back linkTillbaka

Litteratur och studier

Litteratur

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä | ö |
Studier

Aalen, S.: Guds kungavälde eller Guds rike. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965). Sverre Aalen, född år 1909 i Rennesøy norr om Stavanger i sydvästra Norge. Död 1980. Professor i nytestamentlig teologi vid Menighetsfakultetet i Oslo 1955-1979.

Aarde, A.G. van: "The most high God does live in houses, but not in houses built by men . . ." The relativity of the metaphor "temple" in Luke-Acts. Se Neotestamentica (1991). Andries van Aarde född år 1951, "honorary professor" i teologi vid "University of Pretoria" i Sydafrika.

Aarde, A.G. van. Se också Oliver, W.H. - Aarde, A.G. van: The community of faith as dwelling-place of the Father: "basileia tou theou" as "household of God" in the Johannine farewell discourse(s).

Aas, Annar (pastor, Huskvarna): Att våga glädje! (Jönköpings-Posten 1976-10-29). Annar Aas, född 1948. Kyrkoherde i Höganäs 1991-2002. Första maj-talare i Mölndal för socialdemokraterna 2014.

Abba, R.: Priests and Levites in Ezekiel. Se Vetus Testamentum (1978). Rabbi Abba Arika, född år 175 e. Kr. i Kafri sydväst om Shiraz i sydvästra Iran. Död 247. Judisk talmudist som i Sura i den södra delen av det antika Babylonien upprättade det systematiska studiet av de rabbinska traditionerna.

Abel, Ulf: Ikonmålningen "Den gammaltestamentliga Treenigheten" (1500-talet). Se Nationalmuseum Stockholm. Ulf Abel, född 1931. Doktorsavhandling 1980 om Carl Milles medaljkonst.

Abel, Ulf: Ikonmålningen "Den helige Nikolaus" (1500-talet). Se Nationalmuseum Stockholm.

Aberbach, M. Se Smolar, L.-Aberbach M.: The Golden Calf Episode in Postbiblical Literature.

Abrahamian, Line: Otrohetens olika ansikten. Se Det Bästa mars 2004.

Abrahamson, Werner Hans: Norma morum (1790). Se All Nordens lyrik. Werner Hans Abrahamsson, född år 1744 i Schleswig stad söder om Flensburg i norra Tyskland. Död 1812. Dansk författare, ursprungligen tysktalande. En av de ledande i den kommission som redigerade Evangelisk-christelig Psalmebog 1793-1798.

Abrahamsson, Johan: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Abrahamsson, Johan: Tabergskretsen 1900-1935. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Abrahamsson, Sten: En sockenkrönika om missionspionjärerna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989. Sten Abrahamsson, född år 1917(?) i Vaggeryd. Död 1997. Missionär i Helgelseförbundets tjänst i Sydafrika 1947-1954. Pastor i Huskvarna 1957-1962.

Abrahamsson, Sten: Jul i de svartas värld (Jönköpings-Posten 1956-12-27)

Abrahamsson, Sten (pastor, Jönköping): Se, din konung kommer (Jönköpings-Posten 1960-11-26)

Abrahamsson, Sten: Söndag på missionsstationen (Jönköpings-Posten 1948-09-01)

Abrahamsson, Stig: De heligas samfund (Jönköpings-Posten 1951-06-20). Stig Abrahamsson, född år 1915 i Vaggeryd söder om Jönköping. Död 2007. Missionsföreståndare i Helgelseförbundet 1954-1979. Pastor i Smyrnaförsamlingen, Huskvarna 1957-1962.

Abrahamsson, Stig: Ellen Nyberg och Vaggeryds Privata Samskola. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1983.

Abrahamsson, Stig: Emil Gustafson – en Guds profet (1948)

Abrahamsson, Stig: En bra början ... (1991)

Abrahamsson, Stig: Midnattsmöte bland negrerna i Harlem (Jönköpings-Posten 1948-02-09)

Abrahamsson, Stig: Moody lever än (Jönköpings-Posten 1948-02-14)

Abrahamsson, Ulrika: Liv och leverne på Bratteborgs gård. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Abrahamsson-Bodén, Mona (diakoniassistent i Svenska kyrkan, Sandhems pastorat): Lyssna i tro (Jönköpings-Posten 2007-10-05). Mona Abrahamsson-Bodén, född år 1946.

Abramsson, K.: Fikonträdets predikan (Jönköpings-Posten 1939-12-29)

Abramsson, K.: Jesu imperialism (Jönköpings-Posten 1937-07-02)

Abramsson, K.: Människor som Jesus lyckönskar (Jönköpings-Posten 1931-11-28)

Abramsson, K.: Tag sikte på huvudsaken (Jönköpings-Posten 1937-12-17)

Abramsson, K.: Uppenbarelsen av Jesu härlighet (Jönköpings-Posten 1934-03-23)

Abramsson, K.: Utkorelsens hemlighet (Jönköpings-Posten 1935-07-05)

Abramsson, K.: Våra ärenden till Jesus, hans ärenden till oss (Jönköpings-Posten 1934-10-19)

Achebe, Chinua: Allt går sönder (1958,1967,2004). Chinua Achebe, född år 1930 i Ogidi öster om Onitscha i södra Nigeria. Död 2013. Författare och poet.

Ackerman, James S. : The Rabbinic Interpretation of Psalm 82 and the Gospel of John (John 10:34). Se Harvard Theological Review 59 (1966). James S. Ackerman, född år 1919. Död 2016. Konsthistoriker (arkitektur). Balzan Prize 2001 i kategorin i arkitekturens historia.

Adaktusson, Lars: Det gudomliga USA (1983). Lars Adaktusson, född år 1955 i Jönköping. Jornalist och politiker (kristdemokrat). Invald i Europaparlamentet 2014.

Adams, Geoff A.: The New Covenant of Jeremiah 31:31-37. Se Reformation and Revival (1997). Geoffrey A. Adams, rektor för Toronto Baptist Seminary 1959-1994.

Adell, Einar: Om Jönköpings kartor. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933. Einar Adell, född år 1882 i Broddetorp norr om centralorten Falköping. Död 1957. Stadsingenjör i Jönköping.

Adell, Yngva: Santessonska Flickskolan, fröken Anna Santessons livsverk. Se Gudmundsgillets Årsbok 1952. Yngva Adell, född år 1890. Död 1974. Gift med Einar Adell.

Adeney, Miriam: Nå fram till nya folk. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

A - der: Slottet och grindstugan och andra berättelser (1914). Bok nr 69 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

A - der. Se också Ölander, Anna.

Ader, Martin: Så var det 1888. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Adeyemo, Tokunboh: Blir alla frälsta? Se Kristen tro - En illustrerad handbok. Tokunbo Adeyemo, född år 1944 i Ibadan nordost om Lagos i sydvästra Nigeria. Död 2010. Generalsekreterare i "the Association of Evangelicals in Africa" (AEA) (1978-2002).

Adlerbeth, Gudmund Jöran: Gravskrift över en bonde (troligen 1790-talet). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna. Gudmund Jöran Adlerbeth, född år 1751 i Jönköping. Död 1818. Författare och politiker. Ledamot av Svenska akademien vid dess stiftande 1786. Statsråd 1809-1815.

Adlerbeth, Gudmund Jöran: Skapare, att nalkas dig (1814). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen (1797). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare. Georg Adlersparre, född år 1760 i Hovermo i Myssjö norr om centralorten Svenstavik i Bergs kommun, Jämtland. Död år 1835. Författare. Statsråd 1809-1810. Landshövding i Skaraborgs län 1814-1824.

Adolfsson, Evert: Kring en klippa i havet. Se Miljö och människa i Småland. Evert Adolfsson, född år 1927 i Oskarshamn. Död 2005. Författare och läroverkslärare.

Adolfsson, Gunnar: Före livets lärosäten. Se Småländska skolminnen. Gunnar Adolfsson, född år 1906 i Almundsryd väster om centralorten Tingsryd. Död 1983. Författare. Journalist. Politiker ("starkt engagerad kommunist"). Riksdagsledamot 1945-1948, 1963-1966.

Adolfsson, Gunnar: Landskap kring Gonnar. Se Miljö och människa i Småland.

Adolfsson, Maria: Fäderneslandets känning. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Adolfsson, Mauritz: Så var det då. Se Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år.

Adolphson, Olle: Trettifyran. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken. Olle Adolphson, född år 1934 i Stockholm. Död 2004. Visdiktare.

Adrian, Lars Micael: Jag är döv, halvblind och helgalen - Personligt med Astrid Lindgren. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Lars Micael Adrian, född år 1954. Administrativ chef i Svenska Kyrkan i Malmö 2016.

Adrian, Lars Micael: Smålänningen med tio melodier i psalmboken - Personligt med Karl-Olof Robertson. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Afanasievna Burakova, Nadezjda: En monolog om ett monster som trots allt kommer att bli älskat. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Afton-Tidningen 1910-09-05; 1910-09-29; 1911-05-27; 1911-05-29; 1911-05-30; 1911-06-17; 1912-01-15; 1912-01-22; 1912-01-23; 1912-01-25. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Afzelius, Nils: Bellmanssången. Se Svenska folket genom tiderna 7. Nils Afzelius, född år 1894. Död 1970. Litteraturforskare och biblioteksman.

Agertz, Jan: "Datum in castro junakøpung" - om den äldsta borgen i Jönköpingsbygden. Se Liv och leverne i medeltidens Jönköping. Jan Agerts, född 1944(?). Död 2009. Anställdes som namnforskare och antikvarie vid Jönköpings läns museum 1989.

Aglert, Per-Arne: Tankar inför bönsöndagen (Jönköpings-Posten 1957-05-25). Per-Arne Aglert, född 1920 i Linköping, Sverige. Död 2002. Pastor i Jönköpings baptistförsamling (Svenska Baptistsamfundet) 1945-1957. Generalsekreterare för Sveriges Frikyrkoråd 1967-1981. Riksdagsledamot 1985-1988.

Agnon, Samuel Josef: Den bortdrivne (1966,1968). Samuel Agnon, född år 1888 i Buczacz i Österrike-Ungern, senare benämning Butjatj sydost om Lviv/Lemberg i västra Ukriana. Död 1970. Nobelpris i litteratur 1966.

Agourides, Savas: 'High Priestly Prayer' of Jesus. Se Texte und Untersuchungen (1968). Savas Agourides, född år 1921 i Aten, Grekland. Död 2009. Professor i Nya Testamentet "School of Theology" vid "University of Athens".

Ahlander, Björn: Maktspelet i USA (1961,1963). Björn Ahlander, född år 1920 i Göteborg. Död 1982. Jurist, journalist, författare.

Ahlander, Dag Sebastian: Birgitta – Flickan från Finsta som blev helgon i Rom (1998,1999). Dag Sebastian Ahlander, född år 1944 i Uppsala. Barnboksförfattare och diplomat. Generalkonsul i Leningrad 1989-1992 och i New York 1992-1999.

Ahlberg, Alf: Från antikens och medeltidens tankevärld (1966). Alf Ahlberg, född år 1892 i Laholm. Död 1979. Filosof och folkbildare. Rektor vid arbetarrörelsens folkhögskola i Bunnsvik 1932-1959.

Ahlberg, Alf: Från prästgård till arbetarhögskola (1973)

Ahlberg, Alf: Mina år på Brunnsvik (1974)

Ahlberg, Alf: Minnen och meditationer (1942)

Ahlberg, Alf: Människovärdet (Jönköpings-Posten 1955-03-07)

Ahlberg, Alf: Tysklands ödesväg - Varför segrade nationalsocialismen?" (1934)

Ahlberg, Lars: Barnarps kyrkas historia med några utblickar bakåt kring kristningsprocessen. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Ahlberg, Lars: Brittastugan på Hellstorp och sägnen om dess tillkomst. Se Tabergs Bergslag XIX.

Ahlberg, Lars: Handelsbodar som funnits i Barnarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Ahlberg, Lars: Kronheden. Se Tabergs Bergslag XIV.

Ahlberg, Yngve: Kristendomskritiken. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948. Yngve Ahlberg, född 1903 i Stenbrohult. Död 1983. Domprost i Lund 1959 - ?.

Ahlbert, Gustaf: Axplock ur min dagbok. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlbert, Gustaf: Missionskonferensen på Oljeberget - Muhammedanmissionens stora tillfälle. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlbom, Märta: Från slottsvall till parkstråk. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Ahlbäck, Algot: Fyra vardagsbilder. Se Ongman-minnen. Algot Ahlbäck, född år 1910 i Stora Tuna. Död 1949. Missionsföreståndare i Örebromissionen 1931-1949.

Ahlerup, Gunnar: Alla helgons salighet (Jönköpings-Posten 1955-11-04). Gunnar Ahlerup, född 1910 i Malmö. Död 2004. Pastor i Immanuelskyrkan i Jönköping (Svenska Missionsförbundet) 1955-1960.

Ahlerup, Gunnar: Kämpande församling (Jönköpings-Posten 1959-10-24)

Ahlerup, Gunnar: Kärlek och ansvar (Jönköpings-Posten 1958-02-22)

Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket (190?,1907). Bok nr 132 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Friedrich Ahlfeld, född år 1810 i Mehringen nordväst om Leipzig i Tyskland. Död 1884. Pastor i Nikolaikyrkan i Leipzig 1851-1881.

Ahlfeld, Friedrich: Huspresten Berend Sten. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlfeld, Friedrich: Spelarens lif och ändalykt eller Faren icke vilse; Gud låter icke gäcka sig. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlfeld, Friedrich: Undantagsmannen eller Huset med det svarta skiffertaket. Se Ahlfeld, Friedrich: Berättelser för folket.

Ahlgren, Ernst. Se Benedictsson, Victoria.

Ahlgren, Gunnar: En släktskildring från 1800-talet. Se Bottnaryd förr och nu.

Ahlgren, Sven: Framtidstro - förutsättning för positiv utveckling. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu VII.

Ahlgren, Werner: "Gamla Skillingaryd" och den Ahlgrenska industrin. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu VII.

Ahlin, Ingegerd: Med nya ögon (1975). Ingergerd Ahlin, född 1923 i Järpås sydväst om centralorten Lidköping. Död 2012. Poet.

Ahlin, M.: Från gångna dagar - Sala stads Missionsförening. Se Missionsförbundet 1924.

Ahlmann, Hans W-son: Se W-son Ahlmann, Hans.

Ahlmark, Per: Det öppna såret – Om massmord och medlöperi (1997). Per Ahlmark, född år 1939 i Stockholm. Riksdagsledamot 1967-1979. Vice statsminister 1976-1978.

Ahlner, Karl D.: Dröm och verklighet. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo. Karl David Ahlner, född år 1881 i Östra Gerum väster om centralorten Tidaholm. Död 1974. Präst i Svenska Kyrkan.

Ahlnér, Ingalill (missionssekreterare i Svenska Alliansmissionen): Lycklig eller salig ... (Jönköpings-Posten 1999-11-05). Ingalill Ahlnér, född år 1948. Pastor. Handläggare vid Migrationsverket.

Ahlnér, Ragnwald: Ingemar Helmner: "Jag tror på väckelsemötet". Se Soluppgången 1979. Ragnwald Ahlnér, född 1944. Pastor. Politiker. Ombudsman inom kristdemokraterna (regionalt) 1986-2002.

Ahlqvist, Martin (pastorsadjunkt, Bankeryd): Upptecknad i det himmelska DNA-registret (Jönköpings-Posten 2003-10-03). Martin Ahlqvist, född år 1971. Präst.

Ahlriksson, Maria (pastor i Allianskyrkan i Bottnaryd/Ryds församlingskrets): Det ensamma örat!? (Jönköpings-Posten 2006-08-18)

Ahlrud, Sivar: Flygmysteriet (1951,1953)

Ahlrud, Sivar: Fäbodsmysteriet (1953)

Ahlrud, Sivar: Lördagsmysteriet (1957)

Ahlrud, Sivar: Travmysteriet (1954)

Ahlrud, Sivar: TT-mysteriet (1955)

Ahlrud, Sivar: TV-mysteriet (1956)

Ahlrud, Sivar: Tågmysteriet (1957)

Ahlstedt-Yrlid, Inger: Monumentalmåleriet - Medeltidens massmedium. Se Signums svenska kulturhistoria. Inger Ahlstedt-Yrlid, född år 1939.

Ahlsten, Johan: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet. Johan Ahlsten, född år 1893 i Alskogs socken på Gotland. Död 1981. Ordförande i Svenska Missionsförbundets styrelse 1950-1962.

Ahlström, G.: The House of Wisdom. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Ahnfelt, Oscar: Andeliga sånger (1877). Oscar Ahnfelt, född år 1813 i Gullarp nordväst om centralorten Eslöv. Död 1882. Tonsättare och lekmannapredikant.

Aikman, David: George W. Bush - en man och hans tro (2004,2005). David Aikman, född år 1944 i Surrey i sydöstra England. Författare och journalist.

Akrell, Thorsten: Television (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

A.L.O.E. Se Tucker, Charlotte Maria.

Alberius, Anders: Bibelsällskapets vardag. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Anders Alberius, född år 1947 i Jönköping. 1989-1992 stiftsadjunkt i Växjö stift, 1992-2003 generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet, 2003-2013 domprost i Skara stift.

Alberius, Anders: Kyrkans studiearbete i blickpunkten. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Alberius, Bertil (komminister, Jönköping): Den tacksamme samariten (Jönköpings-Posten 1973-09-21). Bertil Alberius, född i Jönköping 1918. Död 2007. Sjömanspräst i Antwerpen 1948-1949, Genua 1959, Hull 1963.

Alberius, Bertil (kyrkoherde): Kristet broderskap (Jönköpings-Posten 1963-01-19)

Alberius, Bertil (kontraktsprost emeritus, Jönköping): Var och en som ber ... (Jönköpings-Posten 1988-05-06)

Albertsson, Anita: Kindergarten - modell Hongkong. Se Soluppgången 1971. Anita Albertsson, född 1936. Gift med Eskil Albertsson.

Albertsson, Anita. Se också Uhr, Anita.

Albertsson, Eskil: 00-00-00 klockan 00.01 och sen (Jönköpings-Posten 1999-12-30). Eskil Albertsson, född år 1937. Missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen 1979-2001.

Albertsson, Eskil: 90-åriga metoder för 90-talets mission. Se Soluppgången 1990.

Albertsson, Eskil: Arbete att lyfta människor. Se Soluppgången 1967.

Albertsson, Eskil: Behövs det mission i moderna, kyrkorika Hongkong? Se Soluppgången 1973.

Albertsson, Eskil (missionär, Norrahammar): En fredlig revolution (Jönköpings-Posten 1973-06-29)

Albertsson, Eskil: En luthersk-roseniansk-baptistisk-pingstpåverkad Alliansmission. Se Soluppgången 2001.

Albertsson, Eskil: Församlingsbyggande (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Församlingsförnyelse. Se Soluppgången 1997.

Albertsson, Eskil: Glädjebud i vår tid. Se Soluppgången 1993.

Albertsson, Eskil: Gränslös gemenskap. Se Soluppgången 1991.

Albertsson, Eskil: Gudsordets kraft och begränsning. Se (Soluppgången) 1981.

Albertsson, Eskil: Hongkong och Macau - Växande församlingar (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Hur blir SAM:s morgondag? Se Soluppgången 1994

Albertsson, Eskil: Kina - levande, växande och bibeltroende församling. Se Soluppgången 1976.

Albertsson, Eskil: Kina - Mission under revolution (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albertsson, Eskil: Kina - öppet men inte fritt. Se Soluppgången 1989.

Albertsson, Eskil: Kristet hopp i atomåldern. Se Soluppgången 1983.

Albertsson, Eskil: Lär känna Gud genom att pröva honom. Se Soluppgången 1987.

Albertsson, Eskil: Många tårar – stor skörd. Om församlingstillväxten i Kina. (2006)

Albertsson, Eskil: SAM och ekumeniken. Se Soluppgången 1996.

Albertsson, Eskil: Så många! Se Soluppgången 1982.

Albertsson, Eskil: Tillkomme ditt rike. Se Soluppgången 1980.

Albertsson, Eskil: Tillsammans. Se Soluppgången 1988.

Albertsson, Eskil: Trohet under "torrperiod". Se Soluppgången 1999.

Albertsson, Eskil: Ungdomscentra i Hongkong - mötesplats för frigjord kinesisk ungdom. Se Soluppgången 1969.

Albertsson, Eskil: Ungdomscentrum - en inkörsport till Guds rike. Se Soluppgången 1974.

Albertsson, Eskil: Varför växer kyrkan i Kina? Se Soluppgången 1998.

Albertsson, Eskil: Väckelse - vår enda räddning. Se Soluppgången 1979.

Albertsson, Eskil: Väckelse och mission (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Albrektson, Bertil: Är översättning också tolkning? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986). Bertil Albrektson, född år 1929 i Göteborg. 1967-1976 professor i exegetik, företrädesvis gammaltestamentlig exegetik, vid Åbo Akademi i Finland.

Albrektson, Bertil-Ringgren, Helmer: En bok om Gamla Testamentet (1979)

Albright, Madeleine: Madam Secretary - Fru utrikesminister (2003,2004). Madeleine Albright, född år 1937 i Prag i dåvarande Tjeckoslovakien. Utrikesminister i USA 1997-2001.

Alcock, Deborah: De spanska bröderna - En berättelse från det sextonde århundradet (1870,1905). Bok nr 109 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Deborah Alcock, född år 1835 i Kilkenny sydväst om Dublin på sydöstra Irland. Död 1913. Författare i "historical fiction on religious themes".

Aldén, Gustaf: I Getapulien - Vandringar och forskningar (1883). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Aldén, Gustaf: I Getapulien - Vandringar och forskningar (1883). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland. Gustaf Aldén, född år 1852 i Alseda öster om centralorten Vetlanda. Död 1927. Skolman och tidningsman. Föreståndare vid norra Kalmar läns folkhögskola i Södra Vi 1880-1889.

Alden, Isabella. Se Pansy. Isabella Alden, född år 1841 i Rochester, New York, USA. Död 1930. Författare som skrev om "love to God and love to her fellow-men".

Aleixandre, Vicente: Den som dansar förverkligar sig (1970). Se Aleixandre, Vicente: Paradisets skugga. Vicente Alexandre, född år 1898 i Sevilla, Spanien. Död 1984. Spansk poet som år 1977 fick Nobelpriset i litteratur.

Aleixandre, Vicente: Paradisets skugga (1974)

Aleksandrovitj Brovkin, Jergenij: En monolog om ett månlandskap. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Aleksandrovitj, Ljuba: Den hängde i repet som ett litet barn . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl (1997). Svetlana Aleksijevitj, född år 1948 i Stanislav, senare benämnd Ivano-Frankivsk, i sydvästra Ukraina. Författare. Tilldelades Nobelpriset i litteratur 2015.

Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena (1986). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden (1993). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage (1998)

Aleksijevitj, Svetlana: Kriget har inget kvinnligt ansikte (1985). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj, Svetlana: Zinkpojkarna (1989). Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden - Ryska reportage.

Aleksijevitj Borisevitj, Valentin: En monolog om fysiken som vi alla var förälskade i. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Alenius, Gottfrid: Bland kåtornas folk - Minnen och intryck från missionsresor i lappländska fjälltrakter (1946). Gottfid Alenius, född år 1896 i Blattniksele söder om centralorten Sorsele. Död 1960. Samemissionär och pastor i Pingströrelsen.

Alestig, Inger: Vänskap. Se Vardagsord. Inger Alestig, född år 1955. Reporter. Kulturredaktör på tidningen Dagen 2000-2015.

Alexander, David: Foto-guide till Nya testamentet (1972,1978)

Alexandersson, Eric S: Dalar och förklaringsberg (1990) Erik S. Alexanderssson, född år 1922 på Klamparegaran i Masthugget i Göteborg. Död 1999. Arbetarförfattare, journalist och sjöman.

Alexandersson, Eric S.: Heja Masthugget (1969,1980)

Alexandersson, Eric S.: Piruetter och vildrosor (1998)

Alexandersson, Eric S.: Revolt i Masthugget (1970,1980)

Alexandersson, Eric S.: Utblick från Masthugget (1971)

Alexandersson, Eric S.: Änglarna i Masthugget (1973)

Algesund, Jörgen: Glöm inte bibelskolan i Sydthailand! Se Soluppgången 1970. Jörgen Algesund, född år 1937. Missionär i Surat Thani i södra Thailand från 1960-talet fram till 1997.

Alin, Nils: (Landswägar som gå ut från Jönköping) (1791). Se Gudmundsgillets Årsbok 1952.

All Nordens lyrik (i urval av Anders Österling) (1962)

Allansson, Sivert: Vårdhemmet Fridhem - En historik om Omsorg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990. Sivert Allansson, född 1942. Arbetade på vårdhemmet Fridhem i Vaggeryd 1978-1990, de sista åren som biträdande föreståndare.

Allard, H.: Huru bör den trötte bäst tillbringa sin semester? (1916) Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916. Henrik Allard, född år 1868 i Åtvids socken sydost om Linköping. Död 1941. Läkare som visade stort engagemang för Göteborgs fattiga barn.

Allemark, Inga Britt: Praktiska realskolan i Jönköping. Utveckling - avveckling. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Allemark, Inga-Britt: Vättern i poesi och prosa. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Allen, John: Rättvisans rebell - Desmond Tutu - En biografi (2006,2007)

Allen, Leslie C.: Psalm 73: Pilgrimage from Doubt to Faith. Se Bulletin for Biblical Research (1997). Leslie C. Allen, född år 1935 i Bristol i sydvästra England. Professor i Gamla testamentet vid Fuller Theological Seminary's School of Theology i Pasadena, USA 1983-2004.

Allen, Ronald B.: The Bloody Bridegroom in Exodus 4:24-26. Se Bibliotheca Sacra (1996). Ronald B. Allen, född 1941 i Denver, Colorado. Teologie doktor i biblisk hebreiska vid Dallas Theological Seminary 1973.

Allen, Woody: Death. Se Allen, Woody: Without feathers. Woody Allen, född år 1936 i New York i USA. Filmregissör, manusförfattare, skådespelare.

Allen, Woody: Without feathers (1972,1975)

"Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland (1977). Smålands Författarsällskaps skriftserie VI.

Allgén, Carl: C. O. v. Porat - En småländsk naturforskare. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937. Carl Allgén, född år 1886 i Lund. Död 1960. Zoolog och läroverkslektor. Lektor i biologi i Jönköping 1920-1940.

Allgén, Carl: Från skinn till handske - Några ord om handskmakeriet, ett av ålder ansett hantverk. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Allgén, Carl: Herman Nyqvist - skaparen av Fågelmuseet i Jönköpings Stadspark. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Allgén, Carl: Robert Tolf. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Allgulin, Sigfrid (kyrkoadjunkt i Nässjö): Den heliga konsten att lyssna till Guds ord (Jönköpings-Posten 1950-02-10)

Alling Engstedt, Margaretha: Hembygdens år. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Alling-Engstedt, Margareta. Se också Väckelsens folk.

Allt i fickformat, Månadstidningen (juli 1944)

Allvin, J.: Strödda Anteckningar, angående Jönköpings Stad och dess omgifning (1839). Se Gudmundsgillets Årsbok 1959-1960. Jonas Allvin, född år 1777 i Västra Tollstad norr om centralorten Ödeshög. Död 1866. Lantmätare i Jönköpings län 1813-1849.

Allwood, Martin (S.): Bildande konst - Liberal arts (1975). Martin Samuel Allwood, född år 1916 i Jönköping. Död 1999. Studentexamen i Jönköping 1935. Studier vid Cambrige university i England 1935-1939 med dubbel Bachelor of Arts i psykologi och engelsk litteraturvetenskap. Lärare vid Rabindranath Tagores högskola utanför Calcutta i Indien 1939. Doktor i sociologi vid Technische Universität Darmstadt i Tyskland 1953. Internationella kurser vid utbildningscentret Marston Hill i Mullsjö under 1950- och 60-talen.

Allwood, Martin (S.): Den svåra vägen. Se Miljö och människa i Småland.

Allwood, Martin (S.): I början på trettitalet. Se Barndom i Småland.

Allwood, Martin (S.): Jag bar döden i min kropp (1976)

Allwood, Martin (S.): Jag minns det vackra Mullsjö - 230 konstnärer och en ort i deras liv (1975)

Allwood, Martin (S.): Josefin eller Drömmar och drömmar (1997)

Allwood, Martin S: Katedralernas kyrkogård (1945)

Allwood, Martin S: Läroverket (1948)

Allwood, Martin (S.): Ryska kulturmönster (1984)

Allwood, Martin S-Ranemark, Inga-Britt: Medelby (1943) (Medelby täcknamn för Mullsjö)

Allwood, Martin-Samuelsson, Arne: Ryfors - En kavalkad om ett bruk (1986)

Alm, Göran: Kyrkobyggande i Sverige 1865-1910. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Göran Alm, född år 1945 i Gävle. Disputerade 1974 vid Stockholms universitet på en avhandling om metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige.

Alm, Lisa: Då en bibelskoleelev fick hembud. Se Ongman-minnen.

Alm, Sigfrid: Missionen och hemlandskyrkan (Jönköpings-Posten 1918-07-13). Sigfrid Alm, född år 1887 i Vänersborg. Död 1960. Missionär i Sydindien för Svenska Kyrkans mission 1922-1931.

Almer, Andreas: Ung Pilgrim. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97. Andreas Almer, född år 1956 i Finja nordväst om centralorten Hässleholm. Diakon och präst.

Almer, Hans: Att vara Kristi tjänare (Jönköpings-Posten 1975-01-24). Hans Almer, född år 1952 i Finja nordväst om centralorten Hässleholm. Pasorsadjunkt i Huskvarna 1974-1975.

Almgren, Åke: Från ungdomsverksamheten i Indien. Se Soluppgången 1960.

Almgren, Åke: När Gud besökte "Grälbyn". Se Soluppgången 1956.

Almquist, Arvid: Det nya Kina (Jönköpings-Posten 1950-02-24)

Almquist, Arvid: Frid på jorden. Se Soluppgången - På konungens bud 1948.

Almquist, Arvid: Främre Orienten och missionen (Jönköpings-Posten 1954-01-29)

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Håller livsgrunden? (Jönköpings-Posten 1957-08-10)

Almquist, Arvid: Kampen om Kina. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Almquist, Arvid: Kinas kristna i dagens läge (Jönköpings-Posten 1956-07-11)

Almquist, Arvid (missionssekreterare): Kinesisk horisont (Jönköpings-Posten 1951-01-24)

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Kristi förbön (Jönköpings-Posten 1959-04-24)

Almquist, Arvid: Mau-Mau och kolonialpolitiken (Jönköpings-Posten 1953-03-19)

Almquist, Arvid: Missionens utsikter i Indien (Jönköpings-Posten 1955-02-25)

Almquist, Arvid: Missionsproblem och missionsstrategi (Jönköpings-Posten 1955-07-04)

Almquist, Arvid: Muhammedanismen och kristen mission. Se Soluppgången 1959.

Almquist, Arvid: Pensionär berättar. Se Soluppgången 1965.

Almquist, Arvid: På konungens bud. Se Soluppgången 1957.

Almquist, Arvid: Religionsfrihet i Sydamerika (Jönköpings-Posten 1956-04-20)

Almquist, Arvid: Revolution och mission (Jönköpings-Posten 1950-09-27)

Almquist, Arvid: Svensk missionsinsats. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Almquist, Arvid: Två faror. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Jönköping): Världsmissionen (Jönköpings-Posten 1958-07-11)

Almquist, Arvid: Världsnöd och världsmission (Jönköpings-Posten 1955-05-04)

Almquist, Arvid: Världsreligionernas förnyelse. Se Soluppgången 1961.

Almquist, Arvid (missionssekreterare, Svenska Alliansmissionen): Öppna dörrar för missionen - SAM-önskan (Jönköpings-Posten 1959-12-31)

Almqvist, Carl Jonas Love: Du går icke ensam. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken. Carl Jonas Love Almqvist, född år 1793 i Stockholm. Död 1866 i Bremen, Tyskland. Författare, lärare, präst och tonsättare.

Almqvist, Carl Jonas Love: Kapellet (1838). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Almquist, Carl Jonas Love: Letter 1854-07-08 from Philadelphia to wife and daughter. Se Berg, R.G.: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866.

Almqvist, Carl Jonas Love: Sesemana. Se Håkanson, Björn.

Almqvist, Carl Jonas Love: Tre fruar i Småland (1842-43,1998)

Almqvist, Sten: Viktor Rydbergs död. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Almqvist, Stig: Patriarken Sjöström (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Almqvist, Sven Dan (kyrkoherde, Rydaholm): Tungor såsom eld (Jönköpings-Posten 1979-06-01). Sven Dan Almqvist, född år 1920 i Nottebäck i Uppvidinge kommun nordost om Växjö. Död 2017. Präst.

Almström, Roland: Wänskapsklubben Vaggeryd 1922-2002. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Aloisi, John: The Paraclete's Ministry of Conviction: Another look at John 16:8-11. Se Journal of the Evangelical Theological Society (March 2004). John Aloisi. Lärare i kyrkohistoria vid Detroit Baptist Theoligical Seminary sedan 2010.

Alt-Eissfeldt-Kahle: Biblia Hebraica Stuttgartensia (1984)

Altink, Willem: 1 Chronicles 16:8-36 as literary source for Revelation 14:6-7. Se Andrews University Seminary Studies (1984). Willem Altink. Mijnsheerenland i Binnenmaas söder om Rotterdam i Nederländerna (1986). Exeget.

Alverfors, Ann-Charlotte: Barn av samma ögonblick (2000). Ann-Charlotte Alverfors, folkbokförd som Ann-Charlotte Merker, född år 1947 i Eksjö och uppväxt i Reftele söder om centralorten Gislaved. Död 2018. Författare.

Alverfors, Ann-Charlotte: Hjärteblodet (1976)

Alverfors, Ann-Charlotte: Jönköping 6 (1975)

Alverfors, Ann-Charlotte: På väg. Se Miljö och människa i Småland.

Alverfors, Ann-Charlotte: Snabelros (1977)

Alverfors, Ann-Charlotte: Sparvöga (1975,1982,2000)

Alverfors, Ann-Charlotte: Stjärneklok (1986)

Alverfors, Ann-Charlotte: Vem ska trösta Gösta? (2007)

Alverlin, Sven: Det gåller de unga. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven (pastor, Bodafors baptistförsamling): Förmedlaren av himmelska gåvor (Jönköpings-Posten 1953-04-25)

Alverlin, Sven (pastor, Bodafors): Helgelsens väg (Jönköpings-Posten 1961-04-29)

Alverlin, Sven: Land att erövra. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Med frågor i marginalen. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Missionärer i fältmiljö. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alverlin, Sven: Öppet land. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Alving, Hjalmar-Hasselberg, Gudmar: Svensk litteraturhistoria (1957)

Alvtegen, Karin: Skam (2005). Karin Alvtegen, född år 1965 i Huskvarna. Författare. Dotterdotter till Gunnar Ericsson, bror till Astrid Lindgren.

Aman, Viktor: Svenskarna i Estland. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989. Viktor Aman, född år 1912 på Nuckö i Estland. Död 2009.

Ambjörnsson, Ronny: Mitt förnamn är Ronny (1996,2000). Ronny Ambjörnsson, född år 1936 i Göteborg. Idéhistoriker och författare. Professor i idéhistoria vid Umeå universitet 1981-2001.

Ammundsen, Valdemar: Den grekisk-ryska kyrkan. Se Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet. Valdemar Ammundsen, född år 1875 i Nørre Feldung söder om Holstebro i västra Jylland i Danmark. Död 1936. Professor i kyrkohistoria vid Köpenhamns universitet 1901-1923. Biskop i Haderlevs stift 1923-1936. "Hos honom stod det kristliga alltid före det nationella . . . bekämpade nationalsocialismen i sitt stift."

Ammundsen, Valdemar: Den protestantiska hednamissionens begynnelse. Se Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet.

Amnefors, Ewert: Möte med minnen (1986). Ewert Amnefors, född år 1913 i Sorunda nordväst om centralorten Nynäshamn. Död 1994. Pastor (Svenska Missionsförbundet), tidningsskribent, poet och psalmförfattare. "Ville predika genom sina dikter"

Amnefors, Ewert (pastor, Värnamo): Om tidernas tecken (Jönköpings-Posten 1965-11-05)

A-n, T.: I Jönköping den 6 nov. 1882. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Analecta Biblica (1974)

Anderberg, Ad. (Adolf): Düsseldorfskolan och Karl XV:s konstnärskrets. Se Svenska folket genom tiderna 9. Adolf Anderberg, född år 1885 i Ängelholm. Död 1968. Konstforskare.

Anderberg, Algot (kyrkoherde): Morgondagen (Jönköpings-Posten 1939-01-11). Algot Anderberg, född år 1893 i Södra Åby öster om centralorten Trelleborg. Gift 1929 med Yvonne Söderblom, dotter till ärkebiskop Nathan Söderblom, som förrättade vigseln. Utnämndes till hovpredikant 1937. Biskop i Visby stift 1951-1961.

Anderberg, Bengt: Rättvisa! Se Håkanson, Björn. Bengt Anderberg, född år 1920 i Lundby, Göteborg. Från 1970-talet bosatt på Bornholm. Död 2008. Författare och översättare. Medlem av 1973 års bibelkommission. "Var känd för sin lust att utmana."

Anderberg, Lars Erik (major i Frälsningsarmén, Jönköping): Jesus lät sig inte manipuleras (Jönköpings-Posten 2005-01-14). Lars Erik Anderberg, född år 1957. Äldreomsorgsofficer i Huskvarna (2016).

Anderbjörk, Jan Erik: Glimtar från landsantikvariens vardag (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968. Jan Erik Anderbjörk, född år 1910 i Stockholm. Död 1991. Museiintendent på Smålands museum i Växjö och landsantikvarie i Kronobergs län (1939).

Anderek, Eric H.: Kyrkogång och församlingsliv - Protokolls- och minnesanteckningar från Pjätteryd. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Andersen, H.C.: Sagor och berättelser I-II,IV-V (1835,1927). H.C. Andersen, född år 1805 i Odense på Fyn i Danmark. Död 1875. Författare. På 1830-talet besökte Andersen Sverige flera gånger men även senare. En sista gång kom han till Göteborg den 28 juli 1871.

Andersén, M.P. Se Gustafsson, Georg: M P Andersén - en föregångsman inom svensk trädgårdsodling.

Anderson, A.A.: Psalms 1-72 (1972,1985). Arnold Albert Anderson. "Honorary Fellow in the Faculty of Theology at the University of Manchester in England." (1989)

Anderson, Carl Johan. Se Engdahl, Erland-Leander, Gun.

Anderson, Ebba-Westerlund, Greta: Läsebok för de små - Första skolåret (1948)

Anderson, Ebba-Westerlund, Greta: Läsebok för de små - Andra skolåret (1948)

Anderson, Elin V.: Bhimibai - En Brahmankvinna. Se Soluppgången 1965.

Anderson, Elin V.: Eld - eller druvor. Se Soluppgången 1961.

Anderson, Elin V.: Farvöl till Indien. Se Soluppgången 1958.

Anderson, Elin V.: Något om Indiens ovidrörbara. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Anderson, Filip: Och det vart ljus. Se Soluppgången - På konungens bud 1935. Filip Anderson. Missionär i Indien. Filip Andersons böcker "Från ökenskepp till lejdbåtsfärd" och "Pioniärer i Saratsi" utgivna år 1945.

Anderson, Norman: Guds lagar. Se Kristen tro - En illustrerad handbok. James Norman Dalrymple Anderson, född år 1908 i Aldeburgh nordost om Ipswich i sydöstra England. Död 1994. Missionär, jurist och författare. Professor i "Oriental Laws" vid "University of London" 1954-1975.

Anderson, J.N.D. (= Norman): The World's Religions (1965)

Anderson, Johan: Ångbåtsfärder kring Wettern - Pennteckningar på fri hand (1844). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1941.

Andersson, Anders: Den tacksamme. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Andersson, Anders: En backstuga med tre generationer boende. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Andersson, Anders: En skolstrid i Åker för 70 år sedan. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Andersson, Anders: Goda grannar och trogna vönner. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Andersson, Anders: Med eller utan. Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Andersson, Anders: Med plog och penna (1994). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Andersson, Ann-Marie (ungdomspastor, Gnosjö): Glöm det som varit! (Jönköpings-Posten 1981-01-02)

Andersson (I), Aron: Då Herren griper in (1944). Aron Andersson, född 1901 i Angelstad väster om centralorten Ljungby. Död 1985. Missionär, författare och evangelist, främst verksam i Kongo (Svenska Baptistsamfundet).

Andersson (II), Aron: Kyrksilver. Se Skara stift i ord och bild. Aron Andersson, född 1919 i Stockholm. Död 1984. Konsthistoriker. Avdelningsdirektör vid Statens historiska museum 1975-1983. "Han inriktade sig tidigt på den medeltida konsten, där hans särkilda specialiteteter kom att bli guldsmedskonst och skulptur."

Andersson, August: Frälsningens dop (1938) (brev till dottern Signe med familj i Högryd, Hökerum; August är morfar till BG Asks fru Kerstin)

Andersson, Axel: Präster och profeter (1929). Axel Andersson, född år 1879 i Matteröd sydväst om centralorten Hässleholm. Död 1959. Föreståndare för Svenska Missionsförbundet 1930-1944.

Andersson, Axel: Seminaristernas lånekassa. Se Missionsförbundet 1924.

Andersson, Bernt: Kettilstorp - Ett gammalt säteri. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten: Hovslättsaffärer som inte längre finns. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Bror-Jacobsson, Lars: Om Kallbäcken kunde tala . . . Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Carl: Ordspråk och uttryck från Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening 1964.

Andersson, Curt H. (kontraktsprost, Sandhem): Vishet eller dårskap (Jönköpings-Posten 1956-06-02). Curt Herman Andersson, född år 1903 i Borås. Tillträdde som kyrkoherde i Sandhem 1941.

Andersson, Curt H. (kontraktsprost, Sandhem): Vishet eller dårskap (Jönköpings-Posten 1959-06-05)

Andersson, Dan: Epilog. Se Lindell, Börje. Dan Andersson, född år 1888 i Skattlösberg väster om centralorten Ludvika. Död 1920. Författare och poet. "Bar alltid den indiska religionsurkunden Bhagavadgita i fickan. Då och då tog han fram den och antecknade i den."

Andersson, Dan: Gillet på vinden (1917). Se Lindell, Börje.

Andersson, Dan: Helgdagskväll i timmerkojan. Se Håkanson, Björn.

Andersson, Dan: Omkring tiggarn från Luossa. Se Lindell, Börje.

Andersson, Dan: Vårkänning. Se Lindell, Börje.

Andersson, Daniel (kyrkoherde, Anderstorp): Vår söndag (Jönköpings-Posten 1956-09-22). Daniel Andersson, född 1909 i Hälleberga nordväst om centralorten Nybro. Död 2005.

Andersson, David: Personalia eller åminnelse. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Andersson, Edvin: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Andersson, Evert. Se Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Andersson, Greger: Musikens miljöer. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden. Greger Andersson, född 1952 i Stehag nordost om centralorten Eslöv, död 2012. Professor i musikvetenskap i Lund 1996-2012.

Andersson, Gunnar. Se Johansson, Gerhard: Gjutarminnen.

Andersson, Gunnel. Se Eun-Hei Johansson, Emma Sofie: Gamla Jönköpingsyrken - vanliga förr men ovanliga i dag.

Andersson, Holger: Kyrkans och socknens historia. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse. Holger Andersson, född år 1911 i Sjötofta sydväst om centralorten Tranemo. Komminister i Ölsremma (1953).

Andersson, Holger: Kyrklig och kommunal samhällsverksamhet. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse.

Andersson, Ingvar: Sverige blir en stormakt. Gustav II Adolfs tid och Kristinas. Se Svenska folket genom tiderna 4. Ingvar Andersson, född år 1899 i Norra Sandby nordost om centralorten Hässleholm. Död 1974. Historiker. Riksantikvarie 1950-1965. Ledamot av Svenska Akademien från 1950.

Andersson, Ingvar: Sverige under riksbyggmästaren och hans söner. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Andersson, Ingvar: Sveriges historia (1943,1960)

Andersson, Janne E.: Björnarydet - ett gammalt Mölnatorp. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Andersson, Jean H.: "Jean i Harfall" berättar 1957 julminnen från 1880-talet. Se Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd, del III.

Andersson, Joel: Alexander Nysbeth - Från Joel Anderssons anteckningar 1974. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Andersson, Joel: Gustaf på Lyckås. Se Mellan Härån och Rasjön 1995.

Andersson, Joel: Handel och handlare förr i tiden. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Andersson, Joel: Sixtus på Gölstorp och hans bröder. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Andersson, Joel: Tofteryds första diverseaffär. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Andersson, Karl: Ett ödemarkens maratonlopp. Se Vinterhälsning 1971.

Andersson, Karl: Sakarja och Johannes uppenbarelser (1995)

Andersson, Karl: Siare i norr (1968)

Andersson, Karl-Erik (pastor, Jönköping): Angelägnaste omsorgen (Jönköpings-Posten 1965-09-25). Karl-Erik Andersson, född år 1922 i Ödestugu söder om centralorten Jönköping.

Andersson, Karl-Erik (huvudredaktör): Arvet från Kåperyd - En krönika om den fria andliga väckelserörelsen och dess utveckling i tabergsbygden (1991)

Andersson, Karl-Erik: Frikyrkoförsamlingarnas studieverksamhet. Se Månsarp - En ...

Andersson, Karl-Erik: Inför ett jubileum. Se Soluppgången 1957.

Andersson, Karl-Erik: SAU bygger. Se Soluppgången 1961.

Andersson, Karl-Erik: Väckelse. Se Soluppgången 1965.

Andersson, Kenneth: Profeten Hoseas väckelsebudskap i vår tid. Se Soluppgången 1979.

Andersson, Kent: Guldfingerringen från Ekeryd - inte vilken ring som helst. Se Byarums Hembygdsfärening Årsskrift 1995 samt Tabergs Bergslag XVII.

Andersson, Krister: Tillsammans mot framtiden. Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet. Krister Andersson, född år 1948. Missioär i Kongo-Brazzaville 1973-1985. Missionsföreståndare i Svenska Missionsförbundet 1993-2004. Generalsekreterare i Svenska Bibelsällskapet (2004).

Andersson, Larry (Mullsjö, distriktssekreterare, Svenska Missionsförbundets Jönköpingsdistrikt): Ett nytt liv för dig? Larry Andersson, född år 1935 i Lammhult. Pastor på Gotland, i Borgholm, Berga, Mullsjö (två omgångar), Östervåla och Sävsjö.(Jönköpings-Posten 1984-04-06)

Andersson, Larry: Församlingen (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-okt 1973)

Andersson, Larry (pastor i Missionskyrkan, Öreryd): Kampen mot ondskan (Jönköpings-Posten 2005-02-25)

Andersson, Larry: Solen (Programblad - Mullsjö Missionskyrka juni-aug 1977)

Andersson, Lennart: Bäckadal. Påminnelse om en nästan utplånad stadsdel. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Andersson, Lennart: Min mentala karta - Minnen från min barndom i Hovslätt. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Andersson, Lennart: Tornvakten i Kristine kyrka och hans flagga. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Andersson, Liselotte J. Se J Andersson, Liselotte.

Andersson, Marina (barnpastor i Pingstkyrkan, Jönköping): Vägen till Gud (Jönköpings-Posten 2004-04-30)

Andersson, Robert: Skillingarydsoriginal i början av seklet. Se Tofterrydsbygden (1949)

Andersson, Roger: Användningen av exempla i den svenska medeltidspredikan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Andersson, Roger: Undervisning och utbildning. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Andersson, Roland: Centre Medical - Gamboula, Centralafrikanska Republiken. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Andersson, Roy-Freij, Gösta: Svenska Kyrkan i Hovslätt. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Andersson, Rune: Minnesbild över skillingarydskårens första fanjunkare, Anders Magnus Tolf, född 1847-06-04 - död 1916-08-10. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Andersson, Sig-Britt: Missionsvänner från Turkiet. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Andersson, Sofia: Tro eller inte - folket och Stora rådet. Se Bibeln idag - Guide för daglig bibelläsning.

Andersson, Stig (pastor i Allianskyrkan, Tenhult): Prov av våra liv (Jönköpings-Posten 2007-02-23). Stig Andersson, född 1943. Teologisk utbildning vid Moody Bibelinstitut, Chicago, USA. Missionär i Japan i 19 år (Svenska Alliansmissionen).

Andersson, Stig: Svenska skolan i Japan. Se Soluppgången 1974.

Andersson, Sven. Se Wickström, Allan-Andersson, Sven.

Andersson, Thali: Missionären hemma på vila. Se Soluppgången 1964.

Andersson, Åke: Draken i Stoarp. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Andersson, Åke: Herredagsmannen Jon i Bårestorp. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Andersson, Åke: I en gungstol. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Andersson, Åke: Julkärven - Äringsneken. Se Mellan Härån och Rasjön 2005.

Andersson, Åke: Kulturarv. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

A:son-Utas, Jan: Bebyggelsen på Dagö och i Gammalsvenskby. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989 (1989)

Anderzén, Sölve: Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Andhé, Stefan: Anlag för vemod (1998,1999). Stefan Andhé, född år 1944 i Linköping. Journalist och författare. "Skarpsinnigt och träfsäkert funderar han över stort och smått i livet."

Andhé, Stefan: Enkla nöjen (2005)

Andhé, Stefan: Oj vilka loja lejon (1999,2000)

Andhé, Stefan: Sök ljuset (1994)

Andhé, Stefan: Älska mig fort (1992,1993)

Andlig läsning - Från Augustinus till Stinissen (1990,1995)

Andrae, Eskil (hovpredikant, kyrkoherde i Kristina församling, Jönköping 1911-22): De heligas församling (1922, Jönköpings-Posten 1923-01-15). Eskil Andrae, född år 1877 i Linderås sydväst om centralorten Tranås. Död 1939. Inspektor för Jönköpings allmänna läroverk 1911-1923. "Utan gensägelse en av svenska kyrkans främsta förkunnare i vår generation."

Andrae, Eskil (hovpredikant, kyrkoherde i Jakobs församling i Stockholm från och med 1923): Den stora upptäckten (Jönköpings-Posten 1928-06-22)

Andrae, Tor. Se Lenhammar, Harry: Tor Andrae. Tor Andrae, född år 1885 i Vena öster om centralorten Hultsfred. Död 1947. Religionshistoriker och orientalist. Banbrytande insatser inom islamforskningen. Biskop i Linköping 1935-1947. Teologie hedersdoktor i Dorpat, Oslo, Halle och Strasbourg.

André, Erika: Bergslagskrönika 1991-1993. Se Tabergs Bergslag XVII.

André, Erika: Bergslagskrönika 1994-1996. Se Tabergs Bergslag XVIII.

André, Erika: Kyrkogården. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Andreasson, David (pastor i Hovslätts missionsförsamling): Så älskar Gud (Jönköpings-Posten 1952-06-28)

Andreasson, Ebbe (pastor i Habo missionsförsamling): Våga vara liten och betydelselös (Jönköpings-Posten 2007-09-28). Ebbe Andréasson, född år 1959. Uppvuxen på Donsö i Göteborgs södra skärgård.

Andreasson, Stig: Från Mariadyrkan till Kristustro (Jultidningen Soluppgång 1971). Stig Andréasson, född år 1930 i Borås. "Evangelisk pastor och kolportör i Frankrike."

Andrée, S.A.: Iakttagelser under en ballongfärd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978. Salomon August Andrée, född år 1854 i Gränna. Död 1897. Svensk patentingenjör, äventyrare och ballongfarare. Elev vid Jönköpings högre allmänna läroverk 1863-1870. Studieresa till England och Amerika 1876. Verkmästare vid Norrahammars bruk och Spånhults mekaniska verkstad 1877-1878. Överlärare i experimentalfysik vid Tekniska skolan i Stockholm 1886-1889. Misslyckades 1897 med att nå Nordpolen med vätgasballong.

Andrée, S.A. Se också Kullenbergh, Carl J.: S.A. Andrée.

Andrén, Anders: En stor dag i Tranquebar (Jönköpings-Posten 1956-02-04)

Andrén, Anders (kyrkoherde, Gränna): Gemenskap i Guds rike (Jönköpings-Posten 1972-01-08)

Andrén, Anders: Med Ansgar till Indien (Jönköpings-Posten 1946-07-23)

Andrén, Greta: Israelsmissionens välsignade nödvändighet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947. Greta Andrén, född år 1909 i Marstrand. Död 1971. Diakonissa och missionär. Greta Andrén, född år 1909 i Marstrand. Död 1971. Diakonissa och missionär. Deltog efter andra världskriget i uppbyggnaden av Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Andrén, Martin: Frälsningsarmén i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Andrén, Nils: Allmänna råd till uppsatsförfattare i statskunskap (1966). Nils Andrén, född år 1918 i Stockholm. Död 2004. Statsvetare.

Andrén, Nils: Svensk statskunskap (1963)

Andrén, Olof: Min samhörighet med Svenarum. Se Boken om Svenarum. Olof Andrén, född år 1891 i Svenarum öster om centralorten Vaggeryd. Död 1983. Läkare och hembygdsforskare.

Andrén, Åke: Den andliga domsrätten under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid. Åke Andrén, född år 1917 i Slättåkra norr om centralorten Halmstad. Död 2007. Professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet 1954-1983.

Andrén, Åke: Kyrka och skola (under Gustav Adolfs och Kristinas tid). Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4

Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid (1999)

Andrews University Seminary Studies (1972-1973,1984,1988,2000-2001)

Andric, Ivo: Berättelsen om vesirens elefant (1947,1961). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé. Ivo Andric, född år 1892 i Dolac, Travnik nordväst om Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, dåvarande Österrike-Ungern. Död 1975. Författare och orientalist. Nobelpriset i litteratur 1961. "Hans kulturella och nationella identitet är sammansatt och präglad av både bosniska, kroatiska och serbiska influenser samt av en idealistisk idé om sydslavisk enhet och broderskap som fick sitt förkroppsligande i och med Jugoslaviens bildande."

Andric, Ivo: Bron över Zepa (1925,1960). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Buffé "Titanik" (1954). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Ett brev året 1920 (1948). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Osaticanerna (1958). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé (1995)

Andric, Ivo: Tecken (1951). Se Andric, Ivo: Snörmakare Aljo får en idé.

Andrum III (red. Liselotte J Andersson) (2005)

Anet, H.: Intet livskraftigt träd utan rot. Se Missionsförbundet 1924.

Angerd, Karl-Olof: Buss-grabb på 50-talet. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Angermannus, Abraham. Se Ohlsson, Ragnar: Abraham Angermannus. Abrahamus Andreae Angermannus, född cirka 1540 i Sidensjö väster om centralorten Örnsköldsvik. Död 1607. Magister vid Rostocks universitet på 1560-talet. Ärkebiskop 1593-1599. Fick i december 1595 fullmakt av hertig Karl att genomföra visitationer i Linköpings stift. Visitationerna kom att präglas av godtycklighet. Avsattes som ärkebiskop vid ett riksmöte i Jönköping i februari 1599.

Anglert, Mats: Från gårdskyrka till sockenkyrka - Bjäresjö i Skåne. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Angselius, Lennart: Stadens yttre miljö - parkutveckling i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Anjou, J.: En salig visshet. Se Det bästa jag vet om Jesus. John Anjou dog den 29 mars 1908 i en ålder av 63 år. "Studerat vid Augustanasynoden i Amerika, där han aflagdt prästexamen och varit lärare, har varit en av de mera bemärkta krafterna i Svenska Missionsförbundet." "Pastor of the Second Lutheran Church of Galesbury, Illinois."

Anjou, J.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Ankarberg, Curt: "Följa efter eller efterfölja?" (Jönköpings-Posten 2002-07-05). Curt Ankarberg, född 1936. Begravningsentreprenör, körledare, föreningssekreterare i KFUM i Jönköping samt under tre år KFUM's generalsekreterare. "Möjligheternas man som brinner för sin uppgift."

Annby, G. A:son: En hälsning till Tabergskretsen. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Annby, G. A:son: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Anneborg, Verner (pastor, Mullsjö missionsförsamling): Tag Gud på allvar (Jönköpings-Posten 1958-10-17). Verner Anneborg, född år 1900. Pastor i Svenska Missionsförbundet (Mullsjö och Habo 1958-).

Annenskij, Innokentij: Efter konserten (början av 1900-talet?). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky. Innokentij Annenskij, född år 1856 i Omsk i västra Sibirien i Ryssland. Död 1909. Författare och översättare.

Annmo, Nils (pastor i Eksjö missionsfärsamling): Släkt med Jesus (Jönköpings-Posten 1951-01-05). Nils Annmo, född år 1917 i Fengcheng söder om Nanchang i sydöstra Kina. Död 2016. Pastor i Svenska Missionsförbundet (bland annat i Norrahammar 1957-).

Anrick, Carl-Julius: Det svenska turistlivet. Se Svenska folket genom tiderna 12. Carl-Julius Anrick, född år 1895 i Stockholm. Död 1961. Kartograf. Tog 1932 initiativ till den i Svenska turistföeningens regi upplagda vandrarhemsrörelsen.

Ansell, Nicholas John: The call for Wisdom/The Voice of the Serpent: A Canonical Approach to the Tree of Knowledge. Se Christian Scholars Review (2001).

Anselm av Canterbury. Se Lane, Tony: Anselm. Anselm of Canterbury, född år 1033 i Aosta nordväst om Milano i nordvästra Italien. Död 1109. Benediktinermunk, filosof och teolog. En av skolastikens grundare. Vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan. Ärkebiskop i Canterbury, England 1093-1109.

Ansgarius - Illustrerad missionskalender 1913 (utgiven av Svenska Missionsförbundet)

Anthoni, Eric: Den svenska kulturen i Finland. Se Svenska folket genom tiderna 7. Eric Anthoni, född år 1893 i Helsingfors i Finland. Död 1978. Professor i historia vid Helsingfors universitet 1942-1962 samt i nordisk historia vid Åbo Akademi 1943-1949.

Anthoni, Eric: Svenskarna i Finland. Från Claes Christersson Horns tid till Per Brahes. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Anvill, Elis (missionär): Den vite som tiggare bland de gule (Jönköpings-Posten 1939-06-01). Elis Anvill, född år 1893. Död 1950. Missionär i Kina (Shansi i centrala Kina) 1922-1928, 1932-1941.

Appleyard, Richard (pater, t f kyrkoherde i S:t Franciskus katolska församling, Jönköping): Gud, jag vill tacka Dig (Jönköpings-Posten 1984-10-12)

Aquino, Thomas av. Se Chesterton, G.K. Chesterton, G.K.: Thomas av Aquino samt Lane, Tony: Thomas ab Aquino. Thomas av Aquino, född omkring 1225 i Roccasecca sydost om Rom i Italien. Död 1274. Dominikanbroder, katolsk präst, teolog och filosof.

Arbetaren (1925)

Arbman, Holger – Norborg, Lars-Arne: Jönköpings stads historia Del I – Från äldsta tid till stadens brand 1612 (1963). Holger Arbman, född år 1904 i Bettna söder om centralorten Flen. Död 1968. Arkeolog med särskild fokus på järnåldern.

Arbøl, Niels: Kristdemokraterna - en världsrörelse (1984,1986)

Archilochos. Se Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik. Archilochos, född ca 680 f.Kr. på Paros i Grekland. Död ca 645 f.Kr. Skald. Deltog i grundandet av en koloni på ön Thasos.

Ardenfors, Jack-Tommy: Dop i vatten! Varför döper vi? Se Grundt(r)on. Jack-Tommy Ardenfors, född år 1942 i Rydaholm sydost om centralorten Värnamo. Pastor och författare.

Ardenfors, Jack-Tommy (pastor, Jönköping): Situationernas Herre (Jönköpings-Posten 1970-03-07)

Areskog, Carl: Lundgrenska hemmet i Resmo. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem. Carl Areskog, född år 1867 i Kalmar. Död 1941. Präst, silhuettklippare och tecknare.

Arias, Mortimer: Den lidande kyrkan. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut. Mortimer Arias, född år 1924 i Durazno norr om Montevideo i Uruguay. Död 2016. Professor i evangelism vid Claremot (California) School of Theology 1981-1987 och vid Iliff School of Theology i Denver 1989-1991.

Arius. Se Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna. Arius, född år 256 i Ptolemais, Cyrenaica, Libyen. Död 336. Asket och presbyter i Alexandria. "Var av den fasta övertygelsen att Kristus var av Gud skapad, den första och högsta av alla skapade varelser, men trots att han var utan synd, underkastad Fadern och alltså inte Gud." Vid kyrkomötet i Nicaea år 325 fördömdes Arius och hans läror.

Arlebrand, Håkan (bördig från Jönköping, engagerad som lärare i bibelundervisningen hos Saronförsamlingen i Göteborg): Du behöver vända om! (Jönköpings-Posten 1978-05-19)

Armerding, Carl: The Marriage in Cana. Se Bibliotheca Sacra (1961). Carl Armerding, född år 1883 i Jersey City, New Jersey, USA. Död 1987. Professor i Gamla Testamentet vid Regent College i Vancouver i sydvästra Kanada 1970-1991.

Armésoldat - Soldatinstruktion för armén - allmän del (1961)

Armstrong, Karen: Historien om Gud (1993,1995)

Arndt, Johann (1555-1621): Johann Arndts Andliga Skattkammare (1912)

Arnér, Gotthard: Något om orglar och orgelbyggare i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild.

Arnér, Sivar: Järnvägslinjen. Se Miljö och människa i Småland.

Arnold, Gottfried: Hurudana voro de första kristna? (1700,1956)

Arnoldson, Klas Pontus: Maria Magdalena (1903). Bok nr 163 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Arnö-Berg, Inga: Handel på landet och i staden. Se Boken om Skansen.

Aronsson, Ester: Ett besök på en utstation. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Aronsson, Ester: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Aronsson, Ester: Något om Tabergskretsens yttre mission. Se Tabergskretsen av S.A.U 1900-1935.

Aronsson, Ester: Vägröjningsarbete. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Arsenjevna Roslova, Natalja: En monolog om offer och offerpräster. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Arvedson, T.: Jesus som narrkonung. Se Svensk Exegetisk Årsbok 12 (1947): 12:25-35.

Arvidson, Bernt: Sonetter af Thorsten Rosenquist vid bal på Stora Hotellet (1884). Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Arvidson, Stellan: DDR Grannland (1984)

Arvidsson, Hans: Min dag med Gud. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Arvidsson, Hjalmar: Fritänkarens vedermödor. Se Soluppgången 1963.

Arvidsson, Hjalmar: Spegelbilder (1962)

Arvidsson, Zeth: Intressanta tjänstepliktsår. Se Soluppgången 1968.

Arvidsson, Zeth (pastor i Svenska Alliansmissionen och vice ordförande på RIA-center i Jönköping): Nu gäller det mig och dig (Jönköpings-Posten 1996-08-09)

Arvidsson, Zeth: Rivna gränser i Hok. Se Soluppgången 1991.

Arvidsson, Zeth (pastor, Jönköping): Stilla min törst . . . (Jönköpings-Posten 1971-01-16)

Aschan, Birgitta (komminister, Österängen och Sanna, Jönköping): Apostladagen (Jönköpings-Posten 1995-07-14)

Ashton, John: The Transformation of Wisdom. A Study of the Prologue of John's Gospel. Se New Testament Studies (1986).

Ashton, T.S.: The Industrial Revolution 1760-1830 (1948,1962)

Ask, BG: Missionsvännerna i trakterna av Bjurbäck och Mullsjö (“Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö“) (2005, manuskript)

Ask, Helena (diakon i Dalvikskyrkan, Jönköping): Du är min och jag är din, för evigt! (Jönköpings-Posten 2006-06-16)

Ask, Helena (diakon i Dalvikskyrkan, Jönköping): Enade vi stå? (Jönköpings-Posten 2003-09-19)

Ask, Helena (församlingsassistent, Ekhagskyrkan): Förberedelse till bröllop (Jönköpings-Posten 1991-11-15)

Ask, Helena: Helhetssyn och respekt. Se Att gå dit ingen annan går.

Ask, Helena (diakon i Österängskyrkan, Jönköping): Herderöst (Jönköpings-Posten 1995-04-28)

Ask, Helena (diakon i Österängskyrkan och Sanna kyrka, Jönköping): Slutstenen (Jönköpings-Posten 2001-03-30)

Ask, Johanna: 1868-69 - Nödåren (1944). Johanna Ask är BG Asks farmor. Hon var född år 1863 i Svenarum (backstugan Translätta under Torarp) och soldathustru i Ljungsarp (Mersebo).

Ask, Johanna: Förtvivla ej mitt jerta (1926)

Ask, Johanna. Se också Johansson, Hanna.

Ask, Per-Johan: Ask-et-ism (2006)

Ask, Per-Johan: AskPlock (2005)

Ask, Per-Johan: Lite av varje (2003)

Ask, Per-Johan: “Utan titel“ (2004)

Asklund, Erik: Silverligan (1950)

Aspelin, Gunnar: Lärobok i filosofiens historia (1943,1959)

Aspelin, Gunnar: Lärospån i Lund - Minnen från studentåren (1973)

Aspenström, Werner: Dikter under träden (1956). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Hundarna (1954). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Inre (1969). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Israpport (1997). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Litania (1952). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Om dagen om natten (1961). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ordbok (1976). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997 (2000)

Aspenström, Werner: Skriket och tystnaden (1946). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Snölegend (1949). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Tidigt en morgon sent på jorden (1980). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Trappan (1964). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Under tiden (1972). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Det röda molnet (1986). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Dikter (1978). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Ur Skäl (1970). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Aspenström, Werner: Varelser (1988). Se Aspenström, Werner: Samlade dikter 1946-1997.

Asplund, Nils (pastor, Betlehemskyrkan, Jönköping): Inom stängda dörrar (Jönköpings-Posten 1964-04-04)

Assarsson, Margit: Bara en kvinna (1945,1960)

Assarsson, Margit: Den korta sommaren (1950)

Assarsson, Margit: Det nya året - Berättelser för gamla och unga (1944)

Assarsson, Margit: En mors kamp (1951)

Assarsson, Margit: Hell dig, julafton, härliga klara . . . (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Fröjda dig, det är advent (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Livet blommar (1942,195?)

Assarsson, Margit: Livet börjar (1941,1957)

Assarsson, Margit: Livet går vidare (1943)

Assarsson, Margit: När stunderna växla och skrida (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Osynliga bojor (1948,1962)

Assarsson, Margit: Se, vi gå upp till Jerusalem! (1944). Se Assarsson, Margit: Det nya året.

Assarsson, Margit: Stjärnorna lyste i mörkret (1946)

Assarsson, Margit: Till mor (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Under tindrande stjärnor (1956)

Assarsson, Margit: Ungdomsåren, levnadsvåren (1937). Se Assarsson, Margit: Åter till livet.

Assarsson, Margit: Åter till livet - Berättelser för unga och gamla (1938)

Assarsson, Philip: Bidan (Jönköpings-Posten 1940-11-15) (Philip Assarsson var BG Asks konfirmationslärare)

Assarsson, Philip (kontraktsprost, Norrahammar): Den sanne Emmanuel (Jönköpings-Posten 1959-12-24)

Assarsson, Philip (kontraktsprost, Norrahammar): Den stora påsksegern (Jönköpings-Posten 1958-04-05)

Assarsson, Philip: Lidandets oundviklighet och uppgift (Jönköpings-Posten 1940-02-09)

Assarsson, Philip (kyrkoherde, Norrahammar): Missionsbudskapet (Jönköpings-Posten 1955-07-09)

Assarsson, Philip: Världens vän - Guds ovän (Jönköpings-Posten 1939-11-24)

Astour, M.C.: Ezekiel's Prophecy of Gog and the Cuthaean Legend of Naram-Sin. Se Journal of Biblical Literature (1976).

Asturias, Miguel Angel: Jordbrukarna. Se Asturias, Miguel Angel: Weekend i Guatemala.

Asturias, Miguel Angel: Weekend i Guatemala (1956,1965)

Athanasius. Se Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna.

Atkinson, David: Förlåtelse. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, David: Profetian. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, David: Äktenskap och skilsmässa. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, James: Martin Luther. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, James: Omdaning (bearb.). Se De kristna.

Atkinson, James: Reformationen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Atkinson, Patricia: Min franska vingård. Se Det Bästa augusti 2003.

Att gå dit ingen annan går (Publikation nr 11 från Växjö stift 2005)

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Ur Minnesrunor. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Attius Sohlman, Margareta: Slaviska världar (2005)

Attridge, Harold W.: Thematic Developement and Source Elaboration in John 7:1-36. Se Catholic Biblical Quarterly (1960).

Aubin, Benoit: Havanna - Illusionernas huvudstad. Se Det Bästa juni 2004.

Augustinus: Bekännelser (ca 397,1971)

Augustinus. Se också Carey, George: Augustinus av Hippo.

Aulén, Gertrud: Johan och Maria Auléns hem. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Aune, David E.: St John's Portrait of the Church in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1966).

Aune, David E.: The Form and Function of the Proclamations to the Seven Churches (Revelation 2-3). Se New Testament Studies (1990).

Aune, David E.: The Prophetic Circle of John of Patmos and the Exegesis of Revelation 22:16. Se Journal for the Study of the New Testament (1989).

Aune, David E.: The Social Matrix of the Apocalypse of John. See Biblical Research (1981).

Aurell, Tage: Berättelser (1976)

Aurell, Tage: Gamla landsvägen. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Grekiskt fragment. Se Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören.

Aurell, Tage: Grindstolpe. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Intill helgsmål. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Jeriko ros. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Martina (1937). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Pingstbrud. Se Aurell, Tage: Smärre berättelser.

Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören (1969). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Skillingtryck (1943). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Skomakaren i Carcassonne. Se Aurell, Tage: Samtal önskas med sovvagnskonduktören.

Aurell, Tage: Smärre berättelser (1946). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Till och från Högåsen (1934). Se Aurell, Tage: Beröttelser.

Aurell, Tage: Tybergs gård (1932). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurell, Tage: Viktor (1955). Se Aurell, Tage: Berättelser.

Aurén, Hilding (pastor, Mullsjö): Vårt behov av vilodagen (Jönköpings-Posten 1965-10-09)

Austen, Jane: Emma (1816,1857,2003)

Austen, Jane: Englands historia (1791). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Kärlek och vänskap (1790). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk (1790-93,1922,1933,2004)

Austen, Jane: Lesley Castle (1792). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Austen, Jane: Några brev (1790-93). Se Austen, Jane: Kärlek och vänskap och andra tidiga verk.

Australian Biblical Review (1983,1986-1987,1992,1997-2000)

Axel-Nilsson, Göran: Monumental stenhuggarkonst (I). Se Svenska folket genom tiderna 3.

Axel-Nilsson, Göran: Monumental stenhuggarkonst (II). Se Svenska folket genom tiderna 4.

Axell, Åke (Mullsjö): "Gå ut i hela världen . . . " (Jönköpings-Posten 1975-06-27)

Axelson, Maximilian: Dikter (1863). Se Gudmundsgillets årsbok 1952.

Axelson, Maximilian: Jönköping. Se Axelson, Maximilian: Dikter.

Axelsson, Erik (= Eric): Benådad bygd (1952). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Axelsson, Eric: En dag på SAM:s expedition. Se Soluppgången 1965.

Axelsson, Eric: 'Ett ljus, som ej slocknar i döden ...' Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Axelsson, Eric: Ett solvarv. Se Soluppgången 1973.

Axelsson, Eric: Ett solvarv. Se Soluppgången 1974.

Axelsson, Eric: Inom ett solvarv. Se Soluppgången 1971.

Axelsson, Eric: Kan vi få en evangelist? Se Soluppgången 1959.

Axelsson, Eric: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet (1978). Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Axelsson, Evert: Korset – kärlekens yttersta bevis (1966)

Axelsson, Göran (pastor i Smyrnaförsamlingen, Huskvarna): Enheten i Kristus (Jönköpings-Posten 1997-08-27)

Axelsson, Göran (pastor i Smyrnakyrkan, Huskvarna): Finns helvetet? (Jönköpings-Posten 2000-10-13)

Axelsson, Göran (pastor, Smyrnaförsamlingen, Kungsporten, Huskvarna): Gud eller världen (Jönköpings-Posten 2002-09-20)

Axelsson, Gösta (pastor, Smålandsstenar): Att leva i advent (Jönköpings-Posten 1975-12-05)

Axelsson, Lars Eric: Gudsbilder i vår tid. Se Soluppgången 1987.

Axelsson, Majgull: Långt borta från Nifelheim (1994). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Axelsson, Per-Arne: Läsarna i Närke lever vidare (1975). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1975.

Axelsson, Uno: Källan i öknen (1959)

Ayoub, Dhunnoun: De små gudarna. Se Ayoub, Dhunnoun: Törstiga hjärtan.

Ayoub, Dhunnoun: Törstiga hjärtan (1950). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Baarda, Tjitze: John 8:57B. Se Novum Testamentum 38.4 (1996).

Bademas, Roberto D.: The meaning of "telos" in Romans 10:4. Se Andews University Seminary Studies (1984).

Badke; William B.: Baptised into Moses - Baptised into Christ: a Study in Doctrinal Developement. Se The Evangelical Quarterly (1988).

Badley, Brenton Thoburn: India Beloved of Heaven (1918). Se Franklin, A.P.: Bränder ryckta ur elden, n:o 2.

Baeck, Leo: Judendomens kärna (1948, 1973)

Baerendtz, Nils Erik. Se Boken om Skansen.

Bailey, Kenneth E.: The Shepherd Poems of John 10. Their Culture and Style. Se Near East School of Theology Theological Review 14 (1993). Se också Irish Biblical Studies 15.1 (1993):2-17.

Baker, Daniel: Föredrag för unge män (1850-talet,1893). Bok nr 91 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Baker, David L.: The Jubilee and the Millenium. Se Themelios (1998).

Balfour, Glenn: The Jewishness of John's Use of the Scriptures in John 6:31 and 7:37-38. Se Tyndale Bulletin 46:2 (1995).

Balmont, Konstantin: Av dyrbar färg (1917). Se Rysk dikt från Dersjavin till Brodsky.

Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket (1831). Se L'Artiste 1831-07-31 och 1831-08-07.

Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser (1831-35,1978)

Balzac, Honoré de: Ett drama vid kusten (1835). Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Balzac, Honoré de: Louis Lambert (1832). Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Balzac, Honoré de: Pappa Goriot (1834, “senast 1981“)

Balzac, Honoré de: Rekryten (1831). Se La Revue de Paris 1831-02-27.

Balzac, Honoré de: Röda värdshuset (1831). Se La Revue de Paris 1831-08-21 och 1831-08-28.

Bammel, C.P.: The farewell discourse in patristic exegesis. Se Neotestamentica (1991).

Bammel, Ernst: The Farewell Discourse of the Evangelist John and ist Jewish Heritage. Se Tyndale Bulletin (1993)

Bampfylde, G.: John XIX:28: A case for a Different Translation. Se Novum Testamentum 11 (1969).

Bang Svensson, Karen: Att förstå eller inte förstå, det är frågan! Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Banks, Robert: Australien och Oceanien. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Banks, Robert: En Gud som talar. Se Världens religioner.

Banks, Robert: Kyrkan hemma. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Banks, Robert: Tro och religion. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Baratynskij, Jevgenij: En bekännelse (1823). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Barclay, William: New Testament Words (1974)

Barclay, William: The Acts of the Apostles (1953,1976)

Barclay, William: The Gospel of Luke (1953,1975)

Baazius, Johannes: Inventarium Ecclesiae Sveogothorum (1642,1946). Se Wilstadius, Paul: Kulturhistoria och kulturkuriosa från Jönköpings län i Johannis Baazii Inventarium Ecclesiae Sveogothorum.

Bardh, Emil (pastor i Tranås baptisförsamling): Varför dröjer bönesvaret? (Jönköpings-Posten 1952-03-07)

Bardh, Ulla-Lövestam, Christina: Gud, när du andas (1995)

Barkman, Johan. Se Esping, Ulla: Mästaren och tornuren - Om urmakare Johan Barkman i Jönköping 1811-1842.

Barkman, Olof. Se Dufberg, Alan: Olof Barkman - Urmakare i Jönköping 1774-1804.

Barnabas. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I.

Barndom i Småland (1967). Smålands Författarsällskaps kalender 1967.

Barndomslandet - De första stegen (1969)

Barnekow, Kjell: Reformation och bildning i de skånska provinserna. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Barnes, Philip: Två små vandrare eller Kitty och John (1932). Bok nr 56 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Barrett, C.K.: The Apostles in and after the New Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956).

Barrett, C.K.: The Gospel according to St John (1955,1978,1991)

Barrick, W.B.: What do we really know about "high-places"? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Barrs, Jerram: Kristendomen - en sann bild av verkligheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Barrs, Jerram: Predestination och fritt val. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Barsoum, Ignatius Aphram I: De spridda pärlorna - En historia om syriansk litteratur och vetenskap (1967,2003,2006)

Barter Snow, Laura A.: En solstråles irrfärder (1926). Bok nr 32 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Barth, Karl: Church Dogmatics III (1958)

Barth, Karl: Den evangeliska teologin (1965,1981)

Barth, Karl: Det kristna dopet (1943,1949)

Barth, Karl: Dogmatik i grunddrag (1964)

Barth, Karl. Se också Torrance, James B.: Karl Barth.

Bartholomew, Anita: Efter döden - Vetenskapliga bevis för att människan faktiskt kan ha en själ. Se Det Bästa februari 2004.

Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914 (1975,2012)

Barton, Stephen: The Believer, the Historian and the Fourth Gospel. Se Theology (1993).

Basilius den store. Se Mc Donald, H. Dermot: Basilius den store.

Bastås, Thor-Björn (pastor i Andreasförsamlingen, Jönköping): Finns det rum för Maria? (Jönköpings-Posten 2007-03-23)

Bauckham, Richard J.: God in the Book of Revelation. Se Proceedings of the Irish Biblical Association (1995).

Bauckham, Richard J.: Papias and Polycrates on the Origin of the Fourth Gospel. Se Journal of Theological Studies (1993).

Bauckham, Richard J.: Synoptic Parousia Parables and the Apocalypse. Se New Testament Studies (1976-1977).

Bauckham, Richard J.: The 153 Fish and the Unity of the Fourth Gospel. Se Neotestamentica 36 (2002).

Bauckham, Richard J.: The Beloved Disciple as Ideal Author. Se Journal for the Study of the New Testament (1993).

Bauckham, Richard J.: The Eschatological Earthquake in the Apocalypse of John. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1977).

Bauckham, Richard J.: The List of the Tribes in Revelation 7 Again. Se Journal for the Study of the New Testament (1991).

Bauckham, Richard J.: The Martyrdom of Enoch and Elijah: Jewish or Christian? Se Journal of Biblical Literature (1976).

Bauckham, Richard J.: The Role of the Spirit in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1980).

Bauckham, Richard J.: Var Jesus Gud? Den aktuella debatten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Baude, Marguerite: Blaise Pascal. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bauer, John. Se Bjurulf, Hjalmar: John Bauer, hemmet och hembygden.

Bauer, Walter: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (1957,1979)

Baumann, Hans: Lejonport och labyrinth (1966,1967)

Baur, Ferdinand Christian. Se Thiselton, Anthony C.: Bibelkritiken.

Baxter, M(ichael Payet): Seger eller nederlag - Praktiska lärdomar ur Davids och Salomos historia (1886). Bok nr 144 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beale, G.K.: The Daniel Background to Revelation 13-18 and 17:9. Se Tyndale Bulletin (1980).

Beale, G.K.: The Descent of the Eschatological Temple in the Form of the Spirit at Pentecost: Part 1: The Clearest Evidence. Se Tyndale Bulletin (2005).

Beale, G.K.: The Descent of the Eschatological Temple in the Form of the Spirit at Pentecost: Part 2: Corrobating Evidence. Se Tyndale Bulletin (2005).

Beale, G.K.: The influence of Daniel upon the structure och theology of John's Apocalypse. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1984).

Beale, G.K.: The Old Testament Background of Paul's Reference to "the Fruit of the Spirit" in Galatians 5:22. Se Bulletin for Biblical Research (2005).

Beasley-Murray, G.R.: Hopp i förtvivlans värld. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Beasley-Murray, G.R.: The second coming in the Book of Revelation. Se The Evangelical Quarterly (1951).

Beasley-Murray, Paul: Skall spädbarn döpas? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Beauvoir, Simone de: Det andra könet (1949,2002)

Bebbington, David: Patterns in History (1979)

Bechtler, Steven Richard: Christ, the Telos of the Law. The Goal of Romans 10.4. Se Catholic Biblical Quarterly (1994).

Beck, John A.: Why did Moses Strike Out? The Narrative-Geographical Shaping of Moses' Disqualification in Numbers 20:1-13. Se Westminster Theological Journal (2003).

Beckett, Samuel: Murphy (1938,1963,1977,1998,2008,2009)

Beckham, David: När David mötte Victoria. Se Det Bästa april 2004.

Beckman, A.F.: Brev till Paul Waldenström 1873-11-17. Se Waldenström, P.: P.P. Waldenströms brev 1858-1882.

Beckman, Leif: Humor från Småland (1958)

Bediako, Kwame: Arvet från missionen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Beeken, Jens Lorentz: Dagbok paa en Reise i Sverrig (1818,1820). Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Beeken, Jens Lorentz: Jönköping 1818 - "anseelig og betydelig". Se Beeken, Jens Lorentz: Dagbok paa en Reise i Sverrig.

Beeth, Ida: Luftpost (1986)

Beetham, F.G. och P.A.: A Note on John 19:29. Se Journal of Theological Studies (1993).

Begbie, Harold: Spillror (1910,1915). Bok nr 68 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beijbom, Ulf: På nyårsafton 1994. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Beijer, Agne: Teaterlynnet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Beijer, Erik: Pauli värld och verk (1971,1975). Se också Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars.

Beijer, Staffan: Kyrkan i Gammalsvenskby. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

Beitzel, Barry J.: Exodus 3:14 And The Divine Name. A Case of Biblical Paronomasia. Se Trinity Journal (1980).

Belfrage, D.O.: Daniels profetior och Uppenbarelseboken (1964)

Belle, Gilbert van: The Faith of the Galileans: The Parenthesis in Jn 4:44. Se Epheminides Theological Lovansienses (1998).

Belleville, Linda L.: "Born of Water and Spirit" John 3:5. Se Trinity Journal (1980).

Bellingham, David: En introduktion till Grekisk mytologi ”Grekisk mytologi” (1989,1991)

Bellman, Carl Michael: Fredmans epistlar (1790). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Bellman, Carl Michael. Se också Afzelius, Nils: Bellmanssången.

Bellnäs, Ulla: Min pappa Oskar. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Bellow, Saul: Augie Marchs äventyr (1953,1955,1975)

Bellow, Saul: Herzog (1964,1965)

Belskij, Aljosja. Se En barnkör.

Beltzén, Nils-Pettersson, Olof: Religionshistoria för högre skolor (1958)

Benamram, Brittmari (pastorsadjunkt i Sofia församling, Jönköping): Vem är min nästa? (Jönköpings-Posten 2000-09-15)

Benda, Vaclav: Det alternativa polis (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Benedictsson, Victoria: Fru Marianne (1887,2000)

Benedictus XVI. Se Ratzinger, Joseph.

Bengel, Johann Albrecht: Bönesuckar till Nya Testamentet (1700-talets förra del,1872,1896)

Bengtsson, Anders: Utmanande, underbar uppgift - Undervisa ungdom. Se Soluppgången 1982.

Bengtsson, Anders (missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen): Våga tro (Jönköpings-Posten 2001-10-19)

Bengtsson, Bertil: Barndomsminnen. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Bengtsson, Bertil: Hagafors juniorförening 1928-1939. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Bengts(s)on, Bertil: Nygrens i Hagafors. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Bengtsson, Eric: Russinet i kakan. Se Miljö och människa i Småland.

Bengtsson, Frans G: Röde Orm (1941,1997)

Bengtsson, Helena: Tron om hoppet - Kristushoppet som tro. Se Att gå dit ingen annan går.

Bengtsson, Håkan: Tro och liv inom judendomen. Se Mitternacht-Runesson.

Bengtsson, Håkan: "Undergångens man": Om utgestaltningen av Judas Iskariot i två moderna passionsspel. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2004).

Bengtsson, Inge (pastor, Mullsjö): Från död till liv (Jönköpings-Posten 1974-11-22)

Bengtsson, Ingvar: Slog följe med dem (1991)

Bengtsson, Judit: Något om Kongo. Se Jönköpings-Posten 1918-09-19.

Bengtsson, Ragnar: Vi hade några ögonblick. Se Lindell, Börje.

Bengtsson, Sixten: Solen är störst vid sin nedgång (1977)

Bengtsson, Sixten: Västgöta-Bengtsson bläddrar i sitt livs dagbok (1995)

Bengtsson, Sixten: Västgötar (1984)

Bengtsson, Sven: Hälsningstal vid frikyrkomötets öppnande. Se Missionsförbundet 1924.

Bengtsson, Sven: Hälsningstal vid generalförsamlingens öppnande. Se Missionsförbundet 1924.

Bengtsson, Sven: Karl Palmberg som medlem av Svenska Missionsförbundets styrelse. Se Palmberg, Karl: Strödda minnen från hans levnad.

Benktson, Benkt-Erik: Varat och tiden - Introduktion till Martin Heideggers tänkande (1971,1985)

Bennema, Cornelis: Spirit-Baptism in the Fourth Gospel A Messianic Reading of John 1:33. Se Biblica (2003).

Bennema, Cornelis: The Giving of the Spirit in John's Gospel - A New Proposal?. Se The Evangelical Quarterly (2002).

Bensow, E.: Folket under fanorna. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Bentzen, A.: Övergången över havet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1937).

Berg, August: Bref från Yuncheng (Jönköpings-Posten 1913-02-26)

Berg, August: En pil som träffade (1922). Se Soluppgången, Julkalender för 1922.

Berg, August: Ett missionsmöte i Kina (Jönköpings-Posten 1910-10-22)

Berg, August: Herrens lofsång (Jönköpings-Posten 1905-02-24)

Berg, August (missionär): Jesu testamente (Jönköpings-Posten 1929-03-21)

Berg, August: Kinabref från Pichiachuang, Shensi (Jönköpings-Posten 1916-10-18)

Berg, August: Kinabref från Tong-cheo-fu, Tongkwan, Peking, N. China (Jönköpings-Posten 1903-07-29)

Berg, August: Med masar och kullor i Dalom (Jönköpings-Posten 1911-09-09)

Berg, August: Minnen. Se Soluppgången-På konungens bud 1930.

Berg, August: På resor ofta (Jönköpings-Posten, A-uppl., 1905-12-16)

Berg, August. Se också Nilenius, Karl: En missionens pionjär och veteran.

Berg, August och Augusta: Religionsfriheten i Turkiet (Jönköpings-Posten 1911-04-01)

Berg, C.J.-Larsson, A.W.-Tiger, Frans: Svenska Skolkvartetten (1915). Bok nr 142 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Berg, Carl-Erik: Min väg hem från skolan år 1919. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Berg, Carl-Erik. Se också Bergh, Karl-Erik.

Berg, Fridtjuv: Lilla Rosa och Långa Leda. Se Svenska folksagor.

Berg, Gösta: Allmogeliv under Vasatiden. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Berg, Gösta: Den stora jorddelningsreformen. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Berg, Gösta: Förbindelseleder inom landet och med utlandet. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Berg, Gösta: Societet och sällskapsliv. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 8

Berg, Henrik: Ett drag ur Pauli liv (Jönköpings-Posten 1920-08-26)

Berg, Henrik: Skisser från en studieresa i Tyskland, Belgien och Danmark (1897). Bok nr 112 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Berg, Johan Fredrik. Se Bergstrand, Karl: Johan Fredrik Berg.

Berg, John-Tham, Wilhelm: Från Eddan till Ekelöf (1945,1960)

Berg, K.A.: Nor jag skaffte me häst. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Berg, Lars: Släktband räddade bandfabrik - Nu utvidgar Smålands Band AB. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Berg, Märta: Gamla huskurer m.m. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Berg, Märta: Några glimtar från min hembygd. Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Berg, R.G.: C.J.L. Almquist i landsflykten 1851-1866. Se Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914.

Bergen, Eskil: Kina - den nya stormakten (1961)

Bergenblad, Harry: Kampastenen vid Varkullen. Se Tabergs Bergslag XIII.

Bergenblad, Harry: Varkullen - spaningsplats och fornborg. Se Tabergs Bergslag XI.

Bergenholtz, Folke (pastor i Horn): Jesus helgar hemmet (Jönköpings-Posten 1963-01-19)

Berger, Johan Vilhelm: Härliga land (1890). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Berggren, Ann-Marie (kyrkoherde, Lekeryd): Låt oss vandra i ljuset (Jönköpings-Posten 2002-03-01)

Bergh, Birger: Latinet i det medeltida Sverige. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Bergh, Karl-Erik: En intervju (med Gustav Jonsson). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Bergh, Karl-Erik: "Kojorna" - en utkantsbebyggelse vid västra Vätterstranden i Jönköping (1985). Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Bergh, Karl-Erik: Några julminnen från 1920-talets Kristineberg på Bymarken (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Bergh, Karl-Erik: Några minnesanteckningar från Dunkehallavägen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Bergh, Karl-Erik: När Järnvägstorget var Jönköpings salutorg. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Bergh, Karl-Erik. Se också Berg, Carl-Erik.

Berghagen, Greta: När vi blir gamla. Se Bohman, Pontus.

Bergholm, Ella: Stegen upp mot skyn (1944). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna.

Bergholmen, Greta: Farväl sommar (1955). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergholmen, Greta: Gryningen (1941). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergholmen, Greta: Under stjärnorna (1925). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Bergling, Gunnar: Ledarskapet, Förkunnelsen och Kvinnorna (1997)

Bergling, Morris: Missionsläget (Jönköpings-Posten 1953-01-24)

Bergling, Morris: Om Jehovas vittnen (Jönköpings-Posten 1956-08-15)

Berglund, Anders (arkitekt, Värnamo): Att ge bud från Gud (Jönköpings-Posten 1971-07-03)

Berglund, Anders: Växjö Stift och Lutherhjälpen. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Berglund, Bengt: Limstenshandeln på Vättern. Se Tabergs Bergslag XIX.

Berglund, Björn: Hallonmänniskan (1975). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Berglund, Georg: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1962.

Berglund, Lennart (pastor, Betelförsamlingen Vaggeryd): Herrens vägrödjare och himmelrikets medborgare (Jönköpings-Posten 1955-12-10)

Berglund, Lennart: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Berglund, UllaBritt: Kvinnan lät sin vattenkruka stå (1998)

Bergman, Björn (ungdomspastor, Tabergs Missionskyrka): Jesu makt att hjälpa (Jönköpings-Posten 1995-01-27)

Bergman, Bo: Kerstin. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Bo: Melodi. Se Lindell, Börje.

Bergman, Bo: Stjärnöga. Se Lindell, Börje.

Bergman, Bo: Vid vattnet. Se Håkanson, Björn.

Bergman, Bo: Vår nästa. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Bo: Våren. Se Håkanson, Björn.

Bergman, Gösta: Svenska språket genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Bergman, Hjalmar: CLOWNEN JAC (1930,1982)

Bergman, Hjalmar: Crimen laese - - . Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Hjalmar: Farmor och Vår Herre (1921). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken (1920,2000)

Bergman, Hjalmar: Judith. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Hjalmar: Krigsvinster. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Hjalmar: Prästen i Oderljunga. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Bergman, Hjalmar: Sot och bot. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bergman, Ingmar: En filmtrilogi (1963)

Bergman, Ingmar: Fanny och Alexander (1982,2007)

Bergman, Ingmar: Nattvardsgästerna. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Ingmar: Ormskinnet (1965). Se Bergman, Ingmar: Persona.

Bergman, Ingmar: Persona (1966)

Bergman, Ingmar: Scener ur ett äktenskap (1973)

Bergman, Ingmar: Såsom i en spegel. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Ingmar: Tystnaden. Se Bergman, Ingmar: En filmtrilogi.

Bergman, Magnus: Alla Helgons Dag. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Bergman, Magnus: Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Bergman, Magnus: En kyrka blir till. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1993.

Bergman, Magnus: Från husförhörslängd till församlingsbok. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Bergman, Magnus: Vaggeryds kyrkobrödrakår fyller 40 år. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Bergman, Maja: Prästfrurollen under förvandling. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Bergman, P.M.: Föd och vårda Guds hjord (Jönköpings-Posten 1920-04-23)

Bergman, P.M.: Jesus hjälper (Jönköpings-Posten 1922-10-20)

Bergman, P.M.: Lovsången vid glashavet (Jönköpings-Posten 1928-10-19)

Bergman, P.M.: Nya skott på den inre missionens träd. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Bergman, P.M.: Om du trodde, skulle du få se Guds härlighet (Jönköpings-Posten 1929-09-13)

Bergquist, Augustinus: Häckfåglar i sjöar och kärr vid Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Bergquist, C.J.: Kinas kristna inför julen (Jönköpings-Posten 1949-12-20)

Bergquist, Lars: Emanuel Swedenborg. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Bergquist, Lars: "Nostalgia - Stenbrohult". Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Bergquist, Thorwald: Minnen från min hemförsamling. Se Växjö stift i ord och bild.

Bergsma, John Sietze: The Jubilee: A Post-Exilic Priestly attempt to Reclaim Lands? Se Biblica (2003).

Bergson, Henri: Tiden och den fria viljan (1889,1913,1992)

Bergstam, Arvid: Säden är Guds ord. Se Soluppgången 1965.

Bergstam, Arvid: Inför ordet och evigheten. Studier i Uppenbarelseboken. (1967)

Bergstam, Arvid: Inför sanningens ord (1965)

Bergsten, Torsten: Baptistsamfundet och ekumeniken. Se Tro Frihet Gemenskap.

Bergsten, Torsten: Frikyrkligt gudstjänstliv. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bergsten, Torsten: Kvinnor som förkunnare inom svensk frikyrklighet. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bergsten, Torsten: Svenska Baptistsamfundet. Se Svenska Trossamfund.

Bergstrand, Carl-Martin: Prästgården i bygden. Se Skara stift i ord och bild.

Bergstrand, Karl: Johan Fredrik Berg. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Bergstrand, Mats: Framför lyckta dörrar - En bok om Anders Björck (2002)

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Socknen sedd från centrum - Hemsocknen som jag minns den. Se Växjö stift i ord och bild.

Bergstrand-Poulsen, Elisabeth: Uppvaknandet. Se Kvinnor i Småland.

Bergström, Carin: Lantprästen. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Bergström, E.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bergström, Lena: Mitt sanna namn. Se Andrum III.

Bergström, Lena: Tillsammans - innerst inne. Se Andrum III.

Berkouwer, G.C.: Man the Image of God (1975)

Berlin, Herved: En ny glanstid för naturvetenskapen. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Bernadotte, Folke: Pojkar och scouting (1940)

Bernadotte, Folke. Se Hadenius, Stig: Vem var Folke Bernadotte?

Bernadotte, Oscar (prins): Den öppna och den stängda dörren (Jönköpings-Posten 1926-07-02)

Bernadotte, Oscar: Med Jesus i stormen (Jönköpings-Posten 1945-09-14)

Bernadotte, Oscar: Olika frälsningsvägar (Jönköpings-Posten 1922-06-30)

Berndtson, Ingemar: Nepal och United Mission to Nepal. Se Soluppgången 1987.

Bernspång, Erik (pastor): Adventstidens glädjeämne (Jönköpings-Posten 1964-12-05)

Bernspång, Erik: Apostlagärningarna (1979)

Bernspång, Erik: Jesus döper i helig Ande (1974)

Bernspång, Erik: Johannes (1983)

Bernspång, Erik: Tröst (1980)

Bernving, Thor (kyrkoadjunkt, Ödestugu): Förtroende och ansvar (Jönköpings-Posten 1969-10-18)

Berry, Robert James: Utvecklingsdebatten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Berthelson, Bertil: Kyrkobygge i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild.

Berthold, H.: Syskonen (1904,1922). Bok nr 20 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Bertilsson, Lilli-Ann: Jordkällare - skafferi - kapell". Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Berättelser ur lifvet (införda i tidningen Pietisten) (1842-56,1897). Bok nr 119 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Abiskojaure (1911). Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Allt eller intet (1895,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Av jordens stoft (1910,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Birger Löwing (1918,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Bröllopet på Lönnvalla (1931,1960). Se Beskow, Elisabeth: Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Efterskörd (1934)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): En tonskapelse (1930). Se Beskow, Elisabeth: Vid skiljevägen - En tonskapelse.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Förnyelse (1928,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Förtröstan. Se Beskow, Elisabeth: Efterskörd.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Gamle prästen i Hornsjö och andra berättelser (1904,1905). Bok nr 82 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Han och hans hustru (1915,1961)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Hans moders Gud (1914,1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa). Hans ögons ljus (1923,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): I vildmarken. Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): I vildmarken och andra berättelser från Lappland (1911,1926)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Ljudande malm (1900,1934)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Med blicken mot det osynliga (1906,1963)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Nina (1903,1904). Bok nr 161 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Nina finner sin väg (1903,1958). Ny titel på den bok som tidigare hette "Nina".

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Ols Barbro (1921,1937)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): På Elghyttan (1902,1904). Bok nr 152 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): På Älghyttan (1902,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Röster (1909,1937)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Sif 1 (1917,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Sif 2 (1917,1959)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Skalunga 1 (1919,ca 1955)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Skalunga 2 (1920,1955)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Släktarvet (1929,1956)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Testamentet (1927,1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Torneträsk. Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Tre människor (1932)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Trettonåringar (1926). Se Beskow, Elisabeth: Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Trettonåringar. Bröllopet på Lönnvalla. (1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vardagsliv (1898,1963)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vid midnattssol (1911). Se Beskow, Elisabeth: I vildmarken och andra berättelser från Lappland.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa). Vid skiljevägen (1913). Se Beskow, Elisabeth: Vid skiljevägen - En tonskapelse.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vid skiljevägen - En tonskapelse (1960)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågel (1911). Se Beskow, Elisabeth: Vildfågel-Vildfågels fäste.

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågel-Vildfågels fäste (1957)

Beskow, Elisabeth (pseud. Runa): Vildfågels fäste (1913). Se Beskow, Elisabeth: Vildfågel-Vildfågels fäste.

Beskow, Elsa: Barnen på Solbacka (1898). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Beskow, Elsa: Jungfru Blåklints Friare (1918). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918 (1988)

Beskow, Natanael: Den heliga striden (1943)

Beskow, Natanael: Skärstads prästgård. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Beskow, Per: Gudstjänstliv i en medeltida kyrka. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Beskow, Per: Mission, Trade and Emigration in the Second Century. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970).

Beskow, Per (Janzon, P.): Nikolaiterna i Nya testamentet och i fornkyrkan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956).

Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik: Den kristna kyrkan – Från apostlarna till renässansen (1995)

Bettex, F.: Naturvetenskap och kristendom (1913,1920). Bok nr 6 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Betty. Se Janson, Betty.

Beutler, Johannes: Greeks Come to See Jesus (John 12:20f). Se Biblica (1990).

Beutler, Johannes: The Ways of Gathering: The Plot to Kill Jesus in John 11:47-50. Se New Testament Studies (1994).

Bexell, Bernhard: Josef och Maria Bexells hem. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Bexell, Bertil: Front mot jäktet (Jönköpings-Posten 1950-04-04)

Bexell, Oloph: Bo Giertz och Svenska kyrkan. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bexell, Oloph: De liturgiska färgerna. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bexell, Oloph: Kyrkans textilier. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (2003)

Bexell, Ruth: Gammalt och nytt från Indien. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Beyer, Johan: Att göra glas (1968). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1968.

Bezold, C.: Den österländska forntidens kulturvärld. Se Hildebrand m fl Världshistoria III.

Bibeln idag - Guide för daglig bibelläsning (nr 4 2002)

Bible Today (1981)

Biblica (1963,1975,1980,1984-1987,1990,1992-1994,1997-2000,2002-2003,2006)

Biblical Archaeologist (1975)

Biblical Research (1975,1981)

Biblical Theological Bulletin (1978,1982,1994-1996)

Biblicum - tidskrift för biblisk tro och forskning (2001,2004,2007)

Bibliotheca Sacra (1955,1959,1961,1972,1982,1990,1996-1997,1999-2000,2003)

Biblische Zeitschrift (1963)

Bilkevitj, Jevgenija: Han var rädd att se sig om . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Billing, Gottfrid: För de gamla (1919)

Bilskolornas lärobok (utg. Sveriges bilskolors riksförbund) (1964)

Bircherod, Jacob: Jönköping efter stora ofreden. Se Bircherod, Jacob: Rese-journal från Köpenhamn till Stockholm.

Bircherod, Jacob: Rese-journal från Köpenhamn till Stockholm (1720,1924). Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Birgitta, Den heliga: Himmelska uppenbarelser, första bandet (bok 1-3) (1345 - 1373,1492,1957)

Birgittasystrarna i Vadstena: Var vid gott mod (1980)

Birkeland, H.: Oppstandelsetroen i Det Gamle Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1948).

Birkeli, Emil: Norges yttre mission. Se Nordisk Missionshistoria.

Birro, Marcus: Alla djävulska främlingar (1999)

Birro, Marcus: Att föreställa sig undergången. Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: Hon mjölkar sitt tigerhjärta åt hanarna . . . . Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: . . . medan jag följer eldflugans väg. Se Birro, Marcus: Skjut dom som älskar.

Birro, Marcus: Skjut dom som älskar (1997)

Birro, Marcus: Svarta Vykort - En bok om tröst (2007)

Bishop, Eric FF: The Door of the Sheep - John X:7-9". Se Expository Times (1960).

Biskop Thomas: Ur Friheten ur Visan om Engelbrekt. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Bjarne, Ivar: Efter år ... Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Bjerkander, Gustaf: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1957.

Bjerkander, Gustaf (soldathemsföreståndare, Eksjö): Pingstens gåva (Jönköpings-Posten 1963-06-01)

Bjurenstedt, Axel: Änglar finns dom? Se Småländsk Jul.

Bjurman, Gunnar: Den nutida pressen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Bjurulf, Hjalmar: John Bauer, hemmet och hembygden. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Bjurulf, Hjalmar: Mönsterträdgårdar i Jönköping I. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933.

Bjurulf, Hjalmar: Mönsterträdgårdar i Jönköping II. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Bjurulf, Hjalmar: Sandseryd - En smålandssockens krönika genom 200 år (1944)

Bjurulf, Hjalmar-Weiler, Gösta: Östra Jära-Bondberget-Österängen-Rosenlundsbankarna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Bjällmark, Stig: Bakom disken - Som springpojke och bodbiträde i två speceriaffärer i Jönköping 1928-1935. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Bjärkhed, Evert (pastor i Huskvarna Alliansförsamling): Domens dag - en glädjedag?! (Jönköpings-Posten 2007-11-23)

Björck, Anders. Se Bergstrand, Mats: Framför lyckta dörrar - En bok om Anders Björck.

Björck, Sven: Evangeliet som kom bort (Jönköpings-Posten 1946-12-02)

Björk, Knut: Ulvtorpabrunnens hemlighet med flera berättelser (1921). Bok nr 53 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Björk, Martin (ungdomspastor, Betania, Nyhem): Bön - du står på Guds goda sida (Jönköpings-Posten 1993-05-14)

Björkborg, Gunnar: Absolutismen och dess motivering (Jönköpings-Posten 1955-04-07)

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare i Svenska Missionsförbundet): Gå till Betlehem och se (Jönköpings-Posten 1959-12-04)

Björkborg, Gunnar: Inför 1964. Se Missionsvittnet 1964:1.

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare, Smålands Taberg): Kristus ger frihet (Jönköpings-Posten 1957-10-11)

Björkborg, Gunnar (pastor, Värnamo): Mer än bröd (Jönköpings-Posten 1956-03-09)

Björkborg, Gunnar: Skogshaga Träindustri. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Björkborg, Gunnar (distriktsföreståndare, Jönköping): Vad skall vi få? (Jönköpings-Posten 1959-01-23)

Björkborg, Gunnar (pastor): Vill du bli frälst? (Jönköpings-Posten 1956-11-10)

Björkborg, Gunnar (pastor, Värnamo missionsförsamling): Världens mörker -världens ljus (Jönköpings-Posten 1956-01-04)

Björkborg, Gunnar. Se också Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Björkdahl, Elisabeth: Jul- och nyårsfirandet i Wuchang. Se Missionsförbundet 1924.

Björkdahl, R.S.: Missionär S.M. Fredén jubilerar på missionsfältet. Se Missionsförbundet 1924.

Björkhagen, Im.: Engelsk läsebok för mellanstadiet (1955)

Björklund, Lars-Gunnar: Minnesluckor - livsstycken och klacksparkar (2006)

Björklund, Rolf E.: Åsa Hulugårds Hammare - Norrefors Vapenfabrik - Hovslättsbössan. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Björkman, Margareta: Romanen - En konfliktfylld historia. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet (1968,1969)

Björkman, Rudolf: Det forna Jönköping. Från Medeltiden till det forna Jönköpings förstörande genom brand 1612. (”Björkman I” i Jönköpings historia. Första delen, 1917)

Björkman, Rudolf: Det nya Jönköping. Från stadens flyttning till slutet af sjuttonde seklet. (”Björkman II” i Jönköpings historia, Andra delen, 1918)

Björkman, Rudolf: Det nya Jönköping. Den nya stadens uppväxt under sjuttonde seklets senare del. (”Björkman III” i Jönköpings historia, Tredje delen, 1919)

Björkman, Sophie: Bymarken på 1820-talet. Se Björkman, Sophie: Från barnatid till åldrig dag.

Björkman, Sophie: Från barnatid till åldrig dag (1901-1908). Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Björkquist, Manfred: Från storstad och stift (1943)

Björksell, Lars (präst och föreståndare för Stiftsgården Tallnäs): Med öppna ögon (Jönköpings-Posten 2001-01-19)

Björling, Gunnar: Nästa natt, nästa natt. Se Håkanson, Björn.

Björn, Sven: Britas källa. Se Den första boken om Hovslätt.

Björnson, Björnstjerne: Synnöve Solbakken (1857,1971)

Björnstad, Arne: Talgljus och lysesticka. Se Boken om Skansen.

Björnägarens hämnd (1911,1919). Bok nr 47 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Black, David Alan: Paul and Christian Unity: A Formal Analysis of Philippians 2:1-4. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1985).

Black, David Alan: The text of John 3:13. Se Grace Theological Journal (1985).

Blackham, H.J.: Humanism (1968)

Blackham, H.J.: Objections to Humanism (1963)

Blaiclock, E.M.: Sorg. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Blaiclock, E.M.: The Acts of the Apostles (1959,1977)

Blanche, August: En skådespelares äventyr (1864). Se Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap.

Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap (1984)

Blanche, August: Ett resande teatersällskap (1848). Se Blanche, August: En skådespelares äventyr - Ett resande teatersällskap.

Blanck, Anton: Vår svenska litteraturs historia - En första vägledning (1952)

Blankenstein, Amanda M.: Den lilla husmodern (1910,1919). Bok nr 45 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blankenstein, Amanda M.: Den lille konstberidaren (1910,1920). Bok nr 43 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blankenstein, Amanda M.: Den ofärdige Anton (1909,1919). Bok nr 38 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blankenstein, Amanda M.: Ginlio Guttobendrio eller Lydnadens välsignelse (1909,1922). Bok nr 37 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Blansch, Gunnar: Skillingaryd när seklet var ungt - Personliga minnesbilder. Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Blaxhult, Malte (Eksjö): "Blod, svett och tårar" (Jönköpings-Posten 1996-04-04)

Blaxhult, Malte: Tankar inför helgen; advent - pingst (1993)

Blaxhult, Malte: Tankar inför helgen; trefaldighet - domsöndagen (1995)

Blocher, Henri: Teilhard de Chardin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Blocher, Henri: The Fear of the Lord as the "Principle" of Wisdom. Se Tyndale Bulletin (1977).

Block, Daniel I.: Gog and the Pouring Out of the Spirit: Reflections on Ezekiel XXXIX:21-29. Se Vetus Testamentum (1987).

Block, Daniel I.: How many is God? an investigation into the meaning of Deuteronomy 6:4-5. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2004).

Block, Per: Människosonens dom. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Blok, Aleksandr: Den som blev född i dvalans tider (1914). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Blom, Erik: "Västboandan" (Jönköpings-Posten 1938-03-21)

Blom, K. Arne: Matbesvär. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Blomberg, Anton: Mina arbetsår vid Skånska cementgjuteriet. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Blomberg, Craig L.: The Law in Luke-Acts. Se Journal for the Study of the New Testament (1984).

Blomberg, Erik: Det nakna trädet. Se Bohman, Pontus.

Blomberg, Erik: Dödens ängel. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Blomberg, Erik: Falskspelare. Se Håkanson, Björn.

Blomberg, Harry: Allmänna nedbusningen (Jönköpings-Posten 1938-11-25)

Blomberg, Harry: Casparis slutsats (Jönköpings-Posten 1943-04-17)

Blomberg, Harry: Den "hygglige" Pilatus (Jönköpings-Posten 1942-03-31)

Blomberg, Harry: Det brinner i snön (1935,1979)

Blomberg, Harry: En som trott på Ryssland (Jönköpings-Posten 1935-05-13)

Blomberg, Harry: Ett passionsdrama (Jönköpings-Posten 1943-03-17)

Blomberg, Harry: Har idédebatten förfallit? (Jönköpings-Posten 1947-05-21)

Blomberg, Harry: Hatets horisont (Jönköpings-Posten 1941-11-01)

Blomberg, Harry: Inför det stora provet (Jönköpings-Posten 1938-04-23)

Blomberg, Harry: Kristendom, kritik och dikt (Jönköpings-Posten 1943-07-17)

Blomberg, Harry: Ligorna och lagen (Jönköpings-Posten 1947-10-02)

Blomberg, Harry: Marxismens misstag (Jönköpings-Posten 1947-12-13)

Blomberg, Harry: Pionjärer (Jönköpings-Posten 1948-06-11)

Blomberg, Harry: Påvens fem punkter (Jönköpings-Posten 1943-06-25)

Blomberg, Harry: Svenskt livsprogram (Jönköpings-Posten 1942-01-02)

Blomberg, Harry: Till Adolf Hitler på 50-årsdagen (Jönköpings-Posten 1939-04-20)

Blomberg, Harry: Varför just en präst? (Jönköpings-Posten 1949-01-31)

Blomberg, Harry: Vi högre däggdjur (Jönköpings-Posten 1948-11-05)

Blomberg, Harry: Världserövrare (Jönköpings-Posten 1948-10-01)

Blomdahl, Jacob: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Blomdahl, Jacob: Lekmannaverksamhet inom Månsarp 1860-1920. Se Minnesskrift över misssionsverksamheten i Månsarp 1841-1941.

Blomdahl, Jacob: Några minnen från Tabergskretsens uppkomst och verksamhet. Se Tabergskretsen av S.S.U. 1900-1935.

Blomdahl, Jacob: Ungdomsklassen - första årtiondet (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Blomdahl, Rune: Befolkningen i Byarum och Bondstorp 1571 och 1613. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Blomgren, Gunnar: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Blomgren, Gunnar (komminister, Mullsjö): Du kan välja Livet! (Jönköpings-Posten 1989-06-30)

Blomgren, Gunnar: Gåvan till världen (Julhälsning till hemmen i Sandhems pastorat 1989)

Blomgren, Gunnar (kyrkoherde, Bottnaryd): Yttersta domen i Bottnaryd (Jönköpings-Posten 1994-11-18)

Blomquist, Anders (kyrkoherde): Allvarsord (Jönköpings-Posten 1936-01-07)

Blomquist, Anders (kontraktsprost emeritus, Jönköping): Den kristna friheten (Jönköpings-Posten 1970-09-19)

Blomquist, Anders (kontraktsprost, Jönköping): I själens riken Anden går fram med vårens bud (Jönköpings-Posten 1956-05-18)

Blomquist, Anders (f. kontraktsprost, Jönköping): Jesus hyllas (Jönköpings-Posten 1958-03-28)

Blomquist, Anders (kontraktsprost): Klippan i stormen (Jönköpings-Posten 1954-12-31)

Blomquist, Anders: Om en rätt väntan (predikan vid riksdagens högtidliga öppnande 1944-01-11; Jönköpings-Posten 1944-01-11)

Blomquist, Clarence: Livet, döden och läkaren - Om medicinsk dödshjälp (1964)

Blomquist, Clarence: Medicinsk etik (1971)

Blomqvist, Axel: Våra barn (1934). Se Evangelisk Tidskrift.

Blomqvist, Göran. Se Salomon, Kim-Blomqvist, Göran (red.): Det röda Lund: Berättelser om 1968 och studentrevolten.

Blomqvist, John: Minnesglimtar (1949)

Blomqvist, Ragnar: Folkliv och folktro. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Blümmer, Minna: På olika vägar - En berättelse för ungdomen och dess vänner (1900). Bok nr 153 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Blyton, Enid: Fem reser till havet (1953,1973,1978)

Blyton, Enid: Hemliga sjuan (1949,1955)

Blyton, Enid: Hemliga sjuan och cirkusmysteriet (1950,1956)

Blyton, Enid: Mysteriet i jägarvillan (1954,1955,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet i spökslottet (1961,1969)

Blyton, Enid: Mysteriet med de anonyma breven (1946,1949,1963)

Blyton, Enid: Mysteriet med den brunna stugan (1943,1948,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet med den försvunna katten (1944,1952,1962,1968)

Blyton, Enid: Mysteriet med den försvunne prinsen (1951,1952,1966)

Blyton, Enid: Mysteriet med den osynlige tjuven (1950,1951,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med det gömda huset (1948,1950,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med det konstiga byltet (1952,1995)

Blyton, Enid: Mysteriet med det stulna halsbandet (1947,1950,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med rymmaren (1956,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet med teaterkatten (1949,1951,1969)

Blyton, Enid: Mysteriet med tjuvgömman (1957,1967)

Blyton, Enid: Mysteriet vid Ekallén (1953,1954,1995)

Blåberg, Anders (pastor, Huskvarna): Förberedd? (Jönköpings-Posten 1990-11-23)

Blåberg, Anders (pastor, Smyrnakyrkan, Huskvarna): Glöm inte bort att be (Jönköpings-Posten 1987-05-22)

Blänkaren (1885). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Boberg, Carl: Aftonskyar (1900). Bok nr 40 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Bilder och drömmar - Nya dikter och sånger (1895). Bok nr 120 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Fyrbåksstrålar (1896). Bok nr 95 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Hvad skall man bli? - Ungdomens viktigaste fråga (1899). Bok nr 79 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: I moll och dur (1892). Bok nr 77 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Boberg, Carl: Karl Palmberg som predikant och författare. Se Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Boberg, Georg: Betania-Baptistkapellet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Boberg, Georg: Boarps Blåbandsförening - den första nykterhetsorganisationen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Boberg, Georg: De första församlingssystrarna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Boberg, Georg: En lärarinna värd att minnas. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Boberg, Georg: Furugården - ett led i Vaggeryds åldringsvård. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Boberg, Georg: Guldgruvan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Boberg, Georg: Musikkåren Göta - kulturskapare. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Boberg, Georg: Oxfordgrupprörelsen nådde också Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Boberg, Georg: Socialvård i Bondstorp för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Boberg, Georg: Sven Henrik Lindblom. Läkare. Trädgårdsarkitekt. Motorman. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Boberg, Georg: Väckelser i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1996.

Boberg, Kåre: Apropå ett 90-årsjubileum. Så föddes logen 519 Nordstjärnan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1982.

Boberg, Kåre: Det hände i Byarums socken 1953. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Boberg, Kåre: Fotbollsfebern 1956. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Boberg, Kåre: För ett halvsekel sedan - Det hände i Byarums socken 1954. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Boberg, Kåre: Glimtar från H-söndagen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2007.

Boberg, Kåre: Ingenjör Lundberg och hans tid. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Boberg, Kåre: Med Yngve Wallin runt Hjortsjön. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Boberg, Kåre: Smålänningen och vår herre. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Boberg, Kåre: Tre veckor som skakade Vaggeryd - Ett reportage om salmonellaepidemin i juni 1962. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Boberg, Kåre-Palm, Leif: Busstillverkningen - en parentes i Vaggeryds industriella historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Boberg, N.: 1819 års brand. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Boberg, N.: Amerikabrev. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Boberg, N.: Gärahovs tidigare historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Boberg, N.: Knektatorp i Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Boberg, N.: Posten i Byarum genom åren. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Boberg, N.: Skogsfors bruk. Se Byarums Hembygdsförening 1961.

Boberg, N.: Tattarna på Skogsberg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Boberg, Åke: Den svenska pingstväckelsen. Se Svenska Trossamfund.

Boberg Oscarsson, Helena: Helenas Almanacka 2006 – Akvareller och vardagstankar.

Bodström, Thomas: 700 dagar i Rosenbad (2003)

Boeryd, Hans (kyrkoherde i Sofia/Järstorp): Död, liv och helighet (Jönköpings-Posten 2005-03-24)

Boëthius, Carl Gustaf: Religionen i 1900-talets Sverige. Se Den svenska historien 10.

Boëthius, Carl Gustaf: Ett samtal om vänstervridningen inom kyrkan (Konkret 2/1968)

Boëthius, Maria-Pia: Skalliga damen - En bok om cellgifter - och om livsglädje (1988,1992)

Bofeldt Rasmusson, Moniqua. Se Rasmusson, Arne-Bofeldt Rasmusson, Moniqua: I nöd och lust.

Bogusj, Anja. Se En barnkör.

Boheman, Ezaline: Jönköpings stadspark (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Bohi, Janette: Ett korståg bland jämlikar. Se De kristna.

Bohlin, Torsten: Den fria människan (1943)

Bohlin, Torsten: Fram för en kristen linje i sexualfrågan (Jönköpings-Posten 1944-11-14)

Bohlin, Torsten: Kyrkan och demokratien (Jönköpings-Posten 1941-08-16)

Bohman, Pontus (red): Dagens dikt (1957,1958)

Boismard, M-È: Moses or Jesus – An Essay in Johannine Christology (1993)

Bok, Jörgen (kyrkoherde i Rogberga-Öggestorps församling i Jönköping): Jesus Kristus är verklighet (Jönköpings-Posten 2007-12-21)

Boken om Skansen (red. Nils Erik Baerendtz) (1980)

Boken om Svenarum, red. Albert Granmo (1949)

Bolander, Nils: En enda fast punkt (1943,1945). Bok nr 33 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bolander, Nils: Fackelmänniskor. Se Soluppgången 1968.

Bolander, Nils: Far. Se Soluppgången 1956.

Bolander, Nils: Herrens krig (1946)

Bolander, Nils: Kyrkstöt (1960)

Bolander, Nils: Stormen och trädet (1950)

Bolander, Nils: Undret. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Bolin, Gunnar: Städerna blomstra upp. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Bolinder, Gustaf: Svenska forsknings- och upptäcksfärder - De sista årtiondenas upptäcksfärder från senare delen av 1890-talet till slutet av 1930-talet. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Bolinus, Andreas: Reseboken (1670). Se Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler.

Bond, Michael. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka.

Bondeson, August: Skollärare John Chronschoughs memoarer (1897 - 1904,1957)

Bondeson, Nils: I skuggan av kriget - Ett småländskt emigrantöde. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Bonggren, Jakob: Vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död (1895). Se Almqvist, Sten: Viktor Rydbergs död.

Bonhoeffer, Dietrich: Liv i gemenskap - därför behöver kristna varandra (1939,2003)

Bonhoeffer, Dietrich: Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche (1927). Se Busch Nielsen, Kirsten: Kirken, faellesskabet og teologien - Dietrich Bonhoeffers ekklesiologi.

Bonnier, Karl Otto. Se Gedin, Per I.: Litteraturens örtagårdsmästare - Karl Otto Bonnier och hans tid.

Bonniers Månadshäften, häfte 1, januari 1909. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Borchsenius, Poul: Ben Gurion - Det moderna Israels skapare (1956)

Borchsenius, Poul: Den långa vandringen 2 (1973)

Borg, Ann-Christine (kyrkoherde/prost i Huskvarna församling): Vi minns våra nära och kära (Jönköpings-Posten 2007-11-02)

Borg, Raine: Drakar och kors på Sandseryds kyrkas dörr. Se Tabergs Bergslag XVI.

Borg, Raine: Lås för bondens bod. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Borg, Raine: Några medeltida dopfuntar i Tabergs omgivning. Se Tabergs Bergslag XIX.

Borg, Raine: Sandseryds kyrka (1993). Se Tabergs Bergslag XVII.

Borg, Raine: Silver, koppar och järn. Den inhemska malmen och vasadynastins nationsbyggande. Se Tabergs Bergslag XX.

Borgen, Peder: Logos var det sanne lys. Momenter till tolkning av Johannesprologen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970).

Borgen, Peder: The Use of Tradition in John 12:44-50. Se New Testament Studies (1979).

Borgenstierna, Gert-Rodhe, Sten: Kristen tros- och livsåskådning (1954,1958)

Borglid, Lars-Ola: Auschwitz - den totala förnedringen. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan (1977)

Borglid, Lars-Ola: De arbetslösas ghetton. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Den vite mannens skugga. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Irlands tragiska väg (1975)

Borglid, Lars-Ola: Perspektiv på Polen (1972)

Borglid, Lars-Ola: Sepo M. Se Borglid, Lars-Ola: Bilder av grymhet och fruktan.

Borglid, Lars-Ola: Verklighetens resa och bildens (1988)

Borglid, Lars-Ola - Landherr, Annty: Revolution i Allahs namn - En bok om Libyen (1978)

Borgström, Margit: Det kändes underbart. Se Hofgren, Allan.

Borisovitj Nesterenko, Vasilij: En monolog om en människas gränslösa makt över en annan människa. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Bos, Robert: Kristna rörelser bland Australiens urinvånare. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Boström, Joel: Dopets betydelse (1949) (Bilaga till brevkursen Trons liv - Kallelsen och upplysningen vid Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut, en brevkurs som också användes av Örebro Missionsförenings Brevskola)

Boström, Leif Christer: Marknadsför Jönköpings historia! Se Gudmundsgillets "Årsbok 1993.

Boström, Ragnhild: Guds hus - människors värn (1974). Se Svenska turistföreningens Årsskrift 1974.

Botha, J.E.: Reader "entrapment" as literary device in John 4:1-42. Se Neotestamentica (1990).

Botha, P.J.J.: God, emperor worship and society: Contemporary experiences and the Book of Revelation. Se Neotestamentica (1988).

Bottnaryd förr och nu. En sockenbeskrivning av Bottnaryds hembygdsförening. (1987)

Boudjedra, Rachid: Förskjutningen (La répudiation) (1969). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Boudjedra, Rachid: Offerfesten. Se Boudjedra, Rachid: Förskjutningen.

Bourne, Frederick William (F.V.): Konungens son - En minnesteckning öfver Billy Bray (1872,1909). Bok nr 78b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bovet, Felix: Vie de Zinzendorf (1860). Se E-n: Grefve Zinzendorf.

Bovon, François: John's Self-Presentation in Revelation 1:9-10. Se Catholic Biblical Quarterly (2000).

Bowles, Ralph G.: Does Revelation 14:11 Teach Eternal torment? Examining a Proof-text on Hell. Se The Evangelical Quarterly (2001).

Bowman, Ann L.: Women in Ministry: An Exegetical Study of 1 Timothy 2:11-15. Se Bibliotheca Sacra (1997).

Boye, Karin: Fördärvaren. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Boye, Karin: Härdarna (1927). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Boye, Karin: I rörelse. Se Boye, Karin: Härdarna.

Boye, Karin: Ingenstans. Se Håkanson, Björn.

Boye, Karin: Kallocain (1940,1981)

Boyer, James L.: Are the Seven Letters of Revelation 2-3 Prophetic? Se Grace Theological Journal (1985).

Boyle, John L.: The Last Discourse (Jn 13,31-16,33) and Prayer (Jn 17): Some Observations on Their Unity and Development. Se Biblica (1975).

Braconier, Fredrik (red.): Farväl till vänstern? (1984)

Bradford, Ernle: Paulus (1974,1977)

Brand, Tidskriften (1921-1922)

Brander, Bo: Näring för hoppet. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:2.

Brander, Bo. Se också Edman, Stefan-Brander, Bo samt Skytte, Göran-Brander, Bo.

Brander Jonsson, Hedvig: De nya gudstjänstrummens arkitektur och konstnärliga utsmyckning. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria -Romantikens och liberalismens tid.

Brandes, Georg: Brev till August Strindberg (1888)

Brandi, K.: Renässansen. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV.

Brandt, E.G.C. (riksdagsman): Rashets (Jönköpings-Posten 1943-01-19)

Brandt, W(illy?): Aktionen mot de norska judarna (Jönköpings-Posten 1942-12-05)

Braun, Wilhelm von: Mitt konterfej (1844). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Braun, Wilhelm von. Se också Lidén, Oskar: Skalden Wilhelm von Braun som smålandstorpare.

Braw, Christian: 1968. Se Svensk Tidskift 1988.

Braw, Christian: Brev till min församling. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Brawley, Robert L.: An Absent Complement and Intertextuality in John 19:28-29. Se Journal of Biblical Literature (1993).

Bray, Gerald: Irenaeus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bray, Gerald: Origenes. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bray, Gerald: Tertullianus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Breck, John: John 21: Appendix, Epilogue or Conclusion? Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992).

Bredberg, William: Svenska Missionsförbundet. Se Svenska Trossamfund.

Bredin; J.A.(Alfred): Han som tröstar oss i all nöd. Se Soluppgången, Julkalender för 1919.

Bredin, Alfr(ed) (J.A.): Natten är framskriden och dagen är nära. Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bredin, Alfred (J.A.): Vi fälla icke modet. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Bredin, M.R.J.: The Influence of the Aqedah on Revelation 5:6-9. Se Irish Biblical Studies (1996).

Bredin, Yngve (kyrkoherde): Brinnande hjärtan (Jönköpings-Posten 1952-04-05)

Bredin, Yngve (kyrkoherde i Kristina församling, Jönköping): Envis med Gud om allt (Jönköpings-Posten 1951-04-27)

Bredin, Yngve: Från barndomsbygd och prästgårdsfönster. Se Soluppgången 1966.

Bredin, Yngve: Kunskap om frälsningen (Jönköpings-Posten 1960-09-16)

Bredin, Yngve: Stat och kyrka (Jönköpings-Posten 1956-11-01)

Brehmer, Torgny: Hon var inte glömd. Se Vinterhälsning 1971.

Bremer, Fredrika: Familjen H*** - Teckningar ur vardagslivet (1830-31,1999)

Bridger, Gordon: Han som kom utifrån. (1976)

Brieger, Th.: Reformationen. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV.

Briggs, John H.Y.: Enhetsrörelsen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Briggs, John H.Y.: Frälsningsarmén (bearb.). Se De kristna.

Briggs, John H.Y.: Gör dem till lärjungar - döp dem. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Briggs, John H.Y.: Världen som en by. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Brilioth, Yngve: Den efterlängtade tacksägelsen (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den enskilde och samfundet (1939-1943). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve. Den himmelska staden (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den konungsliga sanningen (1934). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: Den kristnes ödmjukhet (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den levande skriften (1940). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Den nya graven (1941). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: Det levande ordet (1943)

Brilioth, Yngve: Det medeltida värendsstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Brilioth, Yngve: I ordets tjänst (1939-1943). Se Brilioth, Yngve: Det levande ordet.

Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift. Tal och predikningar. (1940)

Brilioth, Yngve: Kristen mognad (1938). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Kunskapen om Guds hemlighet (1938). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Medeltiden - Handbok i svensk kyrkohistoria 1 (1948)

Brilioth, Yngve: Mångahanda nådegåvor (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Brilioth, Yngve: Till Österns kyrkor. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Brilioth, Yngve: Upptäckten av det heliga (1939). Se Brilioth, Yngve: I S:t Sigfrids stift.

Bringéus, Nils-Arvid: Bibliska bilder för folket. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Bringéus, Nils-Arvid: Guds basuner - Klockorna och den nya tron. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Bringéus, Nils-Arvid: Sockenkyrkan som symbol, scen och sinnesupplevelse. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Brittiska bibelsällskapet. Se Missionsförbundet 1924.

Brjusov, Valerij: Den store Pan är död (1894). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Brjusov, Valerij: I trettio månader (1917). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Brjusov, Valerij: Muraren (1901). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Broadus, John: True Spiritual Worship: John 4:1-42. Se Southern Baptist Journal of Theology (1998).

Broberg, Gunnar: Människor och djur. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Broberg, Uno: Patron på Odensjö (1980; boken skildrar Barnarp under tiden 1830-1870)

Brockelmann, C.: Islam från dess uppkomst till närvarande tid. Se Hildebrand m fl Världshistoria III.

Brodd, Sven-Erik: Kyrkans ämbete under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Brodd, Sven-Erik: Nathan Söderblom - religionshistoriker; ärkebiskop och internationell ekumenisk ledare. Se Brohed, Ingmar: Svensk kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Brodsky, Joseph: Den stora elegin över John Donne (1963). Se Brodsky, Joseph: kommentarer från en ormbunke.

Brodsky, Joseph: kommentarer från en ormbunke (1999)

Brohed, Ingmar: Pietism och herrnhutism. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid (2005)

Brolund, Gunnar: Resan till Kuba (1951)

Broman, Gunnar: Ur sällskapslivets krönika. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Broman, Sten: Sveriges tonkonst efter 1850. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Bronner, Kurt-Levi, Lennart: Stress i arbetslivet (1970)

Bronowski, Jacob: Science and Human Values (1964)

Bronowski, Jacob: The Identity of Man (1965)

Broomé, Emilia. Se Lindqvist, Ingeborg: Emilia Broomé - Jönköpingsflickan som blev samhällsreformator.

Brosché, Anna-Stina och Fredrik: Kris i äktenskapet. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Brosché, Fredrik: Hälsosamma relationer. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Brosché, Fredrik: Utbränd för Guds skull? (1988)

Brow, Robert: Religion, Origins and Ideas (1966)

Brown, Carolina: Mode och skönhet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Brown, Colin: Kan man bevisa att Gud finns? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Brown, Colin: Människans utveckling. Se De kristna.

Brown, Colin: Sambandet mellan filosofi och teologi. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Brown, Colin: Upplysningen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Brown, Raymond E.: The Gospel according to John 29-29A (1966-86,1970-86)

Brown, Raymond E.: The Epistles of John (1982,1985)

Bruce, Bertil: Välsignade, välsignade händer. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Bruce, F.F.: 1 and 2 Corinthians (1971,1980)

Bruce, F.F.: Commentary on the Book of the Acts (1954,1976)

Bruce; F.F.: Luke's Presentation of the Spirit in Acts. Se Criswell Theological Review (1990).

Bruce, F.F.: Some notes on the Fourth Evangelist. Se The Evangelical Quarterly (1944).

Bruce, F.F.: St. John At Ephesus. Se Bulletin of the John Rylands Library Manchester (1978).

Bruce, F.F.: The Earliest Latin Commentary on the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1938).

Bruce, F.F.: The Epistle to the Galatians (1982,1983)

Bruce, F.F.: The Epistle to the Hebrews (1964,1981)

Bruce, F.F.: The Holy Spirit in the Acts. Se Interpretation (1973).

Bruchfeld, Stéphane-Levine, Paul A.: ... om detta må ni berätta ... - En bok om förintelsen i Europa 1933-1945 (1998)

Brun, L.: Ordet, lyset, livet Joh 1:1-5. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Brundin, Gunnar: Stiftskyrkan och missionen. Se Växjö stift i ord och bild.

Brunk Holmqvist, Karin: Villa Bonita (2006)

Brusewitz, Axel: Regeringsformens förutsättningar - Författningskompromissen (1917). Se Kring 1809.

Brusewitz, Gunnar: Storfåglar i Gammalsmåland (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Brüssau, Oskar: Uppståndelse (Jönköpings-Posten 1906-04-21)

Bryan, Steven M.: Power in the Pool: the Healing of the Man at Bethesda and Jesus' violation of the Sabbath (Jn 5:1-18)". Se Tyndale Bulletin (2003).

Bryan, Steven M.: The Eschatological Temple in John 14. Se Bulletin for Biblical Research (2005).

Bryngel, Kristina: Dagarna före ... Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2005.

Bränneson, Lars-Gunnar: Det var för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Brännström, Olaus: Laestadianismen. Se Svenska Trossamfund.

Brännström, Olaus: Schartuanism, nyevangelism och laestadianism. Se De kristna.

Bränsvik, Gustav: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Bröderna Grimms bästa sagor (1800-talets första hälft,1995,1998)

Buber, Martin: Människans väg enligt den chassidiska läran (1960,1964,1973)

Buch, Harald (kyrkoherde, Bottnaryd): Att göra Guds vilja (Jönköpings-Posten 1967-07-15)

Buch, Harald: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Buchanan, Colin: Kristen gudstjänst. Se Världens religioner.

Buchanan, Colin: Thomas Cranmer. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Buchman, Frank: För alla människor överallt (Jönköpings-Posten 1954-06-10)

Buck, Pearl S.: I believe (1965)

Buck, Pearl S.: Porträtt av ett äktenskap (1946)

Buddha. Se Rydberg, Viktor: Om Buddha återvände.

Budkavlen nr 7 (1912). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Bull, Jacob B.: Hans Nielsen Hauge (1915). Bok nr 22 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Bull, Robert J.: An Archaeological Context for Understanding John 4:20. Se Biblical Archaeologist (1975).

Bulletin for Biblical Research (1991,1995-1998,2001-2002,2005)

Bulletin of the Evangelical Theological Society (1960-1961,1963,1966)

Bulletin of the John Rylands Library Manchester (1978)

Bultmann, Rudolf: The Gospel of John (1964,1971)

Bultmann, Rudolf. Se också Schmid, Joh Heinrich: Rudolf Bultmann.

Bunin, Ivan: Byn (1910). Se Bunin, Ivan: Byn - Suchodol.

Bunin, Ivan: Byn - Suchodol (1933)

Bunin, Ivan: Plejaderna (1898). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Bunin, Ivan: Suchodol (1912). Se Bunin, Ivan: Byn - Suchodol.

Bunte, Rune-Jörberg, Lennart: Historia i siffror (1966)

Bunyan, John: En kristens resa genom werlden till den saliga ewigheten äfvensom hans hustru Kristinnas och deras barns efterföljande uppbrott från staden Förderf, äfwentyrliga wandring och lyckliga ankomst till det himmelska landet. (1678?,1892). Bok nr 99 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bunyan, John: Kristens och Kristinnas resa (1678?,1894). Bok nr 3 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bunyan, John: Kristens resa (1678?,1913)

Bunyan, John: Kristens resa (1678?,1922). Bok nr 39 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Bunyan, John: Kristinnas resa (1678?,1913)

Bunyan, John: Kristinnas resa (1678?,1922). Bok nr 40 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Burenhult, Göran: Speglingar av det förflutna (1986)

Burgess, Joseph A.: Hur ser dagens lutheraner ut? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Burkett, Delbert: Two Accounts of Lazarus' Resurrection in John 11. Se Novum Testamentum (1994).

Burman, Atle: En källa av ljus (1999,2010)

Bursell, Bernhard Salomon: En ladugårdspigas förvåning på Värnamo marknad (1858). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Busch Nielsen, Kirsten: Kirken, faellesskabet og teologien - Dietrich Bonhoeffers ekklesiologi (1989)

Bush, George W.: Tron kan förändra liv (1999). Se Aikman, David: George W. Bush - en man och hans tro.

Butler, D.E.: The Study of Political Behaviour (1958,1963)

Buttz Clark, Felicia: Gigi - Trumslagargossen i Garibaldis armé (1909). Bok nr 27 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bühlund, Gustav: Livsmod, livsglädje, livskvalitet (1982)

Bühlund, Gustav: Skövde Baptistförsamling 1874-1964 (1964)

Byarums Hembygdsförening (Årsskrift) 1950-1951,1961-1967,1969-2007

Byl, John: On the Capacity of Solomon's Molten Sea. Se Vetus Testamentum (1998).

Bylander, Anders: Ljusets barn (2005)

Byrmo, Frank: Ekeryds Missionsförsamling 100 år. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Byrmo, Frank: Med folkhögskoleungdom på Italienresa 1969. Se Soluppgången 1969.

Byrmo, Ingrid: Kvinnor som jag mött i Syd-Afrika. Se Soluppgången 1979.

Byrmo, Margaretha: Jairos Jiri Centre. Se Soluppgången 1971.

Byrmo, Margaretha: Med Boken i Rhodesia. Se Soluppgången 1964.

Byrmo, Martin: Evangelium går vidare. Se Soluppgången 1959.

Byrne, Brendan: The Faith of the Beloved Disciple and the Community in John 20. Se Journal for the Study of the New Testament (1985).

Byron, Brian Francis: Bethany Across the Jordan or Simply: Across the Jordan. Se Australian Biblical Review (1998).

Bysell, Lisa: Apoteket Lejonet. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Bysell, Lisa: Tegelindustri i Jönköping under århundraden. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Bysell, Lisa: Till julförberedelserna hörde att byka. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Byworth, Chris: Namn och beteckningar på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Bång, Gustaf: Jönköpings Allahanda. Ortens första tidning, 1797-1803. Se Gudmundsgillets Årsbok 1959-1960.

Bång, O.: Allt i Jesus. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Bång, O.: Ett och annat från missionsfälten (Jönköpings-Posten 1907-05-30)

Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898

Bång, O. Se också Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Bååth, Albert Ulrik: Ett socialistmöte. Se Håkanson, Björn.

Bååth-Holmberg, Cecilia: Charles G. Gordon - En lifsbild (1894). Bok nr 38 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Bäck, Abraham: Dagbok (1741). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1947.

Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år (1986)

Bäckman, J.E.: Vår helgelse. Se Missionsförbundet 1924.

Bäckman, Margaret: Livsmedelskrisen i Afrika och våra insatser. Se Soluppgången 1985.

Bäckström, Aug. N.: Från Lapplands fjäll och sjöar. Se Missionsförbundet 1924.

Bäckström, Edvard: Syrener. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Bäckström, Edvard: Sången om Sten Sture. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Böhn-Jullander, Ingrid: Anders Magnus Petterssons minnesanteckningar 1848-1880. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Böhn-Jullander, Ingrid: Clara Hasselberg-Pauli berättar om sitt liv. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Böhn-Jullander, Ingrid: Glimtar från Hörle och Storckenfeldtska skolan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Böll, Heinrich: Tåget var punktligt (1949,1972)

Böner från S:t Davidsgården (1988)

Börjeson, Hjalmar: Örlogsflotta och skeppsfart under 1800-talet. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Börjeson, Hjalmar. Se också Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar

Börjesson, Bo: En vecka i Landerydskretsen, pastorns dagbok. Se Soluppgången 1978.

Börjesson, Bo (pastor, Broaryd): Trygghet på livsresan (Jönköpings-Posten 1976-01-30)

Börrisson, Elin: I gryningen. Se Missionsförbundet 1924.

Böök, Fredrik: Bil till Belgien (1937)

Böök, Fredrik: Från Helgeåns stränder. Se Böök, Fredrik: Leksaker och reliker.

Cadbury, Henry Joel: The meaning of John 20:23, Matthew 16:19 and Matthew 18:18. Se Journal of Biblical Literature (1939).

Cadbury, Henry Joel: The odor of the spirit at Pentecost. Se Journal of Biblical Literature (1928).

Calvin. Se Wendel, François: Calvin. Se också De Kroon, Marijn: The honour of God and human salvation; Calvin's theology according to his Institutes samt Mützenberg, Gabriel: Calvin och de schweiziska reformatorerna.

Cameron Wescott, Gail: Viljan att leva. Se Det Bästa maj 2004.

Campbell, Gordon: Antithetical Feminine-Urban Imagery and a Tale of Two Women-Cities in the Book of Revelation. Se Tyndale Bulletin (2004).

Campbell, Gordon: Findings, Seals, Trumpets and Bowls: Variations Upon the Theme of Covenant Rupture and Restoration in the Book of Revelation. Se Westminster Theological Journal (2004).

Campbell, K.M.: The New Jerusalem in Matthew 5:14. Se Scottish Journal of Theology (1978).

Campbell, R. Alistair: Baptism and Resurrection (1 Cor 15:29). Se Australian Biblical Review (1999).

Campbell, R.J.: Evidence for the Historicity of the Fourth Gospel in John 2:13-22. Se Livingstone, Elizabeth A., ed., Studia Evangelica, Vol. 7 (1982).

Campbell, Robert W.: Soviet Economic Power (1960)

Campbell, Åke: Det äldre svenska kulturlandskapet. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Campenhausen, H. von: Prästbegreppets uppkomst i den gamla kyrkan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1939).

Camus, Albert: Främlingen (1942,1946,1960,1989)

Camus, Albert: The Revolt (1951,1967)

Canadian Journal of Theology (1970)

Caneday, A.B.: They exchanged the Glory of God for the Likeness of an image: Idolatrous Adam and Israel as Representatives in Paul's Letter to the Romans. Se Southern Baptist Journal of theology (2007).

Canetti, Elias: Förbländningen (1936,1980)

Cantwell, Laurence: Immortal Longings in Sermone Humuli: A Study of John 4:5-26. Se Scottish Journal of Theology (1983).

Caragounis, Chrys C.: Jesus, his Brothers and the Journey to the Feast (John 7:8-10). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1998).

Carelli, Peter: Den tidiga staden. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Carey, George: Augustinus av Hippo. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Det glada budskapet om frihet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Processteologin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Prästämbete och vigning. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Skapad till Guds avbild. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Carey, George: Talar Bibeln i dag? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Carey, George: Teologi i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Carlberg, F.O.: Jesu oföränderliga kärlek. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Carling, O.: Bibeln och nykterhetsfrågan (Jönköpings-Posten 1914-07-22)

Carling, O.: Guds osynliga armar (Jönköpings-Posten 1927-08-12)

Carling, O.: Evighetsvinkar (Jönköpings-Posten 1928-07-20)

Carling, O.: Hednamissionen (Jönköpings-Posten 1912-07-11)

Carling, O.: Herrens trognas inbördes kärlek (Jönköpings-Posten 1911-05-20)

Carling, O.: Hvita kläder och palmkvistar (Jönköpings-Posten 1911-05-13)

Carling, O.: Jesu rättfärdighet (Jönköpings-Posten 1931-05-01)

Carling, O.: Nåd ger glädje och fröjd (Jönköpings-Posten 1911-02-04)

Carling, O.: Svärjandet i vardagslivet (Jönköpings-Posten 1930-09-05)

Carling, O.: Tacksägelsen och äran (Jönköpings-Posten 1921-10-07)

Carling, O.: Världens hat (Jönköpings-Posten 1911-05-26)

Carlsnäs, Folke: En flygfärd med poänger. Se Soluppgången 1956.

Carlsnäs, Folke: På vulkanhet mark. Se Soluppgången 1954.

Carlsnäs, Folke: Ungdom under plåttak i Sydafrika. Se Soluppgången 1972.

Carlson, Barthold: Efterskrift till "Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet". Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Carlson, Barthold: Minnen från Jönköping läroverk och stad på 1870- och 1880-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1948.

Carlson, Barthold: Tillägg till "Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet". Se Gudmundsgillets Årsbok 1954.

Carlson, Bo (= Bosse i Pinnahemmet): "Gråvä'r" (Jultidningen Snöflingan 2002)

Carlson, Chatrine (pastor i Pingstkyrkan i Jönköping): Guds rike är nära (Jönköpings-Posten 2007-12-07)

Carlson, Herman: Roteknektar. Se Boken om Svenarum.

Carlson, Magnus (pastor i Pingstkyrkan, Jönköping): (Jesu ord) håller i dag - även i morgon (Jönköpings-Posten 2005-05-27)

Carlson, Sune: Företagsledning och företagsledare (1945,1960)

Carlson, Sverker: Sofie Sager - en kvinnosakskämpe från Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Carlsson, Anethe: Våga vara förälder. Se Grundt(r)on.

Carlsson, Bengt (folkhögskollärare): Kris i ungdomsvärlden (Jönköpings-Posten 1956-11-24)

Carlsson, Bengt: Min Fader verkar alltjämt ... Se Soluppgången 1958.

Carlsson, Carl-Gustav: Lewi Pethrus och den svenska Pingströrelsen. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfriheten och ekumenikens tid.

Carlsson, Carl-Åke (pastor, Jönköping): Det avgörande ordet (Jönköpings-Posten 1971-01-30)

Carlsson, Carl-Åke: För att vi skulle få frid (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1977:2)

Carlsson, Carl-Åke: Omsorg (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1975:4)

Carlsson, Enok: Fattigvård. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Enok: Knektahållet. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Enok: Kyrkotukt och andlig verksamhet. Se Bottnaryd förr och nu.

Carlsson, Erik: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Carlsson, Erland: Några råd och underrättelser för Utvandrare till Amerikas Förenta Stater (1854,1987)

Carlsson, Gotthard: Två ödekyrkor i Värend. Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Carlsson, Gunnar: Ur en ombudsmans leverne. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Carlsson, Gustaf B.: Glimtar ur kyrkans liv i Svenarum. Se Boken om Svenarum.

Carlsson, Gustaf B. (komminister i Svenarum): Jesus Kristus är Herre (Jönköpings-Posten 1950-07-07)

Carlsson, Göran (pastor, Allianskyrkan, Skärstad): Närma till varandra ... (Jönköpings-Posten 1991-08-30)

Carlsson, Jan (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Huskvarna): Tillsammans med Jesus (Jönköpings-Posten 1985-02-01)

Carlsson, Josef: Bönens väg (Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem april 1983)

Carlsson, Josef: Min själ längtar efter Dig o Gud (Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem mars 1979)

Carlsson, Josef: Skogens sång. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Carlsson, Lars-Olof (komminister i Gustav Adolf): Rättfärdig inför Gud? (Jönköpings-Posten 1988-07-08)

Carlsson, Leif: Församlingen som Kristi kropp. Se Soluppgången 1992.

Carlsson, Leif (lärare på Korteboskolan, Jönköping): Prövningens stund (Jönköpings-Posten 2006-03-03)

Carlsson, Leif: Round trips to heaven. Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity. (2004)

Carlsson, Leif: Tröst och trots – Uppenbarelseboken (2007)

Carlsson, Lennart: Henning på Lönneberg. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Carlsson, Magnus: Doktor Hjorton och hans pulver. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Carlsson, Majlis: Att vandra i spåren av Abrahams tro (temasång vid familjelägret vid kustgården Senoren 1974)

Carlsson, Majlis: Guds nåd (temasång vid familjelägret vid kustgården Senoren 1974)

Carlsson, Maj-Lis (= Majlis) (Jönköping): Pingstmeditation (Jönköpings-Posten 1973-06-09)

Carlsson, Olle: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Carlsson, Ruth (Svenarum): Guds lag - kärlekens lag (Jönköpings-Posten 1980-07-11)

Carlsson, Siewert: Dikt som liv, liv som dikt - Ulla söker de rätta orden. (Ulla = Ulla Olin) Se Kvinnor i Småland II.

Carlsson, Sten: Bönder och herrar. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 9

Carlsson, Sten: Den stora folkvandringen västerut. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 9

Carlsson, Sten: Maktkoncentration och ståndsutjämning. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 7

Carlsson, Sten: Revolutionen och folkstämningen (1944). Se Kring 1809.

Carlsson, Sten: Svensk historia II - Tiden efter 1718 (1961)

Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1-10 (1966-1968)

Carlsson, Sven: Att vara lämnad till lagens ordning. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Carlsson, Sven: Bak' huggen knut och torvat tak (1972)

Carlsson, Sven: En Bondson från Åker blev Kyrkoherde i Pjätteryd. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Carlsson, Sven: En socken under missionstid, händelser och följder. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Carlsson, Sven: Jakt under gångna tider. Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Carlsson, Sven: Joel Andersson. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Carlsson, Sven: Jönköpings regemente och en indelt soldat vid Mo Härads kompani. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Carlsson, Sven: Skomakaren som lämnade sin läst och blev Postiljon. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Carlsson, Sven: Stamfäderna på Frälsehemmanet Galtås. Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Carlsson, Sven: Så minns jag denna tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Carlsson, Sven: Så minns jag krigsåren. Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Carlsson, Sven: Tankar kring ett gammalt kyrkohus i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Carlsson, Sven: Ur Åkers sockens forna historia - Lomsjö masugns historia. Se Mellan Härån och Rasjön 1978.

Carlsson, Sven: Utvandrarna från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Carlsson, Sven: Åkers sockens skolor och deras historia. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Carlsson, Sven-Olov: Skillingaryds Missionsförsamling har en lång intressant historia. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Carlsson, Thage: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Carlstedt, Gustaf (pastor, Nässjö metodistförsamling): Kejsaren och Gud (Jönköpings-Posten 1958-11-07)

Carlzon, Roland: Hagshultskonferensen. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Carran, Edward: Kyrkan och sovjetstaten (Jönköpings-Posten 1955-09-06)

Carroll, Lewis: Alice i Spegellandet (1871). Se Carroll, Lewis: Alice i Underlandet - Alice i Spegellandet.

Carroll, Lewis: Alice i Underlandet - Alice i Spegellandet (2001)

Carshult, Gösta: Kyrka och folkrörelser. Se Skara stift i ord och bild.

Carson, Donald A.: Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel. Se Tyndale Bulletin (1982).

Carson, Rachel: Tyst vår (1962,1979)

Casselli, Stephen J.: Jesus as Eschatological Torah. Se Trinity Journal (1997).

Cassidy, Michael: Att överbrygga klyftor. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Cassirer, Ernst: An Essay on Man (1963)

Catherwood, Fred: I affärslivet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Catholic Biblical Quarterly (1957,1960,1966-1969,1974,1981,1986,1989-1990,1993-1995,1997-1998,2000)

Cavalli-Björkman, Görel: Peter Oliver. Se Nationalmuseum Stockholm.

Cavalli-Björkman, Görel: Rembrandt Harmensz. van Rijn. Se Nationalmuseum Stockholm.

Cavallin, H.C.: Jesus gör de döda levande. Jn 11:25 jämfört med sadukeerperikopen och paulinska texter om de dödas uppståndelse som bidrag till johanneisk kristologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Cederblad, Carl: Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Cedergren, Hugo: Innanför taggtråden. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Cederholm, Stig: Åsa-Nisses nya bravader (1950)

Cederlund, Johan: En värld av under. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Cederschiöld, Anna Maria: Läsarne i Småland (1854)

Cela, Camilo José: Pascual Duartes familj (1942,1947,1985,1986)

Cervantes, Miguel de: Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha (1605-15,2002)

Cetrez, Önver: Syrisk-ortodoxa kyrkan - en religiös och kulturell symbol (1998)

Chadwick; G.A.: Personlig och social religion (1899). Bok nr 156 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Chagall, Marc. Se Harriss, Joseph A.: Marc Chagall - Med en ängel i huvudet.

Chandapilla, P.T.: Livsstil i dag. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Chandler, Richard: Den stora sömnen (1939,1974)

Chang, Jung - Halliday, Jon: Mao - Den sanna historien (2005,2007)

Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen (1981,1983)

Chapman, Colin: Var skall vi börja? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Chappel, Jenny: Den lille familjefadern (1889,1923). Bok nr 77 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Chardin, Teilhard de. Se Blocher, Henri: Teilhard de Chardin.

Charles, Elizabeth: Familjen Schönberg-Cotta - Skildringar ur Luthers och hans samtidas lif (1862,1880,1894). Bok nr 89 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Charles, J. Daryl: An Apocalyptic Tribute to the Lamb (Rev 5:1-14). Se Journal of the Evangelical Theological Society (1991).

Charles, J. Daryl: Imperial Pretensions and the Throne-Vision of the Lamb: Observations on the Function of Revelation 5. Se Criswell Theological Review (1993).

Charley, Julian: Kyrkans ledning. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Charlton, Elizabeth Emily. Se Thorne, Eglanton.

Chauke, Tsitsi-Petersson, Eva: Allianskyrkan i Zimbabwe (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Chave-Jones, Myra: Depression. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Chavel, Charles B.: The Releasing of a Prisoner on the Eve of Passover in Ancient Jerusalem. Se Journal of Biblical Literature (1941).

Cheng, Marcus: Evangelium - Guds kraft (1920, Jönköpings-Posten 1921-07-15)

Cheng, Marcus: Intryck från ett besök i den kristne generalen Fengs läger. Se Missionsförbundet 1924.

Chessman, Caryl: Dödscell 2455 (1954,1955)

Chesterton, G.K.: Thomas av Aquino (1948,1987)

Chi, Hyeong-Eun: Philipp Jakob Spener und seine Pia Desideria (1995)

Chin, Moses: A Heavenly Home for the Homeless: Aliens and strangers in 1 Peter. Se Tyndale Bulletin (1991).

Chodasevitj, Vladislav: I sädeskornens spår (1917). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Choukri, Mohamed: Hungerns år (1973). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare. Se också Choukri, Mohamed: For bread alone (1973).

Chraibi, Driss: En ramadankväll. Se Chraibi, Driss: Le passé simple.

Chraibi, Driss: Le passé simple (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Christensen-Nugues, Charlotte: Äktenskap och familj. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Christensson, Jakob: Skvaller och rykten. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Christensson, Jakob: Studieresorna. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Christian Scholars Review (2001)

Christoffersen, Arne: Den ryska kyrkan (Jönköpings-Posten 1939-02-27)

Chrusjtjov, Nikita. Se Medvedev, Roy: Nikita Khrusjtjov.

Chrysostomos. Se Schaff: The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol IX-XIV

Chua Wee Hian: Ett liv i gemenskap. Se Världens religioner.

Churchill, Winston: Min ungdom (1930,1948)

Cipolla, Carlo: The Economic History of World Population (1962)

Claeson, Iwar: Adventets väckelsebudskap. Se Missionsförbundet 1924.

Claesson, Anna-Maria: Elisabet från Sammekulla – sänd av Gud till dödsskuggans land. Se Väckelsens folk.

Claesson, Anna-Maria: Kinesernas vänner (2001) Se också Jönköping 700 år.

Claesson, Claes: Jönköpings stadsområdes förhistoria. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Claesson, John. Se Gustavsson, Lennart: Något om Sandseryds ryttare.

Claesson, Märt(h)a. Se Klaesson, Märtha.

Claesson, Urban: Harald Hallén. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Clairvaux, Bernhard af. Se Funcke, Otto: Bernhard af Clairvaux.

Clapham, J.H.: Economic Development of France and Germany 1815-1914 (1921,1961)

Clark, Gordon Haddon: Wisdom in First Corinthians. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1972).

Clark, John M.: Kristna, judar och muslimer. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Clark Nelson, Marie: Läkekonst och sjukvård. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Claussen, Sophus: I en frugthave (1888). Se All Nordens lyrik.

Clemens. Se Klemens.

Clemens, Samuel Langhome. Se Twain, Mark.

Clowney, Paul: Konsten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Coakley, James F.: Jesus' Messianic Entry into Jerusalem (John 12:12-19 par.). Se Journal of Theological Studies (1995).

Coakley, James F.: The Anointing at Bethany and the Priority of John. Se Journal of Biblical Literature (1988).

Coats, G.W.: The Song of the Sea. Se Catholic Biblical Quarterly (1969).

Coetzee, J.C.: Christ and the prince of this world in the Gospel and the Epistles of St. John. Se Neotestamentica (1968).

Coetzee, J.C.: Life (eternal life) in St. John's Writings and the Qumran scrolls. Se Neotestamentica (1972).

Coetzee, J.C.: The Holy Spirit in 1 John. Se Neotestamentica (1979).

Coetzee, J.M.: I hjärtat av landet (1976,2004)

Coetzer, W.C.: The Holy Spirit and the Eschatological View in Romans 8. Se Neotestamentica (1981).

Coggan, Donald: Det anglikanska samfundet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Cohen, Elizabeth: Ord som berör. Se Det Bästa oktober 2003.

Cole, H.R.: The Sabbath and the Alien. Se Andrews University Seminary Studies (2000).

Collijn, Isak: Det svenska boktryckets historia under medeltiden och vasatiden. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Collins, C. John: John 4:23-24 "In Spirit and Truth": An Idiomatic Proposal. Se Presbyterion (1995).

Collins, Gary R.-Sundberg, Lars-Göran: Själavård - En bok om att ge vägledning utan att själv stå ivägen (1985,1994)

Collins, Nancy: Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar. Se Det Bästa juni 2004.

Collmar, Lars: Ett ensamt ljus i Villa Villekulla. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Coloe, Mary: Raising the Johannine Temple (John 19:19-37). Se Australian Biblical Review (2000).

Coloe, Mary: The structure of the Johannine Prologue and Genesis 1. Se Australian Biblical Review (1997).

Columbus, Samuel: En naturlig dödsbetraktelse. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Compton, R. Bruce: Water Baptism and the Forgiveness of Sins in Acts 2:38. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999).

Comstedt, Helmer: Folkmängdökning med 96 procent i Skillingaryd på 30 år (1960). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Comte, Auguste: Framställning öfver den positiva anden (1875). Se Rydberg, Viktor: Positivistisk litteratur.

Conrad, Joseph: Förord till "The Nigger of the 'Narcissus'" (1897). Se Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta.

Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta (1902,2006)

Conrad, Joseph: Pionjärerna (1898). Se Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta.

Conrady, A.: Kina. Se Hildebrand m fl Världshistoria III

Conzelmann, H.: Jesu självmedvetande. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1963/64).

Conwell, Joseph Alfred: I lifvets vår (1903,1905). Bok nr 165 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Cook, Donald E.: A Gospel Portrait of the Pharisees. Se Review and Expositor (1987).

Cook, W. Robert: Eschatology in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1988).

Cook, W. Robert: The "Glory" Motif in the Johannine Corpus. See Journal of the Evangelical Theological Society (1984).

Corell, A: Det historiska och det homiletiska nu. Till Joh 12:31. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1945).

Cornell, Henrik: Den heliga Birgitta. Se Carlsson, S.-Rosén, J.: Den svenska historien 2.

Cory, Catherine: Wisdom's Rescue: A New Reading of the Tabernacles Discourse (John 7:1-8:59). Se Journal of Biblical Literature (1997).

Cotterell, F. Peter: The Nicodemus Conversation: A Fresh Appraisal. Se Expository Times (1985).

Cotterell, F. Peter: Världsmissionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Cousins, Peter E.: The Feeding of the Five Thousand. Se The Evangelical Quarterly (1967).

Covington, Richard: Rösten som inte får tystna. Se Det Bästa november 2003.

Cowley, Deborah: Hanas väska. Se Det Bästa februari 2004.

Cowley, Roger: De historiska kyrkorna i Afrika. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Cowling, Geoffrey: Berättelsen om ett folk. Se Världens religioner.

Cowman, Chas. E.: Källor i öknen (1962)

Cox, Leo G.: John's witness to the historical Jesus. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1966).

Cramér, Harald: Sannolikhetskalkylen och några av dess användningar (1949,1961)

Cramnell, Kent: Pingstförsamlingarnas pensionsstiftelse. Se Grundt(r)on.

Cranmer, Thomas. Se Buchanan, Colin: Thomas Cranmer.

Creutz, Birger: Min barndoms Liljeholmen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Creutz, Birger: Succé i vätterbygden för jazzens världsstjärnor. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Creutzberg, Amadeus: Gudliga betraktelser för hwarje dag af året (1732,1884; Creutzbergs verkliga namn var Balthasar Friedrich von Schütz)

Criswell Theological Review (1986,1988,1990,1993-1994)

Crompton, Richmal: Bill alltjämt i farten (1923,1925,1953)

Cronenberg, Arvid: Hästen är en "idrottsman" (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Cronqvist, Theodor: Ch.I. Heurlin - färgstark prelat, som blev Tegnérs efterträdare. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Cronsioe Ihlar, Eva: Människan i vägskäl. Se Soluppgången 1989.

Crusenstolpe, Magnus Jacob: Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverige, del I (1840,1928)

Crusner, Lennart: Så känns det att bli amatör igen (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Cullberg, Johan: Kris och utveckling (1975,1980,1990)

Culpepper, R. Alan: The theology of the Johannine passion narrative: John 19:16b-30. Se Neotestamentica (1997).

Cumming, J. Elder: Guds gåfva: en satans ängel. Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Cumming, J. Elder: Min själ törstar efter dig (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Currents in Theology and Missions (1979)

Curtis, K. Peter G.: Luke XXIV. 12 and John XX.3.10". Se Journal of Theological Studies 22 (1971): 512-515.

D:son Blom, G.: Ödmjukhet. Se Missionsförbundet 1924.

Dagens Krönika, andra häftet (1882). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Dagens Nyheter 1884. Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Dagens Nyheter 1905-12-24; 1912-03-18. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Dagens Nyheter 1934.

Dagens Nyheter 1944-05-21. Se Lindgren, Astrid: Krigsdagböcker 1939-1945.

Dagerman, Stig: Bedrövelsen som tröstegrund (1946). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1946-12-29.

Dagerman, Stig: Brev (1932-46,2002)

Dagerman, Stig: Bränt barn (1948,2004)

Dagerman, Stig: De minst fattiga i ruinstaden (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-07.

Dagerman, Stig: De ungas ansvar, dialog i Stuttgart (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-02-07.

Dagerman, Stig: Det hemlösa godståget (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-28.

Dagerman, Stig: Konsten att sjunka med öppna ögon (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-12.

Dagerman, Stig: Tragikomedi inför domstol (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-02-11.

Dagerman, Stig: Tysk höst (1947,2010)

Dagerman, Stig, Tysk ungdom under gubbvälde (1947). Se Dagerman, Stig: "Tysk höst" samt Expressen 1947-01-28.

Dagerman, Stig: Vårt behov av tröst är omättligt. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Dagman, Harald: Försök till beskrivning över Nykyrka socken (1944). Se Allwood, Martin (S.): Jag minns det vackra Mullsjö - 230 konstnärer och en ort i deras liv.

Dahl, Else: Kyrkogårdar och begravningsplatser förr och nu. Se Skara stift i ord och bild.

Dahl, G.: Inför det nya året (Jönköpings-Posten 1943-01-02)

Dahl, N.A.: Trinitariske dåpsbekjennelser och nytestamentlig teologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Dahl, Sven-Nordenskjöld, Carl Erik: Jordbruket före storskiftet. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Dahlberg, Erik. Se Larsson, Sven: Erik Dahlberg - kungatjänaren som blev landshövding i Jönköping.

Dahlberg, Gunnar (I): Befolkningsfrågan i Sverige genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Dahlberg, Gunnar (II): Med blicken mot framtiden (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Dahlberg, Nils (missionsföreståndare): Dett allmänna missionsläget (Jönköpings-Posten 1941-01-29)

Dahlberg, Nils: Ett besök hos Abessiniens biskop. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Dahlberg, Nils: I intet annat namn. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Dahlberg, Nils: Inför framtiden. Se Soluppgången 1959.

Dahlberg, Nils: Min första missionsresa. Se Soluppgången 1962.

Dahlberg, Nils: Trons mål (Jönköpings-Posten 1946-03-29)

Dahlberg, Åke: Stiftets andliga geografi. Se Skara stift i ord och bild.

Dahlborg, Carl: Från "Östra härad" (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Dahlbäck, C.J.: Sokrates, en tidsbild (1875). Se Rydberg, Viktor: Sokrates.

Dahlbäck, Göran: Den senmedeltida staden. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Dahle, Öyvind: Magistern, stavas Gud med stort G? Se Soluppgången 1963.

Dahlén, Rune W: Med Bibeln som bekännelse och bekymmer (1999)

Dahlén, Rune W: Paul Petter Waldenström - bibelteolog och väckelseledare. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Dahlgren, Thorild: Försäkringsverksamheten. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Dahlgren, Thorild: Nykterhetssträvandena. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Dahlgren, W: Se Wikner, Gustaf: Från en 40-årig tjänst vid posten. Efter 87-årige brevbäraren W. Dahlgrens anteckningar.

Dahlgren Nyberg, Ingalill (studentpastor vid Högskolan i Jönköping): Fri som en fågel (Jönköpings-Posten 2004-08-27)

Dahlhielm, Aug.: Hvad varslar tiden? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? (1906)

Dahlhielm, Aug. Se också Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898.

Dahllöf, Sigurd: Tusenden arbeta. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Dahlquist, Börje: Kan det bli bättre? - om Guds plan för sin församling. Se Grundt(r)on.

Dahlquist, Claes (präst i Dalvikskyrkan, Jönköping): Ja ... tack (Jönköpings-Posten 1997-10-10)

Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret: Väckarklockan ringer (1958). Se Kvinnor i Småland.

Dahlquist-Ljungberg, Ann Margret. Se också Ljungberg, Sven: Ann Margret Dahlquist-Ljungberg - de stora mästarnas krets.

Dahlqvist, Gunnar: Jesusminnet. Se Soluppgången, Julkalender för 1926.

Dahlqvist, Lennart: Stickan och Refugen - Fribytare i Jönköpings tidningsvärld. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Dahlqvist, Lennart: Tändsticksäventyret som skakade Öster. Se Gudmundsgillet Årsbok 1995.

Dahlqvist, Lennart: Vem älskade Östra torget? Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Dahlstierna, Gunno Eurelius: Ur Kungaskald. Se Håkanson, Björn.

Dahlström, Annica: Könet sitter i hjärnan (2007)

Dahlström, Göran: Villovägar - Några religionsbildningar i modern tid (1955)

Dahmén, Gunnar: Radions gudstjänster (Jönköpings-Posten 1955-04-06)

Dahr, Elisabet: Några minnesanteckningar om en gammal gård på 'Förstaden' i Jönköping och livet där fram till första världskriget. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Dala-Carl: Att man inte skall hava mera tro. Se Ongman-minnen.

Dalestrand, Alb. E.: Benådade bygder. Se Missionsvittnet 1964:1.

Dalin, Olof von: Beskrifning om en runsten vid Drottningholm (1751). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Brefväxling mellan Ragvald Pik och herr Silfverspatserklinga (1730?,1757). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Den Svenska Argus (1732-34). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Jordiska tings obeständighet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Klagan över kölden. Se Håkanson, Björn.

Dalin, Olof von: Sagan om hästen. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Dalin, Olof von: Stilla levnads nöjen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Svea rikes historia (1746). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Dalin, Olof von: Tankar om ödet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalin, Olof von: Över Nils Keder. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Dalrymple, William: Från det heliga berget - En resa i skuggan av det bysantinska riket (1997,2001)

Damberg, Sten: "Ulrik i Torp" 50 år 1938 (1938). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Danell, G.A. (domprost, Växjö): Detta med talangerna (Jönköpings-Posten 1966-10-30)

Danell, G.A. (domprost, Växjö): Ett barn blir oss fött (Jönköpings-Posten 1971-11-27)

Danell, Hjalmar (biskop): Tal vid kyrkoherdeinstallation i Bottnaryds kyrka fjärde böndagen 1928 (Jönköpings-Posten 1928-10-26)

Danell, Sven: Dagpostilla (1981)

Danell, Sven: Den 6 december 1903. Se Hofgren, Allan.

Danell, Sven: Herdar och lärare. Se Skara stift i ord och bild.

Danell, Sven: Kyrkoårets vardag (1964)

Danell, Sven: Sagt inför döden (1979)

Danfors, Kjell (präst i Sofiakyrkan i Jönköping): Att bygga på fast grund (Jönköpings-Posten 2007-07-27)

D'Angelo, Mary R.: A Critical Note. John 20:17 and Apocalypse of Moses 31. Se Journal of Theological Studies (1990).

Daniel-Rops, Henry: Dagligt liv i Palestina på Jesu tid (1961,1969)

Danielson, Hjalmar: De oövervinneliga (Jönköpings-Posten 1939-11-11)

Danielson, Hjalmar (f. missionsföreståndare): En svensk frikyrka (Jönköpings-Posten 1952-04-08)

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Ett dop i Kattegatt och dess konsekvenser (Jönköpings-Posten 1939-05-10)

Danielson, Hjalmar: Gripande minnen. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Missionen i Östern (Jönköpings-Posten 1942-03-27)

Danielson, Hjalmar: Skall den protestantiska missionen i Kina dö? (Jönköpings-Posten 1949-06-13)

Danielson, Hjalmar (missionsföreståndare): Åter från Amerikas västkust (Jönköpings-Posten 1939-08-11)

Danielson, Jan: Bondeboken (1998,2002)

Danielsson, Aron: Konstförfarne Mästaren Sven Fogelberg. Se Den andra boken om Hovslätt.

Danielsson, J.M.: Visingsborgs grevskap - En stat i staten. Se Växjö stift i ord och bild.

Danielsson, N.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Danielsson, Tage: Bok (1963). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Den akterseglade humanisten (1985). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: En soffliggares dagbok (1968). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Grallimatik (1966). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Mannen som slutade röka (1968). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Mordet på solidariteten (1984). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Om sannolikhet. Se Danielsson, Tage: Under Dubbelgöken.

Danielsson, Tage: Postilla (1965). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Radiopoeten (1960). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Sagan om Knut-Bertil Jonssons julafton. Se Danielsson, Tage: Sagor för barn över 18 år.

Danielsson, Tage: Sagor för barn över 18 år (1964). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Samlade dikter 1967-1967 (1967). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Tankar från roten (1974). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Tankar från roten ur "Arbetaren" (1975). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Texter i urval (av Hans Alfredson) (1987)

Danielsson, Tage: Typer (1970). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Tage: Under Dubbelgöken (1979). Se Danielsson, Tage: Texter i urval.

Danielsson, Torgil: Ett lägerminne från Fryken (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Danielsson-Carlsson, Marianne: Provex. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Danilovna Bruk, Zoja: En monolog om att det skrämmande i livet sker stilla och naturligt. Se Aleksijevitj, Svetlana: En bön för Tjernobyl.

Danna, Elizabeth: A Note on John 4:29. Se Révue Biblique (1999).

Darby, J.N.: Nya Testamentet (1867,1872,1884,1961)

Darwin, Charles: Om arternas uppkomst (1859,1979,1980)

Darwin, Charles: Självbiografi (1876,1959)

Dass, Petter: Tanker om preste-tjenesten i Nordland (senare delen av 1600-talet,1739). Se All Nordens lyrik.

Daumont, Alexander: Resa i Sverige År 1830 (1830,1834). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Davidson, Sara: Jennifer Lopez: Hetare än hetast. Se Det Bästa oktober 2003.

Davidson, Sara: Möte med Barbra Streisand. Se Det Bästa december 2003.

Davidsson, Birger: Helgelseförbundet. Se Svenska Trossamfund.

Davidsson, Lennart: Backstugan Hägnalyckan. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Davidsson, Lennart: Bengt Bergenholtz - en omstridd prästman i Bondstorp på 1700-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Davidsson, Lennart: Bondstorpsprästens funderingar. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Davidsson, Lennart: Den glömda backstugan med det lyriska namnet. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Davidsson, Lennart: En familjetragedi i Palsbo. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Davidsson, Lennart: Ett äpples färd under andra världskriget. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Davidsson, Lennart: Fattigvård i Bondstorps socken under gången tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Davidsson, Lennart: Mormor på Herrestad. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Davidsson, Lennart: Några glimtar ur Bondstorps sockenliv under 1700-talets första kvartssekel. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Davidsson, Lennart: När korpral Schiärman på Grälebodal blev degraderad och fick stå i halsjärn och skämmas. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Davidsson, Lennart: Resor och transporter i gången tid. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Davidsson, Lennart: Rödsoten i Bondstorps socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Davidsson, Lennart: Soldattorpet Boaryd nr 45 Holabo. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Davidsson, Lennart: Soldattorpet Yabäcka. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Davidsson, Lennart: Torpet Broen (1738-1881). Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Davidsson, Lennart: Torpet Brännekullen. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Davidsson, Lennart: Åsen - ett tvåhundraårsminne. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Davidsson, Maj: Evangelium genom etern. Se Soluppgången 1969.

Davidsson, Uno: Jag tackar Gud för Huskvarna. Se Missionsvittnet 1964:1.

Davies, Douglas James: An Interpretation of Sacrifice in Leviticus. Se Zeitschrift für de alttestamentliche Wissenschaft (1977).

Davies, Douglas James: Guru-religionen: Sikhernas tro. Se Världens religioner.

Davies, D.R.: On to Orthodoxy (1939)

Davies, Ronald Edwin: Förkunna hans död. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Davis, Basil S.: The Identity of the Disciple whom Jesus Loved. Se Expository Times 113.7 (2002).

Davis, Dale Ralph: Relationship between the seals, trumpets and bowls in the Book of Revelation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1973).

Dawes, Gregory W.: The Danger of Idoltry: First Corinthians 8:7-13. Se Catholic Biblical Quarterly (1966).

Dawson, Christopher: Christianity and the New Age (1931)

De Geer, Louis: Minnen (1892). Se Thermaenius, Edvard: Demokratiens genombrott. Se också Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

De Jonge, Marinus: Jewish Expectations about the Messiah according to the Fourth Gospel. Se New Testament Studies 19 (1973): 246-270.

De Kroon, Marijn: The honour of God and human salvation; Calvin's theology according to his Institutes (2001)

De kristna: Se Dowley, Tim: De kristna.

De la Gardie, Magnus Gabriel. Se Magnusson, Gunda: Magnus Gabriel.

De Witt Talmage, Thomas: Kampen för bröd (1886,1898,1901). Bok nr 171a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

De Årlige Evangelier och Epistlar Med der til hörande Collecter och Böner, med de Förändringar och Tilägg Utur Nya Kyrko-Handboken, hwilka af Kongl. Maj:t blifwit särskilt anbefaldta (1813)

De äldre i samhället (1981)

Decock, Paul B.: The Scriptures in the Book of Revelation. Se Neotestamentica (1999).

Defoe, Daniel: Robinson Kruse (1719,1974)

Delblanc, Sven: Kanaans land (1984)

Delblanc, Sven: Maria ensam (1985)

Delblanc, Sven: Samuels bok (1981)

Delblanc, Sven: Samuels döttrar (1982)

Deledda, Grazia: Elias Portolu - En berättelse från Sardinien (1903,1929)

Demarest, Bruce A.: Att tolka Bibeln. Se De kristna.

Deminger, Sigfrid: Man och kvinna i NT (1980)

Den andra boken om Hovslätt (1980)

Den femte boken om Hovslätt. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Den frikyrkliga verksamheten i Kolbäcksorten. Se Missionsförbundet 1924.

Den första boken om Hovslätt (1979)

Den gamla svenska bondepraktikan (1530,1662,1982)

Den hollandske Katekismus for Voksne (1970)

Den sjunde boken om Hovslätt (2005)

Den sjätte boken om Hovslätt (1999)

Den svenska historien: Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker.

Den Svenska Sångboken: Se Palm-Stenström.

Den tredje boken om Hovslätt (1982)

Derickson, Gary W.: Viticulture and John 15:1-6. Se Bibliotheca Sacra (1996).

Derrett, J. Duncan M.: Advocacy at John 16:8-11. Se Expository Times (1999).

Derrett, J. Duncan M.: "Artos" and the Comma (Jn 21:9). Se Filoogia Neotestamentaria (1997).

Derrett, J. Duncan M.: Circumcision and Perfection: A Johannine Equation (John 7:22-23). Se The Evangelical Quarterly (1991).

Derrett, J. Duncan M.: "Dost Though Teach Us?" (John 9:34c). Se Downside Review (1998).

Derrett, J. Duncan M.: zônnymi. ferô. allos. The Fate of Peter (Jn 21:18-19). Se Filologia Neotestamentaria (1995).

Derrett, J. Duncan M.: John 9:6 read with Isaiah 6:10; 29:9. Se The Evangelical Quarterly (1994).

Derrett. J. Duncan M.: Not Seeing and Later Seeing (John 16:16). Se Expository Times (1998).

Derrett, J. Duncan M.: The Samatarian Woman's Purity (Jn. 4:4-42). Se The Evangelical Quarterly (1988).

Derrett, J. Duncan M.: Water into Wine. Se Biblische Zeitschrift (1963).

Derzjavin, Gavrila: Till härskare och domare (1780). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Desai, Kiran: Bittert arv (2007)

Descartes, René: Everyman Discourse (Discours de la Méthode) (1637). Se Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen.

Desilva, David A.: A Sociorethorical Interpretation of Revelation 14:6-13: A Call to Act Justly toward the Just and Judging God. Se Bulletin for Biblical Research (1999).

Desilva, David A.: No Confidence in the Flesh: The Meaning and Function of Phil 3:2-21. Se Trinity Journal (1994).

Desilva, David A.: The Image of the Beast and the Christians in Asia Minor. Se Trinity Journal (1991).

Det antika Rom (Institutionen för antikens kultur och samhällsliv, Stockholms universitet 1979)

Det Bästa (Reader's Digest) 2003-2004

Det bästa jag vet om Jesus, red. O. Bång (1900). Bok nr 110 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Det ska va' en smålänning (1986). Smålands Författarsällskaps skriftserie IX.

Detroit Baptist Seminary Journal (1999)

Detzler, Wayne A.: Bibelsällskapen. Se De kristna.

Detzler, Wayne A.: Europa i omvandling. Se De kristna.

Detzler, Wayne A.: Påven Pius IX. Se De kristna.

Deursen, A. van: Seder och bruk i bibeln (1970)

Dever, Mark: A Vision of God: Ezekiel 1:1-20. Se Southern Baptist Journal of Theology (1998).

Dewailly, L.M.: Varifrån är du? (Joh 19:9). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Dewailly, L.M.: Vilket bröd avses i Fader vår? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Dewey, Kim E.: Paroimiai in the Gospel of John. Se Semeia (1980).

Diankoumi, Simon: Församlingen och det hedniska tänkesättet. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Dib, Mohammed: Le talisman (1966). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Dib, Mohammed: Naema, uppehållsort okänd. Se Dib, Mohammed: Le talisman.

Dickens, Charles: Anhalten Mugby. Bibana Nr 1. Signalmannen. (1866). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Att ligga vaken (1858). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: David Copperfield (1850,1966,1994,2007)

Dickens, Charles: Den svarta slöjan (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: En episod i Mr Watkins Tottles levnadslopp (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: En julsång på prosa (1843). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Ett besök i Newgatefängelset (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Gatorna på morgonen (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: I Amerika. Brev från andra resan (1880-82). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: I Amerika. Brev från första resan. (1842). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Intryck från Amerika (1842-68). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Julberättelser (1953)

Dickens, Charles: Klockorna (1844). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Lysande utsikter (1860-61,1950)

Dickens, Charles: Offentliga middagar (1836-37). Se Dickens, Charles: Resor i två världar.

Dickens, Charles: Oliver Twist (1837-38,2007)

Dickens, Charles: Pickwickklubben I-II (1837,1982)

Dickens, Charles: Resor i två världar (1986)

Dickens, Charles: Syrsan vid härden (1845). Se Dickens, Charles: Julberättelser.

Dickens, Charles: Två städer (1859,1969)

Dickerson, Patrick L.: The Sources of the Account of the Mission to Samaria in Acts 8:5-25. Se (tidskriften) Novum testamentum (1997).

Dienstbier, Jiri: Omfattningen och gränserna för våra möjligheter. Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Dijkstra, Meindert: Is Balaam Also Among the Prophets? Se Journal of Biblical Literature (1995).

Diktonius, Elmer: I kolsvart hus. Se Håkanson, Björn.

Diktonius, Elmer: Orkester. Se Håkanson, Björn.

Diktonius, Elmer: Snart solens rakkniv. Se Håkanson, Björn.

Diktonius, Elmer: Till sist. Se Håkanson, Björn.

Dinnetz, Gunnar: Kellgren på Sanna, helbrägdagöraren och människovännen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Dinnetz, Gunnar: Skalden Nils Lorents Sjöberg, förste innehavaren av stol nr 18 i Svenska Akademien. Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Dinzes, Deborah: A Guide to California's historic sites and museums (1993)

Diognetosbrevet. Se De kristna.

Dixon, Emma: Strid och seger - Berättelse från hugenottförföljelserna (1887,1896). Bok nr 143 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Djebar, Assia: De otåliga (Les impatients) (1958). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Djurfeldt, Olof: Pingst i Sverige 2002. Se Grundt(r)on.

Djurström, E.W.: Ord vid Pro- och Epilogerne å Nya Theaterhuset i Jönköping, den 2 mars och 9 maj 1825 (1825). Se Ruuth, Gustaf: Spektakel i Jönköping - Vad man spelade på stadens teatrar 1645-1920.

Dmitrijevna Poljanskaja, Ljudmila: En monolog om någonting bortom och utöver Kolyma, Auschwitz och Förintelsen. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Dobschiner, Johanna-Ruth: Utvald att leva (1969,1979)

Dockery, David S.: Reading John 4:1-45: Some Diverse Hermeneutical Perspectives. Se Criswell Theological Review (1988).

Dodd, C.H.: The Founder of Christianity (1970,1986)

Dodd, C.H.: The Interpretation of the Fourth Gospel (1953,1992)

Domeris, William R.: The Confession of Peter. According to John 6:69. Se Tyndale Bulletin (1993).

Domeris, William R.: The farewell discourse. An anthropological approach. Se Neotestamentica (1991).

Dominique, Doris: Jul vid seklets början. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Dominique, Stig: En sjustjärna i väckelsens historia. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Dominique, Stig: Ett kristet studieförbund. Se Soluppgången-På konungens bud 1950.

Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud – Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-1952 (1952)

Doolke, Gustaf: Hur firade man julen i Norra Småland vid sekelskiftet? Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Dooyerweerd, Herman: In the Twilight of Western Thought (1960)

Dorés bibelplanscher, Gustave (1865,1929)

Dostojevskij, Fjodor: Brott och straff (1866,1979,1982,2004)

Dostojevskij, Fjodor: Bröderna Karamazov (1879-80,1986,2004)

Dostojevskij, Fjodor: Döda huset (1861-62,2007)

Dostojevskij, Fjodor: En författares dagbok (1873-81,1994)

Dostojevskij, Fjodor. Se också Hollertz, Malte: Fjodor Dostojevskij.

Douglas, Kate. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka.

Dowley, Tim: De kristna – Illustrerad handbok i kyrkans historia “De kristna” (1977,1980)

Dowley, Tim: John Wycliffe. Se Dowley, Tim: De kristna.

Downside Review (1998)

Doyle, Arthur Conan: En studie i rött (1891,2004)

Dozier, Thomas A.: If Spring Is Stormy, What of the Summer? (1968). Se Life Atlantic, The Magazine, 24 juni 1968.

Drabble, Margaret: Nyckeln till klangernas magi. Se Det Bästa november 2003.

Drane, John: Friedrich Schleiermacher. Se Kristen tro - En illustrerad handbok

Drane, John: Gnostikerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Draper, James A.: Holy seed and the return of the Diaspora in John 12:24. Se Neotestamentica (2000).

Draper, James A.: Temple, Tabernacle and Mystical Experience in John. Se Neotestamentica (1997).

Draper, James A.: The sociological function of the Spirit/Paraclete in the farewell discourses in the Fourth Gospel. Se Neotestamentica (1992).

Draumkvaedet (1400-talet?). Se All Nordens lyrik.

Dreier, Wilh.: Med flyg till Berlin. Se Soluppgången 1954.

Drewitz, Thage: Väckelsescener i Zimbabwe. Se Soluppgången 1985.

Duda, Eugeniusz: The Old Synagogue at Cracows's Kazimierz (2005)

Dufberg, Alan: Olof Barkman - Urmakare i Jönköping 1774-1804. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Dulk, Matthijs den: The Promises to the Conquerors in the Book of Revelation. Se Biblica (2006).

Dumas d.y., Alexandre: Kameliadamen (1848,1980)

Dunkerley, Roderick: Lazarus. Se New Testament Studies (1959).

Dunn, James J.G.: The Washing of the Disciples' Feet in John 13:1-20. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1970).

Durling, Maria: För Gud, för hemmet, för vårt fosterland (1915). Se Vita Bandets sångbok.

Dvorak, James D.: The Relationship between John and the Synoptic Gospels. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998).

Dvoretskaja, Natasja. Se En barnkör.

Dükler, Peter: Den ockuperade familjen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm och tålig.

Düring, Elis: Kampen mot kristendomen i Sovjetunionen (Jönköpings-Posten 1941-02-06)

Düring, Elis: När Anja kom hem. Se Soluppgången 1956.

Dybeck, Richard: Du gamla, du fria (1844). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Dylan, Bob: Ain't Gonna Grieve (1963). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Al Aaraaf & Stormningsutskottet. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Another Side Of Bob Dylan (1964). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Are You Ready? (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Balladen Om Frankie Lee Och Judas Präst. Se Dylan, Bob: John Wesley Harding.

Dylan, Bob: Blonde On Blonde (1966). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Blood On The Tracks (1975). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Bob Dylan (1975,1976)

Dylan, Bob: Bringing It All Back Home (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: City Of Gold (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Desolation Row. Se Dylan, Bob: Highway 61 Revisited.

Dylan, Bob: Du Har Nått Ditt Slut, Baby Blue. Se Dylan, Bob: Bringing It All Back Home.

Dylan, Bob: Farväl Angelina (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Frihetens Klockspel. Se Dylan, Bob: Another Side Of Bob Dylan.

Dylan, Bob: Garanterat Söta Marie. Se Dylan, Bob: Blonde On Blonde.

Dylan, Bob: Gates Of Eden (1965). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Highway 61 Revisited (1965). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Idiotins Vind. Se Dylan, Bob: Blood On The Tracks.

Dylan, Bob: John Wesley Harding (1968). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Long Ago, Far Away (1962). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Memoarer - Första delen (2004)

Dylan, Bob: Om Ljudvallens Sprängande. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Planet Waves (1974). Se Dylan, Bob: Bob Dylan.

Dylan, Bob: Precious Angel (1979). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: Preludium Till Plektrumet. Se Dylan, Bob: Tarantula.

Dylan, Bob: Själamässa. Se Dylan, Bob: Planet Waves.

Dylan, Bob: Som En Sten På Drift. Se Dylan, Bob: Highway 61 Revisited.

Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001 (2004)

Dylan, Bob: Tarantula (1965-66,1971,1981)

Dylan, Bob: To Be Alone With You (1969). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dylan, Bob: What Can I Do For You? (1980). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.Dylan, Bob: Whatcha Gonna Do (1963). Se Dylan, Bob: Sångtexter 1962-2001.

Dymling, Carl Anders: Den svenska rundradion. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Dymling, Carl (Anders): Kristusbilden igenom seklerna. Se Missionsförbundet 1924.

Dymling, Carl (Anders): Luthers gudsförtröstan. Se Missionsförbundet 1924.

Dymling, Carl (Anders): På livets s.k. middagshöjd (Jönköpings-Posten 1936-01-14)

Dymling, Carl (Anders): Religion och tänkande. Se Missionsförbundet 1924.

Dymling, Carl (Anders): Vår kultur, kritiskt belyst. Se Missionsförbundet 1924.

Dyson, John: AIDS: Lika lätt som ABC. Se Det Bästa februari 2004.

Dyson, John: Besegrad av berget. Se Det Bästa december 2003.

Dyson, John: Vargen på frammarsch. Se Det Bästa oktober 2003.

E.P.S.: Jennys gåfvor (1893). Se Lilla Svenska Barntidningen 1893:12.

E.S.K.: Teckningar ur lifvet (1894). Böckerna nr 135 och 136 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

E-n: Grefve Zinzendorf (1860,1883; översättning gjord av Carl Abr. Bergman, Vinslöf efter originalet ”Vie de Zinzendorf par (Felix) Bovet”, lånat av Aurore Storckenfeldt i Jönköping. Bok nr 168 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.)

Eads, Brian: Jakten på röd november. Se Det Bästa oktober 2003.

Eareckson, Joni-Estes, Steve: Ett steg vidare (1978,1979)

Eareckson, Joni: Fysiskt handikapp. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Eckehart, (Mäster): Predikningar I (1303 - 1325,1961,2007)

Eckerberg, Aug.: Om kronorodden och paquetbåten mellan Visingsö och Brahe-Grenna. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944.

Eckerby, Roland (pastor i Pingstkyrkan, Habo): Andlig klarsyn (Jönköpings-Posten 2000-08-11)

Eckerby, Roland (pastor i Pingstkyrkan, Habo): Har någon någonsin skapat något åt dig? (Jönköpings-Posten 2003-01-10)

Eckerby, Roland: Jesu andra tillkommelse. Se Grundt(r)on.

Eckerdal, Anders: Den oväntade glädjen - Tankar inför sekelskiftet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Eckerström, Sigvard: I handelsboden en dag före jul - en landsbygdsidyll som håller på att försvinna. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Eckerström, Sigvard: "Posthuset" i Långserum. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Eddeland, Allan: Att sikta framåt. Se Soluppgången 1986.

Eddeland, Allan: Bär glädjebudet vidare. Se Soluppgången 1982.

Eddeland, Allan: En indiamissionär från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Eddeland, Allan: Gud gav växten. Se Soluppgången 1988.

Eddeland, Allan: Tillsammans i med- och motgång. Se Soluppgången 1987.

Edelbring, Göte (pastor, Filadelfia, Vaggeryd): Frälsningsvägen (Jönköpings-Posten 1962-07-28)

Edersheim, Alfred: Bible History. Old Testament. (1876-87, omtryckt 1982,1984)

Edersheim, Alfred: Sketches of Jewish Social Life in the days of Christ (1876, omtryckt 1985)

Edersheim, Alfred: The Life and Times of Jesus the Messiah Part I-II (1883, omtryckt 1971,1984)

Edersheim, Alfred: The Temple, its Ministry and Services as they were at the Time of Jesus Christ (1874, omtryckt 1985)

Edfelt, Johannes: Arkaisk bild. Se Håkanson, Björn.

Edfelt, Johannes: Labyrint av dofter. Se Lindell, Börje.

Edfelt, Johannes: Skuggor i augusti. Se Lindell, Börje.

Edgar, Thomas R.: The meaning of "sleep" in First Thessalonians. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1979).

Edman, Gunnar: Det enda verkliga (Jönköpings-Posten 1950-01-02)

Edman, Gunnar: Meditationer (Jönköpings-Posten 1955-12-13)

Edman, Stefan: Jord att älska. Se Vardagsord.

Edman, Stefan: Skaparen. Se Vardagsord.

Edman, Stefan-Brander, Bo: Den meningsfulla framtiden. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Edman, V. Raymond: Finney lever ännu (1953)

Edsmyr, Folke: Afton eller morgon i Mellersta Östern (1970)

Edsmyr, Folke: Utvecklingsläran och bibeln (1962)

Edvardsen, Egil: Får jag lov att vara viss om min frälsning? Se Biblicum 2001:2.

Edvardsson, Bertil: Stiftets insats i missionen. Se Skara stift i ord och bild.

Edvinsson, Magnus: Smålands ryttare från Hagshults socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Edwall, Pehr: Den kyrkliga sången i Växjö stift. Se Växjö stift i ord och bild.

Edwall, Pehr. Se också Sandahl, Dag: Prästen som ville ringa i lillklockan - Pehr Edwall 1915-1996.

Edwards, M.J.: Not Yet Fifty Years Old: John 8:57. Se New Testament Studies (1994).

Eeg-Olofsson, Ansgar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Eftring, Esbjörn: Kemiens tidsålder. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Eggehorn, Ylva: Att byta riktning. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom (1980)

Eggehorn, Ylva: De levandes ansikten (1979)

Eggehorn, Ylva: De självklara träden. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Det sköra livet. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: En lovsång till kärleken. Se Vardagsord.

Eggehorn, Ylva: En sång, ett folk (1976)

Eggehorn, Ylva: Ett folk ska inta landet? Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Förlossningen. Se Andrum III.

Eggehorn, Ylva: Leva av källan (1999)

Eggehorn, Ylva: Liljekonvaljekonungen (2000)

Eggehorn, Ylva: Middle Age love. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Eggehorn, Ylva (red): Orden som sökte mig. Dikter om tro och tvivel. (1998)

Eggehorn, Ylva: Rösten av en som talar för oss. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2007:2.

Eggehorn, Ylva: Språk för en vuxen tro (1986)

Eggehorn, Ylva: Språk för en vuxen tro? Se Andrum III.

Egilssagan: Egil Skallagrimsson hos bonden Årmod (1200-talet). Se Vikingahistorier.

Ehdin, Sanna: 12 veckor till ett självläkande liv (2005,2007)

Ehnmark, Elof: Litterära strömningar under 1900-talet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Ehrensvärd, Carl August: Brevet till Kickan (1798-99,1971). Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ehrensvärd, Carl August: Resa till Italien (1780-82, 1786). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Ehricht, Christoph: Byggplats Europa - nya utmaningar för diakonins arbete (2005). Se Att gå dit ingen annan går

Ehrnström, Harald (kyrkoadjunkt, Jönköping): Att söka livets Herre (Jönköpings-Posten 1968-02-10)

Eichrodt, Walther: The Holy One in Your Midst: The Theology of Hosea. Se Interpretation (1961).

Eidering, Eivind: Hubbestad Säteri - ett stycke bygdehistoria. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Eidmark, Henry: Ingemar går längre än Harry och Olle! (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Eikli, Gabriel: Lekmannen Tabuchi. Se Soluppgången 1956.

Eile, Axel: Tofteryds ortsnamn. Se Tofterydsbygden (1951).

Eilert, Håkan: Från kyrkoteologi till religionsdialog. Se Modern svensk teologi.

Einhorn, Jerzy: Utvald att leva (1996,1998)

Einhorn, Lena: Ninas resa - En överlevnadsberättelse (2005,2006)

Einhorn, Stefan: Den sjunde dagen (2003)

Einstein, Albert: Den speciella och den allmänna relativitetsteorin (1917,1989)

Eirestål, Jan (pastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Folkhemmet och Guds rike (Jönköpings-Posten 2005-07-01)

Ejmaes, Bodil: Den nye danske oversaettelse - dess modtagelse og anvendelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2001).

Ek, Bengt: Råttfällorna (1980). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ekblad, Hjalmar: Fåret, som kände sitt namn. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Ekblom, Helena Sofia. Se Odenvik, Nathan: "Vita jungfrun" - en svensk martyr under 1800-talet.

Ekblom, O.: Jönköpings län (1943). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Ekdahl, Kenneth (pastor, Smyrna, Habo): Får jag låna ditt öra? (Jönköpings-Posten 1991-07-12)

Ekedahl, Esaias: Prästhemmet i Gränna 1863-1880. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Ekelund, Herman: Smålandsminnen från 1860- och 70-talen (Jönköpins-Posten 1931-11-13)

Ekelund, Maj-Lis: Jag vill ha en vit mor. Se Soluppgången 1966.

Ekelund, Vilhelm: Då voro bokarna ljusa. Se Lindell, Börje.

Ekelöf, Gunnar: Eufori. Se Håkanson, Björn.

Ekelöf, Gunnar: Höstsejd. Se Håkanson, Björn.

Ekenberg, A.: "Allmäktig" eller "Allhärskare"? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995).

Ekenberg, A.: "Det var om honom han talade" Jes 53, Jes 6 och Joh 12. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1994).

Ekholm, Carl (kyrkoherde em.): Den gode herden (Jönköpings-Posten 1958-04-19)

Eklund, H.: Nytestamentlig och modern verklighetssyn. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1948).

Eklundh, Robert: Eklundhska prästhemmet i Nöbbeled och Ryssby. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Eklöv, Lage: Det kristna hemmet (1949,1957)

Eklöv, Christel: Metriska försök. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Ekman, E.J.: Inre missionens historia (1921)

Ekman, K.E.: De vänliga ormarna (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Ekman, Kerstin: Guds barmhärtighet (1999,2003)

Ekman, Sven: Ett och annat om Vätterns historia. Se Gudmundsgillets Årsbok (1931).

Ekman, Ulf: En helig kallelse (2007)

Ekman, Valdemar: Martinsgården. Se Tabergs Bergslag X.

Ekstam, Josef: Då högtid hålles vid Kingoyi. Se Missionsförbundet 1924.

Ekstam, Josef: Från missionsfältet i Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Ekstedt, Anders (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Tenhult): Vägen till frälsningen (Jönköpings-Posten den 8 oktober 1982)

Ekström, Bo: Dopfunten i Bondstorp - En 700-åring. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Ekström, Bo: Värnamo lasarett - minnen från Gunnar Vidfelts tid. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Ekström, Carl-Olof (pastor, Ulricehamns missionsförsamling): Människopenningen (Jönköpings-Posten 1958-06-20)

Ekström, Hjalmar: Salomos Höga Visa (1936,2011)

Ekström, Per G.: Min barndoms eldar. Se Miljö och människa i Småland.

Ekström, Per G.: "Studentbetyget på kistbotten" eller några skolminnen. Se Småländska skolminnen.

Ekström, Per Olof: Vilddjurets märke (1967)

Elat, M.: Monarkin och handelsutvecklingen i det gamla Israael. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1980).

Eldebo, Runar: Det oskyldiga lidandet. Se Vardagsord.

Eldebo, Runar: En gång till (2001)

Eldebo, Runar: Guds helighet. Se Vardagsord.

Eldebo, Runar: Helighetslängtan. Se Vardagsord.

Eldebo, Runar: Kristen i landet lagom (1999)

Eldebo, Runar: Sexualitet är mer än sex. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Eldebo, Runar (pastor, Huskvarna): Var finns Guds rike? (Jönköpings-Posten 1974-12-07)

Eldebo, Runar: Ömtålighetens folk. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Elfving, Anders. Se Olsson, Bror.

Elg, Carl-Johan (pastor, Taberg): Att tjäna - ett livsideal (Jönköpings-Posten 1987-08-28)

Elg, Carl-Johan: Fattigvård och välgörenhet i Månsarps kommun 1913-1925. Se Tabergs Bergslag XXI.

Elg, Carl-Johan (pastor, Tabergs missionsförsamling): Lovsång ur djupa källor (Jönköpings-Posten 1986-10-10)

Elgeholm, Erling: ELD - Europamissionens Litteratur-Depå. Se Grundt(r)on.

Elgeskog, Justus: Från mina smålandshörn. Se Barndom i Småland.

Elgeskog, Justus: Under ungdomens tak. Se Småländska skolminnen.

Elgh, Magnus Nikolai: Småländska Åkerbrukets Skiötsel till dess Skillnad ifrån andre orters Åkerbruk. Se Boken om Svenarum.

El-Hamzawi, Muhammed: Tarnanno (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Eliaeson, Harald: Några Byarumsglimtar från början av seklet. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Eliasson, Sven "Gliet": Resa till Latinamerika med IFK Norrköping. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Eliot, T.S.: Mordet i katedralen (1935,1948)

El-Khouri, Touma: Valbussen (19??). El-Khouri är född omkring 1930. Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Ellenius, Allan: Kyrklig konst och miljö. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Ellenius, Allan: Miljö och mentalitet. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Ellingworth, Paul: Att översätta Bibeln. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Elliott, Ruth: De båda systrarna (1916,1928). Bok nr 44b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ellis, E. Earle: Background and Christology of John's Gospel: Selected Motifs. Se Southwestern Journal of Theology (1988).

Ellis, E. Earle: The Gospel of Luke (1974,1981)

Ellis, Peter F.: The Authencity of John 21. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992).

Ellis Nutt, Amy: Ung för evigt? Se Det Bästa januari 2004.

Ellul, Jaques: Modern avgudadyrkan. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

El-Malik Nouri, Abd: Jordens sång (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

El-Malik Nouri, Abd: Sydvinden. Se El-Malik Nouri, Abd: Jordens sång.

Elmblad, Linnéa och Urban: "Jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren". Se Soluppgången 1968.

Elmgren, Henrik: Frida - berättelsen om en resepredikants hustru (1983)

Elmgren, Henrik: Skolmästaren som blev vräkt ur sin ämbetsgård. Se Gudmundsgillet Årsbok (1969-)1972.

Elmgren, Henrik: Visingsö skolegods - En donation och dess öden genom tiderna. Se Gudmundsgillets Årsbok (1966-)1968.

Elmgren, Klaes: Guds sändebud (Jönköpings-Posten 1924-12-24)

Elmgren, Kl(aes): I de hoofianska bygderna Kind och Mark (1917)

Elmgren, Klaes: Jönköpings Missionsförenings historia (1921)

El-Mudarris, Fatih: Ett strå mynta (19??) (El-Mudarris 1922-1999). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Elofson, Sune: Pingströrelsen, den helige Ande och missionen - Att bygga Guds rike tillsammans. Se Grundt(r)on.

Elovson, Harald: August Strindberg och åttiotalet. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Elovson, Harald: Den skönlitterära förnyelsen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Elovson, Harald: Rydberg och hans inflytande på tänkesättet. Se Svenska folket genom tiderna 9.

El-Qadir es-Samihi, Abd: Mäster Bröd den Trulige (1965). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Elytis, Odysseus: Solen den förste (1943,1990)

Emants, Marcellus: Jönköping 1875. Se Emants; Marcellus: Ob reis door Zweden samt Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Emants, Marcellus: Ob reis door Zweden (1877,1880)

Emauelsson, D.: Predikantmöte i Falköping. Se Missionsförbundet 1924.

Emerton, John A.: Melchizadek and the Gods: Fresh Evidence for the Jewish background of John X:34-36. Se Journal of Theological Studies (1966).

Emmrich, Martin: The Case Against Moses Reopened. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2003).

En barnkör. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Enander, Lennart Wilhelm. Se Järhult, Ragnar: Jag smyckar diktens kläder.

Enarsson, Maj-Lis: Ringhetens mantel. Se Småländsk Jul.

Enckell, Rabbe: Att leva. Se Håkanson, Björn.

Enckell, Rabbe: När man blir gammal. Se Håkanson, Björn.

Engberg, Anna-Lisa: Luciafirande i Jönköping på 1920-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Engberg, Sigurd: Brev från Kina (1946). Se Tro Frihet Gemenskap.

Engblom, Lars-Åke: Hakarpsbladet 21 september 1958.

Engdahl, Erland: AB Hofslätts Mek. Snickerifabrik. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Det hände vid Dunkehalla ström. 1. En oxes död. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Engdahl, Erland: Då laxen gick i fällan. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Emigrationen - Viktor Hellqvist. Se Den första boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland: Hovslätt i historien. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Engdahl, Erland: Järnvägen Ulricehamn-Jönköping. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Gotmark, Ernst: Ängsfors Snickerifabrikers Aktiebolag - ett familjeföretags krönika. Se Den första boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Leander, Gun: Carl Johan Anderson och Hulans Qvarn. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, Erland-Magnusson, Lotten: Per J Rösiö och Hagaberg. Se Den andra boken om Hovslätt.

Engdahl, K.W.: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1904-03-21)

Engdahl, K.W.: Ichangförsamlingens trettioårsjubileum. Se Missionsförbundet 1924.

Engdahl, K.W.: "Israeliten" i Keangheo (Jönköpings-Posten 1907-01-09)

Engelke, Fr(edrik): Herren är min starkhet. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Engelke, Fr(edrik): Mullsjö missionsförenings årsmöte (Jönköpings-Posten 1905-01-31)

E(ngelke), Fr(edrik): Smålandsfolk (Jönköpings-Posten 1900-11-17; bakom signaturen Fr. E. döljer sig med all sannolikhet Fredrik Engelke)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Hakarps församling): Gå ända fram! (Jönköpings-Posten 2003-01-03)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Huskvarna): Jesus i Nasarets synagoga (Jönköpings-Posten 1989-12-01)

Engkvist, Conny (kyrkoherde i Hakarp): Har pengarna blivit vår Gud? (Jönköpings-Posten 2007-11-30)

Engkvist, Conny (kyrkoherde, Hakarps församling): Prövningar vi möta få ... (Jönköpings-Posten 1996-02-23)

Engkvist, Conny (pastorsadjunkt, Huskvarna): Är det dags att göra bot? (Jönköpings-Posten 1982-03-12)

Engkvist, Sven - Ottosson, Börje: A 6 Försvarshistoriska Museum - Ett stadshistoriskt museum i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

England, Robert G.: Hans Küng. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

English, Donald: Kan vi vara fullkomliga? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

English, Donald: Metodismen och den evangeliska väckelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Englund, Karl-Gustav. Se Johansson, Gerhard: K.G. Englund.

Englund, Lars: Stockholmsdröm i juni. Se Håkanson, Björn.

Englund, Lars: Ögonen. Se Håkanson, Björn.

Engman, Fredrik: Medeltida odling och äldre järnframställning inom fastigheten Källarp i Barnarps socken. Se Tabergs Bergslag XX.

Engnell, I.: Work in the Old Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1961).

Engstrand, Carl Johan. Se Gustavsson, Lennart: Skräddaren i Månsarp 1906-1937.

Engström, Albert: Den sovande staden. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: En midsommardag. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: En skilsmässa. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Ett besök på Harön. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Frontförändring. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon (1911,1943)

Engström, Albert: Gotska Sandön (1926,1941)

Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd (1921,1939)

Engström, Albert: Inferno. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Julotta. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Jus patronatus. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Järnvägen och jag. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Kanot. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Kareten. Se Engström, Albert: Medan det jäser.

Engström, Albert: Kvinnor. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Med penna och tallpipa (1927,1939)

Engström, Albert: Medan det jäser (1918)

Engström, Albert: Memoarer (1927). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Engström, Albert: Monken och kongen. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Mormor. Se Engström, Albert: Vid en milstolpe.

Engström, Albert: Moskoviter (1924,1939)

Engström, Albert: Mot aftonglöden (1932). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Engström, Albert: Praktik. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Smålandsmystik. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Sockerängeln. Se Engström, Albert: Med penna och tallpipa.

Engström, Albert: Strix. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Såssialpolitik. Se Engström, Albert: Hemspånad och taggtråd.

Engström, Albert: Utter. Se Engström, Albert: Genom mina guldbågade glasögon.

Engström, Albert: Vid en milstolpe (1929,1943)

Engström, Albert: Årsskifte. Se Engström, Albert: Medan det jäser.

Engström, Albert: Äventyr och hugskott (1908). Se Hjalmar Alving-Gudmar Hasselberg: Svensk litteraturhistoria.

Engström, Gustav: Som jag minns Hagafors. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Engström, Margareta. Se Franzén, Eva-Lotta: "Samtal" - Ett minnesmärke över väckelserörelserna i Jönköping.

Engström, Olle: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Engström, Olle: SMF medlem i den nya alliansen? (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Enoksen, Lars Magnar: Fornnordisk mytologi enligt Eddans lärdomsdikter (”Fornnordisk mytologi”) (2000)

Enquist, Per Olov: Legionärerna - En roman om baltutlämningen (1968). Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Enquist, Per Olov: Lewis resa (2001)

Ensor, Peter W.: The Authenticity of John 4.35. Se The Evangelical Quarterly (2000).

Ensor, Peter W.: The Authencity of John 12:24. Se The Evangelical Quarterly (2002).

Enström, Per-Åke: En betydelsefull födelse (Jultidningen Snöflingan 2006)

Ephemerides Theologicae Lovanienses (1975,1982,1994,1998)

Eppstein, Victor: The Historicity of the Gospel Account of the Cleansing of the Temple. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1964).

Ericson, Gunnar (pastor, Eksjö baptistförsamling): Jesus - de lidandes vän (Jönköpings-Posten 1957-01-25)

Ericson, Hans-Olof: När målarna bestämde - ett exempel på facklig makt över arbetsmarknaden i Jönköping 1898-1909. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Ericson, Pernilla (diakon i Habo pastorat): Det himmelska brödet (Jönköpings-Posten 2007-03-16)

Ericson, Uno Myggan: En flygare på Statt. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Ericson, Uno Myggan: En kvinna som älskade rörelse. Se Kvinnor i Småland.

Ericsson, Ann-Sofie: Om Eckersholm. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Ericsson, Gunnar: Barn i Bullerbyn. Se Barndom i Småland.

Ericsson, Gunnar: Också en skola (skolan = Smålands husarregemente i Eksjö). Se Småländska skolminnen.

Ericsson, Per: Bad och badhus i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Ericsson, Per: Bryggerihistoria. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Ericsson, Per: Den apostoliske krukmakaren. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Ericsson, Per: Folkets Hus i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Ericsson, Per: I Linnés anda - Anders Wåhlin, upplysningens man i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Ericsson, Per: Jönköpings jordegummor (1999)

Ericsson, Per: Konterfejaren Daniel von Röhlen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Ericsson, Per: Lögevattnets kraft - Folktro om barnafödandets magi". Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Ericsson, Per: "Mången sätter därpå värde . . . " - ett bidrag till tobakens historia i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Ericsson, Per: När fru Thalia fick ett tempel - om Jönköpings första fasta teaterscen. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Ericsson, Per: Om Hovrättstorgets "publika byggnader" på 1600-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Ericsson, Per: Simsportens uppkomst i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Ericsson, Per: Stora Trädgård - Ett bidrag till Jönköpings bebyggelsehistoria. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Eriksson, Alberth: Nu gå vi vidare. Se Ongman-minnen.

Eriksson, Arne (missionssekreterare, Svenska Alliansmissionen): Jesus är adventskonungen (Jönköpings-Posten 1994-11-25)

Eriksson, Arne: Samlingarna Forum Förnyelse. Se Soluppgången 1996.

Eriksson, Arne. Se också Jonsson, Karin-Eriksson, Arne: Hemkontakt i Skarpnäck.

Eriksson, Arthur: Det glömmer jag aldrig. Se Soluppgången 1962.

Eriksson, Artur: En sommartorpare i Bondstorp. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Eriksson, Gunnar: Den lärda kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Eriksson, Gunnar: Pissan och Salikon. Se Fyra syskon berättar.

Eriksson, Gunvor: Gilleskrönika 1991. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Eriksson, Gunvor: Gilleskrönika 1992. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Eriksson, Gunvor: Hur dags beräknas talet skola gå av stapeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Eriksson, Gunvor: Jönköpings stadsbibliotek 1916-1976. Se Gudmundsgillets Årsbok (1976-)1977.

Eriksson, Gunvor. Se också Ydrefelt, Agne: Stadsbiblioteket 75 år. Gunvor Eriksson - tidigare bibliotekschef - minns.

Eriksson, Gustaf: Brodershälsning från Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Eriksson, Jan-Erik (pastor, Hjelmserydsstiftelsen): Sanningen ger frihet (Jönköpings-Posten 1978-09-15)

Eriksson, Joel: Under den Allsmäktiges beskydd. Se Soluppgången-På konungens bud 1943

Eriksson, Joel: Välsignelse dold i olyckan. Se Soluppgången 1957.

Eriksson, Karin: Kyrkstäder (2000). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 2001.

Eriksson, Karin: Tankar kring en tavla. Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Eriksson, Kerstin: LP-verksamhetens Ideella Riksförening. Se Grundt(r)on.

Eriksson, LarsOlov: För att ni skall tro. Johannesevangeliet (2007)

Eriksson, Lasse: Jag har kokat tvåhundratusen potatisar - men kan inte erinra mig en enda av dessa (2002,2005)

Eriksson, Linné: Bland missionärer. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Bland pingstvänner och andra vänner. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: De båda "Sveorna". Se Vinterhälsning 1971.

Eriksson, Linné: Det började i Guarany. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Det heliga lortvattnets stad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: En dag i atombombad stad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Farväl till kontrasternas land. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Framme i Afrika. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Från Nippons öar till Himalayas berg. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Intervju med reskamraten. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Konferens på vulkanisk mark. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Kontakt med Kongokyrkan. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Kristna symboler och blommande vallmon. Se Soluppgången 1959.

Eriksson, Linné: Lösryckta dagboksblad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Minnen från Minneskyrkan. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Nordväst mot öster. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Novemberkväll i indiandalen. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Reflexioner i ett missionärsrum. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Resa mot advent i ökenstad. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Röster från och om Indien. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Samtal med några medarbetare. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Samtal med presidenten för Baptistunionen i Centralafrikanska republiken. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Samtal om sagoland och u-land. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Eriksson, Linné: Särpräglade huvudstäder. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné: Tankar i luften. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Eriksson, Linné: Titanen i Tegnérlunden (Jultidningen Soluppgång 1971)

Eriksson, Linné: Ur min brasilianska dagbok. Se Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien.

Eriksson, Linné-Alverlin, Sven: 37 dagar i Brasilien (1968)

Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg (1963)

Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg (1965)

Eriksson, Magdalena: Sawadii kha! (Kontakt - en tidning från Pingstkyrkan Mullsjö dec 2002)

Eriksson, Manne: Jordbruket under medeltiden. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Eriksson, Olle: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Anna: Träkyrkan i Bjurbäck.

Eriksson, Per-Gustaf: Att mogna som människa. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Eriksson, Per-Gustaf: Själavård – kristen omsorg uttryckt i handling (ej daterad, omkr 2000)

Eriksson, Peter: Libris Media AB. Se Grundt(r)on.

Eriksson, Sara (ungdomsledare i Korskyrkan, Jönköping): Världen behöver äkta kärlek (Jönköpings-Posten 2006-05-12)

Erixon, Björne: Rymma eller rymmas? en bok om dig och församlingen. (2002)

Erixon, Jan: Ropet från urkyrkan (1999)

Erlandsson, Seth: Kampen om Babels tron - den assyriske världsfursten som Babels kung. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Erlandsson, Seth: Vem är Jesus? Se Biblicum 2004:3.

Erlandsson, Seth. Se också Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D.: Det står skrivet.

Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D.: Det står skrivet (1971)

Ernestam, Bernhard J:son: "De skola förintas" (Jönköpings-Posten 1940-07-27)

Ernestam, Bernhard J:son: Hålla vi på att bli "känsloidioter"? (Jönköpings-Posten 1938-02-01)

Ernestam, Bernhard J:son: Mörkret faller stort och tungt (Jönköpings-Posten 1943-06-28)

Ernestam, Bernhard J:son: Om skålseden (Jönköpings-Posten 1947-05-10)

Ernestam, Bernhard J:son: Permission för kyrkobesök (Jönköpings-Posten 1937-07-02)

Escobar, Samuel: Arbete. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Escobar, Samuel: Befrielseteologin. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Esh-Shaib, Fuad: Ett sårs historia (1944). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Esh-Shaib, Fuad: Motorns begravning. Se Esh-Shaib, Fuad: Ett sårs historia.

Esh-Sharouni, Yousuf: Trängsel (1963). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättelser.

Eskdal, Britta: Så var det då. Se Bäckelid, Lars-Erik: Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år.

Eskilsson, Sören (ungdomspastor, Pingstkyrkan, Habo): Känn inte någon oro! (Jönköpings-Posten 1985-05-31)

Esking, E.: Johannesevangeliet och historien. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1945).

Espelund, James: Släktenas rad räcker oss handen. Se Boken om Svenarum.

Esping, Olof: När kriget kom till Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Esping, Ulla: Mästaren och tornuren - Om urmakare Johan Barkman i Jönköping 1811-1842. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Espinosa, Robin: Cool news from Notting Hill. Se Life Atlantic, The Magazine 10 juni 1968.

Espmark, Kjell: Ordens försynta makt. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Es-Salam el-Ujeili, Abd: Kärleken och själen (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Es-Salam el-Ujeili, Abd: Mordet på Muhammed ibn Ah med Hinti. Se Es-Salam el-Ujeili, Abd: Kärleken och själen.

Essén, Rütger: Sverige under världskriget och kristiden. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Estborn, David: Från stiftsrådets verksamhet. Se Växjö stift i ord och bild.

Estborn, Sigfrid: Blick på Indien (Jönköpings-Posten 1942-11-21)

Estborn, Sigfrid: Blick på Indien av i dag. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Estborn, Sigfrid: Dröm blir verklighet. Se Steiner, John: Skapande paus ...

Estborn, Sigfrid: Härska eller tjäna (Jönköpings-Posten 1942-12-14)

Estes, Steve. Se Eareckson, Joni-Estes, Steve: Ett steg vidare.

Estham, Inger: 1700-talets textilier. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Estham, Inger: Den kyrkliga textilkonstens förnyelse. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Etchells, Ruth: Människans dilemma i modern litteratur. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ett lyckligt hem och dess grundläggning (översättning: L.G. Berglund) (1899,1906). Bok nr 96 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ett solvarv (- Födelsedagsalbum med pärlor ur diktens värld) (1944). (Gåva från farmor till BG Ask på dennes 8-årsdag)

Et-Tekerli, Fuad: Den slocknande lyktan (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Eun-Hei Johansson, Emma Sofie: Gamla Jönköpingsyrken - vanliga förr men ovanliga i dag. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

European Journal of Theology (1996)

Eusebius: Ecclesiastical History (ca 325 och ett antal år dessförinnan)

Evangelisk Tidskrift (1934-1935)

Evans, Craig A.: Jesus' Action in the Temple: Cleansing or Portent of Destruction. Se Catholic Biblical Quarterly (1989).

Evans, Craig A.: Peter Warming Himself: The Problem of an Editorial "Seam". Se Journal of Biblical Literature (1982).

Evans, Craig A.: The Voice From Heaven: A Note on John 12:28. Se Catholic Biblical Quarterly (1981).

Evers, Artur: Lanthushållning och brännvinsbränning under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Evers, Ernst: Berättelser för folket - Femte bandet (1892). Bok nr 122 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Evers, Ernst: Berättelser för folket - Tredje bandet (1891). Böckerna nr 123 och nr 124 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Evers, Ernst: Hemåt (1896,1901). Bok nr 81 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ewalds, Erik: Du behövs i församlingen (1987)

Ewalds, Erik: Helande själavård (1981)

Ewing, Horatia: Lingburgs lycka ("före 1886",1917). Bok nr 62 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Exman, Eugene: Albert Schweitzers värld (1955)

Expository Times (1953,1960,1981,1983,1985,1996-1999,2001-2002,2006)

Expressen (1946-1947,2005)

Extra-Posten 1794. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Ey, August: Harzmärchenbuch, oder Sagen und Märchen aus dem Oberharze (1862). Se Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod (1987,1988).

Eyrbyggjasagan: Spökerierna på Frodö gård (1200-talets början). Se Vikingahistorier.

Fackre, Gabriel: Försvar för tron i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Fag, Lennart: Botanisten i Packebo. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Fag, Lennart: Gamla anteckningar från Starkeryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Fagerberg, Chr.: Gästvänlighet. Se Missionsförbundet 1924.

Fagerberg, Hilding: Bakom järnridån till Orienten (1958)

Fagerberg, Hilding: Budskap i tält och kyrka (1972)

Fagerberg, Hilding: Fikonträdet knoppas. Se Soluppgången 1976.

Fagerberg, Hilding: Från Grönahög ut i vida världen (1996)

Fagerberg, Hilding: Londonkryssning i SAU:s regi. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Med Volvo till Kanaan (1954)

Fagerberg, Hilding: Möte med Amerika. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Något om svenskarna i Amerika. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Fagerberg, Hilding: På andra sidan Bottenhavet. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i tvä världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar (1956)

Fagerberg, Hilding: Sommar i Portugal (1968)

Fagerberg, Hilding: Strövtäg i Hitlers skugga. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i tvä världsdelar.

Fagerberg, Hilding: Säckpipa och herdelur (1963)

Fagerberg, Hilding: Två tidiga evangelistminnen. Se Soluppgången 1968.

Fagerberg, Hilding: Under Spaniens sol. Se Fagerberg, Hilding: Resor och äventyr i två världsdelar.

Fagerberg, Oscar: En forntida Vätterfärd - Sagan om Blåkåre. Se Gudmundsgillets Årsbok 1951.

Fagerberg, Oscar: Storådalen (1930). Se Mellan Härån och Rasjön 1987.

Fagerlund, Erik: Historier, uttryck och sägner. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Fagerlund, Erik: Ur Västra Härads dombok. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Fagerlund, Sven: Marknadsminnen från Oxabacken. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Fahlander, Leonard. Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Fahlman, Erik: Den springande punkten. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Fahrni, Dieter: An Outline History of Switzerland (1997)

Falk, Stig (pastor, Habo missionsförsamling): I gemenskap med Kristus (Jönköpings-Posten den 26 maj 1956)

Falk Nilsson, Elisabeth (komminister i Huskvarna församling): "Du är på väg - en dag blir natten vit" (Jönköpings-Posten 2004-01-02)

Falk Nilsson, Elisabeth: Håll "ögonen" öppna inte bara i juletid (Jultidningen Snöflingan 2007)

Falk Nilsson; Elisabeth (kyrkoherde i Sandhems pastorat): Med blicken vänd mot öster (Jönköpings-Posten 2006-11-17)

Falk Nilsson, Elisabeth: Taizé - Här kan alla mötas. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Falkenland, Christine: Den skygga. Se Andrum III.

Falkenland, Christine: Hur ska vi börja, Gud? Se Andrum III.

Falkenland, Christine: Kvinnorna framför mig. Se Andrum III.

Falkenland, Christine: Själens begär (2000,2001)

Familjärt. Se Stora skrattboken.

Farmer, William R.: The Palm Branches in John 12:13. Se Journal of Theological Studies (1952).

Fast, Olle: Sydafrika - så växte en stark kyrka fram (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Fast, Olle: Överlämna. Se Soluppgången 1960.

Fasth, Tore: Liten historik om Månsarps kyrka. Se Tabergs Bergslag XII.

Fasth, Tore: Om torp och torpare, backstugor och backstugusittare. Se Tabergs Bergslag XI.

Faulkner, Willliam: Absalom, Absalom! (1936,2007)

Fee, Gordon D.: On the Inauthenticity of John 5:3b-4. Se The Evangelical Quarterly (1982).

Feilitzen, Carl von. Se Åkerberg, Erik: Till ett hundraårsminne (av Carl von Feilitzen).

Feinberg, Charles. Se Lee Feinberg, Charles.

Felix: Ödets stjärnor (1904). Bok nr 127 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek (sambindning med boken Wahlborg, John: Hans händers verk)

Fénelon, François: Kristliga råd och betraktelser (ca 1700,1877,1930,1978)

Fensham, F.C.: I am the Way, the Truth and the Life. Se Neotestamentica (1968).

Fensham, F.C.: Love in the writings of Qumran and John. Se Neotestamentica (1972).

Fenz, P.A.K.: Ein Drache in Babel. Exegetische Skizze über Daniel. 14:23-42. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1970).

Feraoun, Mouloud: Dagbok från Algerietkriget (1956). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Feraoun, Mouloud: En kabylisk släktfejd. Se Feraoun, Mouloud: Le fils du pauvre.

Feraoun, Mouloud: Le fils du pauvre (1950). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Ferguson, Everett: Irenaeus. Se De kristna.

Ferlin, Nils: Du har tappat ditt ord. Se Håkanson, Björn.

Ferlin, Nils: En gammal cylinderhatt. Se Håkanson, Björn.

Ferlin, Nils: En valsmelodi. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Fru Sorg. Se Lindell, Börje.

Ferlin, Nils: Får jag lämna några blommor. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Getsemane. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Ferlin, Nils: Kan du höra honom komma ... Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Ferlin, Nils: Kärleken kommer och kärleken går. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Ferlin, Nils: Ord. Se Håkanson, Björn.

Ferlin, Nils: Stjärnorna kvittar det lika. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ferm, Olle: Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Fernström, Hjalmar: Norrahammars Bruk 100 år. Se Tabergs Bergslag XII.

Fernström, Hjalmar: Något om bildningsarbetet i Tabergsdalen vid seklets början. Se Tabergs Bergslag XIII.

Fernström, Hjalmar-Fernström, Siv-Gustavsson, Lennart: Hotell och pensionat i Smålands Taberg. Se Tabergs Bergslag XV.

Fernström, K.A.: En söndag på en station i Kina. Se Missionsförbundet 1924.

Ferrari, Alexander: Med evangelium i katolskt land. Se Soluppgången 1970.

Ferris, Paul W.: Manna narrative of Exodus 16:1-10. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1975).

Fersen, Axel von: Se Lindqvist, Herman: Axel von Fersen.

Feyerabend, Karl: Classical Greek-English (Langenscheidt's Pocket Dictionary)

Fibiger, A.: Se Guds lamm! Trosvittnet den 11 september 1924.

Filho, Jose Adriano: The Apocalypse of John as an Account of a Visionary Experience: Notes on the Book's Structure. Se Journal for the Study of the New Testament (2002).

Filimonova, Ljuba: Man ställer sig på en låda . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Filin, Arkadij: En monolog av ett vittne som hade tandvärk när han såg Kristus falla omkull och börjat ropa. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Filippovitj Kochanov, Marat: En monolog om stormaktssymboler. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Filologia Neotestamentaria (1995,1997)

Finnasson, Hannus: Med hästskjuts genom Småland år 1772. Se Finnasson, Hannus: Stockholms-Rella.

Finnasson, Hannus: Stockholms-Rella (1772,1935). Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Finney, Charles: Självbiografi (1949)

Finucane, Ronald: Förföljelser och inkvisition (bearb.). Se De kristna.

Finucane, Ronald: Valdenserna. Se De kristna.

Fishbane, Michael: Sin and Judgment in the Prophecies of Ezekiel. Se Interpretation (1984).

Fisher Guy, Christine: Barnen på första parkett. Se Det Bästa september 2003.

Fisher, Mary A.: Ett brinnande inferno. Se Det Bästa maj 2004.

Fitinghoff, Laura: Barnen från Frostmofjället (1907,1949)

Fitzgerald, Robert. Se Heaney, Seamus: In Memoriam: Robert Fitzgerald.

Fjellestad, Gunnar: Brinnande facklor – Kvinnor och män i väckelsens tjänst (1976)

Fjellestad, Gunnar: Finge vi leva om vårt liv skulle vi bli förkunnare på nytt igen - Intervju med två SAM-pastorer (Oscar Simmergren/Verner Zimmergren). Se Soluppgången 1972.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Frälsningens grund (Jönköpings-Posten 1961-02-04)

Fjellestad, Gunnar: "Fröjdas vart sinne, julen är inne, Frälsaren kommen är". Se Soluppgången 1960.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Gudslängtan (Jönköpings-Posten 1963-06-21)

Fjellestad, Gunnar: Gudsmannen Lars på Tofta - Skildring från Fiskebäck, Göteborg. Se Soluppgången 1957.

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Hjärtefrid för hjälpsökande (Jönköpings-Posten 1962-05-05)

Fjellestad, Gunnar (pastor): Kallelsen till Guds rike (Jönköpings-Posten 1958-06-13)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef): Kommen, ty nu är allt redo (Jönköpings-Posten 1961-06-10)

Fjellestad, Gunnar: Legendariske "Lars på Tofta" - en Guds man för sin tid - Församlingen i Lilla Fiskebäck bär arvet vidare. Se Soluppgången 1971.

Fjellestad, Gunnar (pastor): Lovsång (Jönköpings-Posten 1960-03-25)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef, Jönköping): Lovsångsmänniskor (Jönköpings-Posten 1957-03-22)

Fjellestad, Gunnar: Stora Missionshuset i Jönköping invigdes julafton 1876" s 84-85. Se Soluppgången 1976.

Fjellestad, Gunnar: Svening Henriks - En av väckelserörelsens stora gestalter. Se Soluppgången 1973.

Fjellestad, Gunnar: Tankar inför julen (Jönköpings-Posten 1964-12-19)

Fjellestad, Gunnar (förlagschef och pastor): Till vem skola vi gå? (Jönköpings-Posten 1960-01-22)

Fjellestad, Gunnar: Ödemarksprofeten Paavo Ruotsalainen. Se Soluppgången 1970.

Fjellestad, Gunnar. Se också Peterson, Gunnar.

Fjellstedt, J.: Före Trolovningen - Efter vigseln (1909). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Fjellstedt, P: Biblia, Det är All den Heliga Skrift med Förklaringar (1862)

Fjodorovna, Alexandra: Se King, Greg: Den sista kejsarinnan - Alexandra Fjodorovnas liv och död.

Fjordevik, Christer: Diakonins teologi. Se Att gå dit ingen annan går.

Flanagan, N.: The Gospel of John as Drama. Se Bible Today (1981).

Flatt, Joseph B.: The God Who Is! Exodus 3:14-15. Se Reformation and Revival (1998).

Flaubert, Gustave: Madame Bovary (1857,1975)

Flensburg, Elsy (diakonissa, Hakarp): Kritik och förståelse (Jönköpings-Posten 1974-03-15)

Flodén, S.A.: Från Kibunzi. Se Missionsförbundet 1924.

Flodén, S.A.: Från vårt fält i Afrika. Se Missionsförbundet 1924.

Floderus, Erik: Från hedendom till kristendom. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Floderus, Erik: Kyrkan och klosterväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Flood, Herbert: Frälsningsarmén i Jönköping 100 år. Se Gudmundsgilles Årsbok 1988.

Floor, L.: The General Priesthood of Believers in the Epistle to the Hebrews. Se Neotestamentica (1971).

Floor, L.: The Lord and the Holy Spirit in the fourth Gospel. Se Neotestamentica (1968).

Florin, Doris: De värdefulla plantorna. Se Soluppgången 1961.

Flygare-Carlén, Emilie: Ett köpmanshus i skärgården, del I (1859,1860,2007)

Flygare-Carlén, Emilie: Skjutsgossen (1841,2003)

Fo, Dario: Bröllopet i Kanaan. Se Fo, Daniel: Mistero Buffo.

Fo, Dario: Mistero Buffo (1969). Se Fo, Dario-Rame Franca: Gycklarens teater.

Fo, Dario-Rame, Franca: Gycklarens teater (1984)

Fogelberg, Adil Algot: Apladalsvisan (1896). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Fogelklou, Emilia: Birgitta (1919)

Fogelklou, Emilia: Samhällstyper och medborgarideal (1926)

Fogelklou, Emilia. Se också Hammar, Inger: Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet - Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou.

Fogelström, Per Anders: Krigens barn 1788-1814 (1981,2004)

Fogelström, Per Anders: Vita bergens barn 1821-1860(1987,2004)

Fogtmann, Adolphine: Drottning Margaretas Lillsven (1906,1907,1919). Bok nr 29 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Då hemligheten avslöjades (1921). Bok nr 72 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: En liten askunge (1913,1918). Bok nr 55 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Familjen Brandt (1924). Bok nr 80 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Från Gustav Adolfs barndom (1922). Bok nr 73 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Gastons bedrifter (1916). Bok nr 61 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Gossar (1905,1906,1919). Bok nr 26 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Hos moster Hanna (1904,1905,1920). Bok nr 22 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Lönngången (1917,1922). Bok nr 64 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: På underbara vägar (1914,1920). Bok nr 59 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Testamentet (1907,1920). Bok nr 33 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Fogtmann, Adolphine: Trogen sin konung (1919). Bok nr 69 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Folcke, Nils-Magnus: Bara en fjäril. Se Lindell, Börje.

Folke, Erik (missionsföreståndare): En helig offertjänst (Jönköpings-Posten 1923-11-09)

Folke, Erik (missionsdirektor): Världsläget och missionen (Jönköpings-Posten 1937-02-02)

Folkesson, Arne: Som FN-soldat på Cypern. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Folkesson, Carin (pastor i Tabergs missionsförsamling): Den goda kampens änglar (Jönköpings-Posten 1999-10-01)

Folkesson, Carin (pastor i Tabergs Missionsförsamling): Maria, flickan Gud behövde (Jönköpings-Posten 2006-03-24)

Folket i Bild (1940)

Folksaga från Danmark: Kung Lindorm (1100-1200-talet?). Se Grundtvig, Svend: Gamle danske Minder i Folkemunde: Folkeaeventyr, Folkeviser, Folkesagn.

Folksaga från Indien: Sju drottningars son (1000-talet?). Se Steel, F.A.-Temple, R.C: Folklore in the Punjab.

Folksaga från Tyskland: Prinsessan som hade ett bergatroll till älskare. Se Ey, August: Harzmärchenbuch, oder Sagen und Märchen aus dem Oberharze.

Fong, Viktor: Några glimtar ur den grevliga Braheättens och Visingsborgs grevskaps historia. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Ford, Josephine M.: Jesus as Sovereign in the Passion according to John. Se Biblical Theological Bulletin (1995).

Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation (1970)

Forestell, J.T.: The Word of the Cross: Salvation as Revelation in the Fourth Gospel. Se Analecta Biblica (1974).

Forkman, G.: Människans förändring - ett tema i Johannesevangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Fornander, Erland (pastor i Åsenhöga missionsförsamling): Guds under till vår frälsning (Jönköpings-Posten 1953-03-20)

Fornberg, T.: Bibeln och de många religionerna. Harmoni eller konflikt? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995).

Fornsvenska legendariet: Sankt Sigfrid och smålänningarna (1000-talet,1200-talet,1300-talet). Se Vikingahistorier.

Forsberg, Holger (pastor, Taberg): Så skall du bedja (Jönköpings-Posten 1960-05-20)

Forsberg, Holger: Vad vi vill (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Forsmark, K.A. (kyrkoherde): Medborgarsinne (Jönköpings-Posten 1937-10-29)

Forssander, J.E.: Sveriges förhistoriska bebyggelse. Se Svenska folket genom tiderna 1.

Forssell, Lars: Det enda vi har är varandra. Se Håkanson, Björn.

Forssell, Lars: Det är omöjligt säger du. Se Håkanson, Björn.

Forsström, Axel: Viktor Rydberg som Jönköpingsskildrare (1951). Se Gudmundsgillets Årsbok 1951.

Forsyth, P.T. Se Bebbington, David: Patterns in History.

Fortna, Robert T.: Jesus and Peter at the High Priest's House: A Test Case for the Question of the Relation Between Mark's and John's Gospels. Se New Testament Studies (1978).

Foundations (1991).

Fovelin, Sven Gabriel (översättning från latin: Paul Wilstadius): Några iakttagelser rörande Smålands Naturalhistoria (1802). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Fowler White, R.: Making Sense of Rev 20:1-10: Harald Hoehner versus Recapitulation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1994).

Fowler White, R.: On the Hermeneutics and Interpretation of Rev 20:1-3: A Preconsummationist Perspective. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1999).

Fowler White, R.: Reexamining of the Evidence for Recapitulation in Rev 20:1-10. Se Westminster Theological Journal (1989).

Fox, George. Se Robert, Arthur O.: George Fox och kväkarna.

Fox, Michael V.: Ideas of Wisdom in Proverbs 1-9. Se Journal of Biblical Literature (1997).

Framtiden, (Tidskriften) (1868). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

France, Anatole: Drottning Gåsfot (1893,1967)

France, Richard Thomas (Dick): Jesu liv och lära. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Franck, E.: Att översätta dubbeltydigheter - några iakttagelser. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Frankel, David: The Deuteronomic Portrayal of Balaam. Se Vetus Testamentum (1996).

Frandell, Bruno (rektor, Korteboskolan. Jönköping): Rösten i öknen (Jönköpings-Posten 2000-12-15)

Frandell, Bruno: Vad är Korteboskolans funktion och roll som utbildning i SAM? Se Soluppgången 2001.

Frandell, Edel: Intryck från Japan. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Frandell, Karl: Från enkelt plåttak till modernt regionssjukhus. Se Soluppgången 1974.

Frandell, Karl (W.): Japan - 50 år mission (2000). Se Vi är inte färdiga . . .

Frandell, Karl: Japan och kristendomen. Se Soluppgången 1955.

Frandell, Karl: På hans väg - i förut beredda gärningar. Se Soluppgången 1961.

Frandell, Karl: Årsrapport 1982 - Yttre missionen. Se Soluppgången 1982.

Frank, Anne: Anne Franks dagbok (1942-1944,1982,2005)

Frank, Anne. Se också Covington, Richard: Rösten som inte får tystna.

Franklin, A.P: Bref från Mandulwar, daterat den 17 februari 1909. Se Trosvittnet den 1 april 1909.

Franklin, A.P.: Bränder ryckta ur elden, n:o 2 (1920). De flesta berättelserna hämtade ur Brenton Thoburn Badleys bok "India Beloved of Heaven", utgiven 1918.

Franklin, A.P.: Egnahemsfrågan i Indien. Se Trosvittnet den 15 juli och den 15 sepember 1909.

Franklin, A.P.: En söndag bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 september 1907.

Franklin, A.P.: Fester och nöjen bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 februari 1909.

Franklin, A.(P.): Hvardagliga sysslor på missionsfältet (Jönköpings-Posten 1907-04-29 och 1907-05-04)

Franklin, Anders (= A.P.): På Nandubars station. Se Trosvittnet den 15 januari 1907.

Franklin, A.P.: På väg till Indien. Se Trosvittnet den 1 januari 1907.

Franklin, A.P.: Vandringar i Indien (Jönköpings-Posten 1912-06-06)

Franklin, Elisabeth: Införandet av det kristna begrafningssättet bland bhilerna. Se Trosvittnet den 1 november 1907.

Franklin, Elisabeth och Anders (= A.P.): Besök i Madras, Mukti och Akmednagar. Se Trosvittnet den 1 september 1908.

Franklin, Elisabeth och Anders (= A.P.): Bref från Mandulwar, daterat den 1 juli 1908 (Jönköpings-Posten 1908-08-03)

Franklin, Fredrik: Där onda andar ha väldet. Se Soluppgången-På konungens bud 1943.

Franklin, Fredrik: Svensk i Indien. Se Soluppgången-På konungens bud 1950.

Frankovic, Joseph. Se Poirier, John C.-Frankovic, Joseph: Celibacy and Charism in 1 Cor 7:5-7.

Franson, Fredrik: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Franson, Fredrik: Statskyrka och frikyrka (Jönköpings-Posten 1907-07-11)

Franson, Fredrik. Se också Kamphausen, H.: "Personliga minnen av missionär F. Franson", Oscarsson, Gunne: "Arvet från Franson" samt Palmqvist, Efraim: "I Människosonens tecken".

Fransson, Karl (kyrkosångare, Taberg): Gud hör din bön (Jönköpings-Posten 1968-01-13)

Fransson, Karl: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1963.

Fransson, Karl. Se också Ottosson, Simon: Ett vänporträtt av Karl Fransson.

Fransson, Kerstin: Jul, jul strålande jul . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Fransson, Mats (pastor i Bondstorpskretsen av SAM): Riket som kommer (Jönköpings-Posten 2006-12-08)

Fransson, Thorsten: Ett stycke skohistoria, AB Löfsko 1911-1970. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Fransson Malm, Elisabeth: Adèle Wetterlind - en yrkeskvinna i det offentliga rummet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Fransson Malm, Elisabeth: På en ny arena - De första kvinnorna i Jönköpings stadsfullmäktige. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Franzén, Bert: Baptistisk teologi och ideologi. Se Tro Frihet Gemenskap.

Franzén, Eva-Lotta: "Samtal" - Ett minnesmärke över väckelserörelserna i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Franzmann, Majella - Klinger, Michael: The Call Stories of John 1 and 21. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1992).

Fredbrant, Melker: Idas skola och skolpark. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Fredbrant, Melker: Vattenledningsparken - Ett restaurerat minnesmärke. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Fredén, S.M.: En ny missionsmetod. Se Missionsförbundet 1924.

Fredensjö, Gösta (sångare): Nådens gåvor (Jönköpings-Posten 2005-07-29)

Fredensjö, Gösta (kyrkosångare, Mullsjö): Änglarna (Jönköpings-Posten 1996-09-27)

Fredlund, Jane: Stora boken om livet förr (1981)

Fredriksson, Erik: C.O. Fredriksson och skräddarna i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Fredriksson, Rolf: Arbetarrörelsen kommer till Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1974.

Fredriksson, Rolf: En riksdagsman och hans bygd (A.W. Wigardt). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Fredriksson, Rolf: Genom Vaggeryd - genom århundraden. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1984.

Fredriksson, Rolf: Småfolk, sparsamhet och samarbete - Kommunala val i Byarum och Vaggeryd från 1917 och framåt. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1986.

Fredriksson, Rolf: Vaggeryd med läkarögon "ringa alkoholmissbruk-betydande kaffemissbruk". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1983.

Fredriksson, Ulla-Hyltmark, Kerstin: Syrien - Historiens port (1994)

Freed, Bengt (tidigare pastor i bl a Jönköping, nu i Västerås): Guds bröd som ger liv (Jönköpings-Posten 1992-03-27)

Freed, Bengt: Habackuks bön (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1984:1)

Freed, Bengt: Öppna ögon (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1982:4)

Freed, Edwin D.: The Entry Into Jerusalem in the Gospel of John. Se Journal of Biblical Literature (1964).

Freed, Edwin D.: Theological Prelude to the Prologue of John's Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1979).

Freed, Edwin D.: Who or What Was Before Abraham in John 8:58? Se Journal for the Study of the New Testament (1983).

Freed, Karl Erik: Nya medarbetare (Navigatören - Att lära känna Kristus och göra honom känd. Hösten 1963.)

Freiha, Anis: Hör på, Ridda! (19??) (Freiha 1902-1992). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Freij, Gösta: Människor i närbild: Greta Haedge. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Freij, Gösta: Nykterhetsrörelsen i Hovslätt. Se Den första boken om Hovslätt.

Freij, Gösta-Gotmark, Ernst: Bohmans slöjdfabrik. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Freij, Gösta. Se också Andersson, Roy-Freij, Gösta: Svenska Kyrkan i Hovslätt.

Frese, Jacob: Auktorens saliga förtröstan och slutsång. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jacob: Om Gud. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jacob: Vårbetraktelse år 1724. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Frese, Jakob (= Jacob): Vårbetraktelse år 1726. Se All Nordens lyrik.

Frese, Jacob: Över ett benhus. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Freud, Sigmund: New Introductory Lectures on Psycho-Analysis (1933,1973)

Freud, Sigmund: Orientering i psykoanalys (1915-17,1940,1991)

Friberg, Dawid: Andaktsfull stämning, fågelsången tystnade (1994). Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Friberg, Dawid (redaktör och veniat): Festen kan börja (Jönköpings-Posten 1991-01-18)

Friberg, Hanna: Ur Tabergs äldre historia. Se Tabergs Bergslag II.

Frid, Bo: A brief note on (plên) in Roman times. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Frid, Bo-Svartvik, Jesper: Thomasevangeliet (2002)

Fridborg, Gunnar: Nu kommer ditt festtåg, o Gud. Se Tro Frihet Gemenskap.

Fridegård, Jan: Gryningsfolket (1944). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ...

Fridegård, Jan: Offerrök (1949). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ...

Fridegård, Jan: Trägudars land (1940). Se Fridegård, Jan: Trägudars land , Gryningsfolket ...

Fridegård, Jan: Trägudars land, Gryningsfolket, Offerrök (2000)

Fridell, Folke: Död mans hand (1946-47,1989)

Fridell, Folke: Examensdagen. Se Småländska skolminnen.

Fridell, Folke: Grinden. Se Barndom i Småland.

Fridell, Folke: Något skymmer vägarna (1985)

Fridén, Anna: Kvinnan och missionen (Jönköpings-Posten 1917-06-04)

Fridén, George: Den första pennan mot kristendomen (Jönköpings-Posten 1949-12-28)

Fridrichsen, Anton: Herdekapitlet Joh 10. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1943).

Fridrichsen, Anton: Jesu avskedstal i fjärde evangeliet. En introduktion till den johanneiska frågan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton: Missionstanken i Fjärde evangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1937).

Fridrichsen, Anton: Nyare litteratur till Uppenbarelseboken. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton: Realistisk bibelutläggning. Ett vetenskapligt krav och ett praktiskt önskemål. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1936).

Fridrichsen, Anton: Reviderade bibelöversättningar. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1938).

Fridrichsen, Anton-Lundberg, Per: Ur Bibeln. Undervisning i Den Heliga Skrift för skola och hem. (1940)

Friedman, Maurice: To Deny Our Nothingness (1967)

Fries, Carl: "Släpp fångarna loss" - Historien om Skansens örnar. Se Boken om Skansen.

Fries, Elias. Se Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem.

Fries, Karl: Bibelstudium (1923)

Fries, Karl: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Fries, Karl: Krig och mission (Jönköpings-Posten 1936-05-22)

Fries, Karl: Något om Evangeliska Alliansen. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Fries, Karl: Vinträdet och grenarna. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Fries, N.: Gyllene trådar (1897). Bok nr 25 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Fries, S.A. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1914/15".

Friesen, Steven J.: Satan's Throne, Imperial Cults and the Social Settings of Revelation. Se Journal for the Study of the New Testament (2005).

Frihet och makt - Röster från Charta 77 (1980,1981)

Friis Møller, Kai: Digte (1910). Se All Nordens lyrik.

Friis Møller, Kai: Gallionsfigurens sang. Se Friis Møller, Kai: Digte.

Friman, E.: Mitt första kyrkobesök. Se Missionsförbundet 1924.

Frimansson, Inger: Skuggan i vattnet (2005)

Frisell, Bror: Vart går Missionsförbundet? (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Fritz, Birgitta: Prästkollegiet vid Vadstena sockenkyrka S:t Per. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Fritzell, Einar: Amerikabrev. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Fritzell, Mats: Molidens diversehandel. Se Ahlberg, Lars: Handelsbodar som funnits i Barnarp.

Frommel, Emil: Den lilla guldringen. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Dominikus Dietrich - den siste borgmästaren i den fria riksstaden Stassburg. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Min skräddare. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Storhertigen och barnet. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Trohet. Se Frommel, Emil: Valda berättelser.

Frommel, Emil: Valda berättelser (1897?,1898). Bok nr 145b i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Frostenson, Anders (kyrkoherde): Drömmen om fredsriket (Jönköpings-Posten 1968-12-21)

Från Seinens strand (1884). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Från Smålands och Ölands gamla prästhem (samlade och utgivna av Hilding Pleijel och Vilhelm Bexell) (1925)

Från tid och evighet - Predikningar från 200-tal till 1500-tal (1992)

Frödin, Harry: Berätta för oss (1964)

Frödin, Harry: Glimtar från barnens värld (1940,1941)

Fröding, Gustaf: Balen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Fröding, Gustaf: Bergslagstroll. Se Håkanson, Björn.

Fröding, Gustaf: Elin i Hagen. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Fröding, Gustaf: Ett annat. Se Håkanson, Björn.

Fröding, Gustaf: Ge liv och grönska. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Fröding, Gustaf: Jan Ersa och Per Persa. Se Lindell, Börje.

Fröding, Gustaf: Upp till Salem. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Fuller, George C.: The Life of Jesus. After the Ascension (Luke 24:50-53; Acts 1:9-11). Se Westminster Theological Journal (1994).

Fuller, J. William: "I will not erase his name from the book of life" (Revelation 3:5). Se Journal of the Evangelical Theological Society (1983).

Funcke, Otto: Bernhard af Clairvaux. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: Bröd och svärd - En bok för hungrande, tviflande och kämpande hjertan (1889). Bok nr 116 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Funcke, Otto: Hvarför är menniskan i verlden?. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: Hvartill är sjukdom nyttig? Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: John Knox och Maria Stuart. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: På resa med min moder - Ett ungdomsminne. Se Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen.

Funcke, Otto: Smärre skrifter - Andra delen (1888). Bok nr 150 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Funder, Anna: Stasiland (2003,2005)

Fung, Raymond: De fattigas kyrka. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Fur, Gunlög: Invandrare och samer. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Fur, Gunnar: Robert Fur och folkhögskoleidén i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Fur, Robert: "I det var livet" (Jönköpings-Posten 1930-01-31)

Fur, Robert (rektor): Marx i närbild (Jönköpings-Posten 1956-06-16)

Fur, Rob. (= Robert): Nineve tur och retur (1957?)

Fur, Robert. Se också Fur, Gunnar: Robert Fur och folkhögskoleidén i Jönköping.

Furberg, Alfred: Trons liv - Kallelsen och upplysningen (1949) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut)

Furst, Eva: Ung och kär (1952,1955)

Furuholm, Helmer: Fyran (1989)

Furuholm, Helmer: Vandraren (1985)

Furuholm, Helmer: Återkomsten (1987)

Fyra syskon berättar (1992)

Fång, AnnSofie (pastorsadjunkt, Bankeryd): Guds närvaro innan och efter döden (Jönköpings-Posten 2007-09-21)

Fält, Elisabeth: Resebref från Nganda (Jönköpings-Posten 1903-12-19)

Fält, Harald: Fullträff i Skottek (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Fälth, Åke: "Nybyggare" i Hökhults hage 1964. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Fältskog, Agnetha: Som jag är. Livsbilder berättade för Brita Åhman (1996)

Gabay, Ulla: En trendkonsults tro. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Gabay, Ulla: Ensamheten – Framtidens norm? Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Gabrielson, Anna-Karin (präst i Byarums pastorat): Andakt inför Heliga Trefaldighets Dag (Jönköpings-Posten 2003-06-13)

Gabrielsson, Oscar. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse.

Gabrielsson, Rolf (diakon i Tabergs Missionsförsamling): Nådens gåvor - och gåvor till varandra (Jönköpings-Posten 2007-08-10)

Gadd, Carl-Johan: Jordbruket och livet på landet. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Gagnerud, Mauritz: Styrmansgatan 21. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Gagnerud, Mauritz: Till Betlehem. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Gagnerud, Mauritz: Vart tog glöden vägen? Kontakt med Korskyrkan, Stockholm nov 1963.

Galilei, Galileo: Dialog om de två världssystemen (1632,1993)

Gallatin, Harley Kay: Den bysantinska kyrkan. Se De kristna.

Galsworthy, John: En fejd (1921). Se Galsworthy, John: En fejd - Noveller.

Galsworthy, John: En fejd - Noveller (1926)

Galsworthy, John: Santa Lucia (1921). Se Galsworthy, John: En fejd - Noveller.

Gandhi, Mahatma. Se Rolland, Romain: Mahatma Gandhi.

Gao, Xingjian,: En ensam människas bibel (1999,2000)

Garcia Marquez, Gabriel: Hundra år av ensamhet (1967,1982)

Gard, Roger Martin du: Den grå skrivboken (1922). Se Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault I.

Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault I-II (1923)

Gard, Roger Martin du: Uppfostringsanstalten (1922). Se Gard, Roger Martin du: Släkten Thibault II.

Gardner, Dennis och Kiran: SAM Indien (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Gardner, Rex: Frågor om liv och död. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Gardner, Rex: Medicinsk etik. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Garibaldi, Guiseppe. Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Garnert, Jan: Ljus och mörker på 1700-talet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Gasque, W. Ward.: Kyrkan expanderar: Från Jerusalem till Rom. Se De kristna.

Gate, Flory. Se Lindbergh, Sonja: Flory Gate - miljövännen som flyttade in hos Elin Wägner.

Gauffin, Axel: Konsten och det moderna samhället. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Gaunitz, Sven: En prästgård på höglandet för 100 år sedan. Se Miljö och människa i Småland.

Gedda, Bertil: Förtvivla ej. Se Bohman, Pontus.

Geden, Alfred Shenington: Simile and Metaphor in the Fourth Gospel. Se Journal of the Transactions of the Victoria Institute (1920).

Gedin, Per I.: Litteraturens örtagårdsmästare - Karl Otto Bonnier och hans tid (2003)

Geels, Antoon: Människan som en tolkande och meningssökande varelse. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan.

Geels, Antoon: Religion och personlighet. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan.

Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan (1985)

Geijer, Erik Gustaf: Aftonbön (1831,1933). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Andeliga sånger (1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Avskedssång (1836). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Brages harpa (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Brev 1809-08-07, 1811-02-28, 1811-09-19, 1813-05-27, midsommarafton 1814, 1814-10-05 till fästmön Anna-Lisa (1809-1814). Se Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf.

Geijer, Erik Gustaf: Den lilla kolargossen (1815). Se Lindell, Börje.

Geijer, Erik Gustaf: Den 3 junii 1814 (1814). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Dikter (1999)

Geijer, Erik Gustaf: Första aftonen i det nya hemmet (1837). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Geijer, Erik Gustaf: Gustaf Erikson (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Harmoniens makt (1844,1845). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Idunas Äpplen (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Karl den tolfte (1811,1812). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Kärleks endräkt (1833?). Se Ett solvarv.

Geijer, Erik Gustaf: Lagen och profeterna (1813). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Maj-betraktelser (1813). Se Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf.

Geijer, Erik Gustaf: Manhem (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Mignon (1840-talet). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Människan, ett jag och ett du (18??). Se Ett solvarv.

Geijer, Erik Gustaf: Natthimmelen (1840). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Ord till Karl XII:s Marsch vid Narva (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Ord till musiken (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Reseda (1816,1910). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Salongen och skogen (1839). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken (1835). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Till min dotter (1840). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Varning, hopp och bön (1837). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Vid den sammas död (1823). Se Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Vid patron C. Fr. Geijers grav (1813). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf: Vikingen (1811). Se Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken.

Geijer, Erik Gustaf: Värmländska Musikaliska Harmoniska Sällskapets högtidssång N:o II (1818). Se Geijer, Erik Gustaf: Dikter.

Geijer, Erik Gustaf. Se också Segerbank, Catharina: Erik Gustaf Geijer och kristendomen.

Geijers liv, del I, 1805-1817, Ur Erik Gustaf (1963)

Geijerstam, Carl-Erik af: Dagsljus. Se Håkanson, Björn.

Geijerstam, Sven af: Med utsikt over Vättern (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Geldenhuys, Norval: Commentary on the Gospel of Luke (1951,1977)

Gellerman, Olle: Viktor Rydberg och S.A. Hedlund. Se Gudmundgillets Årsbok 1999.

Gellerstedt, A.T.: Islossning. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Gelston, A.: The Royal Priesthood. Se The Evangelical Quarterly (1959).

Genander, O.W.: Några bilder från Guds åkerfält. Se Ansgarius - Illustrerad missionskalender 1913.

Genander, O.W.: Trons blick på Jesus. Se I Brödrakretsen - En samling vittnesbörd och betraktelser av ett hundra svenska evangelii förkunnare.

Genitz, Einar: Antisemitiska slagord (Jönköpings-Posten 1939-08-14)

Genitz, Einar: Att tro (Jönköpings-Posten 1952-01-28)

Genitz, Einar: Auktoritet-tvång-frihet (Jönköpings-Posten 1956-08-24)

Genitz, Einar: Caesars välde (Jönköpings-Posten 1953-03-11)

Genitz, Einar: Den stora livslögnen (Jönköpings-Posten 1945-06-08)

Genitz, Einar: Eftersommar 1948 (Jönköpings-Posten 1948-08-18)

Genitz, Einar: Ensamheten som livsproblem (Jönköpings-Posten 1947-06-03)

Genitz, Einar: Europas kinesiska mur (Jönköpings-Posten 1951-12-09)

Genitz, Einar: Från kamp till seger (Jönköpings-Posten 1953-06-24)

Genitz, Einar: Göra vi framsteg? (Jönköpings-Posten 1956-09-24)

Genitz, Einar: Hemmet och världen (Jönköpings-Posten 1939-03-15)

Genitz, Einar: Kan människan formas? (Jönköpings-Posten 1953-01-31)

Genitz, Einar: Kristenhetens röst (Jönköpings-Posten 1937-08-18)

Genitz, Einar: Missionens ära och kris (Jönköpings-Posten 1936-02-03)

Genitz, Einar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Genitz, Einar: Neonljus och eviga stjärnor (Jönköpings-Posten 1939-12-12)

Genitz, Einar: "Om de hade en aning om uppgiftens storhet ..." (Jönköpings-Posten 1938-03-09)

Genitz, Einar: Småländska dagar (Jönköpings-Posten 1938-07-13)

Genitz, Einar: Steril materialism eller skapande religion? (Jönköpings-Posten 1956-04-04)

Genitz, Einar: Strålande statsmän (Jönköpings-Posten 1955-10-05)

Genitz, Einar: Synagogan och kyrkan (Jönköpings-Posten 1943-12-15)

Genitz, Einar: Tänk om Gud finns! (Jönköpings-Posten 1954-04-27)

Genitz, Einar: Utan grund (Jönköpings-Posten 1944-04-14)

Genitz, Einar: Vad gäller det? (Jönköpings-Posten 1947-08-06)

Genitz, Einar: Vad ha vi att ge? (Jönköpings-Posten 1953-11-13)

Genitz, Einar: Varför tar man anstöt? (Jönköpings-Posten 1955-01-17)

Genitz, Einar: Vår ungdom (Jönköpings-Posten 1941-06-16)

Gennemark, Gun: Hertha förverkligade drömmen om hembygdsgården. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Gennemark, Gun: Mitt liv med block och penna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel (1945)

Gerhard, Karl: Lilla Frida å jag (1923). Se Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel.

Gerhardsson, Birger: De kristologiska utsagorna i sändebreven i Uppenbarelseboken (kap 2-3). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965).

Gerhardsson Birger (red): En bok om Nya Testamentet (1982)

Gerhardsson, Birger: Evangeliernes forhistorie (1977,1978)

Gerhardsson, Birger: Hugo Odeberg. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Gerhardsson, Birger: Uppsalaexegetiken. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Gerhardsson, Birger: Ur Matteusevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Gerleman, Gillis: Bemerkungen zur Terminologie der "Blindheit" im Alten Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977).

Gerleman, Gillis: Hesekielbokens Gog. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1947).

Gerleman, Gillis: Ur Pentateuken. Se Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet.

Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet (1970,1983)

Gerward, Gullan: Renässansens fester. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Geyl, Pieter: Napoleon - hjälte eller tyrann? (1946,1967)

Geyser, A.S.: Israel in the fourth gospel. Se Neotestamentica (1986).

Geyser, A.S.: Jesus, the Twelve and the twelve tribes in Matthew. Se Neotestamentica (1978).

Giblin, Charles H.: Confrontations in John 18:1-27. Se Biblica (1984).

Giblin, Charles H.: Mary's Anointing for Jesus' Burial-Resurrection (John 12:1-8). Se Biblica (1992).

Giblin, Charles H.: Suggestion, Negative Response and Positive Action in St. John's Portrayal of Jesus (John 2:1-11; 4:46-54; 7:2-14; 11:1-44). Se New Testament Studies (1980).

Gibson, David: Eating is Believing? On Midrash and the Mixing of Metaphors in John 6. Se Themelios (2002).

Gibson, Mel. Se Noonan, Peggy: Möte med Mel Gibson - Med tro, hopp och kärlek.

Gide, André: Den omoraliske (1902,1921,2011)

Gide, André: The God That Failed (1949)

Gierow, Arvid: En egendomlig skolform - växelundervisningen. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Gierow, Arvid: Modern uppfostran och undervisning. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Giertz, Bo (hovpredikant): Andlig renhållning (Jönköpings-Posten 1945-12-24)

Giertz, Bo: Apostlagärningarna (1980)

Giertz, Bo: Att tro som apostlarna (1978)

Giertz, Bo: Det blir ständigt värre. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Giertz, Bo: Evangelium enligt Johannes (1979)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Lukas (1979)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Markus (1978)

Giertz, Bo: Evangelium enligt Matteus (1978)

Giertz, Bo (hovpredikant): Fast mark under fötterna (Jönköpings-Posten 1946-01-02)

Giertz, Bo: Förrädaren. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Giertz, Bo (hovpredikant): I nöd och lust (Jönköpings-Posten 1945-12-22)

Giertz, Bo (hovpredikant): Inom eller utom äktenskapet? (Jönköpings-Posten 1945-12-12)

Giertz, Bo (hovpredikant): Rätt och orätt i sexuallivet (Jönköpings-Posten 1945-12-10)

Giertz, Bo: Stengrunden (1941,1986)

Giertz, Bo: Uppenbarelseboken (1980)

Giertz, Bo. Se också Bexell, Oloph: Bo Giertz och Svenska kyrkan.

Gierup, Bengt: Stiftskyrkans arbetsorgan. Se Skara stift i ord och bild.

Giesbrecht, Herbert: The Evangelist John's Conception of the Church as delineated in his Gospel. Se The Evangelical Quarterly (1986).

Gifford, George: A Discourse of the Subtill Practices of Devilles by Witches and Sorcerers (1587). Se Lyon, David: Folklig religion.

Gilbert, Douglas-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld (1982)

Gilbrant, Thoralf. Se Odeberg, Hugo-Gilbrant, Thoralf: Illustrerat Bibellexikon I-III.

Gillby, Johannes: Tiggarens hymn till ljuset. Se Vinterhälsning 1971.

Gillett, David: En fallen mänsklighet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Gillgren, Peter: Att minnas de döda. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Ginman, Harry: Bombkastaren från söder (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Ginsberg, Allen. Se Turner, Steve: Some notes from the Underground.

Gislén, Knut. Se Hallander, Märtha: Om Knut Gislén och G-kören - Några tidsbilder från 1800-talets slut och 1900-talets början. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Gitari, David: Den östafrikanska väckelsen. Se Kristen tro - en illustrerad handbok.

Gitari, David: Kyrkan och staten. Se Kristen tro - en illustrerad handbok.

Gjellerup, Karl: Kvarnen (1896,1926)

Gjør, Bolette Margrethe: Missionsbarnet (1892,1900). Bok nr 164 I Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Gladh, Bernice: Glimtar från mitt missionsarbete i Honduras. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Gladwin, John: Makt och maktlöshet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Glans, Kerstin: Min uppväxt i Hovslätt på 30- och 40-talet. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Glasswell, M.: The Relationship Between John and Mark. Se Journal for the Study of the New Testament (1983).

Gleason, Randall C.: The Old Testament Background of Rest in Hebrews 3:7-4:11. Se Bibliotheca Sacra (2000).

Glemme, Ingemar: Kyrkan, urmakaren och tidens gång i Kvenneberga. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Godet, F.: Kommentar till Johannes-evangeliet - Första delen (1863,1875,1878)

Goethe, Johann Wolfgang von: Andarnas sång över vattnen (1779,1789). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidanden (1774,1999)

Goethe, Johann Wolfgang von: Dikt och sanning I-III (1811-31;1932)

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust (1808); översättning Viktor Rydberg (1876-78,1975)

Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen (1774-1815,2011)

Goethe, Johann Wolfgang von: Prometheus (1774,1777,1785,1789,1848). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Goethe, Johann Wolfgang von Goethe: Sagan (1795,2011)

Goethe, Johann Wolfgang von: Sjöresa (1777,1789). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Goethe, Johann Wolfgang von: Vandrarens nattsång (1780,1815). Se Goethe, Johann Wolfgang von: Livskälla ur döden sprungen.

Gogol, Nikolaj: Aftnar på en lantgård nära Didanka I (1831). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.

Gogol, Nikolaj: Aftnar pö en lantgörd nära Didanka II (1832). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.

Gogol, Nikolaj: Arabesker (1835)

Gogol, Nikolaj: Döda själar (1842,1980)

Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar (1836). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser (1978)

Gogol, Nikolaj: Godsägare från den gamla goda tiden. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Gogol, Nikolaj: Hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev oense. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Gogol, Nikolaj: Julnatten. Se Aftnar pö en lantgörd nära Didanka II.

Gogol, Nikolaj: Kaleschen (1836). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Kappan (1842). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Midsommaraftonen. Se Gogol, Nikolaj: Aftnar på en lantgård nära Didanka I.

Gogol, Nikolaj: Mirgorod (1835). Se Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.

Gogol, Nikolaj: Nevskij prospekt (1835). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Näsan (1836,1985,1989)

Gogol, Nikolaj: Porträttet. Se Gogol, Nikolaj: Arabesker.

Gogol, Nikolaj: Taras Bulba (1835). Se Gogol, Nikolaj: En dåres anteckningar och andra berättelser.

Gogol, Nikolaj: Ukrainska noveller (1949)

Gogol, Nikolaj: Vij. Se Gogol, Nikolaj: Mirgorod.

Golding, William: Flugornas herre (1954,1959,2010)

Goldsmith, Martin: Judar och kristna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Goodland, Patrick: Dödsupplevelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Goppelt, Leonhard: Apostolic and Post-Apostolic Times (1970)

Gordimer, Nadine: Hedersgästen (1971,1977)

Gordon, Alasdair B.: The Fate of Judas According to Acts 1:18. Se The Evangelical Quarterly (1971).

Gording, Röl (= Peterson, Frithiof): Ismael Hagarson (1915,1918). Bok nr 20 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Gorkij, Maksim: Sången om stormfågeln (1901). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Gorringe, Tom: Numbers 13-14. Se The Expository Times (2006).

Gossner, Johannes: Andan af Jesu Christi lefwerne och lära; eller Nya Testamentet med förklaring och tillämpning. Tredje delen. (1859)

Gotmark, Ernst. Se Engdahl, Erland-Gotmark, Ernst. Se också Freij, Gösta-Gotmark, Ernst. Se vidare Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst.

Gould, Pat: Sommar med barnbarnen. Se Det Bästa juli 2003.

Goulder, Michael D.: From Ministry to Passion in John and Luke. See New Testament Studies (1983).

Goulder, Michael D.: Nicodemus. Se Scottish Journal of Theology (1991).

Goulder, Michael D.: Translation and Exegesis. Some reflections on the Swedish NT Translations of 1917 and 1981. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1992).

Goulding, Phil G.: Klassisk musik (1992,1994)

Grace Journal (1963,1968)

Grace Theological Journal (1981-1982,1985,1987)

Graham, Billy: Den Helige Ande (1978,1979)

Graham, Billy: Frid med Gud (1953,1968)

Graham, Billy: Hemligheten till lycka (1953,1956)

Grahn, C.V.: Kongobref från Kingoyi (Jönköpings-Posten 1903-02-25)

Grahn, C.W.: Kongobrev från Kingoyi (Jönköpings-Posten 1903-04-20)

Grahn, Daniel: Nya Dagen. Se Grundt(r)on.

Grahn, Wimar (pastor, Skillingaryd): Till tjänst för Jesus (Jönköpings-Posten 1985-03-30)

Granath, J.W.: Några minnen ur mitt framfarna liv. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Granberg, Gunilla: Bysmedens upprättelse. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Granberg, Gunnar: Den svenska kyrkan utanför landets gränser. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Granberg, Gunnar: Kyrkan och folktron. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Grane, Hillis: Bara en flicka (1912,1922). Bok nr 51 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Far och mor i Rosenhöga (1909,1919). Bok nr 34 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Konvaljebarnet. Se Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet.

Grane, Hillis: När de unga togo vid, första delen (1908,1911). Bok nr 160 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grane, Hillis: Mor Maj-Lenas gosse (1906,1920). Bok nr 25 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: När de unga togo vid, andra delen (1910,1911). Bok nr 162 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grane, Hillis: Petronella, Mary och skolfröken (1907,1922). Bok nr 31 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Petronellas stadsresa. Se Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet.

Grane, Hillis: Petronellas stadsresa och Konvaljebarnet (1906,1920). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Grane, Hillis: Sägner och berättelser (1915). Bok nr 70 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-årsbibliotek.

Granevik, Sigurd: Att vara barn och ung i Vaggeryd på 1910- och 1920-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Granevik, Sigurd: Några barndomsminnen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Granevik, Sigurd: Några personer vid min barndoms gator i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Granlid, Hans: För en ny gemenskap (1975)

Granlund, Erik: Vättern och landhöjningen - Kommer Jönköping att dränkas? Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1933.

Granmo, Albert: Eldbegängelsen (Jönköpings-Posten 1954-08-07)

Granmo, Albert: Helvetesläran och skolan (Jönköpings-Posten 1953-09-15)

Granmo, Albert: Historik över gångna tiders gästgiveri och skjutsstationer. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Granmo, Albert: Kyrkogården. Se Boken om Svenarum.

Granmo, Albert: ODE till en bonde. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Granmo, Albert: Redogörelse över Svenarums Hembygdsförenings 50-åriga verksamhet. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Granmo, Albert: Röster som tystnat talar ännu ... Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Granmo, Albert: Socknen Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Granmo, Albert: Svenarums kyrkklockor (Jönköpings-Posten 1950-02-10)

Granmo, Albert: Västra Njudungs skarpskytteförening. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Granmo, Siv: Något om det svenska gästgiveriet och Svenarums gästgivargård. Se Boken om Svenarum.

Granqvist, Ola (ungdomspastor i Bankeryds missionsförsamling): Vill du bli frisk? (Jönköpings-Posten 1998-01-30)

Granstrand, Sven. Se Teiffel, Yvonne: En spårvagnsfärd med Sven Granstrand.

Grant, Meg: Möte med Renée Zellweger i sitt rätta element. Se Det Bästa mars 2004.

Grant, Michael: Roman history from coins (1968)

Grant, Robert McQueen: The origin of the Fourth Gospel. Se Journal of Biblical Literature (1950).

Grass, Günter: Blecktrumman (1959,1961,1993,1999)

Grass, Günter: En invecklad historia (1995,1997)

Grate, Pontus: Auguste Renoir. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Fracisco de Zurbaran. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean-Baptiste Oudry. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean-Antoine Houdon. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grate, Pontus: Jean Marc-Nattier. Se Nationalmuseum Stockholm.

Grave, Elsa: Mothägring. Se Håkanson, Björn.

Gray, J.: The Day of Yahweh in Cultic Experience and Eschatological Prospect. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1974).

Greek Orthodox Theological Review (1985)

Greén, Hans: Brazil Jack på vit häst. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Greén, Hans: En lysande expo. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Green, Michael: Jag tror på den helige Ande (1976)

Green, Per (kontraktsadjunkt, Svenska kyrkan): Om kvinnosyn (Jönköpings-Posten 2003-01-31)

Greene, Graham: Den mänskliga faktorn (1978,1990)

Greene, Graham: Honorärkonsuln (1973,1975)

Greene, Graham: Makten och härligheten (1940,1946,1964)

Greene, Graham: Slutet på historien (1951,1978)

Greenway, Robert S.: Storstadsmission. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Grefberg, Hugo: Kyrkans jord. Se Skara stift i ord och bild.

Grefbäck, G.: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i fornkristen symbolik. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1950).

Gregorios, Paulos Mar: De ortodoxa familjerna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Gregorius av Nyssa: Mose liv (1991)

Gregory, James-Graham, Bob: Farväl Bafana - Nelson Mandela, min fånge, min vän (1996)

Greider, Göran: Jakobsbrevet (2004)

Grenholm, Ebba: Fredrika Bremer som resenär. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8

Griffiths, Michael C.: Kristen tro bland studerande ungdom. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Grigsby, Bruce: "If Any Man Thirsts . . . ". Observations on the Rabbinic Background of John 7:37-39. Se Biblica (1986).

Grigsby, Bruce: Washing in the Pool of Siloam - A Thematic Anticipation of the Johannine Cross. Se Novum Testamentum (1985).

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - Forntiden och medeltiden (1913). Bok nr 65a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1521-1611 (1914). Bok nr 64 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1611-1660 (1915). Bok nr 63 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1660-1709 (1916). Bok nr 62 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1709-1739 (1917). Bok nr 61 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1739-1772 (1920). Bok nr 60 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1772-1809 (1921). Bok nr 59 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grimberg, Carl: Svenska folkets underbara öden - 1809-1859 (1922). Bok nr 58 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Grip, Lars: Julhögtid. Se Småländsk Jul.

Gripe, Maria: Glasblåsarns barn (1964)

Gripenberg, Bertel: Ett ensamt skidspår. Se Lindell, Börje.

Groenewald, E.P.: The Christological meaning of John 20:31. Se Neotestamentica (1968).

Grossouw, William K.: A Note on John XIII 1-3. Se Novum Testamentum (1966).

Grubbs, Mark: Kyrka och stat under kyrkans historia. Se Biblicum 2001:3.

Grudem, Wayne: Christ Preaching Through Noah: 1 Peter 3:19-20 In the Light of Dominant Themes in Jewish Literature. Se Trinity Journal (1986).

Grundt(r)on – Lära och längtan i svensk pingstförkunnelse 2002 (2002)

Grundtvig, Svend: Gamle danske Minder i Folkemunde: Folkeaeventyr, Folkeviser, Folkesagn (1854). Se Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod.

Grundtvig, N.F.S.: Det er så yndigt at følges ad (1855). Se All Nordens lyrik.

Grundtvig, N.F.S.: Salme (omkring 1850). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Gruvberger, Nils: Bymarken för hundra år sedan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Grügiel-Adolfsson, Richard: De kommer från syd och öst - Invandrar- och flyktingarbete i Växjö stift. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Gränström, Gunvor: Min vän Kolar-Per. Se Det ska va' en smålänning.

Gräslund, Anne-Sofie: Frideborg och Katla och andra kristna kvinnor. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Gräslund, Anne-Sofie: Gamla Uppsala - templet och kyrkan. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Grönbaek, J.K.: Zur Frage der Eschatologie in der Verkündigung der Gerichtspropheten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1959).

Gudmundsgillets Årsbok 1930-2007 (1930-2007); 1930-1949 benämnd Mäster Gudmunds Gilles Årsbok.

Gudrunskvädet, Det första (900-1100). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Gudstjänstboken - Handbok för församlingarna i Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet (2005)

Guillou, Jan: Arvet efter Arn (2001)

Guillou, Jan: Ondskan (1981,1999)

Guillou, Jan: Riket vid vägens slut (2001,2002)

Guillou, Jan: Vägen till Jerusalem (1998,2007)

Guiness Rekordbok (1985)

Guinness-Taylor, Geraldine: Kvinnans arbete för kvinnan i Kina (1894). Bok nr 170 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Gulding, Bror G-n: En smålandspojkes upplevelser. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Gullander, Paul (f.d. missionspastor i Johannesburg, Sydafrika): Hedningarnas hopp (Jönköpings-Posten 1919-11-14)

Gullander, P(aul): Kristi klena hjords fara och trygghet (Jönköpings-Posten 1920-03-05)

Gullander, Paul: Nya födelsen såsom ett Guds andes verk (Jönköpings-Posten 1919-09-19)

Gullberg, Hjalmar: Bortom berg och mörka vatten. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Gullberg, Hjalmar: Han som hade ledigt. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Gullberg, Hjalmar: På mossans och gulmårans bädd. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Gullberg, Hjalmar: Sjön. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Gullberg, Hjalmar: Under stjärnor. Se Lindell, Börje.

Gunér, Tullan: Dagligt liv på 1700-talet. Se Jönköping 700 år.

Gunér, Tullan: Göta hovrätt 350 år. Se Jönköping 700 år.

Gunnarsson, Jan: Vattenkraftens betydelse för industrin utmed Österån. Se Mellan Hörån och Rasjön 1980.

Gunnarsson, O.: Tidens ansikte. Se Missionsförbundet 1924.

Gunnarsson, Sven-Olof: Träffpunkten som försvann. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Gunnarsson, Thorbjörn: Jag vill inte. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Gunnarsson, Tore-Oscarsson, Roland: Samtal om spännande, gemensam framtid. Se Soluppgången 1996.

Gunnarsson, Torsten: Anders Zorn. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: August Strindberg. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Bengt Nordenberg. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Johan Fredrik Höckert. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunnarsson, Torsten: Johan Tobias Sergel. Se Nationalmuseum Stockholm.

Gunter, Archibald Clavering: Det hemlighetsfulla Manila (1898,1899)

Guo, Moruo,: Marx inträder i Kong Zi-templet (1925). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Gurin, Sergej: En monolog om hur den helige Franciscus predikade för fåglarna. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Gustaf III: Tal till Rikets Ständer på rikssalen den 21 augusti 1772. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Gustaf (V)-Rydén, Värner: En allvarlig maning till Sveriges folk (Jönköpings-Posten 1917-12-19)

Gustafson, Emil. Se Abrahamsson, Stig: Emil Gustafson - en Guds profet.

Gustafson, G.A.: David Livingstone - Afrikas apostel (1910,1920). Bok nr 43a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Gustafson, Karl: Poststationen i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Gustafson, Martin: Vår högsta släktskap (Jönköpings-Posten 1943-07-16)

Gustafsson, Anna-Svea: Historiskt i ÖM's Afrikamission. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Gustafsson, Astrid: 100 dagar i Kongo (1956)

Gustafsson, Axel: Livsbilder 1-3 (1983-1985)

Gustafsson, Axia (Värnamo, missionär i Svenska Alliansmissionen): Har Du råd till ett offer? (Jönköpings-Posten 1984-09-12)

Gustafsson, Axia: Hur har det gått sedan? Se Soluppgången 1960.

Gustafsson, Axia: 'Min barndoms Afrika' - verkligheten. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Gustafsson, Axia: Phumelela missionsskola. Se Soluppgången 1969.

Gustafsson, Bengt-Peterson, Luther: Veteranerna berättar. Se Soluppgången 1955.

Gustafsson, Bengt: Se också Zimmergren, Verner: Hemma hos Bengt Gustafsson.

Gustafsson, Berndt: Baptismen (Jönköpings-Posten 1956-01-19)

Gustafsson, Berndt: En ström av glädje och visshet. Se Hofgren, Allan.

Gustafsson, Berndt: Frikyrkobröder (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Gustafsson, Berndt: Gammalkyrkligheten (Jönköpings-Posten 1956-09-26)

Gustafsson, Berndt: Gunnar Svensson, vatteningenjör (1972)

Gustafsson, Berndt: Katolicismens avveckling. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Gustafsson, Berndt: Kyrkan och klosterväsendet under högmedeltiden. Se Carlsson, Sten- Rosén, Jerker: Den svenska historien 2

Gustafsson, Berndt: Kyrkan och samhället. Se Växjö stift i ord och bild.

Gustafsson, Berndt: Kyrkligt liv och skola under tidigare vasatiden. Se Carlsson, Sten- Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Gustafsson, Berndt: Laestadianismen (Jönköpings-Posten 1956-08-01)

Gustafsson, Berndt: Nordöstringarna (Jönköpings-Posten 1956-05-26)

Gustafsson, Berndt: Nya vägar inom bibelforskningen (Jönköpings-Posten 1945-01-30)

Gustafsson, Berndt: Pingströrelsen (Jönköpings-Posten 1956-12-29)

Gustafsson, Berndt (docent): Presbyterianismen (Jönköpings-Posten 1956-12-13)

Gustafsson, Berndt: Svensk Kyrkohistoria (1983)

Gustafsson, Berndt: Svenska Missionsförbundet (Jönköpings-Posten 1956-06-28)

Gustafsson, Berndt: Världsbaptismen (Jönköpings-Posten 1956-10-22)

Gustafsson, Bo (församlingsassistent, Jönköping): Att samtala med Gud (Jönköpings-Posten 1983-05-06)

Gustafsson, David (I): Evangelist-Jul. Se Småländsk Jul.

Gustafsson, David (II): Över öknar och berg. Se Missionsförbundet 1924.

Gustafsson, Enar: Första storsöndagen. Se Tofterydsbygden (1945).

Gustafsson, Georg (I): Handelsträdgårdar i Jönköping med omnejd. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Gustafsson, Georg (I): M P Andersén - en föregångsman inom svensk trädgårdsodling. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Gustafsson, Georg (pastor) (II): Guds ord är ledstjärnan (Jönköpings-Posten 1959-12-31)

Gustafsson, Georg (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Jönköping)(II): Jesus besegrar sjukdom (Jönköpings-Posten 1958-01-25)

Gustafsson, Georg (II). Se också Lundgren, Ivar: Georg - Revolutionären.

Gustafsson, Inga: Bjurbäcks kyrkliga syförenings historia. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Gustafsson, Ingmar: Tro på villovägar - Om Jehovas Vittnen, TM och Scientology-kyrkan (1975)

Gustafsson, Jan: Sydafrikas ungdom - en generation vid en korsväg. Se Soluppgången 1977.

Gustafsson, Johan: Advent. Se Missionsförbundet 1924.

Gustafsson, Johan: Bibelberättelser för söndagsskolan och hemmet (1946)

Gustafsson, Josef: Gammalläsarna i Småland. Se Åberg, Göran: Växjö stift i historia och nutid.

Gustafsson, Josef: Gammalläsarna i Småland (II). Se Växjö stift i ord och bild.

Gustafsson, Karl: Gärahovs gård för hundra år sedan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976

Gustafsson, Karl G.: Det kyrkliga musiklivet. Se Skara stift i ord och bild.

Gustafsson, Lars: Kinesisk höst (1978)

Gustafsson, Lars: Veduta. Se Håkanson, Björn.

Gustafsson, Magnus: Vare underviste i rudimentus musicae. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en smäländsk resa

Gustafsson, Nath.: Byledarekursen. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Gustafsson, Nath.: Kom och sjung med oss. Se Soluppgången 1966.

Gustafsson, Nath.: Vår nya kyrkoorganisation i Indien. Se Soluppgången 1954.

Gustafsson, Olle: Munksjöflottan. Se Gudmundsgillets Årsbok 2006.

Gustafsson, Oscar/Oskar: Kungssången i Guds rike. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Gustafsson, Sonia: Kvinnoliv i efterkrigstidens Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Gustafsson, Sven: Folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Norrahammars köping 1943-1970. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustafsson, Sven: Norrahammars kyrka. En berättelse om dess tillkomst. (2002) Se Tabergs Bergslag XX.

Gustafsson, Sylvia och Ragnar: Bed för Indien (1944). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar.

Gustavson: Helmer: Sockenkyrkan som skriftdokument. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Gustavsson, Berit: Gravkummel. Se Tofterydsbygden (1945).

Gustavsson, Erik: Från a som i apa till dagsedel. Se Småländska skolminnen.

Gustavsson, Erik: Karla. Se Kvinnor i Småland.

Gustavsson, Gunnar: Mina förväntningar inför 80-talet. Soluppgången 1979.

Gustavsson, Gustav: Våra möjligheter och Guds. Se Soluppgången 1967.

Gustavsson, Jeanette: "Att supa tobak vid Smedjegatan" - kritpipor från utgrävningen i kvarteret Apeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Gustavsson, John: Domarringar - verklighet och fantasi. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Gustavsson, John: Finnvedens kontakter utåt under förhistorisk tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Gustavsson, John: Några funderingar kring skeppssättningars och treuddars datering. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Gustavsson, John: När vikingarna högg i sten. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Gustavsson, John: Om några konflikter i medeltidens Finnveden och Sverige. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Gustavsson, John: Tidig järnutvinning i Finnveden. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Gustavsson, John: Vikingatåg och ledungsfärd i Finnveden. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Gustavsson, Lennart: Bergstinget och forskningen. Se Tabergs Bergslag XI.

Gustavsson, Lennart: Bråtaplåstret. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Byordning för Sandseryds kyrkby. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Eckersholm - ett bruk under Tabergs Bergslag. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Gustavsson, Lennart: Gäte smed. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Hargeböndernas råbockar. Se Tabergs Bergslag XIV.

Gustavsson, Lennart: Hembygdsfäreningen (i Taberg) 50 år. Se Tabergs Bergslag XII.

Gustavsson, Lennart: Inventering av färhistoriska platser i tabergstrakten. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Järnbruken kring Taberg - del 1. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Järnbruken kring Taberg - del 2. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Järnhanteringen kring Taberg. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Livet i Månsarps kyrkby. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Gustavsson, Lennart: Något om Sandseryds ryttare. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Rapport från Bergstinget. Se Tabergs Bergslag XII.

Gustavsson, Lennart: Rättegångarna kring kyrkoherde Jacob Sjölin i Sandseryd. Se Tabergs Bergslag XX.

Gustavsson, Lennart: Sjöhults och Porteshults byar. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Skräddaren i Månsarp 1906-1937. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Slutstriden om Taberg. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Spånbergarna och det tidiga Norrahammar. Se Tabergs Bergslag XV.

Gustavsson, Lennart: Sven Ingemarsson - Flahultarn. Se Tabergs Bergslag XIX.

Gustavsson, Lennart: Säteriet Hällstorp. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Tabergsfrågan. Se Tabergs Bergslag XIII.

Gustavsson, Lennart: Tandläkaren i Månsarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Gustavsson, Lennart: Torp och backstugor på Tahe-Målön. Se Tabergs Bergslag XVII.

Gustavsson, Lennart: Vart släktforskning kan leda. Se Tabergs Bergslag XXI.

Gustavsson, Lennart: Vägnätet i tabergstrakten under forntiden samt något om malmtransporter och masugnskörslor. Se Tabergs Bergslag 1991.

Gustavsson, Lennart. Se också Fernström, Hjalmar-Fernström, Siv-Gustavsson, Lennart: Hotell och pensionat i Smålands Taberg.

Gustavsson, Paul: Pastorn har ordet (Församlingsblad för Norrahammars Frikyrkoförsamling sept - nov 1994)

Gustavsson, Per: Småländska sagor (2005)

Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland (1996)

Gustavsson, Rune: Att leva på tio tunnland (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Gustavsson, Rune (II) (fabrikör, Aneby): Förvaltning av kapital (Jönköpings-Posten 1971-10-23)

Gustavsson, Sigurd: Likt en vårflod. Se Hofgren, Allan.

Gustavsson, Stefan: Gör som Gud – bli människa (2006)

Gustavsson, Stefan: Kristen på goda grunder (1997)

Guthrie, Donald: Galatians (1973,1981)

Guthrie, Donald: The Importance of Signs in the Fourth Gospel. Se Vox Evangelica (1967).

Guthrie, Donald: The Lamb in the Structure of the Book of Revelation. Se Vox Evangelica (1981).

Gyllander, Hugo: Sanningen. Se Bohman, Pontus.

Gyllenberg, R.: Intåget i Jerusalem och Johannesevangeliets uppbyggnad. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977).

Gyllenberg, R.: Johannesevangeliet som historisk källa. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1978).

Gårdlund, Torsten: Industrialismens samhälle (1942)

Gårsjö, Kerstin (sammanställare): Glädjens hemlighet - Tänkvärt om kända bibelord (1985)

Gällnö, Ingemar (pastor, Jönköpings baptistförsamling): Det andra advent (Jönköpings-Posten 1958-12-05)

Gärtner, Bertil: Apokryferna till Nya Testamentet (1972)

Gärtner, B.E. (Bertil): Den historiske Jesus och trons Kristus. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Gärtner, B.E. (Bertil): Judas Iskariot. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1956).

Gärtner, B.E. (Bertil): Vilken karaktär hade Jesu sista måltid? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Gärtner, B.E. (Bertil): Work in the New Testament. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1961).

Göransson, Harald: Musiken under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Göteborgs Handelstidning 1857-61,1868-76,1888. Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen). I fråga om sidhänvisningar till följande av Rydbergs skrifter: Modersmålets litteratur i skolorna, Nordisk språkodling, Fornnordiskt, Om förnamn i allmänhet och de nordiska i synnerhet, se Göteborgs Handels(- och Sjöfarts)tidning 1861,1871-72,1874.

Göteborgs Handels- (och Sjöfarts)tidning 1861,1871-73,1874. Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur. Se också kommentar till Göteborgs Handelstidning.

Göteborgs Handelstidnings Veckoblad 1859. Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Göteborgs Nyare Hanels- och Sjöfartstidning (1858)

Götestam, Freddy: Hon gestaltade evangeliet. Se Sollerman, Samuel: Ida Andersson - en glädjens budbärarinna.

Göth, Einar (kyrkoadjunkt, Jönköping): Kristi kyrkobön (Jönköpings-Posten 1960-05-27)

Göth, J.A.: Bokens århundrade (1943). Se Småländska skolminnen.

Göth, J.A.: Husförhöret. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, J.A.: Raskens Zenobia. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, J.A.: Sven i Ökhagen. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Göth, Renée: Kaffebordet i Järnboda. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Göthberg, Augusta: Kinabref från Hankow (Jönköpings-Posten 1902-07-23)

H-n, E.: Lulu (1912,1919). Bok nr 52 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Haag, Gustav: Björksäter - 25 år som SAU:s ungdomsgård. Se Soluppgången 1969.

Haag, Gustav: Helig offertjänst. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Haag, Gustav: Med blicken mot framtiden. Se Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud.

Haag, Gustav: När glädjebudbäraren kommer. Se Soluppgången 1958.

Haag, Gustav (distriktsföreståndare, Furusjö): Tröst för de oroliga (Jönköpings-Posten 1969-04-26)

Haag, Gustav: Ungdomsgården Björksäter 10 år i ungdomens tjänst. Se Soluppgången 1954.

Habermas, Jürgen: Frihet och determinism (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Förpolitiska grundvalar för den demokratiska rättsstaten? (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Kulturell likabehandling och den postmoderna liberalismens gränser (2003). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion (2005,2007)

Habermas, Jürgen: Offentligt rum och politisk offentlighet - Två tankemotivs rötter i en livshistoria (2004). Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen: Religion i offentligheten. Kognitiva förutsättningar för religiösa och sekulära medborgares offentliga förnuftsbruk. Se Habermas, Jürgen: Mellan naturalism och religion.

Habermas, Jürgen. Se också Lantz, Göran: En diskussion: Om filosofin, Habermas och den kritiska teologin.

Hadenius, Stig: Vem var Folke Bernadotte? (2007)

Haedge, Greta. Se Freij, Gösta: Människor i närbild.

Haettner Aurelius, Eva: Självbiografier och dagböcker. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Hafemann, Scott: Eschatology and Ethics: The Future of Israel and the Nations in Romans 15:1-13. Se Tyndale Bulletin (2000).

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: Den svenska sjömakten grundlägges. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: En ny glansperiod inom sjöväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Hafström, Georg-Börjeson, Hjalmar: Flotta och sjöfart. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Hafström, Klas. Se Gustavsson, Lennart: Tandläkaren i Månsarp.

Hagberg, Knut: Missnöjets skiftningar. En ny tid förberedes. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Hagberg, Marie-Louise (kontraktsprost, Skärstad): Ljus och värme (Jönköpings-Posten 2002-06-21)

Hagberg, S.E.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Hagberg, S.E.: Något om förhållandet emellan den inre och yttre missionen. Se Soluppgången. Julkalender för 1918.

Hagberg, S.E.: Till hvem skola vi gå? Se Det bästa jag vet om Jesus.

Hagelin, Gösta: Ord att leva på (1959,1960)

Hagen, Odd (biskop, Metodistkyrkan): Livsförvandlande tro (Jönköpings-Posten 1962-01-20)

Hagen, Odd: Några intryck från Evanston (Jönköpings-Posten 1954-09-10)

Hagen, Odd: Vad är en människa? (Jönköpings-Posten 1946-11-27)

Hagliden, Stig: Det innersta. Se Håkanson, Björn.

Haglund, Oscar: Bibeln och vår tid (Jönköpings-Posten 1935-04-13)

Haglund, Oscar. Se också Menzies, Stephen-Haglund, Oscar: Handbok för resan från döden till livet.

Hagner, Donald A.: De apostoliska fäderna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Hagner, Donald A.: Justinus Martyren och apologeterna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Hagner, Johan: Armodets folk i ett naturens paradis. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hagner, Johan: Från Oljebergets horisont. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Hagner, Johan: "Från sagolandet Indien". Se Soluppgången - På konungens bud 1938.

Hagner, Johan: Herren Jesu offergärning. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Hagner, Johan: Kristus - vår förlossning. Se Stiftelsens Korrespondensinstitut: Trons liv.

Hagstrand, Magda: Röret - ett bergsmans- och kronohemmans historia. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hagstrand, Stina: Om seder och bruk för längesen. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst: Människor i närbild: Johan Karlsson. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Hagström, Jonas. Se Svensson, Bo-Hagström, Jonas.

Hajek, Jiri: Strävan efter respekt för de mänskliga rättigheterna som samhällelig framstegsfaktor (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Hall, Michael: Gilbert Tuhabonye springer för livet. Se Det Bästa maj 2004.

Hall, Newman: Kom till Jesus! (1848,1902). Bok nr 141c i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hallander, Märta: Om julförberedelser och jultraditioner inom min familj. 1. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Hallander, Märtha: Om Knut Gislén och G-kören - Några tidsbilder från 1800-talets slut och 1900-talets början. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Hallberg, Peter: Fornnordisk religion och världsbild. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1

Hallbjörner, Sture: Livets källa - En konfirmandbok (1985)

Hallbäck, Sven Axel: Om ödekyrkor och ödekyrkogårdar. Se Växjö stift i ord och bild.

Halldén, Sören: Universum, döden och den logiska analysen (1961,1984)

Halldorf, Christina: Föräldraskap. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Halldorf, Christina: Älska och vara älskad. Se Vardagsord.

Halldorf, Joel: Lewis brev - Urval ur Lewi Pethrus korrespondens (2007)

Halldorf, Peter: Andens folk (2006)

Halldorf, Peter: Dårarnas längtan (1991)

Halldorf, Peter: En ny ungdomsrörelse. Se Soluppgången 1988.

Halldorf, Peter: Gå ut i strid – Kampskrift för lärjungar (1987)

Halldorf, Peter: "I en död som hans" - Dopet som lärjungaskapets livsmönster. Se Grundt(r)on.

Halldorf, Peter: Omvändelse. Se Vardagsord.

Halldorf, Peter: Öppning. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:2; 2005:4.

Hallebo, Hans: En såningsman gick för att så (1971; dikter skrivna under 1960-talet)

Hallén, Harald. Se Claesson, Urban: Harald Hallén.

Hallenberg, Aron: Strövtåg i Leningrad (Jönköpings-Posten 1956-08-04)

Hallesby, O.: En andefylld kristen. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Hallesby, O.: En konung utan like (Jönköpings-Posten 1939-12-01)

Hallesby, O.: Från bönens värld (1927,1964)

Hallesby, O.: Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1922-04-21)

Hallesby, O.: Guds välsignelse gör rik (Jönköpings-Posten 1925-01-30)

Hallesby, O.: Jesu återkomst (Jönköpings-Posten 1925-12-18)

Hallesby, O.: Ljusa framtidsutsikter i en mörk tid (1949,1950)

Hallgren, Sive: "Mäster Palm" i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Hallgren, Sive: När Jönköpings arbetare bildade ring. Se Gudmundsgillets Årsbok (1966-)1968.

Hallgren, Sive: När socialismen kom till Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1962-1963.

Hallgrimsson, Jonas: Rejsen endt (1845). Se All Nordens lyrik.

Halliday, Jon. Se Chang, Jung-Halliday, Jon: Mao - Den sanna historien.

Hallin, Lillemor: Om gåvan att leva ogift. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hallin, Lillemor: Ösa ur varandras källor. Se Vardagsord.

Hallingberg, Gunnar: Kyrkor och samfund i etermediernas tid. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Hallingberg, Gunnar: Viktor Rydberg och tidens gång. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Hallman, Nils: Stjärnfolket - Om en utvald generation. Se Grundt(r)on.

Hallowell, John: "In my day we all had faces". Se Life Atlantic, The Magazine 10 juni 1968.

Hallqvist, Anders-Westblom, Per: Viktiga händelser i Baptistsamfundets historia. Se Tro Frihet Gemenskap.

Hallqvist, Britt G.: Herdaminnen och barnasinnen (1995)

Hallqvist, Britt G.: Små saker. Se Bohman, Pontus.

Hallqvist, Ingvar: Soldattorpen. Se Ölsremma - en liten gränssocken vid Komosse.

Hallqvist, Sten: Vägledaren Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Hallström, Björn: Jag trodde på Stalin (1952)

Halpern, Baruch: Why Manasseh is blamed for the Babylonian Exile: the Evolution of a Biblical Tradition. Se Vetus Testamentum (1998).

Haltiner Nordström, Susanne. Se Pettersson, Claes-Haltiner Nordström, Susanne: En stad i vatten.

Hamilton, C.J.: Karusellen (1918). Bok nr 66 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hamlin, Bertil: Filadelfia i Skillingaryd. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Hammar, Inger: Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet - Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Hammar, KG (Karl Gustav): Ecce homo - efter två tusen år (2000)

Hammar, Wilh. (pastor): Fullkomlig frälsning (Jönköpings-Posten 1919-05-16)

Hammarberg, Bertil (kyrkoherde, Norahammar): Stolsben, räkning och Gud (Jönköpings-Posten 1971-08-21)

Hammarskjöld, Dag: Vägmärken (1963). Se också Svegfors, Mats.

Hammarsten, Fredrik: Den eviga livskällan (Jönköpings-Posten 1939-05-26)

Hammarsten, Fredrik: Ett konungsligt prästerskap (Jönköpings-Posten 1926-11-12)

Hammarsten, Fredrik: Herrens namn (Jönköpings-Posten 1908-04-02)

Hammarsten, Fredrik: Sådd på Guds åker - Predikningar Första årgången (1904,1925)

Hammarström, Ebba: Aténarens dotter - Berättelse från fjärde århundradet (1910). Bok nr 41 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Hammer, Raymond: Begrepp i hinduismen. Se Världens religioner.

Hammer, Raymond: Den eviga läran: Hinduismen. Se Världens religioner.

Hammer, Raymond: Rötter: Den hinduiska religionens utveckling. Se Världens religioner.

Hammerich, Fr.: "De episk-kristelige Oldqvad hos de gotiske Folk" (1873). Se Rydberg, Viktor: Skalden Kadmon och Ruthwell-korset.

Hampson, Norman: The Enlightenment (1968)

Hamrén, Olof: "Den samling av hederligt folk, som å denna orten sig uppehålla". Se Hamrén, Olof: Reseberättelser från södra Sverige 1742.

Hamrén, Olof: Reseberättelser från södra Sverige 1742 (1742). Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Hamrin, Agne: Den moderna antisemitismen (Jönköpings-Posten 1935-07-05)

Hamrin, Agne: En liten stad (1931)

Hamrin, Agne: I fascismens Europa (1979). Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Hamrin, Yngve: "Det skapades en andlig situation ..." (Jönköpings-Posten 1936-10-06)

Hamrin, Yngve ("Präntaren II"): Gilleskrönika 1935-1937. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935-1937.

Hamrin, Yngve: Med vida gränser (Jönköpings-Posten 1953-10-17)

Hamsun, Knut: Markens gröda (1917,1953)

Hamsun, Knut: Svält (1890,2007)

Handbok för kyrkligt juniorarbete (red. Carl-Åke Söderberg) (1956)

Hanell, Krister. Se Persson (P:n) Nilsson, Martin-Hanell, Krister: Forntidens historia.

Hanna, William: Passionsweckan (1866,1882). Bok nr 158 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hansen, Steven E.: Forgiving and Retaining Sin: A Study of the Text and Context of John 20:23. Se Horizons in Biblical Theology (1997).

Hansén, Sven-Olof: En minnesrik skolresa. Se Soluppgången 1963.

Hanson, Anthony T.: The Old Testament Background to the Raizing of Lazarus. Se Texte und Untersuchungen (1973).

Hanson, Anthony T.: The Use of the Old Testament in the Pastoral Epistles. Se Irish Biblical Studies (1981).

Hansson, Eva Christina: Storskifte och laga skifte i Ljungberg Östergård. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Hansson, Karl-Johan: Kyrkan i framtiden. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Hansson, Ola: Allting gott. Se Hansson, Ola: Dikter.

Hansson, Ola: Dikter (1884). Se Hansson, Ola: Lyrik och essäer.

Hansson, Ola: (Ur) Hembygdsvisor. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Hansson, Ola: Lyrik och essäer (1997)

Hansson, Ola: Psyche. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Hansson, Ola: Oktoberskymning. Se Håkanson, Björn.

Hansson, Sigfrid: Ur skomakareyrkets historia - En studie över skråväsendet (1919)

Hansson, Solveig: Enhet och mångfald. Se Vardagsord.

Hansson, Solveig: Vilket herrans väder! Se Vardagsord.

Hansson, Stina: Konstens regler och hjärtats bud. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Hanzén, Arne (pastor, Kulltorp): Ett glädjens budskap (Jönköpings-Posten 1962-02-03)

Haqui, Yahya: De fattigas moder. Se Haqui, Yahya: Umm Hashims lampa.

Haqui, Yahya: Umm Hashims lampa (1944). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Harder, Keith: Allting gemensamt. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Hardy, Thomas: Hemkomsten (1878,1943)

Hardy, Thomas: Tess av d'Urberville (1891,1959)

Harley, David: Det utvalda folket: Judendomen. Se Världens religioner.

Harper, Michael: Förnyelse i den heliga Anden. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Harris, Peter: Skapelsens förvaltare. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Harrison, Dick: Den politiska kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Harrison, Dick: Förrädaren, skökan och självmördaren (2005)

Harrison, Dick: Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige (2002)

Harrison, Dick: Krigarnas och helgonens tid - Västeuropas historia 400-800 e.Kr. (1999)

Harrison, Everett F.: Historical Problems in the Fourth Gospel. Se Bibliotheca Sacra (1959).

Harrison, George. Se Martin, Sir George: George Harrison - En äkta Beatle.

Harriss, Joseph A.: Marc Chagall - Med en ängel i huvudet. Se Det Bästa juni 2004.

Hart, Ian: Genesis 1:1 - 2:3 as a Prologue to the Book of Genesis. Se Tyndale Bulletin (1995).

Hartfeld, Hermann: Trots KGB (1976,1978)

Hartin, P.J.: Remain in me (John 15:5). The foundation of the ethical and its consequenses in the farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Hartin, P.J.: The role of Peter in the Fourth Gospel. Se Neotestamentica (1990).

Hartman, Karin: Handen och lågan (1952)

Hartman, Lars: Att tolka eskatologiska texter. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995).

Hartman, Lars: "He spoke of the Temple of His body" (Jn 2:13-22). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Hartman, Lars: Kolosserbrevet (1985)

Hartman, Lars: Liknelser om det förlorade. Se Hartman: Ur Nya testamentet.

Hartman, Lars: Nytestamentlig isagogik. Se Gerhardsson, Birger (red.): En bok om Nya testamentet.

Hartman, Lars: Obligatory Baptism - but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1994).

Hartman, Lars: Psychae - "själ". Att läsa Septuaginta som grekisk text. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2005).

Hartman, Lars: Ur Markusevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Hartman, Lars: Ur Nya testamentet – Kommentarer till valda texter (1970,1972,1985) Se också Gerhardsson-Hartman-Larsson

Hartman, Lars-Kieffer, René-Olsson, Birger: Ur Johannesevangeliet. Se Hartman: Ur Nya testamentet.

Hartman, Olov: Brusande våg (1959)

Hartman, Olov: Denna onda tid. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Hartman, Olov: Död med förhinder (1948)

Hartman, Olov: Klartecken (1977)

Hartmann, Eduard von. Se Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen.

Hartvigsson, Sven-Gunnar (pastor, Tenhult): Störst är att vara liten (Jönköpings-Posten 1976-12-17)

Harvard Theological Review (1962,1966,1996)

Harviainen, T.: Finsk nyöversättning av Bibeln. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Haslam, William: Dock icke jag (188?,1888). (Fortsättning av boken "Från Död till Lif"). Bok nr 101 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Haslam, William: Från Död till Lif (1880,1900). Bok nr 93 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hason, K.C.: Blood and Purity in Leviticus and Revelation. Se Listening: Journal of Religion and Culture (1993).

Hasse, Nils: Brödupproret. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Hasselberg, Gudmar. Se Alving, Hjalmar-Hasselberg, Gudmar: Svensk litteraturhistoria.

Hasselberg-Pauli, Clara. Se Böhn-Jullander, Ingrid: Clara Hasselberg-Pauli berättar om sitt liv.

Hatina, Thomas R.: John 20:22 in Its Eschatological Context: Promise or Fulfillment? Se Biblica (1993).

Hauch, Carsten: Plejaderne ved midnat (1861). Se All Nordens lyrik.

Hauge, Alfred: En Guds vandringsman – Hans Nielsen Hauge (1947)

Hauge, Hans Nielsen. Se Bull, Jacob B. samt Hauge, Alfred.

Haugwitz, F.A. Se Wikner, Gustaf: Möbelsnickeriet i Jönköping på 1880-talet.

Hauptmanm, Gerhart: Väfvarne - skådespel från 1840-talet (1892,1899)

Havamal (omkring år 900?). Se Ett solvarv.

Havel, Vaclav: De maktlösas makt (1978). Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Havel, Vaclav: Tal vid Europarådets parlamentariska församling 1990-05-10 i Strasbourg (1990). Se Havel, Vachlav: Vårt nya Europa.

Havel, Vaclav: Tal vid president Richard von Weizsäckers besök i Prag 1990-03-15 (1990). Se Havel, Vachlav: Vårt nya Europa.

Havel, Vaclav: Vårt nya Europa (1990)

Havlidasagan: Bröllopet på Reykjaholar (1200-talets senare del). Se Vikingahistorier.

Hawkin, David J.: Orthodoxy and Heresy in John 10:1-21 and 15:1-17. Se The Evangelical Quarterly (1975).

Hawkin, David J.: The Johannine Concept of Truth and Its Implications for a Technological Society. Se The Evangelical Quarterly (1987).

Hayward, C.T.R.: The Holy Name of the God of Moses and the Prologue of St. John's Gospel. Se New Testament Studies (1978).

Hazard, Paul: The European Mind, the Critical Years, 1680-1715 (1935)

Hazén, J.G.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Heaney, Seamus: Ett vykort från Island. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Fältarbete (1979,1986)

Heaney, Seamus: Hagel. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Hagtornslyktan (1987,1988)

Heaney, Seamus: In Memoriam: Robert Fitzgerald. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Heaney, Seamus: Triptyk. Se Heaney, Seamus: Fältarbete.

Heaney, Seamus: Två snabba anteckningar. Se Heaney, Seamus: Hagtornslyktan.

Hearn, Walter R.: Utvecklingsdebatten fortsätter. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Heaton, Herbert: Economic History of Europe (1936,1948)

Hebrew Union College Annual (1968)

Heckscher, Eli (F.): Om svenska folkets näringskällor under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Heckscher, Eli F.: Svensk arbete och liv (1941,1957,1960)

Heckscher, Gunnar: En fullmyndig medborgare. Se Svenska landskommunernas förbund.

Heckscher, Gunnar: Nationell och internationell författningsdebatt 1809 och tidigare (1960). Se Kring 1809.

Hector, Ingvar (pastor, Hjelmserydsstiftelsen): Inför Sanningens Ande (Jönköpings-Posten 1966-05-28)

Hed, Kerstin: Hembygdens sång (1937?) Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Hed, Kerstin: Ljuslängtan. Se Bohman, Pontus.

Hedberg, Enok: Den yttre missionens återverkan på den missionerande församlingen och kristendomen i stort (Jönköpings-Posten 1910-09-06, 1910-09-08 och 1910-09-10)

Hedberg, Enok: Krogen förvandlad till missionsstation. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Hedberg, Gösta: Morgondagens SMF. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hedberg, Gösta: Samtal om frälsningen (1955)

Hedberg, Gösta: Är kyrkan öppen? (1965)

Hedberg, Helene: "Vår Nikodemus". Se Soluppgången 1956.

Hedberg, Johannes: Åren i Vaggeryd 1920-1923. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1993.

Hedberg, Mait: Älskad (1984)

Hede, Sam.: Huru vi fingo fira julen vid Londe. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Andens kraft. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hedegård, David: Antikrist (Jönköpings-Posten 1943-10-02)

Hedegård, David: Att tro på Bibeln (1955)

Hedegård, David: De heliga martyrer. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hedegård, David: De nyare papyrusfynden och Nya testamentet (Jönköpings-Posten 1938-10-13)

Hedegård, David: Den trånga porten. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hedegård, David: Evangeliernas historiska värde (Jönköpings-Posten 1950-01-31)

Hedegård, David: Femte budet gäller än (Jönköpings-Posten 1952-10-25)

Hedegård, David: Folkskolans nya kristendomsböcker (Jönköpings-Posten 1955-11-30)

Hedegård, David: Glädjen i Nya testamentet. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Hedegård, David: Glädjens brev (1941-42,1975)

Hedegård, David: Guds plan för ditt liv. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Hedegård, David: Hur förstå Uppenbarelseboken? (Jönköpings-Posten 1943-09-21)

Hedegård, David: Hur man blir en verklig kristen (1942,1948)

Hedegård, David: Jehovas vittnen (Jönköpings-Posten 1951-04-20)

Hedegård, David: John Henry Jowett - En nådens predikare. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Kampen för tron. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Hedegård, David: Kristendomen och kriget (Jönköpings-Posten 1940-01-15)

Hedegård, David: Martyrtider (Jönköpings-Posten 1952-09-19)

Hedegård, David: Mot undergången (Jönköpings-Posten 1953-02-07)

Hedegård, David: Nya Testamentet på vår tids språk (1966)

Hedegård, David: Ordet blev kött. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Hedegård, David: Pingstens budskap (Jönköpings-Posten 1944-05-27)

Hedegård, David: Se, Han kommer. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Hedegård, David (rektor): Skola vi vakna? (Jönköpings-Posten 1943-09-25)

Hedegård, David: "Slaveri under bibeln" (Jönköpings-Posten 1948-06-25)

Hedegård, David: Tankar inför Kristens Resa. Se Missionsförbundet 1924.

Hedegård, David: Ungdomen och bibeln. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Hedegård, David: Vad är kristendom? (Jönköpings-Posten 1943-04-06)

Hedegård, David. Se också Erlandsson, S.-Danell G.A.-Hedegård, D. samt Saarisalo, Aapeli-Hedegård, David

Hedemann-Gade, Hakon: Den bildande konsten i nya spår. Landskapsmåleriet får betydelse. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Hedenblad, Eric: Norrahammars Bruks disponent skriver till sin chef Gustaf Tham i Huskvarna (1920). Se Gustafsson, Sven: Norrahammars kyrka. En berättelse om dess tillkomst.

Hedenius, Ingemar: Tro och vetande (1949)

Hedenstierna, Alfred: Fideikommissarien till Halleborg: berättelser, skisser och humoresker (1895). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Hedenstierna, Alfred: Hvad konduktören berättade. Se Hedenstierna, Alfred: Fideikommissarien till Halleborg.

Hedfors, Hjalmar: En gammal latinlektor (1945). Se Gudmundgillets Årsbok 1993.

Hedfors, Märta: Promenad under uppsikt för flickskoleelev. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Hedfors, Valdemar: Barndomsår på Åsens gård. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Hedfors, Valdemar. Se också Ydrefelt, Agne: Valdemar Hedfors - fotograf och föreläsare.

Hedin, Sten-Gunnar: Ett möte för två. Se Grundt(r)on.

Hedin, Sten-Gunnar: Pingst - fria församlingar i samverkan. Se Se Grundt(r)on.

Hedkvist, Ejnar: Släkten Sager och dess fantastiska historia (1977). Se Allwood, Martin-Samuelsson, Arne: Ryfors - En kavalkad om ett bruk. Alternativt se Smålands Folkblad 1977.

Hedkvist, Stefan: Johannes 5:1-14 - renlärighet och lyhördhet för människor i nöd. Se Biblicum 2007:3.

Hedlund, Annelie: Sluta bråka om pengar. Se Det Bästa oktober 2003.

Hedlund, John: Anonym kristendom (Jönköpings-Posten 1954-10-01)

Hedlund, John: Behöver Gud reklam? (Jönköpings-Posten 1956-02-01)

Hedlund, John: För Guds skull (1982)

Hedlund, John (pastor): Guds kallelse - ditt svar (Jönköpings-Posten 1971-08-28)

Hedlund, John: Käre Gud. Se Hofgren, Allan.

Hedlund, John: Med Gud i hågen (1981)

Hedlund, John: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hedman, Jörgen: När och varifrån kom den svenska befolkningen till Dagö? Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

Hedman, Lennart (pastor/musiker): Trogen i det lilla (Jönköpings-Posten 2006-08-11)

Heever, G. van den: In purifying fire. World view and 2 Peter 3:10. Se Neotestamentica (1993).

Hegel, Georg Friedrich: Phenomenology of Mind (1807,1931)

Hegel, Georg Friedrich: The Philosophy of Religion (1821-1831,1832)

Heide, Gale Z.: What is New about the New Heaven and the New Earth? A Theology of Creation from Revelation 21 and 2 Peter 3. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1997).

Heidegger, Martin. Se Benktson, Benkt-Erik: Varat och tiden.

Heidenstam, Verner von: Adjunktens midnattspredikan (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Brev till Ellen Key den 25 februari 1898. Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Brev till Fredrik Böök den 7 juni 1903. Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Den sovande systern (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Dikter (1895). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Dödens blommor (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Ensam på sjön (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter

Heidenstam, Verner von: Ensamhetens tankar (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heidenstam, Verner von: Ett folk (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Filemon och Baukis (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Från östan och västan (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heidenstam, Verner von: För mig finns ingen väg från hemmets dörr (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901,1944)

Heidenstam, Verner von: Inbillningens logik (1896). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Jairi dotter (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Karolinerna (1897). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Klostret (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Kommer aldrig solen (1899). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Malatestas morgonsång (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Natten (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Nya dikter (1915). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: På skogsvägen (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Ragnarök (1899). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Skuggan (1892). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Heidenstam, Verner von: Stjärnorna (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam (1957,1964)

Heidenstam, Verner von: Svenskarna och deras hövdingar - Andra bandet (1910,1914)

Heidenstam, Verner von: Sånger i kyrktornet (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Tankar och utkast (1941). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Tiveden (1895). Se Heidenstam, Verner von: Dikter.

Heidenstam, Verner von: Vad skall jag tro? Se Håkanson, Björn.

Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår (1888). Se Heidenstam, Verner von: Svalans svenska klassiker - Verner von Heidenstam.

Heidenstam, Verner von: Visby (1915). Se Heidenstam, Verner von: Nya dikter.

Heidenstam, Verner von: Österländska minnen och myter (1888). Se Heidenstam, Verner von: Vallfart och vandringsår.

Heimdahl, Jens-Pettersson, Claes: De minsta pusselbitarna - Växtrester som historisk källa i kvarteret Diplomaten. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Heimersson, Staffan: Livet är ett äventyr, vilt och vemodigt, visset och vasst (2003)

Heine, Heinrich: Belsassar (1820). Se Heine, Heinrich: Unga lidanden.

Heine, Heinrich: Friden. Se Heine, Heinrich: Nordsjön.

Heine, Heinrich: Nordsjön (1825-1826). Se Heine, Heinrich: Sångernas bok.

Heine, Heinrich: På sångens vida vingar (1984)

Heine, Heinrich: Sångernas bok (1827). Se Heine, Heinrich: På sångens vida vingar.

Heine, Heinrich: Unga lidanden (1817-1821). Se Heine, Heinrich: Sångernas bok.

Heinesen, William: Oktobermorgen (1930?). Se All Nordens lyrik.

Heininen, Simo: De finländska stiften. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Helander, Olle: Läroverkspojkar (1946)

Helander, Sven: Sockenkyrkans liturgiska profil. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Heldtander, Tore: Svenska kyrkan. Se Svenska Trossamfund.

Helleberg, Tore: Ångmaskinen. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Hellekant, Bengt: Biskops- och prostvisitationer i äldre tider. Se Skara stift i ord och bild.

Hellman, Eskil: Mussolinis gest inför Kristus (Jönköpings-Posten 1935-09-23)

Hellman, Görgen (ungdomspastor i Pingstkyrkan, Huskvarna): Vägen till livet (Jönköpings-Posten 1998-05-08)

Hellner, Brynolf: Skråväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Hellsmark, Bo: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Hellsmark, Bo: Sommaren en del av livets glädje (Kyrktuppen 2001 nr 2). Se också Svensson, Bo.

Hellspong, Mats: Idrott och lekar. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Hellsten, Roland: När två blir ett. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hellsten, Tommy: Ju mindre du gör desto mer får du gjort – om livets paradoxer (2001,2002)

Hellström, Anna: Karl (1906,1919). Bok nr 28 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hellström Preinitz, Anna. Se Preinitz, Anna Hellström.

Hellström, Birgitta. Se Nilbratt, Elvy: Kravallerna i Jönköping 1948 - "Mina syskon och jag låg skräckslagna under köksbordet".

Hellström, Erik: Detektiver för ett dygn (1955)

Hellström, Gustaf: Snörmakare Lekholm får en idé (1927,1971)

Hellström, Ivan: Förstår du vad du läser? (1977)

Hellström, Jan Arvid: Reformationens sång och musik. Se De kristna.

Hellström, Jan Arvid: Sånger och psalmer och kyrklig musik. Se De kristna.

Hellström, Jan Arvid: Vägar till Sveriges kristnande (1997). Se Ahlberg, Lars: Barnarps kyrkas historia med några utblickar bakåt kring kristningsprocessen.

Hellström, Jan Arvid: Växjöstiftet sedan 1915. Se Larsson, Lars-Olof: Växjö stift under 800 år.

Hellström, Jan Arvid. Se också Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik.

Hellström, Johan: Från dagarna i Uppsala. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Kyndelsmässodagen - Sak. 6:12,13. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Ord för söndagen. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Påskdagen. Se Missionsförbundet 1924.

Hellström, Johan: Tredje böndagen. Se Missionsförbundet 1924.

Helm, Paul: Immanuel Kant. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Helmner, Ingemar. Se Ahlnér, Ragnwald.

Hemberg, Jarl: Man och kvinna. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Hemer, Colin J.: Tidig kristendom i arkeologins ljus. Se De kristna.

Hemingway, Ernest: Den gamle och havet (1952,2005)

Hemmer, Jarl: Barnvers. Se Hemmer, Jarl: Helg.

Hemmer, Jarl: Det enda. Se Hemmer, Jarl: Skärseld.

Hemmer, Jarl: Helg (1929). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Hemmer, Jarl: Skärseld (1925). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Hendriksen, William: The Gospel of Luke (1978)

Henning, Albert: Vinterbukett. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Hennings, Beth: Det gustavianska enväldet. Gammalsvensk anda och europeisk kultur. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Henningson, Siv: Sådant man minns. Se Soluppgången 1967.

Henningson, Siv: Vilken utsikt du har! Se Soluppgången 1971.

Henricson, Olof: Tre episoder. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Henricsson, Gejmon (komminister, Jönköping): Krigsmans erinran (Jönköpings-Posten 1965-05-29)

Henriks, S. (kyrkoherde): Den lilla tiden (Jönköpings-Posten 1919-09-05)

Henriks, S.: Det bästa om Jesus. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Henriks, Svening (kyrkoherde): Jönköpings-Postens banbrytningsår (Jönköpings-Posten 1916-03-04)

Henriks, S.: Tidiga minnen av Jönkpings missionsförening. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Henriks, S. Se också Fjellestad, Gunnar: Svening Henriks - En av väckelserörelsens stora gestalter samt Svensson, Gustaf: Henriks-minnen.

Henrikson, Alf: Aftonkvist (1966). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Anacka (1980). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Bara broiler (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Biblisk historia – Gamla Testamentet (1990)

Henrikson, Alf: Biblisk historia – Nya Testamentet (1990)

Henrikson, Alf: Bit för bit (1970). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Bönekvarn (1930)

Henrikson, Alf: Dikter (1982)

Henrikson, Alf: Efter många år. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Henrikson, Alf: Glam (1956). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Goda råd (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Industriell revolution (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Jazz. Se Henrikson, Alf: Jazzrytm.

Henrikson, Alf: Jazzrytm (1927)

Henrikson, Alf: Medan göken tiger (1964). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Om ont och gott (1966). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Ord ur katekesen (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Paradis (1987). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Rhymes (1949). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Rim & reson (1995)

Henrikson, Alf: Sakta mak (1968). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 2.

Henrikson, Alf: Samlade dikter 1 (1996)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 2 (1997)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 3 (1998)

Henrikson, Alf: Samlade dikter 4 (1999)

Henrikson, Alf: Samling (1988). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Sensommar (1989). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Snickarglädje (1974). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Svensk historia I-II (1963)

Henrikson, Alf: Tittut (1992). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 4.

Henrikson, Alf: Tjuvgods (1928)

Henrikson, Alf: Tro (1988). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Tröstarinna (1990). Se Henrikson, Alf: Tittut.

Henrikson, Alf: Underfund (1972). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 3.

Henrikson, Alf: Varvet kring solen (1959). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Vers (1945). Se Henrikson, Alf: Samlade dikter 1.

Henrikson, Alf: Vår tid. Se Henrikson, Alf: Jazzrytm.

Henrikson, Alf: Östra Storgatan, Jönköping (1927). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Henriksson, Fritz: Sverige och utlandskulturen. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Henriksson, Rune: Osäkrat ord (1993)

Henry, Matthew: Concise Commentary on the Whole Bible. (1706, Moody Press Chicago, År ?)

Henschen, Folke: Sjukdomar, sjukvård och folkhälsa. Se Den svenska historien 9.

Hergin, Stina: Tror du på spöken? Se Fyra syskon berättar.

Herlitz, Nils: Grunddragen av det svenska statsskickets historia (1928,1959)

Hermansson, Anna-Lisa: Amerikafeber. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Hermansson, Anna-Lisa: Att leva i krigsårens Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1986.

Hermansson, Anna-Lisa: Att vara ung i 30-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årssskrift 1985)

Hermansson, Anna-Lisa: Att växa upp i 20-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1984.

Hermansson, Anna-Lisa: De glömda julsångerna. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Hermansson, Anna-Lisa: Det hände i Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Hermansson, Anna-Lisa: Historia kring Missionsparken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Hermansson, Anna-Lisa: Historia kring Taglarps by. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Hermansson, Anna-Lisa: Hög och låg i 1920-talets Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2001.

Hermansson, Anna-Lisa: Kyrkogårdsvandring. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1990.

Hermansson, Anna-Lisa: Kärleksbrev. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Hermansson, Anna-Lisa: Landsbygdens missionshus - del av vårt kulturarv. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1996.

Hermansson, Anna-Lisa: Musik i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Hermansson, Anna-Lisa: Om affärsmän och annat folk i ett ungt samhälle. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Hermansson, Anna-Lisa: Om handelsmän och gamla hus i Vaggeryd-Götafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989.

Hermansson, Anna-Lisa: Så var det på Jöns Trulssons tid. Historia kring en gravsten. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Hermansson, Anna-Lisa: Två systrar - En brevberättelse. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Hermansson, Anna-Lisa: Ur Gustav Adolf Lunds levnadsbeskrivning. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Hermansson, Anna-Lisa. Se också Ingefjell, Ingemar-Hermansson, Anna-Lisa.

Hermansson, Britta: Yttre tryck och inre vila - En bok om att hitta balansen (2002)

Hermansson, Otto: Nittonhundratalets kyrkoliv. Se Skara stift i ord och bild.

Hermansson, Rut: Bekännelse. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Hermansson, Sten-Olof: Hofslätts Hembygdsförening. Se Den andra boken om Hovslätt.

Hermansson, Sten-Olof: Mjölkdistributionen i Hovslätt och Herman på Grästorp. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Hermansson, Werner (pastor, Jönköping): Ny upplevelse av Jesu närvaro (Jönköpings-Posten 1960-01-29)

Hermelin, Olof: Jönköping (1690-talet?). Se Gudmundsgillets Årsbok 1952.

Hermerén, Harry: Att tro på människan (Jönköpings-Posten 1953-10-29)

Hermerén, Harry: En märklig kyrka (Jönköpings-Posten 1952-08-12)

Hermodsson, Elisabeth: Synvända: Essayer, polemik och dagliga blad (1972,1975)

Herneby, Erik: Livets höga visa och andra dikter (1993)

Herner, S.: Skapelsen enligt prästskriften och jahvisten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Heron, Alasdair: Athanasius och arianerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Herrlin, Marianne: Jönköping vid sekelskiftet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Herrman, Alf: Hovslätts telefonstation. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Hertz, Eric: Betlehem. Se Soluppgången 1954.

Hertz, Eric (missionssekreterare): Hälsokällan flödar (Jönköpings-Posten 1962-01-13)

Hertz, Eric (missionssekreterare, Jönköping): Kristi förklarings dag (Jönköpings-Posten 1956-07-13)

Hertz, Eric (missionssekreterare): Kristi förklaringsdag (Jönköpings-Posten 1959-07-11)

Hertz, Eric: 'Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus.' Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Hertz, Eric: Något om Palestina och Israel. Se Soluppgången 1958.

Hertz, Eric: Relationerna mellan den inre och den yttre missionen. Se Soluppgången 1960.

Hertz, Eric: Sambandet mellan den inre och den yttre missionen. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hertz, Eric: Soluppgången. Se Soluppgången 1957.

Hertz, Eric: Tabergs- och Bondstorpskretsarna 1900-1950 (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Hertz, Eric: 'Tryggare kan ingen vara' - 100 år. Se Soluppgången 1956.

Hertz, Eric. Se också Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Hertz, J.H.: The Pentateuch and the Haftorahs. Se Anderson, J.N.D.: The World's Religions.

Hervararsagan: Se Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor.

Hess, Richard S.: Leviticus 10:1: Strange Fire and an Odd Name. Se Bulletin for Biblical Research (2002).

Hesse, Herman: Siddhartha (1922,1946,1950,2005)

Hesslander, Ingrid: Gyllne morgon (1948)

Hesslander, Ingrid: De unga främlingarna. Se Småländska skolminnen.

Hesslander, Ingrid: Den sista dagen. Se Kvinnor i Småland.

Heuman, Hans: Mikaels strid (Jönköpings-Posten 1945-09-29)

Heurlin, Ch.I. Se Cronqvist, Theodor.

Heyerdahl, Thor: I Adams fotspår (1998,1999)

Heythrop Journal (1973)

Hiebert, D. Edmond: Counsel for Christ's Under-Shepherds: An Exposition of 1 Peter 1:4. Se Bibliotheca Sacra (1982).

Hildebrand, Hans-Hjärne, Harald-von Pflugk-Harttung, J.: Världshistoria. Del I-IV. (1917,1921,1921,1916)

Hill, Charles E.: The Identity of John's Nathaniel. Se Journal for the Study of the New Testament (1997).

Hill, David: My Kingdom is not of this world (Jn 18:36). Se Irish Biblical Studies (1987).

Hill, David: The Gospel of Matthew (1972, 1981)

Hillerdal, Gunnar: Anna Maria Hoke - textilkonstnär med nya visioner för kyrkans rum. Se Kvinnor i Småland II.

Hillerdal, Gunnar: Minuter med Gud (1967,1981)

Hillerdal, Gunnar: Plymouthbröderna - En annorlunda gren av kristenheten (2007)

Hillerdal, Gunnar: Så straffade Gud onda smålänningar. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Hillyer, Norman: First Peter and the Feast of Tabernacles. Se Tyndale Bulletin (1970).

Hillyer, Norman: Rock-stone! Imagery in 1 Peter. Se Tyndale Bulletin (1971).

Hillyer, Norman: "The Lamb" in the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1967).

Hillås, Karl-Ivar: Evangelistnytt från Kråkshult. Se Missionsvittnet 1964:1.

Hindenborg, Emil: En hemfördärvare (Jönköpings-Posten 1948-05-15)

Hindenborg, Emil: Ett julminne. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hindenborg, Emil: Ett spolierat hem. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hindenborg, Emil: Tvenne ordförandeskiften. Se Soluppgången 1961.

Hindenborg, Sven (pastor, Smålandsstenar): Det annorlunda räknesättet (Jönköpings-Posten 1967-09-02)

Hindley, J.C.: Witness in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1965).

Hippolytus. Se The Ante-Nicene Fathers Vol V.

Hjelm, C.G.: Evangelium om Guds Son. Se Soluppgången 1961.

Hjelm, C.G.: Genom mina amerikanska glasögon (1949)

Hjelm, C.G.: Himlaspelet, Kaj Munk och Golgatadramat (1944)

Hjelm, C.G.: Julstämning. Se Soluppgången 1957.

Hjelm, C.G.: Lidandets mening (1960)

Hjelm, C.G.: Profetior om världens slutkatastrof (1964)

Hjelm, C.G.: På andra sidan jordklotet. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Hjelm, C.G.: Svenskt läseri. Se Soluppgången 1954.

Hjelm, C.G.: Sådant är livet 1-3 (1965-67)

Hjelm, C.G.: T.B. Barratt – pingstväckelsens apostel (”Barratt”) (1958)

Hjerne, Gunnar. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hjorth, Börje: Jönköpings bildningsförening. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Hjortvid, Elisabeth: Ur Tjavva (1988). Se Svalor flyger ännu.

Hjälm-Johansson, Märta: Släktporträtten. Se Soluppgången - På konungens bud 1945.

Hoas, Sigfrid: Levande stenar och doftande örter (predikan i Roma kyrka 1984-08-01)

Hocking, Joseph: Kors och halvmåne (1923). Bok nr 1 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hodder, Edwin: Den unge kontoristen eller "Om skalkar locka dig, så följ icke" I (1864,1880,1886). Bok nr 133 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hodder, Edwin: Den unge kontoristen eller "Om skalkar locka dig, så följ icke" II (1864,1880,1899?). Bok nr 103 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hof, Hans: Moralfilosofiska problemställningar. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Hofgren, Allan (red): Hur jag blev en kristen (1974)

Hofrén, Manne: I Eksjö stad på Ränneslätt ... (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Hofsten, Erland von: Praktisk statistik (1942,1961)

Hofverberg, Eskil: Den barmhärtige fadern. Se Vardagsord.

Hognesius, Kjell: The Capacity of the Molten Sea in 2 Chronicles IV:5: A Suggestion. Se Vetus Testamentum (1994).

Hoke, Anna Maria. Se Hillerdal, Gunnar: Anna Maria Hoke - textilkonstnär med nya visioner för kyrkans rum.

Holberg, Ludvig: Menneskets liv (1744?). Se All Nordens lyrik.

Holberg, Ludvig: Til onde poeter og lovtalere (1720-talet?). Se All Nordens lyrik.

Holding, James. Se Queen j:r, Ellery.

Holger, Hans-Eric: Bevingade ord ur Bibeln (1949,1973)

Holladay, William L: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (1988)

Hollenback, George M.: The Dimensions och Capacity of the "Molten Sea" in 1 Kgs 7:23,26." Se Biblica (2000).

Hollertz, Malte: Fjodor Dostojevskij (1950)

Holm, Crick: Rättning vänster (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Holm, Ivar (lektor): Böra kvinnorna få bli präster? (Jönköpings-Posten 1916-12-09)

Holm, Samuel (pastor, Nässjö missionsförsamling): Bot (Jönköpings-Posten 1959-02-20)

Holm, Torsten: Indelningsverket och värnplikten - två skilda sociala system. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Holm, Torsten: Krig och kultur. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Holm, Ulla: Empati - Att förstå andra människors känslor (1987)

Holm, Åke: Mina förväntningar inför 80-talet. Se Soluppgången 1979.

Holmberg, Bengt: Den historiske Jesus. Se Mitternacht-Runesson.

Holmberg, Bengt: Herren och molnet i Gamla testamentet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1983).

Holmberg, Bengt: Judisk "contra" kristen identitet i urkyrkan? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1995).

Holmberg, Bengt: Reciprocitetsnyanser i "allêlôn". Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Holmberg, Claes-Göran: Kommunikationer och press. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Holmberg, Erik: En sannapojke berättar - 1. Min barndoms Sanna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Holmberg, Erik J.: Delfi och Olympia (1976)

Holmberg, Lars (pastor): Ett mänskligt fiskafänge (Jönköpings-Posten 1962-04-28)

Holmberg, Åke: Afrikas delning och de europeiska kolonialväldena. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Holmberg, Åke: Européerna och Afrika under slavhandelstiden. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Holmén, Albert: En hindrad budbärare. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Holmér, Folke: Arkitektur i renässansens anda. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Holmér, Folke: Den äldre Vasatidens byggnadskonst. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Holmér, Folke: En glansperiod för byggnadskonsten. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Holmér, Folke: En storhetstid för den bildande konsten. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Holmér, Folke: Stilbrytningar i byggnadskonsten. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka. Se Det Bästa maj 2004.

Holmes, F.M.: Klockbojen (1902,1922). Bok nr 12 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Holmlund, Folke (överste, Svemsla Frälsningsarmén): Den frigörande sanningen (Jönköpings-Posten 1962-05-12)

Holmquist, Hjalmar: Folkuppfostran i kyrka och skola. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Holmquist, Hjalmar: Religion, kyrka och skola under reformationstidevarvet. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Holmquist, Sven (pastor, Taberg): Tack betyder så mycket (Jönköpings-Posten 1976-09-18)

Holmqvist, Alfons: Broderskap under 50 år - Jönköpings Kristna Socialdemokraters Grupp 1929-1979 (1979)

Holst, Walfrid: Statslivet i frihetens tecken. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Holst, Walfrid: Svea rikes lag. Svenska folket genom tiderna 6.

Holstein, Ludvig: Aks (?, författaren född 1864). Se All Nordens lyrik.

Holstein, Ludvig: Jehi (1929). Se All Nordens lyrik.

Holte, Ragnar: Guds avbild - Kvinna och man i kristen belysning (1990)

Holte, Ragnar: Kristendomen och moralfrågorna. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem (1970,1983)

Holtti, Margareta: Efteråt. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Holzhausen-Idström, Ellen: De vidöppna portarna. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Homeros: Iliaden (700-talet f Kr,1973)

Homeros: Odysséen (700-talet f.Kr,1973)

Homcy, Stephen L.: "To Him Who Overcomes": A Fresh Look at What "Victory" Means for the Believer According to the Book of Revelation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Homcy, Stephen L.: "You are gods." Spirituality and a difficult text. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1989).

Hongell, Alma: Majdrottningen (1919,1922). Bok nr 74 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hongell, Alma: Min nya mamma (1919,1922). Bok nr 75 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Hoof, Jacob Otto: Jesus allena (1826). Se Elmgren, Kl.: I de hoofianska bygderna Kind och Mark.

Hopkins, Evan H:: Den som öfvervinner (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Hopkins, Evan H.: Guds barmhärtighet (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud. Föredrag hållna vid Keswick-konferensen i juli 1898 (1899). Bok nr 51 del 3 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Hoppe, Ragnar: Från impressionismen till expressionismen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Horizons in Biblical Theology (1994,1997)

Horn, Arvid. Se Wetterberg, Gunnar: Från tolv till ett - Arvid Horn.

Horn, Gerhard: Waldenström och Horn. Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Hornborg, Eirik: Svensk bondebebyggelse östanhavs. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Hornvik, Nils (kyrkoherde, Smålands Rydaholm): Jesus helgar hemmet (Jönköpings-Posten 1957-01-18)

Horsley, G.H.R.: Synagogor och semantik. See Svensk Exegetisk Årsbok (1999).

Houdon, Jean-Antoine: George Washington (målning) (1785). Se Grate, Pontus: Jean-Antoine Houdon.

Houlden, J. Leslie: John 19:5, "And he said to them, Behold the man'" Se Expository Times (1981).

House, Paul R.: The God Who Gives Rest in the Land: Joshua. See Southern Baptist Journal of Theology (1998).

Houston, James: Andlighet i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Houston, James: I begynnelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Hovslätt 100 år 1894-1994. Den femte boken om Hovslätt. (1994)

Hovslätts Missionsförsamling 125 år, Arvet från fäderna – mot 2000-talet, red. Hasse Paulsson (1991)

Hovslätts Missionsförsamlings verksamhet och utveckling åren 1866-1966 (1966)

Howard, J.K.: Passover and Eucharist in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1967).

Howard, Tracy L.: Suffering in James 1:2-12. Se Criswell Theological Review (1986).

Howard Jr., David M.: "Three days" in Joshua 1-3. Resolving a Chronological Conundrum. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998).

Hoyle, Fred: Världsalltets byggnad (1950,1951,1965)

Huff, Darrell: Hur man ljuger med statistik (1954,1959)

Hughes, James A.: Revelation 20:4-6 and the Question of the Millennium. Se Westminster Theological Journal (1973).

Hugo, Victor: Les Misérables - Samhällets olycksbarn (1862,1998)

Hugo, Victor: Ringaren i Notre-Dame - första delen (1831,1985)

Hugo, Victor: Ringaren i Notre-Dame - andra delen (1831,1985)

Hugoson, Ann-Marie (lärare, aktiv i Habo missionsförsamling): Ett fönster mot himlen (Jönköpings-Posten 2000-11-03)

Hugosson, Ola: Åby Snickeri i Ålaryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Hugosson, Ola: Ålaryds Kristliga Ynglingaförening. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Hui, Timothy K.: The Purpose of Israel's Annual Feasts. Se Bibliotheca Sacra (1990).

Huldt, Åke H.: Bostaden och hemmet under 1900-talet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Hullfors, Elisabeth (pastoratsadjunkt, Norrahammar): Att tro - utan att se ... (Jönköpings-Posten 1982-04-16)

Hullfors, Elisabeth (teol. stud., Lund): Hur skall vi missionera? (Jönköpings-Posten 1977-07-01)

Hult, Lars: Att vara eller icke vara - pastorn i en rådlös och vilsen tid. Se Soluppgången 1997.

Hult, Lars: Mot en ny missionsmedvetenhet. Se Soluppgången 1987.

Hult, Lars: Nu är det bråttom ... Se Soluppgången 2001.

Hult, Lars: Skapad till gemenskap. Se Soluppgången 1989.

Hultén, Gösta: Med Gertrud Lilja en sommarkväll på verandatrappan. Se Kvinnor i Småland II.

Hultgren, Arland J.: The Johannine Footwashing (13:1-11) as Symbol of Eschatological Hospitality. Se New Testament Studies (1982).

Hultgren, Aug. (pastor, Näsby, Vetlanda): Livets bröd (Jönköpings-Posten 1958-03-14)

Hultgren, Aug.: Några minnesbilder från min barndoms- och ungdomstid samt min kallelse till och första tid som predikant". Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Hultgren, Stephen: The Origin of Paul's Doctrine of the Two Adams i 1 Corinthians 15-45-49. Se Journal for the Study of the New Testament (2003).

Hulth, Gösta: Minnen från Hovslätt 1944-48. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Hulting, Alice: Livets kvarnar (1985,2000)

Hultman, Anders: Den fasta punkten (Jönköpings-Posten 1934-11-09)

Hultman, Anders: Den rätta släktskapen (Jönköpings-Posten 1943-09-24)

Hultman, Anders: Fariséer - dårar (Jönköpings-Posten 1935-03-08)

Hultman, Anders: Frälsarens enhet med de sina (Jönköpings-Posten 1932-05-27)

Hultman, Anders: Helig eld (1928)

Hultman, Anders: Karl Palmberg som ordförande i Jönköpings Missionsförening. Se Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Hultman, Anders: Livet och döden mötas (Jönköpings-Posten 1928-09-28)

Hultman, Anders: Omvärdering och felvärdering (Jönköpings-Posten 1928-04-20)

Hultman, Anders: Sedan han vunnit en evig förlossning. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Hultman, Anders: Till de hemgångnas minne. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Hultman, Anders: Till pastor K. Palmberg vid hans silfverbröllop med Månsarps församling (Jönköpings-Posten 1908-05-02)

Hultman, Sven: Stiftskyrkan och folkrörelserna. Se Växjö stift i ord och bild.

Hume, David: Treatise of Human Nature (1738-1740)

Humphreys, Christmas: Buddhism (1967)

Hunn, Debbie: The Believers Jesus Doubted: John 2:23-25. Se Trinity Journal (2004).

Hunter, W. Bingham: Contextual and genre implications for the historicity of John 11:41b-42. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1985).

Husén, Torsten: Pedagogisk psykologi (1962)

Huskvarna Hembygdsförening. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening.

Hutchison, Jim: Två liv, en kropp. Se Det Bästa november 2003.

Hutton, Rodney R.: The Case of the Blasphemer Revisited (Lev. XXIV:10-23)". Se Vetus Testamentum (1999).

Huxley, Aldous: Brave New World Revisited (1958)

Huxley, Aldous: Do What You Will (1929,1937)

Huxley, Julian: Essays of a Humanist (1964)

Huxley, Thomas Henry: Collected Essays (1896)

Hvar 8 dag - Illustreradt magasin (1914/15)

Hvar 8 dag - Illustreradt magasin (1915/16)

Hwang, Sok-Yong: Berättelsen om herr Han (2002,2007)

Hylander, Fride: Gud vill - Vill du? Se Soluppgången - På konungens bud 1938.

Hylander, Fride: Lagen och nåden. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Hylander, Ivar: Stiftets andliga geografi. Se Växjö stift i ord och bild.

Hylander, Ivar: Våra kyrkogårdar. Se Växjö stift i ord och bild.

Hyldahl, N.: Nya testamentet 1981, eksegetisk betragtet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1982).

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde, Bankeryd): Frukta icke - utan frukta Gud (Jönköpings-Posten 1962-06-02)

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde, Bankeryd): Frågor om Guds rike (Jönköpings-Posten 1959-12-04)

Hyltén-Cavallius, Folke: Om kolerans härjningar och kvinnans underdånighet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Hyltén-Cavallius, Folke: På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Hyltén-Cavallius, Folke: Smålänningar i 1986 års psalmbok. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Hyltén-Cavallius, Folke (kyrkoherde): Öppnade ögon Herre mig giv (Jönköpings-Posten 1961-04-22)

Hyltén-Cavallius, G.O.: Ur mitt framfarna lif (1929). Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Håkanson, Björn: Levande svensk poesi – Dikter från 600 år (1996)

Håkansson, Håkan: Den lärda världen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Hårleman, Carl: Dag-Bok öfwer En ifrån Stockholm igenom åtskillige Rikets Landskaper gjord Resa, År 1749. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Håstad, Elis: Sveriges historia under 1900-talet (1958,1962)

Häckner, Carl-Einar: En knuff av Madonna. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häckner, Carl-Einar: Krönikor ur Metallarbetaren, Göteborgs-Posten och Dagens Arbete (2002)

Häckner, Carl-Einar: Mitt älskade Jönköping. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häckner, Carl-Einar: Upplevelse på liv och död. Se Häckner, Carl-Einar: Krönikor.

Häger, Bengt: Medevi brunn (1999). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 2000.

Hägg, Fritz: Ett besök i Köln. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Hägg, Fritz: Nykterhetsrörelsen i Jönköping. Några ord om dess upprinnelse. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Hägg, Fritz: Sammanslagning av tre till ett 1919. Se Soluppgången 1959.

Hägg, Fritz: Varför kallas Jönköping "Smålands Jerusalem"? (Jönköpings-Posten 1949-04-20)

Hägg, Fritz: Vänner - Märkeskvinnor Märkesmän (1941)

Hägg, Thommy (sjukhuspräst, Jönköping): Kan jag få förlåtelse? (Jönköpings-Posten 1985-11-08)

Hägge, Eric: Ett varningsord i rasstriden (Jönköpings-Posten 1956-06-26)

Hägglund, Bengt: Teologins historia (1956,1981)

Hägglund, Bengt: Undervisning vid spinnrocken - Ett utdrag ur Pehr Sjöbrings levnadsteckning. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Häggström, Margit: Häradshövdingens kista. Se Gudmundsgillets Årsbok 1962-1963.

Hällzon, Stig: Frank Mangs – livets förkunnare (1991)

Härdelin, Alf: Den "materiella" och den "andliga" kyrkan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Härdelin, Alf: Kloster och konvent i den tidiga medeltidens kyrka. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Härdelin, Alf: Kloster och konvent i senmedeltidens Sverige. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Härdelin, Alf: Mystik och mystiker i medeltidens kyrka. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Härenstam, Curt: Finnveden, Njudung och Vätterbygden - Det gamla växjöstiftets arv från Linköping. Se Växjö stift i ord och bild.

Härenstam, Curt: Klostren i Småland. Se Växjö stift i ord och bild.

Härenstam, Curt: Tofteryds sockens medeltidsurkunder. Se Tofterydsbygden (1954).

Höckert, Johan Fredrik: Slottsbranden (målning) (1866; Höckert föddes i Jönköping 1826). Se Gunnarsson, Torsten: Johan Fredrik Höckert.

Högberg, L.E.: Missionsläget i Ost-Turkestan. Se Missionsförbundet 1924.

Högberg, L.E.: Sverige-Kaschgar (Jönköpings-Posten 1904-01-13 och 1904-03-16)

Högfeldt, Otto: Stämningsbilder från Österlandet. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Höglund, Arne: Evangelist 69 (1969). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Högman, Nath.: Kinabref från Nganking (Jönköpings-Posten 1904-05-30)

Högman, Nath. (missionssekreterare): Längtan och hopplöshet - glädje och lovsång (Jönköpings-Posten 1919-02-22)

Högstedt, Josef. Se Näver, Pälle.

Högsveden, Charlotte (pastor, Bankeryds missionsförsamling): Spänning och förväntan (Jönköpings-Posten 2001-12-07)

Höjer, Karl J.: Den sociala hjälpverksamheten. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Hönö Missionsförsamlings Minnesskrift 1891-1966 (1966)

Hönökonferensen 1-9 juli 2006 (2006)

Hörlén, Linnea: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Hörnberg, Bo: Julbrev från "Smålands Jerusalem". Se Småländsk Jul.

Hörnberg, IngaMay: En ensam man. Se Småländsk Jul.

Hörnmark, Pelle (pastor i Pingstkyrkan, Jönköping): Gudomlig frihet (Jönköpings-Posten 1998-08-28)

Hörnmark, Per: Den helige Ande, världen och du. Se Grundt(r)on.

Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur (1953,1955)

I Brödrakretsen - En samling vittnesbörd och betraktelser av ett hundra svenska evangelii förkunnare (1901)

Ibsen, Henrik: Brand (1866,1920)

Ibsen, Henrik: Gengångare (1882). Se Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden.

Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden (1988,1986)

Ibsen, Henrik: Peer Gynt (1867,1991)

Ibsen, Henrik: Vildanden (1884). Se Ibsen, Henrik: Gengångare - Vildanden.

Ibsen, Henrik. Se också Larsson, Hans: Henrik Ibsens "Peer Gynt".

Idris, Yousuf: Det billigaste kvällsnöjet (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska författare.

Idun nr 49/1906. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Ignatenko, Ljudmila: En ensam mänsklig stämma. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Illman, K.-J.: "Döden" i Gamla testamentets formelspråk. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Illman, K.-J.: Vän och fiende i bönepsalmerna. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Illustrerad världshistoria - Andra bandet - Medeltiden (1926; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustrerad världshistoria - Femte bandet - Nya tiden (1927; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustrerad världshistoria - Sjätte bandet - Nya tiden (1927; Baltiska förlaget, Malmö)

Illustreret Tidende nr 19 (1912)

Inch, Morris: The Apologetic Use of "Sign" in the Fourth Gospel. Se The Evangelical Quarterly (1970).

Ingebrand, Sven: Predikan under reformationstiden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Ingefjell, Ingemar: Var ligger Axel Wilhelm Wigardt begravd? Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Ingefjell, Ingemar-Hermansson, Anna-Lisa: Torp och backstugor under Taglarp, Bäck och Vaggeryd samt Vaggeryds kvarn och såg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Ingemarsson, Sven. Se Gustavsson, Lennart: Sven Ingemarsson - Flahultarn och Rickardsson, Per: Flahultarn..

Inger, Göran: Kyrkolagstiftningen under 1600-talet. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Ingvar, Ingegerd Henschen: Oskarisk livsstil. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 9

Ingvar, Sven: Den svenska folkkosten genom tiderna. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Interpretation (1961,1973,1984)

Iosifovitj Verzjikovskij, Chojniki Viktor (samt 'Andrej och Vladimir'): Tre monologer om "gående stoft" och "talande jord". Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Irenaeus: Bevis för den apostoliska förkunnelsen (1997)

Irenaeus. Se också The Ante-Nicene Fathers Vol I, Ferguson, Everett: Irenaeus samt Bray, Gerald: Irenaeus..

Irish Biblical Studies (1979-1981,1987,1993,1995-1997)

Isak från Antiokia: O Gud, Herre över levande och döda. Se Gårsjö, Kerstin: Glädjens hemlighet - Tänkvärt om kända bibelord.

Isakson, Gunnar: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Isaksson, Folke: En viskning. Se Håkanson, Björn.

Isaksson, Gottfrid (pastor): Himmelrikets medborgare (Jönköpings-Posten 1960-02-06)

Isaksson, Roy: Drömmar om silver och guld. Se Det ska va' en smålänning.

Isaksson, Ulla: I denna natt (1961)

Isaksson, Ulla: Paradistorg (1974)

Isherwood, Christopher: Farväl till Berlin (1939,2009)

Ishiguro, Kazuo: Berg i fjärran (1982,1985)

Ishiguro, Kazuo: Den otröstade (1995,1996)

Ishiguro, Kazuo: Never let me go (2005)

Ishiguro, Kazuo: Konstnär i den flytande världen (1986,1987)

Ishiguro, Kazuo: Vi som var föräldralösa (2000)

Ishiguro, Kazuo: Återstoden av dagen (1989,1994)

Ito, Hisayasu: Johannine irony demonstrated in John 9: Part 1-2. Se Neotestamentica (2000).

J Andersson, Liselotte: Arvet (2007)

J Andersson, Liselotte: Att dras åt båda hållen. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Ingen skall ta er glädje ifrån er. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2003:4.

J Andersson, Liselotte: Livslust och dödslängtan. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Skatter dolda i mörkret - om människor som vägrade ge upp (2002)

J Andersson, Liselotte: Utgjut ditt hjärta som vatten. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Vilken vän jag fann. Se Andrum III.

J Andersson, Liselotte: Se också Johansson, Liselotte.

Jackson, Howard M.: Ancient Self-Referential Conventions and Their Implications for the Authorship and Integrity of the Gospel of John. Se Journal of Theological Studies (1999).

Jacobowsky, Carl Vilhelm: Vid brunnar och bad. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Jacobsen, J.P.: Niels Lyhne (1880,1920)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): Bättringens nödvändighet (Jönköpings-Posten 1956-08-03 samt 1959-07-31)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): De följde en stjärna (Jönköpings-Posten 1967-01-05)

Jacobson, Herbert (kyrkoherde, Huskvarna): Såningsmannen (Jönköpings-Posten 1958-02-07)

Jacobson, Herbert (kyrkoadjunkt): Är svenska kyrkan en statskyrka? (Jönköpings-Posten 1946-09-18)

Jacobsson, Gunnar: Namninsamlingen 1963. Se Missionsvittnet 1964:1.

Jacobsson, Hans: Skolpojksminnen från 1920-talets Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1997.

Jacobsson, Lars. Se Andersson, Bror-Jacobsson, Lars: Om Kallbäcken kunde tala . . .

Jacobsson, Lennart (pastor, Hovslätt): Försonaren (Jönköpings-Posten 1960-04-02)

Jacobsson, Lennart: Några minnen från Hovslätt. Se Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Jacobsson, Ritva: Betrakta inte USA som friheten! Se Kristet Forum 6/1985.

Jahsmann, A.H.-Simon, M.P.: Kring Guds ord i hem och skola (1967)

Jameson, Storm: Drömmen och verkligheten (1923,1925). Bok nr 42b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janalm, Birgitta (församlingssyster, Jönköping): Gör Dig inga bekymmer (Jönköpings-Posten 1979-09-21)

Janson, Betty ("Betty"): Dyrköpt lycka (1903,1909). Bok nr 108 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janson, Betty("Betty"): Guldgrufvan m. fl. svenska originalberättelser (1900). Bok nr 84 Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Janson, Edwin: Framtidens förseglade bok (Jönköpings-Posten 1940-01-05)

Janson, Mats: Soldattorpet. Se Boken om Skansen.

Janson, Svea. Se Westlin, John: Platsen vid offerkistan.

Janssen, Lisa: Min barndoms jular. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Jansson, Aug.: En stor dag i en kongoby. Se Missionsförbundet 1924.

Jansson, Eric: Kalle och Olle flyger till Afrika (1944)

Jansson, Erik Valter: Några anteckningar från en kort tids vistelse i Amerika (Jönköpings-Posten 1915-08-11 och 1915-08-21)

Jansson, Ingemar: Afrikansk jul. Se Småländsk Jul.

Jansson, Isidor: I hembygdens mark (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Jansson, Kristina: En förhistorisk ugn i Torsvik - nya belägg för tidig järnframställning i norra Småland. Se Tabergs Bergslag XVIII.

Jansson, Kristina: Fynden från 25 (kvadratmeter) kyrkogård. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Jansson, Lennart: Gud som haver ... Se Vinterhälsning 1971.

Jansson, Rolf (kyrkoherde, Forserum): Andens liv (Jönköpings-Posten 1995-06-02)

Jansson, Sven-Bertil: "Och jungfrun skulle sig till ottesången gå" - Om kyrkan i den medeltida balladen". Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Jansson, Tove: Farlig midsommar (1954,2004)

Jansson, Tove: Höstvisa. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Janwe, Hridoy Yanesh: En indier blir kristen pastor. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Janzon, Göran: Lyssnande stillhet. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Janzon, P. Se Beskow, Per.

Jarl, Karl Alfred: En skildring från livet på Slätten. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Jarl-Andersson, Lisbeth-Jarl, Sven: Vår barndoms jul. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Jarlert, Anders: Anton Niklas Sundberg - Svea rikes ärkebiskop. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Jarlert, Anders: Kyrka och tro. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid (2001)

Jarnegren, Lars-Johan: Torp och backstugor under Flahults gårdar. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jaroszynska, Letta Rudnicka: Ett minnesrikt år - revolutionstider i Ukraina (1925)

Jarring, Gunnar: Svenskt kulturarbete i österled. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Jauhiainen, Marko: The Measuring of the Sanctuary Reconsidered (Rev 11,1-2). Se Biblica (2002).

Jean, Ingegärd och Frank: Ungdom som söker och möter Gud i Korea. Se Soluppgången 1969.

Jeeves, Malcolm: Psychology and Christianity, the view both ways (1976)

Jeffner, Anders: Fred och internationell rättvisa. Se Holte, Ragnar-Hof, Hans-Hemberg, Jarl-Jeffner Anders: Etiska problem.

Jeffner, Anders: Teologin inför vetenskapens utmaningar. Se Modern svensk teologi.

Jeffs, Stephanie: Om du varit med på Bibelns tid (2000,2003)

Jelinek, Elfriede: michael - en ungdomsbok för det infantila samhället (1972,2007)

Jennings, Anna: Ett år på Granliden (1915,1922). Bok nr 60 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Jennings, Anna: Så gick det till (1920). Bok nr 66 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Jensen, Johannes V.: Myter (1907-44,1946,1951)

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 1997-1999. Se Tabergs Bergslag XIX.

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 2000-2002. Se Tabergs Bergslag XX.

Jern, Barbro: Bergslagskrönika 2003-2005. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jern, Barbro: Sjöviks industri. Se Tabergs Bergslag XIX.

Jern, Barbro: Stjärnslott. Se Tabergs Bergslag XX.

Jern, Barbro: Sömmerska, ett utdöende yrke. Se Tabergs Bergslag XXI.

Jern, Gösta (pastor, Jönköping): Rättfärdig och barmhärtig (Jönköpings-Posten 1961-11-25)

Jern, Per-Olof: Gruvhantering i Taberg 1939-60. Se Tabergs Bergslag XIII.

Jern, Per-Olof: Varg i bergslagsbygd. Se Tabergs Bergslag XX.

Jersild, PC: De ondas kloster (2003)

Jersild, PC: Ljusets drottning (2000)

Jerusalem & Heliga landet, Första klass reseguider (2001)

Jerusalem Perspective (1995)

Jervell, J.: Den omskårne Messias. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Jesenin, Sergej: Alla drar vi bort så sakteliga (1924). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Jevdokimovna Kovalenka, Zinaida: En monolog om vad man kan tala om med både levande och döda. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Jevtusjenko, Jevgenij: Babij jar (1961). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Jewett, Paul L.: Man as Male and Female (1975)

Jiménez, Juan Ramon: Samtal med Silver (1917,1958). Se Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver.

Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag (1914,1956). Se Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver.

Jiménez, Juan Ramon: Silver och jag - Samtal med Silver (1964)

Jivegård, Sven (stiftsadjunkt): Nutidsungdom - framtidsfolk (Jönköpings-Posten 1943-09-27)

Joad, C.E.M.: Is Christianity True? (1943)

Joad, C.E.M.: The Book of Joad (1944)

Joakimson, Gunlög: I Karins, Brita Sophias och Anna Margarets tid. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Joakimson, Lars-Erik-Skillemar, Ansgar: Kring Skomakarebygget. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Joelsson, A.G.: Andra kyrkoåret på Tallbacken (1951)

Johannesson, Erik: Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (I). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Johannesson, Erik: Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (II). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Johannesson, Kurt: Med historien som vapen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Johannesson, Rudolf: Att tänka logiskt (1958)

Johanson, Birger (kyrkoherde, Bottnaryd): Om vår lovsång (Jönköpings-Posten 1928-10-26)

Johanson, C.M. Se Johansson, C.M.

Johanson, Samuel. Se Johansson, Samuel.

Johansson, Aina: Jag minns . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Johansson, Alf: Tidens flykt - Det visa hjärtat vet sin tillflykt (1980). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1981.

Johansson, Anders: Ur Kvinnor om män (1991). Se Svalor flyger ännu.

Johansson, Anne: Meken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1998.

Johansson, Anne: Visst doftade det mer förr!?. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Johansson, Bertil (komminister, Bymarkskyrkan, Jönköping): David och Goljat (Jönköpings-Posten 2006-03-17)

Johansson, Brita: Seder och bruk i hemmet i början av seklet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Johansson, C.M.: En öppnad himmel (Jönköpings-Posten 1919-01-25)

Johans(s)on, C.M.: Guds härlighets rikedomar. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Johansson, C.M.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Johansson, C.M.: Något om de kristnas enhet (Jönköpings-Posten 1907-12-20)

Johansson, Carl Erik: En inägorapsodi. Se Miljö och människa i Småland.

Johansson, Cicci (pastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Litet är stort (Jönköpings-Posten 2002-02-01)

Johansson, Dan: Treenigheten ställd under debatt (tidskriften Israels vän nr 4 2007)

Johansson, David: SEM - Svenska Evangelistmissionen. Se Grundt(r)on.

Johansson, Egil: Kyrkan och undervisningen. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Johansson, Enok: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1955

Johansson, Erik: Därför väljer jag celibatet. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Erland: Jönköping på 1890-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1950.

Johansson, Erland: Omöjligt - möjligt (1957). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Johansson, Eskil: Grönländska strandhugg (1994)

Johansson, Folke: Betels ungdomsförening i Norrahammar. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Johansson, Gerhard: Ett stycke brukshistoria. Se Tabergs Bergslag XVII.

Johansson, Gerhard: Från Bergslag till industribygd. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gerhard: Gjuteriminnen. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gerhard: K.G. Englund. Se Tabergs Bergslag XIX.

Johansson, Gerhard: Månsarps Gjuteri. Se Tabergs Bergslag XXI.

Johansson, Gerhard: Norrahammar - en gång ett centrum för tältindustri. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Gustaf: Vaggeryds vagnfabrik 1904-1924. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Johansson, Gustav: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1958.

Johansson, Gustav: Mobiliseringen i Åker 1914 (1954). Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Johansson, Göte. Se Gustavsson, Lennart: Göte smed.

Johansson, Hanna: Ett ord till Ynglingar (1889)

Johansson, Hanna: Furst Nikotin (1889)

Johansson, Hanna: Min svåra tjänst (omkring 1880)

Johansson, Hanna: Om kärlek (senare delen av 1880-talet)

Johansson, Hanna. Se också Ask, Johanna.

Johansson, Hans: Älska Gud och gör vad du vill. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Henry: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Johansson, Herbert: Den svenska socknen under 1700-talet. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Johansson, Herbert: Stiftsstyrelsen och skolan. Se Växjö stift i ord och bild.

Johansson, Hilding: Kyrka och fromhetsliv under medeltiden. Se Skara stift i ord och bild.

Johansson, Hulda: Före mobiltelefonens tid. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Johansson, Håkan (I): "Den breda tron!" (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2007)

Johansson, Håkan (I) (pastor i Mullsjö missionsförsamling): Hönan som samlar sina kycklingar (Jönköpings-Posten 2006-11-10)

Johansson, Håkan (II): Jordskalvet 1904. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Johansson, Håkan (II): Kyrkoherde Gustaf Ansgarius Lindblad. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1999.

Johansson, Håkan (II): Som prästgårdspiga hos Kyrkoherde Bredin - (Mildred Nilsson berättar). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2003.

Johansson, Håkan (II): Stolla-Hedda. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Johansson, Håkan (II): Träden på Rubbeslätt. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2002.

Johansson, Håkan (III) (ungdomspastor i Skillingaryds missionsförsamling, Svenska Alliansmissionen): Om livet på en knivsegg (Jönköpings-Posten 1990-05-11)

Johansson, Inga: Liten historik över Åsens egendom. Se Tabergs Bergslag XVI.

Johansson, Ivar (pastor, Jönköping): Förvaltarskap (Jönköpings-Posten 1952-08-09)

Johansson, Ingegerd: Intryck från mina första år i Japan. Se Soluppgången 1967.

Johansson, Ingrid: Bergslagskrönika 1988-1991. Se Tabergs Bergslag XVI.

Johansson, Ingrid: Tabergs Bergslags hembygdsdräkt. Se Tabergs Bergslag XIV.

Johansson, Jan-Olof: Biskop Sven - ett mycket personligt minne ... Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Johansson, K.W. (Karl Witus): Den gamla veckoräkningen. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Johansson, K.W.: Gammaldags jul. Se Mellan Härån och Rasjön 1987.

Johansson, K.W.: I ljusets tecken - Hur man skingrade vintermörkret förr i tiden. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Johansson, K.W.: Knektar och rotebönder - Från rusthållens och soldattorpens tid (1922). Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Johansson, K.W.: Marknads- och Lägerliv - Anteckningar från en småländsk marknads- och lägerplats (1922). Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Johansson, K.W.: Offergrytan i Paradiset (1937). Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Johansson, K.W.: "Ordstäv" - En axplockning bland av allmogen brukade sådana. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Johansson, K.W.: "Skräddarmäster" - en typ från by- och sockenskräddderiernas tid. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Johansson, Karl: Gränsbygd. Se Den andra boken om Hovslätt.

Johansson, Lars-Erik: Mitt liv som gjutare. Se Tabergs Bergslag XX.

Johansson, Lennart: Den nya tiden möter den gamla. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Johansson, Lennart: Småland i det nya millenniet. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Johansson, Lennart (II) (distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan): Nåd och tjänst - både och (Jönköpings-Posten 2006-02-10)

Johansson, Liselotte: Den vita stenen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Död och sorg. Se Vardagsord.

Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro. Krönikor ur tidningen Trots Allt. (1996)

Johansson, Liselotte: I begynnelsen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Jesus då och nu. Se Vardagsord.

Johansson, Liselotte: Vrede. Se Vardagsord.

Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig (1995)

Johansson, Liselotte-Sjödin, Tomas: Gud vill hela våra sår. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Johansson, Liselotte: Se också J Andersson, Liselotte.

Johansson, Majken: En öppen dörr. Se Hofgren, Allan.

Johansson, Majken: Från Magdala. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Johansson, Majken: Heart Break Hotel. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Johansson, Mats. Se Wirén, Torgny-Johansson, Mats.

Johansson, Mattias: Torpminnen från Uddebo rote åren 1700-1957. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Johansson, Natanael: Jacob Otto Hoof och hoofianismen (1942)

Johansson, O.: Bland missionsvänner i Amerika. Se Missionsförbundet 1924.

Johansson, Oscar: Ett fattas dig. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Johansson, Oscar: Minnen från boråsbygden. Se Skara stift i ord och bild.

Johansson, Roberth: Humor i helgade hyddor (1) (1983)

Johansson, Roberth: Humor i helgade hyddor 2 (1985)

Johansson, Roberth (kompositör och författare, Aneby): Paulus' paradoxer (Jönköpings-Posten 2006-03-10)

Johansson, Rose-Marie (informationssekreterare, Svenska kyrkan, Jönköping): Inget kan Du utan Gud! (Jönköpings-Posten 1990-06-08)

Johansson, Rut: Av Herren har det skett. Se Soluppgången 1960.

Johansson, Rut: Hongkong - nödens utpost. Se Soluppgången 1964.

Johansson, Ruth: På besök hos olika stammar. Se Missionsförbundet 1924.

Johansson, Samuel: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Johans(s)on, Samuel: Ingen kommer till Fadren utom genom mig. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Johansson, Sam(uel) A: Några ord om läroutvecklingen. Rosenius och Waldenström. Se Johansson, Sam(uel) A: Ur Minnet.

Johansson, Sam(uel) A: Ur Minnet (1911)

Johansson, Simon: Öppen dörr. Se Soluppgången 1963.

Johansson, Stig R.: Tändstickan och vattnet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2006.

Johansson, Sven: Den andliga nöden - Ett rop efter väckelse. Se Soluppgången 1979.

Johansson, Sven: Den kristne i samhället. Se Soluppgången 1968.

Johansson, Sven: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Johansson, Sven (pastor, Skärstad): Kristendom och frihet (Jönköpings-Posten 1961-09-23)

Johansson, Svening: Frälsningens nödvändighet (1876; Jönköpings-Posten 1928-06-01)

Johansson, Swening (= Svening): Herrens werk. Några anteckningar om lekmannaverksamheten och dess frukter i Småland och Westergötland från början av 1840-talet (1885)

Johansson, Svening: Ida och hennes moder. Se Lilla Svenska Barntidningen 1894:18.

Johansson, Sw.: "Tända endast mot lådans plån". Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Johansson, Viktor: Ljusbärare. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Johansson, Viktor: Minnen från färdevägen (1943)

Johansson, Viktor: Nya minnen från färdevägen (1944)

Johansson-Lucidor: Se Lucidor.

Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar (1943-1991) (Signe och Ivar Johansson var BG Asks fru Kerstins föräldrar)

Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna (1943-1992) (Systrarna Johansson var BG Asks fru Kerstins fastrar)

Johnaeus, John: Julens sångare - Hans Adolf Brorson. Se Soluppgången - På konungens bud 1945.

Johns, W.E.: Biggles flyger vidare (1947,1948)

Johns, W.E.: Biggles i Främlingslegionen (1954,1955)

Johns, W.E.: Biggles och den svarte rövaren (1953)

Johns, W.E.: Biggles på farlig mark (1952,1953)

Johnson, Amandus: En svenskamerikan besöker Sverige år 1906. Se Widén, Albin: Amandus Johnson, svenskamerikan. En levnadsteckning.

Johnson, Bo: Who reckoned righteousness to whom? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Johnson, Bo-Strömberg Krantz, Eva: Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska (1975,1985)

Johnson, Bo. Se också Gerleman, Gillis-Johnson, Bo: Ur Gamla testamentet.

Johnson, E.D.: The Johannine Version of the Feeding of the Five Thousand - An Independent Tradition? Se New Testament Studies (1962).

Johnson, Emil: Missionens ursprungliga uppgift. Se Trosvittnet den 9 oktober 1924.

Johnson, Emil: Några Franson-minnen. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Johnson, Eyvind: Berlin en glädjens stad - och hungerns (1921). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Morgonbris 1922:1.

Johnson, Eyvind: Berlin i glädjens - och hopplöshetens tecken (1921).. Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1921-12-31.

Johnson, Eyvind: Dagar och städer (1927). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1927-05-14.

Johnson, Eyvind: Dagboksblad från en resa (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1922-06-17.

Johnson, Eyvind: Dagboksblad om nödvändigheten av att resa (1949). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952.

Johnson, Eyvind: De tyska nationalisterna och Ruhräventyret (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1923-01-23.

Johnson, Eyvind: Den tyska fascismen (1926). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1926-08-05.

Johnson, Eyvind: Den underjordiska fronten (1940). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Folket i Bild 1940-03-10.

Johnson, Eyvind: Det stora vattnets dag (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-08-23.

Johnson, Eyvind: Dollarsommar (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1923-06-21.

Johnson, Eyvind: En blixtorientering i gruvstaden Oberhausen (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-06.

Johnson, Eyvind: En dag i Köln (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-17.

Johnson, Eyvind: En flik av landsorten (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1950-03-11.

Johnson, Eyvind: En kamp för tillvaron (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1922-02-02.

Johnson, Eyvind: En sydfransk kuststad (1930). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1930-07-26.

Johnson, Eyvind: Funderingar på en resa, med hänsyn till ett smörgåspaket (1921). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1921-11-12.

Johnson, Eyvind: Genom Belgien och Nordfrankrike (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Signalen 1922-02-02.

Johnson, Eyvind: Här har du ditt liv! (1935). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Industrimännen Stinnes, Thyssen och andra i Tjocka Berthas rike (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-05-10.

Johnson, Eyvind: Kring fjorden (1931). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Konsumentbladet 1931-01-10.

Johnson, Eyvind: Liberté, Ègalité, Fraternité, Amourette (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Brand 1922-08-05.

Johnson, Eyvind: Norrbottensresan II,VI,X (1934). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Dagens Nyheter 1934.

Johnson, Eyvind: Nu var det 1914 (1934). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Nära floden (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt (tidningen) Vi 1950-02-25.

Johnson, Eyvind: Om Rundetaarn och annat (1952). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1952-07-04.

Johnson, Eyvind: Parisiska bilder (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-07-31.

Johnson, Eyvind: Pau, Bayonne, Biarritz och havet (1926). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Ny Tid 1926-04-17.

Johnson, Eyvind: På Anglesey (1950). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1950-05-27.

Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 (2006)

Johnson, Eyvind: Romanen om Olof (1945)

Johnson, Eyvind: Se dig inte om! (1936). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Slutspel i ungdomen (1937). Se Johnson, Eyvind: Romanen om Olof.

Johnson, Eyvind: Strändernas svall (1946,1978)

Johnson, Eyvind: Söndagsvandring till Mergugno (1951). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt tidningen Vi 1951-05-25.

Johnson, Eyvind: Tyskdagen i Nürnberg: en döende i stor parad (1923). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1923-09-08.

Johnson, Eyvind: Vid nationernas gata (1925). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Arbetaren 1925-09-07.

Johnson, Eyvind: Vinterresa i Norrbotten (1955)

Johnson, Eyvind: Västöver Tyskland (1922). Se Johnson, Eyvind: Resebrev 1921-1952 samt Norrländska Socialdemokraten 1922-04-18.

Johnson, Gustav F.: Himlens och helvetets kamp om en människosjäl (Jönköpings-Posten 1922-10-23)

Johnson, Gustav F.: Josef från Arimatea I-II (Jönköpings-Posten 1927-09-09; 1927-09-17)

Johnson, John A. Se Samuelson, John: Småland i Amerika.

Johnson, Steven: Förstå din hjärna. Se Det Bästa juni 2004.

Johnsson, Evy: Lennart - missionens lille pojke. Se Soluppgången 1968.

Johnsson, Per: Hur såg det ut i Jönköping 1818? (Jönköpings-Posten 1950-03-17)

Johnsson, Staffan: Inventering av kärlväxter 1972-1974 i Gärahovs storäng, Byarums socken. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Jonason, Henrik (komminister, Svenska kyrkan, Aneby): Låt dig vara buren av Gud (Jönköpings-Posten 2007-05-18)

Jonason, Henrik (pastorsadjunkt, Norrahammars församling): Änglarna - den helige Mikaels dag (Jönköpings-Posten 2000-09-29)

Jonasson, Alfred-Ängfors, Oskar: Väckelsens folk. Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Jonasson, Gustaf: Missväxt och pest. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5

Jonasson, John: Elias köpte bibel - Skildring från 1800-talet med verklighetsunderlag. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Jones, Bruce W.: More About the Apocalypse as Apocalypse. Se Journal of Biblical Literature (1968).

Jones, Stanley: Guds ja (1976)

Jonson, Jonas: Kina: Kyrka, samhälle, kultur (1980)

Jonson, Jonas: Kina, kyrkan och kristen tro (1975)

Jonsson, Bernt: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Jonsson, Eskil: Minnen från barn- och ungdomsår i sekelskiftets Barnarp. Se Tabergs Bergslag XVI.

Jonsson, Göran G.: Vallfärd till den helige Jakobs grav i Santiago de Compostela. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Jonsson, John: Sångförfattaren och banbrytaren inom den fria andliga verksamheten i Åker Johannes Eliasson. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Jonsson, Karin-Eriksson, Arne: Hemkontakt i Skarpnäck. Se Soluppgången 1985.

Jonsson, Lars-Erik: En sekulariserad församling. (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1986:1)

Jonsson, Lennart: Den som har givit oss löftet Han är trofast (1979). Se Byarums Hembygdsförenings Årsskrift 1980.

Jonsson, Nils: Arbetarna i torvriket. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Jonsson, Nils: Med kamera i hand. Se Mellan Härån och Rasjön 2000.

Jonsson, Nils Johan. Se Ottosson, Simon: "Ene-Nisse" - en händig bergslagsbo.

Jonsson, Olof: AK:s vägbygge genom Svenarum på 1930-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1994.

Jonsson, Reine. Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Jonsson, Runer: Hyttpojkarna (1987). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Jonsson, Åke: Bildspråk. Se Svenska Alliansmissionens årsbok 1982.

Jonzon, Per-Axel: Att vara präst i Bjurbäck. Se Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck.

Jonzon, Per-Axel (kontraktsprost, Hakarp): Från mörker till ljus (Jönköpings-Posten 1989-01-05)

Jonzon, Per-Axel (kyrkoherde, Hakarp): Söndagen - en Guds gåva! (Jönköpings-Posten 1980-07-11)

Josefsson, Aldor: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Josefsson, Aldor: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Josefsson, Aldor (pastor, Bankeryd): Vinträdet och grenarna (Jönköpings-Posten 1965-06-12)

Josefsson, Kurt (pastor, Jönköping): Den som är av Gud (Jönköpings-Posten 1965-02-20)

Josefsson, Olof: "Söndagsandakt" i Strömstad samlar ny gudstjänstpublik (1960). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Josefsson, Ulrik: Liv och över nog – Den tidiga pingströrelsens spiritualitet (2005)

Josephson, Ragnar: Kring Carl Gustaf Tessin och Carl Hårleman. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Josiya, Charles: Kort tillbakablick på SAM:s arbete i Zimbabwe (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Joubert, H.L.N.: The Holy One of God (John 6:69). Se Neotestamentica (1968).

Journal for the Study of the New Testament (1981,1983-1987,1989-1991,1993,1995-1999,2002-2003,2005)

Journal of Biblical Literature (1914,1928,1939,1941,1950,1956,1962,1964,1967-1968,1976,1980,1982-1983,1986,1988-1989,1993,1995-1998)

Journal of Near Eastern Studies (1950)

Journal of the Evangelical Theological Society (1966,1969,1971-1973,1975,1977,1979-1980,1983-1985,1988-2001,2003-2004)

Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis (1883)

Journal of the Transactions of the Victoria Institute (1920)

Journal of Theological Studies (1952,1961,1966,1971,1974,1980,1986-1987,1990,1993,1995,1999)

Judge, Edwin A.: The Mark of the Beast, Revelation 13:16. Se Tyndale Bulletin (1991).

Jul, (Julbladet?) (1895). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Jul, Julbladet (1891). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Julian av Norwich: Utdrag ur Revelations of Divine Love (slutet av 1300-talet - början av 1400-talet). Se Andlig läsning.

Julqvällen 1883. Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Jultomten (1901). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Jultåten om Norna-Gäst. Se Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor.

Juneswed, Evy: Fungerar det att vara kristen i Swaziland? Se Soluppgången 1974.

Juneswed, Evy: "Morgondagen, vad den rymmer ..." - Swaziland i fokus. Se Soluppgången 1973.

Juneswed, Evy: Skolarbete i Swaziland. Se Soluppgången 1969.

Juneswed, Evy: Swaziland - Ringar på vattnet (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Juneswed, Evy: Swazisk tradition - kristen tro. Se Soluppgången 1983.

Junggren, Samantha: Tack maten! (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2004)

Junggren, Samantha: Våga dela dina drömmar! (Programblad - Mullsjö Missionskyrka sept-nov 2003)

Jungmann, Joseph A.: The Mass of the Roman Rite - Its origins and development I (1949,1992)

Juniorkamraten (1933-1934). Se Nilsson, Sten: Ett evigt förbund - Festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år.

Justinus Martyren. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I. Se också Hagner, Donald A.: Justinus Martyren och apologeterna.

Jäder, Astrid: Slumsystern (Jönköpings-Posten 1956-12-18)

Jäder, Karl: Vill du bliva helig? (Jönköpings-Posten 1924-11-07)

Jämtlandsposten (1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Jändel, Bengt: De gamla orden. Se Bohman, Pontus.

Jändel, Bengt: Ljus november. Se Bohman, Pontus.

Järhult, Gunlög: Guds tystnad? En bok för fromma och ofromma (1989)

Järhult, Gunlög: Julen i svensk litteratur. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Järhult, Gunlög: Livets djupa tapperhet. Se Soluppgången 1957.

Järhult, Gunlög (fil.mag): Medborgarskap i två världar (Jönköpings-Posten 1958-11-15)

Järhult, Gunlög: Mot morgondagens värld (1944). Se Ydén Sandgren, Ingrid: Mot morgondagens värld - Gunlög Järhults förkunnelse och liv.

Järhult, Gunlög: Så är det då att vara människa (1975)

Järhult, Ragnar: Andreas och Emilia - En tattarroman (1984). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Järhult, Ragnar: Bakslaget (1981)

Järhult, Ragnar: Jag smyckar diktens kläder - Bokbindaremästare Lennart Wilhelm Enander berättar om sitt liv och sin stad (1995)

Järhult, Ragnar: Målimun. Se Kvinnor i Småland.

Järhult, Ragnar: Omslaget. Roman om kollektiv isolering och gemensam frigörelse (1979)

Järved, Susanne: Ett himla liv. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Jönköping 700 år, red. Anna Maria Claesson (1984)

Jönköpings Allehanda 1778 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönköpings historia. Se Björkman, Rudolf; Schartau, Sigurd..

Jönköpings Missionsförenings redogörelse 1863. Se Elmgren, Klaes: Jönköpings Missionsförenings historia.

Jönköpings stads historia. Se Arbman, Holger – Norborg, Lars Arne.

Jönköpingsbladet 1843-1864 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönköpings-Posten 1865-2007 (den rubriktext som anges vid resp. tidningscitat kan vara formulerad antingen av tidningens rubriksättare eller av BG Ask; för att veta vilket som gäller hänvisas läsaren till resp. tidningsnummer)

Jönsson, Evan: Livet i Stora Bongebo under 1920-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 2001.

Jönsson, Gabriel: Impromptu. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Jönsson, Gabriel: Öns kyrkogård (1922?). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Jönsson, J.: En missionärs begravning. Se Soluppgången - På konungens bud 1929.

Jönsson, Margareta: Tchad - Mission i Afrikas hjärta (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Jörberg, Lennart. Se Bunte, Rune-Jörberg, Lennart.

K-n., K. (signatur för Karl Karlsson): Klosterholmen (1924,1929). Bok nr 2 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

K-v, Svetlana: Tre monologer om en uråldrig rädsla. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kaiser Jr, Walter C.: The old promise and the New Covenant: Jeremiah 31:31-34. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1972).

Kalevala. Se Lönnroth, Elias.

Kallas, James: The Apocalypse: An Apocalyptic Book. Se Journal of Biblical Literature (1967).

Kalugin, Nikolaj Fomitj: En monolog om ett helt liv skrivet på en dörr. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kamal, Ishan: Ett eget fängelse (1965). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kamphausen, H.: Personliga minnen av missionär F. Franson. Se Soluppgången 1954.

Kamprad, Ingvar: Se Torekull, Bertil.

Kanafani, Ghassan: Skoputsaren (1959). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kanagaraj, Jey J.: Jesus, the King, Merkabah Mysticism and the Gospel of John. Se Tyndale Bulletin (1996).

Kanagaraj, Jey J.: Johannine Jesus, The Supreme Example of Leadership: An Inquiry into John 13:1-20. Se Themelios (2004).

Kanagaraj, Jey J.: The Implied Ethics of the Fourth Gospel: A Reinterpretation of the Decalogue. Se Tyndale Bulletin (2001).

Kant, Immanuel. Se Helm, Paul: Immanuel Kant.

Karlbom, Rolf: Författningsfrågans lösning våren 1809 (1964). Se Kring 1809.

Karlfeldt, Erik Axel: Epistel till Sabbacus (1903). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona (1918). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona (1906). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Fridolins visor och andra visor (1898). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Hösthorn (1927). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Inför freden (1919). Se Karlfeldt, Erik Axel: Hösthorn.

Karlfeldt, Erik Axel: Luthers hammare (1917). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Mikael (1908). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter (2001)

Karlfeldt, Erik Axel: Svart jul (1917). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Bellona.

Karlfeldt, Erik Axel: Vid sekelskiftet (1899). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlfeldt, Erik Axel: Vildmarks- och kärleksvisor (1895). Se Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter.

Karlfeldt, Erik Axel: Värdshuset (1903). Se Karlfeldt, Erik Axel: Flora och Pomona.

Karlgren, Bernhard: Folksägner från Tveta och Mo härader (1908)

Karlgren, M.: P.W. i helg och söcken (1928)

Karlson, Bo E.: Arbetarbostäderna på Torp. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Branden vid Hovrättstorget 1973. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Från höga spiror till låga huvar. Se Småländska kulturbilder 1995. Kyrkans värld.

Karlson, Bo E.: Jönköpings järnvägsstation. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Karlson, Bo E.: Jönköpingsbilder förr och nu. 1. Östra Storgatan - från Vindbron till Undergången. Se Gudmundsgillets Årsbok 1982.

Karlson, Bo E.: Solviks villaegendom på Rosenlund. Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Karlson, Bo E.: Stadens port - Västerport. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Karlsson, Annie. Se Jern, Barbro: Sömmerska, ett utdöende yrke.

Karlsson, Bernth (pastor, Smålandsstenar): Glömmer vi att tacka (Jönköpings-Posten 1972-09-02)

Karlsson, Birgit: 150 händelserika år. Se Tro Frihet Gemenskap.

Karlsson, Birgit: Envis till Guds ära. Se Tro Frihet Gemenskap.

Karlsson, Gust.: Macheng och dess missionsdistrikt - Missionens skolor i Kina. Se Missionsförbundet 1924.

Karlsson, Gust.: Några ord rörande arbetet vid Macheng station. Se Missionsförbundet 1924.

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Ett annat samhällsklimat, är det möjligt? (Jönköpings-Posten 2007-10-26)

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Trasig kommunikation (Jönköpings-Posten 1991-08-16)

Karlsson, Håkan (pastor i Råslätts församlingsgemenskap): Är det bara en dröm? (Jönköpings-Posten 2005-09-30)

Karlsson, Ingemar: Församlingens ledarskap. Se Soluppgången 1992.

Karlsson, Ingemar (rektor, Kortebo missionsskola): Kärleken öppnar vägen (Jönköpings-Posten 1992-04-16)

Karlsson, Jan-Åke (pastor i Pingstförsamlingen, Norrahammar-Taberg): Jesus vårt föredöme (Jönköpings-Posten 1994-03-11)

Karlsson, Johan: "Varthän du älskade land?" Se Soluppgången 1961.

Karlsson, Johan (II). Se Hagstrand, Stina-Gotmark, Ernst: Människor i närbild.

Karlsson, Karl. Se K-n., K.

Karlsson, Karl-Ivar (pastor/folkbildare): Profeter, sanna och falska (Jönköpings-Posten 2006-08-04)

Karlsson, Lars: Carl XV:s besök i Skillingaryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Karlsson, Naemi: Tag allt. Se Soluppgången 1966.

Karlsson, Naemi: Thokozile. Se Soluppgången 1962.

Karlsson, Ruth: I min barndoms kyrkby. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Karlsson, Tore (kontraktsprost, Månsarp): Den väldoftande parfymen (Jönköpings-Posten 2007-03-30)

Karlsson, Tore (kyrkoadjunkt, Sandseryd): Guds rike är nära! (Jönköpings-Posten 1982-12-04)

Karlsson, Yngve (kontraktsprost emeritus, Sandhem): Den stora klyftan (Jönköpings-Posten 1970-05-30)

Karlsson, Yngve: Påsk (Hälsning till hemmen i Sandhems pastorat påsken 1981)

Karlstedt, A.M.: Den gode herden (Jönköpings-Posten 1919-06-13)

Karlstrand, Ivar: Vilan vid vägen (1989)

Karlström, Jan Eric-Tolf, Wåge: Hur vargarna försvann från våra trakter. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Kasko, Julja. Se En barnkör.

Kaufmann: Kejsardöme och påfvedöme intill 13:de århundradets slut. Se Hildebrand m fl Världshistoria II.

Kawabata, Yasunari: Snöns rike (1935,1957,1967,1968)

Kayali, Hasib: Kära bröder! Se Kayali, Hasib: News from the country - stories.

Kayali, Hasib: News from the country (1954). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Kaye, Bruce: Gott och ont. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Keely, Robin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok samt Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Keene, Carolyn: Kitty i det öde huset (1941,1961,1980)

Keener, Craig S.: Is Subordination Within the Trinity Really Heresy? A Study of John 5:18 in Context. Se Trinity Journal (1999).

Keijer, Augustinus: På besök i Brüssel och Antwerpen. Se Missionsförbundet 1924.

Keller, Samuel. Se Schrill, Ernst.

Kellgren, Henrik. Se Dinnetz, Gunnar: Kellgren på Sanna, helbrägdagöraren och människovännen.

Kellgren, Johan Henrik: Anmärkningar till poemet "Man äger ej snille för det man är galen". Se Stockholms-Posten 1787.

Kellgren, Johan Henrik: Filosofen på landsvägen. Se Stockholms-Posten 1792-93.

Kellgren, Johan Henrik: Företal till Fredmans epistlar. Se Bellman, Carl Michael: Fredmans epistlar.

Kellgren, Johan Henrik: Kungörelse. Om sällskapet Pro Sensu Communi. Se Stockholms-Posten 1787.

Kellgren, Johan Henrik: Samlade skrifter (1796). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Kendall, Daniel. Se O'Collins, Gerald - Kendall, Daniel: Did Joseph of Arimathea Exist?.

Kennemark, Donald: Den stora glädjen (Jultidningen Snöflingan 2004)

Kennemark, Donald (kyrkoherde): En är eder läromästare (Jönköpings-Posten 1972-08-12)

Kennemark, Donald (kontraktsprost, Sandhem): Hur mycket skall jag ge? (Jönköpings-Posten 1981-09-11)

Kennemark, Donald: Jul - utan bekymmer (Jultidningen Snöflingan 2002)

Kennemark, Donald: När juldagsmorgon glimmar (Jultidningen Snöflingan 2005)

Kennemark, Donald (kyrkoherde, Sandhem): Är vi födda på nytt? (Jönköpings-Posten 1967-05-20)

Kepple, Robert J.: Hope of Israel, the resurrection of the dead, and Jesus: a study of their relationship in Acts. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1977).

Kerr, David: Islams gudstjänstliv. Se Världens religioner.

Kertész, Imre: Mannen utan öde (1975,1985,2003)

Key, Ellen: Småland (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Key, Ellen. Se också Weidel Randver, Gunnel.

Key, Mac: Äldre järnhantering - ett forskningsmål. Se Tabergs Bergslag XII.

Key-Åberg, Sandro: En måltid i Småland. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Kibangu, Beki Yelemia: Bönen. Se Missionsförbundet 1924.

Kidner, Derek: En ny tidsålder gryr. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kiechel, Samuel: Reseskildring (1586). Se Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler.

Kieffer, René: Fottvagningens tolkning mot dess judiska bakgrund. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1998).

Kieffer, René: Johannesevangeliet 4A-4B (1987-88)

Kieffer, René: Judiska reningar och det dop som Jesus kommer med. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Kieffer, René: Kristi uppståndelse och den allmänna uppståndelsen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1981).

Kieffer, René-Olsson, Birger: Exegetik idag (1983,1984). Se också Hartman-Kieffer-Olsson: Ur Johannesevangeliet

Kierkegaard, Sören: Antingen – eller och Begreppet ångest (1843-44,1986)

Kierkegaard, Sören: Journals (1854)

Kierkegaard, Sören. Se också Thiselton, Anthony C.: Sören Kierkegaard.

Kihlblom, Dag: Råslätts skogvaktarskola. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Kihlstedt, C.J.A.: Väktare, hvad lider natten? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Kiland, Ingvar-Lantz, Gunnar: Hovslätts Missionsförsamling. Se Den första boken om Hovslätt.

Kiland, Margareta: Att bli Hovslättsbo 1941. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Kilby, Clyde S. Se Gilbert, Douglas-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld.

Kiley, Mark: The Geography of Famine: John 6:22-25. Se Révue Biblique (1995).

Kilgallen, J.J.: The Strivings of the Flesh (Galatians 5,17). Se Biblica (1999).

Kilpi, Eeva-Lindqvist, Kerstin: Ur Brudarna. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kilpi, Eeva-Lindqvist, Kerstin: När min hund ser på mig. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kilsmo, Karl: Den tredje reformationen. Den nutida frikyrkans uppkomst 1525-1556. Första delen (1967)

Kindbom, Bengt: Människor jag mött (2003)

Kindvall, Malin (pastor i Lekeryd-Svartorps församlingskrets): Andas djupt och se dig omkring (Jönköpings-Posten 2007-10-12)

Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen (1973)

King, Greg: Den sista kejsarinnan - Alexandra Fjodorovnas liv och död (1994,1995)

Kingo, Thomas: Ked af verden och kaer ad himlen (1681). Se All Nordens lyrik.

Kipling, Rudyard: Havets hjältar (1897,1988)

Kirchhevel, Gordon D.: The Children of God and the Glory That John 1:14 saw. Se Bulletin for Biblical Research (1996).

Kirk, Andrew: Befrielseteologin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Debatten om kristen mission. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Guds rike. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Kristendomen och marxismen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kirk, Andrew: Ord och handling. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Kiseljova, Irina: En monolog om hur två änglar träffade lilla Olenka. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kivengere, Festo: Jag älskar Idi Amin (1977)

Kivi, Aleksis (= Stenvall, Alexis): Sju bröder (1919,1948)

Kjellberg, Erik: Andlig sång och musik. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Kjellberg, Erik: Baletten. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Kjellberg, Ernst-Säflund, Gösta: Grekisk och romersk konst (1958,1978)

Kjellberg, Sven T.: Hemmets inredning och konsthantverket under rokokon. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Kjellberg, Sven T.: Svenska Ostindiska Compagniet. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsarmén. Se Svenska Trossamfund.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsarméns ankomst till Sverige. Se De kristna.

Kjäll, Thorsten: Frälsningsofficerares dagbok berättar. Se De kristna.

Kjällqvist, Sture: Logen Spånhult ett 100-årsminne. Se Tabergs Bergslag XIII.

Kjörling, Michael: Hagshults kyrka - förr och nu. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Klaesson, Märt(h)a: Artonhundratalets långtradare - "färabönderna". Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Klaesson, Märtha: Julfirandet, som min far berättat det från sitt föräldrahem i Gimmarp i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Klaesson, Märtha: Kvinnoarbete i lanthushållet under olika årstider. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Klaesson, Märhta: Minnen från Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Klasson, Christofer: Ortodoxa kyrkan (1973)

Klehn, Jan (pastor, Filadelfiaförsamlingen, Skillingaryd): Han var död - men lever! (Jönköpings-Posten 1982-04-08)

Klehn, Jan (Mullsjö, aktiv inom Pingströrelsen): Äkta och falsk fromhet (Jönköpings-Posten 2000-09-01)

Klein, Helle: Fundamentalister och fågelskådare. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Kleiner, Kurt. Se Holmes, Bob-Kleiner, Kurt-Douglas, Kate-Bond, Michael: 10 vägar till sann lycka.

Klemens av Alexandria. Se The Ante-Nicene Fathers Vol II.

Klemens av Rom. Se The Ante-Nicene Fathers Vol I. Se också Smith, Michael A.: Clemens av Rom.

Klerck, Yngve: Höga Berghem vid seklets början och tiden därefter. Se Gudmundsgillets Årsbok (1980-)1981.

Klercker, KJ. Otto af: Den allmänna hälso- och sjukvården. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Kline, Meredith G.: First Resurrection. Se Westminster Theological Journal (1975).

Klingberg, Mikael (ungdomspastor i Korskyrkan, Jönköping): Ta tid för barnen (Jönköpings-Posten 2001-10-26)

Klinger, Michael. Se Franzmann, Majella - Klinger, Michael.

Klinth, Rolf: Mitt barn av höst. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Klinth, Rolf: Vapenlös. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Kljujev, Nikolaj: Klagosång över Jesenin (1927). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kljujev, Nikolaj: I september (1911). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kljujev, Nikolaj: Om sommarn började vår kärlek (1912). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Kloo, Adolf: Hänt och sagt (1954)

Kloo, Adolf: Hört och sett (1953,1954)

Kloo, Adolf: Kristus, världens hopp. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Kloo, Adolf: Kyrkan och bonden. Se Skara stift i ord och bild.

Kloo, Adolf: Vägvisaren. Se Soluppgången - På konungens bud 1935.

Klüger, Ruth: Leva vidare - En sann berättelse (1992,2002)

Knapas, Rainer: Den nya trädgårdskonsten. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Knowles, David: What is Mysticism? (1967)

Knowlton, Gladys. Se Lemon, Fred-Knowlton, Gladys: Befriad! - En förbytares väg till frihet.

Knox, John. Se Funcke, Otto: John Knox och Maria Stuart.

Knutsson, Gösta: Pelle Svanslös på nya äventyr (1954)

Knutsson, Karl: Backstugan Norlid. Se Tabergs Bergslag VI.

Knutsson, Karl: Folkminnen från Tabergs bergslag. Se Tabergs Bergslag II.

Knutsson, Karl: Ordstäv och uttryck från Tabergs bergslag. Se Tabergs Bergslag III.

Koch, Martin: Blomman. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Koester, Craig R.: Messianic Exegesis and the Call of Nathanael. Se Journal for the Study of the New Testament (1990).

Koestler, Arthur: Natt klockan 12 på dagen (1940,1975)

Koestler, Arthur: Sömngångare (1959,1960)

Koestler, Arthur: The Ghost in the Machine (1967)

Kohlenberger III-Goodrick-Swanson: The Exhaustive Concordance to the Greek New Testament (1995)

Kohlenberger III-Goodrick-Swanson: The Greek-English Concordance to the New Testament (1997)

Kolmodin, Ad.: Johannesevangeliet – En verklighetsskildring (1926)

Kolmodin, Ad.: Sanning och frihet. Se Missionsförbundet 1924.

Kolmodin, Ad.: Tidens tecken, hvartill mana de? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Konfucius: Riternas bok (Li Ji) (ca 500 f Kr, ca 200 f Kr). Se Guo Moruo: Marx inträder i Kong Zi-templet.

Konkret (1968)

Konow, Margareta von: Kvinnan och det sociala arbetet. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Konstantinovna, Nina-Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj: En monolog för två stämmor - en manlig och en kvinnlig. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Konsumentbladet (1927,1930-1931)

Kootz, Wolfgang: Rothenburg on the Tauber (2000)

Korner, R.J.: "And I saw . . ." An Apocalyptic Literary Convention for Structural Identification in the Apocalypse. Se (tidskriften) Novum Testamentum (2000).

Kosjak, Zina: Men fortfarande längtar jag efter mamma . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Koskenniemi, Veikko Antero: Svärdsliljan (19??). Se All Nordens lyrik.

Koski, Paavo (pastor, Månsarps missionsförsamling): Enheten i Kristus (Jönköpings-Posten 2000-09-22)

Kovarov, Vanja. Se En barnkör.

Kowalski, Beate: Martyrdom and Resurrection in the Revelation to John. Se Andrews University Seminary Studies (1972).

Kraft, Charles H.: Evangelium och kultur. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Krapotkin, Peter: Inbördes hjälp (1903)

Krasnosolnysjko, Vadim. Se En barnkör.

Krauklis, Martin: En djup och innehållsrik tavla. Se Steiner, John: En skapande paus ...

Kring 1809 - Om regeringsformens tillkomst (red. Stefan Björklund) (1965)

Kristen tro - En illustrerad handbok (red. Robin Keeley) (1982,1985)

Kristet Forum (1972,1981-1982,1985)

Krok, Abraham: Beskrifning öfwer Jönkiöpings stads kyrkia upsatt åhr 1753. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1941.

Kron, John: I speldjävulens klor. Se Det Bästa februari 2004.

Krook, Axel: Tro och Otro (1864). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Krook, Isak: Kampen om ett folks själ (Jönköpings-Posten 1936-12-04)

Krook, Isak: Kristna som undfly Gud (Jönköpings-Posten 1925-10-08)

Krook, Isak: Viktor Rydberg som religionsforskare. Se Gudmundsgillets Årsbok 1964-1965.

Krook, I. (=Isak): Viktor Rydbergs lära om Kristus (1935). Se Palmqvist, Efraim: Karl Palmqvist och hans samtida.

Krook, Oscar: Svenska kyrkan inför samtiden. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Kruger, M.A.: "Tina Karpon", "Some fruit" in Romans 1:13. Se Westminster Theological Journal (1987).

Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Krumlinde, Lars: Viktor Rydbergs lyrik. Se Gudmundsgilets Årsbok 2001.

Kruse, E.: Den kristliga folkhögskolan. Se Missionsförbundet 1924.

Krusenstjerna, Lucie von. Se Jern, Barbro: Stjärnslott.

Kudrjagin, Alexandr: En monolog om frihet och drömmen om en vanlig död. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Kudrjatjeva, Ira. Se En barnkör.

Kugelberg, Bror: Bronskniv och flintdolk. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Kugelberg, B. (= Bror)): Från Sjöhult till Åsa. Se Tabergs Bergslag I.

Kugelberg, Bror: Jönköpings stads 650-årsjubileum. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Kugelberg, Bror: Två arkeologiska promenader. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Kuhlman, Kathryn: Ett segerrikt liv (1975)

Kullenbergh, Carl J.: S.A. Andrée - Hans lif och person, en skildring af vår store nordpolsfarare (1898). Bok nr 147 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Kullgren, Nils: Bröllop i Hwangchow 'Bergagård' - Missionärerna Elis Anvill och Greta Nordqvist sammanvigda. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: Från färder i Mittens rike. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: I Mittens rike - Från en evangelisationsvecka i Hwangchow. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Nils: På resa till Kineskonferensen i Wuchang. Se Missionsförbundet 1924.

Kullgren, Paulina: En pingsthögtid i Hwangchow. Se Missionsförbundet 1924.

Kummel, Bengt: Georg Carl von Döbeln - 1758-1820 - Liv och känsla (1998)

Kungl. Smålands Artilleriregemente - Minnesskrift (1929)

Kuprevitj, Viktor: Och alla var så små att den ene inte kunde lyfta den andre . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Kurze, G.: Evangelii seger bland människoätarne på Tongoa (1895). Bok nr 51 del 2 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Kusar, Robert: The Background of John's Gospel: Critique of Historical Methods. Se Canadian Journal of Theology (1970).

Kusy, Miroslav: Charta och realsocialismen. Se Frihet och makt - Röster från Charta 77.

Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth: Hvita syrener. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Kuzmenko Lindqvist, Inga-Lisa: Schul. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Kuzmic, Peter: De kristna i Östeuropa. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Kuzmic, Peter: Marxisternas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1976-1979. Se Tabergs Bergslag XII.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1979-1982. Se Tabergs Bergslag XIII.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1982-1985. Se Tabergs Bergslag XIV.

Kvarnström, Inge: Bergslagskrönika 1985-1988. Se Tabergs Bergslag XV.

Kvarnström, Inge: Sandseryds kyrka. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Kvarnström, Inge: Varkullen - en fornborg? Se Den andra boken om Hovslätt.

Kvinnor i Småland (red. Yvonne Teiffel - Ingrid Ydén-Sandgren) (1989). Smålands Författarsällskaps skriftserie X.

Kvinnor i Småland II (red. Yvonne Teiffel - Ingvar Parmestål - Ingrid Ydén-Sandgren) (2002). Smålands Författarsällskaps skriftserie XII.

Kvist, Britten: Affären höll öppet till grannaffären stängde. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Kvist, Roland: Ett missionscentrum blir till. Se Soluppgången 1971.

Kümmel, Werner Georg: Futurisk och presentisk eskatologi i den äldsta urkristendomen. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1959).

Kümmel, Werner Georg: The Theology of the New Testament (1972,1974,1983)

Küng, Andres: Har kyrkan olika syn på förföljda kristna? (Svenska Dagbladet 1985-06-27)

Küng, Andres: Kristna martyrer i öst och väst: 30 fall från vår egen tid (1979)

Küng, Hans. Se England, Robert G.: Hans Küng.

Kylberg, May Stina (pastor, Kortebo; föreståndare för bibellinjen, SAM:s missionsskola): Ett liv före döden (Jönköpings-Posten 1982-09-24)

Kylberg, May Stina: Till Guds tjänst! Se Soluppgången 1970.

Kyrka och socken i medeltidens Sverige, red. Olle Ferm (1991)

Kårbrant, Sven (ungdomssekreterare, Huskvarna): Guds kärleks väg (Jönköpings-Posten 1965-02-27)

Kårbrant, Sven (pastor, Huskvarna): Ombytta roller (Jönköpings-Posten 1961-06-03)

Källquist, Eskil: En gryningstid för diktningen. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Forskarandan väckes. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Manhem, landet för Jafets ättlingar. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Källquist, Eskil: Se också Hörnström, Erik.

Källstad, Thorvald: Kristen kunskap (Jönköpings-Posten 1950-07-12)

Källstad, Thorvald: Är kristendomen modern? (1953)

Kälvemark, Torsten: Kom och bo i oss. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2007:2.

Kälvemark, Torsten: Liturgin och vår eviga väntan. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2004:4.

(Kärleks-Balken eller Gyllene reglor för Gifta Män och Hustrur; "Jönköping 1834. Tryckt hos N.E. Lundström.")

Köhler, Emmy: Skördevisa (1895). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Körling, Felix: Fosterlandssång (senast 1937). Se Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags sångbok.

Köstenberger, Andreas J.: Ascertaining Women's God-Ordained Roles: An Interpretation of 1 Timothy 2:15. Se Bulletin for Biblical Research (1997).

Köstenberger, Andreas J.: Early doubts about the Fourth Gospel's Johannine authoship in the modern history of interpretation. Se European Journal of Theology (1996).

Köstenberger, Andreas J.: Jesus as Rabbi in the Fourth Gospel. Se Bulletin for Biblical Research (1998).

Köstenberger, Andreas J.: The Destruction of the Second Temple and the Composition of the Fourth Gospel. Se Trinity Journal (2005).

Köstenberger, Andreas J.: Jesus the Good Shepherd Who Will Also Bring Other Sheep (John 10:16). The Old Testament background of a Familiar Metaphor. Se Bulletin for Biblical Research (2002).

L., V.: Pastorn (1900, översättning från danska). Bok nr 154 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

L:son Thomas, A.: Vandringen med Kristus. Se Missionsförbundet 1924.

La Revue de Paris 1831-02-27, 1831-08-21, 1831-08-28. Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

La Revue indépendante juni 1884. Se Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser.

Laansma, John: "I Will Give You Rest." The Background and Significance of the Rest Motif in the New Testament. Se Tyndale Bulletin (1995).

Lacomara, Aelred: Deteronomy and the Farewell Discourse (Jn 13:31-16:33). Se Catholic Biblical Quarterly (1974).

Ladd, George E: Jag tror på Jesu uppståndelse (1977)

Ladd, George E.: The Revelation and Jewish Apocalyptic. Se The Evangelical Quarterly (1957).

Laestadius, Lars Levi: Nya Evangeliepostillan (1999, översatt av Lauri Koistinen, internet: laestadiustexter.se)

Laestadius, Lars Levi: Samlade predikningar I (”Laestadius I”) (2006)

Lagerbring, Sven: Aflatshandeln i Sverige (1749). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Lagercrantz, Olof: August Strindberg (1979)

Lagercrantz, Olof: Känslornas goddagspiltar. Se Håkanson, Björn.

Lagergren, David: Mission och internationella relationer. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lagergren, David: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lagergren, J(ohan) E(dvard): Magnus Sirén, en 1800-talskomminister i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Lagergren, Johan Edvard: Strödda anteckningar från Tofteryd (1831). Se Mellan Härån och Rasjön 2005. I Tofteryd (Linneryd-Moline) bodde BG Asks morfarsfar soldaten/korpralen och skomakaren Anders Johan Daun, född 1850, och hans hustru Johanna Sandberg.

Lagerkvist, Pär: Barabbas (1950,1984)

Lagerkvist, Pär: Den fordringsfulla gästen. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Den väg du går allena. Se Håkanson, Björn.

Lagerkvist, Pär: Det kom ett brev. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Det är vackrast när det skymmer. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Du finns ej själv (1926). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Du är död. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Dvärgen (1944,1989)

Lagerkvist, Pär: Gäst hos verkligheten (1925,1990)

Lagerkvist, Pär: Himlens hemlighet. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Hur doftar ej jorden av evighet. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: I stället för tro. Se Lagerkvist, Pär: Kaos.

Lagerkvist, Pär: Jag lutar mig trygg mot himmelens bröst. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Jag skall dö och du skall leva. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Klagosången. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Kom med en dröm till din trötta far. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Kommer jag ned till havet. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Livsbåten (1940). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Mitt barn, mitt barn, jag kommer till dig. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerkvist, Pär: Människogud. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lagerkvist, Pär: Nu vänder mor sitt bibelblad. Se Lindell, Börje.

Lagerkvist, Pär: Onda sagor (1924). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Lagerkvist, Pär: Pilgrim på havet (1962)

Lagerkvist, Pär: Sibyllan (1956)

Lagerkvist, Pär: Vem gick förbi min barndoms fönster. Se Håkanson, Björn.

Lagerkvist, Pär: Vem spelar i natten om dig och mig. Se Lagerkvist, Pär: I stället för tro.

Lagerlöf, Selma: Anna Svärd (1928,1978)

Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler (1897). Se Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen.

Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen (1989)

Lagerlöf, Selma: Bannlyst (1918). Se Lagerlöf, Selma: Körkarlen. Bannlyst.

Lagerlöf, Selma: Betlehems barn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Bortbytingen. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Brev 1 - 1871-1902 (1967)

Lagerlöf, Selma: Brev 2 - 1903-1940 (1969)

Lagerlöf, Selma: Bröllopsmarschen. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Charlotte Löwensköld. Se Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld.

Lagerlöf, Selma: Dagbok för Ottilia Lovisa Lagerlöf (1932,1997)

Lagerlöf, Selma: De vise männens brunn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Den heliga natten. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Den heliga Veronikas svetteduk. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Dimman. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor II.

Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla (1899). Se Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender.

Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender (1954,1957)

Lagerlöf, Selma: Du lär mig att bli fri - Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan (1894 - 1921;1992)

Lagerlöf, Selma: Dödskallen. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor II.

Lagerlöf, Selma: En herrgårdssägen (1899). Se Lagerlöf, Selma: Antikrists mirakler - En herrgårdssägen.

Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem (1908,1947)

Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem.

Lagerlöf, Selma: Ett barns memoarer (1930,1996)

Lagerlöf, Selma: Flykten till Egypten. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Fågel Rödbröst. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Gamla Agneta. Se Lagerlöf, Selma: Legender.

Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings saga (1891,1956,1958)

Lagerlöf, Selma: Herr Arnes penningar (1904). Se Lagerlöf, Selma: Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender.

Lagerlöf, Selma: I Nasaret. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: I templet. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Jerusalem I. I Dalarne. ”Jerusalem I” (1901,1959)

Lagerlöf, Selma: Jerusalem I-II ”Jerusalem II” (1902,1996)

Lagerlöf, Selma: Kejsarens syn. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Kejsarn av Portugallien (1914) (i boken Kristuslegender – Kejsarn av Portugallien 1962)

Lagerlöf, Selma: Kristuslegender (1904) (i boken Kristuslegender – Kejsarn av Portugallien 1962)

Lagerlöf, Selma: Körkarlen (1912). Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Körkarlen. Bannlyst. (1949)

Lagerlöf, Selma: Legenden om fågelboet. Se Lagerlöf, Selma: Legender.

Lagerlöf, Selma: Legender (1904) (i boken Legender – Drottningen i Kungahälla 1911)

Lagerlöf, Selma: Liljecronas hem. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga – Liljecronas hem.

Lagerlöf, Selma: Ljuslågan. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen. Se Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld.

Lagerlöf, Selma: Löwensköldska ringen – Charlotte Löwensköld (1925,2004)

Lagerlöf, Selma: Mårbacka (1922,2007)

Lagerlöf, Selma: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-07,2005)

Lagerlöf, Selma: Osynliga länkar (1894). Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Saga till den 20-årsjubilerande revyförfattaren Karl Gerhard (1938). Se Gerhard, Karl: I skuggan av en stövel.

Lagerlöf, Selma: Silvergruvan. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Spelmannen. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Troll och människor I 1915. Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Troll och människor II 1921. Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Lagerlöf, Selma: Tösen från Stormyrtorpet. Se Lagerlöf, Selma: En saga om en saga och andra sagor.

Lagerlöf, Selma: Vattnet i kyrkviken. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Vår Herre och Sankte Per. Se Lagerlöf, Selma: Kristuslegender.

Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord. Se Lagerlöf, Selma: Troll och människor I.

Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord – Berättelser om det övernaturliga, boken sammanställd av Sven Christer Swahn (1992)

Lagerlöw, Signe: Två situationer. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Lagerlöw, Signe: Ur en informators bref. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Lagerquist, Lennart (pastor, Missionskyrkan, Huskvarna): Allt i ett nötskal (Jönköpings-Posten 1986-10-17)

Lagerquist, Lennart (pastor, Jönköping): En liten tid (Jönköpings-Posten 1958-04-26)

Lagerqvist, Lars O.: Eriksgatan och Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Lagerroth, Fredrik: Montesquieu och Sveriges grundlagar (1940). Se Kring 1809.

Lagerström, Selma: En mörk natt. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: En stor förändring. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: Olika vägar. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900). Bok nr 145a och bok nr 149 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1902). Bok nr 141b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lagerström, Selma: Tvänne julaftnar. Se Lagerström, Selma: Skuggor och dagrar - Skildringar ur verkligheten (1900).

Lama, Möte med Dalai. Se Det Bästa september 2003.

Laman, K.E.: Ett nödrop i Afrikas urskog. Se Missionsförbundet 1924.

Laman, K.E.: Kongobref (Jönköpings-Posten 1905-10-13)

Lamb, Christopher: Anspråk på särställning. Se Världens religioner.

Lambrecht, Jan: Final Judgments and Ultimate Blessings: The Climatic Visions of Revelation 20:11-21:8. Se Biblica (2000).

Lambrecht, Jan: The Opening of the Seals (Rev 6:1-8:6). Se Biblica (1998).

Lamp, Jeffrey S.: Wisdom in Col 1:15-20: Contribution And Significance. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1998).

Landberg, H.D. (pastor, Gullered): Kristus hyllas (Jönköpings-Posten 1961-03-25)

Landén, Anna: Några ord om den s. k. Storckenfeldtska skolan. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Landgren, Karin: Bibliska kvinnogestalter - Eva (1950) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut)

Landgren, Karin: Bibliska kvinnogestalter - Marta från Betania (1951) (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Korrespondensinstitut)

Landherr, Annty. Se Borglid, Lars-Ola - Landherr, Annty.

Landquist, John: Ett ord i den pågående litteraturfejden (Jönköpings-Posten 1935-05-18)

Landquist, John: Skolbildning och högskolebildning. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Landquist, John: Skolformer och universitetsliv. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Landrén, Valter: Ungdomsvännen Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Landtmanson, Samuel: Skara skola. Se Skara stift i ord och bild.

Landvall, Augusta. Se Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten: Hovslättsaffärer som inte längre finns.

Lane, Tony: Anselm. Se Kristen tro - En illustrerad handbok

Lane, Tony: Auktoritet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Lane, Tony: Medeltidens teologi. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lane, Tony. Thomas ab Aquino. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lane, Tony: Traditionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lange-Praamsma, Max de: Livet ler mot Guld-Elsa (1948,1957)

Lann, Christina (socionom, Månsarp): Bli avslöjad i Guds ljus (Jönköpings-Posten den 27 januari 1978)

Lanshamre, Gunnar (pastor, Skärstad): I Jesu efterföljelse (Jönköpings-Posten 1966-06-18)

Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags (L.T.:s) sångbok (1942,1951)

Lantz, Gunnar. Se Kiland, Ingvar-Lantz, Gunnar: Hovslätts Missionsförsamling.

Lantz, Göran: En diskussion: Om filosofin, Habermas och den kritiska teologin (Kristet Forum 1972:2-3)

Lantz, Ragni: Kvinnor träder fram. Se Tro Frihet Gemenskap.

Larsen, Severin: En trogen Kristi tjänare. Se Ongman-minnen.

Larsen, Severin: På färden genom världen i åttio år (1946)

Larsmark, Lasse (sjukhuspräst, Jönköping): Tystnad eller berättelse? (Jönköpings-Posten 2004-11-05)

Larsson, Edvin: Apostlagärningarna (1983,1987)

Larsson, Edvin: Jesu liv och urkristendomens historia. Se Gerhardsson, Birger: En bok om Nya testamentet.

Larsson, Gustaf: Dikter - urval (1980)

Larsson, Gustaf: Havet sjunger (1940). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Gustaf: Tillflykt (1963). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Gustaf: Utanför (1977). Se Larsson, Gustaf: Dikter - urval.

Larsson, Göran: Tid för Gud, Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna (2006)

Larsson, Hans: Antinomifilosofien. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Aristoteles contra Platon. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Atomernas, idéernas, själarnas gemenskap (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Att bedja. Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Den grekiska filosofiens upprinnelse. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningen hos Fichte. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi (1920)

Larsson, Hans: Den näst bäste (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Den sociala höjningen. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Larsson, Hans: Det Ena. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Det onda. Se Larsson, Hans: Filosofien och politiken.

Larsson, Hans: Diplomatfilosofi (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Eld (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Epikur och stoa. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Ett genombrott i etiken. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Filosofien och fredsarbetet (1929). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Filosofien och politiken (1915)

Larsson, Hans: Gemenskap (1932)

Larsson, Hans: Handlingslivet enligt Kant och Fichte. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Hemmabyarna (1916,1962)

Larsson, Hans: Henrik Ibsens "Peer Gynt" (1891). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Historiens dom (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Idéerna i Stabberup (1918)

Larsson, Hans: Idéläran. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Larsson, Hans: Ismerna (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Kants transcendentala akter. Se Larsson, Hans: Den intellektuella åskådningens filosofi.

Larsson, Hans: Konst och liv (1895). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Laotse (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Livets värde (1898). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Meditationens väg (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Meditationer (1897). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Mendelismens filosofi (1928). Se Larsson, Hans: Gemenskap.

Larsson, Hans: Minimum (1935)

Larsson, Hans: Pedagogiska miniatyrer (1891). Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Platon och vår tid (1913,1924)

Larsson, Hans: Psykologiska studier hos Jonas Lie. Se Larsson, Hans: Studier och meditationer.

Larsson, Hans: Rättskultur (1933). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Spårväxling (1934). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans: Studier och meditationer (1912)

Larsson, Hans: Vid Lunds studenters Tegnérsfest den 4 oktober 1932 (1932). Se Larsson, Hans: Minimum.

Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden (1917)

Larsson, Hilma: Jag har frestats så gruvligt. Se Ongman-minnen.

Larsson, Karl: Under order (1) - Kommendör Karl Larssons minnen (1945)

Larsson, Kjell: Låt fantasi och resurser samarbeta! Se Soluppgången 2001.

Larsson, Lars-Olof: Biskopsgården Östrabo - en magnifik 200-åring. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Larsson, Lars-Olof: Dackeland (1979)

Larsson, Lars-Olof: Från Stenbrohult till Växjö. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa (2006)

Larsson, Lars-Olof: Småland och smålänningar. Se Larsson, Olle-Johansson, Lennart-Larsson, Lars-Olof: Smålands historia.

Larsson, Lars-Olof: Småländsk historia - Stormaktstiden (1982)

Larsson, Lars-Olof: Småländsk medeltid (1986)

Larsson, Lars-Olof: Växande furstemakt och folkligt motstånd. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Larsson, Lars-Olof: Växjö stift under 800 år (1972)

Larsson, Leif (pastor, Betel, Norrahammar): Israel eller Sverige? (Jönköpings-Posten 1983-10-14)

Larsson, Lennart (pastor i Svenarumskretsen av SAM): Ett ok som är lätt att bära (Jönköpings-Posten 2007-09-14)

Larsson, Mona: Älvdalsporfyr, "den svenska diamanten" (1989). Se Svenska Turistföreningens Årsbok 1989.

Larsson, Ola (komminister, Visingsö): Välsignad uppkoppling (Jönköpings-Posten 2000-05-26)

Larsson, Olle: Det förhistoriska Småland. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Det småländska bondesamhället. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: I kamp för "gammalt och fornt". Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Mot den nya tiden. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Småland i den historiska tidens gryningsljus. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Småland mellan två riken. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle: Smålänningar i fred och krig. Se Larsson, Olle m.fl.: Smålands historia.

Larsson, Olle-Johansson, Lennart-Larsson, Lars-Olof: Smålands historia (2006)

Larsson, Signe: Meditation - stillhetens läkedom för det undermedvetna. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Larsson, Staffan: Dialys in vivo. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Larsson, Sven: Erik Dahlberg - kungatjänaren som blev landshövding i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

L'Artiste 1831-07-31 och 1831-08-07. Se Balzac, Honoré de: Det okända mästerverket och andra berättelser.

Lategan, B.C.: The truth that sets man free - John 8:31-36. Se Neotestamentica (1968).

Latun, Viktor: En monolog om att man behöver foga något till vardagen för att kunna förstå den. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Lausannedeklarationen. Se Stott, John: Samsyn och samarbete i världsvid mission.

Lawton, T.A.D.: A Buried Treasure in the Gospels. Se The Evangelical Quarterly (1967) (The identity of the "Beloved Disciple").

Laxness, Halldor K.: Salka Valka (1931/32,1936,1986)

Laxvik, Ingvar: Vi tro ock på den helige Ande (1957)

Le Clézio, Jean-Marie Gustave: Allt är vind (2003,2007)

Le Déaut, R.: sJa/vu/aeo/t och den kristna pingsten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Le Feuvre, Amy: Brunella (1900,1912,1920). Bok nr 50 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Dora och hennes vänner (1901,1922). Bok nr 7 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: En havets dotter (1902,1913). Bok nr 98 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Ensam (1897,1902). Bok nr 92 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Genom skog och äng (1904,1919). Bok nr 19 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Hans lilla dotter (1904,1907,1922). Bok nr 30 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Hilda Thörne (1896,1906). Bok nr 78a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Jag och Nobel (1908,1910). Bok nr 15 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Körsbärsträdet (1901,1920). Bok nr 4 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Rosor (1899,1911,1919). Bok nr 49 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Sju ostyringar (1898?,1901,1920). Bok nr 8 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Le Feuvre, Amy: Tvillingarne (1898,1901). Bok nr 171b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lea, Thomas D.: The Reliability of History in John's Gospel. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Lea, Thomas D.: Who Killed the Lord? A Defense Against the Charge of Anti-Semitism in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1994).

Leander, Gun. Se Engdahl, Erland-Leander, Gun.

Leander, U.: Bilder ur lifvet - Verklighetsskildringar ur fängelsets och hvardagslifvets värld (1896). Bok nr 115 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Leander Touati, Anne Marie: Intryck från Södern. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Leaney, A.R.C.: 1 Peter and the Passover: An Interpretation. Se New Testament Studies (1963-1964).

Leaney, A.R.C.: The Doctrine of Man in 1 Corinthians. Se Scottish Journal of Theology (1962).

Lee, Dorothy A.: Partnership in Easter Faith: The Role of Mary Magdalene and Thomas in John 20. Se Journal for the Study of the New Testament (1995).

Lee, E. Kenneth: The Drama of the Fourth Gospel. Se Expository Times (1953).

Lee, Michelle V.: A Call to Martyrdom: Function as Method and Message in Revelation. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1998).

Lee Feinberg, Charles: The Image of God. Se Bibliotheca Sacra (1972).

Lehnberg, Magnus: Inträdestal hållet i Svenska akademien den 17 mars 1790. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz. Se Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen.

Leifland, Sigfrid: Esaias Tegnérs anor och begåvning. Se Gudmundsgillets Årsbok 1961.

Leifsson, Gunnlaug: När Jon präst räddade sin landsman Gisl (berättelse ur Jon biskops saga) (omkring 1200). Se Vikingahistorier.

Leijon, Märta: Det stulna skolåret. Se Barndom i Småland.

Leijon, Märta: I en kritisk situation (Jönköpings-Posten 1939-05-03)

Leijon, Märta: Skolan i Kållerstad. Se Småländska skolminnen.

Leijon, Sylvia: Ungdomstid - brytningstid. Se Soluppgången 1970.

Leijonancker, Eric: Lars Linderot - en herde, rätt i lära och leverne. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Leijonblom, Svante: Hans Leijon i Vederyd - En kavalleristveterans historia. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2007.

Leion, Bengt: Minnen från Läsäng. Se Tabergs Bergslag XVII.

Leithäuser, Joachim G.: Mot nya världar (1954)

Leivestad, R.: Var det noe alternativ till Messias? Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Lekardal, Mattias: Det profetiska livet. Se Grundt(r)on.

Lekeby, Kjell: Konstnärinnan Jenny Nyström och doktorinnan Stoopendaal. Se Kvinnor i Småland II.

Lemke, Rolf: Smålands bandfabrik byggdes på uppröjd "stubbafälla" 1934. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Lemke, Walle: Ett invandrarbarns minnen från Stensö i Åker. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Lemke, Walle: NTO under hundra år. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Lemke, Walle: Österån - folk och färetag. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Lemmer, R.: A possible understanding by the implied reader, of some of the coming-going-being sent pronouncements, in the Johannine farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Lemon, Fred-Knowlton, Gladys: Befriad! - En förbytares väg till frihet (1977)

Lenhammar, Harry: Själaskatt och Himmelsk kärlekskyss - 1700-talets andaktslitteratur. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid (2000)

Lenhammar, Harry: Tor Andrae. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Lenhammar, Harry: Tryckpressarna i kyrkans och väckelsens tjänst. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Lenin, Vladimir: The Left-Wing Communism (1920,1975)

Lenin, Vladimir. Se också Lindgren, Stefan: Lenin.

Lenk, M.: Borgfräken (1903). Bok nr 113 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lennartsson, Göran: Vad händer när Jesus kommit? - urkristen syn på riket Apg 3:19-21. Se Grundt(r)on.

Lenngren, Anna Maria: Adams och Evas första morgonsång (1799). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Den glada festen (1796). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Den mödosamma världen (1790). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Fröken Juliana (1798). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Grevinnans besök (1800). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Källan (1795). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Lukas (1780). Se Håkanson, Björn.

Lenngren, Anna Maria: Min sällhet (1790). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Myntets fyra åldrar (1792). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon (1798). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: När? Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Pojkarne. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Lenngren, Anna Maria: Porträtterna (1796). Se hemsidan "passagen.se".

Lenngren, Anna Maria: Rosalie (1794). Se hemsidan "passagen.se".

Leopold, Carl Gustaf af: Lärdomshistorien. Se Extra-Posten 1794.

Leopold, Carl Gustaf af: Om det romaneska. Se Adlersparre, Georg: Läsning i blandade ämnen.

Lermontov, Michail: Min demon (1829). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Lernberg, Aug. E.: Det råder kaos i världen ... (Jönköpings-Posten 1936-06-17)

Lernberg, Aug. E.: En hövdings minne - 75 år sedan Carl Olof Rosenius gick ur tiden (Jönköpings-Posten 1943-02-24)

Lernberg, Aug. E.: Fäderneslandets majestät, kyrka och "sekter" (Jönköpings-Posten 1941-11-10)

Lernberg, Aug. E.: Församlings- och gudstjänstliv i efterapostolisk tid (Jönköpings-Posten 1946-07-31)

Lernberg, Aug. E.: Kristi evangelium - den omskapande makten (Jönköpings-Posten 1939-12-06)

Lernberg, Aug. E.: Kyrkohistoriskt och uppbyggligt (Jönköpings-Posten 1944-07-25)

Lernberg, Aug. E.: Paulus redivivus (Jönköpings-Posten 1937-06-11)

Lernberg, Aug. E.: Resa i Norrland (Jönköpings-Posten 1943-07-14)

Lernberg, Aug. E.: Sanning och frihet (Jönköpings-Posten 1937-08-03)

Lesch Kelly, Alice: Hungrig hela tiden? Se Det Bästa november 2003.

Leslie, Emma. Se Dixon, Emma.

Lessing, Doris: Det femte barnet (1988)

Levande tro - Kompendium för evangelisationskurs utarbetat på uppdrag av Svenska Missionsförbundets Undervisningsnämnd (1964)

Levenstam, Åke (komminister i Nykyrke, Mullsjö): Frälsningsvägen (Jönköpings-Posten 1961-05-27)

Levenstam, Åke: Något att tala om efter påsk (Hälsning till hemmen i Sandhems pastorat påsken 1982)

Levertin, Oscar: De döda. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Levertin, Oscar: Jul. Se Bohman, Pontus.

Levertin, Oscar: Stenbrohult. Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Levi, Lennart. Se Bronner, Kurt-Levi, Lennart: Stress i arbetslivet.

Levin, Curt: Pionjärmissionen Skåne/Europa. Se Grundt(r)on.

Levin, Hugo: Adolf Kloo - Församlingsprästen. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Levine, Paul A.: Se Bruchfeld, Stéphane-Levine, Paul A.

Lewenhaupt, Ebba L.: Det heliga året. Se Soluppgången 1954.

Lewi Pethrus som ledarskribent (1954; Förlaget Filadelfia)

Lewis, C.S.: Av glädje överfallen (1955,1957)

Lewis, C.S.: Caspian, prins av Narnia (1951,1961,1977)

Lewis, C.S.: Den sista striden (1955,1979)

Lewis, C.S.: Det viktigaste (1992,1997)

Lewis, C.S.: Hästen och hans pojke (1954,1977)

Lewis, C.S.: Häxan och lejonet (1950,1959,1977)

Lewis, C.S.: Kan man vara kristen? (1942,1978)

Lewis, C.S.: Kung Caspian och skeppet Gryningen (1952,1963,1976)

Lewis, C.S.: Min morbror trollkarlen (1955,1958,1977)

Lewis, C.S.: Silvertronen (1953,1965,1979)

Lewis, C.S. Se också Douglas, Gilbert-Kilby, Clyde S.: CS Lewis - Bilder från hans värld.

Lewis, Sinclair: Elmer Gantry (1927,1959)

Lewis, W. Arthur: Ekonomic Survey 1919-1939 (1949,1960)

Li, Po,: Bergstoppens tempel (700-talet). Se Malmqvist, Göran: Den långa floden.

Li, Po,: Samtal på berget (700-talet). Se Malmqvist, Göran: Den långa floden.

Libeskind, Daniel. Se Meisler, Stanley: Mästerarkitekten Daniel Libeskind bygger historia.

Lidbeck, Magnus: Drömmen – det innersta rummet. Se Vardagsord.

Lidby, Carl: Roms kristna katakomber. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Lidén, Johan Henrik: Ur en resejournal 1768. Se Schück, Henrik: Ur gamla papper, 7:e serien.

Lidén, Oskar: Skalden Wilhelm von Braun som smålandstorpare. Se Lidén, Oskar: Småländskt I.

Lidén, Oskar: Småländskt I (1945)

Lidén, Sven Gunnar: Svensk baptistungdom och dess verksamhet. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lidenmark, Ingegärd "I pärlflodens delta - 10-årsjubileum i Macao" s 75-76. Se Soluppgången 1966.

Lidin, Gottfrid: Stiftets tre huvudstäder. Se Växjö stift i ord och bild.

Lidman, Sam: Ett herrans liv (1988)

Lidman, Sven: Betlehemsstjärnan och båglampan (1926)

Lidman, Sven: Blodsarv (1937)

Lidman, Sven: Bryggan håller - Vittnesbörd om korsets kraft (1923)

Lidman, Sven: Carl Silfverstååhls upplevelser (1912)

Lidman, Sven: Dikter (1953)

Lidman, Sven: Elden och altaret (1907). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Fjäril och vilddjur (1947)

Lidman, Sven: Från Coventry till Betlehem (1942)

Lidman, Sven: Förgängelsens trälar och frihetens söner (1928)

Lidman, Sven: Glädjebudbärare (1941)

Lidman, Sven: Gossen i grottan (1952)

Lidman, Sven: Guds eviga nu (1936)

Lidman, Sven: Huset med de gamla fröknarna (1918,1948)

Lidman, Sven: I gott sällskap I-II (Jönköpings-Posten 1927-06-24 resp. 1927-07-01)

Lidman, Sven: Ingen lurar Gud (1945)

Lidman, Sven: Jesus Kristus i ett människohjärta. Se Missionsförbundet 1924.

Lidman, Sven: Källorna (1906). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Köpmän och krigare (1911,1925)

Lidman, Sven: Lågan och lindansaren (1952)

Lidman, Sven: Mandoms möda (1954)

Lidman, Sven: Människan och tidsandan (1932)

Lidman, Sven: Oroligt var mitt hjärta tills det fick frid i dig - En själs biografi i dikter (1933)

Lidman, Sven: Pasiphaë (1904). Se Lidman, Sven: Dikter.

Lidman, Sven: Personlig frälsning (1924)

Lidman, Sven: Pingstväckelsens gåta (1932)

Lidman, Sven: Pingstväckelsens hemlighet (1926)

Lidman, Sven: Primavera (1905)

Lidman, Sven: På resan genom livet (1934)

Lidman, Sven: Resan till domen (1949)

Lidman, Sven: Stensborg (1910,1924)

Lidman, Sven: Stjärnan som tändes på nytt (1950)

Lidman, Sven: Såsom genom eld (1920,1944)

Lidman, Sven: Thure-Gabriel Silfverstååhl (1910)

Lidman, Sven: Uppenbarat (1943)

Lidman, Sven: Utvald av Gud (1940)

Lidman, Sven: Vad var mitt liv? Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Lidman, Sven: Var inte förskräckt! (1939)

Lidman, Sven: Vällust och vedergällning (1957)

Lidman, Sven (II): Fadern, sonen och den härliga bokbranschen (2006)

Lidman-Frostenson, Ulla: På resa till Pastor Rättfärdighet. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Lie, Jonas: Adam Schrader (1879,1910)

Lie, Jonas: Kommendörens döttre (1886). Se Larsson, Hans: Psykologiska studier hos Jonas Lie.

Lie, Jonas: När järnridån faller (1901,1911)

Lie, Jonas: Rutland (1880,1910)

Lie, Jonas: Ulfvungarna (1904,1911)

Liebisch, Günther (kyrkoherde, Gnosjö): Tungor såsom av eld (Jönköpings-Posten 1976-06-04)

Liedman, Sven-Eric: En anonym och ofri struktur (1984). Se Braconier, Fredrik (red.): Farväl till vänstern?

Lieu, Judith: Authority to Become Children of God: A Study of 1 John. Se (Tidskriften) Novum Testamentum (1981).

Lieu, Judith: Temple and Synagogue in John. Se New Testament Studies (1999).

Life Application Study Bible, Gospel of John (1996, Tyndale House Publishers)

Life Atlantic, The Magazine (juni 1968)

Liffner, Axel: Odla tålamod. Se Håkanson, Björn.

Liffner, Axel: Stilla. Se Håkanson, Björn.

Liffner, Axel: Vid sommarens silvriga avsked. Se Bohman, Pontus.

Lifsprinciper - Praktiska råd i olika frågor (1905). Bok nr 166 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Liliequist, Jonas: Kärlek, kön och sexualitet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Lilja, Gertrud: Genom ofärgade glasögon (1960). Se Hultén, Gösta: Med Gertrud Lilja en sommarkväll på verandatrappan.

Liljeberg, V.: Några karaktärsdrag. Se Ongman-minnen.

Liljedahl, Ragnar: Vår östbaltiska kulturexpansion. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Liljenberg, Paul: Svaret. (Navigatören - Att lära känna Kristus och göra honom känd. Hösten 1962.)

Lilla boken om kristen tro – Svenska kyrkan (1992)

Lilla Svenska Barntidningen 1893-1895 (red. Aug. Dahlhielm, tryckt hos H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag, Jönköping)

Lilley, J.P.: The Altar in Joshua and Judges. Se Tyndale Bulletin (1960).

Lilley, J.P.: The Judgement of God: The Problem of the Canaanites. Se Themelios (1997).

Lillie, J.R.: Obadiah - a Celebration of God's Kingdom. Se Currents in Theology and Missions (1979).

Liman, Ingemar: Allt för den ljusa stjärna. Se Boken om Skansen.

Liman, Ingemar: Ring klocka ring. Se Boken om Skansen.

Lincoln, Andrew T.: The Beloved Disciple as Eyewitness and the Fourth Gospel as Witness. Se Journal for the Study of the New Testament (2002).

Lind, Eric (pastor, metodistförsamlingen, Jönköping): Försoningsnåden i dopet (Jönköpings-Posten 1959-01-02)

Lind, John. Se Samuelson, John: Småland i Amerika.

Lind, Martin: "Det vackra kriget": Fascism i DDR-propaganda? Se Nålsögat 1/1982.

Lindahl, Anders: Gripenbergsbanan - Ett stycke småländsk järnvägshistoria. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Lindahl, Anders: Några iakttagelser om Rumlaborgs palissadkonstruktioner och Vätterns nivåförändringar. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening III.

Lindahl, Mattias (ungdomspastor, Pingstkyrkan i Vaggeryd): Trons kraft (Jönköpings-Posten 2002-10-04)

Lindars, Barnabas: Discourse and Tradition: The Use of Sayings of Jesus in the Discourses of the Fourth Gospel. Se Journal for the Study of the New Testament (1981).

Lindars, Barnabas: John and the Synoptic Gospels: A Test Case. Se New Testament Studies (1981).

Lindars, Barnabas: Rebuking the Spirit: A New Analysis of the Lazarus Story of John 11. Se New Testament Studies (1992).

Lindars, Barnabas: The Composition of John XX. Se New Testament Studies (1961).

Lindars, Barnabas: Word and Sacraments in the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1976).

Lindberg, Bo: Den lärda kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Lindberg, Elin: Balsam gjuten i svidande sår. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Lindberg, Eric (pastor, Värnamo): Guds fullhet uppenbarad i Kristus (Jönköpings-Posten 1959-01-30)

Lindberg, Eric (pastor, Värnamo): Kallad att förkunna evangelium (Jönköpings-Posten 1967-07-01)

Lindberg, Helga: "Nu blommar andra blommor". Se Miljö och människa i Småland.

Lindberg, Lars: Från konfessionell till ekumenisk teologi. Se Modern svensk teologi.

Lindberg, Lars: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lindberg, Lars: Ny skapelse (1986)

Lindberg, Ludvig (biskop, Växjö): Jesus i hemmet (Jönköpings-Posten 1919-02-07)

Lindberg, Per: Teater och film. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindberger, Örjan: Rydberg och vi. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Lindbergh, Sonja: Flory Gate - miljövännen som flyttade in hos Elin Wägner. Se Kvinnor i Småland II.

Lindblad, Nils-Henrik: Predikan vid minnesgudstjänsten i Byarums kyrka lördagen den 6 november 1976. Alla själars afton. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Lindblom, Ernst: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Lindblom, Paul: Samhället det är vi. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Lindbom, Tage: Svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse under det tjugonde århundradet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindborg, Aina: Tora berättar om gamla tider. (Jultidningen Snöflingan 2001)

Lindborg, Aina: Träkyrkan i Bjurbäck (1999)

Linde, David: Uppfostran. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Lindeberg, Gösta: De pfalziska konungarna i ledningen av landets utveckling. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Lindeborg, Britt: Lyckliga gatan. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Lindefors, Karl-Erik: Medmänniska i kris (1990,1991)

Lindegren, Anna: Pavva från Ripafjäll (1925). Bok nr 10 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lindegren, Erik: Nollpunkt. Se Håkanson, Björn.

Lindegård, Sven (biskop, Växjö; ordförande i rikskommittén för J83): J83 - men sedan då? (Jönköpings-Posten 1983-08-12)

Lindell, Börje: Önskedikten (1963)

Lindell, Ulla: Hälsovård och sjukvård (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Lindén, Einar: Månsarps gamla kyrkor. Se Tabergs Bergslag XVI.

Lindén, Martin (missionssekreterare): Kampen om Kina (Jönköpings-Posten 1938-03-15)

Lindén, Nils: Bergets gård. Se Tabergs Bergslag XIV.

Lindén, Solweig: Fackelbärare. Se Soluppgången 1955.

Lindén, Solweig: "Tabergsflickorna" sjunger Guds ära (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Lindencrona, Gustaf: Peder Gudmundsson - en 1600-talsenrtreprenör (1999). Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Linder, Agnes: Minnesanteckningar. Se Tabergs Bergslag XIV.

Linder, Eva: Korsberga prästgård under Ponténska tiden. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Linder, Gustaf: Gudstjänstliv och kyrklig sed. Se Skara stift i ord och bild.

Linder, Gustaf: "Ingen hinner fram till den eviga ron" - Gammalkyrklig uppbyggelseläsning och sång. Se Växjö stift i ord och bild.

Linder, Hugo: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1906-07-26)

Linder, Hugo: Bref från Tungchaufu (Jönköpings-Posten 1908-02-04)

Linder, Hugo: Bref till Jönköpingskretsens kristliga Ungdomsförbund (Jönköpings-Posten 1913-06-14)

Linder, Hugo: Ett boxareöfverfall i Kina (Jönköpings-Posten 1907-04-25)

Linder, Hugo: I Pucheng-distriktet, Kina (Jönköpings-Posten 1915-09-25)

Linder, Hugo: Situationen i Kina (Jönköpings-Posten 1912-01-13)

Linder, Hugo: Åtta nyårspresenter i Tungchow (Jönköpings-Posten 1910-04-19)

Linder, John-Lennart: Kamelresan (1948)

Linder, L.H.: Ett och annat från Kina (Jönköpings-Posten 1903-05-16)

Linder, Robert: De kristna århundradena. Se De kristna.

Linder, Robert: Kristendomens framtid. Se Världens religioner.

Linder, Ulla: Neutrala. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Linderholm, Emanuel: Pingströrelsen i Sverige (1925)

Linderot, Lars. Se Leijonancker, Eric: Lars Linderot - en herde, rätt i lära och leverne.

Lindeskog, G.: Förnyelse, nyskapelse, nyfödelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1943).

Lindeskog, G.: Theoskristologien i Nya testamentet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Lindgren, Astrid: Alla vi barn i Bullerbyn (1946,2001)

Lindgren, Astrid: Bara roligt i Bullerbyn (1952,2001)

Lindgren, Astrid: Barnen på Bråkmakargatan (1956,1967)

Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta (1973)

Lindgren, Astrid: Bullerbyn (1970)

Lindgren, Astrid: Emil i Lönneberga (1963,1999)

Lindgren, Astrid: Kajsa Kavat (1950). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Lindgren, Astrid: Kalle Blomkvist och Rasmus (1953,1991)

Lindgren, Astrid: Karlsson på taket flyger igen (1962,1994)

Lindgren, Astrid: Karlsson på taket smyger igen (1968,1997)

Lindgren, Astrid: Krigsdagböcker 1939-1945 (1939-1945,2015)

Lindgren, Astrid: Kärlek i början av seklet - Om Samuel August och Hanna. Se Kvinnor i Småland.

Lindgren, Astrid: Lillebror och Karlsson på taket (1955,1974)

Lindgren, Astrid: Madicken (1960,1992)

Lindgren, Astrid: Madicken och Junibackens Pims (1976,1998)

Lindgren, Astrid: Mera om oss barn i Bullerbyn (1949,1965)

Lindgren, Astrid: Mio, min Mio (1954,1960,2002)

Lindgren, Astrid: Mästerdetektiven Blomkvist (1946,2002)

Lindgren, Astrid: Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (1951,1984)

Lindgren, Astrid: Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump (1945,1992)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump går ombord (1946,1992)

Lindgren, Astrid: Pippi Långstrump i Söderhavet (1948,1992)

Lindgren, Astrid: Rasmus, Pontus och Toker (1957,1984)

Lindgren, Astrid: Rasmus på luffen (1956,1992)

Lindgren, Astrid: Ronja Rövardotter (1981,1998)

Lindgren, Astrid: Skrållan och sjörövarna (1967)

Lindgren, Astrid: Skulle kunne flyge ... Se Fyra syskon berättar.

Lindgren, Astrid: Småländsk tjurfäktare. Se Lindgren, Astrid: Kajsa Kavat.

Lindgren, Astrid: Sunnanäng. Se Barndom i Småland.

Lindgren, Astrid: Vi på Saltkråkan (1964,2003)

Lindgren, Astrid: Vår i Bullerbyn (1965)

Lindgren, Astrid: Än lever Emil i Lönneberga (1970,2003)

Lindgren, Astrid. Se också Adrian, Lars Micael: Jag är döv, halvblind och helgalen - Personligt med Astrid Lindgren, Ericsson, Gunnar: Barn i Bullerbyn samt Strömstedt, Margareta: Om kärlekens och berättandets ursprung hos Astrid Lindgren.

Lindgren, John: Fackföreningsrörelsens genombrottsår. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Lindgren, Mereth: Reformationen och bilden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslags historia - I. Månsarps södra hyttelag. Se Tabergs Bergslag III.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslag historia - II. Sandseryds hyttelag. Se Tabergs Bergslag IV.

Lindgren, Sigurd: Anteckningar ur Tabergs bergslags historia - III. Kråkebo och Mobro hyttelag. Se Tabergs Bergslag VIII.

Lindgren, Sigurd: Bergslagsgestalter. Se Tabergs Bergslag II.

Lindgren, Sigurd: Bilder ur livet i Barnarps socken på 16-1700-talen. Se Tabergs Bergslag V.

Lindgren, Sigurd: Carl Fredrik Wennberg. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Eckersholms bruk. Se Byarums Hembygdsförening 1950.

Lindgren, Sigurd: Från de gamla torpens dagar (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Från hammarsmedernas dagar (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Johanna Svensdotter. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Nyponkullen, ett intressant naturområde. Se Tabergs Bergslag III.

Lindgren, Sigurd: Några märkliga flyttblock i tabergsbygden. Se Tabergs Bergslag II.

Lindgren, Sigurd: När koleran gick i Tabergs Bergslag 1834. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Sigurd: Slå vakt om Taberg! (1956). Se Tabergs Bergslag VII.

Lindgren, Sigurd: Ur Månsarps hävder. Se Tabergs Bergslag VI.

Lindgren, Stefan: Lenin.

Lindgren, Torgny: Legenden om den extraordinarie supén. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Lindgren, Torgny: Ljuset (1987)

Lindgren, Torgny: Ormens väg på hälleberget (1982)

Lindgren-Fridell, Marita: Textilier. Se Skara stift i ord och bild.

Lindgärde, Valborg: Fromhetslitteraturen under 1600-talet. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Lindh, Gunnar: "Låt oss nu gå till Betlehem". Se Småländsk Jul.

Lindhagen, Arthur: Högtidstal vid Svenska turistföreningens 50-årsfest i Uppsala universitets aula (1935). Se Svenska turistföreningens Årsskrift 1945.

Lindhagen, Sven: Mina 13 olympiader (1952)

Lindhagen, T(eodor): Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Lindhagen, Teodor: I räta spår - Ljus på vägen för unge män (1896). Fri bearbetning efter E. Schrenk: Des Jünglings Freund. Bok nr 146 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Lindholm, Hans: På väg mot silverbröllop. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Lindholm, Marshall: Motorismen och flygväsendet. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Lindkvist, Holger (rektor, Södra Vätterbygdes folkhögskola, Jönköping): Ljuset i mörkret (Jönköpings-Posten 1967-01-28)

Lindkvist, Thomas: Kollektiv eller territoriell indelning - Socknen som profan gemenskapsform i Sveriges medeltida lagar. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Lindkvist, Thomas: Kyrklig beskattning. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Lindman, Arnold: Hedvig Christina Rydberg. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Lindman, Arnold: Ivar Neuman. In memoriam.Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1939.

Lindman, Arnold: Johan III:s hospital - Jönköpings äldsta byggnad. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Lindman, Arnold: "Kulturjönköping". Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Lindmark, Daniel: Samfundet Pro Fide et Christianismo och den kyrkliga folkundervisningen. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria: Individualismens och upplysningens tid.

Lindorm, Erik: Den mättes suck. Se Håkanson, Björn.

Lindorm, Erik: Konfirmander. Se Lindell, Börje.

Lindquist, Harry: Livet är en morgon (1941)

Lindqvist, Barbro: Katolska invandrare - kulturskapare och arbetare. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet (1997,1999)

Lindqvist, Ebba: Jag förhärdar mitt hjärta. Se Håkanson, Björn.

Lindqvist, Ebba: Jord och rymd (1931). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Liv (1934). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Lyrisk dagbok (1937). Se Lindqvist, Ebba: Hon som älskade havet.

Lindqvist, Ebba: Vinterek. Se Bohman, Pontus.

Lindqvist, Frideborg: Golbi-bai. Se Soluppgången 1962.

Lindqvist, Frideborg: Han lade i deras mun en ny sång. Se Soluppgången 1968.

Lindqvist, Gunnar: Bymarken. Från betesmark till villaområde. Se Gudmundsgillets årsbok 1982.

Lindqvist, Gunnar: Himmel och helvete i Smålands kyrkor (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Lindqvist, Gunnar: Jönköping - Stadens framväxt (1979)

Lindqvist, Herman: Axel von Fersen (1991,1998)

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige - Från istid till framtid (2002)

Lindqvist, Ingeborg: Emilia Broomé - Jönköpingsflickan som blev samhällsreformator. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Lindqvist, Ingeborg: Från Bagdad till Jönköping - Intervju med Fatin Saleh. Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Lindqvist, Ingeborg: Tabergs Kristliga Musikkår. Se Tabergs Bergslag XVI.

Lindqvist, Ingeborg: Thecla Wrangel och boken "Från forna tider". Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Lindqvist, Karl. Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Lindqvist, Kerstin: Se Kilpi, Eeva.

Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler. Se Gudmundsgillets Årsbok 1953.

Lindqvist, Michael (komminister, Sofia församling, Jönköping): Årets ängladag (Jönköpings-Posten 1993-10-01)

Lindqvist, Ola: Social nöd och sociala hjälpåtgärder. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpings andra Folkets park 1923-1945(1970). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpings första Folkets park 1906-11. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag (1993)

Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna (1992)

Lindqvist, Sigvard: Sovjetunionens kulturliv. Se W-son Ahlmann (red): Sovjetunionen.

Lindroth, Sten: De stora häxprocesserna. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Lindsey, Hal: Segern över mörkrets furste (1975)

Lindskog, Claes: Grekiska myter och sagor (1926,1982)

Lindskog, Claes: Individualism. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindskog, Claes: Inför de dödas lik. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindskog, Claes: Vad Egyptens parpyrer berätta. Se Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Lindstam; Ingemar: Av goda makter underbart bevarad. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lindstam, Ingemar: Pappas visa - Om Linné som människa och kristen. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Lindstam, Ragnar: Klockgjuteriet - En gammal jönköpingsindustri. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Lindstedt Cronberg, Marie: Den ogifta modern och hennes barn - en reform och dess konsekvenser. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Lindström, B. Th. S.: Biskopshemmet på Östrabo åren 1895-1916. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Lindström, Gustav: Ett barndomsminne. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1997.

Lindström, Ingegerd: Tre sagor. Se Fyra syskon berättar.

Lindström, Martin: Taberg (1948). Se Tabergs Bergslag VI.

Lindström, Olof-Magnusson, Agneta: I närhet och omsorg. Se Tro Frihet Gemenskap.

Lindström, Sven: 150 år - och sedan? Se Tro Frihet Gemenskap.

Lindwall, Bengt: Kyrkmusen PIP blev JESUS. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/97.

Lindwall, Olof David: Konvaljens avsked. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Linge, Karl: Prästen som blev frälsningsofficer. Se Soluppgången 1964.

Linna, Väinö: Högt bland Saarijärvis moar (1959,1975)

Linna, Väinö: Okänd soldat (1954,1957)

Linné, Carl von: Gotländska resan, förrättad 1741 (1745,1957,1969)

Linné, Carl von: Skånska resan, förrättad 1749. Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Linné, Carl von: Tal om märkvärdigheter uti insekterna (1739). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Linné, Carl von. Se också Birger, Selim: Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem. Se vidare Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa.

Linnér, Hans: Bersån i sinnevärlden och i våra hjärtan.Se Gudmundsgillets Årsbok (1969-)1972.

Linnerhjelm, Jonas Carl: Brev under resor i Sverige (1803). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Linnman, Britta: Frågorna. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Linnman, Britta: Oskar Ängfors berättar barndomsminnen. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Linnman, Britta: Sanningen. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Linnman, Ulf: Från tonåring till man i 70-talets Hovslätt. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Linton, O.: "Gammalt" och "nytt". En studie i nytestamentlig terminologi. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1940).

Linton, O.: Johannesevangeliet och eskatologien. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Listening: Journal of Religion and Culture (1993)

Liv och leverne i medeltidens Jönköping (Särtryck ur Jönköpings-Posten 2000-12-12)

Livingstone, David. Se Gustafson, G.A.: David Livingstone - Afrikas apostel. Se också Stanley, Henry M.: Hur jag fann Livingstone samt Walls, A.F.: David Livingstone.

Livingstone, Elizabeth A., ed.: Studia Evangelica, Vol. 7 (1982)

Livingstone, Elizabeth A., ed. Studia Biblica 1978, Vol 2 (1980)

Ljung, I.: Om "Isebel" i Samaria, Tyatira och frankerriket. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1989).

Ljung, I.: Tolkning av GT's utsagor om kvinnor. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Ljungberg, Ove: Hovslätts Idrottsklubb. Se Den första boken om Hovslätt.

Ljungberg, Sven: Ann Margret Dahlquist-Ljungberg - de stora mästarnas krets. Se Kvinnor i Småland II.

Ljungberg, Sven: Elof och Blända (1992). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ljungberg, Sven: Utfärd. Se Småländska skolminnen.

Ljungdal, Arnold: På tröskeln här till en ny morgon. Se Bohman, Pontus.

Ljunggren, Gustaf: Kyrkan och bygden. Se Skara stift i ord och bild.

Ljunggren, V.J. Se Rundgren, Viktor-Ljunggren, V.J.: Från fädernas tid.

Ljungman, Henrik. Se Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars: Ur Lukasevangeliet.

Ljungman, Henrik-Beijer, Erik-Hartman, Lars: Ur Lukasevangeliet. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet ...

Ljungman, Staffan: Fader Gunnar i Osby - Ett hundraårsminne. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Ljungman, Staffan: Motgångens mening - Om helandets och lidandets gåvor (1989,1990)

Ljungquist, Knut Ottonin. Se Westberg, Sigrid: Knut Ottonin Ljungquist.

Ljungqvist, Hilma: Minnen från Kina. Se Soluppgången 1956.

Ljungvik, H.: Randanmärkningar till 1963 års bibelkommittés översättningsförslag. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1969).

Ljungvik, H.: Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet I-III. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1965,1967,1968).

Ljusterdal, Gunnar: Bak och fram i Grönköping - Årsbok från Grönköpings Veckoblad (1994)

Ljusterdal, Gunnar: Bör kyrkan skiljas? Se Ljusterdal, Gunnar: Bak och fram i Grönköping.

Ljusterdal, Gunnar: Grönköping klipper och klistrar - Årsbok från Grönkpings Veckoblad (1997)

Lo-Johansson, Ivar: Proletärförfattaren (1960,1962)

Lo-Johansson, Ivar: Resa i Ålderdoms-Sverige. Se De äldre i samhället.

Lo-Johansson, Ivar: Ur Analfabeten. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Locke, John: An Essay concerning Human Understanding (1690). Se Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen.

Locke, John: On Civil Government, bok II (1689-1690)

Lodalen, Mian: Smulklubbens skamlösa systrar (2003)

Lodalen, Mian: Trekant (2005)

Lodenius, Peter: Ukraina - mitt i Europa (2006)

Lodin, Sven: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Se Svenska Trossamfund.

Lohman, Carl Johan: Hyllningsdikt vid ett bröllop den 26 mars 1723. Se Håkanson, Björn.

Lohse, E.: Synagogue of Satan and Church of God. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1993).

Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna (1946,1956)

Loman, Bengt: Det svenska riksspråkets uppkomst. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Lombard, H.A.: The Adam-Christ "Typology" in Romans 5:12-21. Se Neotestamentica (1981).

Lombard, H.A - Oliver, W.H.: A working supper in Jerusalem: John 13:1-38 introduces Jesus' "farewell discourses". Se Neotestamentica (1991).

Londos, Eva: Om askegossen från Bringetofta och döda barns begravning. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Londos, Eva: SAMDOK och frikyrkan under 20 år. Se Väckelsens folk.

Long, Anne: Andlighet genom tiderna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Longman III, Tremper: The Divine Warrior: The New Testament Use of an Old Testament Motif. Se Westminster Theological Journal (1982).

Lopez, Jennifer. Se Davidson, Sara: Jennifer Lopez: Hetare än hetast.

Lorentz, Anna: Bikungen i Västbo. Se Det ska va' en smålänning.

Lorentz, Anna: Bondkalas i Burseryd. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Lorentz, Anna: Naturen vi ärvde - tankar vid en gräns. Se Miljö och människa i Småland.

Lorentz, Anna: När kunskapens träd slog rot i Småland. Se Småländska skolminnen.

Lorentzen, Sven-Olof: Hembygdsforskaren. Se Det ska va' en smålänning.

Losman, Arne: Adelskap och boklig bildning. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Lothigius, Wilhelm: Skogarna inom Taberg bergslag samt Visingsö' och Ombergs kronoparker. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Louvain Studies (1995)

Louw, J.P.: On Johannine style. Se Neotestamentica (1986).

Lovelady, Edgar J.: The Logos Concept. Se Grace Journal (1963).

Lowe, Chuck: "There is No Condemnation" (Romans 8:1): But Why Not? Se Journal of the Evangelical Theological Society (1999).

Lu, Xun,: Gott Nytt År! (1924). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Lucidor, Lasse: O evighet, din längd mig fast förskräcker. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Lucidor, Lasse: O syndig man! Se Håkanson, Björn.

Lugn, Kristina: Nattorienterare (1999)

Lull, D.J.: "The Law Was Our Pedagogue." A Study in Galatians 3:19-25. Se Journal of Biblical Literature (1986).

Lund, Lars-Martin: Se Lundin, Karl-Erik-Sjöberg, Anders-Lund, Lars-Martin: Matsäcken - Tonårsandakter för dagligt bruk.

Lundahl, F. (kyrkoherde, Göteborg): Förlåtelsens sinne - kärlekens sinne (Jönköpings-Posten 1924-05-02)

Lundahl, J.E.: De heligas gemenskap - Några samfundsfunderingar. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Lundahl, J.E.: En missionstid utan like. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: En återuppstånden missionsskrift. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: Ett svenskt missionsjubileum (Jönköpings-Posten 1917-11-17)

Lundahl, J.E.: Gåvorna äro mångahanda. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Lundahl, J.E.: Intryck från Svenska Kyrkans missionsstyrelses femtioårsjubileum. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E.: Märkliga händelser i missionsvärlden. Se Missionsförbundet 1924.

Lundahl, J.E. Se också Nordisk Missionshistoria.

Lundahl, Harry: Det goda hjärtats match (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Lundberg, Cai: Advent. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lundberg, Cai: Trettondedag jul. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Lundberg, Carin: Mina förväntningar inför 80-talet. Se Soluppgången 1979.

Lundberg, Erik: Prästgården som byggnadsverk. Se Växjö stift i ord och bild.

Lundberg, Gösta: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lundberg, Harald: Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik - Studie rörande ståndpunkter och praktiskt politiskt handlande under åren 1930-1980 (1988)

Lundberg, Ingvar. Se Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet.

Lundberg, Jörgen (pastor i Allianskyrkan, Furusjö): Sende blinda och blinda seende (Jönköpings-Posten 2004-10-15)

Lundberg, Lars Åke: En kristen har rätt att jubla. Se Hofgren, Allan.

Lundberg, Per: Se Fridrichsen, Anton-Lundberg, Per.

Lundblad, Karl: Svartökärr och Flahults försöksgård. Se Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1939.

Lundegård, Eric: Julost (Jönköpings-Posten 1932-12-22)

Lundell, Paul (kyrkoherde, Norra Hestra): Redo att möta Jesus? (Jönköpings-Posten 1981-11-13)

Lundell, Ulf: Ett hjärta av sten/Evangeline (1988). Se Bergman, Björn: Jesu makt att hjälpa.

Lundell, Ulf: Jack (1976,2003)

Lundell, Ulf: Kärleken förde oss samman (1989). Se Våra vackraste visor och ballader.

Lundgren, Ivar: Georg – Revolutionären (1975)

Lundin, C. Fr.: Kyrkohistoria för hemmet - Första delen: Gamla tidens och Medeltidens historia (1898)

Lundin, Josef: Östra Hamnkanalen i Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Lundin, Karl-Erik-Sjöberg, Anders-Lund, Lars-Martin: Matsäcken - Tonårsandakter för dagligt bruk (1983)

Lundkvist, Artur: Jag vet inte vad som är jag. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Lundkvist, Artur: Kort föreläsning om friheten. Se Lindell, Börje.

Lundkvist, Eric (major, Frälsningsarmén, Jönköping): Guds rike (Jönköpings-Posten 1986-12-05)

Lundkvist, Sven: Väckelserörelsernas genombrott. Se Den svenska historien 8.

Lundqvist, Torgny (kyrkoherde, Gränna): De ville inte komma ... (Jönköpings-Posten 1982-10-22)

Lundström, C.F.: Minnen från mitt förflutna liv (1893-1916). Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Lundström, C.F.: Tändsticksindustrien, dess uppkomst, utveckling och närvarande ståndpunkt hufvudsakligen inom Sverige (1899). Se Johansson, Sw.: "Tända endast mot lådans plån".

Lunner, Sven F.: Att bli vuxen. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Lustig, Hans: Gårdssmedjan - bondeverkstaden. Se Tabergs Bergslag XX

Lustig, Hans: Studier över ängsbrukets omfattning i Tabergs bergslag vid storskiftet samt ängarnas nuvarande vegetation. Se Tabergs Bergslag VIII.

Luther, Martin: Kyrko-Postilla (1860)

Luther, Martin: Luthers Lilla Katekes. (1529,EFS-förlaget 1983)

Luther, Martin: Martin Luthers stora katekes (”Stora katekesen”) (1529,1999)

Luther, Martin: Om en kristen människas frihet (1520,1993)

Luther, Martin. Se också Atkinson, James: Martin Luther.

Luther King jr, Martin: Vägen heter icke-våld (1964)

Luyindu, Daniel: En kyrka föds (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Lybeck, Mikael: Dödsfången (1918). Se All Nordens lyrik.

Lybeck, Mikael: Stjärnorna tändas. Se Lybeck, Mikael: Dödsfången.

Lyon, David: Folklig religion. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Lyreskog, Thore: Kristendomens ställning i nutidens Japan. Se Vid Gula floden och Fujiberget - Svenska Missionen i Kina och Japan 1887-1957.

Lyster, Annette: Gossen som aldrig förlorade ett tillfälle (1880,1919). Bok nr 54 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagskolbibliotek.

Lyttkens, Hampus: Den filosofiska kristendomskritiken. Se Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation.

Lyttkens, Hampus: Kan kristna trosutsagor verifieras genom religiös erfarenhet? Se Forell, Urban-Lyttkens, Hampus: Religion erfarenhet verifikation.

Lyxell, Sune: Kärlek -72? - En socialpsykologisk analys av samlevnaden (1967)

Lång, Helmer: Albert Engströms Småland (1968). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1968.

Lärn, Viveca: Värmebölja (2007)

Löbl-Schreyer/Neuwirth, Hubert: (Drömvägar i) Västtyskland (1980,1986)

Löfgren, Hj.: Nu - men då. Se Missionsförbundet 1924.

Löfgren, O.: Fakta och dokument angående det apokryfiska Johannesevangeliet. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1942).

Löfgren, Svante: Schweiz inifrån (1991)

Lökander, Gustaf: Ingoma. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Lönander, Åke: Japan - soluppgångens land. Se Soluppgången 1958.

Lönander, Åke: Låt hela världen höra hans röst. Se Soluppgången 1977.

Lönnberg, Egil: Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Lönnberg, Egil: Om Tabergs bergsbruk och bergslag. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Lönnberg, Magnus (präst i Svenska Kyrkan i Bankeryd, vice ordförande i Växjö stifts missionsråd): Kretsen är sluten (Jönköpings-Posten 2006-01-05)

Lönnebo, Martin: Varför jag är kristen. Se Hofgren, Allan.

Lönnebo, Martin - Sjödin, Tomas: Väder, vind och livets allvar - En brevväxling (2005)

Lönner, J. (folkskollärare): "Tvinnad tråd brister icke snart" (Jönköpings-Posten 1922-03-03)

Lönnheden, Harald (pastor, Huskvarna): Det handlar om kärlek (Jönköpings-Posten 1969-04-12)

Lönnqvist, Bo: Barnet. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Lönnrot, Elias: Kalevala (med svensk tolkning av Björn Collinder) (1835,1849,1970)

Lönnroth, Erik: Riket och dess ledare. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor (1995)

Lövestam, Christina: Se Bardh, Ulla.

Lövestam, Evald: Apokalypsen 3:8b. Se Svensk Exegetisk årsbok (1965).

Lövestam, Evald: Axplock – Nytestamentliga studier (1987)

Lövgren, Oscar: Oscar Ahnfelt (1966)

Lövqvist, Gustaf: Torparnas minnesmärken. Se Miljö och människa i Småland.

Lövås, Edin: Gud har ett ansikte (1993,1995)

Lövås, Edin: Meditation i Andens kraft. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Löwenhielm, Harriet: Jag ville ge min hjärtans lille broder. Se Lindell, Börje.

Löwenhielm, Harriet: Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta. Se Håkanson, Björn.

Löwenhielm, Harriet: Är jag intill döden trött ... Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Mac Gregor, G.H.C.: Att uppenbara och utplåna (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Mackay, W.M.: Another look at the Nicolaitans. Se The Evangelic Quarterly (1973).

MacKenzie, R.: The Messianism of Deuteronomy. Se Catholic Biblical Quarterly (1957).

MacLeod, David J.: Heaven's Hallelujah Chorus: An Introduction to the Seven "Last Things". Se Bibliotheca Sacra (1999).

MacNutt, Francis: Helande för hela människan (1977,1979,1980)

MacRae, A.D.: Light in the Johannine Epistles. Se Tyndale Bulletin (1962).

Maddocks, Morris: Kristet helande i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Madeland, Göran (komminister, Ölmstad): Ge respons (Jönköpings-Posten 1996-05-10)

Madestam, Johannes: Mina första prästår i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Madsen, N.P.: Strandfogdens dotter (1905). Bok nr 140 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Maeterlinck, Maurice: Den underbara trädgården (1904,1921)

Magagula, Isaac: Från hedning till kristen förkunnare. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Magnisson, Johan: En Klevshultspojke - Nedtecknat 1939. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Magnus, Olaus: Historia om de nordiska folken (1555,1982)

Magnuson, Enok. Se Magnusson, Enok.

Magnusson, Agneta. Se Lindström, Olof-Magnusson, Agneta.

Magnusson, Catarina: Smedjan som blev museum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Magnusson, David: Människors olikheter. Se Björkman, Mats-Lundberg, Ingvar-Magnusson, David: Psykologi för gymnasiet.

Magnus(s)on, Enok: Fattig för vår skull. Se Soluppgången 1956.

Magnusson, Enok (pastor): Samarittjänst (Jönköpings-Posten 1964-08-22)

Magnusson, Eva: Livets kretslopp. Se Vardagsord.

Magnusson, Eva: Men sången glöder (1994)

Magnusson, Gunda: Magnus Gabriel (1993)

Magnusson, J.P: Bref till en lekmannapredikant från en gammal bonde i Småland (1879,1894)

Magnusson, John: Brasilien som missionsfält. Se Soluppgången 1959.

Magnusson, John: Gemenskapen i Kristus (1944)

Magnusson, John (missionssekreterare): Gudstjänstens förnyelse (Jönköpings-Posten 1951-06-01)

Magnusson, John: Kommunism kontra kristen tro (Jönköpings-Posten 1951-12-14)

Magnusson, John: Om svarta kristna (Jönköpings-Posten 1948-04-03)

Magnusson, John: Ångesten, tryggheten (Jönköpings-Posten 1949-09-27)

Magnusson, John: Örebro Missionsförening. Se Svenska Trossamfund.

Magnusson, Karl: Hånger. Se Växjö stift i ord och bild.

Magnusson, L O: Västgöta lagsagas gränser. Se Tabergs Bergslag XXI.

Magnusson, Lars: Bruksmiljö och brukskultur. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Magnusson, Lars: Manufakturerna. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Magnusson, Lennarth (Norrahammar): Gud ser bakom fasaden (Jönköpings-Posten 1984-08-17)

Magnusson, Lennarth (redaktör på tidningen TRO, Svenska Alliansmissionen): Missa inte din chans! (Jönköpings-Posten 1986-11-21)

Magnusson, Lennarth: Trosvittnet - Tro. Se (Soluppgången) 1981.

Magnusson, Lennarth (redaktör, Huskvarna): Äkta eller falskt? (Jönköpings-Posten 1991-07-19)

Magnusson, Lotten: Norrahammars Vävnads- & Tältindustri. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Magnusson, Lotten. Se också Engdahl, Erland-Magnusson, Lotten. Se även Andersson, Bror-Andersson, Evert-Björkborg, Gunnar-Magnusson, Lotten.

Magnusson, Nils-Eric: Det glömmer jag aldrig. Se Soluppgången 1964.

Magnusson, Sivan: Hälsningar från "När och Fjärran". Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Magnusson, Ulla: En "ettåring" berättar. Se Soluppgången 1968.

Mahfouz, Nag(u)ib: Bein el-Qasrein (1956). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Mahfouz, Naguib: Mellan de två slotten (= Bein el-Qasrein) (1956,1990)

Mahlalela, P.M.: Kyrkan i Swaziland - träd med många grenar (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Mahmoody, Betty: Inte utan min dotter (1987,1988,1990)

Maile, John F.: The Ascension in Luke-Acts. Se Tyndale Bulletin (1986).

Mailer, Norman: Evangelium om Jesus (1997,1998)

Malm, Bertram (distriktssekreterare): Petri upprättelse och uppdrag (Jönköpings-Posten 1954-04-24)

Malm, Emil: När Gud välsignar (1943)

Malm, Magnus: Finns det bot för själens ensamhet? Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Malm, Magnus: Under mandelträdet (1993)

Malm, O.B. (f.d. krigsminister): Fosterländskt föredrag i Jönköpings stadspark (Jönköpings-Posten 1914-06-23)

Malm, Rolf (pastor, Jönköping): Rykande vekar - brinnande bloss (Jönköpings-Posten 1966-07-09)

Malm, Rolf (adjunkt, aktiv i Korskyrkan, Jönköping): Skapelse och frälsning (Jönköpings-Posten 1988-06-24)

Malmberg, Bertil: Ambitionerna. Se Bohman, Pontus.

Malmberg, Bertil: Det stora spektaklet. Se Håkanson, Björn.

Malmberg, Bertil: Drag mig ur rummets skugga. Se Lindell, Börje.

Malmberg, Bertil: Kristus uppsöker Lucifer. Se Lindell, Börje.

Malmberg, Bertil: Lös din fallskärm. Se Håkanson, Björn.

Malmberg, Bertil: Midnatt. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Malmberg, Bertil: Åke och hans värld (1935,1978)

Malmberg, Sigvard: Kring Kalmar och Möre (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Malmborg, Fredrik von. Se Malmborg, Josef von: Den bedjande majoren.

Malmborg, Josef von: Den bedjande majoren. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Malmeström, Elis (biskop): Fattig men dock rik (Jönköpings-Posten 1951-10-22)

Malmeström, Elis: Julens rika gåva. Se Soluppgången-På konungens bud 1951.

Malmeström, Elis (domprost): Vad skulle vi främst önska vårt land? (Jönköpings-Posten 1940-08-02)

Malmgren, Margareta: Det oväntade. Se Hofgren, Allan.

Malmgren, Margareta: Då allting förändras ... . Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Malmgren, Margareta: Följeslagare (1981)

Malmgren, Margareta (ungdomssekreterare): Nutidsungdomen och kristendomen (Jönköpings-Posten 1940-08-12)

Malmquist, Ernst: Världen behöver unga människor med fasta livsnormer (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Malmqvist, Göran: Den långa floden (1970)

Malmsten, Bodil: Det är fortfarande ingen ordning på mina papper (2003)

Malmsten, Verner: Färgmötesresan. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Malmsten, Verner: Min mor som evangelist. Se Soluppgången 1972.

Malmsten, Verner: Prosa Poesi Prologer Foton (1989)

Malmsten, Verner: Till Logen Nordstjernan vid 75-årsjubileet den 9 dec. 1967. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Malmsten, Verner: Vaggeryds Gamla missionshus och dess series pastorum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Malmsten, Verner: Vandring till Bondstorp. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Malmström, Bernhard Elis: Ensligheten. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Malmström, Evald: "Det är synd om ungdomen" (Jönköpings-Posten 1941-04-01)

Malmström, Torvald: Vattenkraft och elektricitet. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Malmvall, Bo Eric: Nkinga Hospital i Tanzania. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Malmvall, Filip: Gemensamt krafttag i olika arbetsuppgifter. Se Soluppgången 1966.

Malmvall, Filip: Guds väg i Japan. Se Soluppgången 1959.

Malmvall, Filip: I Kina under ny regim (Jönköpings-Posten 1950-05-26)

Malmvall, Filip: Japan, vårt nyaste missionsfält. Se Soluppgången 1954.

Malmvall, Filip: Kristen mission i Japan. Se Soluppgången 1962.

Malmvall, Filip: Ungdomscentrum i Hamamatsu. Se Soluppgången 1960.

Malmvall, Mathilda: Hur jag blev missionär i SAM. Se Soluppgången 1962.

Malmvall, Mathilda: Röster från Kina. Se Soluppgången 1960.

Mammeri, Mouloud: Den rättfärdiges sömn. Se Mammeri, Mouloud: Le sommeil du juste.

Mammeri, Mouloud: Le sommeil du juste (1955). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Mandela, Nelson. Se Gregory, James-Graham, Bob: Farväl Bafana - Nelson Mandela, min fånge, min vän.

Mandelstam, Karin: Först när jag träffats. Se Bohman, Pontus.

Mandelstam, Karin: Vad några timmar kan stråla. Se Lindell, Börje.

Mandelstam, Osip: Hagia Sofia (1912). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Mangalwadi, Vishal: De fattiga. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mangalwadi, Vishal: Hinduernas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mangs, Frank: Andens budskap till församlingarna (1926,1966)

Mangs, Frank: Besök i natten (Jönköpings-Posten 1949-06-11)

Mangs, Frank: Bot och bättring (Jönköpings-Posten 1949-03-12)

Mangs, Frank: Fören honom till mig (Jönköpings-Posten 1940-08-16)

Mangs, Frank: Helbrägdagörelse och andeliv (1986)

Mangs, Frank: Hem från Genève (Jönköpings-Posten 1947-03-03)

Mangs, Frank: Mästarens väg (1929,1965)

Mangs, Frank: Vad är bön? (Jönköpings-Posten 1949-05-21)

Mangs, Frank: Vinträdet och grenarna. Se Mangs, Frank: Helbrägdagörelse och andeliv.

Mankell, Henning: Ur Hunden som sprang mot en stjärna (1990). Se Svalor flyger ännu.

Mankell, Henning: Innan frosten (2002,2003)

Mankell, Henning: Sträng kyla, Växjö vintern 1985. Se Det ska va' en smålänning.

Manker, Ernst: Lapparna under tre sekler. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 6.

Mann, Thomas: Bergtagen (1913-1924,1976)

Mann, Thomas: Buddenbrooks - En familjs förfall (1901,2002,2005)

Mao, Dun,: Lilla häxan (1932). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Marc-Nattier, Jean: Hertiginnan av Chartres som Hebe (målning) (1744-45). Se Grate, Pontus: Jean Marc-Nattier.

Marciano, Rocky: Så känns det att boxas. Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Marcion. Se Wright, David F.: Marcion.

Marcus, Joel: Rivers of Living Water from Jesus' Belly (John 7:38). Se Journal of Biblical Literature (1998).

Mare, W. Harold: Acts 7: Jewish or Samaritan in Character? Se Westminster Theological Journal (1971).

Margrethe. Se Gjør, Bolette Margrethe.

Markovic, Slobodan (pastor, Korskyrkan, Jönköping): Är det värt att leva? (Jönköpings-Posten 1988-05-27)

Marryat, Frederick: Jakob Ärlig (1834,1836,1951)

Marryat, Horace: Ett år i Sverige (1862,1863). Se Gudmundsgillets Årsbok 1951.

Marshall, Howard: Kristna trosföreställningar. Se Världens religioner.

Marshall, Howard: Luke - Historian and Theologian (1970,1979)

Marshall, Howard: The Significance of Pentecost. Se Scottish Journal of Theology (1977).

Marshall, Howard: Vem var Jesus? Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Marshall, Howard: Är Bibeln trovärdig? (1983)

Marstorp, Åke (adjunkt, Baskarp): Hjälp som når fram (Jönköpings-Posten 1971-09-11)

Martensen-Larsen, H.: Stjärnevärlden och vår tro (1913,1915). Bok nr 71 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Martensen-Larsen, H.: Vad jag fick från Sverige. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Martin, Elias Fredric: Staden Jönköping sedd från Dunkehalla (målning) (1837). Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Martin, James P.: History and Eschatology in the Lazarus Narrative, John 11:1-44. Se Scottish Journal of Theology (1964).

Martin, Simon: Exegesis 12. True Light in the World, John 1:1-18. Se Foundations (1991).

Martin, Sir George: George Harrison - En äkta Beatle. Se Det Bästa februari 2004.

Martin, Troy W.: Assessing the Johannine Epithet "Mother of Jesus". Se Catholic Biblical Quarterly (1998).

Martinez, Rodrigo: Så bor Wenner-Gren (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Martinson, Harry: Brev från en oljare. Se Lindell, Börje.

Martinson, Harry: Cikada (1953). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Den förlorade jaguaren (1941). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Den saktmodige. Se Lindell, Börje.

Martinson, Harry: Det enkla och det svåra (1939). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Dikter om ljus och mörker (1971). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Gräsen i Thule (1958). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Kap Farväl (1933). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Midsommardalen (1938). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Natur (1934). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Nomad (1931,1943). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Nässlorna blomma (1935,1957)

Martinson, Harry: Passad (1945). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Svärmare och harkrank (1937). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Utsikt från en grästuva (1963). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Vagnen (1960). Se Svalans Svenska Klassiker.

Martinson, Harry: Vägen till Klockrike (1948,1998)

Martinson, Moa: Kyrkbröllop (1938,1986)

Martling, Carl Henrik: Gud vid Medelhavet (2003)

Marx, Karl: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy (1965)

Marx, Karl. Se också McLellan, David: Marx.

Mases, Per: Ryttaren på vita hästen. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:3.

Mason, Alistair: Newman och traktarianerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Massyngberde Ford, J.: Revelation (1975)

Mastra, Wayan: Evangeliet i sitt sammanhang. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mathewson, D.: A Note on the Foundation Stones in Revelation 21.14,19-20. Se Journal for the Study of the New Testament (2003).

Mathewson, D.: A re-examination of the millenium in Rev 20:1-6: consummation and recapitulation. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2001).

Mathewson, D.: Assessing Old Testament Allusions in the Book of Revelation. Se The Evangelical Quarterly (2003).

Mathewson, D.: New Exodus as a Background for "The Sea Was No More" in Revelation 21:1C. Se Trinity Journal (2003).

Mathewson, D.: Revelation In Recent Genre Criticism: Some Implications For Interpretation. Se Trinity Journal (1992).

Mathewson, D.: The Destiny of the Nations in Revelation 21:1-22:5: A reconsideration. Se Tyndale Bulletin (2002).

Matthews, Kenneth A.: John, Jesus and the Essenes: Trouble at the Temple. Se Criswell Theological Review (1988).

Matvejevitj Ivanov, Vladimir: En monolog om det eviga och fördömda: Vad göra och vems är skulden? Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Maugham, W. Somerset: Boksäcken (1933). Se Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller.

Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten (1931). Se Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller.

Maugham, W. Somerset: Den mänskliga svagheten och andra noveller (1976)

Maugham, W. Somerset: Sammanfattningen (1938,1951)

Maupassant, Guy de: Ett liv (1883,1927,1961,1968)

Mauriac, François: Människosonen (1958,1962)

Maurice, Eric: Ombytta roller. Se Det Bästa februari 2004.

Maxwell, Arthur: Solglitter (1966)

Mbama, Alphonse: L'Eglise Evangélique du Congo. Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet.

Mbiti, John: African Religions and Philosophies (1969)

McCabe, Robert V.: The Meaning of "Born of Water and the Spirit" in John 3:5. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999).

McCartney, Dan G.: The wisdom of James the just. Se Southern Baptist Journal of Theology (2000).

McComiskey, Thomas Edward: Alteration of OT Imagery in the Book of Revelation: Its Hermeneutical and Theological Significance. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1993).

McCullough, J.C.: Anti-Semitism in Hebrews: A Formal Analysis and Theological Conclusions. Se Trinity Journal (1992).

McDonald, H. Dermot: Basilius den store. Se De kristna.

McDonald, H. Dermot: Nestorius. Se De kristna.

McDonald, H. Dermot: William Occam. Se De kristna.

McGehee, Michael: A Less Theological Reading of John 20:17. Se Journal of Biblical Literature (1986).

McGrath, James F.: A Rebellious Son? Hugo Odeberg and the Interpretation of John 5:18. Se New Testament Studies (1998).

McGrath, James F.: Prologue as Legitimation: Christological Controversy and the Interpretation of John 1:1-18. Se Irish Biblical Studies (1997).

McInnes, John: Livsstil i dag. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

McIntyre, Luther B.: Baptism and Forgiveness in Acts 2:38. Se Bibliotheca Sacra (1996).

McKay, K.L.: "I am" in John's Gospel. Se Expository Times (1996).

McKay, K.L.: Style and Significance in the Language of John 21:15-17. Se Novum Testamentum (1985).

McKeating, Henry: Divine Forgiveness in the Psalms. Se Scottish Journal of Theology (1965).

McLellan, David: Marx (1975,1986)

McNair, Philip: Förnyelsens utsäde. Se De kristna.

Meacham, Jon: I giganternas fotspår. Se Det Bästa juni 2004.

Mead, A.H.: The "Basilikos" in John 4:46-53. Se Journal for the Study of the New Testament (1985).

Meadows, A.J.: Naturvetenskapens kristna ursprung. Se Kristen tro - en illustrerad handbok.

Mealand, David L.: The Christology of the Fourth Gospel. Se Scottish Journal of Theology (1978).

Medeltidssagor (1900). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918 (1988).

Medvedev, Roy: Nikita Khrusjtjov (1982,1984)

Meek, Theophile James: The Sabbath in the Old Testament: its origin and developement. Se Journal of Biblical Literature (1914).

Meeks, Wayne A.: The first urban Christians – The Social World of the Apostle Paul (1983)

Meerman, I.: Resa genom Småland i Augusti 1798 (1798,1811). Se Gudmundsgillets Årsbok (1973-)1975.

Meisler, Stanley: Mästerarkitekten Daniel Libeskind bygger historia. Se Det Bästa januari 2004.

Melander, E.: Kortleken, bibeln och vetenskapen (1923). Se Soluppgången, Julkalender för 1923.

Melander, Uljas (pastor, Svenska Alliansmissionen, Jönköping): Är vi ett? (Jönköpings-Posten 1998-09-11)

Melin, Egon: Sjukdomsproblem och helbrägdagörelseunder (1958)

Melin, H.M. (Hans Magnus): Det Nya Testamentet i berigtigad öfwersättning och med nödiga förklaringar (1886)

Melin, Hj. (domkyrkokomminister, Växjö): Herrens kallelser (Jönköpings-Posten 1924-08-01)

Melin, Margareta: Den inre källan - Om Guds närvaro i oss (1985)

Melin, Margareta: Du som vill att jag skall finnas (2002)

Melin, Margareta: Frihet och beroende. Se Vardagsord.

Melin, Margareta: Hitta sitt livs mittpunkt. Se Vardagsord.

Melin, Margareta: Jag vill tala med Gud (1971)

Melin, Margareta: Kärleken en bro (1992). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Melin, Margareta: Vara den jag är (1988)

Melin, Paul-R (komminister, Jönköping): Framtidstro i kyrkan (Jönköpings-Posten 1978-04-14)

Melkersson, Bertil: Min barndom i Ugglekull. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Melkstam, Gunnar: Det kostar - tankar om församlingens inkomster och utgifter. Se Soluppgången 1970.

Melkstam, Gunnar: En framtid full av sång. Se Soluppgången 1985.

Melkstam, Gunnar: Perspektiv på inre missionen. Se Soluppgången 1989.

Melkstam, Gunnar: Pingstförsamlingen blev missionsförsamling. Se Soluppgången 1977.

Melkstam, Gunnar: Årsrapport 1982 - Inre missionen. Se Soluppgången 1982.

Mellan Härån och Rasjön. Årsskrift utgiven av hembygdsföreningarna i Bondstorp, Svenarum, Tofteryd(-Hagshult) och Åker. (1978-2007)

Mellberg, J.: Sedan kommo de till Elim. Se Missionsförbundet 1924.

Mellwing, John: En sann lärares porträtt. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Meloden, Romanos: Kontaktion över mötet med Herren (500-talet). Se Rosenqvist, Jan Olof: Bysantinsk antologi.

” .. men Gud gav växten” Örebromissionen 75 år (1967)

Menken, Maarten J.J.: The Origins of the Old Testament Quotations in John 7:38. Se Novum Testamentum (1996).

Menken, Maarten J.J.: The Provence and Meaning of the Old Testament Quotation in John 6:31. Se Novum Testamentum (1988).

Menken, Maarten J.J.: The Quotation from Isa 40,3 in John 1,23. Se Biblica (1985).

Menken, Maarten J.J.: The Textual Form and the Meaning of the Quotation from Zechariah 12:10 in John 19:37. Se Catholic Biblical Quarterly (1993).

Menken, Maarten J.J.: The Translation of Psalm 41:10 in John 13:18. Se Journal for the Study of the New Testament (1990).

Menzies, Stephen-Haglund, Oscar: Handbok för resan från döden till livet (1937; Bibliska förlaget, Askersund)

Mercer, Calvin R.: Jesus the apostle: "sending" and the theology of John. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1992).

Mercure de France mars-april 1907. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Merlmann, J.: John 8:48 in Some Patristic quotations. Se Biblica (1963).

Merullo, Roland: En riktigt bra pappa. Se Det Bästa maj 2004.

Merwe, Dirk G. van der: Towards a theological understanding of Johannine discipleship. Se Neotestamentica (1997).

Mettinger, Tryggve: Eva och revbenet (1984)

Mettinger, Tryggve: Härskarornas Gud. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1979).

Mettinger, Tryggve: Namnet och närvaron - Gudsnamn och Gudsbild i Böckernas Bok (1987)

Metz, Wulf: Den som vaknat upp: Buddhismen. Se Världens religioner.

Meyer, F.B.: Icke en bägare, utan strömmar. Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Meyer, F.B.: Väpnen eder (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Meyer, K.G.: Ansgar. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Meyn, Niels: Spökslottet (1949). Meyn, Niels, se också Morris, James.

Michaels, J. Ramsey: The Centurion's Confession and the Spear Thrust. Se Catholic Biblical Quarterly (1967).

Michajlovna Kuzmenkova, Lilija: En monolog om en stum soldat. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Michelmore, Peter: Fångar mitt i djungeln. Se Det Bästa juli 2003.

Mickel i Långhult: Bonden och knallen som besvarade Satans sju frågor (1840-talet?). Se Gustavsson, Per: Småländska sagor.

Mickel i Långhult: När Vår Herre och Sankte Per vandrade på jorden (1844). Se Gustavsson, Per: Småländska sagor.

Midnäs, Karl: Böneceller (1970)

Midnäs, Kerstin: Du tänder sång i mitt hjärta (1984)

Mikultij, Vasia. Se En barnkör.

Miljö och människa i Småland (1975). Smålands Författarsällskaps skriftserie V.

Mill, John Stuart: Mitt liv (1873,1925,1961)

Miller, Edward Leroy: "In the Beginning": A Christological Transparency" Se New Testament Studies (1999).

Miller, Edward Leroy: The Christology of John 8:25. Se Theologische Zeitschrift (1980).

Miller, Edward Leroy: The Johannine Origins of the Johannine Logos. Se Journal of Biblical Literature (1993).

Miller, Edward Leroy: The Logos was God. Se The Evangelical Quarterly (1981).

Miller, Rafael (gråbroder i S:t Franciskus Katolska församling, Jönköping): Att påverka Gud (Jönköpings-Posten 2007-11-09)

Millet, Jean Françoise. Se Rydberg, Viktor: Kvällringning - Millets "Angelus".

Millqvist, Elsa: En gammal gård och dess ägare - Kyrkokvarteret 9 å Storsjöraden vid Stora gatan. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1934.

Mills, David W.: The Holy Spirit in 1 John. Se Detroit Baptist Seminary Journal (1999).

Milltoft, Ingemar (pastor, Ölsremma): "Dock icke utan utväg" (Jönköpings-Posten 1966-12-10)

Milne, A.A.: Berättelser om Nalle Puh (1965,1970)

Milosz, Czeslaw: Issadalen (1955,1980)

Min Skattkammare I-IV (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1964-1968)

Min Skattkammare V (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1960)

Min Skattkammare VI (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1970)

Min Skattkammare VII (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1965)

Min Skattkammare IX (redaktion: Annie Löfstedt-Barbro Svinhufvud) (1970)

Minear, Paul S.: The Original Functions of John 21. Se Journal of Biblical Literature (1983).

Minnesskrift över missionsverksamheten i Månsarp 1841-1941 (1941)

Minos, Emanuel: Väckelsen, Jesu tillkommelse och det profetiska Ordet. Se Grundt(r)on.

Missionsförbundet - Illustrerad veckotidning för Svenska Missionsförbundet 1924. Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Missionsvittnet 1964:1 (1964). (Missionsvittnet - organ för Jönköpings distrikt av Svenska Missionsförbundet och Svenska Missionsförbundets Ungdom - Jönköpings Ansgariiförening och dess ungdom)

Missionsvännerna i Bjurbäck och Mullsjö. Se Ask, BG.

Missionär L.E. Högbergs begravning. Se Missionsförbundet 1924.

Mistral, Frederi (Frédéric): Sången om Rhône (1897,1964)

Mistral, Gabriela: Desolacion (1922,1944). Se Mistral, Gabriela: Dikter.

Mistral, Gabriela: Dikter (1946)

Mitchell, John: Bistånd, handel och utveckling. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mitchell, John: Bröd åt världen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Mitternacht, Dieter: Knowledge-making in John 6: A Narrative-Psychological Reading. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2007).

Mitternacht, Dieter-Runesson, Anders: Jesus och de första kristna, inledning till Nya testamentet (2006)

Mjöberg, Jöran: Frosseriet i Pär Lagerkvists kvarnberättelse. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Mjöberg, Jöran: Människa och miljö i Vilhelm Mobergs roman Långt från landsvägen. Se Miljö och människa i Småland.

Mo, Yan,: Den genomskinliga rättikan (1986,2014)

Mo, Yan,: Det röda fältet (1987,1997,2013)

Mo, Yan,: Ximen Nao och hans sju liv (2006,2012)

Mo, Yan,: Vitlöksballaderna (1988,2001,2012)

Moberg, Vilhelm: Barnet och sommaren. Se Barndom i Småland.

Moberg, Vilhelm: Berättelse om en frielev (Julfacklan 1937). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Brev från en död (Vid Julbrasan 1930). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Den gulspräckliga ormen (Vadstena Läns Tidning 1920-03-04 och 1920-03-06). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Din stund på jorden (1963,1998)

Moberg, Vilhelm: Doktorn i Duvmåla (Skaraborgs Läns Annonsblad 1933-01-17, 20). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Du tror väl att jag är död - Vilhelm Mobergs brev 1950-1973 (2008)

Moberg, Vilhelm: En sotsäng (Bonniers Vecko-Tidning nr 10, 1928). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: En tröskekarl (Västgöta-Demokraten 1933-12-09). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Folkvandringen som historikerna glömde. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Giv oss jorden! (1939,1956)

Moberg, Vilhelm: Hur historien förfalskas. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Invandrarna. Se Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Jungfru Maria (Social-Demokraten 1923-10-16). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Kvinna i staden (Nya Växjöbladet 1934-03-24). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Långt från landsvägen (1929). Se Mjöberg, Jöran.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Mannen med hästfoten (Vadstena Läns Tidning 1920-04-13). Se Moberg, Vilhelm: Nils Persson underliga försvinnande och andra historier.

Moberg, Vilhelm: Min barndoms somrar (1962,1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Min första julotta (Skåningen Eslöfs Tidning 1924-12-12, Nya Växjöbladet 1924-12-19). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Min svenska historia berättad för folket. Första delen. (1970,1972)

Moberg, Vilhelm: Min svenska historia berättad för folket. Andra delen. (1971)

Moberg, Vilhelm: Mordet på landskapet. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Nils Perssons underliga försvinnande (Vadstena Läns Tidning1920-04-13). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Nils Perssons underliga försvinnande och andra historier (Jultidningen Vintergatan 1939). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Nobels ofredspris. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Nybyggarna. Se Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige.

Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige (1956,1959; 1984)

Moberg, Vilhelm: Om Gud vill och hälsan varar - Vilhelm Mobergs brev 1918-1949 (2007)

Moberg, Vilhelm: Om historiska romaner. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar (1973)

Moberg, Vilhelm: Rasken gör regementsmötet. Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Moberg, Vilhelm: Raskens (1927,2007)

Moberg, Vilhelm: Rid i natt (1941,1991)

Moberg, Vilhelm: Sista brevet till Sverige. Se Moberg, Vilhelm: Nybyggarna-Sista brevet till Sverige.

Moberg, Vilhelm: Soldat med brutet gevär (1944,1998)

Moberg, Vilhelm: Sänkt sedebetyg (1935,1961)(Moberg fick sänkt sedebetyg 1912)

Moberg, Vilhelm: Sömnlös (1937,1953)

Moberg, Vilhelm: Torr sommar - berättelse från 1868 (All världens berättare nr 3, 1948). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Utvandrarna. Se Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna.

Moberg, Vilhelm: Utvandrarna-Invandrarna (1949,1952; 1998)

Moberg, Vilhelm: Vad vet vi i historien? Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm: Vår merkantila monarki. Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberg, Vilhelm (pseud. Ville i Momåla): Vårplöjning (Nya Växjöbladet 1925-03-13). Se Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser.

Moberg, Vilhelm: Vårplöjning och andra berättelser (1990)

Moberg, Vilhelm: Ära - vad är det? Se Moberg, Vilhelm: Otrons artiklar.

Moberly, Walter: Bibelns plats. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Modeen, Esther. Se Sundkvist, Sven Gunnar.

Modéer, Kjell Åke: Lag och rätt (I). Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Modéer, Kjell Åke: Lag och rätt (II). Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Modern svensk teologi – strömningar och perspektivskiften under 1900-talet (1999)

Modern svensk-engelsk ordbok (red. Eva Gomer/Mona Morris-Nygren) (1970,1975)

Modiano, Patrick: Bröllopsresa (1990,1992)

Modiano, Patrick: De dunkla butikernas gata (1978,1980,2014)

Modiano, Patrick: Dora Bruder (1997,2014)

Modiano, Patrick: Familjebok (1977,1979)

Modiano, Patrick: Place de l'Ètoile (1968,1970,2014)

Modig, S.A.: När mor dog. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1978.

Modin, Karl: Svenskar som uppfinnare. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Moe, Olaf: Johannes Uppenbarelse (1960,1963)

Moe, Olaf: Logosbegreppet i Johannesevangeliets sammanhang. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1957/1958).

Moeller, Henry R.: Wisdom Motifs and John's Gospel. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1963).

Mohlin, Lars-Göran (församlingsassistent, Huskvarna): Jesus vill stilla Din oro (Jönköpings-Posten 1982-01-22)

Molén, Mats: Tro och fakta om vårt ursprung. Se Grundt(r)on.

Molière: Den girige (1668,1966)

Molin, Lars: Ett ljus från höjden. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Molin, Pelle: Ådalens poesi (1897,1986)

Moller, David: En mors kamp, en sons mod. Se Det Bästa november 2003.

Moller, David: Tapperhetens färger. Se Det Bästa april 2004.

Mollstadius, Axel: Jönköpings första brandordning. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1947.

Mollstadius, Axel: Kommendanten på Jönköpings slott Johan Printz. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Mollstadius, Axel: Tabergs Bergslag 1693. Se Tabergs Bergslag VI.

Molombopela, David: Guds ledning med mitt liv. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Moloney, Francis J.: John 1:18. "In the Bosom of" or "Turned towards" the Father. Se Australian Biblical Review (1983).

Moloney, Francis J.: The Fourth Gospel and the Jesus of History. Se New Testament Studies (2000).

Moloney, Francis J.: The Structure and Message of John 13:1-38. Se Australian Biblical Review (1986).

Moloney, Francis J.: The Structure and Message of John 15:1-16:3. Se Australian Biblical Review (1987).

Moloney, Francis J.: Who is "the Reader" in/of the Fourth Gospel? Se Australian Biblical Review (1992).

Mommsen, Theodor: Romersk historia I (1854,1932,1985)

Moncrieff, R.H.: Den unge Andreas' hämnd eller En skotsk martyrs son (1899). Bok nr 102 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Montale, Eugenio: Ovädret och annat (1956,1975)

Montanus. Se Wright, David F.: Montanisterna.

Montefiore, Mose. Se Rydberg, Viktor: Moses Montefiore.

Montgomery, Arthur: Industrialismens genombrott i Sverige (1931,1947)

Montgomery, Arthur: Levnadsstandard och ekonomisk utveckling under de senaste hundra åren. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Montgomery, Hugo: Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr. (1978,1981)

Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid (2002)

Moody, D.L.: Berättelser, anekdoter och tafvor ur lifvet (1881,1900). Bok nr 121 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Moody, D.L.: Enighet (Jönköpings-Posten 1924-01-17)

Moody, D.L.: Föredrag under wäckelserna i England och Skottland (1876). Bok nr 87 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Moody, D.L.: Himlen (1887,1977)

Moody, D.L.: Himmelens lycksalighet (Jönköpings-Posten 1921-04-01)

Moody, D.L.: Stor glädje 1-2 (1877)

Moody, D.L.: Vi skola leva i evighet (Jönköpings-Posten 1921-02-18)

Moody, D.L.: Vissheten om himmelen (Jönköpings-Posten 1921-12-09)

Moore, E.W.: Hvilket är rummet för min hvila? (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Moore, Hamilton: The Book of Revelation. Se Irish Biblical Studies (1987).

Moore, Julianne. Se Collins, Nancy: Möte med Julianne Moore - Det bästa av två världar.

Moore, Robin-Thompson, Chris: Full pott - Historien om jakten på Saddam Hussein, sedd från insidan. Se Det Bästa maj 2004.

Moran, (Broder) Gabriel (Katolska kyrkan, Jönköping): Döden, helvetet och himlen (Jönköpings-Posten 1985-11-15)

Moran, (Broder) Gabriel (Jönköping): Har Du öron - så hör! (Jönköpings-Posten 1977-02-17)

More, Thomas: Utopia - Landet ingenstans (1516,1979,2001)

Morgan, G. Campbell: The Acts of the Apostles (1924,1976)

Morgan, G. Campbell: The Gospel according to Luke (1931,1976)

Morgan-Wynne, J.E.: The Cross and the Revelation of Jesus as egô eimi in the Fourth Gospel (John 8:28). Se Livingstone, Elizabeth A. ed. Studia Biblica 1978, Vol. 2 (1980).

Morgonbris (1922)

Mormons bok. Se Pratt, Parley P.: En varnande röst och undervisning för alla menniskor eller inledning till tron och läran i Jesu Kristi Kyrka af Sista dagarnes Helige.

Morris, James (= Meyn, Niels): Jukan och urskogens gåta (1953)

Morris, James (= Meyn, Niels): Jukans återkomst (1953)

Morris, Leon: Jag tror på uppenbarelsen (1978)

Morris, Leon: The Atonement in John's Gospel. Se Criswell Theological Review (1988).

Morris, Leon: The Gospel according to John. Revised Edition (1995)

Morris, Leon: The Gospel according to St. Luke (1974,1977)

Morrison, Toni: Älskade (1987,1988)

Morton, A.Q.: Revelation. Se Irish Biblical Studies (1997).

Mosesson, Gustav: Andlig tvinsot, dess yttringar och orsaker (Jönköpings-Posten 1914-02-07)

Mosesson, Gustav (rektor): Herrens dag kommer med straff och med luttring (Jönköpings-Posten 1924-05-24)

Motyer, Stephen: The Fourth Gospel - an Appeal to Jews. Se Tyndale Bulletin (1994).

Moule, Charles F.D.: Some Reflections on the "Stone Testimonia" in relation to the Name Peter. Se New Testament Studies (1955-1956).

Moule, Charles F.D.: The Meaning of "Life" in the Gospel and the Epistles of St. John: A Study in the Story of Lazarus, John 11:1-44. Se Theology (1975).

Moule, Handley Carr Glyn (H.C.G): Vingårdsmannens förhoppning (1898). Se Hopkins, Evan H.: Lifvet i Gud.

Mounce, Robert H.: Pauline Eschatology and the Apocalypse. Se The Evangelical Quarterly (1974).

Mouw, Richard J.: De kristna i Nordamerika. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Moyise, Steve: Authorial intention and the book of Revelation. Se Andrews University Seminary (2001).

Mullens, Henrietta: Prasanna eller Trons seger (1886). Bok nr 157 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Mulveal, Gerard (pater, Jönköping): Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1972-04-08)

Munck, J.: Judekristendomen efter apostlarnas dagar. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1960).

Munk, Kaj: Hoppet förbliver (1941,1942)

Munk, Kaj: Nederlagsstor (1942?, ej senare än 1942)

Munktell, Henrik: Landskapslagar och rikslagstiftning. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Munro, Alice: Godhet allenast och nåd. Se Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner.

Munro, Alice: Ungdomsvännen. Se Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner.

Munro, Alice: Äpplen eller apelsiner (1990,1993)

Munro, Winsome: The Pharisee and the Samaritan in John. Polar or Parallell? Se Catholic Biblical Quarterly (1995).

Munthe, Axel: Boken om San Michele I (1932,1935)

Murphy, Lisa: 20 sätt att höja kroppens försvar. Se Det Bästa november 2003.

Murphy-O'Connor, Jerome: Jesus and the Money Changers (Mark 11:15-17; John 2:13-17). Se Révue Biblique (2000).

Murphy-O'Connor, Jerome: John the Baptist and Jesus. History and Hypothesis. Se New Tetament Studies (1990).

Muse, Robert L.: Revelation 2-3: a critical analysis of seven prophetic messages. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1966).

Muslim i Sverige (Statens invandrarverk 1981)

Musvosi, Joel Nobel: The concept of vengeance in the book of Revelation in its Old Testament and Near Eastern context. Se Andrews University Seminary Studies (1988).

Müller, Herta: Hjärtedjur (1994,1996,2009)

Müller, Mogens: Have You Faith in the Son of Man? (John 9:35). Se New Testament Studies (1991).

Müntzing, Arne: Ärftlighetsforskning och växtförädling. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Mützenberg, Gabriel: Calvin och de schweiziska reformatorerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Mützenberg, Gabriel: Zwingli - den förste av de reformerta teologerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Myhreskog, Fred: Uppe i Eiffeltornet. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Myrberg, Gunilla: Kropp och själ (1989)

Myrbäck, H.: Carl Andersson i Vaxholm – Några minnesblad till hundraårsdagen av hans födelse (1930)

Myrdal, Gunnar: Planhushållning i välfärdsstaten (1960,1961)

Myrdal, Jan. Se Strindberg, August: Ordet i min makt - Läsebok för underklassen.

Myrdal, Janken: Jordbruket och livet på landet. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Myrén, Viktor: De goda fotspåren - Kulturskildring ur folkväckelsens historia (1937)

Myrén, Viktor: Mästaren vid gränsen - Kulturskildring ur folkväckelsens historia (1937)

Månsarp - En krönika om Tabergsbygden (red. Simon Ottosson) (1972)

Månsson, Fabian: Rättfärdiggörelsen genom tron - Skildringar från den frikyrkliga rörelsens genombrott (1916)

Månstensringen (1905,1923). Okänd författare. Bok nr 76 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Månsus, Harry: Arvet som glöder (1989)

Månsus, Harry: En kyrka med bruna ben. Se Vardagsord.

Månsus, Harry: Hopp inför framtiden. Se Vardagsord.

Månsus, Harry: Shalom jord: Om fred, helhetssyn och jordens framtid (1984)

Mårtensson, Ewert: Det nya åldrandet - Vägar till en frisk, verksam och trivsam ålderdom (1995)

Mårtensson, Ewert: Fortsättning följer ... (1992)

Mäster Gudmunds Gilles Årsbok. Se Gudmundsgillets Årsbok.

Möhlstad, Mikael-Frithiofsson, Bengt: En värld av vin, Vinskolan (1996)

Möller, Håkan: Helgonbiografi och biskopshistoria. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid".

Möller, Håkan: Johan Olof Wallin och 1819 års psalmbok. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Möller, Wilhelm: Vad lär Gamla Testamentet? (1938)

Möllerström, Carl-Olov: Svenska kyrkan i nutid och framtid. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Möllerström, Carl-Olov (kyrkoadjunkt, Jönköping): Tryggare kan ingen vara (Jönköpings-Posten 1968-12-28)

Möllerström, Carl-Olov (kyrkoherde, Skillingaryd): Välsignad vare Han ... (Jönköpings-Posten 1981-11-28)

Möne, Gordon (komminister): Pessimism eller optimism (Jönköpings-Posten 1940-08-15)

Mörike, Eduard: Mozart på resa till Prag (1955,1981)

Mörike, Eduard: Jezertes hand (1853). Se Mörike, Eduard: Mozart på resa till Prag (1955,1981).

Mörk, Jakob Henrik-Törngren, Anders: Adalriks och Götildas äfventyr (1742-1745). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Mörne, Arvid: Bön i nyårsnatten. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Mörne, Arvid: Plöjaren. Se All Nordens lyrik.

Naipaul, V.S.: Bland de rättrogna - En islamisk resa (1981,1982)

Nakamura, Mamoru: Min tid i Sverige. Se Soluppgången 1963.

Nash, Alanna: Hjärnan bakom stjärnan Elvis Presley. Se Det Bästa juni 2004.

Nasjivankin, Anton. Se En barnkör.

Nationalmuseum Stockholm (1984)

Nazir-Ali, Michael: Muslimernas syn på Jesus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ncongwane, B.M: Allianskyrkan i Sydafrika (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Near East School of Theology Theological Review (1993)

Nee, Watchman: Ett dukat bord i öknen (1971)

Neil, B.: Influtna gåvor till Svenska Alliansmissionens Bibelinstitut. Se Trosvittnet den 6 december 1923.

Neil, William: The Acts of the Apostles (1973,1981)

Neill, Stephen: Ekumeniken. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Neill, Stephen: Gud i andra religioner. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Neill, Stephen: The interpretation of the New Testament 1861-1961 (1962,1964,1966,1985)

Neill, Stephen: The Wrath of God and the Peace of God. Se Warren, Max: Interpreting the Cross.

Neirynck, Frans N.: John 21. Se New Testament Studies (1990).

Neirynck, Frans N.: John and the Synoptics: The Empty Tomb Stories. Se New Testament Studies (1984).

Neirynck, Frans N.: The "Other Disciple" in Jn 18:15-16. Se Ephemerides Theologicae Lovanienses (1975).

Nekrasov, Nikolaj: Tankar vid paradingången (1858). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Nelson, Philip och Lizzel: Bref från Pin-chow, Shensi, Kina (Jönköpings-Posten 1906-04-07)

Neotestamentica (1968,1971-1973,1978-1981,1985-1988,1990-1997,1999-2000,2002)

Neruda, Pablo: AMERIKA, jag åkallar inte ditt namn förgäves (1942). Se Neruda, Pablo: Canto General II.

Neruda, Pablo: Canto General I-II (1949,1971)

Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece (1987)

Nestorius. Se Mc Donald, H. Dermot: Nestorius.

Nettervik, Ingrid: Ester Blenda Nordström - den undersökande journalistikens pionjär. Se Kvinnor i Småland II.

Neue Freie Presse 1905-06-20. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Neuhaus, Sinikka: Reformationen. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Neuman, Ivar. Se Lindman, Arnold: Ivar Neuman. In memoriam.

Neusner, Jacob: De rabbinska traditionerna om fariséerna före år 70. Prpblemet om muntlig tradition. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1971).

Neusner, Jacob: Genesis Rabbah, The Judaic commentary to the book of Genesis Vol I-III (1985)

Neusner, Jacob: Money Changers in the Temple: The Mishnah's Explanation. Se New Testament Studies (1989).

Neusner, Jacob: Penningväxlarna i templet (Mark 11:15-19). Mishnas förklaring. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1988).

Neuwirth, Hubert: Se Löbl-Schreyer/Neuwirth, Hubert.

Nevins, Allan-Commager, Henry Steele: A Pocket History of the United States (1942,1961)

New Testament Studies (1955/1956,1959,1961-1962,1962/1963,1963/1964,1973,1976/1977,1977-1984,1986,1988-1996,1998-2000)

Newbigin, Lesslie: Kyrkor förenas. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Newman, Ernst: Peter Wieselgren som romantiker och religiös folkväckare (1928). Se Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida.

Newman, John Henry. Se Mason, Alistair: Newman och traktarianerna.

Newton, Richard: Bibelns löften (1886). Bok nr 117 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Bibelns varningar (1887,1893). Bok nr 114 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Bibliska mönsterbilder (1892). Bok nr 118 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Den store lotsen och hans lärdomar (1894). Bok nr 106 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Newton, Richard: Det bästa af allt (1877). Bok nr 104 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nexø, Martin Andersen: Ditte människobarn I (1923,1924,1982)

Nexø, Martin Andersen: En barndom (1917). Se Nexø, Martin Andersen: Ditte människobarn.

Neyrey, Jerome H.: "I Have Said: You are Gods": Psalm 82:6 and John 10. Se Journal of Biblical Literature (1989).

Neyrey, Jerome H.: Jesus the Judge: Forensic Process in John 8:21-59. Se Biblica (1987).

Neyrey, Jerome H.: The Trials (Forensic) and Tribulations (Honor Challenges) of Jesus: John 7 in Social Science Perspectives. Se Biblical Theological Bulletin (1996).

Neyrey, Jerome H.: What's Wrong With This Picture? John 4, Cultural Stereotypes of Women, and Public Private Space. Se Biblical Theological Bulletin (1994).

Ngandjoko, Elie: Min omvändelse och kallelse. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ngoza, Lydia och Josefa: Hälsning från evangelist Josefa Ngoza och hans hustru Lydia. Se Tabergskretsen av S.A.U 1900-1935.

Nicander, Petrus M.: Lovtal över Jönköping (1670). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944.

Nicholls, Bruce: Alla tror vi någonting. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nicholls, Bruce: Tiden och evigheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nicklason, Olof: Gamla Hjelmseryd - Minnen om en gammal ödekyrka. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Nicklasson, Gösta: Kristus lever (1972)

Nicklasson, Gösta: Missionsförbundet och politiken (1970). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Pröva frikyrkoförbundet igen (1965). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicklasson, Gösta: Vart går Missionsförbundet? (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Nicol, W.: The history of johannine research during the past century. Se Neotestamentica (1972).

Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria - Den gamla kyrkan och medeltiden (1876,1903). Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Nielsen, Fredrik: Kyrkohistoria från reformationen till upplysningstidehvarfvet (1881,1908). Boken ingick i tabergsbon Carl Heds (född 1888) bibliotek. Hed var BG Asks mormorsbror.

Nielsen, Jerri: Lång natt på Sydpolen. Se Det Bästa september 2003.

Niklasson, Algot: Lydnadens segerkraft. Se Soluppgången 1957.

Nikolajevitj Zjmychov, Ivan: En monolog om hur lätt man blir jord. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Nilbratt, Elvy: Drottning Sofias besök i Vättersnäs anno 1905. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Nilbratt, Elvy: Kravallerna i Jönköping 1948 - "Mina syskon och jag låg skräckslagna under köksbordet". Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Nilbratt, Elvy: År 1929 - en kavalkad om Jönköping för 50 år sedan. Se Gudmundsgillets Årsbok (1978-)1979.

Nilenius, Karl: En missionens pionjär och veteran (August Berg). Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Nilenius, Karl: Kom ungdom, kom med! Se Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud.

Nilenius, Karl: Ställ dig på berget. Se Soluppgången - På konungens bud 1940.

Nilson, Peter: Den kosmiska kvarnen. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Nilson, Peter: Guldspiken (1985). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Nilsson, Albert: Folklivet under gustaviansk tid. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Nilsson, Albert: Övertro och häxprocesser. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Nilsson, Alfred: Alfred Nilssons dagböcker - En smålandsbonde berättar sitt liv (1971). Sammanställning och redigering: Alf N.son Huus.

Nilsson, Allan T: Jönköpingsvisan och några andra visor upptecknade i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Nilsson, Bertil: Frids- och asylföreskrifter rörande den medeltida sockenkyrkan. Se Kyrka och socken i medeltidens Sverige.

Nilsson, Bertil: Kyrka och lärdom. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Nilsson, Bertil: Kyrkorättens utveckling. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid (1998)

Nilsson, Carl H. (pastorsdiakon): Ett kristet kulturproblem (Jönköpings-Posten 1945-08-06)

Nilsson, Carl-Olof: Pingstskolorna. Se Grundt(r)on.

Nilsson, Edith: Se Hulting, Alice.

Nilsson, Elizabeth: En missionsresa i Kina (Jönköpings-Posten 1909-07-15)

Nilsson, Erik (pastor i Baptistkyrkan Betania, Jönköping): Frihet som Kristus ger (Jönköpings-Posten 1989-08-11)

Nilsson, Erik (pastor, Betania, Jönköping): Guds sigill (Jönköpings-Posten 1986-03-07)

Nilsson, Evert: Guds kyrkbygge. Se Soluppgången 1955.

Nilsson, Evert: SAM: s systerkyrka i södra Afrika - snart en verklighet. Se Soluppgången 1973.

Nilsson, Gert: Värdelös eller värdefull? Skapelse och frälsning som problem i teologisk etik. Se Modern svensk teologi.

Nilsson, John: Skona världen! Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Nilsson, Karl-Erik (pastor i Pingstkyrkan, Klevshult): En källa som aldrig sinar (Jönköpings-Posten 2007-01-12)

Nilsson, Konrad: I Lapp-Lisas fjäll (Oviksfjällen) (1944,1945)

Nilsson, Lennart (pastor, Tenhult): Petrus, älskar du mig?" (Jönköpings-Posten 1966-04-16)

Nilsson, Mildred. Se Johansson, Håkan: Som prästgårdspiga hos Kyrkoherde Bredin.

Nilsson, Nils Henrik. Se Beskow, Per-Hellström, Jan Arvid-Nilsson, Nils Henrik: Den kristna kyrkan – Från apostlarna till renässansen

Nilsson, P. Alg.: På den nya tegen - En missionsbild från Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Nilsson, Paul: Vestrogothernas kyrka genom solvarven. Se Skara stift i ord och bild.

Nilsson, P.M.: Återkristnandet av Sverige (Expressen 2005-11-06)

Nilsson, Sten: Ett evigt förbund - Festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år (2005)

Nilsson, Sten: Jungman Stens reseskildring (1933-1934). Se Juniorkamraten.

Nilsson (I), Sven: Eskil Kylin - Överläkare vid medicinska kliniken i Jönköping 1926-1945. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst

Nilsson (II), Sven: Andlig friskvård. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Nilsson (II), Sven: Kommunismen som politisk religion. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm aug-sept 1964.

Nilsson (II), Sven: Namninsamlingens facit. Kontakt med Korskyrkan, Stockholm dec 1963.

Nilsson (II), Sven: Steget före – Berättelsen om Kjell Sjöberg (2001)

Nilsson, Tore: En kung abdikerar. Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57 (1956)

Nilsson, Torsten: 10 bud eller inga (1968)

Nilsson, Torsten: Ropet och svaret (1974,1987)

Nilsson Piraten, Fritiof: Bock i örtagård (1933,1971,1981)

Nilsson Piraten, Fritiof: Bokhandlaren som slutade bada (1937,1992)

Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier (1959)

Nilsson Piraten, Fritiof: Högvilt. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: I dimman. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Kapten Anton. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Olofin svarar rätt. Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nilsson Piraten, Fritiof: Småländsk tragedi (1936). Se Nilsson Piraten, Fritiof: Flickan med bibelspråken och andra historier.

Nisser, PerOlof: Den kristna församlingssången. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Njalssagan: Mordbranden på Bergtorshvål (1300-talets början). Se Vikingahistorier.

Nkosi, Moses: Program för en sydafrikaförsamling. Se Soluppgången 1984.

Nkouka, Jeanette: "Det materiella är inte bestående". Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet.

Noack, B.: Arbejdet med Bibeloversaettelsen i Danmark i nyere Tid. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1944).

Nohrborg, Anders: Den Fallna Menniskans Salighets-Ordning föreställd uti Betraktelser öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagars Evangelier (1771,1926)

Noonan, Peggy: Möte med Mel Gibson - Med tro, hopp och kärlek. Se Det Bästa maj 2004.

Norberg, Arvid: Väckelse och andlig förnyelsesträvan. Se Skara stift i ord och bild.

Norberg, Eva: Ur Position: 1,2 och 3. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Norberg, Eva: Ung kyrka. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Norberg, J.P (missionsföreståndare).: Guds ära kräver det (Jönköpings-Posten 1917-09-07)

Norberg, J.P.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Norberg, J.(P.): Religiös frihet (Jönköpings-Posten 1911-08-26)

Norberg, J.P.: Är det möjligt? (Jönköpings-Posten 1917-06-03)

Norberg, Johan: Globaliseringen lyfter världen. Se Det Bästa mars 2004.

Norberg, Rune: En storhetstid för konst och konsthantverk. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Norborg, Lars-Arne: Jönköping under medeltid och äldre Vasatid. Se Arbman, Holger – Norborg, Lars-Arne: Jönköpings stads historia

Norburg, Härold: Varde ljus! (Jultidningen Soluppgång 1971)

Nordahl, Svante (pastor, Ödeshög): Förhållandet till nästan (Jönköpings-Posten 1968-09-07)

Nordahl Brun, Johan: Første påskedag (1786). Se All Nordens lyrik.

Nordangård, Folke (redaktör, Jönköping): Att mista och att vinna (Jönköpings-Posten 1975-05-30)

Nordangård, Folke: Den blå fyrkanten (1952)

Nordangård, Folke (Jönköping): Frihet - dröm eller verklighet? (Jönköpings-Posten 1976-10-08)

Nordangård, Folke: Mjölnaren och vagnarna (1960)

Nordangård, Folke: Predikanten kommer ... Se Soluppgången 1956.

Nordangård, Folke: Sju systrar (1964)

Nordangård, Folke: Torpet vid källan (1973)

Nordangård, Folke: Vagabond (1960)

Nordangård, Folke: Vår Herre och smålänningarna (1962)

Nordblom, Rolf: Förälskelsen - ljuvlig och riskfylld. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Nordbring, Lennart: Bibelskola 1942 och 1980. Se Soluppgången 1980.

Nordenberg, Bengt: Tiondemöte i Skåne (målning) (1865). Se Gunnarsson, Torsten: Bengt Nordenberg.

Nordenfelt, Thorsten: Anteckningar från Jönköping 1849-1857. Se Nordenfelt, Thorsten: Vad jag sett och hört.

Nordenfelt, Thorsten: Vad jag sett och hört (ca 1913,1971). Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Ur Fruentimmers plikt att uppöva deras vett – Cronstedtska poemboken. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Klagan. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Kärlekens faror. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Lugnet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Min levnads lust är skuren av. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Skönhet en bräcklig glans. Se Håkanson, Björn.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Våroro. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Över en hyacint. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Nordens Jul 1908. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Nordenskiöld, Erland: Missionärernas insats i det svenska fortbildningsarbetet (Jönköpings-Posten 1917-06-30)

Nordenskjöld, Carl Erik: Svenska forsknings- och upptäcktsresor - Nordostpassagen. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Nordenskiöld, Carl Erik. Se Dahl, Sven-Nordenskjöld, Carl Erik: Jordbruket före storskiftet.

Nordenstam, Bertil: Från Jönköping till Kap och Japan - Linnélärjungen Carl Peter Thunberg. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Nordenstig, Bertil: Bibeln i centrum (Jönköpings-Posten 1956-06-29)

Nordenstig, Bertil (pastor, Betlehemsförsamlingen, Jönköping): Dödsskuggan och livsljuset (Jönköpings-Posten 1956-09-15)

Nordenstig, Bertil (pastor): En ny släkt (Jönköpings-Posten 1960-01-09)

Nordenstig, Bertil: Frikyrkligt herdabrev (Jönköpings-Posten 1955-02-10)

Nordenstig, Bertil (pastor): Löftet om Hjälparen (Jönköpings-Posten 1961-05-20)

Nordenstig, Bertil: Sjuttiofemårig missionsgärning (Jönköpings-Posten 1955-03-24)

Nordenstig, Bertil: Tvångströja eller sann frihet? (Jönköpings-Posten 1953-11-03)

Nordenstig, Bertil: Världshistorisk insats (Jönköpings-Posten 1956-12-20)

Nordh, Elisabeth (diakonissa i Lekeryds pastorat): Närhet och distans (Jönköpings-Posten 1994-10-14)

Nordhall, Bertil (kontraktsprost, Gnosjö): Störst i himmelriket (Jönköpings-Posten 1970-10-03)

Nordin, Eric: Järngänget slår till (1955)

Nordisk Missionshistoria (1949; Emil Birkeli: Norges yttre mission, J.E. Lundahl: Sveriges yttre mission)

Nordisk Revy (sannolikt = "Norden" i Rydberg, Viktor: Varia . . . ") (1885). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen)

Nordlander, Agne: Friedrich Schleiermacher 1768-1834. Se De kristna.

Nordlander, Agne: Döden . . . och sedan. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Nordlander, Agne: Korsets mysterium (2005)

Nordquist, Hilda. Se Törnquist, John: Till Hilda Nordquists minne.

Nordquist, Kristina: Svenarums skola Förändring - Utveckling 1964-1996. Se Mellan Härån och Rasjön 1997.

Nordqvist, Norma: Mitt älskade missionshus. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.Nordqvist, Sigfrid: Minnesanteckningar från min första tid som lärare. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Nordstrandh, A.H.: Prästhuset i Hulterstad. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Nordström, Ester Blenda: En rackarunge (1919). Se Nettervik, Ingrid: Ester Blenda Nordström - den undersökande journalistikens pionjär.

Nordström, Hilding: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894 (1938)

Nordström, Ingrid: Matvanorna. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Nordström, Ludwig: Nya Jerusalem. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Nordström, Nils: Ett vinterminne från Vättersnäs. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Nordström, Olof: Småländska perspektiv (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Norin, Wiktor: Porträttet (1978)

Norin, Wiktor: Vrakplundraren. Se Soluppgången 1955.

Norlin, Bengt. Se Sjöstrand, Olof: Bengt Norlin - en rektorsgestalt i Jönköping från tiden omkring 1800.

Norman, Gunnar (pastor, EFS, Jönköping): Är du en trogen tjänare (Jönköpings-Posten 1957-08-16)

Norman, Ingegerd: Alla behöver behövas (1998)

Norrgård, Leif (kyrkoassistent, Bjurbäck): Gör bot och bättring! (Jönköpings-Posten 1966-03-12)

Norrlin, Gustaf (kyrkoherde): Den stora, vitklädda skaran inför Guds tron i himmelen (Jönköpings-Posten 1925-07-30)

Norrländska Socialdemokraten (1921-1923)

Nortjé, S.J.: Lamb of God (John 1:29): an explanation from ancient Christian art. Se Neotestamentica (1996).

Nortjé, S.J.: The role of women in the fourth gospel. Se Neotestamentica (1986).

Nouwen, Henri: Att komma hem (1992,2007)

Novum Testamentum, (The Journal) (1966,1969,1977,1979,1981,1984-1985,1988,1990,1994,1996-1998,2000-2001,2003,2005)

Nowak, Sabina. Se Dyson, John: Vargen på frammarsch.

Nu'ayme; Mikhail: Hans Höghet Bejen (1919). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo (1972)

Ny Jord (1889). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Ny Tid (1926)

Nyberg, H.S.: Korah's uppror (Num 16f.). Se Svensk Exegetisk Årsbok (1947).

Nyberg, Helmer V.: Den dubbla hungern. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Nyberg, Helmer V.: Jaget - och dess omgivning. Se Miljö och människa i Småland.

Nyberg, Helmer V.: Kantat till svenskt stationssamhälle. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2000.

Nyberg, Helmer V.: När de nyfödda var hedningar. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Nyberg, Helmer V.: Syneförrättning. Se Barndom i Småland.

Nycop, Carl-Adam: Bil-bröderna Widengren (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Nygaard-Andersen, Christian: Bakom dödens förlåt (1951,1952)

Nygren, Anders: Romarbrevet (1943,1979)

Nygren, Bernt: Så minns jag Hagafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Nygren, Torsten: Barndomens 30-tal. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Nygren, Torsten: Första telefonstationen. Morfar "Växelmakare" VXF. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1987.

Nygren, Torsten: Hela livet hänger på en pinne. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Nygren, Torsten: JG Petterssons Möbel och Träindustri - "Kr 9.60 i veckan". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1992.

Nygren, Torsten: "Kom hem och ta bollen med er". Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Nyheter från Nicaragua (1989)

Nykvist, G.H.: Bref från Kongo (Jönköpings-Posten 1904-03-05)

Nylund, Bo: De kristna i den nicaraguanska revolutionen. Se Nyheter från Nicaragua 4-5/1989.

Nylundh, Arnold: En skapande paus. Se Steiner, John: Skapande paus ...

Nyman, Magnus: Katolikerna under de svenska reformationerna. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Nyman, Olle: Parlamentarismen i Sverige (1963)

Nyqvist, Herman. Se Allgén, Carl: Herman Nyqvist - skaparen av Fågelmuseet i Jönköpings Stadspark.

Nyrén, Carl. Se Thorsén, Ingemar: Carl Nyrén. Berömd arkitekt med rötter i Jönköping.

Nyrén, J.: Den bedjande tjänarinnan och frukten därav. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Det är fullbordat. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: En god jul och Ett gott nytt år. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Frid vare eder! Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Frukt till Herrens ära. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Guds frälsningskraft. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Guds vilja. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Han är uppstånden. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Helgonens dag. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Inför det nya året. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Inför ett nytt arbetsår. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Jesu ingång i härligheten (Jönköpings-Posten 1921-05-20)

Nyrén, J.: Karl Palmberg. Se Palmberg, Karl: Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad.

Nyrén, J.: Med Jesus på lidandesvägen. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Missionens andliga sida. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Missionärernas barn. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Passionstankar. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: På Nya Vägar och Gamla Stigar (1920). Bok nr 8 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nyrén, J.: Svenska Missions-Förbundets Tacksägelse-, böne- och offervecka den 2-9 november 1924. Se Missionsförbundet 1924.

Nyrén, J.: Tillkomme ditt rike (Jönköpings-Posten 1924-06-27)

Nyrén, J.: Upplevelser i Ordets tjänst. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Nyréus, Carl-Olof: Hur Bröderna Bergkvist startade metallfirma i Skillingaryd 1945. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Nystedt, Olle: Strövtåg i minnet och dagboken (1963)

Nyström, Harald (prost, Jönköping): När Herren ropar på oss (Jönköpings-Posten 1990-07-13)

Nyström, Rickard: Om oroligheterna i Jarkend. Se Missionsförbundet 1924.

Nyvall, David: En äresak! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Godt är saltet. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Hemmet. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Om våra högtiders stad. Se Zettergren, Manne-Sandmark, Em.: Benådade bygder.

Nyvall, David: Söken Guds rike. Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal (1898). Bok nr 131 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Nyvall, David: Törstig igen! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Nyvall, David: Växen! Se Nyvall, David: Söken Guds rike - Sex ungdomstal.

Några blad ur Hvetlanda Missionsförenings Historia 1859-1899 (ingår i minnesskrift år 1909 med tillägg för perioden 1899-1909)

Nålsögat (1982)

Näver, Pälle: Emma på fällan. Se Kvinnor i Småland.

Näver, Pälle: I minnenas backspegel. Se Miljö och människa i Småland.

Näver, Pälle: Löpsedeln. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Näver, Pälle: Mat och dryck i Småland. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Näver, Pälle: Våren. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

O'Brien, P.T.: Prayer in Luke-Acts. Se Tyndale Bulletin (1973).

Ocampo, Clarissa. Se Whaley, Floyd: Clarissa Ocampo - Hon fällde presidenten.

Occam, William. Se McDonald, H. Dermot: William Occam.

O'Collins, Gerald - Kendall, Daniel: Did Joseph of Arimathea Exist? Se Biblica (1994).

Odeberg, Hugo: Fariseism och kristendom (1963)

Odeberg, Hugo (professor): Från tvivel till tro (Jönköpings-Posten 1965-04-24)

Odeberg, Hugo (professor): Jesus besöker sin hemstad (Jönköpings-Posten 1962-08-25)

Odeberg, Hugo: Nya Testamentet om det Gamla (1945)

Odeberg, Hugo: Skriftens studium, inspiration och auktoritet (1954,1970)

Odeberg, Hugo: The Fourth Gospel (1974)

Odeberg, Hugo-Gilbrant, Thoralf: Illustrerat Bibellexikon I-III (1967)

Odeberg, Hugo. Se också Gerhardsson, Birger: Hugo Odeberg.

Odén, Birgitta: Kyrkan och relationen mellan generationerna. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Odén, Birgitta: Åldrandet och de gamlas levnadsvillkor. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Odencrants, T.H.: Meddelanden angående Jönköpings förening för Inre och yttre Mission (1880)

Odenvik, N(athan): Elias Wolker (1933). Bok nr 34 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Odenvik, Nathan: Några anteckningar om Öckerö socken" (1950)

Odenvik, Nathan: "Vita jungfrun" - en svensk martyr (Helena Sofia Ekblom) under 1800-talet (1949,1950)

O'Donovan, Oliver: The Political Thought of the Book of Revelation. Se Tyndale Bulletin (1986).

Oe, Kenzaburo: Mardrömmen (1964,1969,1994)

Oehlenschläger, Adam: Kristi fødsel. Se Oehlenschläger, Adam: Årets evangelium.

Oehlenschläger, Adam: Laer mig, o skov! At visne glad (1813). Se All Nordens lyrik.

Oehlenschläger, Adam: Årets evangelium (1823). Se All Nordens lyrik.

Ohadike, Don C.: Igbofolkets kultur och historia (1967?,2004). Se Achebe, Chinua: Allt går sönder.

O'Grady, John F.: Recent Developments in Johannine Studies. Se Biblical Theological Bulletin (1982).

O'Grady, John F.: The Good Shepherd and the Vine and the Branches. Se Biblical Theological Bulletin (1978).

Ohlander, Ann-Sofie: Del i den himmelska världen - Minnen från en barndom i Ljuder. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Ohlander, Runa: Hemsocknen (Anderstorp) som jag minns den. Se Växjö stift i ord och bild.

Ohldén, A.: Ett viktigt tidens tecken eller Judafolkets och Palestinas framtid (Jönköpings-Posten 1901-06-22)

Ohldén, A.: Se, jag kommer snart (Jönköpings-Posten 1910-12-03)

Ohlin, Verner: Där jordenes ström upprinner (1984). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Ohlinder-Nielsen, Ann-Margreth: "Hur det började" - tropikmedicinens start i Jönköping. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Ohlsson, Elisabet: Barnet är kvinnans moder. Se Soluppgången 1979.

Ohlsson, Ragnar: Abraham Angermannus (1946)

Ohlsson, Ragnar (II) (pastor, Immanuelsförsamlingen, Jönköping): Kristi förklaring (Jönköpings-Posten 1955-07-23)

Ohlsson, Sigurd: Besök i Backadalens Alliansförsamling. Se Soluppgången 1973.

Ohlsson, Sigurd: Från Indiens horisont: Ungdomen kommer. Se Soluppgången 1965.

Ohlsson, Sigurd: Händelser i Indien (Jönköpings-Posten 1935-06-29)

Ohlsson, Sigurd: Kyrkan slår rot i indisk mark. Se Soluppgången 1973.

Ohlsson, Sigurd: Nya vägar (Jönköpings-Posten 1950-12-15)

Ohlsson, Sigurd: Om jag finge börja om igen. Se Soluppgången 1962.

Ohlsson, Sigurd: På en indisk utstation. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Ohlsson, Sigurd: Tchad - missionsland i Afrika. Se Soluppgången 1976.

Ohlsson, Sigurd: Under ungdomens tak. Se Soluppgången 1969.

Oja, Linda: De kloka och renlärigheten. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Okudzjava, Bulat: Georgisk visa (1976). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Olafsen Vinje, Aasmund: Gamle moder (1860). Se All Nordens lyrik.

Olausson, Carl: Torparpojken som blev väckelsepredikant och missionsman. Se Vinterhälsning 1971.

Olén, Gunnar: Kristna Klassiker (1968)

Olin, Martin: Porträtt. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Olin-Nilson, Ulla: Dubbelt upp. Se Det ska va' en smålänning.

Olin(-Nilson), Ulla: Vintertvätt (1986). Se Carlsson, Siewert: Dikt som liv, liv som dikt - Ulla söker de rätta orden.

Olingdahl, Bertil: Funderar du på församlingen (1994)

Oliver, Peter: Familjen Digby (målning) (1635). Se Cavalli-Björkman, Görel: Peter Oliver.

Oliver, W.H. - Aarde, A.G. van: The community of faith as dwelling-place of the Father: "basileia tou theou" as "household of God" in the Johannine farewell discourse(s). Se Neotestamentica (1991).

Oliver, W.H. Se också Lombard, H.A - Oliver, W.H.: A working supper in Jerusalem: John 13:1-38 introduces Jesus' "farewell discourses".

Olivius, Anders: Att möta människor (1985,1990)

Oljelund, Ivan: Barnet i människan (Jönköpings-Posten 1946-12-04)

Oljelund, Ivan: Inbördes hjälp (Jönköpings-Posten 1945-06-20)

Oljelund, Ivan: Lögnens renässans (Jönköpings-Posten 1948-10-06)

Oljelund, Ivan: Markerna ge (Jönköpings-Posten 1945-09-06)

Oljelund, Ivan: Söndagsmorgon (Jönköpings-Posten 1945-09-24)

Oljelund, Ivan: Tystnad och tigare (Jönköpings-Posten 1948-06-19)

Oljelund, Ivan: Vad är en princip? (Jönköpings-Posten 1938-06-25)

Oljelund, Ivan: Vänner emellan (Jönköpings-Posten 1945-11-05)

Ollén, N.P.: En kyrka under polisuppsikt (Jönköpings-Posten 1937-03-05)

Ollén, N.P.: Rasmotsättningar och kristen mission. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Olofsgård, Jakob (ungdomspastor, Allianskyrkan, Jönköping): Samhällsansvar (Jönköpings-Posten 2002-10-18)

Olofsgård, Olle: Guds och människors rike (1974)

Olofsson, Arne: Att ange hur landet ligger och vartåt det lutar. Om ordet "klimat" och dess släktingar. (Humanistdagboken 2007. Nr 20. Klimat. Göteborgs universitet.)

Olofsson, Bernth: Barnet i krubban. Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Olofsson, Folke T.: Högkyrklighetens teologi. Se Modern svensk teologi.

Olofsson, O.: Barnaskapets ande. Se Missionsförbundet 1924.

Olofsson, S.: Septuaginta och äldre judisk tolkningstradition. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1993).

Olofsson, Uno (pastor, Mullsjö): Livets bröd (Jönköpings-Posten 1961-03-11)

Olovson, Alex: En levande väg (1928)

Olrog, Ulf Peder: Filosofisk dixieland. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Olson, Bruce E.: Driven av kärlek (1973,1974,1975)

Olsson, Arne (kyrkoherde, Habo): Söndag - tacksägelsedag (Jönköpings-Posten 1973-10-13)

Olsson, Bernt: 1695 års psalmbok. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Olsson, Birger: Allenast med beläten och figurer. Om Luthers försök att förstå Johannes uppenbarelse. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1985).

Olsson, Birger: Att umgås med texter. Se Kieffer, René-Olsson, Birger: Exegetik idag.

Olsson, Birger: Bibeln på svenska. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Olsson, Birger: Bildtalet om herden och hans får. Se Hartman, Lars: Ur Nya testamentet.

Olsson, Birger: Den svenska bibeln. Se Signums svenska kulturhistoria - Renässansen.

Olsson, Birger: Första Petrusbrevet (1982)

Olsson, Birger: Förändringar inom svensk bibelforskning under 1900-talet. Se Modern svensk teologi.

Olsson, Birger: Messiasbekännare i Johannesskrifterna. Se Mitternacht-Runesson.

Olsson, Birger: Mission a la Lukas, Johannes och Petrus. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1986).

Olsson, Birger: Moderna bibelkommentarer och omoderna. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1981).

Olsson, Birger: Structure and Meaning in the Fourth Gospel (1974)

Olsson, Birger. Se också Hartman, Lars-Kieffer, René-Olsson, Birger.

Olsson, Birgit: Smedjorna på Klockaregården. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Olsson, Bror: Anders Elfving. Se Åberg, Göran: Växjö stift i historia och nutid.

Olsson, Bror: Biskopar i Kalmar. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Emigrationen. Pionjärer i U.S.A. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Olsson, Bror: Kalmar stift. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Prästgården som kulturhärd - Gamla kalmarstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Olsson, Bror: Studier och lärdom - Krönikor och folkvisor. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Olsson, Bror: Vetenskapen blir en makt. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Olsson, Gun (pastoratsadjunkt, Huskvarna): På en plats nära Gud (Jönköpings-Posten 1985-01-18)

Olsson, Harry (kyrkoadjunkt, Norrahammar): En utjämning skall ske (Jönköpings-Posten 1968-06-29)

Olsson, Harry (pastor i Norrahammars missionsförsamling): Från fängelse till barnaskapets frihet (Jönköpings-Posten 1950-05-05)

Olsson, Harry (pastor, Jönköping): Onda ord och goda (Jönköpings-Posten 1959-08-14; Olsson, Harry = Olsson, Harry, kyrkoadjunkt)

Olsson, Jan Olof: 1914 (1968)

Olsson, Jan Olof: Stationssamhällen (1968). Se Svenska Turistföreningens åsrsskrift 1968.

Olsson, Josef E. (pastor, Falköpings missionsförsamling): Räddad till livet (Jönköpings-Posten 1958-07-30)

Olsson, Lars: Sverigelägret samlade 3.200 tonåringar (1966). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Olsson, Lars-Henrik: Fagerhults Plantskola 100 år. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Olsson, Lennart: Kyrkväktaren August Grahn på Karlsbygget. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Olsson, Lennart: Roparerörelsen i Hagshult under 1840-talet. Se Mellan Härån och Rasjön 1993.

Olsson, Lennart: Så berättar Hagshults gamla stämmoprotokoll. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Olsson, Olov: Betraktelser vid kyrkoårets början. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Olsson, Ragnar: Frihet - för vem? (Jönköpings-Posten 1948-08-25)

Olsson, Ragnar: Hitler - sömngångaren (Jönköpings-Posten 1936-04-20)

Olsson, Ragnar: Jönköpings skola (Jönköpings-Posten 1952-10-14)

Olsson, Ragnar: Makt och rätt (Jönköpings-Posten 1956-10-13)

Olsson, Ragnar: Pedagogiska metoder (Jönköpings-Posten 1950-04-19)

Olsson, Ragnar: Rasfrågan i Sydafrika (Jönköpings-Posten 1951-07-04)

Olsson, Ragnar: Stalins fall (Jönköpings-Posten 1956-06-25)

Olsson, Vibeke: Dagsmejans hopp (1984)

Olsson, Vibeke: Molnfri bombnatt (1995). Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Olsson, Walter: Fången 177 har rymt (1954)

Olsson, Walter: Mysteriet i Nya Real (1957)

Olsson, Walter: Operation Notskär (1953)

O'Neill, Eugene: Lång dags färd mot natt (1956,1958)

O'Neill, Helen: Mördaren på klippan. Se Det Bästa november 2003.

O'Neill, J.C.: Making Himself Equal With God (John 5:17-18). The Alleged Challenge to Jewish Monotheism in the Fourth Gospel. Se Irish Biblical Studies (1995).

O'Neill, J.C.: Son of Man, Stone of Blood. Se Novum Testamentum (2003).

O'Neill, J.C.: The Jews in the Fourth Gospel. Se Irish Biblical Studies (1996)

Ongman, John: Bibelns enhetlighet (1906). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Blod och eld (1911). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: De eviga straffen (1923). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Dopet i den helige Ande (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Dopets betydelse eller ett försök att utjämna klyftan mellan barndöparna och baptisterna (1891,1902). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: En ostrafflig arbetare (1890). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Filadelfiaförsamlingens i Örebro verksamhet (1911). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Församlingsläraren och hans kall (1913). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Försoningen genom Jesus Kristus (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Försoningsläran (1913). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Förutsättningarna för en sund bibeltolkning (1920). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Guds församling (1909). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Herren kommer - Profetiornas uppfyllelse (1915). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Huru skola våra församlingar få större bibelkunskap (odaterad föreläsning; sannolikt någon gång under 1910-1920-talen). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Kortfattad framställning av Bibelns grundsanningar (1911). Se Ongmans samlade skrifter II, John.

Ongman, John: Kristlig offervillighet eller Det fördärvbringande festväsendet (1900). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Kvinnans rätt att förkunna evangelium (1900). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Känn tiden, i vilken du är sökt (1906). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Sabbaten eller Herrens dag (1891). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Ungdomen och levnadskallet (1901). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Vad menas med hedningarnas tider, när börja och när sluta de? (1903) Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Varningsrop i avfallstider (1910). Se Ongmans samlade skrifter I, John.

Ongman, John: Villkoren för sann framgång i kristlig verksamhet (1890). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman, John: Är bibeln Guds ord eller innehåller den Guds ord? (1902). Se Ongmans samlade skrifter III, John.

Ongman-minnen – Personliga minnen av ett 25-tal författare från pastor John Ongmans liv och verksamhet (1939)

Ongmans samlade skrifter I, John (1931)

Ongmans samlade skrifter II, John (1931)

Ongmans samlade skrifter III, John (1934)

Onkel Adam: Se Wetterbergh, C.A.

Ord och Bild (1893). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen)

O'Regan, Christopher: Ett märkvärdigt barn - Gustav III:s son (2007)

Origenes: Om Moses strålande ansikte och om slöjan som han satte över det. Se Från tid och evighet.

Origenes. Se också The Ante-Nicene Fathers Vol IV, X samt Bray, Gerald: Origenes. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ortberg, John: Kärleken jag längtar efter (1998,2001)

Ortberg, John: Livet jag längtar efter (1997,2002,2005)

Orwell, George: 1984 (1949,1984)

Orwell, George: Nittonhundraåttiofyra (1949,1964)

Osborne, Basil: A Folded Napkin in an Empty Tomb: John 11:44 and 20:7 Again. Se Heythrop Journal (1973).

Osborne, Grant R.: Theodicy in the Apocalypse. Se Trinity Journal (1993).

Osborne, Grant R.: Tusenårsriket. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Osborne, June: Man och kvinna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Oscar II: Mina memoarer I (1874 - 1897,1960)

Oscarsson, Gunne: Arvet från Franson (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Gunne: Fungerande kristendom? Se Soluppgången 1970.

Oscarsson, Gunne: Guds mission - i Guds värld - på Guds sätt. Se Soluppgången 1990.

Oscarsson, Gunne: Olika sekelskiftesstämningar 1900 och 2000 - vad kan vi lära? Se Soluppgången 1999.

Oscarsson, Gunne: Om evangelisation ... Röster från en studiegrupp. Se Soluppgången 1983.

Oscarsson, Ingemar: Pressen. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Oscarsson, Lars: Glimtar ur församlingslivet i Södra Unnaryd under 1800-talet. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Oscarsson, Peter (H.): Han hade lämnat allt. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Oscarsson, Peter (H.): Indien, behoven och möjligheternas land. Se Soluppgången 1960.

Oscarsson, Peter H.: Kristi församling i nydaningens Indien. Se Soluppgången 1970.

Oscarsson, Roland: Bibelöversättning och alfabetisering (2000). Se Vi är inte färdiga . . .

Oscarsson, Roland: Det ofullbordade uppdraget. Se Soluppgången 2000.

Oscarsson, Roland: Egypten - Framtidsdrömmar mitt i slummen (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland: Indien - Missionärsrapport. Se (Soluppgången) 1981.

Oscarsson, Roland: Indien - Nya utmaningar i gammalt missionsland (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland: Konflikter och möjligheter i Indien. Se Soluppgången 1990.

Oscarsson, Roland: Mission - ett sätt att leva!. Se Soluppgången 1995.

Oscarsson, Roland: Mission - är församlingen huvud eller svans? Se Soluppgången 1999.

Oscarsson, Roland: Möjligheter i dagens Indien. Se Soluppgången 1982.

Oscarsson, Roland: Utbildning (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Oscarsson, Roland (Svenska Alliansmissionen): Vem skall jag följa? (Jönköpings-Posten 1994-04-15)

Oscarsson, Roland. Se också Gunnarsson, Tore-Oscarsson, Roland: Samtal om spännande, gemensam framtid.

Osei-Mensah, Gottfried: Polygami. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ossian-Nilson, K.G.: Félicie från Carcasonne. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Ossiannilsson, K.G.: Tomten. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Ostelius, Hans: Mor Selmas resa (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Oterdahl, Jeanna: Blommornas bok (1905). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Oterdahl, Jeanna: Bukett i november (1949)

Oterdahl, Jeanna: Hos mor Malena. Se Oterdahl, Jeanna: Blommornas bok.

Oterdahl, Jeanna: Israel (Jönköpings-Posten 1951-10-24)

Ottosson, Börje. Se Engkvist, Sven - Ottosson, Börje: A 6 Försvarshistoriska Museum - Ett stadshistoriskt museum i Jönköping.

Ottosson, Lars-Göran (rehabiliteringsläkare, aktiv i Immanuelskyrkan, Jönköping): Bejaka Jesu inbjudan (Jönköpings-Posten 2007-07-20)

Ottosson, M.: Tempel och palats i Jerusalem och Beth Shan. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1976/1977).

Ottosson, Magnus: Hanna Ouchterlony - Den svenska Frälsningsarméns grundare. Se Kvinnor i Småland II.

Ottosson, Simon: "Ene-Nisse" - en händig bergslagsbo. Se Tabergs Bergslag V.

Ottosson, Simon: Ett vänporträtt av Karl Fransson (1968). Se Andersson, Karl-Erik: Arvet från Kåperyd.

Ottosson, Simon: Med penna och skrivmaskin hemma och långt borta (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Musik och sång ger åt själen vingar (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Juniorförening - träningsfält för tro och liv (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Kristliga Hornmuskkår - Åren 1927-1952 (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon: Tabergs Tändsticksfabrik - Ett tjugofemårsminne. Se Tabergs Bergslag VI.

Ottosson, Simon: Tre mynt från Månsarps gamla kyrka. Se Tabergs Bergslag V.

Ottosson, Simon: Våra skolpojkar i Kongo (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Ottosson, Simon. Se också Månsarp - En krönika om Tabergsbygden.

Ouchterlony, Hanna. Se Ottosson, Magnus: Hanna Ouchterlony - Den svenska Frälsningsarméns grundare.

Oudry, Jean-Baptiste: Tax och jaktbyte (målning) (1740). Se Grate, Pontus: Jean-Baptiste Oudry.

Outram, James. Se Rydberg, Viktor: Outram.

Oxenden, Ashton: Ruts Historia (1899)

Oxenstierna, J.G.: Idrott och friluftsliv. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Oxenstierna, J.G.: Svensk gymnastik från Ling till våra dagar. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Oxenstierna, Johan Gabriel. Se också Tegnér, Esaias: Inträdestal i Svenska akademien.

P., Katia: En monolog om att vi inte kan leva utan Tjechov och Tolstoj. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Paaske, Oluf E.: Pånyttfödd. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Pache, René: Bibelns inspiration och auktoritet (1977)

Pache, René: Livet efter detta (1968)

Packalén, Bror C. (kyrkoherde, Vireda): "I ären alla bröder" (Jönköpings-Posten 1975-08-09)

Packalén, Bror C. (komminister, Vireda): Immanuel - Gud med oss (Jönköpings-Posten 1971-12-24)

Packer, James Innel: Gud: Från kyrkofädernas dagar till vår tid. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Packer, James Innel: Gud är. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Packer, James Innel: I Want to Be a Christian (1977,1978)

Packer, J.I. (= James Innel): Protestanternas tro. Se De kristna.

Packer, James Innel: Puritanerna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Padilla, C. René: Latinamerikas kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Padilla, C. René: En tro för folket. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Padilla, C. René: Frigörelsens tidevarv. Se De kristna.

Paffenroth, Kim: Famines in Luke-Acts. Se Expository Times (2001).

Page, Sydney H.T.: Revelation 20 and Pauline eschatology. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1980).

Pagels, Elaine: Adam, Eva och ormen (1988,1989)

Pahlmblad, Christer: Gudstjänstliv och gudstjänstbruk i 1600-talets Sverige. Se Montgomery, Ingun: Sveriges kyrkohistoria - Enhetskyrkans tid.

Painter, John: John 9 and the Interpretation of the Fourth Gospel. Se Journal for the Study of the New Testament (1986).

Painter, John: The Farewell Discourses and the History of Johannine Christianity. Se New Testament Studies (1981).

Painter, John: Theology, Eschatology and the Prologue of John. Se Scottish Journal of Theology (1993).

Painter, John: Tradition and Interpretation in John 6. Se New Testament Studies (1989).

"Palettskrap", Jultidningen (1892). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Palm, Anders-Stenström, Johan: Den Svenska Sångboken (1997)

Palm, August. Se Hallgren, Sive: "Mäster Palm" i Jönköping.

Palm, Erik: Äreminnen. Se Palm, Erik: Äreminnen och Personalier.

Palm, Erik: Äreminnen och Personalier (1920). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Palm, Göran: Det ljusnar redan. Se Håkanson, Björn.

Palm, Göran: Sverige - en vintersaga 2 (1989). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Palm, Göran: Öland - Stiftets Österland. Se Växjö stift i ord och bild.

Palm, Leif. Se Boberg, Kåre-Palm, Leif: Busstillverkningen - en parentes i Vaggeryds industriella historia.

Palm, Per-Olof: I arkens kölvatten. Se Boken om Skansen.

Palm, Stina: En jul fick jag en liten röd kälke . . . . Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Palm, Thede: En märkvärdig epok i mekanisk utövning. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Palm, Thede: Från gruvor och bruk. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Palm, Thede: Tro och kult vid vikingatidens slut. Se Svenska folket genom tiderna 1.

Palm, Valfrid: Smålänningar. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Palmaer, Georg: Den väst-centralafrikanska missionskonferensen (Jönköpings-Posten 1946-08-02)

Palmaer, G(eorg?): Ur en läkaremissionärs erfarenheter (Jönköpings-Posten 1918-05-04)

Palmberg, Gottfrid: Vår mission i Kaschgar. Se Missionsförbundet 1924.

Palmberg, Karl: Han utgaf sig själf för mig. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Palmberg, Karl: Himlarnes rike (Jönköpings-Posten 1905-03-31)

Palmberg, Karl: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Palmberg, Karl: Jönköpings missionsförenings årsberättelse för år 1901 (Jönköpings-Posten 1902-03-10)

Palmberg, Karl: Karl Palmberg - Strödda minnen från hans levnad (1923)

Palmberg, Karl: Kristus dödens motgift. Se Bång, O.-Dahlhielm, Aug.: Julfrid 1898.

Palmberg, Karl: Minnestal vid Wieselgrensfesten i Jönköping den 30 sept. 1900. (Jönköpings-Posten 1900-10-01)

Palmberg, Karl: Pilgrims tillfälliga betraktelser (1916,1921)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Första årgången. Predikningar över nya högmässotexterna. (1913; Palmberg 1842-1920: Präst i Hagshult, Sandseryd och Månsarp. Teoretisk teologisk examen i Uppsala 1869. Praktisk teologisk examen i Uppsala 1870. Lärare vid Johanneslunds missionsinstitut 1870-1873. Ordförande i Jönköpings Missionsförening 1886-1911)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Andra årgången. Predikningar över nya högmässotexterna. (1914)

Palmberg, Karl: Ur livskällan. Tredje årgången. Predikningar över de gamla evangelietexterna. (1918)

Palmberg, Karl: Är införandet af allmänt rusdrycksförbud möjligt? (Jönköpings-Posten 1907-05-25)

Palmberg, Karl. Se också Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida.

Palmborg, Gustaf (pastor, Salemförsamlingen, Jönköping): Porten och vägarna (Jönköpings-Posten 1959-07-17; BG Ask-kommentar: Osäkert om uppgiften i Jönköpings-Posten om församlingstillhörighet är riktig. Palmborg var vid denna tid pastor i Saronförsamlingen, jämför uppgift i Jönköpings-Posten 1958-08-09, vilket emellertid inte utesluter att han också kan ha varit pastor i Salemförsamlingen)

Palmborg, Nils: Ett menageri i Jönköpings lärdomsskola på Es. Tegnérs tid. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Palmgren, Björn: Jönköpings teater under förra seklet. Se Gudmundsgillet Årsbok (1966-)1968.

Palmkvist, Karl: Från vårt fält vid Musana - Hur de infödda kristna söka att fylla sin kallelse. Se Missionsförbundet 1924.

Palmqvist, Efraim: De som bröto marken (1945)

Palmqvist, Efraim: Då trädde Jesus fram. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Palmqvist, Efraim: Filip Melanchton. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Palmqvist, Efraim: I Människosonens tecken (1947)

Palmqvist, Efraim: Karl Palmberg och hans samtida (1942)

Palmqvist, Efraim: Klippan som följde dem (1939)

Pamment, Margaret: The Fourth Gospel's Beloved Disciple. Se Expository Times (1983).

Pamuk, Orhan: Herr Cevdet och hans söner (1982,2008)

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Konungens dotter (1873,1896). Bok nr 172a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek. Isabella Alden, född år 1841 i Rochester, New York, USA. Död 1930. Författare som skrev om "love to God and love to her fellow-men".

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Rubens hinder (1898,1911,1919). Bok nr 48 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Pansy (pseud. för Isabella Alden): Tre människobarn (1871,1912). Bok nr 55 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Parker, Pierson: John the Son of Zebedee and the Fourth Gospel. Se Journal of Biblical Literature (1962).

Parker, Pierson: Two Editions of John. Se Journal of Biblical Literature (1956).

Parkin, V.: "On the Third Day there was a wedding in Cana of Galilee" John 2:1. Se Irish Biblical Studies (1981).

Parland-von Essen, Jessica: Flickors fostran. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Parmestål, Ingvar: Modergudinnan Ana även kallad Moder Jord. Se Kvinnor i Småland.

Parnham, F.S.: The Miracle at Cana. Se The Evangelical Quarterly (1970).

Parra, Violetta: Gracias a la vida (1967). Se Åhman, Brita: Jag vill tacka livet.

Parsons, Mikeal C.: Appendices in the New Testament. Se Themelios (1992).

Pascal, Blaise: Tankar (1662,1669,1670,1971)

Pascal, Blaise. Se också Baude, Marguerite: Blaise Pascal.

Paschal, R. Wade: Sacramental Symbolism and Physical Imagery in the Gospel of John. Se Tyndale Bulletin (1981).

Passarge, L.: Resa i Sverige 1865 (1865,1868). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Pasternak, Boris: Doktor Zjivago (1957,1958)

Pasternak, Boris: Getsemane. Se Pasternak, Boris: Doktor Zjivago.

Patric, Dale: The Rhetoric of Revelation. Se Horizons in Biblical Theology (1994).

Patterson, Richard D.-Travers, Michael: Contours of the Exodus Motif in Jesus' Earthly Ministry. Se Westminster Theological Journal (2004).

Patursson, Roi: Som (1987). Se Myrberg, Gunilla: Kropp och själ.

Paul, Leslie: Alternatives to Christian Belief (1967)

Paulien, Jon: Recent Developments in the Study of the Book of Revelation. Se Andrews University Seminary Studies (1988).

Paulsen, Marit: Jesus - man, mes eller Gud? Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Paulson, Berthil. Se Thureson, Birger.

Paulson, Mats: Jesus kom aldrig till Branäs (2001)

Paulsson, Etelka (diakon, Svenska kyrkan, Mullsjö): Det levande ordet (Jönköpings-Posten 2003-02-21)

Paulsson, Etelka (diakon, Svenska kyrkan, Mullsjö): Nåd och tjänst (Jönköpings-Posten 2005-01-21)

Paulsson, Hasse: Hovslätt 100 år - Kortfattad hovslättshistoria. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Paulsson, Hans (= Hasse) (ungdomsinstruktör, Hovslätt): Lyssnar vi? (Jönköpings-Posten 1969-05-24)

Paulsson, Hasse. Se också Hovslätts Missionsförsamling 125 år.

Paz, Octavio: Den frånvarande (1937?). Se Paz, Octavio: Vid världens strand.

Paz, Octavio: Vid världens strand (1960,1969,1990)

Peale, Norman Vincent: Hur man gör livet rikt (1958)

Peattie, Donald Culross: Hollywoods främsta dam - Ingrid Bergman (1943). Se Det Bästa juli 2003.

Pember, G.H. (George Hawkins).: Jordens första tidsåldrar och deras samband med den moderna spiritismen och teosofien (1876,1898). Bok nr 74 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pendrick, Gerard: Monogenês. Se New Testament Studies (1995).

Per-Jönsson, Knut. Se Ydrefelt, Agne: Knut Per-Jönsson på Munksjö - internationell överingenjör.

Perez, Pablo E.: Centralamerika - ett slagfält. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid (1999)

Pernow, Birger (missionsföreståndare): Judarnas nöd, vårt ansvar (Jönköpings-Posten 1938-12-07)

Pernveden, Lage: Det handlar om himlen. Se Växjö stifts Hembygdskalender 1995/96.

Pernveden, Lage: Församlingen (1978)

Pernveden, Lage: Mycket nära - Andakter kring de gammaltestamentliga predikotexterna (1983)

Perry, John M.: The Evolution of the Johannine Eucharist. Se New Testament Studies (1993).

Perse, Saint-John: Jord Vindar Hav (1960)

Perse, Saint-John: Vindar (1944-45). Se Perse, Saint-John: Jord Vindar Hav.

Person, Bengt-Arne: Kavaljersliv, herrgårdsbaler och brunnsdrickning. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Persson, B. Edwin: Ingen ursäkt för synden (Jönköpings-Posten 1943-02-26)

Persson, B. Edwin: Övervinn (Jönköpings-Posten 1946-06-21)

Persson, Einar: Christian von Schéeles grav i Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1982.

Persson, Einar: Eckersholms Bruks Historia 1612-1733. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Persson, Einar: Fromhet och vandel i Byarums socken under 1700-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Persson, Einar: Kyrkvärdsämbetet och Kyrkvärdar i Byarums socken 1672-1989. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989.

Persson, Einar: Mårten Bengtssons i Vederyds trolovning år 1652. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Persson, Einar: Ogille kulle och den medeltida gränsen mellan Finnveden och Njudung. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Persson, Einar: Prästgraven på Bodamon. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1972.

Persson, Einar: Prästänkorna på Finnabygget. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Persson, Einar: Skamshål och paradis. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Persson, Einar: Sockenbildningens förkristna bakgrund i Östbo härad. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Persson, Einar: Tabergs bruks räkenskaper 1613-1618. Se Tabergs Bergslag XVII.

Persson, Einar: Trolldomsmål och religionsbrott i Byarums socken under 1600-talet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Norra Mo församling): Gud är större än vi kan förstå (Jönköpings-Posten 2007-09-07)

Persson, Ingemar (kontraktsprost, Lekeryd): Helt vanliga kristna ... (Jönköpings-Posten 1989-11-03)

Persson, Ingemar (kontraktsprost, Lekeryd): Jesus övervinner ondskan (Jönköpings-Posten 1991-03-01)

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Barnarp och ödestugu församlingar): Samhällsansvar (Jönköpings-Posten 2000-11-10)

Persson, Ingemar (kyrkoherde i Lekeryd): "Till vem skulle vi gå?" (Jönköpings-Posten 1993-10-15)

Persson, Iris: Hittat vid källan (1981)

Persson, Leif (pastor i Grännabygdens församlingskrets av Svenska Missionsförbundet): Ty ingenting är omöjligt för Gud (Jönköpings-Posten 2002-03-15)

Persson, Matilda (barn- och ungdomsledare i Pingstkyrkan i Habo): Fira gudstjänst varje dag (Jönköpings-Posten 2007-08-03)

Persson, Stig: Kinna källa. Se Byarums Hembygdsförening 1964.

Persson (P:n) Nilsson, Martin: Arsinoe Filadelfos. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Persson (P-n) Nilsson, Martin: Delfi. Se Larsson, Hans-Lindskog, Claes-P-n Nilsson, Martin: Athena - Bilder ur den hellenska kulturvärlden.

Persson (P-son) Nilsson, Martin: Folkfester och julseder. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Persson (P:n) Nilsson, Martin: Humanistisk vetenskap i våra dagars Sverige. Se Svenska folket genom tiderna 13.Persson (P:n) Nilsson, Martin-Hanell, Krister: Forntidens historia (1935,1948,1958,1961)

Petersen, Emilie. Se Åberg, Göran: Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk.

Peterson, Carl Fr.: Guldkonungen (1915). Bok nr 26 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Carl Fr.: Kapten Ankarbergs passadnätter (1920). Bok nr 13 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Carl Fr.: Skeppsprästen på Canton (1911,1920). Bok nr 72 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Peterson, Folke: Kalmarbygden intill stiftsbildningen. Se Växjö stift i ord och bild.

Peterson, Frithiof. Se Gording, Röl.

Peterson, Fritz: Det brutna alabasterkärlets predikan (Jönköpings-Posten 1934-03-23)

Peterson, Fritz: Det underbara julbudskapet. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Peterson, Fritz: Detta vänta vi (Jönköpings-Posten 1930-12-04)

Peterson, Fritz: Jesu trefaldiga vittnesbörd (Jönköpings-Posten 1930-11-06)

Peterson, Fritz: Min barndoms julminne. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Peterson, Fritz: Några minnen i samband med Jönköpings missionsförening. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Peterson, Fritz: Valet, uppgiften och förmånen (Jönköpings-Posten 1934-09-07)

Peterson, Gunnar: En moders förbön för sin son. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Peterson, Gunnar: Jesu makt över sjukdom och död (Jönköpings-Posten 1953-09-18)

Peterson, Gunnar: När väckelsen kom. Se Soluppgången 1954.

Peterson, Gunnar: Reformationsdagens budskap (Jönköpings-Posten 1954-05-15)

Peterson, Gunnar. Se också Fjellestad, Gunnar.

Peterson, Hans: Pelle Jansson, en kille med tur (1970)

Peterson, Luther (predikant i Svenska alliansmissionen): Jesus och Sackeus (Jönköpings-Posten 1951-01-12)

Peterson, Luther: Se också Gustafsson, Bengt-Peterson, Luther: Veteranerna berättar.

Peterson, Margit: En söndagsskolfest (1937). Se Mellan Härån och Rasjön 1999.

Peterson, Sivert: Pingstväckelsen i Tabergsdalen. Se Månsarp - En krönika ...

Peterson, Thure: En kärnkristen - Tillika ett blad ur Hoofianismens historia (1922)

Petersson, Anders: Till flydda tider går min tanke så gärna, där lyser än så mången vänlig stjärna. Se Boken om Svenarum.

Petersson, Arne (pastor, Mullsjö missionsförsamling): Så står det skrivet ... (Jönköpings-Posten 1985-02-22)

Petersson, Eva. Se Chauke, Tsitsi-Petersson, Eva: Allianskyrkan i Zimbabwe.

Petersson, Ingrid: Under vita himlar. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Petersson, Kenneth: SAM inför 2000-talet: Försonad gemenskap - utrustad och sändande. Se Soluppgången 1998.

Petersson, Kjell: Jag tror på ett evigt liv. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Petersson, Kjell (kyrkoadjunkt, Bankeryd): Kan Jesus bota sjuka? (Jönköpings-Posten 1981-01-23)

Petersson, Kjell (pastoratsadjunkt, Bankeryd): Pröva andarna (Jönköpings-Posten 1976-08-06)

Petersson, Kjell (kyrkoadjunkt, Bankeryd): Rättfärdigt - barmhärtigt (Jönköpings-Posten 1982-07-02)

Petersson, Lars-Gunnar: Jämförelse med hundraårig tillbakablick. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Petersson, Lars-Gunnar: Vår kommunala organisation år 1918. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Petersson, Olof: Beredskapsminnen i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Petersson, Olof: Jazzen - musik med kraft att förena. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Pethrus, Lewi: Den anständiga sanningen (1953)

Pethrus, Lewi: Den gemensamma sången. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Den yttre missionen tarvar omläggning. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: En såningsman gick ut (1956)

Pethrus, Lewi: Frikyrkoledarna och pingstväckelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Hos Herren är makten (1955)

Pethrus, Lewi: Hänryckningens tid (1954)

Pethrus, Lewi: Krigsfaran. Se Evangelisk Tidsskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Kristendomsförföljelsen i Ryssland. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Kristendomsförföljelserna i Ryssland. Se Evangelisk Tidskrift (1935).

Pethrus, Lewi: Medan du stjärnorna räknar (1953)

Pethrus, Lewi: Oxford-Grupprörelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Oxfordgrupprörelsen och dess kritiker. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Pingstväckelsen just nu. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: På Bibelns mark – Vinden blåser vart den vill (1936)

Pethrus, Lewi: Samfundsväsendet och pingstväckelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1935).

Pethrus, Lewi: Tidshändelsernas vittnesbörd. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Pethrus, Lewi: Under den Högstes beskärm (1966)

Pethrus, Lewi. Se också Carlsson, Carl-Gustav samt Halldorf, Joel. Se vidare Lewi Pethrus som ledarskribent.

Petri, Birgitta: Mamma, hur gammal är Gud? (1964,1969)

Petri, Olaus: Den svenska mässan som hon nu hålles i Stockholm med orsaker varföre hon så hållen varder (1531). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Domareregler (omkring 1540). Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Petri, Olaus: En handbok på svenska där dopet och annat mera står (1529). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En kristlig förmaning till klerkeriet, som i nästkommandes prästmöte församlas i Uppsala, Strängnäs och Västerås, däri förklarat varder vad klerkeriet lekmän pliktiga äro, och vad lekmän äro klerkeriet pliktiga igen (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En kristlig förmaning till Sveriges inbyggare, utropad i Uppsala över högmäktig furstes konung Gustavs kröning tolfte dag januari 1528 (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten bok i vilken klosterleverne förklarat varder, där ock något föregives vad skada och fördärv sådant leverne haver gjort i kristenheten (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten postilla (1530). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En liten undervisning om äktenskapet vem det lovligt är eller ej, där grundliga bevisat att prästmän må vara i äktenskap (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En predikan emot de gruvliga eder och gudsförsmädelser som nu allmänneliga brukas (1539). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: En svensk krönika (omkring 1540). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Företal till Nya testamentet (1526). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Förmaning till alla evangeliska predikare över hela Sverige (1535). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Om Guds ord och människors bud och stadgar i det andliga som är själens regemente (1528). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, Olaus: Orsack hwar före messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är (1531). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Petri, Olaus: Skrifter i urval (1968)

Petri, Olaus: Svar på ett okristligt sändebrev (1527). Se Petri, Olaus: Skrifter i urval.

Petri, S.: Tillbedjan i ande och sanning: En exegethistorisk skiss till Joh 1:19-24. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1946).

Petrovna Babajeva, Anna: En monolog om att hönan blir glad när man hittar en daggmask. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Petrovna Bygovskaja, Nadezja: En monolog om vad vi inte visste: att döden kunde vara så vacker. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Pettersson, Anders Magnus. Se Böhn-Jullander, Ingrid: Anders Magnus Petterssons minnesanteckningar 1848-1880.

Pettersson, Bengt: Mössebergkoncernen vill praktisera kristen helhetssyn i vården. Se Grundt(r)on.

Pettersson, Claes-Haltiner Nordström, Susanne: En stad i vatten. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Pettersson, Claes. Se också Heimdahl, Jens-Pettersson, Claes: De minsta pusselbitarna - Växtrester som historisk källa i kvarteret Diplomaten.

Pettersson, K.J.: Äventyr i Central-Afrika - Skildringar från Kongomissionens första tid, del I (1923). Bok nr 44a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pettersson, K.J.: Äventyr i Central-Afrika - Skildringar från Kongomissionens första tid, del II (1923). Bok nr 43b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Pettersson, Magn.: De sjuttio årsveckorna. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Pettersson, Olof: Afrikansk religiositet (1982)

Pettersson, Olof. Se också Beltzén, Nils-Pettersson, Olof.

Pettersson, Roland: Molkom - mitt näst bästa läger (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Pflugk-Harttung, J von: Revolutionen och kejsardömet. Se Hildebrand m fl Världshistoria V

Philippson, M.: Ludvig XIV:s tidsålder. Se Hildebrand m fl Världshistoria V

Philippson, M.: Motreformationen i Syd- och Västeuropa. Se Hildebrand m fl Världshistoria IV

Piensoho, Niklas: Att finna fotfäste - Andlig vägledning för vanliga dagar (2005)

Piensoho, Niklas: En för alla – alla för en (2003)

Piensoho, Niklas: Förlåtelsen. Se Grundt(r)on.

Piensoho, Niklas (ungdomspastor i Immanuelskyrkan, Jönköping): Kallelse till omvändelse (Jönköpings-Posten 1990-10-26)

Pierard, Richard: Ideologiernas tidsålder. Se De kristna.

Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning (2003-2007)

Piltz, Anders: Den europeiska bakgrunden - åren 1248-1523. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Piltz, Anders: Kort Katolsk Katekes ”Katolsk tro” (1993)

Pinter, Harold: I väntan på Wilson (1957). Se Pinter, Harold: Tolv gånger Pinter.

Pinter, Harold: Tolv gånger Pinter (2005)

Pinter, Harold. Se också Etchells, Ruth: Människans dilemma i modern litteratur.

Pira, Folke: Försvarsberedskapen och dess olika grenar. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Pirandello, Luigi: Kameran går - kameramannen Serafino Gubbios dagboksanteckningar (1915,1998)

Pjetursson, Hallgrimur: Om dødens uvisse time (1650,1671). Se All Nordens lyrik.

Platon: Faidon (300-talet f.Kr.). Se Platon: Fem dialoger i folkupplaga.

Platon: Fem dialoger i folkupplaga (1926)

Platon: Sokrates försvarstal (300-talet f.Kr.). Se Platon: Fem dialoger i folkupplaga.

Pleijel, Bengt: ... för att ni skall veta ... En vandring genom Johannes första brev (1983)

Pleijel, Hilding: Abraham Rundbäcks Barnarpsminnen. Se Tabergs Bergslag V.

Pleijel, Hilding: Att söka efter åsnor och finna ett kungarike. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Pleijel, Hilding: De lutherska bekännelseskrifterna (1936)

Pleijel, Hilding: Det gamla växjöstiftet under hustavlans tid. Se Växjö stift i ord och bild.

Pleijel, Hilding: Hustavlans värld - Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (1970)

Pleijel, Hilding: Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Pleijel, Hilding: Karolinsk fromhet och kyrkotukt. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Pleijel, Hilding: Prästgården som kulturhärd - Gamla växjöstiftet. Se Växjö stift i ord och bild.

Pleijel, Hilding: "Stortron" och de religiösa rörelserna. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Pleijel, Hilding: Svensk lutherdom - Studier i luthersk fromhet och svensk folkkultur (1944)

Pleijel, Nina: I Ramnåsa kaplansgård för femtio år sedan. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Plessis, I.J. du: Christ as the Only begotten. Se Neotestamentica (1968).

Plumer, Eric: The Absence of Exorcisms in the Fourth Gospel. Se Biblica (1997).

P:n Nilsson. Se Persson Nilsson.

Poe, Edgar Allan: Huset Ushers fall (1839,1993).

Poehlmann, Robert von: Romerska kejsartiden och den antika världens undergång. Se Hildebrand m fl Världshistoria I

Poesiboken (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Pohl, August: Minnen från Jönköpings missionsförening (Jönköpings-Posten 1906-11-12)

Pohl, August: Se till huru du bygger (Jönköpings-Posten 1907-10-04)

Pohl, Ingrid: Ostia - Roms hamnstad (1983)

Poirier, John C.: "Day and Night" and the Punctuation of John 9:3. Se New Testament Studies (1996).

Poirier, John C.-Frankovic, Joseph: Celibacy and Charism in 1 Cor 7:5-7. Se Harvard Theological Review (1996).

Politiken (1885,1887). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Politiken (1905,1912). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Poljak, Abram: Israels framtidsväg (1941,1942)

Pollack, Nils: Rom 8 (1978)

Pollard, T.E.: The Raising of Lazarus (John XI). Se Texte und Untersuchungen (1973).

Polythress, Vem: Counterfeiting In The Book Of Revelation As A Perspective On Non-Christian Culture. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1997).

Polythress, Vem: Genre and Hermeneutics in Rev 20:1-6. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1993).

Polythress, Vem: Johannine Authorship and the Use of Intersentence Conjunctions in the Book of Revelation. Se Westminster Theological Journal (1985).

Polythress, Vem: The Use of Intersentence Conjunctions "De, Own, Kai" and Asyndeton in the Gospel of John. Se (tidskriften) Novum Testamentum (1984).

Pontén, Gustaf: Nutida kyrkoliv i stift och församling. Se Växjö stift i ord och bild.

Pontoppidan, Erik: Trosspegel (1727,1766,1967)

Pontoppidan, Henrik: Magister Glob (1920)

Pope, Maurice: The Ancient Greeks - How they lived and worked (1976)

Popoff, Haralan: Det var på Stalins tid - Tretton år i fängelse (1965)

Porat, Carl Oscar von. Se Allgén, Carl: C. O. v. Porat - En småländsk naturforskare.

Porfirevitj Sjarpilo, Aleksandr: Historien om ett människoliv, efter vilket det återstår två rum i en barack, en grönsaksrabatt och medaljen "Segrare i socialistisk tävlan". Se Aleksijevitj, Svetlana: Förförda av döden.)

Porter, Eleanor H.: Margareta Kendall eller Förlorad och återfunnen (1908). Bok nr 86 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Porter, Stanley E.: Why the Laodiceans Received Lukewarm Water (Revelation 3:15-18). Se Tyndale Bulletin (1987).

Porthan, Henrik Gabriel. Topelius, Zacharias: Henrik Gabriel Porthan.

Potter, R.D.: Topography and Archaeology in the Fourth Gospel. Se Texte und Untersuchungen (1959).

Poussaint, Alvin F: Bill Cosby - västvärldens egen favoritpappa. Se Det Bästa augusti 2003.

Pratt, Parley P.: En varnande röst och undervisning för alla menniskor eller inledning till tron och läran i Jesu Kristi Kyrka af Sista dagarnes Helige (1887)

Preinitz, Anna Hellström: Tågen fram med vårt snövita, vackra banér (senast 1912). Se Vita Bandets sångbok.

Presbyterion (1995)

Presley, Elvis. Se Nash, Alanna: Hjärnan bakom stjärnan Elvis Presley.

Pretorius, E.A.C.: (Diathêkê) in the Epistle to the Hebrews. Se Neotestamentica (1971).

Pretorius, E.A.C.: The opposition (pnevma) and (sarx) as persuavive summons (Galatians 5:13-6:10). Se Neotestamentica (1992).

Prichodko, Zina: Alla fyra spände vi oss för släden . . . Se Aleksijevitj, Svetlana: De sista vittnena.

Printz, Björn: Tankar kring bibeltron och avkristningen.Se Soluppgången 1978.

Printz, Johan. Se Rydén, Josef: Big Belly på Printz Hall. Se också Samuelson, John: Småland i Amerika.

Prior, J. Bruce: Who is "Full of Grace and Truth" in W's Text of John 1:14? Se Bulletin for Biblical Research (2001).

Proceedings of the Irish Biblical Association (1995).

Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj. Se Konstantinovna, Nina-Prochorovitj Zjarkov, Nikolaj: En monolog för två stämmor - en manlig och en kvinnlig.

Procopé, Hjalmar: Vid åmynningen (1915). Se All Nordens lyrik.

Profeten (1972)

Proust, Marcel: Sodom och Gomorra (1921/22,1969)

Provan, Ian: Foul Spirits, Fornication and Finance: Revelation 18 From an Old Testament Perspective. Se Journal for the Study of the New Testament (1996).

Pryor, John W.: Jesus and Israel in the Fourth Gospel - John 1:11. Se Novum Testamentum (1990).

Pryor, John W.: John 3:3,5: A Study in the Relation of John's Gospel to the Synoptic Tradition. Se Journal for the Study of the New Testament (1991).

Pryor, John W.: John the Baptist and Jesus: Tradition and Text in John 3:25. Se Journal for the Study of the New Testament (1997).

Pryor, John W.: The Johannine Son of Man and the descent-ascent motif. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1991).

”Psalm” (Svenska Psalm-Boken 1819)

Psalmer och Sånger – Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén och Svenska Missionskyrkan (2004)

P:son Nilsson. Se Persson Nilsson.

Pulvirenti, Angela: Robbie Williams - Odågan som charmar alla. Se Det Bästa februari 2004.

Punton, Jim: Shalom. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Qin, Zhaoyang,: "Vår ordförande Mao vet råd" (1946). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Quasimodo, Salvatore: Dagskrönikan (1958). Se Quasimodo, Salvatore: Dikter.

Quasimodo, Salvatore: Dikter (1959)

Queen j:r, Ellery: Duffy och det försvunna arvet (1946,1954)

Queen j:r, Ellery: Duffy och guldörnen (1942,1952)

Queen j:r, Ellery: Duffy och sköldpaddsmysteriet (1944,1953)

Quensel, Carl-Erik: Den teoretiska statistikens grunder (1944)

Qvarsell, Roger: Sjukdomar och läkekonst. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Qvist, Gunnar: Kvinnan, hemmet och yrkeslivet. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Rad, Gerhard von: Genesis (1961,1987)

Radhakrishnan, Sarvepalli: The Hindu View of Life (1960)

Raffaele, Paul: Vägen till Timbuktu. Se Det Bästa mars 2004.

Rahlfs, Alfred: Septuaginta (1979)

Railton, Nicholas M.: Gog and Magog: The History of a Symbol. Se The Evangelical Quarterly (2003).

Rainbow, Paul A.: Millenium as Metaphor in John's Apocalypse. Se Westminster Theological Journal (1996).

Rame, Franca. Se Fo, Dario-Rame, Franca: Gycklarens teater.

Ramklint, Lars: Kommunistisk ungdomsinvigning kunkurrerar med konfirmationen (Jönköpings-Posten 1956-12-14)

Ramsay, Ebba: Minnen och erinringar från 1880-talet (Jönköpings-Posten 1913-04-19)

Ramselius, Nils: Som präst och pingstvän (1935)

Ramstrand, Karl: Rymdåldern och Uppenbarelseboken (1987)

Rand, J.A. du: A "basso ostinato" in the Structuring of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1993).

Rand, J.A. du: A socio-psychological view of the effect of the language (parole) of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1990).

Rand, J.A. du: A story and a community: Reading the first farewell discourse (John 13:31-14:31) from Narraiological and sociological perspectives. Se Neotestamentica (1992).

Rand, J.A. du: ". . . Your kingdom come . . . on earth as it is in heaven . . ." The theological motif of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1997).

Rand, J.A. du: "Now the salvation of our God has come . . . " A narrative perspective on the hymns in Revelation 12-15. Se Neotestamentica (1993).

Rand, J.A. du: Perspectives on Johannine discipleship according to the farewell discourses. Se Neotestamentica (1991).

Rand, J.A. du: The characterization of Jesus as depicted in the narrative of the fourth gospel. Se Neotestamentica (1985).

Rand, J.A. du: The imagery of the heavenly Jerusalem (Revelation 21:9-22:5). Se Neotestamentica (1988).

Rand, J.A. du: The song of the Lamb because of the victory of the Lamb. Se Neotestamentica (1995).

Rand, J.A. du: The transcendent God-view. Depicting structure in the theological message of the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1994).

Rand, J.A. du. Se också Rotz, Carol J.-Rand, J.A. du: The One who sits on the throne: towards a theory of theocentric characterisation according to the Apocalypse of John.

Ranelid, Björn: Kärlekens innersta rum (1996)

Rang, Efraim: Väckelsetider (1920)

Rantzau, Daniel. Se Rantzaus dagbok.

Rantzaus dagbok (1567). Se Rantzaus Dagbok, Ur Daniel. Ett 400-årsminne.

Rantzaus Dagbok, Ur Daniel. Ett 400-årsminne. (1965,1967). Se Gudmundsgillets Årsbok 2004.

Rask, Ulla-Stina och Göran: Vandring med växtutrymme. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Rasmussen, Barbro: Edvard i Häradsköp. Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Rasmussen, Harald-Thomassen, Einar: Kristendomen – En historisk introduktion (2000,2007)

Rasmusson, Arne-Bofeldt Rasmusson, Moniqua: I nöd och lust. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Rasmusson, N(ils).L(udvig).: Vårt medeltida mynt. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Rasmusson, Nils Ludvig: Mynt och nödmynt. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Ratzinger, Joseph: Kallad till gemenskap (1991,1997)

Rea, John: The Time of the Oppression and the Exodus. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1960).

Redborn, Artur (komminister, Jönköping): Törnekronan (Jönköpings-Posten 1963-03-30)

Redegard, Mattias: Alla själars afton. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1979.

Rees, Laurence: Auschwitz - Den slutgiltiga lösningen (2005,2007)

Reformation and Revival (1997-1998)

Regnell, Sten: Ett stycke smålandskust (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Regnér, Elis G.: Skolpsykiatri (1962,1963)

Rehkopf, Friedrich: Septuagintavokabular (1989)

Rehnberg, Mats: Ungdomen och kulturen. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Rehnstrom, Frank B.: An Outline of Missionary Enterprise in India, Nepal & Pakistan (1956)

Reich, Ronny: 6 Stone Water Jars. See Jerusalem Perspective (1995).

Reichmann, Sven: I väntan på Messias (2001)

Reichmann, Sven: Pröva profetiskt tal (1988)

Reicke, Bo: Tro och liv i den kristna urförsamlingen (1958)

Reid, Gavin: Den andliga dimensionen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok

Reid, W. Stanford: The Beginning of Wisdom. Se The Evangelical Quarterly (1976).

Reinsjö, Ragnwald: Examen - och sen! Se Soluppgången 1978.

Reiser, William E.: The case of the Tidy Tomb: The Place of the Napkins in John 11:44 and 20:7. Se Heythrop Journal (1973).

Rembrandt Harmensz. van Rijn: Batavernas trohetsed till Claudius Civilis (1660-talet?). Se Cavalli-Björkman, Görel: Rembrandt Harmensz. van Rijn.

Remstam, Börje: Min dröm om lustgården (2007)

Rendahl, A.W.: Tofteryds forna kyrkor. Se Tofterydsbygden (1949).

René, Hans Evert: Oskuldens tid. Se Småländska skolminnen.

Renoir, Auguste: Le Grenouillère (målning) (1869). Se Grate, Pontus: Auguste Renoir.

Rensburg, J.J.J.V.: The Children Of God In Romans 8. Se Neotestamentica (1981).

Renvall, Viola: Ur en tänkebok. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Resare, Ann: Lin och linberedning. Se Boken om Skansen.

Retzius, L C: Christeliga predikningar öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagarnes Evangelier 1781-96 (1876)

Reuterskiöld, Arvid: Domareringen vid Åsasjön. Se Tabegs Bergslag I.

Reuterskiöld, Arvid: Skogsvård och naturskydd. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1932.

Reuterswärd, Patrik: Jesu liv i konsten (1973)

Revalskij, Alexandr: En monolog om att den ryska människan ständigt vill tro på någonting. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Review and Expositor (1987)

Revista Biblica (2006)

Révue Biblique (1995,1998-2000)

Revue Universell Internationale (1885-86). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Reymont, Wladyslaw: Det förlovade landet (1898,1934)

Rice, Christopher och Melanie: Prag - Allt du behöver veta (1992)

Richards, Bob: Olympisk eld (1960)

Richardson, Eliza: Katolicism och klosterlif (1864/65,1890). Bok nr 167 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Richardson, Per: Länssjukvårdens historia under två sekler. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Richardsson, Per: Dödens ängel i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Rickardsson, Per: Elis Sandberg och hans THX. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickardsson, Per: Flahultarn. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickardsson, Per: Folklig läkekonst. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Rickheden, Per: Ej i trafik - Ulricehamns Elektriska Spårvägsaktiebolag 1909-1920 (2005)

Ridderstad, Per S.: Boksamlande och bibliotek. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Ridderstad, Per S.: Diktning för tillfället. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Riesner, Rainer: Bethany Beyond the Jordan (John 1:28): Topography, Theology and History in the Fourth Gospel. Se Tyndale Bulletin (1987).

Riis, Ole: Den klassiske religionssociologi (1984,1986)

Rikner, Susanne: När den andre växer till. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2004:3.

Rimehaug, Erling: Evangeliet om Guds rike. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:3.

Rimmerfors, Einar: "Du måste födas på nytt" (Jönköpings-Posten 1937-05-21)

Rimmerfors, Einar: En dalasocken (Våmhus) (Jönköpings-Posten 1951-08-15)

Rimmerfors, Einar: Ett praktiskt julevangelium. Se Soluppgången 1964.

Rimmerfors, Einar: Främlingskap i Östberlin (Jönköpings-Posten 1955-04-09)

Rimmerfors, Einar: Har Sverige ett ölproblem? (Jönköpings-Posten 1954-05-25)

Rimmerfors, Einar: Jesu bortgång och Andens ämbete (Jönköpings-Posten 1937-04-23)

Rimmerfors, Einar: Johannesdop, andedop och elddop (Jönköpings-Posten 1936-01-03)

Rimmerfors, Einar: Tre livsfrågor (Jönköpings-Posten 1938-03-24)

Rimmerfors, Einar: Tre år i Smålands Taberg. Se Minnesskrift över misssionsverksamheten i Månsarp 1841-1941.

Rimmerfors, Einar: Under evighetsansvar (Jönköpings-Posten 1934-06-01)

Rimmerfors, Einar: Västeuropeiska strövtåg (Jönköpings-Posten 1927-11-18)

Rimmerfors, Einar: Årsbarn med seklet (1976)

Ringgren, Helmer: Se Albrektson, Bertil-Ringgren, Helmer.

Ringnér-Lundgren, Ester: Kvirre och Hoppsan far till Afrika (1952)

Ringsvåg, Ingemar: Björngårdsvillan - en trängsel- och trivselplats. Se Vinterhälsning 1971.

Ringsvåg, Ingemar: Det gav en tanke ... Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Ringsvåg, Ingemar (pastor, Ingatorp): Vid den tiden talade Jesus ... (Jönköpings-Posten 1957-09-20)

Ringvall, Ernst: Britanniametallfabriken - "Skeakvarna". Se Den andra boken om Hovslätt.

Ringvall, Ernst: Jönköpings Pappindustri. Se Den andra boken om Hovslätt.

Ringvall, Ernst: Sjukkasserörelsen - en folkrörelse. Se Den andra boken om Hovslätt.

Rinman, Joh.: Hela Guds vapenrustning. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Rinman, Joh.: Vad mena vi med ett bibelinstitut? Se Trosvittnet den 8 januari 1925.

Robbins, Vemon K.: The We-Passages in Acts and Ancient Sea Voyages. Se Biblical Research (1975).

Robert, Arthur O.: George Fox och kväkarna. Se De kristna.

Roberts, Ch.G.D.: Vildmarkens barn (1925). Bok nr 49 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Roberts, Colin: John 20:30-31 and 21:24-25. Se Journal of Theological Studies (1987).

Roberts, J.H.: Ekklesia in Acts - Linguistic and Theology: A Venture in Methodology. Se Neotestamentica (1973).

Roberts, J.H.: Righteousness in Romans with Special Reference to Romans 3:19-21. Se Neotestamentica (1981).

Roberts, J.H.: The Lamb of God. Se Neotestamentica (1968).

Roberts, Julia. Se Sherr, Lynn: En strålande stjärna - Möte med Julia Roberts.

Robertson, Karl-Olof. Se Adrian, Lars Micael: Smålänningen med tio melodier i psalmboken - Personligt med Karl-Olof Robertson.

Robertsson, Bengt: Det blev så tyst. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Robinson, John AT: Exploration into God (1967)

Robinson, John AT: The Parable of the Shepherd. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1955).

Robinson, Richard H.-Johnson, Willard L.: The Buddhist Religion (1970,1982)

Rodby, Roland: Sommarstämning vid Vätterstranden. Se Poesiboken.

Rodén, Nils: Bibeln och den jämförande religionsforskningen (Jönköpings-Posten 1938-03-14)

Rodén, Nils: Östra Smålands Missionsförening. Se Svenska Trossamfund.

Rodhe, Edvard: Kyrkans utveckling och de religiösa rörelserna. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Rodhe, Edvard: Religiösa brytningar och kyrkliga nydaningar. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Rodhe, Edvard: Restaurationssträvanden och väckelserörelser. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Rodhe, Sten. Se Borgenstierna, Gert-Rodhe, Sten.

Roger, (Broder): No greater love. Se Taizé - A pilgrimage of trust on Earth.

Rolland, Romain: Mahatma Gandhi (1923,1924)

Rommedahl, Einar E.: Stigamo gästgivaregård. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Roos, Anna M. (= Anna-Maria): Blåsväder. Se Roos, Anna M.: Gräshoppans visor.

Roos, Anna M.: Gräshoppans visor (1899). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Roos, Anna M.: Gräshoppans visor - Andra samlingen (1900)

Roos, Anna Maria: Gustav II Adolf - Hans liv och bragder (1916)

Roos, Anna-Maria: I Önnemo (1913,1967)

Roos, Anna-Maria: Sörgården (1913,1979)

Roos, Mathilda: Önskekransen (1892,1899). Bok nr 42a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Roos, Mathilda: Önskekransen (1892,1899,1907). Bok nr 126 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Rosander, Mia: Flickskolans julkorgar (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Rosander, Mia: Kungabesök i klassrummet (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Rosander, Mia: Luciafirande i flickskolan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1983.

Rosander, Mia: Ung kvinna på 20-talet (1983). Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Rosander, Oscar: Oscar Rosander, skollärare i Vaggeryd. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Rose, Felicitas: Den tysta, vida heden (1909,1922). Bok nr 35 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Rosell, Ingrid-Westrin, Barbro: S:t Nicolai kyrka (i Lidköping) (1997)

Rosell, Sigrid: Den gamla gården - Barndomsminnen från ett borgarhem i Jönköping på 1860-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Rosell, Sigrid: Mamsellerna Johansson, deras hem och skola. Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Rosell, Sigrid: Minnen från 1870-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Rosén, Aug.: Svenska Missionsförbundets grundprinciper (1931)

Rosén, Aug.: Vid tidens ände. Se Missionsförbundet 1924.

Rosén, Jerker: De baltiska provinserna. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: Det karolinska enväldet 1680-1697. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Rosén, Jerker: Drottning Kristina. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: Kristina efter tronavsägelsen. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosén, Jerker: När kristendomen kom. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1.

Rosén, Jerker: Regimförändringen 1611. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4.

Rosenberg, A.: Sveriges religioner m.m. (1893)

Rosenberg, Göran: Det förlorade landet (1996)

Rosendahl, Dan (barnkonsulent i Svenska Alliansmissionens Ungdom): Förtroende och tilltro (Jönköpings-Psten 2004-03-19)

Rosendal, Gunnar. Se Ljungman, Staffan.

Rosenius, Carl Olof: Betraktelser (1873)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten – Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Första-Fjerde Årgången (1842-1845,1866-1868)

Rosenius, Carl Olof: Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Femte-Nionde årgången (1846-50,1866-1868)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten 1851-53 (1873-74)

Rosenius, Carl Olof: Pietisten – Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Trettonde-Femtonde Årgången (1854-1856,1878)

Rosenius, C.O och Waldenström, P: Swenska Kyrkans Nya Högmessotexter, Första årgången, Andra delen av P Waldenström "Högmessotexter I" (1873)

Rosenius för vår tid, C.O.: Bok 6 - Bröders gemenskap (1975)

Rosenius - hans lif och verksamhet, C.O (1896)

Rosenquist, Thorsten. Se Arvidson, Bernt: Sonetter af Thorsten Rosenquist vid bal på Stora Hotellet.

Rosenqvist, Jan Olof: Bysantinsk antologi (2005)

Rosensköld, Maria (komminister i Månsarps församling): Älska era fiender? (Jönköpings-Posten 2004-09-03)

Rosenstein, Nils von: Johan Henrik Kellgrens lefverne (1796). Se Kellgren, Johan Henrik: Samlade skrifter.

Rosner, Brian S.: The Concept of Idolatry. Se Themelios (1999).

Ross, Alf: Varför demokrati? (1946,1963)

Ross, Arthur M.: A Critical Note on John 10:16: Fold or Flock?" Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1961).

Rosscup, James E.: The "overcomer" of the Apocalypse. Se Grace Theological Journal (1982).

Rossel, Seymor: Judisk bön (1973,1987)

Rossiter, Gordon: Den gyllene triangeln. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Rossner, Stig: Sånt är livet. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Rossum, J. van: The "Johannine Pentecost": John 20:22 in Modern Exegesis and in Orthodox Theology. Se Saint Vladimir's Theological Quarterly (1991).

Rostow, W.W.: British Economy of the Nineteenth Century (1948,1961)

Rotz, Carol J.-Rand, J.A. du: The One who sits on the throne: towards a theory of theocentric characterisation according to the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1999).

Rousseau, Jean Jaques: Samhällsfördraget (1762). Se Hampson, Norman: The Enlightenment.

Rousseau, Jean-Jaques. Se också Brown, Colin: Upplysningen.

Rowdon, Harold H.: Plymouthbröderna. Se De kristna.

Rowland, Christopher: John 1:51, Jewish Apocalyptic and Targumic Tradition. Se New Testament Studies (1984).

Rowland, Christopher: The Vision of the Risen Christ in Rev I:13ff: The Dept of an Early Christology to an Aspect of Jewish Angelology. Se Journal of Theological Studies (1980).

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och De Vises Sten (1997,2000)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Den flammande bägaren (2000,2001)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Dödsrelikerna (2007,2007)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Fenixorden (2003,2004)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Fången från Azkaban (1999,2001)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Halvblodsprinsen (2005,2005)

Rowling, Joanne Kathleen (J.K.): Harry Potter och Hemligheternas kammare (1998,2000)

Roy, Arundhati: De små tingens Gud (1997,1998)

Royalty Jr, Robert M.: Etched or Sketched? Inscriptions and Erasures in the Messages to Sardis and Philadelphia (Rev 3:1-13). Se Journal for the Study of the New Testament (2005).

Rubenowitz, Sigvard: Personaladministration och arbetspsykologi (1967,1971,1972)

Rubensson, Samuel: Mångfald och enhetssträvanden. Se Mitternacht-Runesson.

Rubensson, Sven (Kaxholmen, begravningsrådgivare och representant): Det är bättre att ... i stället för (Jönköpings-Posten 2000-04-07)

Rudbeck, Thure Gustaf: Strödda anteckningar under en Resa i Sverige, år 1831 (1833). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1948.

Rudberg, Einar: Biskopsgestalter. Se Skara stift i ord och bild.

Rudberg, Gunnar: Bonde och lärd. Se Skara stift i ord och bild.

Rudberg, Yngve: De sjuka och själavården. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Rudberg, Yngve: Människovård och själavård. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Rudberg, Yngve: Något om ödekyrkor och klosterlämningar. Se Skara stift i ord och bild.

Rudhammar, Otty: Rött skepp på blått hav. Se Vinterhälsning 1971.

Rudin, Waldemar: Bibelns grundtext och våra öfversättningar (Jönköpings-Posten 1909-06-10)

Rudin, Waldemar: De fattiga bland de frommas hop (Jönköpings-Posten 1910-07-23)

Rudin, Waldemar: Hvad bör världskrigets hemsökelse lära svenskarna? (Jönköpings-Posten 1916-11-08)

Rudin, Waldemar: Soluppgången. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Rudwick, M.J.S.: The Lukewarmness of Laodicea. Se Tyndale Bulletin (1957).

Runa. Se Beskow, Elisabeth.

Rundblom, Oscar (missionssekreterare): "Hur går det med den tyska missionen?" (Jönköpings-Posten 1943-05-24)

Rundbäck, Abraham: Anteckningar från mitt lif (ca 1879-1893). Se Pleijel, Hildning: Abraham Rundbäcks Barnarpsminnen.

Rundbäck, Abraham: Lefnadsminnen (ca 1879-1893). Se Pleijel, Hilding: Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid.

Rundbäck, K.A.: Aurore Storckenfeldt. Se Soluppgången - På konungens bud 1930.

Rundbäck, K.A.: Fridens budskap. Se Soluppgången - På konungens bud 1930.

Rundbäck, K.A.: Herrens hjälp och Herrens namn. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Rundbäck, K.A.: Herrens väg. Se Soluppgången, Julkalender för 1921.

Rundbäck, K.A.: Jönköpings missionsförening och Svenska missionsförbundet (Jönköpings-Posten 1911-03-24)

Rundbäck, K.A.: Några nyårstankar. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Rundbäck, K.A.: Thor Hartvig Odencrants. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Rundbäck, K.A.: Ära vare Gud i höjden. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Rundgren, Viktor-Ljunggren, V.J.: Från fädernas tid (1917,1980)

Rundqvist, Arne: Angår den frikyrkoekumeniska frågan oss? (Tidningen Missionsbaneret 28 maj 1964)

Rundqvist, Arne: Baptistförsamlingen Saron, Jönköping, 40 år, 1941-1981 (1981)

Runeberg, Johan Ludvig: Adlercreutz (1859). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Döbeln vid Jutas (1847). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Främlingens syn (1858). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Stål (1847-48). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I (1848,1954)

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II (1860,1954)

Runeberg, Johan Ludvig: Fänrikens marknadsminne (1851). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram I (1830). Se All Nordens lyrik.

Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram 12. Se Håkanson, Björn.

Runeberg, Johan Ludvig: Konungen (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Kulneff (1846-47). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Landshövdingen (1860). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Lotta Svärd (1853). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Löjtnant Zidén (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Mitt liv (1870). Se Håkanson, Björn.

Runeberg, Johan Ludvig: Molnets broder (1834-35). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Samlade skrifter I (1886,1903)

Runeberg, Johan Ludvig: Sandels (1848). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Soldatgossen (1857). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Sveaborg (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Sven Duva (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Till en bondes koja kom. Se Runeberg, Johan Ludvig: Idyll och epigram I.

Runeberg, Johan Ludvig: Veteranen (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Von Konow och hans korpral (1848?). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeberg, Johan Ludvig: Von Törne (1853). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner II.

Runeberg, Johan Ludvig: Vårt land (1846). Se Runeberg, Johan Ludvig: Fänrik Ståls sägner I.

Runeby, Nils: De fyra stånden. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 4

Runesson, Anders: Kristustroende judar och avskiljandet av kristendom från judendom. Se Mitternacht-Runesson.

Runesson, Anders: Kvinnor, män och makt i det antika samhället och i den tidiga kyrkan. Se Mitternacht-Runesson.

Runesson, Anders: Vägar till det förflutna. Se Mitternacht-Runesson.

Runia, Klaas: Europas kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Runia, Klaas: Reformerta kyrkor jorden runt. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Runia, Klaas: Treenigheten. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Runius, Johan: Ur en berömvärd värdinna i världen. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Runius, Johan: Ur Över världenes fåfängligheter. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Runnö, Curt (pastor, Värnamo): Född på nytt (Jönköpings-Posten 1958-05-31)

Runnö, Curt (pastor, Värnamo): Kristus kommer! (Jönköpings-Posten 1959-11-27)

Rushdie, Salman: Satansverserna (1988,1989)

Russell, Bertrand: Has Man a Father? (1961)

Russell, Bertrand: Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen (1945,1948,1997)

Russell, Bertrand: Why I am not a Christian (1966)

Russell, E.A.: The Holy Spirit in the Fourth Gospel. Some Observations. Se Irish Biblical Studies (1980).

Russell, Walt: The Holy Spirit's Ministry in the Fourth Gospel. Se Grace Theological Journal (1987).

Ruthven, Jon: A note on Eliah's "fire from Yahweh". Se Journal of the Evangelical Theological Society (1969).

Ruuth, Gustaf: Brännvin till de arbetande ledamöterna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Ruuth, Gustaf: Buller och olydnad i Herrens hus. Se Småländska kulturbilder 1995. Från kyrkans värld.

Ruuth, Gustaf: Spektakel i Jönköping - Vad man spelade på stadens teatrar 1645-1920 (1995)

Rühmland, Werner (komminister, Rydaholm): Seger efter döden ...! (Jönköpings-Posten 1980-04-03)

Rydberg, Eva: Eva Rydberg (2001)

Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare (1980)

Rydberg, Viktor: Amerikanska slafverifrågan (1861). Se Göteborgs Handelstidning (1861).

Rydberg, Viktor: Antinous (1875,1914)

Rydberg, Viktor: Antropologi (1878,1901)

Rydberg, Viktor: Antropologi och moralfilosofi (1878,1901)

Rydberg, Viktor: Apostlarnes död. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Barndomsminnen (1894). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Bekännelsetvång eller bekännelsefrihet (1870). Se Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Benoni Strand. Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Bibelkommissionens fjärde öfversättning av nya testamentet (1873). Se Svensk tidskrift (1873).

Rydberg, Viktor: Bibelns lära om Kristus (1862,1918)

Rydberg, Viktor: Bilder ur den mänskliga odlingens historia (1880,1903)

Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: Brev till Gustaf Nyblaeus (1890?). Se Warburg, Karl: Viktor Rydberg I.

Rydberg, Viktor: Campagna di Roma. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: De hvite och de gule (1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: De radikala Små-Napoleonerna (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: De vandrande djäknarne (1856,1896,1927)

Rydberg, Viktor: Den antika världens brottning med kristendomen (1858). Se Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen.

Rydberg, Viktor: Den mekaniska världsteorien (1894). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Den nya grottesången (1891). Se Håkanson, Björn.

Rydberg, Viktor: Den nyaste teologiens historia (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Den siste atenaren I (1859,1945)

Rydberg, Viktor: Den siste atenaren II (1859,1945

Rydberg, Viktor: Den äldre medeltidens kulturhistoria (1887,1905)

Rydberg, Viktor: Det forna Jönköping (1881). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Rydberg, Viktor: Dikter (1913)

Rydberg, Viktor: Dikter. Andra samlingen. (1891). Se Rydberg, Viktor: Dikter.

Rydberg, Viktor: Dikter. Första samlingen. (1882). Se Rydberg, Viktor: Dikter.

Rydberg, Viktor: Direktörstal i Svenska Akademien (1879). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Drottning Kristina och de båda guldmakarne. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: En blick på det kyrkliga området (1857). Se Göteborgs Handelstidning (1857).

Rydberg, Viktor: En hypotes om de fysikaliska orsakerna till tyngdföreteelserna (1876). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: En underbar man - Leonardo da Vinci (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: En vandring i Norge (1858,1953). Se också Göteborgs Nyare Handels- och Sjöfartstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Ett par ord om skaldekonsten (1890). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Fantasmer ur verkligheten (1893). Se Svea, Kalendern (1894).

Rydberg, Viktor: Fantasos och Sulamit (1895). Se Lindberger, Örjan: Rydberg och vi. Se också Rydberg, Viktor: Vandringsmän.

Rydberg, Viktor: Fornnordiskt. Se Göteborgs Handelstidning 1872-12-30.

Rydberg, Viktor: Fribytaren på Östersjön I-II (1857,1945)

Rydberg, Viktor: Frihet och korruption (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Frågan om anmärkning mot konungens rådgifvare (1872). Se Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Från barndomen (1890,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Fädernas gudasaga (1887,1906)

Rydberg, Viktor: Försvarsfrågan (1871). Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden.

Rydberg, Viktor: Herre, vart går du? Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Huru kan Sverige bevara sin själfständighet? (1859). Se Göteborgs Handelstidning (1859).

Rydberg, Viktor: Hvar äro trälarne? (1873). Se Göteborgs Handelstidning (1873).

Rydberg, Viktor: I halfslummer (1893). Se Ord och Bild.

Rydberg, Viktor: I skymningen (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Italiens enhet (1860). Se Göteborgs Handelstidning (1860).

Rydberg, Viktor: Kantat vid jubelfestpromotionen i Uppsala den 6 september 1877. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Rydberg, Viktor: Karnevalen - Bonaventuras kloster - Äventyr på Korso. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Kolosseum - Vilka voro barbarerna? - Kolosseums ättlingar - Skådespelen - Rövarstycket Laureolus - Munken Telemak - Signor Rosas grävningar. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Konst och litteratur (1946)

Rydberg, Viktor: Konstens ursprung och utvecklingsläran (1889). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Konstitutions-utskottets förslag till ändring i Tryckfrihetsförordningen (1872). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Konstnären och konstverket (1895). Se Jul 1895.

Rydberg, Viktor: Korstågsperiodens kulturhistoria (1888,1906)

Rydberg, Viktor: Krig eller fred? (1869). Se Göteborgs Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Kristlig tro och dogm-tro (1861). Se Göteborgs Handelstidning (1861).

Rydberg, Viktor: Kroppsarbetarnes ställning i Rom (1880-talet). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Kvällringning - Millets "Angelus". Se Svensk folkkalender 1895.

Rydberg, Viktor: Kyrkomötesanföranden (1868). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Kyrkostatens Rom och Italiens. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen (1877,1900)

Rydberg, Viktor: Lille Viggs äventyr på julafton (1871). Se Min Skattkammare VI.

Rydberg, Viktor: Längtan (1895). Se Håkanson, Björn. Se också Rydberg, Viktor: Vandringsmän.

Rydberg, Viktor: Marseljäsen (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Materialism och idealism, (Föreläsningar öfver) (1876,1900)

Rydberg, Viktor: Med anledning af kriget (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Med anledning af "Sång från andra sidan grafven" (1858). Se Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen.

Rydberg, Viktor: Medeltidens kulturhistoria - fortsättning (1887,1905)

Rydberg, Viktor: Medeltidens magi (1864,1865,1917,1982)

Rydberg, Viktor: Minnestal över C.W.A. Strandberg - Inträdestal i Svenska Akademien 1878 (1878). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Modersmålets litteratur i skolorna. Se Göteborgs Handelstidning 1861-01-26 - 1861-02-06.

Rydberg, Viktor: Moses Montefiore (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Mythen om underjorden. Se Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen.

Rydberg, Viktor: Mythen om urtiden och vandringarna. Se Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen.

Rydberg, Viktor: Målarens psykologi. Se "Palettskrap", Jultidningen.

Rydberg, Viktor: Nero och hans älskarinna. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Nils Nilssons "Slutlikvid med Sveriges lag" (1872). Se Göteborgs Handelstidning (1872).

Rydberg, Viktor: Nordisk språkodling. Se Göteborgs Handelstidning 1871-12-28.

Rydberg, Viktor: Några ord om spiritismen (1880). Se Sanningssökaren (1880).

Rydberg, Viktor: Om Bibelkommissionens förslag om öfversättning af nya testamentet (1868). Se Rydberg, Viktor: Kyrkomötesanföranden.

Rydberg, Viktor: Om Bibelöfversättningar (1859). Se Göteborgs Handelstidnings Veckoblad (1859).

Rydberg, Viktor: Om Buddha återvände (1888). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Om förnamn i allmänhet och de nordiska i synnerhet. Se Göteborgs Handelstidning 1874-09-14.

Rydberg, Viktor: Om kyrka och prästerskap. Se Framtiden, (Tidskriften) (1868) samt Göteborgs Handelstidning (1868).

Rydberg, Viktor: Om libegängelsesätten (1888). Se Göteborgs Handelstidning (1888).

Rydberg, Viktor: Om nakenhet och klädselsätt (1895). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen (1858-1859,1880). Se Göteborgs Handelstidning (1858-1859).

Rydberg, Viktor: Om tankens behof af språket (1881). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Om vår tids påstådda materialism (1858). Se Göteborgs Handelstidning (1858).

Rydberg, Viktor: Oro i Olympen (slutet av 1860-talet?). Se Rydberg, Viktor: Skilda portföljer.

Rydberg, Viktor: Outram (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Paul Meurice (1871). Se Göteborgs Handelstidning (1871).

Rydberg, Viktor: Paulus i Neapel. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Paulus i Rom. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Pessimistiska hugskott av en optimist (1885,1891,1894). Se Nordisk Revy (1885) samt Jul (1891).

Rydberg, Viktor: Pojkarne (1886,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Politiska och sociala strötankar (1880-1895). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Positivistisk litteratur (1876). Se Göteborgs Handelstidning (1876).

Rydberg, Viktor: Positivspelarne (1851,1957)

Rydberg, Viktor: Priska och Pudentiana. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Prometeus och Ahasverus (1877). Se Lindberger, Örjan: Rydberg och vi.

Rydberg, Viktor: Protest från herr Benoit (1870). Se Göteborgs Handelstidning (1870).

Rydberg, Viktor: Psykopaten (1859). Se Rydberg, Viktor: Om spiritistiska fenomen och spiritismen.

Rydberg, Viktor: Realisten Åbrandsson (1891,1894). Se Rydberg, Viktor: Barndomsminnen.

Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen (1874). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Riksdagsanföranden (1870-1872). Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Romerska kulturen under de två första århundradena efter Kristus (1884,1903)

Rydberg, Viktor: Romerska kulturen under de två första århundradena efter Kristus - fortsättning (1885,1903)

Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus (1874). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: Romerske kejsare i marmor (1875-76,1877,1914)

Rydberg, Viktor: Simon undergörarens himmelsfärd. Se Rydberg, Viktor: Romerska sägner om apostlarne Paulus och Petrus.

Rydberg, Viktor: Singoalla (1857,1969)

Rydberg, Viktor: Skalden Kadmon och Ruthwell-korset (1874). Se Göteborgs Handelstidning 1874.

Rydberg, Viktor: Skilda portföljer (1893). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Småsaker. Se Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg.

Rydberg, Viktor: Sokrates (1873 alt. 1875). Se Göteborgs Handelstidning (1873 alt. 1875).

Rydberg, Viktor: Stenmänniskan (omkring 1860). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Strödda anteckningar (odaterade, sannolikt framförallt 1870- och 1880-talen; vid den kronologiska dateringen i texten användes oftast år 1880 som tänkbart riktmärke). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Strötankar i kyrkliga ämnen (1880-talet). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Strövtåg i Paris. Se Rydberg, Viktor: Resebrev och reseminnen.

Rydberg, Viktor: Svar på C.D. af Wirséns inträdestal i Svenska Akademien (1879). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser (1945)

Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer (1897). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skisser.

Rydberg, Viktor: T. Colani's religiösa föredrag (1859). Se Göteborgs Handelstidning (1859).

Rydberg, Viktor: Tal i konstnärsklubben (sannolikt någon gång under åren 1889-95). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tal vid avslutningar i Djursholms samskola (1891-95). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tal vid Callas grav (1880). Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Rydberg, Viktor: Tiggarne i Rom. Se Rydberg, Viktor: Blyertsteckningar från Rom.

Rydberg, Viktor: Till läran om demokratien (1884). Se Rydberg, Viktor: Politiska och sociala strötankar.

Rydberg, Viktor: Ting och fenomen ur empirisk synpunkt (1890). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Rydberg, Viktor: Tomtebissen yttrar sig rörande Sveriges lifsfråga (1857). Se Tomtebissen.

Rydberg, Viktor: Tomten (1881). Se Håkanson, Björn.

Rydberg, Viktor: Tro och tro (1864). Se Krook, Axel: Tro och Otro.

Rydberg, Viktor: Träsnittet i psalmboken (1882). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Rydberg, Viktor: Tutilo, en konstnär i 9:de århundradet (1888,1894,1914)

Rydberg, Viktor: Tysk eller nordisk svenska? (1873). Se Svensk Tidskrift 1873.

Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi - Första delen (1886)

Rydberg, Viktor: Undersökningar i germanisk mythologi -Andra delen (1889)

Rydberg, Viktor: Ur en klosterbroders dagbok (mitten av 1860-talet). Se Rydberg, Viktor: Sägner, berättelser och skizzer.

Rydberg, Viktor: Ur kyrkans häfder (1895). Se Jämtlandsposten (1895).

Rydberg, Viktor: Ur naturens bok (1869). Se Göteborg Handelstidning (1869).

Rydberg, Viktor: Utvecklingens framåtskridande (1858). Se Rydberg, Viktor: Om den mänskliga utvecklingen.

Rydberg, Viktor: Vandringsmän (1895)

Rydberg, Viktor: Vapensmeden (Fantasier på bakgrund av reformationstiden. En prosadikt.) (1891,1926)

Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen) (1894,1910)

Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen) (1894,1910)

Rydberg, Viktor: Vid lilla Tyras graf (1882). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen)

Rydberg, Viktor. Se också Bonggren, Jakob: Vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död; Eklöv, Christel: Metriska försök; Elovson, Harald: Rydberg och hans inflytande på tänkesättet; Eriksson, Gunvor: Hur dags beräknas talet skola gå av stapeln; Forsström, Axel: Viktor Rydberg som Jönköpingsskildrare; Gellerman, Olle: Viktor Rydberg och S.A. Hedlund; Goethe, Johann Wolfgang: Faust; Hallingberg, Gunnar: Viktor Rydberg och tidens gång; Hyltén-Cavallius, Folke: På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka; Krook, Isak: Viktor Rydberg som religionsforskare; Krumlinde, Lars: På spaning efter den unge Viktor Rydberg; Krumlinde, Lars: Viktor Rydbergs lyrik; Lindman, Arnold: Hedvig Christina Rydberg; Warburg, Karl: Viktor Rydberg I; Åberg, Göran: Viktor Rydberg i Jönköpings lärdomsskola 1838-1845.

Rydbergs brev I, Viktor: Viktor Rydbergs och S.A. Hedlunds brevväxling (1855-1895;1923)

Rydbergs brev II, Viktor: Brev från Viktor Rydberg 1855-1881 (1925)

Rydbergs brev III, Viktor: Brev från Viktor Rydberg 1882-1895 (1926)

Rydell, Sölve: De tama längtar, de vilda flyger (1996). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Rydén, Allan: Martyrerna i Nydala - Roman från Christiern Tyranns tid i Sverige (1992)

Rydén, Allan: Vattenprovet - Roman om en häxa i Småland (1988)

Rydén, Josef: Big Belly på Printz Hall. Se Bottnaryd förr och nu.

Rydén, Josef: Fest är inte bara överflöd. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Rydén, Josef: Fliten och fromheten - Historien om en familj och en småindustri i Gnosjöbygden (1999)

Rydén, Josef: Företagsen, företag, ta sig för. Se Det ska va' en smålänning.

Rydén, Josef: Järntråden som förvandlade bondbygden (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Rydén, Josef: Snutta-Hanna. Se Kvinnor i Småland II.

Rydén, Josef: Trollkonan i Ekefall. Se Kvinnor i Småland.

Rydén, Värner. Se Gustaf (V)-Rydén, Värner: En allvarlig maning till Sveriges folk.

Rydström, Ada: I Tjust förr och nu (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Ryman, Björn: Mission i globaliseringens tidevarv. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Ryman, Björn: Släkten Benzelius. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Ryrie, C.C.: The Ryrie Study Bible. New American Standard. (1976,1978)

Ryrie, C.C.: The Significance of Pentecost. Se Bibliotheca Sacra (1955).

Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky (1989)

Räf, E.: Personliga minnen från P.W. (P. Waldenström). Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Räf, E.: Sabbatsfrågan (Jönköpings-Posten 1913-10-08)

Röhlen, Daniel von. Se Ericsson, Per: Konterfejaren Daniel von Röhlen.

Röjås, Daniel: Jesus kallar lärjungar! Se Grundt(r)on.

Rösby, Josef (kontraktsprost, Skärstad): Bygger du på grunden? (Jönköpings-Posten 1960-08-05)

Rösiö, Folke: Det glada Småland (1960)

Rösiö, Per Jönson: Revolt (1908)

S, Pjotr: En monolog om varför mönniskor minns. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Saarisalo, Aapeli-Hedegård, David: Biblisk Uppslagsbok (1958)

Saayman, Christo: The textual strategy in John 3:12-14: Preliminary observations. Se Neotestmentica (1995).

Sabath, Robert: Kristen gemenskap. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Sabbe, Maurits: The Denial of Peter in the Gospel of John. Se Louvain Studies (1995).

Sabbe, Maurits: The Footwashing in Jn 13 and Its Relation to the Synoptic Gospels. Se Ephemerides Theologicae Lavaniensis (1982).

Sabbe, Maurits: The Johannine Account of the Death of Jesus and Its Synoptic Parallells (Jn 19:16b-42). Se Ephemerides Theologicae Lovanienses (1994).

Sachs, Nelly: Flykt och förvandling (1959). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Färd mot det stoftlösa (1961). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Glödande gåtor (1964-68). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: I dödens boningar (In den Wohnungen des Todes; 1947). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Samlade dikter (2001)

Sachs, Nelly: Stjärnförmörkelse (1949). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Ännu hyllar döden livet (1961). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Sachs, Nelly: Öppna dig natt (1971). Se Sachs, Nelly: Samlade dikter.

Saelan, Daniel August. Se Topelius, Zacharias: Daniel August Saelan.

Saether, Wera: Psykoterapin och barnen. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Sagnér, Alf: Livets tjänare - En bok om läkekonstens historia (1954,1957,1963)

Sahlberg, Carl-Erik: Andliga dönickar! (1991). Se Sahlberg, Carl-Erik: Predikningar i katedralen.

Sahlberg, Carl-Erik: Den växande kyrkan – ett bibliskt, historiskt och pastoralt perspektiv (2000,2007)

Sahlberg, Carl-Erik: Mr Religion, kameleonten och den tomma kyrkan (2005). Se Sahlberg, Carl-Eric: Predikningar i katedralen.

Sahlberg, Carl-Erik: Predikningar i katedralen (1991,2005) (2013,2015)

Sahlberg, Göran: Den andra kvinnan. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Sahlberg, Göran: När tiden tog slut (2007)

Sahlberg, Göran: Tecken på andligt liv. Se Vardagsord.

Sahlberg, Göran: Ängeln i skivans mitt och andra berättelser (2003)

Sahlberg, Joel: Kända män invigde Immanuelskyrkan för 60 år sedan. Församlingsblad för Immanuelskyrkan Örebro december 1968.

Sahlin, H.: Lasarus-gestalten. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1972/1973).

Sahlin, H.: Några randanmärkningar till NT -81. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1984).

Sahlin, H.: Till förståelsen av Joh 7:37-41. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1946).

Sahlin, Margit: Man och kvinna i Kristi kyrka (1950)

Sahlström, Georg: Några anteckningar med anledning av 250-årsminnet av Huskvarna gevärsfaktoris anläggning 1689. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening III.

Sahlström, Georg: Ett gammalt sigill, som använts av Huskvarna gevärsfaktori. Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening II.

Saint Vladimir's Theological Quarterly (1991-1992)

Saleh, Fatin. Se Lindqvist, Ingeborg: Från Bagdad till Jönköping - Intervju med Fatin Saleh.

Salih, Et-Tayib: Wad Hamids doumträd (1970-talet?). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Salje, Sven Edvin: Den söker icke sitt (1953,1975)

Salje, Sven Edvin: Dimmorna lyfter (1940)

Salje, Sven Edvin: Du tysta källa (1946,1952)

Salje, Sven Edvin: Hem till havet (1973,1975)

Salje, Sven Edvin: Lågan i kvällen (1971)

Salje, Sven Edvin: Människors rike (1944,1975)

Salje, Sven Edvin: På dessa skuldror (1942,1975)

Sallnäs, Hilding: Kristina. Se Kvinnor i Småland.

Salomon, Kim-Blomqvist, Göran (red.): Det röda Lund: Berättelser om 1968 och studentrevolten.

Salomonsson, Karl: Kring Bolmen och Sunnerbo ryar (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Salqvist, Bernhard: Kyrka och skola. Se Skara stift i ord och bild.

Samuel, Vinay-Sugden, Chris: Asiens kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Samuel, Vinay-Sugden, Chris: En fördärvad skapelse. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Samuelson, John: Småland i Amerika. Se Växjö stift i ord och bild.

Samuelsson, Bo (kyrkoherde, Månsarp): Nu kommer Konungen! (Jönköpings-Posten 1980-12-19)

Samuelsson, Emil: Min far. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Samuelsson, Gideon: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1961.

Samuelsson, Ragnar (pensionerad pastor i Svenska Alliansmissionen): Att ha enhet i Kristus (Jönköpings-Posten 1988-09-02)

Samuelsson, Ragnar (pastor): Botdag och syndaförlåtelse (Jönköpings-Posten 1965-03-13)

Samuelsson, Ragnar: Bönehuset vid sjöstranden. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Samuel(s)son, Ragnar: Evangelist -65. Se Soluppgången 1965.

Samuelsson, Ragnar: Evangelistmissionen. Se Soluppgången 1961.

Samuelsson, Ragnar: Kristus är svaret. Se Soluppgången 1959.

Samuelsson, Ragnar: Medan vi väntar. Se Soluppgången 1976.

Samuel(s)son, Ragnar: Medelpunkten – Jesus i centrum (1979)

Samuel(s)son, Ragnar: Något händer. Se Soluppgången 1973.

Samuelsson, Toije (major, Frälsningsarmén): Den gode herden (Jönköpings-Posten 1961-04-15)

Samuelsson, Toije (Frälsningsarmén, Jönköping): En ny tidsålder (Jönköpings-Posten 1985-03-22)

Sandahl, Dag: Alla vi barn i söndagsskolan (2007)

Sandahl, Dag: Krogpostillan (2006)

Sandahl, Dag: Prästen som ville ringa i lillklockan - Pehr Edwall 1915-1996. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Sandahl, Ingvar: Inför rätta i gamla tider (Jultidningen Snöflingan 2007)

Sandahl, Ingvar: Vargen kommer! (Jultidningen Snöflingan 2001)

Sandahl, Siv: Glimtar från barndomen. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2006.

Sandberg, Anton: Huru det gick till för snart femtio år sedan. Se Missionsförbundet 1924.

Sandberg, Britt: Befriande gemenskap. Se Vardagsord.

Sandberg, Evert: Axplock ur Sandseryds kommunalstämmas protokoll. Se Hovslätt 100 år - 1894-1994.

Sandberg, Fr.: Troswittnen i Gamla Testamentet - Första delen Abel-Josef (1895). Bok nr 138 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Sandberg, Gösta: Glädjens budskap. Utläggningar över predikotexterna för alla tre årgångarna. (1964)

Sandberg, Gösta (missionslärare): Nyskapande verklighet (Jönköpings-Posten 1964-05-09)

Sandberg, Gösta: Om livets Ord tala vi. Utläggningar över aftonsångstexterna för alla tre årgångarna. (1974)

Sandberg, Marlene: Yngve Ekström - mannen bakom århundradets möbel. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2004.

Sandberg, Per: Det var dans bort i vägen ... Se Den sjätte boken om Hovslätt.

Sandblom, Efr.: Jesus, den alltillräcklige. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Sandegren, Herman: "Se, allt detta är missionens verk!" (Jönköpings-Posten 1936-03-21)

Sandell, Göte: Våldsbragder och uppror i Bondstorp 1889. Se Mellan Härån och Rasjön 1984.

Sandell, Lina: Blott en dag (red. Lennart Linder) (1963)

Sandell, Lina: Ett besök på Taberg 4 sept. 1848 (1848,1906). Se Tabergs Bergslag V.

Sandell, Lina. Se också Teiffel, Yvonne: Lina Sandell - flickan i trädet samt Åberg, Göran: Aurore Storckenfeldt och Lina Sandell och deras samtal en sommarsöndag 1861.

Sandell, Reinhold: Frimodighet och dess lön. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Sanders, E. - Judah, E.: Sundar Singh (1925). Bok nr 81 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Sanders, J.N.: St. John on Patmos. Se New Testament Studies (1962-1963).

Sanders, S.L.: Old Light on Moses' Shining Face. Se Vetus Testamentum (2002).

Sandgren, Ernst: I medvetandet om att Gud lever ... (Jönköpings-Posten 1937-03-13)

Sandgren, Ernst: Kvinnlig kyrkotjänst (Jönköpings-Posten 1938-03-30)

Sandgren, Ernst: Kyrkorna i östzonen (Jönköpings-Posten 1953-03-12)

Sandgren, Ernst: Kyrkotukten i Ölmstad i forna dagar (Jönköpings-Posten 1931-02-15)

Sandgren, Ernst: Äktenskapets kris (Jönköpings-Posten 1936-11-18)

Sandgren, Gunnar E.: Fursten (1962,1965)

Sandgren, Gunnar E.: Förklaringsberget (1960)

Sandgren, Gunnar E.: Jödde - en 1300-talspojke (2000)

Sandgren, Gunnar E.: Löftesdalen (1961)

Sandgren, Gunnar E.: Ragnhild (2000)

Sandgren, Gunnar E.: Tabors berg (1994)

Sandgren, Gustav: Kommentar. Se Bohman, Pontus.

Sandlund, Elisabeth: Drabbad av det oväntade (2004)

Sandlund, Elisabeth: Fortsättning följer (2006)

Sandlund, Elisabeth: Hallonsnårens nåd. Se Andrum III.

Sandlund, Elisabeth: Min musikaliska tidsmaskin. Se Andrum III.

Sandmark, Em(anuel) (distriktssekreterare, Jönköping): Förenade till ett (Jönköpings-Posten 1957-06-01)

Sandmark, Emanuel: Syster Berta - ett liv i kärlekens tjänst. Se Gudmundsgillets Årsbok (1978-)1979.

Sandmark, Em(anuel). Se också Zettergren, Manne-Sandmark, Em.: Benådade bygder.

Sandström, Sixten: Hustomten och Hultet, hemman och torp i husförhörslängderna. Se Tabergs Bergslag XIX.

Sandwall, Gustav: Lidande och triumf. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Sandwall-Bergström, Martha: Aldrig en lugn stund hos Oskarssons (1952,1980)

Sandwall-Bergström, Martha: Kulla-Gulla (1945,1986)

Sandwall-Bergström, Martha: Kulla-Gulla håller sitt löfte (1946,1986)

Sandwall-Bergström, Martha: Kulla-Gulla i skolan (1948,1952)

Sandwall-Bergström, Martha: Kulla-Gulla på Blomgården (1972,1986)

Sannar, Henry: Vättersnäs förr - bara kor och betesmark! Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Sanningssökaren (1880). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Saphir, Adolf: Jesus Kristus och honom korsfäst (1873,1890). Bok nr 75 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Saracco, J. Norberto: Pingströrelsen i Latinamerika. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Saramago, José: Baltasar och Blimunda (1982,1988)

Sarja, Karin: "Gå ut och gör alla folk till lärjungar" - om svensk mission. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelse och kyrkoförnyelse.

Sartre, Jean-Paul: Orden (1964,1966)

Sartre, Jean-Paul: Äcklet (1938,1949,1990)

Sarwe, Wilh.: De ryska andliga förhållandena just nu. Se Soluppgången, Julkalender för 1926.

Satter, David: Uppgörelsen med det kommunistiska förflutna i Sovjetunionen. Se Det Bästa mars 2004.

Sauer, Erich: Den korsfästes triumf (1937,1970)

Sauer, Erich: Från evighet till evighet (1977)

Saveljev, Berit (sjukvårdsbiträde, aktiv i Korskyrkan, Jönköping): Gör er inga bekymmer! (Jönköpings-Posten 1987-09-25)

Savin, Kristiina: Språkets makt och mångfald. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Saxo Grammaticus: Hamlet, Prins av Danmark (omkr 1200). Se Vikingahistorier.

Scanzoni, Letha Dawson: Är män och kvinnor jämlika? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Schaff, Adam: A Philosophy of Man (1963)

Schaff, Philip: The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol X-XIV. St Chrysostom. (1889,1978)

Schalk, Peter: Daniel Ågren från Jönköping - en ceylonsvensk från 1700-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 2000.

Schartau, Henrik: Predikningar öfwer kyrkoårets gamla högmessotexter samt Passionspredikningar (1866,1892)

Schartau, Sigurd: Jönköping 1691-1862 (i Jönköpings historia, Fjärde delen, 1921)

Schiller, Erik: Svenska Frälsningsarmén. Se Svenska Trossamfund.

Schiller, Eric: Så arbetar en kår inom Svenska Frälsningsarmén. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Schleiermacher, Friedrich. Se Nordlander, Agne: Friedrich Schleiermacher 1768-1834. Se också Rydberg, Viktor: Den nyaste teologiens historia samt Drane, John: Friedrich Schleiermacher.

Schlink, M. Basilea: Så blir man en ny människa. (1974)

Schmalfuss, Lothar: Muhammed. Se Världens religioner.

Schmid, Joh Heinrich: Rudolf Bultmann. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Schnackenburg, Rudolf: The Gospel according to St John I-III (1965-90,1971-80,1975-88)

Schnackenburg, Rudolf: The Moral Teaching of the New Testament (1965,1975,1982)

Schneiders, Sandra M.: "Because of the Woman's Testimony . . . ". Reexamining the Issue of Authorship in the Fourth Gospel. Se New Testament Studies (1998).

Schneiders, Sandra M.: The Foot Washing (John 13:1-20): An Experiment in Hermeneutics. Se Catholic Biblical Quarterly (1981).

Schopenhauer, Arthur. Se Rydberg, Viktor: Leibniz' teodicé och den Schopenhauer-Hartmannska pessimismen.

Schoultz, Solveig von: Huset. Se Setterlind, Bo: Kristna lyriker.

Schoultz, Solveig von: Lasarus. Se All Nordens lyrik.

Schoultz, Solveig von: Vinterstrand. Se Håkanson, Björn.

Schreiner, Thomas R.: Paul's View of the Law in Romans 10:4-5. Se Westminster Theological Journal (1993).

Schrenk, E.: Des Jünglings Freund (1895). Se Lindhagen, Teodor: I räta spår.

Schrill, Ernst (pseud. för Samuel Keller): Från Rysslands stepper (1896). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Schröder, Dieter (Mehlig, Manfred/Schröder, Dieter): (Drömvägar i) Storbritannien (1983/1991)

Schultze, Quentin J.: Den elektroniska kyrkan. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Schwarz-Larsen, Martin: Reformationen i Skånelanden. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Schwarz, Karl: Bidrag till den nyaste teologiens historia (1856,1857). Se Rydberg, Viktor: Den nyaste teologiens historia.

Schweitzer, Albert. Se Exman, Eugene: Albert Schweitzers värld.

Schwerin, H.H. von: Arkitektur och inredningskonst. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Schück, Adolf: Städer och köpenskap i medeltidens Sverige. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare (1907)

Schück, Henrik: Lohengrin. Se Medeltidssagor.

Schück, Henrik: Ur gamla papper, 7:e serien (1916). Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Schütz, Balthasar Friedrich von. Se Creutzberg, Amadeus

Schöldström, Ulf: Idrottssöndag. Se Ljusterdal, Gunnar: Grönköping klipper och klistrar.

Scott, Waldron Byron: De evangelikala vid skiljevägen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Scott, Walter: Ivanhoe (1819,1821-22,1969)

Scottish Journal of Theology (1962,1964-1965,1967,1973,1975-1979,1982-1983,1991,1993)

Scouters, C.: The People of God - Its Unity and Glory. A Discussion of John 17:7-24 in the Light of Patristic Thought. Se Greek Orthodox Theological Review (1985).

Scroggie, W. Graham: Den underbara boken (Jönköpings-Posten 1926-04-09)

Scroggie, W. Graham: A Guide to the Gospels (1962)

Seccombe, David: Rikedomens ansvar. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Seferis, Giorgos: Athenaren Euripides (1955). Se Seferis, Giorgos: Dikter.

Seferis, Giorgos: Dikter (1963)

Seferis, Giorgos: Myter (1935). Se Seferis, Giorgos: Dikter.

Segerbank, Catharina: Erik Gustaf Geijer och kristendomen. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Segerstedt, Torgny: Den rätta bakgrunden (1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Den svenska filosofien 1770-1900. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Segerstedt, Torgny: Det allmänneliga kyrkliga mötet (1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Gottfrid Billing (1921 och 1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Hemkomsten (1919). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Hjalmar Branting (1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Händelser och människor (1926)

Segerstedt, Torgny: Kristen fostran och katekes (1920). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Smålands ryttare (1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerstedt, Torgny: Vår skröplighets adel (1925). Se Segerstedt: Händelser och människor.

Segerståhl, Fredrik: Sorteringen (1979)

Segovia, Fernando F.: John 13:1-20, The Footwashing in the Johannine Tradition. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1982).

Sehlstedt, Elias: Bostället (1853). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Sehlstedt, Elias: Gravskrift. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Seifert, Jaroslav: Pestmonumentet (1977,1982)

Seigman, E.F.: St. John's Use of the Synoptic Material. Se Catholic Biblical Quarterly (1968).

Seitz, Heribert: Faktorier och manufakturer. Den inhemska industrien börjar ta form. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Seitz, Heribert: Konsthantverket under 1600-talet. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Selander, Inger: Psalm och andlig sång i Sverige under 1800-talets senare del. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Selander, Sten: Dikter från tjugufem år 1916-1941; Dikten "Det torra trädet" (1954)

Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler (1928,1947,1956)

Selander, Sten: Luftslott. Se Lindell, Börje.

Selander, Sven-Åke: Att veta och förstå - om kristendomsförhör i 1800-talets svenska kyrka. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Selander, Sven-Åke: Reformationen och lekfolket. Se Andrén, Åke: Sveriges kyrkohistoria - Reformationstid.

Selander, Tom: Sverige år 2000 (1969)

Selfrid, M.A.: Jesus and the Law in Acts. Se Journal for the Study of the New Testament (1987).

Selin, Josef: Axplock från församlingslivet i Indien. Se Soluppgången 1961.

Selin, Victoria: Det bruna kuvertet. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Selldén, Hj.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Sellgren, Ca. (komminister, Söraby): Ett fattas dig! (Jönköpings-Posten 1957-10-11)

Selms, A. van: The Best Man and Bride - from Sumer to St. John with a New Interpretation of Judges 14-15. Se Journal of Near Eastern Studies (1950).

Selvidge, M.J.: Powerful and powerless women in the Apocalypse. Se Neotestamentica (1992).

Semeia (1980)

Sennefelt, Karin: Frihetstidens politiska kultur. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Sergel, Johan Tobias: Amor och Psyke (målning) (1777-79?). Se Gunnarsson, Torsten: Johan Tobias Sergel.

Seth, Rutger von: Att stifta och avveckla fideikommiss. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1988.

Seth, Torgil von: Minnen från riksdagen. Referent: Magnus Bergman. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1982.

Seth, Vikram: Golden Gate (1986,2001)

Setterlind, Bo: Besök på gamla begravningsplatsen i Växjö. Se Barndom i Småland.

Setterlind, Bo: Blomman i snön (1988)

Setterlind, Bo: Den inre himlen (1993)

Setterlind, Bo: Du är den ende. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Setterlind, Bo: I bokskogen. Se Håkanson, Björn.

Setterlind, Bo: Inför morgondagen. Se Håkanson, Björn.

Setterlind, Bo: Kristna lyriker (1963)

Setterlind, Bo: Kärlekens lov (1983). Se Setterlind, Bo: Blomman i snön.

Setterlind, Bo: Målaren och ängeln (1991)

Setterlind, Bo: Ros bland törnen tuktad (1990)

Setterlind, Bo: Stryk molnet från din panna. Dikter 1948-1984. (1973,1986)

Setterlind, Bo: Trosvisst (1984). Se Setterlind, Bo: Blomman i snön.

Shakespeare, William: De muntra fruarna i Windsor (1602). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: En midsommarnattsdröm (1594-96?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: En vintersaga (1610-11?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Förvillelser (1593?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Komedier (1962, översättare: Åke Ohlmarks)

Shakespeare, William: Konung Lear (1605-06). Se Shakespeare: Shakespeares dramatiska arbeten. Tragedier.

Shakespeare, William: Kärt besvär förgäves (1593-94?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Köpmannen i Venedig (1595-97?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Lika för lika (1604?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Mycket väsen för ingenting (1598-1600). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Othello (1604-05). Se Shakespeare: Shakespeares dramatiska arbeten. Tragedier.

Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. Tragedier. (1950, översättare Karl August Hagberg)

Shakespeare, William: Slutet gott allting gott (1603?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Som ni behagar (1599-1600?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Stormen (1610-11?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Så tuktas en argbigga (1593-94?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Trettondagsafton (1600?). Se Shakespeare: Komedier.

Shakespeare, William: Två herrar från Verona (1594-95?). Se Shakespeare: Komedier.

Shank, David A.: Afrikanska oberoende kyrkor. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Shaw, Alan: The Breakfast by the Shore and the Mary Magdalene Encounter as Eucharistic Narratives. Se Journal of Theological Studies (1974).

Shaw, Bernard: Pygmalion (1912,1963)

Sheldon, Charles M.: Filip Strongs hjältebragd eller Kristus och det moderna samhället (1898,1899). Bok nr 88 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Sheldon, Charles M.: I hans fotspår eller Hvad Jesus skulle göra (1896,1897,1899). Bok nr 111 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Sheldon, Charles M.: Robert Hardys sju dagar - En dröm och dess följder (1893,1899). Bok nr 12 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Shen, Congwen,: Mannen (1930,1934). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Sherman, Eliza M.: Huru Ellen bar bördor (1910,1922). Bok nr 41 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Sherr, Lynn: En strålande stjärna - Möte med Julia Roberts. Se Det Bästa januari 2004.

Shogren, Gary S.: Is the Kingdom of God About Eating and Drinking or Isn't It? Se (tidskriften) Novum Testamentum (2000).

Shogren, Gary S.: Presently entering the kingdom of Christ: the background and purpose of Col 1:12-14. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1988).

Sider, Ronald: Synd i systemet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Sieber, J.: Gwife - en tapper kamerunare (1924). Bok nr 24 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Sienkiewicz, Henryk: Quo Vadis? (1895-96,1975)

Signalen (1922-1923,1926)

Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden (red. Jakob Christensson) (2006)

Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden (red. Jakob Christensson) (2007)

Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden (red. Jakob Christensson) (2004)

Signums svenska kulturhistoria - Renässansen (red. Jakob Christensson) (2005)

Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden (red. Jakob Christensson) (2005)

Sigurd. Se Hedenstierna, Alfred.

Sigurdson, Ola: Teologins uppgift. Traditionsbildningar inom svensk 1900-talsteologi. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Silfverbrand, Petrus: Samfärdsmedlens utveckling. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Silfverstolpe, Gudmund Leonard: Värme och ljus. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll: Julväntan (1942). Se Bohman, Pontus.

Siljedahl, Hans (skoldirektör, Värnamo): Vem är Jesus för dig? (Jönköpings-Posten 1969-07-05)

Siljehult, Gunnar (pastor, Anderstorp): Ett nytt år med Jesus (Jönköpings-Posten 1973-12-29)

Sillanpää, Frans Eemil: Skördemånad (1941)

Silone, Ignatio: The God That Failed (1949)

Silva, Moisés: Approaching the Fourth Gospel. Se Criswell Theological Review (1988).

Silverman, William B.: Judendom Kristendom (1968,1991)

Silverudd, Martin (pastor): Bereden väg för Herren (Jönköpings-Posten 1964-12-12)

Silverudd, Martin: Det verksamma ordet. Se Soluppgången 1980.

Silverudd, Martin (pastor, Hagshult): Då fiskfjällen berättar (Jönköpings-Posten 1974-04-19)

Silvester, Hugh: Bundenhet och öppenhet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Silvester, Hugh: Underverk. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Simeonsson, Josef: I olympiadens skugga. Se Soluppgången 1964.

Simeonsson, Olia: Besök på SAM:s gamla kinafält. Se Soluppgången 1983.

Simeonsson, Olia: Här är jag sänd mig! Se Soluppgången 1968.

Simmergren, Oskar: Ett barn varder oss fött, och en Son varder oss given. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Simmergren, Oskar: Herrens härlighet. Se Soluppgången, missionskalender för 1955.

Simmergren, Reinhold: Kunde man tänkt sig Kalle Glad och Olle Sköld på Movalla? Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Simon, Claude: Historia (1967,1985)

Singer, Isaac Bashevis: Godset (1969,1982)

Singer, Isaac Bashevis: Jacobys hus (1953-55,1981)

Singer, Isaac Bashevis: På vår gata (1956,2003)

Singer, Isaac Bashevis: Slaven (1962,1990,2007)

Singh, Sundar: Jesu tillkommelse (Jönköpings-Posten 1922-07-14)

Singh, Sundar: Om bönen (Jönköpings-Posten 1922-05-12)

Sirén, Magnus. Se Lagergren; J(ohan) E(dvard).

Sivan, H.Z.: The Rape of Cozbi (Numbers XXV). Se Vetus Testamentum (2001).

Sjevtjuk, Katia. Se En barnkör.

Sjkirmankov, Boris. Se En barnkör.

Sjolochov, Michail: Stilla flyter Don V (1928,1965)

Sju kristna kämpar - Legender (utgivna av W.T. Stead) (1913,1919). Bok nr 56 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Sjö, Per: Det röda snöret i fönstret (1923). Se Soluppgången, Julkalender för 1923.

Sjöberg, Anders: Vem är den mannen? - En guide till evangelierna (1998,2005)

Sjöberg, Anders. Se också Lundin, Karl-Erik-Sjöberg, Anders-Lund, Lars-Martin: Matsäcken - Tonårsandakter för dagligt bruk.

Sjöberg, Arne: Jesus Kristus är densamme (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1976:1)

Sjöberg, Birger: Kvartetten som sprängdes (1924,1961)

Sjöberg, Birger: Ur Konferensman. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Sjöberg, C.O.: Det finns ett världsljus. Se Soluppgången, Julkalender för 1918.

Sjöberg, Christer: Mitt 40-tals Bondstorp - minnen, möten, miljöer, människor ... Se Mellan Härån och Rasjön 2007.

Sjöberg, Eric: Bergtempelmötena. Se Tabergs Bergslag XIV.

Sjöberg, Eric: Dikter (1997)

Sjöberg, Eric: När göken gol. Se Sjöberg, Eric: Dikter.

Sjöberg, Erik: Skillingaryds skjutfält har spelat ut sin roll?. Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Sjöberg, Kjell. Se Nilsson, Sven: Steget före.

Sjöberg, Knut: Vi får en god jul! Se Vinterhälsning 1971.

Sjöberg, Nils (pastor, Ulricehamn): De stora överraskningarnas tid (Jönköpings-Posten 1959-04-03)

Sjöberg, Nils (socialassistent, Jönköping): Gud - jag (Jönköpings-Posten 1979-08-24)

Sjöberg, Nils: "Också detta år ..." Se Missionsvittnet 1964:1.

Sjöberg, Nils (pastor, Skärstad): Skattsamlares ägodelar (Jönköpings-Posten 1960-09-23)

Sjöberg, Nils (pastor, Skärstad): Vår frälsnings hövding (Jönköpings-Posten 1961-04-08)

Sjöberg, Nils Lorents: Gustaf Adolphs den Stores anträde till regeringen (1786?). Se Dinnetz, Gunnar: Skalden Nils Lorents Sjöberg, förste innehavaren av stol nr 18 i Svenska Akademien.

Sjöberg, Nils Lorents: Skaldestycken (1796). Se Dinnetz, Gunnar: Skalden Nils Lorents Sjöberg, förste innehavaren av stol nr 18 i Svenska Akademien.

Sjöberg, Nils Lorents: Till Granskaren af Posidippi. Se Sjöberg, Nils Lorents: Skaldestycken.

Sjöberg, Stanley: Guds ande och vår andliga erfarenhet. Se Grundt(r)on.

Sjöberg, Stanley: Koranen eller Bibeln (1992)

Sjöberg, Stanley: Som utlösningen av en katapultstol. Se Hofgren, Allan.

Sjöberg, Sven: Farsoter i 1700-talets Bottnaryd. Se Bottnaryd förr och nu.

Sjöberg, Tage: Hur vi skola undervisa med framgång enligt Augustinus. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Sjöblom, Per: Neon i Jönköping - om neonskyltarnas historia i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Sjöbring, Pehr. Se Hägglund, Bengt: Undervisning vid spinnrocken.

Sjödin, Stig: Brunnsvik, under mitt skinn (1972). Se Svenska turistföreningens årsskrift 1972.

Sjödin, Tomas: Anden – livets källa. Se Vardagsord.

Sjödin, Tomas: Beslutsamhet och berusning - om trohetens väg genom krisen. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Sjödin, Tomas: Dagarna i juli som sätter sina spår (2006). Se Hönökonferensen 1-9 juli 2006.

Sjödin, Tomas: Läsa bibeln är att läsa Gud. Se Vardagsord.

Sjödin, Tomas: Osminkat. Om längtan efter församlingens sanna ansikte. (1993)

Sjödin, Tomas. Se också Johansson, Liselotte - Sjödin, Tomas samt Lönnebo, Martin - Sjödin, Tomas.

Sjögren, Henrik: Orkestermusiken i Jönköping genom tiderna. Se Gudmundsgillets Årsbok 1955-56.

Sjögren, Håkan: Brev till döttrarna Emeli och Maria 1874-1879. Se Böhn-Jullander, Ingrid: Glimtar från Hörle och Storckenfeldtska skolan.

Sjögren, John: Efter inskrivningen - Handledning för ingångsproven i VP (1947; VP = Våra Pojkar, scoutrörelse inom Svenska Missionsförbundet)

Sjögren, Lennart: Slakthuset. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Sjögren, Lennart: Vågen. Se Det ska va' en smålänning.

Sjöholm, Wilh.: Bref från den engelske ångaren Sobo (Jönköpings-Posten 1902-05-05)

Sjöholm, Wilh.: Hvad varslar tiden och hvad stundar - Några slutord. Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Sjöholm, Wilh.: Julhälsning från Londe i Kongo (Jönköpings-Posten 1902-12-24)

Sjöholm, Wilh.: Kongobref från Londe, Matadi (Jönköpings-Posten 1902-04-28)

Sjökvist, Clara: Glimtar från min barndoms jular. Se Mellan Härån och Rasjön 2005.

Sjökvist, Clara: Min hembygd berättar. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Sjöland, Klas: Folkets park. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1986.

Sjöman, Harry: Buffeloxakött och krösenalövste. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Sjöman, Harry: Det brann en eld (1938)

Sjöman, Harry: En predikokonstens mästare (C.G. Hjelm). Se Soluppgången 1965.

Sjöman, Harry: Guds bästa barn (1935,1945)

Sjöman, Harry: Jämmerdal (1973)

Sjöman, Harry: Kolportörer och andra läsare. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Sjöman, Harry: Solen kommer tillbaka (1944)

Sjöman, Harry: Vinden blåser vart den vill (1936,1960)

Sjöman, Harry: Över dem var stjärnorna - Roman från Smålands bergslag (1942,1961)

Sjöqvist, Åke: Min far var polis - Minnen från 20- och 30-talets Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Sjöqvist-Platzer, Annika: Upprustningen enar oss (Svenska Kyrkans Tidning 10/1984)

Sjöstrand, Martin: Biskopar på Östrabo. Se Växjö stift i ord och bild.

Sjöstrand, Olof: Barnarps gästgivaregård - Tidsbilder enl. Tveta härads domböcker 1675-1725. Se Tabergs Bergslag XIX.

Sjöstrand, Olof: Barnarps kyrka och prästgård - Tidsbilder enl. Tveta härads domböcker 1675-1725. Se Tabergs Bergslag XXI.

Sjöstrand, Olof: Bengt Norlin - en rektorsgestalt i Jönköping från tiden omkring 1800. Se Gudmundsgillets Årsbok (1978-)1979.

Sjöstrand, Olof: En tiggares begravning 1714. Se Tabergs Bergslag XVII.

Sjöstrand, Olof: Livet i Barnarps socken 1790-1824 enligt sockenstämmoprotokollen. Se Tabergs Bergslag X.

Sjöstrand, Olof: Sjöhults by i Månsarp 1688-1727. Se Tabergs Bergslag XIX.

Sjöstrand, Olof: Ätten Granatenhielm 1681-1790. Se Tabergs Bergslag XIII.

Sjöstrand, Pär (präst i Kristina församling): Så vilar himlen mot jorden (Jönköpings-Posten 2005-04-22)

Sjöstrand, Pär (komminister i Kristina/Ljungarums pastorat, Jönköping): Välkommen till Unpleasantville (Jönköpings-Posten 2003-12-19)

Sjöstrand, Wilhem: Skola, universitet och vetenskaper. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8

Sjöstrand, Östen: De nödvändiga motstroferna. Se Håkanson, Björn.

Sjöstrand, Östen: I namnlösheten. Se Håkanson, Björn.

Sjöstrand, Östen: Återskapat. Se Håkanson, Björn.

Sjöström, Anders (pastor, Pingstkyrkan, Jönköping): Tankar inför domssöndagen (Jönköpings-Posten 1992-11-20)

Sjöström, Victor. Se Almqvist, Stig: Patriarken Sjöström.

Skaaheim, Anfin: Johannesevangeliet (1990)

Skallagrimsson, Egil: Sonförlusten (900-990). Se All Nordens lyrik.

Skantze, Eyvor: Kulturresor i Sverige, Danmark och Tyskland. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Skara stift i ord och bild (1949)

Skevington, A.: Uppvaknande (bearb.). Se De kristna.

Skillemar, Ansgar. Se Joakimsson, Lars-Erik-Skillemar, Ansgar.

Skillius, Enar: Att konservera änkan. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Skillius, Enar: En gammal I 12:ares minnen (minnesanteckningar av generalmajor Hugo Ankarcrona den 28 maj 1947). Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Skillius, Enar: En gammal I 12:ares minnen (senare delen) (minnesanteckningar av generalmajor Hugo Ankarcrona den 28 maj 1947). Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Skillius, Enar: Gamla I 12. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Skillius, Enar: Gamla I 12 - Indelta regementets tillkomst. Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Skillius, Enar: Gamla I 12 - Soldattorparens liv. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Skillius, Enar: Kyrkparad, postgång, arbetskommendering - Om I 12 under den långa fredens första kvartssekel. Se Mellan Härån och Rasjön 1980.

Skillius, Enar: Mo härads kompani – Ett västsmåländskt indelt kompani genom 200 år (1994)

Skillius, Enar: Ryttaränkans tragedi - om ryttaren som kom bort och kom igen och om vad som hände hans hustru. Se Mellan Härån och Rasjön 2003.

Skillius, Enar: Stigar och vägar i Lagadalen . Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Skillius, Enar: Varest vi hava Skillingaryd. Se mellan Härån och Rasjön 1987.

Skillius, Enar: "Våra fattige och olycklige männer . . . " - Brott och straff 1749. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Skjetne, Leif (komminister, Tofteryd/Åker): Himmelriket söker oss (Jönköpings-Posten 2005-09-24)

Skogar, Björn: Teologins språk och livets. Några dominerande teologiska profiler under svenskt 1900-tal. Se Modern svensk teologi.

Skoglund, Erik: Det finmalda mjölet. Se Ongman-minnen.

Skogsbergh, E. Aug.: Den som övervinner (Jönköpings-Posten 1928-01-27)

Skogsbergh, E. Aug.: Jesu tårar. Se Missionsförbundet 1924.

Skogsbergh, E. Aug.:Minnen och upplevelser (ca 1915; Veckobladets Tryckeri, Minneapolis). Bok nr 5 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Skogsmark, Gunnar: Idylle passionnelle. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.Skogsmark, Gunnar: Småländska skolminnen. Se Småländska skolminnen.

Skoog, Jan (komminister, Stengårdshult): För eller emot Jesus (Jönköpings-Posten 1967-02-25)

Skooglund, Enock H.: Då stormarna rasa. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Skooglund, Enock H.: En bättre värld. Se Soluppgången - På konungens bud 1946.

Skooglund, Enock H.: Framåt. Se Soluppgången-På konungens bud 1952.

Skooglund, Enock H. (förre missionsföreståndare): Frälsningslöfte och ståndaktighet (Jönköpings-Posten 1962-08-18)

Skooglund, Enock H.: Gud tänker på sitt förbund. Se Soluppgången - På konungens bud 1943.

Skooglund, Enock H.: Heligt arv - stort ansvar. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Skooglund, Enock H.: Hemmissionen - en öppen dörr? Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Skooglund, Enock H.: I några av Indiens tempel (Jönköpings-Posten 1950-03-03)

Skooglund, Enock H.: I tigerskogen (Jönköpings-Posten 1950-02-03)

Skooglund, Enock H.: Japan i blickpunkten. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Skooglund, Enock H.: Jul på en missionsstation i Indien (Jönköpings-Posten 1950-01-20)

Skooglund, Enock H.: Kvinnor i själavinnaretjänst. Se Soluppgången 1954.

Skooglund, Enock H.: Minnen från mina första år i Amerika. Se Soluppgången 1958.

Skooglund, Enock H.: Något om de fria andliga rörelsernas uppkomst och utveckling. Se Boken om Svenarum.

Skooglund, Enock H.: Segraren. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Skooglund, Enock H.: Svenska Alliansmissionens Bibelinstitut. Se Soluppgången - På konungens bud 1936.

Skooglund, Enock H.: Svenska Alliansmissionens skolverksamhet. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Skooglund, Enock H.: Tio år tidigare. Se Soluppgången 1960.

Skooglund, Enock H.: Västerut – Österifrån (1950)

Skovgaard-Petersen, C.: Den segrande tron (Jönköpings-Posten 1922-01-27)

Skovgaard-Petersen, C.: Hur Nya Testamentet blev till (1929)

Skovgaard-Petersen, C.: Jesus. Se Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1927.

Skovgaard-Petersen, C.: Symboler som förvandlas. Se Soluppgången - På konungens bud 1930.

Skovgaard-Petersen, C.: Ungdomens bok (1909,1924). Bok nr 52 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Skovgaard-Petersen, C.: Vill du fram? (1920). Bok nr 48 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Skydsgaard, Jens Erik: Pompeji (1982)

Skytte, Göran-Brander, Bo: Ett år med Jesus. Predikningar och samtal 1. (2006)

Sköld, Eric: Utskällda kommittén ett minne blott (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Sköld, Joh.: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1902-11-21)

Sköld, Joh.: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1904-05-02)

Sköld, Joh.: Bref från Kina (Jönköpings-Posten 1905-07-24)

Sköld, Joh.: Vi vilja se Jesus. Se Missionsförbundet 1924.

Sköld, Åke: 100 år efter Oscar II:s besök i Skillingaryd år 1895. Se Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI.

Sloan, Robert: "Signs and Wonders": A Rhetorical Clue To The Pentecost Discourse. Se The Evangelical Quarterly (1991).

Smail, Thomas A.: Den karismatiska rörelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Smail, Thomas A.: Livet i den heliga Anden. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Smedberg, Alfred: Flickan från Pellingeskären (1922). Bok nr 30 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Smedes, Lewis: Förändrade sexuella attityder. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Smidt, J.C. De: A perspective on John 15:1-8. Se Neotestamentica (1991).

Smilie, Gene: The One Who is Speaking in Hebrews 12:25. Se Tyndale Bulletin (2004).

Smilie, Gene: The Other "Logos" at the End of Heb. 4:13. Se (tidskriften) Novum Testamentum (2005).

Smith, Charles R.: The Unfruitful Branches in John 15. Se Grace Journal (1968).

Smith, Christopher R.: Revelation 1:19: an eschatologically escalated prophetic convention. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1990).

Smith, Christopher R.: The Tribes of Revelation 7 and the Literary Competence of John the Seer. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Smith, Gipsy: Den nya födelsen (Jönköpings-Posten 1909-02-05)

Smith, Gipsy: Zigenarpredikanten Gipsy Smiths lifshistoria (1912)

Smith, J.C. de: The Holy Spirit in the Book of Revelation - Nomenclature. Se Neotestamentica (1994).

Smith, Michael A.: Att sprida de goda nyheterna. Se De kristna.

Smith, Michael A.: Clemens av Rom. Se De kristna.

Smith, Michael A.: Gudstjänst och kyrkoår. Se De kristna.

Smith, Michael A.: Kristna asketer och munkar. Se De kristna.

Smith, Sarah. Se Stretton, Hesba.

Smith, R.: Exodus Typology in the Fourth Gospel. Se Journal of Biblical Literature (1962).

Smolar, L.-Aberbach M.: The Golden Calf Episode in Postbiblical Literature. Se Hebrew Union College Annual (1968).

Smålands Folkblad (1901-1956,1977)

Smålands Missionstidning (1862)

Småländsk Jul (1972)

Småländska kulturbilder 1995. Från Kyrkans värld. Red. Klas Börjesson (1995)

Småländska skolminnen (1971). Smålands Författarsällskaps skriftserie III.

Snoilsky, Carl: Blodboken. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Snorre-Eddan: Tors färd till Utgårdaloke (omkring 1220). Se Vikingahistorier.

Snyder, Howard A.: En levande församling. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Snyder, Howard A.: "Min församling är världen". Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Social-Demokraten 1909-01-29; 1910-09-26; 1911-10-28; 1912-01-22. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Sokrates. Se Rydberg, Viktor: Sokrates.

Sollerman, Bruno: Befrielseteologi i Tumba (Kristet Forum 1/1982)

Sollerman, Bruno: Red:s svar (Kristet Forum 7/1981)

Sollerman, Erik: I Vår Herres ateljé (1962)

Sollerman, Erik: Livets kamp och dödens drama (1971)

Sollerman, Erik: På resa till mig själv (1970)

Sollerman, Erik: Väckelse på Hönökonferensen (1967). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Sollerman, Samuel: Hos biskop emeritus Sven Danell och fru Miriam på Drota (Jultidningen Soluppgång 1971)

Sollerman, Samuel: Ida Andersson – en glädjens budbärarinna (1975)

Sologub, Fjodor: O, död! Jag tillhör dig (1894). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Solovjov, Vladimir: I ett himmelskt palats (1891). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Solsjenitsyn, Alexander: Ankungen. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsjenitsyn, Alexander: Att andas. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsjenitsyn, Alexander: Augusti 14 (1972)

Solsjenitsyn, Alexander: En kalv med eken stångades (1975)

Solsjenitsyn, Alexander: Ett möte på Kretjetovka-stationen (1963). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer (1963?). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: För sakens bästa (1964). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: GULAG-arkipelagen 1918-1956 - Ett försök till konstnärlig studie Del 3-4 (1960-talet,1974,1975)

Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen (1963?). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller (1970,1972)

Solsjenitzyn, Alexander: Matrjonas gård (1963). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: Påskprocessionen (1970?). Se Solsjenitsyn, Alexander: Högra handen och andra noveller.

Solsjenitsyn, Alexander: Resa längs Oka-floden. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsjenitsyn, Alexander: Spegling i vatten. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsjenitsyn, Alexander: Staden vid Neva. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsjenitsyn, Alexander: Vi kommer aldrig att dö. Se Solsjenitsyn, Alexander: Etyder och miniatyrer.

Solsången i den poetiska Eddan (1200-talet?). Se All Nordens lyrik.

Soluppgången - Illustrerad Missionskalender 1954-1962 utgiven av Svenska Alliansmissionen.

Soluppgången, Julkalender för 1917,1919 utgiven av predikanterna inom Jönköpings Missionsförening (1917,1919).

Soluppgången, Julkalender för 1918 utgiven av predikanterna inom Jönköpings Missionsförening (1918). Bok nr 65b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Soluppgången, Julkalender för 1920-1921 utgiven av Svenska Alliansmissionen-Jönköpings Missionsförening (1920-1921).

Soluppgången - Missionskalender 1963-1974 utgiven av Svenska Alliansmissionen.

Soluppgången - På konungens bud, Illustrerad Missionskalender 1952-1953, utgiven av Svenska Alliansmissionen.

Soluppgången - På konungens bud, Illustrerad Missionskalender 1928-1930,1932,1934-1951 utgiven av Svenska Alliansmissionen - Jönköpings Missionsförening.

Soluppgången - SAM:s kalender 1976-1980.

(Soluppgången) - Svenska Alliansmissionens årsbok 1981.

Soluppgången - Svenska Alliansmissionens årsbok/Årsbok 1982-2001.

Sonesson, Erik: Icke allenast av bröd. Se Soluppgången 1962.

Sonesson, Erik: På väg att vinna (1957)

Sonesson, Erik: Sjömän i alla väder (1960)

Sonesson, Erik: Sonesson berättar II (1976)

Sonesson, Erik: Ute i Guds ärende. Se Soluppgången 1971.

Sonnevi, Göran: Dikter 1959-1973 (1974)

Sonnevi, Göran: Etthundraett stycken (1977-78). Se Sonnevi, Göran: Språk; Verktyg; Eld.

Sonnevi, Göran: Outfört 1959-1960 (1961). Se Sonnevi, Göran: Dikter 1959-1973.

Sonnevi, Göran: Språk; Verktyg; Eld (1979)

Sonnevi, Göran: Tydlighet. Se Sonnevi, Göran: Outfört 1959-1960.

Southern Baptist Journal of Theology (1998,2000,2004,2007)

Southwestern Journal of Theology (1988)

Soyinka, Wole: Mannen dog - Anteckningar från fängelset (1972,1977,1986)

Spade, Bengt: Elektriska kraftverk i Tabergsån och dess biflöden - del II. Se Tabergs Bergslag XIV.

Spade, Bengt: Rörets kraftstation - ett byggnadsminne. Se Hovslätt 100 år - 1894-1994.

Spanner, Douglas C.: Är kristna och naturvetare vänner igen?. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Sparre, Birgit Th: Gårdarna runt sjön (1928,2003)

Sparring, Åke: Afrika under 1900-talet. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Spegel, Haquin: Emblemdikt över en inskrift i trädets bark. Se Håkanson, Björn.

Spencer, Aida Besançon: Father-Ruler: The Meaning of the Metaphor "Father" for God in the Bible. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1996).

Spencer, F. Scott: Neglected Widows in Acts 6:1-7. Se Catholic Biblical Quarterly (1994).

Spencer, Patrick E.: Narrative Echoes in John 21: Intertextual Interpretation and Intratextual Connection. Se Journal for the Study of the New Testament (1999).

Spener, Philipp Jakob. Se Chi, Hyeong-Eun.

Spinoza, Baruch: Ethica (1664-65,1677)

Spinoza, Baruch. Se också Thiselton, Anthony C.: Bibelkritiken samt Hazard, Paul: The European Mind, the Critical Years, 1680-1715.

Spira, Carl: Svenska kyrkan (Jönköpings-Posten 1918-11-09)

Spira, Carl: Svenskarnas insats i världsmissionen (Jönköpings-Posten 1918-12-04)

Spittler, Russell P.: Barn av det tjugonde århundradet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Spock, Benjamin: Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran (1957,1960)

Spole, Andreas: Självbiografi (1697). Se Tabergs Bergslag V.

Spurgeon, C.H.: Att följa lammet (Jönköpings-Posten 1925-08-21)

Spurgeon, C.H.: Flashes of thought (1880)

Spurgeon, C.H.: Missionstal wid Skottska frikyrkans årsmöte 1866-05-29 (Jönköpings-Posten 1867-06-05 och 1867-06-08)

Spurgeon, C.H.: Scharlakansröda synder utplånade och förlåtna (Jönköpings-Posten 1904-12-03)

Spyri, Johanna: Rosenresli (18??,1910,1920). Bok nr 42 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Spyri, Johanna: Vid fjällforsen (1889,1909,1920). Bok nr 35 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Spångberg, Eva: Den försvunna men återfunna Kristusbilden (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: En sann saga om en planka (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: En åsnas funderingar (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Endast den som har ett hjärta kan förlåta (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Från tomtebord till julkrubba (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Gräv där du står (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Jag bara undrar (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Sätt ljus på skuggan och den försvinner (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Tre små gummor (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva: Var frimodig och oförfärad (1994)

Spångberg, Eva: Vi ärver inte jorden av våra förfäder - vi lånar den av våra barn (2007). Se Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära.

Spångberg, Eva-Jonsson, Reine: Livsnära (2007)

Spångberg, Valfrid: Tidningspressens kraftiga utveckling. Se Svenska folket genom tiderna 9.

S:son Brodeen, J.: Flyttfågelslåtar (1904)

S:son Frey, Torsten: Du är inte ensam om det! - Om vardagsbekymmer (1949-54,1960)

Staaf, Rune: Lästid (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1982:4)

Stacey, Patricia: Vår sons väg ut ur mörkret. Se Det Bästa januari 2004.

Stacke, Gunnar (KFUK/KFUM, Bankeryd): Herren är min herde (Jönköpings-Posten 1988-04-15)

Stacke, Gunnar (komminister i Rogberga pastorat): Lugn i stormen (Jönköpings-Posten 2000-01-28)

Stacke, Urban: Från 45 till 85 anställda på Stacke Hydraulik 1995. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Stackelberg, Adolf. Se Svärd, Arvid: Förelöpare (Jönköpings-Posten 1944-02-29)

Stadin, Kekke: De starkaste banden. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Stadius, Julia: Prinsessan Odåga (1919,1924). Nr 78 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Stafford Wright, John: Avvikelser från kristendomen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Stagnelius, Erik Johan: Flyttfåglarna. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Stagnelius, Erik Johan: Suckarnas mystär (1821). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Stagnelius, Erik Johan: Ur Vårsång. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Stagnelius, Erik Johan: Vän! i förödelsens stund. Se Håkanson, Björn.

Staley, Jeffrey Lloyd: The Structure of John's Prologue: Its Implications for the Gospel's Narrative Structure. Se Catholic Biblical Quarterly (1986).

Stamming, Sture: Kvinnohuset. Se Kvinnor i Småland.

Stanley, Henry M.: Hur jag fann Livingstone (1872,1959)

Stark, Sigurd: Bibeltrogna Vänner. Se Svenska Trossamfund.

Stauffer, Ethelbert: Den historiske Jesus i ny belysning (1957,1963)

Stave, Erik: Matteusevangeliet (1900)

Stavenheim, David: Pingströrelsens första tid i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Stavenow-Hidemark, Elisabet: Ett nytt sätt att bo. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Stavman, Gösta: En medarbetare. Se Soluppgången 1962.

Stebbins, Jim: På väg mot en australisk kristendom. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Stedman, Ray C.: Sista kvällen med Jesus. Tankar kring Jesu avskedstal (1977)

Stedt, Sophie: Brev till friherrinan Fredrika Pfeiff (1854). Se Gudmundsgillets Årsbok 1962-1963.

Steel, F.A.-Temple, R.C: Folklore in the Punjab (1881). Se Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod.

Steiger, Alfred: Ett år på Macao. Se Soluppgången 1968.

Steinbeck, John: Vredens druvor (1962)

Steinbeck, John: Öster om Eden (1952,2002)

Steinberg, Milton: Judendomen – Idéer och trosföreställningar (1947,1984)

Steiner, John (pastor, Jönköping): Levande vatten (Jönköpings-Posten 1965-06-05)

Steiner, John: Skapande paus - Wettershus retreatgård (1971)

Steiner, John. Se också Ydrefelt, Agne: Retreat och Hammarskjöld i Immanuelspastors fokus.

Steinmann, Andrew E.: The Tripartite structure of the sixth seal, the sixth trumpet and the sixth bowl of John's Apocalypse (Rev 6:12-7:17, 9:13-11-14, 16:12-16). Se Journal of the Evangelical Theological Society (1992).

Steinwall, Åke: När man hör ljudet av små fötter. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Stenberg, Gunnar: Utför eller uppför. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Stenberg, Hjalmar: Israels längtan. Se Soluppgången - På konungens bud för 1928.

Stenberg, Hjalmar: Philippus Gordon (1923). Se Soluppgången, Julkalender för 1923.

Stenberg, Hjalmar: Religiöst uppvaknande bland judarna. Se Missionsfärbundet 1924.

Stenberg, Krister (kyrkoherde i Lekeryd, Svarttorp och Järsnäs): Advent betyder ankomst (Jönköpings-Posten 2004-11-24)

Stenberg, Oskar: Ett dopminne. Se Bühlund, Gustav: Skövde Baptistförsamling 1874-1964.

Steneberg, Karl Erik: Dräktmodet under 1600-talet. Se Svenska folket genom tiderna 4.

Steneberg, Karl Erik: Målarkonsten och dess inspirationskällor. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Steneberg, Karl Erik: Vasahovet som tongivande inom konstens och modets värld. Se Svenska folket genom tiderna 3.

Stenius, Yrsa: Lögnens olidliga lätthet (2005)

Stenlund, Josef: På luffen i Kanaans land (1947?)

Stenlåås, Ivar (pastoratsadjunkt, Jönköping): En historia om kärlek (Jönköpings-Posten 1975-05-09)

Stensson, Edv.: Julbetraktelse - Den saktmodige Frälsaren, som stilla utbreder sitt rike. Se Soluppgången, Julkalender för 1917.

Stensson, Lars Gösta: Stiftskyrkan och diakonien. Se Växjö stift i ord och bild.

Stenstrand, Bo-Anders: Han blev fattig för vår skull. Se Småländsk Jul.

Stenström, Arvid: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Stenström, Gösta: Den västerländska kyrkan och missionen. Se Förtvivlan och framtidstro - Kongorepubliken under 90-talet.

Stenström, Johan: Se Palm, Anders

Stenström, Stig: Kvadraten Sjökatten - En patriciergård vid Hovrättstorget 1630-1640. Se Gudmundsgillets årsbok 1954.

Stenvall, Alexis. Se Kivi, Aleksis.

Stenvall, Gunnar: Den gammalkyrkliga väckelsen. Se Växjö stift i ord och bild.

Stenvall, Gunnar: Västbofromhet. Se Växjö stift i ord och bild.

Stephens, Florence. Se Tingberger, Per-Evert: Florence Stephens - En kvinna ensam bland människor.

Stephenson, George M.: Typical America Letters. Se Yearbook of the Swedish Historical Society of America 1921-22.

Stephenson, Mary: Letter from New Sweden, Iowa to relatives in Småland (1865). Se Stephenson, George M.: Typical America Letters.

Stern, Hans D.: Husfadern Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Sterner, Bengt: Svansö. Se Bottnaryd förr och nu.

Sterner, Rikard: Barndomsminnen från Kastlösa. Se Växjö stift i ord och bild.

Stevens, R. Paul: Poems for People in Distress: The Apocalypse of John and the Contemplative Life. Se Themelios (1993).

Stevenson, Robert Louis: Dr Jekyll och mr Hyde (1886,2007)

Stewart, Roy A.: Rabbinic Theology (1961)

STF:s årsskrift/årsbok. Se Svenska turistföreningens årsskrift/årsbok.

"Stick, Pelle": Jönköpingsvisan (1892). Se Nilsson, Allan T: Jönköpingsvisan och några andra visor upptecknade i Jönköping.

Stiernhielm, Georg: Hercules. Se Håkanson, Björn.

Stiernhielm, Georg: Ur Herkules. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Stiernhielm, Georg: Ur Hälsepris. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Stiftelsens Korrespondensinstitut: Trons liv (1949) (Denna Evangeliska Fosterlandsstiftelsens korrespondenskurs användes också av Örebro Missionsförenings Brevskola, då med en kompletterande artikel av Joel Boström om "Dopets betydelse" utifrån en baptistisk dopsyn)

Stigemyr, Lisbeth (pastor i Huskvarna Missionsförsamling): Bara du kan andas liv i mig (Jönköpings-Posten 2007-05-25)

Stille, Rolf: Kring den tyska kyrkostriden (Jönköpings-Posten 1937-07-10)

Stiller, Brian C.: Morgondagens kyrka i dag. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Stinissen, Wilfrid: Ledd av Guds Ande. Se Vardagsord.

Stinissen, Wilfrid: Tillbedjan. Se Vardagsord.

Stinissen, Wilfrid: Treenigheten. Se Vardagsord.

Stitzinger, Michael F.: Genesis 1-3 and Male/Female Role Relationship. See Grace Theological Journal (1981).

Stjernquist, Nils: Regeringsformens tillkomst (1959). Se Kring 1809.

Stjernstedt, Marika: Oktoberkväll. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin".

Stjärne, Per: Prinsessan Zenabe Worqs minne. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Stockholms-Posten 1787-93. Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Stolpe, Herman: Samarbete och laganda. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Stolpe, Herman-Wagnsson, Ruben: Våra demokratiska fri- och rättigheter. Se "Svenska landskommunernas förbund".

Stolpe, Per: Det äldsta Småland (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Stolpe, Sven: Ansvar eller självhävdelse (Jönköpings-Posten 1938-02-11)

Stolpe, Sven: Birgitta i Rom (1973)

Stolpe, Sven: Birgitta i Sverige (1973)

Stolpe, Sven: I arbetstjänstlägret (Jönköpings-Posten 1938-01-19)

Stolpe, Sven: I smältdegeln (1941)

Stolpe, Sven: Idyll och orosmoln (1974)

Stolpe, Sven: Samtal om myter (Jönköpings-Posten 1937-12-11)

Stolpe, Sven: Svarta och vita (Jönköpings-Posten 1939-08-30)

Stolpe, Sven: Våra antisemiter (Jönköpings-Posten 1943-06-23)

Stolt, Bengt: De svävande dopänglarna. Se Småländska kulturbilder 1995. Från Kyrkans värld.

Stolt, Jonas: En byskomakares minnen (omkring 1880?,1892,1956). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Stoppard, Tom: Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1967)

Stora engelsk-svenska ordboken (red. Göran Walter) (1980,1985)

Stora skrattboken (red. Frank Dennis) (1994)

Storck, Carl: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Storck, Herbert: Från jultidningsförsäljare till ägare av 18 varuhus. Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Storck, Rune: Biskopsvisitationen i Åker blev stora vackra högtider. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Den mörkrädde haren. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Folk från Tofteryd och Hagshult julhandlar i Skillingaryd 1955. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Förstagångsväljarna svek oss anser fullmäktigeordföranden (1966). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Grönelundsfesten 1979. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Klevshults hvo gjorde fina prestationer i Rikstävling 1954. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Musikmästare Rune Andersson 75 år (1996). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Norsk 90-åring tog semester och for till Skillingarydssläkt. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Skillingaryd förr och nu, del VI (1995). Se också Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd.

Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII-VIII. Se också Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd.

Storck, Rune: Sparkstöttingsvisan (1946). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VIII.

Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd, del I-VIII (1990-1995; del V 1994 med titeln "Så minns vi . . . "; del VI 1995 med titeln "Skillingaryd förr och nu"; del VII-VIII 1996-1997 med titeln "Skillingaryd med omnejd förr och nu")

Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V (1994). Se också Storck, Rune: Så minns jag Skillingaryd.

Storck, Rune: Tackfest 1949 för 300 personer har blivit folkfest för 5-6000. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Rune: Vassa Waggeryd vinner (1956). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VII.

Storck, Sven: Då 89-årige Ernst Åkerman 1966 stred för livet med ungtjur. Se Storck, Rune: Så minns vi Skillingaryd, del V.

Storck, Sven: Skillingarydsdam med humor trivs med hårt arbete i naturen. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VIII

Storck, Sven: Torgskulpturer invigda (1990). Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VIII.

Storck, Tora. Se Lindborg, Anna.

Storckenfeldt, Aurore. Se Thulin, Olof: Aurore Storckenfeldt samt Åberg, Göran: Aurore Storckenfeldt och Lina Sandell och deras samtal en sommarsöndag 1861.

Stork, Olof: Hoks Folkets Husrörelse. Se Mellan Härån och Rasjön 1996.

Storm, John: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1955.

Story, Cullen I.K.: The Mental Attitude of Jesus at Bethany: John 11:33,38. See New Testament Studies (1991).

Stott, John: Genom Bibeln – Dag för dag (2006,2007)

Stott, John: Samsyn och samarbete i världsvid mission ("Lausannedeklarationen") (1975)

Stott, John: The Epistles of John (1960,1983)

Strand, Ingemar: Israels kamp och Gudsrikets seger - Världens undergång och himmel på ny jord (1995)

Strand, Kenneth A.: Book of Revelation: a review article on some recent literature. Se Andrews University Seminary Studies (1973).

Strandberg, Berndt: Skorpor och skarpskyttar - Om Hilma Strandbergs hembageri. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Strandberg, Karin: Diakonins kraftkällor - gemenskap och spiritualitet. Se Att gå dit ingen annan går.

Strandh, I.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Stratton, Frances: Flickorna i Barden-skolan (1921,1924). Bok nr 28 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Streisand, Barbra. Se Davidson, Sara: Möte med Barbra Streisand.

Strelan, Rick: The Running Prophet (Acts 8:30). Se (Tidskriften) Novum Testamentum (2001).

Stretton, Hesba (H.) (pseud. för Sarah Smith): Hennes ende son (1869,1892). Bok nr 80 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Stretton, Hesba (pseud. för Sarah Smith): I lifvets storm (1876,1893). Bok nr 141d i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Stretton, Hesba (pseud. för Sarah Smith): Lilla Megs barn (1868,1919). Bok nr 68 Mullsjö Missionsförsamling 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Stretton, Hesba (pseud. för Sarah Smith): Nellys mörka dagar (1870,1910,1922). Bok nr 46 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Strand, Kenneth A.: Book of Revelation: a review article on some recent literature. Se Andrews University Seminary Studies (1973).

Strandberg, Carl Wilhelm August. Se Rydberg, Viktor: Minnestal över C.W.A. Strandberg - Inträdestal i Svenska Akademien 1878.

Strindberg, August: Ackaparörer eller Plantage-Ägare (1910). Se Social-Demokraten 1910-09-26.

Strindberg, August: "Allt tjänar." (1911). Se Svenska Morgonbladet 1911-10-18.

Strindberg, August: Andersen (1905). Se Politiken 1905-04-02.

Strindberg, August: Andra Tider (1911). Se Afton-Tidningen 1911-05-27.

Strindberg, August: Armageddon - Början till En Roman (1908). Se Nordens Jul 1908.

Strindberg, August: August Strindberg om nationalgåvan (1912). Se Dagens Nyheter 1912-03-18.

Strindberg, August: August Strindberg om sig själv (1909). Se Bonniers Månadshäften, häfte 1, januari 1909.

Strindberg, August: August Strindbergs brev I-XV,XVII-XX 1858-1907,1908-1912 (1948-1976,1991-1996)

Strindberg, August: August Strindbergs brev 16 1907-1908 (1989)

Strindberg, August: August Strindbergs brev XXI Supplement 1857-1893 (2001)

Strindberg, August: August Strindbergs brev XXII Supplement 1893-1912 (2001)

Strindberg, August: August Strindbergs självbekännelse (1899). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Strindberg, August: Betraktelser på Födelsedagen med anledning av Sjukdomen (1912). Se Afton-Tidningen 1912-01-22.

Strindberg, August: Bevittna vi en upplösning eller en utveckling av den religiösa känslan? (1907). Se Mercure de France mars-april 1907.

Strindberg, August: Björnstjerne Björnson. Se Tiden (1884).

Strindberg, August: Blomstermålningar och djurstycken (1888). Se Strindberg, August: Det nya riket. Sagor. Blomstermålningar och djurstycken.

Strindberg, August: Brev från Stockholm (1886). Se Revue Universelle Internationale (1886).

Strindberg, August: Carl Larsson - Ett svenskt porträtt med fransk bakgrund (1883,1884). Se Svea. Folkkalender för 1884.

Strindberg, August: Chrysaetos. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Strindberg, August: Den 22 Januari (1912). Se Afton-Tidningen 1912-01-15.

Strindberg, August: Den litterära reaktionen i Sverige (1884-1891). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin (1903). Se Den världshistoriska trilogin - Dramafragment.

Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin - Dramafragment (1902-07,1996)

Strindberg, August: Det nya riket (1882). Se Strindberg, August: Det nya riket. Sagor. Blomstermålningar och djurstycken.

Strindberg, August: Det nya riket. Sagor. Blomstermålningar och djurstycken. (1957)

Strindberg, August: Djurens och växternas förstånd. Se Strindberg, August: Blomstermålningar och djurstycken.

Strindberg, August: Dramafragment (1902-1907). Se Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin - Dramafragment.

Strindberg, August: Dödsdansen (1901,1988)

Strindberg, August: En arbetets relief. Ö.K. (1911). Se Social-demokraten 1911-10-28.

Strindberg, August: En blå bok (”En blå bok I”) (1907)

Strindberg, August: En ny blå bok (”En blå bok II”) (1908)

Strindberg, August: En blå bok Afdelning III (”En blå bok III”) (1908)

Strindberg, August: En dåres försvarstal - Oslomanuskriptet (1893,1976)

Strindberg, August: Ensam. Se Strindberg, August: Ensam Sagor.

Strindberg, August: Ensam Sagor (”Ensam” resp ”Sagor”) (1903,1994)

Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912 (2004)

Strindberg, August: Ett brev i jordfrågan (1912). Se Budkavlen nr 7/1912.

Strindberg, August: Ett drömspel (1901,1988)

Strindberg, August: Ett fritt Norge (1905). Se Neue Freie Presse 1905-06-20.

Strindberg, August: Ett tack (1912). Se Afton-Tidningen 1912-01-23.

Strindberg, August: Fadren (1887). Se Strindberg, August: Fadren - Fröken Julie - Fordringsägare.

Strindberg, August: Fadren - Fröken Julie - Fordringsägare (1984)

Strindberg, August: Familistären i Guise (1885,1890). Se Politiken (1885).

Strindberg, August: Folkstaten (1910). Se Strindberg, August: Stridsskrifter.

Strindberg, August: Fordringsägare (1889). Se Strindberg, August: Fadren - Fröken Julie - Fordringsägare.

Strindberg, August: Fosterlandsvännerna (1885,1891). Se Politiken (1885).

Strindberg, August: Från det vaknande Italien (1884,1890). Se Dagens Nyheter 1884.

Strindberg, August: Fröken Julie (1888). Se Strindberg, August: Fadren - Fröken Julie - Fordringsägare.

Strindberg, August: Förenklad Pianoskola. Se Idun nr 49/1906.

Strindberg, August: Förord till Axel Wallengrens Skrifter (1901). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter.

Strindberg, August: Förord till Emil Kléens Valda Dikter (1906). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter.

Strindberg, August: Genom öknar till arvland (1903). Se Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin.

Strindberg, August: Georg Brandes 70 år (1912). Se Illustreret Tidende nr 19/1912.

Strindberg, August: Giftas I-II (1884-85,1986,2005)

Strindberg, August: Gudarnes Återkomst (omkring 1907?). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Strindberg, August: Gustav Vasa (1899). Se Strindberg, August: Mäster Olof och Gustav Vasa.

Strindberg, August: Han och hon - En själs utvecklingshistoria 1875-76 (1886,1925)

Strindberg, August: Hellas (1903). Se Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin.

Strindberg, August: Hemsöborna (1887,2004)

Strindberg, August: Herr-Ceremonielet för "Klubben" Receptioner (1881). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Holländarn (1902). Se Strindberg, August: Dramafragment.

Strindberg, August: Hurudan är svensken? (1911). Se Vinterny 1911.

Strindberg, August: Hövdingaminnen (1905,1963)

Strindberg, August: I havsbandet (1889-90,1972)

Strindberg, August: I midsommartider. Se Strindberg, August: Sagor.

Strindberg, August: Icke för Skolan utan för Livet (1911). Se Afton-Tidningen 1911-06-17.

Strindberg, August: Idolatri, Gynolatri (1903). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Strindberg, August: Inferno (1897,1962)

Strindberg, August: Kvarstadsresan (1884). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889 (2007,2009)

Strindberg, August: Lammet och vilddjuret (1903). Se Strindberg, August: Den världshistoriska trilogin.

Strindberg, August: Litteratur-pris och Dygdepris (1911). Se Afton-Tidningen 1911-05-30.

Strindberg, August: Mandarin-Stecket eller Vita Fyrk-Mössan (1910). Se Afton-Tidningen 1910-09-29.

Strindberg, August: Marthas bekymmer (1884,1890). Se Från Seinens strand.

Strindberg, August: Minnen från Danmark (1912). Se Politiken 1912-01-22 och Afton-Tidningen 1912-01-25.

Strindberg, August: Mitt och Ditt (1910). Se Afton-Tidningen 1910-09-05.

Strindberg, August: Mitt Venedig. Se Svea. Folkkalender för 1889.

Strindberg, August: Måsarne (1885,1891). Se Revue Universelle Internationale (1885).

Strindberg, August: Människans Rättigheter i ett civiliserat och kristet samhälle (1912). Se Social-Demokraten 1912-01-22.

Strindberg, August: Mäster Olof (1872). Se Strindberg, August: Mäster Olof och Gustav Vasa.

Strindberg, August: Mäster Olof och Gustav Vasa (1973)

Strindberg, August: Naturligt urval eller den fria kärleken (1885,1891). Se Politiken (1885).

Strindberg, August: Naturvetenskapen (Jönköpings-Posten 1908-04-24)

Strindberg, August: Några ord om uppsättningen Goethes "Faust" på Nya teatern (1880). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Näktergalen i Wittenberg (1903,1988)

Strindberg, August: När träsvalan kom i getapeln. Se Strindberg, August: Sagor.

Strindberg, August: Ockulta dagboken (1896-1908,1977)

Strindberg, August: Olympiska Spel (1911). Se Afton-Tidningen 1911-05-29.

Strindberg, August: Om Modernt Drama och Modern Teater (1889,1890). Se Ny Jord (1889).

Strindberg, August: Om realism - Några synpunkter (1882,1890). Se Dagens Krönika, andra häftet.

Strindberg, August: Ordalek och småkonst (1905) och annan 1900-talslyrik (1901-1909) (1989)

Strindberg, August: Ordet i min makt - Läsebok för underklassen sammanställd av Jan Myrdal (1968,1992)

Strindberg, August: Pantomimer från gatan. Se Julqvällen 1883.

Strindberg, August: Pintorpa-fruns julafton. Se Strindberg, August: Sagor.

Strindberg, August: Protest (1902). Se Svenska Dagbladet 1902-01-24.

Strindberg, August: Påsk (1900,1957)

Strindberg, August: Påsk Kammarspel Stora landsvägen (1929)

Strindberg, August: Rom på en dag (1885,1891). Se Blänkaren (1885).

Strindberg, August: Röda rummet (1879,1957)

Strindberg, August: Sagor. Se Strindberg, August: Ensam Sagor

Strindberg, August: Skärkarlsliv (1888,1980)

Strindberg, August: Societeten i Stockholm (1885-86). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Spöksonaten (1907,1964,1988)

Strindberg, August: Staden (målning) (1903). Se Gunnarsson, Torsten: August Strindberg.

Strindberg, August: Stadsresan. Se Strindberg, August: Ur Stadsresan.

Strindberg, August: Starkodder Skald - Forn-Nordiskt Sagodrama (1906). Se Strindberg, August: Dramafragment.

Strindberg, August: Stockholm klockan sju på morgonen (1905). Se Dagens Nyheter 1905-12-24.

Strindberg, August: Stora landsvägen (1908). Se Strindberg, August: Påsk Kammarspel Stora landsvägen.

Strindberg, August: Stridsskrifter (1910-12,1981)

Strindberg, August: Svar på invändningar (1903). Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Strindberg, August: Svarta fanor (1904,1978)

Strindberg, August: Svenska Akademien (1903). Se Svenska Dagbladet 1903-09-18.

Strindberg, August: Svenska öden och äventyr 1 (1882-83,1925)

Strindberg, August: Svenska öden och äventyr 2 (1883-1904,1918)

Strindberg, August: Tal till svenska nationen (1910). Se Strindberg, August: Stridsskrifter.

Strindberg, August: Till Damaskus (1991)

Strindberg, August: Till Damaskus I (1898). Se Strindberg, August: Till Damaskus.

Strindberg, August: Till Damaskus II (1898). Se Strindberg, August: Till Damaskus.

Strindberg, August: Till Damaskus III (1901). Se Strindberg, August: Till Damaskus.

Strindberg, August: Till "De 600 arbetslöse" som sände mig lyckönskan på min 60-årsdag (1909). Se Social-Demokraten 1909-01-29.

Strindberg, August: Tjänstekvinnans son - En själs utvecklingshistoria 1849-1867 (1886,2004)

Strindberg, August: Toten-Insel (Hades) (1907). Se Strindberg, August: Dramafragment.

Strindberg, August: Tryckt och Otryckt I (1890). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Strindberg, August: Upp till Solen. Se Strindberg, August: Tryckt och Otryckt I.

Strindberg, August: Ur Stadsresan (1905). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Strindberg, August: Utveckling (1887,1890). Se Politiken (1887).

Strindberg, August: Voltaire. Se Strindberg, August: Tryckt och Otryckt I.

Strindberg, August: Världshistoriens Mystik (1903). Se Svenska Dagbladet 1903-02-20 - 1903-05-30.)

Strindberg, August. Se också Elovson, Harald: August Strindberg och åttiotalet samt Lagercrantz, Olof: August Strindberg. (1979)

Strindberg, Axel: Medaljens frånsida - mörkare bilder ur samhällslivet. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Strinnholm, A.M.: Svenska folkets historia från äldsta till närwarande tider - Första Bandet (1834)

Stråth, Bo: Folk i rörelser i Skillingaryd. Se Mellan Härån och Rasjön 1980.

Stråth, Bo: Skillingaryd från landsby till tätort. Något om järnvägens och vagnsmidets betydelse. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Ström, Bertil: Flora Junecopensis - Linnélärjungen Anders Wåhlin som floraförfattare. Se Gudmundsgillets Årsbok 2007.

Strömberg, Leonard: Inspektor Lindner (1912,1914). Bok nr 21 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Strömberg, Leonard: Smed-Johan (1911,1962,1973)

Strömberg Krantz, Eva. Se Johnson, Bo-Strömberg Krantz, Eva: Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska.

Strömstedt, Margareta: Boken om Majken (1993,2004)

Strömstedt, Margareta: Carl Linnaeus - ett barn i Småland. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Strömstedt, Margareta: Församlingen under jorden (1990)

Strömstedt, Margareta: Julstädningen och döden (1984)

Strömstedt, Margareta: Majken, den nittonde december (1982). Se Strömstedt, Margareta: Boken om Majken

Strömstedt, Margareta: Majken, det brinner (1984). Se Strömstedt, Margareta: Boken om Majken

Strömstedt, Margareta: Majken, en dag i maj (1983). Se Strömstedt, Margareta: Boken om Majken

Strömstedt, Majken: Majken flyttar till Paradiset (1987). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Strömstedt, Margareta: Majken och skyddsängeln (1991). Se Strömstedt, Margareta: Boken om Majken

Strömstedt, Margareta: Natten innan de hängde Ruth Ellis (2006)

Strömstedt, Margareta: Om kärlekens och berättandets ursprung hos Astrid Lindgren. Se Kvinnor i Småland II.

Stuart, Maria. Se Zweig, Stefan: Maria Stuart.

Stuart, Morris: En stam, ett folk, en stad. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Stub, Ambrosius: Den kedsom vinter gik sin gang (1771). Se All Nordens lyrik.

Stuchly, Wenzel: Den långa vägen från Böhmen till Småland (1981)

Studia Theologica (1988)

Studiebibeln I-V (1978,1978,1980,1981,1983)

Sturewall, Birgit (pastor, Jönköpings Baptistförsamling): "Stig upp och var inte rädda" (Jönköpings-Posten 1998-07-24)

Sturluson, Snorre: Lagman Torgny på svearnas ting (ur Heimskringla eller "Norges konungasagor") (1200-talet). Se Vikingahistorier.

Stübe, R.: Indogermanerna i Asien och de centralasiatiska folken. Se Hildebrand m fl Världshistoria III

Stybe, Svend Erik: Idéhistoria - Vår kulturs idéer och tankar i historiskt perspektiv (1961)

Ståhl, Erik: När arbetarrörelsen kom till Svenarum. Se Boken om Svenarum.

Ståhl, Joachim: Beskrifning om Hakarps Socken i Småland (1776,1923). Se Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening I.

Ståhl, Manne: Så förgår världens store (Jönköpings-Posten 1956-04-13)

Ståhl, Svante: Hagafors stolfabrik - upphovet till den svenska möbelindustrin. Se Boken om Svenarum.

Ståhl, Svante: Norrahammars-minnen (1943). Se Tabergs Bergslag V.

Ståhlberg, Henry: Några uppgifter om den numera nedlagda Norrahammars Egnahemsförening. Se Tabergs Bergslag XII.

Ståhlberg, Tage: Goa och portugisen (Jönköpings-Posten 1954-08-14)

Ståhlberg, Tage: Min väg in i pingstväckelsen (Församlingsnytt - Betaniaförsamlingen Nyhem febr 1982)

Ståhlberg, Tage: Resa i Portugal på såphala vägar (Jönköpings-Posten 1956-02-03)

Stålhammar, Göran (pastor i Pingstkyrkan, Skillingaryd): Vaksamhet och väntan (Jönköpings-Posten 2003-11-14)

Sugden, Chris: Rasism, rättvisa och medborgarrätt. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Sugden, Chris: Våld och icke-våld. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Sugden, Chris. Se också Samuel, Vinay-Sugden, Chris: En fördärvad skapelseskapelse samt Samuel, Vinay-Sugden, Chris: Asiens kristna.

Suggit, John: Jesus the gardener: the atonement in the Fourth Gospel as re-creation. Se Neotestamentica (1999).

Suggit, J.N. (John): John 13-17 viewed through liturgical spectacles. Se Neotestamentica 26.1 (1992): 47-58.

Suggit, J.N. (John): John 13:1-30: The mystery of the incarnation and of the eucharist. Se Neotestamentica (1985).

Suggit, John (J.N.): John 19:5. Behold the Man. Se Expository Times (1983).

Suggit, J.N. (John): Nicodemus - the true Jew. Se Neotestamentica (1980).

Sund, Viktor: Där björkarna susa. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Sundar Singh, Sadhu: Vid mästarens fötter (1922,1978)

Sundar Singh, Sadhu. Se också Sanders E. - Judah E.: Sundar Singh.

Sundberg, Anton Niklas. Se Jarlert, Anders: Anton Niklas Sundberg - Svea rikes ärkebiskop.

Sundberg, Edgar: Kronobergsmissionen 1926-1976 (1976)

Sundberg, Lars-Göran. Se Collins, Gary R.-Sundberg, Lars-Göran.

Sundberg, Nils: Klara signaler (Jönköpings-Posten 1941-04-07)

Sundby, Olof: Tradition och förnyelse (1972)

Sundelin, J.A.I.: Vägen till upprättelse för ett mot Gud ohörsamt folk (Jönköpings-Posten 1903-03-09)

Sundell, Magnus: Det bästa ur Jesus på McDonald's & Gud hör bön(d)er + bonustexter (2003)

Sundell, Magnus: Trött på gudstjänster? Se Vardagsord.

Sundemo, Herbert: Faktaordbok till Bibeln (1985)

Sundgren, Nils: Kristen tro kontra ödestron (Jönköpings-Posten 1942-06-03)

Sundgren, Nils: Religionen i Sovjet vägrar att dö 1977)

Sundkler, Bengt: Kristen mission och kyrka i Afrika. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

Sundkvist, Sven Gunnar: Resan till Sverige sommaren 1951. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1994.

Sundström, Bengt: Man skall leva för varandra. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Sundström, Einar: Musiklivet och operan. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Sundström, Erland: Arvet från Waldenström (1953)

Sundström, Erland: Förbundskyrkan i Sverige (1958). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Sundström, Evert: Julafton i Högryd-Södra Ving 1945. Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar.

Sundström, Gun-Britt: Maken - En förhållanderoman (1976,2008)

Sundström, Ingrid: Röda korset i Sverige. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Sundvall, Arne (pastor, Reftele): Fiendesinne - barnasinne (Jönköpings-Posten 1975-10-03)

Sundvall, Arne: Predikningar under senare delen av 1900-talet. (1926-2012; gift med Ulla-Britt, se nedan; som ung var S. evangelist inom Svenska Missionsförbundet; 1950-51, 53-54 studerade han vid Svenska Alliansmissionens Missionsskola i Kortebo, Jönköping; från 1951 pastor i Värne med ett års avbrott för studier; 1955-78 pastor i Landsbro, Nye, Svenljunga, Horn och Reftele; från 1978 och tolv år framåt föreståndare för Björksäters ungdomsgård i Mullsjö; därefter bl a vakanspastor i Björkökretsen och i Svalliden. Minnesord i Jönköpings-Posten 2013-01-02: "Pastor Arne Sundvall ... Han var en god förkunnare och han tyckte om att predika. ... Han var en god och trogen tjänare." Lars-Gunnar Jonsson, Missionssekreterare, Svenska Alliansmissionen)

Sundvall, Ulla-Britt: Afton (1986)

Sundvall, Ulla-Britt: Det är nåd (1990)

Sundvall, Ulla-Britt: Du och jag (1986)

Sundvall, Ulla-Britt: En framtid, ett hopp (1989)

Sundvall, Ulla-Britt: En liten fluga (1986)

Sundvall, Ulla-Britt: Grenar i vinträdet (1988)

Sundvall, Ulla-Britt: Helgdagskväll (1988)

Sundvall, Ulla-Britt: Kyrkklockor (1989)

Sundvall, Ulla-Britt: Livets sköra tråd (1986)

Sundvall, Ulla-Britt: Tankekorn (1992)

Sundvall, Ulla-Britt: Vår gryende morgondag (1988)

Sung, Yü,: Vinden (ur De nio sångerna) (300-talet f Kr). Se Malmqvist, Göran: Den långa floden.

Sunhede Gudmundson, Karin (pastor, Huskvarna missionsförsamling): Flyga högt i det blå (Jönköpings-Posten 2000-10-27)

Sunnergård, Oskar (pastor i Svenska Missionsförbundet): Livsförvandling (Jönköpings-Posten 1962-09-22)

Sunnliden, Håkan (kyrkoherde, Hjälmseryd): Vad sker sista dagen? (Jönköpings-Posten 1983-11-18)

Svahnström, Gunnar: Skulptur och måleri i växjöstiftets kyrkor. Se Växjö stift i ord och bild.

Svala, Erland: Konfirmandläraren Adolf Kloo. Se Nunstedt, Thorsten: Vi minns Adolf Kloo.

Svalans Svenska Klassiker - Harry Martinson (1974)

Svalor flyger ännu (red. Ingrid Nettervik) (1993)

Svanberg, Ingvar: Främlingar i medeltidens Sverige. Se Signums svenska kulturhistoria - Medeltiden.

Svanberg, Ingvar: Odlarmöda och trädgårdsnöje. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Svanberg, Victor: Borgerlig berättarkonst. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Svanell, Elon (pastor, Huskvarna): Befrielse från skuld (Jönköpings-Posten 1980-04-18)

Svartvik, Jesper: Gnosticerande kristendomstolkningar. Se Mitternacht-Runesson.

Svartvik, Jesper. Se också Frid, Bo-Svartvik, Jesper: Thomasevangeliet.

Svea. Folkkalender för 1884,1889 (1883,1888). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Svea, Kalendern (1894). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Svedlund, Bror-Erik: Anders, Ann-Mari och Bror-Erik (2007)

Svedman, Pernilla (diakon i Ansgariikyrkan i Jönköping): Värnlösa barns dag (Jönköpings-Posten 2007-12-28)

Svegfors, Mats: Dag Hammarskjöld (2005)

Svenaeus, Sven Carlson (domprost): Dostojevskis brev (Jönköpings-Posten 1939-06-28)

Svennebring, Ingemar (komminister i Gräshagskyrkan, Jönköping): Den vanmäktiges tårar (Jönköpings-Posten 2000-08-25)

Svenning, Carl Elof: Martas julbekymmer. Se Soluppgången 1956.

Svenning, Carl Elof: Nikolaus Ludvig von Zinzendorf - Ett 250-årsminne. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Svensdotter, Johanna: Min levnad. Se Tabergs Bergslag VI.

Svensén, Magnus: Med livet på spel (1949)

Svensk Exegetisk Årsbok (1936-1940,1942-1948,1950,1956,1957/1958,1959-1961,1963/1964,1965,1967-1971,1972/1973,1974,1976/1977,1978-1986,1988-1989,1992-1995,1998-1999,2001,2004-2005,2007)

Svensk folkkalender 1895. Se Rydberg, Viktor: Konst och litteratur.

Svensk Tidskrift (1873). Se Rydberg, Viktor: Varia (filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen).

Svensk Tidskrift (1988)

Svensk Typograf-Tidning (1920-1921). Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Svenska Amerikanaren (1895). Se Bonggren, Jakob: Vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död.

Svenska Dagbladet (1902-1903,1985)

Svenska Dagbladet 1902-01-24; 1903-02-20 - 1903-05-30; 1903-09-18. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Svenska folket genom tiderna 1-3,6-7 (red. Ewert Wrangel) (1938)

Svenska folket genom tiderna 4-5,8-10 (red. Ewert Wrangel) (1939)

Svenska folket genom tiderna 11-13 (red. Bror Olsson) (1940)

Svenska folksagor (1899). Se Beskow, Elsa (m.fl.): Sagobilder - Åren 1894-1918.

Svenska Kyrkans Tidning (1984)

Svenska landskommunernas förbund: Medborgarboken (1960)

Svenska Morgonbladet 1911-10-18. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Svenska Trossamfund (red. Allan Hofgren) (1962)

Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916 (1916)

Svenska turistföreningens Årsskrift 1945 (1945)

Svenska Turistföreningens årsskrift 1968 (1968)

Svenska turistföreningens årsskrift 1972 (1972)

Svenska turistföreningens Årsskrift 1974 (1974)

Svenska turistföreningens årsskrift 1975 (1975)

Svenska Turistföreningens Årsbok 1989 (1989)

Svenska Turistföreningens Årsbok 2000 (1999)

Svenska Turistföreningens Årsbok 2001 (2000)

Svenson, Alvar: Kyrka och stat - en aktuell diskussion. Se Biblicum 2004:2.

Svensson, Alf (adjunkt, Gränna): Inte bara helgdagsrock (Jönköpings-Posten 1971-12-04)

Svensson, Alf B.: Att hålla kärleken levande (1994)

Svensson, Alf (B.): Sverige - ett u-land för barn? Se Soluppgången 1985.

Svensson, Augusta. Se Gustavsson, Lennart: Bråtaplåstret.

Svensson, Bengt. Se Svensson, Monica och Bengt.

Svensson, Bertil: En Herrens ringa tjänare. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Svensson, Bo (komminister i Sandhems pastorat): Hemlighetens högtid (Jönköpings-Posten 1990-12-21)

Svensson, Bo: Kyrkan inbjuder Dig att komma och hämta kraft. (Gudstjänster i våra kyrkor Febr-Maj 1993)

Svensson, Bo. Se också Hellsmark, Bo.

Svensson, Bo-Hagström, Jonas: Att fira gudstjänst är en del av livet (Gudstjänster i våra kyrkor Sept-Okt 1992)

Svensson, Bo (II) (pastor, Skillingaryd): Förlorad och återfunnen (Jönköpings-Posten 2000-07-07)

Svensson, Bo (II) (pastor, Missionskyrkan, Skillingaryd): Inlägg i skattedebatten (Jönköpings-Posten 1988-10-21)

Svensson, Einar: Minnen och intryck (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Svensson, Ester: En bärgad själ. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Svensson, Ester: Vår förste kinapastor. Se Soluppgången 1960.

Svensson, Gunnar: Bissefällarn berättar. Se Mellan Härån och Rasjön 2004.

Svensson, Gunnar: Kattdragning och spökjakt - Berättelser om livet på torpen mellan Bissefäll och Ryd. Se Mellan Härån och Rasjön 2006.

Svensson, Gunnar: Ladugårdskarls trägubbar inspirerade. Se Storck, Rune: Skillingaryd med omnejd förr och nu, del VIII.

Svensson, Gustaf: Henriks-minnen. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Svensson, Göran: Store mosse (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Svensson, Hosea: En som efter mycket sökande fann vägen till frid. Se Soluppgången - På konungens bud 1932.

Svensson, Ingemar (ungdomsinstruktör, Jönköping): Bjud Jesus hem till dig (Jönköpings-Posten 1973-04-13)

Svensson, Johanna (pastorsadjunkt i Sofia församling, Jönköping): Att leva tillsammans (Jönköpings-Posten 2007-10-19)

Svensson, Knut: Apostolisk tro (1975)

Svensson, Knut: Bibel med marginalanteckningar (Viktor Johanssons bibel). Se Soluppgången 1967.

Svensson, Knut (missionsföreståndare, Jönköping): Det skulle fullbordas (Jönköpings-Posten 1966-11-26)

Svensson, Knut: En Frälsare för alla. Se Soluppgången 1954.

Svensson, Knut: En för alla (1956,1961)

Svensson, Knut: Glädjebudbärarens fotsteg. Se Soluppgången 1965.

Svensson, Knut: Guds böcker. Se Soluppgången 1963.

Svensson, Knut (missionsföreståndare, Jönköping): Herren kommer (Jönköpings-Posten 1956-12-07)

Svensson, Knut: Herrens pengar. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Svensson, Knut: Klippan var Kristus. Se Soluppgången 1961.

Svensson, Knut: Medan dagen varar (1970)

Svensson, Knut: Måste det alltid vara med? Se Soluppgången 1960.

Svensson, Knut: Seger. Se Soluppgången - På konungens bud 1928.

Svensson, Knut: Springkällans våg. Se Soluppgången 1970.

Svensson, Knut: Till Österns länder i missionärers spår (1961)

Svensson, Knut (missionsföreståndare, Jönköping): Vi vill se Jesus (Jönköpings-Posten 1959-02-07)

Svensson, Knut: Vit och svart i Sydafrika (Jönköpings-Posten 1957-12-18)

Svensson, Lennart: Stora Hultet - Något om ett torp och dess brukares historia. Se Tabergs Bergslag XIII.

Svensson, Mauritz: Den sista lektionen. Se Ongman-minnen.

Svensson, Monica och Bengt: Mission i muslimskt land. Se Soluppgången 1983.

Svensson, Monica och Bengt: Pakistan i fokus. Se (Soluppgången) 1980.

Svensson, Olle: Att vandra mot morgon. Se Lindell, Börje.

Svensson, Olof: Historien om ABOS. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1989.

Svensson, P O (Pingstkyrkan, Hovslätt): Känn inte någon oro! (Jönköpings-Posten 1985-03-15)

Svensson, Per: AMANDLA - kraft! Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Svensson, Per Johan: Bergslagshistorier. Se Tabergs Bergslag II.

Svensson, Roger (pastor i Korskyrkan, Jönköping): Det är inte ute med oss (Jönköpings-Posten 2000-12-29)

Svensson, Roger: En doft av Kristus (Korskyrkans i Jönköping församlingsblad Gemenskap 2002:1)

Svensson, Roger (pastor i Korskyrkan, Jönköping): Han kommer mig så nära (Jönköpings-Posten 2005-11-25)

Svensson, Roger (pastor i Korskyrkan, Jönköping): Jesus skapar tro (Jönköpings-Posten 1999-01-22)

Svensson, Roger: Vetekornets lag (Korskyrkans i Jönköping församlingsblad 2002:1)

Svensson, Rose-Marie (studierektor, Jönköping): Morgonglans (Jönköpings-Posten 1983-09-16)

Svensson, Rose-Marie (utvecklingssekreterare, skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun; medlem i Smyrnakyrkan, Huskvarna): Nässlor och förgätmigej (Jönköpings-Posten 1997-09-19)

Svensson, Sigfrid: Gammal bondetradition och ny tid. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Svensson, Sigfrid: Med Carl von Linné i svenska bondgårdar. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Svensson, Sigfrid: Mot yppighet och överflöd. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Svensson, Stig (evangelist, aktiv i Helgelseförbundet): Duger vad tro som helst? (Jönköpings-Posten 1988-04-29)

Svensson, Sture: Anteckningar om Boarps Missionshus. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1991.

Svensson, Sture: Ett 100-årsjubileum. Torpskylten berättar. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1995.

Svensson, Sune (kyrkoassistent, Mullsjö): Det enda nödvändiga (Jönköpings-Posten 1971-09-18)

Svensson, Sune (kyrkoassistent i Svenska kyrkan, Mullsjö): Kallelsen till Guds rike (Jönköpings-Posten 2003-06-27)

Svensson, Sune (kyrkoassistent, Mullsjö): Tacksamhet inför Gud (Jönköpings-Posten 1975-10-10)

Svensson, Sven: I evangelii tjänst. Se Soluppgången 1960.

Svensson, Sven (pastor, Bottnaryd): "Jag är den gode herden" (Jönköpings-Posten 1967-04-08)

Svensson, Sven (pastor, Bottnaryd): Kallad till frihet (Jönköpings-Posten 1963-10-05)

Svensson, Sven: När Herren talar. Se Soluppgången 1968.

Svensson, Sven-Erik (t f kyrkoherde, Vrigstad): Jesus kallar lärjungar (Jönköpings-Posten 1974-07-14)

Svensson, Torgny (pastor, Gnosjö): Hur mycket har vi kvar? (Jönköpings-Posten 1966-01-05)

Svensson, Torgny: I takt med tiden. Se Soluppgången 1968.

Svensson, Ulf: Min dopsyn. Se Eriksson, Arne: Samlingarna Forum Förnyelse.

Sverker, Per-Axel: Man och kvinna som Guds avbild & Underordnandet som kristen princip (1992)

Sverker, Per-Axel: Bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi (1999)

Svärd, Arvid: Dagsläget i judevärlden (Jönköpings-Posten 1944-04-24)

Svärd, Arvid: "Endast för japaner" (Jönköpings-Posten 1955-10-05)

Svärd, Arvid: Färgade folk och färglösa (Jönköpings-Posten 1955-01-08)

Svärd, Arvid: Förelöpare (Jönköpings-Posten 1944-02-29)

Svärd, Arvid: Hams förbannelse (1927)

Svärd, Arvid: Indiens regering och missionen (Jönköpings-Posten 1954-02-17)

Svärd, Arvid: Svart hjältekonung. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Svärd, Arvid: Vi och de andra (Jönköpings-Posten 1955-08-02)

Svärd, Gunnel och Kjell: Tankekorn (1991)

Svärd, Stig: Läsa till präst i Amerika (Jönköpings-Posten 1955-02-24)

Swadling, Harry C.: Sin and Sinlessness in 1 John. Se Scottish Journal of Theology (1982).

Swahn, Jan-Öjvind: Folksagor - hjältemod (1987,1988)

Swahn, Staffan: Förord. Se Grundt(r)on.

Swahn, Sven Christer. Se Lagerlöf, Selma: Vägen mellan himmel och jord - Berättelser om det övernaturliga.

Swanson, Daniel M.: Expansion of Jerusalem in Jer 31:38-40: Never, Already, or Not Yet. Se The Master's Seminary Journal (2006).

Swedenborg, Emanuel. Se Bergquist, Lars: Emanuel Swedenborg.

Swedish Pioneer Historical Quarterly (1957). Se Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914.

Sweeney, James B.: Stephen's speech (Acts 7:2-53): Is it as "Anti-Temple" as is Frequently Alleged? Se Trinity Journal (2002).

Swenson, Johnnes: A journey from Sweden to Texas 90 Years Ago (1957). Se Swedish Pioneer Historical Quarterly 8 (1957): 128-35.

Swetnam, James: The Bestowal of the Spirit in the Fourth Gospel. Se Biblica (1993).

Swetnam, James: The Meaning of "pepisteukotos" in John 8:31. Se Biblica 61 (1980): 106-109.

Swärd, Anne: Från hjärtat (1999)

Sykes, Stephen Whitefield: Liberalteologin. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Syllner-Gustafsson, Mariann: Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för ekonomiska kartan 1984. Se Tabergs Bergslag XIV.

Sylva, Dennis: Nicodemas and His Spices (John 19:39). Se New Testament Studies (1988).

Sylwan, Otto: Studenten. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Syreeni, Kari: Att leva i tiden efter Jesus. Det johanneiska avskedstalet – Joh 13-17 – i hermeneutisk belysning. Se Mitternacht-Rubensson.

Syreeni, Kari: Partial Weaning: Approaching the Psychological Enigma of John 13:1-7. Se Svensk Exegetisk Årsbok (2007).

Syreeni, Kari: Working in the Daylight: John 9:4-5 and the Question of Johannine "Literary Archeology". Se Svensk Exegetisk Årsbok (2005).

Szymborska, Wislawa: Aldrig två gånger (1975-79,1980,1996)

Szymborska, Wislawa: Dröm. Se Szymborska, Wislawa: Aldrig två gånger.

Szymborska, Wislawa: Lycklig kärlek. Se Szymborska, Wislawa: Aldrig två gånger.

Szymborska, Wislawa: Skelett av en dinosaurus. Se Szymborska, Wislawa: Aldrig två gånger.

Szymborska, Wislawa: Under samma stjärna. Se Szymborska, Wislawa: Aldrig två gånger.

”Sång” (Svenska Missionsförbundets sångbok 1893)

Sällberg, Ture: Gamle Hägg. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Sällberg, Ture: Kuggade i prövningen. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Sällberg, Ture: Kullavalet. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Sällberg, Ture: Pojkastreck och gubbafasoner (1901). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Sällberg, Ture: Värnamo marknad. Se Sällberg, Ture: Pojkastreck och gubbafasoner.

Särnmark, Gunnar: Barndomshemmet. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Söderberg, Bengt: Medeltida kyrkokonst med särskild hänsyn till arkitekturen. Se Skara stift i ord och bild.

Söderberg, Bengt: Stiftets kyrkor. Se Skara stift i ord och bild.

Söderberg, Hjalmar: Doktor Glas (1905,1958)

Söderberg, Hjalmar: Martin Bircks ungdom (1901,1953,1960)

Söderberg, Tom: Järntillverkning och bergsbruk. Se Svenska folket genom tiderna 2.

Söderblom, Anna: Ett år – ord för varje dag samlade ur Nathan Söderbloms skrifter (1953)

Söderblom, Nathan: Herre, huru länge? (Jönköpings-Posten 1917-08-28)

Söderblom, Nathan: Om kristendomen och Rom - Bidrag till förföljelsernas historia och Uppenbarelsebokens tolkning (1893). Se Rosenberg, A.: Sveriges religioner m.m.

Söderblom, Nathan: Om världskriget (Jönköpings-Posten 1914-09-10)

Söderblom, Nathan: Tidens tecken. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Söderblom, Nathan. Se också Brodd, Sven-Erik samt Söderblom, Anna.

Södergran, Edith: Dagen svalnar ... Se Håkanson, Björn.

Södergran, Edith: Framtidens skugga. Se Håkanson, Björn.

Södergran, Edith: Ingenting. Se Håkanson, Björn.

Södergran, Edith: Jag såg ett träd ... (1916). Se Södergran, Edith: Samlade dikter.

Södergran, Edith: Kristen trosbekännelse (1916). Se Södergran, Edith: Samlade dikter.

Södergran, Edith: Landet som icke är. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi II.

Södergran, Edith: Samlade dikter (1949)

Södergran, Edith: Tre systrar (1916). Se Södergran, Edith: Samlade dikter.

Södergran, Edith: Två vägar (1916). Se Södergran, Edith: Samlade dikter.

Södergran, Edith: Vi kvinnor (1916). Se Södergran, Edith: Samlade dikter.

Söderhjelm, Henning: Finlands svenska diktning. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Söderholm, G.E.: Den svenska pingstväckelsens historia 1907-1927. Del I. (1927,1929)

Söderholm, G.E.: Prästerna och pingstväckelsen. Se Evangelisk Tidskrift (1934).

Söderlind, Tore: Se Thulin, Anders.

Söderlund, Ernst: 1800- och 1900-talens historia (1963,1966)

Söderlund, Håkan (ungdomssekreterare, Jönköping): Tacka för vad du fått! (Jönköpings-Posten 1968-09-14)

Söderlund, Rune: Teologin i 1878 års katekesutveckling. Se Bexell, Oloph: Sveriges kyrkohistoria - Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.

Söderpalm, Kristina: Ostindiska kompaniet. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Söderström, Gunnar: Den olympiska gudavärlden och dess återspegling i den svenska diktningen. (1974)

Söderström, Peder (komminister, Barnarp): Troende utan tro (Jönköpings-Posten 1978-02-17)

Söndagsskolfest i Uppgränna missionshus 1924. Se Trosvittnet den 8 januari 1925.

T., N.: Dorotea (1921). Bok nr 71 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Tabergs Bergslag I(1929), II(1934), III(1938), IV(1942), V(1946), VI(1949), VII(1956), VIII(1962), X(1974), XI(1976), XII(1979), XIII(1982), XIV(1985), XV(1988), XVI(1991), XVII(1994), XvIII(1997), XIX(2000), XX(2003), XXI(2006)

Tabergsjuniorerna 1902-1952. Tabergs Missionsförsamlings Juniorförening 1902-1952. Tabergs kristliga Hornmusikkår 1927-1952. (1952)

Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935 (1935)

Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950, red. Eric Hertz (1950)

Tabernakelförsamlingen, Borås, 25 år i ord och bild (1958)

Tacitus: Annaler. Se De kristna.

Tagore, Rabindranath: Chitra (omkring 1890, 1915)

Tagore, Rabindranath: De rovlystna stenarna och andra berättelser (1918)

Tagore, Rabindranath: Den landsflyktiga (1921,1961)

Tagore, Rabindranath: Det var en gång en kung. Se Tagore, Rabindranath: De rovlystna stenarna och andra berättelser.

Tagore, Rabindranath: Fruktplockning (1916)

Tagore, Rabindranath: För fyra röster (1916). Se Tagore, Rabindranath: För fyra röster och Rashmanis son.

Tagore, Rabindranath: För fyra röster och Rashmanis son (1964)

Tagore, Rabindranath: Gitanjali (1912,1916)

Tagore, Rabindranath: Gåvorna. Se Tagore, Rabindranath: Den landsflyktiga.

Tagore, Rabindranath: Konungen av det mörka rummet (1910,1917)

Tagore, Rabindranath: Min barndom (1940,1956)

Tagore, Rabindranath: Rashmanis son (1918). Se Tagore, Rabindranath: För fyra röster och Rashmanis son.

Tagore, Rabindranath: Sagan. Se Tagore, Rabindranath: Den landsflyktiga.

Tagore, Rabindranath: Segern. Se Tagore, Rabindranath: De rovlystna stenarna och andra berättelser.

Tagore, Rabindranath: Vårspelet (1919,1922)

Tagore, Rabindranath: Örtagårdsmästaren (1913,1917)

Taizé - A Pilgrimage of Trust on Earth (1996)

Talis Qualis. Se Strandberg, Carl Wilhelm August.

Tamir, Zakaria: Skäggen. Se Tamir, Zakaria: Åskdundret.

Tamir, Zakaria: Åskdundret (1970). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Tamm-Götlind, Märta: Kurt reser till Västklusten (1942)

Tandefelt, Henrika: Den politiska kulturen. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Tanner, J. Paul: Rethinking Ezekiel's Invasion by Gog. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1996).

Tanner, J. Paul: The "Marriage Supper of the Lamb" in Rev 19:6-10. Implications for the Judgment Seat of Christ. Se Trinity Journal (2005).

Taranger, Bengt: Mission och brunnsborrning i Indien (1967). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Taraskina, Julja. Se En barnkör.

Tari, Mel och Nona: Som en stilla susning (1975)

Tarland, Olle: Växt och djurliv på A 6 övningsfält 1964. Se Gudmundsgillets Årsbok 1985.

Tatartsev, Marat. Se En barnkör.

Taube, Evert: Blå anemonerna. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Taube, Evert: Min älskling. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Taube, Evert: Nocturne. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Taube, Evert: På kryss med Ellinor (1923). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Taube, Evert: Så skimrande var aldrig havet. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Tauler, Johannes: Djup ropar till djup (1300-talet,2002)

Tavaststjerna, Karl August: Det blir så tyst omkring mig. Se Tavaststjerna, Karl August: En patriot utan fosterland.

Tavaststjerna, Karl August: En patriot utan fosterland (1896). Se All Nordens lyrik.

Tavaststjerna, Karl August: Flugsurr. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Tavo, Felise: The Structure of the Apocalypse. Re-examining a Perennial Problem. Se (tidskriften) Novum Testamentum (2005).

Taylor, Geraldine. Se Guinness-Taylor, Geraldine.

Taylor, Hudson. Se Taylor, Howard.

Taylor, Howard: Hudson Taylor och Kina Inlandsmissionen (1921). Bok nr 23 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Tegborg, Lennart: Kyrka och skola 1809-1865. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Tegborg, Lennart: Samverkan och växelverkan. Kristendomsundervisning i kyrka och skola. Se Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria - Religionsfrihetens och ekumenikens tid.

Tegengren, Jacob: Somnar jag in med blicken fäst ... Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Tegengren, Jacob: Stjärnhymnen (1919). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Tegengren, Jacob: Vaxtavlan (1919). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Tegnér, Alice: Store bror. Se Jultomten 1901.

Tegnér, Esaias: Afskedet (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Balders bål (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Duvan, men icke en örn (18??). Se Ett solvarv.

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev I 1793-1817 (1953)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev II 1818-1823 (1954)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev III 1824-1825 (1954)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev IV 1826-1827 (1955)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev V 1828-1829 (1956)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev VI 1830-1832 (1958)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev VII 1833-1835 (1960)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev VIII 1836-1838 (1963)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev IX 1839-1840 (1969)

Tegnér, Esaias: Esaias Tegnérs brev X 1841-1845 (1970)

Tegnér, Esaias: Frithiof hos Angantyr (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiof kommer till kung Ring (1820). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiof och Björn (1820). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiof och Ingeborg (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiof på hafvet (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiof tager arf efter sin Fader (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiofs frieri (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiofs lycka (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Frithiofs saga (1820-1822,1825,1876)

Tegnér, Esaias: Frithiofs återkomst (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Halkan. Se Håkanson, Björn.

Tegnér, Esaias: Ingeborgs klagan (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Inträdestal i Svenska akademien (1819). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Kung Bele och Thorsten Wikingson (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Kung Ring (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjunde bandet (1851)

Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet (1929)

Tegnér, Esaias: Tal på Oskarsdagen 1823 (1823). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid en prestvigning (1834). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjunde bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid ett barns dop (182?-183?). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid jubelfesten 1817 (1817). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kontraktsprosten, d:r Samuel Heurlins grav (1835). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoherdes invigning i ämbetet i Jönköping den 3 juni 1827 (1827). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoherdes invigning i ämbetet i Tolg den 4 juli 1824. Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Berg den 9 augusti 1835 (1835). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Gårdsby den 25 juni 1837. Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Solberga den 24 september 1837. Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Stenbrohult den 2 juni 1833 (1833). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Virestad den 15 augusti 1830 (1830). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid kyrkoinvigning i Väckelsång den 11 juni 1832 (1832). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Tal vid offentliga föreläsningarnas slut (1824). Se Tegnér, Esaias: Samlade Skrifter, sjätte bandet.

Tegnér, Esaias: Vikingabalk (1821). Se Tegnér, Esaias: Frithiofs saga.

Tegnér, Esaias. Se också Leifland, Sigfrid: Esaias Tegnérs anor och begåvning.

Teiffel, Yvonne: En jönköpingsvandring i Viktor Rydbergs spår. Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Teiffel, Yvonne: En spårvagnsfärd med Sven Granstrand. Se Gudmundsgillets Årsbok 1987.

Teiffel, Yvonne: Lina Sandell - flickan i trädet. Se Kvinnor i Småland II.

Teiffel, Yvonne: Skratta Pajazzo. Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt av idag.

Teiffel, Yvonne: Sofiakyrkan, hans kyrka - ett möte med Olof Thulin. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Teiffel, Yvonne: Återskapat Strömsberg "vackrare än någonsin". Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Tellbe, Mikael: Grekisk-romerska religioner och filosofier. Se Mitternacht-Runesson.

Tellbe, Mikael: Lammet och odjuret (1997)

Tellebo, Lena: Försoning - att komma nära. Se Grundt(r)on.

Temple, R.C. Se Steel, F.A.-Temple, R.C: Folklore in the Punjab.

ten Boom, Corrie: I min faders hus (1976,1977)

Tengmer, Stig-Arne: Jesus Kristus - världens hopp. Se Soluppgången 1983.

Tengmer, Stig-Arne: Tonåringen och livsfrågorna. Se Soluppgången 1980.

Tergel, Alf: Från Jesus till Mao (1973,1984)

Terning, Oskar: Ett folk utan hemland (Jönköpings-Posten 1938-06-09)

Terning, Oskar: Ett svart år (Jönköpings-Posten 1940-09-03)

Terning, O.: Norska Missionsförbundet 40 år. Se Missionsförbundet 1924.

Tertullianus: Apologi. Se De kristna.

Tertullianus. Se också The Ante-Nicene Fathers Vol III samt Bray, Gerald: Tertullianus..

Tetzell, Gunnar (kyrkoherde, Forserum): Bön - eller en mascot? (Jönköpings-Posten 1974-05-17)

Texte und Untersuchungen (1959,1968,1973)

Teymour, Mahmoud: Imamen som gifte sig många gånger om. Se Teymour, Mahmoud: Sheik Goma'a och andra berättelser.

Teymour, Mahmoud: Sheik Goma'a och andra berättelser (1925). Se Rydberg, Ingvar: Arabiska berättare.

Tham, Wilhelm. Se Berg, John-Tham, Wilhelm: Från Eddan till Ekelöf.

Tharau, Hans. Se von Weling, Anna Thekla.

The Ante-Nicene Fathers Vol I-X (Eerdmans Publishing Company 1885,1978-79)

The Evangelical Quarterly (1938,1944,1951,1957,1959,1966-1967,1970-1971,1973-1976,1980-1982,1986-1988,1991,1994,1996,1999-2003)

The Expository Times. Se Expository Times.

The Master's Seminary Journal (1993-1994,1996,2006)

The Nicene and Post-Nicene Fathers. Se Schaff.

The Star 1899-01-16. Se Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser.

Thelin, Johan: Symboler - hemliga tecken. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1987.

Themelios (1988-1989,1992-1993,1997-1999,2002,2004)

Theognis (ca 540-480 f.Kr.). Se Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik.

Theologische Zeitschrift (1980)

Theology (1975,1993)

Thermaenius, Edvard: Demokratiens genombrott. Se Svenska folket genom tiderna 10.

Thermaenius, Edvard: Det nya statsskicket. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Thermaenius, Edvard: Skandinavismen och den nordiska tanken. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Thibault, Anatole François. Se France, Anatole.

Thielicke, Helmut: Bönen som omspänner världen (1943-44,1953,1962)

Thielicke, Helmut: Jag tror – de kristnas bekännelse (1966)

Thiselton, Anthony C.: Bestämmelse. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Thiselton, Anthony C.: Bibelkritiken. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Thiselton, Anthony C.: Har tron ett språk? Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Thiselton, Anthony C.: Otrygghetens tid. Se De kristna.

Thiselton, Anthony C.: Sören Kierkegaard. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Thiselton, Anthony C.: The Meaning of Sarx in 1 Corinthians 5:5: A Fresh Approach in the Light of Logical and Semantic Factors. Se Scottish Journal of Theology (1973).

Thomander, Adolf: Gå ut Guds folk. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Thomander, Adolf: Tankar och Vägar (1922)

Thomander, Johan Henrik: Predikningar öfwer alla årets Sön- och Högtidsdagars Evangelier. Förra delen. Ifrån Första Sönd. i Adventet till Sjette Sönd. efter Påsk. (1849)

Thomander, Johan Henrik: Predikningar öfwer alla årets Sön- och Högtidsdagars Evangelier. Sednare delen. Ifrån och med Pingstdagen till kyrkoårets slut. Jemte ett bihang: Böndagspredikningar. (1849)

Thomander, Johan Henrik. Se också Österlin, Lars: "Själv en hel kommitté i en person." J.H. Thomander och hans program för Svenska kyrkan.

Thomas, John Christopher: "Stop Sinning Lest Something Worse Come Upon You." The Man at the Pool in John 5. Se Journal for the Study of the New Testament (1995).

Thomas, John Christopher: The Fourth Gospel and Rabbinic Judaism. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1991).

Thomas, Robert L.: An Analysis of the Seventh Bowl of the Apocalypse. Se The Master's Seminary Journal (1994).

Thomas, Robert L.: The "Comings" of Christ in Revelation 2-3. Se The Master's Seminary Journal (1996).

Thomas, Robert L.: The spiritual gift of prophecy in Rev 22:18. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1989).

Thomas, Robert L.: The Structure of the Apocalypse: Recapitulation or Progression? Se The Master's Seminary Journal (1993).

Thomas, Robert L.: Theonomy and the Dating of Revelation. Se The Master's Seminary Journal (1994).

Thomas a Kempis (ca 1380-1471): Betraktelser öfver Kristi lif (1607,1892). Bok nr 172b i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Thomas a Kempis: Lilla Kempis (1876)

Thomas a Kempis: Om den invärtes hugsvalelsen. Se Thomas a Kempis: Om Kristi efterföljelse - Fyra böcker.

Thomas a Kempis: Om Herrens nattvard. Se Thomas a Kempis: Om Kristi efterföljelse - Fyra böcker.

Thomas a Kempis: Om Kristi efterföljelse - Fyra böcker (1400-talet,1827,1895). Bok nr 159 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Thomas a Kempis: Uppmaningar till ett andeligt lefverne. Se Thomas a Kempis: Om Kristi efterföljelse - Fyra böcker.

Thomas a Kempis: Uppmaningar till ett invärtes lefverne. Se Thomas a Kempis: Om Kristi efterföljelse - Fyra böcker.

Thomas av Aquino: Summa Thelogica (1265-1274,1485). Se Chapman, Colin: Kristendomen och livsfrågorna.

Thomas av Aquino. Se också Chesterton, G.K. Chesterton, G.K.: Thomas av Aquino samt Lane, Tony: Thomas ab Aquino.

Thomassen, Einar. Se Rasmussen, Harald-Thomassen, Einar: Kristendomen – En historisk introduktion.

Thomasson, Pehr: Dikter (1863). Se Gudmundsgillets Årsbok 1952.

Thomasson, Pehr: Jönköping. Se Thomasson, Pehr: Dikter.

Thompson, Alan: Blameless Before God? Philippians 3:6 in Context. Se Themelios (2002).

Thompson, Chris. Se Moore, Robin-Thompson, Chris: Full pott - Historien om jakten på Saddam Hussein, sedd från insidan.

Thompson, John Arthur: The Book of Jeremiah (1980,1992)

Thompson, Marianne Mete: Signs and Faith in the Fourth Gospel. Se Bulletin for Biblical Research (1991).

Thompson Sizer, Kate: Kusin Olga (1914,1919). Bok nr 58 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Thorell, Folke: Lögnprofeter (1946)

Thorell, Folke: Se han kommer (1962)

Thorild, Thomas: Den nye granskaren (1784). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Thorild, Thomas: Kritik öfver kritiker (1791). Se Schück, Henrik: 1700-talets prosaförfattare.

Thorild, Thomas: Öfver tryckfriheten och samhällets styrka. Se Thorild, Thomas: Den nye granskaren.

Thorne, Eglanton (pseud. för Elizabeth Emily Charlton): Den store läkaren (1899). Bok nr 107 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Thornton, T.C.G.: 1 Peter, a Paschal Liturgy? Se Journal of Theological Studies (1961).

Thornton, T.C.G.: The Crucifixion of Haman and the Scandal of the Cross. Se Journal of Theological Studies (1986).

Thorsén, Ingemar: Carl Nyrén. Berömd arkitekt med rötter i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Thorsson, Lennart (pastor, Missionsförsamlingen, Tenhult): En tro som föder kärlek (Jönköpings-Posten 1985-11-22)

Thorstensson, Annelee (barn- och familjepastor i Filadelfia, Bankeryd): Gud - den ende och mäktigaste! (Jönköpings-Posten 2005-03-11)

Thoursie, Anna-Lena: Den som väntar på något gott väntar ofta länge (församlingsbladet Gemenskap, Korskyrkan Jönköping, julen 2007)

Thoursie, Ragnar: Ditt ord är ljus (2001)

Thoursie, Ragnar: Igelkottsfrid (2007)

Thoursie, Ragnar: Kråkorna skrattar (1989)

Thoursie, Rickard (pastor i Korskyrkan i Jönköping): Bana väg för Herren! (Jönköpings-Posten 2007-12-14)

Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst. Jönköpings Läkarsällskap 10 år (2002)

Thulin, Henning: Kring kyrkan och pingstväckelsen (1944)

Thulin, Olof: Aurore Storckenfeldt. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1947.

Thulin, Olof: Barndomsminnen från Skärstad. Se Missionsvittnet 1964:1.

Thulin, Olof: "Bröder, vad skola vi göra?" (Jönköpings-Posten 1939-10-30)

Thulin, Olof: Där jag växte upp. Se Soluppgången 1965.

Thulin, Olof: Från kungabesöket i augusti 1895. Se Gudmundsgillets Årsbok 1984.

Thulin, Olof: Jönköpings län - en missionens högborg (Jönköpings-Posten 1954-09-11)

Thulin, Olof: Jönköpingssonen, som blev läkaremissionär bland negerslavar på Jamaica. Se Soluppgången - På konungens bud 1949.

Thulin, Olof (prost, Jönköping): Kristus är uppstånden (Jönköpings-Posten 1965-04-15)

Thulin, Olof (kyrkoherde, Jönköping): Lägg ut på djupet (Jönköpings-Posten 1958-07-04)

Thulin, Olof: Om den nyevangeliska väckelsen. Se Växjö stift i ord och bild.

Thulin, Olof: Pionjärerna (Jönköpings-Posten 1951-09-13)

Thulin, Olof: Resa till Palestina (Jönköpings-Posten 1956-10-09)

Thulin, Olof: Våra medeltida kloster (Jönköpings-Posten 1941-09-17)

Thulin, Olof. Se också Teiffel, Yvonne: Sofiakyrkan, hans kyrka - ett möte med Olof Thulin.

Thunander, Harald: Något om fattigvården förr ... Se Boken om Svenarum.

Thunander, Rudolf: Ett dystert 80-årsminne. Se Boken om Svenarum.

Thunander, Rudolf: Luther i Värnamo och andra historier från Smålands inre (1998)

Thunander, Rudolf: Trappan i Svenarum - Om självspillningar och deras begravning. Se Mellan Härån och Rasjön 2002.

Thunander, Sven: En historia från Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1983.

Thunander, Sven: En söndag i februari 1909. Se Mellan Härån och Rasjön 1982.

Thunander, Sven: Hagafors - minnesglimtar. Se Mellan Härån och Rasjön 1990.

Thunander, Sven: Historier från Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1991.

Thunander, Sven: I backspegeln. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Thunander, Sven: Lindefors järnbruk. Se Mellan Härån och Rasjön 1979.

Thunander, Sven: Ulrica var Wilhelm och Wilhelm var Ulrica. Se Mellan Härån och Rasjön 1986.

Thunander, Sven: Vrigstad och dess marknad. Se Mellan Härån och Rasjön 1988.

Thunander, Sven: Även Svenarums-borna gav "kraftigt stöd åt mörksens furste". Se Mellan Härån och Rasjön 1981.

Thunberg, Carl Peter: Thal om staden Jönkiöping (1770). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1937.

Thunberg, Carl Peter. Se också Nordenstam, Bertil: Från Jönköping till Kap och Japan - Linnélärjungen Carl Peter Thunberg.

Thureson, Birger: I korselden – en biografi om Berthil Paulson (1987)

Thybell, Allan: Det bor ett stycke evighet i lågan (Jultidningen Soluppgång 1971)

Thörn, Lennart: Fem liknelser om Guds rike (1980,1990)

Thörn, Richard (vik. komminister i Sofia församling, Jönköping): Vi är inte så fria som vi tror oss vara (Jönköpings-Posten 2005-12-09)

Thörnberg, E.H.: Stad och stadsbygd i Sverige. En snabbild. Se Svenska folket genom tiderna 13.

Thörnblad, Ann: Hoppets änglar. Se Andrum III.

Thörnblad, Ann: Livet får det värde vi ger det. Se Andrum III.

Thörnqvist, Owe: en gycklares visor (2004)

Thörnqvist, Owe: Mammas paket (1963). Se Thörnqvist, Owe: en gycklares visor.

Thörnqvist, Owe: Stygga Svea (1987). Se Thörnqvist, Owe: en gycklares visor.

Thörnqvist, Owe: Svartbäckens Ros (1959). Se Thörnqvist, Owe: en gycklares visor.

Thörnqvist, Owe: Titta titta (1956). Se Thörnqvist, Owe: en gycklares visor.

Thörnrot, Edvin (pastor, Eksjö missionsförsamling): Herrens heliga nattvard (Jönköpings-Posten 1957-04-12)

Tichonovna Isajtjik, Aleksandr. Se Porfirevitj Sjarpilo, Aleksandr: Historien om ett människoliv, efter vilket det återstår två rum i en barack, en grönsaksrabatt och medaljen "Segrare i socialistisk tävlan".

Tidball, Derek: Songs of the Crucified One: The Psalms and the Crucifixion. Se Southern Baptist Journal of Theology (2007).

Tiden (1884). Se Strindberg, August: Kvarstadsresan, Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889.

Tidrande och diserna. Se Lönnroth, Lars: Isländska mytsagor.

Tiénou, Tite: Afrikas kristna. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Tiénou, Tite: Änglar och demoner. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Tigwell, John: Hela familjen i kyrkan. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Till bruden från en silfverbrud (1891,1894). Bok nr 137 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Tillander, Ragnar: Hovslätts Vattenledningsförening - en viktig kugge i samhällets utveckling. Se Den sjunde boken om Hovslätt.

Tillander, Ragnar: Som barn i Hovslätt på 30-talet. Se Hovslätt 100 år 1894-1994.

Tillhagen, Carl-Herman: Kyrka och religiositet under frihetstiden. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 6.

Tillhagen, Carl-Herman: Läkarvetenskap och sjukdomar. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 8.

Tillhagen, Carl-Herman: Sjukdom, nöd och pest i medeltidens värld. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 2.

Tillich, Paul: På vacklande grund (1948,1967)

Timofejevna Panasevitj, Valentina: En ensam mänsklig stämma. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Timpany, Lisa: Skinnet bedrar. Se Det Bästa maj 2004.

Tingberger, Per-Evert: Florence Stephens - En kvinna ensam bland människor. Se Kvinnor i Småland.

Tingberger, Per-Evert: Småländsk folkmusik i vägskäl vid Skruv. Se Miljö och människa i Småland.

Tisell, Eric (pastor, Vaggeryds missionsförsamling): Vem är Jesus? (Jönköpings-Posten 1957-10-26)

Tiuttjev, Fjodor: För Ryssland är förnuft ej allt . . . (1866). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Tjechov, Anton: 75 000 (1884). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Agafja (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Andras olycka (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Anjuta (1886). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Ariadna (1895). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Apotekarfrun (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Baron (1882). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Bekännelse eller Olja, Sjenja, Soja (1882). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Berättelse utan slut (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Biskopen (1903). Se Tjechov: Biskopen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Biskopen och andra noveller (1979)

Tjechov, Anton: Björnen (1888). Se Tjechov: Komedier.

Tjechov, Anton: Bröllopet (1890). Se Tjechov: Komedier.

Tjechov, Anton: Bönderna (1897). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: Champagne - En landstrykares berättelse (1887). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Damen med hunden (1899). Se Tjechov: Damen med hunden - Duellen.

Tjechov, Anton: Damen med hunden och andra noveller (1955)

Tjechov, Anton: Damen med hunden - Duellen (1986)

Tjechov, Anton: Danspianisten (1885). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Den gamla pilen (1883). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Den nya villan (1899). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Den stygge gossen (1883). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Den tjocke och den magre (1883). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Den tragiske skådespelaren (1883). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Det var hon (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Direktören under divanen (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Dramer (1986)

Tjechov, Anton: Dråpet (1895). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Drömmar (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Drömmen (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Duellen (1891). Se Tjechov: Damen med hunden - Duellen.

Tjechov, Anton: Dyra lektioner (1887). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Dåliga nerver (1885). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Efter teatern (1892). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: En Albions dotter (1883). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: En bagatell (1886). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: En dag på landet (1886). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: En episod (1886). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: En gång om året (1883). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: En gåtfull natur (1883). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: En illgärningsman (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: En konstnär (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: En ledsam historia (1889). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: En okänd människas berättelse (1893). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: En okänd människas berättelse och andra noveller (1981,2000)

Tjechov, Anton: En passant (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: En undervisare (1884). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: En värnlös kvinna (1887). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: En äkta man (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Ett drama (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Ett fall ur praktiken (1898). Se Tjechov: Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Ett litet skämt (1886). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ett möte (1887). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ett obehag (1888). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ett obotligt ondt (1888). Se Tjechov: Musjikerna med flera berättelser.

Tjechov, Anton: Ett svårt humör (1886). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ett unikum (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Ett äventyr med en kontrabas (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Familjefadern (1885). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Fiasko (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Fiender (1887). Se Tjechov: Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Friaren och den gode fadern (1885). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: Frieriet (1888). Se Tjechov: Komedier.

Tjechov, Anton: Furstinnan (1889). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Fänrik på kiv (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Fästmön (1903). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Författaren (1885). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Förmyndaren (1883). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Förste trädgårdsmästarens berättelse (1894). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Förste älskaren (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: Grannarna (1892). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Grisja (1886). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Gusiev (1890). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Gästen (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Han tog till för kraftigt (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Heliga enfald ... (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Hemgiften (1883). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Hemma (1887). Se Tjechov: Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Herdepipan (1887). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Herdepipan (med flera noveller) (1960,1969)

Tjechov, Anton: Hos adelsmarskalkens fru (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Hos gamla vänner (1898). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Humoristiska noveller (1930)

Tjechov, Anton: Huset med entresolvåningen (1896). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Hustrun (1895). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Hämnaren (1887). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Hämnden (1886). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Hästnamnet (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Häxan (1886). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Häxan och andra noveller (1963)

Tjechov, Anton: I den heliga påsknatten (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: I dyn (1886). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: I främmande land (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: I mörkret (1886). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: I onda ärenden (1887). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: I passionsveckan (1887). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: I rättssalen (1886). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: I vagnsboden (1887). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Ionitj (1898). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ivan Matvejitj (1886). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: Ivanov (1887). Se Tjechov: Dramer.

Tjechov, Anton: Ja se tågpassagerare! (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Jubileet (1891). Se Tjechov: Komedier.

Tjechov, Anton: Jägarn (1885). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Kalkas (1886). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Kallt blod (1887). Se Tjechov: Musjikerna med flera berättelser.

Tjechov, Anton: Kameleonten (1884). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Kaptensuniformen (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Komedier (2000)

Tjechov, Anton: Konstverket (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Kontrabas och flöjt (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Koristen (1886). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Krusbär (1898). Se Tjechov: Biskopen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Kvinnovälde (1894). Se Tjechov: Modersmålsläraren och andra berättelser.

Tjechov, Anton: Köksan gifter sig (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Körsbärsträdgården (1903). Se Tjechov: Dramer

Tjechov, Anton: Lake (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Lantligt kasus - Ur en idealists minnen (1885). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Lejonet och solen (1887). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Levande kronologi (1885). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Ljusglimtar (1888). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Lyckan (1887). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Lämpliga åtgärder (1884). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Läraren (1886). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Med Anna om halsen (1895). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Modersmålsläraren (1894). Se Tjechov: Biskopen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Modersmålsläraren och andra berättelser (1958)

Tjechov, Anton: Morbror Vanja (1897). Se Tjechov: Dramer.

Tjechov, Anton (Tschechof, Ant. P.): Musjikerna med flera berättelser (1897)

Tjechov, Anton: Måsen (1895-96). Se Tjechov: Dramer.

Tjechov, Anton: Natten före rannsakningen (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Noveller (2002)

Tjechov, Anton: Olga (1898). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Om man fick sova! (1888). Se Tjechov: Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Om tobakens skadlighet (1902). Se Tjechov: Komedier.

Tjechov, Anton: Ond natt (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ordenstecknet (1884). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Ostronen (1884). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Otur (1886). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Paviljong 6 (med flera noveller) (1928)

Tjechov, Anton: Paviljong nr 6 (1892). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: "Petjenjegen" (1897). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Platonov (ca 1881,2003)

Tjechov, Anton: Posten (1887). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Prisjibejev (1885). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: På hästskjutsen (1897). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: På sommarnöje (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: På vinglig stråt (1885). Se Tjechov: Humoristiska noveller.

Tjechov, Anton: På vägen (1886). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Ravinen (1900). Se Tjechov: Biskopen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Regnvädret (1887). Se Tjechov: Ryska silhuetter.

Tjechov, Anton: Ryktet går (1883). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Rymlingen (1887). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: Ryska silhuetter (1915)

Tjechov, Anton: Sachalin (1891-94)

Tjechov, Anton: Simulanterna (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Sinnesrörelse (1886). Se Tjechov: Häxan och andra noveller.

Tjechov, Anton: Sinotjka (1887). Se Tjechov: Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Sirenen (1887). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Sista mohikanskan (1885). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Själamässan (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Skogsspöket (1889). Se Tjechov: Dramer.

Tjechov, Anton: Skomakaren och den onde (1888). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Skräck (1892). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Skönheterna (1888). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Sladder (1886). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Sorg (1886). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Spegeln (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Store Volodja och lille Volodja (1893). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Studenten (1894). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Stäppen (1888). Se Tjechov: Stäppen och andra noveller.

Tjechov, Anton: Stäppen och andra noveller (1986)

Tjechov, Anton: Sömnrus (1885). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Tag fast tjuven (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Talang (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Till bröllopssäsongen (1885). Se Tjechov: Noveller.

Tjechov, Anton: Till jul (1900). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Till Paris! (1886). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Tjuven (1883). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Tjänstemannens död (1883). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Tre systrar (1900). Se Tjechov: Dramer.

Tjechov, Anton: Tre år (1895). Se Tjechov: Tre år och andra noveller.

Tjechov, Anton: Tre år och andra noveller (1955)

Tjechov, Anton: Tyfus (1887). Se Tjechov: En okänd människas berättelse och andra noveller.

Tjechov, Anton: Tårar som världen aldrig ser ... (1884). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Tändstickan (1883?). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Ur en kolerikers anteckningar (1887). Se Tjechov: Valda noveller.

Tjechov, Anton: Vadet (1888). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Valda noveller (1938)

Tjechov, Anton: Vanjka (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Vid kvarnen (1886). Se Tjechov: Herdepipan (med flera noveller).

Tjechov, Anton: Vitpanna (1895). Se Tjechov: Damen med hunden och andra noveller.

Tjechov, Anton: Volodja (1887). Se Paviljong 6 (med flera noveller).

Tjellström, Anders P.: Ur minnets dagbok. Se Missionsförbundet 1924.

Tobin, Thomas H.: The Prologue of John and Hellenistic Jewish Speculation. Se Catholic Biblical Quarterly (1990).

Todd, Richard A.: Prästerskap, biskopar och påve. Se De kristna.

Tofterydsbygden (1945,1949, 1951,1954)

Toftgård, Bernhard: En skola för livet. Se Soluppgången 1962.

Toftgård, Bernhard: Mot lockande horisonter – Resa i tid och rum med minnesbilder från åtta decennier av 1900-talet (1994)

Toftgård, Bernhard: Vi besöker folkhögskolan. Se Soluppgången 1957.

Toit, A.B. du: The incarnate word - a study of John 1:14. Se Neotestamentica (1968).

Toit, B.A. du: The aspect of faith in the Gospel of John with special reference to the farewell discourses of Jesus. Se Neotestamentica (1991).

Tolf, Anders Magnus. Se Andersson, Rune: Minnesbild över skillingarydskårens första fanjunkare, Anders Magnus Tolf, född 1847-06-04 - död 1916-08-10.

Tolf, Robert. Se Allgén, Carl: Robert Tolf.

Tolf, Wåge: Bilder från det gamla Götafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1973.

Tolf, Wåge: Det gamla Åbo i Götafors. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1975.

Tolf, Wåge: Det handlar om människor och gamla hus. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1971.

Tolf, Wåge: Eriks julklapp. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Tolf, Wåge: Fortifikationsofficeren och arkitekten Bengt Vilhelm Carlberg. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1976.

Tolf, Wåge: Från gamla tider. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1969.

Tolf, Wåge: Götafors järnbruk. Se Byarums Hembygdsförening 1961.

Tolf, Wåge: Götafors kvarters- och gatunamn. Se Byarums Hembygdsförening 1967.

Tolf, Wåge: Kristi fattiga nunnor i Byarum. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1974.

Tolf, Wåge: När jag gick i Götafors skola. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1977.

Tolf, Wåge: Om kolning. Se Byarums Hembygdsförening 1962.

Tolf, Wåge: Så var det på den tiden. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1970.

Tolf, Wåge: Södra Parkområdet, Hagarna, Johansberg, Kvarters- och gatunamn. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1974.

Tolf, Wåge. Se också Karlström, Jan Eric-Tolf, Wåge.

Tolkien, J.R.R.: Hompen (1937, 1947)

Tolkien, J.R.R.: Hurins barn (2007)

Tolkien, J.R.R.: Silmarillion (1977,1979,2004)

Toll, K.G.: Ny väckelse för logen Oscar i Skillingaryd (Jönköpings-Posten 1903-01-30)

Tolmie, D. Francois: A discourse analysis of John 17:1-26. Se Neotestamentica (1993).

Tolmie, D. Francois: The characterization of God in the Fourth Gospel. Se Journal for the Study of the New Testament (1998).

Tolmie, D. Francois: The function of focalisation in John 13-17. Se Neotestamentica (1991).

Tolstoj, Leo: Anna Karenina (1873-77,2007,2011)

Tolstoj, Leo: Barndomen (1852). Se Tolstoj, Leo: Från unga år - barndomen och pojkåren.

Tolstoj, Leo: En godsägares morgon (1856). Se Tolstoj, Leo: Från unga år - Ungdomen (och) En godsägares morgon.

Tolstoj, Leo: Familjelycka (1859). Se Tolstoj, Leo: Ivan Iljitjs död - Familjelycka - Herre och dräng.

Tolstoj, Leo: Från unga år - Barndomen (och) Pojkåren (1852-54,1962)

Tolstoj, Leo: Från unga år - Ungdomen (och) En godsägares morgon (1856-57,1963)

Tolstoj, Leo: Hadji-Murat (1912,2006)

Tolstoj, Leo: Herre och dräng (1895). Se Tolstoj, Leo: Ivan Iljitjs död - Familjelycka - Herre och dräng.

Tolstoj, Leo: Ivan Iljitjs död (1886). Se Tolstoj, Leo: Ivan Iljitjs död - Familjelycka - Herre och dräng.

Tolstoj, Leo: Ivan Iljitjs död - Familjelycka - Herre och dräng (1859-95,1974)

Tolstoj, Leo: Krig och fred - ursprungsversion (1865-66,2006)

Tolstoj, Leo: Pojkåren (1854). Se Tolstoj, Leo: Från unga år - barndomen och pojkåren.

Tolstoj, Leo: Skildringar från Sebastopols belägring (1855-56,1886,1910)

Tolstoj, Leo: Ungdomen (1857). Se Tolstoj, Leo: Från unga år - Ungdomen (och) En godsägares morgon.

Tolstoj, Leo: Uppståndelse (1899,1935)

Tomsky, Alexander: Det jäser i Polen. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Tomtebissen (1857). Se Rydberg, Viktor: Varia (tal samt valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen).

Tonell, Per-Erik: Inte bara papper och pinnstolar (1968). Se Svenska Turistföreningens årsskrift 1968.

Tonnér, G.: Kinabref från Wuchang (Jönköpings-Posten 1903-06-13)

Toorell, Aron Th.: Folkväckelsens tider i Svenarum. Se Boken om Svenarum.

Topelius, Zacharias: Advent (1874). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Daniel August Saelan (1867). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Finlands höjning (1869). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Fältskärns berättelser - Frihetstiden (1853-1867,1899-1901,1973)

Topelius, Zacharias: Fältskärns berättelser - Stormaktstiden (1853-1867,1899-1901,1976)

Topelius, Zacharias: Gamla året till det nya (1867). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Giuseppe Garibaldi (1867). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Henrik Gabriel Porthan (1873). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Topelius, Zacharias: Julbocken (1849,1932). Se Sagor III.

Topelius, Zacharias: Kraft och ära (1873). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Leonard Fahlander (1870). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Läsning för barn - Första boken (1932)

Topelius, Zacharias: Mahognyskrinet. Se Topelius, Zacharias: Sagor II.

Topelius, Zacharias: Maria (1875). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Min moder (1869). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Musti. Se Lindell, Börje.

Topelius, Zacharias: Nykarleby seminarium för folkskolans lärare (1873). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Pio Nono (1867). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Sagor II (1848). Se Topelius, Zacharias: Läsning för barn - Första boken.

Topelius, Zacharias: Sagor III (1849). Se Topelius, Zacharias: Läsning för barn - Första boken.

Topelius, Zacharias: Septembernatten (1867). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Skogsbjörn. Se Topelius, Zacharias: Mahognyskrinet.

Topelius, Zacharias: Skogssköflingen (1874). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Svarta gardet - Typografernes sång (1869). Se Topelius, Zacharias: Sånger.

Topelius, Zacharias: Sånger (1905)

Topp, Peter: En ropande röst (1851). Se Johansson, Natanael: Jacob Otto Hoof och hoofianismen.

Torarp, Gideon: Barnrika familjer i Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1998.

Torarp, Gideon: Grenadjärtorpet nr. 39 Anderstorp för Torarps rote, Svenarums socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1992.

Torarp, Gideon: Missionshistoria från Svenarum. Se Mellan Härån och Rasjön 1989.

Torarp, Gideon: Vattenkraftens betydelse i Svenarums socken. Se Mellan Härån och Rasjön 1985.

Torekull, Bertil: Historien om IKEA - Ingvar Kamprad berättar (1998)

Torkelsson, Åke: Den gamla kvarnen. Se Den tredje boken om Hovslätt.

Torm, Frederik: Semit och europé (1920). Se Soluppgången, Julkalender för 1926.

Tornehed, Stig: Christina Nilsson - En stjärna på konstens himmel. Se Kvinnor i Småland II.

Tornehed, Stig: Det började med "en tysk trädgård" i Pjätteryd. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa

Tornehed, Stig: Minnen från radio- och TV-kyrkan. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Tornehed, Stig: Tegnérminnet efter 150 år. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1997/98.

Tornstam, Lars: Sociologiskt perspektiv på åldrandet. Se De äldre i samhället.

Torrance, James B.: Karl Barth. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Torrey, R.A.: Fröjd i Herren (Jönköpings-Posten 1905-03-04)

Torrey, R.A.: Vad Bibeln lär (1955)

Traasdahl, J.: Andliga brytningar eller Är du pånyttfödd? (1878). Bok nr 125 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Trankell, Arne: Magi och förnuft i människobedömning (1961)

Tranströmer, Tomas: 17 dikter (1954). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Båten - byn. Se Tranströmer, Tomas: Sanningsbarriären.

Tranströmer, Tomas: Caprichos. Se Tranströmer, Tomas: Hemligheter på vägen.

Tranströmer, Tomas: Dagsmeja. Se Håkanson, Björn.

Tranströmer, Tomas: Den bortglömde kaptenen. Se Tranströmer, Tomas: För levande och döda.

Tranströmer, Tomas: Den halvfärdiga himlen (1962). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Den skingrade församlingen. Se Tranströmer, Tomas: Stigar.

Tranströmer, Tomas: Det vilda torget (1983). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: En vinternatt. Se Tranströmer, Tomas: Den halvfärdiga himlen.

Tranströmer, Tomas: Epilog. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: För levande och döda (1989). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Gläntan. Se Tranströmer, Tomas: Sanningsbarriären.

Tranströmer, Tomas: Gogol. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: Guldstekel. Se Tranströmer, Tomas: För levande och döda.

Tranströmer, Tomas: Haikudikter. Se Tranströmer, Tomas: Sorgegondolen.

Tranströmer, Tomas: Hemligheter på vägen (1958). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Höstlig skärgård. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: I den forsande stäven är vila. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: I Nildeltat. Se Tranströmer, Tomas: Den halvfärdiga himlen.

Tranströmer, Tomas: Klanger och spår (1966). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Längre in. Se Tranströmer, Tomas: Stigar.

Tranströmer, Tomas: Med älven. Se Tranströmer, Tomas: Mörkerseende.

Tranströmer, Tomas: Morgonfåglar. Se Tranströmer, Tomas: Klanger och spår.

Tranströmer, Tomas: Mörkerseende (1970). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Palatset. Se Tranströmer, Tomas: Den halvfärdiga himlen.

Tranströmer, Tomas: Porträtt med kommentarer. Se Tranströmer, Tomas: Klanger och spår.

Tranströmer, Tomas: Posteringen. Se Tranströmer, Tomas: Stigar.

Tranströmer, Tomas: Preludier. Se Tranströmer, Tomas: Mörkerseende.

Tranströmer, Tomas: Preludium. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996 (2001)

Tranströmer, Tomas: Sanningsbarriären (1978). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Siesta. Se Tranströmer, Tomas: Hemligheter på vägen.

Tranströmer, Tomas: Sorgegondolen (1996). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Stigar (1973). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Tranströmer, Tomas: Storm. Se Tranströmer, Tomas: Höstlig skärgård.

Tranströmer, Tomas: Svar på brev. Se Tranströmer, Tomas: Det vilda torget.

Tranströmer, Tomas: Svenska hus ensligt belägna. Se Tranströmer, Tomas: Hemligheter på vägen.

Tranströmer, Tomas: Syros. Se Tranströmer, Tomas: Den halvfärdiga himlen.

Tranströmer, Tomas: Sång. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: Upprörd meditation. Se Tranströmer, Tomas: 17 dikter.

Tranströmer, Tomas: Östersjöar - En dikt (1974). Se Tranströmer, Tomas: Samlade dikter 1954-1996.

Travers, Michael. Se Patterson, Richard D.-Travers, Michael: Contours of the Exodus Motif in Jesus' Earthly Ministry.

Treblico, Paul: What Shall We Call Each Other? Part Two: The Issue of Selfdesignation in the Johannine Letters and Revelation. Se Tyndale Bulletin (2003).

Trinity Journal (1980,1986,1991-1994,1997,1999,2002-2005)

Tro Frihet Gemenskap - Svensk baptism genom 150 år, red. Berit Åqvist (1998)

Trosvittnet 1907-1909 (tidning för Skandinaviska Alliansmissionen)

Trosvittnet 1923-1925 (tidning för Svenska Alliansmissionen)

Trudinger, Paul: An Israelite in Whom There is No Guile: An Interpretive Note on John 1:45-51. Se The Evangelical Quarterly (1982).

Trudinger, Paul: Some Observations Concerning the Text of the Old Testament in the Book of Revelation. Se Journal of Theological Studies (1966).

Trudinger, Paul: The Cleansing of the Temple: St John's Independent, Subtle Reflections. Se Expository Times (1997).

Trump, David: Central och southern Italy before Rome (1966)

Truvé, T.: Hvad varslar tiden och hvad stundar? Se Dahlhielm, Aug-Bång, O.: Hvad varslar tiden och hvad stundar?

Tse-tung, Mao. Se Chang, Jung-Halliday, Jon: Mao - Den sanna historien.

Tsuchido, Kiyoshi: Tradition and Redaction in John 12:1-43. Se New Testament Studies (1984).

Tsvetajeva, Marina: Sjöfararen (1923)

Tucker, Charlotte Maria (pseud. A.L.O.E. = A Lady of England): Claudia (1869,1897). Bok nr 37 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Tucker, Charlotte Maria (pseud. A.L.O.E. = A Lady of England): Min grannes skor (1861,19??,1922). Bok nr 3 i Mullsjö Missionsförsamling 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Tudor-Sandahl, Patricia: Att bara vara. Se Andrum III.

Tunehag, Mats: En vision för framtiden. Se Soluppgången 1989.

Tunlid, Greta: Ett bondkalas. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Tunlid, Greta: Något visst med söndagsmorgon. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Tunström, Göran: Prästungen (1976,2000)

Turi, Johan: En bok om samernas liv (1910,1917,1987)

Turner, M. Max B.: Spirit Endowment in Luke-Acts: Some Linguistic Considerations. Se Vox Evangelica (1981).

Turner, M. Max B.: The Concept of Receiving the Spirit in John's Gospel. Se Vox Evangelica (1977).

Turner, Steve: Some notes from the Underground (Voice magazine, IVF 1972)

Tursten, Helene: Nattrond (1999)

Tusen och en natt - Tredje bandet (800-talet,1962)

Tutu, Desmond: Se Allen, John.

Tuxen, Fanny: Till modern från en mormoder (1882,1899). Bok nr 134 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Tvardovskij, Aleksandr: Nu krossas socklarna på monumenten (1963). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Twain, Mark: Tom Sawyers äventyr (1876,1949)

Tyndal, Harry: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet. Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Tyndale Bulletin (1957,1960,1962,1964-1965,1971,1973,1977,1980-1982,1986-1989,1991,1993-1997,2000-2005,2007)

Tyrtaios (600-talet f.Kr.). Se Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik.

Tysk, Karl-Erik: Skymningsland - Ljusglimtar från Gammalsvenskby (2004)

Tägt, Nils: När han kommer – En bok om de yttersta tingen (1968)

Tägt, Nils: PREDIKA ORDET! Andra årgångens evangelietexter. Advent-Pingst. (1991)

Tägt, Nils: Vi tror på den helige Ande (1971)

Täringskog, Erik: Guds största intresse. Se Soluppgången 1966.

Törnblom, Folke H.: Kyrkomusik under vasatiden. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 3

Törngren, Anders. Se Mörk, Jakob Henrik-Törngren, Anders: Adalriks och Götildas äfventyr.

Törnquist, John: Ett tioårigt skräckvälde i Kaschgar ändat. Se Missionsförbundet 1924.

Törnquist, John: Kaschgar - Några bilder från innersta Asiens land, folk och mission (1926). Bok nr 14 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-tals-bibliotek.

Törnquist, John: Till Hilda Nordquists minne. Se Missionsförbundet 1924.

Törnqvist, Fred: Minnen och glimtar från Kongo. Se Byarums Hembygdsförening 1962.

Uhr, Anita: De första intrycken. Se Soluppgången 1963.

Uhr, Anita. Se också Albertsson, Anita.

Uhr, Dagny: Ett sannskyldigt Betania (1945). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna.

Uhrus, Helge: Metallernas renässans. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Ulfgard, Håkan: De katolska breven, Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken. Se Mitternacht-Runesson.

Ulfgard, Håkan: Feast and Future. Revelation 7:9-17 and the Feast of Tabernacles (1989)

Ullén, Marian: Kyrkobygge i trä och sten. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Ullén, Marian: Kyrkobyggnaden. Se Pernler, Sven-Erik: Sveriges kyrkohistoria - Hög- och senmedeltid.

Ullén, Marian: Kyrkobyggnaden och stilidealens förändringar. Se Lenhammar, Harry: Sveriges kyrkohistoria - Individualismens och upplysningens tid.

Ullman, Gustaf: Bröllopet på Svarthälla. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1915/16".

Ullman, Gustaf: Fiskarkvinnor (1922?). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ullman, Gustaf: Källsprång (1915). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ullman, Gustaf: Kärleksbekännelser. Se "Hvar 8 dag -Illustreradt magasin 1914/15".

Ullman, Gustaf: Resevisan. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ullman, Gustaf: Rosenmolnet. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Ullman, Gustaf: Styfva nackar. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin" 1914/15".

Ullman, U.L.: Bönbok (1955)

Ullman, U.L.: Vårt folk och kristendomen - Söndagen (Jönköpings-Posten 1912-05-21)

Undevall, Göran (pastor, Norrahammars frikyrkoförsamling): I väntan på påsken (Jönköpings-Posten 1996-03-15)

Undset, Sigrid: Visa jungfrur (1918,1922)

Ungdomspostilla ("under medverkan af flere bland vår kyrkas lärare") (1881,1893). Bok nr 130 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Unnerstad, Edith: Kastrullresan (1949,1998)

Updike, John: Pigeon Feathers. Se Updike, John: Pigeon Feathers and Other Stories.

Updike, John: Pigeon Feathers and Other Stories (1959)

"Ur lejonets mun" eller "Församlingen i katakomberna" (1877,1892). Bok nr 51 del 1 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek, ej namngiven författare.

Usher, Kerry: Hjältar, gudar och kejsare i den romerska mytologin ”Romersk mytologi” (1983)

Utter, Stig (pastor, Anderstorp): Hur hade Jesus gjort? (Jönköpings-Posten 1980-05-02)

V:son Lundqvist, Bo: Reformations- och stormaktstidens historia. Se Skara stift i ord och bild.

Valdes, Adylson: Number 666 and the Twelve Tribes of Israel. Se Revista Biblica (2006).

Valentine, Simon Ross: The Johannine Prologue - A Microcosm of the Gospel. Se The Evangelical Quarterly (1996).

Vall, Verner: Gustaf Vasas bibel (Jönköpings-Posten 1941-04-08)

Vallin, Magnus (komminister i Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet): Kristus -ett ljus för världen (Jönköpings-Posten 2005-01-28)

Vallquist, Gunnel: Djupt i berget. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Vallquist, Gunnel: I den tätnande natten. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Valman, Martin (präst i Svenska kyrkan i Huskvarna): Hur man blir fri att välja (Jönköpings-Posten 2007-08-24)

Vanhoozer, Kevin J.: Worship att the Well. From Dogmatics to Doxology (and Back Again). Se Trinity Journal (2002).

Vanier, Jean: Att återupprätta varandra. Se Eggehorn, Ylva (red): Befrielse och läkedom.

Vardagsord – En annorlunda andaktsbok (1992)

Varenius, Linnéa: Glimtar från 25 (kvadratmeter) kyrkogård. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Varenius, Linnéa: Hur livet sätter sina spår - om liv och hälsa bland Jönköpingsborna under medeltiden. Se Liv och leverne i medeltidens Jönköping.

Vargas Llosa, Mario: Paradiset finns om hörnet (2003)

Vasilevna, Zinaida. Se Aleksijevitj, Svetlana: Kriget har inget kvinnligt ansikte.

Vasiljevitj Sobolev, Sergej: En monolog om längtan efter en roll och ett tema. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Vejde, P.G.: Växjö på 1890-talet - Några minnesbilder. Se Växjö stift i ord och bild.

Vendell, Herman: Ett besök i Gammalsvenskby 1881. Se A:son-Utas, Jan (red.): Svenskbyborna - 60 år i Sverige 1929-1989.

Vennberg, Karl: Du måste värja ditt liv. Se Håkanson, Björn.

Vennberg, Karl: Värend bakom tredje ståndpunkt. Se Barndom i Småland.

Verne, Jules: En världsomsegling under havet (1870,2005)

Vester, A.B.: Det gamla och nya hemmet (1899). Bok nr 105 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Vestnik Europy 1875-1879. Se Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser.

Vetterlund, Fredrik: Den litterära bildningen. Se Svenska folket genom tiderna 7.

Vetterlund, Fredrik: Romantiken och den litterära blomstringen. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Vetus Testamentum (1978,1987,1994,1996,1998-1999,2001-2002)

Vi, (tidningen) (1950-1952)

Vi är inte färdiga ... 100 års mission. Nya utmaningar väntar. (2000)

Vickers, Brian J.: Mark's Good News of the Kingdom of God. Se Southern Baptist Journal of Theology (2004).

Vid Gula floden och Fujiberget - Svenska Missionen i Kina och Japan 1887-1957 (1957)

Vikingahistorier, översättning Åke Ohlmarks (1995)

Vikner, Gustaf: Några minnen från livet på möbelverkstäderna i Jönköping på 1890-talet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1931.

Vikner, Gustaf. Se också Wikner, Gustaf.

Villers, J.L. de: The Shepherd and his flock. Se Neotestamentica (1968).

Villiers, P.G.R.: Prime evil and its many faces in the Book of Revelation. Se Neotestamentica (2000).

Villiers, P.G.R. de: The Lord was crucified in Sodom and Egypt. Symbols in the Apocalypse of John. Se Neotestamentica (1988).

Villstrand, Nils Erik: Nyheter från predikstolen. Se Signums svenska kulturhistoria - Frihetstiden.

Villstrand, Nils Erik: Stormaktstidens politiska kultur. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Vinci, Leonardo da. Se Rydberg, Viktor: En underbar man - Leonardo da Vinci.

Vinterhälsning 1971 (redaktion: Gunnar Johnsson, Wimar Hansson)

Vinterny 1911. Se Strindberg, August: Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912.

Vist, Ingrid: Radiomission i Japan. Se Soluppgången 1960.

Vita Bandets sångbok (1915,1932)

Vitus, Lars: Bland tio millioner svarta i Syd-Afrika (Jönköpings-Posten 1949-12-20)

Vitus, Lars: En köttslig kristen. Se Soluppgången - På konungens bud 1941.

Vitus, Lars: En läkare berättar (1964)

Vitus, Lars: Incomo yokobuyisana. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Vitus, Lars: Jag behöver Jesus. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Vitus, Lars: Jag sträcker mig! Se Soluppgången - På konungens bud 1938.

Vitus, Lars: SAM har ett sjukhus. Se Soluppgången 1960.

Vitus, Lydia: Herre, välsigna Afrika. Se Soluppgången - På konungens bud 1947.

Vitus, Lydia och Lars: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Viviano, Benedict T.: The Structure of the Prologue of John (1:1-18): A Note. Se Révue Biblique (1998).

Volosjin, Maksimilian: Den gröna vågen (1904). Se Från Derzjavan till Brodsky.

Voltaire, F.: Candide (1759,1968)

Voltaire, F.: Letter of 1741 (1741)

Voltaire, F. Se också Strindberg, August: Voltaire.

Voltjok, Maria: En monolog om en sång utan ord. Se Aleksijevitj, Svetlana: Bön för Tjernobyl.

Voluspa (900-1100). Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Litteraturläsning I - Äldre litteratur.

Voorwinde, Stephen: John's Prologue: Beyond Some Impasses of Twenteth Century Scholarship. Se Westminster Theological Journal (2002).

Vorster, W.S.: Characterization of Peter in the Gospel of Mark. Se Neotestamentica (1987).

Vorster, W.S.: "Genre" and the Revelation of John: A Study in text, context and intertext. Se Neotestamentica (1988).

Vorster, W.S.: The Meaning of "parrêsia" in the Epistle to the Hebrews. Se Neotestamentica (1971).

Vox Evangelica (1967,1977,1981)

Vrba, Rudolf: Jag flydde från Auschwitz (2002,2007)

Vreeswijk, Cornelis: Fråga. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Vreeswijk, Cornelis: Rörande sanningen. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Vågen, Tormod: Bibeln på missionsfältet. Se Soluppgången - På konungens bud 1937.

Vågen, Tormod: Mästarens fotspår i det heliga landet (1956,1957)

Vår Hembygd - Huskvarna Hembygdsförening I,II,III (1923,1927,1939)

Våra vackraste visor och ballader (red. Ingemar Hahne) (2003,2007)

Väckelsens folk, red. Margaretha Alling-Engstedt (1998)

Världens religioner (1982, EFS-förlaget 1983,1987)

Världskrigets historia, Femte och Sjätte bandet (Världslitteraturens förlag, Malmö, 1929)

Världsvid kristendom vid 1900-talets slut (red. Robin Keely) (1985,1987)

Västerplana kyrka (utgiven av Kinnekulle församling) (2004)

Västgöta-Bengtsson: Se Bengtsson, Sixten.

Växjö stift i ord och bild (1950)

Waal, C. van der: The Gospel according to John and the Old Testament. Se Neotestamentica (1972).

Waern, Claes: PIR - Integration nödvändig för fortsatt framgång i församlingsarbetet. Se Grundt(r)on.

Waern, Paul: Livet vann! (Kontakt - en tidning från Pingstkyrkan Mullsjö mars/april 2002)

Wagemaker, Herbert: Varför blir dom såna? - Kontakt med tonåringar (1973,1974)

Wagnsson, Ruben: Se Stolpe, Herman-Wagnsson, Ruben

Wahlborg, John: En liten dagdrivare (1900,1911). Bok nr 4 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Wahlborg, John: Hans händers verk (1901). Bok nr 127 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek (sambindning med boken Felix: Ödets stjärnor).

Wahlde, Urban C. von: The Witnesses to Jesus in John 5:31-40 and Belief in the Fourth Gospel. Se Catholic Biblical Quarterly (1981).

Wahlén, Ingvar: Trähästen. Se Miljö och människa i Småland.

Wahlgren, Josef: Herdar och lärare. Se Växjö stift i ord och bild.

Wahlin, Ellert: Gå åstad! Se Soluppgången 1957.

Wahlström, Gunnel Katharina: Katharinaklostret vid Mose berg (2006)

Wahlström, Lydia. Se Hammar, Inger: Kvinnor kräver tillträde till det teologiska samtalet - Lydia Wahlström och Emilia Fogelklou.

Wahlström-Janehed, Maj-lis (diakon i Dalvikskyrkan, Jönköping): Vaksamhet och väntan (Jönköpings-Posten 2001-11-16)

Wainwright, Geoffrey: Gudstjänsten i blickpunkten. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Walberg, Gisela: Antikt gravskick (1974,1980)

Walcott, Derek: In a green night (1962). Se Walcott, Derek: Vinterlampor.

Walcott, Derek: Midsummer (1984). Se Walcott, Derek: Vinterlampor.

Walcott, Derek: The Arkansas testament (1987). Se Walcott, Derek: Vinterlampor.

Walcott, Derek: The fortunate traveller (1981). Se Walcott, Derek: Vinterlampor.

Walcott, Derek: The star-apple kingdom (1979). Se Walcott, Derek: Vinterlampor.

Walcott, Derek: Vinterlampor (1991)

Waldén, Bertil: Hembygdsrörelsen. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Waldén, Bertil: Vardagsliv och lyx under stormaktstidevavet. Se Svenska folket genom tiderna 5.

Waldén, Rudolf (kyrkoherde, Vrigstad): Vad vill du här? (Jönköpings-Posten 1969-05-17)

Waldenström, P.: Amerikabref från Chicago (Jönköpings-Posten 1910-07-11)

Waldenström, P.: Amerikabref från New York (Jönköpings-Posten 1910-08-26)

Waldenström, P.: Amerikabref - På hemväg (Jönköpings-Posten 1910-09-12)

Waldenström, P.: Antialkoholkongressen i Bremen (Jönköpings-Posten 1903-04-22)

Waldenström, P.: Bibelkommissionens arbete (Jönköpings-Posten 1916-09-06)

Waldenström, P.: Bibelkritik och kulturfientlighet (Jönköpings-Posten 1901-09-09)

Waldenström, P.: Biskop Ekelund och de frikyrklige (Jönköpings-Posten 1909-02-05)

Waldenström, P.: Biskop Personnes herdabref (Jönköpings-Posten 1910-10-08)

Waldenström, P.: Bref från amerikabåten Mauretania (Jönköpings-Posten 1910-06-28)

Waldenström, P.: Bref från Atlantiska oceanen och Liverpool (Jönköpings-Posten 1905-09-25)

Waldenström, P.: Bref från Boden (Jönköpings-Posten 1902-07-07)

Waldenström, P.: Bref från Bremen (Jönköpings-Posten 1904-01-04)

Waldenström, P.: Bref från Djursätra (Jönköpings-Posten 1907-06-27)

Waldenström, P.: Bref från Fargo Montana (Jönköpings-Posten 1904-08-24)

Waldenström, P.: Bref från Fürstenwalde (Jönköpings-Posten 1902-06-23)

Waldenström, P.: Bref från Hamburg (Jönköpings-Posten 1906-12-08)

Waldenström, P.: Bref från Leipzig (Jönköpings-Posten 1903-12-02)

Waldenström, P.: Bref från Lima prästgård (Jönköpings-Posten 1906-10-20)

Waldenström, P.: Bref från Liverpool (Jönköpings-Posten 1910-06-14)

Waldenström, P.: Bref från London (Jönköpings-Posten 1902-06-14)

Waldenström, P.: Bref från Luleå (Jönköpings-Posten 1902-07-05)

Waldenström, P.: Bref från Moskwa (Jönköpings-Posten 1900-07-25)

Waldenström, P.: Bref från Newyork (Jönköpings-Posten 1904-08-05)

Waldenström, P.: Bref från Stockholm (Jönköpings-Posten 1903-04-06)

Waldenström, P.: Bref från Stockholm (Jönköpings-Posten 1905-09-30)

Waldenström, P.: Bref från Stockholm (Jönköpings-Posten 1906-08-20)

Waldenström, P.: Bref från Vinslöf (Jönköpings-Posten 1902-06-24)

Waldenström, P.: Bref från Värnamo (Jönköpings-Posten 1905-08-17)

Waldenström, P.: Bref från Örebro (Jönköpings-Posten 1906-11-16)

Waldenström, P.: Bref från Öresund (Jönköpings-Posten 1902-06-07)

Waldenström, P.: Bref ombord på Umbria ute på Atlanten (Jönköpings-Posten 1905-09-14)

Waldenström, P.: Brist öfverallt (Jönköpings-Posten 1917-04-21)

Waldenström, P.: Broderlig medkänsla (Jönköpings-Posten 1900-08-17)

Waldenström, P.: Den frikyrkliga rörelsens styrka (Jönköpings-Posten 1916-04-15)

Waldenström, P.: Den gode herden (1870, Jönköpings-Posten 1928-11-09)

Waldenström, P.: Den nya politiska situationen (Jönköpings-Posten 1914-02-28)

Waldenström, P.: Den nyaste öfversättningen af Nya testamentet (Jönköpings-Posten 1913-01-24 och 1913-02-05)

Waldenström, P.: Det behöfves mera energisk, sundt evangelisk inre mission (Jönköpings-Posten 1916-08-05)

Waldenström, P.: En brist i vår andliga verksamhet (Jönköpings-Posten 1912-12-18)

Waldenström, P.: En intressant färd (Jönköpings-Posten 1913-11-22)

Waldenström, P.: En liten tripp igen (Jönköpings-Posten 1913-12-13)

Waldenström, P.: En påminnelse (Jönköpings-Posten 1914-03-14)

Waldenström, P.: En resa med krångel (Jönköpings-Posten 1913-10-22)

Waldenström, P.: Ett besök i Jönköpings nya läroverkshus - Dess "konstverk" (Jönköpings-Posten 1914-09-24)

Waldenström, P.: Ett kapital, som vi icke ha råd att kasta bort (Jönköpings-Posten 1914-04-24 och 1914-04-27)

Waldenström, P.: Ett och hvarje (Jönköpings-Posten 1909-07-16)

Waldenström, P.: Ett vänligt ord till K.F.U.M. (Jönköpings-Posten 1917-06-21)

Waldenström, P.: "Evangelii fullhet och de eviga straffen" (Jönköpings-Posten 1913-12-11 och 1903-12-23)

Waldenström, P.: Frikyrklighet (Jönköpings-Posten 1915-12-08)

Waldenström, P.: Fru Blavatsky, fru Bésant och fru Tingley eller den moderna teosofien (Jönköpings-Posten 1913-07-18)

Waldenström, P.: Frn Tyskland (Jönköpings-Posten 1915-05-28 och 1915-05-29)

Waldenström, P.: Från utställningen i Malmö (Jönköpings-Posten 1914-07-01)

Waldenström, P.: Från vår nya missionsskola (Jönköpings-Posten 1908-06-04)

Waldenström, P.: För hemmets andaktsstunder -Betraktelser för var dag (1928)

Waldenström, P.: Föredrag i Jönköpings stadspark (Jönköpings-Posten 1908-08-14)

Waldenström, P.: Förr och nu (Jönköpings-Posten 1913-11-10)

Waldenström, P.: Gud är min tröst (1912,1919)

Waldenström, P.: Hafva vi någon verklig uppenbarelse af Gud i den heliga skrift? (Jönköpings-Posten 1915-03-13)

Waldenström, P.: Han bar våra sjukdomar (Jönköpings-Posten 1923-09-07)

Waldenström, P.: Huru står det skrifvet? (Jönköpings-Posten 1906-09-15)

Waldenström, P.: Hvad göra de frikyrkliga för ondt? (Jönköpings-Posten 1909-02-13)

Waldenström, P.: Hvad skall det bli af våra skolor? (Jönköpings-Posten 1911-11-04)

Waldenström, P.: Hvar står det skrifvet? (Jönköpings-Posten 1916-10-13)

Waldenström, P.: Högmessotexter I. Se Rosenius, C.O och Waldenström, P: Swenska Kyrkans Nya Högmessotexter, Första årgången, Andra delen.

Waldenström, P.: Högmessotexter II. Se Waldenström, P: Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter. Andra Årgången. Första delen.

Waldenström, P.: I Bryssel (Jönköpings-Posten 1909-04-20)

Waldenström, P.: I Canada (Jönköpings-Posten 1904-09-16)

Waldenström, P.: I Dalarne (Jönköpings-Posten 1912-12-07)

Waldenström, P.: I Paris (Jönköpings-Posten 1909-04-22)

Waldenström, P.: Jönköpings missionsförening och Svenska missionsförbundet (Jönköpings-Posten 1911-04-04)

Waldenström, P.: Korrespondens från Westerbotten (Jönköpings-Posten 1867-12-24)

Waldenström, P.: Kriget och missionen (Jönköpings-Posten 1914-08-05)

Waldenström, P.: Kyrkliga frågor vid innevarande riksdag (Jönköpings-Posten 1913-02-08)

Waldenström, P.: Lekmannamissionsrörelsen (Jönköpings-Posten 1912-09-11)

Waldenström, P.: Litet om vetenskap m.m. (Jönköpings-Posten 1907-10-12)

Waldenström, P.: Låtom oss blifva vid skriftens ord (Jönköpings-Posten 1913-05-23)

Waldenström, P.: Makt är inte rätt (Jönköpings-Posten 1915-01-18)

Waldenström, P.: Man lär så länge man lefver (Jönköpings-Posten 1916-01-05)

Waldenström, P.: Missionskonferensen i Bremen (Jönköpings-Posten 1905-06-07)

Waldenström, P.: Motsägelser i bibeln (Jönköpings-Posten 1916-05-05)

Waldenström, P.: "Mörkaste Småland" (Jönköpings-Posten 1917-01-11)

Waldenström, P.: Nya Testamentet med förklarande anmärkningar (1892)

Waldenström, P.: Om dogmer och deras betydelse (Jönköpings-Posten 1917-02-01)

Waldenström, P.: Om religionsundervisningen i våra skolor och hvad därmed sammanhänger (Jönköpings-Posten 1912-01-27)

Waldenström, P.: Om sekt och sektväsendet (Jönköpings-Posten 1917-05-19)

Waldenström, P.: Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter. Andra Årgången. Första delen. ”Högmessotexter II” (1876)

Waldenström, P.: P.P. Waldenströms brev 1858-1882 (1938)

Waldenström, P.: På gående tåg i Västerbotten (Jönköpings-Posten 1903-08-08)

Waldenström, P.: På hemväg från Shanghai (Jönköpings-Posten 1907-06-06)

Waldenström, P.: På resa - I Malmö (Jönköpings-Posten 1914-06-26)

Waldenström, P.: På resor i Amerika (Jönköpings-Posten 1904-11-15)

Waldenström, P.: På resor i Amerika (Jönköpings-Posten 1905-01-05)

Waldenström, P.: På vägen utför (Jönköpings-Posten 1916-12-14)

Waldenström, P.: Reflexioner med anledning af det nyss afslutade kyrkomötet (Jönköpings-Posten 1910-11-07 och 1910-11-16)

Waldenström, P.: Reflexioner öfver kyrkomötet 1915 (Jönköpings-Posten 1915-11-13)

Waldenström, P.: Religionsfrihet och religionslöshet (Jönköpings-Posten 1915-07-13)

Waldenström, P.: Resebref från Basel (Jönköpings-Posten 1908-04-04)

Waldenström, P.: Resebref från Boston (Jönköpings-Posten 1901-10-30)

Waldenström, P.: Resebref från Chicago (Jönköpings-Posten 1901-11-23, 1901-12-28, 1904-12-03 och 1904-12-23)

Waldenström, P.: Resebref från Cöln (Jönköpings-Posten 1908-04-06)

Waldenström, P.: Resebref från Färila (Jönköpings-Posten 1903-07-17)

Waldenström, P.: Resebref från Hamburg (Jönköpings-Posten 1908-04-07)

Waldenström, P.: Resebref från Jamestown N.Y. (Jönköpings-Posten 1901-11-13)

Waldenström, P.: Resebref från Luleå (Jönköpings-Posten 1903-07-27)

Waldenström, P.: Resebref från "mörkaste Småland" (Jönköpings-Posten 1908-12-17 och 1908-12-22)

Waldenström, P.: Resebref från New Haven Conn. (Jönköpings-Posten 1901-11-08)

Waldenström, P.: Resebref från Pittsburg (Jönköpings-Posten 1902-01-22)

Waldenström, P.: Resebref från Sioux City, Iowa (Jönköpings-Posten 1901-12-14)

Waldenström, P.: Rosenius, wår wän, sofwer (Jönköpings-Posten 1868-05-09)

Waldenström, P.: Slutet på resan till Tyskland (Jönköpings-Posten 1912-05-29)

Waldenström, P.: Smärtornas man (1914,1938)

Waldenström, P.: Statskyrkans ställning (Jönköpings-Posten 1913-03-19)

Waldenström, P.: Svensk mission och svensk industri (Jönköpings-Posten 1912-09-06)

Waldenström, P.: Svenska Missionsförbundets hvilohem i Rättvik (Jönköpings-Posten 1910-05-04)

Waldenström, P.: Svenska missionsförbundets offervecka (Jönköpings-Posten 1912-11-02)

Waldenström, P.: Svenska missionsförbundets predikantmöte (Jönköpings-Posten 1913-10-01)

Waldenström, P.: Sök att reda sig själf (Jönköpings-Posten 1915-11-02)

Waldenström, P.: Tacksägelse (Jönköpings-Posten 1913-08-11)

Waldenström, P.: Till Österland (1896)

Waldenström, P.: Underliga äro Guds vägar (Jönköpings-Posten 1916-02-25)

Waldenström, P.: Ute i bygderna (Jönköpings-Posten 1914-10-03)

Waldenström, P.: Ute på färd igen (Jönköpings-Posten 1910-11-22)

Waldenström, P.: Ute på möten (Jönköpings-Posten 1915-07-12)

Waldenström, P.: Vår ställning till Jesus (1907, Jönköpings-Posten 1921-12-30)

Waldenström, P.: Vårt försvar (Jönköpings-Posten 1911-05-09)

Waldenström, P.: Väckelsekristendom och uppfostringskristendom (Jönköpings-Posten 1913-06-14 och 1913-06-26)

Waldenström, P.: Världslikställigheten bland de troende (Jönköpings-Posten 1913-12-10)

Waldenström, P.: Ännu en liten resa (Jönköpings-Posten 1911-08-19)

Waldenström, P.: Ärkebiskopinnan Sundberg (Jönköpings-Posten 1917-02-01)

Waldenström, P.: Se också Dahlén,Karlgren, Rosenius och Sundström.

Waldenvik, Per-Arne (kyrkoherde, Jönköpings Kristina/Ljungarum): Ett ombonat nattkvarter (Jönköpings-Posten 2004-10-22)

Waldenvik, P.A. (= Per-Arne): I livets väntrum. Se Småländsk Jul.

Waldenvik, P.-A. (= Per-Arne) (ungdomspastor, Bankeryd): Kraft - eller bara sken? (Jönköpings-Posten 1972-07-22)

Walder, A.: En kväll på Karmel. Se Missionsförbundet 1924.

Walder, A.: Ett julminne. Se Missionsförbundet 1924.

Walder, A.: Vid gråtomuren i Jerusalem. Se Missionsförbundet 1924.

Waldhaus, Hans von: I orkanens öga (2007)

Walfridsson, Åke: Mission och samarbete i Japan. Se Soluppgången 1973.

Walfridsson, Åke: "Varje moln har silverkanter". Se Soluppgången 1965.

Walker, David: Hitlers bensinmack (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Walker Jr, William O.: The Lord's Prayer in Matthew and John. Se New Testament Studies (1982).

Wallace, Alfred Russel: Underverkens århundrade (1898). Bok nr 129 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Wallace, Daniel B.: John 5.2 and the Date of the Fourth Gospel. Se Biblica (1990).

Wallenberg, G.O. (svensk minister i Kina): De svenska missionärerna i Kina (Jönköpings-Posten 1914-05-27)

Wallenberg, Jakob: "Min son på galejan" (1781). Se Grimberg, Carl "Svenska folkets underbara öden - 1739-1772".

Wallengren, Tomas (ungdomspastor i Salemkyrkan, Habo): Livets uppkomst (Jönköpings-Posten 2004-01-30)

Wallenius, Anders: Om sommaren sköna. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Wallentin, Salbin: Järnvägen och Hovslätts station. Se Den andra boken om Hovslätt.

Wallerström, Ingrid: Fröets dolda ande i Stenbrohult anno 1711. Se Miljö och människa i Småland.

Wallerström, Ingrid: Strängt personligt. Se Småländska skolminnen.

Wallin, Charlotta: Guds rike på jorden (Profeten 1972:4)

Wallin, Enar: Skogsminnen från ungdom till mannaålder. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Wallin, Filip: 5 minuter med Filip Wallin. Se Missionsvittnet 1964:1.

Wallin, Filip (pastor): Helgonens liv (Jönköpings-Posten 1960-11-04)

Wallin, Johan Olof: Gravskrift. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Wallin, Johan Olof: Hemsjukan. Se Hörnström, Erik-Källquist, Eskil: Svensk antologi I.

Wallin, Johan Olof: Predikningar över de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier. Första - sjätte bandet. (1842,1930)

Wallin, Johan Olof. Se också Möller, Håkan: Johan Olof Wallin och 1819 års psalmbok.

Wallin, ("naturdiktaren") John Albert: Lördagshandel på Jönköpings torg (1920). Se Lindqvist, Sigvard: Jönköpingsdikt genom tiderna.

Wallin, Tommy (pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Vaggeryd): Vaksamhet och väntan (Jönköpings-Posten 2007-11-16)

Wallquist, Einar: Midnattstimme (1957)

Wallström, Camilla och Christer: Kommunikation - äktenskapets livsnerv. Se Johansson m fl, Liselotte: Öm & tålig.

Walls, A.F.: David Livingstone. Se De kristna.

Walton, Amy Catherine (mrs O.F. Walton): Ingen älskar mig (18??,1902,1920). Bok nr 11 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Walton, Amy Catherine (mrs O.F. Walton): Kristoffers gamla positiv eller "Hem, ljuva hem" (1874,1901,1922). Bok nr 9 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Walton, Amy Catherine (mrs O.F. Walton): Poppys presenter (1886,1922). Bok nr 67 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Wandel, E.: Där rövare stjäla och mörda. Se Missionsförbundet 1924.

Wang, E.H.: Uldine Utley - Barnevangelisten (1928). Bok nr 54 i Mullsjö Missionsförsamling 1940-talsbibliotek.

Warburg, Karl: Viktor Rydberg I (1900)

Ward, Julian: Pingströrelsen. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Ware, Kallistos: Den ortodoxa kyrkan (1963,2000)

Ware, Kallistos: Kanske Kristus kommer tillbaka ikväll. Se Pilgrim – En tidskrift för andlig vägledning 2005:2.

Warfield, Benjamin Breckinridge: Modern Theories of the Atonement (1903). Se Warfield, Benjamin Breckinridge: The Person and Work of Christ.

Warfield, Benjamin Breckinridge: The Person and Work of Christ (1950)

Warfield, Benjamin Breckinridge: The readings "(hellênas)" and "(hellênistas") Acts XI:20. Se Journal of the Society of Biblical Literature and Exegesis (1883).

Warren, Max: Interpreting the Cross (1966)

Wassberg, Holger (sekreterare, Jönköpings kristliga ynglingaförening): Störst i himmelriket (Jönköpings-Posten 1955-10-01)

Wassén, Cecilia: Från perser till romare. Se Mitternacht-Rubensson.

Watson, Jean: I Guds ljus (2000,2001)

Watson, P.: The Tree of Life. Se Restoration Quarterly (1980).

Watt, Jan G. van der: A new look att John 5:25-9 in the light of the use of the term "eternal life" in the Gospel according to John. Se Neotestamentica (1985).

Watt, Jan G. van der: The Composition of the Prologue of John's Gospel: The Historical Jesus introducing Divine Grace. Se Westminster Theological Journal (1995).

Watt, Montgomery: Profetens väg. Se Världens religioner.

Weatherly, Jon A.: The Jews in Luke-Acts. Se Tyndale Bulletin (1989).

Weber, Max: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1934,1978)

Wedin, LisBeth: ... såsom dig själv. Se Hofgren, Allan.

Wedin, LisBeth: Tanke-sträck (1971)

Weibull, Martin: Grunderna av den klassiska sannolikhetskalkylen (odaterad, senast 1961)

Weichbrodt, Hans (pastorsadjunkt, Sofia församling, Jönköping): Guds levande ord (Jönköpings-Posten 1995-02-17)

Weidel Randver, Gunnel: Ellen Key i fredens tjänst. Se Kvinnor i Småland.

Weiler, Gösta: Jönköpingslandskapet. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1938.

Weiler, Gösta: Om sjöfarten på Vättern under halvtannat århundrade före järnvägarnas tid, Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940.

Weiler, Gösta: Om Vätterbygden och Vättersjöfarten i äldre tider. Se Mäster Gudmun.ds Gilles Årsbok 1939.

Weiler, Gösta: Om Vättersjöfarten under järnvägarnas tid (de senaste hundra åren). Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Weiler, Gösta: Stentavla på rådhuset visar slottets bastioner och vallar. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Weiler, Gösta. Se också Bjurulf, Hjalmar-Weiler, Gösta: Östra Jära-Bondberget-Österängen-Rosenlundsbankarna.

Weiss, Herold: Foot Washing in the Johannine Community. Se Novum Testamentum (1979).

Weitbrecht, Gottlieb: För och emot - tre berättelser (1900). Bok nr 90 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Wejryd, Anders: Från Ersta till Östrabo. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1996/97.

Wejryd, Anders: Ingen tid utan Gud. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Wejryd, Anders: Prolog. Se Larsson, Lars-Olof: Linné - en småländsk resa.

Wejryd, Anders: Tal vid firandet av150-årsminnet av Esaias Tegnérs död i Gårdsby kyrka den 23 november 1976. Se Tornehed, Stig: Tegnérminnet efter 150 år.

Weling, Anna Thekla von (pseud. Hans Tharau): Studentkamraterna (1882,1901). Bok nr 148 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Wellhagen, Julius: Alliansfri kristendom (Jönköpings-Posten 1952-11-26)

Wellmark, Olof: Nya seder - nya lagar. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Weman, Edit. Se Boberg, Georg: En lärarinna värd att minnas.

Weman, Gunnar: Tal vid Växjö domkyrkas återinvigning den 8 juni 1995. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1995/96.

Wendefors, Allan: Det kristna skolarbetet en evangelisationsmöjlighet. Se Soluppgången 1977.

Wendefors, Allan: SAM-hjälp - Lindrar nöd mitt i Europa (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Wendel, François: Calvin (1950,1963,1965)

Wendel, Wallis (kontraktsprost, Gränna): Vem är det som vågar? (Jönköpings-Posten 1966-02-26)

Wendland, E.R.: Rhetoric of the word. An interactional discourse analysis of the Lord's prayer of John 17 and its communicative implications. Se Neotestamentica (1992).

Wendland, E.R.: What is truth? Semantic density and the language of the Johannine Epistles (with special reference to 2 John). Se Neotestamentica (1990).

Wenham, David: A Historical View of John's Gospel. Se Themelios (1998).

Wenham, David: The Enigma of the Fourth Gospel: Another Look. Se Tyndale Bulletin (1997).

Wenham, John: Jesus och Gamla testamentet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Wennberg, Carl Fredrik. Se Lindgren, Sigurd: Carl Fredrik Wennberg.

Wennberg, Klas: Predikantmöte i Tidaholm. Se Missionsförbundet 1924.

Wennerberg, Gunnar: Glunten på föreläsning. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Wenner-Gren, Axel. Se Martinez, Rodrigo: Så bor Wenner-Gren.

Wennerholm, Uno (ingenjör, Jönköping): Livets största vinst (Jönköpings-Posten 1966-06-11)

Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet (1978)

Wermelin, P.G.: Kungen tar emot (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Wermelin, P.G.: Maneten - badets glädjedödare (1944). Se Allt i fickformat, Månadstidningen.

Wern, Paul: En titt på Missionsskolans schema. Se Soluppgången 1956.

Wern, Paul: Enock H. Skooglund - ett porträtt. Se Soluppgången 1980.

Wern, Paul: Etiska frågor i Bibelns ljus (1992)

Wern, Paul: Glimtar från Patmos (1994)

Wern, Paul: Gud – vem är du? (1986)

Wern, Paul: Himlen (1976)

Wern, Paul: Lever vi i den yttersta tiden? Se Soluppgången 1967.

Wern, Paul: Likasom i Midjans tid. Se Soluppgången 1973.

Wern, Paul: Utan förskyllan (1969)

Wern, Paul (tidigare rektor på Kortebo missionsskola): Varken död eller liv (Jönköpings-Posten 1992-05-29)

Wernefur, Stig: En församling i helg och vardag (Skillingaryds missionsförsamling). Se Soluppgången 1972.

Wernefur, Stig: Se, din konung kommer (Jönköpings-Posten 1963-11-30)

Werner, Lennart. Se Ydrefelt, Agne: Från Snickeri till Werners.

Wernerhag, Irene: Missionärer i vita rockar. Se Soluppgången 1978.

Werneskog, Bernt: Vårt arv och vårt syfte. Se Dominique, Stig: Vinna ungdom för Gud.

Werneskog, Bernt: Om mitt hjärterum – om unga år i Forserum 1915-1935 (1992)

Wernick, Robert: Korsika: Stolt och ståtlig. Se Det Bästa oktober 2003.

Wesley, John: Jesus är Herre (1734,1970)

Wesley, John. Se också English, Donald: Metodismen och den evangeliska väckelsen.

Wessmark, Joh:s: Frälsningens nödvändighet. Se Stiftelsens Korrespondensinstitut: Trons liv.

West, Henning (kyrkoherde, Forserum): Ljuset från höjden (Jönköpings-Posten 1966-06-24)

West, Morris: Lasarus (1990)

Westberg, Joh.: Segern är vår. Se Soluppgången, Julkalender för 1920.

Westberg, Sigrid: Knut Ottonin Ljungquist. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1936.

Westberg, Sigrid: Om hattmakeriet, ett yrke i försvinnande. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Westblom, Anne: Pedagog i Dalabygd. Se Tro Frihet Gemenskap.

Westdahl, Pauline. Se Hägg, Fritz: Vänner - Märkeskvinnor Märkesmän.

Westerberg, Anders: Studentpräst och aktivist. Se Salomon, Kim-Blomqvist, Göran (red.): Det röda Lund: Berättelser om 1968 och studentrevolten.

Westerlund, Greta: Se Anderson, Ebba-Westerlund, Greta.

Westh, Bengt: Bengts betraktelse (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1995:2-3)

Westh, Bengt: Församlingen i morgon – ett framtidsperspektiv. Se Åstrand, Bengt.

Westh, Bengt (pastor, Korskyrkan, Jönköping): Kan döden övervinnas? (Jönköpings-Posten 1984-10-05)

Westh, Bengt: Malört från Tjernobyl (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1986:4)

Westh, Bengt: En tom kruka (Kontakt med Korskyrkan, Jönköping 1987:4)

Westh, Yahn: Kärlek och moral. (Tidningen Missionsbaneret 28 maj 1964)

Westin, Alex.: O huvud, blodigt, sårat ...! Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Westin, Gunnar: Den kristna friförsamlingen i Norden (1956)

Westin Silverstolpe, Gunnar: Välstånd och fattigdom - Den ekonomiska och sociala omdaningen 1880-1930 (1938)

Westlin, John: Betlehem, du judiska bygd ... Se Soluppgången 1965.

Westlin, John: Personlig helnykterhet. Se Soluppgången 1988.

Westlin, John: Platsen vid offerkistan - Intervju med kassörskan Svea Janson. Se Soluppgången 1971.

Westlin, John: Ungdom möter Gud. Se Soluppgången 1964.

Westlin, John (redaktör och aktiv inom Svenska Alliansmissionen): Varför Jesus lät döpa sig? (Jönköpings-Posten 1991-01-11)

Westlind, P.A.: Den allmänna missionärskonferensen i Kongo 25 sept-1 okt 1924. Se Missionsförbundet 1924.

Westlind, P.A.: En skingrad hjord samlas åter omkring herden - En ljus bild från Kongo. Se Missionsförbundet 1924.

Westling, Einar: Barnatro. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Westling, Martin: Missionärens kall. Se Missionsförbundet 1924.

Westman, Knut B.: Med pilgrimer och missionärer i det heliga landet. Se Soluppgången - På konungens bud 1934.

Westminster Theological Journal (1971,1973,1975,1982,1985,1987,1989,1993-1996,2002-2004)

Westrin, Barbro. Se Rosell, Ingrid-Westrin, Barbro: S:t Nicolai kyrka.

Wetterberg, Gunnar: Från tolv till ett - Arvid Horn (2006)

Wetterbergh, C.A.: Jönköping för omkring 60 år sedan (1868). Se Lindqvist, Lars-Eric: Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler.

Wetterbergh, C.A.: Ur Onkel Adams portfölj (1889)

Wettergren, Erik: Nyttokonstens frammarsch. Se Svenska folket genom tiderna 12.

Wetterlind, Adèle. Se Fransson Malm, Elisabeth: Adèle Wetterlind - en yrkeskvinna i det offentliga rummet.

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Andens lag I-II (1910-12,1987)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): De levandes land (1914-28,2004)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): De sju domstolarna m.fl. uppsatser (1913,1994)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): De två vilddjurstågen - och andra texter i världskrigets skugga (1914-18,2003)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Guds tempel-Svar-Ord av Luther (1913,19??)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Guds trälar. Se Wetterlund: Uppsatser och tankar ...

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Jesu lära och två andra predikningar (1901-02,1983)

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Sändebrev till vänner 1917-1927. Se Wetterlund: Uppsatser och tankar ...

Wetterlund, Nils Peter (N.P.): Uppsatser och tankar ... (1985)

Whaley, Floyd: Clarissa Ocampo - Hon fällde presidenten. Se Det Bästa november 2003.

Whilney, Åke: Konsulns Kate kom igen (1956). Se Nilsson, Tore: Sporten i dag 1956-57.

Whitacre, R.A.: De ortodoxa kyrkorna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

White, Barrington Raymond: Anabaptister och baptister. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

White, Patrick: Livets träd (1956,1970,1973)

Whitehead, Alfred North. Se Carey, George: Processteologin.

Wiarda, Timothy: Revelation 3:20: Imagery and Literary Context. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1995).

Wiberg, Albert: Gymnastikens uppkomst i Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1945.

Wiberg, Albert: Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping (I). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1947.

Wiberg, Albert: Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping (II). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1948.

Wiberg, Alberg: Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping (III). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Wiberg, Erik: Karlsborgsvisan. Se Palm-Stenström: Den Svenska Sångboken.

Wiberg (II), Erik: Bönecellen - konventikel i vår tid. Se Soluppgången 1973.

Wiberg (II), Erik: Ny kyrka i Afrika. Se Soluppgången 1974.

Wiberg (II), Erik: När Japans Gud blev människa. Se Soluppgången 1959.

Wiberg (II), Erik: SAM-missionär i går och i morgon. Se Soluppgången 1972.

Wiberg (II), Erik: Trons vågstycke. Se Soluppgången 1965.

Wiberg, Iris: Mörker och ljus. Se Soluppgången - På konungens bud 1939.

Wiberg, Nanna: Den stjärnans mening (Jönköpings-Posten 1955-12-20)

Wiberg, Nanna: Respekt för 4:e budet (Jönköpings-Posten 1948-05-29)

Wiberg, Torsten: Så ser ledare för andra samfund på Svenska Missionsförbundet (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Wibling, Jöran: Striden kring privilegierna och representationen 1809-1810 (1954). Se Kring 1809.

Wickbom, Abraham: Predikan (1860). Se Beckman, Leif: Humor från Småland.

Wickström, Allan: Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening 1965.

Wickström, Allan: Byarums skola under 1880-talet. Se Byarums Hembygdsförening 1966.

Wickström, Allan: Gravkor och äldre gravvårdar vid Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening 1962.

Wickström, Allan: Manda på Mon. Se Boken om Svenarum.

Wickström, Allan: Om sockenstämma och sockenstuga. Se Byarums Hembygdsförening 1951.

Wickström, Allan: Skolväsendet i Byarums församling fram till 1880. Se Byarums Hembygdsförening 1961.

Wickström, Allan: Socknen och kyrkan i gången tid. Se Byarums Hembygdsförening 1963.

Wickström, Allan-Andersson, Sven: Orglarna i Byarums kyrka. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1971.

Wickström, Arwid: En god jul. Se Soluppgången 1958.

Wickström, Arwid: Herren förser. Se Soluppgången 1960.

Wickström, Arwid: Hur skall det bli i himlen? (1970)

Wickström, Arwid: Våra skolor. Se Soluppgången 1955.

Wickström, Ingemar: Konduktör C.W. Wickströms minnen från H.N.J. Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1985.

Wide, Anna Greta: Famn som bär mig idag. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Wide, Anna Greta: Jag har aldrig fått se hans ansikte. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Wide, Anna Greta: Sakrament. Se Eggehorn, Ylva: Orden som sökte mig.

Wideen, Harald: Minnesvårdar och gravkor. Se Skara stift i ord och bild.

Wideen, Harald: Ur domkyrkobyggnadens krönika. Se Skara stift i ord och bild.

Widegård, Arne: Metodistkyrkan i Sverige. Se Svenska Trossamfund.

Widell, Magnus: Folkparksbåtarna - en svunnen Jönköpingsidyll. Se Gudmundsgillet Årsbok 2006.

Widell, Magnus: Försvarsvännen som blev idrottspropagandist. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Widell, Magnus: Guldreserv och riksregalier i Stadsparksberget. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Widell, Magnus: Hemgården. Se Gudmundsgillets Årsbok 1999.

Widell, Magnus: Idrottsmän från Jönköping på olympiska arenor. Se Gudmundsgillets Årsbok 1990.

Widell, Magnus: Idrottsplatser i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 1998.

Widell, Magnus: Jönköping under andra världskriget - tändsticksarbetarnas ammunitionstillverkning. Se Gudmundsgillets Årsbok 2003.

Widell, Magnus: Kungliga Jönköpings regemente 1914-1927. Se Gudmundsgillets Årsbok 1992.

Widell, Magnus: När jönköpingsköpmän blev sedelutgivare. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Widell, Magnus: Sedlar på en krona trycktes i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2005.

Widell, Magnus: Vi synar korten - Om spelkortstillverkning i Jönköping. Se Gudmundsgillets Årsbok 2002.

Widén, Albin: Amandus Johnson, svenskamerikan. En levnadsteckning. (1970). Se Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914.

Widén, Albin: Goda år och nödår. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Widerqvist, Walter: Från "Kalle i Bo'a" till Tegelbruksgatan - Om busstrafik mellan Huskvarna och Jönköping på 20-talet. Se Gudmundsgillets Årsbok 1986.

Widesheim, P.: Skillingaryds stations historia (1951). Se Tofterydsbygden (1951)-

Wiedel, Björn: Bönens ansikten (1986)

Wiedel, Björn (pastor, Jönköping): Efter sådd kommer skörd (Jönköpings-Posten 1966-08-13)

Wiedel, Björn: Från kristenfronten i USA. Se Soluppgången 1965.

Wiehe, Mikael: Flickan och kråkan (1981). Se Våra vackraste visor och ballader.

Wieselgren, O. (Oscar): En första blomstring i vitterheten. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Wieselgren, O. (Oscar): Sverige får en tidningspress. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Wieselgren, O. (Oscar): Teater och skådespelarkonst under 1800-talet. Se Svenska folket genom tiderna 9.

Wieselgren, Peter: Ny Smålands Beskrifning inskränkt till Wexiö Stift (1844-46). Se Tabergs Bergslag VI.

Wigardt, A.W. Se Fredriksson, Rolf: En riksdagsman och hans bygd.

Wigforss, Ernst: Frihet och gemenskap (1962)

Wigforss, Ernst: Förstamajtal 1962 (1962). Se Wigforss, Ernst: Frihet och gemenskap.

Wigforss, Ernst: Gemenskap (1947). Se Wigforss, Ernst: Frihet och gemenskap.

Wigforss, Ernst: Minnen I - Före 1914 (1950)

Wigforss, Ernst: Personlig frihet och ekonomisk organisation (1946). Se Wigforss, Ernst: Frihet och gemenskap.

Wigforss, Ernst: Socialismen i socialdemokratin (1949). Se Wigforss, Ernst: Frihet och gemenskap.

Wigström, Ruth: Belsassars gästabud (Jönköpings-Posten 1939-06-16)

Wikander, Lars: Oskar på femman två (1982)

Wikner, Gustaf: Från en 40-årig tjänst vid posten. Efter 87-årige brevbäraren W. Dahlgrens anteckningar. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1949.

Wikner, Gustaf: Glimtar från "Liljeholmsqvarteret" under 1800-talets sista årtionden. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1941.

Wikner, Gustaf: Hantverksminnen från 90-talets Jönköping. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944.

Wikner, Gustaf: Kring Vedtorget och Båtsmansbacken mot 1800-talets slut. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Wikner, Gustaf: Ur anteckningsboken (Om Jönköpings torg på 1890-talet). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Wikner, Gustaf: Möbelsnickeriet i Jönköping på 1880-talet (snickaremästare F. A. Haugwitz berättar). Se Gudmundsgillets Årsbok 1951.

Wikner, Gustaf. Se också Vikner, Gustaf.

Wikner, Pontus: Predikningar I 1859-1877 (1889,1924)

Wikner, Pontus: Predikningar II 1879-1885 (1889,1924)

Wikström, Cecilia: När livet går sönder - en bok om kriser och hur vi möter dem (2004,2005)

Wikström, Gideon: Den evangeliska missionens möte med den moderna tidens strömningar i Sydafrika. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Wikström, Gideon: Eko från missionärskonferensen i Sydafrika januari 1956 (Jönköpings-Posten 1956-01-27)

Wikström, Gideon: En sång i Afrika. Se Soluppgången - På konungens bud 1929.

Wikström, Gideon: Korståg i Afrika (Jönköpings-Posten 1956-02-14)

Wikström, Gideon: Något om boerfolkets historia och liv. Se Soluppgången-På konungens bud 1943.

Wikström, Gideon (missionär): Vad försiggår i Sydafrika? (Jönköpings-Posten 1951-03-01)

Wikström, Jan-Erik: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Wikström, Owe: Djuppsykologi och religion. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan.

Wikström, Owe: Religionspsykologi - Inledande översikt. Se Geels, Antoon-Wikström, Owe: Den religiösa människan.

Wikström, Owe: Toccata – J.S. Bachs andliga universum; iakttagelser och betraktelser (2000)

Wikström, Stig (rektor, Kortebo): Den kämpande tron (Jönköpings-Posten 1960-03-11)

Wikström, Stig (rektor, Kortebo): En har dött för alla (Jönköpings-Posten 1978-03-23)

Wikström, Stig: Från SAM-hjärtats pulsslag. Se Soluppgången 1974.

Wikström, Stig: Glimtar från Kortebo. Se Soluppgången 1970.

Wikström, Stig: Missionsskolan 1980. Se Soluppgången 1980.

Wikström, Stig: Missionsskolan 1981. Se (Soluppgången) 1981.

Wikström, Stig: Missionärsutbildningen. Se Soluppgången 1960.

Wikström, Stig: När Gud kallar. Se Soluppgången 1962.

Wikström, Stig: Saratsi barnhem under senare år (1952). Se Tabergsjuniorerna 1902-1952.

Wikström, Stig: Svenska Alliansmissionen. Se Svenska Trossamfund.

Wikström, Stig: Tillsammans kring Bibeln (1980)

Wikström, Stig: Utan bojor. Se Soluppgången 1954.

Wikström, Stig: Vi möts igen. Se Soluppgången 1958.

Wikström, Stig: Än slår "SAM:s hjärta". Se Soluppgången 1964.

Wikström, Tord (pastor): Jesus som hemmets gäst (Jönköpings-Posten 1961-01-14)

Wilcox, Max: The "Prayer" of Jesus in John XI:41b-42. Se New Testament Studies (1977).

Wilde, Oscar: Lögnens förfall (1889). Se Larsson, Hans: Konst och liv.

Wilder, Thornton: Den åttonde dagen (1967)

Wildte, Fridolf: En småländsk klockare. Se Växjö Stifts Hembygdskalender 1948.

Wildte, Sigurd: Några anteckningar från 1600- och 1700-talets Göta hovrätt. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1935.

Wilhelmsson, Hernfrid: Födelsen ovanifrån (Jönköpings-Posten 1944-04-21)

Wilhelm(s)son, Hernfrid: Gunlög från Åsagården (1953)

Wilkerson, David: för dig (1974)

Wilkerson, David: Korset och stiletten (1963,1978)

Wilkerson, David: Synen (1974)

Wilkinson, John: A Study of Healing in the Gospel according to John. Se Scottish Journal of Theology (1967).

Wilkinson, John: The Incident of Blood and Water in John 19:34. Se Scottish Journal of Theology (1975).

Wilkinson, John: The Quail Epidemic of Numbers 11:31-34. Se The Evangelical Quarterly (1999).

Willén, G.: Lifvets bröd. Se Det bästa jag vet om Jesus.

Willey, Basil: The Eighteenth Century Background (1946)

Williams, Daniel: Höjden av rädsla. Se Det Bästa maj 2004.

Williams, David T.: The Sabbath: Mark of Distinction. Se Themelios (1989).

Williams, Henrik: "Gud hjälpe hennes själ" - Kristna inslag i runinskrifterna. Se Nilsson, Bertil: Sveriges kyrkohistoria - Missionstid och tidig medeltid.

Williams, Karl: Baggen. Se Rösiö, Folke: Det glada Småland.

Williams, M.B.: Sådd och skörd - Ett ord om de modärna sällskapsnöjena (1902). Bok nr 141a i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Williams, Michael E. (red): Exodus-Joshua (1992)

Williams, Michael E. (red): Genesis (1991,1992)

Williams, P.J.: P 115 and the Number of the Beast. Se Tyndale Bulletin (2007).

Williams, Ritva H.: The Mother of Jesus at Cana: A Social-Science Interpretation of John 2:1-12. Se Catholic Biblical Quarterly (1997).

Williams, Robbie. Se Pulvirenti, Angela: Robbie Williams - Odågan som charmar alla.

Williams, Tennessee. Se Chapman, Colin: Livsfrågorna och kristendomen.

Williamson, Roger: Krig och fred i tjugonde seklet. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

Williamson, Roger: Programmet för kamp mot rasism. Se Världsvid kristendom vid slutet av 1900-talet.

Wilson, Carl: Det finnes så mycket hos Jesus. Se Soluppgången - På konungens bud 1935.

Wilson, Carl: Från evangelistverksamheten i Sundsvalls sågverksdistrikt (1923). Se Soluppgången, Julkalender för 1923.

Wilson, Carl (pastor, Jönköping): Frälsaren född åt oss! (Jönköpings-Posten 1972-12-22)

Wilson, Carl (pastor): Guds förblivande ord (Jönköpings-Posten 1963-05-04)

Wilson, Carl: Hälsning till Tabergs- och Bondstorpskretsarna (1950). Se Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950.

Wilson, Carl: Jag minns ... (1975)

Wilson, Carl (Jönköping, f soldathemsföreståndare): Julens rikaste gåva (Jönköpings-Posten 1983-12-23)

Wilson, Carl: Kommittén för yttre missionens beredning. Se Soluppgången 1960.

Wilson, Carl: Lyckans väg (1966)

Wilson, Carl: Minnen och intryck. Se Tabergskretsen av S.A.U. 1900-1935.

Wilson, Carl: Soldathemmet i Jönköping i ny gestalt. Se Soluppgången - På konungens bud 1953.

Wilson, Carl: Soldatmissionen. Se Soluppgången - På konungens bud 1942.

Wilson, Carl (pastor): Tjuven eller herden (Jönköpings-Posten 1960-04-29)

Wilson, Carl (pastor): Uppsökande kärlek (Jönköpings-Posten 1965-04-30)

Wilson, Carl: Verklig lycka. Se Soluppgången - På konungens bud 1944.

Wilson, Carl: Väckelserörelser. Se Soluppgången 1979.

Wilson, Christy: Koranen. Se Världens religioner.

Wilson, Colin: Beyond the Outsider (1965)

Wilson, Colin: Outsidern (1956,1959)

Wilson, Jeffrey: The Integrity of John 3:22-36. Se Journal for the Study of the New Testament (1981).

Wilson, Marvin: Riktningar inom judendomen. Se Världens religioner.

Wilson, S.: Anti-Judaism in the Fourth Gospel? Se Irish Biblical Studies (1979).

Wilstadius, Gun: Takmålningarna i Tofteryds gamla kyrka. Se Tofterydsbygden (1951).

Wilstadius, Paul: Kulturhistoria och kulturkuriosa från Jönköpings län i Johannis Baazii Inventarium Ecclesiae Sveogothorum. Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1946.

Wilstadius, Paul: Människoöden på Jönköpings hospital 1658-1756. Några personhistoriska anteckningar. Se Gudmundsgillets Årsbok 1957-58.

Winbom, Anders: Resedagbok Uppsala-Fremmestad 1719-1720. Se Gudmundsgillets Årsbok 2001.

Winbom, Anders: Supésamtal i Jönköping 1719. Se Winbom, Anders: Resedagbok Uppsala-Fremmestad 1719-1720.

Winerdal, Arne: TV-Inter satsar på att nå barnen! Se Grundt(r)on.

Wingren, Gustaf: Öppenhet och egenart (1979)

Winninge, Mikael: Evangelierna och Apostlagärningarna. Se Mitternacht-Rubensson.

Winter, Bruce W.: "If a Man Does Not Wish to Work . . ." A Cultural and Historical Setting for 2 Thessalonians 3:6-16. Se Tyndale Bulletin (1993).

Winter, Bruce W.: Providentia for the Widows of 1 Timothy 5:3-16. Se Tyndale Bulletin (1988).

Winter, Bruce W.: "Seek the Welfare of the City": Social Ethics According to 1 Peter. Se Themelios (1988).

Wirdeman, Verner (kyrkoherde, Månsarp): Vad får vi för det? (Jönköpings-Posten 1965-02-13)

Wirdenäs, Arne: De sista minnena av farmor. Se Kvinnor i Småland.

Wirdenäs, Arne: Miljöer och människor från Värend. Se Miljö och människa i Småland.

Wirdenäs, Arne: Till minnet av fars händer. Se Det ska va' en smålänning.

Wirdenäs, Arne: Vardagskost och sötostdagar. Se "Allenast litet mat i kroppen ..." - Om hunger och törst i Småland.

Wirén, Edvin: När han öppnade boken (1951)

Wirén, Monica (komminister, Visingsö): Enheten i Kristus (Jönköpings-Posten 1985-09-06)

Wirén, Torgny: Under ytan. Se Wirén, Torgny-Johansson, Mats.

Wirén, Torgny: Under ytan II (2007)

Wirén, Torgny (skolpräst, Jönköping): Vi som inte klarar det (Jönköpings-Posten 1991-03-29)

Wirén, Torgny-Johansson, Mats: Under ytan (1997)

Wirsén, Carl David af: En liten körsven. Se Lindell, Börje.

Wirsén, Carl David af: Kyrkklockorna. Se Lindell, Börje.

Wirsén, Carl David (af): Nattbåten. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Wirtén, Per: The Crazy Swede (Anders Svedlund) (2007)

Wisborg, Sven: Vår ställning till bibeln och krigsmoralen (Jönköpings-Posten 1918-01-04)

Wiseman, Donald J.: Rehab of Jericho. Se Tyndale Bulletin (1964).

Wiseman, Nicholas: Kristna troshjältar (1893, bearbetning av Wisemans bok "Fabiola" från 1854). Bok nr 169 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Wislöff, Carl Fr.: Bröd för dagen (1981,1986)

Wislöff, Carl Fr.: Jag vet på vem jag tror (1957)

Wislöff, Fredrik: Från ångest till trygghet. Se Soluppgången 1962.

Wislöff, Fredrik: Godhet allenast och nåd. Se Soluppgången - På konungens bud 1950.

Wislöff, Fredrik (rektor): Var är nu Gud? (Jönköpings-Posten 1939-10-20)

Wislöff, Fredrik: Vilen eder litet (1972)

Wislöff, H.E.: Trygg höst (1965,1984)

Wislöff, J.M.: Ingå och utgå (Jönköpings-Posten 1930-05-23)

Wislöff, J.M.: Slaegtens haap. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Wislöff, J.M.: Vår frälsning (Jönköpings-Posten 1930-02-14)

Wistrand, Erik: Politik och litteratur i antikens Rom (1978)

Witkamp, L.T.: Jesus' Thirst in John 19:28-30: Literal or Figurative? Se Journal of Biblical Literature (1996).

Witkamp, L.T.: The Use of the Traditions in John 5:1-18. Se Journal for the Study of the New Testament (1985).

Wivallius, Lars: Ur Ack Libertas, du ädla ting. Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Wivallius, Lars: Klagovisa över denna torra och kalla vår. Se Håkansson, Björn; Lindell, Börje; Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Wodehouse, P.G.: Jeeves klarar skivan (1925,1982)

Woll, D. Bruce: The Departure of "the Way": The First Farewell Discourse in the Gospel of John. See Journal of Biblical Literature (1980).

Wong, Daniel K.K.: The Beast from the Sea in Revelation 13. Se Bibliotheca Sacra (2003).

Wood, A. Skevington: Social Involvement in the Apostolic Church. Se The Evangelical Quarterly (1970).

Wood, Leon J.: Simeon, the tenth tribe of Israel. Se Journal of the Evangelical Theological Society (1971).

Woolf, Virginia: Att inte kunna grekiska (1925). Se Woolf, Virginia: Ett eget rum.

Woolf, Virginia: Damen i spegeln - en reflexion (1929). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Dammens dragningskraft (1929). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Den nya klänningen (1927). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Ett eget rum (1929,1958,1991)

Woolf, Virginia: Ett flickcollege sett utifrån (1926). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Ett samtal på berget Pentelikon (1906,1987). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Hur skall man läsa en bok? (1925). Se Woolf, Virginia: Ett eget rum.

Woolf, Virginia: I fruktträdgården (1923). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Jaktsällskapet (1938). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Kew Gardens (1919). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Mrs Dalloway på Bond Street (1923). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Phyllis och Rosamond (1906). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser (1985,1990)

Woolf, Virginia: Sällskapet (1921). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Tecknet på väggen (1917). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Woolf, Virginia: Ögonblick i tillvaron: "Slaters nålar saknar udd" (1928). Se Woolf, Virginia: Samlade noveller och prosaskisser.

Wrangel, Ewert: Hemmen, samhället och medborgarandan. Se Svenska folket genom tiderna 8.

Wrangel, Ewert: Tegnér och Småland (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Wrangel, Ewert: Vardagslag och feststämning. Konster och moder. Se Svenska folket genom tiderna 6.

Wrangel, Thecla: Från forna tider (1926,1927)

Wrangel, Thecla. Se också Lindqvist, Ingeborg: Thecla Wrangel och boken "Från forna tider".

Wrede, Mathilda: Hälsning till svenska trossyskon. Se Soluppgången, Julkalender för 1924.

Wren-Lewis, J.: Fact, Faith and Fantasy (1964)

Wright, Christopher: Landet. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Wright, David F.: Donatister och pelagianer. Se De kristna.

Wright, David F.: Hur kyrkan har uppfattat Kristus. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Wright, David F.: Kyrkomöten och trosbekännelser. Se De kristna.

Wright, David F.: Marcion. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Wright, David F.: Montanisterna. Se Kristen tro - En illustrerad handbok.

Wright, David F.: Vad de första kristna trodde på. Se De kristna.

Wright, George Ernest: The Samaritans at Shechem. Se Harvard Theological Review (1962).

Wright, N.T.: Evangeliet i världen nu. Se Världsvid kristendom vid 1900-talets slut.

W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika (1963)

W-son Ahlmann, Hans: Afrika - Allmän översikt. Se W-son Ahlmann, Hans (red): Afrika.

W-son Ahlmann, Hans (red): Sovjetunionen (1964)

Wurmbrand, Richard: Kristus på judarnas gata (1969)

Wyatt, Nicolas: "Supposing Him to be the Gardener" (John 20:15): A Study of the Paradise Motif in John. Se Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1990).

Wycliffe, John. Se Dowley, Tim: John Wycliffe.

Wyller, Egil A.: In Solomon's Porch: A Henological Analysis of the Architectonic of the Fourth Gospel. Se Studia Theologica (1988).

Wåhlin, Anders M.: Anmärkningar om Endemiska Sjukdomar i Staden Jönköping, och om deras orsaker (1760). Se Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1942.

Wåhlin, Anders M. Se också Ericsson, Per: I Linnés anda - Anders Wåhlin, upplysningens man i Jönköping; Ström, Bertil: Flora Junecopensis - Linnélärjungen Anders Wåhlin som floraförfattare.

Wägner, Elin: Den förolämpade feen. Se Wägner, Elin: Den odödliga gärningen.

Wägner, Elin: Den namnlösa (1922). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Wägner, Elin: Den odödliga gärningen (1928). Se Lokrantz, Gunnar: Litteraturen i Sverige och grannländerna.

Wägner, Elin: Tolgs prästgård på prosten Ekedahls tid. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Wägner, Elin: Väckarklocka (1941). Se Dahlqvist-Ljungberg, Ann Margret: Väckarklockan ringer.

Wägner, Elin: Åsa-Hanna (1917,1918,1965)

Wärenstam, Eric: Messias – Messiastro och Messiasförväntan inom judendom och kristendom (1953)

Wärenstam, Eric: Människan och staten (Jönköpings-Posten 1953-03-10)

Wärn, Daniel (evangelist, Bankeryd): Livsvägen och den trånga porten (Jönköpings-Posten 1962-08-11)

Wästberg, Per: På svarta listan (1960,1964)

Xiao, Hong,: Händer (1936). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Yamauchi, Edwin: De första kristnas värld (1981)

Yamauchi, Edwin: Slaves of God. Se Bulletin of the Evangelical Theological Society (1966).

Yang, Shuo,: När vetet står gult (1942?). Se Kinesiska noveller från Lu Xun till kulturrevolutionen.

Yavari, Birgitta: Det finns en kärlek (Väggalmanack 1989)

Yavari, Birgitta: För kärleks skull (1974)

Yavari, Birgitta: I hans händer dög jag. Se Hofgren, Allan.

Yavari, Birgitta: I mitt hjärtas trädgård (1976)

Yavari, Birgitta: Min Messias (1979)

Yavari, Birgitta: Två gånger född (1977)

Ydén Sandgren, Ingrid: Mot morgondagens värld - Gunlög Järhults förkunnelse och liv. Se Kvinnor i Småland II.

Ydén Sandgren, Ingrid (Katolska kyrkan): Prövningens stund (Jönköpings-Posten 2000-03-10)

Ydreborg, Yngve: Betydelsefulla konferenser. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ydreborg, Yngve: En ny missionsepok. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ydreborg, Yngve: Ett femtioårigt arbetsresultat. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Gamla och nya arbetsmetoder i missionsarbetet. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ydreborg, Yngve: Indien - Ett stort land och ett stort folk. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Japaner vittnar. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Missionsfältet i Kongo/Brazzaville och Centralafrikanska republiken. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Afrika vi såg.

Ydreborg, Yngve: Närkontakt med japanska fältproblem. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Och de gingo ut ... Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Svensk missions väg till Japan. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: United Mission to Nepal - ett ekumeniskt experiment. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydreborg, Yngve: Västpakistan - ÖM:s senaste missionsfält. Se Eriksson, Linné-Ydreborg, Yngve: Det Asien vi såg.

Ydrefelt, Agne: En gossen Ruda inom Par Bricole. Se Gudmundsgillets Årsbok 1994.

Ydrefelt, Agne: Från Snickeri till Werners. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Ydrefelt, Agne: Knut Per-Jönsson på Munksjö - internationell överingenjör. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Ydrefelt, Agne: Retreat och Hammarskjöld i Immanuelspastors fokus. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Ydrefelt, Agne: Stadsbiblioteket 75 år. Gunvor Eriksson - tidigare bibliotekschef - minns. Se Gudmundsgillets Årsbok 1991.

Ydrefelt, Agne: Valdemar Hedfors - fotograf och föreläsare. Se Gudmundsgillets Årsbok 1988.

Ydström, Gösta: "Fridens" - Bergdahlska prosthemmet i Lekaryd. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Yearbook of the Swedish Historical Society of America (1921-22). Se Barton, H. Arnold: Letters From The Promised Land - Swedes in America, 1840-1914.

Yeats, William Butler: Tornet (1928,2012)

Yoshimoshi, Akira: Vinn Japan så vinns världen (2000). Se Vi är inte färdiga ...

Young, Richard Alan: The Knowledge of God in Romans 1:18-23: Exegetical and Theological Reflections. Se Journal of the Evangelical Theological Society (2000).

Yu, Hua,: Att leva (1992,2006)

Z, Larisa: En monolog om gamla förutsägelser. Se Aleksijevitj, Svetalna: Bön för Tjernobyl.

Zachrisson, Bertil: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Zachrisson, Bertil: På väckelsemöte i Brazzaville (1969). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Zachrisson, Bertil: Ungdomen kommer! (1956). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Zahn, Ernst: Sjögården (1921,1926). Bok nr 73 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Zakrisson, Arvid: Brev till Johannes Larsson i Långserum, Svenarums socken av Jönköpings län (1856). Se Elmgren, Kl.: I de hoofianska bygderna Kind och Mark.

Zakrisson, Arvid: Brev till välborna fru M. Leander, Skallamoga, Revesjö församling (1852). Se Elmgren, Kl.: I de hoofianska bygderna Kind och Mark.

Zeiler, Kristin: Den obegripliga döden. Se Andrum III.

Zeiler, Kristin: Gudslängtan har sin tid. Se Andrum III.

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (1977)

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (1955,1964,1970,1982,1990-1991)

Zeitz, Karl: En frivilligs äventyr och minnen från fransk-tyska kriget 1870-1871 (1894). Bok nr 128 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Zellweger, Renée. Se Grant, Meg: Möte med Renée Zellweger i sitt rätta element.

Zerwick, Max-Grosvenor, Mary: A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (1966,1981,1984)

Zettergren, Karl-Göran: Evangelisthälsning från Bor. Se Missionsvittnet 1964:1.

Zettergren, Karl-Göran (fil kand, Jönköping): Han vandrade vidare (Jönköpings-Posten 1968-08-17)

Zettergren, Manne: Guds rikes genombrottstider (Jönköpings-Posten 1952-12-13)

Zettergren, Manne: Hemmet i farozonen (Jönköpings-Posten 1956-11-09)

Zettergren, Manne: I Knalledonien (Jönköpings-Posten 1954-05-26)

Zettergren, Manne: Riket som kommer (Jönköpings-Posten 1941-05-03)

Zettergren, Manne-Sandmark, Em.: Benådade bygder (1952). Minnesskrift med anledning av Jönköpings Ansgariiförenings 50-åriga tillvaro 1902-1952.

Zettergren, Peter (pastor i Andreasförsamlingen, Jönköping; skolpastor i Habo): Bön i Jesu namn - motsatsen till magi (Jönköpings-Posten 2001-12-28)

Zettergren, Sten-Sture (ungdomspastor, Huskvarna missionsförsamling): Skuld och nåd (Jönköpings-Posten 1956-06-22)

Zetterholm, Tore: 666 (1970,1971)

Zetterholm, Tore: Drömmen om människan (1977)

Zetterholm, Tore: Predikare-Lena (1974). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Zilliacus, Emil: Grekisk lyrik (1928)

Zilliacus, Emil: Hjärtats sommar. Se Lindell, Börje.

Zilliacus, Emil: Minnesaltaret (1936). Se All Nordens lyrik.

Zilliacus, Emil: Pulsen. Se Zilliacus, Emil: Minnesaltaret.

Zimmergren, Verner: Hemma hos Bengt Gustafsson (1957). Se Byarums Hembygdsförening Årsskrift 1980.

Zimmergren, Verner: Om du ej handlat så ... . Se Soluppgången 1970.

Zimmergren, Verner: Tillsammans kring bibeln. Se Soluppgången 1978.

Zimmerman, Ruben: Nuptial Imagery in the Revelation of John. Se Biblica (2003).

Zimsen, Karen: Samtal som verktyg - En introduktion i samtalsteknik (1978,1991)

Zinevitj, Snezjana. Se En barnkör.

Zinzendorf, Nicolaus Ludvig von. Se Svenning, Carl Elof: Nicolaus Ludvig von Zinzendorf - Ett 250-årsminne.

Zjudro, Lena. Se En barnkör.

Zjuk, Jura. Se En barnkör.

Zjukovskij, Vasilij: Havet (1822). Se Rysk dikt från Derzjavin till Brodsky.

Zola, Emile: Angeline (1899). Se The Star 1899-01-16.

Zola, Emile: Damernas paradis (1883,1980)

Zola, Emile: Den stora gruvstrejken (1885,1976)

Zola, Emile: Doktor Pascal (1893)

Zola, Emile: Drömmen (1888,1910)

Zola, Emile: Hallarna (1873,1976)

Zola, Emile: Hans Excellens (1876,1911)

Zola, Emile: Krogen (1877,1946,2000)

Zola, Emile: Lourdes (1894)

Zola, Emile: Madame Neigeon (1879). Se Vestnik Europy juni 1879.

Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur (1876). Se Vestnik Europy september 1876.

Zola, Emile: Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser (1875-1899,2012)

Zola, Emile: Nana (1880,1970)

Zola, Emile: Olivier Bécailles död (1879). Se Vestnik Europy mars 1879.

Zola, Emile: Paris i april (1875). Se Vestnik Europy april 1875.

Zola, Emile: Parisare på sommarnöje (1877). Se Vestnik Europy november 1877.

Zola, Emile: Pengar (1891,1927)

Zola, Emile: Teater på landet (1877?,1884). Se La Revue indépendante juni 1884.

Zola, Emile: Therese Raquin (1867,1971)

Zorn, Anders: Midsommardans (målning) (1897). Se Gunnarsson, Torsten: Anders Zorn.

Zurbaran, Francisco de: Den heliga Veronikas svetteduk (målning) (1630-talet). Se Grate, Pontus: Francisco de Zurbaran.

Zvonak, Olja. Se En barnkör.

Zweig, Stefan: Maria Stuart (1935,1990)

Zwingli, Ulrich/Huldrych. Se Mützenberg, Gabriel: Zwingli - den förste av de reformerta teologerna.

Åberg, Alf: Ansgar, kristendomens förste förkunnare i Sverige. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1.

Åberg, Alf: Hovlivet på Karl XI:s tid. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Åberg, Alf: Karl XI – envåldshärskare av Guds nåde. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 5.

Åberg, Alf: När bönderna byggde sin kyrka. Se Carlsson, Sten-Rosén, Jerker: Den svenska historien 1.

Åberg, Alf: När Skåne blev svenskt (1958,1965)

Åberg, Göran: Aurore Storckenfeldt och Lina Sandell och deras samtal en sommarsöndag 1861. Se Gudmundsgillets Årsbok 1996.

Åberg, Göran: Emilie Petersen, 'Mormor på Herrestad', och hennes nätverk (2005)

Åberg, Göran: Folkväckelse och frikyrklighet i Jönköpings län. Se Väckelsens folk.

Åberg, Göran: Från klosterskola till läroverk. Se Gudmundsgillets Årsbok 1989.

Åberg, Göran: HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I JÖNKÖPING 1878-1968 (1991)

Åberg, Göran: Jesus Kristus och honom korsfäst ... Se Soluppgången 1999.

Åberg, Göran: Kyrkligt liv i Jönköping för 300 år sedan. Se Gudmundsgillets Årsbok 1993.

Åberg, Göran: Lina Sandell – Folkväckelsens främsta sångare. Se Väckelsens folk.

Åberg, Göran: Månsarps kyrka och församling under ett och ett halvt sekel (2003)

Åberg, Göran (teol. dr., Bankeryd): Om överraskande utspel (Jönköpings-Posten 1973-07-06)

Åberg, Göran: Sällskap – Samfund – Studier i Svenska alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt, ”Sällskap – Samfund” (1980)

Åberg, Göran: Viktor Rydberg i Jönköpings lärdomsskola 1838-1845. Se Gudmundsgillets Årsbok 1995.

Åberg, Göran: Växjö stift i historia och nutid (2007)

Åberg, Kuno: Konkordans till Gamla Testamentets Apokryfer (1988)

Åberg, Maiken: Maranata. Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Systrarna.

Åberg, Sophie: Dagbok (1901-1905). Se Lindqvist, Gunnar: Bymarken. Från betesmark till villaområde.

Åbom, Per Erik: Läkare och sjukdomar i Gamla Testamentet. Se Thulin, Anders - Söderlind, Tore: Tro, hopp och läkekonst.

Åbyson, Holger: Olle, stinsens pojke (1951)

Ågren, Lars: Porthuset på Näs - ett okänt verk av Erik Dahlberg? (1996)

Ågren, Wilborn (pastor): Att förbliva i Kristus (Jönköpings-Posten 1959-05-23)

Åhman, Brita: Jag vill tacka livet (1970). Efter Parra, Violetta: Gracias a la vida (1967). Se Våra vackraste visor och ballader.

Åhman, Brita: Se också Fältskog, Agnetha: Som jag är.

Åhman, Torsten: Drömmen om församlingen (2001)

Åhman, Torsten: Låt familjen leva - och om att leva utan familj. Se Grundt(r)on.

Åkerberg, Birgit: Tabergs bergslags hembygdsförenings utställning sommaren 1934. Se Tabergs Bergslag III.

Åkerberg, Erik: Till ett hundraårsminne (av Carl von Feilitzen). Se Tabergs Bergslag XIV.

Åkerberg, Henning: Fem år i Japan (1955). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Åkerblom, Wilhelm: Om härsingar, sirapspostillor och bix i Jönköping 1880. Se Svensk Typograf-Tidning 1920-1921.

Åkerhielm, Erik: Genom småländska bygder (1916). Se Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916.

Åkerman, Nordal (red.): En socialistisk människa (1972)

Åkerman-Johansson, Brita: Förlovning och äktenskap. Se Svenska landskommunernas förbund.

Åkesson, Bengt: Barndomsminnen från Rasjö masugn. Se Mellan Härån och Rasjön 1982

Åkesson, Elof: Tankelinjer vid århundradets början. Se Svenska folket genom tiderna 11.

Åkesson, Johan. Se Johansson, Gerhard: Månsarps Gjuteri.

Åmark, Mats: Medeltida kyrkklockor. Se Skara stift i ord och bild.

Åmark, Nils: När julfred blåses (Jönköpings-Posten 1946-12-27)

Ånfors, Jan (kyrkvärd i Sofia församling, Jönköping): Alla behöver vila den sjunde dagen (Jönkpings-Posten 2005-05-20)

Åqvist, Berit: Baptistisk hövding. Se Tro Frihet Gemenskap.

Åsberg, C.: Om språk och stil i NT 1981. Se Svensk Exegetisk Årsbok (1982).

Åsbrink, Eva: Skapad till Guds avbild - Ideal och kvinnosyn i den kristna kyrkan (1978)

Åsgrimsson, Eystein: Lilja (1300-talet). Se All Nordens lyrik.

Åstrand, Bengt (red): Efterföljelse – en baptistförsamlings vandring genom femtio år (Baptistförsamlingen Saron Jönköping) (1991)

Öberg, Hugo: Jaquetten. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Öberg, Hugo: Sprängskottet. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Öberg, Otto E.: Den öbergska barnhemsverksamheten i Kina (Jönköpings-Posten 1915-01-15)

Ödman, N.P.: Vexlande bilder - Ett kyrkbröllop i Leksand sommaren 1892 (1893)

Ödmann, Samuel: Hågkomster från hembygden och skolan (1830). Se Gustavsson, Per-Lindqvist, Karl: Röster i Småland.

Öhrman, William: Att tänka fritt (Jönköpings-Posten 1945-06-11)

Öhrn, Per-Olof: Morgondagens SMF (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Öhrn, Roland: "Biskopsvisitation" i Högryd-Södra Ving (1944). Se Johanssons i Högryd-Södra Ving gästbok, Signe och Ivar.

Öhrneman, Josef: Morgondagens yttre mission (1978). Se Wennås, Olof: Liv och frihet - En bok om Svenska Missionsförbundet.

Ölander, Anna: En glad givare. Se Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser.

Ölander, Anna: En kostelig ting. Se Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser.

Ölander, Anna: Fiskar-Matts. Se Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser.

Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser (1917,1919). Bok nr 63 i Mullsjö Missionsförsamlings 1920-tals söndagsskolbibliotek.

Ölander, Anna: Hjälp i nöden. Se Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser.

Ölander, Anna: När mor fick hjälp. Se Ölander, Anna: Fiskar-Matts och andra berättelser.

Ölander, Anna: Vildtörne (1926). Bok nr 50 i Mullsjö Missionsförsamlings 1940-talsbibliotek.

Ölander, Anna. Se också A - der.

Ölme, Bertil (folkskollärare, Norrahammar): Att se och göra (Jönköpings-Posten 1969-09-20)

Ölsremma -en liten gränssocken vid Komosse (red. Oscar Gabrielsson) (1980)

Önnerfors, Andreas: Banden med Pommern. Se Signums svenska kulturhistoria - Gustavianska tiden.

Örebäck, Helge (pastor i Pingstkyrkan, Vaggeryd): Hänryckningens tid (Jönköpings-Posten 1998-05-29)

Örn, Peter: Och orden växer. Se Johansson, Liselotte: Gästfritt - om Gud, andlighet och tro.

Östberg, C.N.: Östbergska hemmet i Ås' prästgård. Se Från Smålands och Ölands gamla prästhem.

Österberg, Eva: Rätt och moral. Se Signums svenska kulturhistoria - Stormaktstiden.

Östergren, Klas: Gentlemen (1980,2005)

Österlin, Lars: "Själv en hel kommitté i en person." J.H. Thomander och hans program för Svenska kyrkan. Se Jarlert, Anders: Sveriges kyrkohistoria - Romantikens och liberalismens tid.

Österling, Anders: En ungdomsstämning. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1915/16".

Österling, Anders: Interiör från ett skepparhus (1922). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Österling, Anders: Oförrätter. Se "Hvar 8 dag - Illustreradt magasin 1914/15".

Österling, Anders: Psalmodikon (1947). Se Selander, Sten: Levande svensk dikt från fem sekler.

Östvall, Lars: Bröder och systrar i Småland – Varför de brittiska s k plymothbröderna fick fäste i Västbo. Se Väckelsens folk.

Överland, Arnulf: Stille natt. Se Lindgren, Astrid: Krigsdagböcker (1943).

Studier

Universitet

Samhällsvetenskap. Statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, statskunskap, ekonomisk historia, juridik.

Fil mag. Lunds universitet 1964.

Pol mag. Stockholms universitet 1967.

Lärarhögskola

Ämneslärare i historia och samhällskunskap. Göteborg 1966.


Antikens kultur och samhällsliv. Ett år, halvtid (20p) Göteborgs universitet 1984-85.

Klassisk grekiska. Ett år, halvtid (20p) Lunds universitet 1988-89.


Universitet (Teologi)

Religionsvetenskap. (Kyrkohistoria. Samfundskunskap. Religionssociologi. Tros- och livsåskådning. Religionspsykologi. Världsreligionerna.) 60 p. Lunds universitet 1987-89.

Bibelvetenskap, Nya Testamentet – språklig kurs. 50 p. Lunds universitet 1987-1989.

Bibelvetenskap, Gamla Testamentet – språklig kurs. 20 p. Lunds universitet 1989-90.

Forskarseminarier i NT (de johanneiska böckerna) vid universiteten i Lund och Uppsala 1990-1997.


Andra skolor, kurser

"Hur man blir en verklig kristen.”

Korrespondenskurs av teologie doktor David Hedegård, Evangeliska Skolan, Kortebo. 1963


Moody Bible Institute, Chicago, Illinois, USA. Korrespondensstudier.

The Good News. 1974.

Survey of the Scriptures - Volume 1. 1975.

Memorize the Word. 1975.

Beginning with Genesis. 1976.

Psalms - Songs of Praises. 1976.

The Bible says. 1976.

Daniel - The Framework of Prophecy. 1976.

John - Life Through Believing. 1977.

1 Corinthians. 1977.

Apostasy Unmasked - a Study in Jude. 1977.

The Thessalonian Letters. 1977.

Survey of the Scriptures - Volume 2. 1977.

Survey of the Scriptures - Volume 3. 1977.

Bible Prophecy. 1977.

Revelation - God's Final Word to Man. 1977.

The Life of Christ. 1978.

Matthew - The Gospel of the King. 1978.

Isaiah - A Study in Events to Come. 1978.

Sing, David, Sing - The Life of David. 1978.

Redemption in Exodus. 1978.

Acts - Power for Witnessing. 1979.

Romans - Amazing Grace. 1979.

The Gospels in Galatians. 1979.

I and II Peter - Growing in Grace. 1979.

Hebrew - from Shadow to Substance. 1979.

The Advanced Study Series - The Gospels. 1980-83.


Kvällsbibelskola – Nya Testamentet. Kortebo Missionsskola, Jönköping. 1978-79.


Exegetik (Jona, Romarbrevet, 1 Petrus) och Bibelgrekiska. Svenska Alliansmissionens Missionsskola, Jönköping. 1984-85.