrepresentanten för den aristokratiska oppositionen mot Ludvig XIV:s envälde och kräver generalständernas återupplivande med mera. Bland annat utarbetade han 1711 ett formligt författningsutkast. . . . I sin politiska åskådning förebådade han Charles-Louis de Secondat Montesquieu och i sin pedagogiska Jean-Jaques Rousseau. . . . Hjalmar Söderberg skriver i boken Doktor Glas att Fénelon är upphovsman till uttrycket 'Livet är kort, men timmarna äro långa'."

Fensham, F.C.: I am the Way, the Truth and the Life. Se Neotestamentica (1968). Frank Charles Fensham, född år 1925 i Heilbron (söder om Johannesburg) i Oranjefristaten (i Sydafrika). Död 1989. Professor i semitiska språk vid Stellenbosch University i Stellenbosch öster om Kapstaden i sydvästra Syafrika 1962-1985. "Charles Fenshams arbete och liv kan aldrig beskrivas utan att hänvisa till hans tjänst för och stärkande av Africaans (den sydafrikanskt-holländska) kulturen." (W. Claassen)

Fensham, F.C.: Love in the writings of Qumran and John. Se Neotestamentica (1972).

Fenz, P.A.K.: Ein Drache in Babel. Exegetische Skizze über Daniel. 14:23-42. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970).

Feraoun, Mouloud: Dagbok från Algerietkriget (1956). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare. Mouloud Feraoun, född år 1913 i Tizi Hibel öster om Alger i norra Algeriet. Död 1962. "Under Algerietrevolten beskriver Feraoun vad han ser och hör i sin dagbok. Han skriver lugnt och sakligt, med en underton av bitterhet för att världen inte protesterar mot Frankrikes massakrer och tortyr. Detta sker samtidigt som Ungernrevolten 1956, då Europas länder tog emot flyktingar med öppna armar. . . . Den 5 mars 1962 arresteras skolinspektören Max Marchand, Mouloud Feraoun och fyra lärarkollegor (av den franska nationalistiska och underjordiska organisationen) OAS. De mördas fyra dagar innan vapenvilan träder i kraft."

Feraoun, Mouloud: En kabylisk släktfejd. Se Feraoun, Mouloud: Le fils du pauvre.

Feraoun, Mouloud: Le fils du pauvre (1950). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Ferguson, Everett: Irenaeus. Se De kristna. Everett Ferguson, född år 1933 i Mongomery norr om Houston i södra USA. Professor i kyrkohistoria vid Abilene Christian University väster om Dallas. Har särskilt studerat den tidiga kristendomens historia.

Ferlin, Nils: Du har tappat ditt ord. Se Håkanson, Björn. Nils Ferlin, född år 1898 i Karlstad. Död 1961. Poet. "Nils Ferlins sällsamma förmåga att fånga de dystraste stämningar i munter vers har gjort honom till en av Sveriges populäraste poeter någonsin." (Albert Bonniers förlag 2016-03-15)

Ferlin, Nils: En gammal cylinderhatt. Se Håkanson, Björn.

Ferlin, Nils: En valsmelodi. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Fru Sorg. Se Lindell, Börje.

Ferlin, Nils: Får jag lämna några blommor. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Getsemane. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Ferlin, Nils: Kan du höra honom komma ... Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Ferlin, Nils: Kärleken kommer och kärleken går. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Ord. Se Håkanson, Björn.

Ferlin, Nils: Stjärnorna kvittar det lika. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ferm, Olle: Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Olle Ferm, född år 1947 i Norrköping. Professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet. Olympisk simmare.

Fernström, Hjalmar: Norrahammars Bruk 100 år. Se Tabergs Bergslag XII.

Fernström, Hjalmar: Något om bildningsarbetet i Tabergsdalen vid seklets början. Se Tabergs Bergslag XIII.

Fernström, Hjalmar-Fernström, Siv-Gustavsson, Lennart: Hotell och pensionat i Smålands Taberg. Se Tabergs Bergslag XV.

Fernström, K.A.: En söndag på en station i Kina. Se Missionsförbundet 1924. Karl Axel Fernström, född år 1860. Död 1942. Missionär i Centralkina (Svenska Missionsförbundet) 1893-1927. "I den mån den västerländaska kulturen vinner insteg, förbleknar Kongfutse's anseende. Vad som särskilt förringar honom inför det unga, nyvaknande Kina, är, att han ständigt pekar bakåt och att det huvudsakligen varit hans läror som hållit nationen fjättrad under årtusenden och hindrat dess framåtskridande." (Karl A. Fernström, Missionsförbundet nr. 7 1910)

Ferrari, Alexander: Med evangelium i katolskt land. Se Soluppgången 1970. Alexander Ferrari, född år 1921 i Spittal an der Drau väster om Klagenfurt i södra Österrike. Död 2002. "Chef för Hitlerjugend i Spittal vid 18 års ålder. . . . Kämpade för Tyskland vid Östfronten under Andra världskriget. . . . Flyttade till Sverige och blev troende kristen efter kriget. . . . Bedrev (på 1960-talet tillsammans med sin fru) en framgångsrik ungdomsverksamhet (i det nordvästskånska samhället Billesholm). . . . Fyllde åtskilliga gånger betelkyrkan vid sina "möten för raggare". . . . Saknaden efter familjen Ferrari var stor, när de lämnade Billesholm för Österrike och då som missionärer där."

Ferris, Paul W.: Manna narrative of Exodus 16:1-10. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1975). Paul W. Ferris. Professor i "Hebrew Bible" vid Bethel Seminary i St. Paul, USA.

Fersen, Axel von: Se Lindqvist, Herman: Axel von Fersen. Axel von Fersen, född år 1755 i Stockholm. Död 1810. Generallöjtnant, riksmarskalk, ambassadör och en av rikets herrar. "Den franska drottningen Marie-Antoinettes gunstling och planerade samt deltog i den franska kungafamiljens misslyckade flyktförsök 1791. . . . Lynchades (i Stockholm) på grund av falska rykten om att ha varit inblandad i den svenske kronprinsen Kar Augusts död 1810."

Feyerabend, Karl: Classical Greek-English (Langenscheidt's Pocket Dictionary). Karl S. Feyerabend, född år 1849. Död 1916.

Fibiger, A.: Se Guds lamm! Trosvittnet den 11 september 1924. Andreas Fibiger, född år 1868. Död 1937. Präst i Köpenhamn. "En av ledarna för Indre Missions arbete. . . . Gärna hörd folklig predikant med en övervägande konservativ teologi. Flera av hans talrika predikosamlingar och uppbyggelseskrifter finns i svensk översättning."

Filho, Jose Adriano: The Apocalypse of John as an Account of a Visionary Experience: Notes on the Book's Structure. Se Journal for the Study of the New Testament (2002). José Adriano Filho, född år 1954.

Filimonova, Ljuba: Man ställer sig på en låda . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Filin, Arkadij: En monolog av ett vittne som hade tandvärk när han såg Kristus falla omkull och börjat ropa. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Filippovitj Kochanov, Marat: En monolog om stormaktssymboler. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Filologia Neotestamentaria (1995,1997)

Finnasson, Hannus: Med hästskjuts genom Småland år 1772. Se Finnasson, Hannus: Stockholms-Rella. Hannes Finnsson, född år 1739 i Reykholt nordost om centralorten Borgarbyggö/Borgarnes i västra Island. Död 1796. Fornforskare. Biskop i Skalholt öster om Reykjavik.

Finnasson, Hannus: Stockholms-Rella (1772,1935). Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Finney, Charles: Självbiografi (1949). Charles Finney, född år 1792 i Warren väster om Hartford i nordöstra USA. Död 1875. "Presbyteriansk präst och ledare inom 'Second Great Awakening' i USA. . . . Företrädare för kristen perfektionism. . . . Från 1835 undervisade han vid Oberlin College i Ohio, som accepterade alla kön och raser. . . . Finney hade ett primärt inflytande på den väckelsestil av evangelism som utvecklade sig under 1800-talet."

Finnsson, Hannes. Se Finnasson, Hannus.

Finucane, Ronald: Förföljelser och inkvisition (bearb.). Se De kristna.

Finucane, Ronald: Valdenserna. Se De kristna.

Fishbane, Michael: Sin and Judgment in the Prophecies of Ezekiel. Se Interpretation (1984). Michael Fishbane, född år 1943 i Cambridge nordväst om Boston i nordöstra USA. Professor i judiska studier vid Divinity School, University of Chicago.

Fisher Guy, Christine: Barnen på första parkett. Se Det Bästa september 2003.

Fisher, Mary A.: Ett brinnande inferno. Se Det Bästa maj 2004.

Fitinghoff, Laura: Barnen från Frostmofjället (1907,1949). Laura Fitinghoff, född år 1848 i Sollefteå. Död 1908. Författare, som är "ihågkommen för boken 'Barnen från Frostmofjället', en sentimental skildring om sju föräldralösa barn som under nödåren i slutet av 1860-talet ensamma måste ta sig över fjäll och ödemark i sällskap med geten Gullspira. . . . Hon ville framställa bokens rollfigurer, allmogebarnen, som intelligenta och fantasifulla och inte som beskedliga våp eller illmariga mottagare av överklasshjältarnas barmhärtighet."

Fitzgerald, Robert. Se Heaney, Seamus: In Memoriam: Robert Fitzgerald. Robert Fitzgerald, född år 1910 i Geneva nordväst om New York City och uppvuxen i Springfield i Illinois, USA. Död 1985. Poet, kritiker, översättare.

Fjellestad, Gunnar: Brinnande facklor – Kvinnor och män i väckelsens tjänst (1976)

Fjellestad, Gunnar: Finge vi leva om vårt liv skulle vi bli förkunnare på nytt igen - Intervju med två SAM-pastorer (Oscar Simmergren/Verner Zimmergren). Se Soluppgången 1972.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Frälsningens grund (Jönköpings-Posten 1961-02-04)

Fjellestad, Gunnar: "Fröjdas vart sinne, julen är inne, Frälsaren kommen är". Se Soluppgången 1960.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Gudslängtan (Jönköpings-Posten 1963-06-21)

Fjellestad, Gunnar: Gudsmannen Lars på Tofta - Skildring från Fiskebäck, Göteborg. Se Soluppgången 1957.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Hjärtefrid för hjälpsökande (Jönköpings-Posten 1962-05-05)

Fjellestad, Gunnar (pastor): Kallelsen till Guds rike (Jönköpings-Posten 1958-06-13)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Kommen, ty nu är allt redo (Jönköpings-Posten 1961-06-10)

Fjellestad, Gunnar: Legendariske "Lars på Tofta" - en Guds man för sin tid - Församlingen i Lilla Fiskebäck bär arvet vidare. Se Soluppgången 1971.

Fjellestad, Gunnar (pastor): Lovsång (Jönköpings-Posten 1960-03-25)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef, Jönköping): Lovsångsmänniskor (Jönköpings-Posten 1957-03-22)

Fjellestad, Gunnar: Stora Missionshuset i Jönköping invigdes julafton 1876" s 84-85. Se Soluppgången 1976.

Fjellestad, Gunnar: Svening Henriks - En av väckelserörelsens stora gestalter. Se Soluppgången 1973.

Fjellestad, Gunnar: Tankar inför julen (Jönköpings-Posten 1964-12-19)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef och pastor): Till vem skola vi gå? (Jönköpings-Posten 1960-01-22)

Fjellestad, Gunnar: Ödemarksprofeten Paavo Ruotsalainen. Se Soluppgången 1970.

Fjellestad, Gunnar. Se också Peterson, Gunnar.

Fjellstedt, J.: Före Trolovningen - Efter vigseln (1909). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Fjellstedt, P: Biblia, Det är All den Heliga Skrift med Förklaringar (1862). Peter Fjellstedt, född år 1802 i Fjällane i Sillerud sydost om centralorten Årjäng. Död 1881. Präst, missionär, missionsledare. "Efter studier vid missionsinstitutet i Basel reste han 1829 till London. Church Missionary Society sände ut honom som missionär till Indien 1831-35, varifrån han dock måste återvända av hälsoskäl och då istället stationerades i Smyrna i Osmanska riket 1836-40. Därefter återvände Fjellstedt till Basel där han tjänstgjorde som lärare vid missionsinstitutet. . . . Efter att en tid ha verkat som resepredikant i Schweiz, Tyskland och Frankrike återvände Fjellstedt 1843 till Sverige där han 1846 blev föreståndare för missionsinsitutet i Lund. Institutet flyttades först till Stockholm 1856 och senare till Uppsala 1859, där det blev skola för blivande präster, Fjellstedtska skolan. . . . Fjellstedts syn på svensk kristendom var kritisk. Omkring 1850 skrev han till missionsinspektor Blumhardt i Basel: 'Kristendomens tillstånd i Sverige är mycket bedröfligt, och orsaken är en okunnighet, som öfvergår all föreställning, och det bland alla folkklasser.'"

Fjodorovna, Alexandra. Se King, Greg: Den sista kejsarinnan - Alexandra Fjodorovnas liv och död. Alexanra Fjodorovna Romanova, född år 1872 i Darmstadt söder om Frankfurt am Main i Tyskland. Död 1918. Rysk kejsarinna 1894-1917, maka till Nikolaj II.

Fjordevik, Christer: Diakonins teologi. Se Att gå dit ingen annan går.

Flanagan, N.: The Gospel of John as Drama. Se Bible Today (1981).

Flatt, Joseph B.: The God Who Is! Exodus 3:14-15. Se Reformation and Revival (1998).

Flaubert, Gustave: Madame Bovary (1857,1975). Gustave Flaubert, född år 1821 i Rouen öster om Le Havre i norra Frankrike. Död 1880. Romanförfattare. "En av grundarna till den nya realistiska skolan, naturalismen, som omkring 1850 uppstod i Frankrike i reaktion mot den föregående romantiken. . . . Såsom stilist är han en av den franska litteraturens förnämste. Få har med större uthållighet filat på sina verk som han."

Flensburg, Elsy (diakonissa, Hakarp): Kritik och förståelse (Jönköpings-Posten 1974-03-15). Elsy Flensburg, född i Malmö. Död år 2012 som 85-åring. Diakonissa. "Var en av de drivande i församlingens estlandsarbete. Hon värnade framför allt om barnhemsbarnen. Väl hemkommen från Estland berättade hon på ett gripande sätt om misären och fattigdomen, framför allt om barnens situation. Hon gjorde ett flertal hjälpsändningsresor till Estland." (Hakarps församlingsblad 2012:3, Conny Engkvist/Karin Grännö)

Flodén, S.A.: Från Kibunzi. Se Missionsförbundet 1924. Svante August Flodén, född år 1861 i Skallsjö nordost om centralorten Lerum. Död 1946. Missionär. "Reste 1892 till Kongo, där han sedan i 40 års tid utförde ett betydande banbrytningsarbete för kristen mission och civilisation." (Trulsås Släktförening 2000-2011)

Flodén, S.A.: Från vårt fält i Afrika. Se Missionsförbundet 1924.

Floderus, Erik: Från hedendom till kristendom. Se Svenska folket genom tiderna 2. Erik Floderus, född år 1902 i Göteborg. Död 1955. Arkeolog och konsthistoriker som arbetade med Sigtunaforskning och genomförde arkeologiska undersökningar på olika platser i Sverige.

Floderus, Erik: Kyrkan och klosterväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Flood, Herbert: Frälsningsarmén i Jönköping 100 år. Se Gudmundsgilles Årsbok 1988.

Floor, L.: The General Priesthood of Believers in the Epistle to the Hebrews. Se Neotestamentica (1971).

Floor, L.: The Lord and the Holy Spirit in the fourth Gospel. Se Neotestamentica (1968).

Florin, Doris: De värdefulla plantorna. Se Soluppgången 1961.

Flygare-Carlén, Emilie: Ett köpmanshus i skärgården, del I (1859,1860,2007). Emilie Flygare-Carlén, född år 1802 i Strömstad. Död 1892. Författare. "Som källa till bohuslänskt liv under 1800-talets första hälft är hon ovärderlig. Under 1840-talet stod hon på sin karriärs höjdpunkt, och var då Sveriges mest lästa romanförfattare samt den mest kända i utlandet. Hennes böcker översattes till norska, danska, franska, tyska, engelska, polska, italienska, spanska, ungerska, holländska, ryska och böhmiska."

Flygare-Carlén, Emilie: Skjutsgossen (1841,2003)

Fo, Dario: Bröllopet i Kanaan. Se Fo, Daniel: Mistero Buffo. Dario Fo, född år 1926 i Sangiano nordväst om Milano i norra Italien. Död 2016. Dramatiker, regissör, författare, satiriker och politisk aktivist. "Tilldelades nobelpriset i litteratur år 1997 med motiveringen 'som i medeltida gycklares efterföljd gisslar makten och upprättar de utsattas värdighet'."

Fo, Dario: Mistero Buffo (1969). Se Fo, Dario-Rame Franca: Gycklarens teater.

Fo, Dario-Rame, Franca: Gycklarens teater (1984)

Fogelberg, Adil Algot: Apladalsvisan (1896). Se Beckman, Leif: Humor från Småland. Algot Fogelberg, född år 1877. Död 1935. Kompositör, sångförfattare, packmästare.

Fogelklou, Emilia: Birgitta (1919). Emilia Fogelklou, född år 1878 i Simrishamn. Död 1972. Pedagog, teolog, religionshistoriker och författare. Den först kvinnliga teologie kandidaten i Sverige 1909. "En dag i maj 1902 satt Fogelklou på en bänk på Föreningsgatan i Göteborg då hon fick en vision som kom att prägla hennes liv, ett ljus som hon tolkade som Den Stora Barmhärtigheten och hon kände sig förlöst och fruktan försvann. . . . Hon var en sökare och mystiker och var alltid beredd til dialog med oliktänkande. . . . Efter (andra) världskriget var Fogelklou kurator på ett flyktingläger på Visingsö för 300 polskor från tyska koncentrationsläger."

Fogelklou, Emilia: Samhällstyper och medborgarideal (1926)

Fogelklou, Emilia. Se också Hammar, Inger: Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet - Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou.

Fogelström, Per Anders: Krigens barn 1788-1814 (1981,2004). Per Anders Fogelström, född år 1917 i Stockholm. Död 1998. Författare, journalist, samhällsdebattör. "Per Anders Fogelströms berättarvärld dominerades av vanliga människors vardag och strävanden. Fogelström var en av de förnämsta Stockholmsskildrarna."

Fogelström, Per Anders: Vita bergens barn 1821-1860(1987,2004)

Fogtmann, Adolphine: Drottning Margaretas Lillsven (1906,1907,1919). Bok nr 29 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek. Adolphine Fogtmann, född år 1847 i Vejle norr om Kolding på Jylland i Danmark. Död 1934. Författare.

Fogtmann, Adolphine: Då hemligheten avslöjades (1921). Bok nr 72 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: En liten askunge (1913,1918). Bok nr 55 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Familjen Brandt (1924). Bok nr 80 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Från Gustav Adolfs barndom (1922). Bok nr 73 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Gastons bedrifter (1916). Bok nr 61 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Gossar (1905,1906,1919). Bok nr 26 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Hos moster Hanna (1904,1905,1920). Bok nr 22 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Lönngången (1917,1922). Bok nr 64 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: På underbara vägar (1914,1920). Bok nr 59 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Testamentet (1907,1920). Bok nr 33 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Trogen sin konung (1919). Bok nr 69 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Folcke, Nils-Magnus: Bara en fjäril. Se Lindell, Börje samt Folcke, Nils-Magnus: Gränstid. Nils-Magnus Folcke, född år 1891 i Stockholm. Död 1976. Författare och poet.

Folcke, Nils-Magnus: Gränstid (1961)

Folke, Erik (missionsföreståndare): En helig offertjänst (Jönköpings-Posten 1923-11-09). Erik Folke, född år 1862 i Folkärna öster om centralorten Avesta. Död 1939. Missionär, översättare, författare. "1887 utreste han på egen hand som missionär till Kina och blev så banbrytare för svensk mission där. Hans mission stöddes till en början av en liten kommitté och kallades Erik Folkes mission, vilket namn snart ändrades till Svenska missionen i Kina, (senare) med namnet Evangeliska Östasienmissionen. Den hade sitt arbetsfält i provinserna Shaanxi, Shanxi och Henan och stod i nära förbindelse med Kinesiska Inlandsmissionen. . . . Folke har utgett översättningar av Laozis 'Daodejing' och Chuangtses 'Den äkta urkunden' och författat 'Tänkare i det gamla Kina' (1922)." "Erik Folke säger i ett brev från 1916: Låt missionären ställa sig vid sidan av - hjälpande och ej över kinesen styrande. Det är för detta jag sökt verka." (sista citatet från Evangeliska Östasienmissionen 2018)

Folke, Erik (missionsdirektor): Världsläget och missionen (Jönköpings-Posten 1937-02-02)

Folkesson, Arne: Som FN-soldat på Cypern. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Folkesson, Carin (pastor i Tabergs missionsförsamling): Den goda kampens änglar (Jönköpings-Posten 1999-10-01)

Folkesson, Carin (pastor i Tabergs Missionsförsamling): Maria, flickan Gud behövde (Jönköpings-Posten 2006-03-24)

Folket i Bild (1940)

Folksaga från Danmark: Kung Lindorm (1100-1200-talet?). Se Grundtvig, Svend: Gamle danske Minder i Folkemunde: Folkeaeventyr, Folkeviser, Folkesagn.

Folksaga från Indien: Sju drottningars son (1000-talet?). Se Steel, F.A.-Temple, R.C: Folklore in the Punjab.

Folksaga från Tyskland: Prinsessan som hade ett bergatroll till älskare. Se Ey, August: Harzmärchenbuch, oder Sagen und Märchen aus dem Oberharze.

Fong, Viktor: Några glimtar ur den grevliga Braheättens och Visingsborgs grevskaps historia. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937. Viktor Fong, född år 1881 i Gränna. Död 1941.

Ford, Josephine M.: Jesus as Sovereign in the Passion according to John. Se Biblical Theological Bulletin (1995). Josephine Massyngberde Ford, född år 1928 nära Sherwoodskogen norr om Nottingham i England. Död 2015. Professor i teologi vid det privata katolska universitetet i Notre Dame öster om Chicago och nordväst om Fort Wayne i Indianapolis i USA.

Ford, J. Massyngberde: Revelation (1975)

Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation (1970). Urban Forell, född år 1930 i Berlin, Tyskland. Svensk religionsfilosof som arbetar utifrån en analytisk-filosofisk ståndpunkt. Utnämndes 1972 till teologiprofessor vid Köpenhamns universitet.

Forestell, J.T.: The Word of the Cross: Salvation as Revelation in the Fourth Gospel. Se Analecta Biblica (1974).

Forkman, G.: Människans förändring - ett tema i Johannesevangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986). Göran Forkman, född år 1937. Död 2006. Präst.

Fornander, Erland (pastor i Åsenhöga missionsförsamling): Guds under till vår frälsning (Jönköpings-Posten 1953-03-20). Erland Fornander, född år 1899 i Fliseryd nordväst om centralortn Mönsterås. Död 1974. Pastor i Svenska Missionsförbundet.

Fornberg, T.: Bibeln och de många religionerna. Harmoni eller konflikt? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995). Tord Fornberg, född år 1943 i Halmstad. Docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Lärare på det katolska Newmaninstitutet i Uppsala.

Fornsvenska legendariet: Sankt Sigfrid och smålänningarna (1000-talet,1200-talet,1300-talet). Se Vikingahistorier.

Forsberg, Holger (pastor, Taberg): Så skall du bedja (Jönköpings-Posten 1960-05-20). Holger Forsberg, född år 1910 i Sorsele. Pastor i Svenska Missionsförbundet, i Smålands Taberg från år 1951.

Forsberg, Holger: Vad vi vill (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Forsmark, K.A. (kyrkoherde): Medborgarsinne (Jönköpings-Posten 1937-10-29)

Forssander, J.E.: Sveriges förhistoriska bebyggelse. Se Svenska folket genom tiderna 1. John-Elof Forssander, född år 1904 i Växjö. Död 1944. Arkeolog och professor i förhistorisk och medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.

Forssell, Lars: Det enda vi har är varandra (1960). Se Håkanson, Björn. Lars Forssell, född år 1928 i Stockholm. Död 2007. Poet, författare, dramatiker, översättare.

Forssell, Lars: Det möjliga (1974)

Forssell, Lars: Det är omöjligt säger du. Se Håkanson, Björn samt Forssell, Lars: Det möjliga.

Forsström, Axel: Viktor Rydberg som Jönköpingsskildrare (1951). Se Gudmundsgillets Årsbok 1951. Axel Forsström, född år 1891. Död 1962. Författare.

Forsyth, P.T. Se Bebbington, David: Patterns in History. Peter Taylor Forsyth, född år 1848 i Aberdeen i nordöstra Skottland. Teolog. "Inte så få betraktar honom som en av de största engelsktalande teologerna under det tidiga 1900-talet."

Fortna, Robert T.: Jesus and Peter at the High Priest's House: A Test Case for the Question of the Relation Between Mark's and John's Gospels. Se New Testament Studies (1978). Robert Tomson Fortna, född år 1930 i Lincoln sydväst om Omaha i Nebraska, USA,, död år 2016. Professor i Bibliska studier i Vassar College, Poughkeepsie norr om New York City i östra USA.

Foundations (1991).

Fovelin, Sven Gabriel (översättning från latin: Paul Wilstadius): Några iakttagelser rörande Smålands Naturalhistoria (1802). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949. Sven Gabriel Fovelin, född år 1782 i Barkeryd nordväst om centralorten Nässjö. Död 1825.

Fowler White, R.: Making Sense of Rev 20:1-10: Harald Hoehner versus Recapitulation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1994).

Fowler White, R.: On the Hermeneutics and Interpretation of Rev 20:1-3: A Preconsummationist Perspective. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1999).

Fowler White, R.: Reexamining of the Evidence for Recapitulation in Rev 20:1-10. Se Westminster Theological Journal (1989).

Fox, George. Se Robert, Arthur O.: George Fox och kväkarna. George Fox, född år 1624 i Drayton-in-the-Clay/Fenny Drayton nordost om Birmingham i England. Död 1691. Predikant och kväkarrörelsens upphovsman och organisatör. "Efter ungdomsår av djup religiös oro fick han vid 23 års ålder en uppenbarelse av Kristi närhet och att 'vara i samma ande, som frambragt de heliga skrifterna'. Detta 'inre ljus' fyllde honom med en känsla av skapelsens inre enhet, och fick honom att betrakta hög som låg som jämlikar och att hylla det allmänna prästadömets idé."

Fox, Michael V.: Ideas of Wisdom in Proverbs 1-9. Se Journal of Biblical Literature (1997). Michael V. Fox, född år 1940. Författare och bibelforskare. Professor i hebreiska och semitiska studier vid University of Wisconsin-Madison i Madison nordväst om Chicago i USA.

Framtiden, (Tidskriften) (1868). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

France, Anatole: Drottning Gåsfot (1893,1967). Anatole France, egentligen Anatole François Thibault, född år 1844 i Paris, Frankrike. Död 1924. Författare. Erhöll Nobelpriset i litteratur 1921. "Frances samtliga verk hamnade på Katolska kyrkans lista över bannlysta böcker, Index Librorum Prohibitorum."

France, Richard Thomas (Dick): Jesu liv och lära. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Richard Thomas France, född år 1938 i Londonderry nordväst om Boston i nordöstra USA. Död 2012. Forskare i Nya testamentet.

Franck, E.: Att översätta dubbeltydigheter - några iakttagelser. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983). Eskil Franck, född år 1950 i Uddevalla. Rektor för Lararhögskolan i Stockholm. "Eskil Franck har varit en mycket viktig teolog i Svenska kyrkan för dem som delar min syn på tro, religion och kyrka. . . . Han verkade för en acceptans av tolkningsmångfalden i ett trossamfund, inte som något nödvändigt ont utan som en källa till rikedom. . . . År 2006 avsade han sig prästämbetet i Svenska kyrkan." (Sydsvenska Dagbladet 2013-09-29/KG Hammar)

Frankel, David: The Deuteronomic Portrayal of Balaam. Se Vetus Testamentum (1996).

Frandell, Bruno (rektor, Korteboskolan. Jönköping): Rösten i öknen (Jönköpings-Posten 2000-12-15). Bruno Frandell, född år 1953. Lärare i systematisk teologi vid Korteboskolan (2008).

Frandell, Bruno: Vad är Korteboskolans funktion och roll som utbildning i SAM? Se Soluppgången 2001.

Frandell, Edel: Intryck från Japan. Se Soluppgången-På konungens bud 1951. Edel Frandell, död som 92-åring år 2016. Svenska Alliansmissionens missionär i Kina och Japan.

Frandell, Karl: Från enkelt plåttak till modernt regionssjukhus. Se Soluppgången 1974. Karl Frandell, död som 95-åring år 2013. Född i Lit nordost om centralorten Östersund. Svenska Alliansmissionens missionär i Japan under 1950-talet. "Frandells kom att (i Japan) arbeta främst i Ogazaki, men bodde också i Hamamatsu och Kobe. Arbetet innebar i första hand att skapa kontakter och grunda en församling. Många japaner minns Frandells med stor tacksamhet och glädje." (Östersunds-Posten 2013-10-17/Gerd Pettersson, missionssekreterare)

Frandell, Karl (W.): Japan - 50 år mission (2000). Se Vi är inte färdiga . . .

Frandell, Karl: Japan och kristendomen. Se Soluppgången 1955.

Frandell, Karl: På hans väg - i förut beredda gärningar. Se Soluppgången 1961.

Frandell, Karl: Årsrapport 1982 - Yttre missionen. Se Soluppgången 1982.

Frank, Anne: Anne Franks dagbok (1942-1944,1982,2005). Anne Frank, född år 1929 i Frankfurt am Main i Tyskland. Död 1945 i koncentrationslägret Bergen-Belsen. Blev internationellt känd för sin dagbok, som skildrar hennes upplevelser under den tyska ockupationen av Nederländerna under andra värlskriget. Dagboken skildrar hennes liv från den 12 juni 1942 till den 1 augusti 1944.

Frank, Anne. Se också Covington, Richard: Rösten som inte får tystna.

Franklin, A.P: Bref från Mandulwar, daterat den 17 februari 1909. Se Trosvittnet den 1 april 1909. Anders Peter Franklin, född år 1877 i Slätthög norr om centralorten Alvesta. Död 1939. En av Svenska Alliansmissionens första missionärer i Indien 1899. Svenska Alliansmissionens missionssekreterare 1920. "År 1924 övergick Franklin till Pingströrelsen och kom att leda den yttre missionen även där. Han grundade Svenska Fria Missionen inom Pingströrelsen men kom efter ett tag i konflikt med Lewi Pethrus angående bland annat ideologiska frågor om den lokala församlingen kontra den fria organisationens ansvar för missionsarbete."

Franklin, A.P.: Bränder ryckta ur elden, n:o 2 (1920). De flesta berättelserna hämtade ur Brenton Thoburn Badleys bok "India Beloved of Heaven", utgiven 1918.

Franklin, A.P.: Egnahemsfrågan i Indien. Se Trosvittnet den 15 juli och den 15 sepember 1909.

Franklin, A.P.: En söndag bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 september 1907.

Franklin, A.P.: Fester och nöjen bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 februari 1909.

Franklin, A.(P.): Hvardagliga sysslor på missionsfältet (Jönköpings-Posten 1907-04-29 och 1907-05-04)

Franklin, Anders (= A.P.): På Nandubars station. Se Trosvittnet den 15 januari 1907.

Franklin, A.P.: På väg till Indien. Se Trosvittnet den 1 januari 1907.

Franklin, A.P.: Vandringar i Indien (Jönköpings-Posten 1912-06-06)

Franklin, Elisabeth: Införandet av det kristna begrafningssättet bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 november 1907. Elisabeth von Wolcker/Franklin, född år 1874 i Gävle. Utsändes som missionär till Indien 1901. Gift med A.P. Franklin 1906.

Franklin, Elisabeth och Anders (= A.P.): Besök i Madras, Mukti och Akmednagar. Se Trosvittnet den 1 september 1908.

Franklin, Elisabeth och Anders (= A.P.): Bref från Mandulwar, daterat den 1 juli 1908 (Jönköpings-Posten 1908-08-03)

Franklin, Fredrik: Där onda andar ha väldet. Se Soluppgången-På konungens bud 1943. Fredrik Franklin, född år 1913 i Mandulwar, W Khandesh, Indien. Död 1992. Missionär i Svenska Alliansmissionen 1938-1943 i Indien. Generalsekreterare i KFUM:s världsförbund i Genève 1962-1977.

Franklin, Fredrik: Svensk i Indien. Se Soluppgången-På konungens bud 1950.

Frankovic, Joseph. Se Poirier, John C.-Frankovic, Joseph: Celibacy and Charism in 1 Cor 7:5-7.

Franson, Fredrik: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Fredrik Franson, född år 1852 i Pershyttan sydväst om centralorten Nora. Död 1908 i USA. Svensk-amerikansk predikant inom helgelserörelsen. "Utvandrade 1869 till Nebraska, USA. . . . 1875 ingick han i Dwight Lyman Moodys församling i Chicago. . . . Grundade i skilda delar av USA församlingar, vars enda samfundsordning skulle utgöras av Nya testamentet. Återvände till Sverige 1881. . . . Efter ett misslyckat utsändande av svenska missionärer till Kina på 1890-talet fick han röna stor ovilja i Sverige. Sin predikoverksamhet utsträckte han efter hand under resor i hela världen. . . . Italien, Egypten, Palestina, Syrien, Mindre Asien, europeiska Turkiet samt Ryssland. Det utmärkande för Fransons förkunnelse var den apokalyptiska inställningen i väntan på Jesu snara återkomst. . . . I samband med Fransons verksamhet i hednamissionen togs initiativet till Skandinaviska alliansmissionen och nuvarande Svenska alliansmissionen. Franson hade även inflytande på Helgelseförbundet i Sverige. Han har på grund av sin omedelbara, av läro- och samfundsskiljaktigheter oberörda fromhet och oegennytta blivit kallad 'en svensk Franciskus-typ'."

Franson, Fredrik: Statskyrka och frikyrka (Jönköpings-Posten 1907-07-11)

Franson, Fredrik. Se också Kamphausen, H.: "Personliga minnen av missionär F. Franson", Oscarsson, Gunne: "Arvet från Franson" samt Palmqvist, Efraim: "I Människosonens tecken".

Fransson, Karl (kyrkosångare, Taberg): Gud hör din bön (Jönköpings-Posten 1968-01-13). Karl Fransson, född i Månsarp söder om centralorten Jönköping. "Fick sin första sångutbildning hos hemförsamlingens kantor och sedan vid Klosters röstskola i Alvesta. Med hjälp av Einar Ekberg fick han sedan fortsatt utbildning hos Frey Lindblad under tre år. Debuterade i radio 1947." (Erik Martinsson "Alla dessa sångare" Halls förlag 1968)

Fransson, Karl: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1963.

Fransson, Karl. Se också Ottosson, Simon: Ett vänporträtt av Karl Fransson.

Fransson, Kerstin: Jul, jul strålande jul . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Fransson, Mats (pastor i Bondstorpskretsen av SAM): Riket som kommer (Jönköpings-Posten 2006-12-08)

Fransson, Thorsten: Ett stycke skohistoria, AB Löfsko 1911-1970. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Fransson Malm, Elisabeth: Adèle Wetterlind - en yrkeskvinna i det offentliga rummet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Fransson Malm, Elisabeth: På en ny arena - De första kvinnorna i Jönköpings stadsfullmäktige. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Franzén, Bert: Baptistisk teologi och ideologi. Se Tro Frihet Gemenskap. Bert Franzén, född år 1926. Död 2002. Teolog och baptistpastor. Rektor vid Betelseminariet i Stockholm 1972-1991.

Franzén, Eva-Lotta: "Samtal" - Ett minnesmärke över väckelserörelserna i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996. Eva-Lotta Franzén, född år 1956 i Ulricehamn. Kulturchef först i Jönköping (1986-2011) och sedan i Borås.

Franzmann, Majella - Klinger, Michael: The Call Stories of John 1 and 21. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992). Majella Franzmann, född år 1952. Författare. Honorary Professor, University of Sydney.

Fredbrant, Melker: Idas skola och skolpark. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Fredbrant, Melker: Vattenledningsparken - Ett restaurerat minnesmärke. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Fredén, Anna. Anna Fredén, född Nilsson år 1869 i Norra Mellby söder om centralorten Hässleholm. Gift med Sven Magnus Fredén 1895. Död 1934. Missionär i Kina 1895-1927. Se Fridén, Anna.

Fredén, S.M.: En ny missionsmetod. Se Missionsförbundet 1924. Sven Magnus Fredén, född år 1863 i Tånnö söder om centralorten Värnamo. Död 1935. Missionär för Svenska Missionsförbundet i provinsen Hubei i Kina 1893-1900, 1903-1911 och 1920-1927. "En av de drivande bakom tillkomsten av Jingzhou evangelist- och lärarseminarium och blev 1909 skolans rektor. Som sådan författade han även läroböcker på kinesiska. Under sin tid i Sverige 1911-1920 arbetade han för att missionsförsamlingarna i Kina skulle bli självständiga och vid sin återkomst till Kina utarbetade han tillsammans med Richard S. Björkdahl en konstitution för "Kinesiska Missionsförbundet". Den trädde i kraft 1924 och lades till grund för en ny konstitution som antogs efter orosåren 1925-1927."

Fredensjö, Gösta (sångare): Nådens gåvor (Jönköpings-Posten 2005-07-29)

Fredensjö, Gösta (kyrkosångare, Mullsjö): Änglarna (Jönköpings-Posten 1996-09-27)

Fredlund, Jane: Stora boken om livet förr (1981). Jane Fredlund, född år 1934. Antikvitetsexpert, jornalist och författare. "Från antiktidskriften Antik och Auktions grundande 1975 var hon en av dess flitigaste skribenter."

Fredriksson, Erik: C.O. Fredriksson och skräddarna i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Fredriksson, Rolf: Arbetarrörelsen kommer till Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1974. Rolf Fredriksson född år 1953 i Hammar sydost om centralorten Askersund. Växte upp i Vaggeryd. Journalist och utrikeskorrespondent.

Fredriksson, Rolf: En riksdagsman och hans bygd (A.W. Wigardt). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Fredriksson, Rolf: Genom Vaggeryd - genom århundraden. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1984.

Fredriksson, Rolf: Småfolk, sparsamhet och samarbete - Kommunala val i Byarum och Vaggeryd från 1917 och framåt. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1986.

Fredriksson, Rolf: Vaggeryd med läkarögon "ringa alkoholmissbruk-betydande kaffemissbruk". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1983.

Fredriksson, Ulla-Hyltmark, Kerstin: Syrien - Historiens port (1994)

Freed, Bengt (tidigare pastor i bl a Jönköping, nu i Västerås): Guds bröd som ger liv (Jönköpings-Posten 1992-03-27)

Freed, Bengt: Habackuks bön (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1984:1)

Freed, Bengt: Öppna ögon (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1982:4)

Freed, Edwin D.: The Entry Into Jerusalem in the Gospel of John. Se Journal of Biblical Literature (1964). Edwin Dreese Freed, born 1920 in Beavertown norr om Harrisburg i Pennsylvania i USA. Död 2014. "Distinguished Professor in the religion department of Gettysburg College for 36 years."

Freed, Edwin D.: Theological Prelude to the Prologue of John's Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1979).

Freed, Edwin D.: Who or What Was Before Abraham in John 8:58? Se Journal for the Study of the New Testament (1983).

Freed, Karl Erik: Nya medarbetare (Navigatören - Att lära känna Kristus och göra honom känd. Hösten 1963.)

Freiha, Anis: Hör på, Ridda! (19??) (Freiha 1902-1992). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Anis Freiha, född år 1903 i Ras el-Matn öster om Beirut i Libanon. Död 1993. Författare. "Anses som auktoritet på traditionellt byliv i Libanon."

Freij, Gösta: Människor i närbild: Greta Haedge. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Freij, Gösta: Nykterhetsrörelsen i Hovslätt. Se Den första boken om Hovslätt.

Freij, Gösta-Gotmark, Ernst: Bohmans slöjdfabrik. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Freij, Gösta. Se också Andersson, Roy-Freij, Gösta: Svenska Kyrkan i Hovslätt.

Frese, Jacob: Andliga och världsliga dikter (1726). Jacob Frese, född omkring 1690 i Viborg i Ryssland. Död 1729 i Stockholm. Finländsk skald och kanslist. "Påverkad av den samtida pietistiska riktningen, gav Frese i sina andliga dikter uttryck för en innerligare religiös uppfattning, ett personligare religiöst liv än den tidigare svenska psalmdiktningen i allmänhet hade ägt. . . . Beundrare av Karl XII, hyllade han i sin tidigare alstring krigarkungen för att sedermera bli en övertygad förkunnare av fredens nödvändighet och välsignelser. . . . Genom hans sånger . . . går en grundton av mild klagan, from försakelse och längtan från jorden."

Frese, Jacob: Auktorens saliga förtröstan och slutsång. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jacob: Avskild från världen (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob (urval, inledning och kommentarer: Daniel Möller): Avskild från världen (2012)

Frese, Jacob: Betraktande av Guds allmakt och godhet, alla tings fåfäng- och förgänglighet, döden och den tillkommande roligheten (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Ensligheten. Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012) samt Frese, Jacob: Andliga och världsliga dikter.

Frese, Jacob: Fred och krig (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Kärlekspris (1719). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Om Gud. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jacob: Solens verkan i maj månad (1717). Se Frese Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Tal till himlen (1720-talet?). Se Frese Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Tal till jorden (1720-talet?). Se Frese Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Vid fredsslutet mellan kronorna Sverige och Ryssland 1721. Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Vårbetraktelse år 1724. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jakob (= Jacob): Vårbetraktelse år 1726. Se All Nordens lyrik.

Frese, Jacob: Över ett benhus. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jacob: Över Fläckebo surbrunns vatten (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Över sin grav (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Över sin längtan att dö (1720-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Frese, Jacob: Över sin med sjukdom besvärade ungdom (1710-talet?). Se Frese, Jacob: Avskild från världen (2012).

Freud, Sigmund: New Introductory Lectures on Psycho-Analysis (1933,1973). Sigmund Freud, född år 1856 i Freiberg i Österrike-Ungern (senare Pribor sydväst om Ostrava i östra Tjeckien). Död 1939. Läkare, neurolog, författare. Grundade psykoanalysen. "Medan delar av Freuds arbetssätt - att lyssna koncentrerat och vara lyhörd för associationer - kom att anammas . . . har hans teorier och brist på vetenskaplig metod mötts av kritik från början som blivit än mer uttalad i slutet av 1900-talet. Kritik har också förts fram av, bland andra, Max Scharnberg som hävdar att Sigmund Freud förfalskade mycket av sin forskning för att den skulle passa hans teorier. . . . Freud missbrukade kokain. Han gav även kokain till sina patienter. . . . Flera av Freuds och dottern Annas patienter begick självmord och flera gånger i eller i närheten av Freuds bostad. Självmordsfrekvensen var även hög bland psykoanalytikerna själva."

Freud, Sigmund: Orientering i psykoanalys (1915-17,1940,1991)

Friberg, Dawid: Andaktsfull stämning, fågelsången tystnade (1994). Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Friberg, Dawid (redaktör och veniat): Festen kan börja (Jönköpings-Posten 1991-01-18)

Friberg, Hanna: Ur Tabergs äldre historia. Se Tabergs Bergslag II.

Frid, Bo: A brief note on (plên) in Roman times. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986). Bo Frid, född år 1940. Teolog och klassisk filolog. Docent i grekiska, lektor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet 1974-2006.

Frid, Bo-Svartvik, Jesper: Thomasevangeliet (2002)

Fridborg, Gunnar: Nu kommer ditt festtåg, o Gud. Se Tro Frihet Gemenskap.

Fridegård, Jan: Gryningsfolket (1944). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ... Johan Fridolf Fridegård, känd som Jan Fridegård, ursprungligen Johansson och i ungdomen kallad Fride Johansson. Född 1897 i Enköpings-Näs sydväst om centralorten Enköping. Död 1968. Författare. "I den svenska litteraturen hör Fridegård till proletärförfattarna, närmare bestämt statarskolan. . . . Fridegård var en stor verklighetsskildrare, men han lockades samtidigt av det övernaturliga."

Fridegård, Jan: Offerrök (1949). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ...

Fridegård, Jan: Trägudars land (1940). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ...

Fridegård, Jan: Trägudars land, Gryningsfolket, Offerrök (2000)

Fridell, Folke: Död mans hand (1946-47,1989). Folke Fridell, född år 1904 i Berga nordost om centralorten Ljungby. Död 1985. Arbetarförfattare. "Fridell utgav ett flertal romaner som ofta gav gestalt åt fabriksarbetare, deras liv och vantrivsel och kamp mot 1900-talets olika meritvärderingssystem."

Fridell, Folke: Examensdagen. Se Småländska skolminnen.

Fridell, Folke: Grinden. Se Barndom i Småland.

Fridell, Folke: Något skymmer vägarna (1985)

Fridén, Anna: Kvinnan och missionen (Jönköpings-Posten 1917-06-04). Anna Fridén = Anna Fredén?

Fridén, George: Den första pennan mot kristendomen (Jönköpings-Posten 1949-12-28). George Fridén, född år 1898 i Timmele norr om centralorten Ulricehamn. Genomgått Betelseminariet i Stockholm 1920-1924 och baptistseminarium i USA 1924-1928. Doctor of Theology i USA 1928. Söndagsskolsekreterare.

Fridrichsen, Anton: Herdekapitlet Joh 10. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1943). Anton Fridrichsen, född år 1888 i Meråker öster om Trondheim i Norge. Död 1953. Hedersdoktor i Marburg i Tyskland 1927. 1928-1953 professor i Nya Testamentets exegetik i Uppsala. "Grundade en exegetiskt känd skola, som fick en rad uppmärksammade lärjungar. Sitt engagemang för kyrkan blandades med en radikalt vetenskaplig hållning." . . . "Fridrichsen utformet sitt eget teologiske program, som ble preseneret 1936 under betegnelsen 'realistisk bibelutläggning': Teologien skulle ikke la seg hemme av naturvitenskaplige rasjonalisme. De nytestamentlige tekster skulle utforskes med religionshistoriske, idéhistoriske og bibelteologiske metoder. Kirketanken ble avgjørende både for forståelsen av Det nye testamente og for oppfattningen av bibelforskningens forutsetninger og kirkelige oppgave. 1936 var Fridrichsen med på å stifte Uppsala exegetiska sällskap, hvis formål var å skape et samspill mellom vitenskapelig bibelforskning og kirkeliv. (Norsk biografisk lexikon)

Fridrichsen, Anton: Jesu avskedstal i fjärde evangeliet. En introduktion till den johanneiska frågan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton: Missionstanken i Fjärde evangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1937).

Fridrichsen, Anton: Nyare litteratur till Uppenbarelseboken. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton: Realistisk bibelutläggning. Ett vetenskapligt krav och ett praktiskt önskemål. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1936).

Fridrichsen, Anton: Reviderade bibelöversättningar. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton-Lundberg, Per: Ur Bibeln. Undervisning i Den Heliga Skrift för skola och hem. (1940)

Friedman, Maurice: To Deny Our Nothingness (1967). Maurice Stanley Friedman, född år 1921 i Tulsa nordost om Oklahoma City i USA. Död 2012. Filosof. Från 1967 till 1973 var han professor i religion vid Temple University i Philadelphia. Därefter professor i "Religious Studies, Philosophy and Comparative Literature" vid San Diego State University, där han undervisade från 1973 till 1991. "Ett av Friedmans huvudbidrag (i forskningen) har varit att artikulera hur (religiösa, litterära, existentialistiska, sociologiska och psykologiska) dimensioner i (Martin) Bubers tankegång har återformats i humaniora."

Fries, Carl: "Släpp fångarna loss" - Historien om Skansens örnar. Se Boken om Skansen. Carl Fries, född år 1895 i Rejmyre nordost om centralorten Finspång. Död 1982. Zoolog och författare. Förste intendent vid Nordiska museet, Skansens naturhistoriska avdelning 1937-1953.

Fries, Elias. Se Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem. Elias Fries, född år 1794 i Femsjö sydost om centalorten Hyltebruk. Död 1878. Botaniker och mykolog. "Fries är framför allt känd för sitt växtsystematiska arbete rörande svampar, Systema mycologicum (tre delar, 1821-1832), och räknas som en av den moderna mykologins grundläggare."

Fries, Karl: Bibelstudium (1923). Karl Fries, född år 1861 i Stockholm. Död 1943. Sekreterare i "Förbundet mellan Sveriges KFUM" 1888-1921. En av stiftarna av Kristliga studentvärldsförbundet och dess ordförande 1895-1920 samt ordförande i Sveriges kristliga studentrörelse 1910-1921. 1921-26 bodde Fries i Genève såsom generalsekreterare för KFUM:s världsförbund.

Fries, Karl: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Fries, Karl: Krig och mission (Jönköpings-Posten 1936-05-22)

Fries, Karl: Något om Evangeliska Alliansen. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Fries, Karl: Vinträdet och grenarna. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Fries, N.: Gyllene trådar (1890?,1897). Bok nr 25 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. N. Fries möjligen = Nikolaus Fries, född år 1823. Död 1894. Pastor i Heiligenstedten nordväst om Hamburg i Tyskland.

Fries, S.A. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1914/15". Samuel Andreas Fries, född år 1867 i Linköping. Död 1914. "Fries var en av Sveriges lärdaste teologer, men vann aldrig anställning vid något universitet. . . . I Nya testamentets exegetik riktade han sitt intresse mot frågan om Johannesevangeliets uppkomst och ansåg sig . . . kunna fastslå dess värde som autentisk urkund. . . . I sin dogmatiska ståndpunkt var han starkt påverkad av Albrecht Ritschl, och uppvisade en säregen blandning mellan konservatism och radikalism, av rationalism och mystik."

Friesen, Steven J.: Satan's Throne, Imperial Cults and the Social Settings of Revelation. Se Journal for the Study of the New Testament (2005). Steven J. Friesen, född år 1945. Professor i religiösa studier vid The University of Texas at Austin. "Friesens forskningsområde är den tidiga kristendomen med särskilt intresse för Uppenbarelseboken, fattigdomen i det romerska imperiet och religionsarkeologi i det östra medelhavsområdet." (The University of Texas at Austin)

Frihet och makt - Röster från Charta 77 (1980,1981)

Friis Møller, Kai: Digte (1910). Se All Nordens lyrik. Kai Friis Møller, född år 1888 i Köpenhamn, Danmark. Död 1960. Författare, journalist, litteraturkritiker, översättare. "Hans förebilder var den franske upplysningsfilosofen Voltaire och de engelska humanisterna."

Friis Møller, Kai: Gallionsfigurens sang. Se Friis Møller, Kai: Digte.

Friman, E.: Mitt första kyrkobesök. Se Missionsförbundet 1924. Erik Friman, född år 1861. Död 1927. Från år 1915 distriktsföreståndare för Norrbottens distrikt av Svenska Missionsförbundet.

Frimansson, Inger: Skuggan i vattnet (2005). Inger Frimansson, född år 1948 i Stockholm. Författare och journalist. Tog studentexamen i Jönköping 1965, där hon inledde sin jornalistkarriär somn volontär på Jönköpings-Posten. Bästa svenska kriminalroman 1998 (God natt min älskade) och 2005 (Skuggan i vattnet).

Frisell, Bror: Vart går Missionsförbundet? (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet. Bror Frisell, född år 1909 i Spånga sydväst om Sollentuna. Pastor i Svenska Missionsförbundet.

Fritz, Birgitta: Prästkollegiet vid Vadstena sockenkyrka S:t Per. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Birgitta Fritz, född år 1935 i Stockholm. Medeltidshistoriker. "Disputerade 1972 med den banbrytande avhandlingen 'Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434.'"

Fritzell, Einar: Amerikabrev. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Fritzell, Mats: Molidens diversehandel. Se Ahlberg, Lars: Handelsbodar som funnits i Barnarp. Mats Fritzell, född år 1925. Adjunkt i geografi och biologi vid Jönköpings högre allmänna läroverk (1960).

Frommel, Emil: Den lilla guldringen. Se Frommel, Emil: Valda berättelser. Emil Frommel, född år 1828 i Karlsruhe nordväst om Stuttgart i sydvästra Tyskland. Död 1896. Luthersk präst och skriftställare. "Särskildt såsom folkskriftsförfattare står han bland de främste; hjärterenhet och mannamod, barnslig glädje och djupt allvar para sig i hans skildringar." (Theofil Bring i Nordisk Familjebok)

Frommel, Emil: Dominikus Dietrich - den siste borgmästaren i den fria riksstaden Stassburg. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Min skräddare. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Storhertigen och barnet. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Trohet. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Valda berättelser (1897?,1898). Bok nr 145b i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Frostenson, Anders (kyrkoherde): Drömmen om fredsriket (Jönköpings-Posten 1968-12-21). Anders Frostenson, född år 1906 i Loshult nordost om centralorten Osby. Död 2006. Präst och författare. "Kännetecknande för (Frostensons) psalmdiktning och bearbetningar har beskrivits vara en strävan att förenkla texterna och utifrån teologiskt perspektiv skapa mer sångbara psalmer. Vissa har kritiserat att han i viss mån utslätat gamla texter och andra har lyft fram den poetiska styrkan i ordens harmonier och hur Frostenson medvetet förmedlat den lutherska teologin i psalmtexterna. I viss mån kan 1986 års psalmbok kallas den 'Frostensonska' på samma sätt som 1819 års psalmbok kallas den 'Wallinska' och 1695 års psalmbok den 'Swedbergska'."

Från Seinens strand (1884). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Från Smålands och Ölands gamla prästhem (samlade och utgivna av Hilding Pleijel och Vilhelm Bexell) (1925)

Från tid och evighet - Predikningar från 200-tal till 1500-tal (1992)

Frödin, Harry: Berätta för oss (1964). Harry Frödin, född år 1899, "var 'barnmötesfarbror' och han spelade concertina. De här barnmötena (i Filadelfiakyrkan i Örebro) pågick en timme varje vardagskväll under ett par veckor. Om jag minns rätt hade han ett förflutet inom Frälsningsarmén. Vi sjöng och han berättade om Bibelns värld. . . . Ett år reste Harry Frödin runt i Sverige med en stor målning gjord på väv som spändes upp från vägg till vägg. Målningen illustrerade 'Kristens resa' en bok av John Bunyan. Frödin var en begåvad pedagog och han förmedlade det kristna budskapet genom både bild och ord." (Margareta Björndahl "Kalejdoskopet, en tankebok"

Frödin, Harry: Glimtar från barnens värld (1940,1941)

Fröding, Gustaf: Balen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Fröding, Gustaf: Nya dikter. Gustaf Fröding, född år 1860 i Alster öster om centralorten Karlstad. Död 1911. Författare, jornalist och poet. "Ett genomgående drag i Frödings diktning är sympatin för de svaga och utstötta. . . . Hans senare produktion blev alltmer filosofiskt inriktad med dikter om ont och gott och teologiska problem. . . . I 'Prästen Bodenius' har han skildrat sin farmors bror, den försupne prästen Emanuel Branzell som antagits vara förebild för Gösta Berling i 'Gösta Berlings saga'."

Fröding, Gustaf: Bergslagstroll. Se Håkanson, Björn.

Fröding, Gustaf: Elin i Hagen. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken samt Fröding, Gustaf: Guitarr och dragharmonika.

Fröding, Gustaf: Ett annat. Se Håkanson, Björn.

Fröding, Gustaf: Ge liv och grönska (1898-1905). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Fröding, Gustaf: Guitarr och dragharmonika (1891)

Fröding, Gustaf: Jan Ersa och Per Persa. Se Lindell, Börje samt Fröding, Gustaf: Guitarr och dragharmonika.

Fröding, Gustaf: Nya dikter (1894)

Fröding, Gustaf: Upp till Salem. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Fröding, Gustaf: Nya dikter.

Fröjmark, Anders: De nordiska helgonkungarna och deras kult intill år 1248. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid. Anders Fröjmark, född år 1955. Historiker. Expert på medeltida helgonkult.

Fuller, George C.: The Life of Jesus. After the Ascension (Luke 24:50-53; Acts 1:9-11). Se Westminster Theological Journal (1994).

Fuller, J. William: "I will not erase his name from the book of life" (Revelation 3:5). Se Journal of the Evangelical Theological Society (1983).

Funcke, Otto: Bernhard af Clairvaux. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen. Otto Funcke, född år 1836 i Wülfrath norr om Köln i Tyskland. Död 1910. Teolog och präst. "Mest känd som författare till en mängd på sin tid mycket lästa uppbyggelseskrifter, ofta med apologetiskt syfte, men även karakteriserade av en konkret och folklig framställningskonst."

Funcke, Otto: Bröd och svärd - En bok för hungrande, tviflande och kämpande hjertan (1889). Bok nr 116 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Funcke, Otto: Hvarför är menniskan i verlden?. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: Hvartill är sjukdom nyttig? Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: John Knox och Maria Stuart. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: På resa med min moder - Ett ungdomsminne. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen (1888). Bok nr 150 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Funder, Anna: Stasiland (2003,2005). Anna Funder, född år 1966 i Melbourne i Australien. Författare och journalist.

Fung, Raymond: De fattigas kyrka. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Fur, Gunlög: Invandrare och samer. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden. Gunlög Fur, född år 1957. Professor i historia vid Linnéuniversitetet i Växjö. "Disputerade 1993 vid University of Oklahoma, USA, med en avhandling om svenskarnas relationer till lenape-indianerna i kolonin Nya Sverige under mitten av 1600-talet, i jämförelse med samtidiga kontakter mellan samer och den svenska kronan."

Fur, Gunnar: Robert Fur och folkhögskoleidén i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Fur, Robert: "I det var livet" (Jönköpings-Posten 1930-01-31). Robert Fur, född år 1887 i Björkö nordväst om centralorten Vetlanda. Rektor vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping 1919-1943. Lärare vid bibelinstitutet i Kortebo, Jönköping 1944-1945.

Fur, Robert (rektor): Marx i närbild (Jönköpings-Posten 1956-06-16)

Fur, Rob. (= Robert): Nineve tur och retur (1957?)

Fur, Robert. Se också Fur, Gunnar: Robert Fur och folkhögskoleidén i Jönköping.

Furberg, Alfred: Trons liv - Kallelsen och upplysningen (1949) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut). Alfred Furberg, född 1889. Predikant och i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Vice ordförande i stiftelsens missionsstyrelse.

Furst, Eva: Ung och kär (1952,1955). Eva Furst, pseudonym för Daga Janson, född år 1918 i Söderfors nordväst om centralorten Tierp. Död 2011. Journalist, översättare, författare. Mångårig skribent för "Hemmets Vän".

Furoholm, Helmer: Daggormens tecken (1979). Helmer Furuholm, född 1916 i Dädesjö nordost om centralorten Växjö. Död 1997. Pastor och författare av historiska romaner. "Skrev en rad böcker. Mest uppmärksammad är hans trilogi om de svenska folkrörelserna. I Utbrytning, Daggormens tecken och Vilddjurets tal får vi följa människorna i ett litet samhälle. Berättelsen utspelas 1880-1939 och skildrar en tid av kraftig förvandling. Sverige omvandlas från bondesamhälle till industrisamhälle. Människorna i samhället Graneby får möta mycket nytt som är svårt att ta ställning till."

Furuholm, Helmer: Fyran (1989)

Furuholm, Helmer: Utbrytning (1978)

Furuholm, Helmer: Vandraren (1985)

Furuholm, Helmer: Vilddjurets tal (1980)

Furuholm, Helmer: Återkomsten (1987)

Fyra syskon berättar (1992)

Fång, AnnSofie (pastorsadjunkt, Bankeryd): Guds närvaro innan och efter döden (Jönköpings-Posten 2007-09-21)

Fält, Elisabeth: Resebref från Nganda (Jönköpings-Posten 1903-12-19)

Fält, Harald: Fullträff i Skottek (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Fälth, Åke: "Nybyggare" i Hökhults hage 1964. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Fältskog, Agnetha: Som jag är. Livsbilder berättade för Brita Åhman (1996). Agnetha Fältskog, född år 1950 i Jönköping. Popsångerska och låtskrivare. Medlem i den framgångsrika svenska popgruppen Abba.

Gabay, Ulla: En trendkonsults tro. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro. Ulla Gabay, född år 1945 i Göteborg. "Har rest över hela världen som trendkonsult och modeskribent, samt verkat som krönikör och föredragshållare. Har skapat två månadsmagasin och gav på 1990-talet ut boken Prismärkt - om andlig kommers och mänsklig konkurs som blev mycket uppmärksammad i media." (Vängåvans Bok och Papper AB - Lennart Bergström)

Gabay, Ulla: Ensamheten – Framtidens norm? Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Gabrielson, Anna-Karin (präst i Byarums pastorat): Andakt inför Heliga Trefaldighets Dag (Jönköpings-Posten 2003-06-13). Anna-Karin Gabrielsson, född år 1961.

Gabrielsson, Oscar. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse.

Gabrielsson, Rolf (diakon i Tabergs Missionsförsamling): Nådens gåvor - och gåvor till varandra (Jönköpings-Posten 2007-08-10)

Gadd, Carl-Johan: Jordbruket och livet på landet. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Carl-Johan Gadd, född år 1948. Professor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

Gagnerud, Mauritz: Styrmansgatan 21. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963. Mauritz Gagnerud, född år 1906 i Nordåker söder om tätorten Gagnef och nordväst om centralorten Djurås i Gagnefs kommun. Död 1975. Pastor i Korskyrkan i Stockholm.

Gagnerud, Mauritz: Till Betlehem. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Gagnerud, Mauritz: Vart tog glöden vägen? Kontakt med Korskyrkan, Stockholm nov 1963.

Galilei, Galileo: Dialog om de två världssystemen (1632,1993). Galileo Galilei, född år 1564 i Pisa väster om Florens i Italien. Död 1642. Vetenskapsman. "(Galilei) var övertygad om att naturens lagar inte var så komplicerade som den katolska kyrkan och dåtidens naturvetare påstod. . . . Galilei var övertygad om att Bibeln hade fel i vissa utsagor om naturen och att dessa felaktiga utsagor i stället måste tolkas symboliskt. . . . År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade "felaktiga läran" (som rörde Copernicus' heliocentriska världsbild). Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). . . . (Galilei) fick husarrest under resten av sitt liv. . . . 1992 beklagade katolska kyrkan inkvisitionens dom genom ett uttalade av påven Johannes Paulus II, och år 2000 upphävde man domen.

Gallatin, Harley Kay: Den bysantinska kyrkan. Se De kristna. Harlie Kay Gallatin, född år 1933 Meadville nordväst om Jefferson City i USA. Professor i historia vid Southwestern Baptist University i Bolivar sydväst om Jefferson City i USA.

Galsworthy, John: En fejd (1921). Se Galsworthy, John: En fejd - Noveller. John Galsworthy, född år 1867 i London, England. Död 1933. Författare. Mottog Nobelpriset i litteratur 1932. "Hans berömmelse vilar på romancykeln Forsytesagan (1906-1921) och dess fortsättning A Modern Comedy och End of the Chapter, som skildrar en typisk engelsk överklassfamiljs öden under åren 1886-1926. Hans romaner och dramer var samhällskritiska gentemot den borgerliga egoismen och behovet att äga både egendom och människor."

Galsworthy, John: En fejd - Noveller (1926)

Galsworthy, John: Santa Lucia (1921). Se Galsworthy, John: En fejd - Noveller.

Gandhi, Mahatma. Se Rolland, Romain: Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, född år 1869 i Porbandar sydväst om New Delhi i nordvästra Indien. Död 1948. Advokat, politiker och andlig ledare. En förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från Brittiska Imperiet. "Hans förespråkande av icke-våldsprincipen 'satyagraha' kunde inte helt hindra att de av honom initierade protesterna stundtals blev väldig våldsamma. . . . Gandhi summerade sina trosuppfattningar först när han sade 'Gud är sanning'. Han skulle senare ändra detta uttalande till 'Sanningen är Gud'. . . . Gandhi föddes som hindu och utövade hinduism under hela sitt liv. . . . Som vanlig hindu ansåg han att alla religioner är jämställda. . . . Han var en ivrig teolog och läste mycket om alla större religioner. . . . Gandhis födelsedag, 2 oktober, är en nationaldag i Indien, Gandhi Jayanti. Den 15 juni 2007 tillkännagavs att FN:s generalförsamling enhälligt hade antagit en resolution som förklarar 2 oktober som 'internationella dagen för icke-våld'."

Gao, Xingjian,: En ensam människas bibel (1999,2000). Gao Xingjian, född år 1940 i Ganzhou nordost om Hongkong i Kina. Kinesisk författare, dramatiker, målare. Sedan 1988 bosatt i Frankrike. "Efter massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989 lämnade Gao Kinas kommunistiska parti och har sedan dess till största delen varit en icke-person i kinesiska media. Mottog Nobelpriset i litteratur år 2000."

Garcia Marquez, Gabriel: Hundra år av ensamhet (1967,1982). Gabriel Garcia Marquez, född år 1927 i Aracataca norr om Bogota i norra Colombia. Död 2014. Författare. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 1982. "Blev med tiden personlig vän med Fidel Castro. . . . I Havanna stod en villa till hans förfogande. . . . Garcia Marquez författarskap brukar hänföras till en skara sinsemellan rätt olika författare och konstnärer under rubriken 'magisk realism'. För hans del kännetecknas den ofta av en blandning mellan realism och övernaturliga fenomen, vilket får en starkt poetisk och stundtals bisarr verkan. . . . I anslutning till (Marquez) död i april 2014 kallade Juan Manuel Santos, Colombias president, honom 'den störste colombian som någonsin levat'."

Gard, Roger Martin du: Den grå skrivboken (1922). Se Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault I. Roger Martin du Gard, född år 1881 i Neuilly-sur-Seine i nordvästra Paris i Frankrike. Död 1958. Författare. Mottog Nobelpriset i litteratur år 1937. "Hans huvudverk, romancykeln 'Les Thibault' är en social och psykologisk analys av franskt borgerskap strax före första världskriget, betraktad i efterkrigstidens belysning. Fastän neutral till sin hållning formas den senare till en sträng dom över det konservativa Frankrike."

Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault I-II (1923)

Gard, Roger Martin du: Uppfostringsanstalten (1922). Se Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault II.

Gardner, Dennis och Kiran: SAM Indien (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Gardner, Rex: Frågor om liv och död. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Gardner, Rex: Medicinsk etik. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Garibaldi, Giuseppe. Se Topelius, Zacharias: Sånger. Giuseppe Garibaldi, född år 1807 i Nice i sydöstra Frankrike. Död 1882. Italiensk frihetskämpe och nationalist. "Garibaldi var idealist och följde Manlius, en romersk fältherre och statsman, läror och krävde full disciplin av alla - hög som låg. Manlius lät avrätta sin son som brustit i detta."

Garnert, Jan: Ljus och mörker på 1700-talet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden. Jan Garnert, född år 1950. Etnolog och teknikhistoriker. Inriktning: Ljusets och belysningens historia.

Gasque, W. Ward.: Kyrkan expanderar: Från Jerusalem till Rom. Se De kristna. Woodrow Ward Gasque, född år 1939 i Conway nordost om Charleston i South Carolina, USA. Professor i Nya testamentet vid Regent College i Vancouver i sydvästra Kanada.

Gate, Flory. Se Lindbergh, Sonja: Flory Gate - miljövännen som flyttade in hos Elin Wägner. Flory Gate, född år 1904 i Göteborg. Död 1998. Lantbrukare, konstnär, fredsaktivist. "Med hjälp av ett arv startade Flory Gate år 1982 en stipendiefond, 'Flory Gates stiftelse Fred med jorden'. Stiftelsen utser sedan 1984 ett antal stipendiater som alla verkar inom ekologiskt lantbruk."

Gauffin, Axel: Konsten och det moderna samhället. Se Svenska folket genom tiderna 12. Axel Gauffin, född i Kristianstad år 1887. Död 1964. Konsthistoriker, museichef, tecknare. Överintendent vid Nationalmuseum 1925-1942.

Gaunitz, Sven: En prästgård på höglandet för 100 år sedan. Se Miljö och människa i Småland. Sven Gaunitz, sannolikt den Sven Gaunitz som var född år 1904 i Sorsele. Död 1995 i Växjö.

Gedda, Bertil: Förtvivla ej. Se Bohman, Pontus. Bertil Gedda, född år 1912 i Göteborg. Död 1991. Författare och konstnär. Lyrik och konstrecensent vid Ny Tid I Göteborg. "Hans konst består av surrealistiskt betonade teckningar och oljemålningar som anknyter till 'Göteborgsmåleriet'." "Den egenskap hos honom som gjorde det djupaste intrycket var hans orubbliga vänlighet och särskilt hans enastående förmåga att lyssna. . . . Bertil tog alla samtalspartner på allvar och lyckades nästan alltid få dem att känna att de hade sagt något intelligent." (Schackkamraten nr 1, 1991/Sven-Göran Malmgren)

Geden, Alfred Shenington: Simile and Metaphor in the Fourth Gospel. Se Journal of the Transactions of the Victoria Institute (1920). Alfred Shenington Geden, född år 1857 i Didsbury i södra Manchester, England. Död 1936. Missionär i Indien. Förestod Royapettah College, Chennai (Madras), sydöstra Indien 1886-1889. Från år 1914 professor i "Old Testament Languages and Literature and of Comparative Religion" vid Wesleyan College i Richmond västsydväst om centrala London, England.

Gedin, Per I.: Litteraturens örtagårdsmästare - Karl Otto Bonnier och hans tid (2003). Per I. Gedin, född år 1928 i Berlin, Tyskland. Bokförläggare och författare. 1957 tog han initiativet till Sveriges första moderna pocketutgivning Aldusböckerna, som utvidgades 1960 med Delfinböckerna i ett separat företag, Bokförlaget Aldus.

Geels, Antoon: Människan som en tolkande och meningssökande varelse. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan. Antoon Geels, född år 1946 i Nederländerna. Sedan 2001 professor i religionsvetenskap vid Lunds universitet. Huvudsakligen verksam inom religionspsykologin. "Geels tar avstånd från fundamentalism och bokstavstro, vilka han ser som en del av världens mörka krafter. Samtidigt lyfter han fram exempel på att religionen kan inspirera till godhet, medkänsla, fred och rättvisa. Dessa exempel finner han främst hos religionens mystiker och andliga vägledare; hos de så kallade vishetstraditionerna." (Sydsvenskan 7 december 2014)

Geels, Antoon: Religion och personlighet. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan.

Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan (1985)

Geijer, Erik Gustaf: Aftonbön (1831,1933). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter. Erik Gustf Geijer, född år 1783 i Ransäter sydväst om centralorten Munkfors i Värmland. Död 1847. Författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Betraktas som en av den svenska nationalismens fäder, och efter 1838 blev han också en betydelsefull förespråkare av liberalism. "För den djupt religiöse Geijer var kristendomen en ständigt återkommande källa, där särskilt Johannesevangeliet och medeltida källor till Kristusmystik bör framhållas - Augustinus, Thomas a Kempis, Angelus Silesius och Heinrich Suso."

Geijer, Erik Gustaf: Andeliga sånger (1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Avskedssång (1836). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Brages harpa (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Brev 1809-08-07, 1811-02-28, 1811-09-19, 1813-05-27, midsommarafton 1814, 1814-10-05 till fästmön Anna-Lisa (1809-1814). Se Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf.

Geijer, Erik Gustaf: Den lilla kolargossen (1815). Se Lindell, Börje.

Geijer, Erik Gustaf: Den 3 junii 1814 (1814). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Dikter (1999)

Geijer, Erik Gustaf: Första aftonen i det nya hemmet (1837). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Geijer, Erik Gustaf: Gustaf Erikson (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Harmoniens makt (1844,1845). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Idunas Äpplen (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Karl den tolfte (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Kärleks endräkt (1833?). Se Ett solvarv.

Geijer, Erik Gustaf: Lagen och profeterna (1813). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Maj-betraktelser (1813). Se Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf.

Geijer, Erik Gustaf: Manhem (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Mignon (1840-talet). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Människan, ett jag och ett du (18??). Se Ett solvarv.

Geijer, Erik Gustaf: Natthimmelen (1840). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Ord till Karl XII:s Marsch vid Narva (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Ord till musiken (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Reseda (1816,1910). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Salongen och skogen (1839). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken (1835). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Till min dotter (1840). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Varning, hopp och bön (1837). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Vid den sammas död (1823). Se Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Vid patron C. Fr. Geijers grav (1813). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Vikingen (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Värmländska Musikaliska Harmoniska Sällskapets högtidssång N:o II (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf. Se också Segerbank, Catharina: Erik Gustaf Geijer och kristendomen.

Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf (1963)

Geijerstam, Carl-Erik af: Dagsljus. Se Håkanson, Björn. Carl-Erik af Geijerstam, född år 1914 i Skövde. Död 2007. Författare och översättare.

Geijerstam, Carl-Erik af: Mellanrum (1991)

Geijerstam, Sven af: Med utsikt over Vättern (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968. Sven af Geijerstam, född år 1913 i Stockholm. Död 1990. Politiker inom socialdemokratiska arbetarpartiet och ämbetsman. Landshövding i Jönköpings län 1963-1969.

Geldenhuys, Norval: Commentary on the Gospel of Luke (1951,1977). Johannes Norval Geldenhuys, född år 1918 i Vrede i Fristatsprovinsen, sydost om Johannesburg i Sydafrika. Död 1964. Pastor i holländska reformerade kyrkan i Sydafrika.

Gellerman, Olle: Viktor Rydberg och S.A. Hedlund. Se Gudmundgillets Årsbok 1999. Olle Gellerman, född år 1926 i Hedermora. Död 2014. Statsvetare och tidningsman. "En skribent och debattör med säker liberal kompass." (Göteborgs-Posten 17 augusti 2014)

Gellerstedt, A.T.: Dikter (1871). Albert Theodor Gellerstedt, född år 1836 i Säterbo öster om centralorten Arboga. Död 1914. Arkitekt, poet och konstnär. Professor i arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1874-1882.

Gellerstedt, A.T.: Islossning. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Gellerstedt, A.T.: Dikter.

Gelston, A.: The Royal Priesthood. Se The Evangelical Quarterly (1959). Anthony Gelston, född år 1935. Anglikansk präst. Undervisade i Gamla testamentet vid universitetet i Durham i England 1962-1995.

Genander, O.W.: Några bilder från Guds åkerfält. Se Ansgarius - Illustrerad missionskalender 1913. Otto Wilhelm Genander, född i Ljungby år 1866. Död 1944. Distriktsföreståndare i Värmlands Ansgarieförening av Svenska Missionsförbundet.

Genander, O.W.: Trons blick på Jesus. Se I Brödrakretsen - En samling vittnesbörd och betraktelser av ett hundra svenska evangelii förkunnare.

Genitz, Einar: Antisemitiska slagord (Jönköpings-Posten 1939-08-14). Einar Genitz, född år 1893 i Grytnäs nordost om centralorten Avesta. Död 1985. Pastor i Svenska Missionsförbundet.

Genitz, Einar: Att tro (Jönköpings-Posten 1952-01-28)

Genitz, Einar: Auktoritet-tvång-frihet (Jönköpings-Posten 1956-08-24)

Genitz, Einar: Caesars välde (Jönköpings-Posten 1953-03-11)

Genitz, Einar: Den stora livslögnen (Jönköpings-Posten 1945-06-08)

Genitz, Einar: Eftersommar 1948 (Jönköpings-Posten 1948-08-18)

Genitz, Einar: Ensamheten som livsproblem (Jönköpings-Posten 1947-06-03)

Genitz, Einar: Europas kinesiska mur (Jönköpings-Posten 1951-12-09)

Genitz, Einar: Från kamp till seger (Jönköpings-Posten 1953-06-24)

Genitz, Einar: Göra vi framsteg? (Jönköpings-Posten 1956-09-24)

Genitz, Einar: Hemmet och världen (Jönköpings-Posten 1939-03-15)

Genitz, Einar: Kan människan formas? (Jönköpings-Posten 1953-01-31)

Genitz, Einar: Kristenhetens röst (Jönköpings-Posten 1937-08-18)

Genitz, Einar: Missionens ära och kris (Jönköpings-Posten 1936-02-03)

Genitz, Einar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Genitz, Einar: Neonljus och eviga stjärnor (Jönköpings-Posten 1939-12-12)

Genitz, Einar: "Om de hade en aning om uppgiftens storhet ..." (Jönköpings-Posten 1938-03-09)

Genitz, Einar: Småländska dagar (Jönköpings-Posten 1938-07-13)

Genitz, Einar: Steril materialism eller skapande religion? (Jönköpings-Posten 1956-04-04)

Genitz, Einar: Strålande statsmän (Jönköpings-Posten 1955-10-05)

Genitz, Einar: Synagogan och kyrkan (Jönköpings-Posten 1943-12-15)

Genitz, Einar: Tänk om Gud finns! (Jönköpings-Posten 1954-04-27)

Genitz, Einar: Utan grund (Jönköpings-Posten 1944-04-14)

Genitz, Einar: Vad gäller det? (Jönköpings-Posten 1947-08-06)

Genitz, Einar: Vad ha vi att ge? (Jönköpings-Posten 1953-11-13)

Genitz, Einar: Varför tar man anstöt? (Jönköpings-Posten 1955-01-17)

Genitz, Einar: Vår ungdom (Jönköpings-Posten 1941-06-16)

Gennemark, Gun: Hertha förverkligade drömmen om hembygdsgården. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995. Gun Gennemark, född år 1919. Journalist på Värnamo Nyheter i Vaggeryd. "Arbete på en lokalredaktion på 1970-talet var mycket annorlunda mot i dag (år 2009). Då var tempot lugnt och det fanns tid över för samvaro tidningsmedarbetarna emellan. Om man jobbade på VN (Värnamo Nyheter), JP (Jönköpings-Posten) eller Folkbladet (Smålands Folkblad) hade ingen betydelse. Man var inte så mycket konkurrenter utan till och med bytte nyhetsmaterial ibland." (15 maj 2009/Per Bunnstad)

Gennemark, Gun: Mitt liv med block och penna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel (1945). Karl Gerhard, fram till 1938 Johnson, född år 1891 i Stockholm. Död 1964. Teaterdirektör, revyförfattare, kuplettförfattare, kuplettsångare och skådespelare. "Sin främsta politiska insats gjorde Karl Gerhard som gisslare av nazismen och den svenska eftergiftspolitiken (under andra världskriget). Själv hade han en mycket positiv inställning till det kommunistiska Sovjet."

Gerhard, Karl: Lilla Frida å jag (1923). Se Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel.

Gerhardsson, Birger: De kristologiska utsagorna i sändebreven i Uppenbarelseboken (kap 2-3). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965). Birger Gerhardsson, född år 1926 i Vännäs nordväst om Umeå. Död 2013. Teolog och präst. Professor i exegetisk teologi vid universitetet i Lund 1965-1992. "Hans huvudsakliga vetenskapliga fokus låg på överföringen och utvecklingen av de muntliga traditionerna i Nya Testamentets evangelier." "Under fjorton år var Birger och jag nära kolleger i Lund, han i (Nya testamentet), jag i (Gamla testamentet). Som stridsledare kom han att spela en oumbärlig roll i vår gemensamma kamp för att värna om studiet av de bibliska grundspråken i utbildningen av teologer, hebreiska och grekiska. Jag minns ännu hur jag deltog i en hearing i Stockholm som det högsta universitetsorganet (UHÄ) anordnade om språkfrågan. När jag plockade fram en overhead med Birgers avslöjande tabeller om den successiva nedrustning som sedan 1950-talet påtvingats grekstudiet gick det ett sus genom salen. Och luften gick ur motståndarna."

Gerhardsson, Birger (red): En bok om Nya Testamentet (1982)

Gerhardsson, Birger: Evangeliernes forhistorie (1977,1978)

Gerhardsson, Birger: Hugo Odeberg. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Gerhardsson, Birger: Uppsalaexegetiken. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Gerhardsson, Birger: Ur Matteusevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Gerleman, Gillis: Bemerkungen zur Terminologie der "Blindheit" im Alten Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977). Gillis Gerleman, född år 1912 i Rogberga sydost om centralorten Jönköping. Död 1993. 1949-78 professor i Gamla Testamentets exegetik vid universitetet i Lund.

Gerleman, Gillis: Hesekielbokens Gog. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1947).

Gerleman, Gillis: Ur Pentateuken. Se Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet.

Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet (1970,1983)

Gerward, Gullan: Renässansens fester. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen. Gullan Gerward, född år 1932. Död 2015. Kulturhistoriker.

Geyl, Pieter: Napoleon - hjälte eller tyrann? (1946,1967. Pieter Geyl, född år 1887 i Dordrecht sydost om Rotterdam i Nederländerna. Död 1966. Historiker. " (Geyl hävdade) att alla historiker är influerade av det närvarande när de skriver historia och att sålunda allt historieskrivande något övergående.")

Geyser, A.S.: Israel in the fourth gospel. Se Neotestamentica (1986). Albert (Albertus Stephanus) Geyser, född år 1918 i Naboomspruit (senare Mookgophong) i Limpopo norr om Pretoria i Sydafrika. Död 1985. Präst, forskare och anti-apartheidteolog. Professor i "New Testament Studies" vid universitetet i Pretoria 1946-1962. Därefter professor i University of Witwatersrand i Johannesburg fram till 1983.

Geyser, A.S.: Jesus, the Twelve and the twelve tribes in Matthew. Se Neotestamentica (1978).

Giblin, Charles H.: Confrontations in John 18:1-27. Se Biblica (1984). Charles Homer Giblin, född år 1929 i Chicago, USA. Död 2002. Professor i Biblisk Teologi vid Fordham University i New York City.

Giblin, Charles H.: Mary's Anointing for Jesus' Burial-Resurrection (John 12:1-8). Se Biblica (1992).

Giblin, Charles H.: Suggestion, Negative Response and Positive Action in St. John's Portrayal of Jesus (John 2:1-11; 4:46-54; 7:2-14; 11:1-44). Se New Testament Studies (1980).

Gibson, David: Eating is Believing? On Midrash and the Mixing of Metaphors in John 6. Se Themelios (2002).

Gibson, Mel. Se Noonan, Peggy: Möte med Mel Gibson - Med tro, hopp och kärlek.

Gide, André: Den omoraliske (1902,1921,2011). André Gide, född år 1869 i Paris, Frankrike. Död 1951. Mottog Nobelpriset i litteratur 1947. "Gide växte upp under strängt religiösa former. Spänningen mellan asketism och livsbejakelse blev ett grunddrag för Gides produktion."

Gide, André: The God That Failed (1949)

Gierow, Arvid: En egendomlig skolform - växelundervisningen. Se Svenska folket genom tiderna 8. Arvid Gierow, född år 1873 i Lund. Död 1944. Teolog och skolman.

Gierow, Arvid: Modern uppfostran och undervisning. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Giertz, Bo (hovpredikant): Andlig renhållning (Jönköpings-Posten 1945-12-24). Bo Giertz, född år 1905 i Räpplinge söder om centralorten Borgholm på Öland. Död 1998.Präst i Svenska Kyrkan, biskop och författare. Räknas som en av 1900-talets viktigaste kristna ledare i Sverige. "Giertz var ateist då han började studera medicin vid (Uppsala) universitet. Han avbröt sina medicinska studier och övergick till latin, grekiska och antikens historia. Efter att 1925 ha hört en föreläsning av Natanael Beskow beslöt han sig för att överlämna sitt liv till Jesus och blev bekännande kristen. . . . Utnämndes till biskop över Göteborgs stift 1 april 1949 (emeritus 1970). . . . Uttalad motståndare till ordningen med prästvigning av kvinnor som infördes 1958. . . . (Giertz') översättning av Nya testamentet blev klar 1981. . . . År 1999 valde Kyrkans tidnings läsare Giertz till 1900-talets viktigaste kristne ledare i Sverige."

Giertz, Bo: Apostlagärningarna (1980)

Giertz, Bo: Att tro som apostlarna (1978)

Giertz, Bo: Det blir ständigt värre. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Giertz, Bo: Evangelium enligt Johannes (1979)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Lukas (1979)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Markus (1978)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Matteus (1978)

Giertz, Bo (hovpredikant): Fast mark under fötterna (Jönköpings-Posten 1946-01-02)

Giertz, Bo: Förrädaren. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Giertz, Bo (hovpredikant): I nöd och lust (Jönköpings-Posten 1945-12-22)

Giertz, Bo (hovpredikant): Inom eller utom äktenskapet? (Jönköpings-Posten 1945-12-12)

Giertz, Bo (hovpredikant): Rätt och orätt i sexuallivet (Jönköpings-Posten 1945-12-10)

Giertz, Bo: Stengrunden (1941,1986)

Giertz, Bo: Uppenbarelseboken (1980)

Giertz, Bo. Se också Bexell, Oloph: Bo Giertz och Svenska kyrkan.

Gierup, Bengt: Stiftskyrkans arbetsorgan. Se Skara stift i ord och bild. Bengt Gierup, född år 1902. Stiftssekreterare i Skara stift.

Giesbrecht, Herbert: The Evangelist John's Conception of the Church as delineated in his Gospel. Se The Evangelical Quarterly (1986). Herbert Giesbrecht, född år 1925 i Wohldemfürst ("Kuban Mennonite Settlement") väster om Krasnodar i södra Ryssland. Död 1992. Lärare, arkivarie, bibliotekarie. Collegebibliotekarie vid Mennonite Brethren Bible College i Winnipeg i Kanada.

Gifford, George: A Discourse of the Subtill Practices of Devilles by Witches and Sorcerers (1587). Se Lyon, David: Folklig religion. George Gifford, född år 1548 i Dry Drayton nordväst om Cambridge i England. Död 1600. Puritansk predikant. "Gifford var en sansad person i häxeridebatten, även om han fortfarande trodde på förekomsten av häxor, och att de skulle bli svårt straffade. . . . (Han sökte) lägga band på den förföljelseiver med vilken häxorna uppsöktes och anklagades."

Gilbert, Douglas-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld (1982)

Gilbrant, Thoralf. Se Odeberg, Hugo-Gilbrant, Thoralf: Illustrerat Bibellexikon I-III. Thoralf Gilbrant, född år 1919 i Stavanger, Norge. Död 2006. Predikant och författare inom den norska pingströrelsen.

Gillby, Johannes: Tiggarens hymn till ljuset. Se Vinterhälsning 1971. Johannes Gillby, född år 1896 i Bolstad söder om centralorten Mellerud. Död 1980. Journalist, författare.

Gillett, David: En fallen mänsklighet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. David Gillett, född år 1945. Brittisk anglikansk biskop. "Tillhör den öppna evangelikala traditionen inom Church of England."

Gillgren, Peter: Att minnas de döda. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Ginman, Harry: Bombkastaren från söder (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Ginsberg, Allen. Se Turner, Steve: Some notes from the Underground. Allen Ginsberg, född år 1926 i Newark i New Jersey, USA. Död 1997. Poet och författare. "Intresserade sig för österländskt religiöst tänkande, bland annat hinduism och zenbuddhism. Han blev vegetarian och prövade även LSD."

Gislén, Knut. Se Hallander, Märtha: Om Knut Gislén och G-kören - Några tidsbilder från 1800-talets slut och 1900-talets början. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Gitari, David: Den östafrikanska väckelsen. Se Kristen tro - en illustrerad handbok. David Gitari, född år 1937. Död 2013. Kenyansk anglikansk ärkebiskop 1997-2002.

Gitari, David: Kyrkan och staten. Se Kristen tro - en illustrerad handbok.

Gjellerup, Karl: Kvarnen (1896,1926). Karl Gjellerup, född år 1857 i Roholte öster om Naestved på Själland i Danmark. Död 1919. Författare. Mottog Nobelpriset i litteratur 1917. "Influerad av Viktor Rydbergs 'Siste atenaren' utgav han 1882 'Germanernes Laerling', med skildringar från teologistudenternas liv i Köpenhamn. . . . 1895 (utgav Gjellerup) en dansk översättning av 'Poetiska Eddan'. Vid denna tid blev han, via Arthur Schopenhauer, inspirerad av indisk filosofi och buddhism. . . . (Boken) 'Den gyldne gren' (1917) . . . innebar en återvändo till barndomens kristendom."

Gjør, Bolette Margrethe: Missionsbarnet (1892,1900). Bok nr 164 I Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Bolette Margrethe Gjør, född år 1835 i Trondheim i Norge. Död 1909. Författare och tidningsredaktör. "Redigerade den första och största missionstidskriften för kvinnor i slutet av 1800-talet. . . . (Tidskriften) hette 'Missionslaesning för kvinnoforeninger' . . . och började utkomma redan år 1884."

Gladh, Bernice: Glimtar från mitt missionsarbete i Honduras. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI. Bernice Gladh, född år 1939. Avskiljdes som pingstförsamlingens i Skillingaryd missionär i Honduras 1969.

Gladwin, John: Makt och maktlöshet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. John Gladwin, född år 1942 i Hertford norr om London i England. Biskop av Chelmsford (Church of England) 2004-2009.

Glans, Kerstin: Min uppväxt i Hovslätt på 30- och 40-talet. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Glasswell, M.: The Relationship Between John and Mark. Se Journal for the Study of the New Testament (1983).

Gleason, Randall C.: The Old Testament Background of Rest in Hebrews 3:7-4:11. Se Bibliotheca Sacra (2000).

Glemme, Ingemar: Kyrkan, urmakaren och tidens gång i Kvenneberga. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Ingemar Glemme, född år 1923 i Ås norr om centralorten Varberg. Död 2007. Kyrkoherde. TV-producent (TV1 1969-1982).

Godet, F.: Kommentar till Johannes-evangeliet - Första delen (1863,1875,1878). Frédéric Godet, född år 1812 i Neuchatel väster om Bern i västra Schweiz. Död 1900. Reformert teolog. Kyrkoherde och professor i Neuchatel. En av stiftarna av frikyrkan l'église indépendante i Neuchatel år 1873. "Godet utövade ett stort inflytande som bibellärare och var som bibelteolog i konservativ anda känd i hela Europa. . . . Beträffande försoningen bejakade han både en Guds försoning med människan och människans försoning med Gud."

Goethe, Johann Wolfgang von: Andarnas sång över vattnen (1779,1789). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen. Johann Wolfgang von Goethe, född år 1749 i Frankfurt am Main i Tyskland. Död 1832. Författare, diktare och naturforskare. "Den mest kände och betydelsefulle tyske diktaren, hans alster anses tillhöra världslitteraturen. Goethe var romantikens främste förgrundsgestalt. . . . Genom diktsamlingen 'Väst-östlig divan' väckte Goethe ett gryende intresse hos många tyska poeter för den persiska poesin och i synnerhet 'Hafez'. . . . (Han) var en stor inspirationskälla för Rudolf Steiner och den antroposofiska rörelsen. Steiner namngav sin speciella arkitekturstil och antroposofins huvudcenter i Schweiz kom att uppkallas efter honom: Goetheanum."

Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidanden (1774,1999)

Goethe, Johann Wolfgang von: Dikt och sanning I-III (1811-31;1932)

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust (1808); översättning Viktor Rydberg (1876-78,1975)

Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen (1774 - 1815; 2011)

Goethe, Johann Wolfgang von: Prometheus (1774,1777,1785,1789,1848). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Goethe, Johann Wolfgang von Goethe: Sagan (1795,2011)

Goethe, Johann Wolfgang von: Sjöresa (1777,1789). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Vandrarens nattsång (1780,1815). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Gogol, Nikolaj: Aftnar på en lantgård nära Didanka I (1831). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller. Nikolaj Gogol, född år 1809 i Velyki Sorochyntsi nordväst om Poltava och öster om Kiev i Ukraina. Död 1852 i Moskva, Ryssland. Dramatiker, roman- och novellförfattare. "Gogol var mångkulturell och kan inte betraktas vare sig som omvälvande kommunisthjälte eller rysk chauvinistförespråkare. Litterärt är Gogol en av tidernas största skildrare av sin samtid i såväl rysk som ukrainsk miljö."

Gogol, Nikolaj: Aftnar pö en lantgörd nära Didanka II (1832). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.

Gogol, Nikolaj: Arabesker (1835)

Gogol, Nikolaj: Döda själar (1842,1980)

Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar (1836). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser (1978)

Gogol, Nikolaj: Godsägare från den gamla goda tiden. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Gogol, Nikolaj: Hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev oense. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Gogol, Nikolaj: Julnatten. Se Aftnar pö en lantgörd nära Didanka II.

Gogol, Nikolaj: Kaleschen (1836). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Kappan (1842). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Midsommaraftonen. Se Gogol, Nikolaj: Aftnar på en lantgård nära Didanka I.

Gogol, Nikolaj: Mirgorod (1835). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.

Gogol, Nikolaj: Nevskij prospekt (1835). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Näsan (1836,1985,1989)

Gogol, Nikolaj: Porträttet. Se Gogol, Nikolaj: Arabesker.

Gogol, Nikolaj: Taras Bulba (1835). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller (1949)

Gogol, Nikolaj: Vij. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Golding, William: Flugornas herre (1954,1959,2010). William Golding, född år 1911 i Newquay väster om Plymouth i Cornwall, England. Död 1993. Romanförfattare och poet. Mottog Nobelpriset i litteratur 1983. "Trots sina framgångar var Golding 'abnormt tunnhudad när det var fråga om att kritisera hans arbete. Han kunde helt enkelt inte läsa den mildaste reservation och då och då lämnade han landet när hans böcker publicerades'."

Goldsmith, Martin: Judar och kristna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Goodland, Patrick: Dödsupplevelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Patrick Goodland, född år 1929. Död 2014. Pastor, författare.

Goppelt, Leonhard: Apostolic and Post-Apostolic Times (1970). Leonhard Goppelt, född år 1911 i München i södra Tyskland. Död 1973. Evangelisk teolog. Professor i Nya Testamentet, först år 1954-1967 vid universitetet i Hamburg och sedan år 1967-1973 vid universitetet i München.

Gordimer, Nadine: Hedersgästen (1971,1977). Nadime Gordimer, född år 1923 i Springs öster om Johannesburg i Sydafrika. Död 2014. Författare. Mottog Nobelpriset i litteratur år 1991. "Större delen av hennes författarskap har präglats av kampen mot apartheid. . . . Hennes hem var platsen för många hemliga politiska möten och samtal."

Gording, Röl (= Peterson, Frithiof): Ismael Hagarson (1915,1918). Bok nr 20 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Frithiof Peterson, född år 1878 på Fårö på Gotland. Död 1917. Författare, pastor. "1911 flyttade han (från Colorado) till San Diego, California och stiftade en missionsförsamling. Han var dess pastor ett par år, tills sjuklighet tvang honom att lämna ämbetet. Sedan dess försörjde han sig som författare. Han skrev veckoliga artiklar först i Missions-Vännen, därefter i Förbundets Veckotidning." (Ernst Skarstedt: Svensk-amerikanska folket i helg och söcken)

Gordon, Alasdair B.: The Fate of Judas According to Acts 1:18. Se The Evangelical Quarterly (1971).

Gorkij, Maksim: Sången om stormfågeln (1901). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Maksim Gorkij (egentligen Aleksej Maksimovitj Pesjkov), född år 1868 i Nizjnij Novgorod öster om Moskva i Ryssland. Död 1936. "En av arbetarförfattarnas främsta företrädare av socialrealismen som litterär stil. Josef Stalin och Andrej Zjdanov skulle senare låta vidareutveckla stilen till 'socialistisk realism', med Gorkij som förebild. . . . Maksim Gorkij skrev realistiskt och romantiserade ofta de fattiga i samhället."

Gorringe, Tom: Numbers 13-14. Se The Expository Times (2006). Tom Gorringe. Professor i teologiska studier vid universitetet i Exeter nordost om Plymouth i sydväsra England.

Gossner, Johannes: Andan af Jesu Christi lefwerne och lära; eller Nya Testamentet med förklaring och tillämpning. Tredje delen. (1859). Johannes Gossner, född år 1773 i Hausen i Diedorf väster om Augsburg i Tyskland. Död 1858. Präst. Grundläggare av anstalter för diakoni- och missionsverksamhet. "1826 lämnade Gossner den romersk-katolska kyrkan och blev protestant. Han verkade sedan i 17 år som reformert präst vid Betlehemskyrkan i Berlin, som delades av reformerta och lutheraner. Han lade även grunden såväl till det länge bestående Elisabeth-Krankenhaus (tillika diakonissanstalt) som till den efter honom uppkallade Gossnerska missionen."

Gotmark, Ernst. Se Engdahl, Erland-Gotmark, Ernst. Se också Freij, Gösta-Gotmark, Ernst. Se vidare Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst.

Gould, Pat: Sommar med barnbarnen. Se Det Bästa juli 2003.

Goulder, Michael D.: From Ministry to Passion in John and Luke. See New Testament Studies (1983). Michael Douglas Goulder, född år 1927 i London, England. Död 2010. Professor i bibliska studier vid universitetet i Birmingham. "Han blev kanske mest känd för sina bidrag till det synoptiska problemet och särskilt Farrer-hypotesen som förutsätter Markus' prioritet men bortser från Q-dokumentet och antyder i stället att Lukas kände till innehållet i Matteus."

Goulder, Michael D.: Nicodemus. Se Scottish Journal of Theology (1991).

Goulder, Michael D.: Translation and Exegesis. Some reflections on the Swedish NT Translations of 1917 and 1981. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1992).

Goulding, Phil G.: Klassisk musik (1992,1994). Phil G. Goulding, född år 1921 i San Francisco i västra USA. Död 1998. Tidningsreporter, författare.

Grace Journal (1963,1968)

Grace Theological Journal (1981,1982,1985,1987)

Graham, Billy: Den Helige Ande (1978,1979). Billy Graham, född år 1918 i Charlotte, North Carolina i östra USA. Död 2018. Evangelist. En av de mest kända företrädarna för Southern Baptist Convention. Gjorde sig känd som andlig rådgivare åt flera amerikanska presidenter från Truman och fram till sin död; han stod nära inte minst Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Lyndon Johnson, George H.W. Bush, Bill Clinton och George W. Bush. . . . Gav råd till varje president från den 33:e (Truman) till den 44:e (Barack Obama). . . . Genom sina korståg predikade Graham evangelium för fler folk personligen än någon annan i historien. Graham var på Gallup's lista över mest beundrade män och kvinnor 61 gånger, mer än någon annan man eller kvinna i historien. . . . Han ansåg homosexualitet vara synd . . . (och) motsatte sig samkönade äktenskap."

Graham, Billy: Frid med Gud (1953,1968)

Graham, Billy: Hemligheten till lycka (1953,1956)

Grahn, C.V.: Kongobref från Kingoyi (Jönköpings-Posten 1903-02-25). Carl Wilhelm Grahn, född år 1878. Död 1932. Missionär i Kongo. "Musana missionsstation anlades 1910 av C W Grahn och H Lindgren men godkändes först 1919 trots ett flertal inspektioner där det konstaterades att man byggt ovanligt värdefulla hus, planterat över 8000 oljepalmer, 400 fruktträd, jordnötsfält, kassava, majs etc." (Riksarkivet/Svenska Missionsförbundet)

Grahn, C.W.: Kongobrev från Kingoyi (Jönköpings-Posten 1903-04-20)

Grahn, Daniel: Nya Dagen. Se Grundt(r)on. Daniel Grahn, född år 1966 i Kulltorp söder om centralorten Gnosjö. Företagsledare och tidningsman. Chefredaktör på tidningen Dagen 1997-2007,2010-2013. Generalsekreterare för Erikshjälpen 2015.

Grahn, Wimar (pastor, Skillingaryd): Till tjänst för Jesus (Jönköpings-Posten 1985-03-30)

Granath, J.W.: Några minnen ur mitt framfarna liv. Se Mellan Härån och Rasjön 1993. Johan Victor Granath, född år 1866 i Åker sydväst om centraloren Skillingaryd. Död 1946.

Granberg, Gunilla: Bysmedens upprättelse. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003. Gunilla Granberg, född år 1953.

Granberg, Gunnar: Den svenska kyrkan utanför landets gränser. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid. Gunnar Granberg, född år 1943, kyrkohistoriker.

Granberg, Gunnar: Kyrkan och folktron. Se Svenska folket genom tiderna 4. Gunnar Granberg, född år 1906 i Vireda nordväst om centralorten Aneby. Död 1983. Folklorist och diplomat.

Grane, Hillis: Bara en flicka (1912,1922). Bok nr 51 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek. Hillis Grane (pseudonym för Hilma Olivia Svenson-Graner), född år 1878 i Vetlanda. Död 1910. Författare.

Grane, Hillis: Far och mor i Rosenhöga (1909,1919). Bok nr 34 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Konvaljebarnet. Se Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet.

Grane, Hillis: När de unga togo vid, första delen (1908,1911). Bok nr 160 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grane, Hillis: Mor Maj-Lenas gosse (1906,1920). Bok nr 25 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: När de unga togo vid, andra delen (1910,1911). Bok nr 162 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grane, Hillis: Petronella, Mary och skolfröken (1907,1922). Bok nr 31 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Petronellas stadsresa. Se Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet.

Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet (1906,1920). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Sägner och berättelser (1915). Bok nr 70 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-årsbibliotek.

Granevik, Sigurd: Att vara barn och ung i Vaggeryd på 1910- och 1920-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992. Sigurd Granevik, född år 1911 i Vaggeryd. Folkskollärare. Ordförande i Jönköpings nykterhetsvänners samarbetskommitté 1954-1963.

Granevik, Sigurd: Några barndomsminnen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Granevik, Sigurd: Några personer vid min barndoms gator i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Granlid, Hans: För en ny gemenskap (1975). Hans Olov Granlid, född år 1926 i Sundsvall. Död 1999. Författare och litteraturvetare.

Granlund, Erik: Vättern och landhöjningen - Kommer Jönköping att dränkas? Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933. Erik Granlund, född år 1892 i Stockholm. Död 1938. Geograf och geolog. Statsgeolog 1933-1937. "Granlunds främsta insatser inom geologin låg i hans torvinventeringar och studier av högmossarna, främst hans doktorsavhandling 'De svenska högmossarnas geologi'."

Granmo, Albert: Eldbegängelsen (Jönköpings-Posten 1954-08-07). Albert Granmo, född år 1901 i Lommaryd nordväst om centralorten Aneby. Folkskollärare, kantor.

Granmo, Albert: Helvetesläran och skolan (Jönköpings-Posten 1953-09-15)

Granmo, Albert: Historik över gångna tiders gästgiveri och skjutsstationer. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Granmo, Albert: Kyrkogården. Se Boken om Svenarum.

Granmo, Albert: ODE till en bonde. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Granmo, Albert: Redogörelse över Svenarums Hembygdsförenings 50-åriga verksamhet. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Granmo, Albert: Röster som tystnat talar ännu ... Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Granmo, Albert: Socknen Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Granmo, Albert: Svenarums kyrkklockor (Jönköpings-Posten 1950-02-10)

Granmo, Albert: Västra Njudungs skarpskytteförening. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Granmo, Siv: Något om det svenska gästgiveriet och Svenarums gästgivargård. Se Boken om Svenarum. Siv Granmo, född år 1928.

Granqvist, Ola (ungdomspastor i Bankeryds missionsförsamling): Vill du bli frisk? (Jönköpings-Posten 1998-01-30)

Granstrand, Sven. Se Teiffel, Yvonne: En spårvagnsfärd med Sven Granstrand.

Grant, Meg: Möte med Renée Zellweger i sitt rätta element. Se Det Bästa mars 2004.

Grant, Michael: Roman history from coins (1968). Michael Grant, född år 1914 i London, England. Död 2004. Historiker, numismatiker.

Grant, Robert McQueen: The origin of the Fourth Gospel. Se Journal of Biblical Literature (1950). Robert McQueen Grant, född år 1917 i Evanston norr om Chicago i USA. Död 2014. Professor vid universitetet i Chicago i humaniora och Nya testamentet och den tidiga kristendomen. "Professor Grant var i sin generation den mest produktive och inflytelserike amerikanske historikern med avseende på den forntida kristendomen."

Grass, Günter: Blecktrumman (1959,1961,1993,1999). Günter Grass, född år 1927 i den dåvarande Fria staden Danzig nordost om Berlin i Tyskland. Död 2015. Författare och konstnär. Tilldelades år 1999 Nobelpriset i litteratur. "Grass syfte med sina verk är att skriva mot glömskan. Hans teman är nationalsocialismen respektive handlingar begångna under nazitiden. Också de verk som utspelar sig under efterkrigstiden kretsar kring motiven glömska och skuld."

Grass, Günter: En invecklad historia (1995,1997)

Grate, Pontus: Auguste Renoir. Se Nationalmuseum Stockholm. Pontus Grate, född år 1922 i München i Tyskland. Konsthistoriker och museiman. Museidirektör vid Nationalmuseum 1982-1988.

Grate, Pontus: Fracisco de Zurbaran. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean-Baptiste Oudry. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean-Antoine Houdon. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean Marc-Nattier. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grave, Elsa: Mothägring. Se Håkanson, Björn samt Grave, Elsa: Slutförbannelser. Elsa Grave, född år 1918 i Norra Vram öster om centralorten Bjuv. Död 2003. Författare, bildkonstnär och poet. "I hennes personliga och egenartade diktning utgör kvinnans roll som moder och samhällsvarelse ett ständigt återkommande tema."

Grave, Elsa: Slutförbannelser (1977)

Gray, J.: The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1974).

Greek Orthodox Theological Review (1985)

Greén, Hans: Brazil Jack på vit häst. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987. Hans Greén, född år 1916 i Jönköping. Död 2006.

Greén, Hans: En lysande expo. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Green, Michael: Jag tror på den helige Ande (1976). Michael Green, född år 1930. Teolog, anglikansk präst, kristen apologet. Professor vid Regent College i Vancouver i Kanada 1987-1992. "Green kopplar samman gnosticism med en tillbakagång i samhället. Han hävdar också att gnosticism leder till en tillbakagång i moral så att genom att ordinera en homosexuell biskop har Episkopalkyrkan i USA själv visat gnostiska tendenser."

Green, Per (kontraktsadjunkt, Svenska kyrkan): Om kvinnosyn (Jönköpings-Posten 2003-01-31)

Greene, Graham: Den mänskliga faktorn (1978,1990). Graham Greene, född år 1904 i Berkhamsted nordväst om Watford (och London), England. Död 1991. Författare. "Greene konverterade till katolicismen 1926. . . . Greenes romaner har ofta en spännande yttre handling som balanseras av de själsliga dramer huvudpersonerna genomgår. . . . (Boken) 'De skeppsbrutna' (1954) utspelar sig huvudsakligen i Stockholm."

Greene, Graham: Honorärkonsuln (1973,1975)

Greene, Graham: Makten och härligheten (1940,1946,1964)

Greene, Graham: Slutet på historien (1951,1978)

Greenway, Roger S.: Storstadsmission. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Roger Selles Greenway, född år 1934. Död 2016. Professor i världsmissiologi vid Calvin Theological Seminary i Grand Rapids, USA. "Gjort omfattande undersökningar i olika missiologiska ämnen och betraktad som specialist i global urbanisering, kyrkotillväxt och antropologi och interkulturell kommunikation. . . . Missionär i Sri Lanka 1958-1962 och Mexiko 1963-1970." (Our Daily Bread - Christian University 2016)

Grefberg, Hugo: Kyrkans jord. Se Skara stift i ord och bild. Hugo Grefberg, född år 1898 i Bäckseda söder om centralorten Vetlanda. Död 1949. Präst. Kyrkoherde i Stenstorp från 1945.

Grefbäck, G.: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i fornkristen symbolik. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1950). Göran Grefbäck, född år 1925. Präst. Kyrkoherde i Vadstena.

Gregorios, Paulos Mar: De ortodoxa familjerna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Paulos Mar Gregorios, född år 1922 (som Paul Varghese eller Vargisa Pola) i Tripunithura norr om Alappuzha i sydvästra Indien. Död 1996. Den förste metropoliten av Delhi biskopsdöme av 'Malankara Orthodox Syrian Church' från år 1975. En av Kyrkornas Världsråds presidenter 1983-1991.

Gregorius av Nyssa: Mose liv (1991). Gregorius av Nyssa, född cirka 330 i Caesarea i Kappadokien, sydost om Ankara i Turkiet. Död cirka 395. Grekisk biskop och kyrkofader. "Idag ses han som en viktig förmedlare av Origenes' läror till senare generationer och en religiös författare med stort djup och auktoritet."

Gregory, James-Graham, Bob: Farväl Bafana - Nelson Mandela, min fånge, min vän (1996). James Gregory, född 1941. Död 2003. Författare. Nelson Mandelas fångvaktare under många år av dennes fångenskap.

Greider, Göran: Jakobsbrevet (2004). Göran Greider, född år 1959 i Västra Vingåker i Södermanland. Författare, poet, debattör och journalist. Sedan 1999 chefredaktör för den fristående socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten. "Greider har varit angelägen om att direkt eller indirekt framhålla - så exempelvis i etermedia - att han tillhör socialdemokraternas vänsterflygel."

Grenholm, Ebba: Fredrika Bremer som resenär. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8

Griffiths, Michael C.: Kristen tro bland studerande ungdom. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Michael C. Griffiths, född år 1954. Död 2016.

Grigsby, Bruce: "If Any Man Thirsts . . . ". Observations on the Rabbinic Background of John 7:37-39. Se Biblica (1986). Bruce Grigsby. Professor vid Teologiska avdelningen vid Trinity Lutheran College i Issaquah sydost om Seattle i nordvästra USA (2012).

Grigsby, Bruce: Washing in the Pool of Siloam - A Thematic Anticipation of the Johannine Cross. Se Novum Testamentum (1985).

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - Forntiden och medeltiden (1913). Bok nr 65a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1521-1611 (1914). Bok nr 64 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Carl Grimberg, född år 1875 i Göteborg. Död 1941. Historiker, lärare och förlagsman. "Mest känd är Grimberg för bokverket 'Svenska folkets underbara öden'. . . . Verket gjorde författaren till sin tids Anders Fryxell eller Herman Lindqvist, men till skillnad från dem var Grimberg historiker av facket. . . . Grimberg påbörjade 1926 verket 'Världshistoria' . . . författat på ett medryckande språk och Grimberg visar särskilt i de senare banden prov på en kritisk historieuppfattning."

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1611-1660 (1915). Bok nr 63 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1660-1709 (1916). Bok nr 62 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1709-1739 (1917). Bok nr 61 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1739-1772 (1920). Bok nr 60 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1772-1809 (1921). Bok nr 59 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1809-1859 (1922). Bok nr 58 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grip, Lars: Julhögtid. Se Småländsk Jul.

Gripe, Maria: Glasblåsarns barn (1964). Maria Gripe (ursprungligen Maja Stina Walter), född år 1923 i Vaxholm. Död 2007. Författare av barn- och ungdomslitteratur. "Skuggsymboliken går att spåra genom hela Gripes författarskap. Den finns med redan tidigt, men blir tydlig som ledmotiv i skuggserien som inleds med 'Skuggan över stenbänken' 1982. Innebörden kan hänföras till såväl Platons idévärld som C.G. Jungs arketyper."

Gripenberg, Bertel: Aftnar i Tavastland (1911). Bertel Gripenberg, född år 1878 i Sankt Petersburg i Ryssland. Död 1947 på Sävsjö sanatorium. Finlandssvensk diktare. "Den isolerade finlandssvenskheten hade varit ett centralt tema i hans diktning ända fram till inbördeskriget, men hans upplevelser under kriget bidrog till att förstärka i honom både känslan av samhörighet med det finska Finland och den starka motviljan mot alla vänsterideologier. En utpräglad antikommunism och en glödande finländsk patriotism kom till att färga hans diktning mycket starkt under 1920-, 1930- och 1940-talen."

Gripenberg, Bertel: Ett ensamt skidspår. Se Lindell, Börje samt Gripenberg, Bertel: Aftnar i Tavastland.

Groenewald, E.P.: The Christological meaning of John 20:31. Se Neotestamentica (1968). Evert Philippus Groenewald, född år 1905 i George District öster om Kapstaden i södra Sydafrika. Död 2002. "Professor Groenewald anses som en stor sydafrikansk teolog. . . . Han undevisade i nytestamentliga ämnen vid den teologiska fakulteten vid universitetet i Pretoria i 33 år. . . . Han betraktade sitt eget bidrag till 1983 års 'New Afrikaans Translation' av Bibeln som kronan på sitt verk." (Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif 2004)

Grossouw, William K.: A Note on John XIII 1-3. Se Novum Testamentum (1966).

Grubbs, Mark: Kyrka och stat under kyrkans historia. Se Biblicum 2001:3. Mark Grubbs. Missionär i Evangeliska lutherska kyrkan i Tjeckien.

Grudem, Wayne: Christ Preaching Through Noah: 1 Peter 3:19-20 In the Light of Dominant Themes in Jewish Literature. Se Trinity Journal (1986). Wayne Grudem, född år 1948 i Chippewa Falls öster om Minneapolis i USA. Framträdande evangelikal teolog. "Förespråkar kalvinistisk soteriologi, Bibelns verbala absoluta inspiration och ofelbarhet, de troendes dop, en kyrkostyresform med flera äldste samt det komplementära synsättet på könsrelationer."

Grundt(r)on – Lära och längtan i svensk pingstförkunnelse 2002 (2002)

Grundtvig, N.F.S.: Det er så yndigt at følges ad (1855). Se All Nordens lyrik. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, född år 1783 i Udby prästgård norr om Vordingborg och sydost om Naestved på södra Själland i Danmark. Död 1872. Präst, politiker, översättare, folkbildare, författare, titulärbiskop. "Grundtvig räknas, tillsammans med Thomas Kingo och H.A. Brorson, som en av Danmarks tre stora psalmdiktare. Han var tillsammans med Adam Oehlenschläger den danska nationalromantikens främsta företrädare. I övriga Norden är Grundtvig mest känd som den som grundade folkhögskolan, för bildning av de breda folklagren, särskilt bönderna. Han räknas som Danmarks störste folkuppfostrare genom tiderna i religiöst och nationellt avseende. . . . Tiden 1826-39 . . . mognade och klarnade alla hans grundtankar. Det sjunkna danska folket måste upprättas genom en kristllig bildning på nationell grundval. . . . Han hävdar överallt församlingslivets vikt och värde av religiös gemenskap i motsats till Kierkegaards religiösa individualism."

Grundtvig, N.F.S.: Salme (omkring 1850). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Grundtvig, Svend: Gamle danske Minder i Folkemunde: Folkeaeventyr, Folkeviser, Folkesagn (1854). Se Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod. Svend Grundtvig, född år 1824 i Köpenhamn, Danmark. Död 1883. Litteratur- och folkminnesforskare samt filolog. Son till N.F.S. Grundtvig. "Grundtvigs huvudgärning rör Nordens folkvisor. Redan 1842-46 utgav han en översättning av 'engelske och skotske folkeviser'. . . . 1853 började han sin stora upplaga av 'Danmarks gamle folkeviser' . . . (samt) uppteckningar av visor från (Sverige, Norge, Färöarna och Island)."

Gruvberger, Nils: Bymarken för hundra år sedan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999. Nils Gruvberger, född år 1928.

Grügiel-Adolfsson, Richard: De kommer från syd och öst - Invandrar- och flyktingarbete i Växjö stift. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Gränström, Gunvor: Min vän Kolar-Per. Se Det ska va' en smålänning. Gunvor Gränström, född år 1911. Död 1994. Författare.

Gräslund, Anne-Sofie: Frideborg och Katla och andra kristna kvinnor. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid. Ann-Sofie Gräslund, född år 1940. Professor i arkeologi vid Uppsala universitet. "(Hennes) forskning har framför allt rört skandinavisk vikingatid: gravskick, religionsskiftet, runstenar som källmaterial, bl. a. runstensornamentik som dateringsmöjlighet, kvinnans ställning, barn."

Gräslund, Anne-Sofie: Gamla Uppsala - templet och kyrkan. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Grönbaek, J.K.: Zur Frage der Eschatologie in der Verkündigung der Gerichtspropheten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1959).

Gudmundsgillets Årsbok 1930-2007 (1930-2007); 1930-1949 benämnd Mäster Gudmunds Gilles Årsbok.

Gudrunskvädet, Det första (900 - 1100). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Gudstjänstboken - Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet (2005)

Guillou, Jan: Arvet efter Arn (2001). Jan Guillou, född år 1944 i Södertälje. Författare och journalist. "Under 1960- och 1970-talet var Guillou knuten till den maoistiska organisationen Clarté. . . . Idag (2018) beskriver han sig endast som socialist. . . . Guillou har under lång tid engagerat sig i Israel-Palestina-konflikten, där han intagit en tydligt palestinavänlig och israelkritisk ställning. . . . Angående förekomsten av homosexualitet i samhället över tid (har han i en intervju år 2002 sagt) att 'homosexualitet är mer en modeföreteelse än något man föds till. Det är någonting som kommit och gått i historien.'"

Guillou, Jan: Ondskan (1981,1999)

Guillou, Jan: Riket vid vägens slut (2001,2002)

Guillou, Jan: Vägen till Jerusalem (1998,2007)

Guiness Rekordbok (1985)

Guinness-Taylor, Geraldine: Kvinnans arbete för kvinnan i Kina (1894). Bok nr 170 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Geraldine Guinness (ofta känd som Mrs. Howard Taylor, svärdotter till grundaren av Kina-Inland-Missionen Hudson Taylor), född år 1865 i Liverpool, England. Död 1949. Missionär i Kina med början år 1888. Författare.

Gulding, Bror G-n: En smålandspojkes upplevelser. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Gullander, Paul (f.d. missionspastor i Johannesburg, Sydafrika): Hedningarnas hopp (Jönköpings-Posten 1919-11-14). Paul Gullander, född år 1863 i Gullåkra nordväst om centralorten Staffanstorp. Död 1925. Emigrerade till Amerika och Chicago år 1887. Pastor i Augustana Evangelical Lutheran Church. Missionär i Sydafrika 1898-1900.

Gullander, P(aul): Kristi klena hjords fara och trygghet (Jönköpings-Posten 1920-03-05)

Gullander, Paul: Nya födelsen såsom ett Guds andes verk (Jönköpings-Posten 1919-09-19)

Gullberg, Hjalmar: Andliga övningar (1932). Hjalmar Gullberg, född år 1898 i Malmö. Död 1961. Författare och översättare. Chef för Radioteatern 1936-1950. "Under andra världskriget blev han en av landets mest lästa och älskade poeter, en ledande gestalt i den så kallade beredskapspoesin, och gjorde samtidigt mycket för att sprida lyrik och teater via radion. Gullberg var en drivande kraft bakom radioprogrammet 'Dagens dikt' även om han inte startat programserien och valde ofta själv vad som skulle läsas upp. Han anses till exempel ha gjort valet av (Esaias) Tegnérs 'Det eviga' den 9 april 1940, några timmar efter beskedet om den tyska invasionen i Danmark och Norge."

Gullberg, Hjalmar: Att övervinna världen (1937)

Gullberg, Hjalmar: Bortom berg och mörka vatten. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II samt Gullberg, Hjalmar: Att övervinna världen.

Gullberg, Hjalmar: Dödsmask och lustgård (1952)

Gullberg, Hjalmar: Han som hade ledigt. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II samt Gullberg, Hjalmar: Andliga övningar.

Gullberg, Hjalmar: Kärlek i tjugonde seklet (1933)

Gullberg, Hjalmar: På mossans och gulmårans bädd. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II samt Gullberg, Hjalmar: Dödsmask och lustgård.

Gullberg, Hjalmar: Sjön. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II samt Gullberg, Hjalmar: Att övervinna världen.

Gullberg, Hjalmar: Under stjärnor. Se Lindell, Börje samt Gullberg, Hjalmar: Kärlek i tjugonde seklet.

Gunér, Tullan: Dagligt liv på 1700-talet. Se Jönköping 700 år. Tullan Gunér, född år 1947. Museichef på Blekinge Museum.

Gunér, Tullan: Göta hovrätt 350 år. Se Jönköping 700 år.

Gunnarsson, Jan: Vattenkraftens betydelse för industrin utmed Österån. Se Mellan Hörån och Rasjön 1980.

Gunnarsson, O.: Tidens ansikte. Se Missionsförbundet 1924.

Gunnarsson, Sven-Olof: Träffpunkten som försvann. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Gunnarsson, Thorbjörn: Jag vill inte. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Gunnarsson, Tore-Oscarsson, Roland: Samtal om spännande, gemensam framtid. Se Soluppgången 1996. Tore Gunnarsson, född 1943(?). Missionär i Rhodesia (Zimbabwe), Swaziland och Mocambique. Rektor vid Korteboskolan, Jönköping 2002-2008.

Gunnarsson, Torsten: Anders Zorn. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: August Strindberg. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Bengt Nordenberg. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Johan Fredrik Höckert. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Johan Tobias Sergel. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunter, Archibald Clavering: Det hemlighetsfulla Manila (1898,1899). Archibald Clavering Gunter, född år 1845 i Liverpool, England. Död 1907. Romanförfattare.

Guo, Moruo,: Marx inträder i Kong Zi-templet (1925). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen. Moruo Guo, född år 1892 i Leshan söder om Chengdu i sydvästra Kina. Död 1978. Poet, författare, arkeolog, pokitiker. "Under 1940- och 1950-talet arbetade han intensivt med att representera Kina i den sovjetiska frontorganisationen Världsfredsrådet på olika håll i världen, då han bland annat besökte Stockholm flera gånger. 1951 belönades han med Stalins fredspris. Under kulturrevolutionen utsattes han för förföljelser och två av hans söner begick självmord. Efter kulturrevolutionens slut lyckades han återfå en stor del av sitt inflytande. . . . Gao kallade sig en gång det kinesiska svaret på Goethe och denna bedömning godtogs i vida kretsar."

Gurin, Sergej: En monolog om hur den helige Franciscus predikade för fåglarna. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Gustaf III: Tal till Rikets Ständer på rikssalen den 21 augusti 1772. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare. Gustav III, född år 1746 i Stockholm. Död 1792. Sveriges kung 1771-1792. "På grund av sitt stora kulturintresse - han instiftade bland annat Svenska Akademien - kallas han ibland 'teaterkungen'. . . . 1772 genomförde han en statsvälvning . . . då regeringen avsattes och Sveriges första politiska partier tvångsupplöstes. Genom den nya 1772 års regeringsform delades den politiska makten återigen mellan konungen och riksdagen. . . . 1777 blev han den första statschefen i världen att erkänna USA som ny stat. Han hade detta att säga om Amerikanska revolutionen redan i oktober 1776: ' . . . Den nya republiken . . . kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet.'"

Gustaf (V)-Rydén, Värner: En allvarlig maning till Sveriges folk (Jönköpings-Posten 1917-12-19). Gustav V, född år 1858 i Lovö nordost om centralorten Ekerö och väster om Stockholm. Död 1950. Sveriges kung 1907-1950. Den förste svenske kung som avstod från kröning, vilket varit tradition i Sverige sedan 1210. . . . I hans ämbete var 'älskvärd vänlighet' ett genomgående personlighetsdrag och en 'osökt och självklar värdighet'."

Gustafson, Emil. Se Abrahamsson, Stig: Emil Gustafson - en Guds profet. Emil Gustafson, född år 1862 i Kräcklinge öster om centralorten Fjugesta i Lekebergs kommun, nordväst om Kumla och sydväst om Örebro. Död 1900. Predikant, mystiker, sångförfattare. Utgav från år 1892 sin egen sångbok 'Hjärtesånger'. . . . Han utgick alltid från ett bibelcitat i sångdiktningen. . . . (Hans) andlighet och författarskap var fokuserat på lidande själar, som han hade förmåga att trösta. . . . Han har också kallats profet, på grund av sitt starka fördömande av halleluja-andligheten som präglade svensk frikyrklighet redan på hans tid. Han var en stillhetens man, och det berättas att han en gång gjorde ett besök hemma hos någon, då han inte yttrade ett enda ord under hela besöket. Hans mest kända valspråk lyder "Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud".

Gustafson, G.A.: David Livingstone - Afrikas apostel (1910,1920). Bok nr 43a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Gustafson, Karl: Poststationen i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Gustafson, Martin: Vår högsta släktskap (Jönköpings-Posten 1943-07-16)

Gustafsson, Anna-Svea: Historiskt i ÖM's Afrikamission. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Gustafsson, Astrid: 100 dagar i Kongo (1956). Astrid Gustafsson, född år 1898. Död 1960. Folkskollärare. Ledamot av Svenska Missionsförbundet styrelse.

Gustafsson, Axel: Livsbilder 1-3 (1983-1985). Axel Gustafsson, född år 1900 i Ljungarum i Jönköping. Död 1992. Pastor och politiker (folkpartist). Riksdagsledamot i andra kammaren 1949-1968 för Älvsborgs läns södra valkrets. "Särskilt engagerad i alkoholpolitik och religionsfrågor, till exempel kristendomsundervisningen i skolan."

Gustafsson, Axia (Värnamo, missionär i Svenska Alliansmissionen): Har Du råd till ett offer? (Jönköpings-Posten 1984-09-12)

Gustafsson, Axia: Hur har det gått sedan? Se Soluppgången 1960.

Gustafsson, Axia: 'Min barndoms Afrika' - verkligheten. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Gustafsson, Axia: Phumelela missionsskola. Se Soluppgången 1969.

Gustafsson, Bengt-Peterson, Luther: Veteranerna berättar. Se Soluppgången 1955. Bengt Gustafsson "Bengt i Dule", född år 1875i Norra Duveled väster om centralorten Vaggeryd. Död 1962. Predikant i Svenska Alliansmissionen

Gustafsson, Bengt: Se också Zimmergren, Verner: Hemma hos Bengt Gustafsson.

Gustafsson, Berndt: Baptismen (Jönköpings-Posten 1956-01-19)

Gustafsson, Berndt: En ström av glädje och visshet. Se Hofgren, Allan. Berndt Gustafsson, född år 1920 i Rogberga sydost om centralorten Jönköping. Död 1975. Sveriges förste religionssociolog.

Gustafsson, Berndt: Frikyrkobröder (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Gustafsson, Berndt: Gammalkyrkligheten (Jönköpings-Posten 1956-09-26)

Gustafsson, Berndt: Gunnar Svensson, vatteningenjör (1972)

Gustafsson, Berndt: Katolicismens avveckling. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Gustafsson, Berndt: Kyrkan och klosterväsendet under högmedeltiden. Se Carlsson, Sten- Rosén, Jerker: Den svenska historien 2

Gustafsson, Berndt: Kyrkan och samhället. Se Växjö stift i ord och bild.

Gustafsson, Berndt: Kyrkligt liv och skola under tidigare vasatiden. Se Carlsson, Sten- Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Gustafsson, Berndt: Laestadianismen (Jönköpings-Posten 1956-08-01)

Gustafsson, Berndt: Nordöstringarna (Jönköpings-Posten 1956-05-26)

Gustafsson, Berndt: Nya vägar inom bibelforskningen (Jönköpings-Posten 1945-01-30)

Gustafsson, Berndt: Pingströrelsen (Jönköpings-Posten 1956-12-29)

Gustafsson, Berndt (docent): Presbyterianismen (Jönköpings-Posten 1956-12-13)

Gustafsson, Berndt: Svensk Kyrkohistoria (1983)

Gustafsson, Berndt: Svenska Missionsförbundet (Jönköpings-Posten 1956-06-28)

Gustafsson, Berndt: Världsbaptismen (Jönköpings-Posten 1956-10-22)

Gustafsson, Bo (församlingsassistent, Jönköping): Att samtala med Gud (Jönköpings-Posten 1983-05-06)

Gustafsson, David (I): Evangelist-Jul. Se Småländsk Jul.

Gustafsson, David (II): Över öknar och berg. Se Missionsförbundet 1924 David Gustafsson, född år 1879 Åsbo nordost om centralorten Boxholm.. Död 1963. Östturkestanmissionär.

Gustafsson, Enar: Första storsöndagen. Se Tofterydsbygden (1945).

Gustafsson, Georg (I): Handelsträdgårdar i Jönköping med omnejd. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Gustafsson, Georg (I): M P Andersén - en föregångsman inom svensk trädgårdsodling. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Gustafsson, Georg (pastor) (II): Guds ord är ledstjärnan (Jönköpings-Posten 1959-12-31). Georg Gustafsson, född år 1899 i Karlsfors nära Hörle norr om centralortenVärnamo. Död 1983. Pionjär inom den svenska pingströrelsen. Församlingsföreståndare och pastor i Värnamo (1924-1929), Jönköping (1929-1937 och 1957-1967), Norrköping (1937-1945) och Eskilstuna (1945-1957). "Gustafsson kom att ägna sextio år i förbönstjänst för sjuka och svaga."

Gustafsson, Georg (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Jönköping)(II): Jesus besegrar sjukdom (Jönköpings-Posten 1958-01-25)

Gustafsson, Georg (II). Se också Lundgren, Ivar: Georg - Revolutionären.

Gustafsson, Inga: Bjurbäcks kyrkliga syförenings historia. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Gustafsson, Ingmar: Tro på villovägar - Om Jehovas Vittnen, TM och Scientology-kyrkan (1975)

Gustafsson, Jan: Sydafrikas ungdom - en generation vid en korsväg. Se Soluppgången 1977.

Gustafsson, Johan: Advent. Se Missionsförbundet 1924. Johan Gustafsson, född år 1889 i Långserud nordväst om centralorten Säffle. Död 1967. Översättare och sångförfattare, pastor och missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet 1944-1954. "Ordförande i Kommittén för förbundet nya sångbok 'Sånger och psalmer' 1951, i vilken han är representerad med sex egna sångtexter och två översättningar."

Gustafsson, Johan: Bibelberättelser för söndagsskolan och hemmet (1946)

Gustafsson, Josef: Gammalläsarna i Småland. Se Åberg, Göran: Växjö stift i historia och nutid.

Gustafsson, Josef: Gammalläsarna i Småland (II). Se Växjö stift i ord och bild.

Gustafsson, Karl: Gärahovs gård för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976

Gustafsson, Karl G.: Det kyrkliga musiklivet. Se Skara stift i ord och bild.

Gustafsson, Lars: Kinesisk höst (1978). Lars Gustafsson, född år 1936 i Västerås. Död 2016. Författare och filosof. "Lars Gustafsson kritiserades mycket av vänstern under 1970-talet. . . . Gustafsson själv har sagt att han flyttade eftersom han 'tillhörde en författargeneration som ville ut i världen bort från det provinsiella Sverige'. 1981 avsade (han) sig sin lutherska tro som han hade växt upp med och konverterade till judendomen. . . . Gustafsson betraktar sig själv icke som 'en troende person' utan som 'en sökande person'. . . . 1983 bosatte sig Gustafsson i Austin i Texas där han var adjungerad professor i filosofi och germanska studier vid University of Texas vid Austin fram till maj 2006. . . . I motsats till femtiotalisterna använder Gustafsson inte ett krångligt och kryptiskt språk. . . . (Hans) dikter utmärker sig också genom tudelningen mellan verklighet och overklighet eller dröm."

Gustafsson, Lars: Veduta (1981). Se Håkanson, Björn.

Gustafsson, Magnus: Vare underviste i rudimentus musicae. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en smäländsk resa. Magnus Gustafsson, född år 1955 i Alvesta. Musikantikvarie vid Smålands Musikarkiv i Växjö. "Hans forskning är bland annat inriktad på polskans historia, medeltida ballader och populära melodiers vandringar."

Gustafsson, Nath.: Byledarekursen. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Gustafsson, Nath.: Kom och sjung med oss. Se Soluppgången 1966.

Gustafsson, Nath.: Vår nya kyrkoorganisation i Indien. Se Soluppgången 1954.

Gustafsson, Olle: Munksjöflottan. Se Gudmundsgillets Årsbok 2006.

Gustafsson, Oscar/Oskar: Kungssången i Guds rike. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Gustafsson, Sonia: Kvinnoliv i efterkrigstidens Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Gustafsson, Sven: Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Norrahammars köping 1943-1970. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustafsson, Sven: Norrahammars kyrka. En berättelse om dess tillkomst. (2002) Se Tabergs Bergslag XX.

Gustafsson, Sylvia och Ragnar: Bed för Indien (1944). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar.

Gustavson: Helmer: Sockenkyrkan som skriftdokument. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Helmer Gustavson, född år 1938 i Valdemarsvik. Runolog.

Gustavsson, Berit: Gravkummel. Se Tofterydsbygden (1945).

Gustavsson, Erik: Från a som i apa till dagsedel. Se Småländska skolminnen.

Gustavsson, Erik: Karla. Se Kvinnor i Småland.

Gustavsson, Gunnar: Mina förväntningar inför 80-talet. Soluppgången 1979.

Gustavsson, Gustav: Våra möjligheter och Guds. Se Soluppgången 1967.

Gustavsson, Jeanette: "Att supa tobak vid Smedjegatan" - kritpipor från utgrävningen i kvarteret Apeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Gustavsson, John: Domarringar - verklighet och fantasi. Se Mellan Härån och Rasjön 1988. John Gustavsson, född år 1945. Arkeolog.

Gustavsson, John: Finnvedens kontakter utåt under förhistorisk tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Gustavsson, John: Några funderingar kring skeppssättningars och treuddars datering. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Gustavsson, John: När vikingarna högg i sten. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Gustavsson, John: Om några konflikter i medeltidens Finnveden och Sverige. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Gustavsson, John: Tidig järnutvinning i Finnveden. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Gustavsson, John: Vikingatåg och ledungsfärd i Finnveden. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Gustavsson, Lennart: Bergstinget och forskningen. Se Tabergs Bergslag XI.

Gustavsson, Lennart: Bråtaplåstret. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Byordning för Sandseryds kyrkby. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Eckersholm - ett bruk under Tabergs Bergslag. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Gustavsson, Lennart: Gäte smed. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Hargeböndernas råbockar. Se Tabergs Bergslag XIV.

Gustavsson, Lennart: Hembygdsfäreningen (i Taberg) 50 år. Se Tabergs Bergslag XII.

Gustavsson, Lennart: Inventering av färhistoriska platser i tabergstrakten. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Järnbruken kring Taberg - del 1. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Järnbruken kring Taberg - del 2. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Järnhanteringen kring Taberg. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Livet i Månsarps kyrkby. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Gustavsson, Lennart: Något om Sandseryds ryttare. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Rapport från Bergstinget. Se Tabergs Bergslag XII.

Gustavsson, Lennart: Rättegångarna kring kyrkoherde Jacob Sjölin i Sandseryd. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Sjöhults och Porteshults byar. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Skräddaren i Månsarp 1906-1937. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Slutstriden om Taberg. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Spånbergarna och det tidiga Norrahammar. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Sven Ingemarsson - Flahultarn. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Säteriet Hällstorp. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Tabergsfrågan. Se Tabergs Bergslag XIII.

Gustavsson, Lennart: Tandläkaren i Månsarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Gustavsson, Lennart: Torp och backstugor på Tahe-Målön. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Vart släktforskning kan leda. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Vägnätet i tabergstrakten under forntiden samt något om malmtransporter och masugnskörslor. Se Tabergs Bergslag 1991.

Gustavsson, Lennart. Se också Fernström, Hjalmar-Fernström, Siv-Gustavsson, Lennart: Hotell och pensionat i Smålands Taberg.

Gustavsson, Paul: Pastorn har ordet (Församlingsblad för Norrahammars Frikyrkoförsamling sept - nov 1994)

Gustavsson, Per: Småländska sagor (2005). Per Gustavsson, född år 1951 i Sundsvall. Författare. Barnbibliotekarie i Ljungby. Sedan 1990 "sagoberättare på heltid".

Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland (1996)

Gustavsson, Rune: Att leva på tio tunnland (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Gustavsson, Rune (II) (fabrikör, Aneby): Förvaltning av kapital (Jönköpings-Posten 1971-10-23). Rune Gustavsson, född år 1921 i Bredestad. Död 2013. Företagsledare. "Runes ledaregenskaper kom att utvecklas både inom kyrkan, missionen och näringslivet. . . . Rune Gustavsson är G-et i det numera (2013) internationella företaget HAGS, (som) grundades 1948. . . . Startade år 1970 Skandinaviska turistmissionen och under hans ordförandetid etablerades lokaler och kyrkor på spanska turistorter, för inhemska och turister som ville fira gudstjänst." (Dagem 2013-04-10/Sven Sjöstam)

Gustavsson, Sigurd: Likt en vårflod. Se Hofgren, Allan.

Gustavsson, Stefan: Gör som Gud – bli människa (2006). Stefan Gustavsson, född år 1960 i Lund. Teolog och författare. "Förstelektor vid Mediehögskolan, Kristiansand, Norge samt direktor för den svenska föreningen 'Centrum för kristen apologetik', samt även tidigare generalsekreterare för 'Svenska Evangeliska Alliansen'. . . . Var med och startade kampanjen 'Bevara Äktenskapet' 2006, en kampanj för att bevara äktenskapet heterosexuellt."

Gustavsson, Stefan: Kristen på goda grunder (1997)

Guthrie, Donald: Galatians (1973,1981). Donald Guthrie, född år 1916 i Ipswich nordost om London i sydöstra England. Död 1992. Forskare i Nya testamentet. President i "London Bible College" 1983-1992.

Guthrie, Donald: The Importance of Signs in the Fourth Gospel. Se Vox Evangelica (1967).

Guthrie, Donald: The Lamb in the Structure of the Book of Revelation. Se Vox Evangelica (1981).

Gyllander, Hugo: Sanningen. Se Bohman, Pontus. Hugo Gyllander, född år 1868 i Örebro. Död 1955. Poet, journalist, författare, sagoberättare, översättare. "(Gyllander) blev efterhand misantropisk och sympatiserade med facsismen och nazismen. Sina sista år bodde han i en stuga i Roslagen. Där vägrade han ta emot folkpension som han betraktade som 'ett demokratiskt påfund'." . . . "Mest arbete förefaller Gyllander ha lagt ner på den stora ungdomsskildringen 'Jeanne d'Arc' (1927), i vilken han kunde förena sin hjältedyrkan och sitt intresse för kristen mystik." (Svenskt Biografiskt Lexikon)

Gyllenberg, R.: Intåget i Jerusalem och Johannesevangeliets uppbyggnad. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977). Rafael Gyllenberg, född år 1893 i Borgå nordost om Helsingfors i Finland. Död 1982. "Utnämndes till professor i gammal- och nytestamentlig exegetik vid Helsingfors universitet 1929. Han innehade den tjänsten till 1934, då han blev professor i nytestamentlig exegetik vid Åbo Akademi. Den senare tjänsten innehade han till sin pensionering år 1964."

Gyllenberg, R.: Johannesevangeliet som historisk källa. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1978).

Gårdlund, Torsten: Industrialismens samhälle (1942). Torsten Gårdlund, född år 1911 i Stockholm. Död 2003. Nationalekonom. Professor i Internationell ekonomi vid Lunds universitet 1965-1977. "Hans forskning var inriktad på utvecklingsfrågor och drivkrafter till ekonomisk förändring. . . . Ägnade mycket arbete, såväl teoretiskt som praktiskt, åt u-landsproblemen, bl. a. som ekonomisk rådgivare i Marocko och Tunisien."

Gårsjö, Kerstin (sammanställare): Glädjens hemlighet - Tänkvärt om kända bibelord (1985)

Gällnö, Ingemar (pastor, Jönköpings baptistförsamling): Det andra advent (Jönköpings-Posten 1958-12-05)

Gärtner, Bertil: Apokryferna till Nya Testamentet (1972). Bertil Gärtner, född år 1924 i Göteborg. Död 2009. År 1963-1965 tillförordnad professor i Nya testamentets exegetik i Uppsala, år 1965-1969 i Nya testamentets exegetik vid universitetet i Princeton sydväst om New York i USA. 1970-1991 biskop i Göteborgs stift. "Under 1900-talets sista decennier framstod han som ledare för de grupper i Svenska Kyrkan som tar avstånd från beslutet vid 1958 års kyrkomöte om kvinnors möjlighet att bli präster. Han har varit ordförande för arbetsgemenskapen 'Kyrklig Förnyelse'. Gärtner var aktiv i Oasrörelsen och tillhörde dem som bildade 'Svenska kyrkans fria synod' 15 november 1983. . . . Dagen innan (sin död) uppmanade han i sin blogg människor att rösta på 'Frimodig kyrka' i kyrkovalet 2009." . . . "Som få andra lyckades biskop Bertil Gärtner samla kristna från olika traditioner kring Jesus." (Dagen 2009-10-10/Jonatan Sverker)

Gärtner, B.E. (Bertil): Den historiske Jesus och trons Kristus. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Gärtner, B.E. (Bertil): Judas Iskariot. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956).

Gärtner, B.E. (Bertil): Vilken karaktär hade Jesu sista måltid? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Gärtner, B.E. (Bertil): Work in the New Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1961).

Göransson, Harald: Musiken under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid. Harald Göransson, född år 1917 i Norrköping. Död 2004. Kyrkomusiker, musikpedagog, författare.

Göteborgs Handelstidning 1857-61,1868-76,1888. Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen). I fråga om sidhänvisningar till följande av Rydbergs skrifter: Modersmålets litteratur i skolorna, Nordisk språkodling, Fornnordiskt, Om förnamn i allmänhet och de nordiska i synnerhet, se Göteborgs Handels(- och Sjöfarts)tidning 1861,1871-72,1874.

Göteborgs Handels- (och Sjöfarts)tidning 1861,1871-73,1874. Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur. Se också kommentar till Göteborgs Handelstidning.

Göteborgs Handelstidnings Veckoblad 1859. Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Göteborgs Nyare Hanels- och Sjöfartstidning (1858)

Götestam, Freddy: Hon gestaltade evangeliet. Se Sollerman, Samuel: Ida Andersson - en glädjens budbärarinna. Freddy Götestam, född 1911. Död 2006. Pastor i Örebromissionen bl a i Saronförsamlingen, Göteborg.

Göth, Einar (kyrkoadjunkt, Jönköping): Kristi kyrkobön (Jönköpings-Posten 1960-05-27). Einar Göth, född år 1928 i Stockholm. Död 2014. Präst. "Han kom tidigt att framstå som representant för en i Växjö stift inte ovanlig kombination av evangelikal bibeltro och en milt högkyrklig inriktning, med betoning av sakrament, ämbete och bibeltrohet. . . . Under sin pensionärstid kom han bland annat under en period at tjänstgöra som teologisk lärare i Etiopien." (Barometern - Minnesord/Leif Norrgård-Alf Johansson)

Göth, J.A.: Bokens århundrade (1943). Se Småländska skolminnen. Johan Alfred Göth, född år 1869 i Sjösås nordost om centralorten Växjö. Död 1952. Författare.

Göth, J.A.: Husförhöret. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, J.A.: Raskens Zenobia. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, J.A.: Sven i Ökhagen. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, Renée: Kaffebordet i Järnboda. Se Mellan Härån och Rasjön 2003. Reneé Göth, född år 1924. Konstnär.

Göthberg, Augusta: Kinabref från Hankow (Jönköpings-Posten 1902-07-23). Augusta Göthberg. Missionär i Kina. "Anlände år 1902 tillsammans med sin bror Nathanael till provinserna Gansu och Shaanxi i Kina som Skandinaviska Alliansmissionens första missionärer."

H-n, E.: Lulu (1912,1919). Bok nr 52 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Haag, Gustav: Björksäter - 25 år som SAU:s ungdomsgård. Se Soluppgången 1969. Gustav Haag, född år 1910 i Linderås sydväst om centralorten Tranås. Död 2005. Pastor. Distriktsföreståndare i Svenska Alliansmissionen 1958-1975.

Haag, Gustav: Helig offertjänst. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Haag, Gustav: Med blicken mot framtiden. Se Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud.

Haag, Gustav: När glädjebudbäraren kommer. Se Soluppgången 1958.

Haag, Gustav (distriktsföreståndare, Furusjö): Tröst för de oroliga (Jönköpings-Posten 1969-04-26)

Haag, Gustav: Ungdomsgården Björksäter 10 år i ungdomens tjänst. Se Soluppgången 1954.

Habermas, Jürgen: Frihet och determinism (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion. Jürgen Habermas, född år 1929 i Düsseldorf norr om Köln i västra Tyskland. Sociolog och filosof. "Habermas verksamhet har syftat till en allmänteori om mänskligt samspel i samhället, kallad universalpragmatik; hans tillvägagångssätt har varit eklektiskt. . . . Han är en känd förespråkare av pan-Europeisk demokrati . . . (och) anhängare av tanken på en medborgarlön (basinkomst). . . . Han beskriver (det kommunikativa förnuftet) som ett ömsesidigt utbyte mellan individer och en demokratisk potential i moderna samhällen. . . . Den ekonomiska världen och statsmakten (byråkratin) tränger sig in och påverkar livsvärlden på ett negativt sätt, vilket Habermas talar om som det modernas paradox och att systemvärlden koloniserar livsvärlden."

Habermas, Jürgen: Förpolitiska grundvalar för den demokratiska rättsstaten? (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Kulturell likabehandling och den postmoderna liberalismens gränser (2003). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion (2005,2007)

Habermas, Jürgen: Offentligt rum och politisk offentlighet - Två tankemotivs rötter i en livshistoria (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Religion i offentligheten. Kognitiva förutsättningar för religiösa och sekulära medborgares offentliga förnuftsbruk. Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen. Se också Lantz, Göran: En diskussion: Om filosofin, Habermas och den kritiska teologin.

Hadenius, Stig: Vem var Folke Bernadotte? (2007). Stig Hadenius, född år 1931 i Brunneby öster om centralorten Motala. Död 2010. Historiker, journalist och publicist. Sveriges första professor i journalistik (vid Stockholms universitet).

Haedge, Greta. Se Freij, Gösta: Människor i närbild.

Haettner Aurelius, Eva: Självbiografier och dagböcker. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden. Eva Haettner Aurelius, född år 1948 i Trollhättan. (Nu år 2018 och sedan 1996) professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Hafemann, Scott: Eschatology and Ethics: The Future of Israel and the Nations in Romans 15:1-13. Se Tyndale Bulletin (2000). Scott Hafemann, född år 1954. Författare. Universitetslektor i Nya testamentet vid St Mary's College, The School of Divinity, University of St Andrews.

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: Den svenska sjömakten grundlägges. Se Svenska folket genom tiderna 3. Georg Hafström, född år 1882 i Stockholm. Död 1984. Kommendörkapten, sjökrigshistoriker.

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: En ny glansperiod inom sjöväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: Flotta och sjöfart. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Hafström, Klas. Se Gustavsson, Lennart: Tandläkaren i Månsarp.

Hagberg, Knut: Missnöjets skiftningar. En ny tid förberedes. Se Svenska folket genom tiderna 7. Knut Hagberg, född år 1900 i Torpa väster om centralorten Borås. Död 1975. Författare och tidningsman.

Hagberg, Marie-Louise (kontraktsprost, Skärstad): Ljus och värme (Jönköpings-Posten 2002-06-21)

Hagberg, S.E.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Sven Emil Hagberg, född år 1846 i Burseryd sydväst om centralorten Gislaved. Död 1927. Komminister i Åker 1882. Kyrkoherde i Rogberga 1892 med Sandseryd och Bogla som verksamhetsorter. Ordförande för Skandinaviska Alliansmissionen, senare Svenska Alliansmissionen, vid dess bildande år 1900.

Hagberg, S.E.: Något om förhållandet emellan den inre och yttre missionen. Se Soluppgången. Julkalender för 1918.

Hagberg, S.E.: Till hvem skola vi gå? Se Det bästa jag vet om Jesus.

Hagelin, Gösta: Ord att leva på (1959,1960). Gösta Hagelin, född år 1900 i Norrköping. Död 1979. Präst och skriftställare. "Hagelins författarskap omfattar främst böcker om psalmbokens författare samt om staden Rom. Han redigerade flera antologier med ord av uppbyggligt innehåll. . . . Gösta Hagelin var gift två gånger. . . . Från år 1973 var han gift med Anne-Marie Hagelin, dotter till August Strindberg och Harriet Bosse."

Hagen, Odd (biskop, Metodistkyrkan): Livsförvandlande tro (Jönköpings-Posten 1962-01-20). Odd Hagen, född år 1905 i Trondheim, Norge. Död 1970. "Biskop for Metodistkirkens nordeuropeiske biskopsområde (från 1953) og president i Metodistkirkens verldsråd (från 1966)." (Norsk biografisk leksikon)

Hagen, Odd: Några intryck från Evanston (Jönköpings-Posten 1954-09-10)

Hagen, Odd: Vad är en människa? (Jönköpings-Posten 1946-11-27)

Hagliden, Sten: Det innersta. Se Håkanson, Björn samt Hagliden, Sten: Kvällsordat. Sten Hagliden, född år 1905 i Örebro. Död 1979. Författtare och journalist. "Han skriver ofta om små ting men strävar att storheten i det enkla. Han är en stor ordkonstnär och hans dikter innehåller ofta nya ord. Sommaren och naturen är viktiga inspirationskällor för hans diktning."

Hagliden, Sten: Kvällsordat (1976)

Haglund, Oscar: Bibeln och vår tid (Jönköpings-Posten 1935-04-13). Oscar Haglund, född år 1888. Död 1944. Bibellärare, författare.

Haglund, Oscar. Se också Menzies, Stephen-Haglund, Oscar: Handbok för resan från döden till livet.

Hagner, Donald A.: De apostoliska fäderna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Hagner, Donald A.: Justinus Martyren och apologeterna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Donald Alfred Hagner, född år 1936 i Chicago av en polsk mor och en svensk far. Teolog. Pastor i presbyterianska kyrkan (USA). Professor emeritus vid Fuller Theological Seminary i Pasadena nordost om Los Angeles i sydvästra USA och senior professor i New Testament School of Theology.

Hagner, Johan: Armodets folk i ett naturens paradis. Se Soluppgången - På konungens bud 1949. Johan Hagner, född år 1888 i Ovansjö väster om centralorten Sandviken. Död 1963. Pastor och författare. Predikant i Betlehemskyrkan (EFS) i Stockholm 1922-1933. Missionssekreterare i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Hagner, Johan: Från Oljebergets horisont. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Hagner, Johan: "Från sagolandet Indien". Se Soluppgången - På konungens bud 1938.

Hagner, Johan: Herren Jesu offergärning. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Hagner, Johan: Kristus - vår förlossning. Se Stiftelsens Korrespondensinstitut: Trons liv.

Hagstrand, Magda: Röret - ett bergsmans- och kronohemmans historia. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hagstrand, Stina: Om seder och bruk för längesen. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst: Människor i närbild: Johan Karlsson. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Hagström, Jonas. Se Svensson, Bo-Hagström, Jonas.

Hajek, Jiri: Strävan efter respekt för de mänskliga rättigheterna som samhällelig framstegsfaktor (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77. Jiri Hajek, född år 1913 i Krhanice nära Benesov söder om Prag i Tjeckien. Död 1993. Politiker och diplomat. "Hajek framstod som en av tre ledande talesmän för Charta 77 och blev därmed föremål för polisens förföljelse. Han var en stark försvarare av det kompromisslösa dokumentet som uttryckte principen om universella mänskliga rättigheter."

Halbach-Bohlen, Juliet. Se Blankenstein, Amanda M.

Hall, Michael: Gilbert Tuhabonye springer för livet. Se Det Bästa maj 2004.

Hall, Newman: Kom till Jesus! (1848,1902). Bok nr 141c i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Christoper Newman Hall, född år 1816 i Maidstone sydost om London i sydöstra England. Död 1902. "En av de mest berömda engelska 'nonconformist' prästmännen under 1800-talet. Han var aktiv i sociala frågor, stödde Abraham Lincoln och avskaffandet av slaveriet under det amerikanska inbördeskriget. . . . Boken 'Kom till Jesus' hade i slutet av århundradet översatts till omkring fyrtio språk och sålts ut över världen i fyra miljoner exemplar."

Hallander, Märta: Om julförberedelser och jultraditioner inom min familj. 1. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Hallander, Märtha: Om Knut Gislén och G-kören - Några tidsbilder från 1800-talets slut och 1900-talets början. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Hallberg, Peter: Fornnordisk religion och världsbild. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1. Peter Paulus Hallberg, född år 1916 i Göteborg. Död 1995. Litteraturhistoriker och översättare. Professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 1975-1982. "Hallbergs forskning berör framför allt den isländska litteraturen, inte minst Halldor Laxness verk."

Hallbjörner, Sture: Livets källa - En konfirmandbok (1985). Sture Hallbjörner, född år 1934. Präst och författare. "Hallbjörner är (i sin bok 'På väg mot det oundvikliga') inte rädd för att lyfta fram de kämpigare delarna av vad det innebär att bli gammal och uppleva livet växla ned allt mer, detta i en värld som hyllar ungdom och snabbhet. Han ställer döendets villkor bredvid det moderna samhällets krav på allt annat än långsamhet och ålderdom. (Dagen 2016-05-02)

Hallbäck, Sven Axel: Om ödekyrkor och ödekyrkogårdar. Se Växjö stift i ord och bild. Sven Axel Hallbäck, född år 1915 i Falkenberg. Död 2002. Konsthistoriker och författare. Landsantikvarie i Älvsborgs län från 1953.

Halldén, Sören: Universum, döden och den logiska analysen (1961,1984). Sören Halldén, född år 1923 i Vänersborg. Död 2010. Filosof och logiker. Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet 1964-1988. "Intog (på ädre dagar) en provokativ pessimistisk inställning till forskarnas förmåga att ta sig ur 'föreställningarnas fängelse' och fastna i 'main-stream'. Den andan präglade hans bok (2005), som försöker svara på hur det går till i vetenskapen. Med 'vetenskapen' avsåg Halldén de människor och institutioner som bär dess ideal. Han fann att dessa inte alltid är värdiga bärare av de höga idealen. Boken handlar om vetenskapssociologi och - psykologi. Dess huvudtes är att mänsklig svaghet och osunda sociala mekanismer allvarligt skadar vetenskapen och dess livskraft." . . . . . . "I sitt eget tänkande hade (Halldén) en pågående dialog med klassikerna, inte minst med Sokrates, vars inflytande på hans sätt att tänka kring moraliska och etiska frågor blev allt tydligare med åren. . . . Sören gjorde starkt intryck på alla genom sitt uppfriskande och direkta sätt. Han tyckte att man lite oftare skulle fråga sig: 'Varför inte lika gärna tvärtom?'" (sista citatet: Årsbok 2011 KVHAA Stockholm 2011/Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin)

Halldorf, Christina: Föräldraskap. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig. Christina Halldorf, född år 1955. Legitimerad psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning.

Halldorf, Christina: Älska och vara älskad. Se Vardagsord.

Halldorf, Joel: Lewis brev - Urval ur Lewi Pethrus korrespondens (2007). Joel Halldorf, född år 1980 i Linköping. Teolog och författare. Docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. "Halldorfs forskning är framför allt inriktad på modernitet och religion och svensk frikyrklighet."

Halldorf, Peter: Andens folk (2006). Peter Halldorf, född år 1958. Teolog och författare. Pastor i pingströrelsen. "Har studerat ökenfäderna, kyrkofäderna och ortodoxa kyrkornas teologi, samt även helgelserörelsen och radikalpietismen. . . . Peter Halldorf är en ekumenisk frontgestalt i svensk frikyrklighet, med ett långvarigt och nära samarbete med såväl svenska kyrkan som med den katolska och ortodoxa kyrkan."

Halldorf, Peter: Dårarnas längtan (1991)

Halldorf, Peter: En ny ungdomsrörelse. Se Soluppgången 1988.

Halldorf, Peter: Gå ut i strid – Kampskrift för lärjungar (1987)

Halldorf, Peter: "I en död som hans" - Dopet som lärjungaskapets livsmönster. Se Grundt(r)on.

Halldorf, Peter: Omvändelse. Se Vardagsord.

Halldorf, Peter: Öppning. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:2; 2005:4.

Hallebo, Hans: En såningsman gick för att så (1971; dikter skrivna under 1960-talet). Hans Hallebo, född år 1914 i Öra sydost om centralorten Herrljunga. Död 2006. "Det som kännetecknade Hans Hallebo var hans vänlighet och ödmjukhet samt förnöjsamheten med det liv och den situation som var hans. . . . Han skrev en otrolig mängd dikter, drygt 5 000, varav en mindre del publicerades i sex diktsamlingar samt i Ulricehamns och Borås tidningar. I Ulricehamns Tidning medverkade han under många år med lördagsbetraktelser, i all ödmjukhet betitlade Sabbatstankar." (Ulricehamns Tidning 2011-09-08/Bernt Carlsson)

Hallén, Harald. Se Claesson, Urban: Harald Hallén. Harald Hallén, född år 1884 i Stockholm. Död 1967. Politiker och präst. Ledamot av riksdagens andra kammare 1912-1921 och 1925-1960 och representerade socialdemokraterna. Ordförande i konstitutionsutskottet 1939-1958. "Vid åtminstone ett tillälle 1954 gick Hallén, mer eller mindre direkt, från ett sammanträde med utrikesnämnden, den mest sekretessomgärdade institution som finns inom svensk utrikesförvaltning, till den sovjetiska ambassaden och lämnade rapport om vad som föredragits under utrikesnämndens sammanträde. . . . Inom socialdemokraterna arbetade han för ett kyrkopolitiskt program som skulle bevara statskyrkan och inte, som partimajoriteten önskade, 'avskaffa' den. . . . Hallén ville få till stånd en kyrka där folkmajoriteten hade makten och ämbetshierarkin var avskaffad. Han uppfattade inte Jesus såsom Gud, utan som en mänsklig idealgestalt. . . . Människorna skola lära känna honom . . . som en ljusets kämpe som ingen annan. . . . Hallén genomförde under många år en gudstjänst med ljuständning på Arvika kyrkogård, som på Alla helgons dag sändes i Sveriges Radio. . . . På så sätt kom han att bidra till att man idag överallt tänder ljus på gravarna denna helg."

Hallenberg, Aron: Strövtåg i Leningrad (Jönköpings-Posten 1956-08-04)

Hallesby, O.: En andefylld kristen. Se Soluppgången, Julkalender för 1921. Ole Hallesby, född år 1879 i Aremark nordost om Halden i sydöstra Norge. Död 1961. Professor i teologi vid Menighetsfakulteten i Oslo 1909-1951. "Hallesby blev en av de främsta i kampen mot liberalteologin och liberalkritiken. . . . (Boken 'Från bönens värld') är en lång utredning om bönens väsen och översatt till många språk. Under Andra värlskriget var Hallesby internerad på Grini i Oslo."

Hallesby, O.: En konung utan like (Jönköpings-Posten 1939-12-01)

Hallesby, O.: Från bönens värld (1927,1964)

Hallesby, O.: Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1922-04-21)

Hallesby, O.: Guds välsignelse gör rik (Jönköpings-Posten 1925-01-30)

Hallesby, O.: Jesu återkomst (Jönköpings-Posten 1925-12-18)

Hallesby, O.: Ljusa framtidsutsikter i en mörk tid (1949,1950)

Hallgren, Sive: "Mäster Palm" i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965. Sive Hallgren, född år 1924 i Hyltebruk. Död 2000. Journalist. Chefredaktör för Sia, Skogsindustriarbetaren, 1973-1984.

Hallgren, Sive: När Jönköpings arbetare bildade ring. Se Gudmundsgillets Årsbok (1966-)1968.

Hallgren, Sive: När socialismen kom till Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1962-1963.

Hallgrimsson, Jonas: Rejsen endt (1845). Se All Nordens lyrik. Jonas Hallgrimsson, född år 1807 i Öxnadalur på norra Island. Död 1845 i Köpenhamn, Danmark. Diktare, översättare, vetenskapsman. "På Island betraktas han som nationalskald. . . . Hallgrimsson var den viktigaste författaren inom den isländska romantikens litteratur."

Halliday, Jon. Se Chang, Jung-Halliday, Jon: Mao - Den sanna historien. Jon Halliday, född år 1939 i Dublin på Irland. Historiker. "(Boken om Mao) fick mottaga pris av populärpressen men fick allvarlig kritik av forskare och historiker."

Hallin, Lillemor: Om gåvan att leva ogift. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hallin, Lillemor: Ösa ur varandras källor. Se Vardagsord.

Hallingberg, Gunnar: Kyrkor och samfund i etermediernas tid. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Gunnar Hallingberg, född år 1926 i Skara. Mediehistoriker. Docent i litteraturvetenskap vid Göteborg universitet. . . . Har även varit verksam vid University of Chicago och Högskolan i Jönköping, där han är hedersdoktor. Var 1975-1991 rektor vid Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Han har bland annat specialiserat sig på svensk radiohistoria."

Hallingberg, Gunnar: Viktor Rydberg och tidens gång. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Hallman, Nils: Stjärnfolket - Om en utvald generation. Se Grundt(r)on.

Hallowell, John: "In my day we all had faces". Se Life Atlantic, The Magazine 10 juni 1968.

Hallqvist, Anders-Westblom, Per: Viktiga händelser i Baptistsamfundets historia. Se Tro Frihet Gemenskap.

Hallqvist, Britt G.: Herdaminnen och barnasinnen (1995). Britt Gerda Hallqvist, född Nyman år 1914 i Umeå. Död 1997. Psalmdiktare, poet och översättare. "Var mycket engagerad i Svenska kyrkans gudstjänstförnyelse under slutet av 1900-talet. . . . Skrev många originalpsalmer, översättningar och bearbetningar för 1986 års psalmbok."

Hallqvist, Britt G.: Små saker. Se Bohman, Pontus.

Hallqvist, Ingvar: Soldattorpen. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse. Ingvar Hallqvist, född 1931 i Åremma i Ölsremma nordost om centralorten Tranemo.

Hallqvist, Sten: Vägledaren Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo. Sten Hallqvist, född år 1904 i Frändefors norr om centralorten Vänersborg. Död 1978. Präst och lärare. Kyrkoadjunkt i Alingsås församling 1947-1952. "Efter prästvigningen i Skara (år 1940) blev han pastorsadjunkt i Västra Tunhems och Bredareds församling, kom till Sandhults församling 1943 och var kyrkoadjunkt i Alingsås församling 1947-1952. Sten Hallqvist blev adjunkt vid Alingsås högre allmänna läroverk 1952 och därefter adjunkt i kristendom och svenska vid Lunds privata elementarskola 1958-1976. Gifte sig 1939 med Britt Nyman, senare känd som Britt G. Hallqvist."

Hallström, Björn: Jag trodde på Stalin (1952)

Halpern, Baruch: Why Manasseh is blamed for the Babylonian Exile: the Evolution of a Biblical Tradition. Se Vetus Testamentum (1998). Baruch Halpern, född år 1953. Professor i Judiska studier vid 'the University of Georgia'.

Haltiner Nordström, Susanne. Se Pettersson, Claes-Haltiner Nordström, Susanne: En stad i vatten. Susanne Haltiner Nordström, född år 1963. Arkeolog.

Hamilton, C.J.: Karusellen (1918). Bok nr 66 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hamlin, Bertil: Filadelfia i Skillingaryd. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI. Bertil Hamlin, född år 1915. Trävaruhandlare. Politiker (Folkpartiet).

Hammar, Inger: Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet - Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Inger Hammar, född år 1942 i Oskarshamn. Död 2007. Historiker. Gift med ärkebiskopen K.G. Hammar.

Hammar, KG: Ecce homo - efter två tusen år (2000). Karl Gustav Hammar, född år 1943 i Hässleholm. Teolog och kyrkoman. Ärkebiskop i Svenska kyrkan 1997-2006. "Hammar utgår från ett immanent gudsbegrepp. 'Den som vill veta något om Gud kan inte gå utanför människan.' . . . Han ställer de egna känslorna (till skillnad från Jesu och Bibelns auktoritet) som kriterium för en kristens tro och lydnad. . . . Hammar sade i en uppmärksammad intervju i Kyrkans tidning 2002, att ' . . . man måste inte tro på något särskilt för att vara kristen. Det räcker att man säger att man vill vara med.' . . . Hammars teologiska ståndpunkt följer en trend inom den moderna kristenheten i världen. . . . Hans avståndstagande från vad många troende ser som grundläggande sanningar, och bristen på tydliga svar om den kristna trons innebörd, hindrade Hammar från att verka som en samlande ledargestalt för de människor som regelbundet går i kyrkan. . . . (Har talat) om Jesus som 'Guds främsta verk' (vilket ansetts) strida mot de fornkyrkliga bekännelsernas teologi, enligt vilken Jesus inte är Guds verk utan Guds väsen. . . . Han har praktiserat zenmeditation sedan 1980-talet. Han ser inte någon skarp linje mellan kristendom och buddism. . . . Från 1960-talets vänsterradikalism hämtade han det sociala evangeliet och ett internationalistiskt perspektiv. . . . Liksom övriga biskopar inom Svenska kyrkan stödde han införandet av kyrklig välsignelseakt och/eller vigsel för samkönade par."

Hammar, Wilh. (pastor): Fullkomlig frälsning (Jönköpings-Posten 1919-05-16)

Hammarberg, Bertil (kyrkoherde, Norahammar): Stolsben, räkning och Gud (Jönköpings-Posten 1971-08-21)

Hammarskjöld, Dag: Vägmärken (1963). Se också Svegfors, Mats. Dag Hammarskjöld, född år 1905 i Villa Liljeholmen (strax väster om Korskyrkan) i Jönköping. Död 1961 nära Ndola i Nordrhodesia/Zambia. Nationalekonom, jurist, äbetsman, diplomat och författare. Från 1953 fram till sin död var han FN:s generalsekreterare. "Han kunde lika gärna analysera klassisk musik, franska impressionister och diskutera kristen teologi. . . . Hade svårt att acceptera den ateism som utbredde sig under hans samtid, och var djupt intresserad av William James, Ernest Renan, Rudolf Otto, Carl Gustaf Jung och Martin Buber. Till denna sida av hans personlighet hörde det att han lät inreda ett meditationsrum i FN-huset."

Hammarsten, Fredrik: Den eviga livskällan (Jönköpings-Posten 1939-05-26). Fredrik Hammarsten, född år 1846 i Norrköping. Död 1922. Präst. "Blev (1898) tjänstgörande hovpredikant. . . . Kallades 1899 till predikant vid Blasieholmskyrkan i Stockholm och utnämndes 1908 till kyrkoherde i Jakobs församling där. . . . Var en av den svenska huvudstadens mest gärna hörda predikanter."

Hammarsten, Fredrik: Ett konungsligt prästerskap (Jönköpings-Posten 1926-11-12)

Hammarsten, Fredrik: Herrens namn (Jönköpings-Posten 1908-04-02)

Hammarsten, Fredrik: Sådd på Guds åker - Predikningar Första årgången (1904,1925)

Hammarström, Ebba: Aténarens dotter - Berättelse från fjärde århundradet (1910). Bok nr 41 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Hammer, Raymond: Begrepp i hinduismen. Se Världens religioner. Raymond Hammer, född år 1920 i London, England. Död 1994. Teolog och präst. (BG Ask-kommentar: Möjligen kan dessa uppgifter avse 'en annan' Raymond Hammer.)

Hammer, Raymond: Den eviga läran: Hinduismen. Se Världens religioner.

Hammer, Raymond: Rötter: Den hinduiska religionens utveckling. Se Världens religioner.

Hammerich, Fr.: "De episk-kristelige Oldqvad hos de gotiske Folk" (1873). Se Rydberg, Viktor: Skalden Kadmon och Ruthwell-korset. Frederik Hammerich, född år 1809 i Köpenhamn, Danmark. Död 1877. Historiker. "(I mitten av 1830-talet gjorde han) en längre utlandsresa. . . . På svensk mark gjorde han den upptäckten, att 'Norden er et, som Graekenland var et.' . . . Efter denna nordiska resa . . . hade den unge danske teologen blivit en av de första svalor, som förebådade skandinavismens korta sommar."

Hampson, Norman: The Enlightenment (1968). Norman Hampson, född år 1922 i Manchester i England. Död 2011. Professor i historia vid 'the University of York' 1974-1989. "Ledande auktoritet i den franska revolutionens historia."

Hamrén, Olof: "Den samling av hederligt folk, som å denna orten sig uppehålla". Se Hamrén, Olof: Reseberättelser från södra Sverige 1742.

Hamrén, Olof: Reseberättelser från södra Sverige 1742 (1742). Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Hamrin, Agne: Den moderna antisemitismen (Jönköpings-Posten 1935-07-05). Agne Hamrin, född år 1905 i Jönköping. Död 1983. Journalist och författare. "Växte upp i en frikyrklig miljö inom Svenska Alliansmissionen i Jönköping. . . . Debuterade med 'En liten stad: kåserier på vers och prosa om den svenska landsortsstaden i helg och söcken' 1931, vilken till fadern Josef Hamrins förtrytelse hade förlagts av Bonniers och inte av familjens eget förlag."

Hamrin, Agne: En liten stad (1931)

Hamrin, Agne: I fascismens Europa (1979). Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Hamrin, Yngve: "Det skapades en andlig situation ..." (Jönköpings-Posten 1936-10-06). Yngve Hamrin, född år 1907 i Jönköping. Död 1969. Publicist och politiker. Chefredaktör för Jönköpings-Posten 1935-1969. "Aktiv i nykterhetsrörelsen samt i Svenska alliansmissionen, i vars styrelse han blev ledamot 1951. Han var riksdagsledamot i andra kammaren för Jönköpings läns valkrets från 1953 till sin död 1969. I riksdagen satt han bland annat i konstitutionsutskottet som suppleant 1953-63 och som ledamot 1964-69. Han var flitigt engagerad i bland annat konstitutionella, religiösa och sociala frågor. Bland de frågor han ägnade sig åt kan nämnas alkoholpolitik samt boxningens skadeverkningar."

Hamrin, Yngve ("Präntaren II"): Gilleskrönika 1935-1937. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935-1937.

Hamrin, Yngve: Med vida gränser (Jönköpings-Posten 1953-10-17)

Hamsun, Knut: Markens gröda (1917,1953). Knut Hamsun (egentligen Knut Pedersen), född år 1859 i Lom (alt. Vågå) nordväst om Lillehammer i Norge. Död 1952. Författare. Mottog år 1920 Nobelpriset i litteratur. "Räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika litterära stilister och anses av många ha gett upphov till den moderna romanen. . . . Hamsun sympatiserade med Tyskland både under första och andra världskriget. . . . (Han) ställde sig till propagandistiskt förfogande för Vidkun Quislings regering (i Norge). . . . Hamsuns sista verk blev den självbiografiska 'Paa gjengrodde Stier' (1949) där han försöker föklara och försvara sitt ställningstagande för nazismen. . . . Den rysk-amerikanske författaren och Nobelpristagaren Isaac Basjevis Singer skrev 1967 att Hamsun var 'den moderna skönlitterära prosalitteraturens fader'. . . . (Ernest Hemingway, Sigurd Hoel, Hermann Hesse,) Thomas Mann, Franz Kafka, Maksim Gorkij, Stefan Zweig och Henry Miller har get uttryck för att de står i skuld till Hamsuns författarskap. . . . Albert Einstein sade: 'Jag anser honom vara en av vår tids största människor.' . . . Enligt Thomas Mann hade 'aldrig någon varit mer förtjänt av Nobelpriset', och han liknade Hamsun vid Homeros och Dostojevskij."

Hamsun, Knut: Svält (1890,2007)

Handbok för kyrkligt juniorarbete (red. Carl-Åke Söderberg) (1956)

Hanell, Krister. Se Persson (P:n) Nilsson, Martin-Hanell, Krister: Forntidens historia. Krister Hanell, född år 1904 i Husie i Malmö. Död 1970. Antikforskare och professor vid Lunds universitet.

Hanna, William: Passionsweckan (1866,1882). Bok nr 158 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. William Hanna, född år 1808 i Belfast på Nordirland. Död 1882. Skotsk pastor och teologisk författare.

Hansen, Steven E.: Forgiving and Retaining Sin: A Study of the Text and Context of John 20:23. Se Horizons in Biblical Theology (1997).

Hansén, Sven-Olof: En minnesrik skolresa. Se Soluppgången 1963. Sven-Olof Hansén, född år 1932 i Stockholm. Död 2005. "Missionär i Japan 1958-1977. . . . (Efter att bland annat under tio år varit Svenska Alliansmissionens missionssekreterare med ansvar för arbetet i Asien) blev det från 1993 ytterligare fyra år i Japan. Även efter pensioneringen blev det några kortare perioder i SAM:s tjänst i Japan." (Dagen 2005-02-17/Anders Bengtsson)

Hanson, Anthony T.: The Old Testament Background to the Raizing of Lazarus. Se Texte und Untersuchungen (1973). Anthony Tyrrell Hanson, född år 1916 i London, England. Död 1991. Professor i teologi vid University of Hull 1963-1981.

Hanson, Anthony T.: The Use of the Old Testament in the Pastoral Epistles. Se Irish Biblical Studies (1981).

Hanson, K.C.: Blood and Purity in Leviticus and Revelation. Se Listening: Journal of Religion and Culture (1993). K.C. Hanson har undervisat i Bibliska studier vid "Episcopal Theological School and the School of Theology" vid Claremont, Creigton University och St. Olaf College.

Hansson, Eva Christina: Storskifte och laga skifte i Ljungberg Östergård. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Hansson, Karl-Johan: Kyrkan i framtiden. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Hansson, Ola: Allting gott. Se Hansson, Ola: Dikter. Ola Hansson, född år 1866 i Hönsinge nordost om centralorten Trelleborg. Död 1925 i Buyukdere vid Bosporen, Turkiet. Poet, författare, journalist och kritiker. "Den skånska slättnaturen är i hans dikter många gånger återgivna med skarp och känslig iakttagelse. . . . (Friedrich) Nietzsches lära påverkade Hanssons personlighet starkt en period, och han gjorde sig till tolk särskilt för den intelligensaristokratiska åskådning, vars apostel Nietsche på den tiden (omkring år 1890) var. Det distanserade honom från hans kusin (filosofen) Hans Larsson som inte kunde fördra de nietzscheanska idealen." . . . . . . "Redan 1892 tog Hansson emellertid avstånd från viktigare drag i Nietzshes tänkande. I ett brev till Viktor Rydberg instämmer Hansson i dennes kritik av övermänniskotanken och därmed var vurmen för den tyske tänkaren mer eller mindre över." (Samlaren 2005/Mattias Pirholt)

Hansson, Ola: Dikter (1884). Se Hansson, Ola: Lyrik och essäer.

Hansson, Ola: Dikter på vers och prosa (1901)

Hansson, Ola: (Ur) Hembygdsvisor. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Hansson, Ola: Notturno.

Hansson, Ola: Lyrik och essäer (1997)

Hansson, Ola: Notturno (1885)

Hansson, Ola: Psyche. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Hansson, Ola: På hemmets altare.

Hansson, Ola: På hemmets altare (1908)

Hansson, Ola: Oktoberskymning. Se Håkanson, Björn samt Hansson, Ola: Dikter på vers och prosa.

Hansson, Sigfrid: Ur skomakareyrkets historia - En studie över skråväsendet (1919). Sigfrid Hansson, född år 1884. Död 1939. Journalist, ämbetsman, politiker (socialdemokrat). Äldre bror till statsminister Per Albin Hansson. "Framstående kännare av den svenska fackföreningsrörelsens historia. . . . I egenskap av redaktör (från år 1920) för (Landsorganisationens tidskrift) Fackföreningsrörelsen fick Hansson en central roll i LO och när organisationen under mellankrigstiden kom att satsa mer på folkbildning i syfte att förankra reformismen bland LO-medlemmarna blev Hansson en nyckelfigur. Hansson tillhörde sedan 1919 (riksdagens) första kammare, där han från 1922 tillhörde lagutskottet. Han var även föreståndare för LO-skolan Brunnsvik innan han 1937 blev generaldirektör för Socialstyrelsen."

Hansson, Solveig: Enhet och mångfald. Se Vardagsord.

Hansson, Solveig: Vilket herrans väder! Se Vardagsord.

Hansson, Stina: Konstens regler och hjärtats bud. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Stina Hansson, född år 1942. Historiker. Professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet (1990 -).

Hanzén, Arne (pastor, Kulltorp): Ett glädjens budskap (Jönköpings-Posten 1962-02-03). Arne Hanzén, född år 1932 i Stockholm. Död 2016. Pastor (Alliansmissionen), kantor och sångare. "(Arne Hanzén) växte upp på barnhem. . . . (Han) hade ett stort härta för barnhemsbarn och har sedan slutet av 1980-talet gjort hjälpresor till Polen, Rumänien och under 20 års tid 59 hjälptransporter till Sävsjös vänort Telsiai i Litauen. Arne har även varit engagerad i politiken och var bland annat ordförande i Sävsjö kommuns kulturnämnd." (Dagen 2016-02-17/Vilhelm Hanzén)

Haqui, Yahya: De fattigas moder. Se Haqui, Yahya: Umm Hashims lampa.

Haqui, Yahya: Umm Hashims lampa (1944). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Harder, Keith: Allting gemensamt. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Hardy, Thomas: Hemkomsten (1878,1943). Thomas Hardy, född år 1840 i Higher Bockhampton nordost om Stinsford och väster om Bournemouth i södra England. Död 1928. Författare. "Tydligt kom (den mörkt pessimistiska filosofi, som präglar hans senare verk) till synes först i 'The return of the native' (1878), där idyll och tragik kombinerats och där hans fatalistiska uppfattning av människolivet är färdigformad. En alltmer mörknande tragisk stämning utmärker de största av hans följande verk . . . 'Tess of the d'Urbervilles' (med undertiteln 'En ren kvinna' (1891), allmänt ansedd som hans främsta roman." . . . Denna (bok) gav upphov till en opinionsstorm i England - hur en förförd kvinna samtidigt kan betraktas som 'ren'. . . . Vid sin död 1928 var Hardy en av Englands mest uppskattade och respekterade författare, på många sätt mer populär än Charles Dickens."

Hardy, Thomas: Tess av d'Urberville (1891,1959)

Harley, David: Det utvalda folket: Judendomen. Se Världens religioner.

Harper, Michael: Förnyelse i den heliga Anden. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Michael Harper, född år 1931 i London, England. Död 2010. Präst i 'Church of England' som blev präst i 'the Antiochian Orthodox Church'. "Nyckelledare i den brittiska karismatiska rörelsen från 1960-talet till 1980-talet. . . . Hans mest populära bok 'A Love Affair' (1982) diskuterade nödvändigheten att skilja mellan kroppslig kärlek (eros) och andlig kärlek (agape). Harper lämnade anglikanismen 1995 på grund av vad han såg som 'Church of England's' tilltagande dogmatiska slapphet, särskilt med hänsyn till prästvigningen av kvinnor."

Harris, Peter: Skapelsens förvaltare. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Peter Harris, född år 1955. Föreståndare för "Institute for Advanced Studies in the Humanities" vid University of Queensland i Australien. "Mest känd för ett antal inflytelserika skrifter om religion och den moderna vetenskapens ursprung. Han har argumenterat för att förändrade sätt att närma sig bibeltolkning haft en betydelsefull verkan på utvecklingen av den moderna vetenskapen."

Harrison, Dick: Den politiska kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden. Dick Harrison, född år 1966 i Huddinge söder om Stockholm. Uppvuxen i Staffanstorp och bor sedan 2008 i grannorten Åkarp, i Skåne. Historiker, författare. Professor i historia vid Lunds universitet 2003 - . "Hans huvudområde är medeltiden och modern historia. . . . 2010 erhöll han Monteliusmedaljen med motiveringen 'Harrison har med sin breda publicering väsentligt bidragit till ett ökat historieintresse i vårt land'. Han har under senare år (detta skrivet år 2018) engagerat sig mot Sannfinländarna i striden om obligatorisk svenskundervisning i Finland."

Harrison, Dick: Förrädaren, skökan och självmördaren (2005)

Harrison, Dick: Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige (2002)

Harrison, Dick: Krigarnas och helgonens tid - Västeuropas historia 400-800 e.Kr. (1999)

Harrison, Everett F.: Historical Problems in the Fourth Gospel. Se Bibliotheca Sacra (1959). Everett F. Harrison, född år 1902 i Skagway öster om Anchorage i sydöstra Alaska, USA. Död 1999. Präst (presbyteriansk) och teolog. "Harrison var en framträdande gestalt i den nyevangelikala rörelsen vid mitten av 1900-talet."

Harrison, George. Se Martin, Sir George: George Harrison - En äkta Beatle. George Harrison, född 1943 i Liverpool i nordvästra England. Död 2001. Musiker, gitarrist, sångare, låtskrivare och producent. "En av medlemmarna i popgruppen 'The Beatles', där han mestadels spelade sologitarr. . . . Via sitt, och övriga i 'The Beatles', intresse för indisk filosofi och musik, blev han också en övertygad vegetarian."

Harriss, Joseph A.: Marc Chagall - Med en ängel i huvudet. Se Det Bästa juni 2004.

Hart, Ian: Genesis 1:1 - 2:3 as a Prologue to the Book of Genesis. Se Tyndale Bulletin (1995).

Hartfeld, Hermann: Trots KGB (1976,1978). Hermann Hartfeld, född år 1942.

Hartin, P.J.: Remain in me (John 15:5). The foundation of the ethical and its consequenses in the farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Hartin, P.J.: The role of Peter in the Fourth Gospel. Se Neotestamentica (1990).

Hartman, Karin: Handen och lågan (1952). Karin Hartman, född år 1913 i Åmål. Död 2007. Författare (psalmer, böcker), översättare, lärare. Överstelöjtnant i Frälsningsarmén. Chefredaktör för Stridsropet 1970-1978. 2001 fick hon mottaga Frälsningsarméns högsta utmärkelse, Grundläggarens orden.

Hartman, Lars: Att tolka eskatologiska texter. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995). Lars Hartman, född år 1930 i Uppsala i Sverige. Teolog. Son till Olov Hartman. Professor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet 1978-1989. "Han har bland annat arbetat med judisk och urkristen apokalyptik samt med textteoretiska frågor."

Hartman, Lars: "He spoke of the Temple of His body" (Jn 2:13-22). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Hartman, Lars: Kolosserbrevet (1985)

Hartman, Lars: Liknelser om det förlorade. Se Hartman: Ur Nya testamentet.

Hartman, Lars: Nytestamentlig isagogik. Se Gerhardsson, Birger (red.): En bok om Nya testamentet.

Hartman, Lars: Obligatory Baptism - but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1994).

Hartman, Lars: Psychae - "själ". Att läsa Septuaginta som grekisk text. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2005).

Hartman, Lars: Ur Markusevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Hartman, Lars: Ur Nya testamentet – Kommentarer till valda texter (1970,1972,1985) Se också Gerhardsson-Hartman-Larsson

Hartman, Lars-Kieffer, René-Olsson, Birger: Ur Johannesevangeliet. Se Hartman: Ur Nya testamentet.

Hartman, Olov: Brusande våg (1959). Olov Hartman, född år 1906 i Stockholm. Död 1982. Präst, direktor för Sigtunastiftelsen, författare, psalmdiktare och expert i 1969 års psalmbokskommitté. "I spänningen mellan mystik och förkunnelse sökte han formulera 'talet om korset'."

Hartman, Olov: Denna onda tid. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Hartman, Olov: Död med förhinder (1948)

Hartman, Olov: Klartecken (1977)

Hartmann, Eduard von. Se Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen. Eduard von Hartmann, född år 1842 i Berlin, Tyskland. Död 1906. Filosof. "Pessimisten har att handla som om han vore optimist - energiskt delta i kulturutvecklingen, viss om att denna ensam kan föra till slutmålet. - Otvivelaktigt var det denna egendomliga försoning mellan kulturintressena och pessimismen som förskaffade Hartmanns filosofi dess stora popularitet. Hans anhängare kunde instämma i de pessimistiska klagomålen över tillvarons eländighet och ändå ansluta sig till den moderna tron på utvecklingen. De kunde förhäva sig över världen, men behövde ändå inte försaka den. Därjämte erbjöd han dem genom sin lära om det omedvetna en princip som tycktes kunna lösa alla spekulationens svårigheter: allt vad vi inte kan förstå, är för honom en yttring av den ologiska grunden till tillvaron. . . . I viss mån tillfredsställdes också de religiösa behoven genom den pietet Hartmann kunde visa de mystiska gudssanningarna, vilka för honom väller ur det omedvetnas rika djup, och genom den längtan efter försoning som präglade hela hans livsåskådning."

Hartvigsson, Sven-Gunnar (pastor, Tenhult): Störst är att vara liten (Jönköpings-Posten 1976-12-17)

Harvard Theological Review (1962,1966,1996)

Harviainen, T.: Finsk nyöversättning av Bibeln. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Haslam, William: Dock icke jag (188?,1888). (Fortsättning av boken "Från Död till Lif"). Bok nr 101 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. William Haslam, född år 1817. Död 1905.

Haslam, William: Från Död till Lif (1880,1900). Bok nr 93 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hasse, Nils: Brödupproret. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland. Nils Hasse (egentligen Nils Hasse Jonsson), född år 1905. Död 1991.

Hasselberg, Gudmar. Se Alving, Hjalmar-Hasselberg, Gudmar: Svensk litteraturhistoria. Gudmar Hasselberg, född år 1896 i Myssjö, Oviken norr om centralorten Berg i Jämtland. Död 1973. Författare.

Hasselberg-Pauli, Clara. Se Böhn-Jullander, Ingrid: Clara Hasselberg-Pauli berättar om sitt liv. Clara Hasselberg-Pauli, född år 1833 i Jönköping. Död 1929. "Vid 84 års ålder tecknade hon ned sina minnen, inklusive sin dagbok från överfarten till Amerika. De ger oss insikt i en självständig kvinnas tankeliv och 'upplefvelser' och är fyllda av fräscha intryck och anekdoter. . . . Hon återkom till Sverige 1859 efter fem utvecklande amerikaår." (Jönköpings Läns Museum)

Hatina, Thomas R.: John 20:22 in Its Eschatological Context: Promise or Fulfillment? Se Biblica (1993).

Hauch, Carsten: Plejaderne ved midnat (1861). Se All Nordens lyrik.

Hauge, Alfred: En Guds vandringsman – Hans Nielsen Hauge (1947)

Hauge, Hans Nielsen. Se Bull, Jacob B. samt Hauge, Alfred.

Haugwitz, F.A. Se Wikner, Gustaf: Möbelsnickeriet i Jönköping på 1880-talet.

Hauptmanm, Gerhart: Väfvarne - skådespel från 1840-talet (1892,1899)

Havamal (omkring år 900?). Se Ett solvarv.

Havel, Vaclav: De maktlösas makt (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Havel, Vaclav: Tal vid Europarådets parlamentariska församling 1990-05-10 i Strasbourg (1990). Se Havel, Vachlav: Vårt nya Europa.

Havel, Vaclav: Tal vid president Richard von Weizsäckers besök i Prag 1990-03-15 (1990). Se Havel, Vachlav: Vårt nya Europa.

Havel, Vaclav: Vårt nya Europa (1990)

Havlidasagan: Bröllopet på Reykjaholar (1200-talets senare del). Se Vikingahistorier.

Hawkin, David J.: Orthodoxy and Heresy in John 10:1-21 and 15:1-17. Se The Evangelical Quarterly (1975).

Hawkin, David J.: The Johannine Concept of Truth and Its Implications for a Technological Society. Se The Evangelical Quarterly (1987).

Hayward, C.T.R.: The Holy Name of the God of Moses and the Prologue of St. John's Gospel. Se New Testament Studies (1978).

Hazard, Paul: The European Mind, the Critical Years, 1680-1715 (1935)

Hazén, J.G.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Heaney, Seamus: Ett vykort från Island. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Fältarbete (1979,1986)

Heaney, Seamus: Hagel. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Hagtornslyktan (1987,1988)

Heaney, Seamus: In Memoriam: Robert Fitzgerald. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Triptyk. Se Heaney, Seamus: Fältarbete.

Heaney, Seamus: Två snabba anteckningar. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Hearn, Walter R.: Utvecklingsdebatten fortsätter. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Heaton, Herbert: Economic History of Europe (1936,1948)

Hebrew Union College Annual (1968)

Heckscher, Eli (F.): Om svenska folkets näringskällor under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Heckscher, Eli F.: Svensk arbete och liv (1941,1957,1960)

Heckscher, Gunnar: En fullmyndig medborgare. Se Svenska landskommunernas förbund.

Heckscher, Gunnar: Nationell och internationell författningsdebatt 1809 och tidigare (1960). Se Kring 1809.

Hector, Ingvar (pastor, Hjelmserydsstiftelsen): Inför Sanningens Ande (Jönköpings-Posten 1966-05-28)

Hed, Kerstin: Hembygdens sång (1937?) Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Hed, Kerstin: Ljuslängtan. Se Bohman, Pontus.

Hedberg, Enok: Den yttre missionens återverkan på den missionerande församlingen och kristendomen i stort (Jönköpings-Posten 1910-09-06, 1910-09-08 och 1910-09-10)

Hedberg, Enok: Krogen förvandlad till missionsstation. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Hedberg, Gösta: Morgondagens SMF. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hedberg, Gösta: Samtal om frälsningen (1955)

Hedberg, Gösta: Är kyrkan öppen? (1965)

Hedberg, Helene: "Vår Nikodemus". Se Soluppgången 1956.

Hedberg, Johannes: Åren i Vaggeryd 1920-1923. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1993.

Hedberg, Mait: Älskad (1984)

Hede, Sam.: Huru vi fingo fira julen vid Londe. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Andens kraft. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hedegård, David: Antikrist (Jönköpings-Posten 1943-10-02)

Hedegård, David: Att tro på Bibeln (1955)

Hedegård, David: De heliga martyrer. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hedegård, David: De nyare papyrusfynden och Nya testamentet (Jönköpings-Posten 1938-10-13)

Hedegård, David: Den trånga porten. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hedegård, David: Evangeliernas historiska värde (Jönköpings-Posten 1950-01-31)

Hedegård, David: Femte budet gäller än (Jönköpings-Posten 1952-10-25)

Hedegård, David: Folkskolans nya kristendomsböcker (Jönköpings-Posten 1955-11-30)

Hedegård, David: Glädjen i Nya testamentet. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Hedegård, David: Glädjens brev (1941-42,1975)

Hedegård, David: Guds plan för ditt liv. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Hedegård, David: Hur förstå Uppenbarelseboken? (Jönköpings-Posten 1943-09-21)

Hedegård, David: Hur man blir en verklig kristen (1942,1948)

Hedegård, David: Jehovas vittnen (Jönköpings-Posten 1951-04-20)

Hedegård, David: John Henry Jowett - En nådens predikare. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Kampen för tron. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Hedegård, David: Kristendomen och kriget (Jönköpings-Posten 1940-01-15)

Hedegård, David: Martyrtider (Jönköpings-Posten 1952-09-19)

Hedegård, David: Mot undergången (Jönköpings-Posten 1953-02-07)

Hedegård, David: Nya Testamentet på vår tids språk (1966)

Hedegård, David: Ordet blev kött. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Hedegård, David: Pingstens budskap (Jönköpings-Posten 1944-05-27)

Hedegård, David: Se, Han kommer. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Hedegård, David (rektor): Skola vi vakna? (Jönköpings-Posten 1943-09-25)

Hedegård, David: "Slaveri under bibeln" (Jönköpings-Posten 1948-06-25)

Hedegård, David: Tankar inför Kristens Resa. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Ungdomen och bibeln. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Hedegård, David: Vad är kristendom? (Jönköpings-Posten 1943-04-06)

Hedegård, David. Se också Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D. samt Saarisalo, Aapeli-Hedegård, David

Hedemann-Gade, Hakon: Den bildande konsten i nya spår. Landskapsmåleriet får betydelse. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Hedenblad, Eric: Norrahammars Bruks disponent skriver till sin chef Gustaf Tham i Huskvarna (1920). Se Gustafsson, Sven: Norrahammars kyrka. En berättelse om dess tillkomst.

Hedenius, Ingemar: Tro och vetande (1949)

Hedenstierna, Alfred: Fideikommissarien till Halleborg: berättelser, skisser och humoresker (1895). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Hedenstierna, Alfred: Hvad konduktören berättade. Se Hedenstierna, Alfred: Fideikommissarien till Halleborg.

Hedfors, Hjalmar: En gammal latinlektor (1945). Se Gudmundgillets Årsbok 1993.

Hedfors, Märta: Promenad under uppsikt för flickskoleelev. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Hedfors, Valdemar: Barndomsår på Åsens gård. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Hedfors, Valdemar. Se också Ydrefelt, Agne: Valdemar Hedfors - fotograf och föreläsare.

Hedin, Sten-Gunnar: Ett möte för två. Se Grundt(r)on.

Hedin, Sten-Gunnar: Pingst - fria församlingar i samverkan. Se Se Grundt(r)on.

Hedkvist, Ejnar: Släkten Sager och dess fantastiska historia (1977). Se Allwood, Martin-Samuelsson, Arne: Ryfors - En kavalkad om ett bruk. Alternativt se Smålands Folkblad 1977.

Hedkvist, Stefan: Johannes 5:1-14 - renlärighet och lyhördhet för människor i nöd. Se Biblicum 2007:3.

Hedlund, Annelie: Sluta bråka om pengar. Se Det Bästa oktober 2003.

Hedlund, John: Anonym kristendom (Jönköpings-Posten 1954-10-01)

Hedlund, John: Behöver Gud reklam? (Jönköpings-Posten 1956-02-01)

Hedlund, John: För Guds skull (1982)

Hedlund, John (pastor): Guds kallelse - ditt svar (Jönköpings-Posten 1971-08-28)

Hedlund, John: Käre Gud. Se Hofgren, Allan.

Hedlund, John: Med Gud i hågen (1981)

Hedlund, John: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hedman, Jörgen: När och varifrån kom den svenska befolkningen till Dagö? Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

Hedman, Lennart (pastor/musiker): Trogen i det lilla (Jönköpings-Posten 2006-08-11)

Heever, G. van den: In purifying fire. World view and 2 Peter 3:10. Se Neotestamentica (1993).

Hegel, Georg Friedrich: Phenomenology of Mind (1807,1931)

Hegel, Georg Friedrich: The Philosophy of Religion (1821-1831,1832)

Heide, Gale Z.: What is New about the New Heaven and the New Earth? A Theology of Creation from Revelation 21 and 2 Peter 3. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1997).

Heidegger, Martin. Se Benktson, Benkt-Erik: Varat och tiden.

Heidenstam, Verner von: Adjunktens midnattspredikan (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Brev till Ellen Key den 25 februari 1898. Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Brev till Fredrik Böök den 7 juni 1903. Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Den sovande systern (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Dikter (1895). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Dödens blommor (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Ensam på sjön (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter

Heidenstam, Verner von: Ensamhetens tankar (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heidenstam, Verner von: Ett folk (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Filemon och Baukis (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Från östan och västan (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heidenstam, Verner von: För mig finns ingen väg från hemmets dörr (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901,1944)

Heidenstam, Verner von: Inbillningens logik (1896). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Jairi dotter (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Karolinerna (1897). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Klostret (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Kommer aldrig solen (1899). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Malatestas morgonsång (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Natten (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Nya dikter (1915). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: På skogsvägen (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Ragnarök (1899). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Skuggan (1892). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Heidenstam, Verner von: Stjärnorna (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam (1957,1964)

Heidenstam, Verner von: Svenskarna och deras hövdingar - Andra bandet (1910,1914)

Heidenstam, Verner von: Sånger i kyrktornet (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Tankar och utkast (1941). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Tiveden (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Vad skall jag tro? Se Håkanson, Björn.

Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår (1888). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Visby (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Österländska minnen och myter (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heimdahl, Jens-Pettersson, Claes: De minsta pusselbitarna - Växtrester som historisk källa i kvarteret Diplomaten. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Heimersson, Staffan: Livet är ett äventyr, vilt och vemodigt, visset och vasst (2003)

Heine, Heinrich: Belsassar (1820). Se Heine, Heinrich: Unga lidanden.

Heine, Heinrich: Friden. Se Heine, Heinrich: Nordsjön.

Heine, Heinrich: Nordsjön (1825-1826). Se Heine, Heinrich: Sångernas bok.

Heine, Heinrich: På sångens vida vingar (1984)

Heine, Heinrich: Sångernas bok (1827). Se Heine, Heinrich: På sångens vida vingar.

Heine, Heinrich: Unga lidanden (1817-1821). Se Heine, Heinrich: Sångernas bok.

Heinesen, William: Oktobermorgen (1930?). Se All Nordens lyrik.

Heininen, Simo: De finländska stiften. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Helander, Olle: Läroverkspojkar (1946)

Helander, Sven: Sockenkyrkans liturgiska profil. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Heldtander, Tore: Svenska kyrkan. Se Svenska Trossamfund.

Helleberg, Tore: Ångmaskinen. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Hellekant, Bengt: Biskops- och prostvisitationer i äldre tider. Se Skara stift i ord och bild.

Hellman, Eskil: Mussolinis gest inför Kristus (Jönköpings-Posten 1935-09-23)

Hellman, Görgen (ungdomspastor i Pingstkyrkan, Huskvarna): Vägen till livet (Jönköpings-Posten 1998-05-08)

Hellner, Brynolf: Skråväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Hellsmark, Bo: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Hellsmark, Bo: Sommaren en del av livets glädje (Kyrktuppen 2001 nr 2). Se också Svensson, Bo.

Hellspong, Mats: Idrott och lekar. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Hellsten, Roland: När två blir ett. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hellsten, Tommy: Ju mindre du gör desto mer får du gjort – om livets paradoxer (2001,2002)

Hellström, Anna: Karl (1906,1919). Bok nr 28 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hellström Preinitz, Anna. Se Preinitz, Anna Hellström.

Hellström, Birgitta. Se Nilbratt, Elvy: Kravallerna i Jönköping 1948 - "Mina syskon och jag låg skräckslagna under köksbordet".

Hellström, Erik: Detektiver för ett dygn (1955)

Hellström, Gustaf: Snörmakare Lekholm får en idé (1927,1971)

Hellström, Ivan: Förstår du vad du läser? (1977)

Hellström, Jan Arvid: Reformationens sång och musik. Se De kristna.

Hellström, Jan Arvid: Sånger och psalmer och kyrklig musik. Se De kristna.

Hellström, Jan Arvid: Vägar till Sveriges kristnande (1997). Se Ahlberg, Lars: Barnarps kyrkas historia med några utblickar bakåt kring kristningsprocessen.

Hellström, Jan Arvid: Växjöstiftet sedan 1915. Se Larsson, Lars-Olof: Växjö stift under 800 år.

Hellström, Jan Arvid. Se också Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik.

Hellström, Johan: Från dagarna i Uppsala. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Kyndelsmässodagen - Sak. 6:12,13. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Ord för söndagen. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Påskdagen. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Tredje böndagen. Se Missionsförbundet 1924.

Helm, Paul: Immanuel Kant. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Helmner, Ingemar. Se Ahlnér, Ragnwald.

Hemberg, Jarl: Man och kvinna. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Hemer, Colin J.: Tidig kristendom i arkeologins ljus. Se De kristna.

Hemingway, Ernest: Den gamle och havet (1952,2005)

Hemmer, Jarl: Barnvers. Se Hemmer, Jarl: Helg.

Hemmer, Jarl: Det enda. Se Hemmer, Jarl: Skärseld.

Hemmer, Jarl: Helg (1929). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Hemmer, Jarl: Skärseld (1925). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Hendriksen, William: The Gospel of Luke (1978)

Henning, Albert: Vinterbukett. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Hennings, Beth: Det gustavianska enväldet. Gammalsvensk anda och europeisk kultur. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Henningson, Siv: Sådant man minns. Se Soluppgången 1967.

Henningson, Siv: Vilken utsikt du har! Se Soluppgången 1971.

Henricson, Olof: Tre episoder. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Henricsson, Gejmon (komminister, Jönköping): Krigsmans erinran (Jönköpings-Posten 1965-05-29)

Henriks, S. (kyrkoherde): Den lilla tiden (Jönköpings-Posten 1919-09-05)

Henriks, S.: Det bästa om Jesus. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Henriks, Svening (kyrkoherde): Jönköpings-Postens banbrytningsår (Jönköpings-Posten 1916-03-04)

Henriks, S.: Tidiga minnen av Jönkpings missionsförening. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Henriks, S. Se också Fjellestad, Gunnar: Svening Henriks - En av väckelserörelsens stora gestalter samt Svensson, Gustaf: Henriks-minnen.

Henrikson, Alf: Aftonkvist (1966). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Anacka (1980). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Bara broiler (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Biblisk historia – Gamla Testamentet (1990)

Henrikson, Alf: Biblisk historia – Nya Testamentet (1990)

Henrikson, Alf: Bit för bit (1970). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Bönekvarn (1930)

Henrikson, Alf: Dikter (1982)

Henrikson, Alf: Efter många år. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Henrikson, Alf: Glam (1956). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Goda råd (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Industriell revolution (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Jazz. Se Henrikson, Alf: Jazzrytm.

Henrikson, Alf: Jazzrytm (1927)

Henrikson, Alf: Medan göken tiger (1964). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Om ont och gott (1966). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Ord ur katekesen (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Paradis (1987). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Rhymes (1949). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Rim & reson (1995)

Henrikson, Alf: Sakta mak (1968). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Samlade dikter 1 (1996)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 2 (1997)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 3 (1998)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 4 (1999)

Henrikson, Alf: Samling (1988). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Sensommar (1989). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Snickarglädje (1974). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Svensk historia I-II (1963)

Henrikson, Alf: Tittut (1992). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Tjuvgods (1928)

Henrikson, Alf: Tro (1988). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Tröstarinna (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Underfund (1972). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Varvet kring solen (1959). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Vers (1945). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Vår tid. Se Henrikson, Alf: Jazzrytm.

Henrikson, Alf: Östra Storgatan, Jönköping (1927). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Henriksson, Fritz: Sverige och utlandskulturen. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Henriksson, Rune: Osäkrat ord (1993)

Henry, Matthew: Concise Commentary on the Whole Bible. (1706, Moody Press Chicago, År ?)

Henschen, Folke: Sjukdomar, sjukvård och folkhälsa. Se Den svenska historien 9.

Hergin, Stina: Tror du på spöken? Se Fyra syskon berättar.

Herlitz, Nils: Grunddragen av det svenska statsskickets historia (1928,1959)

Hermansson, Anna-Lisa: Amerikafeber. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Hermansson, Anna-Lisa: Att leva i krigsårens Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1986.

Hermansson, Anna-Lisa: Att vara ung i 30-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årssskrift 1985)

Hermansson, Anna-Lisa: Att växa upp i 20-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1984.

Hermansson, Anna-Lisa: De glömda julsångerna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Hermansson, Anna-Lisa: Det hände i Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Hermansson, Anna-Lisa: Historia kring Missionsparken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Hermansson, Anna-Lisa: Historia kring Taglarps by. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Hermansson, Anna-Lisa: Hög och låg i 1920-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2001.

Hermansson, Anna-Lisa: Kyrkogårdsvandring. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Hermansson, Anna-Lisa: Kärleksbrev. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Hermansson, Anna-Lisa: Landsbygdens missionshus - del av vårt kulturarv. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1996.

Hermansson, Anna-Lisa: Musik i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Hermansson, Anna-Lisa: Om affärsmän och annat folk i ett ungt samhälle. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Hermansson, Anna-Lisa: Om handelsmän och gamla hus i Vaggeryd-Götafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989.

Hermansson, Anna-Lisa: Så var det på Jöns Trulssons tid. Historia kring en gravsten. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Hermansson, Anna-Lisa: Två systrar - En brevberättelse. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Hermansson, Anna-Lisa: Ur Gustav Adolf Lunds levnadsbeskrivning. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Hermansson, Anna-Lisa. Se också Ingefjell, Ingemar-Hermansson, Anna-Lisa.

Hermansson, Britta: Yttre tryck och inre vila - En bok om att hitta balansen (2002)

Hermansson, Otto: Nittonhundratalets kyrkoliv. Se Skara stift i ord och bild.

Hermansson, Rut: Bekännelse. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hermansson, Sten-Olof: Hofslätts Hembygdsförening. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hermansson, Sten-Olof: Mjölkdistributionen i Hovslätt och Herman på Grästorp. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Hermansson, Werner (pastor, Jönköping): Ny upplevelse av Jesu närvaro (Jönköpings-Posten 1960-01-29)

Hermelin, Olof: Jönköping (1690-talet?). Se Gudmundsgillets Årsbok 1952.

Hermerén, Harry: Att tro på människan (Jönköpings-Posten 1953-10-29)

Hermerén, Harry: En märklig kyrka (Jönköpings-Posten 1952-08-12)

Hermodsson, Elisabeth: Synvända: Essayer, polemik och dagliga blad (1972,1975)

Herneby, Erik: Livets höga visa och andra dikter (1993)

Herner, S.: Skapelsen enligt prästskriften och jahvisten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Herrlin, Marianne: Jönköping vid sekelskiftet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Herrman, Alf: Hovslätts telefonstation. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Hertz, Eric: Betlehem. Se Soluppgången 1954.

Hertz, Eric (missionssekreterare): Hälsokällan flödar (Jönköpings-Posten 1962-01-13)

Hertz, Eric (missionssekreterare, Jönköping): Kristi förklarings dag (Jönköpings-Posten 1956-07-13)

Hertz, Eric (missionssekreterare): Kristi förklaringsdag (Jönköpings-Posten 1959-07-11)

Hertz, Eric: 'Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus.' Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Hertz, Eric: Något om Palestina och Israel. Se Soluppgången 1958.

Hertz, Eric: Relationerna mellan den inre och den yttre missionen. Se Soluppgången 1960.

Hertz, Eric: Sambandet mellan den inre och den yttre missionen. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hertz, Eric: Soluppgången. Se Soluppgången 1957.

Hertz, Eric: Tabergs- och Bondstorpskretsarna 1900-1950 (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Hertz, Eric: 'Tryggare kan ingen vara' - 100 år. Se Soluppgången 1956.

Hertz, Eric. Se också Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Hertz, J.H.: The Pentateuch and the Haftorahs. Se Anderson, J.N.D.: The World's Religions.

Hervararsagan: Se Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor.

Hess, Richard S.: Leviticus 10:1: Strange Fire and an Odd Name. Se Bulletin for Biblical Research (2002).

Hesse, Herman: Siddhartha (1922,1946,1950,2005)

Hesslander, Ingrid: Gyllne morgon (1948)

Hesslander, Ingrid: De unga främlingarna. Se Småländska skolminnen.

Hesslander, Ingrid: Den sista dagen. Se Kvinnor i Småland.

Heuman, Hans: Mikaels strid (Jönköpings-Posten 1945-09-29)

Heurlin, Ch.I. Se Cronqvist, Theodor.

Heyerdahl, Thor: I Adams fotspår (1998,1999)

Heythrop Journal (1973)

Hiebert, D. Edmond: Counsel for Christ's Under-Shepherds: An Exposition of 1 Peter 1:4. Se Bibliotheca Sacra (1982).

Hildebrand, Hans-Hjärne, Harald-von Pflugk-Harttung, J.: Världshistoria. Del I-IV. (1917,1921,1921,1916)

Hill, Charles E.: The Identity of John's Nathaniel. Se Journal for the Study of the New Testament (1997).

Hill, David: My Kingdom is not of this world (Jn 18:36). Se Irish Biblical Studies (1987).

Hill, David: The Gospel of Matthew (1972, 1981)

Hillerdal, Gunnar: Anna Maria Hoke - textilkonstnär med nya visioner för kyrkans rum. Se Kvinnor i Småland II.

Hillerdal, Gunnar: Minuter med Gud (1967,1981)

Hillerdal, Gunnar: Plymouthbröderna - En annorlunda gren av kristenheten (2007)

Hillerdal, Gunnar: Så straffade Gud onda smålänningar. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Hillyer, Norman: First Peter and the Feast of Tabernacles. Se Tyndale Bulletin (1970).

Hillyer, Norman: Rock-stone! Imagery in 1 Peter. Se Tyndale Bulletin (1971).

Hillyer, Norman: "The Lamb" in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1967).

Hillås, Karl-Ivar: Evangelistnytt från Kråkshult. Se Missionsvittnet 1964:1.

Hindenborg, Emil: En hemfördärvare (Jönköpings-Posten 1948-05-15)

Hindenborg, Emil: Ett julminne. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hindenborg, Emil: Ett spolierat hem. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hindenborg, Emil: Tvenne ordförandeskiften. Se Soluppgången 1961.

Hindenborg, Sven (pastor, Smålandsstenar): Det annorlunda räknesättet (Jönköpings-Posten 1967-09-02)

Hindley, J.C.: Witness in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1965).

Hippolytus. Se The Ante-Nicene Fathers Vol V.

Hitler, Adolf. Se Blomberg, Harry: Till Adolf Hitler på 50-årsdagen (1939), Fagerberg, Hilding: Strövtåg i Hitlers skugga (1956), Olsson, Ragnar: Hitler - sömngångaren (1936) samt Walker, David: Hitlers bensinmack (1944).

Hjelm, C.G.: Evangelium om Guds Son. Se Soluppgången 1961.

Hjelm, C.G.: Genom mina amerikanska glasögon (1949)

Hjelm, C.G.: Himlaspelet, Kaj Munk och Golgatadramat (1944)

Hjelm, C.G.: Julstämning. Se Soluppgången 1957.

Hjelm, C.G.: Lidandets mening (1960)

Hjelm, C.G.: Profetior om världens slutkatastrof (1964)

Hjelm, C.G.: På andra sidan jordklotet. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Hjelm, C.G.: Svenskt läseri. Se Soluppgången 1954.

Hjelm, C.G.: Sådant är livet 1-3 (1965-67)

Hjelm, C.G.: T.B. Barratt – pingstväckelsens apostel (”Barratt”) (1958)

Hjerne, Gunnar. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hjorth, Börje: Jönköpings bildningsförening. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Hjortvid, Elisabeth: Ur Tjavva (1988). Se Svalor flyger ännu.

Hjälm-Johansson, Märta: Släktporträtten. Se Soluppgången - På konungens bud 1945.

Hoas, Sigfrid: Levande stenar och doftande örter (predikan i Roma kyrka 1984-08-01)

Hocking, Joseph: Kors och halvmåne (1923). Bok nr 1 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hodder, Edwin: Den unge kontoristen eller "Om skalkar locka dig, så följ icke" I (1864,1880,1886). Bok nr 133 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hodder, Edwin: Den unge kontoristen eller "Om skalkar locka dig, så följ icke" II (1864,1880,1899?). Bok nr 103 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hof, Hans: Moralfilosofiska problemställningar. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Hofgren, Allan (red): Hur jag blev en kristen (1974)

Hofrén, Manne: I Eksjö stad på Ränneslätt ... (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Hofsten, Erland von: Praktisk statistik (1942,1961)

Hofverberg, Eskil: Den barmhärtige fadern. Se Vardagsord.

Hognesius, Kjell: The Capacity of the Molten Sea in 2 Chronicles IV:5: A Suggestion. Se Vetus Testamentum (1994).

Hoke, Anna Maria. Se Hillerdal, Gunnar: Anna Maria Hoke - textilkonstnär med nya visioner för kyrkans rum.

Holberg, Ludvig: Menneskets liv (1744?). Se All Nordens lyrik.

Holberg, Ludvig: Til onde poeter og lovtalere (1720-talet?). Se All Nordens lyrik.

Holding, James. Se Queen j:r, Ellery.

Holger, Hans-Eric: Bevingade ord ur Bibeln (1949,1973)

Holladay, William L: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (1988)

Hollenback, George M.: The Dimensions och Capacity of the "Molten Sea" in 1 Kgs 7:23,26." Se Biblica (2000).

Hollertz, Malte: Fjodor Dostojevskij (1950)

Holm, Crick: Rättning vänster (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Holm, Ivar (lektor): Böra kvinnorna få bli präster? (Jönköpings-Posten 1916-12-09)

Holm, Samuel (pastor, Nässjö missionsförsamling): Bot (Jönköpings-Posten 1959-02-20)

Holm, Torsten: Indelningsverket och värnplikten - två skilda sociala system. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Holm, Torsten: Krig och kultur. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Holm, Ulla: Empati - Att förstå andra människors känslor (1987)

Holm, Åke: Mina förväntningar inför 80-talet. Se Soluppgången 1979.

Holmberg, Bengt: Den historiske Jesus. Se Mitternacht-Runesson.

Holmberg, Bengt: Herren och molnet i Gamla testamentet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Holmberg, Bengt: Judisk "contra" kristen identitet i urkyrkan? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995).

Holmberg, Bengt: Reciprocitetsnyanser i "allêlôn". Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Holmberg, Claes-Göran: Kommunikationer och press. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Holmberg, Erik: En sannapojke berättar - 1. Min barndoms Sanna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Holmberg, Erik J.: Delfi och Olympia (1976)

Holmberg, Lars (pastor): Ett mänskligt fiskafänge (Jönköpings-Posten 1962-04-28)

Holmberg, Åke: Afrikas delning och de europeiska kolonialväldena. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Holmberg, Åke: Européerna och Afrika under slavhandelstiden. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Holmén, Albert: En hindrad budbärare. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Holmér, Folke: Arkitektur i renässansens anda. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Holmér, Folke: Den äldre Vasatidens byggnadskonst. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Holmér, Folke: En glansperiod för byggnadskonsten. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Holmér, Folke: En storhetstid för den bildande konsten. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Holmér, Folke: Stilbrytningar i byggnadskonsten. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka. Se Det Bästa maj 2004.

Holmes, F.M.: Klockbojen (1902,1922). Bok nr 12 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Holmlund, Folke (överste, Svemsla Frälsningsarmén): Den frigörande sanningen (Jönköpings-Posten 1962-05-12)

Holmquist, Hjalmar: Folkuppfostran i kyrka och skola. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Holmquist, Hjalmar: Religion, kyrka och skola under reformationstidevarvet. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Holmquist, Sven (pastor, Taberg): Tack betyder så mycket (Jönköpings-Posten 1976-09-18)

Holmqvist, Alfons: Broderskap under 50 år - Jönköpings Kristna Socialdemokraters Grupp 1929-1979 (1979)

Holst, Walfrid: Statslivet i frihetens tecken. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Holst, Walfrid: Svea rikes lag. Svenska folket genom tiderna 6.

Holstein, Ludvig: Aks (?, författaren född 1864). Se All Nordens lyrik.

Holstein, Ludvig: Jehi (1929). Se All Nordens lyrik.

Holte, Ragnar: Guds avbild - Kvinna och man i kristen belysning (1990)

Holte, Ragnar: Kristendomen och moralfrågorna. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem (1970,1983)

Holtti, Margareta: Efteråt. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Holzhausen-Idström, Ellen: De vidöppna portarna. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Homeros: Iliaden (700-talet f Kr,1973)

Homeros: Odysséen (700-talet f.Kr,1973)

Homcy, Stephen L.: "To Him Who Overcomes": A Fresh Look at What "Victory" Means for the Believer According to the Book of Revelation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Homcy, Stephen L.: "You are gods." Spirituality and a difficult text. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1989).

Hongell, Alma: Majdrottningen (1919,1922). Bok nr 74 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hongell, Alma: Min nya mamma (1919,1922). Bok nr 75 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hoof, Jacob Otto: Jesus allena (1826). Se Elmgren, Kl.: I de hoofianska bygderna Kind och Mark.

Hopkins, Evan H:: Den som öfvervinner (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Hopkins, Evan H.: Guds barmhärtighet (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud. Föredrag hållna vid Keswick-konferensen i juli 1898 (1899). Bok nr 51 del 3 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hoppe, Ragnar: Från impressionismen till expressionismen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Horizons in Biblical Theology (1994,1997)

Horn, Arvid. Se Wetterberg, Gunnar: Från tolv till ett - Arvid Horn.

Horn, Gerhard: Waldenström och Horn. Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Hornborg, Eirik: Svensk bondebebyggelse östanhavs. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Hornvik, Nils (kyrkoherde, Smålands Rydaholm): Jesus helgar hemmet (Jönköpings-Posten 1957-01-18)

Horsley, G.H.R.: Synagogor och semantik. See Svensk Exegetisk Årsbok (1999).

Houdon, Jean-Antoine: George Washington (målning) (1785). Se Grate, Pontus: Jean-Antoine Houdon.

Houlden, J. Leslie: John 19:5, "And he said to them, Behold the man'" Se Expository Times (1981).

House, Paul R.: The God Who Gives Rest in the Land: Joshua. See Southern Baptist Journal of Theology (1998).

Houston, James: Andlighet i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Houston, James: I begynnelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Hovslätt 100 år 1894-1994. Den femte boken om Hovslätt. (1994)

Hovslätts Missionsförsamling 125 år, Arvet från fäderna – mot 2000-talet, red. Hasse Paulsson (1991)

Hovslätts Missionsförsamlings verksamhet och utveckling åren 1866-1966 (1966)

Howard, J.K.: Passover and Eucharist in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1967).

Howard, Tracy L.: Suffering in James 1:2-12. Se Criswell Theological Review (1986).

Howard Jr., David M.: "Three days" in Joshua 1-3. Resolving a Chronological Conundrum. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998).

Hoyle, Fred: Världsalltets byggnad (1950,1951,1965)

Huff, Darrell: Hur man ljuger med statistik (1954,1959)

Hughes, James A.: Revelation 20:4-6 and the Question of the Millennium. Se Westminster Theological Journal (1973).

Hugo, Victor: Les Misérables - Samhällets olycksbarn (1862,1998)

Hugo, Victor: Ringaren i Notre-Dame - första delen (1831,1985)

Hugo, Victor: Ringaren i Notre-Dame - andra delen (1831,1985)

Hugoson, Ann-Marie (lärare, aktiv i Habo missionsförsamling): Ett fönster mot himlen (Jönköpings-Posten 2000-11-03)

Hugosson, Ola: Åby Snickeri i Ålaryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Hugosson, Ola: Ålaryds Kristliga Ynglingaförening. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Hui, Timothy K.: The Purpose of Israel's Annual Feasts. Se Bibliotheca Sacra (1990).

Huldt, Åke H.: Bostaden och hemmet under 1900-talet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Hullfors, Elisabeth (pastoratsadjunkt, Norrahammar): Att tro - utan att se ... (Jönköpings-Posten 1982-04-16)

Hullfors, Elisabeth (teol. stud., Lund): Hur skall vi missionera? (Jönköpings-Posten 1977-07-01)

Hult, Lars: Att vara eller icke vara - pastorn i en rådlös och vilsen tid. Se Soluppgången 1997.

Hult, Lars: Mot en ny missionsmedvetenhet. Se Soluppgången 1987.

Hult, Lars: Nu är det bråttom ... Se Soluppgången 2001.

Hult, Lars: Skapad till gemenskap. Se Soluppgången 1989.

Hultén, Gösta: Med Gertrud Lilja en sommarkväll på verandatrappan. Se Kvinnor i Småland II.

Hultgren, Arland J.: The Johannine Footwashing (13:1-11) as Symbol of Eschatological Hospitality. Se New Testament Studies (1982).

Hultgren, Aug. (pastor, Näsby, Vetlanda): Livets bröd (Jönköpings-Posten 1958-03-14)

Hultgren, Aug.: Några minnesbilder från min barndoms- och ungdomstid samt min kallelse till och första tid som predikant". Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hultgren, Stephen: The Origin of Paul's Doctrine of the Two Adams i 1 Corinthians 15-45-49. Se Journal for the Study of the New Testament (2003).

Hulth, Gösta: Minnen från Hovslätt 1944-48. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Hulting, Alice: Livets kvarnar (1985,2000)

Hultman, Anders: Den fasta punkten (Jönköpings-Posten 1934-11-09)

Hultman, Anders: Den rätta släktskapen (Jönköpings-Posten 1943-09-24)

Hultman, Anders: Fariséer - dårar (Jönköpings-Posten 1935-03-08)

Hultman, Anders: Frälsarens enhet med de sina (Jönköpings-Posten 1932-05-27)

Hultman, Anders: Helig eld (1928)

Hultman, Anders: Karl Palmberg som ordförande i Jönköpings Missionsförening. Se Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Hultman, Anders: Livet och döden mötas (Jönköpings-Posten 1928-09-28)

Hultman, Anders: Omvärdering och felvärdering (Jönköpings-Posten 1928-04-20)

Hultman, Anders: Sedan han vunnit en evig förlossning. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Hultman, Anders: Till de hemgångnas minne. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Hultman, Anders: Till pastor K. Palmberg vid hans silfverbröllop med Månsarps församling (Jönköpings-Posten 1908-05-02)

Hultman, Sven: Stiftskyrkan och folkrörelserna. Se Växjö stift i ord och bild.

Hume, David: Treatise of Human Nature (1738-1740)

Humphreys, Christmas: Buddhism (1967)

Hunn, Debbie: The Believers Jesus Doubted: John 2:23-25. Se Trinity Journal (2004).

Hunter, W. Bingham: Contextual and genre implications for the historicity of John 11:41b-42. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1985).

Husén, Torsten: Pedagogisk psykologi (1962)

Huskvarna Hembygdsförening. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening.

Hutchison, Jim: Två liv, en kropp. Se Det Bästa november 2003.

Hutton, Rodney R.: The Case of the Blasphemer Revisited (Lev. XXIV:10-23)". Se Vetus Testamentum (1999).

Huxley, Aldous: Brave New World Revisited (1958)

Huxley, Aldous: Do What You Will (1929,1937)

Huxley, Julian: Essays of a Humanist (1964)

Huxley, Thomas Henry: Collected Essays (1896)

Hvar 8 dag - Illustreradt magasin (1914/15)

Hvar 8 dag - Illustreradt magasin (1915/16)

Hwang, Sok-Yong: Berättelsen om herr Han (2002,2007)

Hylander, Fride: Gud vill - Vill du? Se Soluppgången - På konungens bud 1938.

Hylander, Fride: Lagen och nåden. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hylander, Ivar: Stiftets andliga geografi. Se Växjö stift i ord och bild.

Hylander, Ivar: Våra kyrkogårdar. Se Växjö stift i ord och bild.

Hyldahl, N.: Nya testamentet 1981, eksegetisk betragtet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1982).

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde, Bankeryd): Frukta icke - utan frukta Gud (Jönköpings-Posten 1962-06-02)

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde, Bankeryd): Frågor om Guds rike (Jönköpings-Posten 1959-12-04)

Hyltén-Cavallius, Folke: Om kolerans härjningar och kvinnans underdånighet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Hyltén-Cavallius, Folke: På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Hyltén-Cavallius, Folke: Smålänningar i 1986 års psalmbok. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde): Öppnade ögon Herre mig giv (Jönköpings-Posten 1961-04-22)

Hyltén-Cavallius, G.O.: Ur mitt framfarna lif (1929). Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Hyltmark, Kerstin. Se Fredriksson, Ulla-Hyltmark, Kerstin: Syrien - Historiens port.

Håkanson, Björn: Levande svensk poesi – Dikter från 600 år (1996)

Håkansson, Håkan: Den lärda världen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Hårleman, Carl: Dag-Bok öfwer En ifrån Stockholm igenom åtskillige Rikets Landskaper gjord Resa, År 1749. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Håstad, Elis: Sveriges historia under 1900-talet (1958,1962)

Häckner, Carl-Einar: En knuff av Madonna. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häckner, Carl-Einar: Krönikor ur Metallarbetaren, Göteborgs-Posten och Dagens Arbete (2002)

Häckner, Carl-Einar: Mitt älskade Jönköping. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häckner, Carl-Einar: Upplevelse på liv och död. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häger, Bengt: Medevi brunn (1999). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 2000.

Hägg, Fritz: Ett besök i Köln. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hägg, Fritz: Nykterhetsrörelsen i Jönköping. Några ord om dess upprinnelse. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Hägg, Fritz: Sammanslagning av tre till ett 1919. Se Soluppgången 1959.

Hägg, Fritz: Varför kallas Jönköping "Smålands Jerusalem"? (Jönköpings-Posten 1949-04-20)

Hägg, Fritz: Vänner - Märkeskvinnor Märkesmän (1941)

Hägg, Thommy (sjukhuspräst, Jönköping): Kan jag få förlåtelse? (Jönköpings-Posten 1985-11-08)

Hägge, Eric: Ett varningsord i rasstriden (Jönköpings-Posten 1956-06-26)

Hägglund, Bengt: Teologins historia (1956,1981)

Hägglund, Bengt: Undervisning vid spinnrocken - Ett utdrag ur Pehr Sjöbrings levnadsteckning. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Häggström, Margit: Häradshövdingens kista. Se Gudmundsgillets Årsbok 1962-1963.

Hällzon, Florentinus: Afrika, du blöder. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Backstugusittare. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Bibelns löftesstjärnor. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Decembervinter. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Den tillförlitliga boken (1967)

Hällzon, Florentinus: Dialog. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Dolda vingar. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: En gråstensbumling. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: En leende blick. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: En rymdfärd. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: En svart gosse. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Fattigstugan. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Fortsättning följer. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Förtvivlan. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Gennesarets sjö. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Havets sång. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Intet är som svenska bygder. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Jag såg Israel - En skildring i ord och bild av en resa till det heliga landet (1950)

Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet (1963)

Hällzon, Florentinus: Kilsbergen. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Kolportören. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Kväll i bondegården. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Mayflower och Titanic. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Min hembygds sjö. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Möte i Johans stuga. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Nålvasst ord. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Per Jonas i Hultet. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Profetord och tidstecken (1940,1942)

Hällzon, Florentinus: Stian - Stallet. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Står vi inför nytt världskrig? (1952)

Hällzon, Florentinus: Sökare. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Tidsålderns avslutning (1962)

Hällzon, Florentinus: Torpare. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Trädbeskärning. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Tvärs genom Afrika - Skildring i ord och bild av resor i de svartas världsdel (1952)

Hällzon, Florentinus: Tystnaden. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Uppenbarelsebokens budskap (1969,1970)

Hällzon, Florentinus: Vad skall ske när Jesus kommer? (1930,1967)

Hällzon, Florentinus: Vad stundar? (1931)

Hällzon, Florentinus: Vit skrift. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Florentinus: Ånger. Se Hällzon, Florentinus: Jag älskar den vilda skönhet.

Hällzon, Stig: Frank Mangs – livets förkunnare (1991)

Härdelin, Alf: Den "materiella" och den "andliga" kyrkan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Härdelin, Alf: Kloster och konvent i den tidiga medeltidens kyrka. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Härdelin, Alf: Kloster och konvent i senmedeltidens Sverige. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Härdelin, Alf: Mystik och mystiker i medeltidens kyrka. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Härenstam, Curt: Finnveden, Njudung och Vätterbygden - Det gamla växjöstiftets arv från Linköping. Se Växjö stift i ord och bild.

Härenstam, Curt: Klostren i Småland. Se Växjö stift i ord och bild.

Härenstam, Curt: Tofteryds sockens medeltidsurkunder. Se Tofterydsbygden (1954).

Höckert, Johan Fredrik: Slottsbranden (målning) (1866; Höckert föddes i Jönköping 1826). Se Gunnarsson, Torsten: Johan Fredrik Höckert.

Högberg, L.E.: Missionsläget i Ost-Turkestan. Se Missionsförbundet 1924.

Högberg, L.E.: Sverige-Kaschgar (Jönköpings-Posten 1904-01-13 och 1904-03-16)

Högfeldt, Otto: Stämningsbilder från Österlandet. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Höglund, Arne: Evangelist 69 (1969). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Högman, Nath.: Kinabref från Nganking (Jönköpings-Posten 1904-05-30)

Högman, Nath. (missionssekreterare): Längtan och hopplöshet - glädje och lovsång (Jönköpings-Posten 1919-02-22)

Högstedt, Josef. Se Näver, Pälle.

Högsveden, Charlotte (pastor, Bankeryds missionsförsamling): Spänning och förväntan (Jönköpings-Posten 2001-12-07)

Höjer, Karl J.: Den sociala hjälpverksamheten. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Hönö Missionsförsamlings Minnesskrift 1891-1966 (1966)

Hönökonferensen 1-9 juli 2006 (2006)

Hörlén, Linnea: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hörnberg, Bo: Julbrev från "Smålands Jerusalem". Se Småländsk Jul.

Hörnberg, IngaMay: En ensam man. Se Småländsk Jul.

Hörnmark, Pelle (pastor i Pingstkyrkan, Jönköping): Gudomlig frihet (Jönköpings-Posten 1998-08-28)

Hörnmark, Per: Den helige Ande, världen och du. Se Grundt(r)on.

Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur (1953,1955)

I Brödrakretsen - En samling vittnesbörd och betraktelser av ett hundra svenska evangelii förkunnare (1901)

Ibsen, Henrik: Brand (1866,1920)

Ibsen, Henrik: Gengångare (1882). Se Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden.

Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden (1988,1986)

Ibsen, Henrik: Peer Gynt (1867,1991)

Ibsen, Henrik: Vildanden (1884). Se Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden.

Ibsen, Henrik. Se också Larsson, Hans: Henrik Ibsens "Peer Gynt".

Idris, Yousuf: Det billigaste kvällsnöjet (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Idun nr 49/1906. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Ignatenko, Ljudmila: En ensam mänsklig stämma. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Illman, K.-J.: "Döden" i Gamla testamentets formelspråk. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Illman, K.-J.: Vän och fiende i bönepsalmerna. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Illustrerad världshistoria - Andra bandet - Medeltiden (1926; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustrerad världshistoria - Femte bandet - Nya tiden (1927; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustrerad världshistoria - Sjätte bandet - Nya tiden (1927; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustreret Tidende nr 19 (1912)

Inch, Morris: The Apologetic Use of "Sign" in the Fourth Gospel. Se The Evangelical Quarterly (1970).

Ingebrand, Sven: Predikan under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Ingefjell, Ingemar: Var ligger Axel Wilhelm Wigardt begravd? Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Ingefjell, Ingemar-Hermansson, Anna-Lisa: Torp och backstugor under Taglarp, Bäck och Vaggeryd samt Vaggeryds kvarn och såg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Ingemarsson, Sven. Se Gustavsson, Lennart: Sven Ingemarsson - Flahultarn och Rickardsson, Per: Flahultarn..

Inger, Göran: Kyrkolagstiftningen under 1600-talet. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Ingvar, Ingegerd Henschen: Oskarisk livsstil. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 9

Ingvar, Sven: Den svenska folkkosten genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Interpretation (1961,1973,1984)

Iosifovitj Verzjikovskij, Chojniki Viktor (samt 'Andrej och Vladimir'): Tre monologer om "gående stoft" och "talande jord". Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Irenaeus: Bevis för den apostoliska förkunnelsen (1997)

Irenaeus. Se också The Ante-Nicene Fathers Vol I, Ferguson, Everett: Irenaeus samt Bray, Gerald: Irenaeus..

Irish Biblical Studies (1979-1981,1987,1993,1995-1997)

Isak från Antiokia: O Gud, Herre över levande och döda. Se Gårsjö, Kerstin: Glädjens hemlighet - Tänkvärt om kända bibelord.

Isakson, Gunnar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Isaksson, Folke: En viskning. Se Håkanson, Björn.

Isaksson, Gottfrid (pastor): Himmelrikets medborgare (Jönköpings-Posten 1960-02-06)

Isaksson, Roy: Drömmar om silver och guld. Se Det ska va' en smålänning.

Isaksson, Ulla: I denna natt (1961)

Isaksson, Ulla: Paradistorg (1974)

Isherwood, Christopher: Farväl till Berlin (1939,2009)

Ishiguro, Kazuo: Berg i fjärran (1982,1985)

Ishiguro, Kazuo: Den otröstade (1995,1996)

Ishiguro, Kazuo: Never let me go (2005)

Ishiguro, Kazuo: Konstnär i den flytande världen (1986,1987)

Ishiguro, Kazuo: Vi som var föräldralösa (2000)

Ishiguro, Kazuo: Återstoden av dagen (1989,1994)

Ito, Hisayasu: Johannine irony demonstrated in John 9: Part 1-2. Se Neotestamentica (2000).

J Andersson, Liselotte: Arvet (2007)

J Andersson, Liselotte: Att dras åt båda hållen. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Ingen skall ta er glädje ifrån er. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2003:4.

J Andersson, Liselotte: Livslust och dödslängtan. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Skatter dolda i mörkret - om människor som vägrade ge upp (2002)

J Andersson, Liselotte: Utgjut ditt hjärta som vatten. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Vilken vän jag fann. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Se också Johansson, Liselotte.

Jackson, Howard M.: Ancient Self-Referential Conventions and Their Implications for the Authorship and Integrity of the Gospel of John. Se Journal of Theological Studies (1999).

Jacobowsky, Carl Vilhelm: Vid brunnar och bad. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Jacobsen, J.P.: Niels Lyhne (1880,1920)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): Bättringens nödvändighet (Jönköpings-Posten 1956-08-03 samt 1959-07-31)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): De följde en stjärna (Jönköpings-Posten 1967-01-05)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): Såningsmannen (Jönköpings-Posten 1958-02-07)

Jacobson, Herbert (kyrkoadjunkt): Är svenska kyrkan en statskyrka? (Jönköpings-Posten 1946-09-18)

Jacobsson, Gunnar: Namninsamlingen 1963. Se Missionsvittnet 1964:1.

Jacobsson, Hans: Skolpojksminnen från 1920-talets Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Jacobsson, Lars. Se Andersson, Bror-Jacobsson, Lars: Om Kallbäcken kunde tala . . .

Jacobsson, Lennart (pastor, Hovslätt): Försonaren (Jönköpings-Posten 1960-04-02)

Jacobsson, Lennart: Några minnen från Hovslätt. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Jacobsson, Ritva: Betrakta inte USA som friheten! Se Kristet Forum 6/1985.

Jahsmann, A.H.-Simon, M.P.: Kring Guds ord i hem och skola (1967)

Jameson, Storm: Drömmen och verkligheten (1923,1925). Bok nr 42b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janalm, Birgitta (församlingssyster, Jönköping): Gör Dig inga bekymmer (Jönköpings-Posten 1979-09-21)

Janson, Betty ("Betty"): Dyrköpt lycka (1903,1909). Bok nr 108 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janson, Betty("Betty"): Guldgrufvan m. fl. svenska originalberättelser (1900). Bok nr 84 Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janson, Daga. Se Furst, Eva.

Janson, Edwin: Framtidens förseglade bok (Jönköpings-Posten 1940-01-05)

Janson, Mats: Soldattorpet. Se Boken om Skansen.

Janson, Svea. Se Westlin, John: Platsen vid offerkistan.

Janssen, Lisa: Min barndoms jular. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Jansson, Aug.: En stor dag i en kongoby. Se Missionsförbundet 1924.

Jansson, Eric: Kalle och Olle flyger till Afrika (1944)

Jansson, Erik Valter: Några anteckningar från en kort tids vistelse i Amerika (Jönköpings-Posten 1915-08-11 och 1915-08-21)

Jansson, Ingemar: Afrikansk jul. Se Småländsk Jul.

Jansson, Isidor: I hembygdens mark (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Jansson, Kristina: En förhistorisk ugn i Torsvik - nya belägg för tidig järnframställning i norra Småland. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Jansson, Kristina: Fynden från 25 (kvadratmeter) kyrkogård. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Jansson, Lennart: Gud som haver ... Se Vinterhälsning 1971.

Jansson, Rolf (kyrkoherde, Forserum): Andens liv (Jönköpings-Posten 1995-06-02)

Jansson, Sven-Bertil: "Och jungfrun skulle sig till ottesången gå" - Om kyrkan i den medeltida balladen". Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Jansson, Tove: Farlig midsommar (1954,2004)

Jansson, Tove: Höstvisa. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Janwe, Hridoy Yanesh: En indier blir kristen pastor. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Janzon, Göran: Lyssnande stillhet. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Janzon, P. Se Beskow, Per.

Jarl, Karl Alfred: En skildring från livet på Slätten. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Jarl-Andersson, Lisbeth-Jarl, Sven: Vår barndoms jul. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Jarlert, Anders: Anton Niklas Sundberg - Svea rikes ärkebiskop. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Jarlert, Anders: Kyrka och tro. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid (2001)

Jarnegren, Lars-Johan: Torp och backstugor under Flahults gårdar. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jaroszynska, Letta Rudnicka: Ett minnesrikt år - revolutionstider i Ukraina (1925)

Jarring, Gunnar: Svenskt kulturarbete i österled. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Jauhiainen, Marko: The Measuring of the Sanctuary Reconsidered (Rev 11,1-2). Se Biblica (2002).

Jean, Ingegärd och Frank: Ungdom som söker och möter Gud i Korea. Se Soluppgången 1969.

Jeeves, Malcolm: Psychology and Christianity, the view both ways (1976)

Jeffner, Anders: Fred och internationell rättvisa. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Jeffner, Anders: Teologin inför vetenskapens utmaningar. Se Modern svensk teologi.

Jeffs, Stephanie: Om du varit med på Bibelns tid (2000,2003)

Jelinek, Elfriede: michael - en ungdomsbok för det infantila samhället (1972,2007)

Jennings, Anna: Ett år på Granliden (1915,1922). Bok nr 60 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Jennings, Anna: Så gick det till (1920). Bok nr 66 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Jensen, Johannes V.: Myter (1907-44,1946,1951)

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 1997-1999. Se Tabergs Bergslag XIX.

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 2000-2002. Se Tabergs Bergslag XX.

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 2003-2005. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jern, Barbro: Sjöviks industri. Se Tabergs Bergslag XIX.

Jern, Barbro: Stjärnslott. Se Tabergs Bergslag XX.

Jern, Barbro: Sömmerska, ett utdöende yrke. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jern, Gösta (pastor, Jönköping): Rättfärdig och barmhärtig (Jönköpings-Posten 1961-11-25)

Jern, Per-Olof: Gruvhantering i Taberg 1939-60. Se Tabergs Bergslag XIII.

Jern, Per-Olof: Varg i bergslagsbygd. Se Tabergs Bergslag XX.

Jersild, PC: De ondas kloster (2003)

Jersild, PC: Ljusets drottning (2000)

Jerusalem & Heliga landet, Första klass reseguider (2001)

Jerusalem Perspective (1995)

Jervell, J.: Den omskårne Messias. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Jesenin, Sergej: Alla drar vi bort så sakteliga (1924). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Jevdokimovna Kovalenka, Zinaida: En monolog om vad man kan tala om med både levande och döda. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Jevtusjenko, Jevgenij: Babij jar (1961). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Jewett, Paul L.: Man as Male and Female (1975)

Jiménez, Juan Ramon: Samtal med Silver (1917,1958). Se Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver.

Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag (1914,1956). Se Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver.

Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver (1964)

Jivegård, Sven (stiftsadjunkt): Nutidsungdom - framtidsfolk (Jönköpings-Posten 1943-09-27)

Joad, C.E.M.: Is Christianity True? (1943)

Joad, C.E.M.: The Book of Joad (1944)

Joakimson, Gunlög: I Karins, Brita Sophias och Anna Margarets tid. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Joakimson, Lars-Erik-Skillemar, Ansgar: Kring Skomakarebygget. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Joelsson, A.G.: Andra kyrkoåret på Tallbacken (1951)

Johannesson, Erik: Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (I). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Johannesson, Erik: Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (II). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Johannesson, Kurt: Med historien som vapen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Johannesson, Rudolf: Att tänka logiskt (1958)

Johanson, Birger (kyrkoherde, Bottnaryd): Om vår lovsång (Jönköpings-Posten 1928-10-26)

Johanson, C.M. Se Johansson, C.M.

Johanson, Samuel. Se Johansson, Samuel.

Johansson, Aina: Jag minns . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Johansson, Alf: Tidens flykt - Det visa hjärtat vet sin tillflykt (1980). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Johansson, Anders: Ur Kvinnor om män (1991). Se Svalor flyger ännu.

Johansson, Anne: Meken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Johansson, Anne: Visst doftade det mer förr!?. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Johansson, Bertil (komminister, Bymarkskyrkan, Jönköping): David och Goljat (Jönköpings-Posten 2006-03-17)

Johansson, Brita: Seder och bruk i hemmet i början av seklet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Johansson, C.M.: En öppnad himmel (Jönköpings-Posten 1919-01-25)

Johans(s)on, C.M.: Guds härlighets rikedomar. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Johansson, C.M.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Johansson, C.M.: Något om de kristnas enhet (Jönköpings-Posten 1907-12-20)

Johansson, Carl Erik: En inägorapsodi. Se Miljö och människa i Småland.

Johansson, Cicci (pastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Litet är stort (Jönköpings-Posten 2002-02-01)

Johansson, Dan: Treenigheten ställd under debatt (tidskriften Israels vän nr 4 2007)

Johansson, David: SEM - Svenska Evangelistmissionen. Se Grundt(r)on.

Johansson, Egil: Kyrkan och undervisningen. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Johansson, Enok: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1955

Johansson, Erik: Därför väljer jag celibatet. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Erland: Jönköping på 1890-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1950.

Johansson, Erland: Omöjligt - möjligt (1957). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Johansson, Eskil: Grönländska strandhugg (1994)

Johansson, Folke: Betels ungdomsförening i Norrahammar. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Johansson, Gerhard: Ett stycke brukshistoria. Se Tabergs Bergslag XVII.

Johansson, Gerhard: Från Bergslag till industribygd. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gerhard: Gjuteriminnen. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gerhard: K.G. Englund. Se Tabergs Bergslag XIX.

Johansson, Gerhard: Månsarps Gjuteri. Se Tabergs Bergslag XXI.

Johansson, Gerhard: Norrahammar - en gång ett centrum för tältindustri. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gustaf: Vaggeryds vagnfabrik 1904-1924. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Johansson, Gustav: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1958.

Johansson, Gustav: Mobiliseringen i Åker 1914 (1954). Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Johansson, Göte. Se Gustavsson, Lennart: Göte smed.

Johansson, Hanna: Ett ord till Ynglingar (1889)

Johansson, Hanna: Furst Nikotin (1889)

Johansson, Hanna: Min svåra tjänst (omkring 1880)

Johansson, Hanna: Om kärlek (senare delen av 1880-talet)

Johansson, Hanna. Se också Ask, Johanna.

Johansson, Hans: Älska Gud och gör vad du vill. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Henry: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Johansson, Herbert: Den svenska socknen under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Johansson, Herbert: Stiftsstyrelsen och skolan. Se Växjö stift i ord och bild.

Johansson, Hilding: Kyrka och fromhetsliv under medeltiden. Se Skara stift i ord och bild.

Johansson, Hulda: Före mobiltelefonens tid. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Johansson, Håkan (I): "Den breda tron!" (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2007)

Johansson, Håkan (I) (pastor i Mullsjö missionsförsamling): Hönan som samlar sina kycklingar (Jönköpings-Posten 2006-11-10)

Johansson, Håkan (II): Jordskalvet 1904. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Johansson, Håkan (II): Kyrkoherde Gustaf Ansgarius Lindblad. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1999.

Johansson, Håkan (II): Som prästgårdspiga hos Kyrkoherde Bredin - (Mildred Nilsson berättar). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Johansson, Håkan (II): Stolla-Hedda. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Johansson, Håkan (II): Träden på Rubbeslätt. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Johansson, Håkan (III) (ungdomspastor i Skillingaryds missionsförsamling, Svenska Alliansmissionen): Om livet på en knivsegg (Jönköpings-Posten 1990-05-11)

Johansson, Inga: Liten historik över Åsens egendom. Se Tabergs Bergslag XVI.

Johansson, Ivar (pastor, Jönköping): Förvaltarskap (Jönköpings-Posten 1952-08-09)

Johansson, Ingegerd: Intryck från mina första år i Japan. Se Soluppgången 1967.

Johansson, Ingrid: Bergslagskrönika 1988-1991. Se Tabergs Bergslag XVI.

Johansson, Ingrid: Tabergs Bergslags hembygdsdräkt. Se Tabergs Bergslag XIV.

Johansson, Jan-Olof: Biskop Sven - ett mycket personligt minne ... Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Johansson, K.W. (Karl Witus): Den gamla veckoräkningen. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Johansson, K.W.: Gammaldags jul. Se Mellan Härån och Rasjön 1987.

Johansson, K.W.: I ljusets tecken - Hur man skingrade vintermörkret förr i tiden. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Johansson, K.W.: Knektar och rotebönder - Från rusthållens och soldattorpens tid (1922). Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Johansson, K.W.: Marknads- och Lägerliv - Anteckningar från en småländsk marknads- och lägerplats (1922). Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Johansson, K.W.: Offergrytan i Paradiset (1937). Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Johansson, K.W.: "Ordstäv" - En axplockning bland av allmogen brukade sådana. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Johansson, K.W.: "Skräddarmäster" - en typ från by- och sockenskräddderiernas tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Johansson, Karl: Gränsbygd. Se Den andra boken om Hovslätt.

Johansson, Lars-Erik: Mitt liv som gjutare. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Lennart: Den nya tiden möter den gamla. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Johansson, Lennart: Småland i det nya millenniet. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Johansson, Lennart (II) (distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan): Nåd och tjänst - både och (Jönköpings-Posten 2006-02-10)

Johansson, Liselotte: Den vita stenen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Död och sorg. Se Vardagsord.

Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro. Krönikor ur tidningen Trots Allt. (1996)

Johansson, Liselotte: I begynnelsen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Jesus då och nu. Se Vardagsord.

Johansson, Liselotte: Vrede. Se Vardagsord.

Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig (1995)

Johansson, Liselotte-Sjödin, Tomas: Gud vill hela våra sår. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Se också J Andersson, Liselotte.

Johansson, Majken: En öppen dörr. Se Hofgren, Allan.

Johansson, Majken: Från Magdala. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Johansson, Majken: Heart Break Hotel. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Johansson, Mats. Se Wirén, Torgny-Johansson, Mats.

Johansson, Mattias: Torpminnen från Uddebo rote åren 1700-1957. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Johansson, Natanael: Jacob Otto Hoof och hoofianismen (1942)

Johansson, O.: Bland missionsvänner i Amerika. Se Missionsförbundet 1924.

Johansson, Oscar: Ett fattas dig. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Johansson, Oscar: Minnen från boråsbygden. Se Skara stift i ord och bild.

Johansson, Roberth: Humor i helgade hyddor (1) (1983)

Johansson, Roberth: Humor i helgade hyddor 2 (1985)

Johansson, Roberth (kompositör och författare, Aneby): Paulus' paradoxer (Jönköpings-Posten 2006-03-10)

Johansson, Rose-Marie (informationssekreterare, Svenska kyrkan, Jönköping): Inget kan Du utan Gud! (Jönköpings-Posten 1990-06-08)

Johansson, Rut: Av Herren har det skett. Se Soluppgången 1960.

Johansson, Rut: Hongkong - nödens utpost. Se Soluppgången 1964.

Johansson, Ruth: På besök hos olika stammar. Se Missionsförbundet 1924.

Johansson, Samuel: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Johans(s)on, Samuel: Ingen kommer till Fadren utom genom mig. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Johansson, Sam(uel) A: Några ord om läroutvecklingen. Rosenius och Waldenström. Se Johansson, Sam(uel) A: Ur Minnet.

Johansson, Sam(uel) A: Ur Minnet (1911)

Johansson, Simon: Öppen dörr. Se Soluppgången 1963.

Johansson, Stig R.: Tändstickan och vattnet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2006.

Johansson, Sven: Den andliga nöden - Ett rop efter väckelse. Se Soluppgången 1979.

Johansson, Sven: Den kristne i samhället. Se Soluppgången 1968.

Johansson, Sven: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Johansson, Sven (pastor, Skärstad): Kristendom och frihet (Jönköpings-Posten 1961-09-23)

Johansson, Svening: Frälsningens nödvändighet (1876; Jönköpings-Posten 1928-06-01)

Johansson, Swening (= Svening): Herrens werk. Några anteckningar om lekmannaverksamheten och dess frukter i Småland och Westergötland från början av 1840-talet (1885)

Johansson, Svening: Ida och hennes moder. Se Lilla Svenska Barntidningen 1894:18.

Johansson, Sw.: "Tända endast mot lådans plån". Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Johansson, Viktor: Ljusbärare. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Johansson, Viktor: Minnen från färdevägen (1943)

Johansson, Viktor: Nya minnen från färdevägen (1944)

Johansson-Lucidor: Se Lucidor.

Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar (1943-1991) (Signe och Ivar Johansson var BG Asks fru Kerstins föräldrar)

Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna (1943-1992) (Systrarna Johansson var BG Asks fru Kerstins fastrar)

Johnaeus, John: Julens sångare - Hans Adolf Brorson. Se Soluppgången - På konungens bud 1945.

Johns, W.E.: Biggles flyger vidare (1947,1948)

Johns, W.E.: Biggles i Främlingslegionen (1954,1955)

Johns, W.E.: Biggles och den svarte rövaren (1953)

Johns, W.E.: Biggles på farlig mark (1952,1953)

Johnson, Amandus: En svenskamerikan besöker Sverige år 1906. Se Widén, Albin: Amandus Johnson, svenskamerikan. En levnadsteckning.

Johnson, Bo: Who reckoned righteousness to whom? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Johnson, Bo-Strömberg Krantz, Eva: Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska (1975,1985)

Johnson, Bo. Se också Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet.

Johnson, E.D.: The Johannine Version of the Feeding of the Five Thousand - An Independent Tradition? Se New Testament Studies (1962).

Johnson, Emil: Missionens ursprungliga uppgift. Se Trosvittnet den 9 oktober 1924.

Johnson, Emil: Några Franson-minnen. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Johnson, Eyvind: Berlin en glädjens stad - och hungerns (1921). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Morgonbris 1922:1.

Johnson, Eyvind: Berlin i glädjens - och hopplöshetens tecken (1921).. Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1921-12-31.

Johnson, Eyvind: Dagar och städer (1927). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1927-05-14.

Johnson, Eyvind: Dagboksblad från en resa (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1922-06-17.

Johnson, Eyvind: Dagboksblad om nödvändigheten av att resa (1949). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952.

Johnson, Eyvind: De tyska nationalisterna och Ruhräventyret (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1923-01-23.

Johnson, Eyvind: Den tyska fascismen (1926). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1926-08-05.

Johnson, Eyvind: Den underjordiska fronten (1940). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Folket i Bild 1940-03-10.

Johnson, Eyvind: Det stora vattnets dag (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-08-23.

Johnson, Eyvind: Dollarsommar (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1923-06-21.

Johnson, Eyvind: En blixtorientering i gruvstaden Oberhausen (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-06.

Johnson, Eyvind: En dag i Köln (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-17.

Johnson, Eyvind: En flik av landsorten (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1950-03-11.

Johnson, Eyvind: En kamp för tillvaron (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1922-02-02.

Johnson, Eyvind: En sydfransk kuststad (1930). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1930-07-26.

Johnson, Eyvind: Funderingar på en resa, med hänsyn till ett smörgåspaket (1921). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1921-11-12.

Johnson, Eyvind: Genom Belgien och Nordfrankrike (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1922-02-02.

Johnson, Eyvind: Här har du ditt liv! (1935). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Industrimännen Stinnes, Thyssen och andra i Tjocka Berthas rike (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-10.

Johnson, Eyvind: Kring fjorden (1931). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1931-01-10.

Johnson, Eyvind: Liberté, Ègalité, Fraternité, Amourette (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1922-08-05.

Johnson, Eyvind: Norrbottensresan II,VI,X (1934). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Dagens Nyheter 1934.

Johnson, Eyvind: Nu var det 1914 (1934). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Nära floden (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt (tidningen) Vi 1950-02-25.

Johnson, Eyvind: Om Rundetaarn och annat (1952). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1952-07-04.

Johnson, Eyvind: Parisiska bilder (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-07-31.

Johnson, Eyvind: Pau, Bayonne, Biarritz och havet (1926). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Ny Tid 1926-04-17.

Johnson, Eyvind: På Anglesey (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1950-05-27.

Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 (2006)

Johnson, Eyvind: Romanen om Olof (1945)

Johnson, Eyvind: Se dig inte om! (1936). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Slutspel i ungdomen (1937). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Strändernas svall (1946,1978)

Johnson, Eyvind: Söndagsvandring till Mergugno (1951). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1951-05-25.

Johnson, Eyvind: Tyskdagen i Nürnberg: en döende i stor parad (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1923-09-08.

Johnson, Eyvind: Vid nationernas gata (1925). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Arbetaren 1925-09-07.

Johnson, Eyvind: Vinterresa i Norrbotten (1955)

Johnson, Eyvind: Västöver Tyskland (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-04-18.

Johnson, Gustav F.: Himlens och helvetets kamp om en människosjäl (Jönköpings-Posten 1922-10-23)

Johnson, Gustav F.: Josef från Arimatea I-II (Jönköpings-Posten 1927-09-09; 1927-09-17)

Johnson, John A. Se Samuelson, John: Småland i Amerika.

Johnson, Steven: Förstå din hjärna. Se Det Bästa juni 2004.

Johnsson, Evy: Lennart - missionens lille pojke. Se Soluppgången 1968.

Johnsson, Per: Hur såg det ut i Jönköping 1818? (Jönköpings-Posten 1950-03-17)

Johnsson, Staffan: Inventering av kärlväxter 1972-1974 i Gärahovs storäng, Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Jonason, Henrik (komminister, Svenska kyrkan, Aneby): Låt dig vara buren av Gud (Jönköpings-Posten 2007-05-18)

Jonason, Henrik (pastorsadjunkt, Norrahammars församling): Änglarna - den helige Mikaels dag (Jönköpings-Posten 2000-09-29)

Jonasson, Alfred-Ängfors, Oskar: Väckelsens folk. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Jonasson, Gustaf: Missväxt och pest. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5

Jonasson, John: Elias köpte bibel - Skildring från 1800-talet med verklighetsunderlag. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Jones, Bruce W.: More About the Apocalypse as Apocalypse. Se Journal of Biblical Literature (1968).

Jones, Stanley: Guds ja (1976)

Jonge, Marinus de: Jewish Eschatology, Early Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs (1991). Marinus De Jonge, född år 1925 i Vlissingen nordväst om Antwerpen i sydvästra Nederländerna. Död 2016. Professor i "New Testament Exegesis and Early Christian Literature" vid Leiden University 1966-1990. De Jonge skrev kommentarer över Johannesbreven och Johannesevangeliet. "Vad som intresserade honom mest i dessa skrifter var deras förståelse av Jesus. De presenterar Jesus i ett unikt förhållande med Gud Fadern: Som Sonen talar och handlar Jesus i fullkomlig enhet med Fadern. Ändå sänds han av Fadern och underordnar sig honom på samma gång. Johanneisk kristologi var för de Jonge ett välkommet alternativ till 300-talets kyrkomöten. . . . De Jonges vetenskapliga arbete är strikt filologiskt och historiskt till sin natur. Dess resultat är därför tillgängligt för var och en som är intresserad. På samma gång försöker det föredömligt att tjäna nutida teologi och det sätt som kyrkan uttrycker sitt budskap." (Henk Jan de Jonge - 'ingen släkting')

Jonge, Marinus de: Jewish Expectations about the Messiah according to the Fourth Gospel. Se New Testament Studies 19 (1973): 246-270.

Jonge, Marinus de: The Expectation of the Future in the Psalms of Solomon (1965). Se Jonge, Marinus de: Jewish Eschatology, Early Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs.

Jonson, Jonas: Kina: Kyrka, samhälle, kultur (1980)

Jonson, Jonas: Kina, kyrkan och kristen tro (1975)

Jonsson, Bernt: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Jonsson, Eskil: Minnen från barn- och ungdomsår i sekelskiftets Barnarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Jonsson, Göran G.: Vallfärd till den helige Jakobs grav i Santiago de Compostela. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Jonsson, John: Sångförfattaren och banbrytaren inom den fria andliga verksamheten i Åker Johannes Eliasson. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Jonsson, Karin-Eriksson, Arne: Hemkontakt i Skarpnäck. Se Soluppgången 1985.

Jonsson, Lars-Erik: En sekulariserad församling. (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1986:1)

Jonsson, Lennart: Den som har givit oss löftet Han är trofast (1979). Se Byarums Hembygdsförenings Årsskrift 1980.

Jonsson, Nils: Arbetarna i torvriket. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Jonsson, Nils: Med kamera i hand. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Jonsson, Nils Johan. Se Ottosson, Simon: "Ene-Nisse" - en händig bergslagsbo.

Jonsson, Olof: AK:s vägbygge genom Svenarum på 1930-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Jonsson, Reine. Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Jonsson, Runer: Hyttpojkarna (1987). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Jonsson, Åke: Bildspråk. Se Svenska Alliansmissionens årsbok 1982.

Jonzon, Per-Axel: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Jonzon, Per-Axel (kontraktsprost, Hakarp): Från mörker till ljus (Jönköpings-Posten 1989-01-05)

Jonzon, Per-Axel (kyrkoherde, Hakarp): Söndagen - en Guds gåva! (Jönköpings-Posten 1980-07-11)

Josefsson, Aldor: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Josefsson, Aldor: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Josefsson, Aldor (pastor, Bankeryd): Vinträdet och grenarna (Jönköpings-Posten 1965-06-12)

Josefsson, Kurt (pastor, Jönköping): Den som är av Gud (Jönköpings-Posten 1965-02-20)

Josefsson, Olof: "Söndagsandakt" i Strömstad samlar ny gudstjänstpublik (1960). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Josefsson, Ulrik: Liv och över nog – Den tidiga pingströrelsens spiritualitet (2005)

Josephson, Ragnar: Kring Carl Gustaf Tessin och Carl Hårleman. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Josiya, Charles: Kort tillbakablick på SAM:s arbete i Zimbabwe (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Joubert, H.L.N.: The Holy One of God (John 6:69). Se Neotestamentica (1968).

Journal for the Study of the New Testament (1981,1983-1987,1989-1991,1993,1995-1999,2002-2003,2005)

Journal of Biblical Literature (1914,1928,1939,1941,1950,1956,1962,1964,1967-1968,1976,1980,1982-1983,1986,1988-1989,1993,1995-1998)

Journal of Near Eastern Studies (1950)

Journal of the Evangelical Theological Society (1966,1969,1971-1973,1975,1977,1979-1980,1983-1985,1988-2001,2003-2004)

Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis (1883)

Journal of the Transactions of the Victoria Institute (1920)

Journal of Theological Studies (1952,1961,1966,1971,1974,1980,1986-1987,1990,1993,1995,1999)

Judge, Edwin A.: The Mark of the Beast, Revelation 13:16. Se Tyndale Bulletin (1991).

Jul, (Julbladet?) (1895). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Jul, Julbladet (1891). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Julian av Norwich: Utdrag ur Revelations of Divine Love (slutet av 1300-talet - början av 1400-talet). Se Andlig läsning.

Julqvällen 1883. Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Jultomten (1901). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Jultåten om Norna-Gäst. Se Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor.

Juneswed, Evy: Fungerar det att vara kristen i Swaziland? Se Soluppgången 1974.

Juneswed, Evy: "Morgondagen, vad den rymmer ..." - Swaziland i fokus. Se Soluppgången 1973.

Juneswed, Evy: Skolarbete i Swaziland. Se Soluppgången 1969.

Juneswed, Evy: Swaziland - Ringar på vattnet (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Juneswed, Evy: Swazisk tradition - kristen tro. Se Soluppgången 1983.

Junggren, Samantha: Tack maten! (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2004)

Junggren, Samantha: Våga dela dina drömmar! (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2003)

Jungmann, Joseph A.: The Mass of the Roman Rite - Its origins and development I (1949,1992)

Juniorkamraten (1933-1934). Se Nilsson, Sten: Ett evigt förbund - Festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år.

Justinus Martyren. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I. Se också Hagner, Donald A.: Justinus Martyren och apologeterna.

Jäder, Astrid: Slumsystern (Jönköpings-Posten 1956-12-18)

Jäder, Karl: Vill du bliva helig? (Jönköpings-Posten 1924-11-07)

Jämtlandsposten (1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Jändel, Bengt: De gamla orden. Se Bohman, Pontus.

Jändel, Bengt: Ljus november. Se Bohman, Pontus.

Järhult, Gunlög: Guds tystnad? En bok för fromma och ofromma (1989)

Järhult, Gunlög: Julen i svensk litteratur. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Järhult, Gunlög: Livets djupa tapperhet. Se Soluppgången 1957.

Järhult, Gunlög (fil.mag): Medborgarskap i två världar (Jönköpings-Posten 1958-11-15)

Järhult, Gunlög: Mot morgondagens värld (1944). Se Ydén Sandgren, Ingrid: Mot morgondagens värld - Gunlög Järhults förkunnelse och liv.

Järhult, Gunlög: Så är det då att vara människa (1975)

Järhult, Ragnar: Andreas och Emilia - En tattarroman (1984). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Järhult, Ragnar: Bakslaget (1981)

Järhult, Ragnar: Jag smyckar diktens kläder - Bokbindaremästare Lennart Wilhelm Enander berättar om sitt liv och sin stad (1995)

Järhult, Ragnar: Målimun. Se Kvinnor i Småland.

Järhult, Ragnar: Omslaget. Roman om kollektiv isolering och gemensam frigörelse (1979)

Järved, Susanne: Ett himla liv. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Jönköping 700 år, red. Anna Maria Claesson (1984)

Jönköpings Allehanda 1778 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönköpings historia. Se Björkman, Rudolf; Schartau, Sigurd..

Jönköpings Missionsförenings redogörelse 1863. Se Elmgren, Klaes: Jönköpings Missionsförenings historia.

Jönköpings stads historia. Se Arbman, Holger – Norborg, Lars Arne.

Jönköpingsbladet 1843-1864 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönköpings-Posten 1865-2007 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönsson, Evan: Livet i Stora Bongebo under 1920-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Jönsson, Gabriel: Impromptu. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Jönsson, Gabriel: Öns kyrkogård (1922?). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Jönsson, J.: En missionärs begravning. Se Soluppgången - På konungens bud 1929.

Jönsson, Margareta: Tchad - Mission i Afrikas hjärta (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Jörberg, Lennart. Se Bunte, Rune-Jörberg, Lennart.

K-n., K. (signatur för Karl Karlsson): Klosterholmen (1924,1929). Bok nr 2 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

K-v, Svetlana: Tre monologer om en uråldrig rädsla. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kaiser Jr, Walter C.: The old promise and the New Covenant: Jeremiah 31:31-34. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1972).

Kalevala. Se Lönnroth, Elias.

Kallas, James: The Apocalypse: An Apocalyptic Book. Se Journal of Biblical Literature (1967).

Kalugin, Nikolaj Fomitj: En monolog om ett helt liv skrivet på en dörr. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kamal, Ishan: Ett eget fängelse (1965). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kamphausen, H.: Personliga minnen av missionär F. Franson. Se Soluppgången 1954.

Kamprad, Ingvar: Se Torekull, Bertil.

Kanafani, Ghassan: Skoputsaren (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kanagaraj, Jey J.: Jesus, the King, Merkabah Mysticism and the Gospel of John. Se Tyndale Bulletin (1996).

Kanagaraj, Jey J.: Johannine Jesus, The Supreme Example of Leadership: An Inquiry into John 13:1-20. Se Themelios (2004).

Kanagaraj, Jey J.: The Implied Ethics of the Fourth Gospel: A Reinterpretation of the Decalogue. Se Tyndale Bulletin (2001).

Kant, Immanuel. Se Helm, Paul: Immanuel Kant.

Karlbom, Rolf: Författningsfrågans lösning våren 1809 (1964). Se Kring 1809.

Karlfeldt, Erik Axel: Epistel till Sabbacus (1903). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona (1918). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona (1906). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Fridolins visor och andra visor (1898). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Hösthorn (1927). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Inför freden (1919). Se Karlfeldt, Erik Axel: Hösthorn.

Karlfeldt, Erik Axel: Luthers hammare (1917). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Mikael (1908). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter (2001)

Karlfeldt, Erik Axel: Svart jul (1917). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Vid sekelskiftet (1899). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlfeldt, Erik Axel: Vildmarks- och kärleksvisor (1895). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Värdshuset (1903). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlgren, Bernhard: Folksägner från Tveta och Mo härader (1908)

Karlgren, M.: P.W. i helg och söcken (1928)

Karlson, Bo E.: Arbetarbostäderna på Torp. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Branden vid Hovrättstorget 1973. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Från höga spiror till låga huvar. Se Småländska kulturbilder 1995. Kyrkans värld.

Karlson, Bo E.: Jönköpings järnvägsstation. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Karlson, Bo E.: Jönköpingsbilder förr och nu. 1. Östra Storgatan - från Vindbron till Undergången. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Karlson, Bo E.: Solviks villaegendom på Rosenlund. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Stadens port - Västerport. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Karlsson, Annie. Se Jern, Barbro: Sömmerska, ett utdöende yrke.

Karlsson, Bernth (pastor, Smålandsstenar): Glömmer vi att tacka (Jönköpings-Posten 1972-09-02)

Karlsson, Birgit: 150 händelserika år. Se Tro Frihet Gemenskap.

Karlsson, Birgit: Envis till Guds ära. Se Tro Frihet Gemenskap.

Karlsson, Gust.: Macheng och dess missionsdistrikt - Missionens skolor i Kina. Se Missionsförbundet 1924.

Karlsson, Gust.: Några ord rörande arbetet vid Macheng station. Se Missionsförbundet 1924.

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Ett annat samhällsklimat, är det möjligt? (Jönköpings-Posten 2007-10-26)

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Trasig kommunikation (Jönköpings-Posten 1991-08-16)

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Är det bara en dröm? (Jönköpings-Posten 2005-09-30)

Karlsson, Ingemar: Församlingens ledarskap. Se Soluppgången 1992.

Karlsson, Ingemar (rektor, Kortebo missionsskola): Kärleken öppnar vägen (Jönköpings-Posten 1992-04-16)

Karlsson, Jan-Åke (pastor i Pingstförsamlingen, Norrahammar-Taberg): Jesus vårt föredöme (Jönköpings-Posten 1994-03-11)

Karlsson, Johan: "Varthän du älskade land?" Se Soluppgången 1961.

Karlsson, Johan (II). Se Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst: Människor i närbild.

Karlsson, Karl. Se K-n., K.

Karlsson, Karl-Ivar (pastor/folkbildare): Profeter, sanna och falska (Jönköpings-Posten 2006-08-04)

Karlsson, Lars: Carl XV:s besök i Skillingaryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Karlsson, Naemi: Tag allt. Se Soluppgången 1966.

Karlsson, Naemi: Thokozile. Se Soluppgången 1962.

Karlsson, Ruth: I min barndoms kyrkby. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Karlsson, Tore (kontraktsprost, Månsarp): Den väldoftande parfymen (Jönköpings-Posten 2007-03-30)

Karlsson, Tore (kyrkoadjunkt, Sandseryd): Guds rike är nära! (Jönköpings-Posten 1982-12-04)

Karlsson, Yngve (kontraktsprost emeritus, Sandhem): Den stora klyftan (Jönköpings-Posten 1970-05-30)

Karlsson, Yngve: Påsk (Hälsning till hemmen i Sandhems pastorat påsken 1981)

Karlstedt, A.M.: Den gode herden (Jönköpings-Posten 1919-06-13)

Karlstrand, Ivar: Vilan vid vägen (1989)

Karlström, Jan Eric-Tolf, Wåge: Hur vargarna försvann från våra trakter. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Kasko, Julja. Se En barnkör.

Kaufmann: Kejsardöme och påfvedöme intill 13:de århundradets slut. Se Hildebrand m fl Världshistoria II.

Kawabata, Yasunari: Snöns rike (1935,1957,1967,1968)

Kayali, Hasib: Kära bröder! Se Kayali, Hasib: News from the country - stories.

Kayali, Hasib: News from the country (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kaye, Bruce: Gott och ont. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Keely, Robin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok samt Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Keene, Carolyn: Kitty i det öde huset (1941,1961,1980)

Keener, Craig S.: Is Subordination Within the Trinity Really Heresy? A Study of John 5:18 in Context. Se Trinity Journal (1999).

Keijer, Augustinus: På besök i Brüssel och Antwerpen. Se Missionsförbundet 1924.

Keller, Samuel. Se Schrill, Ernst.

Kellgren, Henrik. Se Dinnetz, Gunnar: Kellgren på Sanna, helbrägdagöraren och människovännen.

Kellgren, Johan Henrik: Anmärkningar till poemet "Man äger ej snille för det man är galen". Se Stockholms-Posten 1787.

Kellgren, Johan Henrik: Filosofen på landsvägen. Se Stockholms-Posten 1792-93.

Kellgren, Johan Henrik: Företal till Fredmans epistlar. Se Bellman, Carl Michael: Fredmans epistlar.

Kellgren, Johan Henrik: Kungörelse. Om sällskapet Pro Sensu Communi. Se Stockholms-Posten 1787.

Kellgren, Johan Henrik: Samlade skrifter (1796). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Kendall, Daniel. Se O'Collins, Gerald - Kendall, Daniel: Did Joseph of Arimathea Exist?.

Kennemark, Donald: Den stora glädjen (Jultidningen Snöflingan 2004)

Kennemark, Donald (kyrkoherde): En är eder läromästare (Jönköpings-Posten 1972-08-12)

Kennemark, Donald (kontraktsprost, Sandhem): Hur mycket skall jag ge? (Jönköpings-Posten 1981-09-11)

Kennemark, Donald: Jul - utan bekymmer (Jultidningen Snöflingan 2002)

Kennemark, Donald: När juldagsmorgon glimmar (Jultidningen Snöflingan 2005)

Kennemark, Donald (kyrkoherde, Sandhem): Är vi födda på nytt? (Jönköpings-Posten 1967-05-20)

Kepple, Robert J.: Hope of Israel, the resurrection of the dead, and Jesus: a study of their relationship in Acts. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1977).

Kerr, David: Islams gudstjänstliv. Se Världens religioner.

Kertész, Imre: Mannen utan öde (1975,1985,2003)

Key, Ellen: Småland (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Key, Ellen. Se också Weidel Randver, Gunnel.

Key, Mac: Äldre järnhantering - ett forskningsmål. Se Tabergs Bergslag XII.

Key-Åberg, Sandro: En måltid i Småland. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Kibangu, Beki Yelemia: Bönen. Se Missionsförbundet 1924.

Kidner, Derek: En ny tidsålder gryr. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kiechel, Samuel: Reseskildring (1586). Se Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler.

Kieffer, René: Fottvagningens tolkning mot dess judiska bakgrund. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1998).

Kieffer, René: Johannesevangeliet 4A-4B (1987-88)

Kieffer, René: Judiska reningar och det dop som Jesus kommer med. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Kieffer, René: Kristi uppståndelse och den allmänna uppståndelsen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1981).

Kieffer, René-Olsson, Birger: Exegetik idag (1983,1984). Se också Hartman-Kieffer-Olsson: Ur Johannesevangeliet

Kierkegaard, Sören: Antingen – eller och Begreppet ångest (1843-44,1986)

Kierkegaard, Sören: Journals (1854)

Kierkegaard, Sören. Se också Thiselton, Anthony C.: Sören Kierkegaard.

Kihlblom, Dag: Råslätts skogvaktarskola. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Kihlstedt, C.J.A.: Väktare, hvad lider natten? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Kiland, Ingvar-Lantz, Gunnar: Hovslätts Missionsförsamling. Se Den första boken om Hovslätt.

Kiland, Margareta: Att bli Hovslättsbo 1941. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Kilby, Clyde S. Se Gilbert, Douglas-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld.

Kiley, Mark: The Geography of Famine: John 6:22-25. Se Révue Biblique (1995).

Kilgallen, J.J.: The Strivings of the Flesh (Galatians 5,17). Se Biblica (1999).

Kilpi, Eeva-Lindqvist, Kerstin: Ur Brudarna. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kilpi, Eeva-Lindqvist, Kerstin: När min hund ser på mig. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kilsmo, Karl: Den tredje reformationen. Den nutida frikyrkans uppkomst 1525-1556. Första delen (1967)

Kindbom, Bengt: Människor jag mött (2003)

Kindvall, Malin (pastor i Lekeryd-Svartorps församlingskrets): Andas djupt och se dig omkring (Jönköpings-Posten 2007-10-12)

Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen (1973)

King, Greg: Den sista kejsarinnan - Alexandra Fjodorovnas liv och död (1994,1995)

Kingo, Thomas: Ked af verden och kaer ad himlen (1681). Se All Nordens lyrik.

Kipling, Rudyard: Havets hjältar (1897,1988)

Kirchhevel, Gordon D.: The Children of God and the Glory That John 1:14 saw. Se Bulletin for Biblical Research (1996).

Kirk, Andrew: Befrielseteologin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Debatten om kristen mission. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Guds rike. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Kristendomen och marxismen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Ord och handling. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Kiseljova, Irina: En monolog om hur två änglar träffade lilla Olenka. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kivengere, Festo: Jag älskar Idi Amin (1977)

Kivi, Aleksis (= Stenvall, Alexis): Sju bröder (1919,1948)

Kjellberg, Erik: Andlig sång och musik. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Kjellberg, Erik: Baletten. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Kjellberg, Ernst-Säflund, Gösta: Grekisk och romersk konst (1958,1978)

Kjellberg, Sven T.: Hemmets inredning och konsthantverket under rokokon. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Kjellberg, Sven T.: Svenska Ostindiska Compagniet. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsarmén. Se Svenska Trossamfund.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsarméns ankomst till Sverige. Se De kristna.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsofficerares dagbok berättar. Se De kristna.

Kjällqvist, Sture: Logen Spånhult ett 100-årsminne. Se Tabergs Bergslag XIII.

Kjörling, Michael: Hagshults kyrka - förr och nu. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Klaesson, Märt(h)a: Artonhundratalets långtradare - "färabönderna". Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Klaesson, Märtha: Julfirandet, som min far berättat det från sitt föräldrahem i Gimmarp i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Klaesson, Märtha: Kvinnoarbete i lanthushållet under olika årstider. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Klaesson, Märhta: Minnen från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Klasson, Christofer: Ortodoxa kyrkan (1973)

Klehn, Jan (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Skillingaryd): Han var död - men lever! (Jönköpings-Posten 1982-04-08)

Klehn, Jan (Mullsjö, aktiv inom Pingströrelsen): Äkta och falsk fromhet (Jönköpings-Posten 2000-09-01)

Klein, Helle: Fundamentalister och fågelskådare. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Kleiner, Kurt. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka.

Klemens av Alexandria. Se The Ante-Nicene Fathers Vol II.

Klemens av Rom. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I. Se också Smith, Michael A.: Clemens av Rom.

Klerck, Yngve: Höga Berghem vid seklets början och tiden därefter. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Klercker, KJ. Otto af: Den allmänna hälso- och sjukvården. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Kline, Meredith G.: First Resurrection. Se Westminster Theological Journal (1975).

Klingberg, Mikael (ungdomspastor i Korskyrkan, Jönköping): Ta tid för barnen (Jönköpings-Posten 2001-10-26)

Klinger, Michael. Se Franzmann, Majella - Klinger, Michael.

Klinth, Rolf: Mitt barn av höst. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Klinth, Rolf: Vapenlös. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Kljujev, Nikolaj: Klagosång över Jesenin (1927). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kljujev, Nikolaj: I september (1911). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kljujev, Nikolaj: Om sommarn började vår kärlek (1912). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kloo, Adolf: Hänt och sagt (1954)

Kloo, Adolf: Hört och sett (1953,1954)

Kloo, Adolf: Kristus, världens hopp. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Kloo, Adolf: Kyrkan och bonden. Se Skara stift i ord och bild.

Kloo, Adolf: Vägvisaren. Se Soluppgången - På konungens bud 1935.

Klüger, Ruth: Leva vidare - En sann berättelse (1992,2002)

Knapas, Rainer: Den nya trädgårdskonsten. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Knowles, David: What is Mysticism? (1967)

Knowlton, Gladys. Se Lemon, Fred-Knowlton, Gladys: Befriad! - En förbytares väg till frihet.

Knox, John. Se Funcke, Otto: John Knox och Maria Stuart.

Knutsson, Gösta: Pelle Svanslös på nya äventyr (1954)

Knutsson, Karl: Backstugan Norlid. Se Tabergs Bergslag VI.

Knutsson, Karl: Folkminnen från Tabergs bergslag. Se Tabergs Bergslag II.

Knutsson, Karl: Ordstäv och uttryck från Tabergs bergslag. Se Tabergs Bergslag III.

Koch, Martin: Blomman. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Koester, Craig R.: Messianic Exegesis and the Call of Nathanael. Se Journal for the Study of the New Testament (1990).

Koestler, Arthur: Natt klockan 12 på dagen (1940,1975)

Koestler, Arthur: Sömngångare (1959,1960)

Koestler, Arthur: The Ghost in the Machine (1967)

Kohlenberger III-Goodrick-Swanson: The Exhaustive Concordance to the Greek New Testament (1995)

Kohlenberger III-Goodrick-Swanson: The Greek-English Concordance to the New Testament (1997)

Kolmodin, Ad.: Johannesevangeliet – En verklighetsskildring (1926)

Kolmodin, Ad.: Sanning och frihet. Se Missionsförbundet 1924.

Kolmodin, Ad.: Tidens tecken, hvartill mana de? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Konfucius: Riternas bok (Li Ji) (ca 500 f Kr, ca 200 f Kr). Se Guo Moruo: Marx inträder i Kong Zi-templet.

Konkret (1968)

Konow, Margareta von: Kvinnan och det sociala arbetet. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Konstantinovna, Nina-Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj: En monolog för två stämmor - en manlig och en kvinnlig. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Konsumentbladet (1927,1930-1931)

Kootz, Wolfgang: Rothenburg on the Tauber (2000)

Korner, R.J.: "And I saw . . ." An Apocalyptic Literary Convention for Structural Identification in the Apocalypse. Se (tidskriften) Novum Testamentum (2000).

Kosjak, Zina: Men fortfarande längtar jag efter mamma . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Koskenniemi, Veikko Antero: Svärdsliljan (19??). Se All Nordens lyrik.

Koski, Paavo (pastor, Månsarps missionsförsamling): Enheten i Kristus (Jönköpings-Posten 2000-09-22)

Kovarov, Vanja. Se En barnkör.

Kowalski, Beate: Martyrdom and Resurrection in the Revelation to John. Se Andrews University Seminary Studies (1972).

Kraft, Charles H.: Evangelium och kultur. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Krapotkin, Peter: Inbördes hjälp (1903)

Krasnosolnysjko, Vadim. Se En barnkör.

Krauklis, Martin: En djup och innehållsrik tavla. Se Steiner, John: En skapande paus ...

Kring 1809 - Om regeringsformens tillkomst (red. Stefan Björklund) (1965)

Kristen tro - En illustrerad handbok (red. Robin Keeley) (1982,1985)

Kristet Forum (1972,1981-1982,1985)

Krok, Abraham: Beskrifning öfwer Jönkiöpings stads kyrkia upsatt åhr 1753. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1941.

Kron, John: I speldjävulens klor. Se Det Bästa februari 2004.

Krook, Axel: Tro och Otro (1864). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Krook, Isak: Kampen om ett folks själ (Jönköpings-Posten 1936-12-04)

Krook, Isak: Kristna som undfly Gud (Jönköpings-Posten 1925-10-08)

Krook, Isak: Viktor Rydberg som religionsforskare. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Krook, I. (=Isak): Viktor Rydbergs lära om Kristus (1935). Se Palmqvist, Efraim: Karl Palmqvist och hans samtida.

Krook, Oscar: Svenska kyrkan inför samtiden. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Kroon, Marijn de: The honour of God and human salvation; Calvin's theology according to his Institutes (2001). Marijn de Kroon, född år 1928. "En av världens mest framstående kalvinistforskare. . . . Ledande reformationshistoriker. . . . Hans kunskap om protestantisk och katolsk teologi under reformationstiden är enastående." ("Bloomsbury")

Kruger, M.A.: "Tina Karpon", "Some fruit" in Romans 1:13. Se Westminster Theological Journal (1987).

Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Krumlinde, Lars: Viktor Rydbergs lyrik. Se Gudmundsgilets Årsbok 2001.

Kruse, E.: Den kristliga folkhögskolan. Se Missionsförbundet 1924.

Krusenstjerna, Lucie von. Se Jern, Barbro: Stjärnslott.

Kudrjagin, Alexandr: En monolog om frihet och drömmen om en vanlig död. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kudrjatjeva, Ira. Se En barnkör.

Kugelberg, Bror: Bronskniv och flintdolk. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Kugelberg, B. (= Bror)): Från Sjöhult till Åsa. Se Tabergs Bergslag I.

Kugelberg, Bror: Jönköpings stads 650-årsjubileum. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Kugelberg, Bror: Två arkeologiska promenader. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Kuhlman, Kathryn: Ett segerrikt liv (1975)

Kullenbergh, Carl J.: S.A. Andrée - Hans lif och person, en skildring af vår store nordpolsfarare (1898). Bok nr 147 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Kullgren, Nils: Bröllop i Hwangchow 'Bergagård' - Missionärerna Elis Anvill och Greta Nordqvist sammanvigda. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: Från färder i Mittens rike. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: I Mittens rike - Från en evangelisationsvecka i Hwangchow. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: På resa till Kineskonferensen i Wuchang. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Paulina: En pingsthögtid i Hwangchow. Se Missionsförbundet 1924.

Kummel, Bengt: Georg Carl von Döbeln - 1758-1820 - Liv och känsla (1998)

Kungl. Smålands Artilleriregemente - Minnesskrift (1929)

Kuprevitj, Viktor: Och alla var så små att den ene inte kunde lyfta den andre . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Kurze, G.: Evangelii seger bland människoätarne på Tongoa (1895). Bok nr 51 del 2 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Kusar, Robert: The Background of John's Gospel: Critique of Historical Methods. Se Canadian Journal of Theology (1970).

Kusy, Miroslav: Charta och realsocialismen. Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: Hvita syrener. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Kuzmenko Lindqvist, Inga-Lisa: Schul. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kuzmic, Peter: De kristna i Östeuropa. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Kuzmic, Peter: Marxisternas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1976-1979. Se Tabergs Bergslag XII.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1979-1982. Se Tabergs Bergslag XIII.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1982-1985. Se Tabergs Bergslag XIV.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1985-1988. Se Tabergs Bergslag XV.

Kvarnström, Inge: Sandseryds kyrka. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Kvarnström, Inge: Varkullen - en fornborg? Se Den andra boken om Hovslätt.

Kvinnor i Småland (red. Yvonne Teiffel - Ingrid Ydén-Sandgren) (1989). Smålands Författarsällskaps skriftserie X.

Kvinnor i Småland II (red. Yvonne Teiffel - Ingvar Parmestål - Ingrid Ydén-Sandgren) (2002). Smålands Författarsällskaps skriftserie XII.

Kvist, Britten: Affären höll öppet till grannaffären stängde. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Kvist, Roland: Ett missionscentrum blir till. Se Soluppgången 1971.

Kümmel, Werner Georg: Futurisk och presentisk eskatologi i den äldsta urkristendomen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1959).

Kümmel, Werner Georg: The Theology of the New Testament (1972,1974,1983)

Küng, Andres: Har kyrkan olika syn på förföljda kristna? (Svenska Dagbladet 1985-06-27)

Küng, Andres: Kristna martyrer i öst och väst: 30 fall från vår egen tid (1979)

Küng, Hans. Se England, Robert G.: Hans Küng.

Kylberg, May Stina (pastor, Kortebo; föreståndare för bibellinjen, SAM:s missionsskola): Ett liv före döden (Jönköpings-Posten 1982-09-24)

Kylberg, May Stina: Till Guds tjänst! Se Soluppgången 1970.

Kyrka och socken i medeltidens Sverige, red. Olle Ferm (1991)

Kårbrant, Sven (ungdomssekreterare, Huskvarna): Guds kärleks väg (Jönköpings-Posten 1965-02-27)

Kårbrant, Sven (pastor, Huskvarna): Ombytta roller (Jönköpings-Posten 1961-06-03)

Källquist, Eskil: En gryningstid för diktningen. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Forskarandan väckes. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Manhem, landet för Jafets ättlingar. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Se också Hörnström, Erik.

Källstad, Thorvald: Kristen kunskap (Jönköpings-Posten 1950-07-12)

Källstad, Thorvald: Är kristendomen modern? (1953)

Kälvemark, Torsten: Kom och bo i oss. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2007:2.

Kälvemark, Torsten: Liturgin och vår eviga väntan. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2004:4.

(Kärleks-Balken eller Gyllene reglor för Gifta Män och Hustrur; "Jönköping 1834. Tryckt hos N.E. Lundström.")

Köhler, Emmy: Skördevisa (1895). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Körling, Felix: Fosterlandssång (senast 1937). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Köstenberger, Andreas J.: Ascertaining Women's God-Ordained Roles: An Interpretation of 1 Timothy 2:15. Se Bulletin for Biblical Research (1997).

Köstenberger, Andreas J.: Early doubts about the Fourth Gospel's Johannine authoship in the modern history of interpretation. Se European Journal of Theology (1996).

Köstenberger, Andreas J.: Jesus as Rabbi in the Fourth Gospel. Se Bulletin for Biblical Research (1998).

Köstenberger, Andreas J.: The Destruction of the Second Temple and the Composition of the Fourth Gospel. Se Trinity Journal (2005).

Köstenberger, Andreas J.: Jesus the Good Shepherd Who Will Also Bring Other Sheep (John 10:16). The Old Testament background of a Familiar Metaphor. Se Bulletin for Biblical Research (2002).

L., V.: Pastorn (1900, översättning från danska). Bok nr 154 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

L:son Thomas, A.: Vandringen med Kristus. Se Missionsförbundet 1924.

La Revue de Paris 1831-02-27, 1831-08-21, 1831-08-28. Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

La Revue indépendante juni 1884. Se Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser.

Laansma, John: "I Will Give You Rest." The Background and Significance of the Rest Motif in the New Testament. Se Tyndale Bulletin (1995).

Lacomara, Aelred: Deteronomy and the Farewell Discourse (Jn 13:31-16:33). Se Catholic Biblical Quarterly (1974).

Ladd, George E: Jag tror på Jesu uppståndelse (1977)

Ladd, George E.: The Revelation and Jewish Apocalyptic. Se The Evangelical Quarterly (1957).

Laestadius, Lars Levi: Nya Evangeliepostillan (1999, översatt av Lauri Koistinen, internet: laestadiustexter.se)

Laestadius, Lars Levi: Samlade predikningar I (”Laestadius I”) (2006)

Lagerbring, Sven: Aflatshandeln i Sverige (1749). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Lagercrantz, Olof: August Strindberg (1979)

Lagercrantz, Olof: Känslornas goddagspiltar. Se Håkanson, Björn.

Lagergren, David: Mission och internationella relationer. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lagergren, David: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lagergren, J(ohan) E(dvard): Magnus Sirén, en 1800-talskomminister i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Lagergren, Johan Edvard: Strödda anteckningar från Tofteryd (1831). Se Mellan Härån och Rasjön 2005. I Tofteryd (Linneryd-Moline) bodde BG Asks morfarsfar distinktionskorpralen och skomakaren Anders Johan Daun, född 1850, och hans hustru Johanna Sandberg.

Lagerkvist, Pär: Barabbas (1950,1984)

Lagerkvist, Pär: Den fordringsfulla gästen. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg (1921). Se Lagerkvist, Pär: Valda sidor.

Lagerkvist, Pär: Den onda ängeln. Se Lagerkvist, Pär: Onda sagor.

Lagerkvist, Pär: Den väg du går allena. Se Håkanson, Björn.

Lagerkvist, Pär: Det eviga leendet (1920). Se Lagerkvist, Pär: Valda sidor.

Lagerkvist, Pär: Det kom ett brev. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg.

Lagerkvist, Pär: Det är vackrast när det skymmer. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Du finns ej själv (1926). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler samt Lagerkvist, Pär: Hjärtats sånger.

Lagerkvist, Pär: Du är död. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Dvärgen (1944,1989)

Lagerkvist, Pär: Far och jag. Se Lagerkvist, Pär: Onda sagor.

Lagerkvist, Pär: Frälsar-Johan. Se Lagerkvist, Pär: Onda sagor.

Lagerkvist, Pär: Gäst hos verkligheten (1925,1990)

Lagerkvist, Pär: Himlens hemlighet. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Hjärtats sånger (1926)

Lagerkvist, Pär: Hur doftar ej jorden av evighet. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: I stället för tro. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Jag bär mitt hjärta i min hand. Se Lagerkvist, Pär: Ångest.

Lagerkvist, Pär: Jag lutar mig trygg mot himmelens bröst. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Jag skall dö och du skall leva. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Klagosången. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Kom med en dröm till din trötta far. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Kommer jag ned till havet. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Källarvåningen. Se Lagerkvist, Pär: Onda sagor.

Lagerkvist, Pär: Livsbåten (1940). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Långt borta i mitt väsens skymning. Se Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg.

Lagerkvist, Pär: Mitt barn, mitt barn, jag kommer till dig. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Morgonen. Se Lagerkvist, Pär: Valda sidor.

Lagerkvist, Pär: Människogud. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Nu vänder mor sitt bibelblad. Se Lindell, Börje samt Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg.

Lagerkvist, Pär: Onda sagor (1924). Se Lagerkvist, Pär: Valda sidor.

Lagerkvist, Pär: Pilgrim på havet (1962)

Lagerkvist, Pär: På frälsningsarmén. Se Lagerkvist, Pär: Ångest.

Lagerkvist, Pär: Regnet slår. Se Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg.

Lagerkvist, Pär: Runt omkring mig ligger evigheten. Se Lagerkvist, Pär: Ångest.

Lagerkvist, Pär: Sibyllan (1956)

Lagerkvist, Pär: Tvivla än en liten tid. Se Lagerkvist, Pär: Den lyckliges väg.

Lagerkvist, Pär: Valda sidor (1925)

Lagerkvist, Pär: Vem gick förbi min barndoms fönster. Se Håkanson, Björn.

Lagerkvist, Pär: Vem spelar i natten om dig och mig. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkivst, Pär: Ångest (1916)). Se Lagerkvist, Pär: Valda sidor.

Lagerlöf, Selma: Anna Svärd (1928,1978)

Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler (1897). Se Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen.

Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen (1989)

Lagerlöf, Selma: Bannlyst (1918). Se Lagerlöf, Selma: Körkarlen. Bannlyst.

Lagerlöf, Selma: Betlehems barn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Bortbytingen. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Brev 1 - 1871-1902 (1967)

Lagerlöf, Selma: Brev 2 - 1903-1940 (1969)

Lagerlöf, Selma: Bröllopsmarschen. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Charlotte Löwensköld. Se Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld.

Lagerlöf, Selma: Dagbok för Ottilia Lovisa Lagerlöf (1932,1997)

Lagerlöf, Selma: De vise männens brunn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Den heliga natten. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Den heliga Veronikas svetteduk. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Dimman. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor II.

Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla (1899). Se Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender.

Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender (1954,1957)

Lagerlöf, Selma: Du lär mig att bli fri - Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan (1894 - 1921;1992)

Lagerlöf, Selma: Dödskallen. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor II.

Lagerlöf, Selma: En herrgårdssägen (1899). Se Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen.

Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem (1908,1947)

Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem.

Lagerlöf, Selma: Ett barns memoarer (1930,1996)

Lagerlöf, Selma: Flykten till Egypten. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Fågel Rödbröst. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Gamla Agneta. Se Lagerlöf, Selma: Legender.

Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings saga (1891,1956,1958)

Lagerlöf, Selma: Herr Arnes penningar (1904). Se Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender.

Lagerlöf, Selma: I Nasaret. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: I templet. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Jerusalem I. I Dalarne. ”Jerusalem I” (1901,1959)

Lagerlöf, Selma: Jerusalem I-II ”Jerusalem II” (1902,1996)

Lagerlöf, Selma: Kejsarens syn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Kejsarn av Portugallien (1914) (i boken Kristuslegender – Kejsarn av Portugallien 1962)

Lagerlöf, Selma: Kristuslegender (1904) (i boken Kristuslegender – Kejsarn av Portugallien 1962)

Lagerlöf, Selma: Körkarlen (1912). Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Körkarlen. Bannlyst. (1949)

Lagerlöf, Selma: Legenden om fågelboet. Se Lagerlöf, Selma: Legender.

Lagerlöf, Selma: Legender (1904) (i boken Legender – Drottningen i Kungahälla 1911)

Lagerlöf, Selma: Liljecronas hem. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem.

Lagerlöf, Selma: Ljuslågan. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen. Se Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld.

Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld (1925,2004)

Lagerlöf, Selma: Mårbacka (1922,2007)

Lagerlöf, Selma: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-07,2005)

Lagerlöf, Selma: Osynliga länkar (1894). Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Saga till den 20-årsjubilerande revyförfattaren Karl Gerhard (1938). Se Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel.

Lagerlöf, Selma: Silvergruvan. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Spelmannen. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Troll och människor I 1915. Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Troll och människor II 1921. Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Tösen från Stormyrtorpet. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Vattnet i kyrkviken. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Vår Herre och Sankte Per. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord – Berättelser om det övernaturliga, boken sammanställd av Sven Christer Swahn (1992)

Lagerlöw, Signe: Två situationer. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Lagerlöw, Signe: Ur en informators bref. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Lagerquist, Lennart (pastor, Missionskyrkan, Huskvarna): Allt i ett nötskal (Jönköpings-Posten 1986-10-17)

Lagerquist, Lennart (pastor, Jönköping): En liten tid (Jönköpings-Posten 1958-04-26)

Lagerqvist, Lars O.: Eriksgatan och Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Lagerroth, Fredrik: Montesquieu och Sveriges grundlagar (1940). Se Kring 1809.

Lagerström, Selma: En mörk natt. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: En stor förändring. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: Olika vägar. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900). Bok nr 145a och bok nr 149 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1902). Bok nr 141b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lagerström, Selma: Tvänne julaftnar. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lama, Möte med Dalai. Se Det Bästa september 2003.

Laman, K.E.: Ett nödrop i Afrikas urskog. Se Missionsförbundet 1924.

Laman, K.E.: Kongobref (Jönköpings-Posten 1905-10-13)

Lamb, Christopher: Anspråk på särställning. Se Världens religioner.

Lambrecht, Jan: Final Judgments and Ultimate Blessings: The Climatic Visions of Revelation 20:11-21:8. Se Biblica (2000).

Lambrecht, Jan: The Opening of the Seals (Rev 6:1-8:6). Se Biblica (1998).

Lamp, Jeffrey S.: Wisdom in Col 1:15-20: Contribution And Significance. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998).

Landberg, H.D. (pastor, Gullered): Kristus hyllas (Jönköpings-Posten 1961-03-25)

Landén, Anna: Några ord om den s. k. Storckenfeldtska skolan. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Landgren, Karin: Bibliska kvinnogestalter - Eva (1950) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut)

Landgren, Karin: Bibliska kvinnogestalter - Marta från Betania (1951) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut)

Landherr, Annty. Se Borglid, Lars-Ola - Landherr, Annty.

Landquist, John: Ett ord i den pågående litteraturfejden (Jönköpings-Posten 1935-05-18)

Landquist, John: Skolbildning och högskolebildning. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Landquist, John: Skolformer och universitetsliv. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Landrén, Valter: Ungdomsvännen Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Landtmanson, Samuel: Skara skola. Se Skara stift i ord och bild.

Landvall, Augusta. Se Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten: Hovslättsaffärer som inte längre finns.

Lane, Tony: Anselm. Se Kristen tro - En illustrerad handbok

Lane, Tony: Auktoritet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Lane, Tony: Medeltidens teologi. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lane, Tony. Thomas ab Aquino. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lane, Tony: Traditionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lange-Praamsma, Max de: Livet ler mot Guld-Elsa (1948,1957)

Lann, Christina (socionom, Månsarp): Bli avslöjad i Guds ljus (Jönköpings-Posten den 27 januari 1978)

Lanshamre, Gunnar (pastor, Skärstad): I Jesu efterföljelse (Jönköpings-Posten 1966-06-18)

Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags (L.T.:s) sångbok (1942,1951)

Lantz, Gunnar. Se Kiland, Ingvar-Lantz, Gunnar: Hovslätts Missionsförsamling.

Lantz, Göran: En diskussion: Om filosofin, Habermas och den kritiska teologin (Kristet Forum 1972:2-3)

Lantz, Ragni: Kvinnor träder fram. Se Tro Frihet Gemenskap.

Larsen, Severin: En trogen Kristi tjänare. Se Ongman-minnen.

Larsen, Severin: På färden genom världen i åttio år (1946)

Larsmark, Lasse (sjukhuspräst, Jönköping): Tystnad eller berättelse? (Jönköpings-Posten 2004-11-05)

Larsson, Edvin: Apostlagärningarna (1983,1987)

Larsson, Edvin: Jesu liv och urkristendomens historia. Se Gerhardsson, Birger: En bok om Nya testamentet.

Larsson, Gustaf: Dikter - urval (1980)

Larsson, Gustaf: Havet sjunger (1940). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Gustaf: Tillflykt (1963). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Gustaf: Utanför (1977). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Göran: Tid för Gud, Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna (2006)

Larsson, Hans: Antinomifilosofien. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Aristoteles contra Platon. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Atomernas, idéernas, själarnas gemenskap (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Att bedja. Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Den grekiska filosofiens upprinnelse. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningen hos Fichte. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi (1920)

Larsson, Hans: Den näst bäste (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Den sociala höjningen. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Larsson, Hans: Det Ena. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Det onda. Se Larsson, Hans: Filosofien och politiken.

Larsson, Hans: Diplomatfilosofi (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Eld (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Epikur och stoa. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Ett genombrott i etiken. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Filosofien och fredsarbetet (1929). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Filosofien och politiken (1915)

Larsson, Hans: Gemenskap (1932)

Larsson, Hans: Handlingslivet enligt Kant och Fichte. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Hemmabyarna (1916,1962)

Larsson, Hans: Henrik Ibsens "Peer Gynt" (1891). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Historiens dom (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Idéerna i Stabberup (1918)

Larsson, Hans: Idéläran. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Ismerna (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Kants transcendentala akter. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Konst och liv (1895). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Laotse (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Livets värde (1898). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Meditationens väg (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Meditationer (1897). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Mendelismens filosofi (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Minimum (1935)

Larsson, Hans: Pedagogiska miniatyrer (1891). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Platon och vår tid (1913,1924)

Larsson, Hans: Psykologiska studier hos Jonas Lie. Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Rättskultur (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Spårväxling (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Studier och meditationer (1912)

Larsson, Hans: Vid Lunds studenters Tegnérsfest den 4 oktober 1932 (1932). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden (1917)

Larsson, Hilma: Jag har frestats så gruvligt. Se Ongman-minnen.

Larsson, Karl: Under order (1) - Kommendör Karl Larssons minnen (1945)

Larsson, Kjell: Låt fantasi och resurser samarbeta! Se Soluppgången 2001.

Larsson, Lars-Olof: Biskopsgården Östrabo - en magnifik 200-åring. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Larsson, Lars-Olof: Dackeland (1979)

Larsson, Lars-Olof: Från Stenbrohult till Växjö. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa (2006)

Larsson, Lars-Olof: Småland och smålänningar. Se Larsson, Olle-Johansson, Lennart-Larsson, Lars-Olof: Smålands historia.

Larsson, Lars-Olof: Småländsk historia - Stormaktstiden (1982)

Larsson, Lars-Olof: Småländsk medeltid (1986)

Larsson, Lars-Olof: Växande furstemakt och folkligt motstånd. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Larsson, Lars-Olof: Växjö stift under 800 år (1972)

Larsson, Leif (pastor, Betel, Norrahammar): Israel eller Sverige? (Jönköpings-Posten 1983-10-14)

Larsson, Lennart (pastor i Svenarumskretsen av SAM): Ett ok som är lätt att bära (Jönköpings-Posten 2007-09-14)

Larsson, Mona: Älvdalsporfyr, "den svenska diamanten" (1989). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 1989.

Larsson, Ola (komminister, Visingsö): Välsignad uppkoppling (Jönköpings-Posten 2000-05-26)

Larsson, Olle: Det förhistoriska Småland. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Det småländska bondesamhället. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: I kamp för "gammalt och fornt". Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Mot den nya tiden. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Småland i den historiska tidens gryningsljus. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Småland mellan två riken. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Smålänningar i fred och krig. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle-Johansson, Lennart-Larsson, Lars-Olof: Smålands historia (2006)

Larsson, Signe: Meditation - stillhetens läkedom för det undermedvetna. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Larsson, Staffan: Dialys in vivo. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Larsson, Sven: Erik Dahlberg - kungatjänaren som blev landshövding i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

L'Artiste 1831-07-31 och 1831-08-07. Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Lategan, B.C.: The truth that sets man free - John 8:31-36. Se Neotestamentica (1968).

Latun, Viktor: En monolog om att man behöver foga något till vardagen för att kunna förstå den. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Lausannedeklarationen. Se Stott, John: Samsyn och samarbete i världsvid mission.

Lawton, T.A.D.: A Buried Treasure in the Gospels. Se The Evangelical Quarterly (1967) (The identity of the "Beloved Disciple").

Laxness, Halldor K.: Salka Valka (1931/32,1936,1986)

Laxvik, Ingvar: Vi tro ock på den helige Ande (1957)

Le Clézio, Jean-Marie Gustave: Allt är vind (2003,2007)

Le Déaut, R.: sJa/vu/aeo/t och den kristna pingsten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Le Feuvre, Amy: Brunella (1900,1912,1920). Bok nr 50 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Dora och hennes vänner (1901,1922). Bok nr 7 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: En havets dotter (1902,1913). Bok nr 98 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Ensam (1897,1902). Bok nr 92 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Genom skog och äng (1904,1919). Bok nr 19 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Hans lilla dotter (1904,1907,1922). Bok nr 30 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Hilda Thörne (1896,1906). Bok nr 78a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Jag och Nobel (1908,1910). Bok nr 15 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Körsbärsträdet (1901,1920). Bok nr 4 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Rosor (1899,1911,1919). Bok nr 49 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Sju ostyringar (1898?,1901,1920). Bok nr 8 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Tvillingarne (1898,1901). Bok nr 171b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lea, Thomas D.: The Reliability of History in John's Gospel. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Lea, Thomas D.: Who Killed the Lord? A Defense Against the Charge of Anti-Semitism in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1994).

Leander, Gun. Se Engdahl, Erland-Leander, Gun.

Leander, U.: Bilder ur lifvet - Verklighetsskildringar ur fängelsets och hvardagslifvets värld (1896). Bok nr 115 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Leander Touati, Anne Marie: Intryck från Södern. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Leaney, A.R.C.: 1 Peter and the Passover: An Interpretation. Se New Testament Studies (1963-1964).

Leaney, A.R.C.: The Doctrine of Man in 1 Corinthians. Se Scottish Journal of Theology (1962).

Lee, Dorothy A.: Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20. Se Journal for the Study of the New Testament (1995).

Lee, E. Kenneth: The Drama of the Fourth Gospel. Se Expository Times (1953).

Lee, Michelle V.: A Call to Martyrdom: Function as Method and Message in Revelation. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1998).

Lehnberg, Magnus: Inträdestal hållet i Svenska akademien den 17 mars 1790. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz. Se Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen.

Leifland, Sigfrid: Esaias Tegnérs anor och begåvning. Se Gudmundsgillets Årsbok 1961.

Leifsson, Gunnlaug: När Jon präst räddade sin landsman Gisl (berättelse ur Jon biskops saga) (omkring 1200). Se Vikingahistorier.

Leijon, Märta: Det stulna skolåret. Se Barndom i Småland.

Leijon, Märta: I en kritisk situation (Jönköpings-Posten 1939-05-03)

Leijon, Märta: Skolan i Kållerstad. Se Småländska skolminnen.

Leijon, Sylvia: Ungdomstid - brytningstid. Se Soluppgången 1970.

Leijonancker, Eric: Lars Linderot - en herde, rätt i lära och leverne. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Leijonblom, Svante: Hans Leijon i Vederyd - En kavalleristveterans historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2007.

Leion, Bengt: Minnen från Läsäng. Se Tabergs Bergslag XVII.

Leithäuser, Joachim G.: Mot nya världar (1954)

Leivestad, R.: Var det noe alternativ till Messias? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Lekardal, Mattias: Det profetiska livet. Se Grundt(r)on.

Lekeby, Kjell: Konstnärinnan Jenny Nyström och doktorinnan Stoopendaal. Se Kvinnor i Småland II.

Lemke, Rolf: Smålands bandfabrik byggdes på uppröjd "stubbafälla" 1934. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Lemke, Walle: Ett invandrarbarns minnen från Stensö i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Lemke, Walle: NTO under hundra år. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Lemke, Walle: Österån - folk och färetag. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Lemmer, R.: A possible understanding by the implied reader, of some of the coming-going-being sent pronouncements, in the Johannine farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Lemon, Fred-Knowlton, Gladys: Befriad! - En förbytares väg till frihet (1977)

Lenhammar, Harry: Själaskatt och Himmelsk kärlekskyss - 1700-talets andaktslitteratur. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid (2000)

Lenhammar, Harry: Tor Andrae. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Lenhammar, Harry: Tryckpressarna i kyrkans och väckelsens tjänst. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Lenin, Vladimir: The Left-Wing Communism (1920,1975)

Lenin, Vladimir. Se också Lindgren, Stefan: Lenin.

Lenk, M.: Borgfräken (1903). Bok nr 113 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lennartsson, Göran: Vad händer när Jesus kommit? - urkristen syn på riket Apg 3:19-21. Se Grundt(r)on.

Lenngren, Anna Maria: Adams och Evas första morgonsång (1799). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Den glada festen (1796). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Den mödosamma världen (1790). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Fröken Juliana (1798). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Grevinnans besök (1800). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Källan (1795). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Lukas (1780). Se Håkanson, Björn.

Lenngren, Anna Maria: Min sällhet (1790). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Myntets fyra åldrar (1792). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon (1798). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: När? Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Pojkarne. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Lenngren, Anna Maria: Porträtterna (1796). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Rosalie (1794). Se hemsidan "passagen.se".

Leopold, Carl Gustaf af: Lärdomshistorien. Se Extra-Posten 1794.

Leopold, Carl Gustaf af: Om det romaneska. Se Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen.

Lermontov, Michail: Min demon (1829). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Lernberg, Aug. E.: Det råder kaos i världen ... (Jönköpings-Posten 1936-06-17)

Lernberg, Aug. E.: En hövdings minne - 75 år sedan Carl Olof Rosenius gick ur tiden (Jönköpings-Posten 1943-02-24)

Lernberg, Aug. E.: Fäderneslandets majestät, kyrka och "sekter" (Jönköpings-Posten 1941-11-10)

Lernberg, Aug. E.: Församlings- och gudstjänstliv i efterapostolisk tid (Jönköpings-Posten 1946-07-31)

Lernberg, Aug. E.: Kristi evangelium - den omskapande makten (Jönköpings-Posten 1939-12-06)

Lernberg, Aug. E.: Kyrkohistoriskt och uppbyggligt (Jönköpings-Posten 1944-07-25)

Lernberg, Aug. E.: Paulus redivivus (Jönköpings-Posten 1937-06-11)

Lernberg, Aug. E.: Resa i Norrland (Jönköpings-Posten 1943-07-14)

Lernberg, Aug. E.: Sanning och frihet (Jönköpings-Posten 1937-08-03)

Lesch Kelly, Alice: Hungrig hela tiden? Se Det Bästa november 2003.

Leslie, Emma. Se Dixon, Emma.

Lessing, Doris: Det femte barnet (1988)

Levande tro - Kompendium för evangelisationskurs utarbetat på uppdrag av Svenska Missionsförbundets Undervisningsnämnd (1964)

Levenstam, Åke (komminister i Nykyrke, Mullsjö): Frälsningsvägen (Jönköpings-Posten 1961-05-27)

Levenstam, Åke: Något att tala om efter påsk (Hälsning till hemmen i Sandhems pastorat påsken 1982)

Levertin, Oscar: De döda. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Levertin, Oscar: Jul. Se Bohman, Pontus.

Levertin, Oscar: Stenbrohult. Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Levi, Lennart. Se Bronner, Kurt-Levi, Lennart: Stress i arbetslivet.

Levin, Curt: Pionjärmissionen Skåne/Europa. Se Grundt(r)on.

Levin, Hugo: Adolf Kloo - Församlingsprästen. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Levine, Paul A.: Se Bruchfeld, Stéphane-Levine, Paul A.

Lewenhaupt, Ebba L.: Det heliga året. Se Soluppgången 1954.

Lewi Pethrus som ledarskribent (1954; Förlaget Filadelfia)

Lewis, C.S.: Av glädje överfallen (1955,1957)

Lewis, C.S.: Caspian, prins av Narnia (1951,1961,1977)

Lewis, C.S.: Den sista striden (1955,1979)

Lewis, C.S.: Det viktigaste (1992,1997)

Lewis, C.S.: Hästen och hans pojke (1954,1977)

Lewis, C.S.: Häxan och lejonet (1950,1959,1977)

Lewis, C.S.: Kan man vara kristen? (1942,1978)

Lewis, C.S.: Kung Caspian och skeppet Gryningen (1952,1963,1976)

Lewis, C.S.: Min morbror trollkarlen (1955,1958,1977)

Lewis, C.S.: Silvertronen (1953,1965,1979)

Lewis, C.S. Se också Douglas, Gilbert-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld.

Lewis, Sinclair: Elmer Gantry (1927,1959)

Lewis, W. Arthur: Ekonomic Survey 1919-1939 (1949,1960)

Li, Po,: Bergstoppens tempel (700-talet). Se Malmqvist, Göran: Den långa floden.

Li, Po,: Samtal på berget (700-talet). Se Malmqvist, Göran: Den långa floden.

Libeskind, Daniel. Se Meisler, Stanley: Mästerarkitekten Daniel Libeskind bygger historia.

Lidbeck, Magnus: Drömmen – det innersta rummet. Se Vardagsord.

Lidby, Carl: Roms kristna katakomber. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Lidén, Johan Henrik: Ur en resejournal 1768. Se Schück, Henrik: Ur gamla papper, 7:e serien.

Lidén, Oskar: Skalden Wilhelm von Braun som smålandstorpare. Se Lidén, Oskar: Småländskt I.

Lidén, Oskar: Småländskt I (1945)

Lidén, Sven Gunnar: Svensk baptistungdom och dess verksamhet. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lidenmark, Ingegärd "I pärlflodens delta - 10-årsjubileum i Macao" s 75-76. Se Soluppgången 1966.

Lidin, Gottfrid: Stiftets tre huvudstäder. Se Växjö stift i ord och bild.

Lidman, Sam: Ett herrans liv (1988)

Lidman, Sven: Betlehemsstjärnan och båglampan (1926)

Lidman, Sven: Blodsarv (1937)

Lidman, Sven: Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft (1923)

Lidman, Sven: Carl Silfverstååhls upplevelser (1912)

Lidman, Sven: Dikter (1953)

Lidman, Sven: Elden och altaret (1907). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Fjäril och vilddjur (1947)

Lidman, Sven: Från Coventry till Betlehem (1942)

Lidman, Sven: Förgängelsens trälar och frihetens söner (1928)

Lidman, Sven: Glädjebudbärare (1941)

Lidman, Sven: Gossen i grottan (1952)

Lidman, Sven: Guds eviga nu (1936)

Lidman, Sven: Huset med de gamla fröknarna (1918,1948)

Lidman, Sven: I gott sällskap I-II (Jönköpings-Posten 1927-06-24 resp. 1927-07-01)

Lidman, Sven: Ingen lurar Gud (1945)

Lidman, Sven: Jesus Kristus i ett människohjärta. Se Missionsförbundet 1924.

Lidman, Sven: Källorna (1906). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Köpmän och krigare (1911,1925)

Lidman, Sven: Lågan och lindansaren (1952)

Lidman, Sven: Mandoms möda (1954)

Lidman, Sven: Människan och tidsandan (1932)

Lidman, Sven: Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i dig - En själs biografi i dikter (1933)

Lidman, Sven: Pasiphaë (1904). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Personlig frälsning (1924)

Lidman, Sven: Pingstväckelsens gåta (1932)

Lidman, Sven: Pingstväckelsens hemlighet (1926)

Lidman, Sven: Primavera (1905)

Lidman, Sven: På resan genom livet (1934)

Lidman, Sven: Resan till domen (1949)

Lidman, Sven: Stensborg (1910,1924)

Lidman, Sven: Stjärnan som tändes på nytt (1950)

Lidman, Sven: Såsom genom eld (1920,1944)

Lidman, Sven: Thure-Gabriel Silfverstååhl (1910)

Lidman, Sven: Uppenbarat (1943)

Lidman, Sven: Utvald av Gud (1940)

Lidman, Sven: Vad var mitt liv? Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Lidman, Sven: Var inte förskräckt! (1939)

Lidman, Sven: Vällust och vedergällning (1957)

Lidman, Sven (II): Fadern, sonen och den härliga bokbranschen (2006)

Lidman-Frostenson, Ulla: På resa till Pastor Rättfärdighet. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Lie, Jonas: Adam Schrader (1879,1910)

Lie, Jonas: Kommendörens döttre (1886). Se Larsson, Hans: Psykologiska studier hos Jonas Lie.

Lie, Jonas: När järnridån faller (1901,1911)

Lie, Jonas: Rutland (1880,1910)

Lie, Jonas: Ulfvungarna (1904,1911)

Liebisch, Günther (kyrkoherde, Gnosjö): Tungor såsom av eld (Jönköpings-Posten 1976-06-04)

Liedman, Sven-Eric: En anonym och ofri struktur (1984). Se Braconier, Fredrik (red.): Farväl till vänstern?

Lieu, Judith: Authority to Become Children of God: A Study of 1 John. Se (Tidskriften) Novum Testamentum (1981).

Lieu, Judith: Temple and Synagogue in John. Se New Testament Studies (1999).

Life Application Study Bible, Gospel of John (1996, Tyndale House Publishers)

Life Atlantic, The Magazine (juni 1968)

Liffner, Axel: Odla tålamod. Se Håkanson, Björn.

Liffner, Axel: Stilla. Se Håkanson, Björn.

Liffner, Axel: Vid sommarens silvriga avsked. Se Bohman, Pontus.

Lifsprinciper - Praktiska råd i olika frågor (1905). Bok nr 166 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Liliequist, Jonas: Kärlek, kön och sexualitet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Lilja, Gertrud: Genom ofärgade glasögon (1960). Se Hultén, Gösta: Med Gertrud Lilja en sommarkväll på verandatrappan.

Liljeberg, V.: Några karaktärsdrag. Se Ongman-minnen.

Liljedahl, Ragnar: Vår östbaltiska kulturexpansion. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Liljenberg, Paul: Svaret. (Navigatören - Att lära känna Kristus och göra honom känd. Hösten 1962.)

Lilla boken om kristen tro – Svenska kyrkan (1992)

Lilla Svenska Barntidningen 1893-1895 (red. Aug. Dahlhielm, tryckt hos H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag, Jönköping)

Lilley, J.P.: The Altar in Joshua and Judges. Se Tyndale Bulletin (1960).

Lilley, J.P.: The Judgement of God: The Problem of the Canaanites. Se Themelios (1997).

Lillie, J.R.: Obadiah - a Celebration of God's Kingdom. Se Currents in Theology and Missions (1979).

Liman, Ingemar: Allt för den ljusa stjärna. Se Boken om Skansen.

Liman, Ingemar: Ring klocka ring. Se Boken om Skansen.

Lincoln, Andrew T.: The Beloved Disciple as Eyewitness and the Fourth Gospel as Witness. Se Journal for the Study of the New Testament (2002).

Lind, Eric (pastor, metodistförsamlingen, Jönköping): Försoningsnåden i dopet (Jönköpings-Posten 1959-01-02)

Lind, John. Se Samuelson, John: Småland i Amerika.

Lind, Martin: "Det vackra kriget": Fascism i DDR-propaganda? Se Nålsögat 1/1982.

Lindahl, Anders: Gripenbergsbanan - Ett stycke småländsk järnvägshistoria. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Lindahl, Anders: Några iakttagelser om Rumlaborgs palissadkonstruktioner och Vätterns nivåförändringar. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening III.

Lindahl, Mattias (ungdomspastor, Pingstkyrkan i Vaggeryd): Trons kraft (Jönköpings-Posten 2002-10-04)

Lindars, Barnabas: Discourse and Tradition: The Use of Sayings of Jesus in the Discourses of the Fourth Gospel. Se Journal for the Study of the New Testament (1981).

Lindars, Barnabas: John and the Synoptic Gospels: A Test Case. Se New Testament Studies (1981).

Lindars, Barnabas: Rebuking the Spirit: A New Analysis of the Lazarus Story of John 11. Se New Testament Studies (1992).

Lindars, Barnabas: The Composition of John XX. Se New Testament Studies (1961).

Lindars, Barnabas: Word and Sacraments in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1976).

Lindberg, Bo: Den lärda kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Lindberg, Elin: Balsam gjuten i svidande sår. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Lindberg, Eric (pastor, Värnamo): Guds fullhet uppenbarad i Kristus (Jönköpings-Posten 1959-01-30)

Lindberg, Eric (pastor, Värnamo): Kallad att förkunna evangelium (Jönköpings-Posten 1967-07-01)

Lindberg, Helga: "Nu blommar andra blommor". Se Miljö och människa i Småland.

Lindberg, Lars: Från konfessionell till ekumenisk teologi. Se Modern svensk teologi.

Lindberg, Lars: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lindberg, Lars: Ny skapelse (1986)

Lindberg, Ludvig (biskop, Växjö): Jesus i hemmet (Jönköpings-Posten 1919-02-07)

Lindberg, Per: Teater och film. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindberger, Örjan: Rydberg och vi. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Lindbergh, Sonja: Flory Gate - miljövännen som flyttade in hos Elin Wägner. Se Kvinnor i Småland II.

Lindblad, Nils-Henrik: Predikan vid minnesgudstjänsten i Byarums kyrka lördagen den 6 november 1976. Alla själars afton. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Lindblom, Ernst: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Lindblom, Paul: Samhället det är vi. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Lindbom, Tage: Svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse under det tjugonde århundradet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindborg, Aina: Tora berättar om gamla tider. (Jultidningen Snöflingan 2001)

Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck (1999)

Linde, David: Uppfostran. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Lindeberg, Gösta: De pfalziska konungarna i ledningen av landets utveckling. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Lindeborg, Britt: Lyckliga gatan. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Lindefors, Karl-Erik: Medmänniska i kris (1990,1991)

Lindegren, Anna: Pavva från Ripafjäll (1925). Bok nr 10 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lindegren, Erik: Nollpunkt. Se Håkanson, Björn.

Lindegård, Sven (biskop, Växjö; ordförande i rikskommittén för J83): J83 - men sedan då? (Jönköpings-Posten 1983-08-12)

Lindell, Börje: Önskedikten (1963)

Lindell, Ulla: Hälsovård och sjukvård (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Lindén, Einar: Månsarps gamla kyrkor. Se Tabergs Bergslag XVI.

Lindén, Martin (missionssekreterare): Kampen om Kina (Jönköpings-Posten 1938-03-15)

Lindén, Nils: Bergets gård. Se Tabergs Bergslag XIV.

Lindén, Solweig: Fackelbärare. Se Soluppgången 1955.

Lindén, Solweig: "Tabergsflickorna" sjunger Guds ära (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Lindencrona, Gustaf: Peder Gudmundsson - en 1600-talsenrtreprenör (1999). Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Linder, Agnes: Minnesanteckningar. Se Tabergs Bergslag XIV.

Linder, Eva: Korsberga prästgård under Ponténska tiden. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Linder, Gustaf: Gudstjänstliv och kyrklig sed. Se Skara stift i ord och bild.

Linder, Gustaf: "Ingen hinner fram till den eviga ron" - Gammalkyrklig uppbyggelseläsning och sång. Se Växjö stift i ord och bild.

Linder, Hugo: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1906-07-26)

Linder, Hugo: Bref från Tungchaufu (Jönköpings-Posten 1908-02-04)

Linder, Hugo: Bref till Jönköpingskretsens kristliga Ungdomsförbund (Jönköpings-Posten 1913-06-14)

Linder, Hugo: Ett boxareöfverfall i Kina (Jönköpings-Posten 1907-04-25)

Linder, Hugo: I Pucheng-distriktet, Kina (Jönköpings-Posten 1915-09-25)

Linder, Hugo: Situationen i Kina (Jönköpings-Posten 1912-01-13)

Linder, Hugo: Åtta nyårspresenter i Tungchow (Jönköpings-Posten 1910-04-19)

Linder, John-Lennart: Kamelresan (1948)

Linder, L.H.: Ett och annat från Kina (Jönköpings-Posten 1903-05-16)

Linder, Robert: De kristna århundradena. Se De kristna.

Linder, Robert: Kristendomens framtid. Se Världens religioner.

Linder, Ulla: Neutrala. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Linderholm, Emanuel: Pingströrelsen i Sverige (1925)

Linderot, Lars. Se Leijonancker, Eric: Lars Linderot - en herde, rätt i lära och leverne.

Lindeskog, G.: Förnyelse, nyskapelse, nyfödelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1943).

Lindeskog, G.: Theoskristologien i Nya testamentet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Lindgren, Astrid: Alla vi barn i Bullerbyn (1946,2001)

Lindgren, Astrid: Bara roligt i Bullerbyn (1952,2001)

Lindgren, Astrid: Barnen på Bråkmakargatan (1956,1967)

Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta (1973)

Lindgren, Astrid: Bullerbyn (1970)

Lindgren, Astrid: Emil i Lönneberga (1963,1999)

Lindgren, Astrid: Kajsa Kavat (1950). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Lindgren, Astrid: Kalle Blomkvist och Rasmus (1953,1991)

Lindgren, Astrid: Karlsson på taket flyger igen (1962,1994)

Lindgren, Astrid: Karlsson på taket smyger igen (1968,1997)

Lindgren, Astrid: Krigsdagböcker 1939-1945 (1939-1945,2015)

Lindgren, Astrid: Kärlek i början av seklet - Om Samuel August och Hanna. Se Kvinnor i Småland.

Lindgren, Astrid: Lillebror och Karlsson på taket (1955,1974)

Lindgren, Astrid: Madicken (1960,1992)

Lindgren, Astrid: Madicken och Junibackens Pims (1976,1998)

Lindgren, Astrid: Mera om oss barn i Bullerbyn (1949,1965)

Lindgren, Astrid: Mio, min Mio (1954,1960,2002)

Lindgren, Astrid: Mästerdetektiven Blomkvist (1946,2002)

Lindgren, Astrid: Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (1951,1984)

Lindgren, Astrid: Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump (1945,1992)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump går ombord (1946,1992)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump i Söderhavet (1948,1992)

Lindgren, Astrid: Rasmus, Pontus och Toker (1957,1984)

Lindgren, Astrid: Rasmus på luffen (1956,1992)

Lindgren, Astrid: Ronja Rövardotter (1981,1998)

Lindgren, Astrid: Skrållan och sjörövarna (1967)

Lindgren, Astrid: Skulle kunne flyge ... Se Fyra syskon berättar.

Lindgren, Astrid: Småländsk tjurfäktare. Se Lindgren, Astrid: Kajsa Kavat.

Lindgren, Astrid: Sunnanäng. Se Barndom i Småland.

Lindgren, Astrid: Vi på Saltkråkan (1964,2003)

Lindgren, Astrid: Vår i Bullerbyn (1965)

Lindgren, Astrid: Än lever Emil i Lönneberga (1970,2003)

Lindgren, Astrid. Se också Adrian, Lars Micael: Jag är döv, halvblind och helgalen - Personligt med Astrid Lindgren, Ericsson, Gunnar: Barn i Bullerbyn samt Strömstedt, Margareta: Om kärlekens och berättandets ursprung hos Astrid Lindgren.

Lindgren, John: Fackföreningsrörelsens genombrottsår. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Lindgren, Mereth: Reformationen och bilden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslags historia - I. Månsarps södra hyttelag. Se Tabergs Bergslag III.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslag historia - II. Sandseryds hyttelag. Se Tabergs Bergslag IV.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslags historia - III. Kråkebo och Mobro hyttelag. Se Tabergs Bergslag VIII.

Lindgren, Sigurd: Bergslagsgestalter. Se Tabergs Bergslag II.

Lindgren, Sigurd: Bilder ur livet i Barnarps socken på 16-1700-talen. Se Tabergs Bergslag V.

Lindgren, Sigurd: Carl Fredrik Wennberg. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Eckersholms bruk. Se Byarums Hembygdsförening 1950.

Lindgren, Sigurd: Från de gamla torpens dagar (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Från hammarsmedernas dagar (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Johanna Svensdotter. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Nyponkullen, ett intressant naturområde. Se Tabergs Bergslag III.

Lindgren, Sigurd: Några märkliga flyttblock i tabergsbygden. Se Tabergs Bergslag II.

Lindgren, Sigurd: När koleran gick i Tabergs Bergslag 1834. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Slå vakt om Taberg! (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Ur Månsarps hävder. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Stefan: Lenin.

Lindgren, Torgny: Legenden om den extraordinarie supén. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Lindgren, Torgny: Ljuset (1987)

Lindgren, Torgny: Ormens väg på hälleberget (1982)

Lindgren-Fridell, Marita: Textilier. Se Skara stift i ord och bild.

Lindgärde, Valborg: Fromhetslitteraturen under 1600-talet. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Lindh, Gunnar: "Låt oss nu gå till Betlehem". Se Småländsk Jul.

Lindhagen, Arthur: Högtidstal vid Svenska turistföreningens 50-årsfest i Uppsala universitets aula (1935). Se Svenska turistföreningens Årsskrift 1945.

Lindhagen, Sven: Mina 13 olympiader (1952)

Lindhagen, T(eodor): Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Lindhagen, Teodor: I räta spår - Ljus på vägen för unge män (1896). Fri bearbetning efter E. Schrenk: Des Jünglings Freund. Bok nr 146 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lindholm, Hans: På väg mot silverbröllop. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Lindholm, Marshall: Motorismen och flygväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindkvist, Holger (rektor, Södra Vätterbygdes folkhögskola, Jönköping): Ljuset i mörkret (Jönköpings-Posten 1967-01-28)

Lindkvist, Thomas: Kollektiv eller territoriell indelning - Socknen som profan gemenskapsform i Sveriges medeltida lagar. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Lindkvist, Thomas: Kyrklig beskattning. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Lindman, Arnold: Hedvig Christina Rydberg. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Lindman, Arnold: Ivar Neuman. In memoriam.Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1939.

Lindman, Arnold: Johan III:s hospital - Jönköpings äldsta byggnad. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Lindman, Arnold: "Kulturjönköping". Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Lindmark, Daniel: Samfundet Pro Fide et Christianismo och den kyrkliga folkundervisningen. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria: Individualismens och upplysningens tid.

Lindorm, Erik: Den mättes suck. Se Håkanson, Björn.

Lindorm, Erik: Konfirmander. Se Lindell, Börje.

Lindquist, Harry: Livet är en morgon (1941)

Lindqvist, Barbro: Katolska invandrare - kulturskapare och arbetare. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet (1997,1999)

Lindqvist, Ebba: Jag förhärdar mitt hjärta. Se Håkanson, Björn.

Lindqvist, Ebba: Jord och rymd (1931). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Liv (1934). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Lyrisk dagbok (1937). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Vinterek. Se Bohman, Pontus.

Lindqvist, Frideborg: Golbi-bai. Se Soluppgången 1962.

Lindqvist, Frideborg: Han lade i deras mun en ny sång. Se Soluppgången 1968.

Lindqvist, Gunnar: Bymarken. Från betesmark till villaområde. Se Gudmundsgillets årsbok 1982.

Lindqvist, Gunnar: Himmel och helvete i Smålands kyrkor (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Lindqvist, Gunnar: Jönköping - Stadens framväxt (1979)

Lindqvist, Herman: Axel von Fersen (1991,1998)

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige - Från istid till framtid (2002)

Lindqvist, Ingeborg: Emilia Broomé - Jönköpingsflickan som blev samhällsreformator. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Lindqvist, Ingeborg: Från Bagdad till Jönköping - Intervju med Fatin Saleh. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Lindqvist, Ingeborg: Tabergs Kristliga Musikkår. Se Tabergs Bergslag XVI.

Lindqvist, Ingeborg: Thecla Wrangel och boken "Från forna tider". Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Lindqvist, Karl. Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Lindqvist, Kerstin: Se Kilpi, Eeva.

Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Lindqvist, Michael (komminister, Sofia församling, Jönköping): Årets ängladag (Jönköpings-Posten 1993-10-01)

Lindqvist, Ola: Social nöd och sociala hjälpåtgärder. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpings andra Folkets park 1923-1945(1970). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpings första Folkets park 1906-11. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag (1993)

Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna (1992)

Lindqvist, Sigvard: Sovjetunionens kulturliv. Se W-son Ahlmann (red): Sovjetunionen.

Lindroth, Sten: De stora häxprocesserna. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Lindsey, Hal: Segern över mörkrets furste (1975)

Lindskog, Claes: Grekiska myter och sagor (1926,1982)

Lindskog, Claes: Individualism. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindskog, Claes: Inför de dödas lik. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindskog, Claes: Vad Egyptens parpyrer berätta. Se Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindstam; Ingemar: Av goda makter underbart bevarad. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lindstam, Ingemar: Pappas visa - Om Linné som människa och kristen. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Lindstam, Ragnar: Klockgjuteriet - En gammal jönköpingsindustri. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Lindstedt Cronberg, Marie: Den ogifta modern och hennes barn - en reform och dess konsekvenser. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Lindström, B. Th. S.: Biskopshemmet på Östrabo åren 1895-1916. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Lindström, Gustav: Ett barndomsminne. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Lindström, Ingegerd: Tre sagor. Se Fyra syskon berättar.

Lindström, Martin: Taberg (1948). Se Tabergs Bergslag VI.

Lindström, Olof-Magnusson, Agneta: I närhet och omsorg. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lindström, Sven: 150 år - och sedan? Se Tro Frihet Gemenskap.

Lindwall, Bengt: Kyrkmusen PIP blev JESUS. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/97.

Lindwall, Olof David: Konvaljens avsked. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Linge, Karl: Prästen som blev frälsningsofficer. Se Soluppgången 1964.

Linna, Väinö: Högt bland Saarijärvis moar (1959,1975)

Linna, Väinö: Okänd soldat (1954,1957)

Linné, Carl von: Gotländska resan, förrättad 1741 (1745,1957,1969)

Linné, Carl von: Skånska resan, förrättad 1749. Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Linné, Carl von: Tal om märkvärdigheter uti insekterna (1739). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Linné, Carl von. Se också Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem. Se vidare Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa.

Linnér, Hans: Bersån i sinnevärlden och i våra hjärtan.Se Gudmundsgillets Årsbok (1969-)1972.

Linnerhjelm, Jonas Carl: Brev under resor i Sverige (1803). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Linnman, Britta: Frågorna. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Linnman, Britta: Oskar Ängfors berättar barndomsminnen. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Linnman, Britta: Sanningen. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Linnman, Ulf: Från tonåring till man i 70-talets Hovslätt. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Linton, O.: "Gammalt" och "nytt". En studie i nytestamentlig terminologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Linton, O.: Johannesevangeliet och eskatologien. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Listening: Journal of Religion and Culture (1993)

Liv och leverne i medeltidens Jönköping (Särtryck ur Jönköpings-Posten 2000-12-12)

Livingstone, David. Se Gustafson, G.A.: David Livingstone - Afrikas apostel. Se också Stanley, Henry M.: Hur jag fann Livingstone samt Walls, A.F.: David Livingstone.

Livingstone, Elizabeth A., ed.: Studia Evangelica, Vol. 7 (1982)

Livingstone, Elizabeth A., ed. Studia Biblica 1978, Vol 2 (1980)

Ljung, I.: Om "Isebel" i Samaria, Tyatira och frankerriket. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Ljung, I.: Tolkning av GT's utsagor om kvinnor. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Ljungberg, Ove: Hovslätts Idrottsklubb. Se Den första boken om Hovslätt.

Ljungberg, Sven: Ann Margret Dahlquist-Ljungberg - de stora mästarnas krets. Se Kvinnor i Småland II.

Ljungberg, Sven: Elof och Blända (1992). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ljungberg, Sven: Utfärd. Se Småländska skolminnen.

Ljungdal, Arnold: På tröskeln här till en ny morgon. Se Bohman, Pontus.

Ljunggren, Gustaf: Kyrkan och bygden. Se Skara stift i ord och bild.

Ljunggren, V.J. Se Rundgren, Viktor-Ljunggren, V.J.: Från fädernas tid.

Ljungman, Henrik. Se Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars: Ur Lukasevangeliet.

Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars: Ur Lukasevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet ...

Ljungman, Staffan: Fader Gunnar i Osby - Ett hundraårsminne. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Ljungman, Staffan: Motgångens mening - Om helandets och lidandets gåvor (1989,1990)

Ljungquist, Knut Ottonin. Se Westberg, Sigrid: Knut Ottonin Ljungquist.

Ljungqvist, Hilma: Minnen från Kina. Se Soluppgången 1956.

Ljungvik, H.: Randanmärkningar till 1963 års bibelkommittés översättningsförslag. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1969).

Ljungvik, H.: Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet I-III. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965,1967,1968).

Ljusterdal, Gunnar: Bak och fram i Grönköping - Årsbok från Grönköpings Veckoblad (1994)

Ljusterdal, Gunnar: Bör kyrkan skiljas? Se Ljusterdal, Gunnar: Bak och fram i Grönköping.

Ljusterdal, Gunnar: Grönköping klipper och klistrar - Årsbok från Grönkpings Veckoblad (1997)

Lo-Johansson, Ivar: Proletärförfattaren (1960,1962)

Lo-Johansson, Ivar: Resa i Ålderdoms-Sverige. Se De äldre i samhället.

Lo-Johansson, Ivar: Ur Analfabeten. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Locke, John: An Essay concerning Human Understanding (1690). Se Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen.

Locke, John: On Civil Government, bok II (1689-1690)

Lodalen, Mian: Smulklubbens skamlösa systrar (2003)

Lodalen, Mian: Trekant (2005)

Lodenius, Peter: Ukraina - mitt i Europa (2006)

Lodin, Sven: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Se Svenska Trossamfund.

Lohman, Carl Johan: Hyllningsdikt vid ett bröllop den 26 mars 1723. Se Håkanson, Björn.

Lohse, E.: Synagogue of Satan and Church of God. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1993).

Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna (1946,1956)

Loman, Bengt: Det svenska riksspråkets uppkomst. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Lombard, H.A.: The Adam-Christ "Typology" in Romans 5:12-21. Se Neotestamentica (1981).

Lombard, H.A - Oliver, W.H.: A working supper in Jerusalem: John 13:1-38 introduces Jesus' "farewell discourses". Se Neotestamentica (1991).

Londos, Eva: Om askegossen från Bringetofta och döda barns begravning. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Londos, Eva: SAMDOK och frikyrkan under 20 år. Se Väckelsens folk.

Long, Anne: Andlighet genom tiderna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Longman III, Tremper: The Divine Warrior: The New Testament Use of an Old Testament Motif. Se Westminster Theological Journal (1982).

Lopez, Jennifer. Se Davidson, Sara: Jennifer Lopez: Hetare än hetast.

Lorentz, Anna: Bikungen i Västbo. Se Det ska va' en smålänning.

Lorentz, Anna: Bondkalas i Burseryd. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Lorentz, Anna: Naturen vi ärvde - tankar vid en gräns. Se Miljö och människa i Småland.

Lorentz, Anna: När kunskapens träd slog rot i Småland. Se Småländska skolminnen.

Lorentzen, Sven-Olof: Hembygdsforskaren. Se Det ska va' en smålänning.

Losman, Arne: Adelskap och boklig bildning. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Lothigius, Wilhelm: Skogarna inom Taberg bergslag samt Visingsö' och Ombergs kronoparker. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Louvain Studies (1995)

Louw, J.P.: On Johannine style. Se Neotestamentica (1986).

Lovelady, Edgar J.: The Logos Concept. Se Grace Journal (1963).

Lowe, Chuck: "There is No Condemnation" (Romans 8:1): But Why Not? Se Journal of the Evangelical Theological Society (1999).

Lu, Xun,: Gott Nytt År! (1924). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Lucidor, Lasse: O evighet, din längd mig fast förskräcker. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lucidor, Lasse: O syndig man! Se Håkanson, Björn.

Lugn, Kristina: Nattorienterare (1999)

Lull, D.J.: "The Law Was Our Pedagogue." A Study in Galatians 3:19-25. Se Journal of Biblical Literature (1986).

Lund, Lars-Martin: Se Lundin, Karl-Erik-Sjöberg, Anders-Lund, Lars-Martin: Matsäcken - Tonårsandakter för dagligt bruk.

Lundahl, F. (kyrkoherde, Göteborg): Förlåtelsens sinne - kärlekens sinne (Jönköpings-Posten 1924-05-02)

Lundahl, J.E.: De heligas gemenskap - Några samfundsfunderingar. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Lundahl, J.E.: En missionstid utan like. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: En återuppstånden missionsskrift. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: Ett svenskt missionsjubileum (Jönköpings-Posten 1917-11-17)

Lundahl, J.E.: Gåvorna äro mångahanda. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Lundahl, J.E.: Intryck från Svenska Kyrkans missionsstyrelses femtioårsjubileum. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: Märkliga händelser i missionsvärlden. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E. Se också Nordisk Missionshistoria.

Lundahl, Harry: Det goda hjärtats match (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Lundberg, Cai: Advent. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lundberg, Cai: Trettondedag jul. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lundberg, Carin: Mina förväntningar inför 80-talet. Se Soluppgången 1979.

Lundberg, Erik: Prästgården som byggnadsverk. Se Växjö stift i ord och bild.

Lundberg, Gösta: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lundberg, Harald: Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik - Studie rörande ståndpunkter och praktiskt politiskt handlande under åren 1930-1980 (1988)

Lundberg, Ingvar. Se Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet.

Lundberg, Jörgen (pastor i Allianskyrkan, Furusjö): Sende blinda och blinda seende (Jönköpings-Posten 2004-10-15)

Lundberg, Lars Åke: En kristen har rätt att jubla. Se Hofgren, Allan.

Lundberg, Per: Se Fridrichsen, Anton-Lundberg, Per.

Lundblad, Karl: Svartökärr och Flahults försöksgård. Se Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1939.

Lundegård, Eric: Julost (Jönköpings-Posten 1932-12-22)

Lundell, Paul (kyrkoherde, Norra Hestra): Redo att möta Jesus? (Jönköpings-Posten 1981-11-13)

Lundell, Ulf: Ett hjärta av sten/Evangeline (1988). Se Bergman, Björn: Jesu makt att hjälpa.

Lundell, Ulf: Jack (1976,2003)

Lundell, Ulf: Kärleken förde oss samman (1989). Se Våra vackraste visor och ballader.

Lundgren, Ivar: Georg – Revolutionären (1975)

Lundin, C. Fr.: Kyrkohistoria för hemmet - Första delen: Gamla tidens och Medeltidens historia (1898)

Lundin, Josef: Östra Hamnkanalen i Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Lundin, Karl-Erik-Sjöberg, Anders-Lund, Lars-Martin: Matsäcken - Tonårsandakter för dagligt bruk (1983)

Lundkvist, Artur: Jag vet inte vad som är jag. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Lundkvist, Artur: Kort föreläsning om friheten. Se Lindell, Börje.

Lundkvist, Eric (major, Frälsningsarmén, Jönköping): Guds rike (Jönköpings-Posten 1986-12-05)

Lundkvist, Sven: Väckelserörelsernas genombrott. Se Den svenska historien 8.

Lundqvist, Torgny (kyrkoherde, Gränna): De ville inte komma ... (Jönköpings-Posten 1982-10-22)

Lundström, C.F.: Minnen från mitt förflutna liv (1893-1916). Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Lundström, C.F.: Tändsticksindustrien, dess uppkomst, utveckling och närvarande ståndpunkt hufvudsakligen inom Sverige (1899). Se Johansson, Sw.: "Tända endast mot lådans plån".

Lunner, Sven F.: Att bli vuxen. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Lustig, Hans: Gårdssmedjan - bondeverkstaden. Se Tabergs Bergslag XX

Lustig, Hans: Studier över ängsbrukets omfattning i Tabergs bergslag vid storskiftet samt ängarnas nuvarande vegetation. Se Tabergs Bergslag VIII.

Luther, Martin: Kyrko-Postilla (1860)

Luther, Martin: Luthers Lilla Katekes. (1529,EFS-förlaget 1983)

Luther, Martin: Martin Luthers stora katekes (”Stora katekesen”) (1529,1999)

Luther, Martin: Om en kristen människas frihet (1520,1993)

Luther, Martin. Se också Atkinson, James: Martin Luther.

Luther King jr, Martin: Vägen heter icke-våld (1964)

Luyindu, Daniel: En kyrka föds (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lybeck, Mikael: Dödsfången (1918). Se All Nordens lyrik.

Lybeck, Mikael: Stjärnorna tändas. Se Lybeck, Mikael: Dödsfången.

Lyon, David: Folklig religion. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lyreskog, Thore: Kristendomens ställning i nutidens Japan. Se Vid Gula floden och Fujiberget - Svenska Missionen i Kina och Japan 1887-1957.

Lyster, Annette: Gossen som aldrig förlorade ett tillfälle (1880,1919). Bok nr 54 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagskolbibliotek.

Lyttkens, Hampus: Den filosofiska kristendomskritiken. Se Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation.

Lyttkens, Hampus: Kan kristna trosutsagor verifieras genom religiös erfarenhet? Se Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation.

Lyxell, Sune: Kärlek -72? - En socialpsykologisk analys av samlevnaden (1967)

Lång, Helmer: Albert Engströms Småland (1968). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1968.

Lärn, Viveca: Värmebölja (2007)

Löbl-Schreyer/Neuwirth, Hubert: (Drömvägar i) Västtyskland (1980,1986)

Löfgren, Hj.: Nu - men då. Se Missionsförbundet 1924.

Löfgren, O.: Fakta och dokument angående det apokryfiska Johannesevangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1942).

Löfgren, Svante: Schweiz inifrån (1991)

Lökander, Gustaf: Ingoma. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Lönander, Åke: Japan - soluppgångens land. Se Soluppgången 1958.

Lönander, Åke: Låt hela världen höra hans röst. Se Soluppgången 1977.

Lönnberg, Egil: Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Lönnberg, Egil: Om Tabergs bergsbruk och bergslag. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Lönnberg, Magnus (präst i Svenska Kyrkan i Bankeryd, vice ordförande i Växjö stifts missionsråd): Kretsen är sluten (Jönköpings-Posten 2006-01-05)

Lönnebo, Martin: Varför jag är kristen. Se Hofgren, Allan.

Lönnebo, Martin - Sjödin, Tomas: Väder, vind och livets allvar - En brevväxling (2005)

Lönner, J. (folkskollärare): "Tvinnad tråd brister icke snart" (Jönköpings-Posten 1922-03-03)

Lönnheden, Harald (pastor, Huskvarna): Det handlar om kärlek (Jönköpings-Posten 1969-04-12)

Lönnqvist, Bo: Barnet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Lönnrot, Elias: Kalevala (med svensk tolkning av Björn Collinder) (1835,1849,1970)

Lönnroth, Erik: Riket och dess ledare. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor (1995)

Lövestam, Christina: Se Bardh, Ulla.

Lövestam, Evald: Apokalypsen 3:8b. Se Svensk Exegetisk årsbok (1965).

Lövestam, Evald: Axplock – Nytestamentliga studier (1987)

Lövgren, Oscar: Oscar Ahnfelt (1966)

Lövqvist, Gustaf: Torparnas minnesmärken. Se Miljö och människa i Småland.

Lövås, Edin: Gud har ett ansikte (1993,1995)

Lövås, Edin: Meditation i Andens kraft. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Löwenhielm, Harriet: Jag ville ge min hjärtans lille broder. Se Lindell, Börje.

Löwenhielm, Harriet: Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta. Se Håkanson, Björn.

Löwenhielm, Harriet: Är jag intill döden trött ... Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Mac Gregor, G.H.C.: Att uppenbara och utplåna (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Mackay, W.M.: Another look at the Nicolaitans. Se The Evangelic Quarterly (1973).

MacKenzie, R.: The Messianism of Deuteronomy. Se Catholic Biblical Quarterly (1957).

MacLeod, David J.: Heaven's Hallelujah Chorus: An Introduction to the Seven "Last Things". Se Bibliotheca Sacra (1999).

MacNutt, Francis: Helande för hela människan (1977,1979,1980)

MacRae, A.D.: Light in the Johannine Epistles. Se Tyndale Bulletin (1962).

Maddocks, Morris: Kristet helande i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Madeland, Göran (komminister, Ölmstad): Ge respons (Jönköpings-Posten 1996-05-10)

Madestam, Johannes: Mina första prästår i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Madsen, N.P.: Strandfogdens dotter (1905). Bok nr 140 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Maeterlinck, Maurice: Den underbara trädgården (1904,1921)

Magagula, Isaac: Från hedning till kristen förkunnare. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Magnisson, Johan: En Klevshultspojke - Nedtecknat 1939. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Magnus, Olaus: Historia om de nordiska folken (1555,1982)

Magnuson, Enok. Se Magnusson, Enok.

Magnusson, Agneta. Se Lindström, Olof-Magnusson, Agneta.

Magnusson, Catarina: Smedjan som blev museum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Magnusson, David: Människors olikheter. Se Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet.

Magnus(s)on, Enok: Fattig för vår skull. Se Soluppgången 1956.

Magnusson, Enok (pastor): Samarittjänst (Jönköpings-Posten 1964-08-22)

Magnusson, Eva: Livets kretslopp. Se Vardagsord.

Magnusson, Eva: Men sången glöder (1994)

Magnusson, Gunda: Magnus Gabriel (1993)

Magnusson, J.P: Bref till en lekmannapredikant från en gammal bonde i Småland (1879,1894)

Magnusson, John: Brasilien som missionsfält. Se Soluppgången 1959.

Magnusson, John: Gemenskapen i Kristus (1944)

Magnusson, John (missionssekreterare): Gudstjänstens förnyelse (Jönköpings-Posten 1951-06-01)

Magnusson, John: Kommunism kontra kristen tro (Jönköpings-Posten 1951-12-14)

Magnusson, John: Om svarta kristna (Jönköpings-Posten 1948-04-03)

Magnusson, John: Ångesten, tryggheten (Jönköpings-Posten 1949-09-27)

Magnusson, John: Örebro Missionsförening. Se Svenska Trossamfund.

Magnusson, Karl: Hånger. Se Växjö stift i ord och bild.

Magnusson, L O: Västgöta lagsagas gränser. Se Tabergs Bergslag XXI.

Magnusson, Lars: Bruksmiljö och brukskultur. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Magnusson, Lars: Manufakturerna. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Magnusson, Lennarth (Norrahammar): Gud ser bakom fasaden (Jönköpings-Posten 1984-08-17)

Magnusson, Lennarth (redaktör på tidningen TRO, Svenska Alliansmissionen): Missa inte din chans! (Jönköpings-Posten 1986-11-21)

Magnusson, Lennarth: Trosvittnet - Tro. Se (Soluppgången) 1981.

Magnusson, Lennarth (redaktör, Huskvarna): Äkta eller falskt? (Jönköpings-Posten 1991-07-19)

Magnusson, Lotten: Norrahammars Vävnads- & Tältindustri. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Magnusson, Lotten. Se också Engdahl, Erland-Magnusson, Lotten. Se även Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Magnusson, Nils-Eric: Det glömmer jag aldrig. Se Soluppgången 1964.

Magnusson, Sivan: Hälsningar från "När och Fjärran". Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Magnusson, Ulla: En "ettåring" berättar. Se Soluppgången 1968.

Mahfouz, Nag(u)ib: Bein el-Qasrein (1956). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Mahfouz, Naguib: Mellan de två slotten (= Bein el-Qasrein) (1956,1990)

Mahlalela, P.M.: Kyrkan i Swaziland - träd med många grenar (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Mahmoody, Betty: Inte utan min dotter (1987,1988,1990)

Maile, John F.: The Ascension in Luke-Acts. Se Tyndale Bulletin (1986).

Mailer, Norman: Evangelium om Jesus (1997,1998)

Malm, Bertram (distriktssekreterare): Petri upprättelse och uppdrag (Jönköpings-Posten 1954-04-24)

Malm, Emil: När Gud välsignar (1943)

Malm, Magnus: Finns det bot för själens ensamhet? Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Malm, Magnus: Under mandelträdet (1993)

Malm, O.B. (f.d. krigsminister): Fosterländskt föredrag i Jönköpings stadspark (Jönköpings-Posten 1914-06-23)

Malm, Rolf (pastor, Jönköping): Rykande vekar - brinnande bloss (Jönköpings-Posten 1966-07-09)

Malm, Rolf (adjunkt, aktiv i Korskyrkan, Jönköping): Skapelse och frälsning (Jönköpings-Posten 1988-06-24)

Malmberg, Bertil: Ambitionerna. Se Bohman, Pontus.

Malmberg, Bertil: Det stora spektaklet. Se Håkanson, Björn.

Malmberg, Bertil: Drag mig ur rummets skugga. Se Lindell, Börje.

Malmberg, Bertil: Kristus uppsöker Lucifer. Se Lindell, Börje.

Malmberg, Bertil: Lös din fallskärm. Se Håkanson, Björn.

Malmberg, Bertil: Midnatt. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Malmberg, Bertil: Åke och hans värld (1924,1978)

Malmberg, Sigvard: Kring Kalmar och Möre (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Malmborg, Fredrik von. Se Malmborg, Josef von: Den bedjande majoren.

Malmborg, Josef von: Den bedjande majoren. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Malmeström, Elis (biskop): Fattig men dock rik (Jönköpings-Posten 1951-10-22)

Malmeström, Elis: Julens rika gåva. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Malmeström, Elis (domprost): Vad skulle vi främst önska vårt land? (Jönköpings-Posten 1940-08-02)

Malmgren, Margareta: Det oväntade. Se Hofgren, Allan.

Malmgren, Margareta: Då allting förändras ... . Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Malmgren, Margareta: Följeslagare (1981)

Malmgren, Margareta (ungdomssekreterare): Nutidsungdomen och kristendomen (Jönköpings-Posten 1940-08-12)

Malmquist, Ernst: Världen behöver unga människor med fasta livsnormer (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Malmqvist, Göran: Den långa floden (1970)

Malmsten, Bodil: Det är fortfarande ingen ordning på mina papper (2003)

Malmsten, Verner: Färgmötesresan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Malmsten, Verner: Min mor som evangelist. Se Soluppgången 1972.

Malmsten, Verner: Prosa Poesi Prologer Foton (1989)

Malmsten, Verner: Till Logen Nordstjernan vid 75-årsjubileet den 9 dec. 1967. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Malmsten, Verner: Vaggeryds Gamla missionshus och dess series pastorum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Malmsten, Verner: Vandring till Bondstorp. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Malmström, Bernhard Elis: Ensligheten. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Malmström, Evald: "Det är synd om ungdomen" (Jönköpings-Posten 1941-04-01)

Malmström, Torvald: Vattenkraft och elektricitet. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Malmvall, Bo Eric: Nkinga Hospital i Tanzania. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Malmvall, Filip: Gemensamt krafttag i olika arbetsuppgifter. Se Soluppgången 1966.

Malmvall, Filip: Guds väg i Japan. Se Soluppgången 1959.

Malmvall, Filip: I Kina under ny regim (Jönköpings-Posten 1950-05-26)

Malmvall, Filip: Japan, vårt nyaste missionsfält. Se Soluppgången 1954.

Malmvall, Filip: Kristen mission i Japan. Se Soluppgången 1962.

Malmvall, Filip: Ungdomscentrum i Hamamatsu. Se Soluppgången 1960.

Malmvall, Mathilda: Hur jag blev missionär i SAM. Se Soluppgången 1962.

Malmvall, Mathilda: Röster från Kina. Se Soluppgången 1960.

Mammeri, Mouloud: Den rättfärdiges sömn. Se Mammeri, Mouloud: Le sommeil du juste.

Mammeri, Mouloud: Le sommeil du juste (1955). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Mandela, Nelson. Se Gregory, James-Graham, Bob: Farväl Bafana - Nelson Mandela, min fånge, min vän.

Mandelstam, Karin: Först när jag träffats. Se Bohman, Pontus.

Mandelstam, Karin: Vad några timmar kan stråla. Se Lindell, Börje.

Mandelstam, Osip: Hagia Sofia (1912). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Mangalwadi, Vishal: De fattiga. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mangalwadi, Vishal: Hinduernas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mangs, Frank: Andens budskap till församlingarna (1926,1966)

Mangs, Frank: Besök i natten (Jönköpings-Posten 1949-06-11)

Mangs, Frank: Bot och bättring (Jönköpings-Posten 1949-03-12)

Mangs, Frank: Fören honom till mig (Jönköpings-Posten 1940-08-16)

Mangs, Frank: Helbrägdagörelse och andeliv (1986)

Mangs, Frank: Hem från Genève (Jönköpings-Posten 1947-03-03)

Mangs, Frank: Mästarens väg (1929,1965)

Mangs, Frank: Vad är bön? (Jönköpings-Posten 1949-05-21)

Mangs, Frank: Vinträdet och grenarna. Se Mangs, Frank: Helbrägdagörelse och andeliv.

Mankell, Henning: Ur Hunden som sprang mot en stjärna (1990). Se Svalor flyger ännu.

Mankell, Henning: Innan frosten (2002,2003)

Mankell, Henning: Sträng kyla, Växjö vintern 1985. Se Det ska va' en smålänning.

Manker, Ernst: Lapparna under tre sekler. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 6.

Mann, Thomas: Bergtagen (1913-1924,1976)

Mann, Thomas: Buddenbrooks - En familjs förfall (1901,2002,2005)

Mao, Dun,: Lilla häxan (1932). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Marc-Nattier, Jean: Hertiginnan av Chartres som Hebe (målning) (1744-45). Se Grate, Pontus: Jean Marc-Nattier.

Marciano, Rocky: Så känns det att boxas. Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Marcion. Se Wright, David F.: Marcion.

Marcus, Joel: Rivers of Living Water from Jesus' Belly (John 7:38). Se Journal of Biblical Literature (1998).

Mare, W. Harold: Acts 7: Jewish or Samaritan in Character? Se Westminster Theological Journal (1971).

Margrethe. Se Gjør, Bolette Margrethe.

Markovic, Slobodan (pastor, Korskyrkan, Jönköping): Är det värt att leva? (Jönköpings-Posten 1988-05-27)

Marryat, Frederick: Jakob Ärlig (1834,1836,1951)

Marryat, Horace: Ett år i Sverige (1862,1863). Se Gudmundsgillets Årsbok 1951.

Marshall, Howard: Kristna trosföreställningar. Se Världens religioner.

Marshall, Howard: Luke - Historian and Theologian (1970,1979)

Marshall, Howard: The Significance of Pentecost. Se Scottish Journal of Theology (1977).

Marshall, Howard: Vem var Jesus? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Marshall, Howard: Är Bibeln trovärdig? (1983)

Marstorp, Åke (adjunkt, Baskarp): Hjälp som når fram (Jönköpings-Posten 1971-09-11)

Martensen-Larsen, H.: Stjärnevärlden och vår tro (1913,1915). Bok nr 71 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Martensen-Larsen, H.: Vad jag fick från Sverige. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Martin, Elias Fredric: Staden Jönköping sedd från Dunkehalla (målning) (1837). Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Martin, James P.: History and Eschatology in the Lazarus Narrative, John 11:1-44. Se Scottish Journal of Theology (1964).

Martin, Simon: Exegesis 12. True Light in the World, John 1:1-18. Se Foundations (1991).

Martin, Sir George: George Harrison - En äkta Beatle. Se Det Bästa februari 2004.

Martin, Troy W.: Assessing the Johannine Epithet "Mother of Jesus". Se Catholic Biblical Quarterly (1998).

Martinez, Rodrigo: Så bor Wenner-Gren (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Martinson, Harry: Brev från en oljare. Se Lindell, Börje.

Martinson, Harry: Cikada (1953). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Den förlorade jaguaren (1941). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Den saktmodige. Se Lindell, Börje.

Martinson, Harry: Det enkla och det svåra (1939). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Dikter om ljus och mörker (1971). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Gräsen i Thule (1958). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Kap Farväl (1933). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Midsommardalen (1938). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Natur (1934). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Nomad (1931,1943). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Nässlorna blomma (1935,1957)

Martinson, Harry: Passad (1945). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Svärmare och harkrank (1937). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Utsikt från en grästuva (1963). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Vagnen (1960). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Vägen till Klockrike (1948,1998)

Martinson, Moa: Kyrkbröllop (1938,1986)

Martling, Carl Henrik: Gud vid Medelhavet (2003)

Marx, Karl: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy (1965)

Marx, Karl. Se också McLellan, David: Marx.

Mases, Per: Ryttaren på vita hästen. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:3.

Mason, Alistair: Newman och traktarianerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mastra, Wayan: Evangeliet i sitt sammanhang. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mathewson, D.: A Note on the Foundation Stones in Revelation 21.14,19-20. Se Journal for the Study of the New Testament (2003).

Mathewson, D.: A re-examination of the millenium in Rev 20:1-6: consummation and recapitulation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2001).

Mathewson, D.: Assessing Old Testament Allusions in the Book of Revelation. Se The Evangelical Quarterly (2003).

Mathewson, D.: New Exodus as a Background for "The Sea Was No More" in Revelation 21:1C. Se Trinity Journal (2003).

Mathewson, D.: Revelation In Recent Genre Criticism: Some Implications For Interpretation. Se Trinity Journal (1992).

Mathewson, D.: The Destiny of the Nations in Revelation 21:1-22:5: A reconsideration. Se Tyndale Bulletin (2002).

Matthews, Kenneth A.: John, Jesus and the Essenes: Trouble at the Temple. Se Criswell Theological Review (1988).

Matvejevitj Ivanov, Vladimir: En monolog om det eviga och fördömda: Vad göra och vems är skulden? Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Maugham, W. Somerset: Boksäcken (1933). Se Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller.

Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten (1931). Se Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller.

Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller (1976)

Maugham, W. Somerset: Sammanfattningen (1938,1951)

Maupassant, Guy de: Ett liv (1883,1927,1961,1968)

Mauriac, François: Människosonen (1958,1962)

Maurice, Eric: Ombytta roller. Se Det Bästa februari 2004.

Maxwell, Arthur: Solglitter (1966)

Mbama, Alphonse: L'Eglise Evangélique du Congo. Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet.

Mbiti, John: African Religions and Philosophies (1969)

McCabe, Robert V.: The Meaning of "Born of Water and the Spirit" in John 3:5. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999).

McCartney, Dan G.: The wisdom of James the just. Se Southern Baptist Journal of Theology (2000).

McComiskey, Thomas Edward: Alteration of OT Imagery in the Book of Revelation: Its Hermeneutical and Theological Significance. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1993).

McCullough, J.C.: Anti-Semitism in Hebrews: A Formal Analysis and Theological Conclusions. Se Trinity Journal (1992).

McDonald, H. Dermot: Basilius den store. Se De kristna.

McDonald, H. Dermot: Nestorius. Se De kristna.

McDonald, H. Dermot: William Occam. Se De kristna.

McGehee, Michael: A Less Theological Reading of John 20:17. Se Journal of Biblical Literature (1986).

McGrath, James F.: A Rebellious Son? Hugo Odeberg and the Interpretation of John 5:18. Se New Testament Studies (1998).

McGrath, James F.: Prologue as Legitimation: Christological Controversy and the Interpretation of John 1:1-18. Se Irish Biblical Studies (1997).

McInnes, John: Livsstil i dag. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

McIntyre, Luther B.: Baptism and Forgiveness in Acts 2:38. Se Bibliotheca Sacra (1996).

McKay, K.L.: "I am" in John's Gospel. Se Expository Times (1996).

McKay, K.L.: Style and Significance in the Language of John 21:15-17. Se Novum Testamentum (1985).

McKeating, Henry: Divine Forgiveness in the Psalms. Se Scottish Journal of Theology (1965).

McLellan, David: Marx (1975,1986)

McNair, Philip: Förnyelsens utsäde. Se De kristna.

Meacham, Jon: I giganternas fotspår. Se Det Bästa juni 2004.

Mead, A.H.: The "Basilikos" in John 4:46-53. Se Journal for the Study of the New Testament (1985).

Meadows, A.J.: Naturvetenskapens kristna ursprung. Se Kristen tro - en illustrerad handbok.

Mealand, David L.: The Christology of the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1978).

Medeltidssagor (1900). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918 (1988).

Medvedev, Roy: Nikita Khrusjtjov (1982,1984)

Meek, Theophile James: The Sabbath in the Old Testament: its origin and developement. Se Journal of Biblical Literature (1914).

Meeks, Wayne A.: The first urban Christians – The Social World of the Apostle Paul (1983)

Meerman, I.: Resa genom Småland i Augusti 1798 (1798,1811). Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Meisler, Stanley: Mästerarkitekten Daniel Libeskind bygger historia. Se Det Bästa januari 2004.

Melander, E.: Kortleken, bibeln och vetenskapen (1923). Se Soluppgången, Julkalender för 1923.

Melander, Uljas (pastor, Svenska Alliansmissionen, Jönköping): Är vi ett? (Jönköpings-Posten 1998-09-11)

Melin, Egon: Sjukdomsproblem och helbrägdagörelseunder (1958)

Melin, H.M. (Hans Magnus): Det Nya Testamentet i berigtigad öfwersättning och med nödiga förklaringar (1886)

Melin, Hj. (domkyrkokomminister, Växjö): Herrens kallelser (Jönköpings-Posten 1924-08-01)

Melin, Margareta: Den inre källan - Om Guds närvaro i oss (1985)

Melin, Margareta: Du som vill att jag skall finnas (2002)

Melin, Margareta: Frihet och beroende. Se Vardagsord.

Melin, Margareta: Hitta sitt livs mittpunkt. Se Vardagsord.

Melin, Margareta: Jag vill tala med Gud (1971)

Melin, Margareta: Kärleken en bro (1992). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Melin, Margareta: Vara den jag är (1988)

Melin, Paul-R (komminister, Jönköping): Framtidstro i kyrkan (Jönköpings-Posten 1978-04-14)

Melkersson, Bertil: Min barndom i Ugglekull. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Melkstam, Gunnar: Det kostar - tankar om församlingens inkomster och utgifter. Se Soluppgången 1970.

Melkstam, Gunnar: En framtid full av sång. Se Soluppgången 1985.

Melkstam, Gunnar: Perspektiv på inre missionen. Se Soluppgången 1989.

Melkstam, Gunnar: Pingstförsamlingen blev missionsförsamling. Se Soluppgången 1977.

Melkstam, Gunnar: Årsrapport 1982 - Inre missionen. Se Soluppgången 1982.

Mellan Härån och Rasjön. Årsskrift utgiven av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd(-Hagshult) och Åker. (1978-2007)

Mellberg, J.: Sedan kommo de till Elim. Se Missionsförbundet 1924.

Mellwing, John: En sann lärares porträtt. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Meloden, Romanos: Kontaktion över mötet med Herren (500-talet). Se Rosenqvist, Jan Olof: Bysantinsk antologi.

” .. men Gud gav växten” Örebromissionen 75 år (1967)

Menken, Maarten J.J.: The Origins of the Old Testament Quotations in John 7:38. Se Novum Testamentum (1996).

Menken, Maarten J.J.: The Provence and Meaning of the Old Testament Quotation in John 6:31. Se Novum Testamentum (1988).

Menken, Maarten J.J.: The Quotation from Isa 40,3 in John 1,23. Se Biblica (1985).

Menken, Maarten J.J.: The Textual Form and the Meaning of the Quotation from Zechariah 12:10 in John 19:37. Se Catholic Biblical Quarterly (1993).

Menken, Maarten J.J.: The Translation of Psalm 41:10 in John 13:18. Se Journal for the Study of the New Testament (1990).

Menzies, Stephen-Haglund, Oscar: Handbok för resan från döden till livet (1937; Bibliska förlaget, Askersund)

Mercer, Calvin R.: Jesus the apostle: "sending" and the theology of John. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1992).

Mercure de France mars-april 1907. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Merlmann, J.: John 8:48 in Some Patristic quotations. Se Biblica (1963).

Merullo, Roland: En riktigt bra pappa. Se Det Bästa maj 2004.

Merwe, Dirk G. van der: Towards a theological understanding of Johannine discipleship. Se Neotestamentica (1997).

Mettinger, Tryggve: Eva och revbenet (1984)

Mettinger, Tryggve: Härskarornas Gud. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Mettinger, Tryggve: Namnet och närvaron - Gudsnamn och Gudsbild i Böckernas Bok (1987)

Metz, Wulf: Den som vaknat upp: Buddhismen. Se Världens religioner.

Meyer, F.B.: Icke en bägare, utan strömmar. Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Meyer, F.B.: Väpnen eder (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Meyer, K.G.: Ansgar. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Meyn, Niels: Spökslottet (1949). Meyn, Niels, se också Morris, James.

Michaels, J. Ramsey: The Centurion's Confession and the Spear Thrust. Se Catholic Biblical Quarterly (1967).

Michajlovna Kuzmenkova, Lilija: En monolog om en stum soldat. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Michelmore, Peter: Fångar mitt i djungeln. Se Det Bästa juli 2003.

Mickel i Långhult: Bonden och knallen som besvarade Satans sju frågor (1840-talet?). Se Gustavsson, Per: Småländska sagor.

Mickel i Långhult: När Vår Herre och Sankte Per vandrade på jorden (1844). Se Gustavsson, Per: Småländska sagor.

Midnäs, Karl: Böneceller (1970)

Midnäs, Kerstin: Du tänder sång i mitt hjärta (1984)

Mikultij, Vasia. Se En barnkör.

Miljö och människa i Småland (1975). Smålands Författarsällskaps skriftserie V.

Mill, John Stuart: Mitt liv (1873,1925,1961)

Miller, Edward Leroy: "In the Beginning": A Christological Transparency" Se New Testament Studies (1999).

Miller, Edward Leroy: The Christology of John 8:25. Se Theologische Zeitschrift (1980).

Miller, Edward Leroy: The Johannine Origins of the Johannine Logos. Se Journal of Biblical Literature (1993).

Miller, Edward Leroy: The Logos was God. Se The Evangelical Quarterly (1981).

Miller, Rafael (gråbroder i S:t Franciskus Katolska församling, Jönköping): Att påverka Gud (Jönköpings-Posten 2007-11-09)

Millet, Jean Françoise. Se Rydberg, Viktor: Kvällringning - Millets "Angelus".

Millqvist, Elsa: En gammal gård och dess ägare - Kyrkokvarteret 9 å Storsjöraden vid Stora gatan. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Mills, David W.: The Holy Spirit in 1 John. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999).

Milltoft, Ingemar (pastor, Ölsremma): "Dock icke utan utväg" (Jönköpings-Posten 1966-12-10)

Milne, A.A.: Berättelser om Nalle Puh (1965,1970)

Milosz, Czeslaw: Issadalen (1955,1980)

Min Skattkammare I-IV (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1964-1968)

Min Skattkammare V (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1960)

Min Skattkammare VI (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1970)

Min Skattkammare VII (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1965)

Min Skattkammare IX (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1970)

Minear, Paul S.: The Original Functions of John 21. Se Journal of Biblical Literature (1983).

Minnesskrift över missionsverksamheten i Månsarp 1841-1941 (1941)

Minos, Emanuel: Väckelsen, Jesu tillkommelse och det profetiska Ordet. Se Grundt(r)on.

Missionsförbundet - Illustrerad veckotidning för Svenska Missionsförbundet 1924. Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Missionsvittnet 1964:1 (1964). (Missionsvittnet - organ för Jönköpings distrikt av Svenska Missionsförbundet och Svenska Missionsförbundets Ungdom - Jönköpings Ansgariiförening och dess ungdom)

Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö. Se Ask, BG.

Missionär L.E. Högbergs begravning. Se Missionsförbundet 1924.

Mistral, Frederi (Frédéric): Sången om Rhône (1897,1964)

Mistral, Gabriela: Desolacion (1922,1944). Se Mistral, Gabriela: Dikter.

Mistral, Gabriela: Dikter (1946)

Mitchell, John: Bistånd, handel och utveckling. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mitchell, John: Bröd åt världen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mitternacht, Dieter: Knowledge-making in John 6: A Narrative-Psychological Reading. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2007).

Mitternacht, Dieter-Runesson, Anders: Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet (2006)

Mjöberg, Jöran: Frosseriet i Pär Lagerkvists kvarnberättelse. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Mjöberg, Jöran: Människa och miljö i Vilhelm Mobergs roman Långt från landsvägen. Se Miljö och människa i Småland.

Mo, Yan,: Den genomskinliga rättikan (1986,2014)

Mo, Yan,: Det röda fältet (1987,1997,2013)

Mo, Yan,: Ximen Nao och hans sju liv (2006,2012)

Mo, Yan,: Vitlöksballaderna (1988,2001,2012)

Moberg, Vilhelm: Barnet och sommaren. Se Barndom i Småland.

Moberg, Vilhelm: Berättelse om en frielev (Julfacklan 1937). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Brev från en död (Vid Julbrasan 1930). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Den gulspräckliga ormen (Vadstena Läns Tidning 1920-03-04 och 1920-03-06). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Din stund på jorden (1963,1998)

Moberg, Vilhelm: Doktorn i Duvmåla (Skaraborgs Läns Annonsblad 1933-01-17, 20). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Du tror väl att jag är död - Vilhelm Mobergs brev 1950-1973 (2008)

Moberg, Vilhelm: En sotsäng (Bonniers Vecko-Tidning nr 10, 1928). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: En tröskekarl (Västgöta-Demokraten 1933-12-09). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Folkvandringen som historikerna glömde. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Giv oss jorden! (1939,1956)

Moberg, Vilhelm: Hur historien förfalskas. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Invandrarna. Se Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Jungfru Maria (Social-Demokraten 1923-10-16). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Kvinna i staden (Nya Växjöbladet 1934-03-24). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Långt från landsvägen (1929). Se Mjöberg, Jöran.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Mannen med hästfoten (Vadstena Läns Tidning 1920-04-13). Se Moberg, Vilhelm: Nils Persson underliga försvinnande och andra historier.

Moberg, Vilhelm: Min barndoms somrar (1962,1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Min första julotta (Skåningen Eslöfs Tidning 1924-12-12, Nya Växjöbladet 1924-12-19). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Min svenska historia berättad för folket. Första delen. (1970,1972)

Moberg, Vilhelm: Min svenska historia berättad för folket. Andra delen. (1971)

Moberg, Vilhelm: Mordet på landskapet. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Nils Perssons underliga försvinnande (Vadstena Läns Tidning1920-04-13). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Nils Perssons underliga försvinnande och andra historier (Jultidningen Vintergatan 1939). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Nobels ofredspris. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Nybyggarna. Se Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige.

Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige (1956,1959; 1984)

Moberg, Vilhelm: Om Gud vill och hälsan varar - Vilhelm Mobergs brev 1918-1949 (2007)

Moberg, Vilhelm: Om historiska romaner. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar (1973)

Moberg, Vilhelm: Rasken gör regementsmötet. Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Moberg, Vilhelm: Raskens (1927,2007)

Moberg, Vilhelm: Rid i natt (1941,1991)

Moberg, Vilhelm: Sista brevet till Sverige. Se Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige.

Moberg, Vilhelm: Soldat med brutet gevär (1944,1998)

Moberg, Vilhelm: Sänkt sedebetyg (1935,1961)(Moberg fick sänkt sedebetyg 1912)

Moberg, Vilhelm: Sömnlös (1937,1953)

Moberg, Vilhelm: Torr sommar - berättelse från 1868 (All världens berättare nr 3, 1948). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Utvandrarna. Se Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna.

Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna (1949,1952; 1998)

Moberg, Vilhelm: Vad vet vi i historien? Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Vår merkantila monarki. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Vårplöjning (Nya Växjöbladet 1925-03-13). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser (1990)

Moberg, Vilhelm: Ära - vad är det? Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberly, Walter: Bibelns plats. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Modeen, Esther. Se Sundkvist, Sven Gunnar.

Modéer, Kjell Åke: Lag och rätt (I). Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Modéer, Kjell Åke: Lag och rätt (II). Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Modern svensk teologi – strömningar och perspektivskiften under 1900-talet (1999)

Modern svensk-engelsk ordbok (red. Eva Gomer/Mona Morris-Nygren) (1970,1975)

Modiano, Patrick: Bröllopsresa (1990,1992)

Modiano, Patrick: De dunkla butikernas gata (1978,1980,2014)

Modiano, Patrick: Dora Bruder (1997,2014)

Modiano, Patrick: Familjebok (1977,1979)

Modiano, Patrick: Place de l'Ètoile (1968,1970,2014)

Modig, S.A.: När mor dog. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Modin, Karl: Svenskar som uppfinnare. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Moe, Olaf: Johannes Uppenbarelse (1960,1963)

Moe, Olaf: Logosbegreppet i Johannesevangeliets sammanhang. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Moeller, Henry R.: Wisdom Motifs and John's Gospel. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1963).

Mohlin, Lars-Göran (församlingsassistent, Huskvarna): Jesus vill stilla Din oro (Jönköpings-Posten 1982-01-22)

Molén, Mats: Tro och fakta om vårt ursprung. Se Grundt(r)on.

Molière: Den girige (1668,1966)

Molin, Lars: Ett ljus från höjden. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Molin, Pelle: Ådalens poesi (1897,1986)

Moller, David: En mors kamp, en sons mod. Se Det Bästa november 2003.

Moller, David: Tapperhetens färger. Se Det Bästa april 2004.

Mollstadius, Axel: Jönköpings första brandordning. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1947.

Mollstadius, Axel: Kommendanten på Jönköpings slott Johan Printz. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Mollstadius, Axel: Tabergs Bergslag 1693. Se Tabergs Bergslag VI.

Molombopela, David: Guds ledning med mitt liv. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Moloney, Francis J.: John 1:18. "In the Bosom of" or "Turned towards" the Father. Se Australian Biblical Review (1983).

Moloney, Francis J.: The Fourth Gospel and the Jesus of History. Se New Testament Studies (2000).

Moloney, Francis J.: The Structure and Message of John 13:1-38. Se Australian Biblical Review (1986).

Moloney, Francis J.: The Structure and Message of John 15:1-16:3. Se Australian Biblical Review (1987).

Moloney, Francis J.: Who is "the Reader" in/of the Fourth Gospel? Se Australian Biblical Review (1992).

Mommsen, Theodor: Romersk historia I (1854,1932,1985)

Moncrieff, R.H.: Den unge Andreas' hämnd eller En skotsk martyrs son (1899). Bok nr 102 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Montale, Eugenio: Ovädret och annat (1956,1975)

Montanus. Se Wright, David F.: Montanisterna.

Montefiore, Mose. Se Rydberg, Viktor: Moses Montefiore.

Montgomery, Arthur: Industrialismens genombrott i Sverige (1931,1947)

Montgomery, Arthur: Levnadsstandard och ekonomisk utveckling under de senaste hundra åren. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Montgomery, Hugo: Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr. (1978,1981)

Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid (2002)

Moody, D.L.: Berättelser, anekdoter och tafvor ur lifvet (1881,1900). Bok nr 121 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Moody, D.L.: Enighet (Jönköpings-Posten 1924-01-17)

Moody, D.L.: Föredrag under wäckelserna i England och Skottland (1876). Bok nr 87 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Moody, D.L.: Himlen (1887,1977)

Moody, D.L.: Himmelens lycksalighet (Jönköpings-Posten 1921-04-01)

Moody, D.L.: Stor glädje 1-2 (1877)

Moody, D.L.: Vi skola leva i evighet (Jönköpings-Posten 1921-02-18)

Moody, D.L.: Vissheten om himmelen (Jönköpings-Posten 1921-12-09)

Moore, E.W.: Hvilket är rummet för min hvila? (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Moore, Hamilton: The Book of Revelation. Se Irish Biblical Studies (1987).

Moore, Julianne. Se Collins, Nancy: Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar.

Moore, Robin-Thompson, Chris: Full pott - Historien om jakten på Saddam Hussein, sedd från insidan. Se Det Bästa maj 2004.

Moran, (Broder) Gabriel (Katolska kyrkan, Jönköping): Döden, helvetet och himlen (Jönköpings-Posten 1985-11-15)

Moran, (Broder) Gabriel (Jönköping): Har Du öron - så hör! (Jönköpings-Posten 1977-02-17)

More, Thomas: Utopia - Landet ingenstans (1516,1979,2001)

Morgan, G. Campbell: The Acts of the Apostles (1924,1976)

Morgan, G. Campbell: The Gospel according to Luke (1931,1976)

Morgan-Wynne, J.E.: The Cross and the Revelation of Jesus as egô eimi in the Fourth Gospel (John 8:28). Se Livingstone, Elizabeth A. ed. Studia Biblica 1978, Vol. 2 (1980).

Morgonbris (1922)

Mormons bok. Se Pratt, Parley P.: En varnande röst och undervisning för alla menniskor eller inledning till tron och läran i Jesu Kristi Kyrka af Sista dagarnes Helige.

Morris, James (= Meyn, Niels): Jukan och urskogens gåta (1953)

Morris, James (= Meyn, Niels): Jukans återkomst (1953)

Morris, Leon: Jag tror på uppenbarelsen (1978)

Morris, Leon: The Atonement in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1988).

Morris, Leon: The Gospel according to John. Revised Edition (1995)

Morris, Leon: The Gospel according to St. Luke (1974,1977)

Morrison, Toni: Älskade (1987,1988)

Morton, A.Q.: Revelation. Se Irish Biblical Studies (1997).

Mosesson, Gustav: Andlig tvinsot, dess yttringar och orsaker (Jönköpings-Posten 1914-02-07)

Mosesson, Gustav (rektor): Herrens dag kommer med straff och med luttring (Jönköpings-Posten 1924-05-24)

Motyer, Stephen: The Fourth Gospel - an Appeal to Jews. Se Tyndale Bulletin (1994).

Moule, Charles F.D.: Some Reflections on the "Stone Testimonia" in relation to the Name Peter. Se New Testament Studies (1955-1956).

Moule, Charles F.D.: The Meaning of "Life" in the Gospel and the Epistles of St. John: A Study in the Story of Lazarus, John 11:1-44. Se Theology (1975).

Moule, Handley Carr Glyn (H.C.G): Vingårdsmannens förhoppning (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Mounce, Robert H.: Pauline Eschatology and the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1974).

Mouw, Richard J.: De kristna i Nordamerika. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Moyise, Steve: Authorial intention and the book of Revelation. Se Andrews University Seminary (2001).

Mullens, Henrietta: Prasanna eller Trons seger (1886). Bok nr 157 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Mulveal, Gerard (pater, Jönköping): Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1972-04-08)

Munck, J.: Judekristendomen efter apostlarnas dagar. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1960).

Munk, Kaj: Hoppet förbliver (1941,1942)

Munk, Kaj: Nederlagsstor (1942?, ej senare än 1942)

Munktell, Henrik: Landskapslagar och rikslagstiftning. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Munro, Alice: Godhet allenast och nåd. Se Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner.

Munro, Alice: Ungdomsvännen. Se Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner.

Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner (1990,1993)

Munro, Winsome: The Pharisee and the Samaritan in John. Polar or Parallell? Se Catholic Biblical Quarterly (1995).

Munthe, Axel: Boken om San Michele I (1932,1935)

Murphy, Lisa: 20 sätt att höja kroppens försvar. Se Det Bästa november 2003.

Murphy-O'Connor, Jerome: Jesus and the Money Changers (Mark 11:15-17; John 2:13-17). Se Révue Biblique (2000).

Murphy-O'Connor, Jerome: John the Baptist and Jesus. History and Hypothesis. Se New Tetament Studies (1990).

Muse, Robert L.: Revelation 2-3: a critical analysis of seven prophetic messages. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1966).

Muslim i Sverige (Statens invandrarverk 1981)

Musvosi, Joel Nobel: The concept of vengeance in the book of Revelation in its Old Testament and Near Eastern context. Se Andrews University Seminary Studies (1988).

Müller, Herta: Hjärtedjur (1994,1996,2009)

Müller, Mogens: Have You Faith in the Son of Man? (John 9:35). Se New Testament Studies (1991).

Müntzing, Arne: Ärftlighetsforskning och växtförädling. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Mützenberg, Gabriel: Calvin och de schweiziska reformatorerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mützenberg, Gabriel: Zwingli - den förste av de reformerta teologerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Myhreskog, Fred: Uppe i Eiffeltornet. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Myrberg, Gunilla: Kropp och själ (1989)

Myrbäck, H.: Carl Andersson i Vaxholm – Några minnesblad till hundraårsdagen av hans födelse (1930)

Myrdal, Gunnar: Planhushållning i välfärdsstaten (1960,1961)

Myrdal, Jan. Se Strindberg, August: Ordet i min makt - Läsebok för underklassen.

Myrdal, Janken: Jordbruket och livet på landet. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Myrén, Viktor: De goda fotspåren - Kulturskildring ur folkväckelsens historia (1937)

Myrén, Viktor: Mästaren vid gränsen - Kulturskildring ur folkväckelsens historia (1937)

Månsarp - En krönika om Tabergsbygden (red. Simon Ottosson) (1972)

Månsson, Fabian: Rättfärdiggörelsen genom tron - Skildringar från den frikyrkliga rörelsens genombrott (1916)

Månstensringen (1905,1923). Okänd författare. Bok nr 76 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Månsus, Harry: Arvet som glöder (1989)

Månsus, Harry: En kyrka med bruna ben. Se Vardagsord.

Månsus, Harry: Hopp inför framtiden. Se Vardagsord.

Månsus, Harry: Shalom jord: Om fred, helhetssyn och jordens framtid (1984)

Mårtensson, Ewert: Det nya åldrandet - Vägar till en frisk, verksam och trivsam ålderdom (1995)

Mårtensson, Ewert: Fortsättning följer ... (1992)

Mäster Gudmunds Gilles Årsbok. Se Gudmundsgillets Årsbok.

Möhlstad, Mikael-Frithiofsson, Bengt: En värld av vin, Vinskolan (1996)

Möller, Daniel. Se Frese, Jacob: Avskild från världen.

Möller, Håkan: Helgonbiografi och biskopshistoria. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid".

Möller, Håkan: Johan Olof Wallin och 1819 års psalmbok. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Möller, Wilhelm: Vad lär Gamla Testamentet? (1938)

Möllerström, Carl-Olov: Svenska kyrkan i nutid och framtid. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Möllerström, Carl-Olov (kyrkoadjunkt, Jönköping): Tryggare kan ingen vara (Jönköpings-Posten 1968-12-28)

Möllerström, Carl-Olov (kyrkoherde, Skillingaryd): Välsignad vare Han ... (Jönköpings-Posten 1981-11-28)

Möne, Gordon (komminister): Pessimism eller optimism (Jönköpings-Posten 1940-08-15)

Mörike, Eduard: Mozart på resa till Prag (1955,1981)

Mörike, Eduard: Jezertes hand (1853). Se Mörike, Eduard: Mozart på resa till Prag (1955,1981).

Mörk, Jakob Henrik-Törngren, Anders: Adalriks och Götildas äfventyr (1742-1745). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Mörne, Arvid: Bön i nyårsnatten. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Mörne, Arvid: Plöjaren. Se All Nordens lyrik.

Naipaul, V.S.: Bland de rättrogna - En islamisk resa (1981,1982)

Nakamura, Mamoru: Min tid i Sverige. Se Soluppgången 1963.

Nash, Alanna: Hjärnan bakom stjärnan Elvis Presley. Se Det Bästa juni 2004.

Nasjivankin, Anton. Se En barnkör.

Nationalmuseum Stockholm (1984)

Nazir-Ali, Michael: Muslimernas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ncongwane, B.M: Allianskyrkan i Sydafrika (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Near East School of Theology Theological Review (1993)

Nee, Watchman: Ett dukat bord i öknen (1971)

Neil, B.: Influtna gåvor till Svenska Alliansmissionens Bibelinstitut. Se Trosvittnet den 6 december 1923.

Neil, William: The Acts of the Apostles (1973,1981)

Neill, Stephen: Ekumeniken. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Neill, Stephen: Gud i andra religioner. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Neill, Stephen: The interpretation of the New Testament 1861-1961 (1962,1964,1966,1985)

Neill, Stephen: The Wrath of God and the Peace of God. Se Warren, Max: Interpreting the Cross.

Neirynck, Frans N.: John 21. Se New Testament Studies (1990).

Neirynck, Frans N.: John and the Synoptics: The Empty Tomb Stories. Se New Testament Studies (1984).

Neirynck, Frans N.: The "Other Disciple" in Jn 18:15-16. Se Ephemerides Theologicae Lovanienses (1975).

Nekrasov, Nikolaj: Tankar vid paradingången (1858). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Nelson, Philip och Lizzel: Bref från Pin-chow, Shensi, Kina (Jönköpings-Posten 1906-04-07)

Neotestamentica (1968,1971-1973,1978-1981,1985-1988,1990-1997,1999-2000,2002)

Neruda, Pablo: AMERIKA, jag åkallar inte ditt namn förgäves (1942). Se Neruda, Pablo: Canto General II.

Neruda, Pablo: Canto General I-II (1949,1971)

Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece (1987)

Nestorius. Se Mc Donald, H. Dermot: Nestorius.

Nettervik, Ingrid: Ester Blenda Nordström - den undersökande journalistikens pionjär. Se Kvinnor i Småland II.

Neue Freie Presse 1905-06-20. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Neuhaus, Sinikka: Reformationen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Neuman, Ivar. Se Lindman, Arnold: Ivar Neuman. In memoriam.

Neusner, Jacob: De rabbinska traditionerna om fariséerna före år 70. Prpblemet om muntlig tradition. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1971).

Neusner, Jacob: Genesis Rabbah, The Judaic commentary to the book of Genesis Vol I-III (1985)

Neusner, Jacob: Money Changers in the Temple: The Mishnah's Explanation. Se New Testament Studies (1989).

Neusner, Jacob: Penningväxlarna i templet (Mark 11:15-19). Mishnas förklaring. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1988).

Neuwirth, Hubert: Se Löbl-Schreyer/Neuwirth, Hubert.

Nevins, Allan-Commager, Henry Steele: A Pocket History of the United States (1942,1961)

New Testament Studies (1955/1956,1959,1961-1962,1962/1963,1963/1964,1973,1976/1977,1977-1984,1986,1988-1996,1998-2000)

Newbigin, Lesslie: Kyrkor förenas. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Newman, Ernst: Peter Wieselgren som romantiker och religiös folkväckare (1928). Se Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida.

Newman, John Henry. Se Mason, Alistair: Newman och traktarianerna.

Newton, Richard: Bibelns löften (1886). Bok nr 117 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Bibelns varningar (1887,1893). Bok nr 114 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Bibliska mönsterbilder (1892). Bok nr 118 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Den store lotsen och hans lärdomar (1894). Bok nr 106 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Det bästa af allt (1877). Bok nr 104 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nexø, Martin Andersen: Ditte människobarn I (1923,1924,1982)

Nexø, Martin Andersen: En barndom (1917). Se Nexø, Martin Andersen: Ditte människobarn.

Neyrey, Jerome H.: "I Have Said: You are Gods": Psalm 82:6 and John 10. Se Journal of Biblical Literature (1989).

Neyrey, Jerome H.: Jesus the Judge: Forensic Process in John 8:21-59. Se Biblica (1987).

Neyrey, Jerome H.: The Trials (Forensic) and Tribulations (Honor Challenges) of Jesus: John 7 in Social Science Perspectives. Se Biblical Theological Bulletin (1996).

Neyrey, Jerome H.: What's Wrong With This Picture? John 4, Cultural Stereotypes of Women, and Public Private Space. Se Biblical Theological Bulletin (1994).

Ngandjoko, Elie: Min omvändelse och kallelse. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ngoza, Lydia och Josefa: Hälsning från evangelist Josefa Ngoza och hans hustru Lydia. Se Tabergskretsen av S.A.U 1900-1935.

Nicander, Petrus M.: Lovtal över Jönköping (1670). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944.

Nicholls, Bruce: Alla tror vi någonting. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nicholls, Bruce: Tiden och evigheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nicklason, Olof: Gamla Hjelmseryd - Minnen om en gammal ödekyrka. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Nicklasson, Gösta: Kristus lever (1972)

Nicklasson, Gösta: Missionsförbundet och politiken (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Pröva frikyrkoförbundet igen (1965). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Vart går Missionsförbundet? (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicol, W.: The history of johannine research during the past century. Se Neotestamentica (1972).

Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden (1876,1903). Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet (1881,1908). Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Nielsen, Jerri: Lång natt på Sydpolen. Se Det Bästa september 2003.

Niklasson, Algot: Lydnadens segerkraft. Se Soluppgången 1957.

Nikolajevitj Zjmychov, Ivan: En monolog om hur lätt man blir jord. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Nilbratt, Elvy: Drottning Sofias besök i Vättersnäs anno 1905. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Nilbratt, Elvy: Kravallerna i Jönköping 1948 - "Mina syskon och jag låg skräckslagna under köksbordet". Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Nilbratt, Elvy: År 1929 - en kavalkad om Jönköping för 50 år sedan. Se Gudmundsgillets Årsbok (1978-)1979.

Nilenius, Karl: En missionens pionjär och veteran (August Berg). Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Nilenius, Karl: Kom ungdom, kom med! Se Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud.

Nilenius, Karl: Ställ dig på berget. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Nilson, Peter: Den kosmiska kvarnen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Nilson, Peter: Guldspiken (1985). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Nilsson, Albert: Folklivet under gustaviansk tid. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Nilsson, Albert: Övertro och häxprocesser. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Nilsson, Alfred: Alfred Nilssons dagböcker - En smålandsbonde berättar sitt liv (1971). Sammanställning och redigering: Alf N.son Huus.

Nilsson, Allan T: Jönköpingsvisan och några andra visor upptecknade i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Nilsson, Bertil: Frids- och asylföreskrifter rörande den medeltida sockenkyrkan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Nilsson, Bertil: Kyrka och lärdom. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Nilsson, Bertil: Kyrkorättens utveckling. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid (1998)

Nilsson, Carl H. (pastorsdiakon): Ett kristet kulturproblem (Jönköpings-Posten 1945-08-06)

Nilsson, Carl-Olof: Pingstskolorna. Se Grundt(r)on.

Nilsson, Edith: Se Hulting, Alice.

Nilsson, Elizabeth: En missionsresa i Kina (Jönköpings-Posten 1909-07-15)

Nilsson, Erik (pastor i Baptistkyrkan Betania, Jönköping): Frihet som Kristus ger (Jönköpings-Posten 1989-08-11)

Nilsson, Erik (pastor, Betania, Jönköping): Guds sigill (Jönköpings-Posten 1986-03-07)

Nilsson, Evert: Guds kyrkbygge. Se Soluppgången 1955.

Nilsson, Evert: SAM: s systerkyrka i södra Afrika - snart en verklighet. Se Soluppgången 1973.

Nilsson, Gert: Värdelös eller värdefull? Skapelse och frälsning som problem i teologisk etik. Se Modern svensk teologi.

Nilsson, John: Skona världen! Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Nilsson, Karl-Erik (pastor i Pingstkyrkan, Klevshult): En källa som aldrig sinar (Jönköpings-Posten 2007-01-12)

Nilsson, Konrad: I Lapp-Lisas fjäll (Oviksfjällen) (1944,1945)

Nilsson, Lennart (pastor, Tenhult): Petrus, älskar du mig?" (Jönköpings-Posten 1966-04-16)

Nilsson, Mildred. Se Johansson, Håkan: Som prästgårdspiga hos Kyrkoherde Bredin.

Nilsson, Nils Henrik. Se Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik: Den kristna kyrkan – Från apostlarna till renässansen

Nilsson, P. Alg.: På den nya tegen - En missionsbild från Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Nilsson, Paul: Vestrogothernas kyrka genom solvarven. Se Skara stift i ord och bild.

Nilsson, P.M.: Återkristnandet av Sverige (Expressen 2005-11-06)

Nilsson, Sten: Ett evigt förbund - Festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år (2005)

Nilsson, Sten: Jungman Stens reseskildring (1933-1934). Se Juniorkamraten.

Nilsson (I), Sven: Eskil Kylin - Överläkare vid medicinska kliniken i Jönköping 1926-1945. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst

Nilsson (II), Sven: Andlig friskvård. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Nilsson (II), Sven: Kommunismen som politisk religion. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Nilsson (II), Sven: Namninsamlingens facit. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Nilsson (II), Sven: Steget före – Berättelsen om Kjell Sjöberg (2001)

Nilsson, Tore: En kung abdikerar. Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57 (1956)

Nilsson, Torsten: 10 bud eller inga (1968)

Nilsson, Torsten: Ropet och svaret (1974,1987)

Nilsson Piraten, Fritiof: Bock i örtagård (1933,1971,1981)

Nilsson Piraten, Fritiof: Bokhandlaren som slutade bada (1937,1992)

Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier (1959)

Nilsson Piraten, Fritiof: Högvilt. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: I dimman. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Kapten Anton. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Olofin svarar rätt. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Småländsk tragedi (1936). Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nisser, PerOlof: Den kristna församlingssången. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Njalssagan: Mordbranden på Bergtorshvål (1300-talets början). Se Vikingahistorier.

Nkosi, Moses: Program för en sydafrikaförsamling. Se Soluppgången 1984.

Nkouka, Jeanette: "Det materiella är inte bestående". Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet.

Noack, B.: Arbejdet med Bibeloversaettelsen i Danmark i nyere Tid. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1944).

Nohrborg, Anders: Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning föreställd uti Betraktelser öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagars Evangelier (1771,1926)

Noonan, Peggy: Möte med Mel Gibson - Med tro, hopp och kärlek. Se Det Bästa maj 2004.

Norberg, Arvid: Väckelse och andlig förnyelsesträvan. Se Skara stift i ord och bild.

Norberg, Eva: Ur Position: 1,2 och 3. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Norberg, Eva: Ung kyrka. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Norberg, J.P (missionsföreståndare).: Guds ära kräver det (Jönköpings-Posten 1917-09-07)

Norberg, J.P.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Norberg, J.(P.): Religiös frihet (Jönköpings-Posten 1911-08-26)

Norberg, J.P.: Är det möjligt? (Jönköpings-Posten 1917-06-03)

Norberg, Johan: Globaliseringen lyfter världen. Se Det Bästa mars 2004.

Norberg, Rune: En storhetstid för konst och konsthantverk. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Norborg, Lars-Arne: Jönköping under medeltid och äldre Vasatid. Se Arbman, Holger – Norborg, Lars-Arne: Jönköpings stads historia

Norburg, Härold: Varde ljus! (Jultidningen Soluppgång 1971)

Nordahl, Svante (pastor, Ödeshög): Förhållandet till nästan (Jönköpings-Posten 1968-09-07)

Nordahl Brun, Johan: Første påskedag (1786). Se All Nordens lyrik.

Nordangård, Folke (redaktör, Jönköping): Att mista och att vinna (Jönköpings-Posten 1975-05-30)

Nordangård, Folke: Den blå fyrkanten (1952)

Nordangård, Folke (Jönköping): Frihet - dröm eller verklighet? (Jönköpings-Posten 1976-10-08)

Nordangård, Folke: Mjölnaren och vagnarna (1960)

Nordangård, Folke: Predikanten kommer ... Se Soluppgången 1956.

Nordangård, Folke: Sju systrar (1964)

Nordangård, Folke: Torpet vid källan (1973)

Nordangård, Folke: Vagabond (1960)

Nordangård, Folke: Vår Herre och smålänningarna (1962)

Nordblom, Rolf: Förälskelsen - ljuvlig och riskfylld. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Nordbring, Lennart: Bibelskola 1942 och 1980. Se Soluppgången 1980.

Nordenberg, Bengt: Tiondemöte i Skåne (målning) (1865). Se Gunnarsson, Torsten: Bengt Nordenberg.

Nordenfelt, Thorsten: Anteckningar från Jönköping 1849-1857. Se Nordenfelt, Thorsten: Vad jag sett och hört.

Nordenfelt, Thorsten: Vad jag sett och hört (ca 1913,1971). Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Ur Fruentimmers plikt att uppöva deras vett – Cronstedtska poemboken. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Klagan. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Kärlekens faror. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Lugnet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Min levnads lust är skuren av. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Skönhet en bräcklig glans. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Våroro. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Över en hyacint. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordens Jul 1908. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Nordenskiöld, Erland: Missionärernas insats i det svenska fortbildningsarbetet (Jönköpings-Posten 1917-06-30)

Nordenskjöld, Carl Erik: Svenska forsknings- och upptäcktsresor - Nordostpassagen. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Nordenskiöld, Carl Erik. Se Dahl, Sven-Nordenskjöld, Carl Erik: Jordbruket före storskiftet.

Nordenstam, Bertil: Från Jönköping till Kap och Japan - Linnélärjungen Carl Peter Thunberg. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Nordenstig, Bertil: Bibeln i centrum (Jönköpings-Posten 1956-06-29)

Nordenstig, Bertil (pastor, Betlehemsförsamlingen, Jönköping): Dödsskuggan och livsljuset (Jönköpings-Posten 1956-09-15)

Nordenstig, Bertil (pastor): En ny släkt (Jönköpings-Posten 1960-01-09)

Nordenstig, Bertil: Frikyrkligt herdabrev (Jönköpings-Posten 1955-02-10)

Nordenstig, Bertil (pastor): Löftet om Hjälparen (Jönköpings-Posten 1961-05-20)

Nordenstig, Bertil: Sjuttiofemårig missionsgärning (Jönköpings-Posten 1955-03-24)

Nordenstig, Bertil: Tvångströja eller sann frihet? (Jönköpings-Posten 1953-11-03)

Nordenstig, Bertil: Världshistorisk insats (Jönköpings-Posten 1956-12-20)

Nordh, Elisabeth (diakonissa i Lekeryds pastorat): Närhet och distans (Jönköpings-Posten 1994-10-14)

Nordhall, Bertil (kontraktsprost, Gnosjö): Störst i himmelriket (Jönköpings-Posten 1970-10-03)

Nordin, Eric: Järngänget slår till (1955)

Nordisk Missionshistoria (1949; Emil Birkeli: Norges yttre mission, J.E. Lundahl: Sveriges yttre mission)

Nordisk Revy (sannolikt = "Norden" i Rydberg, Viktor: Varia . . . ") (1885). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen)

Nordlander, Agne: Friedrich Schleiermacher 1768-1834. Se De kristna.

Nordlander, Agne: Döden . . . och sedan. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nordlander, Agne: Korsets mysterium (2005)

Nordquist, Hilda. Se Törnquist, John: Till Hilda Nordquists minne.

Nordquist, Kristina: Svenarums skola Förändring - Utveckling 1964-1996. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Nordqvist, Norma: Mitt älskade missionshus. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.Nordqvist, Sigfrid: Minnesanteckningar från min första tid som lärare. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Nordstrandh, A.H.: Prästhuset i Hulterstad. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Nordström, Ester Blenda: En rackarunge (1919). Se Nettervik, Ingrid: Ester Blenda Nordström - den undersökande journalistikens pionjär.

Nordström, Hilding: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894 (1938)

Nordström, Ingrid: Matvanorna. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Nordström, Ludwig: Nya Jerusalem. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Nordström, Nils: Ett vinterminne från Vättersnäs. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Nordström, Olof: Småländska perspektiv (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Norin, Wiktor: Porträttet (1978)

Norin, Wiktor: Vrakplundraren. Se Soluppgången 1955.

Norlin, Bengt. Se Sjöstrand, Olof: Bengt Norlin - en rektorsgestalt i Jönköping från tiden omkring 1800.

Norman, Gunnar (pastor, EFS, Jönköping): Är du en trogen tjänare (Jönköpings-Posten 1957-08-16)

Norman, Ingegerd: Alla behöver behövas (1998)

Norrgård, Leif (kyrkoassistent, Bjurbäck): Gör bot och bättring! (Jönköpings-Posten 1966-03-12)

Norrlin, Gustaf (kyrkoherde): Den stora, vitklädda skaran inför Guds tron i himmelen (Jönköpings-Posten 1925-07-30)

Norrländska Socialdemokraten (1921-1923)

Nortjé, S.J.: Lamb of God (John 1:29): an explanation from ancient Christian art. Se Neotestamentica (1996).

Nortjé, S.J.: The role of women in the fourth gospel. Se Neotestamentica (1986).

Nouwen, Henri: Att komma hem (1992,2007)

Novum Testamentum, (The Journal) (1966,1969,1977,1979,1981,1984-1985,1988,1990,1994,1996-1998,2000-2001,2003,2005)

Nowak, Sabina. Se Dyson, John: Vargen på frammarsch.

Nu'ayme; Mikhail: Hans Höghet Bejen (1919). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo (1972)

Ny Jord (1889). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Ny Tid (1926)

Nyberg, H.S.: Korah's uppror (Num 16f.). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1947).

Nyberg, Helmer V.: Den dubbla hungern. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Nyberg, Helmer V.: Jaget - och dess omgivning. Se Miljö och människa i Småland.

Nyberg, Helmer V.: Kantat till svenskt stationssamhälle. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Nyberg, Helmer V.: När de nyfödda var hedningar. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Nyberg, Helmer V.: Syneförrättning. Se Barndom i Småland.

Nycop, Carl-Adam: Bil-bröderna Widengren (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Nygaard-Andersen, Christian: Bakom dödens förlåt (1951,1952)

Nygren, Anders: Romarbrevet (1943,1979)

Nygren, Bernt: Så minns jag Hagafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Nygren, Johan. Se Felix.

Nygren, Torsten: Barndomens 30-tal. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Nygren, Torsten: Första telefonstationen. Morfar "Växelmakare" VXF. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Nygren, Torsten: Hela livet hänger på en pinne. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Nygren, Torsten: JG Petterssons Möbel och Träindustri - "Kr 9.60 i veckan". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Nygren, Torsten: "Kom hem och ta bollen med er". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Nyheter från Nicaragua (1989)

Nykvist, G.H.: Bref från Kongo (Jönköpings-Posten 1904-03-05)

Nylund, Bo: De kristna i den nicaraguanska revolutionen. Se Nyheter från Nicaragua 4-5/1989.

Nylundh, Arnold: En skapande paus. Se Steiner, John: Skapande paus ...

Nyman, Magnus: Katolikerna under de svenska reformationerna. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Nyman, Olle: Parlamentarismen i Sverige (1963)

Nyqvist, Herman. Se Allgén, Carl: Herman Nyqvist - skaparen av Fågelmuseet i Jönköpings Stadspark.

Nyrén, Carl. Se Thorsén, Ingemar: Carl Nyrén. Berömd arkitekt med rötter i Jönköping.

Nyrén, J.: Den bedjande tjänarinnan och frukten därav. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Det är fullbordat. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: En god jul och Ett gott nytt år. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Frid vare eder! Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Frukt till Herrens ära. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Guds frälsningskraft. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Guds vilja. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Han är uppstånden. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Helgonens dag. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Inför det nya året. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Inför ett nytt arbetsår. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Jesu ingång i härligheten (Jönköpings-Posten 1921-05-20)

Nyrén, J.: Karl Palmberg. Se Palmberg, Karl: Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Nyrén, J.: Med Jesus på lidandesvägen. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Missionens andliga sida. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Missionärernas barn. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Passionstankar. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: På Nya Vägar och Gamla Stigar (1920). Bok nr 8 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nyrén, J.: Svenska Missions-Förbundets Tacksägelse-, böne- och offervecka den 2-9 november 1924. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Tillkomme ditt rike (Jönköpings-Posten 1924-06-27)

Nyrén, J.: Upplevelser i Ordets tjänst. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Nyréus, Carl-Olof: Hur Bröderna Bergkvist startade metallfirma i Skillingaryd 1945. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Nystedt, Olle: Strövtåg i minnet och dagboken (1963)

Nyström, Harald (prost, Jönköping): När Herren ropar på oss (Jönköpings-Posten 1990-07-13)

Nyström, Rickard: Om oroligheterna i Jarkend. Se Missionsförbundet 1924.

Nyvall, David: En äresak! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Godt är saltet. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Hemmet. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Om våra högtiders stad. Se Zettergren, Manne-Sandmark, Em.: Benådade bygder.

Nyvall, David: Söken Guds rike. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal (1898). Bok nr 131 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nyvall, David: Törstig igen! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Växen! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Några blad ur Hvetlanda Missionsförenings Historia 1859-1899 (ingår i minnesskrift år 1909 med tillägg för perioden 1899-1909)

Nålsögat (1982)

Näver, Pälle: Emma på fällan. Se Kvinnor i Småland.

Näver, Pälle: I minnenas backspegel. Se Miljö och människa i Småland.

Näver, Pälle: Löpsedeln. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Näver, Pälle: Mat och dryck i Småland. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Näver, Pälle: Våren. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Oatman Jr., Johnson (översättning Daniel Hallberg): När jag väl har fullbordat mitt lopp. Se Ask, Kerstin: Anteckningar. Johnson Oatman Jr., född år 1856 nära Medford öster om Philadelphia i östra USA. Död 1922. "Han har skrivit över 3000 psalmer, och ingen evangelisk sångbok anses vara fullständig utan att den innehåller någon av hans sånger." (Jacob Henry Hall 1914)

O'Brien, P.T.: Prayer in Luke-Acts. Se Tyndale Bulletin (1973).

Ocampo, Clarissa. Se Whaley, Floyd: Clarissa Ocampo - Hon fällde presidenten.

Occam, William. Se McDonald, H. Dermot: William Occam.

O'Collins, Gerald - Kendall, Daniel: Did Joseph of Arimathea Exist? Se Biblica (1994).

Odeberg, Hugo: Fariseism och kristendom (1963)

Odeberg, Hugo (professor): Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1965-04-24)

Odeberg, Hugo (professor): Jesus besöker sin hemstad (Jönköpings-Posten 1962-08-25)

Odeberg, Hugo: Nya Testamentet om det Gamla (1945)

Odeberg, Hugo: Skriftens studium, inspiration och auktoritet (1954,1970)

Odeberg, Hugo: The Fourth Gospel (1974)

Odeberg, Hugo-Gilbrant, Thoralf: Illustrerat Bibellexikon I-III (1967)

Odeberg, Hugo. Se också Gerhardsson, Birger: Hugo Odeberg.

Odén, Birgitta: Kyrkan och relationen mellan generationerna. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Odén, Birgitta: Åldrandet och de gamlas levnadsvillkor. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Odencrants, T.H.: Meddelanden angående Jönköpings förening för Inre och yttre Mission (1880)

Odenvik, N(athan): Elias Wolker (1933). Bok nr 34 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Odenvik, Nathan: Några anteckningar om Öckerö socken" (1950)

Odenvik, Nathan: "Vita jungfrun" - en svensk martyr (Helena Sofia Ekblom) under 1800-talet (1949,1950)

O'Donovan, Oliver: The Political Thought of the Book of Revelation. Se Tyndale Bulletin (1986).

Oe, Kenzaburo: Mardrömmen (1964,1969,1994)

Oehlenschläger, Adam: Kristi fødsel. Se Oehlenschläger, Adam: Årets evangelium.

Oehlenschläger, Adam: Laer mig, o skov! At visne glad (1813). Se All Nordens lyrik.

Oehlenschläger, Adam: Årets evangelium (1823). Se All Nordens lyrik.

Ohadike, Don C.: Igbofolkets kultur och historia (1967?,2004). Se Achebe, Chinua: Allt går sönder.

O'Grady, John F.: Recent Developments in Johannine Studies. Se Biblical Theological Bulletin (1982).

O'Grady, John F.: The Good Shepherd and the Vine and the Branches. Se Biblical Theological Bulletin (1978).

Ohlander, Ann-Sofie: Del i den himmelska världen - Minnen från en barndom i Ljuder. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Ohlander, Runa: Hemsocknen (Anderstorp) som jag minns den. Se Växjö stift i ord och bild.

Ohldén, A.: Ett viktigt tidens tecken eller Judafolkets och Palestinas framtid (Jönköpings-Posten 1901-06-22)

Ohldén, A.: Se, jag kommer snart (Jönköpings-Posten 1910-12-03)

Ohlin, Verner: Där jordenes ström upprinner (1984). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ohlinder-Nielsen, Ann-Margreth: "Hur det började" - tropikmedicinens start i Jönköping. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Ohlsson, Elisabet: Barnet är kvinnans moder. Se Soluppgången 1979.

Ohlsson, Ragnar: Abraham Angermannus (1946)

Ohlsson, Ragnar (II) (pastor, Immanuelsförsamlingen, Jönköping): Kristi förklaring (Jönköpings-Posten 1955-07-23)

Ohlsson, Sigurd: Besök i Backadalens Alliansförsamling. Se Soluppgången 1973.

Ohlsson, Sigurd: Från Indiens horisont: Ungdomen kommer. Se Soluppgången 1965.

Ohlsson, Sigurd: Händelser i Indien (Jönköpings-Posten 1935-06-29)

Ohlsson, Sigurd: Kyrkan slår rot i indisk mark. Se Soluppgången 1973.

Ohlsson, Sigurd: Nya vägar (Jönköpings-Posten 1950-12-15)

Ohlsson, Sigurd: Om jag finge börja om igen. Se Soluppgången 1962.

Ohlsson, Sigurd: På en indisk utstation. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Ohlsson, Sigurd: Tchad - missionsland i Afrika. Se Soluppgången 1976.

Ohlsson, Sigurd: Under ungdomens tak. Se Soluppgången 1969.

Oja, Linda: De kloka och renlärigheten. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Okudzjava, Bulat: Georgisk visa (1976). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Olafsen Vinje, Aasmund: Gamle moder (1860). Se All Nordens lyrik.

Olausson, Carl: Torparpojken som blev väckelsepredikant och missionsman. Se Vinterhälsning 1971.

Olén, Gunnar: Kristna Klassiker (1968)

Olin, Martin: Porträtt. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Olin-Nilson, Ulla: Dubbelt upp. Se Det ska va' en smålänning.

Olin(-Nilson), Ulla: Vintertvätt (1986). Se Carlsson, Siewert: Dikt som liv, liv som dikt - Ulla söker de rätta orden.

Olingdahl, Bertil: Funderar du på församlingen (1994)

Oliver, Peter: Familjen Digby (målning) (1635). Se Cavalli-Björkman, Görel: Peter Oliver.

Oliver, W.H. - Aarde, A.G. van: The community of faith as dwelling-place of the Father: "basileia tou theou" as "household of God" in the Johannine farewell discourse(s). Se Neotestamentica (1991).

Oliver, W.H. Se också Lombard, H.A - Oliver, W.H.: A working supper in Jerusalem: John 13:1-38 introduces Jesus' "farewell discourses".

Olivius, Anders: Att möta människor (1985,1990)

Oljelund, Ivan: Barnet i människan (Jönköpings-Posten 1946-12-04)

Oljelund, Ivan: Inbördes hjälp (Jönköpings-Posten 1945-06-20)

Oljelund, Ivan: Lögnens renässans (Jönköpings-Posten 1948-10-06)

Oljelund, Ivan: Markerna ge (Jönköpings-Posten 1945-09-06)

Oljelund, Ivan: Söndagsmorgon (Jönköpings-Posten 1945-09-24)

Oljelund, Ivan: Tystnad och tigare (Jönköpings-Posten 1948-06-19)

Oljelund, Ivan: Vad är en princip? (Jönköpings-Posten 1938-06-25)

Oljelund, Ivan: Vänner emellan (Jönköpings-Posten 1945-11-05)

Ollén, N.P.: En kyrka under polisuppsikt (Jönköpings-Posten 1937-03-05)

Ollén, N.P.: Rasmotsättningar och kristen mission. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Olofsgård, Jakob (ungdomspastor, Allianskyrkan, Jönköping): Samhällsansvar (Jönköpings-Posten 2002-10-18)

Olofsgård, Olle: Guds och människors rike (1974)

Olofsson, Arne: Att ange hur landet ligger och vartåt det lutar. Om ordet "klimat" och dess släktingar. (Humanistdagboken 2007. Nr 20. Klimat. Göteborgs universitet.)

Olofsson, Bernth: Barnet i krubban. Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Olofsson, Folke T.: Högkyrklighetens teologi. Se Modern svensk teologi.

Olofsson, O.: Barnaskapets ande. Se Missionsförbundet 1924.

Olofsson, S.: Septuaginta och äldre judisk tolkningstradition. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1993).

Olofsson, Uno (pastor, Mullsjö): Livets bröd (Jönköpings-Posten 1961-03-11)

Olovson, Alex: En levande väg (1928)

Olrog, Ulf Peder: Filosofisk dixieland. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Olson, Bruce E.: Driven av kärlek (1973,1974,1975)

Olsson, Arne (kyrkoherde, Habo): Söndag - tacksägelsedag (Jönköpings-Posten 1973-10-13)

Olsson, Bernt: 1695 års psalmbok. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Olsson, Birger: Allenast med beläten och figurer. Om Luthers försök att förstå Johannes uppenbarelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1985).

Olsson, Birger: Att umgås med texter. Se Kieffer, René-Olsson, Birger: Exegetik idag.

Olsson, Birger: Bibeln på svenska. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Olsson, Birger: Bildtalet om herden och hans får. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Olsson, Birger: Den svenska bibeln. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Olsson, Birger: Första Petrusbrevet (1982)

Olsson, Birger: Förändringar inom svensk bibelforskning under 1900-talet. Se Modern svensk teologi.

Olsson, Birger: Messiasbekännare i Johannesskrifterna. Se Mitternacht-Runesson.

Olsson, Birger: Mission a la Lukas, Johannes och Petrus. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Olsson, Birger: Moderna bibelkommentarer och omoderna. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1981).

Olsson, Birger: Structure and Meaning in the Fourth Gospel (1974)

Olsson, Birger. Se också Hartman, Lars-Kieffer, René-Olsson, Birger.

Olsson, Birgit: Smedjorna på Klockaregården. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Olsson, Bror: Anders Elfving. Se Åberg, Göran: Växjö stift i historia och nutid.

Olsson, Bror: Biskopar i Kalmar. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Emigrationen. Pionjärer i U.S.A. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Olsson, Bror: Kalmar stift. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Prästgården som kulturhärd - Gamla kalmarstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Studier och lärdom - Krönikor och folkvisor. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Olsson, Bror: Vetenskapen blir en makt. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Olsson, Gun (pastoratsadjunkt, Huskvarna): På en plats nära Gud (Jönköpings-Posten 1985-01-18)

Olsson, Harry (kyrkoadjunkt, Norrahammar): En utjämning skall ske (Jönköpings-Posten 1968-06-29)

Olsson, Harry (pastor i Norrahammars missionsförsamling): Från fängelse till barnaskapets frihet (Jönköpings-Posten 1950-05-05)

Olsson, Harry (pastor, Jönköping): Onda ord och goda (Jönköpings-Posten 1959-08-14; Olsson, Harry = Olsson, Harry, kyrkoadjunkt)

Olsson, Jan Olof: 1914 (1968)

Olsson, Jan Olof: Stationssamhällen (1968). Se Svenska Turistföreningens åsrsskrift 1968.

Olsson, Josef E. (pastor, Falköpings missionsförsamling): Räddad till livet (Jönköpings-Posten 1958-07-30)

Olsson, Lars: Sverigelägret samlade 3.200 tonåringar (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Olsson, Lars-Henrik: Fagerhults Plantskola 100 år. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Olsson, Lennart: Kyrkväktaren August Grahn på Karlsbygget. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Olsson, Lennart: Roparerörelsen i Hagshult under 1840-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Olsson, Lennart: Så berättar Hagshults gamla stämmoprotokoll. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Olsson, Olov: Betraktelser vid kyrkoårets början. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Olsson, Ragnar: Frihet - för vem? (Jönköpings-Posten 1948-08-25)

Olsson, Ragnar: Hitler - sömngångaren (Jönköpings-Posten 1936-04-20)

Olsson, Ragnar: Jönköpings skola (Jönköpings-Posten 1952-10-14)

Olsson, Ragnar: Makt och rätt (Jönköpings-Posten 1956-10-13)

Olsson, Ragnar: Pedagogiska metoder (Jönköpings-Posten 1950-04-19)

Olsson, Ragnar: Rasfrågan i Sydafrika (Jönköpings-Posten 1951-07-04)

Olsson, Ragnar: Stalins fall (Jönköpings-Posten 1956-06-25)

Olsson, Vibeke: Dagsmejans hopp (1984)

Olsson, Vibeke: Molnfri bombnatt (1995). Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Olsson, Walter: Fången 177 har rymt (1954)

Olsson, Walter: Mysteriet i Nya Real (1957)

Olsson, Walter: Operation Notskär (1953)

O'Neill, Eugene: Lång dags färd mot natt (1956,1958)

O'Neill, Helen: Mördaren på klippan. Se Det Bästa november 2003.

O'Neill, J.C.: Making Himself Equal With God (John 5:17-18). The Alleged Challenge to Jewish Monotheism in the Fourth Gospel. Se Irish Biblical Studies (1995).

O'Neill, J.C.: Son of Man, Stone of Blood. Se Novum Testamentum (2003).

O'Neill, J.C.: The Jews in the Fourth Gospel. Se Irish Biblical Studies (1996)

Ongman, John: Bibelns enhetlighet (1906). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Blod och eld (1911). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: De eviga straffen (1923). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Dopet i den helige Ande (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Dopets betydelse eller ett försök att utjämna klyftan mellan barndöparna och baptisterna (1891,1902). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: En ostrafflig arbetare (1890). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Filadelfiaförsamlingens i Örebro verksamhet (1911). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Församlingsläraren och hans kall (1913). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Försoningen genom Jesus Kristus (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Försoningsläran (1913). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Förutsättningarna för en sund bibeltolkning (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Guds församling (1909). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Herren kommer - Profetiornas uppfyllelse (1915). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Huru skola våra församlingar få större bibelkunskap (odaterad föreläsning; sannolikt någon gång under 1910-1920-talen). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Kortfattad framställning av Bibelns grundsanningar (1911). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Kristlig offervillighet eller Det fördärvbringande festväsendet (1900). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Kvinnans rätt att förkunna evangelium (1900). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Känn tiden, i vilken du är sökt (1906). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Sabbaten eller Herrens dag (1891). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Ungdomen och levnadskallet (1901). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Vad menas med hedningarnas tider, när börja och när sluta de? (1903) Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Varningsrop i avfallstider (1910). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Villkoren för sann framgång i kristlig verksamhet (1890). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Är bibeln Guds ord eller innehåller den Guds ord? (1902). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman-minnen – Personliga minnen av ett 25-tal författare från pastor John Ongmans liv och verksamhet (1939)

Ongmans samlade skrifter I, John (1931)

Ongmans samlade skrifter II, John (1931)

Ongmans samlade skrifter III, John (1934)

Onkel Adam: Se Wetterbergh, C.A.

Ord och Bild (1893). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen)

O'Regan, Christopher: Ett märkvärdigt barn - Gustav III:s son (2007)

Origenes: Om Moses strålande ansikte och om slöjan som han satte över det. Se Från tid och evighet.

Origenes. Se också The Ante-Nicene Fathers Vol IV, X samt Bray, Gerald: Origenes. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ortberg, John: Kärleken jag längtar efter (1998,2001)

Ortberg, John: Livet jag längtar efter (1997,2002,2005)

Orwell, George: 1984 (1949,1984)

Orwell, George: Nittonhundraåttiofyra (1949,1964)

Osborne, Basil: A Folded Napkin in an Empty Tomb: John 11:44 and 20:7 Again. Se Heythrop Journal (1973).

Osborne, Grant R.: Theodicy in the Apocalypse. Se Trinity Journal (1993).

Osborne, Grant R.: Tusenårsriket. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Osborne, June: Man och kvinna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Oscar II: Mina memoarer I (1874 - 1897,1960)

Oscarsson, Gunne: Arvet från Franson (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Gunne: Fungerande kristendom? Se Soluppgången 1970.

Oscarsson, Gunne: Guds mission - i Guds värld - på Guds sätt. Se Soluppgången 1990.

Oscarsson, Gunne: Olika sekelskiftesstämningar 1900 och 2000 - vad kan vi lära? Se Soluppgången 1999.

Oscarsson, Gunne: Om evangelisation ... Röster från en studiegrupp. Se Soluppgången 1983.

Oscarsson, Ingemar: Pressen. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Oscarsson, Lars: Glimtar ur församlingslivet i Södra Unnaryd under 1800-talet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Oscarsson, Peter (H.): Han hade lämnat allt. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Oscarsson, Peter (H.): Indien, behoven och möjligheternas land. Se Soluppgången 1960.

Oscarsson, Peter H.: Kristi församling i nydaningens Indien. Se Soluppgången 1970.

Oscarsson, Roland: Bibelöversättning och alfabetisering (2000). Se Vi är inte färdiga . . .

Oscarsson, Roland: Det ofullbordade uppdraget. Se Soluppgången 2000.

Oscarsson, Roland: Egypten - Framtidsdrömmar mitt i slummen (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland: Indien - Missionärsrapport. Se (Soluppgången) 1981.

Oscarsson, Roland: Indien - Nya utmaningar i gammalt missionsland (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland: Konflikter och möjligheter i Indien. Se Soluppgången 1990.

Oscarsson, Roland: Mission - ett sätt att leva!. Se Soluppgången 1995.

Oscarsson, Roland: Mission - är församlingen huvud eller svans? Se Soluppgången 1999.

Oscarsson, Roland: Möjligheter i dagens Indien. Se Soluppgången 1982.

Oscarsson, Roland: Utbildning (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland (Svenska Alliansmissionen): Vem skall jag följa? (Jönköpings-Posten 1994-04-15)

Oscarsson, Roland. Se också Gunnarsson, Tore-Oscarsson, Roland: Samtal om spännande, gemensam framtid.

Osei-Mensah, Gottfried: Polygami. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ossian-Nilson, K.G.: Félicie från Carcasonne. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Ossiannilsson, K.G.: Tomten. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Ostelius, Hans: Mor Selmas resa (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Oterdahl, Jeanna: Blommornas bok (1905). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Oterdahl, Jeanna: Bukett i november (1949)

Oterdahl, Jeanna: Hos mor Malena. Se Oterdahl, Jeanna: Blommornas bok.

Oterdahl, Jeanna: Israel (Jönköpings-Posten 1951-10-24)

Ottosson, Börje. Se Engkvist, Sven - Ottosson, Börje: A 6 Försvarshistoriska Museum - Ett stadshistoriskt museum i Jönköping.

Ottosson, Lars-Göran (rehabiliteringsläkare, aktiv i Immanuelskyrkan, Jönköping): Bejaka Jesu inbjudan (Jönköpings-Posten 2007-07-20)

Ottosson, M.: Tempel och palats i Jerusalem och Beth Shan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977).

Ottosson, Magnus: Hanna Ouchterlony - Den svenska Frälsningsarméns grundare. Se Kvinnor i Småland II.

Ottosson, Simon: "Ene-Nisse" - en händig bergslagsbo. Se Tabergs Bergslag V.

Ottosson, Simon: Ett vänporträtt av Karl Fransson (1968). Se Andersson, Karl-Erik: Arvet från Kåperyd.

Ottosson, Simon: Med penna och skrivmaskin hemma och långt borta (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Musik och sång ger åt själen vingar (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Juniorförening - träningsfält för tro och liv (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Kristliga Hornmuskkår - Åren 1927-1952 (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Tändsticksfabrik - Ett tjugofemårsminne. Se Tabergs Bergslag VI.

Ottosson, Simon: Tre mynt från Månsarps gamla kyrka. Se Tabergs Bergslag V.

Ottosson, Simon: Våra skolpojkar i Kongo (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon. Se också Månsarp - En krönika om Tabergsbygden.

Ouchterlony, Hanna. Se Ottosson, Magnus: Hanna Ouchterlony - Den svenska Frälsningsarméns grundare.

Oudry, Jean-Baptiste: Tax och jaktbyte (målning) (1740). Se Grate, Pontus: Jean-Baptiste Oudry.

Outram, James. Se Rydberg, Viktor: Outram.

Oxenden, Ashton: Ruts Historia (1899)

Oxenstierna, J.G.: Idrott och friluftsliv. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Oxenstierna, J.G.: Svensk gymnastik från Ling till våra dagar. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Oxenstierna, Johan Gabriel. Se också Tegnér, Esaias: Inträdestal i Svenska akademien.

P., Katia: En monolog om att vi inte kan leva utan Tjechov och Tolstoj. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Paaske, Oluf E.: Pånyttfödd. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Pache, René: Bibelns inspiration och auktoritet (1977)

Pache, René: Livet efter detta (1968)

Packalén, Bror C. (kyrkoherde, Vireda): "I ären alla bröder" (Jönköpings-Posten 1975-08-09)

Packalén, Bror C. (komminister, Vireda): Immanuel - Gud med oss (Jönköpings-Posten 1971-12-24)

Packer, James Innel: Gud: Från kyrkofädernas dagar till vår tid. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Packer, James Innel: Gud är. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Packer, James Innel: I Want to Be a Christian (1977,1978)

Packer, J.I. (= James Innel): Protestanternas tro. Se De kristna.

Packer, James Innel: Puritanerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Padilla, C. René: Latinamerikas kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Padilla, C. René: En tro för folket. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Padilla, C. René: Frigörelsens tidevarv. Se De kristna.

Paffenroth, Kim: Famines in Luke-Acts. Se Expository Times (2001).

Page, Sydney H.T.: Revelation 20 and Pauline eschatology. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1980).

Pagels, Elaine: Adam, Eva och ormen (1988,1989)

Pahlmblad, Christer: Gudstjänstliv och gudstjänstbruk i 1600-talets Sverige. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Painter, John: John 9 and the Interpretation of the Fourth Gospel. Se Journal for the Study of the New Testament (1986).

Painter, John: The Farewell Discourses and the History of Johannine Christianity. Se New Testament Studies (1981).

Painter, John: Theology, Eschatology and the Prologue of John. Se Scottish Journal of Theology (1993).

Painter, John: Tradition and Interpretation in John 6. Se New Testament Studies (1989).

"Palettskrap", Jultidningen (1892). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Palm, Anders-Stenström, Johan: Den Svenska Sångboken (1997)

Palm, August. Se Hallgren, Sive: "Mäster Palm" i Jönköping.

Palm, Erik: Äreminnen. Se Palm, Erik: Äreminnen och Personalier.

Palm, Erik: Äreminnen och Personalier (1920). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Palm, Göran: Det ljusnar redan. Se Håkanson, Björn.

Palm, Göran: Sverige - en vintersaga 2 (1989). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Palm, Göran: Öland - Stiftets Österland. Se Växjö stift i ord och bild.

Palm, Leif. Se Boberg, Kåre-Palm, Leif: Busstillverkningen - en parentes i Vaggeryds industriella historia.

Palm, Per-Olof: I arkens kölvatten. Se Boken om Skansen.

Palm, Stina: En jul fick jag en liten röd kälke . . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Palm, Thede: En märkvärdig epok i mekanisk utövning. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Palm, Thede: Från gruvor och bruk. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Palm, Thede: Tro och kult vid vikingatidens slut. Se Svenska folket genom tiderna 1.

Palm, Valfrid: Smålänningar. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Palmaer, Georg: Den väst-centralafrikanska missionskonferensen (Jönköpings-Posten 1946-08-02)

Palmaer, G(eorg?): Ur en läkaremissionärs erfarenheter (Jönköpings-Posten 1918-05-04)

Palmberg, Gottfrid: Vår mission i Kaschgar. Se Missionsförbundet 1924.

Palmberg, Karl: Han utgaf sig själf för mig. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Palmberg, Karl: Himlarnes rike (Jönköpings-Posten 1905-03-31)

Palmberg, Karl: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Palmberg, Karl: Jönköpings missionsförenings årsberättelse för år 1901 (Jönköpings-Posten 1902-03-10)

Palmberg, Karl: Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad (1923)

Palmberg, Karl: Kristus dödens motgift. Se Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898.

Palmberg, Karl: Minnestal vid Wieselgrensfesten i Jönköping den 30 sept. 1900. (Jönköpings-Posten 1900-10-01)

Palmberg, Karl: Pilgrims tillfälliga betraktelser (1916,1921)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Första årgången. Predikningar över nya högmässotexterna. (1913; Palmberg 1842-1920: Präst i Hagshult, Sandseryd och Månsarp. Teoretisk teologisk examen i Uppsala 1869. Praktisk teologisk examen i Uppsala 1870. Lärare vid Johanneslunds missionsinstitut 1870-1873. Ordförande i Jönköpings Missionsförening 1886-1911)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Andra årgången. Predikningar över nya högmässotexterna. (1914)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Tredje årgången. Predikningar över de gamla evangelietexterna. (1918)

Palmberg, Karl: Är införandet af allmänt rusdrycksförbud möjligt? (Jönköpings-Posten 1907-05-25)

Palmberg, Karl. Se också Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida.

Palmborg, Gustaf (pastor, Salemförsamlingen, Jönköping): Porten och vägarna (Jönköpings-Posten 1959-07-17; BG Ask-kommentar: Osäkert om uppgiften i Jönköpings-Posten om församlingstillhörighet är riktig. Palmborg var vid denna tid pastor i Saronförsamlingen, jämför uppgift i Jönköpings-Posten 1958-08-09, vilket emellertid inte utesluter att han också kan ha varit pastor i Salemförsamlingen)

Palmborg, Nils: Ett menageri i Jönköpings lärdomsskola på Es. Tegnérs tid. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Palmgren, Björn: Jönköpings teater under förra seklet. Se Gudmundsgillet Årsbok (1966-)1968.

Palmkvist, Karl: Från vårt fält vid Musana - Hur de infödda kristna söka att fylla sin kallelse. Se Missionsförbundet 1924.

Palmqvist, Efraim: De som bröto marken (1945)

Palmqvist, Efraim: Då trädde Jesus fram. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Palmqvist, Efraim: Filip Melanchton. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Palmqvist, Efraim: I Människosonens tecken (1947)

Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida (1942)

Palmqvist, Efraim: Klippan som följde dem (1939)

Pamment, Margaret: The Fourth Gospel's Beloved Disciple. Se Expository Times (1983).

Pamuk, Orhan: Herr Cevdet och hans söner (1982,2008)

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Konungens dotter (1873,1896). Bok nr 172a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Isabella Alden, född år 1841 i Rochester, New York, USA. Död 1930. Författare som skrev om "love to God and love to her fellow-men".

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Rubens hinder (1898,1911,1919). Bok nr 48 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Tre människobarn (1871,1912). Bok nr 55 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Parker, Pierson: John the Son of Zebedee and the Fourth Gospel. Se Journal of Biblical Literature (1962).

Parker, Pierson: Two Editions of John. Se Journal of Biblical Literature (1956).

Parkin, V.: "On the Third Day there was a wedding in Cana of Galilee" John 2:1. Se Irish Biblical Studies (1981).

Parland-von Essen, Jessica: Flickors fostran. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Parmestål, Ingvar: Modergudinnan Ana även kallad Moder Jord. Se Kvinnor i Småland.

Parnham, F.S.: The Miracle at Cana. Se The Evangelical Quarterly (1970).

Parra, Violetta: Gracias a la vida (1967). Se Åhman, Brita: Jag vill tacka livet.

Parsons, Mikeal C.: Appendices in the New Testament. Se Themelios (1992).

Pascal, Blaise: Tankar (1662,1669,1670,1971)

Pascal, Blaise. Se också Baude, Marguerite: Blaise Pascal.

Paschal, R. Wade: Sacramental Symbolism and Physical Imagery in the Gospel of John. Se Tyndale Bulletin (1981).

Passarge, L.: Resa i Sverige 1865 (1865,1868). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Pasternak, Boris: Doktor Zjivago (1957,1958)

Pasternak, Boris: Getsemane. Se Pasternak, Boris: Doktor Zjivago.

Patric, Dale: The Rhetoric of Revelation. Se Horizons in Biblical Theology (1994).

Patterson, Richard D.-Travers, Michael: Contours of the Exodus Motif in Jesus' Earthly Ministry. Se Westminster Theological Journal (2004).

Patursson, Roi: Som (1987). Se Myrberg, Gunilla: Kropp och själ.

Paul, Leslie: Alternatives to Christian Belief (1967)

Pauli, Clara: Dagbok från överfart till Amerika (1854). Se Pauli, Clara: Mina upplefvelser.

Pauli, Clara: Mina upplefvelser (1917-18,2011)

Pauli, Clara. Se också Hasselberg-Pauli, Clara.

Paulien, Jon: Recent Developments in the Study of the Book of Revelation. Se Andrews University Seminary Studies (1988).

Paulsen, Marit: Jesus - man, mes eller Gud? Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Paulson, Berthil. Se Thureson, Birger.

Paulson, Mats: Jesus kom aldrig till Branäs (2001)

Paulsson, Etelka (diakon, Svenska kyrkan, Mullsjö): Det levande ordet (Jönköpings-Posten 2003-02-21)

Paulsson, Etelka (diakon, Svenska kyrkan, Mullsjö): Nåd och tjänst (Jönköpings-Posten 2005-01-21)

Paulsson, Hasse: Hovslätt 100 år - Kortfattad hovslättshistoria. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Paulsson, Hans (= Hasse) (ungdomsinstruktör, Hovslätt): Lyssnar vi? (Jönköpings-Posten 1969-05-24)

Paulsson, Hasse. Se också Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Paz, Octavio: Den frånvarande (1937?). Se Paz, Octavio: Vid världens strand.

Paz, Octavio: Vid världens strand (1960,1969,1990)

Peale, Norman Vincent: Hur man gör livet rikt (1958)

Peattie, Donald Culross: Hollywoods främsta dam - Ingrid Bergman (1943). Se Det Bästa juli 2003.

Pember, G.H. (George Hawkins).: Jordens första tidsåldrar och deras samband med den moderna spiritismen och teosofien (1876,1898). Bok nr 74 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pendrick, Gerard: Monogenês. Se New Testament Studies (1995).

Per-Jönsson, Knut. Se Ydrefelt, Agne: Knut Per-Jönsson på Munksjö - internationell överingenjör.

Perez, Pablo E.: Centralamerika - ett slagfält. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid (1999)

Pernow, Birger (missionsföreståndare): Judarnas nöd, vårt ansvar (Jönköpings-Posten 1938-12-07)

Pernveden, Lage: Det handlar om himlen. Se Växjö stifts Hembygdskalender 1995/96.

Pernveden, Lage: Församlingen (1978)

Pernveden, Lage: Mycket nära - Andakter kring de gammaltestamentliga predikotexterna (1983)

Perry, John M.: The Evolution of the Johannine Eucharist. Se New Testament Studies (1993).

Perse, Saint-John: Jord Vindar Hav (1960)

Perse, Saint-John: Vindar (1944-45). Se Perse, Saint-John: Jord Vindar Hav.

Person, Bengt-Arne: Kavaljersliv, herrgårdsbaler och brunnsdrickning. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Persson, B. Edwin: Ingen ursäkt för synden (Jönköpings-Posten 1943-02-26)

Persson, B. Edwin: Övervinn (Jönköpings-Posten 1946-06-21)

Persson, Einar: Christian von Schéeles grav i Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1982.

Persson, Einar: Eckersholms Bruks Historia 1612-1733. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Persson, Einar: Fromhet och vandel i Byarums socken under 1700-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Persson, Einar: Kyrkvärdsämbetet och Kyrkvärdar i Byarums socken 1672-1989. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989.

Persson, Einar: Mårten Bengtssons i Vederyds trolovning år 1652. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Persson, Einar: Ogille kulle och den medeltida gränsen mellan Finnveden och Njudung. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Persson, Einar: Prästgraven på Bodamon. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Persson, Einar: Prästänkorna på Finnabygget. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Persson, Einar: Skamshål och paradis. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Persson, Einar: Sockenbildningens förkristna bakgrund i Östbo härad. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Persson, Einar: Tabergs bruks räkenskaper 1613-1618. Se Tabergs Bergslag XVII.

Persson, Einar: Trolldomsmål och religionsbrott i Byarums socken under 1600-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Norra Mo församling): Gud är större än vi kan förstå (Jönköpings-Posten 2007-09-07)

Persson, Ingemar (kontraktsprost, Lekeryd): Helt vanliga kristna ... (Jönköpings-Posten 1989-11-03)

Persson, Ingemar (kontraktsprost, Lekeryd): Jesus övervinner ondskan (Jönköpings-Posten 1991-03-01)

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Barnarp och ödestugu församlingar): Samhällsansvar (Jönköpings-Posten 2000-11-10)

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Lekeryd): "Till vem skulle vi gå?" (Jönköpings-Posten 1993-10-15)

Persson, Iris: Hittat vid källan (1981)

Persson, Leif (pastor i Grännabygdens församlingskrets av Svenska Missionsförbundet): Ty ingenting är omöjligt för Gud (Jönköpings-Posten 2002-03-15)

Persson, Matilda (barn- och ungdomsledare i Pingstkyrkan i Habo): Fira gudstjänst varje dag (Jönköpings-Posten 2007-08-03)

Persson, Stig: Kinna källa. Se Byarums Hembygdsförening 1964.

Persson (P:n) Nilsson, Martin: Arsinoe Filadelfos. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Persson (P-n) Nilsson, Martin: Delfi. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Persson (P-son) Nilsson, Martin: Folkfester och julseder. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Persson (P:n) Nilsson, Martin: Humanistisk vetenskap i våra dagars Sverige. Se Svenska folket genom tiderna 13.Persson (P:n) Nilsson, Martin-Hanell, Krister: Forntidens historia (1935,1948,1958,1961)

Petersen, Emilie. Se Åberg, Göran: Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk.

Peterson, Carl Fr.: Guldkonungen (1915). Bok nr 26 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Carl Fr.: Kapten Ankarbergs passadnätter (1920). Bok nr 13 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Carl Fr.: Skeppsprästen på Canton (1911,1920). Bok nr 72 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Folke: Kalmarbygden intill stiftsbildningen. Se Växjö stift i ord och bild.

Peterson, Frithiof. Se Gording, Röl.

Peterson, Fritz: Det brutna alabasterkärlets predikan (Jönköpings-Posten 1934-03-23)

Peterson, Fritz: Det underbara julbudskapet. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Peterson, Fritz: Detta vänta vi (Jönköpings-Posten 1930-12-04)

Peterson, Fritz: Jesu trefaldiga vittnesbörd (Jönköpings-Posten 1930-11-06)

Peterson, Fritz: Min barndoms julminne. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Peterson, Fritz: Några minnen i samband med Jönköpings missionsförening. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Peterson, Fritz: Valet, uppgiften och förmånen (Jönköpings-Posten 1934-09-07)

Peterson, Gunnar: En moders förbön för sin son. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Peterson, Gunnar: Jesu makt över sjukdom och död (Jönköpings-Posten 1953-09-18)

Peterson, Gunnar: När väckelsen kom. Se Soluppgången 1954.

Peterson, Gunnar: Reformationsdagens budskap (Jönköpings-Posten 1954-05-15)

Peterson, Gunnar. Se också Fjellestad, Gunnar.

Peterson, Hans: Pelle Jansson, en kille med tur (1970)

Peterson, Luther (predikant i Svenska alliansmissionen): Jesus och Sackeus (Jönköpings-Posten 1951-01-12)

Peterson, Luther: Se också Gustafsson, Bengt-Peterson, Luther: Veteranerna berättar.

Peterson, Margit: En söndagsskolfest (1937). Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Peterson, Sivert: Pingstväckelsen i Tabergsdalen. Se Månsarp - En krönika ...

Peterson, Thure: En kärnkristen - Tillika ett blad ur Hoofianismens historia (1922)

Petersson, Anders: Till flydda tider går min tanke så gärna, där lyser än så mången vänlig stjärna. Se Boken om Svenarum.

Petersson, Arne (pastor, Mullsjö missionsförsamling): Så står det skrivet ... (Jönköpings-Posten 1985-02-22)

Petersson, Eva. Se Chauke, Tsitsi-Petersson, Eva: Allianskyrkan i Zimbabwe.

Petersson, Ingrid: Under vita himlar. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Petersson, Kenneth: SAM inför 2000-talet: Försonad gemenskap - utrustad och sändande. Se Soluppgången 1998.

Petersson, Kjell: Jag tror på ett evigt liv. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Petersson, Kjell (kyrkoadjunkt, Bankeryd): Kan Jesus bota sjuka? (Jönköpings-Posten 1981-01-23)

Petersson, Kjell (pastoratsadjunkt, Bankeryd): Pröva andarna (Jönköpings-Posten 1976-08-06)

Petersson, Kjell (kyrkoadjunkt, Bankeryd): Rättfärdigt - barmhärtigt (Jönköpings-Posten 1982-07-02)

Petersson, Lars-Gunnar: Jämförelse med hundraårig tillbakablick. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Petersson, Lars-Gunnar: Vår kommunala organisation år 1918. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Petersson, Olof: Beredskapsminnen i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Petersson, Olof: Jazzen - musik med kraft att förena. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Pethrus, Lewi: Den anständiga sanningen (1953)

Pethrus, Lewi: Den gemensamma sången. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Den yttre missionen tarvar omläggning. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: En såningsman gick ut (1956)

Pethrus, Lewi: Frikyrkoledarna och pingstväckelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Hos Herren är makten (1955)

Pethrus, Lewi: Hänryckningens tid (1954)

Pethrus, Lewi: Krigsfaran. Se Evangelisk Tidsskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Kristendomsförföljelsen i Ryssland. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Kristendomsförföljelserna i Ryssland. Se Evangelisk Tidskrift (1935).

Pethrus, Lewi: Medan du stjärnorna räknar (1953)

Pethrus, Lewi: Oxford-Grupprörelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Oxfordgrupprörelsen och dess kritiker. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Pingstväckelsen just nu. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: På Bibelns mark – Vinden blåser vart den vill (1936)

Pethrus, Lewi: Samfundsväsendet och pingstväckelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1935).

Pethrus, Lewi: Tidshändelsernas vittnesbörd. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Under den Högstes beskärm (1966)

Pethrus, Lewi. Se också Carlsson, Carl-Gustav samt Halldorf, Joel. Se vidare Lewi Pethrus som ledarskribent.

Petiot, Henri. Se Daniel-Rops, Henry.

Petri, Birgitta: Mamma, hur gammal är Gud? (1964,1969)

Petri, Olaus: Den svenska mässan som hon nu hålles i Stockholm med orsaker varföre hon så hållen varder (1531). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Domareregler (omkring 1540). Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Petri, Olaus: En handbok på svenska där dopet och annat mera står (1529). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En kristlig förmaning till klerkeriet, som i nästkommandes prästmöte församlas i Uppsala, Strängnäs och Västerås, däri förklarat varder vad klerkeriet lekmän pliktiga äro, och vad lekmän äro klerkeriet pliktiga igen (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En kristlig förmaning till Sveriges inbyggare, utropad i Uppsala över högmäktig furstes konung Gustavs kröning tolfte dag januari 1528 (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten bok i vilken klosterleverne förklarat varder, där ock något föregives vad skada och fördärv sådant leverne haver gjort i kristenheten (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten postilla (1530). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten undervisning om äktenskapet vem det lovligt är eller ej, där grundliga bevisat att prästmän må vara i äktenskap (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En predikan emot de gruvliga eder och gudsförsmädelser som nu allmänneliga brukas (1539). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En svensk krönika (omkring 1540). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Företal till Nya testamentet (1526). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Förmaning till alla evangeliska predikare över hela Sverige (1535). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Om Guds ord och människors bud och stadgar i det andliga som är själens regemente (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Orsack hwar före messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är (1531). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Petri, Olaus: Skrifter i urval (1968)

Petri, Olaus: Svar på ett okristligt sändebrev (1527). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, S.: Tillbedjan i ande och sanning: En exegethistorisk skiss till Joh 1:19-24. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1946).

Petrovna Babajeva, Anna: En monolog om att hönan blir glad när man hittar en daggmask. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Petrovna Bygovskaja, Nadezja: En monolog om vad vi inte visste: att döden kunde vara så vacker. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Pettersson, Anders Magnus. Se Böhn-Jullander, Ingrid: Anders Magnus Petterssons minnesanteckningar 1848-1880.

Pettersson, Bengt: Mössebergkoncernen vill praktisera kristen helhetssyn i vården. Se Grundt(r)on.

Pettersson, Claes-Haltiner Nordström, Susanne: En stad i vatten. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Pettersson, Claes. Se också Heimdahl, Jens-Pettersson, Claes: De minsta pusselbitarna - Växtrester som historisk källa i kvarteret Diplomaten.

Pettersson, K.J.: Äventyr i Central-Afrika - Skildringar från Kongomissionens första tid, del I (1923). Bok nr 44a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pettersson, K.J.: Äventyr i Central-Afrika - Skildringar från Kongomissionens första tid, del II (1923). Bok nr 43b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pettersson, Magn.: De sjuttio årsveckorna. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Pettersson, Olof: Afrikansk religiositet (1982)

Pettersson, Olof. Se också Beltzén, Nils-Pettersson, Olof.

Pettersson, Roland: Molkom - mitt näst bästa läger (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Pflugk-Harttung, J von: Revolutionen och kejsardömet. Se Hildebrand m fl Världshistoria V

Philippson, M.: Ludvig XIV:s tidsålder. Se Hildebrand m fl Världshistoria V

Philippson, M.: Motreformationen i Syd- och Västeuropa. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV

Piensoho, Niklas: Att finna fotfäste - Andlig vägledning för vanliga dagar (2005)

Piensoho, Niklas: En för alla – alla för en (2003)

Piensoho, Niklas: Förlåtelsen. Se Grundt(r)on.

Piensoho, Niklas (ungdomspastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Kallelse till omvändelse (Jönköpings-Posten 1990-10-26)

Pierard, Richard: Ideologiernas tidsålder. Se De kristna.

Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning (2003-2007)

Piltz, Anders: Den europeiska bakgrunden - åren 1248-1523. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Piltz, Anders: Kort Katolsk Katekes ”Katolsk tro” (1993)

Pinter, Harold: I väntan på Wilson (1957). Se Pinter, Harold: Tolv gånger Pinter.

Pinter, Harold: Tolv gånger Pinter (2005)

Pinter, Harold. Se också Etchells, Ruth: Människans dilemma i modern litteratur.

Pira, Folke: Försvarsberedskapen och dess olika grenar. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Pirandello, Luigi: Kameran går - kameramannen Serafino Gubbios dagboksanteckningar (1915,1998)

Pjetursson, Hallgrimur: Om dødens uvisse time (1650,1671). Se All Nordens lyrik.

Platon: Faidon (300-talet f.Kr.). Se Platon: Fem dialoger i folkupplaga.

Platon: Fem dialoger i folkupplaga (1926)

Platon: Sokrates försvarstal (300-talet f.Kr.). Se Platon: Fem dialoger i folkupplaga.

Pleijel, Bengt: ... för att ni skall veta ... En vandring genom Johannes första brev (1983)

Pleijel, Hilding: Abraham Rundbäcks Barnarpsminnen. Se Tabergs Bergslag V.

Pleijel, Hilding: Att söka efter åsnor och finna ett kungarike. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Pleijel, Hilding: De lutherska bekännelseskrifterna (1936)

Pleijel, Hilding: Det gamla växjöstiftet under hustavlans tid. Se Växjö stift i ord och bild.

Pleijel, Hilding: Hustavlans värld - Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (1970)

Pleijel, Hilding: Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Pleijel, Hilding: Karolinsk fromhet och kyrkotukt. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Pleijel, Hilding: Prästgården som kulturhärd - Gamla växjöstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Pleijel, Hilding: "Stortron" och de religiösa rörelserna. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Pleijel, Hilding: Svensk lutherdom - Studier i luthersk fromhet och svensk folkkultur (1944)

Pleijel, Nina: I Ramnåsa kaplansgård för femtio år sedan. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Plessis, I.J. du: Christ as the Only begotten. Se Neotestamentica (1968).

Plumer, Eric: The Absence of Exorcisms in the Fourth Gospel. Se Biblica (1997).

P:n Nilsson. Se Persson Nilsson.

Poe, Edgar Allan: Huset Ushers fall (1839,1993).

Poehlmann, Robert von: Romerska kejsartiden och den antika världens undergång. Se Hildebrand m fl Världshistoria I

Poesiboken (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Pohl, August: Minnen från Jönköpings missionsförening (Jönköpings-Posten 1906-11-12)

Pohl, August: Se till huru du bygger (Jönköpings-Posten 1907-10-04)

Pohl, Ingrid: Ostia - Roms hamnstad (1983)

Poirier, John C.: "Day and Night" and the Punctuation of John 9:3. Se New Testament Studies (1996).

Poirier, John C.-Frankovic, Joseph: Celibacy and Charism in 1 Cor 7:5-7. Se Harvard Theological Review (1996).

Politiken (1885,1887). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Politiken (1905,1912). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Poljak, Abram: Israels framtidsväg (1941,1942)

Pollack, Nils: Rom 8 (1978)

Pollard, T.E.: The Raising of Lazarus (John XI). Se Texte und Untersuchungen (1973).

Polythress, Vem: Counterfeiting In The Book Of Revelation As A Perspective On Non-Christian Culture. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1997).

Polythress, Vem: Genre and Hermeneutics in Rev 20:1-6. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1993).

Polythress, Vem: Johannine Authorship and the Use of Intersentence Conjunctions in the Book of Revelation. Se Westminster Theological Journal (1985).

Polythress, Vem: The Use of Intersentence Conjunctions "De, Own, Kai" and Asyndeton in the Gospel of John. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1984).

Pontén, Gustaf: Nutida kyrkoliv i stift och församling. Se Växjö stift i ord och bild.

Pontoppidan, Erik: Trosspegel (1727,1766,1967)

Pontoppidan, Henrik: Magister Glob (1920)

Pope, Maurice: The Ancient Greeks - How they lived and worked (1976)

Popoff, Haralan: Det var på Stalins tid - Tretton år i fängelse (1965)

Porat, Carl Oscar von. Se Allgén, Carl: C. O. v. Porat - En småländsk naturforskare.

Porfirevitj Sjarpilo, Aleksandr: Historien om ett människoliv, efter vilket det återstår två rum i en barack, en grönsaksrabatt och medaljen "Segrare i socialistisk tävlan". Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden.)

Porter, Eleanor H.: Margareta Kendall eller Förlorad och återfunnen (1908). Bok nr 86 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Porter, Stanley E.: Why the Laodiceans Received Lukewarm Water (Revelation 3:15-18). Se Tyndale Bulletin (1987).

Porthan, Henrik Gabriel. Topelius, Zacharias: Henrik Gabriel Porthan.

Potter, R.D.: Topography and Archaeology in the Fourth Gospel. Se Texte und Untersuchungen (1959).

Poussaint, Alvin F: Bill Cosby - västvärldens egen favoritpappa. Se Det Bästa augusti 2003.

Pratt, Parley P.: En varnande röst och undervisning för alla menniskor eller inledning till tron och läran i Jesu Kristi Kyrka af Sista dagarnes Helige (1887)

Preinitz, Anna Hellström: Tågen fram med vårt snövita, vackra banér (senast 1912). Se Vita Bandets sångbok.

Presbyterion (1995)

Presley, Elvis. Se Nash, Alanna: Hjärnan bakom stjärnan Elvis Presley.

Pretorius, E.A.C.: (Diathêkê) in the Epistle to the Hebrews. Se Neotestamentica (1971).

Pretorius, E.A.C.: The opposition (pnevma) and (sarx) as persuavive summons (Galatians 5:13-6:10). Se Neotestamentica (1992).

Prichodko, Zina: Alla fyra spände vi oss för släden . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Printz, Björn: Tankar kring bibeltron och avkristningen.Se Soluppgången 1978.

Printz, Johan. Se Rydén, Josef: Big Belly på Printz Hall. Se också Samuelson, John: Småland i Amerika.

Prior, J. Bruce: Who is "Full of Grace and Truth" in W's Text of John 1:14? Se Bulletin for Biblical Research (2001).

Proceedings of the Irish Biblical Association (1995).

Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj. Se Konstantinovna, Nina-Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj: En monolog för två stämmor - en manlig och en kvinnlig.

Procopé, Hjalmar: Vid åmynningen (1915). Se All Nordens lyrik.

Profeten (1972)

Proust, Marcel: Sodom och Gomorra (1921/22,1969)

Provan, Ian: Foul Spirits, Fornication and Finance: Revelation 18 From an Old Testament Perspective. Se Journal for the Study of the New Testament (1996).

Pryor, John W.: Jesus and Israel in the Fourth Gospel - John 1:11. Se Novum Testamentum (1990).

Pryor, John W.: John 3:3,5: A Study in the Relation of John's Gospel to the Synoptic Tradition. Se Journal for the Study of the New Testament (1991).

Pryor, John W.: John the Baptist and Jesus: Tradition and Text in John 3:25. Se Journal for the Study of the New Testament (1997).

Pryor, John W.: The Johannine Son of Man and the descent-ascent motif. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1991).

”Psalm” (Svenska Psalm-Boken 1819)

Psalmer och Sånger – Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén och Svenska Missionskyrkan (2004)

P:son Nilsson. Se Persson Nilsson.

Pulvirenti, Angela: Robbie Williams - Odågan som charmar alla. Se Det Bästa februari 2004.

Punton, Jim: Shalom. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Qin, Zhaoyang,: "Vår ordförande Mao vet råd" (1946). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Quasimodo, Salvatore: Dagskrönikan (1958). Se Quasimodo, Salvatore: Dikter.

Quasimodo, Salvatore: Dikter (1959)

Queen j:r, Ellery: Duffy och det försvunna arvet (1946,1954)

Queen j:r, Ellery: Duffy och guldörnen (1942,1952)

Queen j:r, Ellery: Duffy och sköldpaddsmysteriet (1944,1953)

Quensel, Carl-Erik: Den teoretiska statistikens grunder (1944)

Qvarsell, Roger: Sjukdomar och läkekonst. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Qvist, Gunnar: Kvinnan, hemmet och yrkeslivet. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Rad, Gerhard von: Genesis (1961,1987)

Radhakrishnan, Sarvepalli: The Hindu View of Life (1960)

Raffaele, Paul: Vägen till Timbuktu. Se Det Bästa mars 2004.

Rahlfs, Alfred: Septuaginta (1979)

Railton, Nicholas M.: Gog and Magog: The History of a Symbol. Se The Evangelical Quarterly (2003).

Rainbow, Paul A.: Millenium as Metaphor in John's Apocalypse. Se Westminster Theological Journal (1996).

Rame, Franca. Se Fo, Dario-Rame, Franca: Gycklarens teater.

Ramklint, Lars: Kommunistisk ungdomsinvigning kunkurrerar med konfirmationen (Jönköpings-Posten 1956-12-14)

Ramsay, Ebba: Minnen och erinringar från 1880-talet (Jönköpings-Posten 1913-04-19)

Ramselius, Nils: Som präst och pingstvän (1935)

Ramstrand, Karl: Rymdåldern och Uppenbarelseboken (1987)

Rand, J.A. du: A "basso ostinato" in the Structuring of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1993).

Rand, J.A. du: A socio-psychological view of the effect of the language (parole) of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1990).

Rand, J.A. du: A story and a community: Reading the first farewell discourse (John 13:31-14:31) from Narraiological and sociological perspectives. Se Neotestamentica (1992).

Rand, J.A. du: ". . . Your kingdom come . . . on earth as it is in heaven . . ." The theological motif of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1997).

Rand, J.A. du: "Now the salvation of our God has come . . . " A narrative perspective on the hymns in Revelation 12-15. Se Neotestamentica (1993).

Rand, J.A. du: Perspectives on Johannine discipleship according to the farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Rand, J.A. du: The characterization of Jesus as depicted in the narrative of the fourth gospel. Se Neotestamentica (1985).

Rand, J.A. du: The imagery of the heavenly Jerusalem (Revelation 21:9-22:5). Se Neotestamentica (1988).

Rand, J.A. du: The song of the Lamb because of the victory of the Lamb. Se Neotestamentica (1995).

Rand, J.A. du: The transcendent God-view. Depicting structure in the theological message of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1994).

Rand, J.A. du. Se också Rotz, Carol J.-Rand, J.A. du: The One who sits on the throne: towards a theory of theocentric characterisation according to the Apocalypse of John.

Ranelid, Björn: Kärlekens innersta rum (1996)

Rang, Efraim: Väckelsetider (1920)

Rantzau, Daniel. Se Rantzaus dagbok.

Rantzaus dagbok (1567). Se Rantzaus Dagbok, Ur Daniel. Ett 400-årsminne.

Rantzaus Dagbok, Ur Daniel. Ett 400-årsminne. (1965,1967). Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Rask, Ulla-Stina och Göran: Vandring med växtutrymme. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Rasmussen, Barbro: Edvard i Häradsköp. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Rasmussen, Harald-Thomassen, Einar: Kristendomen – En historisk introduktion (2000,2007)

Rasmusson, Arne-Bofeldt Rasmusson, Moniqua: I nöd och lust. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Rasmusson, N(ils).L(udvig).: Vårt medeltida mynt. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Rasmusson, Nils Ludvig: Mynt och nödmynt. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Ratzinger, Joseph: Kallad till gemenskap (1991,1997)

Rea, John: The Time of the Oppression and the Exodus. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1960).

Redborn, Artur (komminister, Jönköping): Törnekronan (Jönköpings-Posten 1963-03-30)

Redegard, Mattias: Alla själars afton. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Rees, Laurence: Auschwitz - Den slutgiltiga lösningen (2005,2007)

Reformation and Revival (1997-1998)

Regnell, Sten: Ett stycke smålandskust (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Regnér, Elis G.: Skolpsykiatri (1962,1963)

Rehkopf, Friedrich: Septuagintavokabular (1989)

Rehnberg, Mats: Ungdomen och kulturen. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Rehnstrom, Frank B.: An Outline of Missionary Enterprise in India, Nepal & Pakistan (1956)

Reich, Ronny: 6 Stone Water Jars. See Jerusalem Perspective (1995).

Reichmann, Sven: I väntan på Messias (2001)

Reichmann, Sven: Pröva profetiskt tal (1988)

Reicke, Bo: Tro och liv i den kristna urförsamlingen (1958)

Reid, Gavin: Den andliga dimensionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok

Reid, W. Stanford: The Beginning of Wisdom. Se The Evangelical Quarterly (1976).

Reinsjö, Ragnwald: Examen - och sen! Se Soluppgången 1978.

Reiser, William E.: The case of the Tidy Tomb: The Place of the Napkins in John 11:44 and 20:7. Se Heythrop Journal (1973).

Rembrandt Harmensz. van Rijn: Batavernas trohetsed till Claudius Civilis (1660-talet?). Se Cavalli-Björkman, Görel: Rembrandt Harmensz. van Rijn.

Remstam, Börje: Min dröm om lustgården (2007)

Rendahl, A.W.: Tofteryds forna kyrkor. Se Tofterydsbygden (1949).

René, Hans Evert: Oskuldens tid. Se Småländska skolminnen.

Renoir, Auguste: Le Grenouillère (målning) (1869). Se Grate, Pontus: Auguste Renoir.

Rensburg, J.J.J.V.: The Children Of God In Romans 8. Se Neotestamentica (1981).

Renvall, Viola: Ur en tänkebok. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Resare, Ann: Lin och linberedning. Se Boken om Skansen.

Retzius, L C: Christeliga predikningar öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagarnes Evangelier 1781-96 (1876)

Reuterskiöld, Arvid: Domareringen vid Åsasjön. Se Tabegs Bergslag I.

Reuterskiöld, Arvid: Skogsvård och naturskydd. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Reuterswärd, Patrik: Jesu liv i konsten (1973)

Revalskij, Alexandr: En monolog om att den ryska människan ständigt vill tro på någonting. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Review and Expositor (1987)

Revista Biblica (2006)

Révue Biblique (1995,1998-2000)

Revue Universell Internationale (1885-86). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Reymont, Wladyslaw: Det förlovade landet (1898,1934)

Rice, Christopher och Melanie: Prag - Allt du behöver veta (1992)

Richards, Bob: Olympisk eld (1960)

Richardson, Eliza: Katolicism och klosterlif (1864/65,1890). Bok nr 167 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Richardson, Per: Länssjukvårdens historia under två sekler. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Richardsson, Per: Dödens ängel i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Rickardsson, Per: Elis Sandberg och hans THX. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickardsson, Per: Flahultarn. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickardsson, Per: Folklig läkekonst. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickheden, Per: Ej i trafik - Ulricehamns Elektriska Spårvägsaktiebolag 1909-1920 (2005)

Ridderstad, Per S.: Boksamlande och bibliotek. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Ridderstad, Per S.: Diktning för tillfället. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Riesner, Rainer: Bethany Beyond the Jordan (John 1:28): Topography, Theology and History in the Fourth Gospel. Se Tyndale Bulletin (1987).

Riis, Ole: Den klassiske religionssociologi (1984,1986)

Rikner, Susanne: När den andre växer till. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2004:3.

Rimehaug, Erling: Evangeliet om Guds rike. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:3.

Rimmerfors, Einar: "Du måste födas på nytt" (Jönköpings-Posten 1937-05-21)

Rimmerfors, Einar: En dalasocken (Våmhus) (Jönköpings-Posten 1951-08-15)

Rimmerfors, Einar: Ett praktiskt julevangelium. Se Soluppgången 1964.

Rimmerfors, Einar: Främlingskap i Östberlin (Jönköpings-Posten 1955-04-09)

Rimmerfors, Einar: Har Sverige ett ölproblem? (Jönköpings-Posten 1954-05-25)

Rimmerfors, Einar: Jesu bortgång och Andens ämbete (Jönköpings-Posten 1937-04-23)

Rimmerfors, Einar: Johannesdop, andedop och elddop (Jönköpings-Posten 1936-01-03)

Rimmerfors, Einar: Tre livsfrågor (Jönköpings-Posten 1938-03-24)

Rimmerfors, Einar: Tre år i Smålands Taberg. Se Minnesskrift över misssionsverksamheten i Månsarp 1841-1941.

Rimmerfors, Einar: Under evighetsansvar (Jönköpings-Posten 1934-06-01)

Rimmerfors, Einar: Västeuropeiska strövtåg (Jönköpings-Posten 1927-11-18)

Rimmerfors, Einar: Årsbarn med seklet (1976)

Ringgren, Helmer: Se Albrektson, Bertil-Ringgren, Helmer.

Ringnér-Lundgren, Ester: Kvirre och Hoppsan far till Afrika (1952)

Ringsvåg, Ingemar: Björngårdsvillan - en trängsel- och trivselplats. Se Vinterhälsning 1971.

Ringsvåg, Ingemar: Det gav en tanke ... Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Ringsvåg, Ingemar (pastor, Ingatorp): Vid den tiden talade Jesus ... (Jönköpings-Posten 1957-09-20)

Ringvall, Ernst: Britanniametallfabriken - "Skeakvarna". Se Den andra boken om Hovslätt.

Ringvall, Ernst: Jönköpings Pappindustri. Se Den andra boken om Hovslätt.

Ringvall, Ernst: Sjukkasserörelsen - en folkrörelse. Se Den andra boken om Hovslätt.

Rinman, Joh.: Hela Guds vapenrustning. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Rinman, Joh.: Vad mena vi med ett bibelinstitut? Se Trosvittnet den 8 januari 1925.

Robbins, Vemon K.: The We-Passages in Acts and Ancient Sea Voyages. Se Biblical Research (1975).

Robert, Arthur O.: George Fox och kväkarna. Se De kristna.

Roberts, Ch.G.D.: Vildmarkens barn (1925). Bok nr 49 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Roberts, Colin: John 20:30-31 and 21:24-25. Se Journal of Theological Studies (1987).

Roberts, J.H.: Ekklesia in Acts - Linguistic and Theology: A Venture in Methodology. Se Neotestamentica (1973).

Roberts, J.H.: Righteousness in Romans with Special Reference to Romans 3:19-21. Se Neotestamentica (1981).

Roberts, J.H.: The Lamb of God. Se Neotestamentica (1968).

Roberts, Julia. Se Sherr, Lynn: En strålande stjärna - Möte med Julia Roberts.

Robertson, Karl-Olof. Se Adrian, Lars Micael: Smålänningen med tio melodier i psalmboken - Personligt med Karl-Olof Robertson.

Robertsson, Bengt: Det blev så tyst. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Robinson, John AT: Exploration into God (1967)

Robinson, John AT: The Parable of the Shepherd. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1955).

Robinson, Richard H.-Johnson, Willard L.: The Buddhist Religion (1970,1982)

Rodby, Roland: Sommarstämning vid Vätterstranden. Se Poesiboken.

Rodén, Nils: Bibeln och den jämförande religionsforskningen (Jönköpings-Posten 1938-03-14)

Rodén, Nils: Östra Smålands Missionsförening. Se Svenska Trossamfund.

Rodhe, Edvard: Kyrkans utveckling och de religiösa rörelserna. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Rodhe, Edvard: Religiösa brytningar och kyrkliga nydaningar. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Rodhe, Edvard: Restaurationssträvanden och väckelserörelser. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Rodhe, Sten. Se Borgenstierna, Gert-Rodhe, Sten.

Roger, (Broder): No greater love. Se Taizé - A pilgrimage of trust on Earth.

Rolland, Romain: Mahatma Gandhi (1923,1924)

Rommedahl, Einar E.: Stigamo gästgivaregård. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Roos, Anna M. (= Anna-Maria): Blåsväder. Se Roos, Anna M.: Gräshoppans visor.

Roos, Anna M.: Gräshoppans visor (1899). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Roos, Anna M.: Gräshoppans visor - Andra samlingen (1900)

Roos, Anna Maria: Gustav II Adolf - Hans liv och bragder (1916)

Roos, Anna-Maria: I Önnemo (1913,1967)

Roos, Anna-Maria: Sörgården (1913,1979)

Roos, Mathilda: Önskekransen (1892,1899). Bok nr 42a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Roos, Mathilda: Önskekransen (1892,1899,1907). Bok nr 126 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Rosander, Mia: Flickskolans julkorgar (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Rosander, Mia: Kungabesök i klassrummet (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Rosander, Mia: Luciafirande i flickskolan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Rosander, Mia: Ung kvinna på 20-talet (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Rosander, Oscar: Oscar Rosander, skollärare i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Rose, Felicitas: Den tysta, vida heden (1909,1922). Bok nr 35 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Rosell, Ingrid-Westrin, Barbro: S:t Nicolai kyrka (i Lidköping) (1997)

Rosell, Sigrid: Den gamla gården - Barndomsminnen från ett borgarhem i Jönköping på 1860-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Rosell, Sigrid: Mamsellerna Johansson, deras hem och skola. Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Rosell, Sigrid: Minnen från 1870-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Rosén, Aug.: Svenska Missionsförbundets grundprinciper (1931)

Rosén, Aug.: Vid tidens ände. Se Missionsförbundet 1924.

Rosén, Jerker: De baltiska provinserna. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: Det karolinska enväldet 1680-1697. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Rosén, Jerker: Drottning Kristina. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: Kristina efter tronavsägelsen. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: När kristendomen kom. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1.

Rosén, Jerker: Regimförändringen 1611. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosenberg, A.: Sveriges religioner m.m. (1893)

Rosenberg, Göran: Det förlorade landet (1996)

Rosendahl, Dan (barnkonsulent i Svenska Alliansmissionens Ungdom): Förtroende och tilltro (Jönköpings-Psten 2004-03-19)

Rosendal, Gunnar. Se Ljungman, Staffan.

Rosenius, Carl Olof: Betraktelser (1873)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten – Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Första-Fjerde Årgången (1842-1845,1866-1868)

Rosenius, Carl Olof: Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Femte-Nionde årgången (1846-50,1866-1868)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten 1851-53 (1873-74)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten – Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Trettonde-Femtonde Årgången (1854-1856,1878)

Rosenius, C.O och Waldenström, P: Swenska Kyrkans Nya Högmessotexter, Första årgången, Andra delen av P Waldenström "Högmessotexter I" (1873)

Rosenius för vår tid, C.O.: Bok 6 - Bröders gemenskap (1975)

Rosenius - hans lif och verksamhet, C.O (1896)

Rosenquist, Thorsten. Se Arvidson, Bernt: Sonetter af Thorsten Rosenquist vid bal på Stora Hotellet.

Rosenqvist, Jan Olof: Bysantinsk antologi (2005)

Rosensköld, Maria (komminister i Månsarps församling): Älska era fiender? (Jönköpings-Posten 2004-09-03)

Rosenstein, Nils von: Johan Henrik Kellgrens lefverne (1796). Se Kellgren, Johan Henrik: Samlade skrifter.

Rosner, Brian S.: The Concept of Idolatry. Se Themelios (1999).

Ross, Alf: Varför demokrati? (1946,1963)

Ross, Arthur M.: A Critical Note on John 10:16: Fold or Flock?" Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1961).

Rosscup, James E.: The "overcomer" of the Apocalypse. Se Grace Theological Journal (1982).

Rossel, Seymor: Judisk bön (1973,1987)

Rossiter, Gordon: Den gyllene triangeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Rossner, Stig: Sånt är livet. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Rossum, J. van: The "Johannine Pentecost": John 20:22 in Modern Exegesis and in Orthodox Theology. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1991).

Rostow, W.W.: British Economy of the Nineteenth Century (1948,1961)

Rotz, Carol J.-Rand, J.A. du: The One who sits on the throne: towards a theory of theocentric characterisation according to the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1999).

Rousseau, Jean Jaques: Samhällsfördraget (1762). Se Hampson, Norman: The Enlightenment.

Rousseau, Jean-Jaques. Se också Brown, Colin: Upplysningen.

Rowdon, Harold H.: Plymouthbröderna. Se De kristna.

Rowland, Christopher: John 1:51, Jewish Apocalyptic and Targumic Tradition. Se New Testament Studies (1984).

Rowland, Christopher: The Vision of the Risen Christ in Rev I:13ff: The Dept of an Early Christology to an Aspect of Jewish Angelology. Se Journal of Theological Studies (1980).

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och De Vises Sten (1997,2000)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Den flammande bägaren (2000,2001)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Dödsrelikerna (2007,2007)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Fenixorden (2003,2004)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Fången från Azkaban (1999,2001)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Halvblodsprinsen (2005,2005)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Hemligheternas kammare (1998,2000)

Roy, Arundhati: De små tingens Gud (1997,1998)

Royalty Jr, Robert M.: Etched or Sketched? Inscriptions and Erasures in the Messages to Sardis and Philadelphia (Rev 3:1-13). Se Journal for the Study of the New Testament (2005).

Rubenowitz, Sigvard: Personaladministration och arbetspsykologi (1967,1971,1972)

Rubensson, Samuel: Mångfald och enhetssträvanden. Se Mitternacht-Runesson.

Rubensson, Sven (Kaxholmen, begravningsrådgivare och representant): Det är bättre att ... i stället för (Jönköpings-Posten 2000-04-07)

Rudbeck, Thure Gustaf: Strödda anteckningar under en Resa i Sverige, år 1831 (1833). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1948.

Rudberg, Einar: Biskopsgestalter. Se Skara stift i ord och bild.

Rudberg, Gunnar: Bonde och lärd. Se Skara stift i ord och bild.

Rudberg, Yngve: De sjuka och själavården. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Rudberg, Yngve: Människovård och själavård. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Rudberg, Yngve: Något om ödekyrkor och klosterlämningar. Se Skara stift i ord och bild.

Rudhammar, Otty: Rött skepp på blått hav. Se Vinterhälsning 1971.

Rudin, Waldemar: Bibelns grundtext och våra öfversättningar (Jönköpings-Posten 1909-06-10)

Rudin, Waldemar: De fattiga bland de frommas hop (Jönköpings-Posten 1910-07-23)

Rudin, Waldemar: Hvad bör världskrigets hemsökelse lära svenskarna? (Jönköpings-Posten 1916-11-08)

Rudin, Waldemar: Soluppgången. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Rudwick, M.J.S.: The Lukewarmness of Laodicea. Se Tyndale Bulletin (1957).

Runa. Se Beskow, Elisabeth.

Rundblom, Oscar (missionssekreterare): "Hur går det med den tyska missionen?" (Jönköpings-Posten 1943-05-24)

Rundbäck, Abraham: Anteckningar från mitt lif (ca 1879-1893). Se Pleijel, Hildning: Abraham Rundbäcks Barnarpsminnen.

Rundbäck, Abraham: Lefnadsminnen (ca 1879-1893). Se Pleijel, Hilding: Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid.

Rundbäck, K.A.: Aurore Storckenfeldt. Se Soluppgången - På konungens bud 1930.

Rundbäck, K.A.: Fridens budskap. Se Soluppgången - På konungens bud 1930.

Rundbäck, K.A.: Herrens hjälp och Herrens namn. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Rundbäck, K.A.: Herrens väg. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Rundbäck, K.A.: Jönköpings missionsförening och Svenska missionsförbundet (Jönköpings-Posten 1911-03-24)

Rundbäck, K.A.: Några nyårstankar. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Rundbäck, K.A.: Thor Hartvig Odencrants. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Rundbäck, K.A.: Ära vare Gud i höjden. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Rundgren, Viktor-Ljunggren, V.J.: Från fädernas tid (1917,1980)

Rundqvist, Arne: Angår den frikyrkoekumeniska frågan oss? (Tidningen Missionsbaneret 28 maj 1964)

Rundqvist, Arne: Baptistförsamlingen Saron, Jönköping, 40 år, 1941-1981 (1981)

Runeberg, Johan Ludvig: Adlercreutz (1859). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Döbeln vid Jutas (1847). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Främlingens syn (1858). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Stål (1847-48). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I (1848,1954)

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II (1860,1954)

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrikens marknadsminne (1851). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram I (1830). Se All Nordens lyrik.

Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram 12. Se Håkanson, Björn.

Runeberg, Johan Ludvig: Konungen (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Kulneff (1846-47). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Landshövdingen (1860). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Lotta Svärd (1853). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Löjtnant Zidén (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Mitt liv (1870). Se Håkanson, Björn.

Runeberg, Johan Ludvig: Molnets broder (1834-35). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Samlade skrifter I (1886,1903)

Runeberg, Johan Ludvig: Sandels (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Soldatgossen (1857). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Sveaborg (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Sven Duva (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Till en bondes koja kom. Se Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram I.

Runeberg, Johan Ludvig: Veteranen (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Von Konow och hans korpral (1848?). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Von Törne (1853). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Vårt land (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeby, Nils: De fyra stånden. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4

Runesson, Anders: Kristustroende judar och avskiljandet av kristendom från judendom. Se Mitternacht-Runesson.

Runesson, Anders: Kvinnor, män och makt i det antika samhället och i den tidiga kyrkan. Se Mitternacht-Runesson.

Runesson, Anders: Vägar till det förflutna. Se Mitternacht-Runesson.

Runia, Klaas: Europas kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Runia, Klaas: Reformerta kyrkor jorden runt. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Runia, Klaas: Treenigheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Runius, Johan: Ur en berömvärd värdinna i världen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Runius, Johan: Ur Över världenes fåfängligheter. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Runnö, Curt (pastor, Värnamo): Född på nytt (Jönköpings-Posten 1958-05-31)

Runnö, Curt (pastor, Värnamo): Kristus kommer! (Jönköpings-Posten 1959-11-27)

Rushdie, Salman: Satansverserna (1988,1989)

Russell, Bertrand: Has Man a Father? (1961)

Russell, Bertrand: Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen (1945,1948,1997)

Russell, Bertrand: Why I am not a Christian (1966)

Russell, E.A.: The Holy Spirit in the Fourth Gospel. Some Observations. Se Irish Biblical Studies (1980).

Russell, Walt: The Holy Spirit's Ministry in the Fourth Gospel. Se Grace Theological Journal (1987).

Ruthven, Jon: A note on Eliah's "fire from Yahweh". Se Journal of the Evangelical Theological Society (1969).

Ruuth, Gustaf: Brännvin till de arbetande ledamöterna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Ruuth, Gustaf: Buller och olydnad i Herrens hus. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Ruuth, Gustaf: Spektakel i Jönköping - Vad man spelade på stadens teatrar 1645-1920 (1995)

Rühmland, Werner (komminister, Rydaholm): Seger efter döden ...! (Jönköpings-Posten 1980-04-03)

Rydberg, Eva: Eva Rydberg (2001)

Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare (1980)

Rydberg, Viktor: Amerikanska slafverifrågan (1861). Se Göteborgs Handelstidning (1861).

Rydberg, Viktor: Antinous (1875,1914)

Rydberg, Viktor: Antropologi (1878,1901)

Rydberg, Viktor: Antropologi och moralfilosofi (1878,1901)

Rydberg, Viktor: Apostlarnes död. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Barndomsminnen (1894). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Bekännelsetvång eller bekännelsefrihet (1870). Se Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Benoni Strand. Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Bibelkommissionens fjärde öfversättning av nya testamentet (1873). Se Svensk tidskrift (1873).

Rydberg, Viktor: Bibelns lära om Kristus (1862,1918)

Rydberg, Viktor: Bilder ur den mänskliga odlingens historia (1880,1903)

Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: Brev till Gustaf Nyblaeus (1890?). Se Warburg, Karl: Viktor Rydberg I.

Rydberg, Viktor: Campagna di Roma. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: De hvite och de gule (1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: De radikala Små-Napoleonerna (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: De vandrande djäknarne (1856,1896,1927)

Rydberg, Viktor: Den antika världens brottning med kristendomen (1858). Se Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen.

Rydberg, Viktor: Den mekaniska världsteorien (1894). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Den nya grottesången (1891). Se Håkanson, Björn.

Rydberg, Viktor: Den nyaste teologiens historia (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Den siste atenaren I (1859,1945)

Rydberg, Viktor: Den siste atenaren II (1859,1945

Rydberg, Viktor: Den äldre medeltidens kulturhistoria (1887,1905)

Rydberg, Viktor: Det forna Jönköping (1881). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Rydberg, Viktor: Dikter (1913)

Rydberg, Viktor: Dikter. Andra samlingen. (1891). Se Rydberg, Viktor: Dikter.

Rydberg, Viktor: Dikter. Första samlingen. (1882). Se Rydberg, Viktor: Dikter.

Rydberg, Viktor: Direktörstal i Svenska Akademien (1879). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Drottning Kristina och de båda guldmakarne. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: En blick på det kyrkliga området (1857). Se Göteborgs Handelstidning (1857).

Rydberg, Viktor: En hypotes om de fysikaliska orsakerna till tyngdföreteelserna (1876). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: En underbar man - Leonardo da Vinci (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: En vandring i Norge (1858,1953). Se också Göteborgs Nyare Handels- och Sjöfartstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Ett par ord om skaldekonsten (1890). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Fantasmer ur verkligheten (1893). Se Svea, Kalendern (1894).

Rydberg, Viktor: Fantasos och Sulamit (1895). Se Lindberger, Örjan: Rydberg och vi. Se också Rydberg, Viktor: Vandringsmän.

Rydberg, Viktor: Fornnordiskt. Se Göteborgs Handelstidning 1872-12-30.

Rydberg, Viktor: Fribytaren på Östersjön I-II (1857,1945)

Rydberg, Viktor: Frihet och korruption (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Frågan om anmärkning mot konungens rådgifvare (1872). Se Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Från barndomen (1890,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Fädernas gudasaga (1887,1906)

Rydberg, Viktor: Försvarsfrågan (1871). Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Herre, vart går du? Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Huru kan Sverige bevara sin själfständighet? (1859). Se Göteborgs Handelstidning (1859).

Rydberg, Viktor: Hvar äro trälarne? (1873). Se Göteborgs Handelstidning (1873).

Rydberg, Viktor: I halfslummer (1893). Se Ord och Bild.

Rydberg, Viktor: I skymningen (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Italiens enhet (1860). Se Göteborgs Handelstidning (1860).

Rydberg, Viktor: Kantat vid jubelfestpromotionen i Uppsala den 6 september 1877. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Rydberg, Viktor: Karnevalen - Bonaventuras kloster - Äventyr på Korso. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Kolosseum - Vilka voro barbarerna? - Kolosseums ättlingar - Skådespelen - Rövarstycket Laureolus - Munken Telemak - Signor Rosas grävningar. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Konst och litteratur (1946)

Rydberg, Viktor: Konstens ursprung och utvecklingsläran (1889). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Konstitutions-utskottets förslag till ändring i Tryckfrihetsförordningen (1872). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Konstnären och konstverket (1895). Se Jul 1895.

Rydberg, Viktor: Korstågsperiodens kulturhistoria (1888,1906)

Rydberg, Viktor: Krig eller fred? (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Kristlig tro och dogm-tro (1861). Se Göteborgs Handelstidning (1861).

Rydberg, Viktor: Kroppsarbetarnes ställning i Rom (1880-talet). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Kvällringning - Millets "Angelus". Se Svensk folkkalender 1895.

Rydberg, Viktor: Kyrkomötesanföranden (1868). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Kyrkostatens Rom och Italiens. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen (1877,1900)

Rydberg, Viktor: Lille Viggs äventyr på julafton (1871). Se Min Skattkammare VI.

Rydberg, Viktor: Längtan (1895). Se Håkanson, Björn. Se också Rydberg, Viktor: Vandringsmän.

Rydberg, Viktor: Marseljäsen (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Materialism och idealism, (Föreläsningar öfver) (1876,1900)

Rydberg, Viktor: Med anledning af kriget (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Med anledning af "Sång från andra sidan grafven" (1858). Se Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen.

Rydberg, Viktor: Medeltidens kulturhistoria - fortsättning (1887,1905)

Rydberg, Viktor: Medeltidens magi (1864,1865,1917,1982)

Rydberg, Viktor: Minnestal över C.W.A. Strandberg - Inträdestal i Svenska Akademien 1878 (1878). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Modersmålets litteratur i skolorna. Se Göteborgs Handelstidning 1861-01-26 - 1861-02-06.

Rydberg, Viktor: Moses Montefiore (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Mythen om underjorden. Se Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen.

Rydberg, Viktor: Mythen om urtiden och vandringarna. Se Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen.

Rydberg, Viktor: Målarens psykologi. Se "Palettskrap", Jultidningen.

Rydberg, Viktor: Nero och hans älskarinna. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Nils Nilssons "Slutlikvid med Sveriges lag" (1872). Se Göteborgs Handelstidning (1872).

Rydberg, Viktor: Nordisk språkodling. Se Göteborgs Handelstidning 1871-12-28.

Rydberg, Viktor: Några ord om spiritismen (1880). Se Sanningssökaren (1880).

Rydberg, Viktor: Om Bibelkommissionens förslag om öfversättning af nya testamentet (1868). Se Rydberg, Viktor: Kyrkomötesanföranden.

Rydberg, Viktor: Om Bibelöfversättningar (1859). Se Göteborgs Handelstidnings Veckoblad (1859).

Rydberg, Viktor: Om Buddha återvände (1888). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Om förnamn i allmänhet och de nordiska i synnerhet. Se Göteborgs Handelstidning 1874-09-14.

Rydberg, Viktor: Om kyrka och prästerskap. Se Framtiden, (Tidskriften) (1868) samt Göteborgs Handelstidning (1868).

Rydberg, Viktor: Om libegängelsesätten (1888). Se Göteborgs Handelstidning (1888).

Rydberg, Viktor: Om nakenhet och klädselsätt (1895). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen (1858-1859,1880). Se Göteborgs Handelstidning (1858-1859).

Rydberg, Viktor: Om tankens behof af språket (1881). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Om vår tids påstådda materialism (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Oro i Olympen (slutet av 1860-talet?). Se Rydberg, Viktor: Skilda portföljer.

Rydberg, Viktor: Outram (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Paul Meurice (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Paulus i Neapel. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Paulus i Rom. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Pessimistiska hugskott av en optimist (1885,1891,1894). Se Nordisk Revy (1885) samt Jul (1891).

Rydberg, Viktor: Pojkarne (1886,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Politiska och sociala strötankar (1880-1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Positivistisk litteratur (1876). Se Göteborgs Handelstidning (1876).

Rydberg, Viktor: Positivspelarne (1851,1957)

Rydberg, Viktor: Priska och Pudentiana. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Prometeus och Ahasverus (1877). Se Lindberger, Örjan: Rydberg och vi.

Rydberg, Viktor: Protest från herr Benoit (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Psykopaten (1859). Se Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen.

Rydberg, Viktor: Realisten Åbrandsson (1891,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen (1874). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden (1870-1872). Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Romerska kulturen under de två första århundradena efter Kristus (1884,1903)

Rydberg, Viktor: Romerska kulturen under de två första århundradena efter Kristus - fortsättning (1885,1903)

Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus (1874). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Romerske kejsare i marmor (1875-76,1877,1914)

Rydberg, Viktor: Simon undergörarens himmelsfärd. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Singoalla (1857,1969)

Rydberg, Viktor: Skalden Kadmon och Ruthwell-korset (1874). Se Göteborgs Handelstidning 1874.

Rydberg, Viktor: Skilda portföljer (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Småsaker. Se Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg.

Rydberg, Viktor: Sokrates (1873 alt. 1875). Se Göteborgs Handelstidning (1873 alt. 1875).

Rydberg, Viktor: Stenmänniskan (omkring 1860). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Strödda anteckningar (odaterade, sannolikt framförallt 1870- och 1880-talen; vid den kronologiska dateringen i texten användes oftast år 1880 som tänkbart riktmärke). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Strötankar i kyrkliga ämnen (1880-talet). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Strövtåg i Paris. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: Svar på C.D. af Wirséns inträdestal i Svenska Akademien (1879). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser (1945)

Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer (1897). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: T. Colani's religiösa föredrag (1859). Se Göteborgs Handelstidning (1859).

Rydberg, Viktor: Tal i konstnärsklubben (sannolikt någon gång under åren 1889-95). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tal vid avslutningar i Djursholms samskola (1891-95). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tal vid Callas grav (1880). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tiggarne i Rom. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Till läran om demokratien (1884). Se Rydberg, Viktor: Politiska och sociala strötankar.

Rydberg, Viktor: Ting och fenomen ur empirisk synpunkt (1890). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Tomtebissen yttrar sig rörande Sveriges lifsfråga (1857). Se Tomtebissen.

Rydberg, Viktor: Tomten (1881). Se Håkanson, Björn.

Rydberg, Viktor: Tro och tro (1864). Se Krook, Axel: Tro och Otro.

Rydberg, Viktor: Träsnittet i psalmboken (1882). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Rydberg, Viktor: Tutilo, en konstnär i 9:de århundradet (1888,1894,1914)

Rydberg, Viktor: Tysk eller nordisk svenska? (1873). Se Svensk Tidskrift 1873.

Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen (1886)

Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi -Andra delen (1889)

Rydberg, Viktor: Ur en klosterbroders dagbok (mitten av 1860-talet). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Ur kyrkans häfder (1895). Se Jämtlandsposten (1895).

Rydberg, Viktor: Ur naturens bok (1869). Se Göteborg Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Utvecklingens framåtskridande (1858). Se Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen.

Rydberg, Viktor: Vandringsmän (1895)

Rydberg, Viktor: Vapensmeden (Fantasier på bakgrund av reformationstiden. En prosadikt.) (1891,1926)

Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen) (1894,1910)

Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen) (1894,1910)

Rydberg, Viktor: Vid lilla Tyras graf (1882). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen)

Rydberg, Viktor. Se också Bonggren, Jakob: Vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död; Eklöv, Christel: Metriska försök; Elovson, Harald: Rydberg och hans inflytande på tänkesättet; Eriksson, Gunvor: Hur dags beräknas talet skola gå av stapeln; Forsström, Axel: Viktor Rydberg som Jönköpingsskildrare; Gellerman, Olle: Viktor Rydberg och S.A. Hedlund; Goethe, Johann Wolfgang: Faust; Hallingberg, Gunnar: Viktor Rydberg och tidens gång; Hyltén-Cavallius, Folke: På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka; Krook, Isak: Viktor Rydberg som religionsforskare; Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg; Krumlinde, Lars: Viktor Rydbergs lyrik; Lindman, Arnold: Hedvig Christina Rydberg; Warburg, Karl: Viktor Rydberg I; Åberg, Göran: Viktor Rydberg i Jönköpings lärdomsskola 1838-1845.

Rydbergs brev I, Viktor: Viktor Rydbergs och S.A. Hedlunds brevväxling (1855-1895;1923)

Rydbergs brev II, Viktor: Brev från Viktor Rydberg 1855-1881 (1925)

Rydbergs brev III, Viktor: Brev från Viktor Rydberg 1882-1895 (1926)

Rydell, Sölve: De tama längtar, de vilda flyger (1996). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Rydén, Allan: Martyrerna i Nydala - Roman från Christiern Tyranns tid i Sverige (1992)

Rydén, Allan: Vattenprovet - Roman om en häxa i Småland (1988)

Rydén, Josef: Big Belly på Printz Hall. Se Bottnaryd förr och nu.

Rydén, Josef: Fest är inte bara överflöd. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Rydén, Josef: Fliten och fromheten - Historien om en familj och en småindustri i Gnosjöbygden (1999)

Rydén, Josef: Företagsen, företag, ta sig för. Se Det ska va' en smålänning.

Rydén, Josef: Järntråden som förvandlade bondbygden (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Rydén, Josef: Snutta-Hanna. Se Kvinnor i Småland II.

Rydén, Josef: Trollkonan i Ekefall. Se Kvinnor i Småland.

Rydén, Värner. Se Gustaf (V)-Rydén, Värner: En allvarlig maning till Sveriges folk.

Rydström, Ada: I Tjust förr och nu (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Ryman, Björn: Mission i globaliseringens tidevarv. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Ryman, Björn: Släkten Benzelius. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Ryrie, C.C.: The Ryrie Study Bible. New American Standard. (1976,1978)

Ryrie, C.C.: The Significance of Pentecost. Se Bibliotheca Sacra (1955).

Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky (1989)

Räf, E.: Personliga minnen från P.W. (P. Waldenström). Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Räf, E.: Sabbatsfrågan (Jönköpings-Posten 1913-10-08)

Röhlen, Daniel von. Se Ericsson, Per: Konterfejaren Daniel von Röhlen.

Röjås, Daniel: Jesus kallar lärjungar! Se Grundt(r)on.

Rösby, Josef (kontraktsprost, Skärstad): Bygger du på grunden? (Jönköpings-Posten 1960-08-05)

Rösiö, Folke: Det glada Småland (1960)

Rösiö, Per Jönson: Revolt (1908)

S, Pjotr: En monolog om varför mönniskor minns. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Saarisalo, Aapeli-Hedegård, David: Biblisk Uppslagsbok (1958)

Saayman, Christo: The textual strategy in John 3:12-14: Preliminary observations. Se Neotestmentica (1995).

Sabath, Robert: Kristen gemenskap. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Sabbe, Maurits: The Denial of Peter in the Gospel of John. Se Louvain Studies (1995).

Sabbe, Maurits: The Footwashing in Jn 13 and Its Relation to the Synoptic Gospels. Se Ephemerides Theologicae Lavaniensis (1982).

Sabbe, Maurits: The Johannine Account of the Death of Jesus and Its Synoptic Parallells (Jn 19:16b-42). Se Ephemerides Theologicae Lovanienses (1994).

Sachs, Nelly: Flykt och förvandling (1959). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Färd mot det stoftlösa (1961). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Glödande gåtor (1964-68). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: I dödens boningar (In den Wohnungen des Todes; 1947). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Samlade dikter (2001)

Sachs, Nelly: Stjärnförmörkelse (1949). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Ännu hyllar döden livet (1961). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Öppna dig natt (1971). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Saelan, Daniel August. Se Topelius, Zacharias: Daniel August Saelan.

Saether, Wera: Psykoterapin och barnen. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Sagnér, Alf: Livets tjänare - En bok om läkekonstens historia (1954,1957,1963)

Sahlberg, Carl-Erik: Andliga dönickar! (1991). Se Sahlberg, Carl-Erik: Predikningar i katedralen.

Sahlberg, Carl-Erik: Den växande kyrkan – ett bibliskt, historiskt och pastoralt perspektiv (2000,2007)

Sahlberg, Carl-Erik: Mr Religion, kameleonten och den tomma kyrkan (2005). Se Sahlberg, Carl-Eric: Predikningar i katedralen.

Sahlberg, Carl-Erik: Predikningar i katedralen (1991,2005) (2013,2015)

Sahlberg, Göran: Den andra kvinnan. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Sahlberg, Göran: När tiden tog slut (2007)

Sahlberg, Göran: Tecken på andligt liv. Se Vardagsord.

Sahlberg, Göran: Ängeln i skivans mitt och andra berättelser (2003)

Sahlberg, Joel: Kända män invigde Immanuelskyrkan för 60 år sedan. Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Sahlin, H.: Lasarus-gestalten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Sahlin, H.: Några randanmärkningar till NT -81. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Sahlin, H.: Till förståelsen av Joh 7:37-41. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1946).

Sahlin, Margit: Man och kvinna i Kristi kyrka (1950)

Sahlström, Georg: Några anteckningar med anledning av 250-årsminnet av Huskvarna gevärsfaktoris anläggning 1689. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening III.

Sahlström, Georg: Ett gammalt sigill, som använts av Huskvarna gevärsfaktori. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening II.

Saint Vladimir's Theological Quarterly (1991-1992)

Saleh, Fatin. Se Lindqvist, Ingeborg: Från Bagdad till Jönköping - Intervju med Fatin Saleh.

Salih, Et-Tayib: Wad Hamids doumträd (1970-talet?). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Salje, Sven Edvin: Den söker icke sitt (1953,1975)

Salje, Sven Edvin: Dimmorna lyfter (1940)

Salje, Sven Edvin: Du tysta källa (1946,1952)

Salje, Sven Edvin: